DaneSpine 5 år. Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2013 Dansk Rygkirurgisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DaneSpine 5 år. Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2013 Dansk Rygkirurgisk Selskab"

Transkript

1 DaneSpine 5 år Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2013 Dansk Rygkirurgisk Selskab For DRKS Søren Eiskjær, Martin Gehrchen, Karen Højmark og Mikkel Andersen

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Patient Reported Outcome Measures Generelle resultater lumbal kirurgi... 6 Udvikling af registrerede lumbale operationer... 7 Diagnosefordelingen på registrerede lumbale patienter i DaneSpine Diagnoserelaterede data... 9 Spinalstenose... 9 Præ- og postoperative data spinalstenose Konklusion spinalstenose Lumbal prolaps Præ- og postoperative data lumbal prolaps Konklusion lumbal prolaps Segmentær smerte Præ- og postoperative data segmentær smerte Konklusion segmentær smerte Central stenose med degenerativ olisthese Konklusion Central stenose med degenerativ olistese Cervikal kirurgi Generelle resultater cervikal kirurgi Udvikling af registrerede cervikale operationer Diagnosefordelingen registrerede cervikale patienter i DaneSpine Diagnoserelaterede data Cervikal prolaps Indgrebstype cervikal prolaps Resultater cervikal prolaps DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

3 Konklusion cervikal prolaps Cervikal stenose Indgrebstype cervikal stenose Resultater cervikal stenose Konklusion cervikal stenose Udviklingsfunktion vertebroplastik/kyfoplastik Præoperative data vertebroplastik/kyfoplastik Præ- og postoperative data vertebroplastik Konklusion vertebroplastik Udviklingsfunktion diskusproteser Præ- og postoperative data diskusproteser Konklusion diskusproteser Fremtidige udfordringer DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

4 Introduktion Siden den spæde start i 2009, hvor der blev indberettet ca operationer fra 7 klinikker, er der sket en stor udvikling. Ved udgangen af 2013 var der indberettet mere end operationer fordelt på 17 klinikker. I et forsøg på at vurdere dækningsgraden af DaneSpine er der foretaget søgninger på enkelt diagnoser i Landspatientregistret i foråret af Forsigtigt skønnet indberettes aktuelt ca. 65 % af rygoperationerne til DaneSpine. Dette tal vil stige i 2014 da Ortopædkirurgisk afdeling på OUH er påbegyndt registrering i slutningen af 2013 samt, da de Neurokirurgiske afdelinger i Ålborg og Århus påbegynder indberetning i Inden for rygkirurgi har Sundhedsstyrelsen udnævnt 2 områder som udviklingsfunktion: Vertebroplastik /Kyfoplastik og Diskusprotese. Sundhedsstyrelsen har den opfattelse at baggrunden for at disse områder blev defineret som en udviklingsfunktion var: at det er et behandlingstilbud med behov for afklaring af indikation, herunder i hvilket omfang behandlingen kan/skal supplere og/eller erstatte eksisterende medicinsk/kirurgisk behandling at der er behov for at få etableret mere viden og en stærkere evidens som grundlag for en skærpelse og optimering af behandlingstilbuddet og behandlingsbehovet, såvel kvalitativt som organisatorisk. Sundhedsstyrelsen kvitterede i foråret 2013 for modtagelsen af protokollerne for de 2 udviklingsfunktioner. Af Sundhedsstyrelsens svar fremgår at: Erfaringsopsamlingen er vigtig, og det noteres med tilfredshed, at det af protokollen fremgår, at det må være et krav for at deltage i udviklingsfunktionen, at der vil ske en opsamling af data på alle patienter i databasen: DaneSpine. Denne udmelding fra Sundhedsstyrelsen tvinger afdelinger, der byder ind på udviklingsfunktioner, til at benytte DaneSpine hvilket vil øge data mængden i databasen. DaneSpine sekretariatet noterede med glæde, at der på Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde i 2013, for første gang blev præsenteret flere foredrag baseret på tal fra DaneSpine. I det forgangne år er der brugt mange resurser på arbejdet med en ny platform til DaneSpine, der forhåbentlig kan tages i brug inden for det næste ½ år. Der er ligeledes brugt tid på at udgive den første årsrapport fra DaneSpine. Rapporten udløste mange reaktioner, langt overvejende positive med konstruktiv kritik, der som det fremgår af denne årsrapport er taget til efterretning. I lighed med sidste år er primær fokus på den lumbale kirurgi, da denne type kirurgi udgør over 85 % af de registrerede operationer i Danespine i perioden fra 2009 til Årets rapport beskriver ligeledes de 2 udviklingsfunktioner samt den cervikale kirurgi. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

5 Patient Reported Outcome Measures. DaneSpine opsamler demografiske data, patientoplyste præoperative data, kirurgindberettede operative data samt patientoplyste data efter 1, 2, 5 samt 10 år postoperativt. Styregruppen har i år valgt at sætte fokus på Patient reported outcome measures, de såkaldte PROM s. Følgende er udvalgt med en kort lægmands beskrivelse: VAS Ben/Ryg Visuel Analog Score. Et mål for smerter på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er ingen smerter og 100 er værst tænkelige smerter. EQD5 EQ-5D (EuroQol) er et spørgeskema, der viser helbredsrelateret livskvalitet. Det består af 5 spørgsmål (bevægelighed, personlig pleje, sædvanlige aktiviteter, smerter/ubehag samt angst/depression), hvor der til hvert spørgsmål er 3 svarmuligheder. Dette giver en samlet score fra 0 til 1, hvor 0 svarer til svær sygdom, og 1 til at man er rask. En bedring på 0,15 er klinisk relevant. ODI Oswestry Disability Index er et spørgeskema specifikt designet til at vurdere funktionsnedsættelse forårsaget af lændesmerter. Det består af 10 spørgsmålskategorier (smerter, personlig pleje, løft, gangdistance, siddeevne/funktion, standfunktion, søvnbesvær, seksualfunktion, socialt liv samt rejseevne), hvor der kan scores 0-5 point. Der genereres en sumscore fra 0-100, hvor en score under 20 indikerer ingen eller få ryggener, og en score over 80 indikerer invaliditet betinget af rygsmerter. Ændringen af ODI-score skal minimum være på 15 point, før det er klinisk relevant. SF-36 SF-36 er et multifunktionelt spørgeskema der består af 36 spørgsmål, der tilsammen giver et udtryk for patienternes fysiske og mentale helbred. Spørgsmålene samles til 8 skalaer (PF Physical Functioning, RP Role-Physical, BP Bodily Pain, GH General Health, VT Vitality, SF Social Functioning, RE Role-Emotional samt MH Mental Health), hvor der indgår elementer fra 2-10 spørgsmål. Fra de 4 første skalaer generes Physical Component Score, PCS, et mål for fysisk helbred. Tilsvarende genereres Mental Component Score, MCS, af de øvrige skalaer. Alle skalaerne har værdier fra 0 til 100, hvor 100 er helt rask. En ændring over tid for kroniske smertepatienter er beskrevet som klinisk meningsfuld, hvis ændringen udgør 5 point for underskalaerne og 2 point for de opsummerende skalaer. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

6 Generelle resultater lumbal kirurgi I perioden 2009 til 2013 blev der registret lumbale operationer i Danespine. Operationerne blev udført på 17 forskellige klinikker. Der findes præoperative data på patienter (75,5 %) (Tabel 1) Registrerede lumbale operationer i DaneSpine 2009 til 2013 Klinik Antal op Præop Præop % Totalt ,5 Rygkirurgisk Center, Middelfart ,3 Center for Rygkirurgi Viden Center for ,9 Rygsygdomme Friklinikken Give ,7 Køge ,1 Privathospitalet Hamlet ,9 Silkeborg ,6 Viborg ,2 Privathospitalet Kollund ,6 Ortopædkirurgisk afdeling Ålborg Ortopædkirurgisk afdeling, ,9 Århus Hørsholm Hospital ,7 Mølholm ,4 Rigshospitalet ,1 Neurokirurgisk afdeling, OUH ,6 Ortopædisk Privathospital, ,0 Århus Ortopædkirurgisk afdeling, OUH Tabel 1: Antal patienter lumbalt opereret , Antal patienter med præoperative data. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

7 Udvikling af registrerede lumbale operationer I perioden er der sket en øgning af antallet af registrerede lumbale operationer frem til Fra 2012 til 2013 er der registret et fald på ca. 800 operationer. (Tabel 2) Antal 7000 Antal lumbale operationer/år Tabel 2: Antal registrerede patienter lumbalt opereret årligt Faldet er primært registeret i Region Hovedstaden, hvor der er indrapporteret 864 færre operationer svarende til et fald på 32 % (Tabel 3). Om det registrerede fald i Region Hovedstaden er udtryk for mindre operativ aktivitet i regionen eller skyldes manglende indberetning til DaneSpine kan ikke siges med sikkerhed. Region Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midt Nord Tabel 3: Antal registrerede patienter lumbalt opereret årligt i de 5 regioner. Indikationen for kirurgisk intervention synes ikke at ændre sig med det fluktuerende antal operationer over tid. I tabel 4 ses den præoperative ODI for samtlige registrerede lumbale operationer i årene ligger stabilt omkring 42. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

8 45 Præ operativ ODI Tabel 4: Præ operativ ODI på lumbalt opererede patienter fordelt pr år. Den totale 1 års og 2 års opfølgnings frekvens fremgår af tabel 5. Den varierer meget fra klinik til klinik. Opfølgningsfrekvens efter 1 år lumbalt 2009 til 2012 Opfølgningsfrekvens efter 2 år lumbalt 2009 til 2011 Klinik Antal op 1 år 1 år % 2 år 2 år % Totalt Rygkirurgisk Center, Middelfart Center for Rygkirurgi Viden Center for Rygsygdomme Friklinikken Give Køge Privathospitalet Hamlet Silkeborg Viborg Privathospitalet Kollund Ortopædkirurgisk afdeling Ålborg Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Hørsholm Hospital Mølholm Rigshospitalet Neurokirurgisk afdeling, OUH Ortopædisk Privathospital, Århus Ortopædkirurgisk afdeling, OUH Tabel 5 Opfølgningsfrekvens efter 1 og 2 år lumbalt 2009 til 2012 DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

9 Diagnosefordelingen på registrerede lumbale patienter i DaneSpine 2013 Fordelingen af diagnoser blandt patienterne der blev lumbalt opereret i 2013 adskiller sig ikke fra de foregående år (Tabel 6). Diagnosefordeling 2013 Antal Procent Total Spinalstenose ,2 Diskus prolaps ,0 Segmentær smerte ,6 Central stenose med deg. olisthese ,2 Spondylolistese 215 4,4 Anden diagnose 121 2,5 Postoperativ instabilitet 56 1,1 Tabel 6: Fordeling af diagnoser på patienter opereret i 2013 Diagnoserelaterede data I hver variabel vil der forekomme missing data, disse indgår ikke i beregningerne i det følgende. Der har været forskellig kodepraksis af smerter på VAS skalaen i de forskellige klinikker. I det følgende benyttes værdier fra de 8 klinikker, der har kodet værdierne fra Spinalstenose I perioden er der registret 7936 patienter opereret for spinalstenose. Den primære årsag til at operere for spinalstenose er at bedre patienternes gangfunktion. Andelen af patienter der kun kan gå op til 100 meter reduceres fra 39 % til 18 %, og andelen af patienter der kan gå mere end 500 meter øges fra 28 % til knap 60 %. ( DRKS Årsrapport Alderen af patienterne var gennemsnitlig 65,6 år. Aldersfordelingen fremgår af tabel 7. Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 48/52. Andelen af rygere udgør 27 %. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

10 Aldersfordeling spinalstenose Tabel 7 Aldersfordeling spinalstenose opererede Præ- og postoperative data spinalstenose Fordeling af indgrebstype, længde af anamnese samt perioperative komplikationer er uændret fra tidligere rapporteret og fremgår af DaneSpine s årsrapport fra 2012, Vas Ben: Patienternes bensmerter falder 28 enheder på VAS-skalaen, bedringen konstant ud til 2 år. Vas Ryg: Rygsmerterne falder 20 enheder på VAS-skalaen, bedringen konstant ud til 2 år. EQ-5D: Patienterne bedres 0,24 point på skalaen, hvor en bedring på 0,15 er klinisk relevant. Denne bedring holder sig ud til 2 år ODI: Oswestry Disability Index er det eneste sygdoms (ryg) specifikke spørgeskema, der benyttes i DaneSpine. Patienterne bedres med 15 point, hvilket er klinisk relevant. SF-36: Patienterne løftes signifikant i den rigtige retning. Både på den mentale og fysiske component score bedres patienterne klinisk relevant. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

11 Præ op Post op 1 år Post op 2 år Vas Ben Vas Ryg EQ-5D 0,41 0,65 0,66 ODI 40,31 24,92 24,94 SF-MCS ,85 SF-PCS Antal pt (50 %) 1360 (24 %) Tabel 8: Data på spinalstenose patienter indsamlet i perioden 2009 til 2013 fra 7-17 indberettende danske klinikker. Konklusion spinalstenose Spinal dekompression er en relativ lille operation med lav komplikationsfrekvens primært ukomplicerede dura læsioner. Med en 1 års opfølgning på lige omkring 50 %, er det svært at komme med meget nagelfaste konklusioner. Det er dog meget opløftende, at på samtlige målte parametre rapporterer patienterne en ikke ubetydelig og klinisk relevant bedring. Lumbal prolaps I perioden er der registret 6450 diskusprolaps operationer. Prolapskirurgi udgør omkring 1/3 af den kendte samlede operative produktion på de rygopererende kliniker. Det er en samfundsmæssig vigtig patientgruppe, da patienterne overvejende er i den arbejdsduelige alder. Antallet af fuldtids sygemeldte falder fra 52 til 14 % efter operationen. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

12 Alderen af patienterne var gennemsnitlig 47 år (13-98) og aldersfordelingen fremgår af tabel 9. Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 56/44 %. Andelen af rygere udgør 33 % Aldersfordeling lumbal prolaps Alder Tabel 9: Aldersfordeling for lumbal opererede patienter Præ- og postoperative data lumbal prolaps Fordeling af indgrebstype, længde af anamnese samt perioperative komplikationer er uændret fra tidligere rapporteret og fremgår af DaneSpine s årsrapport fra 2012, Præ op Post op 1 år Post op 2 år Vas Ben Vas Ryg EQ-5D 0,34 0,71 0,73 ODI 44,78 20,66 20,48 SF-MCS ,90 41,72 SF-PCS 40,00 47,71 48,39 Antal pt Tabel 10: Data på prolaps opereredepatienter indsamlet i perioden 2009 til 2013 fra 7-17 indberettende danske klinikker. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

13 Vas Ben: Patienternes bensmerter falder 39 enheder på VAS-skalaen, bedringen stort set konstant ud til 2 år. Vas Ryg: Selv rapporterede rygsmerter falder 20 enheder, bedringen stort set konstant ud til 2 år. EQ-5D: Patienterne bedres 0,37 point på skalaen, hvor en bedring på 0,15 er klinisk relevant. Denne bedring holder sig ud til 2 år ODI: Patienterne bedres med 24 point, hvilket er klinisk relevant. SF-36: Patienterne bedres signifikant. Både på den mentale og fysiske component score bedres patienterne klinisk relevant. Konklusion lumbal prolaps De patient rapporterede outcome parametre tyder på, at en stor gruppe af lumbal prolaps patienter oplever en betydelig smertelindring samt klinisk relevant øgning i deres ADL-funktion. Denne formodning understøttes af det store fald i sygemeldinger. Segmentær smerte I perioden er der registret 2174 patienter opereret for segmentær smerte. Stivgørende rygkirurgi er sidste behandlingsmulighed for patienter med kroniske rygsmerter. Patienterne har haft smerter gennem lang tid forud for operation - 85 % af patienterne har haft smerter mere end et år, 69 % mere end 2 år. Alderen af patienterne var gennemsnitlig 50 år (17-97). Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 45/ Aldersfordeling segmentær smerte Tabel 11: Aldersfordeling patienter opereret for segmentær smerte DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

14 Præ- og postoperative data segmentær smerte Fordeling af indgrebstype, længde af anamnese samt perioperative komplikationer er uændret fra tidligere rapporteret og fremgår af DaneSpine s årsrapport fra 2012, Præ op Post op 1 år Post op 2 år Vas Ben Vas Ryg EQ-5D 0,33 0,55 0,56 ODI 44,04 32,14 32,55 SF-MCS 28,99 34,14 34,13 SF-PCS 38,75 43,47 45,17 Antal pt Tabel 12: Data fra patienter opereret for segmentær smerte indsamlet i perioden 2009 til 2013 fra 7-17 indberettende danske klinikker. Vas Ben: VAS-scoren for selvrapporterede bensmerter falder med 12 enheder, bedringen stort set konstant ud til 2 år. Vas Ryg: Rapporterede rygsmerter falder 13 enheder, bedringen stort set konstant ud til 2 år. EQ-5D: Patienterne bedres 0,22 point på skalaen. Denne bedring holder sig ud til 2 år ODI: Patienterne bedres med 12 point, hvilket knapt er klinisk relevant. SF-36: Både på den mentale og fysiske component score bedres patienterne klinisk relevant. Konklusion segmentær smerte Stivgørende rygkirurgi er sidste operative behandlingsmulighed for patienter med kroniske lænderygsmerter. Der ses bedring på de valgte Patient Reported Outcome Measures. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

15 Central stenose med degenerativ olisthese I perioden er der registret 1661 patienter opereret for Central stenose med degenerativ olistese. Denne gruppe patienter er typisk ældre kvinder der klager over reduceret gangdistance. Over 40 % af patienterne angiver, at de maximalt kunne gå 100 meter forud for operationen. Alderen af patienterne var gennemsnitlig 69 år (27-91). Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 29/ Aldersfordeling central stenose med degenerativ olisthese Tabel 13: Aldersfordeling central stenose med degenerativ olisthese Præ- og postoperative data central stenose med degenerativ olisthese Fordeling af indgrebstype, længde af anamnese samt perioperative komplikationer er uændret fra tidligere rapporteret og fremgår af DaneSpine s årsrapport fra 2012, DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

16 Præ op Post op 1 år Post op 2 år Vas Ben Vas Ryg EQ-5D 0,41 0,70 0,70 ODI 39,65 22,24 21,99 SF-MCS 28,77 37,53 37,60 SF-PCS 41,09 47,54 46,59 Antal pt Tabel 14: Data på patienter opereret for central stenose m. olisthese indsamlet i perioden 2009 til 2013 fra 7-17 indberettende danske klinikker Vas Ben: Bensmertescoren falder 34 enheder, bedringen stort set konstant ud til 2 år. Vas Ryg: Rygsmertescoren falder 27 enheder, bedringen stort set konstant ud til 2 år. EQ-5D: Patienterne bedres 0,29 point på skalaen. Denne bedring holder sig ud til 2 år ODI: Patienterne bedres med 17 point, hvilket er klinisk relevant. SF-36: Patienterne løftes signifikant i den rigtige retning. Både på den mentale og fysiske component score bedres patienterne klinisk relevant. Konklusion central stenose med degenerativ olistese Denne gruppe patienter er typisk ældre kvinder der klager over reduceret gangdistance. Tilsvarende patienter med spinalstenose øges gangdistancen samt der rapporteres om en reduktion af smerterne og klinisk relevant bedring af ADL funktionen. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

17 Cervikal kirurgi Generelle resultater cervikal kirurgi I perioden 2009 til 2013 blev der registret 2304 cervikale operationer i Danespine. Operationerne blev udført på 11 forskellige klinikker. Der findes præoperative data på 1669 patienter (72,4 %) (Tabel 15) Registrerede cervikal operationer i DaneSpine 2009 til 2013 Klinik Antal op Præop Præop % Totalt ,4 Center for Rygkirurgi Viden Center for Rygsygdomme ,2 Privathospitalet Hamlet ,2 Rygkirurgisk Center, Middelfart ,3 Mølholm ,4 Neurokirurgisk afdeling, OUH ,9 Rigshospitalet ,6 Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Ortopædisk Privathospital, Århus Ortopædkirurgisk afdeling Ålborg , ,6 Privathospitalet Kollund ,6 Tabel 15: Antal patienter cervikalt opereret , Antal patienter med præoperative data. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

18 Udvikling af registrerede cervikale operationer I perioden er der sket en øgning af antallet af registrerede cervikale operationer frem til Fra 2012 til 2013 er der registret et fald på ca. 50 operationer. (Tabel 16) Antal cervikale operationer/ år Tabel 16: Antal registrerede cervikalt opererede patienter opereret årligt Faldet er primært registeret i Region Hovedstaden, hvor der er indrapporteret 176 færre operationer svarende til et fald på 27 % (Tabel 17). Om det registrerede fald i Region Hovedstaden er udtryk for mindre operativ aktivitet i regionen eller skyldes manglende indberetning til DaneSpine kan ikke siges med sikkerhed. Region Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midt Nord Tabel 17: Antal registrerede cervikalt opererede patienter opereret årligt i de 5 regioner. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

19 Diagnosefordelingen registrerede cervikale patienter i DaneSpine Stenose enten foraminelt eller centralt er den hyppigste årsag til operativt intervention. Cervikal diskusprolaps udgør 46 % af diagnoserne. Isoleret smerte er en sjælden indikation for kirurgisk behandling, Fig. 1 Segment relateret smerte 1% Cervikal foraminal stenose 34% Diagnosefordeling cervikalt Andet 1% Cervikal prolaps 46% Cervikal spinal stenose 18% Fig.1: Diagnosefordeling cervikalt opererede patienter Fordelingen af cervikale indgreb fremgår af figur 2, det hyppigste indgreb er diskectomi med indsættelse af cage. Cervikale diskusproteser udgør ca. 2 % af de cervikale procedurer. Indgreb cervikalt Andet 2% Fusion m skinne 2% Cage u. skinne 55% Fusion u skinne 23% Cage m. skinne 8% Laminectomi m fix 2% Foraminotomi 2% Laminectomi u fix 2% Diskusprotese 2% Corpectomi 2% Fig.2: Fordeling af cervikale indgreb DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

20 Diagnoserelaterede data Som det fremgår af forrige afsnit mangler der præoperative og postoperative data for flere patienter. I hver variabel vil der forekomme missing data, disse indgår ikke i beregningerne i det følgende. Cervikal prolaps I perioden er der registret 1054 patienter opereret for cervikal prolaps. Alderen af patienterne var gennemsnitlig 48,5 år (7-87). Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 51/49. Indgrebstype cervikal prolaps Størstedelen af denne patient gruppe får fortaget en diskectomi med indsættelse af en cage. 45 patienter sv.t. 4 % får indsat en cervikal diskusprotese, Figur 3. Indgrebstype cervikal prolaps Fusion m skinne 1% Fusion u skinne 27% Cage u. skinne 60% Andet 1% Diskusprotese 4% Corpectomi 1% Cage m. skinne 6% Fig 3: Skematisk oversigt over fordeling af indgrebstyper for Cervikale prolapsoperationer. Data indsamlet i perioden 2009 til DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

21 Resultater cervikal prolaps Selvrapporteret smerte intensitet af både nakke -og armsmerter falder fra præoperativt til 1 års postoperativt. Præ op Post op 1 år Post op 2 år Vas Arm Vas Nakke EQ-5D 0,51 0,70 0,80 NDI 58,15 41,32 37,89 SF-MCS 35,13 34,8 43,78 SF-PCS 37,78 36,67 46,58 Antal pt Tabel 18: Data på patienter opereret for cervikal prolaps indsamlet i perioden 2009 til 2013 fra 7-17 indberettende danske klinikker VAS arm: Armsmertescoren falder 22 enheder, bedringen øges ud til 2 år postoperativt. VAS nakke: Nakkesmertescoren falder 15 enheder første år, bedres ud til andet år til et fald på 30 point. EQ-5D: Patienterne bedres 0,19 point på skalaen, hvor en bedring på 0,15 er klinisk relevant. Der observeres yderligere bedring andet år. NDI: Patienterne bedres med 17 point det første år, hvilket er klinisk relevant. SF-36: Først år postoperativt rapporterer patienterne ingen bedring. Fra første til andet år ses en markant bedring både på den mentale og fysiske component score. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

22 Konklusion cervikal prolaps Med kun lidt under 20 % follow-up er det ikke muligt at komme med konklusioner. Resultaterne tyder dog på, at patienter der får udført cervikal kirurgi er lang tid om at opnå den fulde bedring. Cervikal stenose I perioden er der registret 1190 patienter opereret for cervikal stenose der fordeler sig med 777 patienter med foraminal stenose og 413 med central stenose. Alderen af patienterne var gennemsnitlig 55,5 år (5-94). Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 57/43. Indgrebstype cervikal stenose Størstedelen af denne patientgruppe får fortaget en diskectomi med indsættelse af en cage. Figur 4. Indgrebstype cervikal stenose fusion m skinne 3% Cage u skinne Fusion u skinne 53% 21% Andet 2% Foraminotomi 4% Laminectomi m fix Laminectomi u fix 2% 3% Corpektomi 3% diskusprotese 1% Cage m skinne 8% Fig 4: Skematisk oversigt over fordeling af indgrebstyper for Cervikal stenose. Data indsamlet i perioden 2009 til DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

23 Resultater cervikal stenose Præ op Post op 1 år Post op 2 år Vas Arm Vas Nakke EQ-5D 0,52 0,72 0,76 NDI 56,26 43, SF-MCS 35,02 32,51 66,91 SF-PCS 38,06 35,54 43,79 Antal pt Tabel 19: Data på patienter opereret for cervikal stenose indsamlet i perioden 2009 til 2013 fra 7-17 indberettende danske klinikker VAS arm: Smerterne i armen falder 19 enheder det første år, yderligere bedring ved 2 års kontrollen. VAS nakke: Patienternes selv rapporterede nakke smerter falder 15 enheder, der ses yderligere fald året efter. EQ-5D: Patienterne bedres 0,20 point på skalaen, hvor en bedring på 0,15 er klinisk relevant. Denne bedring holder sig ud til 2 år NDI: Patienterne bedres med 13 point. SF-36: Både på den mentale og fysiske component score bedres patienterne klinisk relevant. Konklusion cervikal stenose Med kun lidt over 15 % follow-up er det vanskeligt at tolke resultaterne. Tilsvarende patienter med cervikal prolaps ses markant bedring mellem første og andet år postoperativt. Udviklingsfunktion vertebroplastik/kyfoplastik Perkutan vertebroplastik (PVP) er en minimalt invasiv, røntgenvejledt operation, hvor der placeres kanyler i en eller begge pedikler, hvorefter der injiceres knoglecement (polymetylmetakrylat, DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

24 PMMA) i en fraktureret ryghvirvel. Indgrebet foretages ofte i lokalbedøvelse med let sedering og anæstesiologisk overvågning. Formålet er primært smertelindring. Metoden blev udviklet i 80`erne i Frankrig til behandling af hæmangiomer og osteolytiske tumorer i rygsøjlen. Indikationerne er siden udvidet til også at omfatte sammenfald forårsaget af osteoporose, som i dag udgør langt den største gruppe. Ballonkyfoplastik (BPK) adskiller sig fra vertebroplastik ved, at der forud for injektion af knoglecement skabes et hulrum i den frakturerede hvirvel med et ballonkateter, der under kontrolleret tryk, kan reponere frakturen til en vis grad. Såvel PVP som BKP udføres på samme måde, uanset om indikationen er osteoporotiske frakturer, metastaser, myelomatose eller hæmangiomer. Med det nuværende opsæt af databasen er det ikke muligt at skelne mellem de forskelige indikationer for at få udført indgrebet. Præoperative data vertebroplastik/kyfoplastik I perioden er der registret 307 patienter der har fået foretaget vertebroplastik eller kyfoplastik, hvoraf 48 patienter havde fået foretaget kyfoplastik. Der er yderligere blevet udført 50 vertebroplastikker i Middelfart, der ikke endnu er kodet som vertebroplastik i DaneSpine, da de indgår i et prospektivt randomiseret studie. Alderen af patienterne var gennemsnitlig 73,5 år (40-96). Aldersfordelingen fremgår af tabel 20.. Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 38/62. Aldersfordeling Vertebroplastik Antal patienter Alder Tabel 20: Aldersfordeling Vertebroplastikopererede patienter i perioden DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

25 Præ- og postoperative data vertebroplastik Præ op Post op 1 år Diff 1 år EQ-5D 0,17 0,57 0,40 ODI 53,79 34,72-19,07 SF-MCS 22,87 26,47 3,60 SF-PCS 34,82 37,28 2,46 Antal pt Tabel 21: Data på vertebroplastik opererede patienter indsamlet i perioden 2009 til 2013 fra 7-17 indberettende danske klinikker EQ-5D: Patienterne bedres 0,40 point på skalaen, hvor en bedring på 0,15 er klinisk relevant. ODI: Patienterne bedres med 19 point. SF-36: Både på den mentale og fysiske component score bedres patienterne klinisk relevant. Konklusion vertebroplastik Med det forbehold at der forsat kun er registreret omkring 300 vertebroplastik patienter i DaneSpine, samt at der kun er 1 års opfølgning på ca. 100 patienter rapporterer patienterne meget lovende resultater. En bedring i EQ-5D fra 0,17 til 0,57 er yderst tilfredsstillende. Udviklingsfunktion diskusproteser Indsættelse af diskusproteser i lænden har været benyttet siden slutningen af 1980'erne. Den første kliniske anvendelige diskusprotese blev fabrikeret i det tidligere Østtyskland og er blevet benyttet en del i det centrale Europa. Siden er der tilkommet adskillelige FDA godkendte proteser. Baggrunden for udviklingen af diskusproteser er risikoen for udvikling af adjacent level degeneration efter fusionskirurgi med fremtidig behov for yderligere rygkirurgi. Hypotesen bag diskusprotesen er at bevaret mobilitet af det opererede segment, vil reducere risikoen for fremtidig degeneration af tilstødende ikke opererede segmenter. DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

26 Den videnskabelige dokumentation for brugen af diskusproteser har været sparsom. Der er publiceret enkelte amerikanske randomiserede studier samt et randomiseret studie fra Stockholm Spine Center, der viser gode resultater med diskusproteser. I perioden blev der registret 140 patienter der har fået indsat en lumbal diskusprotese, hvoraf 74 blev opereret på Center For Rygkirurgi, 21 patienter i Middelfart, 11 patienter i Ålborg samt 10 i Glostrup. De resterende 24 patienter blev opereret på 5 matrikler. Efter diskusproteser blev klassificeret som udviklingsfunktion er der registret aktivitet på 4 matrikler. I samme periode er der opereret 274 patienter med samme operative adgang, hvor der er indsat en ALIF cage. Hovedparten 222 operationer blev udført på de regionale rygcentre, 41 på privathospitaler og 11 på universitets klinikker Diskusprotese operationer/ år Antal Operationsår Tabel 22: Antal diskusprotese operationer fordelt på år. Alderen af patienterne var gennemsnitlig 39 år (17 61år). Kønsfordelingen mænd/kvinder udgør 47/53. Andelen af rygere var 30 % DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

27 Aldersfordeling diskus proteser Tabel 23: Aldersfordeling diskusprotese opererede i periode Indikationen for indsættelse af en diskus protese var langt overvejende segment relaterede smerter figur 5. Diagnoser Diskusproteser LDH Param Annan diag 1% 4% CSS - OLI 1% LDH Centr 3% SRS +- OLI 91% Fig.5: Diagnosefordeling for diskusprotese opererede patienter i perioden DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

28 Præ- og postoperative data diskusproteser Præ op Post op 1 år Post op 2 år Vas Ben Vas Ryg EQ-5D 0,30 0,69 0,63 ODI 42,13 25,09 28,82 SF-MCS 31,37 37,27 37,13 SF-PCS 39,24 46,06 47,44 Antal pt Tabel 24: Data på diskusprotese opererede patienter indsamlet i perioden 2009 til 2013 fra 7-17 indberettende danske klinikker VAS ben: Smerterne i benet/benene falder 20 enheder det første år, yderligere bedring ved 2 års kontrollen. VAS ryg: Patienternes selvrapporterede rygsmerter falder 9 enheder, der ses yderligere fald året efter. EQ-5D: Patienterne bedres 0,20 point på skalaen, hvor en bedring på 0,15 er klinisk relevant. Denne bedring holder sig ud til 2 år ODI: Patienterne bedres med 17 point det første år, hvilket er klinisk relevant. SF-36: Både på den mentale og fysiske component score bedres patienterne klinisk relevant. Konklusion diskusproteser Antallet af indsatte diskusproteser er faldet markant efter at sundhedsstyrelsen klassificerede indgrebet som en udviklingsfunktion. Patienter med degenerative lændesygdomme ses hovedsagligt på de regionale rygcentre og kun sjældent på universitetsklinikkerne, hvor udviklingsfunktionen typisk er placeret. Patienterne rapporterer bedring af både smerter og ADL funktion DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

29 Fremtidige udfordringer Umiddelbart er den største udfordring fortsat, at få samtlige rygopererende kliniker til at allokere resurser til at registrere deres operative aktivitet samt indhente follow-up data. Kun gennem bedre datakvalitet er det muligt at komme med nationale rekommandationer til behandling af patienter med kirurgiske rygsygdomme. at foretage cost benefit analyser Monitorere implementeringen af nye implantater eller behandlingsmetoder at udvikle mindre traumatiske indgreb DaneSpine årsrapport Udarbejdet April

Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab

Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab For DRKS Søren Eiskjær Martin Gehrchen Karen Højmark Mikkel Andersen Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 DaneSpine... 3 Generelle

Læs mere

Rygkirurgi Årsrapport 2015

Rygkirurgi Årsrapport 2015 Rygkirurgi Årsrapport 215 PROM*-styret rygkirurgi Dansk Rygkirurgisk Selskab Mikkel Andersen, Martin Gehrchen og Søren Eiskjær Sekretariat for DaneSpine Karen Højmark og Marianne Dyrby Lorenzen * PROM

Læs mere

Rygkirurgi Middelfart Arsrapport 2015

Rygkirurgi Middelfart Arsrapport 2015 Rygkirurgi Arsrapport 2015 PROM*-styret rygkirurgi Mikkel Andersen Carsten Ernst Marianne Dyrby Lorenzen * PROM = Patient Reported Outcome Measures Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 DaneSpine... 4

Læs mere

Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2014 Dansk Rygkirurgisk Selskab

Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2014 Dansk Rygkirurgisk Selskab Rygkirurgi i Danmark Årsrapport 2014 Dansk Rygkirurgisk Selskab For DRKS Mikkel Andersen, Martin Gehrchen og Søren Eiskjær Sekretariatsleder for DaneSpine Karen Højmark Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Rygkirurgi Årsrapport 2016

Rygkirurgi Årsrapport 2016 Rygkirurgi Årsrapport 2016 Rygkirurgi på baggrund af PRO-data Dansk Rygkirurgisk Selskab Mikkel Andersen, Michael Nielsen, Rashid Bech-Azeddine, Peter Helmig og Søren Eiskjær Sekretariat for DaneSpine

Læs mere

Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010; 10(1) Perkutan vertebroplastik

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Livskvalitet & vægtøgning

Livskvalitet & vægtøgning Livskvalitet & vægtøgning Livskvalitet & lykke Livskvalitet og lykke styrker modstandskraften i mødet med vanskelige tider. Høj livskvalitet = færre psykiske klager & bedre fysisk helbred Øget forskningsfelt

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl. DNKS Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.dk 1. november 2006 Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedrørende

Læs mere

Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold

Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold PICO 1 Bør patienter med hofteartrose tilbydes neuromuskulær/funktionel træning? 2 PICO 2 Bør patienter med

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning opfordres

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

DSG: Lumbal Spinal Stenose. Kjeld Dons Overlæge, speciallæge i neurokirurgi dons@kbhprivat.dk

DSG: Lumbal Spinal Stenose. Kjeld Dons Overlæge, speciallæge i neurokirurgi dons@kbhprivat.dk DSG: Lumbal Spinal Stenose Kjeld Dons Overlæge, speciallæge i neurokirurgi dons@kbhprivat.dk Lumbal spinal stenose Disposition: Degenerativ rygsygdom Klinik Undersøgelser Behandling Kirurgi, teknik, resultater

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling:

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Thorak Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) Speciale:

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af indsats over for ventelister i Frederiksborg Amt

RAPPORT. Evaluering af indsats over for ventelister i Frederiksborg Amt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 43 Offentligt RAPPORT Evaluering af indsats over for ventelister i Frederiksborg Amt Ole Steen Mortensen Klara Vinsand Naver Bo Netterstrøm

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST NKR - baggrund Finanslov 2012 afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udarbejde 50 nationale kliniske retningslinjer. En national klinisk retningslinje

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Perkutan Vertebroplastik Kyphoplastik. Rikke Rousing Ph.d. Afdelingslæge Rygkirurgisk sektor Middelfart Sygehus

Perkutan Vertebroplastik Kyphoplastik. Rikke Rousing Ph.d. Afdelingslæge Rygkirurgisk sektor Middelfart Sygehus Perkutan Vertebroplastik Kyphoplastik Rikke Rousing Ph.d. Afdelingslæge Rygkirurgisk sektor Middelfart Sygehus Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Jette Højsted Specialeansvarlig overlæge Hvorfor skal vi opleve smerter? Vi oplever

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Høringssvar vedr. national klinisk retningslinje for lumbal spinalstenose

Høringssvar vedr. national klinisk retningslinje for lumbal spinalstenose Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og Beredskab Islands Brygge 67 2300 København S 31. maj 2017 Høringssvar vedr. national klinisk retningslinje for lumbal spinalstenose Dansk Kiropraktor Forening vil

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22.

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22. Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22. juni 2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet April 2016 Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet Baggrund og kommissorium I forbindelse med den seneste ændring af overenskomst om kiropraktik, der trådte

Læs mere

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Temamøde om mental sundhed Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner,

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Columna Cervicalis Operationsindikationer

Columna Cervicalis Operationsindikationer Columna Cervicalis Operationsindikationer Sygdomsgrupper Degenerative sygdomme Inflammatoriske (RA, Mb Bechterew) Udviklingsanomalier (Klippel-Feil, os odontoideum) Neoplasmer (primære, sekundære) Spondyliter

Læs mere

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007 Af MORTEN DORNONVILLE DE LA COUR Overlæge, dr.med., FEBO Øjenafdelingen Glostrup Hospital Af Jørgen E. Villumsen Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital 10 Er behandling af øjensygdomme vigtig?

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer type 1 Anette Lehmann Baggrund: Klar sammenhæng mellem Modicforandringer og smerte (Jensen,

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7(5) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering Stabiliserende rygoperation i lænderyggen uden skruefiksering 2 Indholdsfortegnelse 1. Stabiliserende rygoperation... 4 2. Forundersøgelse... 4 3. Generel information... 5 3.1 Medicin... 5 4. Behandlingsdagen...

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 BRUGERPROFIL 2008 Skrevet af psykolog Pernille Envold Bidstrup og professor Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen med skruefiksering (Instrumenteret dese)

Stabiliserende rygoperation i lænderyggen med skruefiksering (Instrumenteret dese) Stabiliserende rygoperation i lænderyggen med skruefiksering (Instrumenteret dese) 2 Indholdsfortegnelse 1. Stabiliserende rygoperation...4 2. Forundersøgelse...4 3. Generel information...5 3.1 Blodprøver...5

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. kvartal 2010 Data opdateret 13. Oktober 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2010 Data opdateret 10. Januar 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Behandling af segmentelle smerter. Ved Carsten Ernst

Behandling af segmentelle smerter. Ved Carsten Ernst Behandling af segmentelle smerter. Ved Carsten Ernst Behandling af segmentelle smerter Behandling af Segmentelle smerter, DaneSpine Behandling af Segmentelle smerter, DaneSpine Behandling af Segmentelle

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut)

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) KIROPRAKTIK 2014 Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) RODPÅVIRKNINGER, HVORNÅR SER VI DEM? Stenose på degenerativ basis

Læs mere

Christina Jensen-Dahm, Læge, PhD studerende

Christina Jensen-Dahm, Læge, PhD studerende Smerter ved demens?, Læge, PhD studerende Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet 50 % > 65 år hyppigt smerter - 25 % kroniske smerter 1, 2 80.000 danskere er demente 40-50.000 har Alzheimers

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter 2013 Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter Enhed for Akut Smertebehandling, Operation & anæstesi, HOC, Rigshospitalet Region Hovedstaden 1 Afsluttende rapport for EASs arbejde i ØNH-regi Indhold Indledning

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Anæstesi Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 2 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KIRURGISKE FORLØB... 3 6.1.1 Sikker kirurgi:... 3 6.1.2

Læs mere

Dagkirurgi. Erfaringer fra Region H

Dagkirurgi. Erfaringer fra Region H Dagkirurgi Erfaringer fra Region H Claus Munk Jensen ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital claus.munk.jensen@regionh.dk Disposition Status for dagkirurgi i RegionH. Udvikling og

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling)

Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling) TIL MODTAGERNE PÅ VEDLAGTE LISTE Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling) Neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Juni 2010 - februar 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte-

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere