ORGANISATIONENS ARKITEKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONENS ARKITEKTUR"

Transkript

1 Kapitel 7 ORGANISATIONENS ARKITEKTUR Selv om organisationer består af kommunikation, vil det være perverst at hævde, at de ikke også omfatter fysiske ting, lige fra clips over telefoner og til biler og bygninger. At sige, at disse ting kun er kommunikation er også sært misvisende, eftersom vi kommunikerer om en telefon under forudsætning af, at den forefindes som en fysisk genstand både for afsender og modtager.vi skal i dette afsnit se på, hvordan arkitektur indgår i organisationers brug af æstetiske virkemidler, og hvordan det er muligt at betragte huse som kommunikation. Huset Arkitektur er formgivning af huse, hvor ordet hus vil blive brugt i bred betydning, så et hus er alt hvad der bygges for at bo, arbejde, underholde, fejre, sælge, helligholde og udøve magt. Med dette udgangspunkt ses der bort fra den del af arkitekturen, som handler om planlægning af byer, altså forhold mellem huse, og af rum omkring huse, såsom pladser, parker og haver. Der ses i første omgang også bort fra formgivning af huses indre med vægge, passager, møbler og lyskilder. Grunden til denne begrænsning er, at temaet er organisationens arkitektur, som tager sigte mod enkelte huse eller komplekser af huse. Kun sjældent optræder organisationer som byplanlæggere i egen ret, uanset hvor stærkt deres huse kan dominere. Et hus har en fysisk identitet, som er enheden af dets form, som muliggør genkendelse, og dets funktion, som muliggør forståelse. Et hus har uundgåeligt form, altså overflade. Ud af formen kan man normalt slutte sig til dets funktion i kraft af sociale rutiner men ikke nødvendigvis, eftersom huse kan være anonyme og altså svære at funktionsbestemme og eftersom overflader kan være skabt for at drille og misvise. Men ved man hvad et hus skal tjene til at bo, arbejde eller adsprede sig har man adgang til den helhed, som sætter dets elementer i sammenhæng.

2 Form og funktion behøver ikke at følges. Normalt har et hus en funktion, selv om der kan leges med den grænse, hvor funktionen forsvinder ud i intet og huset opløser sig i kunst, og selv om funktionen kan variere: brugere af et hus behøver ikke at følge bygherrens vilje.1 Funktionen og dens begrænsning forhindrer, at arkitekter opfører sig som kunstnere, selv om mange er fristede og leger med tanken om at være filosoffer og poeter.2 Traditionelt betragtes arkitektur som én af de skønne kunster. Men denne klassificering går tilbage til tiden før Romantikken, hvor kunsten udskilte sig og blev ren og hvor forskellen mellem kunst og arkitektur blev tydelig.arkitektur er ikke kunst, men brugskunst. Den har en pragmatisk funktion, og først når den er givet kan filosofien og poesien komme til. Hermed har vi fanget Vitrivius tre dimensioner, firmitas, huset som real konstruktion, venustas, dets skønne eller mindre skønne form, og utilitas, dets funktion.3 Alle tre bidrager til husets fysiske identitet og sociale symbolik. Da et hus sammenfatter mange forskelle i en enhed, som ikke kan beregnes mekanisk, er dets samlede kvalitet ikke en saglig egenskab. Med påstande om kvalitet foretager vi et spring, så vi fra huset hopper over til iagttageren og lader ham, og ikke huset, hefte for påstanden. Kvalitetspåstande siger noget om iagttageren, eller om sociale rutiner, ikke om det iagttagne. Derfor er begrebet kvalitet uegnet som arkitektonisk grundbegreb. Som brugskunst har arkitektur ingen enkelt forskel, som bærer dens teori og praksis. Med et hus skabes en fysisk afgrænsning af rum med henblik på en social udfoldelse af rum. Ved at indsætte grænser i rummet skabes struktur i rummet.4 Rum er ikke blot et filosofisk, men også et arkitektonisk grundbegreb og har inden for den arkitektoniske tænkning fastholdt en næsten ubrudt attraktion.5 Fysisk lukning giver afsæt for social åbning, altså differentiering af adfærd. Strengt taget kræver arkitektur, at der foreligger en fysisk genstand, et hus. Arkitektur som ikke har materialiseret sig er fantasier.6 Men også fantasier er virksomme. Før et hus realiseres er det til stede som en fantasi, og uden denne fantasi, som kan afprøve normale grænser, ville huset aldrig realiseres. Hertil kommer, at der findes produktive arkitekter, som ikke nævnes i arkitekturens historie, mens der findes berømte arkitekter, som næppe har produceret et reelt hus, fordi de har drevet deres principper så kompromisløst igennem, at kun arkitekter, og ikke bygherrer har følt sig inspireret og fristet. De har, på tegnebrættet og altså i fantasien, sat nye normer for hvordan det

3 er muligt at tænke huse, selv om de ikke har vist hvordan det er muligt at bygge huse. De er for kendere, arkitekt-arkitekter. Selv om arkitektur er brugskunst, genopstår forskellen mellem ren og anvendt inden for arkitekturen, altså på den snavsede side, fordi der er arkitekter, som er kompromisløse, og altså rene, i deres krav om kvalitet, uanset hvad de lægger i ordet, mens andre er mere end villige til at gå på kompromis for at få ordrer i hus. Det åbner for ulige karrierer med forskellige kriterier på succes og fiasko. Vi skal tage de første skridt hen mod organisationens arkitektur ved at følge, hvordan huse iagttages og opleves. Der er nogle forskelle, som springer i øjnene. Konstans og variation Alle ved hvad et hus er noget med beskyttelse mod vind og vejr og uvelkomne blikke, noget med mure, åbninger og tage. Arkitektur er vort store fælles eje, vort visuelle sprog.7 Selv om ikke alle får samme indre billede, når ordet hus nævnes, og selv om man kan forstå ordet, uden at indre billeder dukker op, er et hus en dybt fortrolig ting, som findes i næsten alle kulturer. Enhver kan pege på eksempler. Men omkring normale prototyper som parcelhuse og boligblokke, rådhuse, kirker og bondegårde dukker grumsede grænsetilfælde op. Er en iglo et hus? En silo? Et brændeskur? Og er et hundehus eller et dukkehus egentlig et hus? Et hus kan mangle døre og alligevel være et hus, f.eks. et fangetårn, hvor døren er muret til. Blot er det vigtigt, at der engang var en dør. Et massivt bygværk ophører med at have den funktion, som vi forbinder med hus og overgår til kategorien kunstværk, som åbner for andre måder at iagttage på. Men det kan genskabe en funktion ved at blive en markør, som opstilles ved byers og kommuners grænser for at angive overgangen fra ét rum til et andet, fra landzone til byzone. Uanset sådanne usikkerheder giver begrebet hus et fælles indhold konstans til en vifte af variationer. Omvendt giver de konkrete huse og deres konstans, altså deres varighed trods forfald og ombygning, fodfæste til begrebet. Selv om man kan forsøge sig med strenge definitioner et hus afgrænser et indre fra et ydre rum og tillader passage mellem dem er en sådan definition fattig i forhold til begrebets rigdom af forskelle. På skalaer som størrelse, farve og hårdhed, og gennem typologier omkring form, stil og funktion kan huset bevæge sig frem og tilbage, uden at vi bliver usikre på, om der er tale om et hus. Vi kan kombinere og

4 sammenligne. Bemærker vi et hus, indsætter vi det spontant i et system af forskelle. Vi kan nævne nogle. Den første forskel gælder huset over for alt andet. Kun i kraft af den forskel er det muligt at identificere et hus. Det er mindre enkelt end det lyder, fordi ikke alle huse træder isoleret frem. Mange huse er bygget sammen på række og geled, så det kræver en indsats at skelne nr. 23 fra nr. 25. Og nogle gange er et hus i virkeligheden et kompleks af huse, som er tænkt og bygget sammen, sådan som Amalienborg består af fire palæer og sådan som totalentrepriser kan udforme hele kvarterer i ét hug. For at man kan opleve et hus, må man ikke blot adskille det fra dets omverden, men også genindføre det i dets omverden, fordi både det selv og dets omverden bidrager til dets identitet. Samme træhus på tre etager er forskelligt, alt efter om det står i en øde skov eller presset ind mellem skyskrabere i Tokyo. Den anden forskel gælder husets funktion hvad det er beregnet til. Der er huse til at bo og arbejde, producere og administrere i.8 Denne forskel handler ikke om et simpelt enten-eller eller om en skala mellem to poler, men om positioner i en åben kombinatorik. En gård er både til at bo og arbejde i, og den kan nedlægges og forvandles til en arkitektstue, så arbejdet bliver et andet. Man kan være usikker på, om et hus er en garage eller en moderne kirke, og hvordan skelner man egentlig mellem en fabrik, en skole, et alderdomshjem og et fængsel? Først når man kender funktionen kan man forstå husets komposition af elementer, men også bemærke om det er afviger i forhold til normale prototyper. Den tredje forskel er husets størrelse. Små huse kan være imødekommende, fordi de holder menneskelige mål, mens store huse kan vække ærefrygt i kraft af deres overvældende institutionelle kulde. Der er, siger Kant, noget foragteligt forbundet med det slet og ret små.9 Omvendt er der respekt for store huse, som vidner om kraft. Hvad er meningen med disse huse, spurgte Nietzsche, sandelig, de blev ikke fremstillet af nogen stor sjæl, som et billede af ham selv. Og disse stuer og kamre? Kan mænd gå ud og ind af dem? 10 Nietzsches anke var, at alting er blevet småt. Den enkle reaktion på størrelse kan dog neutraliseres af andre forskelle, f.eks. mellem vulgær og raffineret. Hvad Nietzsche peger på er, at man ikke blot befinder sig i et hus, men også finder sig selv i det, både i andres og i egne øjne. Selv om et hjem har en privat inderside har det uundgåeligt en offentlig yderside og stiller sig til skue. Den fjerde forskel gælder husets elementer tag og krop, døre og vinduer, materialer og farver. Også her er der prototyper, som alle

5 kender og som derfor tillader variationer. Bed en person om at tegne et hus, og han vil sandsynligvis tegne et parcelhus med krop, tag, dør, vinduer og skorsten, og måske trappe og tagvindue. En femte forskel er husets status om det er kostbart eller billigt, fornemt eller ordinært. Under denne rubrik kan man også inddrage husets stand, altså om det er nedslidt eller velholdt. En sjette forskel er husets stil om det er antikt eller barokt, murermester eller minimalisme eller retromodernisme. Med vild udsmykning eller klassiske søjler, og med marmor eller granit kan et hus signalere høj distinktion. Her bidrager dets placering, som både gælder kvarterets finhed og bygherrens kraft til at forstærke huset ved at ødsle med offentligt rum, både omkring huset og i dets foyer og korridorer. Afgørende for stilen er husets modus, den måde, hvorpå dets helhed og dets elementer er udformet og sammensat og måske ornamenteret, så symmetri eller asymmetri og særlige stiløvelser kan bemærkes både af kendere og af amatører og føre os over mod æstetikken. Hvor en amatør ser hvad han ser, og ikke sætter det sete i forhold til andre indtryk, kan en kender bestemme et hus som manieristisk, fordi dets vinduer er placeret på en særlig måde, som amatøren ser, men ikke bemærker og slet ikke sætter i system. Disse forskelle, og måske flere, bemærker vi spontant, altså uden nødvendigvis at sætte præcise ord på dem. Hver af dem udgør en kode,11 som kan bruges til at bestemme gøre forskel og sætte grænser. Vi afkoder huset med en flydende opmærksomhed, som er mere sanselig end konceptuel, fordi normale forskelle er gået under jorden og er tavst indlejret i sansningen. Afkræves vi en dom, kan vi have besvær med at finde de rigtige ord til et indtryk, som huset altså har gjort forud for ordene, og vi kan bruge tid på at iagttage med en særlig intens opmærksomhed, så sansningen suger associationer til sig og giver dem ord. Spillet mellem intuition og refleksion findes også i arkitekturen,12 hvor refleksion ødelægger styrken i den umiddelbare oplevelse, og intuition betyder tab af information.13 Når man går ind i et hus, er man normalt hverken opmærksom på arkitekten eller sin egen oplevelse af huset, men orienterer sig efter huset som et system af funktioner dør, som åbner ind i en foyer, som fører hen til en elevator, som to etager højere oppe åbner for en ny foyer, som fører hen til en gang, som igen har en dør ind til det værelse, hvor jeg skal møde. Huset fornemmes lige så spontant som den fysiske form på de ord, man læser i en brochure. Jeg befinder mig spontant i husets brugssammenhæng, hvilket ikke betyder, at huset ikke påvirker mig, blot at jeg ikke er opmærksom.

6 Sansningens spontanitet er ikke uden forudsætninger. Hvad der før krævede øvelse sker nu uden at belaste opmærksomheden, så vi forenkler ved at indsætte konstanter i vores sansning. Kun derfor er vi i stand til at opleve variation. Konstans og variation viser hen til hinanden i en endeløs sløjfe, hvis vi kan bemærke variation i kraft af hukommelsens repertoire af konstanter og fastholde konstans over for sansningens endeløse variationer. En kode kræver erfaring. Selv om forskellen mellem stor og lille er en fysisk forskel, er den også en social forskel, som aktiverer skemaer omkring rig og fattig, normalt og usædvanligt. Og hvor velholdt et hus er, behøver ikke at fremgå for det blotte øje. I Sverige er der træhuse, som er malet grå på en særlig patineret måde, så alle årer i plankerne træder frem, med næsten samme farve som gammelt og ubehandlet træ, så kun et kyndigt øje bemærker det svage skin, som fortæller, at huset er meget velholdt, og ikke blot meget nedslidt. Med sådanne forskelle åbnes et spillerum af variation omkring den konstans, som hedder et hus. For et hus er ikke blot fremstillet, men uundgåeligt fremstillet på en særlig måde, afhængig af faktorer som tradition, rigdom, smag og ønske om selvfremstilling. Vi kan variere ordsproget og sige som hus så herre. Begrebets armod og eksemplernes rigdom supplerer hinanden. Og husets modus åbner for æstetikken. Selv et hus, som negligerer al æstetik, f.eks. en barak, gør uundgåeligt et æstetisk indtryk. Her gælder den logik, vi før har set: det er ikke muligt at unddrage sig æstetisk iagttagelse, heller ikke for et hus. Et hus har en form, ergo en overflade, ergo en æstetisk dimension. Selv hvis et hus ikke, æstetisk, har en afsender, har det uundgåeligt en modtager og kan derfor, baglæns, tilskrives en afsender. Vælger modtager at iagttage huset æstetisk, falder indtrykket tilbage på huset og derfra til afsender. Mængden af æstetisk uskyld aftager i moderne samfund, fordi ting iagttages som artefakter gjort af mennesker og derfor udtryk for en beslutning, som også kan vurderes æstetisk. I stedet for den æstetiske uskyld, der aktuelt viser sig som intuition og historisk handler om tilegnet tradition, er der opstået en gennemgribende æstetisering af samfundet en ekstase af æstetisk kommunikation, der skaber behov for en modgift mod overopbudet af æstetisk (in)formation, så æstetik løber over i an-æstetik, altså anæstesi eller bedøvelse.14 Med æstetik gøres forskel, ikke blot i blinde, men med vilje. Det griber refleksivt tilbage på afsender, så han ikke blot fremstiller et hus uden æstetiske hensyn, men ved at han gør det og derfor forholder sig æstetisk til huset, også selv om han afviser den

7 slags hensyn. Han tvinges til ikke blot at iagttage, men også at iagttage sin egen måde at iagttage på. Et sted i byggeprocessen dukker spørgsmålet om husets udseende op og kræver et svar, som artikulerer æstetiske hensyn, evt. som afvisning af hensyn. Derfor betragter vi huse som kommunikation og hvordan det sker, vender vi tilbage til. Vi påvirkes af dem, både når vi ser på dem og når vi opholder os i dem, så der svarende til designets forskel mellem Øje og Hånd kommer en arkitektonisk forskel mellem Øje og Krop mellem at se et hus og at (be)finde sig i det. Denne påvirkning føres tilbage, først til huset og dernæst til dets herre, som igen spaltes i une compagnie à deux: bygherre og arkitekt, hver med deres ambitioner. Huse gør indtryk på brugere, som spontant føler sig trykket eller løftet, både indeni og udenfor, og disse indtryk foregribes og beregnes og styres.15 Huse konstrueres for at stemme deres brugere og at det kan lykkes, selv om det ikke lykkes ved første blik, skyldes også at huse ikke blot får lov til at tale for sig selv, men omgives med en aura af ord,16 der skaber en fælles klangbund for brugeres særlige oplevelser. Stemtheden er ikke et passivt ledsagefænomen, men er en del af meningen med huset, og den kommer både fra husets sanselige indtryk og dets italesættelse. Det er ikke umuligt at tale et hus til kvalitet, ligesom minimale kunstværker kan tales til interesse. Normalt har vi et intuitivt forhold til denne stemthed, især hvis vi er daglige brugere.17vi bemærker uden at bide mærke og reflekterer ikke over årsagsforholdet mellem hus og stemthed. Til tider er indtryk dog så stærke, at de slår igennem og påtvinger sig opmærksomhed. Der kan fornemmes en næsten fysisk forandring, hvad enten det handler om befrielse eller beklemthed, når vi foretager en arkitektonisk overgang fra lav til høj, fra lys til mørke eller omvendt. Hinsides disse elementære erfaringer er der mennesker, som bruger usædvanlig megen tid på at iagttage huse og reflektere over deres plads i landskab og byskab, så de slet ikke kan lade være med at indstille sig på huses effekt og sætte ord på deres indtryk. De er eksperter og deres ord formidles videre til offentligheden, den store eller de små, hvor de blander sig med de ord, som anonyme brugere selv formulerer, eller de overtages i færdig form af mennesker, som ikke har tid til selvsyn. Huse gør vigtige forskelle for en organisation, fordi de både er funktion og symbol. De er ramme om dagligt arbejde, og de gør indtryk og giver identitet og gør det uundgåeligt. Og hvorfor skal en organisation sponsorere en opera, som den har et udvendigt

8 forhold til, når den kan opnå samme gevinst ved at investere i et hovedkontor, som ikke blot giver plads, men også gør udtryk og får omtale på avisernes og tidsskrifternes kultursider? At bo og at bygge Forud for de byggede huse må man formode, at der fandtes forformer såsom huler, der ydede beskyttelse mod vejr og angst. Med lidt præhistorisk fantasi kan man yderligere formode, at vigtige forskelle omkring at bo og at befinde sig allerede viser sig i omgangen med huler: om de beskytter mod vind og kulde, om de er våde eller tørre, små eller store, lyse eller mørke, hjemlige eller uhyggelige på tysk unheimlich. Da Robinson Crusoe havde boet i sin hule et stykke tid, begyndte han at kalde den for sit hjem således måtte jeg jo kalde min hule.18 Når hulen giver rummet form ved at markere en grænse mellem indre og ydre, bliver den samtidig et princip for et indre rum,19 men også et princip for lys og mørke. Og da en hule uundgåeligt får en modus i forhold til andre huler, bidrager den til at skabe en konstans hulens idé, om man vil som tillader variation og kan bruges til kommunikation og imitation. Man kan lede efter en hule af en særlig art, eller tilpasse en hule til sin idé om hvad en hule er, så idé og ideal nærmer sig hinanden i den minimale utopi, som er indbygget i det at bo og bygge. Hvis en utopi er et ikkested, som også er et godt sted og denne tvetydighed er indbygget i selve ordet20 er et hus også en utopisk drøm. Da Robinson indretter sin hule på sin øde ø kan han efter lang tids arbejde tilfreds udbryde: Omsider begyndte jeg da at få rigtigt snit på min grotte.21 Hulen er ikke blot en realitet, men også en idealitet, som tager form hinsides hverdagen, men med formkraft tilbage på hverdagen, så den kan overleve sit eget nederlag, ligesom ideen om venskab eller kærlighed. Et hus, som er godt, fordi det er bedre end ingenting, er dårligt i forhold til hvad et hus kunne være. En hule kodes uundgåeligt, når den tages i brug. Den er ikke blot et bosted, men også et tegn for denne funktion, så der ikke blot kommunikeres om bostedet, men så bostedet selv kommunikerer den funktion, som det er bestemt til at opfylde.22 Mens en hule, som fysisk formation, er som den er, indgår den som brugsgenstand i kommunikative strukturer. Den bliver ikke blot referent for tegn, men selv et tegn med en inderside og en yderside, fordi en hule betyder noget. Tegnets inderside er hulen, set som en hule slet

9 og ret, mens dets yderside er de henvisninger den krans af mening der stråler ud fra den konkrete hule og indlejrer den i et sprog. En hule giver som antydet også sin bruger form. Når man befinder sig i en hule, finder man sig selv på en særlig måde. Selv om hulen ikke er en del af personen ikke en forlængelse af kroppen som et redskab giver den hverdagen struktur, når den bliver et centrum og overtager en funktion. Hulen omgiver mig og giver mig derfor tilbage til mig selv. Man vender tilbage til hulen, søger tilflugt i den, forankrer sig i den og kan ligefrem putte sig livmoderagtigt ind i den. Og man kan aflæse sin egen tilstand, når man følger, hvordan en hules attraktion stiger og falder, alt efter hvor kold, træt, sulten og ensom man er. Robinson nærmer sig sin hule med en inderlig glæde, og finder alt omkring sig dejligt,23 fordi han ikke behøver at være nomade. Og jeg selv har under en regnfuld cykeltur i England oplevet en stærk glæde ved for et par dage at få lov til at bo i en snæver campingvogn, jeg normalt ville betragte med en vis foragt. Selv en hule, som overtages fra naturens hånd, er i den forstand bygget. Den pointe ligger gemt i påstanden om, at kun hvis vi formår at bo, kan vi bygge.24 En hule bliver bygget, når den bruges til at markere en grænse mellem inde og ude. Herefter kan dens naturlige krumninger forstærkes og svækkes med skærme og mure, så hulen bliver et mønster for en livsform en egentlig bolig og ikke blot et læ, fordi den for de forskellige livsaldre forudskikker mønsteret i deres gang gennem tiden under ét tag.25 Ikke blot forholdet mellem hverdagens funktioner tager form i og omkring hulen at sove, spise, være sammen, forrette sin nødtørft. Det samme gør forholdet mellem køn og generationer, og mellem arbejde og ikke-arbejde. Et hus bliver naturligt, så Robinson Crusoe kan sige, at hans hule forekom mig at være den eneste naturlige,26 så han følte sig fremmed, på rejse, når han var borte fra den. Selv om antropologiske konstanter gør det let at forstå grundtræk selv ved fremmede kulturers huse, er der variationer, som kræver lokal viden. Den moderne idé om et hus som et hjem er en forholdsvis sen konstruktion. Langt op i moderne tid var hjemmet ikke genstand for nogen særlig opmærksomhed. Det var et stykke af gaden med tag over, og alle sociale og biologiske funktioner foregik i alle rum.27 Men når hjemmets intimitet er blevet et normalt krav, kan arkitekter vælge at imødekomme eller frustrere dette behov.28 Vi kan sammenfatte: en hule er ikke blot et fysisk rum, men bliver en social konstruktion, så snart den tages i brug, omtales,

10 får følelser knyttet til sig og gør indtryk både på brugere og tilskuere.29 En del af dette kompleks er æstetisk og handler om ikke blot hulers, men også huses måde at stemme på, deres patosdimension. Fra hule til hus Går vi fra spekulationer over huler til spekulationer over de første huse, som frigør sig fra naturen og står alene, må de uundgåeligt være bygget af brugeren og af foreliggende materialer som træ, sten, strå, skind, sne og ler. De beskytter ikke blot mod vejr og vind, men også mod ydre fare og indre angst. Selv en nødtørftig vindskærm gør verden beboelig. Også på dette område må der være opstået en arbejdsdeling, hvor en stadig mere professionel faggruppe specialiserer sig i at bygge, så de både kan hjælpe selvbyggere og bruges af en overklasse, der markerer sin distinktion ved at bygge stort og med fremmed arbejdskraft, betalt eller ikke-betalt. Herfra kan differentieringen knopskyde med mere specialiserede faggrupper murere, tømrere, stenhuggere, glaspustere etc. Men differentiering kræver integration, så arbejdsdelingen reagerer på sig selv ved at kræve specialister i integration, in casu arkitekter med ansvar for husets helhed. Det sker formentlig i takt med, at huse ikke blot er til privat beboelse, men overtager officielle funktioner, så en by adskiller sig fra en samling huse ved at nogle af husene repræsenterer helhed, både økonomisk, politisk og religiøst. Disse huse bruges af personer, som har til opgave at tænke og handle på hele samfundets vegne og altså bemander dets stat. Hvis den første by er en samling huse, som forenes af en fælles mur og fælles administration, opstår arkitekturen sammen med byen. Store huse bidrager til, og kræver, store samfund, så ikke blot krigen, men også huset er samfundets store fælles arbejde 30 og kilden til statens enhed.31 Med huse bliver en gruppe mennesker forenet symbolsk, så de udgør et samfund og ikke blot en flok, og med huse fejres ideen om udødelighed. I sine huse bliver et samfund mere varigt og får synligt en anden tidsrytme end sine medlemmer. Huse overlever sine beboere, og den som starter med at bygge et hus er ikke nødvendigvis ham, som afslutter byggeriet. Da offentlige konstruktioner ikke blot er huse, men også grave, teatre, mure og mindesmærker, når vi ud til grænsen af hvad vor centrale kategori huset kan trække.

11 Alt dette er spekulation og altså gratis. De ældste huse er ikke de primitive huse, som er sporløst forsvundet, om end de genfremstilles i verdens periferi, men de huse, der er overleveret som ruiner og alle har med magt og stat at gøre pyramider, templer, politiske centre og mure. Vi skal ikke bidrage til arkitekturens historie, men se på de forskelle, som bærer den moderne diskussion om arkitektur. Det vil være udgangspunkt for en undersøgelse af hvordan organisationer bruger arkitektur. Vi lægger ud med en påstand om, at arkitektur er kommunikation. Arkitektur som kommunikation Hvis arkitektur skal kommunikere, må den have sproglig form. Det rejser spørgsmålet om hvad et arkitektonisk tegn er? Et hus har elementer som tag, mure, vinduer, døre og trapper. Men det er også en helhed af disse elementer. Hvert element kan analyseres videre, hvilket fører til simplere elementer som geometriske figurer eller fysiske smådele. Fordelen ved denne forenkling er almenhed. Firkanter, cirkler og trekanter findes overalt, og det samme gør kisel, træ og ilt. Men gevinsten har en pris. Opløser man et hus i geometriske figurer, eller videre i molekyler og atomer, har man nok isoleret mere enkle og almene elementer, men har til gengæld fjernet sig fra arkitekturen. Man kan sige, at et hus er fremstillet af atomer og molekyler. Man kan også sige, at det er fremstillet af tegl og tømmer. Og man kan endelig sige, at det er fremstillet af tag, mure, vinduer, døre og trapper. Kun de sidste kan kaldes for arkitektoniske tegn, fordi de kommunikerer den funktion, som de muliggør, mens en mursten kun kommunikerer en svag og ubestemt funktion. Et tegn er enheden af en forskel mellem betegner og betegnet. Betragter vi en trappe som et tegn, må det kunne afklares hvad der betegner og hvad der betegnes. Her synes tegnets forskel at klappe sammen, fordi trappen optræder på begge sider af forskellen, så den betegner sig selv og hermed opløser sig som tegn. Hvis tegnet skulle have et virkeligt denotatum, ville de arkitektoniske tegn ikke denotere andet end sig selv, hedder det hos Umberto Eco.32 Dette problem kan løses, hvis vi opgiver at lade det arkitektoniske tegn henvise til et fysisk objekt som en trappe eller dør.33 En trappe rummer formtræk, som kommunikerer en bestemt funktion, uafhængigt af den konkrete udformning, uafhængigt af den konkrete brug, og uafhængigt af de konkrete forestillinger, som den vækker hos modtager.

12 For at åbne det arkitektoniske tegn kan man derfor hævde, at det henviser til sin egen funktion, så trappen betegner det at fungere som trappe, som så igen kan referere til konkrete trapper. Funktionen er fælles for alle trapper, så trappen får lighed med et sprogligt tegn. Mens tingsord såsom ko betegner begrebet ko, som igen refererer til konkrete køer, betegner funktionsting såsom trappe en bestemt funktion, som igen kan realiseres på forskellige måder. Et begreb som hus henviser ikke til et konkret hus, men til alle tænkelige huse. Bevægelsen går her fra det abstrakte til det konkrete. Omvendt kommunikerer hvert konkret hus sin egen almene funktion, så bevægelsen her går fra det konkrete til det almene. Da arkitektoniske tegn ikke er begreber, men inkarneret i fysisk stof, indgår de i den særlige struktur, som Kant kaldte for den refleksive dømmekraft og som kendetegner æstetisk kommunikation.34 Udgangspunktet er ikke et abstrakt begreb eller princip, men et konkret eksempel, som bliver udgangspunkt for en almen dom. Arkitektoniske tegn har fra starten en intim forbindelse med æstetikken. Som fysisk genstand præsenterer en trappe sin funktion med en særlig modus, så en særlig trappe samtidig rummer en almen betydning. Sansning og mening smelter sammen i en konkret genstand. I kraft af det sproglige og det arkitektoniske tegns modsatte retning, som også viser forskellen mellem teoretisk indsigt og praktisk brug, opstår der en sløjfe mellem de to tegntyper, så vi flyder mellem teoretisk genkendelse og praktisk anvisning, mellem ideen om væsen og ideen om brug. Som kommunikation forudsætter et hus, at der befinder sig en modtager, som ikke blot betragter det som kunst, men også bruger det med sin krop. Selv et slot, som er forvandlet til et museum og har forandret både sin funktion og sin betydning, kræver stadig besøgende, som nu ser på de senge, der før blev brugt til at sove i. Et hus behøver ikke at have steder, hvor mennesker kan spise, omklæde, sove og defækere. Men både arkitekt og bruger må forholde sig til det antropologiske faktum, at disse ting skal gøres, så et hus ved ikke at give rum til disse ting indirekte indgår i en arbejdsdeling, hvor andre huse, eller naturen, må levere det fornødne. Hvis en butik mangler et toilet, må dens ejer gøre det muligt for personalet at udtømme sig andre steder og acceptere, at han afskærer personalet fra at hjælpe trængende kunder. Arkitektur er ikke et frit æstetisk felt, hvad der ikke behøver at hæmme opfindsomheden. Den skal opfylde behov og er altså en service, som med skiftende materialer, teknik og æstetik opfylder

13 en eksisterende efterspørgsel35 som er så abstrakt, og derfor plastisk, at behovet for huse kan blive et endeløst begær efter at udfolde sig og markere sig på nye måder. For en organisation er dens huse også service på en anden måde de udgør en forlængelse af den service, organisationen yder.36 Ligesom sproglige tegn er konventionelle, kræver også arkitektoniske tegn en social sammenhæng. De koder, som bruges til at iagttage huse, udgør en række topoi, som en kultur har lagt sig fast på, så koderne også bruges til at håndtere forskellen mellem normal og usædvanlig. De gør huset til et anliggende eller et tema, der er fælles for alle dets brugere, lige fra bygherre, arkitekt, kommunale byplanlæggere, daglige brugere og tilskuere.37 Sådanne topoi handler også om hvad rum skal bruges til. At vi spiser i fællesskab, men udtømmer os i ensomhed, er ikke en biologisk nødvendighed, og Luis Buñuel har i Borgerskabets diskrete charme (1972) vist, hvordan det kunne være anderledes. Den arkitektoniske funktion er en kulturel konstant, som har stabiliseret sig for en tid og åbner for opfindsom variation. Til irritation for dem, som ikke kan få forandring nok, kan variation kun optræde på basis af en tilstrækkelig konstans. Selv et hus, hvor alting kan køres væk, drejes og ændres, har dog et matrikelnummer og nogle vægge, som står fast. Ved man ikke hvad en dør er, eller hvad en normal dør er, kan man ikke vurdere raffinementer i udformningen eller nye forslag til hvad en dør kan være. Ignoranten kan nok se en ny dør, men ikke se den som en ny dør. Også æstetisk gælder det, at uden forventning ingen overraskelse.38 Med variationer tilføjes tegnet en mening, som både er mere specifik en dørfunktion af en bestemt slags og mere omfattende: tegnet placeres i en kulturel sammenhæng, som øger mængden af information. Samtidig er der en ejendommelighed ved det arkitektoniske tegn: det synes at slå bro over og integrere de tre tegntyper, som Peirce omhyggeligt adskilte.39 Et arkitektonisk tegn er konventionelt og har altså karakter af et symbol. Kun for den, som kender til døre, er der en indre sammenhæng mellem tegn og brug. Samtidig kommunikerer det sin funktion på en konkret og sanselig måde, så tegnet ikke blot er et symbol på sin funktion, men også et indeks. Trappen signalerer sin funktion, og man kan omgås en trappe og en dør med sin krop, mens ordene trappe og dør ikke åbner for samme mulighed. Når tegnet er velkendt, bliver det også et ikon, så en trappe også bliver et billede af sig selv og sin funktion.

14 Den funktion, som et arkitektonisk tegn både henviser til og åbner for, har i første omgang kun karakter af hypotese. Blændede døre, falske vinduer eller trompe-l oeils er eksempler på, at også arkitektoniske tegn kan bruges til at lyve med: de fungerer ikke, selv om de kommunikerer funktion og selv om deres bidrag til et hus kan nydes æstetisk. Et amerikansk hus fra 1920 erne var plaget af spøgelser, så dets ejerinde lod det knopskyde med stadig nye spøgelsesfælder, som var trapper, der endte blindt, gange, som pludselig stoppede, og døre, som førte ud i intet. Tegnet var der, det betegnede, funktionen, var forsvundet, forhåbentlig til irritation for spøgelserne. Denotation og konnotation Vi kan se nærmere på forskellen mellem denotation og konnotation. Mens det arkitektoniske tegn denoterer en funktion at bevæge sig fra én etage til en anden eller fra ét rum til et andet konnoterer dets særlige udformning en bestemt form for trappe eller dør, som igen henviser til særlige omgangsformer og historiske perioder. Et hus afbilder ingenting,40 men denoterer en brugende omgang og kan konnotere en altomfattende ideologi,41 sådan som Nyklassicisme i en periode var statsmagtens foretrukne formsprog, mens huse af glas på et senere tidspunkt signalerede åbenhed, så materialets gennemsigtighed blev symbol for social transparens.42 En periode kan kendetegnes ved sin måde at bygge på, sin stil, som samler funktion, materialer, teknik, skønhedssans og omgangsformer i et samlet udtryk. Hermed er vi tilbage ved det udtryk den betydning eller signalværdi som et hus kan have. For en organisation er dets hovedkontor ikke blot en funktionel maskine, men er også et prestigeprojekt, som kan kommunikere et idealiseret billede af organisationen til omverdenen.43 Huset får en symbolsk funktion som en del af organisationens image og aflæses som en enhed af noget fysisk og noget åndeligt, svarende til Sankt Isidor af Sevillas klassiske sondring mellem urbs, som er byens sten, og civitas, som er den åndelige by af følelser, ritualer og holdninger.44 Alt i og omkring huset betragtes som udtryk for en hensigt, altså som valg og altså som kodet, hvad enten dommen lyder på vellykket eller mislykket og hvad enten det afkodede var bevidst indkodet eller ej. Et hus er uundgåeligt æstetisk åbent i den forstand, at det kan afkodes forskelligt. Denne åbenhed har to aspekter.

15 For det første er det usikkert, hvilken samlet betydning et hus kommunikerer. Som med al kommunikation afhænger forståelse både af afsender og modtager, og med distance mellem de to, både i tid, i rum og i kulturelle ressourcer, er huse en usikker måde at kommunikere på. Ofte er det umuligt at forvisse sig om hvad afsender ville, og i øvrigt tvinger hans hensigt ikke modtagers forståelse. Misforståelse kan være lige så produktiv som forståelse. Den nøjagtige hensigt med pyramiderne eller med Stonehenge kender vi ikke, hvad der ikke formindsker interessen. For det andet kan et hus være åbent på den måde, at dets strukturer skaber tvetydige områder. Det kan bruge gennemsigtighed til at skabe overlappende rumstrukturer, som alle gør krav på det fælles område, så blikket oscillerer usikkert.45 Det kan skabe usikkerhed om sine indgange ved at have mange af dem eller ved at gemme dem.46 Og det kan tillade sine vægge og møbler at variere. Det forhindrer ikke, at man hurtigt kan lære at bruge sådanne huse, så kun det opmærksomme øje bliver usikkert, og gør sig usikkert, fordi det nyder den ophobning og udløsning af spænding, som befordres af usikkerhed. Daglige brugere ser bort fra præcis det, som tilskuere dvæler ved, om end de stadig kan være mærket af det. Et hus kan ikke være så åbent som et kunstværk, fordi det er holdt i den skruestik, som hedder brug. Mens kunstværker ved ikke at være funktionelle kan opdyrke en ekstrem åbenhed, må huse påtage sig en række constraints og forvandle lukkethed til afsæt for åbenhed. Uanset hvor megen usikkerhed der kan indbygges i et hus, og uanset hvor mange som kan flyttes omkring, står det fysiske forhold tilbage: huset er hvor det er, med bærende vægge og matrikelnummer. Hvad enten der er tale om et åbent eller lukket hus i Umberto Ecos47 eller Richard Sennetts forstand,48 er brugere tvunget til at følge arkitektens anvisninger, som kan modtages i adspredthed 49 eller iagttages kyndigt. Huse kan bruges på mange måder, som omfatter forræderi og oprør. Stormen på Vinterpaladset i 1917 var ikke et oprør mod husets senbarokke stil eller mod arkitekten Bartolomeo Rastrelli, men mod huset som politisk symbol. Og man kan forestille sig, at ting blev ødelagt med en særlig applaus, fordi det også var destruktion af et forhadt regime. I stedet for at tale om denotation og konnotation kan vi følge Umberto Eco og tale om den primære og sekundære funktion af et hus eller et element i et hus. Mens den primære funktion er den simple brug, som handler om, at en stol er til at sidde på og en dør til at gå ind og ud ad, er der også en sekundær eller symbolsk funktion, som kan være vigtigere end den primære.50 Et eksempel er en tronstol, som nok er til at sidde i, men hvis vigtigste funktion

16 er symbolsk at være sæde for en konge, så dens bekvemmelighed er mindre væsentlig end dens evne til at forstærke kongen og lade ham træde i synlig karakter. På samme måde har festtøj og undertøj ikke blot til opgave at dække og beskytte, men også at afdække og markere. Den primære funktion er simplere og mere konstant end den sekundære. Et hus kan identificeres som et tempel, skønt dets symbolske betydning er uhjælpeligt forsvundet.51 For den, som kan knække koden, kan husets form følge dets funktion og altså forstærke kommunikationen. Formen gør ikke blot funktionen mulig, men muliggør også en aflæsning af, hvordan den skal omgås, og kan yderligere gøre den æstetisk attraktiv. Huset er blevet selvkommunikerende og selvmotiverende. Men vi har også set, at form og funktion kan variere i hver sin takt og altså indgå i alle mulige forhold til hinanden. På samme måde kan de primære og de sekundære funktioner både gå tabt, forandres og udskiftes.52 Spillet mellem at betegne og betyde er udgangspunkt for både produktion og konsumtion af huse. Uanset hvor innovativ en arkitekt er, må han forholde sig til traditionen og dens koder. Den internationale Skole fra 1930 erne ville skabe et nyt nulpunkt, men blev hurtigt indfanget af den tradition, den ville bryde med, både fordi den optog gamle elementer og fordi det nye uundgåeligt integreres som en fortsættelse af det gamle, dets næste skridt. Forholdet er ikke empirisk, men logisk: ordet ny er den ene side af en forskel og må forholde sig til ordet gammel, om det så bare er som en refleksion af forskellens fordømte side. Det er også tidslogisk: hvad der er nyt bliver gammelt og overhales af noget nyt. På basis af sondringen mellem primær og sekundær funktion kan man opstille arkitektoniske klassifikationer. Man kan udvikle syntaktiske koder, som handler om hvordan man kan arrangere husets elementer: vægge, døre, vinduer, lofter, søjler, hvælvinger etc. Man kan udvikle semantiske koder, som handler om at bestemme huses funktioner, typer og distributive træk, altså kombinationen af forskellige typer af rum, hvor der sker ændringer, så f.eks. det oprindelige pigerum bag ved køkkenet inddrages for at give plads til et større badeværelse eller et spisekøkken, hvad der igen er et signal om ændringer i familiens opbygning. Vi skal ikke bidrage til disse klassifikationer, som vil føre for langt væk fra temaet, organisationens arkitektur. Kampen mellem kriterier

17 Når et hus skal opfylde ambitioner hos både bygherre og arkitekt, bliver det et slag i en aktuel kamp. Samtidig bliver det et slag i en tradition, som omfatter hele verden, fortid, nutid og fremtid. Både i småt og stort iagttages huse i lyset af alternativer, som både er fortidige eksempler og fremtidige muligheder. Hvad der er gjort er afsæt for hvad der kan gøres. Og fremtiden handler både om almindelige menneskers ønske om et lidt bedre hus størrelse, beliggenhed, lys og om forfængelige bygherrers og arkitekters begær efter at sætte et monument over sig selv ved at lave noget hidtil uset. Denne strid er motoren i arkitekturens evolution, der foregår som en kamp om at forbedre funktioner og forstærke indtryk med nye materialer og teknikker, nye størrelsesforhold og virkemidler, så grænser overskrides og grotesk kompleksitet afprøves side om side med geometrisk vildskab og outreret enkelhed. Grænsen mellem arkitektur og kunst vibrerer. Men selv nye og ambitiøse huse bliver gamle og fortrolige. For ikke at synke tilbage i fortrolig glemsel må de erobre talsmænd, som kan kæmpe for, at de bliver klassikere, som løbende beskrives og ombeskrives og omgives af en usynlig aura af fortolkninger, der forholder sig til andre fortolkninger, altså arkitektonisk vækst.53 At huske er ikke blot at glemme, altså udvælge, men også at genopdage. Hvis et hus bliver berømt, får det en herlighedsværdi, som ikke skyldes dets funktion, men interessen for at iagttage den. Inden for kunsten er en klassiker ikke et værk med en målelig kvalitet, men med en særlig status, så det kan være umuligt at afgøre, om kvalitet eller status stemmer os mildt. Det samme gælder huse. De anmeldes i aviser og analyseres i tidsskrifter, bygherren kan vise besøgende rundt i dem, og selv når det regner på arkitekten, drypper det på organisationen, som har sat herligheden i scene. Arkitekt og bygherre har hver deres historie at fortælle, og selv om de ikke modsiger hinanden, har de dog forskellige plot, forskellige hovedpersoner og forskellige ideer om hvad en lykkelig afslutning er. Da huse ikke er gratis, og da arkitekter er en sofistikeret stand, som har suppleret deres praktiske kunnen med teorier, der løfter sig som katedraler af pompøs lærdom, næsten som et narkotikum, bliver udviklingen af arkitektur et tema for samfundets elite. Også arkitekturen har taget del i åndslivets sproglige drejning.54 De arkitektoniske gennembrud sker ikke i bybilledet, men i publikationer, hvor mængden af teori vokser, mens mængden af data falder. Selv om der også eksperimenteres med huse i det små,

18 f.eks. som økologiske huse eller genbrugshuse, er de fleste bevarede og beskrevne huse overklassens pompøse monumenter over sig selv. Vi kommer hermed til næste tema, arkitektur som retorik. Arkitektur som retorik Som kommunikation åbner arkitektur for en retorisk indsats. Afsender vil noget med sit hus, så det får et pragmatisk sigte. Hvad enten afsender er arkitekt, privatperson, organisation, by eller stat, må han arbejde for at øge husets Anschlußwert, altså modtagers ønske om at iagttage og bruge huset. Her gælder den retoriske formel, at opgaven er at sikre et positivt møde mellem hus og modtager og at opgaven må løses her og nu. Afsender kan ikke i det uendelige betragte fiasko som forsinket succes. Selv om han kan imødekomme publikum eller prøve at gøre publikum imødekommende, er det hans problem, dersom husets tilbud om kommunikation bliver afvist. Selv om arkitekten kan kritisere publikum for alt fra uopmærksomhed til idioti, falder fiaskoen tilbage på ham selv om end moderne samfunds opsplitning i subkulturer tilbyder nådige muligheder for at beskytte sig mod total fiasko. Den retoriske indsats vurderes efter effektiviteten i husets meddelelse. Den er i tidens løb forfinet og blevet et domæne for en selvstændig indsats. Både den retoriske indsats omkring huset og husets egen indsats. Her er der en forskel mellem sproglig og arkitektonisk kommunikation. For mens ord forsvinder, når de er udtalt, står huset tilbage. Dets forførelse af sanser og omgangsformer er en varig sag, også selv om et hus kan ombygges. Mens Antikkens offentlige huse havde til formål at eksponere de samme myter og begivenheder for så mange som muligt,55 benytter moderne corporate architecture ofte transparente materialer for at signalere en demokratisk åbenhed. De bygger glaskasser med lameller og logo for at forstærke illusionen om, at organisationer er synlige og gennemsigtige. Der findes ingen arkitektur for det moderne demokrati, som modstykke til Antikkens religiøse og politiske centre, og ingen steder, hvor masker, danse, ceremonier, helligdomme og kosmologier knyttes sammen med dels fysiske genstande, dels personligt liv.56 Mellem det offentlige og det private liv findes arbejdspladser, butikker og forlystelsessteder. Huse, som udstråler autoritet, henviser til fælles regler og værdier og fungerer som en formalisering af samvittigheden. De moderne magthuses nøgne og abstrakte karakter afslører, at det verdslige autoritetsrum er tomt,57 så der ifølge Nietzsche opstår

19 en besynderlig kontrast mellem et indre liv, hvortil intet ydre svarer, og en ydre tilværelse uden forbindelse til det, der rummes i det indre.58 Intet under, at ironi bliver en moderne livsholdning. Et hus aflæses i forhold til treklangen af fordomme om hvad et hus er, skemaer for normalt og afvigende, og anvisninger på hvordan man gør, altså hvordan huset kan og må bruges. Herved bliver et hus en maskine til at forføre mennesker ind i sociale forhold, og dets effekt handler om den måde, hvorpå det forfører. Man kan tale om arkitektonisk udøvelse af magt, når et hus tvinger menneskers omgang ind i frosne former, baseret på forskelle mellem køn, alder og klasse, eller når huse skaber en fælles scene, baseret på bestemte roller. I gamle kontorhuse, hvor lange gange åbner op til isolerede rum, er det let at være alene.59 Åbne kontorlokaler med lange afstande til toilet og køkken, brede trapper i stedet for elevatorer, og kun få lukkede rum lægger pres i retning af samvær. Mens lukkede celler favoriserer arbejde, lægger åbne storrum op til samarbejde. Hver måde at organisere rummet på skaber vaner, så et skift fra den ene til den anden kan udløse irritation og måske angst. At opdrages og dannes er også at lære at bo og omgås huse, så mennesker der er vant til at bo som familie, eller have deres eget kontor, kan have svært ved at omstille sig til kollektiver eller kontorlandskaber. Uanset hvad bygherrens og arkitektens ambition er, fremstiller de et Gesamtkunstwerk.60 Planlagt eller tilfældigt inddrages alle sanser. Man er ikke blot i et hus med sine øjne, men med hele sin krop, så man er omsluttet af det. I høje hvide rum, badet i ovenlys, kan man blive løftet og fornemme sig selv ekspandere, mens man trykkes af at befinde sig i store rum beklædt med brune og grumsede kakler, hvor lyset forsvinder og man føler sig hensat til endeløse ventesale på nedslidte banegårde. Den katolske katedral er prototypen på et hus, som inddrager og styrer alle sanser i et forsøg på at skabe en særlig stemthed. Den er ledelsesrum, hvor mennesker skal fornemme både Guds nærvær og hans fravær, så huset bliver et hængsel, der formidler overgangen mellem synligt og usynligt, jord og himmel. At kirkerne var store er ikke reklame som Gud ikke har brug for men et virkemiddel, som tillader rum, lys, dufte og lyde at omslutte og løfte sanserne. Opstandelsen blev synliggjort gennem højde. Da æstetik handler om meddelelsens modus, ikke udtrykt gennem en påstand, men gennem form (in)formation61 er arkitekturens retorik uundgåeligt æstetisk. At den også meddeler andre ting kan vi nævne, men i øvrigt se bort fra.

20 Et centralt retorisk virkemiddel er stil, som er en måde at gøre forskel på, fordi samme funktion kan styles forskelligt. Stil betragtes ofte som en epokal eller individuel konstant, men har ændret karakter, fordi moderne samfund har udviklet en tradition for at bryde med tradition. Når fornyelse bliver tvang, lever mange stilarter side om side, ofte hos den enkelte arkitekt eller tegnestue, og begrebet mode rummer ideen om et skift, der ikke kræver anden begrundelse end kedsomhed, hvad der bidrager til en hurtig omsætning og et hurtigt tab af mening. I stedet for at favorisere én stil åbner moderne samfund for flydende tegnværdier også på arkitekturens domæne.62 Den antikke metafor omkring at flyde, panta rei, er paradoksalt nok blevet en konstant markør af ikke-konstans. Stil er et retorisk virkemiddel, som styrer huses effekt. Stilarter, eller blandinger af dem, giver huse meget forskellige udtryk, der med tiden størkner som én eller flere Eigenvalues, fordi deres effekt ikke blot overlades til sanserne, men omkranses af beskrivelser, så Klassicisme og Barok og Rokoko og Postmodernisme bliver kulturelle tegn klicheer med en nogenlunde fast betydning, som åbner mulighed for at erklære sig fascineret eller irriteret, kyndig eller ignorant. Selv om huse opleves meget forskelligt af forskellige individer eller af samme individ over tid, foregår disse variationer på baggrund af en vis kulturel konstans. Derfor kan en organisation bruge stilarter og kalkulere med en centraleffekt trods spredning i vurderingen, også fordi afvigelse bruges som et middel til at markere sig. Hver stilart bliver et tegn på sig selv, så forskellige udtryk kan sammenlignes og bruges som redskaber for en organisations selvfremstilling. Bygherre og arkitekt kan forsøge at beregne publikums reaktion. Og den er vigtig for en organisation, som ikke blot vil kommunikere effektivt og ikke betragter provokation som et mål i sig selv. Derfor handler organisationers arkitektur mere om signalværdi end om en erklæret mening om smag og kvalitet. Deres huse er kulturelle signaler med særligt henblik på den ekspressive kommunikation,63 og de er normalt nålestribede i deres arkitektur, som måske skal være spændende, gerne moderne, højst dristig, men ikke outreret. De mange huspenge skal nødigt være spildt. Den retoriske treklang af logos, etos og patos kan, arkitektonisk, oversættes til logos som et hus funktion, etos som dets troværdighed, og patos som den måde huset påvirker sin modtager, både den erfarne og den uerfarne, både den daglige bruger

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI den 15-07-2017 kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Det narrative perspektiv Begrebet narrativ implicerer en relation. Der er en, som fortæller en historie til

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Den sene Wittgenstein

Den sene Wittgenstein Artikel Jimmy Zander Hagen: Den sene Wittgenstein Wittgensteins filosofiske vending Den østrigske filosof Ludwig Wittgensteins (1889-1951) filosofi falder i to dele. Den tidlige Wittgenstein skrev Tractatus

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Hjemløshed - problemstilling - en bolig er en menneskeret side 2 I Danmark har enhver borger iht. FN s Menneskerettighedserklærings artikel 25 ret til

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Hvad er målestoksforhold? (Foto: Jens Hemmel - fra bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter )

Hvad er målestoksforhold? (Foto: Jens Hemmel - fra bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter ) 1 2 Hvad er målestoksforhold? (Foto: Jens Hemmel - fra bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter ) Formål Sikre, at alle eleverne er med på, hvordan man regner og tegner med målestoksforhold, som

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Protreptik. Protreptikken

Protreptik. Protreptikken Protreptik Protreptikken Klassiske græsk koncept for leder-uddannelser baseret på filosofisk grundlagsviden og dialogisk kapacitet gennem dialektik. Dyrket på executive academies 400 f.k. Grundlag for

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

tekton;gr. Arki+tekton; gr. techni kos;gr. TEKTONIK tømrer, håndværker ledende+tømrer, håndværker Kyndig i en færdighed Tektonik Tektonik

tekton;gr. Arki+tekton; gr. techni kos;gr. TEKTONIK tømrer, håndværker ledende+tømrer, håndværker Kyndig i en færdighed Tektonik Tektonik TEKTONIK AAU 21.03.05 Anne Beim Arkitekt MAA/PhD Center for Industriel Arkitektur 1.Hvad er tektonik 2.Hvorfor arbejde med tektonik 3.Eksempler på tektoniske visioner tekton;gr. tømrer, håndværker techni

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning

Indholdsfortegnelse. Indledning Indholdsfortegnelse Indledning 7 Kapitel 1 Distance og involverethed i eksistensfilosofi og livsfilosofi Kierkegaard Heidegger Løgstrup Eksistensfilosofi contra livsfilosofi Ensidigheden hos Heidegger

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Pædagogik på Skovgården

Pædagogik på Skovgården Pædagogik på Skovgården Værdigrundlag For os udspringer udvikling af energi og livsglæde, nysgerrighed og interesse. Vores værdigrundlag kan udtrykkes således: du har ret til at være dig, ret til at udfolde

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Verden er, som den er

Verden er, som den er Verden er, som den er MERETE PRYDS HELLE En forfatter skal altid vælge, og altid vælge i begyndelsen af teksten; skal denne novelle eller roman være skrevet i første person, i tredie person, eller i en

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Krystallinske Refleksioner

Krystallinske Refleksioner Krystallinske Refleksioner Viera Collaro Forslag til integreret kunst, Syddansk Universitet, Odense, 2012 Krystallinske Refleksioner Skitseforslag til integreret kunst, marts 2012 Syddansk Universitet,

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Forskellige slags samtaler

Forskellige slags samtaler Samtalens kunst Helt intuitivt har vi mange sociale og kommunikative kompetencer til at skelne mellem forskellige slags samtaler med forskellige formål Forskellige slags samtaler Smalltalk Fortællinger

Læs mere

Traditionelt har man sagt, at teater først kan kaldes teater, når A spiller B mens C ser på.

Traditionelt har man sagt, at teater først kan kaldes teater, når A spiller B mens C ser på. Dramatik Augusto Boal 1.lektion: Billedteater Lektie: Augusto Boal baggrund Hvor står Boal historisk? Hvad er formålet med Boals teater? Hvem er Boal inspireret af? Hvordan? Hvilke former for teater har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere