Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen"

Transkript

1 S E P T E M B E R K U N D e - o G A K t I o N æ r m A G A S I N Hold på hat og briller når du går i banken Sponsorater Det handler om engagement Accepter livet og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

2 Indholdsfortegnelse Direktionens leder 3 Hold på hat og brilller når du går i banken 4 Aktuelt om din private økonomi 6 Onkel-pop på hjemmebane i Vestjylland 10 vestjyskbanks halvårsregnskab 13 Sponsorater handler også om engagement 14 Fire generationer samlet om have, kunst og husflid 16 Man må acceptere livet 20 Branchens bedste lederudvikling 22 Fjordternen udgives af vestjyskbank i et oplag på stk. og sendes til kunder og aktionærer. Gengivelse af artikler er tilladt med kilde angivelse. Foto: Bert Wiklund Redaktion: Kommunikationsmedarbejder Mette Stenumgaard Layout: Bureau Frydensberg & Co, Randers Produktion: Color Print A/S Ansvarshavende: Adm. bankdirektør Frank Kristensen Forsidefoto: Jens Bach 2

3 vi skal gøre tingene på en ordentlig måde Da vi sendte Fjordternen ud i september sidste år, vidste vi ikke, at både den danske og den globale økonomi stod lige foran det, der er blevet kaldt den værste krise siden 1930 erne. Vi vidste dog, at de økonomiske vinde var ved at vende, men var også sikre på, at vestjyskbank ville stå fast, selv om det måtte ende med et stormvejr. Og vi står stadig godt og solidt i den vestjyske muld efter et år, der har budt på store forandringer både i og uden for banken. Selvransagelse I dette nummer af Fjordternen har vi et interview (side 4 og 5) med to professorer fra Handelshøjskolen Århus Universitet, der mener, at bankerne har et stort medansvar for den økonomiske krise i Danmark. Vi kan ikke tilslutte os alle Anders Grosen og Carsten Tanggards synspunkter, men vi mener, at vi som bank skal turde lade os udfordre fra velkvalificeret kant. Vi er enige med de to Århus-professorer om, at det er tid til selvransagelse i sektoren, så vi ikke fremover kommer til at se investeringsprodukter solgt, som det skete i bl.a. Roskilde Bank. Vi tror dog mere på, at vi skal forpligte os på at udvikle solide varedeklarationer, hvor kunderne let kan få overblik over bl.a. risiko og omkostninger, end vi tror på love og regler, som Anders Grosen og Carsten Tanggaard foreslår. Lederudvikling I vestjyskbank vil vi gøre tingene på en ordentlig måde, og vi tror på, at vi også derfor hele tiden skal være bevidste om at udvikle os. Blandt andet derfor har vi stort fokus på lederudviklingsforløbet vestjyskvind, som vores HR & Kommunikationsdirektør skriver om (side 22 og 23). Større krav til sponsorater I vestjyskbank har det lokale engagement altid været prioriteret højt. Det vil det også være i fremtiden, men vi vil samtidig arbejde målrettet på at øge den gensidige gavn af de mange midler, vi tilfører klubber og foreninger m.fl. i vores markedsområde. Vores salgschef uddyber i et interview (side 14 og 15). God læselyst. Frank Kristensen adm. bankdirektør Preben Knudsgaard bankdirektør Den holdning begrunder vi bl.a. med, at den nyligt indførte MiFID lovgivning (et EU-direktiv, der fastlægger fælles regler i EU for handel med og rådgivning om værdipapirer og valutaprodukter) på trods af mange gode intentioner ikke fjerner risikoen for, at der ydes dårlig rådgivning selv om man lever op til lovkravene. Kun ordentlig etik og moral samt gennemskuelige produkter sikrer, at kunde og bank sammen kan gøre en gensidig god forretning. En stor tak til Anders Grosen og Carsten Tanggaard for deres bidrag, som langt hen ad vejen harmonerer med, hvordan vi ser verden. Foto: Jakob Lerche Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

4 Hold på hat og briller To professorer vil have flere regler og enklere produkter i den finansielle sektor for at beskytte forbrugerne Af Mette Stenumgaard - Det seneste års krise bør have åbenbaret for enhver, at man skal holde på hat og briller, når man går i banken, for der er ingen regler, der beskytter en mod dårlige råd, siger professor ved Handelshøjskolen Århus Universitet, Anders Grosen. Anders Grosen og Carsten Tanggaard (til højre), mener bankerne skal bære bevisbyrden og kunne dokumentere, at de har advaret om bestemte typer af investeringer. - Vi er blevet så gamle og har set kriser komme og gå, og vi har opgivet at tro på, at branchen og kunderne lærer noget af det. Derfor mener vi, at man i stedet skal gå efter at mindske behovet for rådgivning. Måske skal myndighederne endda gennem regler pålægge bankerne at fraråde grupper af kunder at investere i bestemte typer af produkter, siger Anders Grosen. Han og hans kollega, professor Carsten Tanggaard, anbefaler, at bankerne fremover skal bære bevisbyrden og kunne dokumentere, at de har advaret om de pågældende investeringer. - Det er generelt en god regel, at den velinformerede tager vare på den mindre informerede, siger Anders Grosen. Han mener, at man sagtens kan udarbejde nogle regler, der beskytter forbrugere af bankprodukter mod dårlig rådgivning. Grosen og Tanggaard er enige om, at hvis bankernes investeringsprodukter bliver enklere, kan bankernes rådgivning tilsvarende forenkles og blive til at forstå. - Vi mener, at en del af problemet er, at mange mennesker i dag investerer i noget, de dybest set ikke forstår. Bankernes investeringsprodukter er for komplicerede til, at kunderne kan forstå dem, ja nogle gange forstår rådgiveren dem ikke engang selv, siger Carsten Tanggaard. Carsten Tanggaard undrer sig over, at myndighederne mener, at danskerne skal være beskyttet af regler og garantier, når de køber en ferierejse, mens det samme ikke gør sig gældende, når de samme danskere investerer. Han peger på, at det er relativt små beløb, man bruger på en ferierejse, sammenlignet med de helt andre store summer man investerer. Tid til selvransagelse De to Århus-professorer har hverken før eller efter boblerne begyndte at briste i løbet af 2008 holdt sig tilbage med at pege på svaghederne i det danske finansielle system, men der er nok blevet lyttet mere til dem efter. - Den turbulens, det danske økonomiske system har oplevet det seneste års tid, maner til selvransagelse i den danske finanssektor, siger Anders Grosen. Han opfordrer samtidig kunderne til ikke at være grådige og til i det mindste at holde op med at investere i produkter, som de ikke kan forstå. Carsten Tanggaard er forarget over, at nogle banker f.eks. har anbefalet ældre mennesker at købe hedgefonde og højrenteobligationer med stor risiko. De kunder har ikke været klar over, hvilken risiko de løb, men har haft tillid til banken. Den tillid er blevet gjort til skamme, siger han. Han understreger dog samtidig, at der er forskel på banker og rådgivere, og at der selvfølgelig er mange kunder, der med rette oplever at have et godt forhold til deres bankrådgiver. - Man skal vel i en vis forstand have samme tillidsforhold til sin bankrådgiver som til sin læge, siger han. Svær dobbeltrolle - Bankerne vil stå sig bedst ved selv at informere om, at deres ansatte har en dobbeltrolle og hver dag står i en interessekonflikt mellem på den ene side at være rådgiver og på den anden side være sælger. Bankerne skal beslutte sig for, hvordan de vil holde en etisk standard, siger Anders Grosen. Carsten Tanggaard peger på, at hvis man vil ud over den dobbeltrolle, er det oplagt at lade finansiel rådgivning være et selvstændigt forretningsområde. - Som bank har man et kolossalt ansvar for, at hr. og fru Danmark har penge til pensionen især hvis folkepensionen bliver udhulet eller helt forsvinder. Omvendt giver det kunderne stor tryghed, hvis de selv forstår, hvorfor deres porteføljer ser ud, som de gør, siger Carsten Tanggaard. Uddannelse er vejen frem Efter krisen er mange menneskers økonomi ikke bare blevet uoverskuelig, men også meget besværlig langt ud i fremtiden. De to Århusprofessorer mener, at alle danskere skal uddannes til at kunne investere. Og ansvaret for den uddannelse skal både ligge hos bankerne og i skolesystemet. Det er ikke længere kun det offentlige, der tager sig af vores pension, det gør vi i høj grad også selv, og derfor skal vi også vide, hvordan man sammensætter en portefølje. Det kræver kendskab til nogle relativt simple regler, f.eks. at det er godt at sprede sine investeringer. De regler kan og bør alle lære, fortæller Anders Grosen. - Jeg har tidligere ment, at kunderne måtte lære af kriser, men for mange er det for sent at gøre noget nu. Deres pension er udhulet, derfor ser jeg det som en væsentlig opgave for bankerne og rådgiverne, at de fremover bidrager til at uddanne kunderne til at kunne selv. Og her vil simple gennemskuelige produkter være den bedste garanti for ikke at komme i uføre, siger Anders Grosen. 4

5 når du går i banken Bankerne skal informere om, at deres ansatte har en dobbeltrolle som både rådgivere og sælgere, siger Tanggaard og Grosen. Fotos: Jakob Lerche Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

6 Aktuelt om din private Skattereformen og hvad den b Din skat? Skattesatserne ændres: Bundskatten sættes ned med 1,50 pct. til 3,76 pct. Mellemskatten på 6 pct. afskaffes Topskatten forbliver på 15 pct. grænsen for hvornår, man skal betale topskat, forhøjes i 2010 til kr. Selv om vi alle umiddelbart får en vis skattelettelse som følge af de ændrede skattesatser, så kommer vi samtidig også til at betale højere grønne afgifter og helt nye sundhedsafgifter. Dine renteudgifter? Vær opmærksom på at værdien af rentefradraget for renteudgifter over kr. sænkes gradvist. I 2019 lander fradraget for renteudgifter over kr. ( kr. for ægtefæller) på ca. 25,5 pct. I dag er rentefradraget for renteudgifter over kr. ( kr. for ægtefæller) ca. 33,5 pct. Vi anbefaler, at du har det med i dine overvejelser, hvis du optager ny gæld, og når du planlægger, hvordan eksisterende gæld skal afvikles. Har du renteudgifter under kr. ( kr. for ægtepar), bliver du ikke berørt. Din pension? Betaler du topskat, er det en god idé at indbetale mere på din ratepension i år og måske mindre næste år, da du i år får 18 pct. mere opsparing for de samme penge. 6

7 økonomi etyder for: Investering med vestjyskbank Nye regler gør det nu muligt for dig at oprette en ratepension, selv om du er fyldt 60 år. Det har ikke kunnet lade sig gøre tidligere. Grænsen for, hvornår man kan få udbetalt sin kapitalpension, flyttes til det fyldte 75. år. Hvis du indbetaler mere end kr. til en ratepension, skal du være opmærksom på, at du fra næste år kun får fradrag for beløb op til kr.: Hvis du i stedet indbetaler det beløb, der ligger over kr. til en livsvarig livrente, får du fortsat fuldt fradrag for dine indbetalinger. Som mange har erfaret det seneste års tid, kan der være en stor pris at betale ved at løbe for store risici med sin opsparing, nemlig at man kan miste en del af sin formue. Imidlertid er der også en høj pris ved at have for lav risiko i sine langsigtede investeringer. Her kommer tabet bare ikke på en gang, men akkumuleres over mange år i form af lavt afkast, og dette tab kan også være ganske betragteligt. I vestjyskbank starter vores investeringsrådgivning altid ved denne krumtap, nemlig kombinationen af risiko og forventet afkast. Vi har to produkter på hylden, som gør valget ekstra nemt, nemlig vestjyskværdipleje til de større opsparinger og pensionspuljer til de mindre pensionsopsparinger. Til vestjyskværdipleje har vi lavet et faktaark, hvor vi på pædagogisk vis forsøger at illustrere, hvor stor risikoen er ved forskellige kombinationer af investeringshorisont og risikovillighed. På faktaarket oplyser vi også om ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent), da vi ønsker at gøre vores produkter så gennemskuelige som muligt. Vi er i gang med at udvikle tilsvarende faktaark til vores pensionspuljer. Begge investeringsløsninger er forsøgt gjort så enkle som muligt, og de bygger på en stor grad af risikospredning, som det også anbefales af de to professorer, side 4 og 5. Læs mere om vestjyskværdipleje og pensionspuljer på vestjyskbank.dk/privat/investering. Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

8 Aktuelt om din private Fald i lange realkreditrenter betyder, at du opnår besparelser ved at omlægge lån: vestjyskbank anbefaler, at du omlægger dit 7-procentslån til et nyt fastforrentet 5-procentslån Hvis dit lån er med afdrag, får du ved at konvertere til en lavere rente en lavere månedlig ydelse på dit realkreditlån. Til gengæld får du en mindre stigning i restgælden på grund af kurstab og omkostninger ved konverteringen. Hvis dit lån er uden afdrag er 5-procentobligationen ikke helt så attraktiv. Ved et kurs niveau på minimum kurs 95 anbefaler vi dog alligevel, at du nedkonverterer dit lån. vestjyskbank anbefaler, at du IKKE omlægger 7-procentslån til rentetilpasningslån, fordi en omlægning fra fast rente til variabel rente indebærer en markant ændring af din risiko, da renten og dermed ydelsen kun gælder for en begrænset periode. vestjyskbank anbefaler et fastforrentet lån, hvis du vil optage et nyt realkreditlån. Et fastforrentet lån giver sikkerhed for ydelsen i op til 30 år og en god beskyttelse af friværdien, hvis renten stiger. Din rådgiver i vestjyskbank hjælper dig gerne med at træffe den rigtige beslutning. Ring og aftal et møde. 8

9 økonomi morgen briefing vestjyskbank tilbyder en dugfrisk morgenbriefing med aktuelle nyheder, aktieanbefalinger, kursinformation m.m. på vestjyskbank.dk. Som kunde kan du også vælge at abonnere gratis på morgenbriefingen, som udarbejdes af Netposten alle hverdage. Hver morgen får du så tilsendt en mail med "appetitvækkere" fra morgenens nyheder og med link til selve morgenbriefingen. Kurser og grafer opdateres løbende, mens aktieanbefalinger og nyheder opdateres dagligt. Tilmelding Se dagens morgenbriefing på vestjyskbank. dk/morgenbriefing, hvor du også kan tilmelde dig som abonnent. Ny sikkerhed i din Webbank * med NemID I løbet af 2010 kommer NemID, en ny sikkerhedsløsning, som skal erstatte den nuværende Digitale Signatur. NemID vil også blive benyttet i vestjyskwebbank*. Det betyder, at din underskriftsfil forsvinder, og du i stedet skal benytte et nøglekort med engangskoder for at logge dig på Webbank*. Nøglekortet er et papkort med 200 engangskoder uden det har du ikke adgang til Webbank*. Det er på størrelse med et betalingskort og kan nemt medbringes overalt. Med NemID vil din Webbank* ikke længere være låst til den pc, hvor din underskriftsfil er gemt. Din Webbank* bliver mobil og til at nå fra alle computere i Danmark og i udlandet. Læs mere: nemid.nu *21. september 2009 skifter vestjyskweb- BANK navn til vestjysknetbank. Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

10 onkel-pop på hjemmebane i vestjylland Efter de mange år på scener i hele Danmark kan alle i Danser med Drenge stadig lide at være på og fyre den af. Foto: Jens Bach 10

11 Af Mette Stenumgaard Klaus Kjellerup har været tidligt oppe i morges og kørt fra København til Vestjylland for at åbne Rock i Holstebro sammen med resten af bandet Danser med Drenge. Lige nu pisker han rundt på scenen i korte bukser, uldent halstørklæde, solide skægstubbe og en smøg i den ene mundvig. Instrumenter og mikrofoner står som de skal, nu skal lyden også på plads. Klaus K. er bassist i Danser med Drenge og skriver bandets sange. Rigtigt mange danskere kender hans sange både de gamle fra tiden med Tøsedrengene i 80 erne og de nyeste fra Danser med Drenges seneste albums. De kalder selv deres musik for onkel-pop. Helt ude af trit med tidens sundhedstrends er Klaus K. passioneret og højtråbende ryger. Hans skarpe meninger om rygeforbud og myndighedernes (over)beskyttelse af os alle sammen, er markante, men det skal denne artikel ikke handle om Her handler det om Danser med Drenges 15 års jubilæum i år, det store trofaste publikum i det jyske, og så skal vi have et bud på, hvor længe Klaus K. har tænkt sig at fortsætte med at spille onkel-pop på de danske sommerscener. De andres regler - Jeg vil ikke holde op, slår han fast, men det er ikke musikken, han snakker om. Det er smøgerne - Jeg har det fint med at ryge, til gengæld har jeg det absolut ikke godt med, at der er en hel masse mennesker og en lov, der bestemmer, at man ikke må ryge. Det har gjort mit liv en del kedeligere, at andre vil bestemme over mine vaner, insisterer han. Som sagt skal denne artikel handle om musikken i Klaus K.s liv, så hans modvilje mod andres regler om hans rygning får lov at stå uimodsagt i håb om, at der bliver tid til at tale musik inden han skal på scenen Det ser ud til at lykkes i hvert fald et stykke tid og imens sprinter vi med ham om bag scenen, ned ad trappen, forbi en række hvide skurvogne, hen til et bord under åben himmel hvor Danser med Drenges musikere hænger ud og lader op til koncerten. Her er flere smøger, men desværre ingen kaffe og i kaffeteltet ved siden af er personalet ikke klar til at servere kaffe lige nu, lyder det fra keyboardspiller Stanley Møller, der har arbejdet sammen med Klaus K. siden 80 erne. Vi ska ha noget kaffe, så Klaus K. går alligevel ind i kaffeteltet og lige hen til det personale, der endnu ikke er klar og får kaffe i kopperne, store smil og venlige ord med sig. Han sætter sig ned, tænder en ny smøg, tager en slurk af kaffen og smiler sit skæve drengerøvs-smil. Hjemmebane Vestjylland - Jeg er på hjemmebane i Vestjylland. Danser med Drenge har et rigtigt godt og stort publikum her. Jeg føler mig godt i pagt med folk her, hvor der er en anden jordforbindelse end i København. Dér er det hele ligesom mere svævende I København går man også mere op i, om man nu har den rigtige uddannelse. Det gør man slet ikke på samme måde her, fortæller Klaus K. Er det også derfor, han er kunde i vestjysk- BANK? Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Det ligger jo langt tilbage. Jeg har det bare godt med bankfolkene i Ringkøbing, og jeg har endda anbefalet banken til Stanley, så nu er vi faktisk begge to kunder i vestjyskbank, fortæller han. Han tømmer kaffekoppen, tænder en ny smøg og ser, at det bliver bemærket. - Ja, jeg ryger meget, selv om specialisterne vil have mig til at holde op. Jeg hader, at sundhed skal være et statsligt anliggende hader alle de rigtige budskaber, der vil sætte systemet foran individet: Spis hvad vi siger! Lad være med at ryge! Du skal være sund! Han ryster på hovedet, smiler drenget igen. - Vi skal da ikke have DDR i Danmark Det har ændret min hverdag, at det er blevet forbudt at ryge. Jeg undgår så vidt muligt steder med rygeforbud. Så fik han os alligevel ind på rygning igen Og smilet er helt væk nu, for han er ikke bare vred, han er også ramt på noget vigtigt: Friheden til at bestemme selv og være sig selv, som man nu engang er. Tro på dig selv Flere af Klaus Kjellerups tekster handler netop om at turde være sig selv, tro på sig selv og være fri for og fri af andres konsensus, korrekte holdninger og meninger. Det er ikke noget, han er bevidst om, siger han, men det kommer klart til udtryk i de første vers og omkvædet af Gå din egen vej fra 2007: Kære drenge & piger før I begi r jer ud på jeres vej lov mig at I vil aldrig gøre lissom jeg har gjort Jeg brugte mange år på at leve op til andres krav til mig men først da jeg gjorde mig fri ku jeg gi Ja, du må gå din egen vej ik træde i andres fodspor så vil du stå ved egen kraft vis bare dig selv du tør Ja, du må gå din egen vej selv om det tit blir ensomt hvis du vil nå dine egne mål kræver det af dig at du tør gå ad den vej som ingen folk har gået før Mange mennesker vil sige at de vil vise dig den røde tråd mange gode ideer til hvordan du skal begå dig her Det bedste råd du kan få er at lad være at følge gode råd Følg nu bare dig selv forfølg dit held Det er både personlig erfaring og udfordring, der ligger bag denne og de mange andre af hans tekster, der kredser om individets ret til at være sig selv. Klaus Kjellerup ved, hvem han er, og står ved det efter mange år i musikbranchen med både op- og nedture. Nærvær - Kompetence - Dynamik

12 Jeg snakker for meget, jeg snakker hele tiden. Jeg drives af al den her rastløshed, der skal kanaliseres ud gennem teksten og musikken, siger Klaus K. - Jeg er en enspænder en urolig, kreativ sjæl. Der er nok kun plads til en af min slags i et band. Er der flere, går det galt. Til gengæld er der stærkt brug for sådan en Jesusagtig type som Onkel (keyboardspiller Stanley Møller, red.) i bandet. Han ofrer sig, for at alle skal have det godt. Han er olie på konfliktfyldte vande, og derfor elsker alle ham. Han kommer godt ud af det med alle. Det gør jeg ikke. Jeg snakker for meget, jeg snakker hele tiden, tager 1000 beslutninger og laver dem om kort efter. - Jeg drives af al den her rastløshed, der skal kanaliseres ud gennem teksten og musikken. Jeg er afhængig af, at der er en sangerinde, der kan forløse det hele. Det kan Rie (forsangeren Rie Rasmussen, red.). Hun har al den ro og også den stemme, der skal til. Og så er hun jo dejlig! Det var et tilfælde, at vi fik kontakt, og nu har vi været sammen i Danser med Drenge i 15 år, siger Klaus K. Han er 55 år og har været med i dansk musikliv i de 30 og synes, det er både dejligt og skræmmende. - Der var vist ingen, der regnede med, at vi skulle fortsætte 15 år i Danser med Drenge, men vi er faktisk kommet gennem nogle lidt svære år på en god måde. Det begyndte jo med succes med den første plade, så gik det lidt ned med den anden og lidt mere ned igen med den tredje, ja, det gik jo helt i stå. Vi lavede en opsamling efter tredje plade. Det duede ikke, men vi formåede at komme igen nedefra som koncert-orkester, fortæller han Danser med Drenge har et stort og trofast publikum, men Klaus K. vil ikke love, at han tager femten år mere. - Nu må vi se, væver han. Koncerten Danser med Drenge skal åbne Rock i Holstebro. Inden de går på scenen pisker Klaus K. igen rundt, nu i mørk jakke, pang-rød skjorte og stadig solide skægstubbe. Han skal lige nå at snakke med alle, han møder, på og bagved scenen. Han lyser op i endnu et smil, da han hører, at det er Johnny Madsen, der skal på bagefter. Danser med Drenge åbner overbevisende. Det har regnet fra morgenstunden, og flere gange i løbet af formiddagen har det dryppet lidt, men her ved middagstid stråler solen fra en sommerblå himmel. Rie Rasmussen trækker de første publikummer, der står lidt spredt og langt væk fra scenen, tættere på scenen og varmer dem godt igennem med sin store stemme. Jubilæumsbandet giver den alt, hvad den kan trække. Efter de mange år på scener i hele Danmark kan alle i Danser med Drenge stadig lide at være på og fyre den af. Og publikum elsker dem. De synger med på alle sangene og vugger til musikken, der fylder hele pladsen og stiger op mod sommerhimlen. Stemningen er røget i vejret på rekordtid. Både gamle sange fra tiden med Tøsedrengene og Danser med Drenges egne numre er kult her og lever langt inde under huden på publikum. Både ord og toner og måske også Klaus K.s rastløse energi rammer plet her i det jyske, hvor jordforbindelsen er skiftet ud med mentale vinger for en dag. Efter ekstranummeret går Danser med Drenge ned fra scenen med store smil og ligner et band, der er parat til at tage 15 år mere. 12

13 vestjyskbank fastholder forventninger til basisindtjening før nedskrivninger Basisindtjeningen følger forventningen til gengæld er nedskrivninger større end forventet. vestjyskbank har offentliggjort regnskabet for første halvår 2009, hvor der samlet er realiseret et resultat efter skat på 26 mio. kr. Bankens basisindtægter, basisresultat før nedskrivninger og resultat før skat er øget betydeligt fra første til andet kvartal 2009, og de tidligere udmeldte forventninger til et basisresultat på mio. kr. før nedskrivninger på udlån og udgifter til Bankpakke I og Bankpakke II for hele 2009 fastholdes. - Regnskabet for første halvår viser, at vestjyskbank er på rette vej. Ser vi på de enkelte kvartaler, kan vi se, at andet kvartal 2009 på alle poster, bortset fra nedskrivninger på udlån, er bedre end første kvartal, siger administrerende bankdirektør Frank Kristensen. Nedskrivningerne på udlån udgør ved halvåret 1,38 pct. af udlån og garantier, hvilket er højere end forventet væsentligst som følge af øgede forventninger til tab på ejendomsrelaterede engagementer overtaget fra Bonusbanken. Forventningerne til årets samlede nedskrivninger ændres følgelig til 1,0-1,5 pct. af udlån og garantier mod tidligere 0,5-1,0 pct. - Usikkerheden, der følger af den økonomiske krise, er fortsat stor, og vi må konstatere, at vi har været for optimistiske med hensyn til nedskrivningerne ved årets begyndelse. Derfor er det meget vigtigt, at vi fortsætter med at have skarpt fokus på risikostyring og -spredning. I den forbindelse er det meget tilfredsstillende, at vi i første halvår af 2009 har nedbragt summen af store engagementer, og i forlængelse af strategien har indsnævret forskellen mellem udlån og indlån med 2,9 mia. kr. til 5,2 mia. kr., siger Frank Kristensen. Øvrige kursreguleringer er positive med 31 mio. kr. og dermed absolut tilfredsstillende. Kursreguleringerne er positivt påvirket af det faldende renteniveau, og af at kreditspændet er indsnævret i 2009, ligesom aktiemarkedet er blevet mere positivt. Højere solvens og god likviditet Ved halvårets udgang udgør vestjyskbanks solvens 10,5 pct., hvilket er 0,7 procentpoint højere end primo 2009, og likviditeten er i forhold til årets begyndelse væsentligt forbedret. Overdækningen i forhold til lovkrav udgør således 156 pct., hvor vestjyskbanks mål er minimum 50 pct. Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (mio.kr.) Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Udbytte af aktier m.v. Kursreguleringer af valuta og sektoraktier Andre driftsindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. ekskl. sektorløsninger Basisresultat efter nedskrivninger Øvrige kursreguleringer Resultat efter kursreguleringer Sektorløsning - Bankpakke I Sektorløsning - Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Resultat efter udgifter til sektorløsninger Indtægtsført fusionsbadwill Indtægtsførte handelsnedskrivninger Fusionsomkostninger Resultat før skat Skat Resultat Balance (mio.kr.) Udlån Indlån Egenkapital Aktiver i alt Garantier Forretningsomfang Som oplyst i årsrapporten for 2008 har banken ansøgt om deltagelse i Bankpakke II og forventer at få tilført ca. 1,4 mia. kr. i hybrid kernekapital i løbet af tredje kvartal Dette vil bringe kernekapitalprocenten op på 12 og solvensprocenten på ca. 15,5. Yderligere information hos administrerende bankdirektør Frank Kristensen, tlf /1-30/ /1-30/ /1-31/ Nærvær - Kompetence - Dynamik

14 Sponsorater handler også om I fremtiden vil banken stille større krav til sine sponsorater synlighed og engagement bliver nøgleord. Af Mette Stenumgaard - Det er ikke altid nok for vestjyskbank, at vi bliver eksponeret på ryggen eller brystet af håndbold- eller fodboldspillere, eller at vores skilte er synlige i haller og på stadioner. Vi vil også engagere os gennem mere direkte kontakt med udøvere og publikum end hidtil. Det mener vi faktisk, at vi er forpligtet til som bank, siger salgschef i vestjyskbank Peter Bækkelund Rasmussen. - På den ene side har vi selvfølgelig et stort ønske om at støtte det lokale samfund, som vi er en del af, men på den anden side skal vi også drive en forretning. Passer vi ikke forretningen, kan vi helt enkelt ikke fortsætte med at støtte idræts- og kulturlivet, som vi gør i dag, siger Peter Bækkelund Rasmussen. - Det er en hjertesag for os at være engagerede i det lokale foreningsliv, der hvor vi har afdelinger, fortæller salgschefen. Han er ikke i tvivl om, at vestjyskbank gør en stor forskel især i det vestjyske idræts- og kulturliv, en forskel som banken er stolt af. Fremtiden vestjyskbank har henover foråret og sommeren fået gennemført en undersøgelse, der skal afdække, om banken opnår de resultater med sin markedsføring og kommunikation, som den ønsker sig. Når resultatet af undersøgelserne kendes senere på året, vil banken med udgangspunkt i det udarbejde en ny strategi for sine sponsorater. - Vi har bl.a. spurgt vores kunder, hvordan de mener, at vi bedst bruger vores sponsorkroner. Vi har selvfølgelig en klar og velfunderet holdning til, hvorfor vi prioriterer, som vi gør, men kundernes holdning betyder meget for os. - Selvom vi er blevet større i det forgangne år, er det for vestjyskbank afgørende at forblive en lokalt engageret bank. Samtidig er verden omkring os forandret betydeligt, og det betyder, at vores kunder med rette selvfølgelig må forvente, at vi indretter vores forretning efter de nye tider. De to hensyn skal vi have til at harmonere, siger Peter Bækkelund Rasmussen. Med mere viden om og større fokus i de enkelte afdelinger på at få værdi for pengene, når de indgår aftaler om sponsorater, vil banken sikre, at pengene lander de rigtige steder, og det vil sige der, hvor de gavner både det lokale samfund og banken bedst. F.eks. taler det for et sponsorat, hvis afdelingens egne medarbejdere er engagerede i den klub eller forening, der søger om støtte, fordi det giver en langt Peter Bækkelund Rasmussen er selv aktiv som fodboldtræner for U13 drengene i Mejdal GIK. bedre mulighed for at følge op, og se om de aftaler, der blev indgået med sponsoratet, også holdes. - Vi betragter vores største og mellemstore sponsorklubber som partnere. Det betyder, at vi gensidigt forpligter os på at skabe værdi både for partneren og os selv. vestjyskhåndboldspil et nyt spillesite vestjyskbank er som sponsor stærkt engageret i hele fire store vestjyske håndboldklubber, og det er planen at udnytte dette til at finde og dyrke de stordriftsfordele, der ligger i at have lignende engagementer i alle fire klubber. Og klubberne hjælper med at skaffe øget fokus på vestjyskbank og dermed øget trafik på bankens hjemmeside. Fra 25. august har banken sørget for ekstra underholdning og spænding på nettet for klubbernes mange tilhængere med vestjyskhånd- BOLDSPIL På adressen vestjyskhaandboldspil. dk kan man vælge sit favorithold mellem de fire store vestjyske hold: Lemvig Håndbold, Ringkøbing Håndbold, Skjern Håndbold og Team Tvis Holstebro. Spillet går ud på, at man tipper sit favoritholds endelige placering og holdets løbende kampresultater. Alt efter fortjeneste samler man så point gennem hele sæsonen, og der er naturligvis præmier til de, der samlet set tipper bedst. Der er også præmier efter hver kamp til de, der rammer kampenes nøjagtige resultat. vestjyskbank har selv udviklet spillet med inspiration fra bl.a. diverse managerspil og har store forventninger til interessen. - Vi har besluttet os for at gøre endnu mere ud af de store sponsorengagementer, vi har, og vestjyskhaandboldspil.dk er et af af midlerne til dette, fortæller salgschef Peter Bækkelund Rasmussen. Det er ingen hemmelighed, at banken håber, at sitet også vil give mere trafik på bankens egen hjemmeside, og at spillere, der ikke allerede 14

15 engagement er kunder, ad den vej bliver interesserede i vestjyskbank. Elitehåndboldspilleren om vestjyskbank: Lars Erik Bjørnsen fra Norge spiller for Team Tvis Holstebro og fortæller, at han oplever vestjyskbank som en særdeles engageret sponsor. - Ud over den sportslige støtte er vestjyskbank på det personlige plan noget helt specielt for mig. Da jeg kom til Danmark med min kone og to små børn, og vi skulle købe hus, stod banken med det samme parat til at hjælpe. Det var en rigtig god begyndelse for os her, og vi har siden kun haft positive oplevelser, når vi har kontaktet banken. Vi får altid hjælp til det, vi har brug for, siger Lars Erik Bjørnsen. vestjyskhåndboldspil site?? vestjyskbank er som sponsor stærkt engageret i hele fire store vestjyske håndboldklubber. Her er Lars Erik Bjørnsen fra Team Tvis Holstebro. Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK 15

16 Fire generationer samlet om have, kunst og husflid Fotos: Jens Bach Birtha Hvid og familien er alle i sving på udflugtsmålet Clausager Kunstvirke ved Rækker Mølle nær Skjern. Af Mette Stenumgaard Stedet, der også er Birtha Hvids hjem, byder bl.a. på kunstudstillinger med anerkendte kunstnere, arbejdende værksteder, café og en to hektar stor have med den grønneste græsplæne, som mange besøgende benytter til en romantisk picnic. Birtha Hvid viser gerne rundt i haven, mens hun fortæller historien bag hvert et træ og hver en busk. Imens er hendes far, der har rundet de 90 år, i gang med kultivatoren og hendes mor på 82 svinger gulvskrubben i udstillingslokalerne. Datteren Lotte får aftaler til den næste store livsstilsudstilling på plads, mens svigersønnen, René, slår de altid grønne græsplæner, som er et varemærke for Clausager Kunstvirke. Børnebørnene er de eneste, der endnu ikke har pligter, så de leger mellem de store grupper af både eksotiske og nordiske træer. Birtha Hvid er det smilende og samlende midtpunkt for de mange aktiviteter og events på Clausager Kunstvirke. Hun glæder sig over familiens engagement en anden datter og svigersøn er også flinke til at give en hånd med, selv om de bor nær Herning. F.eks. ville Clausagers hjemmeside slet ikke være der uden dem. Det fungerer fint, at stedet både er Birtha Hvids hjem, galleri og udflugtsmål. Med tiden har hun også vænnet sig til, at hendes arbejdsdag indeholder så forskellige opgaver som kontakt til nye kunstnere, havearbejde, regnskab, kagebagning og servering for en busfuld kaffetørstige pensionister på udflugt. Udstillinger i stedet for grise Birtha Hvid er vokset op på gården Clausager, og overtog den sammen med sin mand, Jens, i Hendes forældre flyttede ind til Rækker Mølle, men hendes far kom hver dag for at passe grisene, som stod i stald, hvor der i dag er udstillingslokaler og café. I 1995 blev grisene imidlertid solgt, stalden brudt ned, og kun soklen fik lov at blive stående. - Min far var blevet 75 år, så Jens og jeg mente, at han skulle til at ha lidt fri. Vi vidste dengang ikke helt, hvad vi ville med stedet, men Jens havde en idé om at skabe et sted, hvor folk både kunne få en oplevelse og gøre en god handel, fortæller Birtha Hvid. Parret havde indtil da haft travlt med deres jobs som hhv. sygeplejerske og revisor, men havde også brugt tid på at udvide haven til mere end dobbelt størrelse. De gjorde det kun for deres egen fornøjelses skyld, dengang tænkte de slet ikke på at gøre deres hjem til et udflugtsmål. - Da jeg var barn, syntes jeg, mine forældres have var enorm, men Jens og jeg lagde rask væk en mark til og gravede ud til den store sø foran stuehuset. Vi lavede ikke en gang en tegning, vi gjorde bare det, vi havde lyst til. Vi 16

17 kunne jo lave det om, hvis det ikke blev, som vi forestillede os, fortæller Birtha Hvid. Søen ligger nu som et velplaceret midtpunkt i haven omkranset af bl.a. gule Iris og Gunnera, også kaldet Mammutplante på grund af de meget store blade, der hver især kan gøre det ud for en velvoksen paraply. - Jeg er til det enkle og åbne, så hvad angår stilen i haven går vi mod trenden. I dag skal det jo helst være noget med at skabe rum og overraskelser i haven. Vi har nu også en del overraskelser her, men jeg vil hellere have plads til luft end lukkede rum, fortæller Birtha Hvid. Og der er masser af herlig luft under og mellem de høje træer, henover søen og på den anden side af åen og kanalen for enden af haven, hvor der er et landligt kig ind i nabosognet. God kvalitet Da ægteparret i 1995 først havde tænkt tanken om at kombinere udstillinger af kunst og husflid med den indbydende og inspirerende have, allierede de sig hurtigt med kunstneren Henrik Have, som er den eneste konsulent, der har været inde over Clausager Kunstvirkes tilblivelse. Han hjalp dem med at komme i kontakt til dygtige kunstnere, der fra start var med til at gøre stedet kendt for udstillinger af god kvalitet. For Birtha Hvid har det hele tiden været vigtigt, at der også skulle være plads til udstillinger af husflid og arbejdende værksteder. Hendes mor sidder ofte sammen med nabokonen og knipler til de besøgendes nysgerrige blikke, og selv er hun glad for at arbejde med blomsterdekorationer. Det fungerer fint, at Clausager både er Birtha Hvids hjem, galleri og udflugtsmål. Birtha Hvid blev alene for seks år siden, da hendes mand døde, men hun besluttede hurtigt at blive på Clausager. - Det gav slet ingen mening for mig at give op, Clausager betød og betyder alt for meget for mig, så selv om det er en stor opgave, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle blive her. Nærvær - KompeteNce - DyNAmIK

18 Jeg er til det enkle og åbne, så hvad angår stilen i haven går vi mod trenden. I dag skal det jo helst være noget med at skabe rum og overraskelser i haven, siger Birtha Hvid. Foto: Jens Bach Siden da er der etableret en Kunstforening, der er med til at bestemme hvilke udstillinger, der skal vises, og foreningens medlemmer udgør en stor del af den faste flok, der kommer til ferniseringerne. Udstillingerne skifter cirka hver anden måned og sideløbende er der mange arrangementer og events i weekender og ferier. Denne kupon giver gratis adgang for to personer til clausager Kunstvirke i perioden fra og med søndag 13. september til og med søndag 4. oktober. Hvert år i november og december er der f.eks. tradition for arbejdende værksteder med blandt andet blomster- og kransebinding. Særlige pige- og mandeaftener har også været godt besøgt. De voksne piger samles om strikning, smykkekunst og blomsterbinding, mens mændene bliver lokket af ølsmagning. - Vi gør det her, fordi det er sjovt og giver mening for os. Det er ikke nogen guldgrube, men jeg ville ikke undvære mit og familiens liv her på Clausager, siger Birtha Hvid. 18 Clausager Kunstvirke Clausagervej Skjern Tlf

19 gebyrfrihverdag Intet papir intet gebyr med vestjysknetbank * og e-boks gebyrfrihverdag bliver endnu bedre. Nu kan du få 400 kr. rabat på et MasterCard Guld eller MasterCard Platin, når du er tilmeldt gebyrfri- HVERDAG Få en gebyrfri hverdag i vestjyskbank Som privatkunde i vestjyskbank har du mulighed for at sikre dig og din familie det bedst mulige overblik over jeres økonomi og samtidig spare penge. Ved at bruge vestjysknetbank* og den elektroniske postkasse e-boks kan du selv udføre en række bankforretninger helt gratis. Samtidig sparer du en række andre gebyrer, når du har tilmeldt dig. Når du vælger vestjysknetbank* og e-boks modtager du dine kontoudtog og betalingsoversigter m.m. elektronisk og slipper for en strøm af konvolutter. Læs mere om de mange fordele på vestjyskbank.dk/gebyrfrihverdag. Her kan du også tilmelde dig ordningen. Så klarer vi resten i banken. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål. Det kræver almindelig kreditvurdering at få et MasterCard. Læs mere om kortet på vestjyskbank.dk/mastercard. Velkommen i vestjyskbank! *21. september 2009 skifter vestjyskwebbank navn til vestjysknetbank.

20 Man må acceptere livet Drop selvmedlidenheden og vær ærlig overfor dig selv. Julie Mathiesen, Konteksten Han deler navn med 1400 andre og det er fint. Golfspilleren Anders Hansen lever helst væk fra blitzlys og nysgerrige spørgsmål, så det er som at komme i audiens, når han trods alt byder indenfor. Det sker på en lille stikvej i Hornbæk langt fra havudsigt, hvor han opholder sig de korte perioder, han er i Danmark. Anders Hansen er stolt over at være dansker og forsvarer det til det sidste selv vejret! - Jeg forstår ikke de elitesportsfolk, der har tid til at være på forsiden af Se & Hør hele tiden. Man bliver nødt til at fokusere, konstaterer han. Og det gør han så. På banen og her ved spisebordet, hvor blikket er lige så fast som håndtrykket. Han undskylder de endnu nøgne vægge og viser ikke rundt. Så snart privatpersonen har lavet te og skåret melon, tager golfspilleren over. - I går trænede jeg sent om aftenen for at få ro, for danskere er meget direkte og spørger: Hvorfor er du ikke i USA og træne?, fortæller han, der til dagligt nyder anonymiteten hjemme i Schweiz. En velklædt cirkusklovn Som nummer 65 på verdensranglisten var han ikke blandt de 50, der automatisk fik adgang til dette års US Open. Det accepterer han og nyder pausen. Turneringslivet er et cirkus, og den 38-årige dansker kalder sig både hest og klovn. Hver weekend en ny by i et nyt land og det koster at have været en del af showet siden Sidste år spillede han kun få turneringer, men det fungerede ikke. I år deler han derfor året ind i 5-ugers spilleperioder afbrudt af 3-ugers genopladning af især de mentale batterier. - Det er vigtigt at lytte til sig selv. Folk siger: Du går bare ud og spiller golf! Men jeg tænker jo på det hele tiden. Det er et non-stop arbejde, forklarer han. Heldigvis lønner det sig at vinde, for efter årets første sejr i Joburg Open i Sydafrika i januar kunne han sætte 1,3 millioner kroner ind på kontoen. Kunsten at vinde hver gang - Man kan ikke være med, hvis man ikke er konkurrencemenneske, siger han, der med sine tre sejre på Europa Touren er den næstmest vindende dansker kun overgået af Thomas Bjørn og sidestillet med Søren Kjeldsen. Han måtte dog spille turneringer alene på Europa Touren for at få de tre, og det er jo en elendig succesrate, griner han. - Det handler ikke altid om at blive nummer 1. Det er også kampen mod dig selv f.eks. på en bane, du ikke kan lide. Så bliver det et spørgsmål om at vinde dén kamp, og den slags fif må du lave. Selv går han dog altid efter at slutte bedst også i en lille prut-turnering i Hornbæk. - Går man ind i noget, skal man tro på det. Ellers mister du en eller anden form for sans for, hvordan tingene skal være. Og hvis ikke jeg gør mit bedste, så kan jeg bruge tiden bedre sammen med mine børn. Det vigtigste i livet Anders Hansen har to døtre på tre og seks år og han fortæller med slet skjult stolthed, at storebror på 11 kan skille og samle en fjernstyret bil. - Han ved mere om motorer, end jeg gør, og jeg tror, at han bliver ingeniør. Jeg håber i hvert fald ikke, at han bliver professionel idrætsmand. Det er et hårdt liv rent menneskeligt med nogle valg, jeg gerne vil skåne ham for, siger han uden behov for at uddybe. Anders Hansens eget liv former sig efter turneringer og livet som delefar, så fleksibilitet er et kodeord. Han bryder sig ikke om bagkanter og især ikke i forhold til børnene. - Min prioriteringsliste er skarp: Børnene og arbejde. Så familie og så venner. Og de venner, der ikke kan forstå det, de er bare ikke gode nok venner, lyder det fra den omrejsende mand, der burde søge sponsorat fra et teleselskab. Hans indre tidslinje går fra torsdag til søndag. Han kender ikke datoen i dag, men han ved præcis, hvor han skal slå ud fra torsdag om 3 uger. Han prioriterer også andre folks børn. Eller rettere de unge på det socialpædagogiske projekt Backspin & Selvværd, hvor han er ambassadør. Ved hjælp af golf får de unge i projektet selvværd, selvindsigt og sociale kompetencer. 20

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Nyt fordelsprogram. Bliv Nordik360 kunde i dag. www.banknordik.dk/nordik360 Jan Ulsø Madsen,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3 IKOM IINDEN IFOR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV SOLIDE SVAR EN

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

FLSmidth temamøde 14. maj 2013

FLSmidth temamøde 14. maj 2013 FLSmidth temamøde 14. maj 2013 Finanshuset i Fredensborg A/S Aftale med FLS Erfaring med FLS-ansatte fra hjælp af afskedigede/andet Uvildig økonomisk og finansiel rådgivning Prisreduktion på første faktura

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein Handlekraft i Ledelse & Organisation Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea,

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere