Grundejerforeningen FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle"

Transkript

1 Kære Grundejer, NYHEDSBREV nr. 16 Den "uendelige historie" om Park Allés betonklodser fortsatte med et møde, indkaldt af Teknisk Forvaltning den 28.maj for at drøfte, hvad der kan gøres for at forbedre trafiksituationen i vores område. Vores eget referat og referatet fra Gribskov Kommune er vedhæftet dette nyhedsbrev. Kort fortalt er det Teknisk Forvaltnings vurdering spærringen af Park Allé den 15/ er lovlig under henvisning til Vejdirektoratets brev 29/ til Grundejerforeningen Dronningmølle Park. Dog tog Vejdirektoret her det forbehold, at udtalelsen var givet under forudsætning at eksisterende vejrettigheder respekteres. Dronningmølle Strandpark tinglyste vejret til Park Allé var, så vidt vi kan se fra vore dokumenter, ikke aflyst før langt senere efter afspærringen, som derfor må have været ulovligt den gang. Vi har bedt om yderligere akt-indsigt omkring dokumentationen for aflysningen og anmodet Gribskov Kommune om at bruge de muligheder den gældende privatvejs lov giver kommunen for at åbne Park Allé - sagen skal behandlet i Byrådet den 12/ Sagen bliver naturligvis fulgt op. Vores Andelsselskab Villingebæk Vandsværk A.m.b.a. afholder Generalforsamling den 16/ og indkaldelse med regnskaber etc. vil snart blive udsendt til os alle andelshavere. Vores Vandværk pumper ca m3 vand op om året i god bakteriefri kvalitet og det og mange andre informationer kan læses på Vandværkets hjemmeside www. villingevand.dk og hvis man vil vide mere kan man, med indkaldelsen i hånden, møde op til generalforsamlingen i Medborgerhuset i Villingerød Kirkeby. Gribskov Grundejerforbund Øst afhold det årlige forårsmøde i Sankt Helene Kursuscenter i Tisvildeleje den 11. juni. Mødet var arrangeret i samarbejde med Landliggersammenslutningen Gribskov Vest. Hovedtemaet var "Privatvejsloven", da folketinget har vedtaget en lang række indgribende ændringer i privatvejsloven, som træder i kraft den 1. juli Det er jo emne som berører os alle og der var et fint fremmøde fra medlemsforeningerne og orienteringen fra Vejdirektoratet var glimrende. Nyhedsbrev nr 16 Rev /8

2 Beplantning i vores dejlige sommerhusområde er nu snart 50 år og hække og hegn trænger til at blive efterset og trimmet tilbage til eget skel. Gribskov Kommune har udsendt denne påmindelse i Ugeposten: For at sikre fremkomligheden på fællesarealer og den oprindelige afstand på vores grønne brandbælter i området gennemgår vi gradvis området og orienterer ejere om eventuelt behov for ekstra trimning og det bliver generelt godt og positivt modtaget af de berørte grundejere. Mange hilsener og ønsker om en dejlig sommer i vores dejlige sommerhusområde! Kjell PS: Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive til så bliver adressen fjernet for fremtidige udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som blind kopi, dvs. man kan kun se ens egen mailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart kunne misbruges. Nyhedsbrevet vil også kunne læses på opslagstavlen og fra vore hjemmeside Anbefal gerne naboer og genboer, som ikke modtager Nyhedsbrevet, at sende en mail til gerne med oplysning om et mobil nummer, som vi kan bruge i tilfælde af eventuelle service beskeder, så bliver de tilføjet listen. Nyhedsbrev nr 16 Rev /8

3 Side 1 Sag: 2012/ Id: 05.02P00 Afdelingsnavn Trafik og Ressourcer Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 28. maj 2015 Personlig henvendelse Rådhusvej Helsinge tlf: Åbningstid Man - tors Fredag Referat fra møde med Fuglevangen og formand for Teknisk Udvalg Deltagere Kjell Nilsson, formand for Fuglevangen Bent Guldbor, Kasserer fuglevangen. Bent Nielsen formand for Grundejersammenslutningen Bo Jul Nielsen, formand for Teknisk Udvalg Asad Nasiri, sagsbehandler Vibeke Meno, Teamleder Trafik og Ressourcer. Bo Jul Nielsen spørger til hvad der er baggrunden for sagen set fra Fuglevangens synspunkt. Fuglevangen ønsker at tale om 3 emner: _ Åbning af Park Alle _ Vejsyn _ Trafiksituationen generelt Åbning Park Allé Bent Guldborg oplyser, at trafikken fra Dronningmølle Strandpark 3 (DS3) går gennem Fuglevangen. Ønsker at spærring af Park Allé fjernes. DS3 har haft en tinglyst vejret til Park Allé. Dronningmølle Park søgte på den baggrund om tilladelse til at spærre vejen. Den blev behandlet under land-reglerne. Der klages til VD, Da Kommunen forsøger at få åbnet vejen efter byreglerne. Men Kommunen bliver underkendt af VD i 2001/200; Begrundelsen er at kommunen ikke kan dokumentere, at det har været annonceret, at sommerhusområdet administreres efter privatvejslovens afsnit 3 (byregler). Grundejerforeningen spørger, hvad der ligger til grund for aflysning af tinglysningen. Foreligger der nogle dokumenter om det? Fuglevangen oplyser at ca.140 parceller i DS3 repræsenterer en stor trafikmængde på Fuglevangen. Gør desuden opmærksom på at de kører en omvej på ca. 2 km. via Fuglevangen for at komme ned til byen. Fuglevangen Side 2 påpeger de miljømæssige og trafiksikkerhedsmæssige problemer. Fuglevangen oplyser at man har et godt samarbejde med DS3, som dog ikke vil bruge flere ressourcer på sagen. Ifølge Fuglevangen har DS3 brugt mange ressourcer på sagen dengang man forsøgte at få sagen opklaret. Nyhedsbrev nr 16 Rev /8

4 Bo Jul Nielsen oplyser, at sagen kommer på på Teknisk Udvalg efter sommerferien. På baggrund af afgørelsen fra Vejdirektoratet vurderer Kommunen, at den lukningen af Park Allé, der er foretaget, er lovlig. Fuglevangen oplyser, at der har været møde med Jan Ferdinandsen om sagen, da han var borgmester. JF har tilkendegivet, at han mener, at sagen bør tages op igen. Fuglevangen oplyser, at der sker flere uheld (2 stk med materielle skader) og at vejskiltene køres ned. Fuglevangen oplyser, at trafikken er steget voldsomt i de seneste år - og at problemet derfor er steget. Fuglevangen vil gerne have fjernet spærring af Park Allé. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil Fuglevangen gerne have hjælp til, hvordan de kan få ret til at opkræve bidrag til vejvedligehold. Vejsyn/Vejret Fuglevangen vil gerne have økonomisk bidrag til vedligehold af vejnettet. Duevej er næsten den sidste vej, som kommer på. Fuglevangen mener også, at renseanlægget og Solsortevej (selvstændig grundejerforening) bør bidrage til vedligehold af vejene. Fuglevangen vil lave en strategi fremover for vedligehold af vejene. Lån udløber om 1½ år - og man er derfor i gang med, at få Teknologisk instititut til at se på behovet for vedligeholdelse mhp. at få fastsat kontingent fremover i grundejer foreningen. Asad oplyser at renseanlægget vil få fastsat et bidrag svarende til trafikmængden. Vibeke oplyser at renseanlægget på sigt forventes nedlagt. Fuglevangen vil anmode om et vejsyn, hvis ikke Kommunen træffer beslutning om at få åbnet Park Allé. Det er helt afgørende for Fuglevangen, at man får kompetence til at opkræve bidrag til udgifter fra DS3. Asad oplyser, at man kun kan opkræve bidrag fra grundejere med vejret. Bo Jul Nielsen oplyser, at sagen vil blive taget op i Teknisk Udvalg på deres møde i august. Synspunkterne fra Fuglevangen vil blive fremlagt sammen med administrationens redegørelse for regler og kommunens muligheder/pligter for at agere. Der skal være væsentligt offentlige interesser for at man tager sagen op igen. Bent Nielsen spørger om ombudsmanden kan komme ind i sagen. Side 3 Hertil siger Vibeke, at ombudsmanden som sådan ikke er en klageinstans, men man kan altid sende en sag til ham, så afgør han selv, om han vil tage sagen op. Derudover er der statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunernes arbejde. Hvis Kommunen nægter at tage sagen op. så vil man kunne klage til Statsforvaltningen. Så er det dem, der kan afgøre, om Kommunen skal tage sagen op eller om Kommunen ikke behøver at agere på sagen. Det er også den overvejelse vi (Kommunen) skal lave, hvad handlemuligheder og handlepligter har vi i denne sag, (kan/vil vi åbne Park Alle eller kan/vil vi tildele vejret til DMS3 til Fuglevangen). Fuglevangen henviser til kopi af 'parcelsagserklæring' fra 8. maj 1967 underskrevet af K. Frederiksen, og spørger, at der måtte være nogle dok. om denne fra den gang, den blev aflyst. Trafiksituationen generelt Fuglevangen har bedt Nordsjællands Politi om påbudsskiltning af 40 km/t. Håber det kan have en moralsk betydning. Asad oplyser, at politiet Umiddelbart finder en ændring af blå 40 til rød 40 ikke hensigtsmæssigt - eller uden effekt. Der foreslås til gengælde, at problemet Nyhedsbrev nr 16 Rev /8

5 kan tages op på en grundejerforeningsmøde, da det er de lokale, der kører i det lukkede område. I øvrigt kan/vil politiet ikke håndhæve forbuddet på private fællesveje. Med venlig hilsen Asad Nasiri Notat fra møde imellem Gribskov Kommune og Fuglevangen GF Deltagere: Kjell Nilsson Fuglevangen Grundejerforening (Formand) Bent Guldborg Bent Nielsen Bo Jul Nielsen Asad Nasiri Vibeke Meno Dato: Referent: Bent Guldborg Sted: Gribskov Rådhus Formål med mødet: Fuglevangen Grundejerforening (Kasserer) Grundejerforbundet Gribskov Kommune (Formand teknisk udvalg) Gribskov Kommune (Veje) Gribskov Kommune (Team leader - trafik og ressourcer) Mødet var indkaldt af Teknisk Forvaltning for at drøfte de 3 forhold, som er bragt på banen af Fuglevangen Grundejerforening 1. Journal nummer 2012/50059 Ønsker at Gribskov Kommune påtaler over for Grundejerforeningen Dronningmølle Park at de fjerner afspærringen at Park Allé 2. Journal nummer 2012/61665 Ønsker vejsyn for etablering af en fordelingsnøgle for vedligeholdelse af Duevej og Fuglevangen. Dette falder bort hvis 1 realiseres 3. Fuglevangen har kontaktet politiet med henblik på at få udskiftet blå 40 km fart begrænsningsskilte med røde skilte. Kommunen vil blive kontakt et af politiet. Et formål med mødet var at give repræsentanter for Fuglevangen Grundejerforening en ny mulighed for at forklare sagen, også i det perspektiv, at der fra kommunen er nye aktører i sagen. Det er også et issue at Christian Sabber i mail har anført at et civilt søgsmål kan være en vej for løsning af trafiksituationen. Hvad er ulovligt? Baggrund for mødet. Baggrunden for mødet er spærringen af Park Allé i år 2000 imellem Dronningmølle Park og Strandparken 3. Området lå dengang i landzone. Beboere i Strandparken 3 har derefter kun adgang i bil ud af området (til Villingrødvej) via Duevej og Fuglevangen. Der var kraftige protester fra både Grundejerforeningen Strandparken 1-3 og Grundejerforeningen Fuglevangen og i 2002 blev sagen taget op igen i kommunen. Det blev besluttet at genåbne Park Allé, men beslutningen blev omstødt da Vejdirektoratet generelt anfægtede kommunens sagsbehandling både i 2000 og 2002 (Bilag 4.6). I 2002 lå Park Allé i byzone. Grundejerforening Fuglevangen fik aktindsigt. Den samlede sag er særdeles omfattende. Nyhedsbrev nr 16 Rev /8

6 En midlertidig tinglyst vejret for Strandparken 3 for benyttelse af Park Allé igennem Dronningmølle Park er aflyst på et tidspunkt, og Strandparken 3 har derefter ikke nogen tinglyst vejret til adgangsvejene til Villingrødvej. Fuglevangen Grundejerforening vil gerne have agtindsigt i dokumenter, der ligger til grund for denne beslutning. Efter mødet har jeg fundet følgende information vedrørende tinglysningen. Årsagen til tinglysningen var midlertidig var at den afventede et nyt vejsystem som i øvrigt aldrig blev realiseret. Daværende formand i Fuglevangen Grundejerforening Walther Meyer påpeger i brev til kommunen at tinglysningen på daværende tidspunkt ikke var ophævet. (Checket på tinglysningskontoret i Helsinge se bilag 3). Dette er efter lukningen af Park Allé fandt sted. Dette rejser et par spørgsmål. Var lukningen af i Park Allé med udgangspunkt i dette lovlig? Er der problemer med processen for aflysning af tinglysningen og kommunens medvirken i denne? F.eks. er information om dette tilsyneladende aldrig modtaget af Grundejerforeningen Fuglevangen. Et element i sagen var også Jørgen Kibernich havde en dobbeltrolle. Han var en væsentlig aktør i sagen for Park Allé. Han havde også en rolle i sagen i kommunen. Se bilag 4.2. Fuglevangen Grundejerforening tog sagen op igen i En ny lov om vedrørende Private Fællesveje gav en forhåbning om et andet udfald, end i Møde blev afholdt med Jan Ferdinandsen Han erkendte at der havde været mangler i den tidligere sagsbehandling, og lovede en ny og bedre sagsbehandling, hvor juraen var ordentligt undersøgt. Han gav udtryk for at Park Allé burde genåbnes. Bilag fra dette møde blev udleveret på mødet (Bilag 4). Fra mødet findes også et referat udarbejdet i Fuglevangen Grundejerforening (Bilag 5). Vi modtager et notat fra John Neuman hvor han beskriver 3 alternative løsninger. 1. Situationen fortsætter uændret 2. Der tildeles vejret til Strandparken 3 for anvendelse af Duevej og Fuglevangen. Bidrag til vejenes vedligeholdelse skal så bestemmes. 3. Der tildeles vejret til Strandparken 3 for anvendelse af Park Allé igennem Dronningmølle Park. Bidrag til vejenes vedligeholdelse skal så bestemmes. Begrundelse for at tage sagen op igen med henblik på genåbning af Park Allé. Journal nummer 2012/50059 Den primære årsag er den stærke trafik på Fuglevangen og at der køres stærkt. Dette selvom vejbanen er forhøjet i krydsene, og der er chikaner. Der er blå skilte med 40 km s fartbegrænsning. Dette overholdes ikke. Der har været 2 ulykker de senere år hvor sidevejene krydser Fuglevangen. Det er opfattelsen at afspærringen strider mod sund fornuft. Beboere i 143 parceller skal typisk køre en omvej på 2 km for at komme til eller fra udmundingen af Park Allé i Villingrødvej. Det samme gælder renovation, hjemmehjælpere og i moderne tider også postbude. Det giver måske mere end spildte kilometer pr år. Det belaster miljøet og giver besvær. En afvisning af sagen vil betyde at problemerne forbliver og sagen vil sikkert blive taget op senere. (Nye ulykker, nye love, forstærket fokus på miljø og andet kan initiere dette). Nyhedsbrev nr 16 Rev /8

7 Begrundelse for at tage sagen op igen med henblik på vejsyn for etablering af en fordelingsnøgle for vedligeholdelse af Duevej og Fuglevangen. Journal nummer 2012/ Fuglevangen Grundejerforening ønsker eksterne brugere af vejsystemet i Fuglevangen Grundejerforening også bidrager til vedligeholdelsen. Dette har ikke været tilfældet for Standparken 1-3, selvom deres belastning af Fuglevangen med almindelig trafik er 36% og 100% på Duevej. Se EXCEL ark som blev udleveret på mødet. (Bilag 1) Vejskilt der blev kørt ned på Duevej ønskede de heller ikke at betale. Duevej anvendes kun til kørsel til og fra Strandparken 3. Da vi for 9 år siden renoverede vores veje, sponserede kommunen et beløb til asfaltering af Fuglevangen. Der kører dagligt tungt lastede lastbiler af Fuglevangen og Blåmejsevej til kommunens rensningsanlæg. Beløbet dækkede ikke I forhold til den egentlige slidtage lastbilerne forårsager, og kommunen bidrog ikke til fartdæmpende foranstaltninger. Excel ark blev udleveret på mødet vedrørende økonomi ved vedligeholdelse af vejene i Fuglevangen GF i 2006 (Se bilag 2). Udover disse omkostninger har Fuglevangen Grundejerforening også omkostninger til vedligeholdelse af dræn langs Fuglevangen. Fuglevangen Grundejerforening har hyret Teknologisk Institut for en analyse af behov og økonomi for vejvedligeholdelse. TI har leveret en foreløbig rapport. De sidste analyser er foretaget og den endelige rapport kommer snart. En konklusion er at der er begyndende revne dannelse på Fuglevangen grundet tung trafik. Begrundelse for udskiftning af vejskilte med 40 km s fartbegrænsning. Sagen at fjerne bommen er afvist Som nævnt er begrundelsen et ønske om at få dæmpet farten på Fuglevangen. Politiet har ifølge Asad kontaktet kommunen vedrørende sagen. Det forventes de ikke vil anbefale udskiftning af de blå skilte til røde skilte, da de ikke kan følge fartforseelser op på private veje. Konklusioner på mødet. Sagen tages op på et byrådsmøde i august. Det vurderes inden da om kommunen kan og vil gå ind i sagen, jævnfør nedennævnte punkt 1, ellers behandles sagen jævnfør punkt Der tildeles vejret til Strandparken 3 for anvendelse af Duevej og Fuglevangen. Bidrag til vejenes vedligeholdelse skal så bestemmes. 2. Der tildeles vejret til Strandparken 3 for anvendelse af Park Allé igennem Dronningmølle Park. Bidrag til vejenes vedligeholdelse skal så bestemmes. Fuglevangen ønsker sagen belyst og aktindsigt vedrørende aflysning af den tinglyste vejret for Strandparken 3 af Park Allé igennem Dronningmølle Park. Attached Bilag 1 - Kørsel på Fuglevangen: benyttelse af Fuglevangen Bilag 2 - Fuglevangen Vejvedligeholdelse: asfaltprojektet 2006 Bilag 3 - Fuglevangen Tinglysning: konstaterer tinglysningen ikke er aflyst Udleveret Excel ark vedrørende Udleveret Excel ark vedrørende økonimi i Notat fra Walther Meyer hvor han Nyhedsbrev nr 16 Rev /8

8 Bilag 4 - Fuglevangen møde med Ferdinansen Bilag fra mødet udleveret på mødet med Ferdinansen Bilag 5 - Fuglevangen - referat fra møde med Ferdinansen Møde Nyhedsbrev nr 16 Rev /8

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top Mødereferat d.: 10-12-2009 kl.: 16:30 til 22:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset, Birkevang 214, Gilleleje - Den gl. Byrådssal og efterfølgende Kantinen Mødedeltagere Mødets deltagere Referat

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere