Erhvervsstrategi Version 1.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstrategi Version 1.02"

Transkript

1 Erhvervsstrategi Version

2 Indhold Indledning... 3 Erhvervsstrategiens tilblivelse... 3 Hvem omfatter erhvervsstrategien?... 3 Uddrag fra baggrundsundersøgelser... 4 Demografisk undersøgelse... 4 Telemarketingundersøgelse... 4 Herlevs styrker, udfordringer og muligheder... 5 Styrker og udfordringer... 5 Muligheder... 6 Vision og strategiske målsætninger... 7 Vision... 7 Strategiske målsætninger... 7 Fokusområder og handlingsplaner... 8 Infrastruktur og erhvervsområder... 8 Arbejdskraft... 9 Service og vejledning Dialog og markedsføring Opfølgning

3 Indledning Erhvervslivet er vigtigt, fordi det giver et væsentligt bidrag til både kommunens økonomi og til livet i byen. Herlev Kommune ønsker derfor at skabe de bedst mulige rammer for sit lokale erhvervsliv og understøtte dets udvikling og vækst. Erhvervsstrategien skal bidrage til, at kommunen kontinuerligt har fokus på erhvervslivet og det gensidige samspil mellem parterne. Den retter sig dels mod kommunen som et serviceorgan for virksomheder, dels mod hvilke erhvervsfremmende tiltag der kan/skal iværksættes. Hovedstaden er Danmarks vækstmotor, og Herlev ønsker at få del i denne vækst. Herlev Kommune er med sin gunstige placering centralt i hovedstadsregionen og sin infrastruktur et attraktivt sted at placere og drive virksomhed. Dette har medført en vækst i antallet af arbejdspladser og vækst i antallet af borgere i de seneste år. Denne udvikling skal erhvervsstrategien være med til at styrke. Der er mange spændende projekter på vej: udbygning af Herlev Hospital, etablering af nyt indkøbscenter på Herlev Hovedgade 17 - den gamle DISA-grund samt etablering af en letbane på Ring 3. Herlev Kommune får fire letbanestationer, som vil bringe et nyt flow af mennesker til og gennem byen. Erhvervsstrategiens tilblivelse I budgetaftalen besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en erhvervsstrategi for at styrke Herlev som en attraktiv erhvervskommune. Erhvervsstrategien er blevet til i en tæt dialog med det lokale erhvervsliv, og styregruppen for arbejdet har været Herlev Erhvervsråd. Der blev gennemført to undersøgelser som baggrund for strategien: Dels en telemarketingundersøgelse, hvor lokale virksomheder blev spurgt om vigtigheden af og tilfredsheden med en lang række forhold, som blev defineret af styregruppen, dels blev der på baggrund af en række statistiske kilder udarbejdet desk research for at give overblik over området. Derudover har der været dialog med erhvervs-ejendomsmæglere og ejendomsforvaltere, ligesom der blev givet input til strategien af deltagerne på det årlige Dialogmøde med erhvervslivet. Med udgangspunkt i det indsamlede materiale blev der afholdt en fælles workshop med styregruppe og arbejdsgruppe, hvor der bl.a. blev udarbejdet en SWOT analyse, som belyser kommunens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Anbefalinger til erhvervsstrategien blev drøftet på et temamøde i kommunalbestyrelsen og i styregruppen. Det samlede input ligger til grund for udarbejdelsen af strategien. Hvem omfatter erhvervsstrategien? Erhvervsstrategien omfatter private og offentlige virksomheder både virksomheder, der allerede er placeret i Herlev Kommune, og virksomheder uden for kommunen, som går med tanker om en anden lokalisering samt lokale borgere, der ønsker at starte egen virksomhed. En særlig målgruppe er erhvervsejendomsmæglere, ejendomsforvaltere og andre rådgivere, der har indflydelse på virksomhedernes valg af lokalisering. 3

4 Uddrag fra baggrundsundersøgelser Demografisk undersøgelse Der er cirka virksomheder i Herlev (pr. juli 2013). 75 % af virksomhederne har ingen ansatte og 92 % har færre end 10 ansatte. Sundhedsvæsen, Handel og Fremstilling er de største brancher målt på antal ansatte. Herlev er en af de få kommuner i landet, hvor der har været vækst i antallet af beskæftigede de seneste år. Der er således 822 flere beskæftigede, svarende til 4,3 % flere i 2013 end i Der er dog store forskelle fra branche til branche. Væksten i antal nye virksomheder fra pr borgere placerer Herlev på en 15. plads på landsplan Måles på specialiseringsgrad (branchens beskæftigelsesandel i kommunen i forhold til branchens beskæftigelsesandel på landsplan) ses de højeste specialiseringsgrader på Sundhedsvæsen, IT- og informationstjenester samt Elektronikindustri. Storkøbenhavn er ét stort arbejdsmarked: ca. 2/3 (svarende til 9.020) af de beskæftigede Herlevborgere pendler ud og ca pendler ind, heraf 65 % fra København og Københavns omegn og 19 % fra Nordsjælland. Hele 14 virksomheder fra Herlev fik i 2013 Børsens Gazellepris, som præmierer en vækst i omsætning på mindst 100 % fire år i træk. Fem af virksomhederne har været gazelle flere gange. Telemarketingundersøgelse Erhvervsrådet udvalgte 17 forhold, som er vigtige for virksomhederne i relation til kommunen. 150 virksomheder blev derefter spurgt, hvor vigtige de forskellige forhold er for dem, og hvor tilfredse, de er. Når virksomhederne er i kontakt med kommunen er hurtig og fleksibel sagsbehandling meget vigtigt. Cirka halvdelen af virksomhederne har været i kontakt med Herlev Kommune inden for de sidste to år. Fiber- og IT-infrastruktur er også et af de vigtigste forhold for virksomhederne. Jo større virksomhed, jo vigtigere er dette forhold og it-krævende brancher som fx Information og kommunikation vægter dette meget højt. Trafik- og tilkørselsforhold er vigtigt, hvorimod den kollektive trafik scorer generelt lavt i vigtighed men jo flere ansatte, der er i virksomheden, jo vigtigere er den kollektive trafik. Beliggenhed i forhold til kunder mv. er vigtigt for alle brancher. Også pæne og præsentable omgivelser vægter højt, især hos brancherne Hotel og Restauration samt Information og Kommunikation. I forhold til kommunens generelle erhvervsvenlighed er 82 % af alle virksomheder positive. Blandt virksomheder, der har haft kontakt med kommunen, er 85 % positive. 4

5 Herlevs styrker, udfordringer og muligheder Styrker og udfordringer Styrker Vel udbygget infrastruktur Alle ved, hvor Herlev er placeret på grund af Herlev Hospital Tilfredshed med kommunal sagsbehandling Mindre kommune - > Kort afstand mellem virksomheder og kommunen Mange ildsjæle og stærk lokal identitet Udfordringer Kødannelse og langsom trafikafvikling Ikke-præsentable områder i erhvervskvarteret Marielundvej Ingen tomme erhvervsbyggegrunde Ingen markedsføring i og udenfor kommune Manglende udvikling af Bymidten Der er ingen tvivl om, at Herlevs store styrke i forhold til erhvervslivet er infrastrukturen, der med letbanen vil blive endnu mere udbygget. Med sin geografiske placering tæt på hovedstaden og den gode infrastruktur både med hensyn til kollektiv og privat trafik har Herlev således gode kort på hånden. Infrastrukturen er dog udfordret på grund af den stigende trafikmængde i og gennem Herlev, hvilket i perioder giver anledning til kødannelse og langsom trafikafvikling både på de store veje og ud af erhvervskvarteret. Stort set alle ved, hvor Herlev er placeret på grund af Herlev Hospital. Hospitalets bygninger udgør et markant vartegn, som kan ses langt fra. Herlev er en mindre kommune, hvilket betyder, at virksomhederne har gode muligheder for at komme i dialog med beslutningstagerne og fremføre deres behov, ønsker og gode argumenter. Et andet område, der nyder godt af smådriftsfordelen, er sagsbehandlingen i kommunen. Flere undersøgelser viser, at virksomhederne er tilfredse med kommunens sagsbehandling og dialog i den forbindelse. Dette er samtidig et forhold, som vægtes højt af virksomhederne. I erhvervskvarteret Marielundvej er der flere bygninger og områder, der ikke fremstår præsentable. Det påvirker andre virksomheders lyst dels til at flytte hertil, dels til at blive boende og påvirker priserne. Derudover har Herlev Kommune ingen tomme erhvervsbyggegrunde at tilbyde til virksomheder, der ønsker at bygge nyt. Al jord i Herlev er stort set bebygget, asfalteret eller fredet. Et andet erhvervsområde, der er udfordret, er Herlev Bymidte, hvor flere butikker står tomme, og hvor der savnes visioner og planer for den fremtidige udvikling og samspil med det kommende center på DISA-grunden. Der er en stærk lokal Herlev-identitet - også på erhvervsområdet - og der er mange ildsjæle, der er meget engagerede i alt lige fra støtte til iværksættere til samling af lokale virksomheder fx i en fodboldturnering ved Herlev festuge. 5

6 Muligheder De kommende års anlægsaktiviteter bliver afgørende og definerende for Herlev Kommunes fremtid og udvikling: Den kommende letbane, hvor Herlev får fire letbanestationer, skaber udviklingspotentiale for erhvervslivet. Der ligger fx potentiale i muligheden for at øge bebyggelsesprocenten omkring letbanestationerne. For erhvervs- og handelslivet er det specielt stationerne ved Ringvejskrydset og Lyskær, hvor en øget bebyggelsesprocent vil skabe helt nye udviklingsmuligheder. Det er vigtigt at få skabt et godt samarbejde med developere med visioner, der kan bidrage til at udvikle det Herlev, vi ønsker i fremtiden. Et andet udviklingspotentiale er det flow af rejsende, som letbanen vil bringe gennem Herlev. Det giver lettere adgang for medarbejdere, der arbejder i Herlev og dermed for virksomhederne at rekruttere - og udnyttet rigtigt kan de rejsende konverteres til kunder hos detailhandlen. Og både anlægsarbejderne og den senere drift af letbanen skaber nye arbejdspladser og et potentielt større kundegrundlag i Herlev. Det kommende storcenter på DISA-grunden vil ligeledes skabe nye arbejdspladser både i anlægsperioden, og når centret står færdigt. Centret vil desuden tiltrække kunder fra et større opland end detailhandlen evner på nuværende tidspunkt. Butikkerne i Bymidten og Bymidtecentret efterspørger en udvikling, der kan standse butiksdød og tiltrække flere kunder. Herlev Kommune ønsker at understøtte en udvikling, der skaber sammenhæng og synergi mellem de to store handelsområder, så også Bymidten får glæde af den ekstra tilgang af handlende. Herlev er en del af Storkøbenhavn og skal forstå at udnytte nærheden til hovedstaden bedst muligt fx i forbindelse med tiltrækning af nye virksomheder. I Herlev får virksomhederne alle fordelene ved at ligge i hovedstadsregionen samtidig med fx et helt andet prisniveau for lokaler end i København. En mulighed er at etablere et samarbejde med erhvervsejendomsmæglere og forvaltere, der hjælper dem i deres arbejde med at få virksomheder til kommunen. Herlevs mange ildsjæle kan bidrage til at fastholde virksomhederne i kommunen. Kommunen kan her bidrage bl.a. ved at etablere et samarbejde om aktiviteter som fx sportsarrangementer, netværksdannelse eller lignende. 6

7 Vision og strategiske målsætninger Vision Visionen for Herlev Kommunes erhvervsstrategi er: Virksomhederne oplever Herlev som en attraktiv erhvervskommune og aktiv medspiller i deres udvikling Strategiske målsætninger De strategiske målsætninger er fundamentet for Herlev Kommunes erhvervsrettede arbejde og skal bidrage til at opnå visionen. Øge antallet af private arbejdspladser Fastholde eksisterende og tiltrække nye medarbejdertunge virksomheder Øge virksomhedernes tilfredshed med Herlev Kommune Sikre en velfungerende infrastruktur og et attraktivt miljø i erhvervs- og handelsområderne Tilbyde virksomheder og iværksættere kompetent og effektiv service og vejledning Styrke virksomhedernes tilknytning til lokalsamfundet 7

8 Fokusområder og handlingsplaner Strategien fokuserer på fire områder, der hver især har stor betydning for erhvervslivet - og dermed om Herlev opleves som en attraktiv erhvervskommune: Infrastruktur og erhvervsområder Arbejdskraft Service og vejledning Dialog og markedsføring Inden for hvert fokusområde iværksætter Herlev Kommune en række tiltag, der skal medvirke til at realisere visionen og de strategiske målsætninger. Infrastruktur og erhvervsområder Herlev har med sin centrale beliggenhed i hovedstadsområdet en stor fordel i forhold til tilgængelighed fra mange områder. Analyserne viser, at nogle af de forhold, som vægter højt, når virksomheden skal lokaliseres, er en veludbygget infrastruktur og god beliggenhed. Virksomhederne har desuden påpeget, at det er vigtigt med gode adgangsforhold og pæne omgivelser. Præsentable omgivelser er også en parameter, som både ejendomsmæglere og -forvaltere har påpeget, er vigtig for at tiltrække nye virksomheder til kommunen. I forbindelse med letbanen har kommunen mulighed for at øge bebyggelsesprocenten markant i nærheden af letbanestationerne. Det giver mulighed for en væsentlig udbygning og dermed udviklingspotentiale for erhvervs- og handelslivet. Det kommende center på DISA-grunden forventes at tiltrække handlende fra et stort opland. Herlev Kommune ønsker at understøtte en udvikling, der skaber sammenhæng og synergi mellem de to store handelsområder, så også bymidten får glæde af den ekstra tilgang af handlende. Handlingsplan Ønsket effekt Sikre gode adgangsforhold til erhvervskvarteret Give handelslivet i bymidten øget mulighed for udvikling Give erhvervslivet i erhvervskvarter Marielundvej øget mulighed for udvikling Bedre trafikforhold Forskønne erhvervskvarteret Marielundvej, så det bliver mere attraktivt Skabe sammenhæng og synergi imellem det kommende center på DISA-grunden og bymidten Handling Etablering af ny vej fra Lyskær til Ring 3. (Oplæg til Kommuneplan ) Øge bebyggelsesprocenten i bymidten væsentligt. (Oplæg til Kommuneplan ) Øge bebyggelsesprocenten i erhvervskvarteret Marielundvej væsentligt. (Oplæg til Kommuneplan ) Samarbejde med private investorer om medfinansiering af fx adgangsveje og stier Samarbejde mellem kommunen og virksomhederne i erhvervskvarteret Marielundvej om løft af området (etablering af stier, åbning af området osv.) Etablere et samarbejde med og mellem handelsforeningerne i hhv. DISA-centret og bymidten 8

9 Arbejdskraft Fokusområdet Arbejdskraft har to overordnede formål, dels at sikre et hurtigt og effektivt match mellem virksomhedernes behov for arbejdskraft og ledige Herlevborgere, dels via løntilskud- og praktikpladser at opkvalificere Herlevborgere til ordinære job. Analyser viser, at virksomhederne i Herlev er meget tilfredse med Jobcentrets indsats og denne tilfredshed skal fastholdes. Den virksomhedsrettede Jobcenterindsats skal derfor fortsat prioriteres højt. Der er fokus på proaktivitet hurtig respons og effektivitet og ikke mindst en tæt dialog med det lokale erhvervsliv. Handlingsplan Ønsket effekt Handling Let og fleksibel adgang for virksomhederne til jobcenterets virksomhedsservice bl.a. med etablering af Key Account managers i Jobcentrets virksomhedsteam Understøtte virksomhedernes rekruttering Koordineret virksomhedsservice over kommunegrænserne, således at virksomhederne får medarbejdere med relevante kompetencer Via velkomstmail tilbydes servicebesøg til nytilkomne virksomheder Sikre at medarbejdere har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet Øge virksomhedens viden om de mange muligheder for ansættelser, Jobcentret kan tilbyde Sikre at så mange ledige Herlevborgere som muligt får et arbejde Etablering af 8-10 partnerskaber både med virksomheder og uddannelsesinstitutioner Sikre en effektiv brobygning imellem folkeskole til det videre uddannelsessystem med fokus på oplysning om erhvervsuddannelserne Råd og vejledning til arbejdsgivere om Jobcentrets mange tilbud (fleksjob, virksomhedspraktik, løntilskud, voksenlærlinge og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere etc.) 9

10 Service og vejledning Dette fokusområde hænger direkte sammen med målsætningen om at øge virksomhedernes tilfredshed med kommunen, da virksomhederne vægter en god dialog samt hurtig og fleksibel sagsbehandling meget højt. En ambition er også at hjælpe iværksættere og nystartede virksomheder godt på vej, da det er her, at de fleste jobåbninger bliver skabt, og det største vækstpotentiale findes. Handlingsplan Ønsket effekt Handling Tilbud om indledende afklaringsmøder til nye virksomheder og virksomheder, der overvejer at bygge om eller til At gøre virksomhedernes kontakt med kommunen så let og smidig som muligt Tilbud om vejledning om miljøforhold, sortering af affald og byggeri på forurenet grund Etablering af online adgang til elektronisk byggesags-system og arkiv Tilbud om dialog og vejledning inden aflevering af byggesag for at minimere tilbageløb Hjælpe iværksættere og nystartede virksomheder godt i gang Udbrede en kommunal servicekultur samt øge intern koordinering og vidensdeling Gratis vejledning, workshops og kurser til iværksættere og nystartede virksomheder Interne koordineringsmøder Internt erhvervsnyhedsbrev 10

11 Dialog og markedsføring Formålet med dette fokusområde er at bibringe virksomheder, både i og uden for Herlev, viden om kommunens tilbud, services og mange udviklingsmuligheder for derved at styrke Herlevs image som erhvervsvenlig og blive top of mind hos virksomheder som søger ny placering. Handlingsplan Ønsket effekt Øge virksomhedernes viden om tilbud og muligheder i Herlev Kommune God dialog mellem erhvervsliv og kommune Handling Velkomstmail til nystartede og nytilflyttede virksomheder Erhvervsnyhedsbrev Gå hjem møder fx om sygedagpengeregler, fastholdelse af medarbejdere mv. Flere virksomheder i Herlev Erhvervsråd Borgmester og erhvervsmedarbejdere på besøg i lokale virksomheder Facilitere netværksdannelse Styrke virksomhedernes tilknytning til lokalsamfundet Informationsmateriale om Herlevs tilbud til erhvervslivet Virksomhedsvinkel ved kultur- og sportsarrangementer samt Herlev Festuge Arrangementer for erhvervslivet fx nytårskur med fejring af gazellevirksomheder Tiltrække virksomheder Informationsmøder og dialog med ejendomsmæglere og udviklere Historiefortælling om erhvervskvarterets udvikling som brandingværktøj 11

12 Opfølgning For at sikre fremdrift i implementering af strategiens tiltag bliver der fulgt op kvartalsvis på koordineringsmøder med relevante medarbejdere. Der vil årligt blive givet en status på gennemførte og planlagte aktiviteter til Kommunalbestyrelsen. Det er planen at gennemføre en tilfredshedsmåling blandt virksomhederne hvert tredje år. 12

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling,

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

ERHVERVSKONTAKTUDVALGETS ÅRSBERETNING 2015

ERHVERVSKONTAKTUDVALGETS ÅRSBERETNING 2015 2 HVIDOVRE ERHVERVSKONTAKTUDVALG Hvidovre Erhvervskontaktudvalg er kommunalbestyrelsens samarbejdsforum med det lokale erhvervsliv. Udvalgets formål er at arbejde aktivt for at forbedre den arbejds-, erhvervs-

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 1: FremKom

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab,

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Erhvervs- og Turistpolitik

Erhvervs- og Turistpolitik Erhvervs- og Turistpolitik SUND VÆKST Sundt erhvervsliv DET BEDSTE STED AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED Indhold Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Målene for Brønderslev Byråd...

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016

Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016 Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016 PKT. 8 - VEDTAGELSE AF PLAN FOR INDSATSOMRÅDER TIL FREMME AF FORENINGENS FORMÅL, EFTER OPLÆG FRA DEN AFGÅENDE BESTYRELSE Stevns arbejder i 2014-2017

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken Nedenstående tabel viser en oversigt over indsatsområder og indikatorer i den kommende erhvervs- og vækstpolitik for

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 4 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 4: FremKom 3

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere