Bestyrelsesmedlemmer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmedlemmer:"

Transkript

1

2 Bestyrelsesmedlemmer: Redaktionsgruppen OUT sideren Erik Olsen; Formand Peter Duetoft; Fhv. MF Benny Lihme; Redaktør, Social Kritik Svend Balle; Journalist Michael P. Krog; Ansv. redaktør Jette Nielsen; Fotograf, OUTsideren Journalist Frank Fog Journalist Svend Balle ser psykiatrien indefra Prinsesse Charlottesgade Kbh. N. Telefon/fax: dk Giro Ansvarshv. redaktør pressekontakt: Michael P. Krog Ring: Eksternt tilknyttet: Carl Rosschou, redaktionel konsulent. (kontortid: man, tir, ons 10-16) Tidsskriftet OUTsideren er en privat humanitær og social forening, der tilbyder frivilligt arbejde og uddannelse fortrinsvis til mennesker med psykiatrisk patienterfaring. Dette sker ikke som led i en social foranstaltning eller integration, men overvejende fordi disse mennesker besidder en værdifuld viden og erfaringsbaggrund, som er grundlaget for OUTsiderens virke. Tidsskriftet OUTsideren er et uafhængigt tidsskrift om psykiatri og beslægtede emner. Artikler i bladet har overvejende en kritisk og nuanceret vinkel på psykiatrien. Layout Jorge Osorio Journalist Dorthe Raffenberg Konsulent Carl Rosschou Fotograf Jette Nielsen OUTsideren udkommer 6 gange årligt Abonnement (6 numre): Institutionsabonnement Privatabonnement Løssalg 225 kr. 125 kr. 25 kr. Tidsskriftet OUTsideren har som mål at fremstå professionelt, sagligt og seriøst og drives ud fra retningslinier om god journalistik. Derfor lægger vi stor vægt på uddannelse af medarbejderne, såfremt de ikke i starten kan leve op til dette. Journalist Mette Brögger Ansv. Red. Michael P. Krog Næste nummer udkommer: November 2004 Vi har følgende formål: Tryk: PE Offset & Reklame A/S Tømrervej Varde Telefon OUTsideren får penge i 2003 fra Socialministeriet, Københavns Kommune og Tuborg Fondet Indlæg og artikler udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte indlæg. Artikler i OUTsideren kan citeres, når kilde klart fremgår af citatet. Kopiering er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret, med mindre det er aftalt med redaktionen. Forside: Jette Nielsen - J. Osorio Bagside: Jette Nielsen - J. Osorio ISSN at være talerør for mennesker, der har eller har haft en psykisk lidelse, så de får mulighed for at komme til orde. at skabe et blad, der informerer bredt om aktiviteter og tilbud til mennesker med psykiske lidelser. at være et anderledes blad en outsider, der tør kritisere de etablerede holdninger og trykke ideer, der går på tværs af den normale virkelighedsopfattelse. at forsøge at påvirke samfundet til at indtage en mere humanistisk holdning til psykiske lidelser gennem en bred dialog med alle interesserede parter som brugere, pårørende, behandlere og offentligheden i almindelighed. at informere om nye behandlingsformer, der bl.a. rummer et helhedsorienteret syn på mennesket. Journalist Tina Nurby Journalist Dawn Edgar Journalist Joan Remil Journalist Karlo Hansen Journalist Lars Brams IT Claus Jensen

3 Indhold OUTsideren nr.51 September Oktober a Psykiatribrugernes FN Idræt for sindslidende ikke så tosset endda af Dorthe Raffenberg Sikken en god sommerlejr af Sven Balle En udenlandsk kommentar til sommerlejren. af Sven Balle Hvordan var sommerlejren? af Svend Balle Et bud på et refugium. Svend Balle Jeg er ikke psykisk syg - men asperger af Svend Balle Giv stemmerne mening. 3 Se psykiatrien med friske øjne af Michael P. Krog 23 Glaspigen. af Tina Nurby 24 Rockmusik, fede vibes og grønt hår. af Lars Brams 26 Orientering af Svend Balle Sporten hjalp Ruth af Dorthe Raffenberg Familie og venskab af Joan Remil 29 Oplagstavlen 31 Poesivinduet 6 Recovery på dansk af Michael P Krog 13 Mine børn er anbragt af Charlotte Thurbek Uldall

4 Se psykiatrien med friske øjne Sidste udgave af OUTsiderens redaktionelle kommentar havde overskriften: Forår for psykiatrien? Jeg er blevet bebrejdet den måske lidt Michael P. Krog, for optimistiske eller ansv, redaktør måske naive tone i overskriften. Var den gamle redakteur ramt af forårskuller, forårsfornemmelser eller forårsrengøring? Dertil vil jeg svare nej. Kommentaren udkom i øvrigt først da sommeren havde gjort sit indtog. Dog ikke med megen sol, men som sangskatten synger med Byger som går og kommer det er den danske sommer. Man må af og til være lidt naiv for at tro på fremskridtet og fremtiden. Som det lyder i en smuk jazzmelodi af komponisten Michel Legrand: You must believe in spring. Nogle gange må du tro på foråret for at det kommer Kommentaren gik blandt andet på at der havde været en folketingsdebat med den radikale Margrethe Vestager i forgrunden. Hun konstaterede at der er stor velvilje og måske større end nogensinde i Folketinget og blandt de politiske partier. Det er særlig vigtigt nu hvor Psykiatiloven skal revideres og vedtages næste år. Derfor må alle der vil psykiatribrugernes bedste kende deres besøgelsestid. Man skal ikke overlade ansvaret til andre, men med den indiske statsmand Mahatma Gandhis ord må du må være den forandring du ønsker i verden. Det er også vigtigt at møde verden, spørgsmålene og problemerne med nye og friske øjne og ikke forfalde til at gentage de samme klichéer og vanetænkende svar. Det kunne jo være at de andre dem man skal løse problemerne sammen med havde en nuance eller ser tingene på en lidt mere ny måde og hvis vi også gjorde det sammen kunne finde en konstruktiv løsning. Michael P. Krog og socieálminister, foto af Jette Nielsen Ny socialminister Apropos nye og friske øjne så har vi i Danmark i mellemtiden fået en ny socialminister ved navn Eva Kjer Hansen, som i øvrigt lige er fyldt 40 år. Tidsskriftet OUTsideren har efterhånden gjort det til en fast tradition at vi tropper op til det der i fagjargonen hedder overdragelsesforretningen det vil sige når den gamle minister takker af, departementchefen byder velkommen og den nye minister takker for de pæne ord. Vi synes at det er vigtigt at den nye socialminister, allerede inden den første time er gået som nyudnævnt minister, oplever at psykiatrien set fra brugerøjne er uundgåeligt og fundamentalt vigtigt. Eva Kjer Hansen fik også det nyeste eksemplar af OUTsideren, og med ordene om at hun nok havde en hel del læsestof at sætte sig ind i, og at vi gerne ville have at der kom noget væsentligt om psykiatrien med, takkede hun og lovede at sætte sig ind i stoffet. Derefter gik vi over til den ligeså traditionelle kransekage, dog først efter at have løfte om senere møde og interview. Eva Kjer Hansen har indtil nu mere profileret sig om mere frivillighed i socialsektoren, men vi venter spændt og ønsker held og lykke med gerningen. Der er en sejlivet frase om at så gik der politik i en eller anden sag, underforstået at så gik der kludder i det. Det er næsten en hel kunstart at sørge for hvad der er på den politiske dagsorden. Der bliver færre og færre journalister og flere og flere spindoktorer og kommunikationsrådgivere til dette arbejde. Friske øjne Af og til ligger der dog også saglige elementer til grund for hvad der er på dagsordenen. Men det kan undre og måske også lidt forarge, at der på det seneste har 4 September Oktober 2004

5 været en hel del opstandelse over et element Europarådets kommissær for menneskerettigheders rapport nemlig 24 års reglen og så godt som ingen reaktion på hans kritik af tvangen i Danmark. Aviser og radio/tv har været fyldt med kommentarer fra en mængde ivrige kommentatorer og politikere og det har været en betingelse for en fremtidig regeringsdannelse. Men Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Alvaro Gil-Robles, forlanger øjeblikkelige initiativer som kan mindske brugen af tvangsfiksering i Danmark. Han beskriver problemerne i en rapport fra april 2004, men også i 2003 rettede Europarådet samme kritik mod Danmark. Dengang afviste regeringen at der var grund til at ændre praksis. Nu vil det være umenneskeligt at vægte det ene brud på menneskerettigheder overfor det andet. For hvad er værst? For den enkelte er det slemt nok! Men forskellen på reaktion og mængden af reaktioner skriger til himlen når man tænker på hvor hårdt en unødig tvangsanvendelse kan føles på et menneske. Men tvang findes i mange afskygninger Den Almindelige Danske Lægeforening vil have undersøgt muligheden for at bruge såkaldt ambulant tvang overfor psykiatriske patienter, der er blevet udskrevet fra hospital. Baggrunden er, at i hundredvis af alvorligt psykisk syge dropper deres medicin, når de bliver udskrevet og derfor udgør en fare for sig selv og deres omgivelser. I Sverige og Australien kan læger tvinge udskrevne patienter til at tage deres medicin. Enten skal ambulant tvang tillades herhjemme, eller også skal loven strammes op. Når 166 personer sidste år blev tvangsindlagt for tredje gang tyder noget på, at vi taber folk på gulvet, siger psykiatrioverlæge Kristen Kistrup fra lægeforeningens psykiatriudvalg. For at undgå svingdørspatienter har psykiatriske afdelinger pligt til at lave udskrivningsplaner, så patienterne ikke overlades til sig selv når de er udskrevet. Men selv om målgruppen består af cirka personer, blev der i 2003 kun udført 91 udskrivningsplaner. Det er naturligvis alt for lidt og det kan eller skal ikke være psykiatribrugerens ansvar at de udskrivningsplaner ikke skrives. Men at gå så langt som til at anvende tvang i patientens eget hjem er et skræmmende skred i tillidsforholdet mellem patient og behandler. Det er ikke svært at forstå baggrunden for lægeforeningens bekymring og frustration, men det er en for nem og for billig løsning man peger på. Når ambulant tvang overhovedet kan komme på tale, må det skyldes, at der er utilstrækkelige behandlingspladser og behandlingsresurser i psykiatrien. Der må i stedet tilføres øgede resurser og bedre behandlingstilbud. Psykiatribrugerne må stå sammen for at forhindre yderligere nedskæringer og forringelser. Men Lægeforeningen står ikke alene med ønsket om mere tvang. Formanden for Københavns Amts psykiatriudvalg, Preben Andersen, udtaler i MetroXpress den 2. september 2004, at der er brug for mere kraftige virkemidler end de nuværende over for psykiatriske patienter, der ikke forstår at de er syge og derfor dropper deres medicin. Han bebuder at denne ekstra indsats kan gøres uden at det koster ekstra, fordi der allerede er nedlagt sengepladser. Det giver luft i budgettet til at styrke den ambulante indsats. Bebudelser om forbedringer er før sket i den forkerte rækkefølge: Man skærer ned før alternativet er på plads. Det klareste afskrækkende eksempel er nedskæringen af sengepladser før distriktspsykiatrien var/er udbygget. Vi må insistere på at nye tilbud skal være på plads, inden man skærer tilbud væk. Senest har psykiatribrugerne fået opbakning i modstanden mod ambulant tvang fra et for nogen uventet hold. Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, overlæge Dorte Sestoft, har i Berlingske Tidende under overskriften: Ambulant tvangsbehandling af psykisk syge nej tak! skrevet, at hun mener, det vil være et klart tilbageskridt for psykiatrien. Dorte Sestoft skriver videre: For det første er det særdeles vigtigt, at grænserne for hvor tvang kan anvendes er helt veldefinerede: psykiatriske patienter er ligeværdige medborgere, og er man så syg, at tvangsbehandling er nødvendig, bør man være indlagt. Efter udskrivelse har man selvfølgelig samme rettigheder som alle andre, ingen skal kunne hentes i eget hjem til regelmæssig tvangsbehandling. Det er ikke (lige)værdigt. For det andet viser en nyligt offentliggjort undersøgelse i det anerkendte engelske tidsskrift British Journal of Psychiatry, at ambulant tvang ikke har nogen effekt! Og for det tredje er den medicin vi har, ikke ideel, den virker ikke på alle, ligesom der er en række Socialminister Eva Kjer Hansen foto Jette Nielsen bivirkninger. Denne kommentar burde være med til en gang for alle, at mane yderligere brug af tvang i jorden. Det skal roses at formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab går imod Den Almindelige Danske Lægeforening. Men helt almindelig er formand Dorte Sestoft heller ikke. Hun har blandt andet på forårets Festival: Sårbare Sjæle, arrangeret af BUPS BrugerUdviklingsprojektet for Psykisk Syge & sårbare,givet udtryk for nyopfattelser og meninger som er konstruktive og som kommer psykiabrugerne i møde. Således afrunder vi denne kommentars budskab om at se verden og hinanden med nye og friske øjne. Men lige en opfordring! Vi nævnte lige et anerkendt engelsk tidsskrift om psykiatri. Vi på tidsskriftet OUTsideren og heldigvis flere og flere mener selv at vi hver anden måned skaber et anerkendt og stadigt bedre tidsskrift om psykiatri set fortrinsvis fra brugerens det vil sige menneskets synsvinkel. Vi vil stadig gerne blive bedre og større og det bliver vi kun med læsernes hjælp! Men OUTsideren er også et kulturtidsskrift og medlem af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter. Foreningen har hvert år en stand i Bog- Forum, i Forum i København. Det er en kolossal og broget bogmesse, hvor kulturtidsskrifter er en naturlig del. Standen ligger for enden af balkonen og har hvert år en række arrangementer. Jeg plejer på OUTsiderens vegne at stå for et par af dem. Denne gang er det fredag den 12. og lørdag den 13. november kl Derfor: Vel mødt! Se OUTsideren live OUTsideren nr. 51 5

6 Recovery på dansk Af Michael P. Krog Foto: Jette Nielsen Patricia Deegan Recovery - kan defineres som det at komme sig efter en alvorlig psykisk lidelse. Begrebet er forankret i et dansk projekt, i et samarbejde mellem brugerforeningen LAP - Landsforeningen Af Psykiatribrugere og pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Projektet er foreløbig halvvejs i sin løbetid på 6 år. De seneste 2 konkrete resultater er bogen: Recovery på dansk - redigeret at Pernille Jensen og udgivet på forlaget Systime. Bogen er ikke ligefrem letlæst, men en virkelig god indføring i begrebet Recovery. Den anden hovedbegivenhed i projektforløbet indtil nu, var en 1-dags konference den 6. oktober i Bella Centret, med en forelæsning af den amerikanske psykiatribrugerforkæmper Patricia E. Deegan. Patricia Deegan holdt en fascinerende og ofte ganske humoristisk tale til de noget over 300 tilhørere. Hun kom vidt og spændende omkring personlige og andre erfaringer på de godt 2 timer foredraget varede. Hun havde adskillige gode pointer, og startede med at slå fast, at det er vigtigt at man betragter sig selv som aktiv og ikke passiv. Man skal ikke starte med hvad er der galt, men hvad kan du. Man er en person - ikke en diagnose eller sygdom. Konference deltager Uanset hvor mange kræfter man har, er det spild af gode kræfter at de ikke bliver brugt. Man skal bevare og helst forstærke sit håb. Man skal turde have en drøm. Man skal have et mål. Patricia Deegan er selv et godt eksempel på at det nytter at sætte sig et mål. Hun havde som 17-årig en psykotisk oplevelse og fik hurtigt diagnosen skizofren. Hendes liv var fastlagt til at skulle tage medicin og være psykiatrisk patient resten af livet. Men hun havde det mål, at hun ville forandre det syge samfund,og ændre det psykiatriske system til noget bedre. Derfor ville hun ville være doktor Deegan. Hun startede helt fra grunden med overhovedet at kunne udholde en forelæsning på et par timer, og gik derefter videre skridt for skridt, minut for minut, time for time, dag for dag til hun nåede målet: Patricia E. Deegan, Phd.! Nu er hun en ambassadør for psykiatribrugerbevægelsen, som rejser kloden rundt og kæmper for en bedre verden for mennesker med en personlig psykiatrisk erfaring. Den verden som WHO - FN s Verdenssundhedsorganisation - har kaldt det mest sindssygefremmende samfund nogensinde. 6 September Oktober 2004

7 International Konference: Psykiatribrugernes FN Det skete i de dage fra 17. til 21. juli at alverdens sindslidende samlede sig i Vejle Idrætscenter. Godt 200 mennesker fra alle egne af verden mødtes for at samle sig organisatorisk og stå sammen om at forbedre forholdene for psykiatribrugere.repræsentanter kom fra en hel verden, hvor forskellig den end ser ud. Forskellige i udseende og talesprog. Alle samlet i det ene og med i al fald den ene erfaring som fælles ballast og byrde at have en personlig psykiatrisk erfaring. Af Michael P. Krog billede Jette Nielsen LAP stod for hele den administrative og praktiske afholdelse af mødet mellem alverdens brugere. Til gengæld for at have brugt så store resurser, var mandag den 19. juli åben dag, med åbent hus for alle landets medlemmer af LAP. Der var denne dag worksshops, udstilling, film og taler fra blandt andet Moosa Salie fra Sydafrika, som talte om menneskerettigheder og værdighed set fra et afrikansk perspektiv. Et af hans budskaber var: Don t agonize organize (Lad være med at være forpint - organiser dig). Liz Sayce fra England, talte meget tankevækkende om vejen fra psykiatrisk patient til borger om hvordan man overvinder diskrimination og social udstødelse. En ung kvinde fra Puerto Rico, fortalte gribende om sin rejse for at besøge sin onkel og familie i USA. Hun havde sin mor med for at støtte og hjælpe sig, da hun har en dårlig hukommelse på grund af mange elektrochok. Dette kom hun af vanvare til at fortælle ved ankomsten til USA. Hun blev spurgt om hun havde en psykisk sygdom, hvilket hun ikke kunne andet end bekræfte. Derefter tog myndighedspersonen papiret som lå foran ham og rev det i stykket. Papiret var hendes visa og mens han rev det i stykker sagde han blot: No one with a mental ilness can go into the US.(Ingen med en psykiatrisk lidelse kan komme ind i USA) Den Internationale Konference i Vejle var en begivenhed som LAP og Danmark kunne være bekendt og ligefrem stolte af. Karl Bach Jensen var primus motor og indledte og afsluttede da også konferensen med berettiget og slet skjult stolthed. Danmark og danskerne viste sig fra den venligste side måske lidt i modsætning til hvordan vi ellers møder andre udlændinge. Konferencens overskrift lød Networking for our Human Rights and Dignity, hvilket kan oversættes noget i retning af Samarbejde eller på lidt dårligt dansk Netvirke for vores menneskerettigheder og værdighed. Organisatorisk var det også formelle generalforsamlinger for de to psykiatribrugerpolitiske bevægelser; ENUSP Eurupæisk netværk for brugere og overlevere af psykiatri, og WNUSP Verdensnetnærket for brugere og overlevere af psykiatri. Disse generalforsamlinger fandt sted sideløbende med konferencen og synlige og usynlige divergenser i opfattelserne blev overvundet. Enkelte sager satte sindene i kog. Deriblandt en opfordring fra den Israelske delegerede om at lade Israel indgå i det europæiske netværk. Spørgsmålet om Israel kan og skal indgå som en del af Europa trak ud og blev udskudt til sidst. De delegerede udviste stor ivrighed og talelyst og storpolitiske foreteelser som Nato, WHO og Det Internationale Grand Prix indgik som slående argumenter. Gábor Gombos fra Ungarn ledte med stor lune forhandlingerne med bemærkninger som: If you have read the constitutions which is difficult to read and even more difficult to understand (Hvis du har læst forfatningen, som er svær at læse, og endnu sværere at forstå.) OUTsideren nr. 51 7

8 Gábor Gombos gik af som europæisk formand efter fire år, men blev i bestyrelsen. Danmark blev også belønnet for sin indsats med at stable konferencen på benene. Karl Bach Jensen blev valgt til bestyrelsen for Verdensnetværket (WNUSP) sammen med Michael Brown som fik sæde på en særlig plads i bestyrelsen som er forbeholdt dobbelt stigmatiserede. Michael Brown er sort og et forholdsvist nyt aktivt medlem af LAP. Han er foreløbig medlem af Landsledelsen og FAP-Københavns Amt. I det europæiske Netværk (ENUSP) blev Erik Olsen nyvalgt til bestyrelsen. Begge psykiatribrugerbevægelser blev grundlagt omkring 1990 og Verdensnetværket har kontoradresse i LAP s sekretariat på Klingengenberg 15 i Odense og det europæiske netværk i Zabel-Krueger- Damm 183 i Berlin i Tyskland. Et af de mange emner som gik igen var naturligvis den også i Danmark omdiskuterede og forkætrede brug af tvang. Her havde Svend, en høj bomstærk islænder med stor evne til at danse folkedans, et bidrag, hvor han fortalte at han havde været indlagt længe, men nu i 19 år havde været fri for indespærring. Svend var selv familielæge på Island. Han fortalte at han selv udøvede tvang, men at han var god til det, for han havde prøvet det på egen krop og vidste Et andet stærkt emne var medicinering, hvor de talende var enige om at psykiatrisk medicin mere var et problem end en løsning.et konkret stykke politisk arbejde der kom ud af den internationale konference, var en erklæring om hvordan man bør omgås hinanden på respektfuld vis. Papiret blev vedtaget af forsamlingen den 21. juli og navngivet som; The Vejle Declaration. På konferencen var der mange enestående mennesker og skæbner. Hvis man havde interviewet og portrætteret de delegerede; ville man have haft en, om ikke psykiatrisk status af jordens sande tilstand, så en spændende gennemgang af mange usædvanlige mennesker, og forskelligartede måder de mange lande på kloden behandler psykiatri og psykiatrioverlevere på. Der var flere store talere som talte om værdighed, rettigheder og fællesskab, for som en taler fra Japan udtrykte det: We are not alone we are solidarish (Vi er ikke alene- vi er solidariske...) 8 September Oktober 2004

9 OUTsideren er brugernes stemme i psykiatridebatten OUT sideren Er der noget, du synes skal frem, så giv os et praj ser psykiatrien indefra Vi er altid på jagt efter gode historier! Vi kan godt bruge lidt flere OUTsidere Vil du være med til at producere OUTsideren Danmarks største, uafhængige brugertidsskrift om psykiatri? Vi er en hel del, men kan godt være flere. Både til at skrive, layoute, administrere, arbejde med vores hjemmeside og tegne abonnementer. Du behøver ikke at have prøvet det før, og vi forventer kun at du bruger så meget tid, som du selv vil. Kontakt konsulent Carl Rosschou, hvis du har lyst til at være med! Tidsskriftet OUTsideren Prinsesse Charlottesgade København N Telefon:

10 Idræt for sindslidende Idrætskonferencen Folkesundhed også for sindslidende fandt sted den 26 maj og var arrangeret af Idrætshuset for psykisk syge i Københavns Kommune, Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 (IFK 98) og Dansk Arbejder Idrætsforbund ( DAI). af Dorthe Raffenberg modelfoto Jette Nielsen Dens formål var på forskellige måder og gennem forskellige foredragsholdere at fortælle deltagerne, hvor godt idræt er for psykisk syge. De fremmødte var hovedsagligt personaler inden for psykiatrien. Deltagerne blev mødt med rundstykker og kaffe, og Københavns Familie- og Arbejdssmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard bød velkommen. Han kunne fortælle, at Satspuljen har bevilget idræt for psykisk syge 50 millioner kroner om året, og at det ikke var penge der skulle ansøges om igen, de er permanente. I år er pengene gået til DAI`s nye Idrætshus på Nørrebro, hvor der blandt andet skal være en cafe, hvor brugere kan blive ansat og et rum til styrketræning. Pengene dækker også det nye værested Utilia i Valby, hvor man i høj grad inddrager fysisk sundhed, samt et værested der skal ligge i Vanløse. Idrætshu set bliver et midtpunkt for idræt i København for alle borgere. Få det bedre gennem træning Derefter fortalte Jan Svensson, der er leder af Idrætshuset i Københavns Kom- mune, om psykiatrien i bevægelse målrettet leg og idræt. Han har selv arbejdet i psykiatrien 25 år, og han har også taget en uddannelse som cand. scient. inden for idræt. Han fortalte blandt andet, at man gennem bedre kondition fik en større slagvolumen i hjertet, en lavere hvilepuls, en større blodmængde og større iltoptagelse. Det giver idrætsudøveren en bedre appetitregulering og en bedre søvnkvalitet, som tit kan være et problem for psykisk syge. Ved at træne 4 timer om ugen nedsættes angsten, man får en øget energi og et forbedret humør, og det dæmper mental stres. Psykiske patienter har svage relationer til omgivelserne, lav selvopfattelse, angst, fremmedgørelse og ændret kropsopfattelse. Gennem leg og idræt bedres deres koncentration i for eksempel i boldspil, og så fik de en fælles ydre virkelighed, der giver dem tryghed og overblik, en anden opfattelse af rummet, de oplever, at de bliver bedre til socialt samspil og kommunikation. Ideen stammer fra Belgien, hvor man for næsten 15 år siden arbejdede med leg 10 September Oktober 2004

11 ikke så tosset endda og idræt, samt især over for Dampbørn, skitzofrene-misbrugere- angste- med psykeomotorisk træning. Forskellige psykiatere og andre, der har arbejdet med psykisk syge, har resultater med at træning dæmper hørehalucinationer, mindsker psykotiske træk, og giver social interesse, bedre selvværd og samvær, forbedret korttidshukommelse, forbedret kondition, større glæde ved livet,nedsat sovemedicin og 90 % fik mindre medicin. Selvom de ansatte i psykiatrien ikke troede på at det ville gavne patienterne at dyrke sport viste det sig at 94 % af patienterne var motiveret til at gå i gang Spis sundt Diætist Margit Sandberg fra Psykoinfo i Vejle Amt fortalte meget humoristisk om betydningen af sund mad i psykiatrien. Hun har været diætist i 14 år og gav nogle nyttige tips alle kan bruge.en pose Haribomix svarer til 7 æbler, og du skal cykle 20 km for at forbrænde en plade Marabou chokolade. Fedtindholdet i en ¼ liter fløde svarer til 28 liter letmælk. Det er godt at spise ca. 30 gram fisk om dagen, og man skal hver dag spise 300 gram grøntsager, så får man det psykisk bedre. Mange brugere får vægtproblemer på grund af medicin. Omkring 60 % tager ti kilo på af Zyprexa. Lisbeth Crafack er konsulent for DAI og arbejder på landsplan, hvor der er ildsjæle, der arbejder hårdt ude omkring. DAI/DIF ( Dansk Idræts Forbund ) har 750 medlemsforeninger og medlemmer til at udbrede amatøridrætten. Hun prøver at komme i dialog med de offentlige instanser og tager på kurser og sindslidende kan også selv tage på kurser som Ruth. Da sindslidende lettere kan sætte sig ind i andres psykiske problemer end de professionelle instruktører kan, Hvorfor man måske har en dårlig dag eller nogle blokeringer, der skal tages hensyn til. Hun gjorde opmærksom på, at det kan være svært at få personalet rundt omkring til at tro på at sindslidende kan dyrke sport. Torben Pehrsson, Jobkonsulent i Handicapidrættens Videnscenter, afsluttede konferencen. Han kom lidt spontant ind på en, så man skulle tro han var en typisk psykiatrisk patient. Hvorefter tre mænd og tre damer skulle gå frem mod hinanden, og hver for sig skulle de aftale at være blondine, bjørn eller jæger. Det var meget sjovt da holdene blev ved med at spille de samme roller. Så tog Torben pænt tøj på, frem for undertrøjen med kaffepletterne, og han sagde at han ville gøre noget han sjælden gjorde, og det var at tage sin benprotese af og vifte med den, der var ingen der ind til nu, havde lagt mærke til at han havde en benprotese. Hans havde røget hash i 3 år og var blevet kørt ned. Før ulykken spillede han bordtennis i første division. Han tog sig sammen og droppede hashmisbruget efter ulykken. Han har uddannet sig til pædagog og fået et arbejde som jobkonsulent i arbejdsformidlingen for handicapidræt. Han tager rundt i landet og får folk med et handicap i gang med at dyrke idræt eller hjælper med at finde et job.. Med dette sluttede Idrætskonferencen i Socialpsykiatrien Folkesunhed også for sindslidende. Vi var kommet vidt rundt omkring emnet, hvilket havde været meget spændende og alle fik meget stof til eftertanke. For idræt for sindslidende er ikke så tosset endda OUTsideren nr

12 Som tidligere psykiatrisk patient mødes jeg med en forudindtaget holdning om, at fordi jeg engang fik en psykiatrisk diagnose, mener man fra det psykiatriske system og den kommunale sociale forvaltnings side, at jeg stadig er ustabil og ikke kan yde omsorg for mine børn. Jeg bliver sat i bås ud fra den diagnose, jeg har fået tildelt som ganske ung. Der bliver ikke taget hensyn til, at jeg via livserfaringer og terapeutiske redskaber faktisk har fået en øget sygdomsindsigt i de begrænsninger som min sygdom i tidernes morgen bibragte mig. Jeg er med andre ord blevet brændemærket af det kommunale og det psykiatriske system. Charlotte Thorbek Uldall, Holbæk Brugerlærer (foredragsholder) fra B-ID Modelfoto af Jette Nielsen Min baggrund for at skrive denne artikel er smertelige personlige erfaringer med to børn, som blev anbragt uden for hjemmet som små. I to omgange blev udsat for at blive anbragt uden for hjemmet i forskellige plejefamilier, men dog i samme by. Græd af hjemve Første gang var de fire og seks år, da en børnepsykiatrisk overlæge, efter en børnepsykologisk undersøgelse af den ældste pige, besluttede sig til at anbringe begge to, dog heldigvis i den samme plejefamilie. I denne plejefamilie oplevede vi som forældre at blive udsat for en uanstændig og arrogant behandling, som intet menneske fortjener at blive udsat for uanset hvilken baggrund forældrene har. Hele familien, moster og bedsteforældre og vi som forældre, fik strenge instrukser om at ringe så lidt som overhovedet muligt til vores børn. Prøv at forestille dig, hvilken afmagt sådanne små børn må føle, når de oplever, at ingen i deres nærmeste biologiske familie kan ringe til dem, fordi familien påtvinges en sådan unødig restriktion fra det kommunale systems side. Vi har ikke udsat vores børn forgrove overgreb, seksuelt misbrug, eller vold. Vi er blot forældre, som uheldigvis er kommet ind i det psykiatriske system. Jeg havde netop vist ansvarlighed og indsigt i min diagnose ved at søge hjælp til moderrollen, fordi jeg indså, at familien kunne få vanskeligheder med to forældre, som har en psykiatrisk baggrund. Jeg havde et begrundet håb om få hjælp fra systemet til at klare hverdagen med to små børn. Men det fik voldsomme konsekvenser for vores lille familie i lange perioder op igennem børnenes opvækst. I den første plejefamilie bad vores yngste datter på fire år om at få et billede af os, som hun kunne lægge under hovedpuden om natten, når hun skulle sove. Hun savnede naturligvis sin far og mor, og i lange perioder græd hun sig i søvn hver nat på grund af hjemve Jeg fandt et billede af os frem, som hun fik næste gang vi så hende. Hun lagde det under hovedpuden, men da plejemoderen opdagede det, fik hun ikke lov til at beholde det. Plejeforældrene sagde, at hun skulle lade være at skabe sig, når hun græd af hjemve, hun fik ingen trøst, og hendes storesøster måtte i værelset overfor høre, hvordan hendes lillesøster græd af savn uden at få lov til at trøste hende. Troede at jeg var død Nogle år senere fik jeg under en køretur med min ældste datter at vide, at hun troede, at jeg var død, siden hun ikke hørte fra mig mens hun var i plejefamilien. Jeg harmes stadig over, at man ikke gav sig tid til at forklare hende omstændighedernes rette sammenhæng. Det lille menneske gik alene med sin angst og afmagt i så lang tid, uden at plejefamilien tog sig af hendes sorg og afmagt. Først mange år efter gav hun udtryk for den dybe smerte, hun havde haft på daværende tidspunkt. Hun havde ikke nogen at betro sig til dengang. Pigerne kom aldrig til at trives i plejefamilien, og vi forlangte dem hjem efter 18 måne- 12 September Oktober 2004

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lysten til. livet. Det er fem

Lysten til. livet. Det er fem Psykiatri Af Eva Nitschke Lysten til På Glim Refugium har en gruppe sindslidende med misbrug mulighed for at skabe sig en anderledes hverdag langt væk fra det gængse hospitalsmiljø. Egen permanent bolig

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet.

Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet. Plejefamilier Fortæller Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet. 2005 Plejeforældre fortæller er en filmserie i

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Indledning. Hej kære læser. Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog.

Indledning. Hej kære læser. Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog. Indledning Hej kære læser Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog. Jeg hedder Kirsten og er en 24 årig blogger, som interesserer mig for selvkærlighed og personlig udvikling og det at få det bedste

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Jeanette Ringkøbing Rothenborg

Jeanette Ringkøbing Rothenborg INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg cand.merc.int. (interkulturel kommunikation, strategi & ledelse, CBS/WSU) Journalist og ICC-certificeret coach Kommunikationschef Center for Familieudvikling,

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24 Arbejds ark 24 Cases Øvelse 1 CASE 1: HVORNÅR ER DER TALE OM PSYKISK SYGDOM? Y K I A T R I F O N D E N 15 S B Ø R N E - Peter på 16 år er for halvanden måned siden blevet forladt af sin kæreste gennem

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere