Udvidet brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet brugsanvisning"

Transkript

1 Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN

2 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt / i kassen sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Hurtig installationsvejledning Følg instruktionerne for at konfigurere din Trykt / i kassen maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger. Grundlæggende Gør dig bekendt med grundlæggende fax-, Trykt / i kassen 1 brugsanvisning kopierings-, scannings- og PhotoCapture Center -funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding. Udvidet brugsanvisning Gør dig bekendt med avancerede funktioner: Fax, PDF-fil / cd-rom kopiering, sikkerhedsfunktioner, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Softwarebrugsanvisning Følg disse anvisninger for udskrivning, scanning, PDF-fil / cd-rom netværksscanning, PhotoCapture Center, fjernindstilling, PC-Fax, Web Services (scanning) og brug af Brother ControlCenter-hjælpeprogrammet. Netværksbrugsanvisning Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for kablede og trådløse netværk og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller til maskinen og detaljerede tip til fejlfinding. PDF-fil / cd-rom Web Connect vejledning AirPrint vejledning Google Cloud Print vejledning Wi-Fi Direct vejledning Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan 1 Dette kan variere afhængigt af landet. 2 Besøg os på Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om adgang til internettjenester fra Brother-maskinen samt billeder, der kan hentes, udskrivning af data og overførsel af filer direkte til internettjenester. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om AirPrint til udskrivning fra Mac OS X v10.7.x og din iphone, ipod touch, ipad eller anden ios-enhed til Brother-maskinen uden at installere en printerdriver. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger Google Cloud Print -tjenester til udskrivning via internettet. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer Brother-maskinen til trådløs udskrivning direkte fra en mobil enhed, der understøtter Wi-Fi Direct -standarden. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra Brother-maskinen til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk. PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 i

3 Indholdsfortegnelse 1 Generel opsætning 1 VIGTIG INFORMATION... 1 Hukommelseslagring... 1 Automatisk sommertid (kun MFC-modeller)... 1 Dvaletilstand... 2 Autosluk (DCP-J4110DW)... 2 Touchscreen-display... 3 Ændring af touchscreen-sproget (afhængigt af din model)... 3 Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning Sikkerhedsfunktioner 4 Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0)... 4 Før du begynder at bruge Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0)... 4 Indstilling og ændring af administratoradgangskoden... 5 Opsætning af brugere med begrænsede rettigheder... 6 Secure Function Lock (sikker funktionslås) til/fra... 6 Skift af brugere... 7 Skift til tilstanden Offentlig Afsendelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) 8 Ekstra afsendelsesindstillinger... 8 Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger... 8 Stop faxafsendelse... 8 Kontrast... 8 Ændring af faxopløsningen... 9 Indstilling af dine ændringer som en ny standard Gendannelse af faxindstillingerne til fabriksstandard Ekstra afsendelsesfunktioner Manuel afsendelse af en faxmeddelelse Afsendelse af en fax ved slutning af samtalen Dobbelt adgang (kun sort/hvid) Rundsendelse (kun sort/hvid) Realtidstransmission Oversøisk funktion Forsinket faxmeddelelse (kun sort/hvid) Forsinket batchafsendelse (kun sort/hvid) Kontrol og annullering af ventende job Pollingoversigt Pollingafsendelse (kun sort/hvid) ii

4 4 Modtagelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) 17 Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid) Faxvideresendelse Faxlager Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen PC-Fax-modtagelse (kun Windows ) Slå funktioner til hukommelsesmodtagelse fra Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse Fjernmodtagelse Indstilling af en fjernadgangskode Brug af din fjernadgangskode Fjernkommandoer til fax Modtagelse af faxmeddelelser Ændring af faxvideresendelsesnummer Ekstra modtagefunktioner Modtagelse ved papirmangel Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse Modtagelse af en fax ved slutningen af samtalen Midlertidig fax-backup Pollingoversigt Pollingmodtagelse Opkald til og lagring af numre (kun MFC-modeller) 29 Stemmebetjeninger Ekstra opkaldsfunktioner Kombination af hurtigopkaldsnumre Andre måder at lagre numre på Lagring af hurtigopkaldsnumre fra udgående opkald Lagring af hurtigopkaldsnumre fra nummervisningshistorikken Opsætning af grupper til rundsendelse Udskrivning af rapporter 35 Faxrapporter (kun MFC-modeller) Transmissionsbekræftelsesrapport Faxjournal (aktivitetsrapport) Rapporter Sådan udskrives en rapport iii

5 7 Kopiering 37 Kopiindstillinger Stop kopiering Ændring af kopieringshastighed og -kvalitet Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout) i-1-ID-kopi (Sidelayout) Sortering af kopier Justering af tæthed Funktion til blækbesparelse Kopi på tyndt papir Bogkopi Fjerne baggrundsfarve Dobbeltsidet kopiering Indstilling af dine ændringer som en ny standard Gendannelse af alle indstillinger til fabriksstandard Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flashhukommelsesdrev 47 PhotoCapture Center -funktioner Hukommelseskort, USB flash-hukommelsesdrev og mappestrukturer Videoudskrivning Udskriv billeder Udskriv Indeks (miniaturebilleder) Udskrivning af fotos Udskrivning af alle fotos DPOF-udskrivning PhotoCapture Center -udskriftsindstillinger Udskriftskvalitet Papirindstillinger Justering af lysstyrke, kontrast og farve Beskæring Print til kant Datoudskrivning Indstilling af dine ændringer som en ny standard Gendannelse af alle indstillinger til fabriksstandard Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev Sådan indstilles en ny standard Sådan nulstilles til fabriksstandard Udskrivning af fotos fra et kamera 58 Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera PictBridge-krav Indstilling af dit digitalkamera Udskrivning af billeder DPOF-udskrivning Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge) Udskrivning af billeder iv

6 A Rutinemæssig vedligeholdelse 62 Rengøring og kontrol af maskinen Rengøring af maskinens overflade Rengøring af maskinens printerplade Rengøring af papirfremføringsrullerne Rengøring af papiroptagningsrullerne Rengøring af papiroptagningsrullerne til papirbakke #2 (MFC-J4610DW) Kontrol af blækmængden Pakning og forsendelse af maskinen B Ordliste 69 C Indeks 73 v

7 1 Generel opsætning VIGTIG INFORMATION 1 De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser MFC-J4410DW. Hukommelseslagring (MFC-J4410DW og MFC-J4610DW) Dine menuindstillinger gemmes permanent og går ikke tabt i tilfælde af strømsvigt. Midlertidige indstillinger (f.eks. Oversøisk fax) vil gå tabt. Hvis du har valgt Indst. ny std. som foretrukne indstillinger for Fax, Scan, Kopi og Foto, går disse indstillinger ikke tabt. Under et strømsvigt vil maskinen også huske dato og klokkeslæt og tidsprogrammerede faxjob (som f.eks. Forsinket fax) i op til 24 timer. (DCP-J4110DW) Dine menuindstillinger gemmes permanent og går ikke tabt i tilfælde af strømsvigt. Hvis du har valgt Indst. ny std., går indstillingerne i funktionerne Kopi, Foto og Scan ikke tabt. Midlertidige indstillinger går tabt. Automatisk sommertid (kun MFC-modeller) Du kan indstille maskinen til automatisk at skifte til sommertid. Maskinen stiller selv uret én time frem i foråret og én time tilbage i efteråret. Sørg for, at du har indstillet den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt i indstillingen Dato&Klokkslæt. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Grundindst. c Tryk på Grundindst. d Tryk på Dato&Klokkslæt. e Tryk på s eller t for at få vist Auto sommertid. f Tryk på Auto sommertid. g Tryk på Fra (eller Til). h Tryk på. 1

8 Kapitel 1 Dvaletilstand Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand (op til 60 minutter). Timeren genstarter, hvis der udføres betjening af maskinen. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Gen. opsætning. c Tryk på Gen. opsætning. d Tryk på s eller t for at få vist Dvale. e Tryk på Dvale. f Tryk på s eller t for at få vist 1Min, 2Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min eller 60Min for at vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand. Tryk på den indstilling, du vil definere. g Tryk på. Autosluk (DCP-J4110DW) Autoslukfunktionen slukker maskinen en time efter, at den er gået i dvaletilstand. Når denne funktion er sat til Fra, slukkes maskinen ikke automatisk. Bemærk, at maskinen ikke slukkes automatisk, når: maskinen er sluttet til et kabelbaseret netværk maskinen er sluttet til et trådløst netværk WLAN er valgt i indstillingen Netværks I/F a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Gen. opsætning. c Tryk på Gen. opsætning. d Tryk på s eller t for at få vist Auto strømstyr. Fra. e Tryk på Auto strømstyr. Fra. f Tryk på Til (eller Fra). g Tryk på. 2

9 Generel opsætning Touchscreen-display Ændring af touchscreensproget (afhængigt af din model) Du kan ændre touchscreen-sproget. g Tryk på s eller t for at få vist 10Sek, 20Sek, 30Sek eller Fra, og tryk derefter på den ønskede indstilling. h Tryk på. 1 a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t for at få vist Grundindst. c Tryk på Grundindst. d Tryk på s eller t for at få vist Lokalt sprog. e Tryk på Lokalt sprog. f Tryk på dit sprog. g Tryk på. Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning Du kan indstille, hvor længe baggrundsbelysningen på displayet skal forblive tændt efter det sidste tastetryk. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Gen. opsætning. c Tryk på Gen. opsætning. d Tryk på s eller t for at få vist LCD-indstill. e Tryk på LCD-indstill. f Tryk på Dæmp Timer. 3

10 2 Sikkerhedsfunktioner Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) Med Secure Function Lock (sikker funktionslås) kan du begrænse offentlig adgang til bestemte maskinfunktioner: Fax Tx (faxafsendelse) 1 Fax Rx (faxmodtagelse) 1 Kopi Scanning PCC (PhotoCapture Center ) PC-udskrivning Farveudskrivning Sidebegrænsning Web Upload Web Download 1 Kun MFC-modeller. Denne funktion forhindrer også brugere i at ændre maskinens standardindstillinger ved at begrænse adgangen til dens funktioner. Inden du bruger sikkerhedsfunktionerne, skal du først indtaste en administratoradgangskode. Adgang til begrænsede funktioner kan aktiveres ved at oprette en bruger med begrænsede rettigheder. Brugere med begrænsede rettigheder skal indtaste en adgangskode for at bruge maskinen. Sørg for at gemme din adgangskode på et sikkert sted. Hvis du glemmer den, skal du kontakte Brother Support for at få hjælp. Kun administratorer kan indstille begrænsninger og foretage ændringer for hver bruger. Hvis Fax Tx er deaktiveret, kan du ikke bruge nogen af funktionerne i menuen Fax. 1 Pollingafsendelse og Pollingmodtagelse er kun aktive, når både Fax Tx og Fax Rx er aktiveret. 1 Du kan ikke redigere eller slette en genvej, når Secure Function Lock (sikker funktionslås) er indstillet til Til. 1 Kun MFC-modeller. Før du begynder at bruge Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) Du kan konfigurere indstillingerne for Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) i en webbrowser. Inden konfigurering skal du foretage nedenstående forberedelser. a Start din webbrowser. b Indtast "vmaskinens IP-adresse/" i adresselinjen i webbrowseren (hvor "maskinens IP-adresse" er maskinens IP-adresse). F.eks.: x / Maskinens IP-adresse fremgår af netværkskonfigurationslisten. (uu Netværksbrugsanvisning: Udskrivning af netværkskonfigurationsrapporten). 4

11 Sikkerhedsfunktioner c Indtast en adgangskode i feltet Login (Log ind). (Denne adgangskode er til at logge ind på maskinens webside, ikke administratoradgangskoden til Secure Function Lock (sikker funktionslås)). Klik på. Hvis du bruger en webbrowser til at konfigurere maskinindstillingerne første gang, skal du indstille en adgangskode. 1 Klik på Please configure the password (Konfigurer adgangskoden). 2 Indtast den adgangskode, du vil bruge (op til 32 tegn). 3 Indtast adgangskoden igen i feltet Confirm New Password (Bekræft ny adgangskode). 4 Klik på Submit (Send). Indstilling og ændring af administratoradgangskoden Du kan konfigurere disse indstillinger i en webbrowser. Se Før du begynder at bruge Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) uu side 4, hvis du vil opsætte websiden. Følg derefter anvisningerne nedenfor. Indstilling af administratoradgangskoden Den adgangskode, du indstiller i disse trin, er til administratoren. Denne adgangskode bruges til at opsætte brugere og slå Secure Function Lock (sikker funktionslås) til eller fra. (Se Opsætning af brugere med begrænsede rettigheder uu side 6 og Secure Function Lock (sikker funktionslås) til/fra uu side 6). a Klik på Administrator (Administrator). b Klik på Secure Function Lock (Sikker funktionslås). c Indtast et firecifret tal til adgangskoden i feltet New Password (Ny adgangskode). d Indtast adgangskoden igen i feltet Retype Password (Genindtast adgangskode). e Klik på Submit (Send). Ændring af administratoradgangskoden a Klik på Administrator (Administrator). b Klik på Secure Function Lock (Sikker funktionslås). c Indtast et firecifret tal for den nye adgangskode i feltet New Password (Ny adgangskode). d Indtast den nye adgangskode igen i feltet Retype Password (Genindtast adgangskode). e Klik på Submit (Send). 2 5

12 Kapitel 2 Opsætning af brugere med begrænsede rettigheder Du kan opsætte brugere med begrænsninger og en adgangskode. Du kan opsætte op til 10 brugere. Du kan konfigurere disse indstillinger i en webbrowser. Se Før du begynder at bruge Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) uu side 4, hvis du vil opsætte websiden. Følg derefter anvisningerne nedenfor. a Klik på Administrator (Administrator). b Klik på Secure Function Lock (Sikker funktionslås). c Indtast et alfanumerisk gruppenavn eller brugernavn (op til 15 tegn) i feltet ID Number/Name (Id-nummer/navn), og indtast derefter en firecifret adgangskode i feltet PIN (PIN-kode). Du kan ikke bruge den samme adgangskode som en anden brugers adgangskode. Du kan opsætte én offentlig bruger. Offentlige brugere behøver ikke indtaste en adgangskode. Læs mere i uu Netværksbrugsanvisning. Secure Function Lock (sikker funktionslås) til/fra Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, viser touchscreen'en Forkert password. Indtast den korrekte adgangskode. Hvis du glemmer den, skal du kontakte Brother Support for at få hjælp. Secure Function Lock (sikker funktionslås) til a Tryk på (Indstil.). d Fjern markeringen for de funktioner, du vil begrænse, i feltet Print Activities (Udskriftsaktiviteter) og i feltet Others (Andre). Hvis du vil konfigurere det maksimale sideantal, skal du markere feltet On (Aktiveret) i Page Limit (Sidebegrænsning) og derefter indtaste tallet i feltet Max. (Maks). Klik på Submit (Send). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Gen. opsætning. c Tryk på Gen. opsætning. d Tryk på s eller t for at få vist Funktionslås. e Tryk på Funktionslås. f Tryk på Lås FraiTil. g Indtast den firecifrede administratoradgangskode ved at bruge tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. 6

13 Sikkerhedsfunktioner Ikonet for Secure Function Lock (sikker funktionslås) vises tydeligt på skærmen Hjem. e Tryk på dit brugernavn. f Indtast den firecifrede brugeradgangskode ved at bruge tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. Skift til tilstanden Offentlig 2 Secure Function Lock (sikker funktionslås) fra a Tryk på XXXXX (hvor xxxxx er brugernavnet). b Tryk på Gå til Off. a Tryk på eller XXXXX (hvor xxxxx er brugernavnet). b Tryk på Lås TiliFra. c Indtast den firecifrede administratoradgangskode ved at bruge tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. Skift af brugere Denne indstilling giver en bruger med begrænsede rettigheder mulighed for at logge på maskinen, når Secure Function Lock (sikker funktionslås) er slået til. a Tryk på eller XXXXX på touchscreen'en (hvor xxxxx er brugernavnet). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Skift bruger. c Tryk på Skift bruger. d Tryk på s eller t for at få vist dit brugernavn. 7

14 3 Afsendelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) Ekstra afsendelsesindstillinger Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger Når du sender en faxmeddelelse, kan du vælge en kombination af indstillinger som f.eks. Fax opløsning, Kontrast, Glasscannestr. og Realtid TX. Du kan også vælge: Oversigt, Adressebog, Rundsending, Farveindstilling, Forsinket fax, Batch afs, Polling Afs., Polling Modt., Oversøisk fax, Indst. ny std. og Fabrik.nulst. Nogle af indstillingerne er kun tilgængelige ved afsendelse af faxmeddelelser i sort/hvid. a Ilæg dokumentet. b Tryk på (Fax). Touchscreen'en viser: c Tryk på Indstill. d Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist den indstilling, du vil ændre. Tryk på indstillingen, når den vises. e Tryk på den indstilling, du vil definere. f Gå tilbage til trin d, hvis du vil ændre flere indstillinger. g Tryk på OK, når du er færdig med at ændre indstillinger. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Faxstart. De fleste indstillinger er midlertidige, og maskinen vender tilbage til standardindstillingerne, når du har sendt en faxmeddelelse. Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standardindstillinger. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. (Se Indstilling af dine ændringer som en ny standard uu side 10). Stop faxafsendelse Tryk på Kontrast for at stoppe faxafsendelsen. Hvis dokumentet er meget lyst eller meget mørkt, ønsker du måske at ændre kontrasten. Til de fleste dokumenter kan fabriksindstillingen Auto anvendes. Maskinen vælger automatisk den relevante kontrast til dokumentet. Vælg Lys, når du sender et lyst dokument. Vælg Mørk, når du sender et mørkt dokument. a Ilæg dokumentet. b Tryk på (Fax). c Tryk på Indstill. d Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Kontrast. e Tryk på Kontrast. 8

15 Afsendelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) f Tryk på s eller t for at få vist Auto, Lys eller Mørk, og tryk derefter på den ønskede indstilling. g Tryk på OK. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Faxstart. Selvom du vælger Lys eller Mørk, sender maskinen faxmeddelelsen ved hjælp af indstillingen Auto i enhver af følgende situationer: Når du sender en farvefaxmeddelelse. Når du vælger Foto som faxopløsning. Ændring af faxopløsningen Du kan forbedre kvaliteten i en faxmeddelelse ved at ændre faxopløsningen. a Ilæg dokumentet. b Tryk på (Fax). c Tryk på Indstill. d Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Fax opløsning. e Tryk på Fax opløsning. f Tryk på s eller t for at få vist opløsningsindstillingerne, og tryk derefter på den ønskede indstilling. g Tryk på OK. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Faxstart. Du kan vælge fire forskellige opløsningsindstillinger for faxmeddelelser i sort/hvid og to i farve. Sort/hvid Standard Fin S.Fin Foto Farve Standard Fin Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter. God til lille skrift og sendes lidt langsommere end Standard-opløsningen. God til lille skrift eller stregtegning og sendes lidt langsommere end Fin-opløsningen. Bruges, når dokumentet har varierede gråtoner, eller hvis det er et fotografi. Fotografi har den langsomste transmission. Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter. Bruges, når dokumentet er et fotografi. Transmissionstiden er langsommere end ved Standard-opløsningen. Hvis du vælger S.Fin eller Foto og derefter sender en farvefaxmeddelelse (vælger Farve i Farveindstilling), sender maskinen faxmeddelelsen ved hjælp af indstillingen Fin. 3 9

16 Kapitel 3 Indstilling af dine ændringer som en ny standard Du kan gemme de faxindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standardindstillinger som f.eks. Fax opløsning, Kontrast, Farveindstilling, Realtid TX og Glasscannestr. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. a Tryk på (Fax). b Tryk på Indstill. c Tryk på s eller t på touchpanelet for vælge det menupunkt, du vil ændre. Tryk på din nye indstilling. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre. d Når du har ændret den sidste indstilling til din foretrukne indstilling, skal du trykke på s eller t for at få vist Indst. ny std. e Tryk på Indst. ny std. f Tryk på OK. g Touchscreen'en beder dig om at bekræfte ændringen til de nye standardindstillinger. Tryk på Ja for at bekræfte. Gendannelse af faxindstillingerne til fabriksstandard Du kan gendanne fabriksstandarden for alle faxindstillinger, du har ændret. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. a Tryk på (Fax). b Tryk på Indstill. c Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Fabrik.nulst. d Tryk på Fabrik.nulst. e Touchscreen'en beder dig om at bekræfte, at du vil skifte tilbage til fabriksstandarden. Tryk på Ja for at bekræfte. f Tryk på. h Tryk på. 10

17 Afsendelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) Ekstra afsendelsesfunktioner Manuel afsendelse af en faxmeddelelse Med manuel transmission er det muligt at høre opkalds-, ringe- og faxmodtagelsestonerne under afsendelse af en faxmeddelelse. Brug ADF'en til afsendelse af faxmeddelelser med flere sider. a Ilæg dokumentet. b Tryk på (Fax). c Hvis du vil lytte efter en opkaldstone, skal du løfte røret på en ekstern telefon. d Indtast faxnummeret på den eksterne telefon. e Tryk på Faxstart, når du hører faxtonerne. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på Send på touchscreen'en for at sende faxmeddelelsen. f Læg røret på den eksterne telefon på. Afsendelse af en fax ved slutning af samtalen Ved slutningen af samtalen kan du sende en faxmeddelelse til den anden part, før I begge lægger på. a Anmod den anden part om at vente på faxtonen (bip) og derefter trykke på Start- eller Send-tasten, før vedkommende lægger røret på. b Ilæg dokumentet. c Tryk på FaxStart. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på Send for at sende faxmeddelelsen. d Læg røret på den eksterne telefon på. Dobbelt adgang (kun sort/hvid) Du kan kalde op til et nummer og begynde at scanne faxmeddelelsen ind i hukommelsen også selvom maskinen sender fra hukommelsen, modtager faxmeddelelser eller udskriver pc-data. Touchscreen'en viser det nye jobnummer. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, vil variere afhængigt af de data, der er på siderne. Hvis meddelelsen Hukommelse fuld vises, skal du trykke på for at annullere eller på OK for at sende de sider, som allerede er scannet. 3 11

18 Kapitel 3 Rundsendelse (kun sort/hvid) Rundsendelse betyder, at den samme faxmeddelelse automatisk sendes til mere end ét faxnummer. Du kan medtage gruppeog hurtigopkaldsnumre i samme rundsending. Når rundsendelsen er afsluttet, udskrives en rundsendelsesrapport. Før du begynder rundsendelsen Hurtigopkaldsnumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en rundsendelse. (uu Grundlæggende brugsanvisning: Lagring af hurtigopkaldsnumre). Gruppenumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en rundsendelse. Gruppenumre omfatter mange gemte hurtigopkaldsnumre for nemmere opkald. (Se Opsætning af grupper til rundsendelse uu side 32). Rundsendelse af en fax a Ilæg dokumentet. b Tryk på (Fax). c Tryk på Indstill. d Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Rundsending. e Tryk på Rundsending. f Tryk på Tilføj fra adressebog. Tryk på for at søge i alfabetisk eller numerisk rækkefølge. Tryk på afkrydsningsfelterne for de numre, du vil tilføje til rundsendelsen. Tryk på OK, når du har markeret de numre, du vil tilføje. Hvis du har hentet Internet Fax: Du kan rundsende til en -adresse, hvis du har gemt den som et hurtigopkaldsnummer. (uu Grundlæggende brugsanvisning: Lagring af hurtigopkaldsnumre). g Tryk på s eller t for at gennemse og kontrollere den viste liste over numre til rundsendelse, og tryk derefter på OK for at acceptere den. h Hvis du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på OK. i Tryk på Faxstart. Rundsending er ikke tilgængelig, når du vælger Farve i Farveindstilling. Afsendelse af en faxmeddelelse fra ADF'en Maskinen begynder at scanne dokumentet. Afsendelse af en faxmeddelelse fra scannerglaspladen Når touchscreen'en spørger Næste side?, skal du gøre et af følgende: Tryk på Nej (Send) for at sende en enkelt side. Maskinen begynder at sende dokumentet. For at sende mere end en side skal du trykke på Ja og placere den næste side på scannerglaspladen. Tryk på OK. Maskinen begynder at scanne siden. (Gentag dette trin for hver ekstra side). 12

19 Afsendelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) Hvis du ikke har brugt nogen af numrene til grupper, kan du "rundsende" faxmeddelelser til helt op til 200 forskellige numre. Maskinens ledige hukommelse varierer afhængigt af de jobtyper, der er i hukommelsen, og det antal steder, du rundsender til. Hvis du rundsender til det maksimale antal tilgængelige numre, kan du ikke bruge dobbelt adgang og forsinket fax. Hvis meddelelsen Hukommelse fuld vises, skal du trykke på for at annullere eller på OK for at sende de sider, som allerede er scannet. Annullering af en rundsendelse, der er i gang a Tryk på. b Gør et af følgende: Tryk på Hele rundsend. for at annullere hele rundsendelsen. Gå til trin c. Tryk på det nummer, der ringes op til på touchscreen'en, for at annullere det aktuelle job. Gå til trin d. Tryk på for at afslutte uden at annullere. c Når du bliver spurgt på touchscreen'en, om du vil annullere hele rundsendelsen, skal du gøre et af følgende: Tryk på Ja for at bekræfte. Tryk på Nej for at afslutte uden at annullere. d Gør et af følgende: Tryk på Ja for at annullere det aktuelle job. Tryk på Nej for at afslutte uden at annullere. Realtidstransmission Når du sender en faxmeddelelse, scanner maskinen dokumenterne ind i hukommelsen, før den sender dem. Derefter starter maskinen opkald og afsendelse, så snart telefonlinjen er ledig. Du kan evt. ønske at sende et vigtigt dokument med det samme uden at vente på transmission fra hukommelsen. Dette kan gøres, ved at aktivere Realtid TX. a Ilæg dokumentet. b Tryk på (Fax). c Tryk på Indstill. d Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Realtid TX. e Tryk på Realtid TX. f Tryk på Til (eller Fra). g Tryk på OK. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Faxstart. Hvis du sender en farvefaxmeddelelse, eller hvis hukommelsen er fuld, og du sender en faxmeddelelse i sort-hvid fra ADF'en, sender maskinen dokumentet i realtid (selv hvis Realtid TX er indstillet til Fra). I realtidstransmission virker den automatiske genopkaldsfunktion ikke, hvis du bruger scannerglaspladen. 3 13

20 Kapitel 3 Oversøisk funktion Hvis du har problemer med at sende en faxmeddelelse til en oversøisk destination på grund af mulig interferens på telefonlinjen, anbefaler vi, at du slår Oversøisk funktion til. Når du har sendt en faxmeddelelse ved hjælp af denne funktion, vil den automatisk slukke af sig selv. a Ilæg dokumentet. b Tryk på (Fax). c Tryk på Indstill. d Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Oversøisk fax. e Tryk på Oversøisk fax. f Tryk på Til (eller Fra). g Tryk på OK. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Faxstart. Forsinket faxmeddelelse (kun sort/hvid) Du kan gemme op til 50 faxmeddelelser i hukommelsen til senere afsendelse inden for de næste 24 timer. Disse faxmeddelelser sendes på det tidspunkt på dagen, du indtastede i trin g. a Ilæg dokumentet. b Tryk på (Fax). c Tryk på Indstill. d Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Forsinket fax. e Tryk på Forsinket fax. f Tryk på Til (eller Fra). g Tryk på tastaturet på touchscreen'en for at indtaste det klokkeslæt (i 24-timers/ format), hvor faxmeddelelsen skal sendes. (Indtast f.eks. 19:45 for 7:45 PM). Tryk på OK. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, afhænger af mængden af data, der er på siderne. h Tryk på OK. i Indtast faxnummeret. j Tryk på Faxstart. Forsinket fax er ikke tilgængelig, når du vælger Farve i Farveindstilling. Forsinket batchafsendelse (kun sort/hvid) Før du sender forsinkede faxmeddelelser, vil din maskine forsøge at spare tid ved at sortere alle faxmeddelelserne i hukommelsen efter modtager og planlagt tid. Alle forsinkede faxmeddelelser, som er til det samme faxnummer på det samme tidspunkt, sendes som én transmission for at spare transmissionstid. a Tryk på (Fax). b Tryk på Indstill. c Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Batch afs. d Tryk på Batch afs. e Tryk på Til (eller Fra). f Tryk på. 14

21 Afsendelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) Kontrol og annullering af ventende job Du kan kontrollere, hvilke job der fortsat venter i hukommelsen på at blive sendt, eller annullere et job. (Hvis der ikke er noget job, viser Touchscreen'en Ingen job venter). a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Fax. c Tryk på Fax. d Tryk på s eller t for at få vist Mgl.jobs. e Tryk på Mgl.jobs. Alle ventende job vises på touchscreen'en. f Tryk på s eller t for at rulle gennem jobbene, og tryk på det job, du vil annullere. Tryk på Annul. g Gør et af følgende: Tryk på Ja for at annullere. Hvis du vil annullere et andet job, skal du gå til trin f. Tryk på Nej for at afslutte uden at annullere. h Når du er færdig, skal du trykke på. Pollingoversigt Med polling kan du indstille din maskine, så andre personer kan modtage faxmeddelelser fra dig, men de betaler for opkaldet. Det giver dig også mulighed for at kalde op til en anden persons faxmaskine og modtage en faxmeddelelse fra den, så du betaler for opkaldet. Pollingfunktionen skal indstilles på begge maskiner for, at dette fungerer. Polling understøttes ikke af alle maskiner. Pollingafsendelse (kun sort/ hvid) Med pollingafsendelse kan du indstille maskinen til at vente med et dokument, så en anden faxmaskine kan kalde op og hente det. Dokumentet gemmes og kan hentes af enhver anden faxmaskine, indtil du sletter faxmeddelelsen i hukommelsen. (Se Kontrol og annullering af ventende job uu side 15). Indstille pollingtransmission a Ilæg dokumentet. b Tryk på (Fax). c Tryk på Indstill. d Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Polling Afs. e Tryk på Polling Afs. f Tryk på s eller t for at få vist Standard. g Tryk på Standard. h Tryk på Faxstart. i Hvis du bruger scannerglaspladen, beder touchscreen'en dig om at vælge en af følgende muligheder: 3 15

22 Kapitel 3 Tryk på Ja for at scanne en side mere. Gå til trin j. Tryk på Nej (Send) for at gemme dokumentet i hukommelsen. Andre faxmaskiner kan nu ringe til din maskine og hente dokumentet. j Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på OK. Gentag trin i og j for hver ekstra side. Dokumentet gemmes i hukommelsen og sendes, når det polles. Tryk på Ja for at scanne en side mere. Gå til trin k. Tryk på Nej (Send) for at sende dokumentet. k Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på OK. l Gentag trin j og k for hver ekstra side. Dokumentet gemmes i hukommelsen og venter på at blive pollet. Indstille til pollingafsendelse med sikkerhedskode Med sikker polling kan du begrænse, hvem der kan få de dokumenter, du har indstillet til polling. Sikker polling fungerer kun med Brotherfaxmaskiner. Hvis en anden person vil hente en faxmeddelelse fra din maskine, vil de skulle indtaste sikkerhedskoden. a Ilæg dokumentet. b Tryk på (Fax). c Tryk på Indstill. d Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Polling Afs. e Tryk på Polling Afs. f Tryk på s eller t for at få vist Sikker. g Tryk på Sikker. h Indtast et firecifret nummer. Tryk på OK. i Tryk på Faxstart. j Hvis du bruger scannerglaspladen, beder touchscreen'en dig om at vælge en af følgende muligheder: 16

23 4 Modtagelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid) Du kan kun bruge én hukommelsesmodtagefunktion ad gangen: Faxvideresendelse Faxlager PC-Fax-modtagelse Fra Du kan til enhver tid ændre valget. Hvis modtagne faxmeddelelser fortsat befinder sig i maskinens hukommelse, når du ændrer funktionen til Hukommelsesmodtagelse, vises en meddelelse på touchscreen'en. (Se Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse uu side 20). Faxvideresendelse Når du vælger faxvideresendelse, gemmer maskinen de modtagne faxmeddelelser i hukommelsen. Maskinen vil derefter kalde det faxnummer op, du har programmeret, og videresende faxmeddelelsen. h Tryk på s eller t for at få vist Send fax. i Tryk på Send fax. j Indtast nummeret til videresendelse (op til 20 cifre) ved brug af tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. k Tryk på Backup udsk.:til eller Backup udsk.:fra. VIGTIGT! Hvis du vælger Backup udsk.:til, udskriver maskinen også faxmeddelelsen på din maskine, så du har en kopi. Dette er en sikkerhedsfunktion i tilfælde af strømsvigt, inden faxmeddelelsen videresendes, eller hvis der er et problem med den modtagende maskine. Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver din maskine faxmeddelelsen i farve på din maskine, men videresender ikke faxmeddelelsen til det faxvideresendelsesnummer, du har programmeret. 4 a Tryk på (Indstil.). l Tryk på. b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Fax. c Tryk på Fax. d Tryk på s eller t for at få vist Modtageindst. e Tryk på Modtageindst. f Tryk på s eller t for at få vist Huk.modtagelse. g Tryk på Huk.modtagelse. 17

24 Kapitel 4 Faxlager Hvis du vælger Faxlager, gemmer maskinen de modtagne faxmeddelelser i hukommelsen. Du vil kunne hente faxmeddelelser fra andre destinationer ved hjælp af fjernmodtagelseskommandoerne. Hvis du har slået Faxlager til, udskriver maskinen automatisk en backup-kopi. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Fax. c Tryk på Fax. d Tryk på s eller t for at få vist Modtageindst. e Tryk på Modtageindst. f Tryk på s eller t for at få vist Huk.modtagelse. g Tryk på Huk.modtagelse. h Tryk på s eller t for at få vist Fax lager. i Tryk på Fax lager. j Tryk på. Farvefaxmeddelelser kan ikke gemmes i hukommelsen. Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver din maskine farvefaxmeddelelsen på din maskine. Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen Hvis du har valgt Faxlager, kan du fortsat udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen, når du er ved maskinen. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Fax. c Tryk på Fax. d Tryk på s eller t for at få vist Print dokument. e Tryk på Print dokument. f Tryk på Start. g Tryk på. Når du udskriver en faxmeddelelse fra hukommelsen, slettes faxdataene på din maskine. 18

25 Modtagelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) PC-Fax-modtagelse (kun Windows ) Hvis du slår PC-Fax-modtagefunktionen til, vil maskinen gemme modtagne faxmeddelelser i hukommelsen og automatisk sende dem til din pc. Derefter kan du bruge din pc til at se og gemme disse faxmeddelelser. Selvom du har slukket din pc (f.eks. om natten eller i weekenden), modtager din maskine faxmeddelelser og gemmer dem i hukommelsen. Når du starter pc'en, og PC-Faxmodtagelsessoftwaren kører, overfører din maskine automatisk faxmeddelelserne til pc'en. Hvis du vil overføre de modtagne faxmeddelelser til pc'en, skal du have PC-Fax-modtagelsessoftwaren kørende på din pc. (uu Softwarebrugsanvisning: PC-Fax-modtagelse). Hvis du vælger Backup udsk.:til, udskriver maskinen også faxmeddelelsen. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Fax. c Tryk på Fax. d Tryk på s eller t for at få vist Modtageindst. e Tryk på Modtageindst. f Tryk på s eller t for at få vist Huk.modtagelse. g Tryk på Huk.modtagelse. h Tryk på s eller t for at få vist PC fax modtag. i Tryk på PC fax modtag. j Touchscreen'en viser meddelelsen Kør PC-Fax på computer. Tryk på OK. k Tryk på <USB> eller navnet på den pc, du ønsker at modtage faxmeddelelser fra, når du er på et netværk. l Tryk på Backup udsk.:til eller Backup udsk.:fra. m Tryk på. PC-Fax-modtagelse understøttes ikke af Mac OS. Før du kan indstille PC-Fax-modtagelse, skal du installere MFL-Pro Suitesoftwaren på din pc. Kontroller, at din pc er tilsluttet og tændt. (uu Softwarebrugsanvisning: PC-Faxmodtagelse). Hvis du får en fejlmeddelelse, og maskinen ikke kan udskrive faxmeddelelserne i hukommelsen, kan du bruge denne indstilling til at overføre faxmeddelelserne til din pc. (uu Grundlæggende brugsanvisning: Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport). Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver din maskine farvefaxmeddelelsen, men sender ikke faxmeddelelsen til din pc. Gentag trin a til m for at ændre destinations-pc'en. 4 19

26 Kapitel 4 Slå funktioner til hukommelsesmodtagelse fra a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Fax. c Tryk på Fax. d Tryk på s eller t for at få vist Modtageindst. e Tryk på Modtageindst. f Tryk på s eller t for at få vist Huk.modtagelse. g Tryk på Huk.modtagelse. h Tryk på Fra. i Tryk på. Touchscreen'en viser flere indstillinger, hvis der fortsat er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. (Se Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse uu side 20). Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse Hvis der er modtagne faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse, når du ændrer funktionerne til hukommelsesmodtagelse, vil touchscreen'en stille dig ét af følgende spørgsmål: Hvis alle de modtagne faxmeddelelser allerede er blevet udskrevet Slet alle dok? Hvis du trykker på Ja, slettes faxmeddelelser i hukommelsen, før indstillingen ændres. Hvis du trykker på Nej, vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive slettet, og indstillingen vil være uændret. Hvis der er ikke-udskrevne faxmeddelelser i hukommelsen Print alle fax? Hvis du trykker på Ja, udskrives faxmeddelelser i hukommelsen, før indstillingen ændres. Hvis der allerede er udskrevet en sikkerhedskopi, udskrives den ikke igen. Hvis du trykker på Nej, vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive udskrevet, og indstillingen vil være uændret. Hvis der er modtagne faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse, når du skifter til PC fax modtag fra en anden indstilling [Send fax eller Fax lager], skal du trykke på <USB> eller navnet på pc'en, hvis maskinen er tilsluttet et netværk. Touchscreen'en stiller dig følgende spørgsmål: Send fax til PC? Hvis du trykker på Ja, bliver faxmeddelelser i hukommelsen sendt til din pc, inden indstillingen ændres. Du vil blive spurgt, om du ønsker sikkerhedsudskrivning. (Se PC-Faxmodtagelse (kun Windows ) uu side 19 for at få flere oplysninger). Hvis du trykker på Nej, vil faxmeddelelser i hukommelsen ikke blive slettet eller overført til din pc, og indstillingen vil være uændret. 20

27 Modtagelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) Fjernmodtagelse Du kan kalde op til maskinen fra enhver telefon eller faxmaskine med trykknapsystem og derefter bruge fjernadgangskoden og fjernkommandoerne til at hente faxmeddelelser. Indstilling af en fjernadgangskode Med fjernadgangskoden kan du opnå adgang til fjernmodtagefunktionerne, når du er væk fra maskinen. Før du kan bruge fjernadgangsog modtagefunktionerne, skal du have opsat din egen kode. Fabriksstandardkoden er en inaktiv kode (--- ). a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Fax. c Tryk på Fax. d Tryk på s eller t for at få vist Fjernkontrol. e Tryk på Fjernkontrol. f Indtast en trecifret kode med tallene 0 til 9, l eller # ved brug af tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. (Forudindstillingen "l" kan ikke ændres). Brug ikke den samme kode som fjernaktiveringskoden (l 5 1) eller fjerndeaktiveringskoden (# 5 1). (uu Grundlæggende brugsanvisning: Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner). Du kan ændre din kode når som helst ved at indtaste en ny. Hvis du vil gøre din kode inaktiv, skal du trykke på i trin f for at gendanne den inaktive indstilling (---l) og trykke på OK. Brug af din fjernadgangskode a Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine med trykknaptonesystem. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ). c Maskinen signalerer, om den har modtaget faxmeddelelser: 1 langt bip Faxmeddelelser Ingen bip Ingen faxmeddelelser d Når maskinen giver to korte bip, skal du indtaste en kommando. Maskinen lægger på, hvis du ikke indtaster en kommando, inden der er gået 30 sekunder. Maskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig kommando. e Tryk på 9 0 for at stoppe fjernadgang, når du er færdig. f Læg røret på. Hvis maskinen er indstillet til funktionen Manuel, og du vil bruge fjernmodtagefunktionerne, skal du vente i ca. 100 sekunder, efter den er begyndt at ringe, og derefter indtaste fjernadgangskoden inden for 30 sekunder. 4 g Tryk på. 21

28 Kapitel 4 Fjernkommandoer til fax Følg nedenstående kommandoer for at få adgang til funktioner, når du er væk fra maskinen. Når du kalder op til maskinen og indtaster fjernadgangskoden (3 cifre efterfulgt af ), giver systemet to korte bip, hvorefter du skal indtaste en fjernkommando. Fjernkommandoer Betjening 95 Ret indstillingerne til faxvideresendelse eller faxlager 1 Fra Du kan vælge Fra, når du har hentet eller slettet alle meddelelserne. 2 Faxvideresendelse Et langt bip betyder, at ændringen er accepteret. Hvis du 4 Faxvideresendelsesnummer hører tre korte bip, blev ændringen ikke accepteret, fordi noget ikke er indstillet (f.eks. er et 6 Faxlager faxvideresendelsesnummer ikke blevet registreret). Du kan registrere dit faxvideresendelsesnummer ved at indtaste 4. (Se Ændring af faxvideresendelsesnummer uu side 23). Når du har registreret nummeret, vil faxvideresendelsen fungere. 96 Hente en faxmeddelelse 2 Hente alle faxmeddelelser Indtast nummeret på den eksterne faxmaskine, der skal modtage den eller de gemte faxmeddelelser. (Se Modtagelse af faxmeddelelser uu side 23). 3 Slette faxmeddelelser fra hukommelsen 97 Kontroller modtagestatus Hvis du hører et langt bip, er der blevet slettet faxmeddelelser fra hukommelsen. 1 Fax Du kan kontrollere, om din maskine har modtaget faxmeddelelser. Hvis den har, hører du ét langt bip. Hvis den ikke har, hører du tre korte bip. 98 Ret modtagefunktion 1 Ekstern TAD Hvis du hører ét langt bip, er ændringen accepteret. 2 Fax/Tlf 3 Kun Fax 90 Afslut Ved at trykke på 9 0 har du mulighed for at afslutte fjernmodtagelsen. Vent på det lange bip, og læg derefter telefonrøret på. 22

29 Modtagelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) Modtagelse af faxmeddelelser Du kan kalde op til maskinen fra alle trykknaptelefoner og få dine faxmeddelelser sendt til en anden maskine. Før du anvender denne funktion, skal du slå Faxlager til. (Se Faxlager uu side 18). a Kald op til dit faxnummer. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser. c Når du hører to korte bip, skal du trykke på d Vent på et langt bip, og brug derefter opkaldstastaturet til at kalde op til nummeret på den eksterne faxmaskine, du ønsker skal modtage dine faxmeddelelser, efterfulgt af # # (op til 20 cifre). Du kan ikke bruge l og # som opkaldsnumre. Imidlertid kan du trykke på #, hvis du ønsker at oprette en pause. Ændring af faxvideresendelsesnummer Du kan ændre standardindstillingen af dit faxvideresendelsesnummer fra en anden telefon eller faxmaskine ved hjælp af et trykknaptonesystem. a Kald op til dit faxnummer. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser. c Når du hører to korte bip, skal du trykke på d Vent på det lange bip, indtast det nye nummer (op til 20 cifre) på den eksterne faxmaskine, du vil videresende dine faxmeddelelser til ved hjælp af opkaldstastaturet, og indtast derefter # #. Du kan ikke bruge l og # som opkaldsnumre. Imidlertid kan du trykke på #, hvis du ønsker at oprette en pause. 4 e Læg på, når du hører maskinen bippe. Maskinen kalder op til den anden faxmaskine, som derefter udskriver dine faxmeddelelser. e Tryk på 9 0 for at stoppe fjernadgang, når du er færdig. f Læg på, når du hører maskinen bippe. 23

30 Kapitel 4 Ekstra modtagefunktioner Modtagelse ved papirmangel Så snart papirbakken bliver tom under faxmodtagelse, viser touchscreen'en Tjek papir. Læg noget papir i papirbakken. (uu Grundlæggende brugsanvisning: Ilægning af papir og andre udskriftsmedier). Hvis du ikke lægger papir i papirbakken, vil maskinen fortsætte med at modtage faxmeddelelsen ved at gemme de resterende sider i hukommelsen, hvis der er nok ledig hukommelse. Yderligere indgående faxmeddelelser gemmes også i hukommelsen, indtil hukommelsen er fuld. Ilæg nyt papir i bakken for at udskrive faxmeddelelserne. Når hukommelsen er fuld, stopper maskinen automatisk med at besvare opkald. Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse Hvis du vælger Til, reducerer maskinen automatisk hver side af en modtaget faxmeddelelse, så den passer til én side papir i størrelse A4 eller Letter. Maskinen beregner reduktionsforholdet ved hjælp af faxmeddelelsens papirstørrelse og din indstilling af Papirstørrelse. (MFC-J4410DW: uu Grundlæggende brugsanvisning: Papirstørrelse). (MFC-J4610DW: uu Grundlæggende brugsanvisning: Papirstørrelse og -type (MFC-J4610DW)). d Tryk på s eller t for at få vist Modtageindst. e Tryk på Modtageindst. f Tryk på s eller t for at få vist Auto reduktion. g Tryk på Auto reduktion. h Tryk på Til (eller Fra). i Tryk på. Modtagelse af en fax ved slutningen af samtalen Ved slutningen af samtalen kan du bede den anden part om at sende en faxmeddelelse til dig, før I begge lægger på. a Anmod den anden part om at lægge dokumentet i maskinen og at trykke på Start- eller Send-tasten. b Tryk på FaxStart, når du hører en anden maskines CNG-toner (langsomme gentagne bip). Hvis touchscreen'en er dæmpet, skal du røre ved den for at få vist FaxStart. c Tryk på Modtag for at modtage faxmeddelelsen. d Læg røret på den eksterne telefon på. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Fax. c Tryk på Fax. 24

31 Modtagelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller) Midlertidig fax-backup a Tryk på (Indstil.). Når Hukommelsesmodtagelse er slået fra, har maskinen en sikkerhedsfunktion ved navn Midlertidig fax-backup, du kan aktivere. Maskinen reserverer 2 MB hukommelse til midlertidig lagring af op til fem af de senest modtagne faxmeddelelser. Faxmeddelelserne bliver liggende i hukommelsen i op til 10 dage, eller til senere modtagne faxmeddelelser kræver pladsen, hvad der måtte forekomme først. Hvis hukommelsen bliver fyldt, slettes de ældste faxmeddelelser. Fabriksindstillingen er Fra. Farvefaxmeddelelser kan ikke gemmes i hukommelsen. Aktivering/deaktivering af Midlertidig fax-backup a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Grundindst. c Tryk på Grundindst. d Tryk på s eller t for at få vist Diverse. e Tryk på Diverse. f Tryk på Midlertidigt Fax-backup. g Tryk på Backup. h Tryk på Til (eller Fra). i Tryk på. Udskrivning af midlertidigt lagrede faxmeddelelser Mens faxmeddelelserne er i hukommelsen, kan du udskrive dem så mange gange, du vil uden at slette dem. b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Grundindst. c Tryk på Grundindst. d Tryk på s eller t for at få vist Diverse. e Tryk på Diverse. f Tryk på Midlertidigt Fax-backup. g Tryk på Genudskrivning. h Tryk på OK. i Tryk på. Sletning af midlertidigt lagrede faxmeddelelser Du kan til enhver tid slette alle de faxmeddelelser, der er gendannet fra hukommelsen. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Grundindst. c Tryk på Grundindst. d Tryk på s eller t for at få vist Diverse. e Tryk på Diverse. f Tryk på Midlertidigt Fax-backup. g Tryk på s eller t for at få vist Slet. h Tryk på Slet. i Tryk på Ja for at bekræfte. j Tryk på OK. k Tryk på. 4 25

32 Kapitel 4 Pollingoversigt Med polling kan du indstille din maskine, så andre personer kan modtage faxmeddelelser fra dig, men de betaler for opkaldet. Det giver dig også mulighed for at kalde op til en anden persons faxmaskine og modtage en faxmeddelelse fra den, så du betaler for opkaldet. Pollingfunktionen skal indstilles på begge maskiner for, at dette fungerer. Polling understøttes ikke af alle maskiner. Pollingmodtagelse Med pollingmodtagelse kan du kalde op til en anden faxmaskine for at hente en faxmeddelelse. Indstille til at modtage polling a Tryk på (Fax). b Tryk på Indstill. c Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Polling Modt. d Tryk på Polling Modt. e Tryk på s eller t for at få vist Standard. f Tryk på Standard. g Indtast det faxnummer, du vil polle, ved hjælp af hurtigopkald eller opkaldstastaturet på touchpanelet. h Tryk på Faxstart. Indstille til at modtage polling med sikkerhedskode Med sikker polling kan du begrænse, hvem der kan få de dokumenter, du har indstillet til polling. Sikker polling fungerer kun med Brotherfaxmaskiner. Hvis du vil modtage en faxmeddelelse fra en sikret Brother-maskine, skal du indtaste sikkerhedskoden. a Tryk på (Fax). b Tryk på Indstill. c Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Polling Modt. d Tryk på Polling Modt. e Tryk på s eller t for at få vist Sikker. f Tryk på Sikker. g Indtast en firecifret sikkerhedskode ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. Denne er den samme som sikkerhedskoden for den faxmaskine, du vil polle. Tryk på OK. h Indtast det faxnummer, du vil polle, ved hjælp af enten hurtigopkald eller opkaldstastaturet på touchpanelet. i Tryk på Faxstart. Indstille til at modtage forsinket polling Med forsinket polling kan du indstille maskinen til at begynde pollingmodtagelse på et senere tidspunkt. Du kan kun indstille én forsinket polling. a Tryk på (Fax). b Tryk på Indstill. c Tryk på s eller t på touchpanelet for at få vist Polling Modt. d Tryk på Polling Modt. e Tryk på Timer. 26

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Læs først denne

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9970CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J650DW MFC-J870DW DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-850DN MFC-8520DN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J470DW DCP-J152W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J825DW DCP-J925DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-490CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J245 DCP-J132W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J4110DW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J4110DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J552DW og DCP-J752DW (sæt

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen. Se For at få detaljerede informationer,

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere