Referat fra 6. møde i Forsknings og Infrastrukturudvalget for Personlig Medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 6. møde i Forsknings og Infrastrukturudvalget for Personlig Medicin"

Transkript

1 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T F M W sum.dk Referat Dato: Enhed: DAICY Sagsbeh.: DEPMBHO Sagsnr.: Dok. nr.: Referat fra 6. møde i Forsknings og Infrastrukturudvalget for Personlig Medicin Dato og sted Onsdag d. 6. marts, 2019 kl Statens Serum Institut, Amager Boulevard 5, 2300 København S Lokale: Jernesalen Dagsorden Punkt Ca. tid Aktivitet Pkt. 1/ Velkomst ved Søren Brunak Pkt. 2/ Bekendtgørelser vedr. Nationalt Genom Center ved Kasper Lindegaard-Hjulmann Pkt. 3/ Status for Nationalt Genom Center ved Peter Løngreen, Nationalt Genom Center Pkt. 4/ Implementering af det Nationalt HPC Center ved Ali Syed, Nationalt Genom Center Pkt. 5/ Implementering af det Nationale Vidensdatabaser ved Martin Bøgsted, Professor, AAU og medlem af udvalget Pkt. 6/ Implementerings af Nationale Pipelines ved Martin Thomsen, Nationalt Genom Center Pause Pkt. 7/ Tema om tilvejebringelse af dansk kontrol og referencemateriale for genomisk medicin og forskning Oplæg fra gæst Simon Rasmussen, Associate Professor, Københavns Universitet Pkt. 8/ National governance for helgenomsekventering og fortolkningsværktøjer ved Søren Brunak Pkt. 9/ Eventuelt ved Søren Brunak 1

2 Deltagere Søren Brunak, Formand, Professor, Center for Protein Research, Københavns Universitet Ole Skøtt, Næstformand, Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Peter Løngreen, Konstitueret direktør, Nationalt Genom Center Lisa Bredgaard, Chefkonsulent, Sundheds- og Ældreministeriet Maj-Britt Juhl Poulsen, Chefrådgiver, Danske Regioner Ulrik Lassen, Klinikchef, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Anders Jakobsen, Professor og overlæge, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt Claus Højbjerg Gravholt, Professor og overlæge, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Karen Dybkær Sørensen, Aalborg Universitetshospital Peter Aadal Nielsen, Chefkonsulent, Innovationsfonden Kirsten Grønbæk, Department of Hematology/ The Epi-/Genome lab, Rigshospitalet Mette Hartlev, Formand, National Videnskabsetisk Komité Henrik Ullum, Formand, Lægevidenskabelige Selskaber Marianne Lisby, Lektor, Aarhus Universitetshospital Troels Rasmussen, Uddannelses- og Forskningsministeriet Mads Thomassen, Odense Universitetshospital Martin Bøgsted, Professor, Klinisk Institut, Aalborg Universitet Torben Hansen, Professor, Section for Metabolic Genetics, Københavns Universitet Ole Lund, Professor, Danmarks Tekniske Universitet Gunnar Gislason, Forskningschef, Hjerteforeningen Jens Wehl, Sundhedsstyrelsen Observatører: Jan Poulsen, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Allan Skårup Kristensen, Chefkonsulent, Lægemiddelindustriforeningen Gæster: Mette Nordahl Svendsen, MeInWe, Københavns Universitet Iben Mundbjerg Gjødsbøl, MeInWe, Københavns Universitet Simon Rasmussen, Lektor, Københavns Universitet Fra Nationalt Geonm Center: Mads Bager Hoffmann, Nationalt Genom Center Martin Thomsen, Nationalt Genom Center Morten Andreasen, Nationalt Genom Center Ali Syed, Nationalt Genom Center Emma Lindemann Jensen, Nationalt Genom Center Afbud Jesper Grarup, Forsknings- og Innovationschef, Region Sjælland Anders Børglum, Professor og leder, Genomcenter ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital Doris Johanna Hovgaard, Sektionsleder, Lægemiddelstyrelsen Mads Melbye, Administrerende direktør, Statens Serum Institut Mads Dalsgaard, Vice President of Clinical Development, Lundbeck Jens Lundgren, Professor, Rigshospitalet og Klinisk Institut, Københavns Universitet Side 2 2

3 Referat Ad 1/19: Velkomst Formanden bød velkommen og dagsordenen blev gennemgået. Ad 2/19: Bekendtgørelser vedr. Nationalt Genom Center Kasper Lindegaard-Hjulmand fremlagde udkast til bekendtgørelserne der have været i offentlig høring. Der pågik en drøftelse af bekendtgørelserne. I den forbindelse blev det bemærket at der er behov for, at det er klart og enkelt hvordan data kan bruges til forskning. Ift. samtykke blev det er bemærket at det er hensigtsmæssigt at procedurerne for at afgive samtykke digitaliseres, i stedet for det nuværende tunge papirformat. Det blev også bemærket et behov for at man i fremtiden skal kunne give et differentieret samtykke. Ad 3/19: Status for Nationalt Genom Center Peter Løngreen fremlagde status for Nationalt Genom Center, herunder status for implementering af den nationale infrastruktur, der forventes at være klar til at modtage de første genomdata d. 1. juli Der pågik en drøftelse, hvor der blev spurgt ind til governance for infrastrukturen. Peter Løngreen svarede, at der pågår et arbejde ift. governance, hvor man blandt andet ser på at de forskellige udvalgsarbejder skal kvalificeres og godkendes i Forsknings- og Infrastrukturudvalget. Til dette blev det bemærket at international rådgivning og inspiration også bør inddrages ift. kvalificering. Ad 4/19: Implementering af det Nationalt HPC Center Ali Syed fremlage planerne for implementering Nationalt HPC Center, herunder den teknologiske udvikling af de forskellige dele af infrastrukturen. Der pågik en drøftelse af green computing og muligheden for at bruge Nationalt HPC Centers energieffektive løsninger aktivt i den fremadrettede kommunikation. Ad 5/19: Implementering af de Nationale Vidensdatabaser Martin Bøgsted fremlagde status for de Nationale Vidensdatabaser, herunder udarbejdelse af implementeringsplan for variantdatabase og klinisk forløbsdatabase. Side 3 3

4 Ift. variantdatabase blev der spurgt ind til tidsplanen for implementering og håndtering af de varianter der identificeres på patienter frem til variantdatabasen er etableret. I den forbindelse blev det bemærket at det er vigtig at kunne fremvise resultater både på kort sigt og løbende. Det blev påpeget at man bør tage afsæt i og videreføre de eksisterende løsninger for at sikre resultaterne på kort sigt. Desuden bør man søge inspiration og eksisterende løsninger fra udlandet. Det blev desuden bemærket at de kliniske miljøer skal inddrages ift. høste de lavthængende frugter. Fx via møder om separate sygdomsområder i stil med det temamøde om sjældne sygdomme i Forsknings- og Infrastrukturudvalget. Martin Bøgsted svarede at der vil være fokus på at løsninger der understøtter behov på kort sigt og på langt sigt. Ad 6/19: Implementerings af Nationale Pipelines Martin Thomsen fremlagde status for arbejdet med nationale pipelines. Det blev bemærket at det er vigtigt at afklarer snitfladen til regionerne ift. hvilke dele af fortolkning og analyse der varetages i Nationalt Genom Center og hvilke dele der varetages af klinikerne. Det skal sikres at der opstår forsinkelser ift. tilbageløb af resultater til klinikken. Desuden pågik der en diskussion ift. sikring af de rette kompetencer ift. til fortolkningen, herunder problematikker ift. at den største del af sundhedspersonalet i dag ikke kan fortolke resultaterne og risikoen for overfortolkning og falsk positive resultater. Peter Løngreen svarede at disse dele ikke er afgjort og at Nationalt Genom Center gerne vil have input fra Forsknings- og Infrastrukturudvalget i spørgsmål som disse fremadrettet. Ad 7/19: Tema om tilvejebringelse af dansk kontrol og referencemateriale for genomisk medicin og forskning Gæst Simon Rasmussen gav oplæg om behovet for tilvejebringelse af dansk kontrol og referencemateriale for genomisk medicin og forskning. Der var generelt opbakning fra udvalget ift. behovet for dansk kontrol- og referencemateriale for genomisk medicin og forskning. Side 4 4

5 Det blev diskuteret hvorvidt materialet bør tilvejebringes fra en rask population eller en random population eller om man kan bruge data fra andre sygdomsgrupper som det foregår i dag. Det blev bemærket at en rask population kan være svær at udpege, idet mange genetisk betingede sygdomme først viser sig sent i livet. Ift. en tilfældig population blev det bemærket at det ville være hensigtsmæssigt at bruge nogle af de gamle populationsstudier. Dette giver dog en juridisk udfordring ift. samtykke og at genkontakte forsøgspersoner. Det blev diskuteret om hvorvidt der er behov for at lave forskellige kontrol- og referencematerialer i relation til forskellige etniske grupper. Dette kigger man fx kigger på i Sverige og Tyskland. Det blev konkret foreslået om man skal forsøge at crowdfunde et kontrol- og referencemateriale, hvor folk frivilligt donorer sit genom i stil med fx bloddoner studiet. Evt. om man via samtykke kan bruge de næste generationer at bloddoner studiet. Dette affødte en diskussion omkring tilbagemelding af tilfældighedsfund og hvem der har ansvar for at give svar tilbage til de deltagende personer. Igennem diskussionerne var det generelle synspunkt at et kontrol- og referencemateriale vil give mest værdi, hvis det er så stort som muligt. Der blev efterspurgt at Nationalt Genom Center nedsætter en arbejdsgruppe ift. at skabe en grundlag for at tilvejebringe et kontrol- og referencemateriale til genomisk medicin og forskning. Det blev foreslået at temaet bliver drøftet på tværs af de rådgivende udvalg, da det vil være godt at få synspunkter fra borger- og patientudvalget og det etiske udvalg. Ad 8/19: National governance for helgenomsekventering og fortolkningsværktøjer Søren Brunak fremlagde oplæg til national governance for helgenomsekventering og fortolkningsværktøjer, herunder Forsknings- og Infrastrukturudvalget rolle ift. mere aktivt at give anbefalinger fra de løbende arbejde i arbejdsgrupper i governancestrukturen. Dette skal sikre faglig kvalificering i relation til infrastruktur og forskning. Der var general opbakning til at udvalget får en mere retningsgivende rolle. Dette stiller krav til måden møderne i udvalget afvikles på, hvor der skal kunne konkluderes på udvalgets holdning til de emner der tages op. Der pågik diskussion af fortolkningsindsatsen og hvordan denne organiseres ift. klinikken og sikring af de rette kompetencer. Regionernes datastøttecentre vil have en rolle ift. fortolkningen, men der blev også fremsat synspunkter ift. hensyn om at fortolkningen bør ske tæt på klinikken i multidiciplinære teams. Omvendt ligger der en problematik i at kompetencer til håndtere alle sygdomsområder ikke udelukkende kan understøttes lokalt. Fx ift. sjældne sygdomme. I den forbindelse blev det blev bemærket at Østdansk Genomcenter er ved at konsolidere sig. Det blev bemærket at det er relevant at inddrage erfaringer fra Sverige. Det blev også bemærket at emnet om fortolkning kan være et tema på et fremtidigt møde i Forsknings- og Infrastrukturudvalget. Side 5 5

6 Som konklusion på diskussionen blev der efterspurgt en arbejdsgruppe for ensartet klinisk fortolkning. Ad 15/18: Eventuelt Maj-Britt Juhl Poulsen gjorde opmærksom på konference om Personlig Medicin Danske Regioner afholder sammen med LIF. Side 6 6

Referat af 1. møde i forsknings og infrastrukturudvalget for Personlig Medicin

Referat af 1. møde i forsknings og infrastrukturudvalget for Personlig Medicin Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk REFERAT Dato: 25-10-2017 Enhed: SPOLD Sagsbeh.: DEPMBHO Sagsnr.: 1707313 Dok. nr.: 452458 Referat af 1. møde i forsknings

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

8. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

8. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 8. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 26. februar 2019 kl. 16.00 18.00 Sundheds og, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24

Læs mere

6. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

6. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 6. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Onsdag 20. juni 2018 kl. 16.00 18.00 Sundheds og, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden

Læs mere

5. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

5. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin REFERAT 5. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Torsdag den. 13. september 2018 kl. 10.00 14.10 Sundheds- og, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden Punkt Ca. tid Aktivitet

Læs mere

1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Onsdag 4. oktober 2017 kl. 10.00 12.45 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale S.27 Dagsorden Punkt Ca.

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Onsdag 4. oktober 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

2. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

2. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 2. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 20. juni 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

4. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

4. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin REFERAT 4. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Onsdag den. 9. maj 2018 kl. 09.00 12.00 Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden Punkt Ca.

Læs mere

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Velkommen til Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Vejen til dansk personlig medicin 5. oktober:

Læs mere

REFERAT AF 1. MØDE I ARBEJDSGRUPPEN FOR VIDENSDATABASER I NATIONALT GENOM CENTER

REFERAT AF 1. MØDE I ARBEJDSGRUPPEN FOR VIDENSDATABASER I NATIONALT GENOM CENTER REFERAT AF 1. MØDE I ARBEJDSGRUPPEN FOR VIDENSDATABASER I NATIONALT GENOM CENTER Dato for møde Torsdag 1. februar 2018, kl. 13-16 Statens Serum Institut, Ørestads Boulevard 5, København S, Lokale 14.205

Læs mere

5. stormøde om Nyt Dansk Hjerteregister stormøde om Nyt Dansk Hjerteregister

5. stormøde om Nyt Dansk Hjerteregister stormøde om Nyt Dansk Hjerteregister 5. stormøde om Nyt Dansk Hjerteregister Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Danske Regioner Velkomst kl. 14.00 14.10 06-03-2019 5. stormøde om Nyt Dansk Hjerteregister Program for dagen 14.00-14.10

Læs mere

Etisk udvalg. Status og planer. Kirsten Kyvik, formand for udvalget

Etisk udvalg. Status og planer. Kirsten Kyvik, formand for udvalget Etisk udvalg Status og planer Kirsten Kyvik, formand for udvalget Etisk Udvalg for Personlig Medicin (PM) Rolle og opgaver Rådgive den nationale bestyrelse og Nationalt Genom Center om overordnede samfundsetiske

Læs mere

Deltagerliste. Allan Hegelund. Anne Kaltoft. Annemarie Lauritsen. Anne-Marie Christina Thoft. Annemarie Thuri Kristensen. Annette Kjær Ersbøll

Deltagerliste. Allan Hegelund. Anne Kaltoft. Annemarie Lauritsen. Anne-Marie Christina Thoft. Annemarie Thuri Kristensen. Annette Kjær Ersbøll Deltagerliste Konference om registerforskning og Big Data Allan Hegelund Arbejdssted Danmarks Frie Forskningsfond Stilling/titel Fuldmægtig Anne Kaltoft Arbejdssted Hjerteforeningen Stilling/titel Adm.

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering 2018 DSMG Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Arbejdsgruppens medlemmer: Allan Højland, reservelæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501 D A G S O R D E N BILAG NR18-18 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. oktober 2018, kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Godkendt 7. juni Årsrapport 2017

Godkendt 7. juni Årsrapport 2017 Godkendt 7. juni 2018 Årsrapport 2017 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale...

Læs mere

Deltagerliste. Allan Hegelund. Anne Kaltoft. Anne-Katrine Nielsen. Annemarie Lauritsen. Anne-Marie Christina Thoft. Annemarie Thuri Kristensen

Deltagerliste. Allan Hegelund. Anne Kaltoft. Anne-Katrine Nielsen. Annemarie Lauritsen. Anne-Marie Christina Thoft. Annemarie Thuri Kristensen Deltagerliste Konference om registerforskning og Big Data Allan Hegelund Arbejdssted Danmarks Frie Forskningsfond Stilling/titel Fuldmægtig Anne Kaltoft Arbejdssted Hjerteforeningen Stilling/titel Adm.

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik Mødetidspunkt 20-10-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede: Søren B.

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Fredag 24. november 2017 kl Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24

Fredag 24. november 2017 kl Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 2. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Fredag 24. november 2017 kl. 10.00 14.50 Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden Punkt Ca. tid

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1403942 Dok. Nr.: 1524724 Dato: 09. september 2014 TALEPAPIR Det talte ord gælder Den videnskabsetiske hæderspris

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger

UDKAST. Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger Dok.nr. 787869 UDKAST Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger I medfør af 223 a, stk. 1 og 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018,

Læs mere

Referat af 14. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata den 5. september 2017 kl

Referat af 14. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata den 5. september 2017 kl STRATEGISK ALLIANCE FOR REGISTER- OG SUNDHEDSDATA (STARS*) Referat af 14. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata den 5. september 2017 kl. 12.00 16.00 Mødedeltagere Helle Ulrichsen (formand)

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Region Syddanmark har følgende bemærkninger og opmærksomhedspunkter til høringsoplægget:

Region Syddanmark har følgende bemærkninger og opmærksomhedspunkter til høringsoplægget: Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk lepo@sum.dk Kvalitet og Forskning Kontakt: Rikke Blæsbjerg Lund rbl@rsyd.dk Direkte tlf. 2911 2953 Sagsnummer: 19/8969 Side 1/5 Høringssvar: Høring over udkast

Læs mere

Referatet er godkendt via skriftlig høring i akademisk råd, den 8. februar 2012.

Referatet er godkendt via skriftlig høring i akademisk råd, den 8. februar 2012. Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fa 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning

REFERAT. Punkter til beslutning SFR Oto-rhinolaryngologi REFERAT Møde i: SFR Oto-rhino-laryngologi inkl. audiologi Dato: 28. februar 2017 Kl.: 13.30-15.30 Sted: Rigshospitalet, Biblioteket, afs. 2074 Deltagere: Vicedirektør Susanne Poulsen,

Læs mere

REFERAT-noter. Referat godkendt:

REFERAT-noter. Referat godkendt: REFERAT-noter Møde: HUM Akademisk Råd Mødedato og tidspunkt: Mandag den 19. marts 2018, kl. 13:15-14:15 Sted: Kst3 2.107 Deltagere: Medlemmer: HUM Dekan; Mark Nicholas Grimshaw-Aagaard; Jes Lynning Harfeld;

Læs mere

19. januar 2011 Ref.: AKS J.nr.:

19. januar 2011 Ref.: AKS J.nr.: Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information

Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information 2 I forbindelse med vores studie af graviditeten ønsker vi at foretage undersøgelser af arvematerialet (DNA og RNA). Disse genetiske undersøgelser

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

SFR Anæstesiologi. Blegdamsvej København Ø. Opgang Esther Møllers Vej 1, Opgang 11 Direkte

SFR Anæstesiologi. Blegdamsvej København Ø. Opgang Esther Møllers Vej 1, Opgang 11 Direkte SFR Anæstesiologi Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 30. november 2017 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Opgang 11, Administrationen, 4. sal, Mødelokale 4.120 Deltagere: Klinikchef Jakob Trier Møller, Rigshospitalet

Læs mere

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Københavns Universitetshospitals bestyrelse M ØD ER EF ER AT 24. MARTS 2017 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt Fredag den

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat af 15. rådsmøde i Medicinrådet (tematisk rådsmøde)

Referat af 15. rådsmøde i Medicinrådet (tematisk rådsmøde) Referat af 15. rådsmøde i Medicinrådet (tematisk rådsmøde) Afholdt torsdag d. 24. maj 2018 Kl. 13.00-16.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Steen Werner Hansen (formand) Jørgen Schøler Kristensen (formand)

Læs mere

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14.

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 4003 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Ministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest den 19. november 2018 kl

Ministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest den 19. november 2018 kl Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til alle på vedlagte liste Dato: 29. oktober 2018 Enhed: JURPSYK Sagsbeh.: DEPNFF Sagsnr.: 1808711 Dok. nr.: 727998

Læs mere

UDKAST Referat af 15. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata d. 5. december 2017 kl

UDKAST Referat af 15. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata d. 5. december 2017 kl 1 STRATEGISK ALLIANCE FOR REGISTER- OG SUNDHEDSDATA (STARS*) UDKAST Referat af 15. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata d. 5. december 2017 kl. 13.15-16.30 Mødedeltagere Helle Ulrichsen

Læs mere

Preben Bo Mortensen, professor, ipsych Jeppe Klok Due, specialkonsulent, KOR

Preben Bo Mortensen, professor, ipsych Jeppe Klok Due, specialkonsulent, KOR Preben Bo Mortensen, professor, ipsych Jeppe Klok Due, specialkonsulent, KOR Er et rådgivende organ under Uddannelses- og Forskningsministeriet, formålet er at stimulere og styrke dansk registerforskning.

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Møde mellem Censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser og farmaceutiske fagmiljøer på KU og SDU Implementering af CensorIT

Møde mellem Censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser og farmaceutiske fagmiljøer på KU og SDU Implementering af CensorIT K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Møde mellem Censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser og farmaceutiske fagmiljøer på

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase . 10. februar 2010 Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase Tid: 15. januar klokken 11.00-14.00 Sted: Bygning 23. Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København S Fremmødte:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for rationel farmakoterapi. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale 502, 5.

Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for rationel farmakoterapi. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale 502, 5. R E F E R A T Emne Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for rationel farmakoterapi Mødedato 5. marts 2019, kl. 13.00-16.00 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Københavns Universitetshospitals bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

Københavns Universitetshospitals bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KUH s bestyrelse MØDEREFERAT 21. SEPTEMBER 2017 Forum Københavns Universitetshospitals bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt Fredag den

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt 1. Opsamling og systematisering af viden fra danske forskningsmiljøer om patientinddragelse i sundhedsforskning (kortlægning)

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes. Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S

DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes. Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S Deltagerinformation Projekttitel: Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-20100082. Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Læs mere

Referat af 8. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 8. maj 2012

Referat af 8. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 8. maj 2012 22-05-2012 Referat af 8. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 8. maj 2012 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand), Jørgen Schøler Kristensen (næstformand),

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07.

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER 2018 Forum Ph.d.-udvalget på HUM Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00 Sted Referent Lokale 15B-0-07 Olivia Mortensen,

Læs mere

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv.

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv. Sundheds- og Ældreministeriet Fremsendt pr. e-mail 01-03-2019 EMN-2019-00272 1263632 Thomas Birk Andersen Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv. Sundheds-

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Side 2/16 Rådgivning om eksperimentel

Læs mere

Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Tid: Torsdag

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Storbymøde. for sygeplejersker med mastereller kandidatuddannelse. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland og Kreds Midtjylland

Storbymøde. for sygeplejersker med mastereller kandidatuddannelse. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland og Kreds Midtjylland Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland og Kreds Midtjylland Storbymøde for sygeplejersker med mastereller kandidatuddannelse 28. maj 2019 BDO, Lounge, Tingvej 1, 2. sal, 8800 Viborg Storbymøde Velkommen

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed. Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet

TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed. Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet VTU S TEKNOLOGISKE FREMSYN! Pilotprojekt med FFL-bevilling til 2004! Formål! At afprøve forskellige former

Læs mere

Referat af 16. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata d. 20. marts 2018 kl

Referat af 16. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata d. 20. marts 2018 kl STRATEGISK ALLIANCE FOR REGISTER- OG SUNDHEDSDATA 3. april 2018 Referat af 16. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata d. 20. marts 2018 kl. 13.45-17.30 Mødedeltagere Helle Ulrichsen (formand)

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område oprettelse af Nationalt Genom Center m.v. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K sum@sum.dk med kopi til lepo@sum.dk Dato: 1. marts 2019 Sagsnr.: 1901577 Dok.nr.: 842673 Sagsbeh.: UH.DKETIK Høring over udkast til bekendtgørelser

Læs mere

Referat fra møde i Universitetsrådet tirsdag den 8. december 2015

Referat fra møde i Universitetsrådet tirsdag den 8. december 2015 Dato: 14. december 2015 Referat fra møde i Universitetsrådet tirsdag den 8. december 2015 Deltagere: Studerende Jesper Birch Carlsen Studerende Mikkel Warming Pedersen Studerende Charlotte Randa Allermand

Læs mere

Aftagerpanelmøde den 13. februar Aftagerpanelmøde. Forum. Møde afholdt: Den 13. februar Institut for Psykologi. Sted:

Aftagerpanelmøde den 13. februar Aftagerpanelmøde. Forum. Møde afholdt: Den 13. februar Institut for Psykologi. Sted: I N S T I T U T F O R P S Y K O L O GI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelmøde den 13. februar 2014 M Ø D E R E F E R A T 25. MARTS 2014 Forum Aftagerpanelmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

Afbud: Svend Aage Sørensen Eksterne deltager: Specialkonsulent Helene Botilde Rønne, Center for Sundhed deltog under punkt 9 fra kl

Afbud: Svend Aage Sørensen Eksterne deltager: Specialkonsulent Helene Botilde Rønne, Center for Sundhed deltog under punkt 9 fra kl REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 25. november 2015 kl. 10 13. Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen, (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. befordring under eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. befordring under eventuelt. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Referat af mødet i samarbejdsudvalget mellem Region Midtjylland og Brancheforeningen for private hospitaler og klinikker (BPK). Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014

Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014 17-02-2014 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 6013/14 Thomas Birk Andersen Tel. 35 29 82 70 Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej Glostrup. Telefon Direkte Web

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej Glostrup. Telefon Direkte Web Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Lungemedicin Dato: 23. september 2013 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Glostrup Hospital, auditorium B Deltagere: Vicedirektør Marie Nonnemann

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Møde i: SFR plastikkirurgi, 40. møde Dato: 1. september 2017 Kl.: Sted: Mødelokale 4, Gentofte Hospital

Møde i: SFR plastikkirurgi, 40. møde Dato: 1. september 2017 Kl.: Sted: Mødelokale 4, Gentofte Hospital Økonomi Planlægning og analyse Herlev Ringvej 75 Opgang 115 Telefon 38683868 Direkte 38682953 Møde i: SFR plastikkirurgi, 40. møde Dato: 1. september 2017 Kl.: 13-15 Sted: Mødelokale 4, Gentofte Hospital

Læs mere

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Til alle på vedlagte liste T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 16. december 2016 Enhed: MEDINT Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1610775 Dok. nr.: 245073

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Fællesmøde i etisk udvalg og patient/borgerudvalg samt møde i etisk udvalg For bestyrelsen for strategien for personlig medicin

Fællesmøde i etisk udvalg og patient/borgerudvalg samt møde i etisk udvalg For bestyrelsen for strategien for personlig medicin Referat Dato: 23.9.2019 Enhed: NGC Sagsbeh.: MOAN.NGC Sagsnr.: 1905814 Dok.nr.: 971790 Fællesmøde i etisk udvalg og patient/borgerudvalg samt møde i etisk udvalg For bestyrelsen for strategien for personlig

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi.

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: onsdag den 30. november 2016, kl. 14:00 til 16:00. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser 2) Godkendelse

Læs mere

Referat Møde: Lægemiddelkomité (LK) Tidspunkt: Mandag den 23. juni, kl Sted: Lokale 14, Indgang 101

Referat Møde: Lægemiddelkomité (LK) Tidspunkt: Mandag den 23. juni, kl Sted: Lokale 14, Indgang 101 Afdeling: Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Udarbejdet af: Jesper Risom Sagsnr.: E-mail: jesper.risom@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 23. juni 2014 Telefon: 23639410 Referat Møde: Lægemiddelkomité

Læs mere