Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorghandleplan for Skovgårdsskolen"

Transkript

1 Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

2 Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre kan få hjælp til at håndtere de svære situationer, der kan opstå og ofte opstår i sorgsituationer. Erfaringer viser, at det kan være en god støtte at have fælles rammer at handle ud fra, når skolen skal løfte sit ansvar og sikre at ingen lades alene med deres sorg. Denne plan er tænkt som en støtte i, hvad der for mange kan forekomme som en svær situation. Planen skitserer i korte træk den ansvarsfordeling og de arbejdsopgaver og initiativer, som skolen og forældre bør tage, når sorgsituationerne opstår. En plan som denne kan ikke tage højde for alt, idet ikke to sorgsituationer er ens. Men den kan bruges som en guideline for, hvordan lærere, pædagoger og ledelse kan og bør reagere for at få krisesituationer til at forløbe så hensigtsmæssigt og skånsomt som muligt. Planen ligger på skolens hjemmeside, således at såvel ansatte som forældre kan orientere sig om, hvilke initiativer skolen kan forventes at tage i de givne situationer. Planen er udarbejdet med udgangspunkt i pjecen Børn i Sorg, udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Skole & Samfund og Kræftens Bekæmpelse. Denne sorghandleplan revideres på skoleårets første lærermøde. Kommentarer og/ eller forslag til tilføjelser og ændringer modtages gerne og kan afleveres til skolens ledelse. Skovgårdsskolens ledelse og Sorghandleplansudvalget, april 2012 Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 2

3 Indholdsfortegnelse s. 1: Forside s. 2: Indledning s. 3: Indholdsfortegnelse s. 4: Hvis skolen mister en elev s. 5: Hvis skolen mister en elev ledelsen s. 6: Hvis skolen mister en elev klasselæreren s. 7: Hvis skolen mister en elev kontakt til hjemmet s. 8: Hvis skolen mister en elev initiativer i s. 9: Hvis skolen mister en elev gode råd i en svær tid s.10: Hvis skolen mister en elev kontakten til s forældre s.11: Hvis skolen mister en elev begravelsesdagen s.12: Hvis en elev går bort i en ferieperiode s.13: Hvis en elev går bort i en ferieperiode ledelsen s.14: Hvis en elev går bort i en ferieperiode klasselæreren s.15: Hvis en elev mister sin mor, far eller søskende s.16: Hvis en elev mister et nært familiemedlem - ledelsen og klasseteam s.17: Hvis en elev mister et nært familiemedlem - klasseteamet s.18: Hvis en elev mister et nært familiemedlem - klasseteamet s.19: Sorg: Det gør ondt at miste s.20: Når en elev oplever sorg - alvorlig sygdom, dødsfald og skilsmisse s.21: Hvis skolen mister en ansat s.22: Hvis skolen mister en ansat ledelsen s.23: Hvis skolen mister en ansat ledelsen s.24: Mulige sorgreaktioner s.25: Materialer om sorg s.26: Hjælp til børn i sorg & Kontaktpersoner Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 3

4 Hvis skolen mister en elev Hvis en elev på skolen går bort, er det vigtigt, at alle bliver informeret på bedste vis og i den rette rækkefølge. I nedenstående model og på de kommende sider, kan du se hvad du skal gøre og hvad du kan forvente, der vil blive gjort. Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen. Kontaktoplysninger findes bl.a. på Skole- og Forældreintra. Herefter har Ledelsen ansvaret for at koordinere, hvad der skal iværksættes, som skitseret i denne sorghandleplan. Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen Ledelsen kontakter klasselæreren Ledelsen kontakter GFO og øvrige involverede parter (vigtigt med samme information) Ledelsesteamet koordinerer, hvad der skal iværksættes Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 4

5 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis skolen mister en elev Ledelsen o Fælles information til medarbejderne o Meddelelsen til lærerne og pædagogerne gives af Ledelsen inden skoledagen og/eller GFO-tiden begynder (også til de kollegaer der måtte være fraværende). Dette kan evt. gøres i fællesskab med klasselæreren, hvis det måtte være et ønske o Organisering af opsyn med ved klasselærerens fravær o Ledelsen sørger for, at klasselærerne herefter går til klasserne og informerer eleverne om, at der er sket et dødsfald, og at der afholdes en fælles mindestund. Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til børn/ søskende i andre klasser. o Indkaldelse til og afholdelse af en fælles mindestund i aulaen i respektfulde rammer for hele skolen. Ledelsen fortæller skolens elever om dødsfaldet. - Der synges en sang - Spørgsmål afklares - Klasselærerne følger deres elever til klasselokalet, og bliver hos dem timen ud o Flagning. Om muligt flager skolen på halv stang på selve dødsdagen og på begravelsesdagen o Fælles information til forældrene til skolens elever o Afsætter tid til en opfølgende samtale med klasselæreren, hvis dette er et ønske Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 5

6 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis skolen mister en elev Som klasselærer vil man naturligt blive inddraget i den sorgproces og de praktiske foranstaltninger, der vil opstå i forbindelse med at mister en klassekammerat. På denne og næste side, kan du se, hvordan du skal forholde dig. Sorghandleplanen er tænkt som en hjælp, men der kan være situationer, hvor det vil være mere hensigtsmæssigt at følge andge en En af handleplanens vigtigste funktioner er således, at ingen, der skal hjælpe og støtte, må føle sig handlingslammet. Husk at bede om hjælp, hvis du har brug for den. Du kan søge hjælp hos dit team og/eller hos din afdelingsleder. Initiativer i Gode råd i en svær tid Kontakt til forældrene i Kontakt til hjemmet en anden, nøje aftalt, fremgangsmåde. Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 6

7 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis skolen mister en elev - kontakt til hjemmet Kontakt til hjemmet Initiativer i Gode råd i en svær tid Kontakt til forældrene i o tager kontakt til den berørte familie og tager eventuelt på hjemmebesøg: Sørg for at få nøjagtig information om, hvad der er sket (rygter manes i jorden). Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/ eleverne? Hvad kan klasselæreren/skolen/gfo hjælpe med? For at orientere om, hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag eller resten af dagen. For at få afklaret, hvordan forældrene evt. ønsker at deltage i en del af forløbet. o Aflevere en buket blomster og evt. et lille brev fra skolen og lærerne o Løbende kontakt til hjemmet, hvor flg. kan drøftes: Hvad skal have at vide. Indhente oplysninger om begravelsen. Få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse. o Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant for ledelsen. Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 7

8 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis skolen mister en elev - Initiativer i Kontakt til hjemmet Initiativer i Gode råd i en svær tid Kontakt til forældrene i o + evt. anden person er i lokalet, når de første elever ankommer. o Elevens plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med lys. o Klassen taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). o Klassen taler med eleverne om den elev man har mistet. o Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. Man kan evt. lade eleverne lave en hilsen om den mistede elev til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. o Der skal være mulighed for at have aktiviteter, der ikke har med død at gøre. o Dagen afsluttes, så der ikke er elever, der skal hjem til et tomt hus (ledelsens/kontorets opgave i fællesskab med klasselærerne.) Eleverne kan evt. gå i GFO/Klubben indtil forældrene kommer hjem. De store skal opfordres til at sidde samlet et sted på skolen sammen med en lærer, de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. o Præsten kontaktes evt. og kommer evt. i for at fortælle om begravelsen. Besøget kan foregå den første dag eller en anden dag inden begravelsen. Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 8

9 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis skolen mister en elev - Gode råd i en svær tid Kontakt til hjemmet Initiativer i Gode råd i en svær tid Kontakt til forældrene i o For mange mennesker kan det, af mange årsager, være vanskeligt at forholde sig til sorg og død. I afmagt kan der være tendens til at vælge en uhensigtsmæssig løsning - nemlig at lade som ingenting. Det er det værste, vi kan gøre. o Det er derfor godt at huske følgende: Vær aktiv lyttende og nærværende Lad være med at bagatellisere Alle følelser er i orden i forbindelse med sorg At være ked af det er mange ting Vær opmærksom på ændret adfærd Vær opmærksom på, at sorgprocesser tager tid Giv klar besked Børn har brug for grundig besked. Hvis ikke de får konkret viden, arbejder fantasien. Og ofte vil fantasiens tanker og grusomheder overstige den virkelige hændelse. I situationer som denne, kan man som klasselærer evt. kontakte: Præsten Psykologen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Se også s. 19 (Sorg Det gør ondt at miste), s. 24 (Mulige sorgreaktioner) s. 26 (Kontaktpersoner) Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 9

10 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis skolen mister en elev - Kontakten til s forældre Kontakt til hjemmet Initiativer i Gode råd i en svær tid Kontakt til forældrene i o kontakter i første omgang klasserepræsentanten, og de planlægger sammen informationen til den samlede gruppe. o Forældrene informeres grundigt om dødsfaldet og begravelsen. Informationen kan, afhængigt af klassetrin, gives skriftligt eller på et møde. o Skolen har en forventning om, at de elever der deltager i begravelsen, har en forældre med, som derved kan følge op på barnets reaktioner og sorg o Så hurtigt som muligt efter dødsfaldet kan der arrangeres et foredrag for forældrene om børns sorgreaktioner Sorgreaktioner hos børn kan være: - Tristhed, længsel og savn - Skyld, selvbebrejdelse og skam - Regressiv adfærd bliver mindre - Bliver mere sårbar - Depressiv holdning med følelses- gennembrud - Angst - Får ondt i maven, i hovedet etc. - Begynder at sove uroligt mareridt - Kommer let i konflikt med omgivelserne - Trækker sig tilbage fra socialt samvær - Frygt for fremtiden - Problemer med at lære - Koncentrationsproblemer - Laver ballade / Opfører sig alt for artigt - Bliver opmærksomhedskrævende - Bliver en anden Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 10

11 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis skolen mister en elev - Kontakt til hjemmet Initiativer i Gode råd i en svær tid Kontakt til forældrene i o Der kan afholdes klassemøde om morgenen på begravelsesdagen om, hvad der skal ske o Klassens lærere og eventuelt repræsentanter fra GFO deltager i begravelsen i overensstemmelse med s ønsker (såfremt hjemmet ønsker det) o Skolen har en forventning om, at de elever der deltager i begravelsen, har en forældre med, som derved kan følge op på barnets reaktioner og sorg o Der flages på halvt på skolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 11

12 Hvis en elev går bort i en ferieperiode Hvis en elev på skolen går bort i en ferieperiode, er det også vigtigt, at alle bliver informeret på bedste vis og i den rette rækkefølge. I nedenstående model og på de kommende sider, kan du se hvad du skal gøre og hvad du kan forvente, der vil blive gjort. Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen. Kontaktoplysninger findes bl.a. på Skole- og Forældreintra. Herefter har Ledelsen ansvaret for at koordinere, hvad der skal iværksættes, som skitseret i denne sorghandleplan. Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen Ledelsen kontakter klasselæreren og ledelsen kontakter s øvrige lærere (evt. skriftligt) Ledelsen sørger for at de ansatte i GFO en bliver orienteret Ledelsesteamet koordinerer, hvad der skal iværksættes Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 12

13 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis en elev går bort i ferien Ledelsen o Sørger for fælles information til medarbejderne. o Har ansvaret for, at der bliver taget hånd om klasselæreren, så vedkommende er i stand til at varetage sine ansvarsområder midt i en ferieperiode o Arrangerer mindestund den første dag efter ferien. o Giver eleverne besked om dødsfaldet. Meddelelsen gives så respektfuldt som muligt o Sørger for ved mindestunden, at der tændes et lys synges en sang er blomster evt. er et foto af eleven til mindestunden, så fokus er på at mindes eleven og ikke på at definere, hvem eleven var. o Klasselærerne følger deres klasser til klasselokalet og bliver hos dem timen ud, og evt. spørgsmål afklares. Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til børn/søskende i andre klasser Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 13

14 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis en elev går bort i ferien Sørger for i samarbejde med ledelsen: o Besked til o Kontakt til hjemmet o Blomster til og deltagelse i begravelsen o Skriftlig information til s forældre Forløbet i den første dag efter ferien: o Elevens plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med lys o Man taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden) o Man snakker med eleverne om den mistede elev. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser o Man kan evt. lade eleverne lave en hilsen om den mistede til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier o Der skal være mulighed for at have aktiviteter, der ikke har med død at gøre. o Se også s. 9: Gode råd i en svær tid Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 14

15 Hvis en elev mister sin mor, far eller søskende Hvis en elev på skolen mister sin mor, far eller søskende, er det vigtigt, at den interne kommunikation er optimal. I nedenstående model og på de kommende sider, kan du se hvad du skal gøre og hvad du kan forvente, der vil blive gjort. Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen. Kontaktoplysninger findes bl.a. på Skole- og Forældreintra. Herefter har ledelsen ansvaret for at koordinere, hvad der skal iværksættes, som skitseret i denne sorghandleplan. Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen Ledelsen kontakter klasselæreren Ledelsen kontakter GFO og øvrige involverede parter (vigtigt med samme information) Ledelsesteamet koordinerer, hvad der skal iværksættes Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 15

16 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis en elev mister et nært familiemedlem Ledelsen Kontakter klasselæreren og informerer derefter kort og skriftligt skolens øvrige medarbejdere Klasselærere & klasseteam Som klasselærer og faglærer til den berørte elev vil man naturligt blive inddraget i den sorgproces og de praktiske foranstaltninger, der vil opstå i forbindelse med en elev mister sin mor, far eller søskende. En af handleplanens vigtigste funktioner er således, at ingen, der skal hjælpe og støtte, må føle sig handlingslammet. Hvis en elev mister et nært familiemedlem er det vigtigt at hele årgangsteamet bliver inddraget, så man kan støtte eleven i den sorgproces han/hun vil gennemgå. 2. kontakt til hjemmet Initiativer i 1. kontakt til hjemmet På denne og næste side, kan du se, hvordan du skal forholde dig. Sorghandleplanen er tænkt som en hjælp, men der kan være situationer, hvor det vil være mere hensigtsmæssigt at følge en anden, nøje aftalt, fremgangsmåde. / teamet Opmærksomhed Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 16

17 Ansvarsfordeling Hvis en elev & mister initiativer et nært familiemedlem 1. kontakt til hjemmet Initiativer i 2. kontakt til hjemmet / teamet Opmærksomhed dødsfaldet. Den pågældende elev kan være til stede, men det er op til en individuel vurdering at klasselæreren kontakter hjemmet i løbet af et par dage (se 2. kontakt med hjemmet) 1. kontakt til hjemmet efter dødsfaldet: Initiativer i 2. kontakt til hjemmet Klasselærer og/eller GFO medarbejder, alt afhængig af tidspunktet, kontakter elevens hjem, og aftaler et passende tidspunkt evt. at besøge hjemmet og den berørte elev/elever hvad hjemmet ønsker, der skal siges og gøres hvad klasselæreren/gfo en kan hjælpe med om det er nødvendigt at kontakte skolens psykolog hvad der skal ske de kommende dage (herunder skal klasselæreren oplyse om, hvad skolen vil gøre). Fortæl, at der vil være klassemøde den efterfølgende dag, hvor de øvrige elever orienteres om 1. kontakt til hjemmet Initiativer i : Opmærksomhed Der udsendes en kort orienteringsskrivelse til årgangens forældre fra enten klasselærer eller årgangens koordinator. Husk at sende en kopi til ledelsen Første morgen efter dødsfaldet eller i løbet af skoledagen, har elevens klasse et klassemøde, hvor orienteres og evt. rygter manes i jorden. Klassemødet afholdes, om muligt, ikke før der har været kontakt til de efterladte. Kan klasselæreren ikke være til stede, skal det være en anden med stærk tilknytning til, der afholder mødet. F.eks. en fra GFO en eller en anden lærer fra klasseteamet. Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 17

18 Ansvarsfordeling Hvis en elev & mister initiativer et nært familiemedlem Klassen forberedes, og der tales om vigtigheden i åbenheden omkring et tab. Det er vigtigt at være opmærksom på hele s reaktion. Hvis den berørte elev deltager i mødet, skal der tages særligt hensyn til hans/hendes behov og de aftaler, der er indgået med hjemmet med eleven, hvor det primære formål er at udvise omsorg, lytte og vise eleven at der mulighed for at tale om den sorg, et dødsfald naturligvis vil bringe Henvis til muligheden for at inddrage eventuelle professionelle omsorgspersoner. Se s. 9 & s kontakt til hjemmet Initiativer i 2. kontakt til hjemmet Initiativer i 1. kontakt til hjemmet Opmærksomhed 1. kontakt til hjemmet Opmærksomhed 2. kontakt til hjemmet Opfølgning på hvorvidt hjemmet ønsker, at klasselæreren eller andre repræsentanter fra skolen deltager i begravelsen Hør til elevens ve og vel, og aftal hvornår og hvordan eleven skal vende tilbage til skolen. Tal om, hvordan klassekammeraterne skal forholde sig, når eleven vender tilbage. Herunder kan man evt. orientere om hvad der er talt om på klassemødet. Fortæl, at du som klasselærer og/ eller pædagog med særlig tilknytning til eleven har mulighed for løbende at have enesamtaler eller anden medarbejder med særlig tilknytning til eleven deltager ved begravelsen, hvis hjemmet ønsker det. Opmærksomhed Fortæl og vis den berørte elev, at du har mulighed for løbende at tale med eleven om tabet og sorgen. Det primære formål er at udvise omsorg, lytte og vise eleven, at der mulighed for at tale om den sorg, et dødsfald oftest vil bringe. Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 18

19 SORG Det gør ondt at miste Som lærer/pædagog skal man være opmærksom på, at børn reagerer forskelligt på sorg- Det forventes ikke, at man som lærer/pædagog går ind og optræder som psykolog, blot at man: lytter og udviser omsorg er opmærksom på sorgens 4 stadier henviser eleven/hjemmet til de professionelle kontaktpersoner og muligheder, der findes. Herunder f.eks. også litteratur (se liste bagerst i hæftet) Sorgens 4 stadier: Chokfasen Varer et øjeblik til et døgn Reaktionsfasen Kan vare flere uger Bearbejdningsfasen Kan vare i over et år Nyorienteringsfasen Vil bestå hele tiden. Eleven vil leve med ar i sjælen, som aldrig vil forsvinde, og vil opleve at sorgen kan ændre karakter Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 19

20 Ansvarsfordeling & initiativer Alvorlig sygdom hos søskende og forældre Hvis skolen får meddelelse om alvorlig sygdom, ulykke eller lign. hos en elev eller elevens søskende eller forældre, overvejes det i det enkelte tilfælde, hvilke initiativer der skal foretages. Men som udgangspunkt orienteres klasselærer, årgangsteam, GFO og ledelsen altid om situationen, og klasselærer og ledelse beslutter i fællesskab, hvad næste træk skal være Vær opmærksom på, at alvorlig sygdom i nær familie kan skabe stor sorg og utryghed hos et barn på lige fod med et dødsfald. Vis eleven, at du der for ham/hende, og kontakt hjemmet for at aftale, hvordan hjemmet ønsker skolen/ GFO en skal forholde sig i den givne situation. Se desuden s. 9. Ansvarsfordeling & initiativer Hvis en elev mister Børn får tidligt kontakt til andre mennesker. Det er naturligt at regne med, at børn også vil kunne reagere stærkt, hvis de mister mennesker som står dem nær, ved f.eks. dødsfald eller svær skilsmisse. Det kan handle om: Bedsteforældre, venner etc. Når skolen bliver bekendt med elevens tab (også skilsmisse) orienteres klasselærer, årgangsteam, GFO og ledelsen altid om situationen. kontakter hjemmet og orienterer hjemmet om, at skolen/gfo en prøver at hjælpe eleven på bedste vis i sorgen. Klasselærer eller anden lærer/ pædagog med særlig tilknytning til eleven, fortæller og viser den berørte elev, at han/hun har mulighed for løbende at tale med eleven om tabet og sorgen. Det primære formål er at udvise omsorg, lytte og vise eleven, at der mulighed for at tale om en eventuel sorg. Se desuden s. 9 og vær opmærksom på at der kan komme sene reaktioner på det skete. Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 20

21 Hvis skolen mister en ansat Hvis en ansat på skolen går bort, er det vigtigt, at alle bliver informeret på bedste vis og i den rette rækkefølge. Nedenfor og på næste side kan du se, hvad du skal gøre og hvad du kan forvente, der vil blive gjort. Når en ansat dør, sørger ledelsen for - sammen med den afdødes nærmeste kolleger - at aftale hvilke initiativer skolen skal iværksætte. Under alle omstændigheder iværksættes følgende: Ledelsen Flagning Orientering til elever og forældre Orientering til de ansatte Ledelsen Afdødes familie Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 21

22 Ansvarsfordeling & initiativer Hvis skolen mister en ansat Flagning Orientering til elever og forældre Ledelsen Orientering til de ansatte Ledelsen Afdødes familie Fælles information til medarbejderne o Ledelsen kontakter skolens medarbejdere (via Skoleintra og sms) og får samlet dem til et kort møde før skolestart. o Ledelsen skaber rammen om samværet. o Skolens ansatte har en stund sammen, hvor de mindes den afdøde. o Ledelsen sørger for - sammen med den afdødes nærmeste kolleger - at aftale hvilke initiativer skolen skal iværksætte. o Ledelsen informerer om, hvordan skolen vil forholde sig mht. denne dag, herunder hvilke informationer, der skal gives til eleverne. Alle informationer skal være klare og præcise for at undgå misforståelser. o Ansatte, som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre en sædvanlig skoledag, fritages fra denne. Flagning o Om muligt flager skolen på halv stang på selve dødsdagen og på begravelsesdagen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 22

23 Ansvarsfordeling Hvis skolen mister & initiativer en ansat Flagning Orientering til elever og forældre Ledelsen Orientering til de ansatte Ledelsen Afdødes familie Orientering til elever og forældre o Ledelsen orienterer skriftligt elever og forældre på skolen med oplysninger om dødsfaldet samt oplysninger om afholdelse af mindestund. o Afholdelse af mindestund i aulaen i respektfulde rammer for hele skolen. Ledelsen fortæller skolens elever om dødsfaldet. - Der synges en sang - Spørgsmål afklares - Klasselærere følger deres elever til klasselokalet, og bliver hos dem timen ud o Send ikke elever hjem, men find alternative løsninger. Slå evt. flere klasser sammen. Der kan være behov for særlige hensyn til afdødes klasser Afdødes familie og begravelsesdagen o Ledelsen tager kontakt til afdødes familie. o Sørg for at familien får at vide, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet. o Vær opmærksom på, om de efterladte har særlige ønsker eller forventninger til skolen. o Der sendes et kort og en buket til familien både på døds- og begravelsesdagen. o Om muligt flager skolen på halv stang på begravelsesdagen. Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 23

24 Mulige sorgreaktioner Bilag - Mulige sorgreaktioner hos børn Sorgreaktioner hos børn kan være: - Tristhed, længsel og savn - Skyld, selvbebrejdelse og skam - Regressiv adfærd bliver mindre - Bliver mere sårbar - Depressiv holdning med følelses- gennembrud - Angst - Får ondt i maven, i hovedet etc. - Begynder at sove uroligt mareridt - Kommer let i konflikt med omgivelserne - Trækker sig tilbage fra socialt samvær - Frygt for fremtiden - Problemer med at lære - Koncentrationsproblemer - Laver ballade / Opfører sig alt for artigt - Bliver opmærksomhedskrævende - Bliver en anden - Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter at dødsfaldet er blevet kendt. - Andre vil først få mærkbare reaktioner noget senere. - Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. - Både hos børn og teenagere forbindes den tit med "magisk tænkning": Døde hun, fordi jeg sagde eller gjorde noget bestemt. Hvis jeg bare gør sådan og sådan, så er der ikke flere, der dør! I disse sammenhænge er rådgivning og vejledning meget vigtig. Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 24

25 Materialer om sorg Kræftens bekæmpelse har udgivet en del bøger om børn og sorg. Herunder er der et lille udvalg, hvor man som lærer/pædagog/forælder eller pårørende kan hente inspiration og information. Se mere på eller spørg på biblioteket. Når sorgen rammer Om sorg. Tilbage til skolen At miste Når hjertet gør ondt ( kl.) Når nogen man elsker dør ( kl.) Når børn mister Når bånd brister ( kl.) Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 25

26 Hjælp til børn i sorg - Herunder samtaletilbud og sorggrupper Skolepsykolog Nina Benzin, tlf , mail: Træffes Nina Benzin ikke, kan man ringe til Børn, unge og fritid på Gentofte Rådhus, tlf , der vil henvise til en anden skolepsykolog Præsterne i Ordrup Kirke: Jens Bærentsen tlf mail Lars Sølling Tlf mail: Børn, unge og sorg Rådgivnings- og forskningscenter Kejsergade 2, 1. og 2. sal 1155 København K. Tlf (telefontid hver dag kl ) Børns Vilkår Trekronergade 126 F 2500 Valby Telefon: Fax: Mail: KRÆFTENS BEKÆMPELSE Strandboulevarden København Ø Telefon: Kontakt OmSorg: Per Bøge, Telefon: Jes Dige, Telefon: Sorghandleplan for Skovgårdsskolen 26

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt muligt at holde

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

OmSorg. Handleplan for GXU

OmSorg. Handleplan for GXU OmSorg for GXU Indhold: Ved forældres/søskendes død s. 2 Ved elevs alvorlig sygdom eller sygdom i nærmeste familie s. 2 Ved ulykke i skolen s. 3 Ved elevs død s. 3 Ved dødsfald blandt personalet s. 4 Ved

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

OM - SORGS - PLAN. Fjelstervang Skole. der opstår situationer som: SKILSMISSE, ALVORLIG SYGDOM OG ANDRE KAOSSITUATIONER

OM - SORGS - PLAN. Fjelstervang Skole. der opstår situationer som: SKILSMISSE, ALVORLIG SYGDOM OG ANDRE KAOSSITUATIONER OM - SORGS - PLAN Fjelstervang Skole Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når der opstår situationer som: SKOLEN MISTER EN ELEV EN MEDARBEJDER ET BARN MISTER I NÆRMESTE FAMILIE SKILSMISSE,

Læs mere

Krise-sorgpjece. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgpjece. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgpjece Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2016. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 3 Hvorfor en omsorgsplan? Side 4 Om at miste Side 4 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Side 4 Forholdsregler

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske.

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Sorg og kriseplan i Hadsten By Området: Indledning: Vi ved, at børn som har mistet bærer på en sorg og nogle følelser, som vi ikke kan tage fra dem og som vi heller ikke skal tage fra dem, men som vi i

Læs mere

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Denne plan er tænkt som en hjælp for skolens personale i situationer, hvor der blandt elever, kolleger, forældre og nærmeste familie sker dødsfald, sker alvorlige

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre.

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Omsorgsplan Sammenskrivning af Rødkilde Skoles omsorgsplan: Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med.

SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med. SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med. Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår. Kinesisk ordsprog OmSorg et tilbud om sorg/samtalegrupper

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Sorg & kriseplan. Birkerød Skole

Sorg & kriseplan. Birkerød Skole Sorg & kriseplan Birkerød Skole 2012 Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Evalueres 2014

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN

HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN INDHOLD Indledning... side 2 Ledelsen skal straks orienteres... side 2 Hvis der sker en ulykke i børnehaven... side 3 Et barn i børnehaven dør... side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Børneborgens sorg og kriseplan

Børneborgens sorg og kriseplan Børneborgens sorg og kriseplan At børn og voksne rammes af sorg- og krisesituationer, kan vi ikke ændre, men måden, vi tackler dem på, kan vi gøre noget ved. Ved en krise forstås en ændring i barnets livssituation,

Læs mere

Bagsværd Skole Sorg- og kriseplan

Bagsværd Skole Sorg- og kriseplan Bagsværd skole Bagsværd Hovedgade 62, 2880 Bagsværd Tlf. 3957 3100 Fax 3957 3106 e-mail: bagsvaerd@gladsaxe.dk 11.01.2011 Bagsværd Skole Sorg- og kriseplan I alle situationer i skolesammenhænge er vi de

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Omsorgsplan Rødkilde Skole. Baggrund

Omsorgsplan Rødkilde Skole. Baggrund Omsorgsplan Rødkilde Skole Baggrund I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller far dør. På enhver skole kan elever

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

Sorg og kriseplan for Tved Skole

Sorg og kriseplan for Tved Skole Sorg og kriseplan for Tved Skole Skrevet af ds 2012/rev. Jan. 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Aktuelle telefonnumre... 3 Baggrund for kriseplanen... 4 Dødsfald elev.... 5 Dødsfald en som står eleven

Læs mere

SORGPLAN FINDERUPHØJ SKOLE

SORGPLAN FINDERUPHØJ SKOLE SORGPLAN FINDERUPHØJ SKOLE Finderuphøj Skole har udarbejdet retningslinier i forbindelse med dødsfald og sorg Når en elev dør Når en elev mister mor/far eller søskende Når en ansat dør Retningslinierne

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan Egegård Skole OmSorg OmSorg Ved forældres død: 1. Får man viden om et dødsfald orienteres skolelederen. Man skal sikre at informationen er korrekt. 2. Klasseteamet, SFO en og evt. klubben (hvis der er

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

AT STØTTE ET BARN I SORG KRÆVER IKKE, AT DU ER ET OVERMEJNNESKE- BLOT AT DU ER ET MEDMENNESKE.

AT STØTTE ET BARN I SORG KRÆVER IKKE, AT DU ER ET OVERMEJNNESKE- BLOT AT DU ER ET MEDMENNESKE. Introduktion AT STØTTE ET BARN I SORG KRÆVER IKKE, AT DU ER ET OVERMEJNNESKE- BLOT AT DU ER ET MEDMENNESKE. Delt smerte er halvt smerte Når vi står overfor et menneske, der har oplevet et alvorligt tab,

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg Gladsaxe Skole OmSorg Handleplaner om sorg Indholdsfortegnelse: Børns forståelse af døden side 3 Handleplan ved forældres død side 4 Handleplan ved elevs død side 5 Handleplan ved medarbejders død side

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole Sorg- og kriseplan Hornbæk Skole Vedtaget i MED-udvalget - januar 2006 Kontakt til ledelsen Skolen: 87108600 eller følgende private nr.: Skoleleder Kirsten Vandbæk: 86404048/20480753 Viceskoleleder Morten

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn.

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Side 1 Side 2 Side 2 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske.

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. SORG/KRISE At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. Ovenstående citat er grundlaget for denne handleplan. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Skolen i Ryparkens krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at vi på Skolen i Ryparken har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykken

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave At være i sorg og at være i krise kan være forårsaget af mange ting: - Alvorlig fysisk og psykisk sygdom - Dødsfald - Skilsmisse - Omsorgssvigt -

Læs mere

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør.

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, giver forstanderen besked. I dennes fravær viceforstanderen. Ledelsen orienterer sig om fakta ved henvendelse til de pårørende.

Læs mere

gladsaxe.dk Omsorgsplan

gladsaxe.dk Omsorgsplan gladsaxe.dk Omsorgsplan Dagtilbud og Skole 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... Side 3 Hvis barnet oplever forældres skilsmisse... Side 4 Opmærksomheden skærpes på barnet... Side 6 Alvorlig sygdom og

Læs mere

Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo.

Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo. Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo. Børnehuset Bullerbo Skolegade 5 A og B 7100 Vejle Tlf: 76818500 Mail: Annje@vejle.dk www. Bullerbo.vejle.dk Indholdsfortegnelse: Mål med denne omsorgsplan side 3 Et

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Når udviklingshæmmede sørger

Når udviklingshæmmede sørger Når udviklingshæmmede sørger Af Susanne Hollund, konsulent og Line Rudbeck, præst begge Landsbyen Sølund Det kan for mange medarbejdere være svært at vide, hvordan de skal hjælpe deres udviklingshæmmede

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Tove Ditlevsens Skole. Sorgplan Tove Ditlevsens Skole 1

Sorg- og kriseplan. Tove Ditlevsens Skole. Sorgplan Tove Ditlevsens Skole 1 Sorg- og kriseplan Tove Ditlevsens Skole Sorgplan Tove Ditlevsens Skole 1 Indholdsfortegnelse Den første tåre.. side 3 Ved en elevs forventede dødsfald side 4 Ved en elevs akutte dødsfald side 6 Hvis en

Læs mere

Til dig som har mistet

Til dig som har mistet Til dig som har mistet Til dig som har mistet Navn på afdøde Du har oplevet, at en af dine nærmeste er død. Der vil melde sig mange tanker, følelser og spørgsmål om det praktiske. Vores ønske er, at dette

Læs mere

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf Side 1 af 16 Forord... 2 Vigtige telefonnumre... 3 Tilkaldeliste... 4 Hvad gør vi... Når et barn mister i nærmeste familie... 5 Skilsmisse... 6 Alvorlig sygdom blandt børn - personale... 7 Når Brumbassens

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

Sorgplan. Det er vigtigt at forældrene orienterer os, når der sker noget alvorligt for børnene.

Sorgplan. Det er vigtigt at forældrene orienterer os, når der sker noget alvorligt for børnene. 1 Sorgplan Denne handleplan skal opfattes som et redskab, der kan bruges til at håndtere svære situationer i skole og SFO, f.eks. dødsfald, ulykker og alvorlig sygdom. For at tage del i kræves ikke et

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Tina Stræde, Ginne Mikkelsen og souschef Ingerlise Kristensen, Spjald Børnehave, Ringkøbing-Skjern Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Tina Stræde, Ginne Mikkelsen og souschef Ingerlise Kristensen, Spjald Børnehave, Ringkøbing-Skjern Kommune BAGGRUND 128 Sorgkassen Beskrevet med input fra pædagog Tina Stræde, Ginne Mikkelsen og souschef Ingerlise Kristensen, Spjald Børnehave, Ringkøbing-Skjern Kommune Systematik og overblik Sorgkassen BAGGRUND Kort

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere