Meritlæreruddannelsen 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meritlæreruddannelsen 2015/2016"

Transkript

1 Meritlæreruddannelsen 2015/2016 Åben Uddannelse AALBORG HJØRRING

2 M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Indhold M Generel information Meritlæreruddannelsen... Side 3 Udtalelse... Side 4 Optagelse Kandidat-, bachelor eller professionsbachelor... Side 5 Anden uddannelsesbaggrund... Side 5 Merit... Side 5 Adgangskrav til undervisningsfag... Side 6 Udtalelse... Side 7 Indhold Uddannelsens indhold... Side 8 Undervisningsfag... Side 9 Praktik... Side 9 Valg af undervisningsfag... Side 10 Fagenes omfang... Side 11 Supplering... Side 11 Frivillige kurser... Side 11 Tilrettelæggelse af undervisningen... Side 12 Undervisning og vejledning... Side 12 Udtalelse... Side 13 Rammer Studiemiljø... Side 14 Faciliteter... Side 14 Økonomi Deltagerbetaling... Side 15 Egenbetaling/arbejdsgiverbetaling... Side 15 Frister Ansøgningsfrist... Side 16 Besked om optagelse... Side 16 Information Yderligere information... Side 16 Informationsmøde... Side 17 Bekendtgørelse... Side 18 2

3 Å B E N U D D A N N E L S E Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og retter sig primært mod at arbejde som lærer i folkeskolen. Uddannelsen har til formål at give andre end ordinært læreruddannede mulighed for at tilegne sig kompetencer til at undervise. Meritlæreruddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse, hvilket betyder at der er deltagerbetaling på de fag, du skal læse. Vi udbyder Meritlæreruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 213 af 08/03/2013. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som bygger oven på din forudgående uddannelse. Efter endt meritlæreruddannelse er du fuldgyldig lærer, hvilket berettiger til ansættelse i folkeskolen og optagelse i Danmarks Lærerforening på samme vilkår som andre lærere. Generel information 3

4 M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Generel information SStuderende Özgen Özbay Jensen udtaler: Jeg er 36 år, alenemor til to piger på 6 og 7 år. Jeg er oprindelig uddannet frisør, men måtte tage afsked med mit fag grundet en skade i min ene skulder. Da jeg valgte meritlæreruddannelsen, som en ny vej for mig, var det ikke uden tunge overvejelser. Har jeg det, der skal til for at blive lærer? Er mine faglige forudsætninger tilstrækkelige? Hvordan disponerer jeg min tid hensigtsmæssigt, så både mit studie og min familie bliver tilgodeset? Kan det hænge sammen økonomisk? Er jeg for gammel til at indgå i et studiemiljø? Trods overvejelser var jeg dog ikke i tvivl om, at jeg var klar til at møde udfordringerne. Jeg så frem til at tage hul på et nyt kapitel i mit fremtidige erhvervsliv og min personlige udvikling, og det har også vist sig at være det helt rigtige valg for mig. Med musik og dansk som undervisningsfag har jeg erhvervet en bred faglighed, som jeg er utrolig stolt af, og som jeg glæder mig til at komme ud og bruge i folkeskolen. Min studietid har også haft stor betydning for mit sociale liv, idet flere af mine studiegrupper har udviklet sig til venskaber for livet. Endvidere er arrangementer som julefrokoster, aktivitetseftermiddage, studiecafeer, fredagscafeer og studieture med til at styrke fælleskabsfølelsen, og jeg har erfaret, at det ikke er alderen men indstillingen, der gør en forskel. I dag kan jeg se, at mine indledende overvejelser var de første spæde skridt på vejen til at blive lærer, idet lærerfaget i høj grad består af refleksion over eget ståsted, velovervejede beslutninger samt begrundede valg. For mig er læreruddannelsen ikke bare en uddannelse, men en livsforandrende oplevelse, der skærper mine refleksionsevner, udvider min viden om børn, forældre, samfund og læring. Lærerfaget inspirerer mig dagligt og skubber til min udvikling som menneske, mor, kommende lærer og samfundsborger. M 4

5 OOptagelse Hvis du har: afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller er mindst 25 år har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelses niveau og har mindst 2 års erhvervserfaring kan du blive optaget på uddannelsen. Du skal opfylde samtlige betingelser for at blive optaget. Å b e n U d d a n n e l s e Optag Der kan på baggrund af en konkret og individuel vurdering dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis en samlet vurdering af kvalifikationer og kompetencer kan begrunde optagelse. Derudover skal du være opmærksom på adgangskravene til undervisningsfagene. Disse skal være opfyldt, for at du kan påbegynde undervisningsfaget. Se mere under adgangskrav til undervisningsfag. Optagelse Merit Du kan søge om merit for fag på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer fra andre uddannelser. Du skal oplyse på ansøgningsskemaet til uddannelsen, hvad du søger merit for og medsende dokumentation i kopi af de/den uddannelse/erhvervserfaring som skal indgå i vurderinger. Hver enkelt ansøger vurderes individuelt med hensyn til merit for fag i uddannelsen. Såfremt du ikke kan få merit for et fag, kan vurderingen evt. give fritagelse for et eller flere moduler i et fag. Du skal være opmærksom på, at de moduler du bliver fritaget for indgår i den afsluttende prøve i faget. Dette gælder kun hvor fag er modulopdelt. 5

6 M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Optagelse Adgangskrav til undervisningsfag For at du kan blive optaget på undervisningsfagene skal du opfylde adgangskravet. Nedenstående skema viser, hvilket gymnasialt niveau du skal have læst faget på. For at opfylde adgangskravet skal du have bestået prøven i faget med karakteren 02. Hvis du har fået både en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Hvis du ikke har været til prøve i faget, erstatter årskarakteren prøvekarakteren. Undervisningsfag Billedkunst Biologi Dansk klassetrin Dansk klassetrin Engelsk Fransk Fysik/kemi Geografi Historie Håndværk og design Idræt Kristendomskundskab/ religion Madkundskab Matematik klassetrin Matematik klassetrin Musik Natur/teknik Krav til adgangsgivende gymnasiale fag Kulturforståelse B, Mediefag B, Billedkunst C eller Design C Teknikfag A- proces, levnedsmiddel og sundhed, Biologi B, Fysik B, Kemi B eller Naturgeografi B Dansk A Dansk A Engelsk B Fransk begynder- eller fortsættersprog B Teknikfag A eller Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B Biologi B, Fysik B, International Økonomi B, Kemi B eller Naturgeografi B Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B Teknikfag A design og produktion eller Teknikfag A byggeri og energi Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C eller Design C Idræt B eller Dans B Filosofi B, Historie B, Idehistorie B, Kulturforståelse B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B Bioteknologi A eller Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed Biologi C eller Kemi C Matematik B Matematik B Musik B Teknikfag A eller Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B 6 Samfundsfag Tysk Afsætning B, Historie B, International Økonomi B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B eller Virksomhedsøkonomi B Tysk begynder eller fortsættersprog B For alle fag gælder desuden, at du har mulighed for at blive kompetencevurderet, hvis du ikke opfylder det formelle krav, men har andre kompetencer, der kan sidestilles med kravet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har adgang til de fag, du ønsker, så er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.

7 Å b e n U d d a n n e l s e SStuderende Astrid Lomholt udtaler: Optagelse Efter at have arbejdet som ingeniør indenfor miljøområdet i 20 år, heraf de sidste 12 år som leder, var jeg kørt fast og savnede en mening med mit arbejdsliv. Delvist via min søster, der er lærer, faldt mit blik på muligheden for at udnytte nogle af mine erfaringer og evner i et job som meritlærer en fantastisk opfindelse for sådan nogle som mig, der gerne vil bruge sig selv i arbejdet med andre mennesker. I samarbejde med studievejlederen blev der tilrettelagt et 2-årigt forløb for mig. Det er et komprimeret forløb og derfor lidt hårdt, men det må man jo forvente, når man vil færdiggøre uddannelsen på halv tid. Da jeg selv skal betale det hele og ikke får nogen form for økonomisk støtte, har jeg bestemt også en interesse i, at holde det indenfor de to år! På uddannelsen deltager jeg i fagene sammen med de ordinære studerende. Blandingen af unge og ældre studerende på et hold gir en god dynamik. Vi har forskelligt at lære hinanden og jeg lukrerede især i starten på deres viden om uddannelsen, dagligdagen på UCN og krav, jeg skal være opmærksom på. For det er en væsentlig lære fra det første år: Som meritlærerstuderende er man en lidt glemt minoritet og forventes at finde ud af meget selv, da der ofte kun informeres til de ordinære studerende. Derfor kan jeg kun give det gode råd: Spørg, spørg spørg! Personalet er venligt og svarer gerne, man skal bare selv komme i tanke om at søge informationen. Jeg er blevet mødt af nogle brandgode undervisere, der hele tiden har fokus på, hvad vi skal bruge teorien til i praksis, og som selv viser vejen ift. at levere afvekslende, inspirerende og inddragende undervisning. Og hold da op, hvor har jeg nydt undervisningen! Det er dejligt at komme på skolebænken igen og få fyldt ny viden på, og især de pædagogiske fag, der en helt ny verden for mig. De to praktikperioder har overbevist mig om, at det er den rigtige vej at slå ind på, hvis jeg vil beskæftige mig med noget, der gir mening og er sjovt. Det er også hårdt, man er PÅ på en helt anden måde end ved et kontorjob, som jeg er vant til, og man kan ikke lige holde en tænkepause med en kop kaffe, hvis der opstår et problem med en elev eller klasse - det skal som regel løses her og nu. Og kravet om meningsfuldhed, det har jeg fået opfyldt! Det gir i dén grad mening for mig at beskæftige sig med børns læring og trivsel, og der er kontant afregning i klassen, hvis noget virker eller ikke virker; man lærer sandsynligvis noget hver eneste dag i jobbet. Så det er dét jeg svarer, når nogen (især fra min tidligere brance) spørger, hvorfor i alverden jeg vil skifte et godt betalt lederjob ud med en startløn som lærer?? Og uden at det skal lyde frelst, så tror jeg også, at folkeskolen har brug for nogle andre typer lærere ved siden af de almindelige, måske specielt i disse reform-år, hvor det kan være en fordel at have erfaring fra andre brancher til at løse de kommende udfordringer. Jeg glæder mig til at blive færdig og komme ud og få et job, bruge mig selv og afprøve teorierne i længere forløb, end praktikken giver mulighed for. 7

8 Indhold IM E R I T L Æ R E R U D D A N N E L S E N I A A L B O R G / H J Ø R R I N G Indhold Uddannelsen har et omfang på 150 ECTS Nogle moduler er obligatoriske andre er og består af 3 hovedområder: valgfrie. Du kan læse mere om de enkelte moduler og indhold på vores hjemmeside: eller scan nedenstående QR-kode. Praktik (10 ECTS) Undervisningsfag (minimum 70 ECTS) Pædagogik og lærerfaglighed (minimum 30 ECTS) Du skal have modulerne: - Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen - Elevernes faglige, sociale og personlige læring og udvikling - Inklusion, fag og praktik Resten er valgfrie moduler. ECTS står for European Credit Transfer System. I modulerne for pædagogik og lærerfaglighed får du almene kompetencer til at kunne varetage undervisning og tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel og der er fokus på dannelse. Her kan du også se, hvilke moduler der er obligatoriske indenfor pædagogik og lærerfaglig samt i hvert undervisningsfag. Som studerende på meritlæreruddannelsen følger du din egen uddannelsesplan. Din uddannelse planlægges individuelt ud fra de fag, du vælger og de fag som skal indgå i uddannelsen. Uddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. U P Du skal vælge mindst 2 og højst 3 undervisningsfag. Det afhænger af dine øvrige valg. 8

9 Å b e n U d d a n n e l s e Undervisningsfag Vi udbyder alle undervisningsfagene, men hold oprettes kun, hvis der er tilstrækkeligt antal studerende, der ønsker det pågældende fag. Hvis der ikke oprettes hold, tilbydes der plads på eksisterende hold på den 4 årige læreruddannelse. Vi udbyder også fag som fjernundervisning. Indhold Praktik Praktikken er et særligt fag i uddannelsen. Praktikken skal give dig øvelse i at tilrettelægge, begrunde, gennemføre og evaluere undervisning og læreprocesser samt i at varetage almene læreropgaver. Den skal give dig kompetence til at arbejde med børn og unge i skolen. Du varetager andre typiske læreropgaver som skole-/hjemsamarbejde, klasselærerfunktion, m.v. Praktikmodulet er på 6 uger. Praktikken skal dække alle dine undervisningsfag. Praktikperioden afsluttes med en prøve. 9

10 Indhold M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Valg af undervisningsfag Du har mulighed for at tone din uddannelse gennem sammensætning af de undervisningsfag og moduler, du vælger i løbet af uddannelsen. Det er vigtigt at tænke over den organisering de fleste skoler har indført. Lærerne arbejder i team på enten indskolings-, mellemtrins- eller udskolingsniveau. F Du bør tænke over: Dine egne interesser og kompetencer Undervisningstimetallet i fagene Muligheder og behov i skolen. Skolerne ansætter nye lærere med udgangspunkt i deres undervisningsfag og kompetencer i øvrigt. Dette betyder, at det vil være hensigtsmæssigt, at valget af dine undervisningsfag hører til på samme trin. Fagene har forskellig vægt og der undervises i fagene på forskellige klassetrin. Nedenstående oversigt viser på hvilke klassetrin, der forgår undervisning og hvor mange timer eleverne ca. undervises i fagene. Praktisk-musisk Naturfag Humanistisk Klassetrin Indskoling Mellemtrin Udskoling Fag Vejl. timetal i alt Dansk x x x x x x x x x 2160 Engelsk x x x x x x x x x 630 Tysk/Fransk x x x x x 360 Historie x x x x x x x 360 Kristendomskundskab x x x x x x x x 300 Samfundsfag x x 120 Matematik x x x x x x x x x 1350 Natur/teknik x x x x x x 360 Geografi x x x 120 Biologi x x x 150 Fysik/kemi x x x 210 Idræt x x x x x x x x x 630 Musik x x x x x x 330 Billedkunst x x x x x 240 Håndværk og design Madkundskab x x x x 390 F Timetallene er angivet i klokketimer. 10

11 Å b e n U d d a n n e l s e Fagenes omfang Hvert modul er på 10 ECTS. Et modul svarer til en arbejdsbyrde på ca. 12 timer pr. uge. Hvis du er fuldtidsstuderende læser du 3 moduler på et semester, hvilket svarer til fuldtidsarbejde. Praktikken er fuldtidstudie. I henhold til Lov om Åben Uddannelse må man kun være fuldtidsstuderende 1 år. Vi tilrettelægger dit første årsværk (et års studier omregnet til heltid). Indhold Supplering Du kan supplere din Meritlæreruddannelse med fag ud over, hvad bekendtgørelsen fordrer. Hvis du ønsker dette, har du mulighed for at følge fagene som enkeltfag. Supplerende fag indgår ikke i Meritlæreruddannelsen, og der udstedes særskilt enkeltfagsbevis for disse. Se særskilt folder om enkeltfag. Frivillige kurser Vi anbefaler at du følger ikke-obligatoriske kurser, der er knyttet til læreruddannelsen. Disse udbydes som fagspecifikke kurser under Åben Uddannelse. Kurserne har fokus på forskellige områder. Det kan for eksempel være it kurser, korsang, artikelsøgning, klasselærerkursus, færdselslære inkl. førstehjælp eller forskellige emner og områder, der er tværfaglige i forhold til fag i læreruddannelsen. Der vil være forskellige udbud efterår og forår. Kurserne foregår i dagtimerne. Såfremt du er interesseret i dette, er du velkommen til at rekvirere særskilt folder om disse. Ansøgningsfrist og priser for kurserne vil fremgå i folderen. 11

12 M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Indhold Tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen er tilrettelagt efter de samme betingelser, som er gældende for den 4 årige læreruddannelse. De enkelte fag afsluttes med prøve efter læreruddannelsens bestemmelser. Undervisningen tilrettelægges på heltid eller deltid på hold med fremmøde eller som fjernundervisning. Det kan også være en kombination af ovennævnte. Derudover kan dit studie planlægges, så du har mulighed for at læse fag både i Hjørring og Aalborg. Undervisning og vejledning Uddannelsen er en pædagogisk uddannelse. For alle fagene gælder, at vi arbejder ud fra et fagsyn, hvor faglige og pædagogiske aspekter indgår i en helhedstænkning. Vi lægger vægt på varierede arbejdsformer, der forudsætter, at du som studerende viser engagement, initiativ og selvstændig stillingtagen. Du skal opfylde studieordningens betingelser for at blive indstillet til prøve. Bestemmelserne om deltagelsespligt gælder ikke for studerende under Åben Uddannelse. Mål, indhold og prøver i fagene er de samme, som gælder på den 4 årige læreruddannelse. 12

13 Å b e n U d d a n n e l s e SStuderende Per Winther udtaler: Indhold Jeg er 52 år, og startede i august 2013 på meritlæreruddannelsen. Tidligere har jeg arbejdet 28 år som bankmand, hvor mit fokus de seneste godt 20 år har været på erhvervskunder. Som så mange andre i branchen mistede jeg mit job i 2012, og det er ikke let at finde noget andet. Og hvad så? Jeg var træt af at gå ledig, og spurgte skoleledelsen på den lokale skole, om ikke de kunne bruge mig som vikar. Det kunne de godt. De første uger var med tysk og fransk i udskolingen, og herefter har jeg prøvet meget forskelligt, både i indskoling, mellemtrin, udskoling, A-klasser og modtageklasser. Det har været meget givende, selv om jeg er træt efter 6 lektioner! Jeg fik i hvert fald lyst til mere! I sommer startede jeg derfor på meritlæreruddannelsen på UCN, Aalborg. Den første dag blev vi modtaget af et par søde mentorer, Gitte & Özgen. De fulgte os hele intro-perioden, og kunne svare på alle spørgsmål. Vi blev af IT-afdelingen hjulpet i gang med alt det bøvlede, så alt var klappet og klar fra undervisningen startede. Skemaet var ikke overvældende, mente jeg, men studievejlederen mente, at jeg ville få nok at se til. Hun havde ret! Ud over de skemalagte timer mødes vi i vores studiegrupper. Det tager tid at læse lektier og forberede sig, specielt når det er nogle år siden man har prøvet det! Fagene er interessante, men sværere fagligt end jeg havde regnet med. Livet som studerende er anderledes end det man er vant til fra arbejdslivet. Holdene er sammensat som en blanding af studerende på den 4 årige uddannelse, merituddannelsen, og uddannede lærer og det giver et godt mix. Det sociale kan man jo vælge til og fra, så når der bliver arrangeret pub-crawl, hyttetur eller fester, kan man vælge det fra. Som +50 årig føler jeg måske, at jeg er et andet sted i livet. Som meritlærerstuderende på UCN Aalborg føler jeg, at jeg er et GODT sted i livet! 13

14 Rammer M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Studiemiljø Vi bestræber os på at skabe et inspirerende og vedkommende studiemiljø med god plads til samtale og diskussion. Udover undervisningslektioner arrangeres der foredrag, stormøder, debat, teater og musik m.m. Du er som studerende meget velkommen til at deltage i disse forskellige arrangementer. D Faciliteter Vi har gode faciliteter, som udgør rammen om dit studium. Du kan arbejde i de forskellige lokaler og værksteder, selvfølgelig også ud over den normale undervisningstid. Der er også mulighed for at bruge idrætshallen, hvor der er diverse faciliteter. Vores pædagogiske bibliotek er udstyret med masser af faglitteratur. I vores kantiner kan du købe mad og drikkevarer til fornuftige priser. Der er forskellige åbningstider i kantinerne i Hjørring og Aalborg. Hvis der ikke er åbent, kan et hold dog altid lave en aftale med kantinen via underviseren. E 14

15 Å B E N U D D A N N E L S E Deltagerbetaling Uddannelsen gennemføres under lov om Åben Uddannelse og er derfor med deltagerbetaling. Hver modul koster kr ,- De oplyste priser er kun gældende for dette studieår. Du må derudover regne med udgifter til bøger, kopier, print og evt. andre materialer - varierende fra fag til fag. Hvis der på et hold træffes beslutning om deltagelse i ekskursioner, studierejser eller internater, sker dette ligeledes for egen regning. Det anbefales, at du - såfremt du ikke allerede har en bærbar pc - anskaffer en sådan. Forud for hvert semesters begyndelse skal du indbetale deltagerbetalingen for de tilmeldte moduler. Indbetalingen er samtidig din semestertilmelding. Pengene betales ikke tilbage, hvis du er påbegyndt undervisningen i det pågældende semester. Økonomi Egenbetaling/arbejdsgiverbetaling Egenbetaling Hvis du selv skal betale uddannelsesforløbet, skal du på ansøgningsskemaet angive, at der er tale om privat betaling. Arbejdsgiverbetaling Hvis din arbejdsgiver eller anden instans skal betale uddannelsesforløbet, skal du få dem til at stemple og underskrive ansøgningsskemaet samt oplyse EAN nr. Faktura vil så blive sendt direkte dertil. Mulighed for støtte Der er ikke mulighed for at få SU til uddannelsen, men man kan søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du opfylder betingelserne for dette. Du kan få flere oplysninger om SVU på Du kan også ringe til Studievalg, som er SVU-administrator på tlf

16 Frister AM e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Ansøgningsfrist Fristen for at søge ind på uddannelsen er den 1. april BBesked om optagelse Senest med udgangen af juni vil du få svar på, om du er optaget på det ønskede uddannelsesforløb. Du skal bruge ansøgningsskemaet i folderen og vedlægge skriftlig begrundelse samt dokumentation for optagelseskravene. Der udsendes et optagelsesbrev bilagt evt. uddannelsesplan med angivelse af fag og holdnr. Ligeledes udsendes skema, så du kan se, hvilke tidspunkter du skal følge undervisningen. Y 16

17 Å b e n U d d a n n e l s e Yderligere informationer Du er velkommen til at kontakte: AALBORG: Telefon Helle Rahbek Thomsen studievejleder Direkte tlf HJØRRING: Telefon Kirsten Larsen studievejleder Direkte tlf Information Camilla Øland studievejleder Direkte tlf Mandag - torsdag kl , fredag kl (for personlig vejledning ring og reserver en tid hos en af studievejlederne) Du kan også få mere information på vores hjemmeside: I Vi afholder Informationsmøder Onsdag den 4. marts 2015 kl Mylius Erichsens Vej Aalborg SØ Tlf Torsdag den 5. marts 2015 kl Skolevangen Hjørring Tlf Der informeres om alle vores uddannelser. 17

18 M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Bekendtgørelse Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, som ændret ved lov nr af 18. december 2012, og 2, stk. 9, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, fastsættes: Kapitel 1 Formål og varighed 1. Formålet med uddannelsen er, at den studerende gennem uddannelsen tilegner sig den viden og de færdigheder, der er forudsætningen for at kunne virke som faglig, pædagogisk og didaktisk kompetent lærer i den danske folkeskole i henhold til folkeskolens formål, jf. folkeskolelovens Uddannelsen er normeret til 240 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Den engelske titel for den uddannede er Bachelor of Education. Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor s Degree Programme in Education. 3. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Heri medregnes ikke fravær på grund af graviditet, fødsel og adoption. Stk. 2. Institutionen kan, hvor særlige forhold foreligger, give dispensation til forlængelse af uddannelsens gennemførelse. Kapitel 2 Indhold 4. Uddannelsen består af følgende: 1) Lærernes grundfaglighed, svarende til ECTS-point. 2) Undervisningsfag, svarende til ECTS-point. 3) Praktik, svarende til 30 ECTS-point. 4) Bachelorprojekt, svarende til ECTS-point. 5. De studerende skal tilbydes følgende kurser vedrørende: 1) Færdselslære, inklusive førstehjælp. 2) Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 3) Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. 4) Det praktisk-musiske fagområde. 5) Skrivning og retorik. Stk. 2. Deltagelse i kurserne er frivilligt for den studerende. Det er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis, at den studerende har deltaget aktivt i kurset Kompetencemål for uddannelsen, jf. 4, nr. 1-4, og for de frivillige kurser, jf. 5, nr. 1-5, fremgår af bilagene 1-5. Stk. 2. Kompetencemålene for uddannelsen og de frivillige kurser, jf. stk. 1, beskriver den viden, de færdigheder og den refleksion, den studerende skal kunne demonstrere for at have opfyldt målene.

19 Å b e n U d d a n n e l s e De studerende kan tilbydes kurser i undervisning af voksne og i andre emner og aktiviteter, der peger mod lærernes arbejdsområder. De studerende kan desuden tilbydes at deltage i korsang og sammenspil. Stk. 2. De studerende kan tilbydes svømmelæreruddannelse, jf. bekendtgørelse om svømmelæreruddannelsen. Kapitel 3 Struktur og tilrettelæggelse 8. Lærernes grundfaglighed og undervisningsfag består af moduler på hver ECTS-point. Stk. 2. Et modul skal være kvalificerende i forhold til et eller flere kompetencemål, jf. bilagene 1-3 og Lærernes grundfaglighed består af to hovedområder med henholdsvis 4 og 1 kompetencemål, jf. bilag 1: 1) Pædagogik og lærerfaglighed: a) Elevens læring og udvikling. b) Undervisningskendskab og -kompetencer, herunder almen didaktik og it som pædagogisk redskab. c) Specialpædagogik. d) Undervisning af tosprogede. 2) Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. Bekendtgørelse 10. Undervisningsfagene består af fag, svarende til undervisningsfagene i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 5, stk Stk. 2. Uddannelsen skal tilrettelægges således, at den enkelte studerende almindeligvis opnår undervisningskompetence i 3 undervisningsfag. Stk. 3. Den enkelte studerende skal almindeligvis opnå undervisningskompetence i et af undervisningsfagene Dansk klassetrin, Dansk klassetrin, Matematik klassetrin eller Matematik klassetrin. 11. Praktikken har, ligesom fagene og professionsbachelorprojektet, til formål at skabe kobling mellem teori og praksis med henblik på, at den studerende erhverver teoretisk funderede praktiske færdigheder i at forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb. Stk. 2. Den studerende skal have praktik i de valgte undervisningsfag. 12. Praktikken består af moduler på 5-15 ECTS-point og tilrettelægges således, at der sker en uddannelsesmæssig progression i overensstemmelse med kompetencemålene på niveau I, II og III, jf. bilag 3. Stk. 2. Praktikken skal forberedes, gennemføres og efterbehandles i samarbejde med undervisningsfagene og Lærernes grundfaglighed. Stk. 3. Praktikken kan efter godkendelse af professionshøjskolen i det enkelte tilfælde finde sted på skoler på grundskoleniveau i udlandet, på Færøerne eller i Grønland. Stk. 4. Den studerende har mødepligt til praktikken. 13. Professionshøjskolen godkender de praktikskoler, der indgår i praktiksamarbejdet, på grundlag af kvalitetskrav, som professionshøjskolen har udarbejdet. Stk. 2. Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen. 14. Den studerende skal udarbejde et skriftligt professionsbachelorprojekt med udgangspunkt i en konkret empirisk problemstilling, hvori inddrages resultater fra konkrete 19

20 M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Bekendtgørelse forsknings- og udviklingsprojekter og forskningsbaseret litteratur inden for grundskoleområdet. Problemstillingen skal tage afsæt i folkeskolens praksis eller praksis fra andre skoleformer. Kompetencemålene for professionsbachelorprojektet fremgår af bilag Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsen, som den tilrettelægges af professionshøjskolen. Kapitel 4 Udbud af og adgang til undervisningsfag 16. Den studerende har adgang til moduler i undervisningsfag, når den studerende i den adgangsgivende gymnasiale uddannelse har opnået karakteren bestået på det niveau, der er fastsat i bilag 6. Stk. 2. Institutionen fastsætter i studieordningen forudsætningerne for adgang til moduler, der kvalificerer til flere undervisningsfag i overensstemmelse med adgangskravene i bilag 6. Stk. 3. Studerende, der ikke opfylder adgangskravene i bilag 6 til det eller de ønskede undervisningsfag, har, hvis de opfylder betingelserne i bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen), mulighed for også efter optagelse på uddannelsen gennem gymnasial supplering at opfylde adgangskravene. Stk. 4. Professionshøjskolen kan efter en konkret og individuel vurdering dispensere fra adgangskravene i bilag 6, hvis det skønnes, at den studerende har de nødvendige kvalifikationer til at følge undervisningen i undervisningsfaget. 17. Professionshøjskolen kan i studieordningen fastsætte begrænsning i adgangen til modulerne i et undervisningsfag. Adgang til modulerne i undervisningsfaget skal i givet fald ske på grundlag af en vurdering af den studerendes forkundskaber i faget. Kapitel 5 Prøver 18. I løbet af 1. studieår afholdes en ekstern prøve i mindst et kompetencemål, der skal bestås inden udgangen af den studerendes 2. studieår, jf bilag 1-3. Stk. 2. Ved afslutningen af hvert modul eller flerhed af moduler evalueres den studerendes udbytte af modulet eller modulerne. Evalueringsformen fastlægges i studieordningen. Stk. 3. Undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed og Almen dannelse afsluttes hver med 1 ekstern prøve. Prøven i hvert undervisningsfag består af to delprøver med hver sin prøveform, og der gives en samlet karakter for undervisningsfaget. Stk. 4. Alle prøver bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 19. Hvert af niveauerne I, II og III i praktikken afsluttes med en prøve bedømt med en karakter efter 7-trins-skalaen. Stk. 2. To af prøverne er eksterne prøver og bedømmes af en praktiklærer, en underviser udpeget af professionshøjskolen og en ekstern censor. Stk. 3. En af prøverne er intern og bedømmes af en praktiklærer og en underviser udpeget af professionshøjskolen. Stk. 4. Prøverne finder sted på praktikskolerne eller på uddannelsesinstitutionen Professionsbachelorprojektet afsluttes på 4. studieår ved en mundtlig ekstern prøve, hvor der gives en samlet individuel karakter for projektet og den mundtlige præstation. 21. Ved prøverne bedømmes det, i hvilken grad kompetencemålene er opfyldt, jf. bilag 1-4.

21 Å b e n U d d a n n e l s e Stk. 2. I vurderingen af, i hvilken grad den studerende har opfyldt kompetencemålene, indgår, at den studerende 1) kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer, 2) kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis og 3) kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis. Stk. 3. For prøverne gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Kapitel 6 Studieordning 22. Inden for rammerne af denne bekendtgørelse og eksamensbekendtgørelsen fastsættes de nærmere regler for uddannelsen i en studieordning, jf. 23. Stk. 2. Studieordningens fællesdel udarbejdes i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. Studieordningens institutionsdel udarbejdes af den enkelte professionshøjskole. Stk. 3. Inden en studieordning godkendes og ved væsentlige ændringer heraf indhentes en udtalelse fra censorformandskabet. Stk. 4. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Stk. 5. Ved udstedelse af ny studieordning og ved væsentlige ændringer af den gældende studieordning skal der fastsættes overgangsregler i studieordningen. Stk. 6. De gældende og tidligere studieordninger skal være tilgængelige på professionshøjskolens hjemmeside. Bekendtgørelse 23. Studieordningens fællesdel skal indeholde regler om følgende: 1) Afsluttende prøver for hvert undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse, herunder prøveform og tilrettelæggelse. 2) Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III. 3) Krav til udformning af professionsbachelorprojektet. Stk. 2. Studieordningens institutionsdel skal indeholde regler om følgende: 1) Udbud af undervisningsfag. 2) Hvert modul i uddannelsen, jf. 8 og 12, herunder a) adgangsforudsætninger til undervisningsfag, jf 16, stk. 1 og 2, b) indhold, c) ECTS-omfang, fordelt på uddannelseselementerne i 4, stk. 1, nr. 1 4, d) videns- og færdighedssmål, e) evaluering af moduler, f) kompetencemål, som modulet kvalificerer til, jf. bilag 1-3 og 5, og g) placering af praktikmodulerne. 3) Minimumsomfang angivet i ECTS-point for adgang til hver af de afsluttende prøver. 4) Samspillet mellem praktikken og den øvrige uddannelse. 5) Tilrettelæggelse af professionsbachelorprojektet. 6) Undervisnings- og arbejdsformer. 7) Krav til godkendelse af praktikskoler, herunder krav til udformningen af praktikskolernes uddannelsesplaner. 8) Deltagelsespligt, herunder mødepligt, og konsekvenser ved manglende opfyldelse af deltagelsespligten og mulighederne for afhjælpning. 9) Muligheden for deltagelse i internationale aktiviteter, herunder studieophold og praktik i udlandet, i internationale udviklingsprojekter og i samarbejde med udenlandske studerende. 10) Mulighed for talentforløb. 21

22 M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Bekendtgørelse 11) Mulighed for tværprofessionelle forløb. 12) Indhold og tilrettelæggelse af frivillige kurser, jf 5. 13) Merit. 14) Meritlæreruddannelsen. 15) Overgangsregler. Stk. 3. Det skal fremgå af studieordningen, at professionshøjskolen kan dispensere fra de regler i studieordning, der alene er fastsat af institutionen eller institutionerne, når særlige grunde taler derfor. Kapitel 7 Andre regler 24. Professionshøjskolen skal tilbyde den studerende rådgivning og vejledning om gennemførelse af uddannelsen. I vejledningstilbuddet skal bl.a. indgå vejledning i den studerendes valg af undervisningsfag, fagmoduler mv. under hensyntagen til den studerendes ønskede faglige profil og til folkeskolens behov. 25. Professionshøjskolernes samlede udbud af fagmoduler skal sikre undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov, jf. 10, stk. 1. Stk. 2. Professionshøjskolerne skal hvert år udarbejde en samlet redegørelse om beståede undervisningskompetencer og frafald på uddannelsen i det foregående studieår. Redegørelsen indsendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. 26. For optagelse til uddannelsen gælder bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 27. I øvrigt gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser om studieophold i udlandet, merit og fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Kapitel 8 Meritlæreruddannelsen 28. Uddannelsen til meritlærer udbydes som en særlig tilrettelagt deltidsuddannelse efter reglerne i lov om åben uddannelse og reglerne i dette kapitel. Stk. 2. Uddannelsen har til formål at give personer, der har forudgående kvalifikationer og erfaringer, de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at kunne virke som lærer i folkeskolen. Stk. 3. Uddannelsen udbydes på de af professionshøjskolernes udbudssteder, der udbyder uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Adgang til uddannelsen forudsætter 1) at ansøgeren har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, eller 2) at ansøgeren a) er mindst 25 år, b) har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og c) har mindst 2 års erhvervserfaring. Stk. 2. Der kan på baggrund af en konkret og individuel vurdering dispenseres fra adgangsbetingelserne i stk. 1, hvis en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer og kompetencer begrunder optagelse.

23 Å b e n U d d a n n e l s e Uddannelsen har en varighed på 150 ECTS-point og omfatter 1) moduler, der rettet sig mod undervisningskompetence i mindst 2 og højst 4 undervisningsfag, jf. 10, stk. 1, 2) moduler i Pædagogik og lærerfaglighed, jf. 9, stk. 1, nr. 1, og 3) praktik på niveau III i undervisningsfagene. 31. Studerende, der har kvalifikationer svarende til hele eller dele af et eller flere af uddannelsens dele, jf. 30, nr. 1-3, får merit for disse dele. 32. Prøve i undervisningsfag og Pædagogik og lærerfaglighed aflægges efter reglerne i 18. Stk. 2. Prøve i praktik på niveau III aflægges efter reglerne i 19, stk For meritlæreruddannelsen gælder i øvrigt følgende bestemmelser i denne bekendtgørelse: 3 om frist for afslutning af uddannelsen, om praktikken, 16 og 17 om adgang til undervisningsfagene, 21 om prøver og eksamensbekendtgørelsen, 23 om studieordningen, 24 om vejledning og rådgivning og 34 om klager. Bekendtgørelse Kapitel 9 Klage 34. Klage over en afgørelse truffet af professionshøjskolen kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, når klagen vedrører retlige spørgsmål, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 2. Klagen indgives til professionshøjskolen. Fastholder professionshøjskolen sin afgørelse, afgiver professionshøjskolen en udtalelse, som klageren skal have mulighed for at kommentere inden for en frist af 1 uge. Professionshøjskolen sender klagen til Styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil. Stk. 3. Frist for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, professionshøjskolens afgørelse er meddelt klageren. Stk. 4. Klage over helt eller delvist afslag på merit indbringes via professionshøjskolen for Kvalifikationsnævnet inden for en frist af 4 uger fra den dag, professionshøjskolens afgørelse er meddelt klageren. Stk. 5. Klage over prøver følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen. Kapitel 10 Ikrafttræden 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013 og har virkning for studerende, der efter denne dato begynder på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen eller meritlæreruddannelsen. 25, stk. 2, har dog først virkning fra 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 562 af 1. juni 2011 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen bortfalder og bekendtgørelse nr. 651 af 29. juni 2009 om uddannelsen til meritlærer ophæves, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen eller meritlæreruddannelsen før 1. juni 2013, kan færdiggøre uddannelsen efter de i stk. 2 nævnte bekendtgørelser indtil sommeren 2018, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen eller meritlæreruddannelsen før 1. juni 2013, skal færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 8. marts 2013 Inge Mærkedahl / Kirsten Lippert 23

24 Læreruddannelsen Mylius Erichsens Vej 131 Postboks Aalborg Tlf Læreruddannelsen Skolevangen Hjørring Tlf

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2017/2018

Meritlæreruddannelsen 2017/2018 Meritlæreruddannelsen 2017/2018 Åben Uddannelse AALBORG HJØRRING M e r i t l æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n g Indhold M Generel information Meritlæreruddannelsen... Side

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2015/2016

Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2015/2016 Generel information Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2015/2016 Åben Uddannelse AALBORG HJØRRING Generel information L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Læreruddannelsen og meritlæreruddannelsen ved Professionshøjskolen

Læreruddannelsen og meritlæreruddannelsen ved Professionshøjskolen Indholdsfortegnelse Læreruddannelsen og meritlæreruddannelsen ved Professionshøjskolen UCN... 4 Retsgrundlaget for læreruddannelsen og meritlæreruddannelsen... 5 Læreruddannelsens og meritlæreruddannelsens

Læs mere

Skolebaseret læreruddannelse

Skolebaseret læreruddannelse Skolebaseret læreruddannelse Kombinationen af teori og praksis på skolen - hver uge under den 4-årige læreruddannelse. phabsalon.dk/skolebaseret Hvad er skolebaseret læreruddannelse? En skolebaseret læreruddannelse

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen) BEK nr 774 af 12/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2016/2017

Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2016/2017 Generel information Enkeltfag/kurser/ fjernundervisning i læreruddannelsen 2016/2017 Åben Uddannelse AALBORG HJØRRING Generel information L æ r e r u d d a n n e l s e n I A a l b o r g / H j ø r r i n

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Åbent hus Meritlæreruddannelsen Campus Carlsberg

Åbent hus Meritlæreruddannelsen Campus Carlsberg Åbent hus Meritlæreruddannelsen Campus Carlsberg Program Kl. 17.00-17.10: Velkomst ved koordinator for Åben Uddannelse, Mette Marie Gräs Kokholm Kl. 17.10-18.00: Generel information om meritlæreruddannelsen

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktiklærer til læreruddannelsen

Praktiklærer til læreruddannelsen Praktiklærer til læreruddannelsen Efterår 2014 Odense og Jelling Modul fra de fælles valgfrie moduler om praktikvejledning på pædagogisk diplomuddannelse (PD) Uddannelsen udbydes af University College

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2016 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i august/oktober

Læs mere

MERITLÆRERUDDANNELSEN

MERITLÆRERUDDANNELSEN VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN CAMPUS NORDSJÆLLAND PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Program KL. 17.00-17.10: VELKOMST VED STUDIELEDER METTE MARIE GRÄS KOKHOLM KL. 17.10-17.25: OPLÆG VED UNDERVISER

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag

Læs mere

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder Gør en forskel VIA Læreruddannelsen VIA University College Læreruddannelsen med de mange muligheder VIA Læreruddannelsen Om Læreruddannelsen På Læreruddannelsen i Aarhus lægger vi vægt på udviklingen af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG Program KL. 18.00-18.10: VELKOMST VED STUDIELEDER METTE MARIE GRÄS KOKHOLM KL. 18.10-18.20: OPLÆG VED DANSKUNDERVISER ANETTE

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv.

Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv. Bekendtgørelse nr. 765 af 4. juli 2006 Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv. (Pædagogikumbekendtgørelsen for Grønland) I henhold til 20, stk. 1, 2 og 4, i

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

Retsgrundlaget for læreruddannelsen...4. Læreruddannelsens studieordning...4. Læreruddannelsens formål og mål...4

Retsgrundlaget for læreruddannelsen...4. Læreruddannelsens studieordning...4. Læreruddannelsens formål og mål...4 Indholdsfortegnelse Retsgrundlaget for læreruddannelsen...4 Læreruddannelsens studieordning...4 Læreruddannelsens formål og mål...4 Læreruddannelsen ved Professionshøjskolen UCN...5 Uddannelsens omfang...6

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

VIA Læreruddannelse Studieordning

VIA Læreruddannelse Studieordning Find vejen frem VIA University College 2015 VIA Læreruddannelse Studieordning VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen Silkeborg Del 1: Den institutionelle del Denne studieordning består af en institutionsdel,

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at kommunerne med forsøget ønsker at skabe bedre motivation hos eleverne gennem mere relevante og sammenhængende

Det fremgår af ansøgningen, at kommunerne med forsøget ønsker at skabe bedre motivation hos eleverne gennem mere relevante og sammenhængende Bente Schoubye bensch@gladsaxe.dk Afdeling for Børn og Grundskole Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Gladsaxe Kommunes

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2017 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i september/oktober

Læs mere

Voksenunderviseruddannelsen

Voksenunderviseruddannelsen Voksenunderviseruddannelsen University College Lillebælt Efter- og Videreuddannelsen Asylgade 7-9, Odense C Se mere på: www.ucl.dk/voksenunderviser Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt os: Studievejleder

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Forår 2014 i Odense Efterår 2014 i Odense og Jelling

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Forår 2014 i Odense Efterår 2014 i Odense og Jelling Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Forår 2014 i Odense Efterår 2014 i Odense og Jelling Uddannelsen udbydes af University College Lillebælt, Videreuddannelse og praksisudvikling Pædagogik og læring

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere