Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant 6. januar 2011 J.nr kontor. Juridisk koordination/mpm Samrådsspørgsmål: Spørgsmål Y I relation til en aktuel sag, hvor ejeren af Catfishworld i Ikast, Martin Hansen, risikerer at gå fallit med sin akvariebutik, fordi en virksomhedspraktikant i butikken var årsag til akvariefisks død og hertil hørende økonomisk tab for ejeren på ca kr., bedes ministeren redegøre for, hvorledes de gældende regler sikrer en privat virksomhed erstatning, såfremt en person i virksomhedspraktik forvolder skade på virksomhedens ejendele m.v. Spørgsmål Z I relation til bestemmelsen i lov om aktiv beskæftigelsesindsats om beskæftigelsesministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om, at kommunen betaler erstatning ved skade, som en person forvolder under deltagelse i virksomhedspraktik, bedes ministeren redegøre for, hvorvidt de af ministeren fastsatte regler er (1) rimelige og (2) hensigtsmæssige for virksomheders incitament til at tage personer i virksomhedspraktik. Spørgsmål Æ I relation til bestemmelsen i lov om aktiv beskæftigelsesindsats om, at kommunen betaler erstatning ved skade, som en person forvolder under deltagelse i virksomhedspraktik, bedes ministeren redegøre for, om kommunerne kan overholde de af ministeren fastsatte regler for kommunal erstatning for de af virksomhedspraktikantens forvoldte skader på andre personer eller andres ejendele alene ved at tegne en forsikring, hvor forsikringsselskabet afviser at yde skadeserstatning medmindre det godtgøres, at der har været tale om grov uagtsomhed, eller at skaden er

2 sket forsætligt. Virksomheder, der tager personer i virksomhedspraktik, må trods alt kunne forvente, at de pågældende uden kendskab til det pågældende arbejde kan komme til at forvolde skade, uden at det er hverken forsætligt eller groft uagtsomt. Spørgsmål Ø Ministeren bedes redegøre for, hvilken pligt kommunen har til at informere virksomheder, der påtænker at tage personer i virksomhedspraktik, om forsikringsforhold. Ministeren bedes bl.a. redegøre for, om kommunen har pligt til at informere virksomheden om, at kommunen ikke yder erstatning, såfremt personen i virksomhedspraktik forvolder skade på f.eks. virksomhedens ejendele, medmindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlighed. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Karsten Hønge (SF). Tale: Indledningsvis vil jeg nævne, at jeg svarer på alle spørgsmålene på en gang. Baggrunden for de stillede spørgsmål er en konkret sag. Jeg vil gerne understrege, at jeg hverken kan eller vil tage stilling til den konkrete sag. Jeg kender kun sagen, som den er beskrevet i pressen, og det er kommunens ansvar at tage stilling til, om der i den konkrete sag er grundlag for at udbetale erstatning. Men jeg vil gerne oplyse generelt om, hvordan reglerne er. (Til spørgsmål Y og Z har jeg følgende svar:) Vi vedtog med aftalen om Flere i arbejde, at kommunen i et vist omfang skulle betale for de skader, som en person i virksomhedspraktik forvolder. 2

3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indeholder derfor en bemyndigelse til, at Beskæftigelsesministeren skal fastsætte nærmere regler om, at kommunen betaler erstatning ved skade, som en person forvolder på andres ejendele under deltagelse i bl.a. virksomhedspraktik. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det fremgår af disse regler, at kommunens erstatningsansvar skal vurderes efter dansk rets almindelige erstatningsregler, hvis en person har forvoldt en skade på andres ejendele under deltagelse i virksomhedspraktik, Dansk erstatningsret Dansk erstatningsret bygger på erstatningsansvarsloven og i vid udstrækning på retspraksis. Efter retspraksis er der en almindelig erstatningsregel, culpareglen, hvorefter det kan pålægges en skadevolder at yde skadelidte erstatning, såfremt skadevolderen har været mere skødesløs, end man almindeligvis måtte forvente i den givne situation. I den juridiske terminologi foreligger der culpa, hvis skadevolder har forvoldt skade med forsæt eller ved grov eller simpel uagtsom adfærd eller undladelse. Der vil herefter ikke være erstatningsansvar for en hændelig skade. Skade forvoldt ved almindelig klodsethed eller anden uhensigtsmæssig adfærd betragtes som simpel uagtsomhed. I erstatningsansvarsloven er der særlige regler for skader, der er dækket af forsikring. Her er hovedreglen, at i det omfang en skade er dækket af en forsikring, er der ikke erstatningsansvar med mindre personen har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed. 3

4 Kommunen er erstatningsansvarlig i det omfang personen i virksomhedspraktik er det. Det betyder, at hvis en skade ikke er dækket af en forsikring er en kommune erstatningsansvarlig, hvis virksomhedspraktikanten har handlet culpøst, det vil sige skaden er forvoldt med forsæt eller ved grov eller simpel uagtsom adfærd eller ved en undladelse. Er skaden dækket af en forsikring f.eks. en tingsforsikring, en driftstabsforsikring eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring er kommunen kun erstatningsansvarlig, hvis virksomhedspraktikanten har handlet forsætligt eller med grov uagtsomhed. Det vil sige arbejdsgiverens forsikringen dækker den skade, der er forvoldt ved simpel uagtsomhed. De regler, vi har, sikrer dermed, at private virksomheder vil få erstatning af kommunen også ved simpel uagtsomhed og undladelser fra virksomhedspraktikantens side med mindre virksomheden får tabet dækket af virksomhedens egen forsikring. Det synes jeg, både er rimeligt og hensigtsmæssigt. Jeg har heller ikke modtaget nogen indikationer på, at de nugældende erstatningsprincipper er nogen barriere for virksomhedernes incitament til at tage virksomhedspraktikanter. Det seneste års stigning i brugen af virksomhedspraktik vidner da heller ikke om, at der skulle være et incitamentsproblem. Arbejdsgiverne bliver gjort opmærksomme på erstatningsreglerne på blanketten om virksomhedspraktik. 4

5 (Til spørgsmål Æ har jeg følgende svar) Der spørges til, hvorvidt kommunerne kan overholde de fastsatte regler for kommunal erstatning ved at tegne en forsikring, der skal dække skader forvoldt af praktikanter i tilbud om vejledning og opkvalificering og i virksomhedspraktik. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det fuldt ud er den enkelte kommunes ansvar at sikre, at den overholder reglerne om erstatning. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvorvidt kommunen vil dække sit økonomiske ansvar ved at forsikre sig, eller om kommunen vil være selvforsikrende. Det er således uden betydning for en kommunens erstatningspligt, om en kommune har valgt at tegne en forsikring. Det vil altid være kommunen, der inden for lovens rammer skal afgøre, om der er erstatningspligt. Ved uenighed herom må sagen afgøres ved domstolene. (Til spørgsmål Ø har jeg følgende svar) Det sidste spørgsmål handler om, hvorvidt kommunerne har pligt til at informere virksomhederne om forsikringsforhold. Helt generelt kan jeg oplyse, at det er kommunerne selv, der tilrettelægger opgavevaretagelsen på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelseslovgivningen indeholder derfor ikke bestemmelser om en særlig informationspligt for jobcentrene til virksomheder, som modtager ledige i tilbud. Jeg kan oplyse, at det fremgår af blanket AB 131 om Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik (KLs standardblanket, som kommunerne kan anvende), at jobcenteret under praktikforløbet yder erstatning for skader, som praktikanten forvolder på andre personer eller ejendele efter dansk rets almindelige regler. 5

6 Som tidligere nævnt betyder dansk rets almindelige erstatningsregler, at kommunen er erstatningsansvarlig også ved skader, der er forvoldt ved simpel uagtsomhed eller undladelse, hvis virksomheden ikke har en forsikring, der dækker skaden. Samlet vil jeg konkludere, at de erstatningsbestemmelser, vi har på området, efter min mening både er rimelige og hensigtsmæssige og med til at sikre virksomhederne, når de stiller praktikpladser til rådighed, som led i beskæftigelsesindsatsen. 6

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere