Årsrapport Krise giver muligheder. 12 Guld værd. 18 Fem bud for valueinvestorer. Handlinger taler stærkest. Kunsten at anvende sund fornuft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. 10 Krise giver muligheder. 12 Guld værd. 18 Fem bud for valueinvestorer. Handlinger taler stærkest. Kunsten at anvende sund fornuft"

Transkript

1 Årsrapport Krise giver muligheder Porteføljeforvalterne køber, når andre tvinges til at sælge. 12 Guld værd Hvorfor god selskabsledelse er et fint udgangspunkt for at skabe værdi for investorerne. 18 Fem bud for valueinvestorer Det er ikke nok at finde selskaber som er lavt prisfastsat. 16 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNINGER: Svingede i takt Sjældent har aktivklasserne svinget så meget i takt. Og aldrig før er statsfinanserne i eurolandene blevet fulgt mere opmærksomt af investorerne. Det gjorde 2011 til et dårligt år for os, at vækstmarkederne igen blev ramt af flugt til sikkerhed. Ole Søeberg Handlinger taler stærkest Vi er mere optaget af, hvad selskaber gør, end hvad de siger, fremhæver en erfaren investor. Kunsten at anvende sund fornuft

2 Uroens år skagen VEKST Porteføjleforvalter: Beate Bredesen Start: 1. december 1993 Afkast 2011 Gennemsnitligt årligt afkast siden start 2011 var præget af stor usikkerhed og dramatiske hændelser. Det fik konsekvenser for SKAGENs fonde, hvor SKAGEN Kon-Tiki var den eneste af aktiefondene som slog sit referenceindeks. SKAGEN Tellus og SKAGEN Avkastning fik ikke skabt merafkast i et kriseramt rente- og obligationsmarked ,4% ,9% 9,0% ,6% -20 SKAGEN Vekst Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) skagen global Porteføjleforvalter: Kristian Falnes Start: 7. august 1997 skagen KON-TIKI Porteføjleforvalter: Kristoffer Stensrud Start: 5. april 2002 Afkast 2011 Gennemsnitligt årligt afkast siden start Afkast 2011 Gennemsnitligt årligt afkast siden start ,5% ,6% 8,5% ,3% ,2% -4,6% ,5% -16,0% SKAGEN Global MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return) SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (Daily Traded Net Total Return) skagen avkastning Porteføjleforvalter: Jane Tvedt Start: 16. september 1994 skagen TELLUS Porteføjleforvalter: Torgeir Høien Start: 29. september 2006 Afkast 2011 Gennemsnitligt årligt afkast siden start Afkast 2011 Gennemsnitligt årligt afkast siden start ,53% ,11% 6,48% 3 3,05% SKAGEN Avkastning Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3.0 (ST4X) ,51% ,50% ,96% SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 år 6,56% Årsrapporten er oprindelig udarbejdet på norsk. Dette er en oversat og bearbejdet version, som publiceres med forbehold for fejl og mangler såvel som unøjagtig oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den norske udgave og den danske oversættelse er den norske tekst gældende. Den norske version af Årsrapporten 2011 er tilgængelig på Udtalelserne i rapporten afspejler porteføljeforvalternes vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Rapporten skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af værdipapirer. SKAGEN påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller udgifter, som skyldes anvendelse eller forståelse af rapporten. Alle tal i Årsrapporten 2011 er i danske kroner, hvor ikke andet er angivet. Regnskab og noter er i norske kroner, ligesom den oprindelige tekst på norsk her er gengivet uden ændring. SKAGEN Fondene i Danmark markedsfører ikke obligationsfondene SKAGEN Høyrente, SKAGEN Høyrente Institusjon og SKAGEN Krona. Information om disse fonde er medtaget i det officielle og reviderede regnskab. Anden information om disse fonde er ikke medtaget i denne danske årsrapport. SKAGEN anbefaler alle, som ønsker at investere i vores fonde, at tage kontakt til en af vores rådgivere på telefon eller via mail til Ønsker du ikke længere at modtage rapporten, henvender du dig samme sted. Almindelige forretningsvilkår er opdateret og findes tilgængelige på Kontakt kundeservice hvis du ønsker et eksemplar af almindelige forretningsvilkår tilsendt (uden omkostning). 2

3 2011 et udfordrende år for de finansielle markeder Jens Elkjær adm. direktør i Danmark SKAGEN Fondene i Danmark blev for tredje gang kåret til årets investeringsforening 2011 var i særdeleshed et vanskeligt år for de finansielle markeder. Japan blev i starten af 2011 ramt af en tsunami, som medførte store materielle ødelæggelser samt radioaktivt udslip. I Mellemøsten blev der gjort op med mange års diktatoriske regimer i bl.a. Tunesien, Egypten, Yemen og Libyen. Budgetunderskuddet var det store samtaleemne i USA, hvor der først i sidste øjeblik blev skabt enighed mellem demokrater og republikanere. Det forgangne år vil dog altoverskyggende blive husket for den eskalerende gældskrise i Sydeuropa og frygten for euroens sammenbrud. Et manglende overblik over de mulige konsekvenser af et sådant sammenbrud medførte kraftigt stigende renter i PIGS-landene og frygt for, at flere lande ville følge i Grækenlands fodspor. Først i sidste øjeblik vågnede de europæiske politikere endelig op til dåd og fik lagt grundstenen til den nye europagt. For SKAGENs porteføljeforvaltere blev 2011 også et udfordrende år, når det gælder skabelse af afkast i fondene. Vores porteføljeforvaltere kan således se tilbage på et aktieår med negative absolutte afkast, men hvor SKAGEN Kon-Tiki endnu en gang leverede et godt relativt afkast. Alle vores aktiefonde har siden deres opstart leveret et gennemsnitligt årligt afkast på mellem 14,9 % og 17,6 % efter omkostninger, og har 4 eller 5 stjerner hos Morningstar. I Danmark oplevede SKAGEN Fondene endnu et godt år med stigende kundeaktiviteter og tilgang af nye investorer. Antallet af nye kunder, som er registreret i VP SECU- RITIES, steg således med godt sidste år, hvilket svarer til en gennemsnitlig tilvækst på 9 nye kunder om dagen. Hertil kommer en nettotegning på i alt 526 mio. DKK i vores aktiefonde, som har resulteret i, at den samlede forvaltningskapital ved udgangen af 2011 nu ligger på 5,3 mia. DKK. En tilvækst, som har medført, at SKAGEN nu har en samlet markedsandel på ca. 3,0 %, når det angår markedet for retail aktiefonde. I lighed med årene 2009 og 2007 blev SKAGEN Fondene for tredje gang kåret til årets investeringsforening i Danmark af Morgenavisen Jyllands-Posten og Dansk Aktie Analyse. Kåringen er et resultat af en grundig analyse af samtlige aktieafdelinger i Danmark. Ud over afkastet i fondene sættes fokus på god kundeservice og effektiv handel. I SKAGEN er vi stolte over kåringen, som vi mener bekræfter potentialet i vores unikke investeringsfilosofi samt vores langsigtede tilgang til investering i globale aktier vil med al sandsynlighed blive endnu et år med store globale udfordringer, når det gælder den økonomiske og politiske situation rundt om i verden. Investorernes blik vil endnu en gang være stift rettet mod udviklingen i de internationale økonomier, samt den politiske stabilitet i bl.a. Mellemøsten, Rusland og Nordkorea. I Europa vil frygten for en langvarig recession være omdrejningspunktet i 2012, og en opdeling i A - og B -lande forventes at træde endnu tydeligere frem. Et lyspunkt og en mulig redning kan dog vise sig, såfremt rækken af positive nøgletal for den amerikanske økonomi fortsætter med at overraske positivt, samt forventningerne om fornyet økonomisk fremgang i Emerging Markets ligeledes materialiserer sig. Et andet lyspunkt er prisfastsættelsen på aktier, der er tilbage på historisk lave niveauer, senest set i slutningen af 2008 og begyndelsen af Mange virksomheders balancer er endvidere strømlinede og med betydelige likvide midler, hvilket kan medføre, at 2012 kan gå hen og blive et interessant år, når det gælder aktiviteter inden for Mergers & Acquisitions. skagen fondene Årsrapport 2011 indholdsfortegnelse SKAGEN Fondene er en ledende nordisk investeringsforening. Forvaltningsselskabet bag fondene blev grundlagt i 1993 i Stavanger, Norge. SKAGEN Fondene åbnede kontor i Danmark i december I 2011, 2009 og 2007 blev vi kåret som Årets Investeringsforening i Danmark af Dansk Aktie Analyse og Morgenavisen Jyllands-Posten. Redaktion: Christian Jessen, Camilla Grabowski, Frances Eaton, Tore Bang, Jonas A. Eriksson, Parisa Kate Lemaire, Michael Metzler, Trygve Meyer, Ole-Christian Tronstad, Margrethe Vika. Fotoindhold: Bloomberg News, istockphoto, SKAGEN Fondenes billedarkiv og Carsten Lundager Øvrige kontaktdetaljer se side 68 2 Hovedtræk i fondene 3 Leder Jens Elkjær 4 Leder og profil Harald Espedal 6 Møder sine investorer i øjenhøjde 6 Indkaldelse til valgmøde 8 Mødested for institutionerne 10 Køb når andre tvinges til salg 12 God ledelse er guld værd 14 En krise i skyggernes dal 16 Handlinger siger mere end ord 18 Valueinvestorens fem bud 20 Ny lov styrker konkurrenceevnen 22 Kontinuerlig forbedring 23 Langsigtet til glæde for andre 24 Porteføljeforvalternes beretning om fondene 40 Priser og ratinger i Fondsrangering 42 Afkast- og risikomålinger 44 Ejerstruktur 45 Et uroligt år bestyrelsens beretning 48 Årsregnskab 50 Generelle noter 64 Revisionsberetning 66 Tal med SKAGEN 67 Nye møder i Bagside: Sådan skaber vi resultater 3

4 Leder: Usædvanlig takt 2011 blev året, hvor finansmarkederne var koncentreret omkring de store begivenheder ude i verden. Vi skal over tyve år tilbage for at finde så høj en samvariation i aktiemarkedet, og ligeledes mellem selskaber og sektorer. Aktierne steg og faldt, stort set alle i takt. Nogle år er orienteret imod selskaber og andre imod makroforhold var andet år i træk, at de store spørgsmål i økonomien dominerede. Fokus blev mindre på vores metier: selskabsudvælgelse baseret på selskabernes fundamentale forhold. Alt i alt kan vi ikke påstå, at vi er tilfredse med 2011 s resultater, om end nogle fonde har lyspunkter, og aktiefondenes langsigtede afkast er godt. SKAGEN Global og SKAGEN Vekst leverede absolut såvel som relativt et dårligere afkast end deres respektive referenceindekser i SKAGEN Kon-Tiki klarede sig bedre end referenceindekset som hvert eneste år siden starten i Afkastets resultater er opgjort på side 2. Markedets fokus er i løbet af året skiftet fra oprør og magtskifte i en række afrikanske og nordafrikanske lande til jordskælv og tsunami i Japan. På den politiske arena har amerikanske politikere spillet for galleriet under processen med at løse landets økonomiske problemer. I Europa har eurokrise, uro omkring de europæiske banker og en igangværende økonomisk recession stået i forgrunden. Tid til at vente Aktier i de globale vækstmarkeder er faldet mere end de industrialiserede markeder i 2011, blandt andet efter en flugt ind i formodet sikrere investeringer og lande. Alligevel mener vi, at aktiernes værdifastsættelse vil reflektere selskabernes fundamentale forhold. SKAGEN lægger vægt på, at vores investeringer går imod markedets hovedtendenser. Vi leder efter investeringer, som er upopulære, undervurderede og underanalyserede. Vi køber, når vi mener, at rabatterne i et selskab er gode. Vi har grundlag for at være langsigtede og kan vente på, at der sker ændringer i et selskab, så vores forventninger bliver indfriet, og værdien stiger. Mange har i årets løb spurgt, om det lønner sig at blive i markedet, når afkastet er så ringe. Men ser vi tilbage på de seneste ti år, har der været store svingninger i aktiemarkederne. Rationalet bag langsigtede aktieinvesteringer ligger alligevel fast. Vi ejer virksomheder i erhvervslivet, som med tiden opnår bedre afkast af kapitalen, end man ville have fået risikofrit i banken. Positiv nettotegning Den store usikkerhed omkring markederne har præget I det lys har det været positivt at se, at kunderne har forholdt sig roligt midt i markedsturbulensen. Nettotegningen på 602 millioner kroner var positiv. De internationale markeder med Holland og Danmark i spidsen har bidraget positivt til denne udvikling. Ser vi bort fra PPM (Præmie pensionsmyndigheden), har svenske kunder nettotegnet i Vi er Profil: Investeringsdirektør Harald Espedal Man skulle tro, at der var nok at gøre med at være administrerende direktør for et selskab som SKAGEN. Men Harald Espedal påtog sig alligevel 1. oktober en ekstra forpligtelse som investeringsdirektør efter porteføljeforvalter Kristian Falnes. SKAGENs forvaltningskapital og antallet af ansatte har de seneste år været voksende, og det har givet større behov for ledelse og administrativt arbejde fra investeringsdirektøren. Virkelig gode porteføljeforvaltere er en mangelvare. De skal derfor bruges til at forvalte fonde. Så må andre tage sig af ledelse og administrative opgaver, siger Harald Espedal. Espedal tog 1. oktober 2011 over som investeringsdirektør efter at have assisteret Falnes i det administrative i mere end et år. Det vigtigste vil være at sørge for gode analytiske processer. Det betyder, at de enkelte forvaltere deler deres viden med de andre. Jeg er også optaget af team-bevidsthed, af hvordan vi finder de rigtige investeringer, i brancher og lande, som passer ind i vores investeringsfilosofi. Forvalternes individuelle, oparbejdede viden skal deles. Porteføljeforvalter På trods af sin relativt unge alder (f. 1972) har Espedal været længe undervejs i aktieverdenen, både som forvalter og leder. Jeg har fulgt aktiemarkedet på nært hold siden 80 erne. Jeg var porteføljeforvalter i 90 erne og blev administrerende direktør i SKAGEN i 2002, siger Espedal. Som administrerende direktør har han været optaget af at følge meget tæt med i porteføljeafdelingens arbejde. Jeg har været travlt beskæftiget med ledelse, siden jeg kom til SKAGEN for ti år siden. I tiden op til jeg tog over som investeringsdirektør, har jeg lagt vægt på at være en del af porteføljeafdelingen og følge med i processerne. Leder I rollen som investeringsdirektør er jeg nok snarere leder end forvalter, svarer Espedal på spørgsmålet om, hvor han vil placere sig i spændvidden mellem de to job. Det er vigtigt som investeringsdirektør at have et godt og indgående kendskab til finansmarkederne. Men det er ikke mit job at bestemme, hvilke investeringer som skal indgå i porte- 4

5 tilfredse med, at svenske myndigheder har indført restriktioner, som modvirker masseflytninger af kundemidler i PPM. I Norge, hvor SKAGEN er markedsleder, har kunderne trods dalende markedsoptimisme forholdt sig helt roligt. Kunderne har naturligvis ønsket mere information, når markederne er usikre. Vi har derfor bragt hyppigere kommentarer og artikler på internetsiderne, både skriftligt og i form af korte videoer. Vi takker alle de kunder, som har deltaget aktivt med spørgsmål og kommentarer til internetmøderne, udsendelser på SKAGEN-tv og på sociale medier i årets løb. Jeres engagement gør det muligt at svare på det, som I er mest optaget af. Stille vækst Forvaltningsselskabet er stille og roligt vokset i løbet af året. Vi har rekrutteret, når der har været behov for det. Kontoret i Amsterdam åbnede som planlagt i september. Tre ansatte i Holland yder god service og kommunikation til nuværende og fremtidige kunder. Næsten alle kunderådgivere i Norge var ved årets udgang autoriserede finansielle rådgivere. I Sverige blev en tilsvarende autorisationsordning indført allerede for seks år siden. De ansattes kompetence og erfaring er vigtige ressourcer til at skabe godt risikojusteret afkast til kunderne og til at yde bedst mulig service, kommunikation og opfølgning. Bedre overblik over din portefølje Timing er ikke en beskæftigelse, vi egner os særlig godt til. Når der har været op- og nedgang i markedet, har vi konstateret, at kunder, som køber på tinderne (når det er dyrt) eller sælger på bunden (når det er billigt), kan gå glip af afkast i forhold til fondens afkast. Regelmæssig opsparing og udtagelse betyder, at risikoen for at foretage dårlige køb og salg reduceres betydeligt. SKAGENs målsætning er, at kunderne skal have lige så godt afkast som den fond, de investerer i. I 2011 fik kunderne også et værktøj, som giver godt overblik over andele i fonden, porteføljens sammensætning og værdi samt afkastet i perioden. Kundeportalen Min Side giver dig en opdateret og skræddersyet oversigt over din fondsopsparing såvel som det pengevægtede og tidsvægtede afkast (for danske investorer kræver denne facilitet dog, at du er investeret direkte via SKAGEN og ikke gennem egen bank). Kunder, som bliver i markedet, til det vender, er sikre på at få hele stigningen med. Aktiefondenes porteføljer er ved indgangen til januar 2012 lavt prisfastsat, næsten som på aktiernes bundniveau i vintrene 2002/03 og 2008/09. Vi har masser af tålmodighed og venter, til de fundamentale værdier bliver realiseret. Af Harald Espedal Adm. direktør og investeringsdirektør føljerne eller ej. Beslutningen er porteføljeforvalternes. Min rolle er at lede de personer, som lige nu udgør porteføljeafdelingen. Titel: Administrerende direktør og investeringsdirektør Arbejdserfaring: Begyndte i SKAGEN i februar 2002 Leder af Andersen (nu Ernst & Young) i Stavanger Investeringsdirektør i Vesta Europæisk porteføljeforvalter i Skandia Finans- og analysechef i Sparbank 1 SR-Bank Bestyrelsesformand i Verdipapirfondenes forening Bestyrelsesmedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA Hvordan har overgangen været? Jeg synes, det er gået rigtig fint. Jeg kender afdelingens folk meget godt, og de er særdeles selvkørende. Men de har fuldt ud behov for en leder, som kan tage beslutninger og tage hånd om vidensdelingens processer. Porteføljeafdelingen består af 18 personer med vidt forskellig baggrund, og det mener jeg er en stor fordel. Vi skal være i stand til at drage nytte af vores mangfoldighed og sørge for, at alle kommer til orde. Harald Espedal tog over som investeringsdirektør 1. oktober. I sin egenskab af både administrerende direktør og investeringsdirektør er han optaget af gode analytiske processer og vidensdeling. 5

6 RÅDGIVNING SKAGEN i Danmark Møder sine investorer i øjenhøjde Åbne døre og telefoner og en omfattende mødeaktivitet sikrer, at vi møder vores investorer. Gæstfrihed er en kerneværdi i SKAGEN. Efter fem spændende og gode år sagde SKA- GEN i Danmark i oktober 2011 farvel til vores kontorlejlighed i Nyhavn 63A, 2. sal. Lejligheden i Nyhavn var anderledes end andre kontorlejligheder. Loft og gulve var skæve, og indretningen i den 250 år gamle ejendom underlagt en mængde fredningsrestriktioner. Om sommeren blev der alt for varmt. Om vinteren peb vinden ind gennem sprækkerne. Som kontorlejemål var det ikke praktisk, men udsigten og stemningen var fin. Og vi følte os anderledes. Til sidst blev det dog for småt. Vilje til at være anderledes og møde sine investorer i øjenhøjde er en kerneværdi i SKAGEN og har været det siden stiftelsen i SKAGEN har sine rødder på Vestlandet i Norge i Stavanger, langt væk fra det fine og etablerede finansmiljø i hovedstaden Oslo. Starten var forholdsvis lang og trang, men vilje, værdier og gode resultater bar projektet igennem. Sådan skal det være for en god iværksættervirksomhed. Vi opfattede dengang banker og finansvirksomheder som unødvendigt højtidelige omkring sig selv og ønskede i stedet at være åbne, gæstfrie og tilgængelige. Hvorfor ikke lære af gode hotellers åbenhed og gæstfrihed over for kunderne frem for bankernes lukkethed, spurgte vi os selv. For at skaffe kunder deltog vi i mange utraditionelle arrangementer og forretningsmæssige alliancer på Vestlandet i Norge i 90 erne. Det vakte opmærksomhed lokalt, da kæmpevirksomheden Statoil begyndte at distribuere fondene fra sine benzinstationer. Home parties blev også forsøgt, og imens var bankdistribution et relativt lukket land. Investormøder I dag er virkeligheden anderledes; SKAGEN er blevet en etableret milliardstor virksomhed med tilstedeværelse i en række lande. Og så alligevel ikke. Åbenheden, gæstfriheden og den ofte utraditionelle tilgang eksisterer fortsat i hele SKAGEN. Og når vi etablerer os i nye markeder som Danmark, så er der fokus på de gamle dyder i firmaet. I Danmark betyder det, at vi ønsker at skabe opmærksomhed om SKAGEN, og derigennem at få direkte kontakt med vores investorer, frem for at være en anonym investeringsforening, som alene sælges til private investorer af banker. SKAGENs adm. direktør i Danmark Jens Elkjær gennemgår i sin leder på side 3 nogle af årets resultater. Det er vores erfaring, at den direkte investorkontakt giver de gode opsparingsresultater, hvor vores private investorer tør holde fast på fondene i de trange tider, der altid vil komme i aktiemarkederne, senest i efteråret Sidste års Mænd & Investering afholdt på Galopbanen. Indkaldelse til valgmøde for SKAGENs værdipapirfonde Hermed byder vi SKAGEN Fondenes investorer velkommen til valgmøde i Stavanger Koncerthus onsdag d. 29. februar kl. 18:00 21:00. Valgmødet transmitteres direkte på www. skagenfondene.no så flest muligt kan følge med. Følgende vil blive behandlet på valgmødet: 1. Valg af mødeleder og to investorer til at underskrive protokollen 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Revisors årsberetning 4. Valg af et bestyrelsesmedlem til SKAGEN AS bestyrelse. 5. Valg af en suppleant til SKAGEN AS bestyrelse 6. Valg til valgkomiteen. 7. Indsendte spørgsmål fra investorerne. Bestyrelsen indstiller Ola Lauritsen til medlem af valgkomiteen med varighed frem til Valgkomiteen indstiller Yuhong Jin Hermansen til genvalg som bestyrelsesmedlem udpeget af investorerne med varighed frem til Valgkomiteen indstiller endvidere Martin Petersson til suppleant udpeget af investorerne med varighed frem til Investorer, som ønsker at foreslå andre kandidater til bestyrelsesmedlem og/eller suppleant udpeget af investorerne, kan sende deres forslag til inden 22. februar. En grundig motivering og kandidatens CV skal vedlægges 6

7 RÅDGIVNING Og tør reducere investeringen, hvis det har været gode tider i en periode, og man frygter aktiekursfald. For at få lov at møde vores nuværende og kommende investorer skal vi lave nogle gode og interessante arrangementer, hvor vi tør skille os ud. Omfattende information Hjørnestenen i vores mødevirksomhed er vores inspirationsmøder for de nye kunder og vores investormøder for eksisterende kunder, som foregår over hele landet. Vi fortæller om vores investeringsproces, udviklingen i fondene og svarer på spørgsmål. Rammerne om møderne er et godt sted at være med mad på bordet og tid til en god samtale. Vi afholder ligeledes specialmøder; et par årlige møder kun for kvinder og et årligt møde kun for mænd. Kønsadskillelsen giver en helt anden dynamik i forsamlingen og bringer andre spørgsmål frem. Vores kvindelige investorer mødte i år erhvervslederen Stine Bosse og talte om at turde lykkes, også med Formuerådgiver Camilla Grabowski deler sin viden med kvindelige investorer i København. sine investeringer. Imens slog mændene sig sammen med virksomheden Hyundai, som vi også ejer i porteføljerne, og fokuserede på moderne biler. I byen Skagen arrangerer vi sammen med museet en operakoncert i haven i juli, som er blevet vældig populær. Sæt gerne et kryds i kalenderen torsdag den 12. juli Sidst på året afholdt vi en investorkonference i Århus med deltagelse af SKAGENs porteføljeforvaltere Torgeir Høien og Kristian Falnes. Vi deltager desuden i en række arrangementer arrangeret af andre, blandt andet Dansk Aktionærforenings årlige aktiemesse i København. Læs mere om årets møder i denne rapport på side 67. I hverdagen har vi et omfattende rådgivnings- og informationstilbud. Hjemmesiden udvikles løbende. Vi skriver regelmæssigt temaartikler om finansielle emner, som formidler porteføljeforvalternes analyser. Anvendelsen af video og netdialog er ligeledes voksende. Der er i alt ansat syv rådgivere i SKAGEN i Danmark og vores faste kundefunktion er bemandet hver dag. På side 66 kan du læse mere om, hvordan du kommer i kontakt med os. forslaget. Valgkomiteens indstilling og andre eventuelle forslag vil blive bekendtgjort på den 23. februar. SKAGEN Fondenes investorer kan afgive stemme på forhånd til valg af bestyrelsesmedlem udpeget af investorerne og suppleant udpeget af investorerne i perioden februar. Indsend i givet fald din stemme på forhånd på eller ved at kontakte Kundeservice på telefon Husk at medbringe legitimation og eventuel firmaattest. Stemmeretten justeres ved valget, således at investorer, som oppebærer lige stor værdi, tildeles lige mange stemmer. Investorer kan stemme ved hjælp af befuldmægtiget. Godkendt fuldmagtsblanket kan findes på eller ved at kontakte Kundeservice på telefon Husk at medbringe legitimation og eventuel firmaattest. Investorer har ret til at få drøftet spørgsmål, som anmeldes skriftligt til forvaltningsselskabets bestyrelse, senest en uge inden valgmødet afholdes. Valgmøderne kan med undtagelse af valgene ikke tage beslutninger, som er bindende for fondene eller forvaltningsselskabet. Fondssamtale med Einar Lunde Når den formelle del af valgmødet er forbi, vil investeringsdirektør Kristian Falnes fortælle om udsigterne fremover. Derefter vil der være samtale om fondene med porteføljeforvalterne og investeringsdirektør/administrerende direktør Harald Espedal. Det er muligt at stille spørgsmål både via sms eller direkte fra salen. Ordstyrer vil være Einar Lunde, som har været udenrigskorrespondent og tidligere ankermand i nyhedsudsendelsen NRK Dagsrevyen. Yderligere information og tilmeldingsblanket kan du finde på eller ved at kontakte Kundeservice på Tilmeldingsfrist er 28. februar. Der vil blive serveret god mad og drikke. Mødet er åbent for alle. Medbring gerne venner og familie, som ønsker at vide mere om SKAGEN. Med venlig hilsen Bestyrelsen i SKAGEN AS Martin Gjelsvik Bestyrelsesformand 7

8 AKTUELT Torkell Eide Victor Gao Nytårskonferencen 2012 Mødested for institutionerne SKAGENs Nytårskonference er blevet et fast mødested for de danske institutionelle investorer. Fem hundrede deltagere havde fundet vej til konferencen den 12. januar 2012 i Tivoli Hotel & Congress Center. Den svenske læge Hans Rosling vakte begejstring med et engageret foredrag om, at verden i et hastigt tempo bliver et bedre sted at leve. Hvert år samler SKAGEN i Danmark et bredt udsnit af danske institutionelle investorer til vores nytårskonference i København. Det er årets første mødested for sektoren, og vi oplever en stærk interesse for vores konference, som ligeledes modtager vældigt positive tilbagemeldinger. Konferencen er møntet på institutionelle investorer og finansielle rådgivere i det danske finansmiljø, men vores egne private investorer er ligeledes velkomne til at deltage. Blandt højdepunkterne i 2012 var den svenske læge og statistiker Hans Roslings foredrag om en stærkt forbedret global sundhed, højere levealder og dramatisk faldende fødselskvoter. Det uforlignelige indlæg kan genses på YouTube, hvor den svenske entertainer styrer sin fremlæggelse med både banebrydende grafik og en fem meter lang pegepind indkøbt til konferencen i en trælasthandel på Nørrebro. Den amerikanske topøkonom Robert Shiller luftede især i pressen en stærk bekymring for voksende vrede og ulighed i USA, mens den kinesiske erhvervsmand Victor Gao så med stor fortrøstning på fremtiden for Kina. fra unit-linked ordninger i pensionssektoren. Vores fonde formidles nu af Danica, PFA og Skandia Pension. For at bevare sin enkelhed i forvaltningen har SKAGEN begrænset sig til at tilbyde investering i samlende fonde, og vi tilbyder på nuværende tidspunkt ikke såkaldt diskretionær forvaltning, hvor institutionelle investorer modtager rådgivning om investeringer i eget depot uden at være i fællesskab med andre investorer. Vores vurdering er, at den enkelhed, vi bevarer i porteføljeafdelingen, er til fordel for investorerne, fordi vores porteføljeforvaltere kan koncentrere sig om at skabe afkast i nogle få fonde, frem for at administrere stribevis af særaftaler. Vi oplever alligevel en væsentlig interesse blandt institutionerne for vores fonde, afholder hvert år et stort antal rådgivningsmøder og har fået en række dedikerede investorer i fondene. Institutionel rådgiver Morten Trebbien er ansvarlig for området og kan kontaktes på eller telefon Stærk interesse Halvdelen af SKAGENs forvaltede kapital i Danmark kommer fra de institutionelle investorer, enten i form af direkte investeringer eller 8

9 AKTUELT Hans Rosling Robert J. Shiller Tjek din skat Du kan med fordel tjekke din selvangivelse fra SKAT, hvis du har investeret frie midler i vores aktiefonde. I SKAGENs aktiefonde beskattes et udbytte som ikke udbetales. Har du investeret via en pensionsopsparing behøver du ikke foretage dig noget, din bank eller dit pensionsselskab beregner skatten. Du og din rådgiver kan få hjælp til beregningen af skattepligtige beløb på På vores hjemmeside tilbyder vi i øvrigt omfattende information om beskatning. Den skattemæssige dato for beskatning af udbytte er den 26. januar Har du investeret frie midler i vores aktiefonde på denne dato, så danner det grundlag for en beskatning i skatteåret Har du investeret frie midler via en dansk bank hvilket hovedparten af vores private investorer har gjort så er det bankens pligt at indberette til SKAT. Har du investeret frie midler og placeret beviserne i udlandet herunder en SKAGEN VPS-konto så er det din pligt at foretage den skattemæssige indberetning. Størrelsen af det beregnede udbytte vil blive offentliggjort på vores hjemmeside i slutningen af marts. Vi henviser til mere information på vores hjemmeside. Obligationsfondene SKAGEN Tellus og SKAGEN Avkastning udbetaler udbytte i nogle år, afhængigt af fondenes resultater gennem årene. Det er beskrevet i fondenes prospekter. For året 2011 udbetales ikke udbytte. Har du spørgsmål omkring beskatning af SKAGEN beviser, så kontakt kundeservice på telefon eller skagenfondene.dk 9

Fremgang sammen med vækstmarkederne

Fremgang sammen med vækstmarkederne Årsrapport 2010 Fremgang sammen med vækstmarkederne Pessimisterne tog fejl. Med vækstmarkederne i førersædet blev den globale vækst i 2010 solide fem procent. Investorerne i aktiefonde kunne glæde sig

Læs mere

markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012

markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012 markedsrapport N U M M E R 2 J U L I 2 0 1 2 S K A G E N F O N D E N E. D K 7 Læger uden Grænser Mød mennesker, der gør en forskel i verdens konfliktområder. 10 Frygten råder Porteføljeforvalter om de

Læs mere

I EN OMSKIFTELIG VERDEN

I EN OMSKIFTELIG VERDEN ÅRSRAPPORT 2013 UOPDAGEDE MULIGHEDER I EN OMSKIFTELIG VERDEN WWW.SKAGENFONDENE.DK INDHOLD LEDER Tallet er 3 >3 Harald Espedal: Talmagi og gode afkast Rådgivning er afgørende >17 Leder af adm. dir. Jens

Læs mere

Markedsrapport. Hold fokus. Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller.

Markedsrapport. Hold fokus. Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller. Markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfondene.dk Hold fokus Den bedste måde at håndtere risiko på er at holde hovedet koldt. > 12 Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke

Læs mere

markedsrapport Hjulene ruller igen Topkarakter Stærke følelser Gammeldags bank Møder i hele landet Ny porteføljeforvalter købte aktier som dreng

markedsrapport Hjulene ruller igen Topkarakter Stærke følelser Gammeldags bank Møder i hele landet Ny porteføljeforvalter købte aktier som dreng markedsrapport N U M M E R 4 A U G U S T 2 0 0 9 S K A G E N F O N D E N E. D K 4 Topkarakter Ratingbureauet Standard & Poor s giver alle SKAGENs aktiefonde AAA 6 Stærke følelser SKAGEN Fondene i Danmark

Læs mere

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfondene.dk

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfondene.dk MARKEDSRAPPORT BANEBRYDENDE INNOVATION HVIS PRISEN ER RIGTIG NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfondene.dk LEDER Bedre tider i økonomien og aktiemarkederne I januar slog vi dørene op til s Nytårskonference.

Læs mere

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR MARKEDSRAPPORT VI HOLDER KURSEN... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.dk LEDER Tænk langsigtet MEST LØNSOM Nogle gange er det klogt med lidt perspektiv på tingene.

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

NYE MULIGHEDER I HORISONTEN

NYE MULIGHEDER I HORISONTEN MARKEDSRAPPORT KUNSTEN AT ANVENDE SUND FORNUFT NYE MULIGHEDER I HORISONTEN NUMMER 2 JULI 2015 www.skagenfondene.dk LEDER Tænk langsigtet DEN STØRSTE NYHED Aktiemarkedet er en mekanisme, hvor penge bliver

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere