Arbejdsmiljøorganisering i 60 virksomheder. Niels Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøorganisering i 60 virksomheder. Niels Møller"

Transkript

1 Arbejdsmiljøorganisering i 60 virksomheder Niels Møller

2 Parternes anbefalinger: Tilpasning..en mere forebyggende og dynamisk arbejdsmiljøindsats på virksomhederne, hvor arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i højere grad selv får mulighed for at finde deres egne veje til at håndtere samarbejdet om arbejdsmiljø

3 Parterne: Integration i virksomhedens strategi AMO skal skabe bedre rammer for det strategiske arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne AMO-aftalen lægger vægt på, at arbejdsmiljø drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen taler om strategi, værdigrundlag, planlægning, produktion, kvalitet, drift, økonomi/budgetter mv..

4 Bekendtgørelsen om integration af arbejdsmiljø i virksomhedens strategi Bekendtgørelsen: AMU skal rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift

5 Undersøgelsen 2013 Udvælgelse ud fra ekstremer Arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøet 60 virksomheder i 5 brancher Spørgsmål om AMO reformen Arbejdsmiljøarbejdet

6 Hypoteser Reformen motiverer til nye former for organisering af arbejdsmiljøarbejdet tilpasset virksomhederne Reformen motiverer til integration af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøstrategi Integration i strategi Tilpasning af organiseringen Løbende uddannelse

7 Resultater: Reformens effekt på AMO (1) Kun en ud af fem virksomheder har ændret organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet som direkte følge af reformen Fire ud af fem virksomheder kender til reformen Det er de større virksomheder der reagerer på reformen To virksomheder har anvendt reformen til slankning af AMO

8 Resultater: Reformeffekten (2) Fire ud af fem gennemfører den årlige drøftelse Fire ud af fem tilbyder løbende uddannelse Udarbejdelse af en arbejdsmiljøstrategi? Integration af arbejdsmiljø i virksomhedens strategi? Integration af arbejdsmiljø?

9 Resultater: AMO status og udvikling Alle virksomheder Arbejdsmiljøarbejdet er organiseret meget forskelligt Arbejdets karakter Branchen Virksomhedsstørrelse Der er mange forskellige drivkræfter bag udviklingen af AMO reformen er kun en af flere drivkræfter

10 Organisationsformer(1) Professionalisering Herunder systematisering Koncentration Centraliseret Decentraliseret

11 Generelle tendenser (2) Generel tendens til centralisering og professionalisering Centralisering i byg, institutioner og skoler, men øget betydning af det perifere AMA Begrænset integration Uændret AMO (klassisk) Langsigtet udvikling: Fra forhandling til ledet AMA

12 Center periferi (3) Strategier planer Styring systematisering Regler Centralt AMA Uddannelse Kampagner Styrede lokale projekter Dokumentationskrav Lokalt/kollegialt AMA Ambassadør Tomt Adhoc etc Lokalt AMA Den langsigtede tendens: Fra forhandling til ledelsesbaseret og professionelt AMA/AMO

13 Samlet konklusion Reformens virkemidler har begrænset direkte effekt på AMO, men virksomhederne opdager de fri rammer ved strukturændringer eller aktørskifte Reformen er udtryk/ramme for udviklingen af AMO før, nu og i fremtiden Reformen er kun én drivkraft blandt mange drivkræfter der påvirker virksomhedernes AMA

14 Næste fase i projektet Intensive casestudier (1) Forskningsspørgsmål: Hvordan spiller reformen sammen med drivkræfterne i og omkring virksomheden? Hvordan udvikles arbejdsmiljøarbejdet? Kan der konstateres en effekt for arbejdsmiljøet?

15 Den intensive undersøgelse (2) Udvælgelse af 15 virksomheder Tre i hver branche Repræsenterer positive/negative reaktioner på reformen Repræsenterer forskellige organisationsformer De undersøges 2 gange med 1-2- års mellemrum

16 Fem eksempler på organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Slankning og effektivisering af AMO (service) Ledelsesprofessionalisering af AMA (vidensarbejde) Professionelt arbejdsmiljøarbejde uden AMO (byggevirksomhed) Specialisering og professionalisering af arbejdsmiljørepræsentanterne (Industri) Perifert, men integreret (Omsorgscenteret)

17 Slankning og effektivisering - og større engagement Eksempel på effekt af arbejdsmiljøreformen Privat service

18 Organisatoriske ændringer som følge af reformen En slankere arbejdsmiljøorganisation: Fra 42 til 9 arbejdsmiljørepræsentanter og 9 arbejdsmiljøgrupper, der dækker flere enheder i et geografisk område (8-14 enheder) Én arbejdsmiljøkonsulent, der er gennemgående ledelsesrepræsentant i alle arbejdsmiljøgrupper Fra en-strenget til to-strenget system Tidligere havde tillidsrepræsentanten også ansvar for arbejdsmiljøet, men det kunne knibe med engagementet.. Nu et todelt system, hvor arbejdsmiljørepræsentanten har ansvar for det fysiske arbejdsmiljø, mens det psykiske arbejdsmiljø varetages af tillidsrepræsentanten

19 Organisatoriske ændringer som følge af reformen Mere engagement i arbejdsmiljøorganisationen Større fokus og mere opmærksomhed på arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejdet Nemmere og mere effektiv kommunikation mellem arbejdsmiljø chef og arbejdsmiljøgrupperne Mere systematik og ensartethed i arbejdsmiljøarbejdet Nemmere implementering af nye arbejdsmiljø politikker og tiltag

20 Reform effekt hvad satte gang i udviklingen? Virksomheden var orienteret om arbejdsmiljøreformen og den muligheder via faglige netværk (FA-Finanssektorens arbejdsgivere, Finansrådet, BAR-Foka etc.) Virksomheden havde egentligt ikke planer om at lave ændringer pga. reformen, men en række direktører i organisationen ytrede ønske om at komme af med opgaven for at fokusere på at drive bank Det blev anledningen til at se på organiseringen med det ovenstående resultat til følge

21 Banken kort beskrivelse af virksomheden Mellemstor dansk bank, der beskæftiger 1600 medarbejdere, heraf 400 i hovedkontoret resten er fordelt i 89 filialer. Er de senere år vokset gennem opkøb af mindre banker eller dele af bankforretninger under Finansiel Stabilitet Organisatorisk hører arbejdsmiljøarbejdet til under sikkerhedschefen og en stor del af arbejdsmiljøarbejdet er også sikringsarbejde og forebyggelse af f.eks. røveri gennem høj sikringsstandard Arbejdsmiljøkonsulenten besøger hver arbejdsmiljøgruppe (og tilhørende filialer) to uger årligt

22 Karakteristika ved den øvrige del af branchen De fleste virksomheder i undersøgelsen har ændret AM organisationen i forlængelse af reformen med undtagelse af nogle få. Én virksomhed havde i forvejen havde en virksomhedsordning og havde derfor lavet tilpasninger før reformens vedtagelse. Én har gjort det med reformen som direkte årsag, mens de øvrige har gjort det i forlængelse af reformen. Blandt andet var der flere virksomheder, der samtidig med undersøgelsens gennemførelse enten lige havde justeret omstruktureret AMO eller stod overfor at skulle gøre det/var i overvejelse omkring at omorganisere. Alle omorganiseringer er karakteriseret ved at AMO slankes, således at antallet af arbejdsmiljø repræsentanter reduceres, og arbejdsmiljø grupperne samler flere enheder eller flere medarbejdere. Begrundelserne er ofte at der (kun) ønskes engagerede repræsentanter. Dette gælder både medarbejdere og ledere. Udviklingen peger i retning af centralisering, effektivisering og professionalisering af arbejdsmiljøorganisationen

23 CAVI net Ledelsesprofessionalisering af arbejdsmiljøarbejdet 24. September 2013 CASE Jord&Vand

24 Kundernes fokus på certificering og sikkerhed skaber en pull-effekt på arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøarbejdet tænkes integreret i virksomheden Fokus på sikkerhed og certificering fører til ansættelse af nye typer medarbejdere Kulturpåvirkning Skifte til ny AMO har været ukompliceret Savner lovgivning, der er mere kontekstspecifik Ledelsesprofessionalisering af arbejdsmiljøarbejdet

25 Privat virksomhed rådgivende ingeniører 209 medarbejdere høj anciennitet Faggruppen består af ingeniører, teknikere, mekanikere, smede, kontorfolk mm. Styring af kvalitet, sikkerhed og miljø (QSHE) er integreret i alle ydelser (DS/EN ISO 9001, DS/OHSAS og DS/EN ISO Virksomheden er certificeret i Achilles- og Sellihca Pre-Qualifications System. QHSE manageren er del af ledelsen Jord&Vand

26 Forskelle når man er ude og hjemme Pull fra især store kunder om certificering. Fokus på arbejdsmiljø er en konkurrenceparameter. Ansætter fx flymekanikere pga deres sikkerhedskultur Stigende krav til dokumentation Blå kort nær-ulykker Arbejdsmiljø et emne på alle ledelsesmøder Sundheds og stresspolitik Kultur (Tarzan) Forskelle ledelse og medarbejderes syn på AM-indsatsen Forskelle ude-hjemme, land-vand. arbejdsmiljøudfordringer

27 Arbejdsmiljø tænkes integreret AMO reformen Har ikke ligefrem været en udfordring eller en milepæl i Jord&Vands udvikling En relativt lille omorganisering som ledelsen og QHSE manageren finder udemærket. Filosofien fra ledelsen er, at man nemmest udvikler arbejdsmiljøet ved at involvere så mange mennesker som muligt. I dag har det meste relevans for dem, der er med nu. Før var det mere sammensat og det kunne være fjernt for en del af deltagerne. I dag oplever man at det meste giver mening for dem, der deltager. Den nye lovgivning om AMO er god for virksomheden, men der kunne være en mere specifik lovgivning for feltet. Godt med fleksibilitet Lovgivningen er rimeligt rummelig. vi kan få det til at passe til vores organisation. Det har været ret ukompliceret. Man har haft en konsulent fra dansk byggeri og der har været arbejdstilsynsinspektioner (opbevaring af gift). Jord&Vands ledelses tanker om AMO

28 Man har ændret arbejdsmiljøorganisationen og har overvejet at fusionere samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen. Men har ikke gjort det, da man ønsker at medarbejderne kan indtage så mange pladser vi får mange flere profiler med, som ikke normalt tager ordet, men som er solide og ved meget om det de arbejder med. Ting der ikke fungerer i arbejdsmiljøorganisationen bliver løftet til SU. Dansk byggeri sender besked ud om, hvad der kommer og varsler kommende ændringer. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse tages i den samlede organisation, hvor der sættes en hel dag af, temaer tages op og medarbejderne kan sætte ting på dagsordenen. Fx har man iagttaget, at de fleste arbejdsskader sker hos folk der har været ansat 0-2 år. Man var positivt overrasket over, at den fungerede så godt. Lidt skepsis i starten Alle repræsentanter kommer på lovpligtige uddannelser (ledelsen finder dem for korte og ikke intensive nok). De kurser der tilbydes anses ikke altid for særligt relevante (fx mindfullness) og den lovpligtige opleves lidt som en tynd kop te Amo organisering

29 Vi passer på vores ansatte. Derfor har vi: Et godt og røgfrit arbejdsklima En god kantine med varieret kost Frisk frugt hver dag Stresshåndteringskurser Førstehjælpskurser for alle ansatte Gå-hjem-møder om bl.a. stress, sikkerhed på arbejdet etc. personaleforening Efter arbejde er der mulighed for at mødes med kollegerne gennem personaleforeningen. Der er sportsaktiviteter som DHL-stafet og en årlig skitur til Alperne. Derudover arrangeres der foredrag om motion, vin o.lign. Endelig arrangeres der ture til koncerter, musicals og ølfestival, samt flødebollekursus og curling etc. I ferierne kan medarbejderne leje et af to sommerhuse. Jord&Vand - hjemmesiden

30 De særlige udfordringer ift. arbejdsmiljø man har, berøres ikke af AMO-reformen. Kundetrækket er meget mere bestemmende for, hvad man gør. (flymekanikerne) Man er udfordret af den særlige type medarbejdere man har (ingeniører/tarzan kultur) Og den særlige måde man arbejder på (ude-hjemme) Det giver særlige udfordringer psykisk og fysisk utilfreds på 1. klasse arbejdsmiljø

31 Professionelt arbejdsmiljøarbejde uden AMO En Byggevirksomhed Præsentation CAVI-workshop Flemming Pedersen og Hans Jørgen Limborg

32 VIRKSOMHED Byggevirksomhed Større vedligeholdelsesopgaver og lidt nybyg, arbejder ikke for private 800 timelønnede, 200 funktionærer 32

33 KONTEKST AM-ARBEJDE I TO DIMENSIONER Virksomhedens AMO Byggepladsens sikkerhedsorganisation Samarbejde med bygherre, hovedentreprenør, andre faggrupper om byggepladsens arbejdsmiljø. Formanden og AMR repræsenterer virksomheden Fokus på virksomhedens AMO er påvirket af, at medarbejdere, formænd og AMR tilhører en byggepladser i en periode og derefter en ny plads i en ny periode osv. Orientering mod byggeplads eller mod virksomhed? 33

34 KONTEKST BYGGERIET, EN REGULERET BRANCHE Arbejdstilsynet, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, samt parterne arbejder for at regulere og oplyse Ulykkesforebyggelse Arbejdstilsynet udfører besøg på byggepladser Nedslidning - regulering af hvilke materialer som må anvendes, hvilke hjælpemidler der skal bruges og hvordan arbejdsopgaven kan udføres inden for en række arbejdsområder. Regulering af velfærdsforanstaltninger, krav til overdækning, temperaturer Osv. Væsentlig større regulering end andre brancher. 34

35 VIRKSOMHEDEN CENTRAL ARBEJDSMILJØAFDELING Ansat arbejdsmiljøkoordinator AM-koordinator nyansat efter direktørskifte opprioritering af området Store dele af AM-arbejdet er centreret omkring AM-koordinator AM-koordinator samarbejder med ledelse om AM-certificering AM-koordinator oplyser og rådgiver formænd, AMR og medarbejdere AM koordinator kontaktes af formænd, AMR og medarbejdere, hvis der opstår problemer af en vis størrelse ude på pladserne med henblik på at bistå med rådgivning og løse AM-problemer Arbejdsmiljøindsatsen er knyttet til arbejdet men sker organisatorisk ved siden af tilrettelæggelsen af arbejdet Arbejdsmiljø initieres oppefra og ned (ligesom tilrettelæggelsen af arbejdet) 35

36 VIRKSOMHEDEN OG REFORMEN 1½ dags uddannelse Der afholdes ¾ dag uddannelse 2 gange om året i forbindelse med heldags AMU møder så ved man at alle har fået den samme uddannelse og hørt det samme Hvis man lader den enkelte selv bestemme sin uddannelse ved man ikke hvad de tager på eller om de tager afsted Årlig drøftelse afholdes AM-certificeringen indeholder indsatsområder, som afhandles mellem AMkoordinator og ledelsen. Kan tage luften ud af den årlige drøftelse i AMU Organisering af AMO Reformen har ikke betydet ændringer i organisering ændringer er sket før reformen på grund af omstruktureringen i virksomheden 36

37 AM-INDSATSEN Kompetent og målrettet men meget rettet mod at løse bestemte problemer situationer. 37

38 AMOS ROLLE AMO er mindre vigtig i udførelsen af det daglige AM-arbejde Professionelt arbejdsmiljøarbejde uden AMO? 38

39 Specialisering og professionalisering af AMR Erfa-gruppe AMO Ny AMkoordinator Arbejdsmiljøkonsulent Strategigruppe AMU AM-koor Fysisk AM Kemi PSAM Brand

40 Omsorgscenteret Plejehjem med mange demente beboere Problemer med vold/udadreagerende borgere, samarbejde, kommunikation Yderste led i kommunal MED-struktur Svag kontakt til andre led i MED og kommunens arbejdsmiljøarbejde Velfungerende lokalt arbejdsmiljøarbejde kerneopgave og arbejdsmiljø tænkes og udvikles integreret

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere