Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål"

Transkript

1 Årsplan for dansk Ak10vet 10. D og 10. P skoleåret 2013/14 Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål 33 Introuge Præsentation af klasser, lærere og fag. Introtur med overnatning. Få nogle gode oplevelser af, at 10. skoleår i Ak10vet bliver et godt sted at være. Elevsamtaler med fokus på elevernes egne vurderinger af deres faglige niveau, målet med at gå i 10. klasse, deres trivsel og evt. vanskeligheder. Samtaleskema udarbejdet i Ak10vet. Kortlægning af elevernes dansk- faglige kompe- tencer. Test af elevernes faglige standpunkt i læsning og sprogbrug med henblik på at udarbejde individuelle læringsmål Fra Poesi til Rap Hovedgenren lyrik kan for mange unge være kedelig og svær. Vi vil med emnet vise eleverne, hvordan genren over tid har udviklet sig fra 1800 tallets lyriske kærlighedserklæringer til fædrelandet til 70 ernes kritik af forskellige samfundsproblemer og frem til de danske rappere, der har fokus på elevernes samtid i forhold til: Kærlighed Sprogbrug Sex, druk og stoffer Der er et yndigt land Raske Penge: Baghave L.O.C. Frk. Escobar, 2011 (Musikvideo) Lars Lilholdt: Hvidsten kro Halfdan Rasmussen: En regnvejrsaften Benny Andersen: H. C Andersens land Forstå brugen af de sproglige billeder. Forstå lyrikken som en udtryksform for den enkelte og som et talerør for forskellige holdninger i samfundsdebatten. Tilegne sig lyrikkens formsprog ved at gøre det til deres eget. Give ros og positiv kritik af hinandens fremlæggelser. At udtrykke forståelse af det læste i forskellige skriftlige og mundtlige genrer. At undersøge, analysere og beskrive sproglige udtryk og forhold, herunder sprogbrug, sprogfunktioner og sprogets udvikling og etymologi. At videreudvikle oplæsning med vægt på artikulation og fortolkning. At undersøge og anvende forklaringer på ord, begreber og vendinger. Benny Andersen: Skabssvenskere Evaluering: Eleverne skal i grupper lave en raptekst, hvor de har fokus på de

2 sproglige billeder. Tekst, billeder og gerne musikledsagelse skal medvirke i fremlæggelsen for klassen. 36 Linjefagsuge Det Moderne Gennembrud Oplæg til perioden. Georg Brandes og sædelighedsfejden. Kvindelitteratur. Industrialiseringen og arbejderbevæ- gelsen. Spørgsmålstegn ved gudsbegrebet. Malerierne som udtryksform. PowerPoint Erik Henningsen: Sat ud Erik Henningsen: Udvandrere paa Larsens plads Erik Henningsen: En agitator Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Amalie Skram: Af Constance Ring Herman Bang: Pernille Kunne påvise tidsperioden i billeder og tekster. Kunne anvende en ana- lysemodel i den rette sammenhæng. Have forståelse for begge skabelsesteorier og anerkende folks forskellige opfattelser af universets tilblivelse. At få en forståelse for, at litteratur og billeder kan bruges i en politisk sam- menhæng. At undersøge og anvende forklaringer på ord, begreber og vendinger. At foretage kritiske informationssøgninger i digitale medier. foranderlighed gennem tiden og om, at den afspejler den tid, den er blevet til i. 39 Musikvideo Musikvideoen har som tvreklamen et salgsbudskab. Eleverne skal arbejde med genren ud fra: Komposition Isenesættelse Musikvideocirklen Intertekstualitet Den performative musikvideo: Mod solnedgangen Nick & Jay. WATPWbs Den narrative musikvideo: Det burde ikk være sådan her Xander. 5F5So Genkende og beskrive de tre forskellige typer musikvideoer. Beskrive stemning og handling. Redegøre for filmens virkemidler. Analysere en musikvideo. At eleverne får en indsigt i genrens karakteristika og virkemidler. At de bliver i stand til at bruge den umiddelbare oplevelse og en analytisk til- gang for at forstå, vurdere og perspektivere til en visuel båret genre, der fylder meget i deres liv. Evaluering: Eleverne skal selv lave deres egne musikvideoer, der senere skal nomi- neres til Hollywoodfesten i uge Reklamer Genren er velkendt for eleverne, da den indgår i deres livsstil. Eleverne skal arbejde med de trykte reklamer ud fra følgende fokus- punkter: Den lyriske musikvideo: Human Carpark North mz2wwy Smirnoff DKNY Sommersby Kan finde målgruppen for reklamen i minervamodellen Kunne argumentations- knebene. At demonstrere et analytisk beredskab over for andre udtryksformer. At gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler.

3 Reklamen i et postmoder nistisk samfund med fokus på samfundsforhold og livsstil. Kende til symbolik i reklamen. Kønsdiskriminering i rekla- men med fokus på firma- erne JBS og Cult. Intertekstualitet i reklamen. 41 Terminsprøver 42 Efterårsferie 43 Brobygning Sagprosa Danskere i krig i Afghanistan. Udlevere Roman Hell man af Sanne Søndergaard Den danske befolkning var ganske længe positivt stemt over for deltagelsen i krigen. Over 50 % bakkede op om dansk krigsdeltagelse. Men med over 40 dræbte danske soldater og politisk debat om formålet med krigen er tilslutningen dalet. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen udtalte i nytårstalen fra 2011, at de danske kampstyrker skal være ude af Afghanistan i 2014, men at Danmark fortsat skal bidrage til genopbygning og sikkerhed i landet. Evaluering: Avisuge i uge 46 Den hemmelige krig ails.aspx?filmid= Armadillo Janus Metz, 2010 Journalist Rasmus Tantholt: Krig er rå og beskidt. dyn.tv2.dk/article.php/id :tantholdtkrigerr%C3%A5og- beskidt.html Pressefoto fra Avisartikler fra Kan bruge sin samfundsfaglige viden i en medietekst. Kan bruge sit skriftsprog i forskellige genrer. Kan lave avislayout i et Worddokument. Kan bruge nyhedskriterierne. At kunne tage del i emneog paneldiskussioner. At kunne argumentere, dokumentere og begrunde forskellige forhold i At kunne foretage en kritisk informationssøgning. At indsamle stof og disponere indholdet, så det fremmer hensigten med kommunikationen. At forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster. At layoute tekster så det fremmer kommunikationen og vidner om æstetisk bevidsthed. At kunne demonstrere et analytisk beredskab over for tekster og andre ud- tryksformer. At kunne tage notater og referere. 46 Nyhedsuge

4 47 48 Krimi Genrekendskab, intro til krimi, skrive en minikrimi. Se afsnit af danske, norske og svenske krimier. Lave en filmanmeldelse. Arthur Conan Doyle: Skandale i Bøhmen Niels Martinov: Den sidste barbering Anders Bodelsen: Et løb før døden Kunne udpege krimigenretræk i en Kunne give et fyldestgørende resume af en krimi. Kunne anvende krimi- genretræk i egen Vide, hvordan man sætter et layout til en novelle op i Word. At anvende indsigt i forskellige genrers og teksters egenart og virkemidler til bevidst og sikker læsning. At kunne gennemskue krimiens fortælleform ud fra, hvornår. Opdageren tilkaldes til sce-nen for forbrydelsen. Opdageren undersøger mil-jøet og planlægger sin un-dersøgelse. De mistænkte afhøres. Opdageren konkluderer. Opdageren (og læseren) af-slører forbryderen. At undersøge og beskrive ligheder og forskelle i betydning, stavning og udtale i dansk, norsk og svensk. 49 Synopsearbejde Eleverne har arbejdet med tre vigtige fordybelsesområder. De skal nu to og to prøve at finde en tekst og ud fra den, skal de udarbejde en synopse. Gennem synopsearbejdet gøres fortrolige med prøveform B til den mundtlige prøve i dansk. Kende vigtigheden af, at de i 10. klasse også skal bruge de dansk- faglige udtryk, når de skal gøre rede for en tekst eller en anden udtryksform. At gå til afsluttende prøve og udvise færdigheder indenfor: Det talte sprog Kommunikation Læseteknikker Skriftsproget i forskellige gen- rer OSO opgaven 52 Juleferie 1 Skriftlighed

5 2 Terminsprøver 3 Kortfilm Oplæg til dramaturgi. Fokus på kortfilm og Richard Raskins syv parametre. Filmtekniske virkemidler. Fokus på dokumentarfilm. Evaluering: Quiz om kortfilmgenren Perker Habiti min elskede Grisen Sort Passager Kende Berettermodellen og forstå dens sammenhæg med kortfilmen. Kunne nævne mindst 5 vigtige filmtekniske virkemidler. At iagttage og vurdere me- dieproduktioner. At anvende internettet og andre kommunikationsformer til søgning af oplysninger. At udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed i overensstemmelse med situationen. 4 5 Linjefagsbrobygni ng 5 6 Flyt hjemmefra 7 Vinterferie 8 9 Arv og Miljø Eleverne skal gennem film og tekster vurdere om, de tror, forskellige men- neskers egenskaber udspringer af arv eller miljø. 2. Hovedværk: Submarino en film af Thomas Vinterberg Som englene flyver af Naja Marie Aidt Den grimme ælling H.C. Andersen Frem og tilbage Svend Ørnø Forstå hvilken indflydelse menneskers livsvilkår kan have for den enkelte. Forstå ordet En Møn- sterbryder. At lytte aktivt og forholde sig til åbent til andres mundtlige fremstilling. At gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation. At vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer Noveller fra 90 erne og 00 erne Mange noveller er bygget op omkring Personlig udvikling Samfundsforhold Familierelationer Kærlighed Ungdomsproblemer Peter Fogtdal: Den grimme kælling Jan Sonnergaard: Polterabend Naja Marie Aidt: Latter Jørgen Pagh: Kunne definere begrebet konkrete henvisninger i At udvikle og udvide ordforråd og

6 Den perfekte bror Kunne forklare betydningen af, at forfatteren vælger at starte novellen i In medias res. Kunne anvende Novellecirklen i analysen. 13 Studietur Misbrug/Rus Mange noveller er bygget op omkring Personlig udvikling Samfundsforhold Familierelationer Misbrug Ungdomsproblemer Som englene flyver Diverse artikler om rygning Rygning Diverse reklamer Cult, Kunne definere begrebet konkrete henvisninger i Kunne forklare betydningen af, at forfatteren vælger at starte novellen i In medias res. Kunne anvende Novellecirklen i analysen. At udvikle og udvide ordforråd og 15 Forfatterskab Svend Åge Madsen Mange noveller er bygget op omkring Personlig udvikling Samfundsforhold Familierelationer Kærlighed Ungdomsproblemer Ude af sit gode skind Skabt for hinanden Kunne definere begrebet konkrete henvisninger i Kunne forklare betydningen af, at forfatteren vælger at starte novellen i In medias res. Kunne anvende Novellecirklen i At udvikle og udvide ordforråd og

7 analysen. 16 Påskeferie At være ung Mange noveller er bygget op omkring Personlig udvikling Samfundsforhold Familierelationer Kærlighed Ungdomsproblemer Lars Kjædegaard: Mellem venner Kirsten Mølvang: Forbudt kærlighed Rasmus Karkov Mig, mig, mig! Derfor er nutidens unge så ubehøvlede Kim Fupz: Tennis Kunne definere begrebet konkrete henvisninger i Kunne forklare betydningen af, at forfatteren vælger at starte novellen i In medias res. Kunne anvende Novellecirklen i analysen. At udvikle og udvide ordforråd og 19 Prøver 20 Prøveform B Synopsearbejde Eleverne har 10 vejledningstimer til rådighed Repetion

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST Hellebjerg-FIRST 2013-14 Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg HELLEBJERG FIRST 2 HELLEBJERG FIRST Kursusbeskrivelser HELLEBJERG FIRST 2013-14 Hellebjerg Idrætsefterskole Jens Engbergs Alle 4

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Medielærerforeningen for de gymnasiale uddannelser Udviklingsprojektet: Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Opgavekatalog v. Mimi Olsen - Mette Wolfhagen Linnebjerg - Hans Oluf Schou - Henning

Læs mere

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m. INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere