USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 1. kvartal 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 1. kvartal 2011."

Transkript

1 1 USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 1. kvartal Indhold: Forhandlingerne om Farm Bill 2012 Den landbrugspolitiske situation Den handelspolitiske situation inkl. frihandelsaftalerne Den danske agroeksport til USA Seminar i Verdensbanken om dansk Fødevaresikkerhed Div. fra markedet Resumé : - Den politiske debat er præget af underskuddet på det føderale budget og gældsproblemerne, der også vil være afgørende for Farm Bill 2012 og kommende budgetnedskæringer. Der satses på øget landbrugsproduktion til bl.a. større eksport og større fødevareberedskab, men der er stor uenighed om målsætningen. Fokus på frihandelsaftaler bl.a. med Sydkorea og andre asiatiske lande. Handelsforhandlingerne med EU vedrørende kødhandelen er i god gænge. Stigende dansk agroeksport på trods af faldende dollarkurs. Fødevarestyrelsen/L&F gennemfører Food Safety seminar i Verdensbanken i Washington. Forhandlingerne om Farm Bill 2012 Det altoverskyggende emne i den politiske debat i USA er landets store budgetunderskud og voksende gæld. Kongressen forhandler for øjeblikket om forhøjelse af gældsloftet for den føderale gæld ( USD 14,3 bill. ) Fristen herfor er den 2. august, men underskuddet ligger allerede som en sort sky over de indledende drøftelser om Farm Bill. Det er endnu for tidligt at tale om forhandlinger, da der mest er tale om politiske udmeldinger og positioneringer fra de forskellige stakeholders og i politiske kredse ventes næppe egentlige forhandlingsrunder før primo næste år, men både i Kongressen og de enkelte stater er man så småt i gang med høringsrunder. Til gengæld er der ingen der er i tvivl om, at landbruget denne gang står over for betydelige udfordringer for blot at holde skindet på næsen, når nedskæringer i landbrugsbudgettet skal forhandles. Både i og uden for Kongressen svirrer det allerede med rygter om, hvor meget de enkelte programmer i Farm Bill vil blive

2 2 beskåret og Gældskommissionens rapport sidste år kom da også med anbefalinger til betydelige nedskæringer. De store slag kommer til at ske i landbrugskomiteerne i henholdsvis Repræsentanternes Hus og i Senatet, hvor formand for Senatets landbrugskomite demokraten Debbie Stabenow fra Michigan ikke lægger skjul på, at den afgørende forhandlingsproces vil ske i hendes komite i Senatet. Sen. Stabenow, der er fjerde generation af farmere i Michigan, blev valgt til Senatet i 2000 og er ud over at være dreven politiker i mange år i Michigan højt respekteret i Kongressen i besiddelse af betydelige diplomatiske evner og politisk stamina. Landbrugskomiteens fulde navn i Senatet er Agriculture, Nutrition and Forestry Committee og Stabenow betoner da også ved flere lejligheder I m focused on finding ways to strengthen American agriculture to continue meeting the needs for food, fiber, nutrition, rural development and environmental quality. Men samtidig understreger hun, både i hjemstaten Michigan og Kongressen, at det for hende ikke mindst vil dreje sig om at skabe arbejdspladser og vækst i landdistrikterne. Omkring 16% af den amerikanske befolkning er tilknyttet landbruget, men det viser sig, at 44 % af militærpersonellet kommer fra landdistrikterne og er blandt landets mest respekterede befolkningsgrupper, hvilket også kan gå hen at blive en politisk faktor, når der skal skæres i landbrugsbudgettet. Det gældende Farm Bill ( 2008) budget for i år beløber sig til USD 137 mia., men kun omkring 20% af rammen har direkte relation til landbrugssektoren, f.eks. den direkte landbrugsstøtte og Crop Insurance til 2,1 mill. landmænd, mens ca. 80 % er fødevarehjælpeprogrammer til bl.a. skolebespisning, fødevarenødhjælp og såkaldte food stamps til næsten 40 mill. borgere. Behovet for fødevarehjælp er steget betydeligt i løbet af krisen. Budgettet er således komplekst med klassiske produktionsinteresser bl.a. for republikanere i landdistrikterne og betydelige sociale dimensioner af interesse for demokraterne bl.a. i byområderne, der gør det vanskeligt at forudsige, hvor snittet bliver lagt, når budgettet skal aftales. Både for Senator Stabenow og for formanden i Repræsentanternes Hus landbrugskomite Rep. Frank Lucas, der er republikansk kvægavler i Oklahoma synes fællesnævneren dog at være opretholdelse af et vist økonomisk sikkerhedsnet for landmændene af hensyn til udviklingen i landdistrikterne og en fortsat balance i landbrugsproduktion, fødevareforsyning og fødevareberedskab. Traditionelt er der dog ingen automatisk sammenhæng mellem et stort statsunderskud og stor reduktion i landbrugsstøtten. I 2002 og 2008, hvor der også var statsunderskud blev landbrugsstøtten forhøjet, på grund af bl.a. lave priser på landbrugsvarer og det kan tale for, at støtten derfor denne gang reduceres betydeligt på baggrund af de stærkt stigende priser, som markedet oplever og som har bidraget til stigende nettoindtægter i store dele af erhvervet. Ud af de omkring 80 støtteprogrammer, som er indeholdt i Farm Bill 2008 ventes de 37 automatisk at løbe ud i august 2012, med mindre andet besluttes via de såkaldte

3 3 Commodity Programs, da de høje afregningspriser på landbrugsprodukter sætter støtten ud af kraft. Den direkte støtte på USD 5 mia. ventes også at bortfalde, mens ca. USD 8 mia. Conservation Program til fremme af miljøet i landbruget ventes delvist opretholdt. Det samme gør støtten til fødevarehjælp i udviklingslande og Nutrition Program, der tage sigte på bl.a. bedre ernæring af børn. Crop Insurance med ca. USD 6 mia. ventes opretholdt bl.a. på baggrund af de svære tider, med tørke/ oversvømmelser, som mange landmænd oplever p.t. I Farm Bill 2008 blev der afsat USD 25 mia. til landdistriktsudvikling, men i betragtning af urbaniseringens tempo kan der stilles spørgsmålstegn ved nytten af programmet. Situationen er derfor meget kompliceret og de politiske spillere ser da også frem til nogle af de sværeste Farm Bill forhandlinger nogen sinde, som nok først kommer på plads i De to tidligere Farm Bills blev også et år forsinket. Ikke uventet har Sen. Stabenow dog allerede skudt forhandlingerne i gang ved at indkalde til en Farm Bill høring på Michigan State University under titlen Opportunities for Growth: Michigan and the 2012 Farm Bill. Under en tidligere høring i Senatet har Senatoren allerede meddelt, at hun regner med, at fokus i forhandlingerne vil samle sig om 1.- revurdering af de direkte støtteordninger i lyset af den stramme budgetsituation 2. overvejelser om udvidelse af crop insurance system 3.- vurdering af anbefalinger fra National Milk Producers Federation ( mælkeproducenterne i Michigan er relativt magtfulde) og 4. fortsættelse af det såkaldte special crops program fra Sværvægterne i debatten understreger, at Farm Bill denne gang formentlig vil lægge størst vægt på at fremme den økonomiske vækst i staterne, men samtidig kan blive tvunget til at tage bredere samfundsmæssige hensyn end tidligere. Den landbrugspolitiske situation I den senere tid har der været afholdt en række konferencer i Washington, der netop tager sigte på at styrke en seriøs debat om modernisering af den amerikanske landbrugsproduktion og erhvervets fremtid i lyset af den komplekse situation, som er drevet af både indenlandsk og globalt fødevareforbrug. - Der er netop indført en ny Food Safety Modernization Act, der er den første større revision af fødevareloven siden 1938 og FDA og USDA står over for flere reformer, der bl.a. lægger vægt på større fødevaresikkerhed, bedre kost og ernæring og mere R&D og innovation på fødevareområdet. Ved flere at disse lejligheder er USA s rolle som ledende producent af landbrugsråvarer blevet understreget bl.a. som bidrag til den globale fødevareforsyningsbalance, men herefter begynder vandene at skilles, når begrebet bæredygtigt landbrug skal defineres og fordeling af produktionen skal drøftes. Environmental Protection Agency f.eks. har efter manges opfattelse tiltaget sig en al for stor rolle og er udsat for stærk kritik fra landbruget, som føler sig forfulgt og

4 4 overreguleret på miljøområdet og kræver styrelsen nedlagt. Til gengæld er der mere respekt om US Department of Agricultures administration og Landbrugsminister Tom Vilsack, der er tæt på Præsident Obama, men formentlig alligevel må se frem til betydelige budgetnedskæringer og reduktion af sin medarbejderstab på op mod 20%. Det kan ikke udelukkes, at der vil ske er integration af de to administrationer, så grøn vækst strategien, der fortsat ikke er særlig synlig i landbrugsproduktionen, vil få en ny profil, hvilket bl.a. Sen. Stabenow allerede har påpeget, som en mulighed for at fremme en bæredygtig landbrugspolitik. Den vegetabilske produktion ventes i år at koncentrere sig om de traditionelle afgrøder bl.a. majs, hvede, soja og såningen er i fuld gang, men med betydelige forsinkelser på grund af oversvømmelser og tørke i flere stater, som kan risikere at sætte produktion/forsyning og priser under pres. Det ventes, at majslagrene lige inden høsten vil falde til kun 5 % af hele 2010-produktionen. Samtidig raser diskussionen om majs anvendelse til bioethanol ( 40 % af produktionen ventes at gå til ethanolproduktionen) som bl.a. myndighederne tilskynder til med div. subsidier, men som visse NGO er og protestgrupper anser for uetisk, når ca. 1 mia. af verdens befolkning sulter. (Der medgår desuden liter vand til fremstilling af 1 liter bioethanol. ) Men der er tale om en særdeles magtfuld ethanol-lobby og også Sen. Stabenow er bl.a. tilhænger af investeringer i advanced biofuel. Svineproduktionen er i fremgang, men er hårdt presset af øgede foderomkostninger, mens eksporten sætter ny rekord. Den amerikanske svinekødseksport blev i ,9 mill. tons ( på størrelse med den danske) og i det hele taget er den amerikanske landbrugseksport på USD 129 mia. i 2010 vokset til at blive det eneste erhverv i USA med handelsoverskud. Mælkeproducenterne har i nogen grad været bagud og derfor drøftes der stadig en Foundation for the Future plan med National Milk Producers Federation, der skal sikre en vis minimumsafregningspris. Men der indgår også andre emner i debatten. Flere forbrugerrepræsentanter fører sig frem med kritik af den amerikanske fødevareproduktions industrialiseringsgrad og peger på fødevareindustriens ansvar for dårlig ernæring af en befolkning, hvor 1/3 er overvægtige og antallet af børn med diabetes er stærkt stigende. Kritikken er dog ikke ny og der har i årevis været en slags stiltiende konsensus mellem fødevareindustri og detailhandelen/forbrugerne, at det vigtigste er at holde fødevarepriserne på lave som muligt, d.v.s. acceptere en vis del fast food, hvorved gennemsnitsfamilien kan nøjes med madudgifter på 8-10 % af sit rådighedsbeløb. Krav om forbud mod vækstfremmere og antibiotika i den animalske produktion dukker også op jævnligt, men tages ikke særligt alvorligt af hverken fødevareindustrien eller administrationen. Majoriteten i befolkningen stoler på administrationens videnskabelige argumenter og har tillid til fødevareindustriens produktionsmetoder.

5 5 Den politiske debat bliver dog svækket af, at der ved valget i december kom 68 nye medlemmer ind i Repræsentanternes Hus, hvoraf flere nye medlemmer i landbrugskomiteen, som ikke har forstand på landbrug og der peges på, at en af de største politiske udfordringer netop er at bibringe dem en fundamental forståelse for landbrugsspørgsmål, så de kan forstå konsekvenserne af budgetdrøftelserne. Den handelspolitiske situation inkl. frihandelsaftalerne Forhandlingerne i Doha- runden går som bekendt ikke tilfredsstillende og det undrer mange, at der fra amerikansk side ikke vises større politisk engagement for at se processen gennemført. På den ene side signalerer man fra administrationen, at man fortsat er interesseret i processen og er i færd med forhandlinger med bl.a. Kina og Indien, men på den anden side vises der fra politisk side større interesse for bilaterale frihandelsaftaler, der ofte ses som mere gunstige for USA og desuden virker lettere at forhandle. I den senere tid er der således sat fokus på en aftale om Trans Pacific Partnership (TPP), i betragtning af, at handelen griber om sig med ikke mindst de asiatiske lande, hvor TPP kan medvirke til øget markedsadgang. Obama-administrationen ser udenrigshandelen som et vigtigt instrument til at skabe øget vækst og øget beskæftigelse i USA. Således har præsident Obama bl.a. som målsætning, at USA skal fordoble sin eksport inden I den forbindelse spiller frihandelsaftalerne med Sydkorea, Columbia og Panama en væsentlig rolle, da de i princippet er færdigforhandlede, men er stødt på modstand fra flere sider i Kongressen. US Trade Representative Ron Kirk, har dog netop udtalt, at div. politiske barrierer nu synes ryddet af vejen, så en endelig vedtagelse forhåbentlig kan finde sted i løbet af sommeren. Især frihandelsaftalen med Sydkorea er vigtig, da administrationen anslår, at den både vil øge den amerikanske eksport med USD 10 mia. og bidrage til at skabe op imod arbejdspladser i USA. Landbrugseksporten står til at blive den store vinder med en ekstra kødeksport på ca. USD 2 mia. ved en samlet okse- og svinekødseksport på op mod tons. ( På grund af det katastrofale M&K udbrud i Sydkorea, som nu synes under kontrol blev 1/3 af alle husdyrbesætninger slået ned og mangel på kød har fået myndighederne til at ophæve importtold på svinekød for resten af 2011.) Amerikanske kødeksportører har (ligesom danske) derfor fokus på det koreanske marked og USDA har derfor bevilget US Meat Exporters Association USD 1 mill. til salgsfremme af oksekød og desuden USD 10 mill. til imageskabende kampagner over 5 år for både okse og svinekød. Det menes især at være svinekødseksportørerne, der har fået denne bevilling igennem som modkrav til de indrømmelser, der er blevet givet bilindustrien under forhandlingerne. I samhandelen med landbrugsvarer USA/EU hersker der stadig fred og USDA viste en vis lettelse over, at forhandlingerne i Novel Food forligskomiteen brød sammen så der

6 6 ikke skulle gennemføres nye runder om hormonforliget. De parallelle forhandlinger USA/EU vedrørende antimikrobiel ( AMT) behandling i kødforarbejdningen fortsætter og der er åbenbart god kontakt med de amerikanske forhandlere. En manglende løsning på disse forhandlinger kan øge risikoen for amerikansk retaliering over for danske svinekødseksport. Den danske agroeksport til USA I årets to første måneder er den danske agroeksport steget i både mængde og værdi i forhold til samme periode i Værdien af eksporten er steget med 8% til i alt DKK 559 mill. ( 1-2) på trods af en relativ lav dollarkurs, der siden årsskiftet er faldet med 11,5 % ( pr. maj 2011). Mens det i 2010 var eksporten af agroindustrielle produkter ( især hjælpestoffer og enzymer) der steg mest er det i år den konventionelle eksport bl.a. svinekødseksporten ( som steg fra 124 mill. til 142 mill.) der er vokset mest. Kategorien maskiner m.m. til agroindustrien er til gengæld faldet, hvilket anses for at være et periodisk fænomen. Eksportrådet/USA gør i denne tid en betydelig indsats for at øge industriens interesse for dansk teknologi inden for agroindustrien bl.a. biogas og biomasse. Den danske agroeksport til USA ventes i år at blive ca. DKK 4 mia. Seminar i Verdensbanken om dansk fødevaresikkerhed På baggrund af en dialog med ambassaden i Washington organiserede Verdensbankens afdeling for Agriculture and Rural Development den 10.5 et seminar mellem afdelingens eksperter på fødevaresikkerhed og tre danske repræsentanter fra dels Fødevarestyrelsen og dels Videncenter for Landbrug samt ambassaden. I betragtning af de stigende globale udfordringer på fødevareforsyningsområdet anser Verdensbanken det for vigtigt, at der også sættes ind på det kvalitative område for fødevareproduktion- og handel og har derfor peget på de danske standarder for fødevaresikkerhed og - kontrol. Seancen blev åbnet af Vicepræsident for Verdensbanken, Inger Andersen, og ambassadør Peter Taksøe-Jensen og blev overværet af dels personale i Verdensbanken og dels udsendte eksperter til Verdensbankprojekter i seks lande, som var med på videolink. De danske indlæg om dels organisering af dansk fødevareadministration og dels erfaringer med rådgivning om fødevarestandarder i udviklingslande gav anledning til en lang række spørgsmål fra deltagerne, hvoraf flere var involverede i konkrete

7 7 udviklingsprojekter. Det var tydeligt, at den danske erfaring med at etablere operationelle modeller i udviklingslandenes fødevarehandel i en kombination mellem offentlige og private systemer efterspørges i langt de fleste udviklingslande og er vigtig for kapacitetsopbygning i landenes landbrugs- og fødevareindustri. Verdensbanken understregede, at det danske koncept med fokus på en kombination af teknisk, politisk og kommerciel indgang til problemløsningen netop er den metode, som Banken finder mest anvendelig, når det drejer sig om at introducere bæredygtige modeller til at øge kvalitet, forædling og omsætning i fødevaresektoren, der skal bidrage til at øge den økonomiske vækst i landene. Verdensbanken ser seminaret som det første skridt i retning af et mere systematisk samarbejde med dansk rådgivning om fødevaresikkerhed og det vil snarest blive drøftet nærmere, hvordan samarbejdet kan udvikles. Ambassaden i Washington, , Steen Steensen, Statskonsulent

Den politiske debat om landbrugsstøtten for ud for Farm Bill 2012. Handelspolitisk status herunder hormonforliget og frihandelsaftalerne

Den politiske debat om landbrugsstøtten for ud for Farm Bill 2012. Handelspolitisk status herunder hormonforliget og frihandelsaftalerne USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 2. kvartal 2011. Indhold: Den indenrigspolitiske situation i USA Den politiske debat om landbrugsstøtten for ud for Farm Bill 2012. Debat om ethanol støtten

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011.

USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011. USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011. Indhold Resumé Kort om indenrigssituationen. Superkomiteen og Farm Bill Landbrugs- og fødevaremarkedet. Den amerikanske landbrugseksport Den

Læs mere

Kvartalsrapport fra USA, 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport fra USA, 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport fra USA, 3. kvartal 2010 Indhold Midtvejsvalgets konsekvenser for landbruget Food Safety Bill snart i hus Energipolitisk fokus på biobrændsel Nye forbrugertendenser Danske eksporttal USA

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

LANDBRUGET I EU. Opfyldelse af samfundets behov og forventninger

LANDBRUGET I EU. Opfyldelse af samfundets behov og forventninger LANDBRUGET I EU Opfyldelse af samfundets behov og forventninger FORORD Mariann Fischer Boel Kommissær for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Den Europæiske Unions politik for landbrug og udvikling

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring 1 Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres 2009 v. Direktør Torben Harring 2 Fødevarekrise Finanskrise og? 3 Hvad skabte prisstigningerne? 5-7 år

Læs mere

Kvartalsrapport fra USA, 4. kvartal 2010

Kvartalsrapport fra USA, 4. kvartal 2010 Kvartalsrapport fra USA, 4. kvartal 2010 Indhold Food Safety Bill er nu endelig vedtaget Nyt krav om ernæringsmærkning af fersk kød Tiltag i nedbringelse af antallet af overvægtige skolebørn Debat i landbruget

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Doha: Hvad står der på spil?

Doha: Hvad står der på spil? SPEECH/06/407 Peter Mandelson EU-kommissær for handel Doha: Hvad står der på spil? Canada-UK Chamber of Commerce London, den 23, juni 2006 EU-kommissær Peter Mandelson giver i denne tale en nøgtern vurdering

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Økologisk slagtesvineproduktion

Økologisk slagtesvineproduktion Økologisk slagtesvineproduktion Ved Niels Schelde Jensen 1 2 Kvik up harve 3 4 5 Forhold sig til fremtiden 6 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. 3. marts 2016 ægt Nøgletal Vægt ved indsættelse 31,4kg

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

Kvartalsrapport for USA 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for USA 3. kvartal 2009 Ambassaden i Washington den 10. november 2009 Kvartalsrapport for USA 3. kvartal 2009 Indhold WTO/Doha fraværende i det politiske billede Reform af fødevarekontrollen forventes vedtaget foråret 2010 Landbrug

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Økologi i USA. En oversigt over relevante regulerings- og markedsmæssige aspekter

Økologi i USA. En oversigt over relevante regulerings- og markedsmæssige aspekter Økologi i USA En oversigt over relevante regulerings- og markedsmæssige aspekter Den Danske Ambassade, Washington D.C. Maj 2010 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Økologi under Obama administrationen...

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU og USA

LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU og USA Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0136 Bilag 10 Offentligt Sagsnr. 13-1204 Vores ref. TSJ/PWA/lph Den 2. september 2014 LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Danish OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt Sammendrag på dansk Outlooket kort fortalt De makroøkonomiske omgivelser bag dette outlook

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Japan og Kina. Fantastiske markeder for dansk svinekød

Japan og Kina. Fantastiske markeder for dansk svinekød Japan og Kina Fantastiske markeder for dansk svinekød Japan og Kina er vigtige markeder Dansk eksport af svinekød (i alt 2 millioner tons) Tons Japan og Kina er vigtige markeder Dansk eksport af svinekød

Læs mere

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 -

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 - JANUAR 2010 LANDEANALYSER Thailand Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling De økonomiske forventninger Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Kombineret? I Japan er det muligt! Kunne du tænke dig at få adgang til et marked med et BNP på størrelse med: Argentina. Guatemala.

Kombineret? I Japan er det muligt! Kunne du tænke dig at få adgang til et marked med et BNP på størrelse med: Argentina. Guatemala. Kunne du tænke dig at få adgang til et marked med et BNP på størrelse med: Argentina Guatemala Holland New Zealand Norge Rusland Sydafrika Sydkorea Ukraine Kombineret? Uden de sproglige og kulturelle barriere,

Læs mere

Hvorfor bruger man ikke erfaringerne

Hvorfor bruger man ikke erfaringerne Forskeren: Hvorfor bruger man ikke erfaringerne Leo Komischke-Konnerup, UC Syddanmark, holdt hovedindlægget på Inklusionskonferencen i Esbjerg den 29. april. Hans budskab er, at inklusion er en enorm opgave,

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 19. juni 2017 Kontaktperson: Julia Ballaschk

Læs mere

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 17. september 2001 Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 Resumé: FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET I modsætning til tidligere år, hvor erhvervsorganisationernes beklagelser over finanslovens belastninger

Læs mere

Internationale perspektiver på ulighed

Internationale perspektiver på ulighed 1 Internationale perspektiver på ulighed På det seneste er der sket en interessant udvikling i debatten om økonomisk ulighed: de store internationale organisationer har kastet sig ind i debatten med et

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse af samrådspørgsmål T, stillet af Folketingets

Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse af samrådspørgsmål T, stillet af Folketingets Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. april 2009 (rev2. 17. april) Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Belgien og Luxembourg

Belgien og Luxembourg Den kgl. Danske ambassade Bruxelles Maj 2003 1 ØKOLOGIDEPECHE Belgien og Luxembourg Rapport 2002 Statskonsulent Anders Buch Kristensen 1. Oversigt 2 Økologi både som fødevarer, andre produkter og som diskussionsemne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk 20. november 2009 Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk Gældskvoten i euroområdet har kurs mod 100% af BNP Men gælden stiger også hastigt i USA og Storbritannien Stabilitets- og Vækstpagten

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 15. august 2011 Uge 33 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Fakta om avl for større kuld og pattegrisedødelighed

Fakta om avl for større kuld og pattegrisedødelighed Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 286 Offentligt Dyrenes Beskyttelse 2. juni 2010 Sekretariatet Fakta om avl for større kuld og pattegrisedødelighed DR TV avisen satte

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

EM med differentiering

EM med differentiering EM med differentiering Efter et miserabelt 2013 for EM-obligationer, så forventer vi, at 2014 byder på et afkast på 8-10 % på indekset JPM GBI-EM global div. Det er fordelt med et afkast på 3-4 % fra renterne

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Fremtidens produktion og arbejdsmarked i Ikast Brande kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Fremtidens produktion og arbejdsmarked i Ikast Brande kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremtidens produktion og arbejdsmarked i Ikast Brande kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

AP pension investerer også i økologisk landbrug?

AP pension investerer også i økologisk landbrug? AP pension investerer også i økologisk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Inspirationsdag 12 maj 2015, Herning Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0155 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0155 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0155 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.4.2006 KOM(2006) 155 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Landbrugets stilling i Den Europæiske

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden.

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Oversættelse af Landsstyreformandens nytårstale 2008 Kære alle borgere i Grønland. Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Vi skal

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Verden, D Se k u a s n ik di re n! avien, virksomheder, og Giv E e r h m v e er d v i s rse

Verden, D Se k u a s n ik di re n! avien, virksomheder, og Giv E e r h m v e er d v i s rse Verden, De Skandinavien, virksomheder, og usikre! Erhvervsskoler mod 2020 Give me directionfrem! Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Der var 48 deltagere i generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst ved bestyrelsens formand, Jens Bencke.

Læs mere

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden?

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Vestermølle Tirsdag den 29. januar 213 Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk Indhold

Læs mere

Verdensøkonomiens lokomotiv såvel som udviklingsland

Verdensøkonomiens lokomotiv såvel som udviklingsland En artikel fra KRITISK DEBAT Verdensøkonomiens lokomotiv såvel som udviklingsland Skrevet af: Joachim Bischoff Offentliggjort: 14. februar 2010 Kommentaren blev bragt i tidsskriftet Sozialismus www.sozialismus.de

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 18. september 2006 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid 2 1. Verdens 12. største økonomi 2. En boomende turistindustri 3. Stort potentiale i B-2-B markedet 4. Springbræt til Latinamerika, Sydeuropa og Nordafrika

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere