Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Handelsskolen Silkeborg HHX Kulturforståelse C Ulla Kristensen Hh2e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Kulturbegrebet og kulturteori Titel 2 Tværkulturel sammenligning Titel 3 Ikke-Vestlig kulturkreds: Japan Titel 4 Feltarbejde:A) Offentlig Kommunikation B) Det flerkulturelle samfund Side 1 af 7

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Ikke-Vestlig Kulturkreds : Japan Kerne: Landefakta Japan ( fra s Helmer Jørgensen: Det ny Japan Religionen (s ) fra Japan i hånden Købmandsånd fra Vejen til Japans succes 31-3 Markedskultur i Japan fra Erik Kærgaard Kristensen: Kulturforskelle og den internationale markedsføring Karsten Ditlev Jensen fra Røde Kager og Grøn Te Karsten Ditlev Jensen: Lyserøde Kirsebærblomster ( fra Ud og SE, juni 2004) Japans Mystik, Politiken d. 10. december 2001 Japans Udødelige Samuraier, Ill. Videnskab, nr. 1, 2007 Laura Stenum: Betaget af Japan, JP 2008 Hvis lande kunne opdrage hinanden af Kristian Ditlev Jensen, Kristeligt Dagblad Japan for Dummies af Marianne Gram, Politiken Væk med Djævelskaben af Marianne Gram, Politiken Pilot Guides: Tokyo (DR1) Japans monarki, BBC dokumentar; En historisk og kulturel gennemgang af det japanske monarki, monarkiets baggrund og betydning i dag BBC dokumentar: Så er der fest: Stefan Gates deltager bl.a. i Naked Man festival og babysumo græde konkurrence Cool Japan: Wabi Sabi det æstetiske Japan. Japansk tv-show om den japanske kultur set fra udlændiges synspunkt. https://www.nhk.or.jp/cooljapan/en/ Den Sidste Samurai ( Spillefilm) Billedmateriale fra Et FOLK, mange rejser, Lonely Planet DR: Orientering: Den japanske ældrepleje Særlige fokuspunkter Indsamle og udvælge relevant materiale til undersøgelse af udvalgte kulturfænomener: herunder Japans historie, familie, ungdomskultur, kunst, religion og sport Anvendelse af relevant kulturteori på de udvalgte nedslag Side 2 af 7

3 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Kulturbegrebet og kulturteori Kulturbegrebet Erik Kærgaard Kristensen: afsnit om Hvad er kultur og afsnit om Kulturens kerne og overflade fra Kulturforskelle og den internationale markedsføring Iben Jensen: Grundbog i kulturforståelse: indledning, kap.1. Kultur, Kap. 4 det Nationale og det Globale, Kap. 8 Det flerkulturelle Samfund Skaarup og Bank Mikkelsen: Kulturteori s i Det Kulturelle Møde, Systime Skaarup og Bank Mikkelsen : Holdninger til kulturer s i Det Kulturelle møde, Systime Kulturteori: Hofstedes Løgdiagram fra: Det kulturelle møde s Hofstedes kulturundersøgelse fra Det kulturelle møde s Kultur: det beskrivende og det komplekse kulturbegreb fra Grundbog i kulturforståelse s Holdninger til kulturer: fra Det kulturelle møde s Dansk Kultur fra Det kulturelle møde s A. Kulturmøder og Kultursammenstød Tekster UNESCO s kulturkonvention til beskyttelse og fremme af kulturelle udtryksformers mangfoldighed Videnskab.dk: Moderigtige Muslimer på Nørrebro Supplerende Stof DR program: Udstationerede i Danmark Der er en yndig mand, dansk kortfilm Fru Eilersen og Mehmet, dansk kortfilm Side 3 af 7

4 Gør Danmark dansk, DR 2012 Spedsnakkeri og Jantelov, Jyllands-Posten, 18.marts 2007 Danmark på Prærien: Kan man spise æbleskiver med medisterpølse til morgenmad? Det gør indbyggerne i den lille danske landsby Elk Horn på den amerikanske prærie. I gamle dage talte man dansk på gaden og alle indbyggerne hed Rasmussen, Hansen og Nielsen. Men nu er danskheden ved at forsvinde. DR program B. Dansk Identitet og kulturteori Tekster: Kulturforståelse af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes, Columbus 2012: Danskheder- på sporet af de nationale identiter s og s Hvad er en rigtig dansker?, Jyllands-Posten, 29 juli 2009 Nye tider, Nye helte, Samvirke Juli 2001 Festen set udefra, Kristeligt Dagblad, 12. juni 2009 Sild før Ost giver god integration, Kristeligt Dagblad, 3. juni 2009 Ironi er ikke noget problem, Kristeligt Dagblad, 3. juni 2009 Retten er sat, Samvirke, marts 2003 Gruppeopgaver ( I skal være 4 i hver gruppe) 1. Med Hofstedes Løgdiagram skal I lave en fyldig karakteristik af dansk kultur som I umiddelbart ser den. De valgte elementer i hver ring i løget skal begrundes/forklares. Hvad siger de enkelte emner om dansk kultur. 2. Læs tekstmaterialet og systematiser hvad teksterne siger om dansk kultur. 3. Sammenlign jeres 1. løgdiagram med oplysningerne fra tekstmaterialet og forklar de forskelle I finder frem til. 4. Inddrag Hofstedes 4 kulturdimensioner i jeres undersøgelse af dansk kultur og diskutér Danmarks placering i hans undersøgelse. 5. Diskutér de stereotyper og fordomme som indgår i den offentlige debat omkring danskhed og danske værdier. Find selv eksempler i aviser, på nettet som underbygger jeres vurderinger af hvorfor udsagnene gør dem til fordomme/stereotyper. 6. Hvilken metode/metoder har I anvendt jf. det beskrivende/det komplekse kulturbegreb? Begrund og vurder hvilke resultater man kunne have fået med en dybere kulturundersøgelse. Særlige fokus- Side 4 af 7

5 punkter Væsentligste arbejdsformer Introduktion til kulturbegrebet og de tilknyttede begreber og analyseværktøjer Opøvelse i fortrolighed og aktiv anvendelse af teorierne gennem tekstarbejde Denne praktiske anvendelse er trænet og styrket gennem arbejdet i undervisningsforløbene tværkulturel sammenligning, feltarbejdet og ikke-vestlig kultur Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, projektarbejde og skrifligt arbejde er anvendt i forløbet Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Særlige fokuspunkter Tværkulturel Sammenligning A. Det flerkulturelle samfund: Pernille Bramming,m.fl fra Mellem 2 kulturer om at handle og arbejde i Mellemøsten, 1991.: Christian Englev, rådgivende bygningsingeniør Søndagsavisen, 1.juni 2008: Hårdt arbejde at have tjenestefolk: B. Tværkulturel sammenligninger Der er arbejdet med følgende temaer 1) Familien 2) Uddannelse og arbejde 3) Traditioner (fx tro/religion, højtider) Fra En verden uden grænser af Martine C Gertsen: 1) afsnittet Familie og kønsroller s.66, 67,70,71,72,73 til 74 øverst ( i kapitlet Social Organisation) 2) afsnittet Familie og kønsroller s. 109,112, 113,114,115 til 116 midt ( i kapitlet Social organisering i et tværkulturelt perspektiv ) 3) afsnittet Virkelighedsopfattelse s.35, 38,39,40 til s. 41 nederst ( i kapitlet Virkelighedsopfattelse og værdier ) 4) afsnittet Mødet mellem forskellige kulturelle virkelighedsopfattelser s.93, 94, 95 til side 96 nederst, ( i kapitlet Virkelighedsopfattelse og værdier i et tværkulturelt perspektiv ) Grupper har selv valgt nedslag inden for selvvalgte lande til tværkulturelle studier Opøvelse i indsamling og udvælgelse af relevant materiale til at belyse udvalgte kulturtræk med henblik på at foretage en tværkulturel sammenligning. Opøvelse af sikkerhed i aktiv anvendelsen af kulturbegreber og analyseværktøjer Side 5 af 7

6 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, skriftligt arbejde og mundtlig fremlæggelse er anvendt i forløbet Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Feltarbejde A)Offentlig kommunikation Tekster: Politikken 18.oktober 2009: Sig mig, hvad h. er meningen? Kristeligt Dagblad, 23.april 2010: Må man mobilsnakke hvor som helst om hvad som helst?, Unge og Gamle forstår ikke hinandens telefonskikke. Berlingske: Vi er en hel del, der er trætte af alt det krammeri, 7/ B) Det flerkulturelle samfund Tekster: Iben Jensen: Grundbog i Kulturforståelse: Kap. 7 Medier ogkap.8 Det flerkulturelle samfund og kap. 9 Analysemodel Feltarbejde i Praksis: Dem og os? -En dokumentar om integrationen i Danmark II Assimilation er vejen frem Af Kasper Støvring, Jyllandsposten d. 5. marts Brug Iben Jensens definition af begrebet assimilation og redegør kort for artiklens hovedpunkter. 2. Analysér væsentlige årsager til, at indvandrere fra mellemøstlige lande er sværere at integrere i det danske samfund end f.eks. indvandrere fra Europa. Brug relevant kulturteori. 3. Vurdér udvalgte synspunkter fra Kasper Støvring vedrørende en vellykket assimilation af indvandrere. Giv dit eget bud på, hvad der skal til for at opnå en vellykket integration. Side 6 af 7

7 III Mig og Min teenager Af Rita H. Svennum, Samvirke, januar 2005 De fire kvinder: Penpa Dolma Andersen Tibet dagplejemor budhist Paula Peare Irland (boet i Canada og New Zealand) katolik underviser på Handelshøjskolen Safiye Sisman tyrkisk født pædagog muslim Céline Yoda ambassadør for Burkina Faso i Skandinavien 1. Hvordan opfatter de 4 kvinder det at være teenager i Danmark? 2. Forsøg at forbinde kvindernes synspunkter med deres kulturelle baggrund 3. Hvilke aspekter omkring den danske ungdomskultur kommer de 4 kvinder især til at hæfte sig ved gennem det de fortæller? 4. Er disse aspekter efter din opfattelse centrale, hvis man skal karakterisere den danske ungdomskultur? 5. Hvilken opfattelse af deres egen kultur har 3 af de 4 kvinder(s. 44). Brug kulturteori. IV Apartheid stortrives i det københavnske natteliv af AF Ala'a Mohsen, Politiken V»Når man siger, man kommer fra Rungsted, får folk straks et andet blik i øjnene«af Carolina Kamil, Berlingske, 24. juli 2013, 22:30 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer At introducere til feltarbejde og anskueliggøre processen i at indsamle viden om kulturspecifikke elementer At øve evnen til at iagttage kulturspecifik adfærd i en bestemt situation At øve evnen til at relatere iagttagelser til kulturteori Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning, gruppearbejde, Side 7 af 7

BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination

BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination Danske best practice eksempler på undervisningsforløb/aktiviteter Undervisningsmaterialer Ungdomsbyens site om medborgerskab. Her findes det

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Gruppe 24. Peter Eigil Horn. Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092. Vejleder: Jakie Mørch Wrigley

Gruppe 24. Peter Eigil Horn. Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092. Vejleder: Jakie Mørch Wrigley Gruppe 24 Peter Eigil Horn Kim Mandal 04s077 04s094 Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092 Vejleder: Jakie Mørch Wrigley Projekt 3: Kulturmødet Jydsk Pædagog Seminarium Indledning Kulturmødet kan

Læs mere

Kritisk it-læsning på internettet

Kritisk it-læsning på internettet Kritisk it-læsning på internettet Trin: Fag: Tid: 8.-9. klasse Kristendomskundskab Samfundsfag Projektopgaven 4 lektioner Dette forløb er tænkt som et kort input, der viser eleverne, hvor meget det kan

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10

1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10 1. INDLEDNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF EMNET OG SPECIALETS FORMÅL 5 1.2 SPECIALETS PROBLEMSTILLING 6 1.3 METODE 6 1.4 STRUKTUR 7 1.5 GENERELLE OVERVEJELSER 8 1.6 EMPIRISK MATERIALE 9 1.7 DEFINITION AF CENTRALT

Læs mere

HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL

HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL Niveau: 9.-10. klasse, gymnasiet, ungdomsuddannelserne Fag: dansk INDHOLD: Indledning... 2 Introduktion til materialet... 3 Fællesskabets betydning for elever i folkeskolen

Læs mere

Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning

Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning Bøger Mentorskab Mentor+Guiden om mentorskab og en til en relationer Af Kirsten M. Poulsen (2008) Bogen fortæller om mentorskabet, mentors og

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Kortprosaen i undervisningen

Kortprosaen i undervisningen 1 (11) Kortprosaen i undervisningen Struktur 1. Indledning 2. Et konkret forløb emne/ miniprojekt i eget fag i. pædagogiske principper (personlig tilgang) ii. baggrund kortprosaen iii. konkret tekstvalg

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Pressen og indvandrerdebatten

Pressen og indvandrerdebatten Pressen og indvandrerdebatten Af Fadel Juanmiry 2012 Studienummer: 46419 Roskilde Universitet Vejleder Linea Nielsen 3. semester projekt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning / Motivation.3 2. Problemfelt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Persongalleriet i "Danmark til daglig":

Persongalleriet i Danmark til daglig: Lærervejledning Om programmet Danmark til daglig er et internetbaseret e-learning-program om kultur- og samfundsforhold i Danmark. Programmet er bygget op omkring domænerne: Hverdagsliv og medborgerskab

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere