Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R F E B R U A R Å R G A N G Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE TORPARES MEDLEMSUNDERSØGELSE Læs mere side 6 og deltag via DANSKE-TORPARE. Forening af danske med hus eller grund i Sverige 1

2 Torpare Forandring fryder På hvilken årstid er her smukkest? Når min hustru og jeg kører gennem det smålandske landskab, er det ofte et spørgsmål, der kan sætte gang i vores snak. Da vi begyndte at køre rundt i Småland for snart 30 år siden, var det solen, sommeren og den intense varme, der tiltrak os. Flere års pragtfulde sommerferier på vandrehjem, i lejede torp eller stugor blev resultatet. Så fik vi vores første lille sommarstuga ikke langt fra Markaryd. Dér blev tiden mellem jul og nytår i de smålandske skove (og Mellandagsrea) snart det bedste pusterum borte fra en travl hverdag, og nu havde vi dobbelt glæde af vore ferier og weekender i det svenske. I dag, hvor vi har et nedlagt landbrug i nærheden af Hamneda, er det synet af de gamle kulturlandskaber i deres spraglede efterårsdragt, der for os er den smukkeste tid på året. Den bestandige vekslen mellem de åbne, afgræssede områder, vandløb, søer, sten og skov i de utallige nuancer af gult, brunt og grønt er kilde til megen glæde. Endelig er foråret jo altid livsbekræftende, omend det efter danske forhold kan komme ganske sent mange steder i det indre af Småland. Forandring præger også dette nummer af TORPARE. Bestyrelsen har lagt sig i selen for at foreningens mangeartede tilbud og muligheder fremover kan blive endnu mere i tråd med medlemmernes ønsker. I de næste uger gennemføres en stor medlemsundersøgelse. Du kan læse mere om undersøgelsen inde i bladet og se, hvordan du deltager i undersøgelsen. Læg også mærke til forårets store aktivitetskatalog - midt i bladet der denne gang indeholder mange helt nye kursusaktiviteter. I en overgangsperiode vil jeg være TORPAREs redaktør, og kan samtidig byde velkommen til en nydannet redaktionsgruppe, der skal give endnu flere læseværdige artikler og gode historier. Vi vil bestræbe os på at videreføre Meretes store indsats på bladfronten, som har givet et smukt og markant løft til TORPARE. Vi vil søge at bane vejen for større bredde i artikel-udvalget samt skabe yderligere integration med vores hjemmeside. Forandringer er nemlig også undervejs på dette område. Det er redaktions gruppens og mit håb, at de ændringer, der løbende vil blive introduceret fra og med dette nummer vil falde i din smag. Vi hører meget gerne fra dig, både hvad angår ønsker til ændringer og forslag til artikler. Små og store oplevelser i dit torpare-liv er velkomne - oplevelser med naturen og huset i Sverige, eller gode og finurlige oplevelser med svenskerne, kan ende med at blive til en artikel i TORPARE til gavn og glæde for os alle. Tommy P. Christensen redaktør HVEM ER REDAKTØREN? Tommy P. Christensen (f. 1955) er kulturhistoriker, mangeårigt medlem af vor forening, medlem af aktivitetsudvalget og har været vært på flere af vore ture til Sverige. I øvrigt redigerede han også vores medlemsblad for ti år siden ( ). Han har tidligere været redaktør på flere fagbøger, Personalhistorisk Tidsskrift samt årbogen Hvem Forsker Hvad. Til daglig er han medindehaver af såvel Elsbøll & Christensen Multimedia I/S i Danmark som Elsböll & Christensen Handelsbolag i Malmø, der begge har specialiseret sig på forskellige former for formidling af historisk viden, fortrinsvis i Øresundsregionen... Redaktion: Per Bonke, ansv. redaktør Tommy P. Christensen, redaktør Lars Arent Gitte Gill Henrik Kastoft Kenn Römer-Bruhn Niels Stærup Ole Andersen Lene Denver, korrektur Bent Eide Nielsen, korrektur Annoncer Susanne Hjort Layout og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Trykt CO 2 -neutralt ISSN: Oplag: eksemplarer 6 gange årligt (Februar, April, Juni, August, Oktober og December) Udgiver: Danske Torpare Rosenkæret 13 A DK-2860 Søborg Tlf Annoncering og priser: Forsidefoto: Hugo Baun 2

3 Indhold Nyt fra foreningen Generalforsamling 24/ Medlemsundersøgelse Deltag på vores hjemmeside! Ødegårdseventyr i Blekinge at stifte en andelsforening og købe en ødegård Om lidt er færgen i havn - en reportage fra Helsingør-Helsingborg Når ægtefællen går bort Hvordan ændres den svenske ejendoms ejerforhold ved en ægtefælles dødsfald? Smykker fra et torparebarn TORPARE har besøgt smykkernes skaber Mette Kjems 30 års fødselsdag - kakao og lagkage i Rosenkæret 13 Aktiviteter marts juni 2011 Vil du være med til at planlægge næste sæson? Langtrukket elektricitet Projekt elektricitet til det svenske hus En tjur kan se rødt - en stor, men truet skovfugl Stormfuld kærlighed Heike og Henrik købte 9 hektar skov i Småland Medlemsfordele Se et udvalg af foreningens mange tilbud til medlemmer TorpareMarked Medlemsannoncer om alt fra huse og grunde til ting og sager 34 Hans Henrik Larsen 3

4 NYT fra foreningen Der må stemmes! - Generalforsamling 2011 Med dette blad har du samtidig modtaget indkaldelsen til Danske Torpares ordinære generalforsamling 2011, der afholdes der afholdes den den 24. februar 24. februar Se nærmere Se nærmere om tid om og sted for tid og generalforsamlingen sted generalforsamlingen i indkaldelsen. i indkaldelsen. Alle medlemmer Alle er velkomne, medlemmer men er velkomne, husk at medbringe men husk gyldigt at medbringe medlemskort. gyldigt medlemskort. I år vil der som noget nyt i forbindelse med generalforsamlingen I år vil der som være noget oplæg nyt i af forbindelse ekstern lektor, med ph.d. generalforsamlingen Lars være Hovbakke et oplæg Sørensen af ekstern fra Aarhus lektor, universitet. ph.d. i nor- i nordisk politik, Oplægget disk politik, vil Lars omhandle Hovbakke den Sørensen politiske fra situation Aarhus i universitet. valget. Oplægget Et højaktuelt vil omhandle emne, den der politiske har præget situation debatten i i Sverige efter Øresundsregionen Sverige efter valget. de Et seneste højaktuelt måneder. emne, der har præget debatten i Øresundsregionen de seneste måneder. DESIGNMØBLER OG LAMPER DESIGNMØBLER MED RABAT OG LAMPER - MED nyt medlemstilbud RABAT - nyt medlemstilbud Torpare-medlem og indretningskonsulent Marina Frederiksen fra Wigandt og indretningskonsulent & Schultz (www.wigandtschultz. Marina Torpare-medlem Frederiksen dk) tilbyder medlemmer fra Wigandt & af Schultz Danske (www.wigandtschultz.dkler og lamper tilbyder med medlemmer gode rabatter af på Danske mellem Torpare 17-26%. Torpare designmøb- designmøbler Rabatten gives og på lamper møbler med og lamper gode rabatter fra kendte på producenter 17-26%. som fx Rabatten Fritz Hansen, gives Erik på møbler Jørgensen, og lamper Lammhults, fra mellem kendte Luceplan producenter og Montana. som fx Fritz Hansen, Erik Jørgensen, Lammhults, Luceplan og Montana. Læs mere om aftalen Læs mere på om aftalen på medlems-tilbud. VELKOMMEN TIL MARIAN CHRISTENSEN PRESTAGE - ny kommunikationskonsulent i Danske Torpare Den 3. januar 2011 tiltrådte Marian Christensen Prestage stillingen som ny kommunikationskonsulent i Danske Torpare. Marian har mere end 10 års erfaring med alle typer af opgaver inden for kommunikation, bl.a. blad- og webproduktion. De seneste fire år har Marian haft egen kommunikationsvirksomhed, men har med tiltrædelsen i Danske Torpare ønsket at vende tilbage til arbejdet i en mindre organisation. Med ansættelsen af Marian er Danske Torpare klar til at sætte ekstra fokus på foreningens informationstilbud til medlemmerne. Det gælder både de eksisterende medier - medlemsbladet og hjemmesiden - men også udvikling af nye tilbud og kommunikationskanaler som fx udsendelsen af elektroniske nyhedsbreve og profil på Facebook. Marian vil også blive involveret i arbejdet med at fastholde vores uundværlige frivillige samt rekruttere nye frivillige med relevante kompetencer for foreningen. 4

5 Nyt fra Vidensbanken på På grund af ændrede regler for beregning af beløbet, der ligger til grund for ejendomsværdiskat i Danmark for huse, der er blevet til- eller ombygget, er der ændret de relevante steder i Skatteforhold svenske og danske. Det er interessant, at i den forløbne periode er der kommet meget input fra medlemmerne. De nedenstående opdateringer er næsten alle initieret af oplysninger tilsendt foreningen fra jer det takker vi for, og håber I fortsætter! De små ændringer i reglerne om indførsel af hunde og katte til Sverige, der blev gennemført i sommeren 2010 er blevet indføjet i Tag hund, kat og andre dyr med til Sverige. Yderligere er de varslede ændringer henholdsvis sommeren 2011 og 1. januar 2012 nævnt i den udstrækning, de er kendte. Afsnittet Varmepumper er opdateret bl.a. fordi det er opdaget, at mange af de meget billige (Byggemarkeds)- luft-luft varmepumper er urimeligt ringe og ikke opfylder energimærkningen. Afsnittet om Eget afløb er igen blevet opdateret; nu omkring potentielle problemer med anvendelse af vakuum-ventiler specielt sammen med sluten tank. Der er også tilføjet omtale af et lettere låg, der kan erstatte et tungt betonlåg. Bjørn Donnis, redaktør af Vidensbanken 5

6 Hvad ønsker du af Danske Torpare? - Deltag i vores medlemsundersøgelse vi vil gerne høre din mening Af Gitte Gill. Fotos Henrik Kastoft og Nottelmann Vi i foreningen vil gerne lære jer medlemmer bedre at kende. Først og fremmest for at forbedre vores mange tilbud til jer, men også for at få mere af vide om os torpare - hvor har vi hus i Sverige, hvor tit er vi i Sverige, og hvor mange børnefamilier er vi i foreningen? Tre frivillige torpare og sekretariatets leder er gået sammen om at få gennemført medlemsundersøgelsen. Redaktionen har fanget gruppen ved et af planlægningsmøderne for at høre om hver enkelts bevæggrund for at gå ind i det omfattende arbejde med undersøgelsen. 6

7 BENT HANSEN er bestyrelsens repræsentant. Han har siden 2009 været foreningens kasserer - Medlemstallet er vokset kraftigt de seneste år, og vi har brug for at tage temperaturen for at se, om vi bevæger os i den rigtige retning. Vi har brug for både at vide, hvad I medlemmer er glade for, og hvad I savner fra os. Er bladet godt nok? Er der kurser, I savner? Er medlemsrådgivningen og tilbuddene gode nok? I bestyrelsen er vi alle meget spændte på undersøgelsens resultat, som helt sikkert vil være med til at vise vejen frem for Danske Torpare. LARS HOLM RASMUSSEN er en af foreningens advokatvagter og rådgiver for foreningen - Vi mangler baggrundsviden om vores medlemmer. Det vil styrke foreningen at få mere at vide om, hvem vi er. Jeg oplever i flere sammenhænge, at vi ved for lidt om vores medlemmer - senest i forhandlingerne med et stort svensk forsikringsselskab. Det vil gøre det uligt nemmere at forhandle de bedste vilkår hjem til medlemmerne, hvis vi ved, hvor mange vi er i et bestemt område og hvilke typer ejendomme og grunde, vi har i Sverige. Jeg oplever også behovet for mere viden, når vi er i dialog med lokale myndigheder for at forbedre vilkårene for os danske fritidshusejere. En massiv opbakning til medlemsundersøgelsen vil give os vigtige oplysninger om os selv og en langt stærkere forhandlingsposition. KRISTIAN RIKARD-PETERSEN er torparemedlem og har arbejdet med analyser for bl.a. Greens analyseinstitut i sit professionelle liv - Jeg ved, at laver man sådan en undersøgelse rigtigt, så giver den en fantastisk brugbar viden i en forening som vores. Derfor var jeg da heller ikke i tvivl, da jeg blev ringet op af sekretariatschefen og spurgt, om jeg kunne hjælpe med til at få lavet en medlemsundersøgelse. Jeg har i flere år med fornøjelse gjort brug af foreningens tilbud, så jeg stiller gerne min ekspertise til rådighed. Det kan ikke siges for mange gange, hvor vigtigt det er, at der kommer mange svar ind. Det her er ikke en tilfældig opinionsundersøgelse, men en reel mulighed for at påvirke foreningens udvikling til gavn og glæde for os med hus hinsidan. LARS ARENT, foreningens sekretariatschef - Jeg glæder mig meget til resultatet af medlemsundersøgelsen. Jeg har været i foreningen i snart 10 måneder, og der er ikke gået en dag, uden jeg har tænkt på, hvor fantastisk det er, at så mange frivillige hjælper til med at drive og udvikle foreningen. Jeg synes, det er vigtigt, at alle, der er aktivt involveret i foreningens arbejde, får nogle svar på, hvad den øvrige del af foreningens medlemmer vil ha. Og så bliver det da utrolig spændende at få et bedre billede af, hvem vi er, og hvor vi færdes i Sverige. Fx kan undersøgelsen vise, hvor i Sverige de forskellige generationer af Torpare har fritidshus. DELTAG OG VIND FLOTTE PRÆMIER Hvordan deltager jeg i undersøgelsen? Du kan gå ind på Her er der et link til undersøgelsen på forsiden. Hvis vi har din mailadresse, har vi også sendt dig et link til undersøgelsen pr. mail. Hvis du ikke har adgang til internettet, men gerne vil deltage, kan du kontakte sekretariatet. Hvornår kan jeg svare og hvor lang tid tager det? Gør det meget gerne med det samme - det tager kun omkring minutter at svare på undersøgelsen! Men ellers har vi åbent for svar indtil den 20. februar Er besvarelserne anonyme? Ja, vi får hjælp fra analyseinstituttet YouGov Zapera til undersøgelsen, og dine besvarelser er helt anonyme. Er der præmier? Ja, vi trækker lod om mange flotte præmier blandt besvarelserne. Præmierne kan du se på Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen, skal du oplyse navn og adresse. Disse oplysninger bruges kun til lodtrækningen. 7

8 Ødegårdseventyr i Blekinge at stifte en andelsforening og købe en ødegård Tekst og foto af Charlotte Falk Andersen I starten af 2007 var vi fire venner, der satte os for at realisere en drøm om en smuk og original svensk ødegård. Drømmen blev realiseret, men det krævede en del bureaukrati og praktisk arbejde. Den charmerende, ensomme gård i Viö nord for Karlskrona var det hele værd. Denne artikel fortæller om, hvordan foreningen blev stiftet og gården købt og tinglyst i foreningens navn uden mægler eller advokat. Drømmen om en ødegårdsforening Da vi i foråret 2007 ledte efter ødegård foregik det på internettet bl.a. via svenske-huse.dk, Vi blev bekendt med det svenske private marked www. blocket.se, der svarer til den blå avis i Danmark. Der så vi en annonce på en ødegård i Blekinge. Vi deltog i en fremvisning af ejendommen og sælger tilbød os derefter gården for SEK. For at forebygge stridigheder og uvenskab i forbindelse med dét at eje en ødegård sammen, besluttede vi at danne en forening. Sådan mente vi, at det kunne gå bedst med demokrati og fælles regler. Der er også den fordel, at hvis man vil melde sig ud af foreningen eller optage nye medlemmer, så behøver man ikke at ændre i ejerskab eller tinglysningsforhold. Foreningen står nemlig fortsat registreret som ejer. 8

9 1. trin: AT STIFTE EN FORENING Første skridt i processen var, at en stifte en andelsforening. Alle kan danne en forening, der skal bare være mindst 3 personer. Vi gjorde det ved at holde en stiftende generalforsamling med en dagsorden. På dagsorden var der udarbejdelse og beslutning af vedtægter for foreningen. Desuden valgte vi en formand og kasserer for foreningen. Derudover var der 1 punkt på dagsordenen, nemlig foreningens officielle beslutning om at købe gården. Endelig blev der selvfølgelig taget et referat. Vi fandt inspiration til vedtægterne på I vores vedtægter blev det til 13 paragraffer, der klart beskriver foreningens formål, ejerforhold, udtrædelse og indtrædelse af foreningen, månedlige bidrag fra medlemmerne, principper for årlige generalforsamlinger og arbejds-weekender. Vi valgte desuden at lave et andelsbevis til hvert medlem. Grunden til, at det er vigtigt at lave referat af generalforsamling og skriftlige vedtægter er, at de skal sendes til Lantmäteriet ved ansøgning om lagfart (tinglysning). Kort efter den stiftende generalforsamling afholdt vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi kunne tilrette vedtægter og drøfte bl.a. foreningskonto, startindskud mm. Da foreningen var stiftet, ansøgte vi hurtigst muligt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om et cvr.nr., da det skal bruges som organisations-nummer, og bliver efterspurgt ved tinglysningen. 2. trin: AT KØBE EN EJENDOM Ved køb af en ejendom i Sverige er der specielt to vigtige dokumenter: købskontrakten (der dokumenterer udbetaling) og købebrevet (der dokumenterer det endelige køb). Da ødegården blev købt uden mægler eller advokat, lavede vi selv en købskontrakt ved hjælp af en skabelon fundet på og Købskontrakten dokumenterer, at køber har betalt sælger en udbetaling (handpenning) på 10 % af prisen. Vi betalte sælger SEK i kontanter og underskrev med et vidne en kontrakt med ejendommens matrikelnr./adresse, beløb, navne på medlemmerne og sælger, samt dato. Selve köpebrevet (på dansk et slutbrev) underskrev vi også sammen med sælger, samtidig med, at vi overdrog en check på de resterende SEK til sælger. Det er meget vigtigt at undersøge om der er pantebreve i ejendommen inden købet gennemføres, idet disse også skal tinglyses. Opret hurtigst muligt en konto til foreningen som medlemmerne indbetaler til, så den kan foretage fælles betalinger i handlen, og ikke medlemmernes egne konti. Sørg desuden for at have dokumentation for sælgers identitet, og for at det er ham og/eller hende, der rettelig er ejer. Husk at alle der står som ejer (for eks. både mand og kone) også skal underskrive köpebrevet ellers er det ugyldigt. Derudover skal der være to vidner når köpebrevet underskrives. Köpebrevet skal nemlig - ligesom referat og vedtægter - sendes til Lantmäteriet, og de kræver to vidner for at det er gyldigt. For os var det en udfordring bare at finde en præcis angivelse af vores ejendom - for der er ikke nogen postadresse. Til sidst fandt vi ved et tilfælde matrikelnummeret og det er vigtigt at man også skriver dette på köpebrevet. 3. trin: TINGLYSE EJERSKAB OG ANSØGE OM LAGFART Når købet er gennemført, starter processen med at få tinglyst foreningen som ejer eller ansöka om lagfart, som man siger på svensk. Dette skal ske inden tre måneder efter, at ejendommen er købt. Vores forening søgte om lagfart hos inskrivningsmyndigheten under tingsrätten i Hässleholm, da ejendommen faldt under denne jurisdiktion. Førhen havde kommunen altid forkøbsret til ejendom i Sverige, og skulle afstå fra forkøbsretten skriftligt. Dette indebar et gebyr på ca. 800 SEK, medmindre man selv skrev til kommunen. Forkøbsretten er imidlertid ophørt pr. 1. maj 2010, så man behøver ikke længere bekymre sig om det. Ved ansøgning om lagfart findes en ansøgningsblanket hos lantmäteriet. Derudover kræves: 1. Vedtægter o.a. anden dokumentation for foreningen, fx cvr.nr-bevis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og/eller referat fra stiftende generalforsamling. (fremsendes som bestyrkede kopier) 2. Köpebrev (fremsendes både i original og som bestyrket kopi) 3. Fuldstændig ejendomsbetegnelse m. kommune, adresse, matrikelnummer. 4. Eventuelle pantebreve Svensk byggtjänst har tidligere udgivet Köpa hus forfattet af Åsa Holstein, hvor der gås i dybden med emnet. Bogen kan købes i en nyere udgave på der også har meget andet godt stof. Se også Vidensbanken på foreningens hjemmeside, der også har vedtægtsforslag. Red. I forbindelse med sagsbehandlingen betaler man en stempelskat. Privatpersoner betaler 1,5% og foreninger 3% af ejendommens værdi. Når man har indsendt ansøgning, modtager man automatisk en regning på stempelskatten. Den samlede pris for at købe og tinglyse ejendommen inkl. stempelskat var SEK. Altså et meget billigt ejendomskøb, også selvom man tager i betragtning, at det kostede lidt at tage frem og tilbage for at se på forskellige ødegårde, underskrive kontrakt, bankgebyrer mm. Efter endt sagsbehandling får man tilsendt et inskrivningsbevis (skøde). Vi købte ejendommen i april 2007 og sagsbehandlingen var afsluttet i slutningen af juli samme år og dermed var foreningen også i juridisk forstand ejer af ødegården. Derefter startede alt det praktiske arbejde med at istandsætte gården, der havde været forladt i år. Men den historie må blive en anden gang... n 9

10 Om lidt er færgen i havn Hvor tit har man som Torpare ikke hørt denne sætning, når man er på vej til eller fra Sverige med en af færgerne fra Scandlines? Af Niels Stærup Foto af Scandlines Foto Annette Stærup og Scandlines Når vi sejler med Scandlines, så er det faktisk en dejlig pause på turen, hvor vi på sejlturen fra Danmark glæder os til at komme op til vores elskede hus og snakker om de ting, vi skal op og opleve. På hjemturen til Danmark sidder vi på færgen og glæder os over alle de oplevelser, vi har haft denne weekend, og nyder at iagttage andre, der også har haft nogle gode, svenske oplevelser. Vi har tit talt om, hvad der egentlig skal til, for at vi bare kan køre om bord på færgen, være på vandet i ca. 20 minutter, få noget at spise. I løbet af 10 minutter skal man nå at have købt sin ration af cigaretter (hvis du er ryger), bagefter kan man de næste 10 minutter købe vin og spiritus osv. Sikke en logistik der skal være! For at høre lidt om den mødtes vi med Henrik Rørbæk (Direktør, Scandlines Øresund I/S) og Jens Ole Hansen (Head of Operation) en fredag eftermiddag i Helsingør, hvor vi var på vej til vores hus i Sverige. Forbindelsens historie I 1879 til 1885 skete der en større udvidelse af havnen i Helsingør. Det skete ved at lave endnu en udgravning af Kronborgs Fæstningsarealer. Det var også i disse år, at byen fik sit store værft, Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri (stiftet 1882). Det er nu lavet om til kulturhus, da værftet er lukket for mange år siden, men dermed havde byen bevaret en konkurrencedygtig havn trods Sundtoldens ophævelse Et forslag til en dampfærgeforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg blev fremsat i 1881, og i årene fik havnen et dampfærgeleje og byens nuværende jernbanestation blev bygget (åbnet 24. okt. 1891). I marts 1892 kunne hjuldamperen Kronprinsesse Louise, som den første tage færgelejet i brug. Det var De Danske Statsbaner, som den 10. marts indledte jernbanefærgesejladsen mellem Helsingør og Helsingborg, og i 1897 indviedes Kystbanen. Det var altså oprindeligt jernbanevogne, der blev transporteret på overfarten, og man annoncerede at billetter til 1. og 2. klasse kunne købes til henholdsvis 50 og 25 øre. Nye færger Først i 1950 erne kom der transport af personbiler m.m. - og da var de gamle dampfærger erstattet af de dieselelektriske færger Helsingør og Hälsingborg. I 1967 blev Najaden sat i fart, og den var virkelig et brud med traditionen, når det drejede sig om udseendet af en HH-færge. I 1988 kom der et formaliseret dansk/svensk samarbejde, og der blev bygget nye færger til overfarten og nye havneanlæg. De nuværende færger Thygo Brahe (bygget 1991), Aurora (bygget 1991) og Hamlet (bygget 1997) er stadigvæk still going strong på ruten. Men med så mange passager hvert år, så er indmaden i disse færger blevet helt udskiftet, så de stadigvæk præsenterer sig pænt overfor passagererne. Logistik For at alt kan fungere optimalt til fordel for passagererne, så er der en masse praktiske ting, som skal fungere og processer, 10

11 som hele tiden skal forsøges optimeret. Effektivisering er et meget vigtigt nøgleord for Henrik og Jens Ole. Et eksempel på dette er, at det for fem år siden tog i gennemsnit 40 sekunder at gennemføre en ekspedition ved den manuelle billetluge. Denne ekspeditionstid er i dag nedbragt til ca sek. Også den såkaldte omløbstid er blevet optimeret. Omløbstiden måles som hvor lang tid der går fra en færge afsejler fra en havn til at den atter afsejler fra den samme havn igen. Før 1997 var omløbstiden for en færge 80 minutter. Dette er nu ændret til en omløbstid på 60 minutter. Det betyder så, at det alt i alt kun må vare 7-8 min. at tømme en fyldt færge, og atter laste den med biler igen! Alle opgaver tælles derfor i sekunder, og der kigges hele tiden efter, hvorvidt noget kan optimeres. Specialtransporter Et stort rederi, som Scandlines, vil gennem alle disse år have haft nogle sjove former for transport på ruten. Både Henrik og Jens Ole havde forberedt sig godt på dette spørgsmål. De fortalte, at det havde givet dem mange sjove flashbacks, da de skulle finde disse sjove historier frem fra hukommelsen. Således kunne de erindre, hvorledes der i en del år kom en farende svend på gåben trækkende med sin campingvogn. Så var der lastbilen, som på ladet var fyldt med spyttende lamaer. For ikke at få klager blev de sejlet over med det samme. I forbindelse med det Sociale topmøde i København, skulle der bruges 240 ens biler af mærket Volvo. Alle disse biler havde fortløbende nummerplader. Kravet var, at de både skulle lastes og losses i den rigtige rækkefølge. Opgaven blev løst en fredag eftermiddag vel at mærke i den normale drift. Endelig var der da også transporten af 2 store MY lokomotiver på hver 120 tons, hvilket man selvfølgelig også fik klaret! Hvad bringer fremtiden på overfarten? I Danmark diskuteres det livligt om, hvilke lande vi skal være brofaste med. I denne debat er det også fremme, at Helsingør og Helsingborg skal have en tunnelforbindelse. Det har nok lange udsigter, og det er slet ikke noget, man spekulerer over til daglig i Scandlines rederidrift. Frem til 1. september 2009 var der to rederier, som transporterede biler og passagerer over Øresund. De to selskaber valgte pr. denne dato at samarbejde med en koordineret sejlplan og fælles landoperation. Det betyder, at der fra 1. januar 2011 vil være afgang hvert 15. minut fra begge sider af Sundet i OM FÆRGERNE Scandlines har ca. 600 faste medarbejdere ansat, og i højsæsonen er man oppe på ca ansatte. Det er således en stor arbejdsplads på begge sider af Sundet. Når der sejles med færgerne, så bruges der et meget avanceret GPS system, som gør, at den indtastede position rammes med centimers nøjagtighed. Det er altså en meget større nøjagtighed end de gps er, vi har siddende i vores biler Scandlines var de første, som for 10 år siden, fik udviklet en simulator for at træne besætningen i at besejle de to havne i forskellige vejrmæssige situationer. I dag har mange rederier sådan en simulator, så sikkerheden kan optimeres blandt deres ansatte. Der bliver solgt rigtig mange røde pølser på færgerne. Henrik kunne fortælle, at der hvert år bliver solgt 92 km røde pølser. Det svarer ca. til strækningen fra Helsingborg til Halmstad. lavsæsonen og hvert 12. minut i højsæsonen. I Helsingør har det været nemt at tilpasse lastning og losning af biler og passagerer, da færgelejerne var placeret ved siden af hinanden. Udfordringen har været i Helsingborg, hvor færgelejerne var placeret to forskellige steder på havnen. Bygningen af det ekstra færgeleje i Helsingborg har givet en del udfordringer, men det vil være klar til brug fra den 1. januar Et af kravene til entreprenøren var, at bygningen af dette færgeleje ikke måtte påvirke sejladsen i byggeperioden. LIDT STATISTIK I 2010 regner Scandlines med, at de transporterer: 1,8 mio. personbiler lastbiler 8,5 mio. passagerer De vil have sejlet enkeltture på dette år. De vil på dette år have mødt ca skibe som sejler på langs af Øresund, da Øresund er et af de mest trafikerede områder i hele verden, så der skal tages hensyn, når der både sejles på langs og på tværs. Hvad afgør hvilke bane jeg skal holde i? Det er egentlig meget nemt at forklare. Det afhænger selvfølgelig af, hvilken billettype du har købt. Hvis man køber en eksklusiv billet, så er der bl.a. indbygget i denne billet, at du bare skal være fremme fem minutter før færgeafgang, så er du sikret at komme med den første færge. Disse kunder er også sikret, at de kommer først på færgen og først af færgen, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre. I deres aftale med Torpare-billetterne er der indbygget, at vi er sikret at komme med færgen, hvis vi er der senest 15 minutter før færgeafgang. Iøvrigt fortalte Jens Ole, at det altid er deres mål, at få ryddet alle opmarchbåsene ved hver færgeafgang, så der ikke opstår situationer hvor der ikke er plads til de biler, der venter på en færgeafgang. Respekt Det var utroligt spændende, at tale med Henrik og Jens Ole. Det er jo altid rart at møde folk, som fortæller levende om deres virksomhed og dermed viser, at de er stolte. Det var rigtig interessant at høre om alle de ting, der skal være styr på, for at vi, som passagerer, får en positiv oplevelse. Da vi kørte ombord på Hamlet med afgang kl. 17:10 fra Helsingør, var det faktisk med en endnu større respekt for det arbejde, der bliver udført af alle medarbejderne på overfarten. n 11

12 NÅR ÆGTEFÆLLEN GÅR BORT Hvordan ændres den svenske ejendoms ejerforhold ved en ægtefælles dødsfald? Tekst af Lars Holm Rasmussen. Fotos: Steen F. Jensen Familieoverdragelser af svenske ejendomme finder sted i stort tal i disse år. Køberne fra 1970-erne er nået til bedsteforældre-alder og vil overdrage til deres børn eller børnebørn. Under min rådgivning i disse sager viser det sig ofte, at det formelle ejerskab hos den ældre generation ikke er på plads og behøver at bringes i orden, inden næste led kan blive ejere. Det typiske er, at den ene ægtefælle er afgået ved døden, og at den anden, den efterlevende, ikke har fået registreret overtagelsen. Enten har førstafdøde været eneste ejer, eller også har mand og hustru ejet ejendommen i fællesskab, med halvdelen til hver. I begge tilfælde er der behov for at søge om lagfart for den længstlevende, således at den formelle adkomst (ejerskabet) til den del af ejendommen, som afdøde ejede, indføres med ny ejer i fastighetsregistret. Overdragelse til næste generation eller til hvilken som helst fremmed kan ikke ske, uden at kædens led hænger rigtigt sammen. Kun den der er registreret som ejendommens ejer kan overdrage ejerskabet. At sidde i uskiftet bo Ved en gift persons dødsfald ønsker den længstlevende som oftest at sidde i uskiftet bo. Dette indebærer kort fortalt, at enken (eller enkemanden) viderefører det fælles bo uden ændringer, og uden at fællesbørnene skal modtage nogen arv. Den længstlevende anmoder den danske skifteret om at få boet udleveret til hensidden i uskiftet bo, og skifteretten udsteder en skifteretsattest som bevis for dette. Har man fast ejendom i Danmark, er det sædvanligt, at skifteretsattesten før eller senere sendes til tinglysning for at vise, at den længstlevende nu er den formelle eneejer og berettiget til at disponere over ejendommen. De svenske myndigheder modtager dog lige så lidt som i andre lignende, privatretlige sammenhænge automatisk underretning om, hvad der er sket i den danske familie. Man skal altså selv tage initiativ til at underrette de svenske myndigheder om ændringen. Man kan naturligvis vælge det standpunkt at lade ejeroplysninger være uforandrede og blive ved med at modtage selvangivelser, opkrævninger og fakturaer i den afdøde ægtefælles navn. Så må efterfølgerne ordne det nødvendige engang i fremtiden. Det betyder nu ikke at tingene går i orden af sig selv. Tværtimod kan man ud fra en gennemsnitserfaring forvente, at vigtige papirer både glemmes og bliver borte, efterhånden som årene går. Et godt råd må være: Få opdateret ejerforholdene og få underrettet pågældende svenske myndigheder og forretningsforbindelser. Er tilmed et generationsskifte forestående, er der ingen vej udenom. Hvad og hvilke svenske myndigheder? Ejerskabet (lagfarten) bringes i orden på den måde, at den længstlevende ægtefælle sender en ansøgning til det regionale tinglysningskontor (Lantmäteriets division Inskrivning) for det område, hvor ejendommen ligger. Nærmere oplysnin- 12

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

ILDSJÆLE. Mere end 1.900.000 danskere. Frivillige. i Danske Torpare

ILDSJÆLE. Mere end 1.900.000 danskere. Frivillige. i Danske Torpare Frivillige ILDSJÆLE i Danske Torpare De frivilliges arbejde og engagement udgør en grundsøjle i Danske Torpare og i mange andre foreninger i Europa. 2011 er derfor udråbt til Frivillighedsår af EU-kommissionen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S FIRST NORTH MEDDELELSE NR 9/2008 Lyngby, den 6. november 2008 Til IT InterGroup A/S aktionærer Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S torsdag,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien SPEJDER-REJSER 2008-09 Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien [HVAD ER SPEJDER-REJSER?] Spejder-Rejser er et tilbud til dig,

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde 1 Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde Kære alle, Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere