Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab"

Transkript

1 Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab For DRKS Søren Eiskjær Martin Gehrchen Karen Højmark Mikkel Andersen

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 DaneSpine... 3 Generelle resultater... 4 Udvikling af registrerede operationer... 4 Diagnosefordelingen på registrerede patienter i DaneSpine Diagnoserelaterede Data... 8 Spinal stenose... 8 Præoperative data Spinal stenose... 8 Indgrebstype Spinalstenose... 9 Komplikationer Spinal stenose Resultater Spinal stenose Konklusion Spinal stenose Prolaps Præoperative data Prolaps Indgrebstype Prolaps Komplikationer Prolaps Resultater Prolaps Konklusion Prolaps Segmentær smerte Præoperativ data Segmentær smerte Indgrebstype Segmentær smerte Komplikationer Segmentær smerte Resultater Segmentær smerte Konklusion segmentær smerte Central stenose med degenerativ olisthese Præoperativ data Central stenose med degenerativ olistese Indgrebstype Central stenose med degenerativ olistese Komplikationer Central stenose med degenerativ olistese Resultater Central stenose med degenerativ olistese Konklusion Central stenose med degenerativ olistese Fremtidige udfordringer og behov Udfordringer Behov Bilag Samlet oversigt over udvalgte data: DaneSpine årsrapport Udarbejdet

3 Introduktion Rygsmerter er en hyppig lidelse i den danske befolkning. For de fleste mennesker er det et livsvilkår, der kommer og går. Oftest kan smerterne kontrolleres med medicinsk behandling eller ingen behandling overhovedet. For nogle mennesker bliver smerten kronisk invaliderende eller akut uudholdelig. Det kan få alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser for den enkelte. Rygkirurgi kan for udvalgte patienter lindre smerte og rehabilitere deres arbejdsevne. Dansk Rygkirurgisk Selskab (DRKS) blev etableret i 1998 af ryginteresserede/opererende læger fra henholdsvis neurokirurgiske og ortopædkirurgiske afdelinger. Selskabet har til formål at styrke kvaliteten af den rygkirurgiske behandling i Danmark ved - at fremme det videnskabelige arbejde indenfor rygområdet herunder at afholde videnskabelige møder - at fremme kirurgisk uddannelse indenfor rygområdet - at fremme forståelse og samarbejde mellem de rygopererende specialer i Danmark. - at udbygge den kirurgiske rygbehandlings nationale og internationale relationer såvel indenfor forskning som indenfor klinik. Gennem de sidste par dekader, er der sket en rivende udvikling inden for rygkirurgien. Der er udviklet nye implantater og operationsmetoder samt tilkommet private udbydere af rygkirurgi. I samme periode har vi oplevet en stigning i antallet af rygoperationer samt bevågenhed fra ikke kirurgiske rygbehandleres og ikke mindst politisk side. Vi har til tider oplevet en heftig debat i pressen om indikationsskred for den kirurgiske behandling, hvilket har medført et ønske om kvalitetssikring af rygkirurgien. På denne baggrund besluttede DRKS at erhverve databasen DaneSpine af vores søsterorganisation Svensk Rygkirurgisk Forening i Ambitionen er at skabe en landsdækkende database, der systematisk indsamler data om rygkirurgiske patienter, operative procedurer og operative resultater. DaneSpine DaneSpine databasen er ejet og drevet af DRKS. Der er etableret et nationalt sekretariat der aktuelt er placeret på Rygkirurgisk Center Middelfart, der understøtter den daglige drift. DaneSpine opsamler patientoplyste præoperative data, kirurgindberettede operative data samt patientoplyste data efter 1, 2, 5 samt 10 år postoperativt. Patienterne indberetter basis demografiske oplysninger, VAS score for ryg- og bensmerter, EQ-5D, SF-36 samt Oswestry Disability Questionnaire. Data opsamles med spørgeskemaer, der udsendes til patienterne og efterfølgende indtastes i DaneSpine af de enkelte klinikker. Spørge-skemaerne er identiske med de skemaer, der nu gennem 20 år har været benyttet i den svenske nationale database, Swespine. Der er i 2012 indberettet til DaneSpine fra 16 forskellige klinikker fordelt over hele landet. Af disse er 6 private klinikker og 10 er offentlige, hvor Friklinikken i Give er registret som privatklinik. Ønsket med denne årsrapport er at give et overblik over den rygkirurgiske aktivitet, udvalgte demografiske data, udvalgte outcomeparametre samt komplikationer hos de indberettende klinikker. Vi har i denne rapport valgt at fokusere på lænderygkirurgien, da denne dækker over 85% af de registrerede operationer i DaneSpine i perioden fra 2009 til Rapporten er at betragte som en interimsrapport, da databasen er under opbygning samt at logistikken med indsamling af follow-up data endnu varierer fra klinik til klinik. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

4 Generelle resultater I perioden 2009 til 2012 (dataudtræk til STATA d.7/1/2013) blev der registret lumbale operationer i DaneSpine. Operationerne blev udført på 16 forskellige klinikker. Der findes præoperative data på patienter (73,8 %) (Tabel 1). Registrerede operationer i DaneSpine 2009 til 2012 Klinik Antal op Præop Præop % Totalt ,8 Center for Rygkirurgi ,0 Rygkirurgisk Center, Middelfart ,3 Friklinikken Give ,0 Køge ,8 Videncenter for Rygsygdomme ,1 Privathospitalet Hamlet ,0 Silkeborg ,3 Viborg ,9 Privathospitalet Kolund ,0 Ortopædkirurgisk afdeling Ålborg ,1 Hørsholm Hospital ,7 Ortopædkirurgisk afdeling, Århus ,6 Mølholm ,5 Rigshospitalet ,7 Ortopædisk Privathospital, Århus ,3 Neurokirurgisk afdeling, OUH ,0 Tabel 1: Antal patienter opereret , Antal patienter med præoperative data. Udvikling af registrerede operationer I perioden er der sket en øgning af antallet af registrerede operationer. I 2009 opererede 7 klinikker 1254 patienter, af disse er der 1 og 2 års follow-up tal på henholdsvis 353 (28,1%) og 208 (16,6 %) patienter. Graden af opfølgning varierer meget klinikkerne i mellem (Tabel 2). DaneSpine årsrapport Udarbejdet

5 Registrerede operationer og opfølgninger i 2009 Klinik Antal Preop Preop op % 1 år 1 år % 2 år 2 år % Køge , , ,8 Privathospitalet Kolund , , ,5 Rigshospitalet , , ,5 Totalt , , ,6 Center for Rygkirurgi , ,5 13 2,7 Friklinikken Give ,5 40 8,6 29 6,3 Ortopædisk Privathospital, Århus 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Viborg 3 0 0,0 0 0,0 0 0 Tabel 2: Antal patienter opereret i 2009 med præoperative og follow-up data. I 2010 opererede 13 klinikker 3187 patienter, af disse er der præoperative, 1 og 2 års follow-up tal på henholdsvis 2671 (83,8 %), 1513 (47,5 %) og 994 (31,2 %) patienter (Tabel 3). Klinik Registrerede operationer og opfølgninger i 2010 Antal op Præop Præop % 1 år 1 år % 2 år 2 år % Rygkirurgisk Center, Middelfart , , ,8 Hørsholm Hospital , , ,3 Friklinikken Give , , ,0 Rigshospitalet , , ,9 Køge , , ,1 Viborg , ,4 0 0,0 Totalt , , ,2 Ortopædkirurgisk afdeling Ålborg , ,9 3 2,0 Privathospitalet Kollund , , ,0 Ortopædkirurgisk afdeling, Århus ,4 8 28,6 2 7,1 Center for Rygkirurgi ,0 19 2,3 28 3,4 Videncenter for Rygsygdomme ,0 0 0,0 0 0,0 Ortopædisk Privathospital, Århus ,0 0 0,0 0 0,0 Silkeborg ,0 0 0,0 0 0,0 Tabel 3: Antal patienter opereret i 2010 med præoperative og follow-up data. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

6 I 2011 opererede 15 klinikker 4812 patienter, af disse er der præoperative og 1 års follow-up tal på henholdsvis 3719 (77,3 %) og 1532 (31,9 %) patienter (Tabel 4). Registrerede operationer og opfølgninger i 2011 Klinik Antal op Preop preop % 1 år 1 år % Rygkirurgisk Center, Middelfart , ,2 Privathospitalet Kolund , ,6 Friklinikken Give , ,6 Hørsholm Hospital , ,6 Køge , ,4 Rigshospitalet , ,2 Ortopædkirurgisk afdeling Ålborg , ,1 Totalt , ,9 Ortopædkirurgisk afdeling, Århus , ,1 Privathospitalet Hamlet , ,9 Viborg ,6 4 1,9 Center for Rygkirurgi ,3 12 1,8 Videncenter for Rygsygdomme ,7 0 0,0 Ortopædisk Privathospital, Århus ,0 0 0,0 Silkeborg ,1 0 0,0 Mølholm ,1 0 0,0 Tabel 4: Antal patienter opereret i 2011 med præoperative og follow-up data. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

7 I 2012 opererede 15 klinikker 4959 patienter, af disse er der præoperative tal på 3044 (61,4 %) patienter. Det skal bemærkes at Hørsholm Hospital er ophørt med rygkirurgi, funktionen er overflyttet til Videncenter for Rygsygdomme (Tabel 5). Registrerede operationer og opfølgninger i 2012 Klinik Antal Preop Preop % op Mølholm ,0 Neurokirurgisk afdeling, OUH ,0 Rygkirurgisk Center, Middelfart ,1 Friklinikken Give ,3 Privathospitalet Kolund ,3 Køge ,8 Privathospitalet Hamlet ,3 Center for Rygkirurgi ,7 Ortopædkirurgisk afdeling, Århus ,4 Totalt ,4 Viborg ,5 Ortopædkirurgisk afdeling Ålborg ,1 Silkeborg ,1 Videncenter for Rygsygdomme ,3 Rigshospitalet ,2 Ortopædisk Privathospital, Århus ,0 Tabel 5: Antal patienter opereret i 2012 med præoperative data. Diagnosefordelingen på registrerede patienter i DaneSpine Diagnosefordeling 2009 til 2012 Antal Procent Total Spinal stenose ,78 Diskus prolaps ,63 Segmentær smerte ,26 Central stenose med deg. olisthese ,85 Spondylolistese 573 4,03 Anden diagnose 472 3,32 Postoperativ instabilitet 160 1,13 Tabel 6: Fordeling af diagnoser på patienter opereret fra 2009 til 2012 DaneSpine årsrapport Udarbejdet

8 Fig.1:Skematisk fordeling på diagnoser af patienter opereret fra 2009 til Diagnoserelaterede Data Som det fremgår af forrige afsnit mangler der præoperative og postoperative data for flere patienter. I hver variabel vil der forekomme missing data, disse indgår ikke i beregningerne i det følgende. Der har været forskellig kodepraksis af smerter på VAS skalaen i de forskellige klinikker. I det følgende benyttes værdier fra de 8 klinikker, der har kodet værdierne fra Spinal stenose Præoperative data Spinal stenose I perioden er der registret 5655 patienter opereret for spinal stenose. Alderen af patienterne var gennemsnitlig 65 år (13-97), hvoraf 57 % er folkepensionister. Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 48/ % af patienterne angiver at de tidligere er opereret i ryggen, hvoraf omkring 1/3 af disse er blevet opereret mere end en gang tidligere. Smerte intensiteten og selvrapporteret gangdistance præoperativt fremgår af tabel 9 og tabel 10 Varigheden af patienternes smerter fremgår af tabel 7. Knap halvdelen af patienterne angav rygsmerter i mere end 2 år præoperativt. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

9 Smertevarighed præoperativt Spinal stenose Ingen smerter < 3 måneder 3-12 måneder 1 2 år > 2 år Total Varighed rygsmerter 275 (6%) 174 (4%) 1034 (24%) 746 (17%) 2052 (48%) 4281 Varighed bensmerter 107 (2%) 261 (6%) 1543 (36%) 1036 (24%) 1370 (32%) 4317 Tabel 7: Varighed af spinale stenoseopereredes ryg- og bensmerter præoperativt. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Indgrebstype Spinalstenose Konventionel eller mikroskopisk dekompression var det hyppigste indgreb til behandlingen af spinal stenose. Hos 10 % af patienterne blev dekompressionen suppleret med uinstrumenteret spondylodese (Figur 2). Figur 2: Fordeling af indgreb ved operation for spinal stenose. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

10 Komplikationer Spinal stenose Der er registret 309 (5,5 %) perioperative komplikationer i forbindelse med operation for spinal stenose. Mest alvorligt 5 dødsfald svarende til 0,8. Hyppigste komplikation er duralæsioner, der opstår hos knapt 5 % af patienterne (Tabel 8). Komplikationer Spinal stenose. Død Emboli UVI Rodlæsion Cauda Sår Dura Ja 5 (0,08 %) 0 17 (0,30 %) 7 (0,12 %) 3 (0,05 %) 7(0,12 %) 267 (4,72 %) Nej Tabel 8: Komplikationer for Spinal stenose opererede. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Under den primære indlæggelse er der registret 58 reoperationer, 25 patienter fik evakueret et hæmatom og hos 20 patienter var der behov for lukning af en duralæsion. Efter den primære udskrivelse er 189 patienter reopereret. De hyppigste årsager til reoperation: 57 patienter fik foretaget en redekompression, 25 fik evakueret et hæmatom, 12 fik foretaget en refusion og 10 patienter havde behov lukning af en duralæsion. Resultater Spinal stenose Smerteintensiteten for både ryg- og bensmerter reduceres (Tabel 9), og gangdistancen øges (Tabel 10). VAS for Spinalstenose Antal Rygsmerter (mean SD) Bensmerter (mean SD) Præoperativt ,95 SD 2,63 54,76 SD 0,64 Postoperativt ,15 SD 1,30 38,91 SD 1,37 Tabel 9: Angivet smerteintensitet på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er ingen smerter og 100 er værst tænkelige smerter. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Gangdistance for Spinalstenose Antal Patienter < 100 meter meter > 1000 meter meter Præoperativt (39%) 1401 (33%) 611 (14%) 604 (14%) postoperativt (18%) 327 (23%) 232 (17%) 580 (42%) Tabel 10: Præ- og postoperative gangdistancer for spinalstenose opererede. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Konklusion Spinal stenose Den primære årsag til at operere for spinalstenose er at bedre patienternes gangfunktion. Andelen af patienter der kun kan gå op til 100 meter reduceres fra 39 % til 18 %, og andelen af patienter der kan gå mere end 500 meter øges fra 28% til knap 60%. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

11 Prolaps Præoperative data Prolaps I perioden er der registret 4635 diskusprolaps operationer. Alderen af patienterne var gennemsnitlig 47 år (14-98). 56 % af patienterne var mænd og 44 % var kvinder. 22 % af patienterne angiver at de tidligere er opereret i ryggen, hvoraf næsten 1/3 af disse var blevet opereret mere end en gang tidligere (62 %) af patienterne angiver, at de er helt eller delvist sygemeldt præoperativt. Gennemsnits VAS-score for henholdsvis ryg- og bensmerter angives til henholdsvis 47 og 56 (Tabel 14). Varigheden af rygsmerter angives til mere end 1 år hos 36 % af patienterne og 25 % angiver mere end 1 års varende bensmerter (Tabel 11). Smertevarighed Præoperativt Prolaps Ingen smerter < 3 måneder 3-12 måneder 1-2 år > 2 år Total Varighed bensmerter 48 (1%) 902 (26%) 1720 (49%) 445 (13%) 417 (12%) 3532 Varighed rygsmerter 244 (7%) 555 (16%) 1426 (41%) 426 (12%) 860 (24%) 3511 Tabel 11: Smertevarighed for prolapsopererede præoperativt. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Indgrebstype Prolaps Konventionel åben prolapskirurgi blev udført hos 59 % af patienterne. Hos 34 % blev operationen udført mikroskopisk, 3 procent af patienterne fik udført en åben dekompression. De resterende patienter fik enten foretaget spondylodese kirurgi eller forskellige former for dekompressionskirurgi (Figur 3). Fig. 3: Fordeling af prolapsindgrebstyper. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 på 16 indberettende danske klinikker. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

12 Komplikationer Prolaps Der er i alt registret 118 (2,5 %) perioperative komplikationer i forbindelse med prolapskirurgi (Tabel 12). Der er ikke registret dødsfald. Hyppigste registrerede komplikation var dura læsioner. Komplikationer Prolaps Død Emboli UVI Rodlæsion Cauda Sår Dura Ja (0,09 %) 11 (0,24 %) 2 (0,04 %) 7(0,15 %) 94 (2,03 %) Nej Tabel 12: Registrerede komplikationer for prolapsopererede. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Under den primære indlæggelse er der registret 31 reoperationer, 11 patienter fik evakueret et hæmatom og hos 10 patienter var der behov for lukning af en duralæsion. Efter den primære indlæggelse er 252 (5,4 %) patienter blevet opereret igen, hyppigst for reprolaps (3,8 %) patienter. Resultater Prolaps 1 år postoperativt angiver 81 % af patienterne sig ikke sygemeldt (Tabel 13). VAS-scoren er reduceret for både ben og rygsmerter (Tabel 14). 68 % af patienterne angiver at de er tilfredse med det operative resultat (Tabel 15). Sygemeldt 1 år postoperativt Sygemeldt præ- og postoperativt prolaps Sygemeldt præoperativt Nej Ja helt Ja delvis Ja anden årsag Total Nej (81%) Ja helt (14%) Ja delvist (3%) Ja anden årsag (2%) Total 316 (39 %) 420 (52 %) 62 (8 %) 12 (1 %) 810 (100%) Tabel 13: præ og post operativ sygemelding pga. rygsmerter hos prolapsopererede. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. VAS for prolaps Antal Rygsmerter (mean SD) Bensmerter (mean SD) Præoperativt ,39 (SD 0,59) 56,23 (SD 0,60) Postoperativt ,93 (SD 1,17) 27,70 (SD 1,21) Tabel 14: Angivet smerteintensitet på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er ingen smerter og 100 er værst tænkelige smerter. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

13 Varighed bensmerter præoperativt og tilfredshed med prolapsoperation Tilfredshed med resultatet af operationen 1 år postoperativt. Ingen smerter < 3 måneder 3-12 måneder 1-2 år > 2 år Total Tilfreds 7 (70%) 134 (75%) 334 (70%) 70 (59%) 48 (55%) 593 (68%) Hverken eller 2 (20%) 32 (18%) 91 (19%) 32 (27%) 19 (22%) 176 (20%) Utilfreds 1 (10%) 13 (7%) 50 (11%) 17 (14 %) 20 (23%) 101 (12%) Total Tabel 15: Sammenhæng mellem symptom varighed og tilfredshed med resultat af operation hos prolapsopererede. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Konklusion Prolaps Prolaps kirurgi udgør omkring 1/3 af den kendte samlede operative produktion på de ryg opererende kliniker. Det er en samfundsmæssig vigtig patientgruppe, da patienterne er i den arbejdsduelige alder. Antallet af fuldtids sygemeldte falder fra 52 til 14 % efter operationen samt patienterne oplever en halvering af den selvrapporterede smerteintensitet i benene. 12 % af patienterne ikke er tilfredse med det operative resultat. Umiddelbart ser der ud til, der kunne være en sammenhæng mellem varigheden af symptomerne og patienternes tilfredshed. Segmentær smerte Præoperativ data Segmentær smerte I perioden er der registreret 1602 patienter opereret for segmentær smerte. Alderen af patienterne var gennemsnitlig 49 år (17-97). Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 44/ (30 %) af patienterne angiver at de er fuldtids sygemeldte på grund af rygsmerter, 200 (12 %) patienter er på pension af samme grund. 175 (11 %) patienter er på folkepension. 49 % af patienterne angiver at de tidligere er opereret i ryggen, hvoraf omkring 47 % af disse er blevet opereret mere end en gang tidligere i ryggen. Præoperativ smerteintensitet af rygsmerterne angives til 52 (Tabel 18), hvoraf mere end 2/3 af patienterne har haft smerter i mere end 2 år (Tabel 16). Bensmerterne angives præoperativt til 48 på en VAS skala (Tabel 18). DaneSpine årsrapport Udarbejdet

14 Smertevarighed Segmentær smerte Ingen smerter < 3 måneder 3-12 måneder 1-2 år > 2 år Total Varighed bensmerter 127 (11%) 40 (4%) 241 (22%) 243 (22%) 468 (42%) 1119 Varighed rygsmerter 13 (1%) 10 (1%) 147 (13%) 184 (16%) 782 (69%) 1136 Tabel 16: Smertevarighed for patienter opereret for segmentær smerte. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Indgrebstype Segmentær smerte Der er landsdækkende konsensus om at denne patientgruppe tilbydes instrumenteret fusion eller diskusprotese. Den hyppigste registrerede operation er T-LIF med bagre instrumentering der udgør ca. 1/3 af de valgte operationer (Figur 4). Indgrebstype Segmentær smerte. Andet % T-LIF med bagre instrumenteret fusion % ALIF cage 134 8% Bagre instrumenteret spondylodese % Dekomppression samt bagre instrumenteret fussion % Diskusprotese 109 7% Fig. 4: Skematisk oversigt over fordeling af indgrebstyper for Segmentær smerte. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Komplikationer Segmentær smerte Antallet og hyppigheden af perioperative komplikationer fremgår af tabel 17. Hyppigste komplikation er som det fremgår duralæsion. Øvrige komplikationer er rapporteret med en frekvens under 1 %. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

15 Komplikationer Segmentær smerte Død Emboli UVI Rodlæsion Cauda Materiale svigt Dura Ja 1(0.06%) 0 3 (0,19%) 1 (0,06%) 0 3(0,19 %) 29 (1.81%) Nej Tabel 17: Registrerede komplikationer for Sementær smerte. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Resultater Segmentær smerte Den patient rapporterede smerteintensitet af både ryg- og bensmerter er faldet (Tabel 18). Frekvensen af fuld- eller deltids sygemeldte er faldet fra 53 % til 35 % (Tabel 19). VAS for Segmentær smerte Antal Rygsmerter (mean SD) Bensmerter (mean SD) Præoperativt ,15 SD 1,09 48,31 SD 1,18 Postoperativt ,36 SD 2,11 33,91 SD 2,17 Tabel 18: Angivet smerteintensitet på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er ingen smerter og 100 er værst tænkelige smerter. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Sygemeldt 1 år postoperativt Sygemeldt præoperativt Segmentær smerte Nej Ja helt Ja delvis Ja anden årsag Total Nej (63%) Ja helt (29%) Ja delvist (6%) Ja anden årsag (2%) Total 147 (45%) 155 (47%) 21(6%) 6 (2%) 329 (100%) Tabel 19: Præ og post operativ sygemelding pga. rygsmerter hos patienter med segmentær smerter. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Konklusion segmentær smerte Stivgørende rygkirurgi er sidste behandlingsmulighed for patienter med kroniske lænderygssmerter. Længden af anamnesen tyder på, at der er lang vej til kirurgi for denne type patienter - 85 % af patienterne har haft smerter mere end et år, 69 % mere end 2 år. Patienter hvor de konservative behandlingsmuligheder er udtømte opnår nogen smertelindring, samt antallet af selvrapporterede ikke sygemeldte stiger fra 45% til 63 %. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

16 Central stenose med degenerativ olisthese Præoperativ data Central stenose med degenerativ olistese I perioden er der registret 1115 patienter opereret for Central stenose med degenerativ olistese. Alderen af patienterne var gennemsnitlig 69 år (27-91). Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 29/ % af patienterne er på folkepension. 24 % af patienterne angiver at de tidligere er opereret i ryggen, hvoraf omkring 31 % af disse er blevet opereret mere end en gang tidligere i ryggen. Præoperativ smerteintensitet af rygsmerterne angives til 53 (Tabel 22), hvoraf mere end 54 % af patienterne har haft smerter i mere end 2 år(tabel 20). Bensmerterne præoperativt angives til 56 på en VAS scala (Tabel 22). Smertevarighed Central stenose med degenerativ olistese Ingen smerter < 3 måneder 3-12 måneder 1-2 år > 2 år Total Varighed bensmerter 25 (3%) 38 (5%) 261 (33%) 189 (24%) 290 (36%) 803 Varighed rygsmerter 41 (5%) 14 (2%) 163 (20%) 148 (18%) 438 (54%) 804 Tabel 20: Smertevarighed for patienter opereret for central stenose med degenerativ olistese. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Indgrebstype Central stenose med degenerativ olistese Størstedelen af denne patient gruppe får fortaget en dekompression suppleret med en fusion. Hos 53 % af patienterne vælges en uinstrumenteret spondylodese (Figur 5). DaneSpine årsrapport Udarbejdet

17 Fig 5: Skematisk oversigt over fordeling af indgrebstyper for Central stenose med degenerativ olistese. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 på 16 indberettende danske klinikker. Komplikationer Central stenose med degenerativ olistese Antallet og hyppigheden af perioperative komplikationer fremgår af tabel 21. Hyppigste komplikationer som det fremgår duralæsioner og urinvejs infektioner. Øvrige komplikationer er rapporteret med en frekvens under 1 %. Komplikationer Central stenose med degenerativ olistese Død Emboli UVI Rodlæsion Cauda Sår Dura Ja 1 (0,09%) 0 14 (1,26%) 2 (0,18%) 1 (0,09%) 0 71 (6,37%) Nej Tabel 21: Registrerede komplikationer for central stenose med degenerativ olistese opererede. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Resultater Central stenose med degenerativ olistese Selvrapporteret smerte intensitet af både ryg- og bensmerter falder fra præoperativt til 1 års postoperativt (Tabel 22). Andelen af patienter med en gangdistance under 100 meter falder fra 42 til 15 %. Andelen med en gangdistance over 1000 meter øges fra 12 til 41 % (Tabel 23). DaneSpine årsrapport Udarbejdet

18 VAS Central stenose med degenerativ olistese. Antal Rygsmerter (mean SD) Bensmerter (mean SD) Præoperativt ,60 SD 1, SD 1,18 Postoperativt ,42 SD 2,46 32,61 SD 2,66 Tabel 22: Angivet smerteintensitet hos central stenose med degenerativ olistese opererede på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er ingen smerter og 100 er værst tænkelige smerter. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Gangdistance for central stenose med degenerativ olistese opererede Antal Patienter < 100 meter meter > 1000 meter meter Præoperativt (42%) 254 (32%) 115 (14%) 99 (12%) Postoperativt (15%) 62 (25%) 47 (19%) 100 (41%) Tabel 23: Gangdistance for patienter opereret for central stenose med degenerativ olistese. Data indsamlet i perioden 2009 til 2012 fra 16 indberettende danske klinikker. Konklusion Central stenose med degenerativ olistese Denne gruppe patienter er typisk ældre kvinder der klager over reduceret gangdistance. Tilsvarende patienter med spinal stenose øges gangdistancen samt der rapporteres om en reduktion af smerterne. Fremtidige udfordringer og behov Udfordringer Det er DRKS ambition fremover at udgive en årlig rapport for at monitorere udviklingen i den rygkirurgiske aktivitet samt kvaliteten af samme. Umiddelbart er den største udfordring, at få samtlige rygopererende klinikker til at allokere resurser til at registrere deres operative aktivitet samt indhente follow-up data. Kun gennem bedre datakvalitet er det muligt at komme med nationale rekommandationer til behandling af patienter med kirurgiske rygsygdomme. at foretage cost benefit analyser Monitorere implementeringen af nye implantater eller behandlingsmetoder at udvikle mindre traumatiske indgreb Det er blevet åbenlyst efter nogle år i drift her i landet, at driften af DaneSpine er meget resurse tungt. Styregruppen for DaneSpine arbejder med at få moderniseret databasen, så byrden for klinikkerne reduceres, samt at patienterne selv online kan uploade præ og postoperativ data. DaneSpine årsrapport Udarbejdet

19 Behov Hvis vi i fremtiden skal sikre patienter optimal rygkirurgisk behandling, er der behov for resurser til driften af et stærkt DaneSpine sekretariat der blandt andet kan: Udgive årlige rapporter Generere og sikre datakvalitet Koordinere og understøtte fremtidige forskningsaktiviteter Motivere landets klinikker til at indberette til DaneSpine Tilstræbe anerkendelse som landsdækkende kvalitetsdatabase. Middelfart d 8/32013 Søren Eiskjær Martin Gehrchen Karen Højmark Mikkel Andersen DaneSpine årsrapport Udarbejdet

20 Bilag 1 Samlet oversigt over udvalgte data: Spinalstenoseopererede. Prolapsopererede. Segmentær smerte. Central stenose med degenerativ olistese. Alder 65 år(13-97) 47år (14-98) 49år (17-97) 69 år(27-91) Mænd 48% 56% 44% 29% Kvinder 52% 44% 56% 71% Tidligere opereret i ryggen 32% 22% 49% 24% Helt eller delvist sygemeldt præoperativt Ikke relevant 60% 53% Helt eller delvist sygemeldt efter 1 år. 17% 35% Ikke relevant Præ VAS Ryg. Post 1år Præ VAS Ben. Post 1år Smertevarighed >1 ÅR præoperativt.ben. 56% 25% 64% 60% Smertevarighed >1 ÅR præoperativt.ryg. 65% 36% 85% 72% Andel der kan gå mere end 1 km. Præ 14% 12% Ikke relevant Post 1år 42% 41%

DaneSpine 5 år. Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2013 Dansk Rygkirurgisk Selskab

DaneSpine 5 år. Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2013 Dansk Rygkirurgisk Selskab DaneSpine 5 år Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2013 Dansk Rygkirurgisk Selskab For DRKS Søren Eiskjær, Martin Gehrchen, Karen Højmark og Mikkel Andersen Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Patient Reported

Læs mere

Rygkirurgi Årsrapport 2015

Rygkirurgi Årsrapport 2015 Rygkirurgi Årsrapport 215 PROM*-styret rygkirurgi Dansk Rygkirurgisk Selskab Mikkel Andersen, Martin Gehrchen og Søren Eiskjær Sekretariat for DaneSpine Karen Højmark og Marianne Dyrby Lorenzen * PROM

Læs mere

Rygkirurgi Middelfart Arsrapport 2015

Rygkirurgi Middelfart Arsrapport 2015 Rygkirurgi Arsrapport 2015 PROM*-styret rygkirurgi Mikkel Andersen Carsten Ernst Marianne Dyrby Lorenzen * PROM = Patient Reported Outcome Measures Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 DaneSpine... 4

Læs mere

Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2014 Dansk Rygkirurgisk Selskab

Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2014 Dansk Rygkirurgisk Selskab Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2014 Dansk Rygkirurgisk Selskab For DRKS Mikkel Andersen, Martin Gehrchen og Søren Eiskjær Sekretariatsleder for DaneSpine Karen Højmark Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

Rygkirurgi Årsrapport 2016

Rygkirurgi Årsrapport 2016 Rygkirurgi Årsrapport 2016 Rygkirurgi på baggrund af PRO-data Dansk Rygkirurgisk Selskab Mikkel Andersen, Michael Nielsen, Rashid Bech-Azeddine, Peter Helmig og Søren Eiskjær Sekretariat for DaneSpine

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl. DNKS Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.dk 1. november 2006 Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedrørende

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen med skruefiksering (Instrumenteret dese)

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen med skruefiksering (Instrumenteret dese) Stabiliserende rygoperation i lænderyggen med skruefiksering (Instrumenteret dese) 2 Indholdsfortegnelse 1. Stabiliserende rygoperation...4 2. Forundersøgelse...4 3. Generel information...5 3.1 Blodprøver...5

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Juni 2010 - februar 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte-

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Jette Højsted Specialeansvarlig overlæge Hvorfor skal vi opleve smerter? Vi oplever

Læs mere

DSG: Lumbal Spinal Stenose. Kjeld Dons Overlæge, speciallæge i neurokirurgi dons@kbhprivat.dk

DSG: Lumbal Spinal Stenose. Kjeld Dons Overlæge, speciallæge i neurokirurgi dons@kbhprivat.dk DSG: Lumbal Spinal Stenose Kjeld Dons Overlæge, speciallæge i neurokirurgi dons@kbhprivat.dk Lumbal spinal stenose Disposition: Degenerativ rygsygdom Klinik Undersøgelser Behandling Kirurgi, teknik, resultater

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning opfordres

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering 2 Indholdsfortegnelse 1. Stabiliserende rygoperation... 4 2. Forundersøgelse... 4 3. Generel information... 5 3.1 Medicin... 5 4. Behandlingsdagen...

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling:

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Thorak Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) Speciale:

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Hvordan har du sovet?

Hvordan har du sovet? Hvordan har du sovet? En undersøgelse af faktorer, der påvirker søvnen hos rygkirurgiske I-dese patienter Sygehus Sygeplejerske Randi Jensen Rygkirurgisk sektor Middelfart Baggrund Patienterne klager over

Læs mere

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi Side 1 af 8 FEDMEKirurgi Plastikkirurgi DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en plastikkirurgisk operation

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 BRUGERPROFIL 2008 Skrevet af psykolog Pernille Envold Bidstrup og professor Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet April 2016 Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet Baggrund og kommissorium I forbindelse med den seneste ændring af overenskomst om kiropraktik, der trådte

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Patientinformation. Brystimplantater 3. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystimplantater 3. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystimplantater 3 Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystimplantater 3 Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om lyskebrok

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om lyskebrok Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om lyskebrok Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den operative behandling

Læs mere

Behandling af segmentelle smerter. Ved Carsten Ernst

Behandling af segmentelle smerter. Ved Carsten Ernst Behandling af segmentelle smerter. Ved Carsten Ernst Behandling af segmentelle smerter Behandling af Segmentelle smerter, DaneSpine Behandling af Segmentelle smerter, DaneSpine Behandling af Segmentelle

Læs mere

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter 2013 Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter Enhed for Akut Smertebehandling, Operation & anæstesi, HOC, Rigshospitalet Region Hovedstaden 1 Afsluttende rapport for EASs arbejde i ØNH-regi Indhold Indledning

Læs mere

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut)

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) KIROPRAKTIK 2014 Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) RODPÅVIRKNINGER, HVORNÅR SER VI DEM? Stenose på degenerativ basis

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

INFORMATION OM STIVGØRENDE OPERATION I LÆNDERYGGEN (Spondylodese)

INFORMATION OM STIVGØRENDE OPERATION I LÆNDERYGGEN (Spondylodese) INFORMATION OM STIVGØRENDE OPERATION I LÆNDERYGGEN (Spondylodese) Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM FORANDRINGERNE I LÆNDERYGGEN Degenerative

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for spinalstenose på et eller flere niveauer

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for spinalstenose på et eller flere niveauer Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for spinalstenose på et eller flere niveauer Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Perioperativ sygepleje Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Perioperativ sygepleje Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Perioperativ sygepleje Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Perioperativ sygepleje Charlotte Neiiendam, sygeplejerske VRR Rygseminar - Interprofessionel vurdering og plan Interprofessionel undervisning

Læs mere

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA FEDMEKirurgi Fedmekirurgi; Side 1 af 10 DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en fedmekirurgisk operation

Læs mere

Hvorfor Fedmekirurgi. Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm

Hvorfor Fedmekirurgi. Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm Hvorfor Fedmekirurgi Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm Fedmeepidemi Virkeligheden som fed Virkeligheden som fed Virkeligheden som fed 245 kg Udfordrende forløb 2006-2009 1 års kontrol 1

Læs mere

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING. PATIENTINFORMATION NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi

Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Region Nordjylland den 22. november 2011 Birgitte Rittig-Rasmussen Fysioterapeut, cand.scient.san., adjunkt VIA University College

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Operation for forstørret blærehalskirtel - Prostata

Operation for forstørret blærehalskirtel - Prostata Patientinformation Operation for forstørret blærehalskirtel - Prostata www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Ambulatoriet 1 Denne pjece indeholder information om forstørret blærehalskirtel og dertilhørende

Læs mere

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Information til patienter Vi byder Dem velkommen til

Læs mere

Patientvejledning. Kunstigt ankelled - ankelprotese

Patientvejledning. Kunstigt ankelled - ankelprotese Patientvejledning Kunstigt ankelled - ankelprotese Når smerter fra slidgigt i anklen ikke længere kan afhjælpes med indlæg, smertestillende medicin mm, kan en operation med et kunstigt ankelled blive aktuelt.

Læs mere

Patientvejledning. Fremfald af endetarm. Prolaps af endetarm

Patientvejledning. Fremfald af endetarm. Prolaps af endetarm Patientvejledning Fremfald af endetarm Prolaps af endetarm Fremfald af slimhinden i den nederste del af endetarmen eller egentlig fremfald af nederste del af endetarmen (prolaps af endetarmen) opleves

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Karpaltunnelsyndrom viser sig ved tryk og ubehag, evt. smerter ved håndleddet, samt føleforstyrrelser ud i én eller flere fingre oftest om natten.

Karpaltunnelsyndrom viser sig ved tryk og ubehag, evt. smerter ved håndleddet, samt føleforstyrrelser ud i én eller flere fingre oftest om natten. Sovende fingre viser sig ved tryk og ubehag, evt. smerter ved håndleddet, samt føleforstyrrelser ud i én eller flere fingre oftest om natten. Hvad er karpaltunnelsyndrom? er en lidelse, hvor en af håndens

Læs mere

OPERATION FOR HAMMERTÆER

OPERATION FOR HAMMERTÆER OPERATION FOR HAMMERTÆER Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 3977 7070 Telefax: 3977 7071 www.cfrhospitaler.dk De indledende undersøgelser på CFR Hospitaler har vist, at du har hammertæer i

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Pladsskabende operation

Pladsskabende operation Patientinformation Pladsskabende operation - Dekompression www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om pladsskabende operation.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Patientinformation. Brystreduktion. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystreduktion. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystreduktion Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystreduktion Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat.

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat. Efterhånden som man bliver ældre, bliver musklerne og huden i ansigtet slappere, hvorved rynker og løs hud bliver mere synlige. Den løse hud ses oftest under hagen, op langs kæberanden samt over og under

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Velkommen knæartroskopi(kikkertundersøgelse) kan finde årsagen

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter - casesamling Januar 2013 Nære Sundhedstilbud 1 Indledning En stor del af befolkningen oplever på et tidspunkt at have smerter i lænderyggen. Den typiske tilstand er,

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet Karbase årsrapport 2013 Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Gennemgang af første udgave og plan for årsrapport 2014.

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Hvad er en diskusprolaps? Mellem nakkehvirvlerne ligger

Læs mere

TIME OUT Nr. 6, December 2009

TIME OUT Nr. 6, December 2009 TIME OUT Nr. 6, December 2009 Orientering - KBA, Svendborg Ændring af Creatinin-analyserne og indførelse af egfr Fra den 01.12.2009 blev der gennemført nogle ændringer af KBA s creatinin-analyser. Der

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Rift ved endetarmen. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Rift ved endetarmen. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Rift ved endetarmen Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Rift ved endetarm En rift ved endetarmen opstår ofte i forbindelse med en periode

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere