Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk"

Transkript

1 FoU projekt : Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk Anne Birch Aalborg Handelsskole, januar 2008 Indholdsfortegnelse: 1: Baggrund for projektet...2 2: Projektets formål...2 3: Projektforløbet i forhold til grundforløbseleverne : Revision af projektplanen : Besøg i klasserne : Opfølgningssamtaler registrering af elever som praktikpladssøgende : Spørgeskemaundersøgelse : Resultat af spørgeskemaundersøgelsen...6 Elevønsker efter HG...6 Elevernes brug af Praktikpladsen.dk...6 Virksomhedernes svar på elevernes ansøgninger...7 Elever med synlig profil...7 4: Projektets forløb i forhold til virksomhederne...8 5: Afslutning...9 Bilag 1: Elevvejledning vedrørende Praktikpladsen.dk...10 Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse...11 Introduktion til undersøgelsen...11 Selve spørgeskemaet:...12 Bilag 3: Brev til virksomhederne...15 Sådan finder man elever, der søger praktikplads via Praktikpladsen.dk:...16 Sådan lægger man et stillingsopslag ind på Praktikpladsen.dk:...17

2 1: Baggrund for projektet Det var på projektansøgningstidspunktet på Aalborg Handelsskole vores erfaring, at vores grundforløbselever havde svært ved at komme i gang med at bruge Praktikpladsen.dk til udfyldelse af deres personlige profil. Kvaliteten af de personlige profiler, der blev udfyldt kunne ligeledes være meget svingende. En del elever havde derfor fået diskvalificeret sig selv i forhold til at kunne søge optagelse på skolepraktik, fordi de ikke havde opfyldt EMMA-kriterierne. Det var samtidig vores erfaring, at kun ganske få af vores lokale læresteder brugte Praktikpladsen.dk til at finde egnede elever. Det var også kun ganske få, der lagde stillingsopslag ind på Praktikpladsen.dk 2: Projektets formål Projektet har haft 2 hovedformål: At systematisere og kvalificere grundforløbselevernes brug af Praktikpladsen.dk og knytte dette sammen med undervisning i IT og/eller dansk kombineret med undervisning i effektiv jobsøgning. At markedsføre Praktikpladsen.dk lokalt over for vores læresteder. Markedsføringen skal indeholde information om flg: - brugernavn og adgangskode til Praktikpladsen.dk - opfordring til at finde sin kommende elev på siden - opfordring til at lægge ledige elevjobs ind på siden eller få hjælp til det af Aalborg Handelsskole 3: Projektforløbet i forhold til grundforløbseleverne I den oprindelige projektansøgning var det ønsket at kunne udvide praktikkonsulenternes besøg i samtlige afgangsklasser på HG, sådan at der ud over orienteringen om Praktik Service kunne bruges yderligere 1 2 lektioner i hver klasse Aalborg Handelsskoles praktikkonsulenter har tidligere over for grundforløbseleverne haft følgende praksis i forbindelse med orienteringen i klasserne om Praktik Service: Ca. 3-4 måneder før afslutningen af grundforløbet får klasserne normalt besøg af en af praktikkonsulenterne, som orienterer om, hvordan Praktik Service kan være behjælpelig ved overgang til hovedforløbet. Orienteringen har varighed af ca. 1-2 lektioner, og omhandler følgende: De merkantile uddannelser og specialer Registrering som praktikpladssøgende Hjælp til ansøgninger og forberedelse til jobsamtaler Mobilitetsfremmende ydelser Uddannelsesaftale og uddannelsesplan Specialefag og fagprøve 2

3 Skolepraktik EMMA Udlevering af brugerkoder til Praktikpladsen.dk (klassesæt via B770 i EASY A) Udlevering af skemaer til registrering af eleverne som praktikpladssøgende samt udlevering af tidspunkter til en individuel registreringssamtale med alle, som endnu ikke har en praktikplads, og som ikke eksplicit giver udtryk for andre planer end en elevplads. Praktik Service havde i projektansøgningen ønsket denne praksis udvidet med følgende: Orienteringen i klasserne skal udvides med mindst 1 2 lektioner pr. klasse og meget gerne knyttes sammen med den undervisning i jobsøgning, som dansklærerne typisk varetager. Alternativt knyttes de ekstra lektioner sammen med IT-undervisningen. Efter uddeling af de personlige brugerkoder introduceres Praktikpladsen.dk på følgende områder: - Rediger profil - Hvordan skriver man en spændende personlig profil - Vælg uddannelse og speciale - Synlig for virksomheder - Vis egen profil - Tilføj bilag - Indstillinger abonner på nye jobs, m.m. - Skift brugernavn og adgangskode - Søg ledige praktikpladser - Søg godkendte virksomheder - Uopfordrede ansøgninger Herefter udfylder eleverne individuelt deres personlige profil med Praktikkonsulenten og underviseren som vejleder Når eleverne i perioden umiddelbart efter orienteringen om Praktik Service + introduktionen til Praktikpladsen.dk bliver individuelt registreret som søgende, skal de til den individuelle samtale - udover karakterer og dataliste - også medbringe udskrift af deres personlige profil, så den checkes igennem med henblik på, om den er velegnet til at give en arbejdsgiver et kvalificeret indtryk af eleven. 3.1: Revision af projektplanen I løbet af februar 2007 blev projektidéen gennemarbejdet i styregruppen, som bestod af praktikkonsulenterne og skolens 2 uddannelseschefer på HG. Efter at uddannelsescheferne havde vendt Praktik Service s behov for at disponere over i hvert fald 3 lektioner i hver afgangsklasse med lærere og teamledere på de 2 afdelinger, stod det klart, at praktikkonsulenterne maksimalt kunne disponere over 2 lektioner i klasserne. Projektplanen og specielt indholdet i lektionerne i klasserne blev derfor revideret, så indholdet realistisk kunne nås inden for 2 lektioner. 3

4 3.2: Besøg i klasserne I løbet af februar og marts måned besøgte de 3 praktikkonsulenter alle skolens grundforløbsklasser, som ville afslutte sommeren Det drejede sig om 10 HG2 klasser fordelt på 2 afdelinger og 1 HGS klasse (HG for studenter) på en tredje afdeling. 1 Da der kun var 2 lektioner til rådighed i hver klasse, måtte arbejdet med Praktikpladsen.dk indskrænkes. Der blev derfor udleveret brugernavn og adgangskode til eleverne samt en skriftlig vejledning i udfyldelse af den personlige profil (se bilag 1). Herefter blev de forskellige elevfaciliteter i Praktikpladsen.dk gennemgået. Arbejdet med at vejlede eleverne konkret, mens de udfyldte deres personlige profil, måtte delvis udelades på grund af tidsmangel. Gennemgangen af elevfaciliteterne foregik typisk med en af klassens elever som eksempel, hvor praktikkonsulenten havde fået lov til at logge ind som denne elev. Faciliteterne blev gennemgået via projector, og følgende emner blev præsenteret: Rediger personlig profil - Hvordan laver man en spændende overskrift på sin profil? - Hvordan skriver man en spændende personlig profil? - Vælg uddannelse og speciale Synlig for virksomheder Vis egen profil Tilføj bilag Indstillinger abonner på nye jobs, m.m. Skift brugernavn og adgangskode Søg ledige praktikpladser Søg godkendte virksomheder - Uopfordrede ansøgninger i forhold til ansøgninger, hvor man reflekterer på stillingsopslag På grund af reduktionen i lektioner, nåede praktikkonsulenterne ikke at sikre, at langt de fleste elever var kommet godt i gang med at udfylde deres profil, og at profilerne foreløbig havde en kvalitet, der kunne gøre det muligt for en arbejdsgiver at vurdere, om eleven kunne være et potentielt emne til en ledig praktikplads. Ligeledes lykkedes det også kun ganske sporadisk at knytte arbejdet med den personlige profil sammen med den generelle undervisning i jobsøgning. 1 I efteråret 2007 blev yderligere 2 forskudte HG2 klasser og 2 HGS klasser besøgt, men disse deltog på grund af omlægning af skolens intranet ikke i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse, som omtales på side 5. 4

5 3.3: Opfølgningssamtaler registrering af elever som praktikpladssøgende I løbet af marts og april blev alle HG elever, som ønskede det, registreret som praktikpladssøgende. Ved registreringen havde eleverne forhåndsudfyldt et skema med stamoplysninger og uddannelsesønsker vedrørende hovedforløb. Ved den personlige samtale med praktikkonsulenten blev emner som faglige og personlige stærke sider, praktikpladssøgning, skolepraktik som mulighed og evt. EMMA-kriterierne også berørt. Det var her dette projekts hensigt, at eleverne til samtalen skulle medbringe et print af deres personlige profil på Praktikpladsen.dk, så praktikkonsulenten kunne vejlede yderligere, hvis profilen trængte til justering. Denne hensigt blev kun ganske sporadisk indfriet. Eleverne havde typisk ikke medbragt et print af profilen, mange havde ikke fået skrevet den færdig, og den afsatte tid gav ikke mulighed for først at skulle printe den foreløbige profil ud og herefter komplettere den. 3.4: Spørgeskemaundersøgelse Da projektets andet ben kontakten til virksomhederne havde fundet sted (se afsnit 4), ønskede vi at undersøge, om eleverne havde profiteret af Praktikpladsen.dk i deres bestræbelser på at finde en elevplads. I denne forbindelse udarbejdede vi et spørgeskema, som eleverne kunne besvare elektronisk. Alle grundforløbselever, der ville afslutte HG sommeren 2007, modtog i starten af juni 2007 en , der orienterede om og reklamerede for spørgeskemaundersøgelsen, og som indeholdt et link til selve undersøgelsen, som kunne besvares elektronisk på skolens intranet (se bilag 2). Eleverne blev spurgt om følgende: 1. Hvad vil du gerne efter HG? 2. Hvis de svarede Have en elevplads, blev de spurgt om, hvorvidt de allerede havde fået en plads eller ej. 3. Hvis de allerede havde fået elevplads, blev de spurgt om, hvorvidt Praktikpladsen.dk havde haft betydning for opnåelsen af elevpladsen. 4. Hvis de svarede ja til dette, blev de spurgt om, hvordan de konkret havde fået elevplads gennem Praktikpladsen.dk - søgt og fået en opslået stilling på Praktikpladsen.dk - søgt uopfordret og fået en elevplads efter at være blevet inspireret af Søg godkendte virksomheder - blevet kontaktet af en virksomhed på baggrund af elevens personlige profil på Praktikpladsen.dk Uanset elevernes svar på spørgsmål 2, 3 og 4 blev de alle spurgt om, hvorvidt de 5

6 - nogensinde havde søgt jobs, der var opslået på Praktikpladsen.dk, og om de havde fået svar på deres ansøgninger. - nogensinde havde søgt uopfordret efter at være blevet inspireret af Søg godkendte virksomheder, og om de havde fået svar på deres ansøgninger. - havde en synlig personlig profil på Praktikpladsen.dk, og om hvor mange gange de var blevet kontaktet af virksomheder, der havde set deres synlige profil. 3.5: Resultat af spørgeskemaundersøgelsen Da svarfristen for deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen udløb, havde kun 40 elever besvaret undersøgelsen, svarende til ca. 15 %. Forklaringen på denne lave svarprocent må nok primært søges i det faktum, at eleverne på undersøgelsestidspunktet gik til eksamen. Der var derfor ingen fælles klasseundervisning længere, og mange læste derfor ikke fra skolen i perioden. En anden mulig forklaring er selvfølgelig, at undersøgelsen ikke har haft elevernes interesse! De 40 svar fordelte sig som følger: Elevønsker efter HG Hvad ønsker du efter HG? Har du fået en elevplads Have en elevplads 34 Ja 13 Nej 21 Starte på en anden uddannelse 2 Andet 4 Som det ses af tabellen, havde 13 af de 34, der ønskede elevplads allerede fået en elevplads, mens 21 endnu ikke havde. Af de 13, der allerede havde fået elevplads, var der kun 1(!), der svarede, at han havde fået elevpladsen efter at have søgt en stilling, der var slået op på Praktikpladsen.dk. De 12 andre mente altså ikke, at Praktikpladsen.dk havde haft nogen betydning for, at de havde opnået elevplads. Elevernes brug af Praktikpladsen.dk i øvrigt fordeler sig som følger: Elevernes brug af Praktikpladsen.dk Har fået elevplads (13) Har ikke fået elevplads (21) Har søgt opslåede elevjobs på PP.dk 3 23,0 % 11 52,3 % Har søgt uopfordret efter at være blevet 3 30,7 % 11 52,3 % inspireret af Søg godkendte virksomheder Har en synlig personlig profil 4 30,7 % 17 80,9 % Selv om man skal være forsigtig med at tillægge så lille et svarmateriale nogen pålidelig statistisk betydning, er der alligevel en tydelig tendens til, at elever, der ikke har fået elevplads, bruger Praktikpladsen.dk meget mere, end elever der har fået elevplads. 6

7 Når elever med allerede indgået uddannelsesaftale bruger Praktikpladsen.dk så relativt lidt, som det ses her, kan det evt. pege i retning af, at mange af disse har fundet sammen med deres praktikvirksomhed allerede inden dette projekt om Praktikpladsen.dk fandt sted i klasserne. Virksomhedernes svar på elevernes ansøgninger Vi spurgte de elever, der havde søgt opslåede elevjobs eller søgt uopfordret, om de havde fået svar på alle ansøgninger, kun på nogle eller slet ikke. Vi ville nemlig gerne have bekræftet eller afkræftet en hypotese om, at virksomhederne ikke altid var så gode til at svare på ansøgninger, og at dette måske kunne afholde elever fra at bruge Praktikpladsen.dk. Svarene fordeler sig således: Virksomhedernes svar på elevernes ansøgninger: Har søgt opslåede elevjobs Har søgt uopfordret Fået svar på alle ansøgninger 46,1 % 23,0 % Fået svar kun på nogle ansøgninger 23,0 % 46,1 % Har ikke fået svar 30,7 % 30,7 % Der er en tydelig og forståelig tendens til, at virksomhederne er mere forpligtede på at svare eleverne, når der er tale om ansøgninger, der er sendt på baggrund af stillingsopslag sammenlignet med ansøgninger, der er sendt uopfordret. Det er dog bemærkelsesværdigt, at næsten hver 3. elev svarer, at de ikke har modtaget svar på deres ansøgninger, selv om disse er sendt på baggrund af et stillingsopslag. Elever med synlig profil Endelig spurgte vi eleverne, om de havde en synlig personlig profil på Praktikpladsen.dk, og om hvor mange gange de var blevet kontaktet af virksomheder, der havde set deres profil: Elever med synlig profil: Har fået elevplads (13) Har ikke fået elevplads (21) Elever med synlig profil 4 17 Kontaktet af virksomhed 1 gang 2 50 % 1 5,8 % Kontaktet af virksomhed 2 gange 1 25 % 0 0,0 % Kontaktet af virksomhed 3 gange 1 25 % 0 0,0 % Kontaktet af virksomhed mere end 3 gange 0 0,0 % 0 0,0 % Det er tydeligt, at elever med allerede indgået uddannelsesaftale ikke har set det som særlig nødvendigt at have en personlig profil på Praktikpladsen.dk. Her har kun 4 af 13 en profil, hvorimod der blandt elever uden elevplads er 17 af 21, der har en personlig profil. Det er derimod bemærkelsesværdigt, at alle 4 elever med elevplads og med synlig profil er blevet kontaktet én eller flere gange af virksomheder på baggrund af deres synlige profil. Heroverfor er der kun 1 af de 17 elever uden elevplads og med en synlig profil, der er blevet kontaktet. 7

8 Det kunne tyde på, at de elever, der har fået en elevplads, naturligvis også formår at skrive en spændende personlig profil, som vækker virksomhedernes interesse. Det tyder samtidig på, at der er en grund til, at de 17 elever med personlig profil fra den anden gruppe ikke har fået en elevplads. Det må i hvert fald formodes, at deres personlige profil ikke er så interessant, at den vækker interesse, og det må derfor også formodes, at de generelt har sværere ved at sælge sig selv i en ansøgnings- og ansættelsessituation, hvad enten Praktikpladsen.dk har været medie eller ej. 4: Projektets forløb i forhold til virksomhederne Efter at projektets første del, rundturen i HG-klasserne og introduktionen til Praktikpladsen.dk, havde fundet sted, sendte vi i starten af maj 2007 brev ud til 733 virksomheder. Virksomhederne var udvalgt efter følgende kriterier: De lå inden for Aalborg Handelsskoles geografiske område, og de havde haft mindst en ordinær elev ansat efter inden for kontor, finans, handel eller detail. 2 I brevet (se bilag 3) blev virksomhederne informeret om projektets første ben, arbejdet med at få eleverne til at bruge Praktikpladsen.dk og lægge deres forhåbentlig spændende personlige profiler ind på siden. Brevet indeholdt samtidig virksomhedens brugernavn og adgangskode til Praktikpladsen.dk samt følgende som bilag: En vejledning i, hvordan man søger elever på Praktikpladsen.dk En vejledning i, hvordan man opretter stillingsopslag på Praktikpladsen.dk Efter udsendelsen af brevene, modtog vi i en periode jævnligt telefonopkald fra virksomheder, der ønskede hjælp til ansættelse af elever og indimellem også oprettelse af stillingsopslag på Praktikpladsen.dk. Hvis virksomhederne blot ringede og ønskede vores hjælp til at finde den rigtige elev, men ikke selv nævnte Praktikpladsen.dk, spurgte vi dem, om de var interesserede i, at vi lagde et stillingsopslag ind på Praktikpladsen.dk for dem. Langt de fleste virksomheder indvilligede i dette. Vi har ikke lavet statistik på, hvor mange elevjobs vores virksomheder har haft slået op på Praktikpladsen.dk siden kampagnen i maj 2007, men vi vil skyde på, at vi selv har været involveret i stillingsopslag på Praktikpladsen.dk. I visse perioder efter maj 2007 har Nordjylland helt klart været den region, der har været førende, hvad angår stillingsopslag inden for det merkantile område på Praktikpladsen.dk. 2 Med ordinær elevaftale menes skolevejs eller praktikvejsaftale. Virksomheder, der kun havde haft skolepraktikelever i virksomhedsforlagt undervisning eller i delaftale, blev ikke kontaktet. 8

9 Efterfølgende har flere virksomhedsrepræsentanter yderligere givet meget positive tilbagemeldinger om Praktikpladsen.dk til os. Blandt andet er et større speditionsfirma overgået til udelukkende at annoncere på Praktikpladsen.dk, fordi de uddannelsesansvarlige i firmaet har været yderst tilfredse med de elever, der har søgt via Praktikpladsen.dk, og hvoraf flere efterfølgende har fået elevansættelse i firmaet. Vi er på skolen meget glade for denne udvikling, da vi allerbedst kan motivere eleverne til at bruge siden, hvis der virkelig er en bred variation af relevante stillingsopslag at komme efter. Enkelte virksomheder henvendte sig i øvrigt og bad om hjælp til Elevplan.dk, da vi jo i brevet til dem havde skrevet, at de kunne bruge de samme brugerkoder til både Praktikpladsen.dk og Elevplan.dk 5: Afslutning En evaluering af projektets 2 faser, dels i forhold til eleverne, dels i forhold til virksomhederne, viser, at fase 1 over for eleverne har været sværest at gennemføre som planlagt, da den har forudsat, at praktikkonsulenterne kunne disponere over flere lektioner i klasserne, end det viste sig muligt. Bl.a. lykkedes anknytningen til den generelle undervisning i jobsøgning derfor også kun ganske sporadisk. Vi ville naturligvis også have ønsket, at langt flere af grundforløbseleverne havde svaret på den elektroniske spørgeskemaundersøgelse, så vi havde fået et mere pålideligt statistisk resultat af denne. Alligevel er der flere tendenser i undersøgelsesresultatet, som er ganske tankevækkende, og som får os til alligevel at tro på en vis statistisk holdbarhed, f.eks. at de elever, hvis profiler bliver læst og virker spændende, så eleverne derfor også bliver kontaktet af virksomhederne, samtidig er de elever, der har nemmest ved at få et elevjob. Det er vores erfaring, at eleverne er meget tilfredse med faciliteten Søg godkendte virksomheder, og at deres tilfredshed med Praktikpladsen.dk i øvrigt er betinget af, hvor mange opslåede og helst lokale elevjobs, der er. Af samme grund er vi meget tilfredse med projektets anden fase over for virksomhederne, da denne fase resulterede i, at ganske mange af vores lokale virksomheder pludselig havde opslåede elevstillinger på Praktikpladsen.dk. At vi havde været fødselshjælpere for de fleste er her uden betydning. Enkelte virksomheder henvendte sig i øvrigt og bad om hjælp til Elevplan.dk 9

10 Bilag 1: Elevvejledning vedrørende Praktikpladsen.dk «fornavn» «efternavn» Brugernavn: «Brugernavn» Adgangskode: «Adgangskode» Dato: Du får hermed dit personlige brugernavn samt adgangskode til som er Undervisningsministeriets webbaserede mødested for elever, der søger praktikplads, og virksomheder, der ønsker elever. Brugernavn og adgangskode kan du selv ændre til noget, der er nemmere at huske. Når du har logget på første gang, vil vi anbefale, at du starter med at redigere din profil. Du skal gøre følgende: - sæt flueben i Synlig for virksomheder på Praktikpladsen.dk - skriv din adresse - skriv en selvvalgt titel på din profil (f.eks. talknuser, frisk blæksprutte, født til at sælge, eller hvad du nu synes, der er dækkende og appetitvækkende - udfyld kvalifikationer (f.eks. uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring, IT- og fremmedsprogskompetencer, kørekort, m.m.) - udfyld egen beskrivelse (f.eks. personlige stærke sider, begrundelse for den/de ønskede uddannelser, m.m.) - vælg de uddannelser og specialer, som du ønsker (du vælger flere ved at anvende det lille +) - Klik på gem OBS! Du skal selv sørge for at vedligeholde din profil på Praktikpladsen.dk. Det gør du ved at logge ind mindst hver 3. måned. Ellers forsvinder din profil som synlig for lærestederne. (Check om der stadig er flueben, ellers skal du sætte et. Klik herefter på gem.) For yderligere vejledning i brugen af Praktikpladsen.dk: Klik på Vejledning. OBS!!! Det et krav fra Undervisningsministeriet, at elever, som ønsker at kunne blive optaget på skolepraktik, skal lægge deres profil ind på Praktikpladsen.dk. Profilen skal indeholde oplysninger om, hvilke uddannelser eleven ønsker, samt elevens CV. Profilen skal være lagt ind på Praktikpladsen.dk senest ved afslutningen af elevens grundforløb. Elever, der ikke opfylder ovenstående krav, vil ikke kunne optages i skolepraktik. Venlig hilsen Praktik Service Aalborg Handelsskole 10

11 Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse Introduktion til undersøgelsen Da eleverne skulle besvare spørgeskemaundersøgelsen vedrørende deres brug af Praktikpladsen.dk, modtog de en mail med nedenstående tekst: Vind 2 biografbilletter Din klasse havde i marts måned besøg af en af Aalborg Handelsskoles praktikkonsulenter. Her fik du blandt andet udleveret dine brugerkoder til Praktikpladsen.dk og blev vejledt i brug af siden. Da vi gerne vil lave en lille undersøgelse af, om vores elever bruger Praktikpladsen.dk, vil vi bede dig om at bruge nogle få minutter på at besvare spørgsmålene nedenfor. Du deltager i lodtrækningen om 2 biografbilletter til en selvvalgt film i BioCity Aalborg. Klik på linket og besvar undersøgelsen. Husk at afslutte med at klikke på Gem og luk : Form.aspx?Source=http%3A%2F%2Fintranet%2Eah%2Edk%2Fpersonal%2Fanb%2Fpraktik pladsen%2flists%2fsprgeskema%2520praktikpladsendk%2foverview%2easpx Venlig hilsen Anne Birch Praktikkonsulent 11

12 Selve spørgeskemaet: 12

13 13

14 14

15 Bilag 3: Brev til virksomhederne Dato: Ref.: ANB Direkte tlf.nr.: Mail: Vedrørende Aalborg Handelsskole har i år lavet en forstærket indsats for at få vores elever til at bruge som er Undervisningsministeriets mødested for elever, der søger praktikplads, og virksomheder, der søger elever. Vi har opfordret alle vores HG-elever til at lave en synlig personlig profil med angivelse af deres uddannelsesønsker, og vi vil hermed rette jeres opmærksomhed mod siden og foreslå jer, at I evt. forsøger at finde jeres næste elev her, og at I evt. opretter jeres stillingsopslag på siden (se næste side hvordan). Jeres brugerkoder til er: Brugernavn: «Brugernavn» Adgangskode: «Adgangskode» Med koderne til praktikpladsen.dk kan I også logge ind på og her for eksempel se, hvornår jeres elev næste gang skal på skoleophold. God fornøjelse med praktikpladsen.dk og Elevplan. Er der spørgsmål til Praktikpladsen.dk eller Elevplan, besvares de meget gerne af praktikkonsulent Anne Birch, tlf.: eller Venlig hilsen Anne Birch Praktikkonsulent 15

16 Sådan finder man elever, der søger praktikplads via Praktikpladsen.dk: 1. Log ind med brugernavn og adgangskode og accepter Vilkår for brug, hvis det er første gang, I er logget på. 2. Udfyld først Rediger virksomhedsprofil som minimum skal der tastes e- mailadresse. 3. Vælg enten Det merkantile område eller skriv uddannelsens navn direkte. Klik Næste. 4. Vælg det rigtige speciale og vælg herefter geografisk område postnummer, by eller amt, hvorefter en oversigt over de matchende elever kommer frem: 5. Studer elevprofilerne og klik Kontakt, hvis I ønsker at sende en mail til en særligt spændende elev. 16

17 Sådan lægger man et stillingsopslag ind på Praktikpladsen.dk: 1. Klik på Stillingsopslag og herefter Opret nyt eller Rediger ud for den godkendelse (uddannelse), som I ønsker elev indenfor. 2. Lav stillingsopslaget. Klik Ja i Er opslaget klar til offentliggørelse og husk at klikke på Gem. Herefter er jobbet slået op og kan ses fra forsiden af Praktikpladsen.dk. 17

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Virksomhedens Elevplan Quick-guide

Virksomhedens Elevplan Quick-guide Virksomhedens Elevplan Quick-guide Login til www.elevplan.dk Virksomheder logger på Elevplan med samme brugernavn og adgangskode, som benyttes til praktikpladsen.dk. Brugernavn og adgangskode til praktikpladsen.dk,

Læs mere

Elevplanskonferencen den 21. og 22. september 2011

Elevplanskonferencen den 21. og 22. september 2011 Hvordan bruger vi Elevplan til kommunikation mellem Skole virksomhed elev. Hvordan giver det skolen en økonomisk besparelse? Få inspiration og vejledning i: Indkaldelser af elever til skoleforløb Brug

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3)

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) Formålet Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium gennemfører tre personlige kompetenceudviklingsforløb (PKU) for eleverne på HG. Forløbene retter sig mod

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Søg praktikplads... 2 2.1 Ledige praktikpladser... 2 2.2 Godkendte virksomheder... 3 2.3

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 21. august 2014 er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 14.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

NYTTIGE LINKS. På www.techcollege.dk kan du læse mere om praktik pladskonsulenterne, og finde en liste med deres telefonnumre.

NYTTIGE LINKS. På www.techcollege.dk kan du læse mere om praktik pladskonsulenterne, og finde en liste med deres telefonnumre. 1 NYTTIGE LINKS Har du spørgsmål, brug for hjælp til forhold omkring praktikpladser, jobsøgning eller virksomhedskontakt, er du altid velkommen til at kontakte din praktikpladskonsulent. På www.techcollege.dk

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 29. august er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 13.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Hvordan får man vejlederadgang til Praktikpladsen.dk?... 2 1.1 Hvad kan en vejlederadgang

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever / side 1

Vejledning til elevplan for elever / side 1 Vejledning til elevplan for elever / side 1 Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt, at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Effektiv Jobsøgning Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Dagens program... Dagens Program CV et Hvordan vinkler du din baggrund til at besvare virksomhedens krav? Ansøgningen Hvad kan du tilbyde

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Når du udfylder dit CV på jobnet.dk, er der nogle af felterne, du skal være ekstra opmærksom på. De skal nemlig udfyldes

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Uddannelsens opbygning Uddannelsesaftale Praktikcentret Konsulenter Uddannelsesadministrationen

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle

UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle UNI C Opdatering 14.02.06 RD / rd Vedrørende: Opdatering af praktikpladsen.dk den 14. februar 2006. Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 1 Alle René Dommer Praktikpladsen.dk version 05.2 Praktikpladsen.dk

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan - Information til virksomheder om lærlinge Positive tendenser i erhvervsuddannelsen Stigning i lærlinge/elever fra 2005-2006 I løbet af det sidste

Læs mere

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK HG Åbent Læringscenter Informationshæfte WWW.AH.DK Hvad er Åbent Læringscenter? Åbent Læringscenter på Aalborg Handelsskole er en fleksibel læringsmetode, som tager højde for dine individuelle læringsbehov.

Læs mere

Vejledning til egen brugerprofil og CV Virksomhedsbruger. Indholdsfortegnelse:

Vejledning til egen brugerprofil og CV Virksomhedsbruger. Indholdsfortegnelse: Vejledning til egen brugerprofil og CV Virksomhedsbruger Indholdsfortegnelse: Side 2: Min brugerprofil Side 3: Vælg din egen kode, se kolleger på MIT DANSKE ARK og se virksomhedens stillingsopslag Side

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: 15-09-2014 Sted: Afd. i Sønderborg Referent: Michael Hecky

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: 15-09-2014 Sted: Afd. i Sønderborg Referent: Michael Hecky Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagere Helle G. Lauridsen, Sabine Thiesen, Henrik Pazdecki, Finn B. Jacobsen, Jan Kleemann, Michael Hecky, Claus Brodersen, Dieter Jessen, Jakob Ørebro. 1 Bemærkninger

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN

ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN Informationsbrev til alle læresteder Easy-A: Opret hold i Easy-A (eventuelt ét til hver uddannelse). Husk: Inden der igen skal indberettes årselever, skal alle eleverne

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Der er indgået aftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale mellem København NORD Lundtoftevej 93 2800

Læs mere

ELEVPOLITIK FOR KONTORELEVER Personalepolitik for Holstebro Kommune

ELEVPOLITIK FOR KONTORELEVER Personalepolitik for Holstebro Kommune ELEVPOLITIK FOR KONTORELEVER Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og udvikling af elever. Uddannelse og relationer. Vi har dråber af kultur i alt INDHOLD

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

Indhold Optagelse.dk... 2 UG.dk... 2 Fagretninger på grundforløb Optagelsesprocedure på Knord... 3 Elever med særlige forudsætninger...

Indhold Optagelse.dk... 2 UG.dk... 2 Fagretninger på grundforløb Optagelsesprocedure på Knord... 3 Elever med særlige forudsætninger... Indhold Optagelse.dk... 2 UG.dk... 2 Fagretninger på grundforløb 2... 2 Optagelsesprocedure på Knord... 3 Elever med særlige forudsætninger... 4 SU... 4 Ungdomskort... 5 Elevplads... 6 Skolepraktik...

Læs mere

Indhold. Vejledning til censorbestilling

Indhold. Vejledning til censorbestilling Indhold Inden du kan bestille... 2 Log-in... 2 Min profil... 2 Censorbestillinger... 3 Når censor er allokeret... 4 Opret bestilling... 5 Eksaminatorer... 8 Opret eksaminator... 8 Karakterindberetning...

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan.... 2 Personlige og faglige læringsmål.... 3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål.... 5 Reflektere....

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

KOM I GANG MED ELEVPLAN

KOM I GANG MED ELEVPLAN KOM I GANG MED ELEVPLAN Elevplan er et webbaseret pædagogisk dokumentations- og planlægningsværktøj som også fungerer som kommunikations- og samarbejdsplatform mellem elev, virksomhed og skole. ELEVPLAN

Læs mere

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent Indsatsområde nr. 3 Uddannelses nr. og navn Lokation(er) Ansvarlig chef Ansvarlig leder Begrund/ beskrivelse af problemstillingen Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del 1330 Hospitalsteknisk

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Undervisningsforløb søg lærepladsen

Undervisningsforløb søg lærepladsen Undervisningsforløb søg lærepladsen Sammenhæng: Forløbet er en beskrivelse af, hvad man kan undervise i, i forbindelse med erhvervsbesøg hos virksomheden Stiholt. Undervisningen retter sig især imod Ansøgningen

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stenhuggerfaget Det Faglige

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram,

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram, REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 26. november 2014 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

Din profil på besøgshunde.dk - find en institution

Din profil på besøgshunde.dk - find en institution Din profil på besøgshunde.dk - find en institution HUNDEEJERE Det er meget vigtigt, at du sørger for at opdatere jeres profil, så det er de rigtige oplysninger, vi har på dig og din hund. Det understøtter

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Her kan du bruge dit studiekort

Her kan du bruge dit studiekort Her kan du bruge dit studiekort Se hvor du kan bruge dit studiekort inde i avisen Det vidste du ikke om Christina Frank! Mød Pernille Schack fra elev til Matas Indhold Eleverne i praktik... 3 Dagligdagen

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere