Læsesvage tager erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsesvage tager erhvervsuddannelser"

Transkript

1 Læsesvage tager erhvervsuddannelser Ordblindhed og svære læseproblemer eller bøvl med matematikken behøver ikke at forhindre unge i at få en erhvervsuddannelse. AF THORKILD THEJSEN»Jeg indrømmer gerne, at jeg helst undgår læsning. Det er ikke noget, jeg gider. Jeg har undgået det lige siden 8. klasse«. Det fortæller Patrick Meyer i tv-udsendelsen Læsemagasinet 6: Erhvervsskole tackler læseproblemer, som sendes på dk4 og også kan ses her på folkeskolen.dk og på videnomlaesning.dk»jeg har undgået læsning lige siden 8. klasse«, siger Patrick Meyer. Han går på teknisk skole for at blive tømrer. Foto fra tv-udsendelsen Læsemagasinet 6. Patrick Meyer er ordblind, og efter grundskolen ønskede han at blive tømrer, derfor søgte han ind på Københavns Tekniske Skole. Patrick glædede sig til at bruge hænderne og hovedet uden at skulle»boge«den alt for meget. Han er faldet godt til på skolen.»jeg er blevet taget godt imod og får hjælp med de problemer, jeg har«, siger Patrick Meyer. Unge med læseproblemer vælger erhvervsuddannelser I 2011 gennemførte Epinion en undersøgelse om, hvilke planer for uddannelse unge ordblinde og unge med svære læseproblemer har. Mens 46 procent af tilfældigt udvalgte unge vil på gymnasiet efter grundskolen, er det 15 procent af de ordblinde og andre stærkt læsesvage, der har den slags planer. Yderligere syv procent af de ordblinde og læsesvage planlægger en gymnasieuddannelse efter et år på efterskole. Tilsvarende viser undersøgelsen, at kun otte procent af alle i en ungdomsårgang går efter at få en uddannelse på en erhvervsskole. Men i gruppen af ordblinde og unge med svære læseproblemer er der derimod hele 28 procent, der planlægger at fortsætte med en erhvervsfaglig uddannelse direkte efter grundskolen. Yderligere 12 procent vil ind på en erhvervsskole efter et efterskoleophold Tallene er fra Hjælpemidler og adgang til læring blandt børn og unge med ordblindhed/svære læsevanskeligheder, side 89. Resultaterne tager udgangspunkt i en telefonisk undersøgelse foretaget blandt 497 medlemmer af Nota i alderen 12 til 16 år. Samtidig har 200 tilfældigt udvalgte børn og unge i samme aldersgruppe besvaret samme spørgsmål. Nota er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der blandt andet producerer lydbøger til mennesker med svære læseproblemer, eller som ikke læser almindelig trykt tekst. Læs eller hør mere på Det er gratis at være tilmeldt Nota, men man skal have et dokumenteret læsehandicap. Som indmeldt kan man for eksempel downloade lydbøger fra netbiblioteket E17 eller streame dem direkte fra nettet eller via Notas mobile afspiller, E17 Mobil.

2 Færre ønsker en erhvervsuddannelse flere vil i gymnasiet Færre og færre unge vælger en erhvervsuddannelse. I 2001 ville næsten hver tredje (31,7 procent) have en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. I 2012 er det kun hver femte (20,4 procent), der ønsker det. For gymnasieuddannelserne er tendensen derimod stigende: Mens næsten seks ud af ti unge (58,6 procent) i 2001 sigtede efter en studenterhue, er det i 2012 syv ud af ti (71,5 procent), der vil på gymnasiet 2. For et par år siden viste beregninger, at mens faglærte dengang udgjorde 35 procent af arbejdsstyrken, vil de faglærte i 2020 kun udgøre 27 procent 3. Men ikke engang de tal holder, hvis antallet af unge, der søger en erhvervsuddannelse, bliver ved med at falde, advarer uddannelseschef i Dansk Erhverv Svend Berg.»Det er rigtig skidt, for der vil stadig være behov for faglærte. Hvis vi står med et underskud af personer med den slags uddannelser, kommer arbejdsmarkedet i ubalance. Det vil ikke bare blive vanskeligere at få den type opgaver udført, det vil også blive dyrere«, siger han 4. Særlige forhold for ordblinde - og andre, der har vanskeligt ved at læse eller stave Der er altså stort behov for, at unge tager en erhvervsuddannelse. Og problemer med læsning eller matematik behøver ikke være en hindring. På teknisk skole kan man tage et grundforløb på 30 uger, så der bliver tid til at klare de ekstra udfordringer mens andre elever går der i 20 uger. Det er en rigtig god ordning, synes Patrick Meyer, som skal være tømrer fra Københavns Tekniske Skoles afdeling på Nørrebro. Underviserne er hjælpsomme, fortæller han. Der er god tid til opgaverne, og hver uge kommer der lærere fra Hovedstadens Ordblindeskole og underviser. Der er også god hjælp at hente med Cd-Ord, fortæller han (se senere). I UddannelsesGuiden, kan man læse om alle ungdomsuddannelser om den hjælp, man kan få, og hvor og hvordan man kan få den. Man klikker på»særlige forhold«og trykker så på»tilgængelighed og særlig støtte på ungdomsuddannelserne«. Men faktisk skal man følge den almindelige procedure for optagelse, og i 9. eller 10. klasse i folkeskolen kan man få hjælp fra en lærer eller en UU-vejleder til at udfylde uddannelsesplan og optagelse på uddannelsen over Underviserne på teknisk skole er hjælpsomme, og der er god tid til opgaverne, fortæller tømrerlærling Patrick Meyer, som går på 30 ugers grundforløb. Foto fra tv-udsendelsen Læsemagasinet Databanken, Ministeriet for Børn og Undervisning. 3. Hansen, Morten Bjørn og David Elmer (2009): Faglærte på vej ud af arbejdsmarkedet. 4. Kirkebæk, Katrine (2012): Erhvervsskoler skal ud af ond cirkel.

3 Underviserne er hjælpsomme, fortæller han. Der er god tid til opgaverne, og hver uge kommer der lærere fra Hovedstadens Ordblindeskole og underviser. Der er også god hjælp at hente med Cd-Ord, fortæller han (se senere). I UddannelsesGuiden, kan man læse om alle ungdomsuddannelser om den hjælp, man kan få, og hvor og hvordan man kan få den. Man klikker på»særlige forhold«og trykker så på»tilgængelighed og særlig støtte på ungdomsuddannelserne«. Men faktisk skal man følge den almindelige procedure for optagelse, og i 9. eller 10. klasse i folkeskolen kan man få hjælp fra en lærer eller en UU-vejleder til at udfylde uddannelsesplan og optagelse på uddannelsen over Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse I regeringsgrundlaget hedder det i punkt syv - i det regeringen selv kalder»ni ambitiøse mål for dansk økonomi«at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og at flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Senere står der:»det er regeringens mål, at 95 procent af alle unge gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Det kræver nytænkning i ungdomsuddannelserne og ikke mindst i folkeskolen, hvor op mod hver sjette ikke får et tilfredsstillende udbytte af undervisningen.( ) Samtidig er det regeringens mål, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse gerne som et skridt på vejen til en videregående uddannelse. Indfrielse af regeringens målsætninger kræver, at der oprettes flere uddannelsespladser, og at kvaliteten af uddannelserne bliver bedre. ( ) Regeringen vil forny det danske uddannelses- og forskningssystem: En god skolegang grundlægges i daginstitutionerne. Derfor skal kvaliteten af daginstitutionerne øges. Regeringen vil drøfte veje hertil med kommunerne for eksempel minimumsnormeringer. En bedre folkeskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen og giver børnene lyst til og forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Flere uddannelsespladser til unge og en uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne med sikkerhed for praktikpladser.«5 Særlige hold til elever, der har læse- eller matematikproblemer Man kan søge oplysninger om de forskellige hjælpemuligheder til læsesvage på de enkelte uddannelser og uddannelsessteder. Alle skoler, der udbyder ungdomsuddannelser, kan findes på www. elevplan.dk, og på er der oplysninger om samtlige erhvervsuddannelser. En erhvervsuddannelse har et grundforløb, der foregår på skolen, og et hovedforløb, der foregår som praktik i en virksomhed, men hvor man undervejs også er tilbage på skolen. For at kunne begynde på hovedforløbet skal man have en aftale med en virksomhed om en læreplads. Nogle uddannelser har også skolepraktik, som kan erstatte en læreplads. Grundforløbet er i de fleste uddannelser på 20 uger. Undtagelserne er for eksempel de merkantile uddannelser, hvor det er længere. Det samme gælder de særlige grundforløb på 30 uger for elever, som har særlige problemer. Teknisk skole i København I tv-udsendelsen Læsemagasinet 6: Erhvervsskole tackler læseproblemer besøges tømrer- og mureruddannelsen på Københavns Tekniske Skoles afdeling på Nørrebro. Her oprettes der hvert år hold for murer- og tømrerelever. Hvis der er behov for det, kan der også oprettes hold inden for maler-, snedker- og vvs-fagene. 5. Regeringsgrundlaget, oktober Et Danmark, der står sammen, side 16.

4 Det særlige forløb for ordblinde og andre med læse-, stave- og matematikproblemer tilbydes på Nørrebro-afdelingen i samarbejde med Hovedstadens Ordblindeskole og Københavns Kommune. På hold, hvor der højst er 16 elever, sørger man for, at vanskeligheder med at tilegne sig teorien ikke bliver en hindring for at gennemføre uddannelsen. På danskholdene er der kun fire elever, og på matematikholdene er der højst otte. Et introduktionsforløb handler blandt andet om at lære at bruge it-hjælpeprogrammer til skrivning af opgaver og praktikrapporter, mens man i danskundervisningen for eksempel får hjælp til at tilegne sig de mange nye fagudtryk. Læs mere på Undervisningen i værkstedsfagene foregår på samme faglige niveau for alle elever. Foto fra tv-udsendelsen Læsemagasinet 6. Særlige hjælpemidler Når skolen vurderer, at en elev har brug for særlige hjælpemidler, søger den om en såkaldt it-startpakke, som blandt andet består af en bærbar computer, en digital diktafon og en C-pen, der kan scanne svære ord og sætninger, så de kan blive læst op med Cd-Ord 6. fra mikrov.dk Cd-Ord er et værktøj, der kan understøtte læsning og skrivning. Det bruges til oplæsning af tekst i Word og fra internettet. Cd-Ord kan også læse og pdf-filer og mange andre digitale teksttyper. Cd-Ord kan omdanne en skreven tekst til en lydfil og hjælpe med at stave rigtigt. De ord, Cd-Ord foreslår, er baseret på den sammenhæng, de står i. Har man skrevet»jeg ha «, foreslår Cd-Ord ikke for eksempel harpun eller harpiks, men derimod har eller havde. Cd-Ord tager også højde for stavefejl, så den for eksempel ændrer tarase til terrasse, mens jærte bliver til hjerte og åndervesning til undervisning. Læs mere på Thorkild Thejsen er journalist og lærer, exam.pæd. og PD i skoleudvikling, chefredaktør for fagbladet Folkeskolen/folkeskolen.dk Støtte søges gennem Kontoret for SPS og Handicap under Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. SPS står for Specialpædagogisk Støtte. Læs mere om ordningen på En minivejledning om, hvordan man får støtten, kan findes på Ordblinde/Dysleksiforeningens hjemmeside: Klik først på Uddannelser og derefter på Erhvervsuddannelserne.

5 Se og læs mere på folkeskolen.dk Se: Læsemagasinet 1: Læseleg med små børn Læs: Læs med børn fra de er helt små. Af Kjeld Kjertmann og Thorkild Thejsen Læs: Børn elsker at se ord blive til. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 2: Læsning i børnehaven Læs: Leg med skrift og sprog, lær med leg. Af Helle Bylander Læs: Sådan kan du læse sammen med barnet. Af Caroline Sehested Se: Læsemagasinet 3: Sikre, hurtige og glade læsere Læs: Yes! Må vi prøve igen? Når 2.a forvandles til en Læsemaskine. Af Dorte Kamstrup Læs: Det er li som med Lynet McQueen! At skabe strukturer for litteraturarbejdet i indskolingen. Af Dorte Kamstrup Læs: En fælles kommunal læseindsats i Slagelse. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 4: Læsning i fagene Læs: Sådan skaber vi et fælles sprog om læsning. Af Lia Sandfeld Læs: Begynd aldrig med at læse teksten. Af Dorte Kamstrup Se: Læsemagasinet 5: Sammen om læsning i 9. klasse Læs: Sammen om at læse litteratur. Af Dorte Kamstrup Læs: Læsemusklen skal trænes hver dag også i udskolingen. Af Dorte Kamstrup Se: Læsemagasinet 6: Erhvervsskole tackler læseproblemer Læs: Læsesvage tager erhvervsuddannelser. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 7: Læsbare læremidler på teknisk skole? Læs: Erhvervsskolernes læremidler bliver læsbare og digitale. Af Thorkild Thejsen Se: Læsemagasinet 8: Vi læser for livet Læs: Sammen om stort læseprojekt. Af Thorkild Thejsen Tv-serien Læsemagasinet vises på dk4 og ligger permanent på og Læsemagasinet produceres af dk4, Nationalt Videncenter for Læsning og fagbladet Folkeskolen

Sammen om stort læseprojekt

Sammen om stort læseprojekt Sammen om stort læseprojekt Danmarks Lærerforening har succes med projekt Vi læser for livet, hvor der er fokus på læsning i alle fag i hele skoleforløbet. Arbejdet fortsættes i 2013 med en videreudvikling

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne

Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne Observationer, kollegiale samtaler og fælles forandring af praksis giver bedre undervisning og mere energi, siger vejlederen og konsulenten. Af Thorkild

Læs mere

»Begynd aldrig med at læse teksten!«

»Begynd aldrig med at læse teksten!« »Begynd aldrig med at læse teksten!«om at skabe struktur for læsearbejdet. Af Dorte Kamstrup Det er onsdag morgen, og Folkeskolens journalist er igen taget ud med kameravognen fra dk4 for at møde læseundervisningen,

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

»Yes! Må vi prøve igen?«

»Yes! Må vi prøve igen?« »Yes! Må vi prøve igen?«når 2.a forvandles til en læsemaskine. AF DORTE KAMSTRUP Det er onsdag morgen, og 2.a på Marievangsskolen i Slagelse er netop vendt tilbage fra læsebånd med naboklassen. Her har

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Kompenserende it Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Lemvig Kommune 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Læsning

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer Udarbejdet for Uddannelsesstyrelsen af uddannelseskonsulent

Læs mere

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse fagretninger Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 1 Indhold Velkommen... 3 Mad og oplevelser... 4 Etablering og udvikling... 6 Benzin og spænding

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere