Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen"

Transkript

1 S E P T E M B E R K U N D e - o G A K t I o N æ r m A G A S I N Hold på hat og briller når du går i banken Sponsorater Det handler om engagement Accepter livet og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

2 Indholdsfortegnelse Direktionens leder 3 Hold på hat og brilller når du går i banken 4 Aktuelt om din private økonomi 6 Onkel-pop på hjemmebane i Vestjylland 10 vestjyskbanks halvårsregnskab 13 Sponsorater handler også om engagement 14 Fire generationer samlet om have, kunst og husflid 16 Man må acceptere livet 20 Branchens bedste lederudvikling 22 Fjordternen udgives af vestjyskbank i et oplag på stk. og sendes til kunder og aktionærer. Gengivelse af artikler er tilladt med kilde angivelse. Foto: Bert Wiklund Redaktion: Kommunikationsmedarbejder Mette Stenumgaard Layout: Bureau Frydensberg & Co, Randers Produktion: Color Print A/S Ansvarshavende: Adm. bankdirektør Frank Kristensen Forsidefoto: Jens Bach 2

3 vi skal gøre tingene på en ordentlig måde Da vi sendte Fjordternen ud i september sidste år, vidste vi ikke, at både den danske og den globale økonomi stod lige foran det, der er blevet kaldt den værste krise siden 1930 erne. Vi vidste dog, at de økonomiske vinde var ved at vende, men var også sikre på, at vestjyskbank ville stå fast, selv om det måtte ende med et stormvejr. Og vi står stadig godt og solidt i den vestjyske muld efter et år, der har budt på store forandringer både i og uden for banken. Selvransagelse I dette nummer af Fjordternen har vi et interview (side 4 og 5) med to professorer fra Handelshøjskolen Århus Universitet, der mener, at bankerne har et stort medansvar for den økonomiske krise i Danmark. Vi kan ikke tilslutte os alle Anders Grosen og Carsten Tanggards synspunkter, men vi mener, at vi som bank skal turde lade os udfordre fra velkvalificeret kant. Vi er enige med de to Århus-professorer om, at det er tid til selvransagelse i sektoren, så vi ikke fremover kommer til at se investeringsprodukter solgt, som det skete i bl.a. Roskilde Bank. Vi tror dog mere på, at vi skal forpligte os på at udvikle solide varedeklarationer, hvor kunderne let kan få overblik over bl.a. risiko og omkostninger, end vi tror på love og regler, som Anders Grosen og Carsten Tanggaard foreslår. Lederudvikling I vestjyskbank vil vi gøre tingene på en ordentlig måde, og vi tror på, at vi også derfor hele tiden skal være bevidste om at udvikle os. Blandt andet derfor har vi stort fokus på lederudviklingsforløbet vestjyskvind, som vores HR & Kommunikationsdirektør skriver om (side 22 og 23). Større krav til sponsorater I vestjyskbank har det lokale engagement altid været prioriteret højt. Det vil det også være i fremtiden, men vi vil samtidig arbejde målrettet på at øge den gensidige gavn af de mange midler, vi tilfører klubber og foreninger m.fl. i vores markedsområde. Vores salgschef uddyber i et interview (side 14 og 15). God læselyst. Frank Kristensen adm. bankdirektør Preben Knudsgaard bankdirektør Den holdning begrunder vi bl.a. med, at den nyligt indførte MiFID lovgivning (et EU-direktiv, der fastlægger fælles regler i EU for handel med og rådgivning om værdipapirer og valutaprodukter) på trods af mange gode intentioner ikke fjerner risikoen for, at der ydes dårlig rådgivning selv om man lever op til lovkravene. Kun ordentlig etik og moral samt gennemskuelige produkter sikrer, at kunde og bank sammen kan gøre en gensidig god forretning. En stor tak til Anders Grosen og Carsten Tanggaard for deres bidrag, som langt hen ad vejen harmonerer med, hvordan vi ser verden. Foto: Jakob Lerche Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

4 Hold på hat og briller To professorer vil have flere regler og enklere produkter i den finansielle sektor for at beskytte forbrugerne Af Mette Stenumgaard - Det seneste års krise bør have åbenbaret for enhver, at man skal holde på hat og briller, når man går i banken, for der er ingen regler, der beskytter en mod dårlige råd, siger professor ved Handelshøjskolen Århus Universitet, Anders Grosen. Anders Grosen og Carsten Tanggaard (til højre), mener bankerne skal bære bevisbyrden og kunne dokumentere, at de har advaret om bestemte typer af investeringer. - Vi er blevet så gamle og har set kriser komme og gå, og vi har opgivet at tro på, at branchen og kunderne lærer noget af det. Derfor mener vi, at man i stedet skal gå efter at mindske behovet for rådgivning. Måske skal myndighederne endda gennem regler pålægge bankerne at fraråde grupper af kunder at investere i bestemte typer af produkter, siger Anders Grosen. Han og hans kollega, professor Carsten Tanggaard, anbefaler, at bankerne fremover skal bære bevisbyrden og kunne dokumentere, at de har advaret om de pågældende investeringer. - Det er generelt en god regel, at den velinformerede tager vare på den mindre informerede, siger Anders Grosen. Han mener, at man sagtens kan udarbejde nogle regler, der beskytter forbrugere af bankprodukter mod dårlig rådgivning. Grosen og Tanggaard er enige om, at hvis bankernes investeringsprodukter bliver enklere, kan bankernes rådgivning tilsvarende forenkles og blive til at forstå. - Vi mener, at en del af problemet er, at mange mennesker i dag investerer i noget, de dybest set ikke forstår. Bankernes investeringsprodukter er for komplicerede til, at kunderne kan forstå dem, ja nogle gange forstår rådgiveren dem ikke engang selv, siger Carsten Tanggaard. Carsten Tanggaard undrer sig over, at myndighederne mener, at danskerne skal være beskyttet af regler og garantier, når de køber en ferierejse, mens det samme ikke gør sig gældende, når de samme danskere investerer. Han peger på, at det er relativt små beløb, man bruger på en ferierejse, sammenlignet med de helt andre store summer man investerer. Tid til selvransagelse De to Århus-professorer har hverken før eller efter boblerne begyndte at briste i løbet af 2008 holdt sig tilbage med at pege på svaghederne i det danske finansielle system, men der er nok blevet lyttet mere til dem efter. - Den turbulens, det danske økonomiske system har oplevet det seneste års tid, maner til selvransagelse i den danske finanssektor, siger Anders Grosen. Han opfordrer samtidig kunderne til ikke at være grådige og til i det mindste at holde op med at investere i produkter, som de ikke kan forstå. Carsten Tanggaard er forarget over, at nogle banker f.eks. har anbefalet ældre mennesker at købe hedgefonde og højrenteobligationer med stor risiko. De kunder har ikke været klar over, hvilken risiko de løb, men har haft tillid til banken. Den tillid er blevet gjort til skamme, siger han. Han understreger dog samtidig, at der er forskel på banker og rådgivere, og at der selvfølgelig er mange kunder, der med rette oplever at have et godt forhold til deres bankrådgiver. - Man skal vel i en vis forstand have samme tillidsforhold til sin bankrådgiver som til sin læge, siger han. Svær dobbeltrolle - Bankerne vil stå sig bedst ved selv at informere om, at deres ansatte har en dobbeltrolle og hver dag står i en interessekonflikt mellem på den ene side at være rådgiver og på den anden side være sælger. Bankerne skal beslutte sig for, hvordan de vil holde en etisk standard, siger Anders Grosen. Carsten Tanggaard peger på, at hvis man vil ud over den dobbeltrolle, er det oplagt at lade finansiel rådgivning være et selvstændigt forretningsområde. - Som bank har man et kolossalt ansvar for, at hr. og fru Danmark har penge til pensionen især hvis folkepensionen bliver udhulet eller helt forsvinder. Omvendt giver det kunderne stor tryghed, hvis de selv forstår, hvorfor deres porteføljer ser ud, som de gør, siger Carsten Tanggaard. Uddannelse er vejen frem Efter krisen er mange menneskers økonomi ikke bare blevet uoverskuelig, men også meget besværlig langt ud i fremtiden. De to Århusprofessorer mener, at alle danskere skal uddannes til at kunne investere. Og ansvaret for den uddannelse skal både ligge hos bankerne og i skolesystemet. Det er ikke længere kun det offentlige, der tager sig af vores pension, det gør vi i høj grad også selv, og derfor skal vi også vide, hvordan man sammensætter en portefølje. Det kræver kendskab til nogle relativt simple regler, f.eks. at det er godt at sprede sine investeringer. De regler kan og bør alle lære, fortæller Anders Grosen. - Jeg har tidligere ment, at kunderne måtte lære af kriser, men for mange er det for sent at gøre noget nu. Deres pension er udhulet, derfor ser jeg det som en væsentlig opgave for bankerne og rådgiverne, at de fremover bidrager til at uddanne kunderne til at kunne selv. Og her vil simple gennemskuelige produkter være den bedste garanti for ikke at komme i uføre, siger Anders Grosen. 4

5 når du går i banken Bankerne skal informere om, at deres ansatte har en dobbeltrolle som både rådgivere og sælgere, siger Tanggaard og Grosen. Fotos: Jakob Lerche Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

6 Aktuelt om din private Skattereformen og hvad den b Din skat? Skattesatserne ændres: Bundskatten sættes ned med 1,50 pct. til 3,76 pct. Mellemskatten på 6 pct. afskaffes Topskatten forbliver på 15 pct. grænsen for hvornår, man skal betale topskat, forhøjes i 2010 til kr. Selv om vi alle umiddelbart får en vis skattelettelse som følge af de ændrede skattesatser, så kommer vi samtidig også til at betale højere grønne afgifter og helt nye sundhedsafgifter. Dine renteudgifter? Vær opmærksom på at værdien af rentefradraget for renteudgifter over kr. sænkes gradvist. I 2019 lander fradraget for renteudgifter over kr. ( kr. for ægtefæller) på ca. 25,5 pct. I dag er rentefradraget for renteudgifter over kr. ( kr. for ægtefæller) ca. 33,5 pct. Vi anbefaler, at du har det med i dine overvejelser, hvis du optager ny gæld, og når du planlægger, hvordan eksisterende gæld skal afvikles. Har du renteudgifter under kr. ( kr. for ægtepar), bliver du ikke berørt. Din pension? Betaler du topskat, er det en god idé at indbetale mere på din ratepension i år og måske mindre næste år, da du i år får 18 pct. mere opsparing for de samme penge. 6

7 økonomi etyder for: Investering med vestjyskbank Nye regler gør det nu muligt for dig at oprette en ratepension, selv om du er fyldt 60 år. Det har ikke kunnet lade sig gøre tidligere. Grænsen for, hvornår man kan få udbetalt sin kapitalpension, flyttes til det fyldte 75. år. Hvis du indbetaler mere end kr. til en ratepension, skal du være opmærksom på, at du fra næste år kun får fradrag for beløb op til kr.: Hvis du i stedet indbetaler det beløb, der ligger over kr. til en livsvarig livrente, får du fortsat fuldt fradrag for dine indbetalinger. Som mange har erfaret det seneste års tid, kan der være en stor pris at betale ved at løbe for store risici med sin opsparing, nemlig at man kan miste en del af sin formue. Imidlertid er der også en høj pris ved at have for lav risiko i sine langsigtede investeringer. Her kommer tabet bare ikke på en gang, men akkumuleres over mange år i form af lavt afkast, og dette tab kan også være ganske betragteligt. I vestjyskbank starter vores investeringsrådgivning altid ved denne krumtap, nemlig kombinationen af risiko og forventet afkast. Vi har to produkter på hylden, som gør valget ekstra nemt, nemlig vestjyskværdipleje til de større opsparinger og pensionspuljer til de mindre pensionsopsparinger. Til vestjyskværdipleje har vi lavet et faktaark, hvor vi på pædagogisk vis forsøger at illustrere, hvor stor risikoen er ved forskellige kombinationer af investeringshorisont og risikovillighed. På faktaarket oplyser vi også om ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent), da vi ønsker at gøre vores produkter så gennemskuelige som muligt. Vi er i gang med at udvikle tilsvarende faktaark til vores pensionspuljer. Begge investeringsløsninger er forsøgt gjort så enkle som muligt, og de bygger på en stor grad af risikospredning, som det også anbefales af de to professorer, side 4 og 5. Læs mere om vestjyskværdipleje og pensionspuljer på vestjyskbank.dk/privat/investering. Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

8 Aktuelt om din private Fald i lange realkreditrenter betyder, at du opnår besparelser ved at omlægge lån: vestjyskbank anbefaler, at du omlægger dit 7-procentslån til et nyt fastforrentet 5-procentslån Hvis dit lån er med afdrag, får du ved at konvertere til en lavere rente en lavere månedlig ydelse på dit realkreditlån. Til gengæld får du en mindre stigning i restgælden på grund af kurstab og omkostninger ved konverteringen. Hvis dit lån er uden afdrag er 5-procentobligationen ikke helt så attraktiv. Ved et kurs niveau på minimum kurs 95 anbefaler vi dog alligevel, at du nedkonverterer dit lån. vestjyskbank anbefaler, at du IKKE omlægger 7-procentslån til rentetilpasningslån, fordi en omlægning fra fast rente til variabel rente indebærer en markant ændring af din risiko, da renten og dermed ydelsen kun gælder for en begrænset periode. vestjyskbank anbefaler et fastforrentet lån, hvis du vil optage et nyt realkreditlån. Et fastforrentet lån giver sikkerhed for ydelsen i op til 30 år og en god beskyttelse af friværdien, hvis renten stiger. Din rådgiver i vestjyskbank hjælper dig gerne med at træffe den rigtige beslutning. Ring og aftal et møde. 8

9 økonomi morgen briefing vestjyskbank tilbyder en dugfrisk morgenbriefing med aktuelle nyheder, aktieanbefalinger, kursinformation m.m. på vestjyskbank.dk. Som kunde kan du også vælge at abonnere gratis på morgenbriefingen, som udarbejdes af Netposten alle hverdage. Hver morgen får du så tilsendt en mail med "appetitvækkere" fra morgenens nyheder og med link til selve morgenbriefingen. Kurser og grafer opdateres løbende, mens aktieanbefalinger og nyheder opdateres dagligt. Tilmelding Se dagens morgenbriefing på vestjyskbank. dk/morgenbriefing, hvor du også kan tilmelde dig som abonnent. Ny sikkerhed i din Webbank * med NemID I løbet af 2010 kommer NemID, en ny sikkerhedsløsning, som skal erstatte den nuværende Digitale Signatur. NemID vil også blive benyttet i vestjyskwebbank*. Det betyder, at din underskriftsfil forsvinder, og du i stedet skal benytte et nøglekort med engangskoder for at logge dig på Webbank*. Nøglekortet er et papkort med 200 engangskoder uden det har du ikke adgang til Webbank*. Det er på størrelse med et betalingskort og kan nemt medbringes overalt. Med NemID vil din Webbank* ikke længere være låst til den pc, hvor din underskriftsfil er gemt. Din Webbank* bliver mobil og til at nå fra alle computere i Danmark og i udlandet. Læs mere: nemid.nu *21. september 2009 skifter vestjyskweb- BANK navn til vestjysknetbank. Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

10 onkel-pop på hjemmebane i vestjylland Efter de mange år på scener i hele Danmark kan alle i Danser med Drenge stadig lide at være på og fyre den af. Foto: Jens Bach 10

11 Af Mette Stenumgaard Klaus Kjellerup har været tidligt oppe i morges og kørt fra København til Vestjylland for at åbne Rock i Holstebro sammen med resten af bandet Danser med Drenge. Lige nu pisker han rundt på scenen i korte bukser, uldent halstørklæde, solide skægstubbe og en smøg i den ene mundvig. Instrumenter og mikrofoner står som de skal, nu skal lyden også på plads. Klaus K. er bassist i Danser med Drenge og skriver bandets sange. Rigtigt mange danskere kender hans sange både de gamle fra tiden med Tøsedrengene i 80 erne og de nyeste fra Danser med Drenges seneste albums. De kalder selv deres musik for onkel-pop. Helt ude af trit med tidens sundhedstrends er Klaus K. passioneret og højtråbende ryger. Hans skarpe meninger om rygeforbud og myndighedernes (over)beskyttelse af os alle sammen, er markante, men det skal denne artikel ikke handle om Her handler det om Danser med Drenges 15 års jubilæum i år, det store trofaste publikum i det jyske, og så skal vi have et bud på, hvor længe Klaus K. har tænkt sig at fortsætte med at spille onkel-pop på de danske sommerscener. De andres regler - Jeg vil ikke holde op, slår han fast, men det er ikke musikken, han snakker om. Det er smøgerne - Jeg har det fint med at ryge, til gengæld har jeg det absolut ikke godt med, at der er en hel masse mennesker og en lov, der bestemmer, at man ikke må ryge. Det har gjort mit liv en del kedeligere, at andre vil bestemme over mine vaner, insisterer han. Som sagt skal denne artikel handle om musikken i Klaus K.s liv, så hans modvilje mod andres regler om hans rygning får lov at stå uimodsagt i håb om, at der bliver tid til at tale musik inden han skal på scenen Det ser ud til at lykkes i hvert fald et stykke tid og imens sprinter vi med ham om bag scenen, ned ad trappen, forbi en række hvide skurvogne, hen til et bord under åben himmel hvor Danser med Drenges musikere hænger ud og lader op til koncerten. Her er flere smøger, men desværre ingen kaffe og i kaffeteltet ved siden af er personalet ikke klar til at servere kaffe lige nu, lyder det fra keyboardspiller Stanley Møller, der har arbejdet sammen med Klaus K. siden 80 erne. Vi ska ha noget kaffe, så Klaus K. går alligevel ind i kaffeteltet og lige hen til det personale, der endnu ikke er klar og får kaffe i kopperne, store smil og venlige ord med sig. Han sætter sig ned, tænder en ny smøg, tager en slurk af kaffen og smiler sit skæve drengerøvs-smil. Hjemmebane Vestjylland - Jeg er på hjemmebane i Vestjylland. Danser med Drenge har et rigtigt godt og stort publikum her. Jeg føler mig godt i pagt med folk her, hvor der er en anden jordforbindelse end i København. Dér er det hele ligesom mere svævende I København går man også mere op i, om man nu har den rigtige uddannelse. Det gør man slet ikke på samme måde her, fortæller Klaus K. Er det også derfor, han er kunde i vestjysk- BANK? Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Det ligger jo langt tilbage. Jeg har det bare godt med bankfolkene i Ringkøbing, og jeg har endda anbefalet banken til Stanley, så nu er vi faktisk begge to kunder i vestjyskbank, fortæller han. Han tømmer kaffekoppen, tænder en ny smøg og ser, at det bliver bemærket. - Ja, jeg ryger meget, selv om specialisterne vil have mig til at holde op. Jeg hader, at sundhed skal være et statsligt anliggende hader alle de rigtige budskaber, der vil sætte systemet foran individet: Spis hvad vi siger! Lad være med at ryge! Du skal være sund! Han ryster på hovedet, smiler drenget igen. - Vi skal da ikke have DDR i Danmark Det har ændret min hverdag, at det er blevet forbudt at ryge. Jeg undgår så vidt muligt steder med rygeforbud. Så fik han os alligevel ind på rygning igen Og smilet er helt væk nu, for han er ikke bare vred, han er også ramt på noget vigtigt: Friheden til at bestemme selv og være sig selv, som man nu engang er. Tro på dig selv Flere af Klaus Kjellerups tekster handler netop om at turde være sig selv, tro på sig selv og være fri for og fri af andres konsensus, korrekte holdninger og meninger. Det er ikke noget, han er bevidst om, siger han, men det kommer klart til udtryk i de første vers og omkvædet af Gå din egen vej fra 2007: Kære drenge & piger før I begi r jer ud på jeres vej lov mig at I vil aldrig gøre lissom jeg har gjort Jeg brugte mange år på at leve op til andres krav til mig men først da jeg gjorde mig fri ku jeg gi Ja, du må gå din egen vej ik træde i andres fodspor så vil du stå ved egen kraft vis bare dig selv du tør Ja, du må gå din egen vej selv om det tit blir ensomt hvis du vil nå dine egne mål kræver det af dig at du tør gå ad den vej som ingen folk har gået før Mange mennesker vil sige at de vil vise dig den røde tråd mange gode ideer til hvordan du skal begå dig her Det bedste råd du kan få er at lad være at følge gode råd Følg nu bare dig selv forfølg dit held Det er både personlig erfaring og udfordring, der ligger bag denne og de mange andre af hans tekster, der kredser om individets ret til at være sig selv. Klaus Kjellerup ved, hvem han er, og står ved det efter mange år i musikbranchen med både op- og nedture. Nærvær - Kompetence - Dynamik

12 Jeg snakker for meget, jeg snakker hele tiden. Jeg drives af al den her rastløshed, der skal kanaliseres ud gennem teksten og musikken, siger Klaus K. - Jeg er en enspænder en urolig, kreativ sjæl. Der er nok kun plads til en af min slags i et band. Er der flere, går det galt. Til gengæld er der stærkt brug for sådan en Jesusagtig type som Onkel (keyboardspiller Stanley Møller, red.) i bandet. Han ofrer sig, for at alle skal have det godt. Han er olie på konfliktfyldte vande, og derfor elsker alle ham. Han kommer godt ud af det med alle. Det gør jeg ikke. Jeg snakker for meget, jeg snakker hele tiden, tager 1000 beslutninger og laver dem om kort efter. - Jeg drives af al den her rastløshed, der skal kanaliseres ud gennem teksten og musikken. Jeg er afhængig af, at der er en sangerinde, der kan forløse det hele. Det kan Rie (forsangeren Rie Rasmussen, red.). Hun har al den ro og også den stemme, der skal til. Og så er hun jo dejlig! Det var et tilfælde, at vi fik kontakt, og nu har vi været sammen i Danser med Drenge i 15 år, siger Klaus K. Han er 55 år og har været med i dansk musikliv i de 30 og synes, det er både dejligt og skræmmende. - Der var vist ingen, der regnede med, at vi skulle fortsætte 15 år i Danser med Drenge, men vi er faktisk kommet gennem nogle lidt svære år på en god måde. Det begyndte jo med succes med den første plade, så gik det lidt ned med den anden og lidt mere ned igen med den tredje, ja, det gik jo helt i stå. Vi lavede en opsamling efter tredje plade. Det duede ikke, men vi formåede at komme igen nedefra som koncert-orkester, fortæller han Danser med Drenge har et stort og trofast publikum, men Klaus K. vil ikke love, at han tager femten år mere. - Nu må vi se, væver han. Koncerten Danser med Drenge skal åbne Rock i Holstebro. Inden de går på scenen pisker Klaus K. igen rundt, nu i mørk jakke, pang-rød skjorte og stadig solide skægstubbe. Han skal lige nå at snakke med alle, han møder, på og bagved scenen. Han lyser op i endnu et smil, da han hører, at det er Johnny Madsen, der skal på bagefter. Danser med Drenge åbner overbevisende. Det har regnet fra morgenstunden, og flere gange i løbet af formiddagen har det dryppet lidt, men her ved middagstid stråler solen fra en sommerblå himmel. Rie Rasmussen trækker de første publikummer, der står lidt spredt og langt væk fra scenen, tættere på scenen og varmer dem godt igennem med sin store stemme. Jubilæumsbandet giver den alt, hvad den kan trække. Efter de mange år på scener i hele Danmark kan alle i Danser med Drenge stadig lide at være på og fyre den af. Og publikum elsker dem. De synger med på alle sangene og vugger til musikken, der fylder hele pladsen og stiger op mod sommerhimlen. Stemningen er røget i vejret på rekordtid. Både gamle sange fra tiden med Tøsedrengene og Danser med Drenges egne numre er kult her og lever langt inde under huden på publikum. Både ord og toner og måske også Klaus K.s rastløse energi rammer plet her i det jyske, hvor jordforbindelsen er skiftet ud med mentale vinger for en dag. Efter ekstranummeret går Danser med Drenge ned fra scenen med store smil og ligner et band, der er parat til at tage 15 år mere. 12

13 vestjyskbank fastholder forventninger til basisindtjening før nedskrivninger Basisindtjeningen følger forventningen til gengæld er nedskrivninger større end forventet. vestjyskbank har offentliggjort regnskabet for første halvår 2009, hvor der samlet er realiseret et resultat efter skat på 26 mio. kr. Bankens basisindtægter, basisresultat før nedskrivninger og resultat før skat er øget betydeligt fra første til andet kvartal 2009, og de tidligere udmeldte forventninger til et basisresultat på mio. kr. før nedskrivninger på udlån og udgifter til Bankpakke I og Bankpakke II for hele 2009 fastholdes. - Regnskabet for første halvår viser, at vestjyskbank er på rette vej. Ser vi på de enkelte kvartaler, kan vi se, at andet kvartal 2009 på alle poster, bortset fra nedskrivninger på udlån, er bedre end første kvartal, siger administrerende bankdirektør Frank Kristensen. Nedskrivningerne på udlån udgør ved halvåret 1,38 pct. af udlån og garantier, hvilket er højere end forventet væsentligst som følge af øgede forventninger til tab på ejendomsrelaterede engagementer overtaget fra Bonusbanken. Forventningerne til årets samlede nedskrivninger ændres følgelig til 1,0-1,5 pct. af udlån og garantier mod tidligere 0,5-1,0 pct. - Usikkerheden, der følger af den økonomiske krise, er fortsat stor, og vi må konstatere, at vi har været for optimistiske med hensyn til nedskrivningerne ved årets begyndelse. Derfor er det meget vigtigt, at vi fortsætter med at have skarpt fokus på risikostyring og -spredning. I den forbindelse er det meget tilfredsstillende, at vi i første halvår af 2009 har nedbragt summen af store engagementer, og i forlængelse af strategien har indsnævret forskellen mellem udlån og indlån med 2,9 mia. kr. til 5,2 mia. kr., siger Frank Kristensen. Øvrige kursreguleringer er positive med 31 mio. kr. og dermed absolut tilfredsstillende. Kursreguleringerne er positivt påvirket af det faldende renteniveau, og af at kreditspændet er indsnævret i 2009, ligesom aktiemarkedet er blevet mere positivt. Højere solvens og god likviditet Ved halvårets udgang udgør vestjyskbanks solvens 10,5 pct., hvilket er 0,7 procentpoint højere end primo 2009, og likviditeten er i forhold til årets begyndelse væsentligt forbedret. Overdækningen i forhold til lovkrav udgør således 156 pct., hvor vestjyskbanks mål er minimum 50 pct. Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (mio.kr.) Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Udbytte af aktier m.v. Kursreguleringer af valuta og sektoraktier Andre driftsindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. ekskl. sektorløsninger Basisresultat efter nedskrivninger Øvrige kursreguleringer Resultat efter kursreguleringer Sektorløsning - Bankpakke I Sektorløsning - Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Resultat efter udgifter til sektorløsninger Indtægtsført fusionsbadwill Indtægtsførte handelsnedskrivninger Fusionsomkostninger Resultat før skat Skat Resultat Balance (mio.kr.) Udlån Indlån Egenkapital Aktiver i alt Garantier Forretningsomfang Som oplyst i årsrapporten for 2008 har banken ansøgt om deltagelse i Bankpakke II og forventer at få tilført ca. 1,4 mia. kr. i hybrid kernekapital i løbet af tredje kvartal Dette vil bringe kernekapitalprocenten op på 12 og solvensprocenten på ca. 15,5. Yderligere information hos administrerende bankdirektør Frank Kristensen, tlf /1-30/ /1-30/ /1-31/ Nærvær - Kompetence - Dynamik

14 Sponsorater handler også om I fremtiden vil banken stille større krav til sine sponsorater synlighed og engagement bliver nøgleord. Af Mette Stenumgaard - Det er ikke altid nok for vestjyskbank, at vi bliver eksponeret på ryggen eller brystet af håndbold- eller fodboldspillere, eller at vores skilte er synlige i haller og på stadioner. Vi vil også engagere os gennem mere direkte kontakt med udøvere og publikum end hidtil. Det mener vi faktisk, at vi er forpligtet til som bank, siger salgschef i vestjyskbank Peter Bækkelund Rasmussen. - På den ene side har vi selvfølgelig et stort ønske om at støtte det lokale samfund, som vi er en del af, men på den anden side skal vi også drive en forretning. Passer vi ikke forretningen, kan vi helt enkelt ikke fortsætte med at støtte idræts- og kulturlivet, som vi gør i dag, siger Peter Bækkelund Rasmussen. - Det er en hjertesag for os at være engagerede i det lokale foreningsliv, der hvor vi har afdelinger, fortæller salgschefen. Han er ikke i tvivl om, at vestjyskbank gør en stor forskel især i det vestjyske idræts- og kulturliv, en forskel som banken er stolt af. Fremtiden vestjyskbank har henover foråret og sommeren fået gennemført en undersøgelse, der skal afdække, om banken opnår de resultater med sin markedsføring og kommunikation, som den ønsker sig. Når resultatet af undersøgelserne kendes senere på året, vil banken med udgangspunkt i det udarbejde en ny strategi for sine sponsorater. - Vi har bl.a. spurgt vores kunder, hvordan de mener, at vi bedst bruger vores sponsorkroner. Vi har selvfølgelig en klar og velfunderet holdning til, hvorfor vi prioriterer, som vi gør, men kundernes holdning betyder meget for os. - Selvom vi er blevet større i det forgangne år, er det for vestjyskbank afgørende at forblive en lokalt engageret bank. Samtidig er verden omkring os forandret betydeligt, og det betyder, at vores kunder med rette selvfølgelig må forvente, at vi indretter vores forretning efter de nye tider. De to hensyn skal vi have til at harmonere, siger Peter Bækkelund Rasmussen. Med mere viden om og større fokus i de enkelte afdelinger på at få værdi for pengene, når de indgår aftaler om sponsorater, vil banken sikre, at pengene lander de rigtige steder, og det vil sige der, hvor de gavner både det lokale samfund og banken bedst. F.eks. taler det for et sponsorat, hvis afdelingens egne medarbejdere er engagerede i den klub eller forening, der søger om støtte, fordi det giver en langt Peter Bækkelund Rasmussen er selv aktiv som fodboldtræner for U13 drengene i Mejdal GIK. bedre mulighed for at følge op, og se om de aftaler, der blev indgået med sponsoratet, også holdes. - Vi betragter vores største og mellemstore sponsorklubber som partnere. Det betyder, at vi gensidigt forpligter os på at skabe værdi både for partneren og os selv. vestjyskhåndboldspil et nyt spillesite vestjyskbank er som sponsor stærkt engageret i hele fire store vestjyske håndboldklubber, og det er planen at udnytte dette til at finde og dyrke de stordriftsfordele, der ligger i at have lignende engagementer i alle fire klubber. Og klubberne hjælper med at skaffe øget fokus på vestjyskbank og dermed øget trafik på bankens hjemmeside. Fra 25. august har banken sørget for ekstra underholdning og spænding på nettet for klubbernes mange tilhængere med vestjyskhånd- BOLDSPIL På adressen vestjyskhaandboldspil. dk kan man vælge sit favorithold mellem de fire store vestjyske hold: Lemvig Håndbold, Ringkøbing Håndbold, Skjern Håndbold og Team Tvis Holstebro. Spillet går ud på, at man tipper sit favoritholds endelige placering og holdets løbende kampresultater. Alt efter fortjeneste samler man så point gennem hele sæsonen, og der er naturligvis præmier til de, der samlet set tipper bedst. Der er også præmier efter hver kamp til de, der rammer kampenes nøjagtige resultat. vestjyskbank har selv udviklet spillet med inspiration fra bl.a. diverse managerspil og har store forventninger til interessen. - Vi har besluttet os for at gøre endnu mere ud af de store sponsorengagementer, vi har, og vestjyskhaandboldspil.dk er et af af midlerne til dette, fortæller salgschef Peter Bækkelund Rasmussen. Det er ingen hemmelighed, at banken håber, at sitet også vil give mere trafik på bankens egen hjemmeside, og at spillere, der ikke allerede 14

15 engagement er kunder, ad den vej bliver interesserede i vestjyskbank. Elitehåndboldspilleren om vestjyskbank: Lars Erik Bjørnsen fra Norge spiller for Team Tvis Holstebro og fortæller, at han oplever vestjyskbank som en særdeles engageret sponsor. - Ud over den sportslige støtte er vestjyskbank på det personlige plan noget helt specielt for mig. Da jeg kom til Danmark med min kone og to små børn, og vi skulle købe hus, stod banken med det samme parat til at hjælpe. Det var en rigtig god begyndelse for os her, og vi har siden kun haft positive oplevelser, når vi har kontaktet banken. Vi får altid hjælp til det, vi har brug for, siger Lars Erik Bjørnsen. vestjyskhåndboldspil site?? vestjyskbank er som sponsor stærkt engageret i hele fire store vestjyske håndboldklubber. Her er Lars Erik Bjørnsen fra Team Tvis Holstebro. Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK 15

16 Fire generationer samlet om have, kunst og husflid Fotos: Jens Bach Birtha Hvid og familien er alle i sving på udflugtsmålet Clausager Kunstvirke ved Rækker Mølle nær Skjern. Af Mette Stenumgaard Stedet, der også er Birtha Hvids hjem, byder bl.a. på kunstudstillinger med anerkendte kunstnere, arbejdende værksteder, café og en to hektar stor have med den grønneste græsplæne, som mange besøgende benytter til en romantisk picnic. Birtha Hvid viser gerne rundt i haven, mens hun fortæller historien bag hvert et træ og hver en busk. Imens er hendes far, der har rundet de 90 år, i gang med kultivatoren og hendes mor på 82 svinger gulvskrubben i udstillingslokalerne. Datteren Lotte får aftaler til den næste store livsstilsudstilling på plads, mens svigersønnen, René, slår de altid grønne græsplæner, som er et varemærke for Clausager Kunstvirke. Børnebørnene er de eneste, der endnu ikke har pligter, så de leger mellem de store grupper af både eksotiske og nordiske træer. Birtha Hvid er det smilende og samlende midtpunkt for de mange aktiviteter og events på Clausager Kunstvirke. Hun glæder sig over familiens engagement en anden datter og svigersøn er også flinke til at give en hånd med, selv om de bor nær Herning. F.eks. ville Clausagers hjemmeside slet ikke være der uden dem. Det fungerer fint, at stedet både er Birtha Hvids hjem, galleri og udflugtsmål. Med tiden har hun også vænnet sig til, at hendes arbejdsdag indeholder så forskellige opgaver som kontakt til nye kunstnere, havearbejde, regnskab, kagebagning og servering for en busfuld kaffetørstige pensionister på udflugt. Udstillinger i stedet for grise Birtha Hvid er vokset op på gården Clausager, og overtog den sammen med sin mand, Jens, i Hendes forældre flyttede ind til Rækker Mølle, men hendes far kom hver dag for at passe grisene, som stod i stald, hvor der i dag er udstillingslokaler og café. I 1995 blev grisene imidlertid solgt, stalden brudt ned, og kun soklen fik lov at blive stående. - Min far var blevet 75 år, så Jens og jeg mente, at han skulle til at ha lidt fri. Vi vidste dengang ikke helt, hvad vi ville med stedet, men Jens havde en idé om at skabe et sted, hvor folk både kunne få en oplevelse og gøre en god handel, fortæller Birtha Hvid. Parret havde indtil da haft travlt med deres jobs som hhv. sygeplejerske og revisor, men havde også brugt tid på at udvide haven til mere end dobbelt størrelse. De gjorde det kun for deres egen fornøjelses skyld, dengang tænkte de slet ikke på at gøre deres hjem til et udflugtsmål. - Da jeg var barn, syntes jeg, mine forældres have var enorm, men Jens og jeg lagde rask væk en mark til og gravede ud til den store sø foran stuehuset. Vi lavede ikke en gang en tegning, vi gjorde bare det, vi havde lyst til. Vi 16

17 kunne jo lave det om, hvis det ikke blev, som vi forestillede os, fortæller Birtha Hvid. Søen ligger nu som et velplaceret midtpunkt i haven omkranset af bl.a. gule Iris og Gunnera, også kaldet Mammutplante på grund af de meget store blade, der hver især kan gøre det ud for en velvoksen paraply. - Jeg er til det enkle og åbne, så hvad angår stilen i haven går vi mod trenden. I dag skal det jo helst være noget med at skabe rum og overraskelser i haven. Vi har nu også en del overraskelser her, men jeg vil hellere have plads til luft end lukkede rum, fortæller Birtha Hvid. Og der er masser af herlig luft under og mellem de høje træer, henover søen og på den anden side af åen og kanalen for enden af haven, hvor der er et landligt kig ind i nabosognet. God kvalitet Da ægteparret i 1995 først havde tænkt tanken om at kombinere udstillinger af kunst og husflid med den indbydende og inspirerende have, allierede de sig hurtigt med kunstneren Henrik Have, som er den eneste konsulent, der har været inde over Clausager Kunstvirkes tilblivelse. Han hjalp dem med at komme i kontakt til dygtige kunstnere, der fra start var med til at gøre stedet kendt for udstillinger af god kvalitet. For Birtha Hvid har det hele tiden været vigtigt, at der også skulle være plads til udstillinger af husflid og arbejdende værksteder. Hendes mor sidder ofte sammen med nabokonen og knipler til de besøgendes nysgerrige blikke, og selv er hun glad for at arbejde med blomsterdekorationer. Det fungerer fint, at Clausager både er Birtha Hvids hjem, galleri og udflugtsmål. Birtha Hvid blev alene for seks år siden, da hendes mand døde, men hun besluttede hurtigt at blive på Clausager. - Det gav slet ingen mening for mig at give op, Clausager betød og betyder alt for meget for mig, så selv om det er en stor opgave, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle blive her. Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

18 Jeg er til det enkle og åbne, så hvad angår stilen i haven går vi mod trenden. I dag skal det jo helst være noget med at skabe rum og overraskelser i haven, siger Birtha Hvid. Foto: Jens Bach Siden da er der etableret en Kunstforening, der er med til at bestemme hvilke udstillinger, der skal vises, og foreningens medlemmer udgør en stor del af den faste flok, der kommer til ferniseringerne. Udstillingerne skifter cirka hver anden måned og sideløbende er der mange arrangementer og events i weekender og ferier. Denne kupon giver gratis adgang for to personer til clausager Kunstvirke i perioden fra og med søndag 13. september til og med søndag 4. oktober. Hvert år i november og december er der f.eks. tradition for arbejdende værksteder med blandt andet blomster- og kransebinding. Særlige pige- og mandeaftener har også været godt besøgt. De voksne piger samles om strikning, smykkekunst og blomsterbinding, mens mændene bliver lokket af ølsmagning. - Vi gør det her, fordi det er sjovt og giver mening for os. Det er ikke nogen guldgrube, men jeg ville ikke undvære mit og familiens liv her på Clausager, siger Birtha Hvid. 18 Clausager Kunstvirke Clausagervej Skjern Tlf

19 gebyrfrihverdag Intet papir intet gebyr med vestjysknetbank * og e-boks gebyrfrihverdag bliver endnu bedre. Nu kan du få 400 kr. rabat på et MasterCard Guld eller MasterCard Platin, når du er tilmeldt gebyrfri- HVERDAG Få en gebyrfri hverdag i vestjyskbank Som privatkunde i vestjyskbank har du mulighed for at sikre dig og din familie det bedst mulige overblik over jeres økonomi og samtidig spare penge. Ved at bruge vestjysknetbank* og den elektroniske postkasse e-boks kan du selv udføre en række bankforretninger helt gratis. Samtidig sparer du en række andre gebyrer, når du har tilmeldt dig. Når du vælger vestjysknetbank* og e-boks modtager du dine kontoudtog og betalingsoversigter m.m. elektronisk og slipper for en strøm af konvolutter. Læs mere om de mange fordele på vestjyskbank.dk/gebyrfrihverdag. Her kan du også tilmelde dig ordningen. Så klarer vi resten i banken. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål. Det kræver almindelig kreditvurdering at få et MasterCard. Læs mere om kortet på vestjyskbank.dk/mastercard. Velkommen i vestjyskbank! *21. september 2009 skifter vestjyskwebbank navn til vestjysknetbank.

20 Man må acceptere livet Drop selvmedlidenheden og vær ærlig overfor dig selv. Julie Mathiesen, Konteksten Han deler navn med 1400 andre og det er fint. Golfspilleren Anders Hansen lever helst væk fra blitzlys og nysgerrige spørgsmål, så det er som at komme i audiens, når han trods alt byder indenfor. Det sker på en lille stikvej i Hornbæk langt fra havudsigt, hvor han opholder sig de korte perioder, han er i Danmark. Anders Hansen er stolt over at være dansker og forsvarer det til det sidste selv vejret! - Jeg forstår ikke de elitesportsfolk, der har tid til at være på forsiden af Se & Hør hele tiden. Man bliver nødt til at fokusere, konstaterer han. Og det gør han så. På banen og her ved spisebordet, hvor blikket er lige så fast som håndtrykket. Han undskylder de endnu nøgne vægge og viser ikke rundt. Så snart privatpersonen har lavet te og skåret melon, tager golfspilleren over. - I går trænede jeg sent om aftenen for at få ro, for danskere er meget direkte og spørger: Hvorfor er du ikke i USA og træne?, fortæller han, der til dagligt nyder anonymiteten hjemme i Schweiz. En velklædt cirkusklovn Som nummer 65 på verdensranglisten var han ikke blandt de 50, der automatisk fik adgang til dette års US Open. Det accepterer han og nyder pausen. Turneringslivet er et cirkus, og den 38-årige dansker kalder sig både hest og klovn. Hver weekend en ny by i et nyt land og det koster at have været en del af showet siden Sidste år spillede han kun få turneringer, men det fungerede ikke. I år deler han derfor året ind i 5-ugers spilleperioder afbrudt af 3-ugers genopladning af især de mentale batterier. - Det er vigtigt at lytte til sig selv. Folk siger: Du går bare ud og spiller golf! Men jeg tænker jo på det hele tiden. Det er et non-stop arbejde, forklarer han. Heldigvis lønner det sig at vinde, for efter årets første sejr i Joburg Open i Sydafrika i januar kunne han sætte 1,3 millioner kroner ind på kontoen. Kunsten at vinde hver gang - Man kan ikke være med, hvis man ikke er konkurrencemenneske, siger han, der med sine tre sejre på Europa Touren er den næstmest vindende dansker kun overgået af Thomas Bjørn og sidestillet med Søren Kjeldsen. Han måtte dog spille turneringer alene på Europa Touren for at få de tre, og det er jo en elendig succesrate, griner han. - Det handler ikke altid om at blive nummer 1. Det er også kampen mod dig selv f.eks. på en bane, du ikke kan lide. Så bliver det et spørgsmål om at vinde dén kamp, og den slags fif må du lave. Selv går han dog altid efter at slutte bedst også i en lille prut-turnering i Hornbæk. - Går man ind i noget, skal man tro på det. Ellers mister du en eller anden form for sans for, hvordan tingene skal være. Og hvis ikke jeg gør mit bedste, så kan jeg bruge tiden bedre sammen med mine børn. Det vigtigste i livet Anders Hansen har to døtre på tre og seks år og han fortæller med slet skjult stolthed, at storebror på 11 kan skille og samle en fjernstyret bil. - Han ved mere om motorer, end jeg gør, og jeg tror, at han bliver ingeniør. Jeg håber i hvert fald ikke, at han bliver professionel idrætsmand. Det er et hårdt liv rent menneskeligt med nogle valg, jeg gerne vil skåne ham for, siger han uden behov for at uddybe. Anders Hansens eget liv former sig efter turneringer og livet som delefar, så fleksibilitet er et kodeord. Han bryder sig ikke om bagkanter og især ikke i forhold til børnene. - Min prioriteringsliste er skarp: Børnene og arbejde. Så familie og så venner. Og de venner, der ikke kan forstå det, de er bare ikke gode nok venner, lyder det fra den omrejsende mand, der burde søge sponsorat fra et teleselskab. Hans indre tidslinje går fra torsdag til søndag. Han kender ikke datoen i dag, men han ved præcis, hvor han skal slå ud fra torsdag om 3 uger. Han prioriterer også andre folks børn. Eller rettere de unge på det socialpædagogiske projekt Backspin & Selvværd, hvor han er ambassadør. Ved hjælp af golf får de unge i projektet selvværd, selvindsigt og sociale kompetencer. 20

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper Slangetræf på Samsø Skrevet af Lonni Andersen www.la-music.dk Det er morgen, og solens stråler falder ind af vinduerne i restauranten på Brundby hotel, hvor jeg sidder og forsøger ruste mig til mit kommende

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Count and Percent Rådgiver/sælger

Count and Percent Rådgiver/sælger 1) Har du rådgivning af privatkunder som en væsentlig del af Respondents: 4269 dit arbejdsområde? Ja 3229 75,64 % Nej 1040 24,36 % Total Responses 4269 100.00 % 2) Har du personligt inden for de seneste

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

OM GRÆNSER TIL KLASSE

OM GRÆNSER TIL KLASSE UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN 1 OM TIL 0. 3. KLASSE 2 3 Hvad er grænser? Modulet indledes med en snak om ordet grænser. Her arbejdes med elevernes forforståelse af arbejdet med at mærke sine egne grænser. Bed

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG EN E-BOG FRA MIG TIL DIG 8 GYLDNE GENVEJE TIL MERE ALENETID UDEN DÅRLIG SAMVITTIGHED. Apropos børn, så har vi sammen smukke Aia på 6 år, charmerende Villads på 3 år og bedårende Vega på 1 år. 3 verdensstjerner

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere