Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til projektrapport 2. semester, BP2:"

Transkript

1 Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2. Hus: 22.1 Projekttitel: H&M i Bangladesh Projektvejleder: Hans Beck Gruppenr.: 13 Studerende (fulde navn og studienr.): Anna Refsøe Torndal Johan Andreas Schmidt Sørensen Josephine Schmidt Skytte Louise Skovgaard Boutrup Der skal angives, hvor mange antal anslag, der er i opgaven. Anslag er eksklusiv bilag. Anslag: Sideomfanget af projektrapporten, afhænger af gruppestørrelsen og skal være: sider hvis der er 2-3 medlemmer i gruppen, sider hvis der 4-5 medlemmer i gruppen, sider hvis der er 6-7medlemmer i gruppen og sider hvis der er 8 medlemmer i gruppen. Fraviger projektrapporten overstående sideomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder at de(n) studerende ikke kan deltage i prøven. Bilag indgår ikke i sideomfanget. Siderne er normalsider, med 2400 anslag pr. side. *Forsiden er til administrativt brug og derfor ikke en del af den skrevne opgave

2 i Bangladesh - 1

3 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Praktiske oplysninger... 5 Begrebsliste Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Metode Valg og anvendelse af case Valg og anvendelse af data Primære data Interviewguide Transskriptionsstrategi Sekundær data Dokumenter Artikler H&M s CoC Kritik af H&M s CoC Teori Valg og anvendelse af teori Paul Krugman Kritik af Paul Krugman Martin Wolf Kritik af Martin Wolf Afhængighedsteori Kritik af afhængighedsteorien H&M & OUTSORCING H&M Outsourcing H&M s outsourcing til Bangladesh CSR Ansvarlig leverandørstyring H&M s Code of Conduct H&M s CoC Sanktioner Levevilkår i Bangladesh Arbejdsforhold i Bangladesh Kritik af arbejdsforhold Rettigheder og fagforeninger Kritik af rettigheder Løn Leveløn H&M Ny strategi H&M s vurdering en rimelig leveløn Bangladesh løn H&M Løn i Bangladesh

4 5.4.7 H&M og rimelig leveløn H&M & CSR Analyse af CSR og CoC Afhængighedsteori VS. Martin Wolf Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger Internetsider

5 Læsevejledning Projektet er bygget op omkring kapitler, der hver især har en given funktion. Den første del af projektet er en begrebsliste, den indeholder væsentlige begreber, organisationer og andre centrale elementer, der anvendes i projektet. Begrebslisten skal hjælpe læseren til at opnå forståelse og vigtig baggrundsviden for projektet, og fungerer som et opslagsværk. Det første kapitel i projektet er indledningen. Kapitlet indledes med projektets problemfelt, der bidrager til en forståelse af, hvorfor emnet er relevant og interessant for læseren. Problemfeltet lægger op til problemformuleringen med dertilhørende arbejdsspørgsmål. Den sidste del af indledningen er et afgrænsningsstykke, der beskriver hvilke elementer, der er fravalgt i projektet. I kapitel 2 redegøres der for projektets anvendte metoder. En diskussion og kritik af anvendte data og metoder vil blive gennemgået, ligeledes vil der blive redegjort for projektets interviewstrategi og anvendelsen af H&M s Code of Conduct, der er retningslinjer, virksomheden pålægger deres ansatte og samarbejdspartnere. I projektets kapitel 3, vil anvendte teorier blive belyst og kritisk bearbejdet. Dette vil medvirke til, at læseren opnår en forståelse for projektets teorier, hvilket er en nødvendighed for forståelsen af projektets analyse- og diskussionsafsnit, hvor teorierne inddrages. I efterfølgende kapitel, kapitel 4, vil der bliver redegjort for projektets hovedemner. Kapitlet giver læseren den nødvendige baggrundsviden til at forstå analyse- og diskussionsafsnittet. I kapitlet bliver der redegjort for H&M som virksomhed, outsourcing, H&M s outsourcing til Bangladesh, begrebet Corporate Social Responsibility og ansvarlig leverandørstyring. H&M s Code of Conduct vil ligeledes blive gennemgået, samt hvordan retningslinjerne bliver sanktioneret. Kapitel 5 redegør for emnerne arbejdsforhold, rettigheder og lønforhold på H&M s leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh. Arbejdsforholdene og rettigheder 4

6 vil blive diskuteret ud fra situationer, hvor der er sket et brud på H&M s Code of Conduct. Lønforholdene vil blive diskuteret ud fra organisationen Asian Floor Wage Alliance s vurdering af en mindsteløn og mindstelønnen i Bangladesh. Afsnittet afsluttes med en diskussion ud fra Paul Krugman s teori om hellere at arbejde for en lav løn end ingen løn. I hvert afsnit vil citater fra projektets interviewede, Sophie Helm Pedersen og Zillur Rahman, blive inddraget. Projektets kapitel 6 beskriver sammenkoblingen mellem Corporate Social Responsibility og Code of Conduct. Der gives en analyse af, hvordan virksomheden anvender deres CSR-principper i praksis, og hvilke muligheder og effekter H&M s tiltag medfører. I kapitel 7 inddrages Martin Wolf og afhængighedsteorien, i en diskussion om hvorvidt H&M s outsourcing bidrager til velstandsudviklingen i Bangladesh. Kapitel 8, indeholder projektets konklusion. Kapitlet besvarer projektets problemformulering, ud fra anvendt data, teoretisk viden og diskussioner, der indgår i projektet. Projektets perspektivering er i kapitel 9. Perspektiveringen beskriver, hvad et videre arbejde med projektets problemformulering kunne indeholder. Praktiske oplysninger Af praktiske oplysninger skal det nævnes, at projektet er udarbejdet således, at hvert kapitel kan stå alene. Vi har formuleret og anvendt varieret sprog, men gentagelser vil forekomme. Alle valutaer er udregnet i euro. Dette skyldes, at anvendte figurer er fremført i euro og dollar, og vi vurderer, at en fælles valuta vil mindske forvirring. Valutakurserne er udregnet via og der tages forbehold for ændrede valutakurser. 5

7 Begrebsliste Acid Survivors fonden (ASF) En organisation, der arbejder mod kønsbaseret vold, der er med til at fastholde uligheden af kvinder i Bangladesh. 1 Asian Floor Wage Alliance (AWFA) International alliance af fagforeninger og arbejdstagerrettigheds aktivister, der samarbejder med bl.a. Clean Clothes Campaign for at opnå en rimelig leveløn for tekstilarbejderne. 2 Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Et handels organ, der repræsenterer de eksportorienterede producenter og eksportører i Bangladesh. 3 Bruttonationalprodukt (BNP) Kvantitativt udtryk for den samlede værdiforøgelse i et land, over en given periode (typisk et år). 4 Bangladesh National Garments Workers Employees League (BNGWEL) Det bangladeshiske fagforbund. 5 Organisationen har til formål at forbedre ansattes vilkår på arbejdsmarkedet, samt øge fagforeningernes indflydelse. 6 Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) Etableret af den bangladeshiske regering, som et tilknyttet institut for det daværende Ministry of Manpower Development and Social Welfare. Instituttets primære formål er, at opfylde beskæftigelseskravet i landet og 2 Who are the Asia Floor Wage Alliance?, Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 3 About. Udgivet af Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). Internetadresse: 4 Jespersen, Jensen, Jesper & Henrik, Introduktion til Makroøkonomi, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Rasmussen, Keiding, Peter, Peter, Fagbladet 3F, nummer 4, 28.maj 2014, s Leaders of the Alliance for Bangladesh Worker Safety, 2013, s. 1, 6

8 arbejdskraften til eksport. BMET er engagerede i al planlægning og gennemførelse af strategier for hensigtsmæssig udnyttelse af arbejdskraft i landet. 7 Clean Cloth Campaign (CCC) NGO, som arbejder for at forbedre vilkårene for tekstilarbejdere i udviklingslande. Organisationen beskytter arbejderne, ved at kæmpe for bl.a. højere løn og andre goder såsom sundhedspleje og pension, samt bedre arbejdsforhold og øgede sikkerhedsstandarder. 8 Code of Conduct (CoC) Retningslinjer en virksomhed kan fastlægge over for sine leverandører, som skal overholdes. Retningslinjerne er med til at beskytte medarbejdernes rettigheder, og omhandler ofte krav vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold. 9 Corporate Social Responsibility (CSR) Virksomheders globale og samfundsmæssige ansvar indenfor menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima. Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) Internationale arbejdsorganisation, underlagt FN. 10 Fagforbundet 3F Fagforbundet 3F s afdeling for International Solidaritet og Udvikling arbejder for, at forbedre arbejdsforholdende og levevilkårene i Bangladesh for de ansatte inden for tekstilindustrien About BMET Udgivet af BMET. Internetadresse: 8 Clean Clothes Campaign Danmark. Udgivet af Clean Clothes Campaign Danmark. Internetadresse:http://www.cleanclothes.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Ite mid=55 9 Allan, John 2006: Claiming Connections: A distant world of sweatshops. S Origins and history, Udgivet af Internetadresse: 7

9 Fair Labor Association (FLA) En international organisation, der samarbejder mellem universiteter, civilsamfundsorganisationer og socialt ansvarlige virksomheder. Organisationen er dedikeret til at beskytte arbejdstagernes rettigheder i hele verden. 12 FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er vedtaget for at beskytte det enkelte individ mod overgreb. Den garanterer en række fundamentale menneskerettigheder omfattende borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 13 Full Audit Programme Anvendt af H&M, og består af revisioner, analyser ledelsessystemer og andre kapacitetsopbyggende aktiviteter. 14 Grameen fonden Et ikke-profit selskab i Bangladesh, og stiller risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder. 15 Hennes & Mauritz (H&M) Svensk tøjkæde. Kæden har specialiseret sig i et bredt udvalg af tøj til mænd og kvinder. Kendetegnes primært ved salg af moderigtigt billigt tøj. 11 Fakta om Bangladesh. Udgivet af Fagbladet3F. Internetadresse: 12 About us. Udgivet af Fair Labor Association, internetadresse: 13 FN s Menneskerettighedssystem. Udgivet af Institut for menneskerettigheder. Internetadresse: 14 SUPPLIERS AND FACTORIES, udgivet af H&M, internetadresse: formance_choose%20and%20reward%20responsible%20partners.pdf s ABOUT GRAMEEN FUND, udgivet af GRAMEEN FUND, internetadresse: 8

10 International Trade Union Confederation (ITUC) Organisation primære mission er at fremme og forsvare arbejdernes rettigheder og interesser, gennem et internationalt samarbejde mellem fagforeninger, globale kampagner og fortalervirksomheder inden for de store globale institutioner. Organisationens vigtigste aktivitetsområder omfatter følgende: fagforenings- og menneskerettigheder; økonomien, samfundet og arbejdspladsen, ligestilling og international solidaritet. 16 Moderniseringsteorien Baseret på tesen om at udviklingslande vil gennemgå sammen udvikling som industrilandene. Udviklingen sker i det traditionelle samfund, gennem en økonomisk vækst og en vestliggørelse af politiske ideologier. Udviklingslandene er, ifølge teorien, underudviklede, da samfundet er baseret på traditionelle normer og værdier. Industrilandene kan hjælpe landene med udviklingen gennem investeringer i form af kapital og teknologi. 17 Non-governmental organization (NGO) Ikke-statslig organisation eksempelvis velgørenheds-, menneskerettigheds- og miljøorganisationer 18. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Organisation der arbejder for at fremme politikker, der vil forbedre den økonomiske og sociale velfærd for mennesker rundt om i verden. Det er et forum af lande, der har forpligtet sig til demokrati og markedsøkonomi, hvilket giver en platform til at sammenligne de politiske erfaringer, søge svar 16 About us, udgivet af ITUC, internetadresse: Udviklingsproblemer, udviklingsstrategier og international bistand, udgivet af International PolitikNU, internetadresse: 18 ngo eller NGO, udgivet af Den Danske Ordbog, internetadresse: 9

11 på fælles problemer, identificere god praksis og koordinere nationale og internationale politikker for organisationens medlemmer. 19 Outsourcing En virksomhed lader eksterne leverandører stå for aktiviteter, som virksomheden selv tidligere har stået for. Purchansing Power Parity (PPP$) Sammenfletning af økonomiske teorier og en teknik, der bruges til at bestemme den relative værdi af forskellige valutaer. 20 Race-to-the-bottom En situation, hvor virksomheder konkurrerer med hinanden om at reducere omkostningerne, ved at betale de laveste lønninger eller give arbejdstagerne de værste forhold. 21 Ripple effekten En situation, hvor en begivenhed har effekter, der spreder og producerer yderligere effekter. 22 Sweatshops Betegnelse for et arbejdsmiljø der anses for at være uacceptabelt, svært eller farligt. Arbejdsforholdende på sweatshops inkluderer mange timer til en lav løn The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), udgivet af OECD, internetadresse: 20 Purchasing Power Parities - Frequently Asked Questions (FAQs). Udgivet af OECD, internetadresse: 21 Race to the bottom, udgivet af Cambridge Dictionaries Online, internetadresse: 22 Ripple Effect, udgivet af Cambridge Dictionaries Online, internetadresse: Facts About Sweatshops, udgivet af DoSomething, internetadresse: https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-sweatshops 10

12 TeleConsult Group (TCG) En hurtigt voksende teknisk outsourcing og konsulentvirksomhed med speciale i call center, software udvikling, business process outsourcing, faglig udvikling og arbejdsformidling, placeret i Dhaka, Bangladesh. 24 Velstandsudvikling Et lands velstandsudvikling bestemmes af udviklingen i produktiviteten. Produktiviteten er essentiel for virksomheden, da den bestemmer virksomhedens konkurrenceevne og mulige indtjening About us, udgivet af TeleConsult Group, internetadresse: 25 D.I. Produktivitetspanel, Udgivet af Danmark op i gear. Internetadresse: 11

13 1.1 Indledning 1.2 Problemfelt Når virksomheder outsourcer deres produktion af en varer til udviklingslande, er det fordi de pga. den billige arbejdskraft i landet, kan opnå højere effektivitet, der øger virksomhedens profit. Effektiviseringen forekommer, da den billige arbejdskraft medvirker, at virksomhederne har mulighed for at ansætte flere. For virksomhederne handler outsourcing om, at opnå flere goder i form af effektivisering og øget profit. Men hvordan påvirker outsourcing udviklingslandene og medarbejderne på produktionsfabrikkerne? Outsourcing kan medføre positive goder for det land hvor produktionen flyttes til. Det kan eksempelvis medvirke til en forøgelse af levestandarden for de ansatte. Levestandarden forøges, fordi der kommer flere arbejdspladser, som kan have en positiv effekt på landets BNP, da indkomsten hos de enkelte borgere og produktionen stiger. Det bliver sværere for virksomhederne, at håndhæve deres retningslinjer pga. den store geografiske afstand, hvilket kan medføre forringelse af arbejdsforholdene (5.2.2). Det er blevet en nødvendighed, at virksomhederne fastholder en ansvarlig leverandørstyring, frem for kun at fokusere på profitmaksimering. Ansvarlig leverandørstyring er en af de centrale områder inden for CSR (4.5.2). Som et led i globalisering er CSR blevet uundgåeligt, og diskussionen om ansvar bliver mere væsentlig, for virksomheder der outsourcing, især til udviklingslande, da netop disse lande mangler oplysning omkring deres rettigheder (5.3.2). Rettigheder kan implementeres i virksomhedens CoC, der pålægges leverandørerne, og dermed skabes der ansvarlig leverandørstyring fra virksomheden til leverandøren (6.1). Men hvordan sikrer virksomhederne, at deres retningslinjer bliver overholdt? I Bangladesh er tekstilindustrien vokset markant siden 1990 erne, og er blevet landets største eksportvare (5.1.2). Bangladesh er gået fra at forbyde kvinder på arbejdsmarkedet, til at det er 95 % af kvinder, der arbejder inden for tekstilindustrien (3.3.1). Vi finder Bangladesh interessant, fordi det er at af de lande i verden med den laveste mindsteløn, (5.4.5) og fordi landet har været i mediernes søgelys pga. ringe 12

14 arbejdsforhold (5.1.2). En af de virksomheder der er i fokus, når det omhandler arbejdsforhold, løn og bæredygtighed, er H&M (4.2). Bangladesh er et af de lande, hvor H&M samarbejder med flest produktionsfabrikker, der har næsten én million ansatte. De ansatte udgør ca. en femtedel af den bangladeshiske tekstilindustri (5.4.3). H&M ser sig selv som værende en af branchen frontløbere, når det kommer til arbejdsvilkår, løn og bæredygtighed, og argumenterer for, at de gør meget for at forbedre levestandarden for de ansatte på produktionsfabrikkerne (5.4.7), men er dette tilfældet? H&M har flere initiativer og handlingsplaner, hvor formålet er at forbedre levestandarden for deres leverandørers ansatte. Virksomheden argumenterer for, at de gør meget for de ansatte på produktionsfabrikkerne, hvilket også afspejles i deres CoC. H&M har flere gange været under hård kritik bl.a. pga. lønniveauet (5.4.3), mishandling af de ansatte (5.3.2) og sikkerheden på arbejdspladserne (se 5.2.2). På baggrund af dette finder vi det interessant, at undersøge hvilken effekt H&M s, har for Bangladesh s velstandsudvikling. Hvilket leder os til følgende problemformulering: Problemformulering Hvorledes stemmer H&M s Code of Conduct og Corporate Social Responsibility overens med praksis på virksomhedens leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh? Hvordan påvirker disse Bangladesh s velstandsudvikling? Arbejdsspørgsmål Til besvarelsen af problemformuleringen har vi udarbejdet nedenstående arbejdsspørgsmål, der skal gøre det nemmere at give en fyldestgørende besvarelse. 1. Hvordan er arbejdsforholdende på H&M s leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh? 13

15 2. Hvordan er H&M s tiltag med til, at forbedre de ansattes levestandard på deres leverandørers produktionsfabrikker i Bangladesh, og hvilken effekt har de? 3. Lever H&M op til deres CoC og CSR-principperne i Bangladesh? 4. Hvordan påvirker H&M s outsourcing de ansatte på produktionsfabrikkerne og den bangladeshiske velstandsudvikling? 1.4 Afgrænsning Vi har undervejs i projektet foretaget bevidste fravalg og afgræsninger. Vi har valgt at fokusere på én virksomheds outsourcing til ét udviklingsland. Disse afgrænsninger er truffet, for at kunne gå i dybden med virksomheden og arbejdsforholdene på deres leverandørers produktionsfabrikker. Vi har afgrænset os fra at undersøge i hvilken grad, H&M opnår markedsføringsmæssige fordele på baggrund af virksomhedens anvendelse CSRprincipper. Fravalget er gjort, idet vi ønsker at fokusere på økonomiske og politologiske forandringer for Bangladesh s velstandsudvikling ved H&M s outsourcing. Virksomhedens valg af leverandører har vi vurderet ville være irrelevante og fjerne fokus fra projektets hovedområde. Derved har vi fravalgt at foretage en komparativ analyse med andre virksomheder og udviklingslande. I projektet har vi yderligere fravalgt, at undersøge i hvor høj grad at H&M s forbrugere aktivt tager stilling til virksomhedens standarder vedrørende CoC og CSR, når forbrugeren køber H&M s produkter. Valget har været bevidst fra starten af projektet, da det dækker over mange parametre for forbrugernes valg, som vi anser, som værende irrelevante i forhold til projektets problemformulering. Afgrænsningen har ydermere inkluderet i fravalg af begrebet kædeansvar. Fravalget af kædeansvar skyldes, at begrebet dækker over det ansvar virksomheden bliver pålagt af bl.a. statslige organisationer. Det er derved ikke H&M s egent initiativ, der 14

16 gør sig gældende ved kædeansvar. H&M er ikke pålagt kædeansvar, og vi har derfor valgt, at beskæftige os med begrebet ansvarlig leverandør styring. 15

17 2.1 Metode I metodeafsnittet vil vi belyse valg og anvendelse af case og data. Afsnittet har til formål at beskrive og begrunde den anvendte data, og derved give en forståelse for, hvorledes det er brugt i projektet. De udarbejde interviews skal medvirke til at belyse forholdene i Bangladesh, samt begrebet ansvarlig leverandørstyring. Efterfølgende vil der være en beskrivelse af anvendelsen af H&M s CoC Valg og anvendelse af case Projektet tager udgangspunkt i den svenske virksomhed, H&M. Virksomheden er den største importør af tekstilvarer fra Bangladesh. 26 H&M proklamerer sig selv, som værende en af de virksomheder inden for tekstilindustrien, der har foretaget flest tiltag, der skal forbedre levevilkårene for de ansatte på produktionsfabrikkerne. 27 H&M får produceret 25% 28 af deres tøj i Bangladesh. Bangladesh er det land, der producerer størstedelen af virksomhedens tøj. Vi har valgt, at projektet skal tage udgangspunkt i Bangladesh, da vi vurderer, at dette skaber de mest repræsentative rammer, fordi Bangladesh er det land, hvor H&M får produceret mest tøj. Vi vil bruge casen som eksempel på, hvordan en virksomhed opnår, og bevarer ansvarlig leverandørstyring på deres leverandørers produktionsfabrikker. Vi vurderer, at casen er repræsentativ i forhold til andre virksomheder, der vægter ansvarlighed og deres CoC højt, og outsourcer til Bangladesh. 26 FIRST INSIGHT: The Future of Fashion Retailing. Udgivet af Greg Petro. Internetadresse: H-M 27 H&M's living wage roadmap needs concrete benchmarks. Udgivet af Clean Clothes Campaign. Internetadresse: 28 FIRST INSIGHT: The Future of Fashion Retailing. Udgivet af Greg Petro. Internetadresse: H-M 16

18 2.3.1 Valg og anvendelse af data Ved at inddrage H&M s CoC i projektet, klargøres de ansvarsområder og retningslinjer, virksomheden pålægger deres leverandører. I diskussionen vil projektet inddrage medier, NGO er (AWFA, CCC, FLA mm.) og fagforeninger (Fagbladet3F), der har informeret offentligheden og kritiseret virksomheden, når kodekset ikke er blevet overholdt. Til at belyse hvordan virksomhedens CoC stemmer overens med praksis, benyttes begrebet CSR i projektet. CSR er med til at klargøre hvilke normer og retningslinjer, der forventes, at en virksomhed eller deres leverandører har over for deres ansatte. Vi vil i projektet skabe en sammenkobling mellem H&M s CoC og CSR. Den anvendte data i projektet har til formål at give en forståelse for konsekvenser og fordele ved H&M s outsourcing til Bangladesh, og dermed opnå tilstrækkelig viden til at besvare projektets problemformulering Primære data Projektets primære data er interview af henholdsvis Zillur Rahman, der beskæftiger sig med tekstilindustrien i Bangladesh, og Sofie Helm Pedersen, der er ansat ved Erhvervsstyrelsen, og beskæftiger sig med CSR. Begge interview er semistruktureret, og den efterfølgende indsamlede data er kvalitativ. De indsamlede data fra interviewene vil, i projektet, blive brugt til at underbygge de indsamlede data fra andre kilder, samt understøtte projektets analyse, diskussion og konklusion. Både Zillur Rahman og Sofie Helm Pedersen, er valgt ud fra deres evne til at besvare projektets problemformulering, da begge beskæftiger sig med arbejdsforholdene og virksomhedens ansvar over for de ansatte Interviewguide I interviewet med Zillur Rahman er svarerne baseret på hans subjektive holdning. Interviewet er udarbejdet således, at besvarelserne er ud fra egne erfaringer, i 17

19 forbindelse med hans arbejde omhandlende tekstilindustrien i Bangladesh. Interviewet har til formål at videreformidle arbejdsforholdene på de bangladeshiske produktionsfabrikker, og give et detaljeret indblik i arbejdsforholdene i Bangladesh. I interviewet med Sofie Helm Pedersen, er spørgsmålene tilpassede hendes viden om begrebet CSR. Interviewet har til formål at videregive Sofie Pedersens forståelse af CSR begrebet, samt hendes holdning til ansvarlig leverandørstyring. Den indsamlede data fra interviewet skal i projektet bruges til en analyse af CSR, og hvilken betydning begrebet har for virksomheden Transskriptionsstrategi Ved transskribering ændres det sagte fra interviewet til tekst. I projektet bliver interviewet under transskriberingen omskrevet til skriftsprog. Transskriberingsformen er valgt, da formålet med interviewet er at belyse problemstillingerne ud fra de interviewedes egen vurdering. Igennem den litterære omskrivning vil interviewet være lettere at formidle til læseren, så det er det sagte, der er i fokus. 29 Transskriberingsformen er valgt, da det er det sagte, der er i fokus i rapporten. Vi har valgt ikke at medtage udtryk som øh, hmm, suk, grin, pauser mm., da dette kan virke meningsforstyrrende. Ved transskriberingen er talesproget ændret til litterærstil, da det gør det nemmere, at videreformidle hvad interviewpersonens budskab. 30 I transskriberingen er interviewpersonerne kaldt I, mens de interviewede er kaldt henholdsvis ZR og SHP efter de interviewedes navne Kritik af interview Størstedelen af interviews udføres i dag som individuelle samtaler, hvilket kan medføre en metodologisk individualisme. For at fremme ægtheden af samtalen, bør interviewet integreres i den interviewedes dagligdagsverden. 31 Da begge 29 Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S

20 interviewdeltagere i projektet skal analyseres ud fra det sagte, har det ikke været nødvendigt at integrere dem i dagligdagsverden. Der tages ligeledes ikke hensyn til det kropslige sammenspil i interviewet Sekundær data Dokumenter Der er i projektet anvendt to primære rapporter henholdsvis H&M s CoC og FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. H&M s CoC har en central rolle i projektet, da den er udarbejdet af H&M, og beskriver de krav, virksomheden har som ambition for dets ansatte, leverandører og de ansatte ved leverandørerne. H&M s CoC er udarbejdet i forbindelse med FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og de to udgivelser, understøtter hinanden. I projektets analyse vil forholdene i Bangladesh blive stillet op i mod H&M s CoC, og der vil derefter være en diskussion, der vurderer, hvorledes H&M lever op til egne krav. Foruden de to væsentlige rapporter, er der anvendt sekundære rapporter fra universiteter, organisationer, virksomheder mm. Rapporterne har til formål at belyse væsentlige problemstillinger omkring mindsteløn og arbejdsforhold. For at sikre rapporternes validitet er kilderne til dokumenterne kontrolleret. Ved de primære rapporter er begge fra henholdsvis virksomhedens og organisationens egen hjemmeside. Autenciteten er derved, så vidt muligt sikret, da rapporterne ikke er ændret af anden part, inden udgivelsen. Ved brugen af sekundære data vurderer vi oplysninger med en kritisk tilgang, da kilderne kan have en politisk agenda. Vi har derfor undersøgt kildernes egne beskrivelser, inden vi har gjort brug af dem, for derved, så vidt muligt, at sikre at kilderne ikke bære præg af politiske agendaer. 32 Kvale,Brinkmann, Steiner, Svend. InterView. S

21 2.5.3 Artikler I projektet er der anvendt artikler til at belyse de situationer, hvor H&M s CoC ikke er blevet overholdt. Artiklernes validitet er blevet kontrolleret, ved at sikre at flere medier har bragt samme historie. I eksemplet med Well-Tex (5.3.2) er informationer bragt i flere nyhedsmedier, hvilket styrker den eksterne kildes validitet. Foruden kontrollen gennem andre medier, har vi vurderet oplysningerne og været opmærksom på, at kilderne kan være skrevet ud fra en politisk agenda. Et eksempel herpå er anvendelsen af Fagforeningen 3F. I dette tilfælde er vi klar over, at fagforeningen i deres artikel kun belyser negative episoder på produktionsfabrikkerne Kritik af anvendt data I projektet anvendes forskellige kilder og informationer om generelle arbejdsforhold i Bangladesh. Kilderne og informationerne er anvendt, for at danne et generaliseret billede af arbejdsforholdende i Bangladesh. For at sikre et generaliserende billede, har vi, så vidt muligt, anvendt forskellige kilder H&M s CoC Et CoC bliver brugt af virksomhederne som et værktøj til at sikre, at deres retningslinjer og værdier bliver overholdt. Et CoC bliver udarbejdet i overensstemmelse med internationale lovgivninger, og er gældende for virksomhedens leverandører, samarbejdspartnerne og ansatte på produktionsfabrikkerne, samt andre steder hvor virksomhedens varer håndteres. 33 En af udfordringerne ved anvendelsen af et CoC ved outsourcing er, at virksomhederne ikke befinder sig i samme land som leverandørerne. En anden udfordring er, at produktionsfabrikkerne ikke er ejet af virksomheden, hvilket gør det vanskeligt for virksomheden at håndhæve deres CoC. I projektet inddrages H&M s CoC, for at sætte det op mod anvendte CSRprincipperne og give en diskussion af, i hvor stor grad virksomheden lever op til deres 33 Allan, John 2006: Claiming Connections: A distant world of sweatshops. S

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere