Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til projektrapport 2. semester, BP2:"

Transkript

1 Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2. Hus: 22.1 Projekttitel: H&M i Bangladesh Projektvejleder: Hans Beck Gruppenr.: 13 Studerende (fulde navn og studienr.): Anna Refsøe Torndal Johan Andreas Schmidt Sørensen Josephine Schmidt Skytte Louise Skovgaard Boutrup Der skal angives, hvor mange antal anslag, der er i opgaven. Anslag er eksklusiv bilag. Anslag: Sideomfanget af projektrapporten, afhænger af gruppestørrelsen og skal være: sider hvis der er 2-3 medlemmer i gruppen, sider hvis der 4-5 medlemmer i gruppen, sider hvis der er 6-7medlemmer i gruppen og sider hvis der er 8 medlemmer i gruppen. Fraviger projektrapporten overstående sideomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder at de(n) studerende ikke kan deltage i prøven. Bilag indgår ikke i sideomfanget. Siderne er normalsider, med 2400 anslag pr. side. *Forsiden er til administrativt brug og derfor ikke en del af den skrevne opgave

2 i Bangladesh - 1

3 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Praktiske oplysninger... 5 Begrebsliste Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Metode Valg og anvendelse af case Valg og anvendelse af data Primære data Interviewguide Transskriptionsstrategi Sekundær data Dokumenter Artikler H&M s CoC Kritik af H&M s CoC Teori Valg og anvendelse af teori Paul Krugman Kritik af Paul Krugman Martin Wolf Kritik af Martin Wolf Afhængighedsteori Kritik af afhængighedsteorien H&M & OUTSORCING H&M Outsourcing H&M s outsourcing til Bangladesh CSR Ansvarlig leverandørstyring H&M s Code of Conduct H&M s CoC Sanktioner Levevilkår i Bangladesh Arbejdsforhold i Bangladesh Kritik af arbejdsforhold Rettigheder og fagforeninger Kritik af rettigheder Løn Leveløn H&M Ny strategi H&M s vurdering en rimelig leveløn Bangladesh løn H&M Løn i Bangladesh

4 5.4.7 H&M og rimelig leveløn H&M & CSR Analyse af CSR og CoC Afhængighedsteori VS. Martin Wolf Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger Internetsider

5 Læsevejledning Projektet er bygget op omkring kapitler, der hver især har en given funktion. Den første del af projektet er en begrebsliste, den indeholder væsentlige begreber, organisationer og andre centrale elementer, der anvendes i projektet. Begrebslisten skal hjælpe læseren til at opnå forståelse og vigtig baggrundsviden for projektet, og fungerer som et opslagsværk. Det første kapitel i projektet er indledningen. Kapitlet indledes med projektets problemfelt, der bidrager til en forståelse af, hvorfor emnet er relevant og interessant for læseren. Problemfeltet lægger op til problemformuleringen med dertilhørende arbejdsspørgsmål. Den sidste del af indledningen er et afgrænsningsstykke, der beskriver hvilke elementer, der er fravalgt i projektet. I kapitel 2 redegøres der for projektets anvendte metoder. En diskussion og kritik af anvendte data og metoder vil blive gennemgået, ligeledes vil der blive redegjort for projektets interviewstrategi og anvendelsen af H&M s Code of Conduct, der er retningslinjer, virksomheden pålægger deres ansatte og samarbejdspartnere. I projektets kapitel 3, vil anvendte teorier blive belyst og kritisk bearbejdet. Dette vil medvirke til, at læseren opnår en forståelse for projektets teorier, hvilket er en nødvendighed for forståelsen af projektets analyse- og diskussionsafsnit, hvor teorierne inddrages. I efterfølgende kapitel, kapitel 4, vil der bliver redegjort for projektets hovedemner. Kapitlet giver læseren den nødvendige baggrundsviden til at forstå analyse- og diskussionsafsnittet. I kapitlet bliver der redegjort for H&M som virksomhed, outsourcing, H&M s outsourcing til Bangladesh, begrebet Corporate Social Responsibility og ansvarlig leverandørstyring. H&M s Code of Conduct vil ligeledes blive gennemgået, samt hvordan retningslinjerne bliver sanktioneret. Kapitel 5 redegør for emnerne arbejdsforhold, rettigheder og lønforhold på H&M s leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh. Arbejdsforholdene og rettigheder 4

6 vil blive diskuteret ud fra situationer, hvor der er sket et brud på H&M s Code of Conduct. Lønforholdene vil blive diskuteret ud fra organisationen Asian Floor Wage Alliance s vurdering af en mindsteløn og mindstelønnen i Bangladesh. Afsnittet afsluttes med en diskussion ud fra Paul Krugman s teori om hellere at arbejde for en lav løn end ingen løn. I hvert afsnit vil citater fra projektets interviewede, Sophie Helm Pedersen og Zillur Rahman, blive inddraget. Projektets kapitel 6 beskriver sammenkoblingen mellem Corporate Social Responsibility og Code of Conduct. Der gives en analyse af, hvordan virksomheden anvender deres CSR-principper i praksis, og hvilke muligheder og effekter H&M s tiltag medfører. I kapitel 7 inddrages Martin Wolf og afhængighedsteorien, i en diskussion om hvorvidt H&M s outsourcing bidrager til velstandsudviklingen i Bangladesh. Kapitel 8, indeholder projektets konklusion. Kapitlet besvarer projektets problemformulering, ud fra anvendt data, teoretisk viden og diskussioner, der indgår i projektet. Projektets perspektivering er i kapitel 9. Perspektiveringen beskriver, hvad et videre arbejde med projektets problemformulering kunne indeholder. Praktiske oplysninger Af praktiske oplysninger skal det nævnes, at projektet er udarbejdet således, at hvert kapitel kan stå alene. Vi har formuleret og anvendt varieret sprog, men gentagelser vil forekomme. Alle valutaer er udregnet i euro. Dette skyldes, at anvendte figurer er fremført i euro og dollar, og vi vurderer, at en fælles valuta vil mindske forvirring. Valutakurserne er udregnet via og der tages forbehold for ændrede valutakurser. 5

7 Begrebsliste Acid Survivors fonden (ASF) En organisation, der arbejder mod kønsbaseret vold, der er med til at fastholde uligheden af kvinder i Bangladesh. 1 Asian Floor Wage Alliance (AWFA) International alliance af fagforeninger og arbejdstagerrettigheds aktivister, der samarbejder med bl.a. Clean Clothes Campaign for at opnå en rimelig leveløn for tekstilarbejderne. 2 Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Et handels organ, der repræsenterer de eksportorienterede producenter og eksportører i Bangladesh. 3 Bruttonationalprodukt (BNP) Kvantitativt udtryk for den samlede værdiforøgelse i et land, over en given periode (typisk et år). 4 Bangladesh National Garments Workers Employees League (BNGWEL) Det bangladeshiske fagforbund. 5 Organisationen har til formål at forbedre ansattes vilkår på arbejdsmarkedet, samt øge fagforeningernes indflydelse. 6 Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) Etableret af den bangladeshiske regering, som et tilknyttet institut for det daværende Ministry of Manpower Development and Social Welfare. Instituttets primære formål er, at opfylde beskæftigelseskravet i landet og 2 Who are the Asia Floor Wage Alliance?, Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 3 About. Udgivet af Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). Internetadresse: 4 Jespersen, Jensen, Jesper & Henrik, Introduktion til Makroøkonomi, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Rasmussen, Keiding, Peter, Peter, Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014, s Leaders of the Alliance for Bangladesh Worker Safety, 2013, s. 1, 6

8 arbejdskraften til eksport. BMET er engagerede i al planlægning og gennemførelse af strategier for hensigtsmæssig udnyttelse af arbejdskraft i landet. 7 Clean Cloth Campaign (CCC) NGO, som arbejder for at forbedre vilkårene for tekstilarbejdere i udviklingslande. Organisationen beskytter arbejderne, ved at kæmpe for bl.a. højere løn og andre goder såsom sundhedspleje og pension, samt bedre arbejdsforhold og øgede sikkerhedsstandarder. 8 Code of Conduct (CoC) Retningslinjer en virksomhed kan fastlægge over for sine leverandører, som skal overholdes. Retningslinjerne er med til at beskytte medarbejdernes rettigheder, og omhandler ofte krav vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold. 9 Corporate Social Responsibility (CSR) Virksomheders globale og samfundsmæssige ansvar indenfor menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima. Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) Internationale arbejdsorganisation, underlagt FN. 10 Fagforbundet 3F Fagforbundet 3F s afdeling for International Solidaritet og Udvikling arbejder for, at forbedre arbejdsforholdende og levevilkårene i Bangladesh for de ansatte inden for tekstilindustrien About BMET Udgivet af BMET. Internetadresse: 8 Clean Clothes Campaign Danmark. Udgivet af Clean Clothes Campaign Danmark. Internetadresse:http://www.cleanclothes.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Ite mid=55 9 Allan, John 2006: Claiming Connections: A distant world of sweatshops. S Origins and history, Udgivet af Internetadresse: 7

9 Fair Labor Association (FLA) En international organisation, der samarbejder mellem universiteter, civilsamfundsorganisationer og socialt ansvarlige virksomheder. Organisationen er dedikeret til at beskytte arbejdstagernes rettigheder i hele verden. 12 FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er vedtaget for at beskytte det enkelte individ mod overgreb. Den garanterer en række fundamentale menneskerettigheder omfattende borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 13 Full Audit Programme Anvendt af H&M, og består af revisioner, analyser ledelsessystemer og andre kapacitetsopbyggende aktiviteter. 14 Grameen fonden Et ikke-profit selskab i Bangladesh, og stiller risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder. 15 Hennes & Mauritz (H&M) Svensk tøjkæde. Kæden har specialiseret sig i et bredt udvalg af tøj til mænd og kvinder. Kendetegnes primært ved salg af moderigtigt billigt tøj. 11 Fakta om Bangladesh. Udgivet af Fagbladet3F. Internetadresse: 12 About us. Udgivet af Fair Labor Association, internetadresse: 13 FN s Menneskerettighedssystem. Udgivet af Institut for menneskerettigheder. Internetadresse: 14 SUPPLIERS AND FACTORIES, udgivet af H&M, internetadresse: formance_choose%20and%20reward%20responsible%20partners.pdf s ABOUT GRAMEEN FUND, udgivet af GRAMEEN FUND, internetadresse: 8

10 International Trade Union Confederation (ITUC) Organisation primære mission er at fremme og forsvare arbejdernes rettigheder og interesser, gennem et internationalt samarbejde mellem fagforeninger, globale kampagner og fortalervirksomheder inden for de store globale institutioner. Organisationens vigtigste aktivitetsområder omfatter følgende: fagforenings- og menneskerettigheder; økonomien, samfundet og arbejdspladsen, ligestilling og international solidaritet. 16 Moderniseringsteorien Baseret på tesen om at udviklingslande vil gennemgå sammen udvikling som industrilandene. Udviklingen sker i det traditionelle samfund, gennem en økonomisk vækst og en vestliggørelse af politiske ideologier. Udviklingslandene er, ifølge teorien, underudviklede, da samfundet er baseret på traditionelle normer og værdier. Industrilandene kan hjælpe landene med udviklingen gennem investeringer i form af kapital og teknologi. 17 Non-governmental organization (NGO) Ikke-statslig organisation eksempelvis velgørenheds-, menneskerettigheds- og miljøorganisationer 18. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Organisation der arbejder for at fremme politikker, der vil forbedre den økonomiske og sociale velfærd for mennesker rundt om i verden. Det er et forum af lande, der har forpligtet sig til demokrati og markedsøkonomi, hvilket giver en platform til at sammenligne de politiske erfaringer, søge svar 16 About us, udgivet af ITUC, internetadresse: Udviklingsproblemer, udviklingsstrategier og international bistand, udgivet af International PolitikNU, internetadresse: 18 ngo eller NGO, udgivet af Den Danske Ordbog, internetadresse: 9

11 på fælles problemer, identificere god praksis og koordinere nationale og internationale politikker for organisationens medlemmer. 19 Outsourcing En virksomhed lader eksterne leverandører stå for aktiviteter, som virksomheden selv tidligere har stået for. Purchansing Power Parity (PPP$) Sammenfletning af økonomiske teorier og en teknik, der bruges til at bestemme den relative værdi af forskellige valutaer. 20 Race-to-the-bottom En situation, hvor virksomheder konkurrerer med hinanden om at reducere omkostningerne, ved at betale de laveste lønninger eller give arbejdstagerne de værste forhold. 21 Ripple effekten En situation, hvor en begivenhed har effekter, der spreder og producerer yderligere effekter. 22 Sweatshops Betegnelse for et arbejdsmiljø der anses for at være uacceptabelt, svært eller farligt. Arbejdsforholdende på sweatshops inkluderer mange timer til en lav løn The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), udgivet af OECD, internetadresse: 20 Purchasing Power Parities - Frequently Asked Questions (FAQs). Udgivet af OECD, internetadresse: 21 Race to the bottom, udgivet af Cambridge Dictionaries Online, internetadresse: 22 Ripple Effect, udgivet af Cambridge Dictionaries Online, internetadresse: Facts About Sweatshops, udgivet af DoSomething, internetadresse: https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-sweatshops 10

12 TeleConsult Group (TCG) En hurtigt voksende teknisk outsourcing og konsulentvirksomhed med speciale i call center, software udvikling, business process outsourcing, faglig udvikling og arbejdsformidling, placeret i Dhaka, Bangladesh. 24 Velstandsudvikling Et lands velstandsudvikling bestemmes af udviklingen i produktiviteten. Produktiviteten er essentiel for virksomheden, da den bestemmer virksomhedens konkurrenceevne og mulige indtjening About us, udgivet af TeleConsult Group, internetadresse: 25 D.I. Produktivitetspanel, Udgivet af Danmark op i gear. Internetadresse: 11

13 1.1 Indledning 1.2 Problemfelt Når virksomheder outsourcer deres produktion af en varer til udviklingslande, er det fordi de pga. den billige arbejdskraft i landet, kan opnå højere effektivitet, der øger virksomhedens profit. Effektiviseringen forekommer, da den billige arbejdskraft medvirker, at virksomhederne har mulighed for at ansætte flere. For virksomhederne handler outsourcing om, at opnå flere goder i form af effektivisering og øget profit. Men hvordan påvirker outsourcing udviklingslandene og medarbejderne på produktionsfabrikkerne? Outsourcing kan medføre positive goder for det land hvor produktionen flyttes til. Det kan eksempelvis medvirke til en forøgelse af levestandarden for de ansatte. Levestandarden forøges, fordi der kommer flere arbejdspladser, som kan have en positiv effekt på landets BNP, da indkomsten hos de enkelte borgere og produktionen stiger. Det bliver sværere for virksomhederne, at håndhæve deres retningslinjer pga. den store geografiske afstand, hvilket kan medføre forringelse af arbejdsforholdene (5.2.2). Det er blevet en nødvendighed, at virksomhederne fastholder en ansvarlig leverandørstyring, frem for kun at fokusere på profitmaksimering. Ansvarlig leverandørstyring er en af de centrale områder inden for CSR (4.5.2). Som et led i globalisering er CSR blevet uundgåeligt, og diskussionen om ansvar bliver mere væsentlig, for virksomheder der outsourcing, især til udviklingslande, da netop disse lande mangler oplysning omkring deres rettigheder (5.3.2). Rettigheder kan implementeres i virksomhedens CoC, der pålægges leverandørerne, og dermed skabes der ansvarlig leverandørstyring fra virksomheden til leverandøren (6.1). Men hvordan sikrer virksomhederne, at deres retningslinjer bliver overholdt? I Bangladesh er tekstilindustrien vokset markant siden 1990 erne, og er blevet landets største eksportvare (5.1.2). Bangladesh er gået fra at forbyde kvinder på arbejdsmarkedet, til at det er 95 % af kvinder, der arbejder inden for tekstilindustrien (3.3.1). Vi finder Bangladesh interessant, fordi det er at af de lande i verden med den laveste mindsteløn, (5.4.5) og fordi landet har været i mediernes søgelys pga. ringe 12

14 arbejdsforhold (5.1.2). En af de virksomheder der er i fokus, når det omhandler arbejdsforhold, løn og bæredygtighed, er H&M (4.2). Bangladesh er et af de lande, hvor H&M samarbejder med flest produktionsfabrikker, der har næsten én million ansatte. De ansatte udgør ca. en femtedel af den bangladeshiske tekstilindustri (5.4.3). H&M ser sig selv som værende en af branchen frontløbere, når det kommer til arbejdsvilkår, løn og bæredygtighed, og argumenterer for, at de gør meget for at forbedre levestandarden for de ansatte på produktionsfabrikkerne (5.4.7), men er dette tilfældet? H&M har flere initiativer og handlingsplaner, hvor formålet er at forbedre levestandarden for deres leverandørers ansatte. Virksomheden argumenterer for, at de gør meget for de ansatte på produktionsfabrikkerne, hvilket også afspejles i deres CoC. H&M har flere gange været under hård kritik bl.a. pga. lønniveauet (5.4.3), mishandling af de ansatte (5.3.2) og sikkerheden på arbejdspladserne (se 5.2.2). På baggrund af dette finder vi det interessant, at undersøge hvilken effekt H&M s, har for Bangladesh s velstandsudvikling. Hvilket leder os til følgende problemformulering: Problemformulering Hvorledes stemmer H&M s Code of Conduct og Corporate Social Responsibility overens med praksis på virksomhedens leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh? Hvordan påvirker disse Bangladesh s velstandsudvikling? Arbejdsspørgsmål Til besvarelsen af problemformuleringen har vi udarbejdet nedenstående arbejdsspørgsmål, der skal gøre det nemmere at give en fyldestgørende besvarelse. 1. Hvordan er arbejdsforholdende på H&M s leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh? 13

15 2. Hvordan er H&M s tiltag med til, at forbedre de ansattes levestandard på deres leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh, og hvilken effekt har de? 3. Lever H&M op til deres CoC og CSR-principperne i Bangladesh? 4. Hvordan påvirker H&M s outsourcing de ansatte på produktionsfabrikkerne og den bangladeshiske velstandsudvikling? 1.4 Afgrænsning Vi har undervejs i projektet foretaget bevidste fravalg og afgræsninger. Vi har valgt at fokusere på én virksomheds outsourcing til ét udviklingsland. Disse afgrænsninger er truffet, for at kunne gå i dybden med virksomheden og arbejdsforholdene på deres leverandørers produktionsfabrikker. Vi har afgrænset os fra at undersøge i hvilken grad, H&M opnår markedsføringsmæssige fordele på baggrund af virksomhedens anvendelse CSRprincipper. Fravalget er gjort, idet vi ønsker at fokusere på økonomiske og politologiske forandringer for Bangladesh s velstandsudvikling ved H&M s outsourcing. Virksomhedens valg af leverandører har vi vurderet ville være irrelevante og fjerne fokus fra projektets hovedområde. Derved har vi fravalgt at foretage en komparativ analyse med andre virksomheder og udviklingslande. I projektet har vi yderligere fravalgt, at undersøge i hvor høj grad at H&M s forbrugere aktivt tager stilling til virksomhedens standarder vedrørende CoC og CSR, når forbrugeren køber H&M s produkter. Valget har været bevidst fra starten af projektet, da det dækker over mange parametre for forbrugernes valg, som vi anser, som værende irrelevante i forhold til projektets problemformulering. Afgrænsningen har ydermere inkluderet i fravalg af begrebet kædeansvar. Fravalget af kædeansvar skyldes, at begrebet dækker over det ansvar virksomheden bliver pålagt af bl.a. statslige organisationer. Det er derved ikke H&M s egent initiativ, der 14

16 gør sig gældende ved kædeansvar. H&M er ikke pålagt kædeansvar, og vi har derfor valgt, at beskæftige os med begrebet ansvarlig leverandør styring. 15

17 2.1 Metode I metodeafsnittet vil vi belyse valg og anvendelse af case og data. Afsnittet har til formål at beskrive og begrunde den anvendte data, og derved give en forståelse for, hvorledes det er brugt i projektet. De udarbejde interviews skal medvirke til at belyse forholdene i Bangladesh, samt begrebet ansvarlig leverandørstyring. Efterfølgende vil der være en beskrivelse af anvendelsen af H&M s CoC Valg og anvendelse af case Projektet tager udgangspunkt i den svenske virksomhed, H&M. Virksomheden er den største importør af tekstilvarer fra Bangladesh. 26 H&M proklamerer sig selv, som værende en af de virksomheder inden for tekstilindustrien, der har foretaget flest tiltag, der skal forbedre levevilkårene for de ansatte på produktionsfabrikkerne. 27 H&M får produceret 25% 28 af deres tøj i Bangladesh. Bangladesh er det land, der producerer størstedelen af virksomhedens tøj. Vi har valgt, at projektet skal tage udgangspunkt i Bangladesh, da vi vurderer, at dette skaber de mest repræsentative rammer, fordi Bangladesh er det land, hvor H&M får produceret mest tøj. Vi vil bruge casen som eksempel på, hvordan en virksomhed opnår, og bevarer ansvarlig leverandørstyring på deres leverandørers produktionsfabrikker. Vi vurderer, at casen er repræsentativ i forhold til andre virksomheder, der vægter ansvarlighed og deres CoC højt, og outsourcer til Bangladesh. 26 FIRST INSIGHT: The Future of Fashion Retailing. Udgivet af Greg Petro. Internetadresse: H-M 27 H&M's living wage roadmap needs concrete benchmarks. Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 28 FIRST INSIGHT: The Future of Fashion Retailing. Udgivet af Greg Petro. Internetadresse: H-M 16

18 2.3.1 Valg og anvendelse af data Ved at inddrage H&M s CoC i projektet, klargøres de ansvarsområder og retningslinjer, virksomheden pålægger deres leverandører. I diskussionen vil projektet inddrage medier, NGO er (AWFA, CCC, FLA mm.) og fagforeninger (Fagbladet3F), der har informeret offentligheden og kritiseret virksomheden, når kodekset ikke er blevet overholdt. Til at belyse hvordan virksomhedens CoC stemmer overens med praksis, benyttes begrebet CSR i projektet. CSR er med til at klargøre hvilke normer og retningslinjer, der forventes, at en virksomhed eller deres leverandører har over for deres ansatte. Vi vil i projektet skabe en sammenkobling mellem H&M s CoC og CSR. Den anvendte data i projektet har til formål at give en forståelse for konsekvenser og fordele ved H&M s outsourcing til Bangladesh, og dermed opnå tilstrækkelig viden til at besvare projektets problemformulering Primære data Projektets primære data er interview af henholdsvis Zillur Rahman, der beskæftiger sig med tekstilindustrien i Bangladesh, og Sofie Helm Pedersen, der er ansat ved Erhvervsstyrelsen, og beskæftiger sig med CSR. Begge interview er semistruktureret, og den efterfølgende indsamlede data er kvalitativ. De indsamlede data fra interviewene vil, i projektet, blive brugt til at underbygge de indsamlede data fra andre kilder, samt understøtte projektets analyse, diskussion og konklusion. Både Zillur Rahman og Sofie Helm Pedersen, er valgt ud fra deres evne til at besvare projektets problemformulering, da begge beskæftiger sig med arbejdsforholdene og virksomhedens ansvar over for de ansatte Interviewguide I interviewet med Zillur Rahman er svarerne baseret på hans subjektive holdning. Interviewet er udarbejdet således, at besvarelserne er ud fra egne erfaringer, i 17

19 forbindelse med hans arbejde omhandlende tekstilindustrien i Bangladesh. Interviewet har til formål at videreformidle arbejdsforholdene på de bangladeshiske produktionsfabrikker, og give et detaljeret indblik i arbejdsforholdene i Bangladesh. I interviewet med Sofie Helm Pedersen, er spørgsmålene tilpassede hendes viden om begrebet CSR. Interviewet har til formål at videregive Sofie Pedersens forståelse af CSR begrebet, samt hendes holdning til ansvarlig leverandørstyring. Den indsamlede data fra interviewet skal i projektet bruges til en analyse af CSR, og hvilken betydning begrebet har for virksomheden Transskriptionsstrategi Ved transskribering ændres det sagte fra interviewet til tekst. I projektet bliver interviewet under transskriberingen omskrevet til skriftsprog. Transskriberingsformen er valgt, da formålet med interviewet er at belyse problemstillingerne ud fra de interviewedes egen vurdering. Igennem den litterære omskrivning vil interviewet være lettere at formidle til læseren, så det er det sagte, der er i fokus. 29 Transskriberingsformen er valgt, da det er det sagte, der er i fokus i rapporten. Vi har valgt ikke at medtage udtryk som øh, hmm, suk, grin, pauser mm., da dette kan virke meningsforstyrrende. Ved transskriberingen er talesproget ændret til litterærstil, da det gør det nemmere, at videreformidle hvad interviewpersonens budskab. 30 I transskriberingen er interviewpersonerne kaldt I, mens de interviewede er kaldt henholdsvis ZR og SHP efter de interviewedes navne Kritik af interview Størstedelen af interviews udføres i dag som individuelle samtaler, hvilket kan medføre en metodologisk individualisme. For at fremme ægtheden af samtalen, bør interviewet integreres i den interviewedes dagligdagsverden. 31 Da begge 29 Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S

20 interviewdeltagere i projektet skal analyseres ud fra det sagte, har det ikke været nødvendigt at integrere dem i dagligdagsverden. Der tages ligeledes ikke hensyn til det kropslige sammenspil i interviewet Sekundær data Dokumenter Der er i projektet anvendt to primære rapporter henholdsvis H&M s CoC og FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. H&M s CoC har en central rolle i projektet, da den er udarbejdet af H&M, og beskriver de krav, virksomheden har som ambition for dets ansatte, leverandører og de ansatte ved leverandørerne. H&M s CoC er udarbejdet i forbindelse med FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og de to udgivelser, understøtter hinanden. I projektets analyse vil forholdene i Bangladesh blive stillet op i mod H&M s CoC, og der vil derefter være en diskussion, der vurderer, hvorledes H&M lever op til egne krav. Foruden de to væsentlige rapporter, er der anvendt sekundære rapporter fra universiteter, organisationer, virksomheder mm. Rapporterne har til formål at belyse væsentlige problemstillinger omkring mindsteløn og arbejdsforhold. For at sikre rapporternes validitet er kilderne til dokumenterne kontrolleret. Ved de primære rapporter er begge fra henholdsvis virksomhedens og organisationens egen hjemmeside. Autenciteten er derved, så vidt muligt sikret, da rapporterne ikke er ændret af anden part, inden udgivelsen. Ved brugen af sekundære data vurderer vi oplysninger med en kritisk tilgang, da kilderne kan have en politisk agenda. Vi har derfor undersøgt kildernes egne beskrivelser, inden vi har gjort brug af dem, for derved, så vidt muligt, at sikre at kilderne ikke bære præg af politiske agendaer. 32 Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S

21 2.5.3 Artikler I projektet er der anvendt artikler til at belyse de situationer, hvor H&M s CoC ikke er blevet overholdt. Artiklernes validitet er blevet kontrolleret, ved at sikre at flere medier har bragt samme historie. I eksemplet med Well-Tex (5.3.2) er informationer bragt i flere nyhedsmedier, hvilket styrker den eksterne kildes validitet. Foruden kontrollen gennem andre medier, har vi vurderet oplysningerne og været opmærksom på, at kilderne kan være skrevet ud fra en politisk agenda. Et eksempel herpå er anvendelsen af Fagforeningen 3F. I dette tilfælde er vi klar over, at fagforeningen i deres artikel kun belyser negative episoder på produktionsfabrikkerne Kritik af anvendt data I projektet anvendes forskellige kilder og informationer om generelle arbejdsforhold i Bangladesh. Kilderne og informationerne er anvendt, for at danne et generaliseret billede af arbejdsforholdende i Bangladesh. For at sikre et generaliserende billede, har vi, så vidt muligt, anvendt forskellige kilder H&M s CoC Et CoC bliver brugt af virksomhederne som et værktøj til at sikre, at deres retningslinjer og værdier bliver overholdt. Et CoC bliver udarbejdet i overensstemmelse med internationale lovgivninger, og er gældende for virksomhedens leverandører, samarbejdspartnerne og ansatte på produktionsfabrikkerne, samt andre steder hvor virksomhedens varer håndteres. 33 En af udfordringerne ved anvendelsen af et CoC ved outsourcing er, at virksomhederne ikke befinder sig i samme land som leverandørerne. En anden udfordring er, at produktionsfabrikkerne ikke er ejet af virksomheden, hvilket gør det vanskeligt for virksomheden at håndhæve deres CoC. I projektet inddrages H&M s CoC, for at sætte det op mod anvendte CSRprincipperne og give en diskussion af, i hvor stor grad virksomheden lever op til deres 33 Allan, John 2006: Claiming Connections: A distant world of sweatshops. S

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb VELKOMMEN Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb 3. december 2009 Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) Formålet er: At fremme international handel, der respekterer menneske og arbejdstagerrettigheder

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Flemming Borreskov FN s Global Compact I år har vi valgt at sætte fokus på filantropiske fonde og foreningers samfundsansvar. Eller rettere - hvordan

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner April 2017 Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO Rapporteringer til ILO om konventioner Vejledning sådan gør man Hvad er ILO, og hvorfor skal man rapportere? Den Internationale Arbejdsorganisation

Læs mere