Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen"

Transkript

1 S E P T E M B E R K U N D e - o G A K t I o N æ r m A G A S I N Hold på hat og briller når du går i banken Sponsorater Det handler om engagement Accepter livet og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

2 Indholdsfortegnelse Direktionens leder 3 Hold på hat og brilller når du går i banken 4 Aktuelt om din private økonomi 6 Onkel-pop på hjemmebane i Vestjylland 10 vestjyskbanks halvårsregnskab 13 Sponsorater handler også om engagement 14 Fire generationer samlet om have, kunst og husflid 16 Man må acceptere livet 20 Branchens bedste lederudvikling 22 Fjordternen udgives af vestjyskbank i et oplag på stk. og sendes til kunder og aktionærer. Gengivelse af artikler er tilladt med kilde angivelse. Foto: Bert Wiklund Redaktion: Kommunikationsmedarbejder Mette Stenumgaard Layout: Bureau Frydensberg & Co, Randers Produktion: Color Print A/S Ansvarshavende: Adm. bankdirektør Frank Kristensen Forsidefoto: Jens Bach 2

3 vi skal gøre tingene på en ordentlig måde Da vi sendte Fjordternen ud i september sidste år, vidste vi ikke, at både den danske og den globale økonomi stod lige foran det, der er blevet kaldt den værste krise siden 1930 erne. Vi vidste dog, at de økonomiske vinde var ved at vende, men var også sikre på, at vestjyskbank ville stå fast, selv om det måtte ende med et stormvejr. Og vi står stadig godt og solidt i den vestjyske muld efter et år, der har budt på store forandringer både i og uden for banken. Selvransagelse I dette nummer af Fjordternen har vi et interview (side 4 og 5) med to professorer fra Handelshøjskolen Århus Universitet, der mener, at bankerne har et stort medansvar for den økonomiske krise i Danmark. Vi kan ikke tilslutte os alle Anders Grosen og Carsten Tanggards synspunkter, men vi mener, at vi som bank skal turde lade os udfordre fra velkvalificeret kant. Vi er enige med de to Århus-professorer om, at det er tid til selvransagelse i sektoren, så vi ikke fremover kommer til at se investeringsprodukter solgt, som det skete i bl.a. Roskilde Bank. Vi tror dog mere på, at vi skal forpligte os på at udvikle solide varedeklarationer, hvor kunderne let kan få overblik over bl.a. risiko og omkostninger, end vi tror på love og regler, som Anders Grosen og Carsten Tanggaard foreslår. Lederudvikling I vestjyskbank vil vi gøre tingene på en ordentlig måde, og vi tror på, at vi også derfor hele tiden skal være bevidste om at udvikle os. Blandt andet derfor har vi stort fokus på lederudviklingsforløbet vestjyskvind, som vores HR & Kommunikationsdirektør skriver om (side 22 og 23). Større krav til sponsorater I vestjyskbank har det lokale engagement altid været prioriteret højt. Det vil det også være i fremtiden, men vi vil samtidig arbejde målrettet på at øge den gensidige gavn af de mange midler, vi tilfører klubber og foreninger m.fl. i vores markedsområde. Vores salgschef uddyber i et interview (side 14 og 15). God læselyst. Frank Kristensen adm. bankdirektør Preben Knudsgaard bankdirektør Den holdning begrunder vi bl.a. med, at den nyligt indførte MiFID lovgivning (et EU-direktiv, der fastlægger fælles regler i EU for handel med og rådgivning om værdipapirer og valutaprodukter) på trods af mange gode intentioner ikke fjerner risikoen for, at der ydes dårlig rådgivning selv om man lever op til lovkravene. Kun ordentlig etik og moral samt gennemskuelige produkter sikrer, at kunde og bank sammen kan gøre en gensidig god forretning. En stor tak til Anders Grosen og Carsten Tanggaard for deres bidrag, som langt hen ad vejen harmonerer med, hvordan vi ser verden. Foto: Jakob Lerche Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

4 Hold på hat og briller To professorer vil have flere regler og enklere produkter i den finansielle sektor for at beskytte forbrugerne Af Mette Stenumgaard - Det seneste års krise bør have åbenbaret for enhver, at man skal holde på hat og briller, når man går i banken, for der er ingen regler, der beskytter en mod dårlige råd, siger professor ved Handelshøjskolen Århus Universitet, Anders Grosen. Anders Grosen og Carsten Tanggaard (til højre), mener bankerne skal bære bevisbyrden og kunne dokumentere, at de har advaret om bestemte typer af investeringer. - Vi er blevet så gamle og har set kriser komme og gå, og vi har opgivet at tro på, at branchen og kunderne lærer noget af det. Derfor mener vi, at man i stedet skal gå efter at mindske behovet for rådgivning. Måske skal myndighederne endda gennem regler pålægge bankerne at fraråde grupper af kunder at investere i bestemte typer af produkter, siger Anders Grosen. Han og hans kollega, professor Carsten Tanggaard, anbefaler, at bankerne fremover skal bære bevisbyrden og kunne dokumentere, at de har advaret om de pågældende investeringer. - Det er generelt en god regel, at den velinformerede tager vare på den mindre informerede, siger Anders Grosen. Han mener, at man sagtens kan udarbejde nogle regler, der beskytter forbrugere af bankprodukter mod dårlig rådgivning. Grosen og Tanggaard er enige om, at hvis bankernes investeringsprodukter bliver enklere, kan bankernes rådgivning tilsvarende forenkles og blive til at forstå. - Vi mener, at en del af problemet er, at mange mennesker i dag investerer i noget, de dybest set ikke forstår. Bankernes investeringsprodukter er for komplicerede til, at kunderne kan forstå dem, ja nogle gange forstår rådgiveren dem ikke engang selv, siger Carsten Tanggaard. Carsten Tanggaard undrer sig over, at myndighederne mener, at danskerne skal være beskyttet af regler og garantier, når de køber en ferierejse, mens det samme ikke gør sig gældende, når de samme danskere investerer. Han peger på, at det er relativt små beløb, man bruger på en ferierejse, sammenlignet med de helt andre store summer man investerer. Tid til selvransagelse De to Århus-professorer har hverken før eller efter boblerne begyndte at briste i løbet af 2008 holdt sig tilbage med at pege på svaghederne i det danske finansielle system, men der er nok blevet lyttet mere til dem efter. - Den turbulens, det danske økonomiske system har oplevet det seneste års tid, maner til selvransagelse i den danske finanssektor, siger Anders Grosen. Han opfordrer samtidig kunderne til ikke at være grådige og til i det mindste at holde op med at investere i produkter, som de ikke kan forstå. Carsten Tanggaard er forarget over, at nogle banker f.eks. har anbefalet ældre mennesker at købe hedgefonde og højrenteobligationer med stor risiko. De kunder har ikke været klar over, hvilken risiko de løb, men har haft tillid til banken. Den tillid er blevet gjort til skamme, siger han. Han understreger dog samtidig, at der er forskel på banker og rådgivere, og at der selvfølgelig er mange kunder, der med rette oplever at have et godt forhold til deres bankrådgiver. - Man skal vel i en vis forstand have samme tillidsforhold til sin bankrådgiver som til sin læge, siger han. Svær dobbeltrolle - Bankerne vil stå sig bedst ved selv at informere om, at deres ansatte har en dobbeltrolle og hver dag står i en interessekonflikt mellem på den ene side at være rådgiver og på den anden side være sælger. Bankerne skal beslutte sig for, hvordan de vil holde en etisk standard, siger Anders Grosen. Carsten Tanggaard peger på, at hvis man vil ud over den dobbeltrolle, er det oplagt at lade finansiel rådgivning være et selvstændigt forretningsområde. - Som bank har man et kolossalt ansvar for, at hr. og fru Danmark har penge til pensionen især hvis folkepensionen bliver udhulet eller helt forsvinder. Omvendt giver det kunderne stor tryghed, hvis de selv forstår, hvorfor deres porteføljer ser ud, som de gør, siger Carsten Tanggaard. Uddannelse er vejen frem Efter krisen er mange menneskers økonomi ikke bare blevet uoverskuelig, men også meget besværlig langt ud i fremtiden. De to Århusprofessorer mener, at alle danskere skal uddannes til at kunne investere. Og ansvaret for den uddannelse skal både ligge hos bankerne og i skolesystemet. Det er ikke længere kun det offentlige, der tager sig af vores pension, det gør vi i høj grad også selv, og derfor skal vi også vide, hvordan man sammensætter en portefølje. Det kræver kendskab til nogle relativt simple regler, f.eks. at det er godt at sprede sine investeringer. De regler kan og bør alle lære, fortæller Anders Grosen. - Jeg har tidligere ment, at kunderne måtte lære af kriser, men for mange er det for sent at gøre noget nu. Deres pension er udhulet, derfor ser jeg det som en væsentlig opgave for bankerne og rådgiverne, at de fremover bidrager til at uddanne kunderne til at kunne selv. Og her vil simple gennemskuelige produkter være den bedste garanti for ikke at komme i uføre, siger Anders Grosen. 4

5 når du går i banken Bankerne skal informere om, at deres ansatte har en dobbeltrolle som både rådgivere og sælgere, siger Tanggaard og Grosen. Fotos: Jakob Lerche Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

6 Aktuelt om din private Skattereformen og hvad den b Din skat? Skattesatserne ændres: Bundskatten sættes ned med 1,50 pct. til 3,76 pct. Mellemskatten på 6 pct. afskaffes Topskatten forbliver på 15 pct. grænsen for hvornår, man skal betale topskat, forhøjes i 2010 til kr. Selv om vi alle umiddelbart får en vis skattelettelse som følge af de ændrede skattesatser, så kommer vi samtidig også til at betale højere grønne afgifter og helt nye sundhedsafgifter. Dine renteudgifter? Vær opmærksom på at værdien af rentefradraget for renteudgifter over kr. sænkes gradvist. I 2019 lander fradraget for renteudgifter over kr. ( kr. for ægtefæller) på ca. 25,5 pct. I dag er rentefradraget for renteudgifter over kr. ( kr. for ægtefæller) ca. 33,5 pct. Vi anbefaler, at du har det med i dine overvejelser, hvis du optager ny gæld, og når du planlægger, hvordan eksisterende gæld skal afvikles. Har du renteudgifter under kr. ( kr. for ægtepar), bliver du ikke berørt. Din pension? Betaler du topskat, er det en god idé at indbetale mere på din ratepension i år og måske mindre næste år, da du i år får 18 pct. mere opsparing for de samme penge. 6

7 økonomi etyder for: Investering med vestjyskbank Nye regler gør det nu muligt for dig at oprette en ratepension, selv om du er fyldt 60 år. Det har ikke kunnet lade sig gøre tidligere. Grænsen for, hvornår man kan få udbetalt sin kapitalpension, flyttes til det fyldte 75. år. Hvis du indbetaler mere end kr. til en ratepension, skal du være opmærksom på, at du fra næste år kun får fradrag for beløb op til kr.: Hvis du i stedet indbetaler det beløb, der ligger over kr. til en livsvarig livrente, får du fortsat fuldt fradrag for dine indbetalinger. Som mange har erfaret det seneste års tid, kan der være en stor pris at betale ved at løbe for store risici med sin opsparing, nemlig at man kan miste en del af sin formue. Imidlertid er der også en høj pris ved at have for lav risiko i sine langsigtede investeringer. Her kommer tabet bare ikke på en gang, men akkumuleres over mange år i form af lavt afkast, og dette tab kan også være ganske betragteligt. I vestjyskbank starter vores investeringsrådgivning altid ved denne krumtap, nemlig kombinationen af risiko og forventet afkast. Vi har to produkter på hylden, som gør valget ekstra nemt, nemlig vestjyskværdipleje til de større opsparinger og pensionspuljer til de mindre pensionsopsparinger. Til vestjyskværdipleje har vi lavet et faktaark, hvor vi på pædagogisk vis forsøger at illustrere, hvor stor risikoen er ved forskellige kombinationer af investeringshorisont og risikovillighed. På faktaarket oplyser vi også om ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent), da vi ønsker at gøre vores produkter så gennemskuelige som muligt. Vi er i gang med at udvikle tilsvarende faktaark til vores pensionspuljer. Begge investeringsløsninger er forsøgt gjort så enkle som muligt, og de bygger på en stor grad af risikospredning, som det også anbefales af de to professorer, side 4 og 5. Læs mere om vestjyskværdipleje og pensionspuljer på vestjyskbank.dk/privat/investering. Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

8 Aktuelt om din private Fald i lange realkreditrenter betyder, at du opnår besparelser ved at omlægge lån: vestjyskbank anbefaler, at du omlægger dit 7-procentslån til et nyt fastforrentet 5-procentslån Hvis dit lån er med afdrag, får du ved at konvertere til en lavere rente en lavere månedlig ydelse på dit realkreditlån. Til gengæld får du en mindre stigning i restgælden på grund af kurstab og omkostninger ved konverteringen. Hvis dit lån er uden afdrag er 5-procentobligationen ikke helt så attraktiv. Ved et kurs niveau på minimum kurs 95 anbefaler vi dog alligevel, at du nedkonverterer dit lån. vestjyskbank anbefaler, at du IKKE omlægger 7-procentslån til rentetilpasningslån, fordi en omlægning fra fast rente til variabel rente indebærer en markant ændring af din risiko, da renten og dermed ydelsen kun gælder for en begrænset periode. vestjyskbank anbefaler et fastforrentet lån, hvis du vil optage et nyt realkreditlån. Et fastforrentet lån giver sikkerhed for ydelsen i op til 30 år og en god beskyttelse af friværdien, hvis renten stiger. Din rådgiver i vestjyskbank hjælper dig gerne med at træffe den rigtige beslutning. Ring og aftal et møde. 8

9 økonomi morgen briefing vestjyskbank tilbyder en dugfrisk morgenbriefing med aktuelle nyheder, aktieanbefalinger, kursinformation m.m. på vestjyskbank.dk. Som kunde kan du også vælge at abonnere gratis på morgenbriefingen, som udarbejdes af Netposten alle hverdage. Hver morgen får du så tilsendt en mail med "appetitvækkere" fra morgenens nyheder og med link til selve morgenbriefingen. Kurser og grafer opdateres løbende, mens aktieanbefalinger og nyheder opdateres dagligt. Tilmelding Se dagens morgenbriefing på vestjyskbank. dk/morgenbriefing, hvor du også kan tilmelde dig som abonnent. Ny sikkerhed i din Webbank * med NemID I løbet af 2010 kommer NemID, en ny sikkerhedsløsning, som skal erstatte den nuværende Digitale Signatur. NemID vil også blive benyttet i vestjyskwebbank*. Det betyder, at din underskriftsfil forsvinder, og du i stedet skal benytte et nøglekort med engangskoder for at logge dig på Webbank*. Nøglekortet er et papkort med 200 engangskoder uden det har du ikke adgang til Webbank*. Det er på størrelse med et betalingskort og kan nemt medbringes overalt. Med NemID vil din Webbank* ikke længere være låst til den pc, hvor din underskriftsfil er gemt. Din Webbank* bliver mobil og til at nå fra alle computere i Danmark og i udlandet. Læs mere: nemid.nu *21. september 2009 skifter vestjyskweb- BANK navn til vestjysknetbank. Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

10 onkel-pop på hjemmebane i vestjylland Efter de mange år på scener i hele Danmark kan alle i Danser med Drenge stadig lide at være på og fyre den af. Foto: Jens Bach 10

11 Af Mette Stenumgaard Klaus Kjellerup har været tidligt oppe i morges og kørt fra København til Vestjylland for at åbne Rock i Holstebro sammen med resten af bandet Danser med Drenge. Lige nu pisker han rundt på scenen i korte bukser, uldent halstørklæde, solide skægstubbe og en smøg i den ene mundvig. Instrumenter og mikrofoner står som de skal, nu skal lyden også på plads. Klaus K. er bassist i Danser med Drenge og skriver bandets sange. Rigtigt mange danskere kender hans sange både de gamle fra tiden med Tøsedrengene i 80 erne og de nyeste fra Danser med Drenges seneste albums. De kalder selv deres musik for onkel-pop. Helt ude af trit med tidens sundhedstrends er Klaus K. passioneret og højtråbende ryger. Hans skarpe meninger om rygeforbud og myndighedernes (over)beskyttelse af os alle sammen, er markante, men det skal denne artikel ikke handle om Her handler det om Danser med Drenges 15 års jubilæum i år, det store trofaste publikum i det jyske, og så skal vi have et bud på, hvor længe Klaus K. har tænkt sig at fortsætte med at spille onkel-pop på de danske sommerscener. De andres regler - Jeg vil ikke holde op, slår han fast, men det er ikke musikken, han snakker om. Det er smøgerne - Jeg har det fint med at ryge, til gengæld har jeg det absolut ikke godt med, at der er en hel masse mennesker og en lov, der bestemmer, at man ikke må ryge. Det har gjort mit liv en del kedeligere, at andre vil bestemme over mine vaner, insisterer han. Som sagt skal denne artikel handle om musikken i Klaus K.s liv, så hans modvilje mod andres regler om hans rygning får lov at stå uimodsagt i håb om, at der bliver tid til at tale musik inden han skal på scenen Det ser ud til at lykkes i hvert fald et stykke tid og imens sprinter vi med ham om bag scenen, ned ad trappen, forbi en række hvide skurvogne, hen til et bord under åben himmel hvor Danser med Drenges musikere hænger ud og lader op til koncerten. Her er flere smøger, men desværre ingen kaffe og i kaffeteltet ved siden af er personalet ikke klar til at servere kaffe lige nu, lyder det fra keyboardspiller Stanley Møller, der har arbejdet sammen med Klaus K. siden 80 erne. Vi ska ha noget kaffe, så Klaus K. går alligevel ind i kaffeteltet og lige hen til det personale, der endnu ikke er klar og får kaffe i kopperne, store smil og venlige ord med sig. Han sætter sig ned, tænder en ny smøg, tager en slurk af kaffen og smiler sit skæve drengerøvs-smil. Hjemmebane Vestjylland - Jeg er på hjemmebane i Vestjylland. Danser med Drenge har et rigtigt godt og stort publikum her. Jeg føler mig godt i pagt med folk her, hvor der er en anden jordforbindelse end i København. Dér er det hele ligesom mere svævende I København går man også mere op i, om man nu har den rigtige uddannelse. Det gør man slet ikke på samme måde her, fortæller Klaus K. Er det også derfor, han er kunde i vestjysk- BANK? Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Det ligger jo langt tilbage. Jeg har det bare godt med bankfolkene i Ringkøbing, og jeg har endda anbefalet banken til Stanley, så nu er vi faktisk begge to kunder i vestjyskbank, fortæller han. Han tømmer kaffekoppen, tænder en ny smøg og ser, at det bliver bemærket. - Ja, jeg ryger meget, selv om specialisterne vil have mig til at holde op. Jeg hader, at sundhed skal være et statsligt anliggende hader alle de rigtige budskaber, der vil sætte systemet foran individet: Spis hvad vi siger! Lad være med at ryge! Du skal være sund! Han ryster på hovedet, smiler drenget igen. - Vi skal da ikke have DDR i Danmark Det har ændret min hverdag, at det er blevet forbudt at ryge. Jeg undgår så vidt muligt steder med rygeforbud. Så fik han os alligevel ind på rygning igen Og smilet er helt væk nu, for han er ikke bare vred, han er også ramt på noget vigtigt: Friheden til at bestemme selv og være sig selv, som man nu engang er. Tro på dig selv Flere af Klaus Kjellerups tekster handler netop om at turde være sig selv, tro på sig selv og være fri for og fri af andres konsensus, korrekte holdninger og meninger. Det er ikke noget, han er bevidst om, siger han, men det kommer klart til udtryk i de første vers og omkvædet af Gå din egen vej fra 2007: Kære drenge & piger før I begi r jer ud på jeres vej lov mig at I vil aldrig gøre lissom jeg har gjort Jeg brugte mange år på at leve op til andres krav til mig men først da jeg gjorde mig fri ku jeg gi Ja, du må gå din egen vej ik træde i andres fodspor så vil du stå ved egen kraft vis bare dig selv du tør Ja, du må gå din egen vej selv om det tit blir ensomt hvis du vil nå dine egne mål kræver det af dig at du tør gå ad den vej som ingen folk har gået før Mange mennesker vil sige at de vil vise dig den røde tråd mange gode ideer til hvordan du skal begå dig her Det bedste råd du kan få er at lad være at følge gode råd Følg nu bare dig selv forfølg dit held Det er både personlig erfaring og udfordring, der ligger bag denne og de mange andre af hans tekster, der kredser om individets ret til at være sig selv. Klaus Kjellerup ved, hvem han er, og står ved det efter mange år i musikbranchen med både op- og nedture. Nærvær - Kompetence - Dynamik

12 Jeg snakker for meget, jeg snakker hele tiden. Jeg drives af al den her rastløshed, der skal kanaliseres ud gennem teksten og musikken, siger Klaus K. - Jeg er en enspænder en urolig, kreativ sjæl. Der er nok kun plads til en af min slags i et band. Er der flere, går det galt. Til gengæld er der stærkt brug for sådan en Jesusagtig type som Onkel (keyboardspiller Stanley Møller, red.) i bandet. Han ofrer sig, for at alle skal have det godt. Han er olie på konfliktfyldte vande, og derfor elsker alle ham. Han kommer godt ud af det med alle. Det gør jeg ikke. Jeg snakker for meget, jeg snakker hele tiden, tager 1000 beslutninger og laver dem om kort efter. - Jeg drives af al den her rastløshed, der skal kanaliseres ud gennem teksten og musikken. Jeg er afhængig af, at der er en sangerinde, der kan forløse det hele. Det kan Rie (forsangeren Rie Rasmussen, red.). Hun har al den ro og også den stemme, der skal til. Og så er hun jo dejlig! Det var et tilfælde, at vi fik kontakt, og nu har vi været sammen i Danser med Drenge i 15 år, siger Klaus K. Han er 55 år og har været med i dansk musikliv i de 30 og synes, det er både dejligt og skræmmende. - Der var vist ingen, der regnede med, at vi skulle fortsætte 15 år i Danser med Drenge, men vi er faktisk kommet gennem nogle lidt svære år på en god måde. Det begyndte jo med succes med den første plade, så gik det lidt ned med den anden og lidt mere ned igen med den tredje, ja, det gik jo helt i stå. Vi lavede en opsamling efter tredje plade. Det duede ikke, men vi formåede at komme igen nedefra som koncert-orkester, fortæller han Danser med Drenge har et stort og trofast publikum, men Klaus K. vil ikke love, at han tager femten år mere. - Nu må vi se, væver han. Koncerten Danser med Drenge skal åbne Rock i Holstebro. Inden de går på scenen pisker Klaus K. igen rundt, nu i mørk jakke, pang-rød skjorte og stadig solide skægstubbe. Han skal lige nå at snakke med alle, han møder, på og bagved scenen. Han lyser op i endnu et smil, da han hører, at det er Johnny Madsen, der skal på bagefter. Danser med Drenge åbner overbevisende. Det har regnet fra morgenstunden, og flere gange i løbet af formiddagen har det dryppet lidt, men her ved middagstid stråler solen fra en sommerblå himmel. Rie Rasmussen trækker de første publikummer, der står lidt spredt og langt væk fra scenen, tættere på scenen og varmer dem godt igennem med sin store stemme. Jubilæumsbandet giver den alt, hvad den kan trække. Efter de mange år på scener i hele Danmark kan alle i Danser med Drenge stadig lide at være på og fyre den af. Og publikum elsker dem. De synger med på alle sangene og vugger til musikken, der fylder hele pladsen og stiger op mod sommerhimlen. Stemningen er røget i vejret på rekordtid. Både gamle sange fra tiden med Tøsedrengene og Danser med Drenges egne numre er kult her og lever langt inde under huden på publikum. Både ord og toner og måske også Klaus K.s rastløse energi rammer plet her i det jyske, hvor jordforbindelsen er skiftet ud med mentale vinger for en dag. Efter ekstranummeret går Danser med Drenge ned fra scenen med store smil og ligner et band, der er parat til at tage 15 år mere. 12

13 vestjyskbank fastholder forventninger til basisindtjening før nedskrivninger Basisindtjeningen følger forventningen til gengæld er nedskrivninger større end forventet. vestjyskbank har offentliggjort regnskabet for første halvår 2009, hvor der samlet er realiseret et resultat efter skat på 26 mio. kr. Bankens basisindtægter, basisresultat før nedskrivninger og resultat før skat er øget betydeligt fra første til andet kvartal 2009, og de tidligere udmeldte forventninger til et basisresultat på mio. kr. før nedskrivninger på udlån og udgifter til Bankpakke I og Bankpakke II for hele 2009 fastholdes. - Regnskabet for første halvår viser, at vestjyskbank er på rette vej. Ser vi på de enkelte kvartaler, kan vi se, at andet kvartal 2009 på alle poster, bortset fra nedskrivninger på udlån, er bedre end første kvartal, siger administrerende bankdirektør Frank Kristensen. Nedskrivningerne på udlån udgør ved halvåret 1,38 pct. af udlån og garantier, hvilket er højere end forventet væsentligst som følge af øgede forventninger til tab på ejendomsrelaterede engagementer overtaget fra Bonusbanken. Forventningerne til årets samlede nedskrivninger ændres følgelig til 1,0-1,5 pct. af udlån og garantier mod tidligere 0,5-1,0 pct. - Usikkerheden, der følger af den økonomiske krise, er fortsat stor, og vi må konstatere, at vi har været for optimistiske med hensyn til nedskrivningerne ved årets begyndelse. Derfor er det meget vigtigt, at vi fortsætter med at have skarpt fokus på risikostyring og -spredning. I den forbindelse er det meget tilfredsstillende, at vi i første halvår af 2009 har nedbragt summen af store engagementer, og i forlængelse af strategien har indsnævret forskellen mellem udlån og indlån med 2,9 mia. kr. til 5,2 mia. kr., siger Frank Kristensen. Øvrige kursreguleringer er positive med 31 mio. kr. og dermed absolut tilfredsstillende. Kursreguleringerne er positivt påvirket af det faldende renteniveau, og af at kreditspændet er indsnævret i 2009, ligesom aktiemarkedet er blevet mere positivt. Højere solvens og god likviditet Ved halvårets udgang udgør vestjyskbanks solvens 10,5 pct., hvilket er 0,7 procentpoint højere end primo 2009, og likviditeten er i forhold til årets begyndelse væsentligt forbedret. Overdækningen i forhold til lovkrav udgør således 156 pct., hvor vestjyskbanks mål er minimum 50 pct. Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (mio.kr.) Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Udbytte af aktier m.v. Kursreguleringer af valuta og sektoraktier Andre driftsindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. ekskl. sektorløsninger Basisresultat efter nedskrivninger Øvrige kursreguleringer Resultat efter kursreguleringer Sektorløsning - Bankpakke I Sektorløsning - Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Resultat efter udgifter til sektorløsninger Indtægtsført fusionsbadwill Indtægtsførte handelsnedskrivninger Fusionsomkostninger Resultat før skat Skat Resultat Balance (mio.kr.) Udlån Indlån Egenkapital Aktiver i alt Garantier Forretningsomfang Som oplyst i årsrapporten for 2008 har banken ansøgt om deltagelse i Bankpakke II og forventer at få tilført ca. 1,4 mia. kr. i hybrid kernekapital i løbet af tredje kvartal Dette vil bringe kernekapitalprocenten op på 12 og solvensprocenten på ca. 15,5. Yderligere information hos administrerende bankdirektør Frank Kristensen, tlf /1-30/ /1-30/ /1-31/ Nærvær - Kompetence - Dynamik

14 Sponsorater handler også om I fremtiden vil banken stille større krav til sine sponsorater synlighed og engagement bliver nøgleord. Af Mette Stenumgaard - Det er ikke altid nok for vestjyskbank, at vi bliver eksponeret på ryggen eller brystet af håndbold- eller fodboldspillere, eller at vores skilte er synlige i haller og på stadioner. Vi vil også engagere os gennem mere direkte kontakt med udøvere og publikum end hidtil. Det mener vi faktisk, at vi er forpligtet til som bank, siger salgschef i vestjyskbank Peter Bækkelund Rasmussen. - På den ene side har vi selvfølgelig et stort ønske om at støtte det lokale samfund, som vi er en del af, men på den anden side skal vi også drive en forretning. Passer vi ikke forretningen, kan vi helt enkelt ikke fortsætte med at støtte idræts- og kulturlivet, som vi gør i dag, siger Peter Bækkelund Rasmussen. - Det er en hjertesag for os at være engagerede i det lokale foreningsliv, der hvor vi har afdelinger, fortæller salgschefen. Han er ikke i tvivl om, at vestjyskbank gør en stor forskel især i det vestjyske idræts- og kulturliv, en forskel som banken er stolt af. Fremtiden vestjyskbank har henover foråret og sommeren fået gennemført en undersøgelse, der skal afdække, om banken opnår de resultater med sin markedsføring og kommunikation, som den ønsker sig. Når resultatet af undersøgelserne kendes senere på året, vil banken med udgangspunkt i det udarbejde en ny strategi for sine sponsorater. - Vi har bl.a. spurgt vores kunder, hvordan de mener, at vi bedst bruger vores sponsorkroner. Vi har selvfølgelig en klar og velfunderet holdning til, hvorfor vi prioriterer, som vi gør, men kundernes holdning betyder meget for os. - Selvom vi er blevet større i det forgangne år, er det for vestjyskbank afgørende at forblive en lokalt engageret bank. Samtidig er verden omkring os forandret betydeligt, og det betyder, at vores kunder med rette selvfølgelig må forvente, at vi indretter vores forretning efter de nye tider. De to hensyn skal vi have til at harmonere, siger Peter Bækkelund Rasmussen. Med mere viden om og større fokus i de enkelte afdelinger på at få værdi for pengene, når de indgår aftaler om sponsorater, vil banken sikre, at pengene lander de rigtige steder, og det vil sige der, hvor de gavner både det lokale samfund og banken bedst. F.eks. taler det for et sponsorat, hvis afdelingens egne medarbejdere er engagerede i den klub eller forening, der søger om støtte, fordi det giver en langt Peter Bækkelund Rasmussen er selv aktiv som fodboldtræner for U13 drengene i Mejdal GIK. bedre mulighed for at følge op, og se om de aftaler, der blev indgået med sponsoratet, også holdes. - Vi betragter vores største og mellemstore sponsorklubber som partnere. Det betyder, at vi gensidigt forpligter os på at skabe værdi både for partneren og os selv. vestjyskhåndboldspil et nyt spillesite vestjyskbank er som sponsor stærkt engageret i hele fire store vestjyske håndboldklubber, og det er planen at udnytte dette til at finde og dyrke de stordriftsfordele, der ligger i at have lignende engagementer i alle fire klubber. Og klubberne hjælper med at skaffe øget fokus på vestjyskbank og dermed øget trafik på bankens hjemmeside. Fra 25. august har banken sørget for ekstra underholdning og spænding på nettet for klubbernes mange tilhængere med vestjyskhånd- BOLDSPIL På adressen vestjyskhaandboldspil. dk kan man vælge sit favorithold mellem de fire store vestjyske hold: Lemvig Håndbold, Ringkøbing Håndbold, Skjern Håndbold og Team Tvis Holstebro. Spillet går ud på, at man tipper sit favoritholds endelige placering og holdets løbende kampresultater. Alt efter fortjeneste samler man så point gennem hele sæsonen, og der er naturligvis præmier til de, der samlet set tipper bedst. Der er også præmier efter hver kamp til de, der rammer kampenes nøjagtige resultat. vestjyskbank har selv udviklet spillet med inspiration fra bl.a. diverse managerspil og har store forventninger til interessen. - Vi har besluttet os for at gøre endnu mere ud af de store sponsorengagementer, vi har, og vestjyskhaandboldspil.dk er et af af midlerne til dette, fortæller salgschef Peter Bækkelund Rasmussen. Det er ingen hemmelighed, at banken håber, at sitet også vil give mere trafik på bankens egen hjemmeside, og at spillere, der ikke allerede 14

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed Din digitale bank Kombiner den personlige rådgivning med "at gå i banken elektronisk 2. kvartal 2014 Tønder Festival Vind partout-armbånd og musik Hvilket boliglån skal du vælge? Prioritetslån, realkredit,

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

AktionærNYT.» August 2011 «

AktionærNYT.» August 2011 « AktionærNYT» August 2011 « Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal 2011 2 Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf. 9695

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image Finansforbundets magasin nr. 02, 2010 Frosset image Bankernes troværdighed er styrtdykket under krisen. Ord og handling skal i langt højere grad hænge sammen, mener kommunikationseksperter Læs side 12

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 11, 2009 Xxx Xxx Læs side xx fristet til fusk Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Det sidste pensionsår har ikke været det sjoveste.

Læs mere