kl Marie Trads Studentermedarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder"

Transkript

1 Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: kl Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen Regionsbestyrelsesmedlem For referat: Marie Trads Studentermedarbejder Deltagere: Regionsbestyrelsen Kl Anne-Marie Brix Poulsen (O), sundhedsudvalgsformand, Struer Kommune - AFBUD Afbud: Christina Thorne Gertrud Andersen Forkortelser B = beslutningspunkt O = orienteringspunkt D = diskussionspunkt Dagsorden Grundet afbud fra Anna Marie Brix Poulsen blev der levet nogle ændringer i dagsordenen. Disse ændringer er indskrevet løbende. 1) Rundstykke og rundvisning kl Stefan viser rundt på arbejdspladsen 2) Valgprocedure i forbindelse med regionsformandsvalg(b)

2 Danske Fysioterapeuter skal i foråret 2013 vælge ny formand. Kandidaterne skal melde deres kandidatur ved at aflevere minimum 25 stillere inden 1. februar Så vidt vi er orienteret er der i skrivende stund 3 kandidater. Der afholdes to valgmøder, et i Herning og et i Aarhus. Det foreslås, at valgmøderne afholdes på henholdsvis Herning Kongrescenter og Skejby Sygehus i uge 9 (mandag d. 25/2 - torsdag d.28/2). Medlemmerne skal stemme i første valgrunde d marts Så frem ingen kandidat opnår 50% af stemmerne afholdes anden valgrunde april Ved en valgrunde tiltræder den nye formand 1. maj 2013, ved to valgrunder tiltræder formanden 1. juni En detaljeret plan samt kommunikationsguide vedlægges som bilag 1 og 2. Regionsbestyrelsen skal på mødet diskutere den praktiske afholdelse af valget samt orienteres om sekretariatets, både i København og Aarhus (Marie), rolle i valgkampen. Se i den forbindelse bilag 3, som er retningslinjer for sekretariatets rolle i valgkampen. Kent og Sanne vil på mødet også præsentere deres tanker om formands- /næstformandssamarbejdet gennem valgkampen. Bilag 1: Notat om valg af regionsformand Bilag 2: Kommunikationsguide regionsformandsvalg Bilag 3: Retningslinjer fra HB Kent fortæller bestyrelsen at Sanne (næstformand) og han selv er blevet enige om, at fortsætte konstitueringen og samarbejdet som først aftalt trods det faktum at begge er kandidater til formandsposten. Bestyrelsen bakker beslutningen op og pointerer at det vigtigste er, at de begge er indforstået på samarbejdet. Der bliver endvidere nævnt, at den tredje kandidat, Ulla, bør informeres om konstitueringen, hvilket Kent vil gøre. Regionsbestyrelsen diskuterede mulighederne for en valgplakat der skal reklamere for formandsvalget. Regionsbestyrelsen diskuterer udgifter kontra synlighed. Beslutningen bliver, at sekretariatet i Aarhus får Ida i København til at udarbejde en plakat som pdf der sendes til TR, skolerne (for promovering, de kan ikke stemme), netværk mv. Kontaktpersonerne må selv printe plakaten ud og hænge den op. Marie informerer om valgmøderne. Det ene valgmøde bliver på Aarhus Sygehus, Nørrebrogade d. 25, 26. eller 27. februar. Så snart datoen er 2/12

3 fast meldes den ud til kandidater, bestyrelser og medlemmer. Det andet valgmøde bliver på Herning Sygehus d. 28. februar kl Til valgmøderne vil der blive serveret en sandwich og vand/sodavand. Valgmøderne vil blive annonceret på hjemmeside, nyhedsbrev og facebook. Endvidere vil alle medlemmer modtage et brev med en stemmekode til valget. Bestyrelsen giver tilsagn til at hjælpe Marie i praktisk hjælp til valgmøderne. Pause ) Minifagfestival 2013 (O) Sanne og Louise fremlægger på vegne af arbejdsgruppen nedsat på forrige møde, arbejdet med Minifagfestival Arbejdsgruppen fortæller også om den praktiske afholdelse af Minifagfestivallen. Hvis arbejdsgruppen ikke har afsat en dato, foreslås 16/ Gruppen skulle egentlig have holdt møde d. 28/2, men da der er valgmøde der, vil de måske flytte det. Regionsbestyrelsen diskuterer igen emner mv. Der bliver gjort opmærksom på, at gruppen bør huske den praktiske tilgang til forskningsresultater. Målgruppen bør være så bred som muligt, med workshops til forskellige grupper. Endvidere nævnes evalueringen fra sidste Minifagfestival. Marie sender evalueringen til bestyrelsen. Hele mappen med Fagfestival sender Marie på usb til Sanne der derefter kan videreformidle til den resterende gruppe. Planlægningsgruppen har ikke lagt sig fast på en dato, men vil arbejde ud fra datoen d. 16/ De foregående gange er Minifagfestivallen blevet afholdt på Silkeborg Gymnasium. Pia, der tidligere var med i planlægningsgruppen anbefaler, at man forsøger at bruger samme lokalitet igen. Kent foreslår at invitere hele gruppen til et bestyrelsesmøde når gruppen er lidt længere i planlægningsfasen gruppen må selv foreslå hvornår i vil med. 3/12

4 Endelig bliver det foreslået gruppen, at overveje en løbetrøje eller lignende til deltagerne 4) Nyt fra de studerende: Herunder status på arrangementer på skolerne Ruben Fjord Bredholt, der deltog i sidste regionsbestyrelsesmøde og Kristoffer Sønderbo, der længe har været en del af regionsbestyrelsen, er begge valgt uden modkandidater til at repræsentere henholdsvis Aarhus- og Holstebroskolen. Ruben og Kristoffer fortæller om hvad der rører sig blandt de studerende. Efterfølgende præsenterer Stefan og Kristoffer (og Ruben?) de planlagte arrangementer på skolerne. Arrangementerne skal være halvårlige. Ruben fortæller at der på VIA Aarhus er ved at blive arrangeret en sund-dag på store torv, som er en dag der sætter fokus på sundhed. Ruben nævner, at det måske vil være en mulighed for Danske Fysioterapeuter at deltage? Sund-dagen vil formodentlig være d. 1/ Kristoffer fortæller, at der på VIA i Holstebro er ved at blive stiftet en forening: Forening for engagerede studerende. Foreningen har generalforsamling om et par uger og Kristoffer ved derfor endnu ikke så meget om foreningen ud over at den primært skal arrangere kurser for de studerende på tværs af studieretninger. Endvidere fortæller Kristoffer at man på Holstebroskolen nu stopper samarbejdet om den billige selvstændige forsikringsordning efter problemer med selskabet. De studerende skal fortsat have en forsikring for at kunne tage i praktik. Mulighederne for forsikring er nu gennem Danske Fysioterapeuter (Bauta) eller selvstændigt finde en forsikring. Endelig fortæller Kristoffer at han i den kommende weekend skal deltage i en tre-dages-workshop i København med det formål at få dannet De Fysioterapeutstuderendes FællesRåd (FFR). Efterfølgende diskuterede bestyrelsen igen de studerendes stemmeret og valgbarhed og at dette emne bør tages op på næste Repræsentantskabsmøde. Kristoffer fortæller, at det ligeledes vil være et af indsatspunkterne for FFR. 4/12

5 Sanne efterspørger et oplæg til hvad vi som Fagforening skal promovere os på hos de studerende, inkl. hvilke arrangementer der bør laves. Michael foreslår at man kunne give de studerende gratis adgang til fysio.dk fx 100 dage for at trække dem ind i foreningen. Stefan fortæller om arrangementer på skolerne til foråret. Temaet vil være lænderygsmerter. Skolerne forlanger det er efter skoletid, så det skal ikke være for lange arrangementer. Stefan afventer nu svar fra oplægsholderen og de studerende om datoforslag. Det bliver aftalt at Stefan vender tilbage til Kent/Marie senest d. 20/2 med en tilbagemelding om datoer mv. Sanne foreslår en kombination af fagligt oplæg og en kort introduktion til fagforeningen efterfølgende: en halv time med hvad kan din fagforening gøre for dig. 5) Forespørgsel om støtte til arrangement Udvidet til også at omhandle fremtidige arrangementer Jens Olesen har sendt en anmodning om støtte til et arrangement. Regionsbestyrelsen og særligt arrangementsgruppen bedes læse forslaget igennem, med det formål at afgøre om der skal gives tilskud fra regionsbestyrelsen. Der er ikke arrangeret nogen arrangementer i foråret Bilag 4: Anmodning om støtte til arrangement Jens Olesen-arrangement Kent har talt med Jens Olesen og arrangementet er tiltænkt at være et 2 timers foredrag i Aarhus eller Silkeborg. Bestyrelsen har en del spørgsmål, som Kent vil formidle til Jens Olesen: - Hvad er formålet? - Hvem er målgruppen? - Hvad er økonomi i det, hvor meget tilskud søger han om? - Vil han lægge op til debat eller vil det være rent oplæg? Bestyrelsen er mest stemt for debat. Frokost /12

6 6) Forberedelse af møde med Anne Marie Brix Poulsen punktet udgår NYT PKT 6: ÅRSREGNSKAB Kent præsenterer det foreløbige årsregnskab. Bestyrelsen tager orientering til efterretning, og beder om yderligere uddybning på aflønning af formand, og uddybning af overførsler til budget 2013, herunder minifagfestival og genralforsamling. Bestyrelsen efterspørger ligeledes en sammenligning med tidligere års regnskaber til generalforsamlingen Agnes spørger om man kan lave en hvis økonomisk kompensation når hun eller andre bruger en hel fridag på at besøge skolerne. Bestyrelsen bakker op om honorering da det er tid man ellers vil lave kontorarbejde mv. samtidig bliver der gjort opmærksom på at det er en balance, da man også laver regionsbestyrelsesarbejde frivilligt. Kent vil vende spørgsmålet med de andre regionsformænd/sekretariatet. 7) Besøg af Anne Marie Brix Poulsen (D) - UDGÅR 8) Planlægning af generalforsamling I bilag 5 finder i en skitse til programmet for generalforsamlingen. Regionsbestyrelsen skal på mødet gennemgå skitsen, således at Kent og Marie kan arbejde videre med den praktiske planlægning. Sekretariatet i København udarbejder en skitse til den skriftlige beretning. Selve historierne udarbejder Marie i samarbejde med Ida (Web/kommunikationsmedarbejder i Nørre Voldgade) og en journalist. Tina og Marie har gennemgået hjemmeside og arkiver over de seneste to år og fundet eksempler på historier, der kan indgå i beretningen. Disse idéer finder I i bilag 6. Regionsbestyrelsen skal diskutere disse emner og aftale ansvarsområder i forbindelse med Generalforsamlingen Kent og Marie er i skrivende stund ved at kontakte oplægsholder om træning efter apopleksi. Bilag 5: Skitse til program for generalforsamling Bilag 6: Udkast til emner til beretning 6/12

7 Kent introducerer den skriftlige beretning der i år vil blive udarbejdet på en ny måde. Sekretariatet i København, med kommunikationschef Mikael Mølgaard i spidsen har udarbejdet en fælles skabelon for alle regionernes skriftlige beretninger. Selve udformningen og skriftligt arbejde vil primært blive varetaget af Ida fra København og Marie. Der vil blive hyret korrekturlæsning mv. udefra til en pris a kr. Udkastet til beretningen skal lægge klar d. 8/ Regionsbestyrelsen diskuterede forskellige forslag til input til beretningen. Følgende blev foreslået: Regionsbestyrelsesmedlemmernes forslag til repræsentantskabsmødet 2013 Fokus på studerende Ny praksisplan Midtvejsevaluering for den kommende periode Faktaboks med udvikling i arbejdsløshed, akutjobs mv. Gennemgang af bestyrelsens arbejde (kunne vægge interesse blandt mulige kommende regionsbestyrelsesmedlemmer) o Regionsbestyrelsen aftalte et interview med et regionsbestyrelsesmedlem (Agnes, Louise og Stefan meldte sig) og evt. en studerende Regionsbestyrelsen diskuterede ligeledes et forslag fra regionsformandsmødet om at få en professionel til at reflektere over fagets udvikling og fremtid. Regionsbestyrelsen henstillede til Kent om at tage kontakt til de øvrige regionsformænd om muligheden for fælles bagside med refleksioner. Efterfølgende blev den mundtlige beretning kort diskuteret. Selve arbejdet med den mundtlige beretning vil blive foretaget på næste regionsbestyrelsesmøde med udgangspunkt i den til den tid færdige skriftlige beretning. 9) Psykiatri Regionsbestyrelsen har tidligere efterspurgt en videre strategi for indsatsområdet psykiatri. Janus er i skrivende stund ved at udarbejde nye talepapirer til psykiatriområdet, som eftersendes hurtigst muligt. Regionsbestyrelsen skal diskutere niveauet for indsatsen og hvad der bør prioriteres: Er det eksempelvis flere politikerkontakter, flere arbejdspladsbesøg, mere medieomtale eller noget fjerde? 7/12

8 Kent introducerer ved at spørge til regionsbestyrelsens holdning til hvad der bør ske med indsatsområdet psykiatri fremadrettet. Skal det eksempelvis være et emne i den kommende kommunal- og regionsvalgkamp? Kent fortæller endvidere, at der fra sekretariatets i Københavns side er ved at blive udarbejdet en aftale med de to folketingsmedlemmer Maja Panduro og Tom Behnke om besøg på et socialpsykiatrisk behandlingssted i Horsens. Regionsbestyrelsen var enige om fortsat at arbejde med psykiatri. Både i bilaterale politikerkontakter, på regionsbestyrelsesmøderne og i den kommende kommunal- og regionsrådsvalgkamp. Regionsbestyrelsen havde følgende indspark til diskussionen: Få kommunal- og regionskandidater til at forpligte sig i valgdueller Følge op på tidligere besøg og kontakter indenfor psykiatri evt. sammen med det kommende nye talepapir Kontakte de terapeutiske ledere Fokus på 2-aftale på det psykiatriske område. Fokus på nærhed og kvalitet stor villighed i regionen, men er der penge? Finde håndgribelige eksempler på den gode og den dårlige historie og tage med til politikere mv. Private tilbud på psykiatriområdet Ekstrapunkt: 4-5 fokuskommuner til KV 13 Sekretariatet i København har efterspurgt 4-5 fokuskommuner til kommunalvalget Regionskontoret/formanden har tidligere foreslået at man lavede en hvem er du som fysioterapeut/sundhedsfaglig mest enig med-test. Svarene på denne test vil ligeledes kunne danne baggrund for opfølgende spørgsmål til valgdebatter mv. Der vil være modsatrettet interesser når kommuner skal udvælges og Kent efterspørger input til hvilke kriterier kommunerne bør vælges efter. Regionsbestyrelsen har følgende input: Bred geografisk spredning for at sende rigtigt signal til medlemmerne om at vi er interesserede i alle Kommuner der ikke har haft selvstændigt udvalg el. lign for sundhed gå efter de store kommuner så de kan være forgangseksempler Mindre kommuner kan give mere simpelt billede Kommunerne indgår i klyngesamarbejde, disse klynger kunne bruges i udvælgelsen 8/12

9 Kommuner med lang ventetid på genoptræning Endvidere foreslog regionsbestyrelsen at regionsbestyrelsesmedlemmerne eventuelt kunne lave aftaler med deres respektive kontaktpersoner om at tage til valgmøde. 10) Medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelsen er nu frigivet og kan ses på Kirsten og Kent fremlægger rapporten og regionsbestyrelsen diskuterer herefter om der er noget regionsbestyrelsen/regionskontoret bør ændre fremadrettet for at sikre øget medlemstilfredshed. Kent fortalte kort at der er særlige grupper i foreningen der ikke er så tilfredse og andre der er tilfredse: Det er primært de tillidsvalgte der er tilfredse. Medlemsundersøgelsen blev behandlet i HB på konference og Kent fortalte at man blandt andet talte om strategiudvikling: fokus på segmentering (måske skulle man i fremtiden segmentere efter interesser. Sekretariatet forsøger at lave nye/bedre tiltag for de mest utilfredse i undersøgelsen.) Sanne der ligeledes sidder i HB supplerede: HB diskuterede ligeledes, at det ikke nødvendigvis er den segmentering vi taler om i dag (kommunalt/regionalt/privat/uden for sygesikring/lejer/ejer) der er vigtigst, det kan være det er vigtigere at se på køn, alder, interesser mv. Regionsbestyrelsen diskuterer rapporten om behandler blandt andet følgende emner: særlige tilbud til særlige grupper, manglende fællesskabsfølelse, underviseres manglende medlemskab, service til medlemmerne, følelser og stolthed ved faget og fagforeningen. 11) Nina orienterer om besøgsrunde Nina har besøgt kontaktpersonerne fra Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner. Nina fortæller om erfaringerne og regionsbestyrelsen diskuterer om dette bør være fremtidig praksis/en mulighed samt om der eventuelt bør gives frikøb. Nina fortæller om Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner. 9/12

10 Nina fortæller at baggrunden for at besøge dem på deres arbejdsplads var at forstå deres hverdagssituation. Gitte, kontaktpersonen i Ringkøbing-Skjern, er praktiserende fysioterapeut med klinik i Tarm sundhedscenter. Her er hun meget meget tæt på lægerne og samarbejdet fungerer rigtig godt. Derfor, fortæller Nina, kan det undre at samarbejdet med det kommunale system ikke er bedre, da de ligeledes har til huse i sundhedscentret. I Herning er kontaktpersonen Eva Klose Jensen. Eva er leder for tre afdelinger indenfor genoptræningsområde i Herning Kommune. Nina fortæller, at besøgene har været givende og godt med nye indspark. TIL gengæld virkede det ikke som om kontaktpersonerne havde så mange spørgsmål til Nina som repræsentant for Danske Fysioterapeuter/regionsbestyrelsen. Ninas oplevelse var at kontaktpersonerne i fremtiden lettere vil tage kontakt til Nina. 12) Mødedatoer efter Følgende datoer foreslås til regionsbestyrelsens møder i efteråret 2013: Tirsdag d. 3/9 kl Fredag d. 1/11 kl lørdag d. 2/11 kl (Minifagfestival 16/11) Onsdag d. 11/12 kl Regionsbestyrelsen vedtager mødedatoer. Datoer vedtaget og møderne afholdes i Silkeborg. 13) Orientering fra bestyrelsen Agnes fortalte om den arbejdsmarkedsorientering hun deltog i på Aarhus-skolen hvor der kun kom to (fordi det var den dag der blev afleveret eksaminer). Agnes efterspørger mere fokus på hvornår arrangementerne planlægges. De studerende foreslår en af de dage med undervisning i starten af modul /12

11 Sanne fortæller at hun har deltaget i et dialogmøde på Bøgeskovhus, lokalcenter i Aarhus Kommune, om offentligt-privat samarbejde. Aarhus Kommune vil som en forsøgsordning privatisere driften af Bøgeskovhus. I den forbindelse er det Danske Fysioterapeuters rolle at være opmærksom på løn- og arbejdsforhold og at ordentlige forhold sikres fra starten, derfor deltog Sanne. Kristoffer er færdiguddannet fysioterapeut til sommer og udtræder derfor af regionsbestyrelsen. Kristoffer kan ikke opstille til bestyrelsen på generalforsamlingen i maj, da han på det tidspunkt ikke er færdiguddannet. Kristoffer forsøger at finde en afløser til pladsen som repræsentant for Holstebroskolen. 14) Orientering fra formanden Kent fortæller om omstruktureringen på Viborg-Skive Sygehus. Kent vil, sammen med formanden for Ergoterapeutforeningen, udarbejde et høringssvar. Kent fortæller, at han har fået en henvendelse fra en fysioterapeut i Skanderborg Kommune: Her vil man skære på fysioterapeuter på børneområdet. Kent arbejder videre og tager kontakt til lokale politikere. Regionskonferencen, som oprindeligt skulle arrangeres af regionsformændene i Nordjylland og Midtjylland (Tina + Agnes) er blevet ændret da der i både Nordjylland og Midtjylland sidder konstituerede formænd uden den store erfaring på området. Derfor indtræder Brian Errebo, regionsformand i Region Sydjylland i stedet for Kent. Agnes fortsætter i planlægningsgruppen. Endelig gør Kent regionsbestyrelsen opmærksom på, at ringerunden vil være et punkt på næste regionsbestyrelsesmøde. Marie sender ca. 14 dage før mødet en reminder til regionsbestyrelsen. 15) Eventuelt ) Formidling /12

12 12/12

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve TIL STEDE Nina Monrad Boel Fatima Madsen Kristoffer Nilaus Olsen Sophie Jo Rytter Oliver de Mylius Louise Bonnevie

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere