Pak Papir LEDER. Nr juni branchebladet for emballage og papir

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir"

Transkript

1 Pak Papir Nr juni 2014 LEDER BJARNE LUKKER OG SLUKKER I NÆSTVED Efter 43 år er det slut med at arbejde på Peterson Packaging i Næstved. Bjarne Larsen er manden, der formodentlig til oktober lukker og slukker på arbejdspladsen. Selv har han været på virksomheden i 43 år, og skal nu i gang med at finde et nyt job. I Randers har Peterson udvidet staben med 40 grafiske 3F ere, og fagforeningen har taget godt imod de nye. Vi fortæller også om forløbet af branchekonferencen, der blev holdt i Karrebæksminde, og præsenterer det nye medlem af branchebestyrelsen, Jørn Lau, ligesom der tages afsked med det mangeårige brancheudvalgsmedlem Flemming Thuesen. TR Carsten Haagensen beretter om følgerne af Arlas salg af Danapak til østrigske investorer. branchebladet for emballage og papir

2 BRANCHEKONFERENCE 2014 Enstemmig vedtagelse af regnskab og årsberetning - det er der tradition for på årsmødet i papir og emballage. - En tredjedel af det bølgepap, der bruges herhjemme, produceres nu i Tyskland, og det er selvfølgelig ærgerligt, men problemet løses ikke ved at gøre branchen til et lavtlønsområde, sagde forhandlingssekretær Peter Andersen, 3F, på papir- og emballagebranchens årsmøde i Karrebæksminde. Individuelle lønreguleringer giver store udfordringer til TR erne Det er et stigende problem, at nogle virksomheders krav om at bevæge sig væk fra fælles lønforhandlinger og gå over til mere individuelle reguleringer forekommer oftere inden for papir- og emballagebranchen. Ikke alene giver det både den enkelte medarbejder og tillidsrepræsentanterne store udfordringer, men det kan tillige forventes, at branchen får endnu sværere ved at få lønoplysninger frem. Det sagde formanden for brancheudvalget for Papir og Emballage, forhandlingssekretær Peter Andersen, på årsmødet i branchen på Smålandshavet i Karrebæksminde. Bemærkningen faldt i forlængelse af Peter Andersens omtale af lønstatistikken for 2013, hvor antallet af ikke-medvirkende virksomheder nu er oppe på 18. Peter Andersen konstaterede, at brancheudvalget fortsat prioriterer lønstatistikken højt - ikke mindst som et inspirerende element til de lokale lønforhandlinger - men han udtrykte samtidig håb om større opbakning fra de virksomheder, der ikke får indberettet lønoplysninger til den årlige statistik, som er et vigtigt redskab for branchen og tillidsrepræsentanterne i særdeleshed. Peter Andersen: - De lokale lønforhandlinger er kommet i Forhandlingssekretær Peter Andersen: - Ved de lokale lønforhandlinger bliver det formentlig svært at få stigninger, der matcher inflationen. TR Rasmus Andreasen, DS Smith Vejle, sætter sig ind i årsmødets læsestof. 2 Pak & Papir 3 / juni 2014

3 Bent Hougaard mindet Bent Hougaard, mangeårig tillidsrepræsentant i Smurfit Kappa Danmark A/S, blev mindet med et minuts stilhed på årsmødet i Karrebæksminde. Årsmødets ene dirigent, gruppeformand Jan Guldmann, 3F Grafisk i Randers, begrundede med få ord mindestunden. Bent Hougaard døde pludseligt i april i år, efter at han med stort engagement havde fået etableret sig en ny tilværelse, efter at han var blevet bortvist fra sin arbejdsplads, Smurfit Kappa Corrprint i Vamdrup, bl.a. med begrundelsen overarbejdsvægring. Hougaard sad en overgang også i Smurfit Kappa-koncernens internationale samarbejdsudvalg og ydede en stor indsats for sine kolleger. På årsmødet i papir- og emballagebranchen i 2011 blev Bent Hougaard hædret med 3F Grafisk i Randers holdningspris. gang flere steder, men vi kan nok forudsige, at det heller ikke denne gang bliver let at få reguleringer, der kan følge inflationen. Mere individuelle forhandlinger og flere virksomheders ønske om en markant lavere startløn uden reel mulighed for at komme op på en fornuftig slutløn - det er, hvad flere tillidsrepræsentanter er blevet mødt med, sagde Peter Andersen og nævnte en udtalelse fra den tidligere formand for Emballageindustrien, Per Frederiksen, i DI s magasin Business : - Danske fremstillingsvirksomheder bruger langt flere penge på udgifter til løn end konkurrenterne i nabolandene - det skader konkurrenceevnen. Peter Andersen kommenterede udtalelsen således: - Det er naturligvis ærgerligt, at omkring en tredjedel af bølgepapforbruget herhjemme nu produceres i Tyskland, men dette problem løses ikke ved at gøre branchen til et lavtlønsområde. Det har ingen områder på langt sigt kunnet overleve ved, og det vil kun medføre lavere investeringer. Svag fremgang i beskæftigelsen Peter Andersen kunne i sin gennemgang af branchen notere, at der kan konstateres en svag fremgang i beskæftigelsen på emballageområdet. -Eller måske snarere en stabilisering i be- Årsmødet blev afviklet i god ro og orden - og godt vejr. Pauserne blev nydt i hyggekrogen på Smålandshavet. 3 Pak & Papir 3 / juni 2014

4 BRANCHEKONFERENCE 2014 lageindustriens Uddannelsesfond for kartonnagearbejderne. Til gengæld blev det aftalt at tilføre B&K fritidsulykkesforsikring nye midler i den sociale fond, så satserne ved ulykke i fritiden kan sættes op. Peter Andersen glædede sig over, at det opnåede forhandlingsresultat blev modtaget godt af medlemmerne ved den efterfølgende afstemning. Peter Andersen pegede på problematikken omkring ændringen af sygedagpengeloven, som blev vedtaget i Folketinget i december sidste år. Lovændringen skal træde i kraft pr. 1. juli, men der er ikke udgivet en bekendtgørelse endnu. Brug uddannelsesmulighederne Peter Andersen opfordrede årsmødets deltagere til at bruge de uddannelsesmuligheder, der Brian Lind og René Jensen, storkøbenhavnske deltagere i årsmødet. skæftigelsen efter mange års nedgang, tilføjede Peter Andersen, som dog også måtte notere betydelig tilbagegang på papirområdet efter lukningen af Dalum Papir i henholdsvis Odense og Næstved. Forløbet af overenskomstforhandlingerne kom Peter Andersen også ind på i sin gennemgang af 2013-forløbet. - Det viste sig på begge overenskomstområder, at aftalen om virksomhedens forpligtelse til at oplyse tillidsrepræsentanter om, hvad man har oplyst vikarbureauet om i forbindelse med lokalaftaler og kutymer, var det sværeste at få med. Det skyldes to forhold: På ingen af overenskomstområderne er der et protokollat om brug af vikarer, og så har arbejdsgiverne tilsyneladende en anden opfattelse end os af den almindelige retstilstand på denne baggrund. På begge områder løste vi problemet, ved at bestemmelsen kom ind under TR-bestemmelserne, forklarede Peter Andersen. Han nævnte også, at det på GA-området blev specielt aftalt, at virksomhederne ikke længere er forpligtede til at indbetale til Embal- Jørn Lau nyvalgt til branchebestyrelse Tillidsrepræsentant Jørn Lau Kristensen, Schur Pack i Horsens, blev nyvalgt til branchebestyrelsen på årsmødet. Jørn Lau afløser faglig sekretær Flemming Thuesen, 3F Horsens, som går på pension til årsskiftet. Jørn Lau dystede med faglig sekretær Poul Winther Jørgensen, 3F Vejle, om tillidsposten. Læs interview med Jørn Lau andetsteds i bladet. Faglig sekretær Flemming Thuesen, 3F Industri Horsens, blev hyldet af forhandlingssekretær Peter Andersen og takket for mange års medlemskab af branchebestyrelsen. 4 Pak & Papir 3 / juni 2014

5 står til rådighed og inspirere kollegerne på arbejdspladserne til at gøre det samme. Han omtalte i hovedtræk ansøgerne fra IKUF, Industriens Kompetenceudviklingsfond, og konstaterede, at vurderede man efter fordelingen af midler, så gik de fleste penge til de faglærte, hele 59 procent, mens kun 32 procent går til de ufaglærte. Peter Andersen afsluttede sin beretning med at udtrykke håb om, at samarbejdet inden for papir- og emballageområdet inden for 3F fortsat vil have et højt aktivitetsniveau. - Så vi i fællesskab kan fortsætte og udbygge arbejdet ikke mindst i forbindelse med at fastholde medlemmerne og få nye til branchen til gavn for fællesskabet. P P Herunder: Stemmesedlen skulle udfyldes med mange navne. 3F Industrigruppens formand Mads Andersen: - Næste gang skal vi over 50 i stemmeprocent. Pak og Papir, branchens eget blad, studeres. Bladet udkommer også med fem numre i Mads: Vi kan gøre det endnu bedre næste gang! Gruppeformanden kvitterede for den forhøjede afstemningsprocent, men appellerer til endnu højere procent, når der om tre år skal stemmes om nyt forhandlingsresultat. - Tak for jeres indsats ude på arbejdspladserne. Godt gået! Med disse ord sagde 3F Industrigruppens formand, Mads Andersen, tak til tillidsrepræsentanter og andre, der deltog i Papir- og Emballagebranchens årsmøde i Karrebæksminde. Mads Andersen hentydede specielt til den indsats, der var udført omkring afstemningen vedrørende OK Stemmeprocenten på papir- og emballageområdet blev på hele 48,1 - takket være en kæmpeindsats fra afdelinger og tillidsrepræsentanter, som bl.a. ved at opsøge medlemmer personligt i arbejdssituationen havde hentet stemmer hjem. -Det er altafgørende med et mandat fra medlemmerne, der virkelig tynger, og jeg kan roligt sige, at med stemmetallet denne gang er vores arbejdsgivermodpart blevet overbevist om, at der er vægt bag. Når vi opnår et forhandlingsresultat, skal det kunne forsvares over for både medlemmer og arbejdsgivere. Derfor er et så overbevisende ja, som vi opnåede denne gang, af stor værdi, sagde Mads Andersen. Hans ambitioner går dog videre, og ved næste afstemning må målet være at komme over 50 procent, og han efterlyste ideer til, hvordan stemmeprocenten kan øges. Mads Andersen gennemgik overenskomsten i hovedtræk og fremhævede bl.a. de initiativer, der sikrer, at de ledige får mulighed for at komme hurtigere i job. Han nævnte også, at der i dag er flere i arbejde, end før krisen startede. Industrigruppens formand nævnte også, at det i dag er vigtigt at have fokus på de mange vikarbureauer, hvis aktivitet breder sig i stadigt flere brancher. -Det er en udvikling, vi har svært ved at bremse, erkendte han. - Men det er væsent - ligt, at vi meget nøje kontrollerer, at vikarerne overholder de spilleregler, der gælder for dem. P P 5 Pak & Papir 3 / juni 2014

6 Faglig sekretær Flemming Thuesen i 3F Horsens og Omegn har været medlem af branchebestyrelsen Papir & Emballage i en årrække. Nu er han trådt ud, og til nytår forlader han også hvervet i afdelingen. Han er skuffet over politikernes indsats for lønmodtagerne. Flemming lukker ned og smider krogen ud efter nyt liv Det er svært at forestille sig faglig sekretær i 3F Horsens industrigruppe og tidligere medlem af branchebestyrelsen for Papir og Emballage, Flemming Thuesen, som pensionist. Men det er den titel, der venter ham, når han til årsskiftet siger farvel til det faglige arbejde - og får mere tid til at dyrke sine interesser - børn, børnebørn og ikke mindst jagt og fiskeri. Et langt liv har han været beskæftiget med det faglige arbejde. Først på arbejdspladsen, Schur Pack i Horsens, senere som a-kassemed- arbejder i Dansk Bogbinder og Kartonnagearbejder Forbund og Grafisk Forbund, SiD Grafisk, og senest som faglig sekretær i 3F Horsens og omegn. - Det har i alle tilfælde været hverv, jeg skulle stille op til valg for at få, og det har jeg haft det godt med. Jeg kan godt lide at blive vurderet på min indsats og have medlemmernes opbakning i ryggen. Når der vælges folk til de poster, skal sol og vind deles lige, og der skal tages hensyn til det geografiske aspekt samt det faglige, så alle føler sig dækket ind. - De fusioner, jeg har oplevet, er ikke faldet i hak så hurtigt, som man havde forventet, fortsætter Flemming Thuesen. Selvom velviljen er til stede, er der alligevel mange kulturforskelle, som gør, at det tager sin tid. Ved fusionerne lavede man lange forlovelser, således at sammenlægningerne først var fuldt implementerede efter 10 år, og det har ikke været min livret. Når man har tillid nok til at lave en sammenlægning, så bør man ikke garantere hinanden troskab på åremål, men i stedet springe ud og leve i virkelighedens verden, siger Flemming Thuesen. Han har arbejdet godt i de forskellige forbundssammenhænge, han er havnet i. Også årene i 3F, hvor han bl.a. har haft med medlemmerne i Horsens emballagevirksomheder at gøre, har han trivedes godt med. - De grafiske medlemmer i Horsens hørte i den tidligere forbundskonstruktion til i Vejle, men de mange medlemmer ville gerne tættere på et afdelingskontor og helst her i Horsens, så følte man mere, at man havde et fagligt samlingssted i sin egen by. Return til Horsens, og sådan blev det. Jeg blev faglig sekretær, men havde erfaringerne fra a-kassen, som var vigtige at have, og det har fungeret fint. Jeg har arbejdet med alle grene af Industrigruppen, og det har været udfordrende og spændende at få et indblik i alle de mange brancher, 3F har medlemmer i, siger Flemming Thuesen. De grafiske er også en del af Industrigruppen, men har deres egen klub i afdelingen. - Jeg har ikke været særligt aktiv i partipolitik, men synes, at regeringen svigter lønmodtagerne, siger Flemming Thuesen. God virksomhedskultur i Horsens Selvom der også har været bevægelse blandt Horsens emballagevirksomheder, fungerer de tilbageblevne - Amcor Flexibles, Danapak, Schur Pack og etiketvirksomheden Klimax - ganske fornuftigt. 6 Pak & Papir 3 / juni 2014

7 Flemming Thuesen får fra nytår mere tid til jagt og fiskeri, når han stopper i 3F Horsens og Omegn. - Vi har været rimeligt stillet - trods tilbagegang for branchen som helhed. Positionerne er holdt, og det skyldes både dygtige medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelser. Hos Schur er det jo familien, der ejer virksomheden, og hvis de arbejder med en lang strategi, er det en fordel for medarbejderne, at ejerne er så tæt på og har en passioneret indstilling til det at drive virksomhed. Modsætningen er de aktionærejede virksomheder, hvor det er bundlinjen og overskuddet, der stræbes efter. Ofte skaber det en mere kølig virksomhedskultur, men det er nu ikke tilfældet hos hverken Schur, Amcor eller Klimax. På virksomhederne er det lykkedes at skabe en god virksomhedskultur, der rummer plads til at udvikle både medarbejdere og virksomhed til gavn for alle parter, samtidig med at der tjenes penge, mener Flemming Thuesen. Han fremhæver betydningen af at have dygtige og veluddannede tillidsrepræsentanter. - Tillidsrepræsentanten dækker tillidsfunktionen til alle parter - både til kollegerne/ medarbejderne og ledelsen. Fungerer denne balance, kan der virkelig opnås gode resultater. Vi har superdygtige tillidsfolk på alle de virksomheder, der hører til afdelingen, og de opnår gode resultater, fordi de netop er dygtige. Og de bliver konstant målt på deres arbejde. Kollegerne er hårde i deres vurderinger, og man skal hele tiden huske på, at man skal vælges. - Industrigruppens styrke er vores tillidsfolk. Det er dem, der står direkte over for den enkelte arbejdsgiver samt forhandler igennem og skriver lokalaftalerne og lønaftaler under. Derefter står de til regnskab over for kollegerne. Det er også dem, der skal holde liv i det faglige sammenhold på virksomheden mellem kollegerne og i klubberne. I det hele taget er deres indsats uvurderlig, og vi kan ikke gøre nok for at støtte dem, fastslår Flemming Thuesen. Som fagforeningsmand hører han ofte kritik af, at afdelingens folk kommer for lidt rundt på virksomhederne. - Det bliver til to-tre gange årligt på hver virksomhed, og så når der er problemer, der skal løses. Jeg synes, vi i afdelingen har nær kontakt med medlemmerne, og når TR erne er så dygtige, som vores er, så er de jo også den direkte forbindelse mellem fagforening og medlem, siger Flemming Thuesen, der også glæder sig over, at organisationsprocenten på de grafiske arbejdspladser i Horsens er noget nær 100. Spændende med bestyrelsesarbejde Flemming Thuesen kom i branchebestyrelsen for papir og emballage i 2005 i forbindelse med fusionen med SiD/3F. - Det har været spændende at arbejde med det faglige på det plan og få lov til at sætte præg på det overordnede arbejde. Der har været et godt samarbejde mellem bestyrelsesmedlemmerne, og vi har tilsammen udgjort et netværk, som i høj grad har gavnet medlemmerne. Jeg synes, vi har stor indflydelse på, hvordan det faglige arbejde tilrettelægges. I fritiden er Flemming Thuesen ikke manden, der sidder og slapper af i sofaen og følger TV s serier. Han er jæger og lystfisker, og spiller også golf med børn og svigerbørn og såmænd også med de børnebørn, der har de samme interesser. Samtidig er han formand for den andelsboligforening i Hatting, han bor i. Han har mere end rigeligt at beskæftige sig med, når han stopper til nytår. - Politik har aldrig tiltrukket mig, erkender han. -Jeg følger selvfølgelig med, men må erkende, at jeg ligesom mange andre er dybt skuffet over den siddende regering, som jeg troede ville bruge tiden på at forbedre lønmodtagernes forhold og rulle nogle af de elendige løsninger tilbage, som de tidligere borgerlige regeringer har indført. Men sådan er det desværre ikke gået. - Jeg har svært ved at se, hvor lønmodtagerne skal lægge deres stemmer i dag, hvis de skal vurdere efter, hvem der vil gøre noget for arbejdsmiljøet, sygedagpengene, dagpengene, de sociale kapitler, kædeansvar, cargokørsel, fradrag for kontingenter og alle de andre emner, der vedrører lønmodtagerne. Det ærgrer mig, at vi ikke har et fast holdepunkt - et parti, der entydigt taler vores sag. Så kan man spørge om, hvad alternativet er. Men det overskygger jo ikke den kendsgerning, at SR-regeringen har gjort alt for lidt for vores medlemmer. De må meget gerne snart tage sig sammen, lyder det fra Flemming Thuesen. P P 7 Pak & Papir 3 / juni 2014

8 En stor del af Jørn Laus arbejdsdag bruges på TR-arbejde, men han indgår også i produktionen og løser opgaver her. Kald mig bare en rebel TR Jørn Lau Kristensen afløser faglig sekretær Flemming Thuesen som medlem af branchebestyrelsen Papir og Emballage. Han siger tingene ligeud og trives med jobbet på Schur Pack i Horsens, som han beskriver som en god arbejdsplads med mange gode 3F-kolleger. Han sætter sig altid høje mål. Ikke mindst når det gælder i tillidsmandsarbejdet for 3F-kollegerne på arbejdspladsen, Schur Pack i Horsens. Men også i sit hidtidige liv på arbejdsmarkedet har han stilet efter højderne. Bl.a. har han som uddannelsesbaggrund en voksenuddannelse som skorstensfejer, og her skal det med højderne forstås bogstaveligt. Men som medarbejder og TR hos Schur er han atter kommet tilbage på jordniveau. Jørn Lau Kristensen er ikke bange for at sige sin mening, og det sætter kollegerne pris på. I fremtiden udvider han sit faglige virkefelt med en post i branchebestyrelsen for papir og emballage, hvor han afløser faglig sekretær i 3F Industri i Horsens, Flemming Thuesen. - Jeg har arbejdet som emballagemedarbejder på både Søren Berggreen og Smurfit Kappa Dyboflex i Vejle i nogle perioder og var egentlig ikke begejstret for branchen, men så kom jeg via Flemming Thuesen i kontakt med Schur Pack i Horsens, og jeg må sige, at det er den bedste arbejdsplads, jeg nogensinde har været på. Der lægges vægt på trivslen. Der er en god Det nye medlem af Papir og Emballages branchebestyrelse holder af en rask debat. 8 Pak & Papir 3 / juni 2014

9 Jørn Lau: - Alle skal med i fællesskabet. kollegialitet, og der er mulighed for at prøve de arbejdsområder, man gerne vil. Og så er ledelsen ikke tilbageholdende med at tage sociale hensyn. Det er kort sagt en rigtig god arbejdsplads med frihed under ansvar, siger Jørn Lau. Hele sit arbejdsliv har han været fagligt aktiv. Som ung var han i lærlingeklub, i årene som professionel soldat var han aktiv i HKKF, og hos Schur Pack blev han hurtigt valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Familien fagligt aktiv - Jeg har det fra familien. Begge mine forældre var fagligt aktive, og vi snakkede meget fagforening derhjemme. Det gør vi også hjemme i familien i dag, og det er nu en god tradition, at de kommende generationer får forståelse for, hvad en rigtig fagforening kan gøre. Når det kniber med tilslutningen til fagforeningerne, skyldes det måske netop, at vi snakker for lidt med de unge om det faglige, mener Jørn Lau. Han har været TR på Schur Pack i snart otte år, og forgængeren sad på posten i 35 år. - Uanset hvad man måtte mene om TRfunktionen, så er det kompromisets kunst, man skal måles på, og det er da mit indtryk, at mine kolleger har været tilfredse med indsatsen gennem de forløbne år. Der skal nok være dem, der mener, jeg i nogle sammenhænge er for egenrådig, men jeg arbejder på deres mandat og er hver dag på job i produktionen, så alle har en mulighed for at komme i kontakt med mig. Kommunikationen er god, og sammenholdet er ganske stærkt. Også omkring 3F, hvor vi opererer med 100 procents organisering, siger Jørn Lau. Det faglige omdrejningspunkt er virksomhedens faglige klub, der til oktober 2015 kan holde 50 års jubilæum. - Selvfølgelig må vi også her konstatere, at interessen for det faglige ikke er stigende. De yngre, nytilkomne interesserer sig ikke for det faglige på samme måde som de ældre. De yngre er ikke så trofaste. Det er tidens udvikling desværre, og jeg tror ikke, det vil blive bedre i fremtiden. - Men vi holder fanen højt, og vi bruger megen tid på at forklare de nye kolleger, hvor vigtigt det er at være medlem af en kvalitetsfagforening. Jeg holder mig altid på jorden Jørn Lau har i en periode været medlem af afdelingsbestyrelsen i 3F Horsens, men er udtrådt i forbindelse med forårets generalforsamling. Han er dog stadig med i den lokale industrigruppes bestyrelse, for det er gruppens medlemmer, han gerne vil arbejde for. - Kald mig bare rebel. Jeg kan godt lide at vende stenene nogle gange for at få øje på nye vinkler af en sag. Men jeg holder mig nu altid på jorden og er realistisk omkring mulighederne for at få forbedringer i forholdene for kollegerne, siger Jørn Lau. Han følger nøje udviklingen inden for sit brancheområde, som i en række år har været hårdt ramt af krisen. Det har bl.a. medført udflytning af produktion og lønpres. - Arbejdsgiverne foreslår lønnedgang, når det går mindre godt, men vi har afvist det her. Så har det kostet fyringer, og det må vi så tage med. Lønnen må ikke være til diskussion, når der er indgået en overenskomst mellem parterne. Derimod kan vi godt bidrage til på andre måder, at arbejdspladsen kommer over krisen. Ofte skal der tænkes i nye baner, men man skal også huske på, at kollegerne skal fastholdes på arbejdspladsen, og beskæftigelsen styrkes. Det skal være formålet med nytænkningen. På Schur Pack er der i 2014 ansat nye medarbejdere. Det går ganske godt, og medarbejderne er stabile. 25- og 40-års-jubilarer er der mange af. - Hvis man ikke udvikler, afvikler man. Derfor kan jeg godt lide en god diskussion med kolleger og ledelse. Og man må gerne tale lige ud af posen. Det gælder også uddannelse. Hos Schur har uddannelse været et positivt emne i mange år, mens det har været svært på andre virksomheder. I branchen skal vi fortsat kæmpe for at få endnu flere uddannet, og vi skal udnytte de muligheder, der er på efteruddannelsesområdet. I det hele taget skal vi sørge for, at der altid er et godt indhold i og udbytte af vores aktiviteter, når vi samler tillidsfolkene fra branchen de to gange om året, det er muligt. Og vi bør også i udvalget arbejde for, at vi får repræsentanter fra alle virksomhederne til at deltage i de to aktiviteter. Alle skal med i fællesskabet, slår Jørn Lau fast. P P 9 Pak & Papir 3 / juni 2014

10 Bjarne lukker og slukker på Peterson De seneste måneder har været hårde for TR Bjarne Larsen på Peterson Packaging i Næstved. Efter 43 års arbejde på bølgepapvirksomheden er det slut til oktober. Bjarne har til opgave at lukke og slukke, og i øjeblikket rydder han op på TRkontoret og funderer lidt over lukningen og de mange år i virksomhedens tjeneste. Når Bjarne Larsen, 60, stiller sig hen til vinduet i tillidsmandskontoret, kan han overskue en stor del af produktionen i de store haller. I forårsmånederne har der imidlertid ikke været meget liv at studere. Maskiner er fjernet, og medarbejdere har fået andet arbejde eller er gået ud i ledighed. Selv er Bjarne Larsen optaget af at rydde op på TR-kontoret. Han har været en samler, kan han konstatere. Han har samlet regnskaber, rapporter, notater, blade og meget andet papir, som det kunne være meget rart at gemme, hvis man nu en dag skulle få brug for det. Det får han så alligevel ikke, og nu sorteres der hårdt i materialet, og det meste sendes i makulatoren. - Men det tager tid, for det er mange års arbejde, der passerer gennem hænderne. Indimellem bremser man lidt op og fordyber sig i nogle af papirerne, som indeholder særlige minder, og man kan såmænd blive helt vemodig, siger Bjarne Larsen stille. I 43 år har han arbejdet på de emballagevirksomheder, der har været i faciliteterne på Grimstrupvej i Næstved. Senest norskejede Lukningen af Næstved-virksomheden giver anledning til mange kreative udfoldelser fra de fratrådte medarbejdere. Peterson Packaging. Og han havde da håbet, at han kunne være fortsat, indtil han skulle på efterløn eller pension. -Selvfølgelig kommer jeg til at savne arbejdet, men jeg håber da, at jeg finder noget andet, for det er for tidligt at stoppe nu. Jeg fyldte 60 forleden, og da jeg skulle udfylde ønskesedlen, skrev jeg Godt vejr, godt humør og nyt job. Det meste gik da i opfyldelse, men det er ikke nemt at få nyt job, konstaterer Bjarne Larsen. Hans liv blev forandret, da Peterson i januar meldte ud, at man ville lukke afdelingen i Næstved og satse på hovedkvarteret i Randers. 80 ansatte i Næstved ville inden uge 27 stå uden arbejde. For Bjarne Larsens vedkommende ville der være arbejde til midten af oktober. Hans funktion er at være lukke-ogslukke-medarbejder, og det er såmænd belastende nok at opleve andre kolleger forlade deres arbejdsplads. Kolleger, man har delt arbejdsdagen med i mange år: -Det har været en psykisk belastende periode. Især lige efter lukkemeddelelsen. Som TR står man jo med ansvaret for at kunne hjælpe kolleger så godt som muligt, og det har været en udfordring med den ganske ukvalificerede assistance, vi har fået fra det lokale jobcenter. De har slet ikke kunnet leve op til de forpligtelser om service og rådgivning, som de har. Jeg håber da, at indsatsen, bl.a. på uddannelsesområdet, som mange af de ledige har 10 Pak & Papir 3 / juni 2014

11 Blandt de fratrådte 3F ere er det blevet tradition, at de snupper en fyraftensbajer på Bænken og tager afsked med hinanden den sidste arbejdsdag. Bænken ligger uden for fabrikkens område, men i gåafstand. brug for til at komme videre, bliver bedre. Men det har chokeret mig, at man ikke yder en bedre bistand, når der er brug for det, siger Bjarne Larsen. Han undrer sig stadig over, hvorfor Peterson valgte at lukke Næstved-produktionen. - Vi havde jo overskud og var rentable på alle måder. Men pludselig blev vi altså en del af en større strategisk omlægning og var ikke interessante. Jeg vil ikke lyde som en bitter mand, men det har vist ikke været en nem proces at få implementeret delene fra Næstved i Randers. Vi har ikke fået meget information om forholdene, men man hører altid et og andet. En del af Bjarne Larsens kolleger har fået jobs - bl.a. på Smurfit Kappa i Herfølge, men der er stadig mange af de 80 medarbejdere, der er gået ud i ledighed har fået job, før deres opsigelsesperiode udløb, og vi har gjort det til en tradition, at vi har snuppet en farvel-bajer ved Bænken uden for fabrikkens område - den fredag, hvor de pågældende stoppede år har mange været på virksomheden, og med så mange år er arbejdspladsen en væsentlig del af livet, som det er svært at vinke farvel til. - Jeg har også i månederne efter meldingen om lukning været brugt som socialrådgiver, og sådan skal en TR være. Der har været opringninger morgen, middag og lørdag aften, og spørgsmålene har været mange. - Jeg røg ned med en alvorlig dobbeltsidet lungebetændelse, og tænker, at mit immunforsvar over en længere periode var belastet så kraftigt, at jeg ikke havde noget at stå imod med. Det har taget mig lang tid at komme over den omgang. Bjarne Larsen ved godt, at han som 60-årig får svært ved at finde et nyt job. - Måske bliver det heller ikke nemmere af, at jeg har været tillidsrepræsentant, funderer han: - Men jeg håber, at jeg er heldig at finde nyt arbejde. Der må være nogen, der kan bruge en mand, der stadig kan lidt af hvert og ikke er bange for at lære mere om it. P P Snart slår klokken i slag for Peterson i Næstved, men Bjarne bliver på jobbet til oktober. 11 Pak & Papir 3 / juni 2014

12 Hvornår skal fisketuren være i år? Spørgsmålene spænder bredt, når 3F Grafisk i Randers inviterer de nye medarbejdere og nye 3F ere på Peterson Packaging til introduktionsmøde i fabrikkens gamle klublokale. Gruppeformand, TR og faglig sekretær giver to timers grundig information om medlemskabet af 3F og grafisk gruppe. Engang var der dart og bordtennis i de prunkløse lokaler - og skydebane i kælderen. Neopac s arbejdere slappede af efter hårde arbejdsdage ved maskinerne med at hygge sig med kollegerne. I dag er der ikke meget fart over feltet i de gamle klublokaler. - Når vi nu næsten har fået fordoblet medarbejderantallet, håber vi selvfølgelig også, at der kommer gang i Klubhuset igen - med lidt god vilje og støtte fra virksomheden skulle det nok være muligt, lyder det fra gruppeformand i 3F Grafisk i Randers, Jan Guldmann. Gruppeformand Jan Guldmann forklarer om fagforeningens arbejde og muligheder for at hjælpe medlemmerne. Sammen med tillidsrepræsentant Lone Michelsen og faglig sekretær Peter Dyrborg står 3F Grafisk som indbyder til et introduktionsmøde for nye medarbejdere og medlemmer på Peterson Packaging i Randers. Medarbejderstaben er øget med 40 nye kolleger til 100 3F ere, og selv om nogle i forvejen var 3F ere, er det et nyt univers at komme ind på det grafiske område, som på flere områder har væsentligt bedre overenskomster end andre grupper. Guldmann og Dyrborg beretter om en stribe fordele: Specielle overenskomstmæssige grafiske goder: Bl.a. med ret til fuld løn under sygdom i op til 56 uger, barsel i 28 uger og barns 1. sygedag. Ret til fuld løn på alle søgnehelligdage, feriefridage og overtidsbetaling på 100 pct. En god fritidsulykkesforsikring for alle medlemmer. Og dertil kommer så gruppeliv i 3F Randers, forskellige sociale arrangementer, fisketure, musikunderholdning, filmarrangementer, hjælp ved ledighed og arbejdsskader, socialrådgiver og meget mere. Opremsningen af alle de mange goder, som ikke tilnærmelsesvist kan fås i en gul forening, 12 Pak & Papir 3 / juni 2014

13 TR Lone Michelsen og gruppeformand Jan Guldmann introducerede fagforeningen og svarede på spørgsmål. gør indtryk, og hurtigt kommer de opfølgende spørgsmål: - Hvornår skal fisketuren være i år? Gruppeformanden bliver svar skyldig, for det tidligere fiskested er lukket, og der skal findes et nyt. Men der kommer også en række andre praktiske faglige spørgsmål, som sammen med alle informationerne giver de nye kolleger et godt indtryk af en fagforening og en tillidsmandsfunktion, der arbejder for medlemmerne. Alt sammen afleveret i en god atmosfære med et par stykker smørrebrød, en øl eller en vand. - I 3F Grafisk har vi tradition for at have en tæt kontakt med vore medlemmer, og vi har tidligere holdt møder med nye medlemsgrupper, og det er denne succes, vi nu gentager, siger gruppeformand Jan Guldmann, der kan melde udsolgt til begge velkomstmøder med de nye Peterson-medarbejdere. Jan Guldmann gennemgår også lokalaftalen for medarbejdere ved Peterson og peger bl.a. på, at den er forhandlet af Petersons mangeårige TR, Jens Hammer. Den nuværende TR Lone Michelsen er i gang med nye forhandlinger. Lone orienterer om den faglige klub, som især i Neopac-tiden fejrede mange faglige triumfer, og hun giver udtryk for håb om, at den nu får forøget styrke, når 40 nye medlemmer kommer til. - Jeg synes, det lover godt, når 40 kolleger vil bruge to timer af deres fritid på at høre, hvad fagforeningen står for. Så er der et godt fundament at bygge på, og jeg håber da også, at sammenholdet kan være med til at skabe nyt liv i klublokalerne, siger Jan Guldmann, der selv som TR er og fagligt aktiv på Neopac mindes mange hyggestunder med kollegerne: - Det var også dengang, der var selvstændig kantine med egne medarbejdere. Med så mange nye medarbejdere håber jeg da, at fabrikken også vil være sig sit ansvar bevidst og vil være med til at skabe de rammer, medarbejderne fortjener. Kort sagt, så håber jeg, at virksomheden virkelig mener det her alvorligt. At medarbejderne kan føle sig trygge i visheden om, at man vil genskabe en god stor virksomhed, siger Jan Guldmann. P P Finn og Hans er nye medarbejdere på Peterson Lokalaftalen med Peterson Packaging gennemgås. Finn Herrstrøm: - Jeg gik ledig i 10 måneder, men søgte så selv jobbet hos Peterson. Det var dejligt at komme i gang igen, og jeg er faldet godt ind i det kollegiale. Jeg var tidligere medlem af en af de gule foreninger, men TR Lone Michelsen forklarede mig værdien af en ordentlig fagforening, og jeg må indrømme, at 3F klart dokumenterer, at de står bag medlemmerne og forsvarer vores sag, og de har også på det grafiske område skabt gode overenskomster. - Det var også positivt at blive inviteret til et velkomstmøde, hvor man får mulighed for at få viden om overenskomst og fagforening - også om de sociale tilbud, 3F har til os. Det er vigtigt at lave arrangementer, der ryster kollegerne sammen, så der bliver et godt sammenhold. - Lone har også givet en god introduktion og har været en god ambassadør for fagforeningen og det, den står for. Men hun har også været praktisk hjælpsom, f.eks. omkring fremskaffelse af arbejdstøjet. Alt i alt har det været en god oplevelse at komme på en ny arbejdsplads, siger Finn Herrstrøm. Hans Friis: - Jeg havde været i et firma i mere end 30 år, da det gik konkurs, og jeg blev ledig. Jeg kendte godt til Neopac, ikke til Peterson, men jeg kørte ud til fabrikken med en ansøgning i håb om at få et job. De ringede tilbage samme dag og tilbød ét. Selv om vi her i indkøringsfasen har haft lidt turbulens og overarbejde, er det en rigtig god arbejdsplads, hvor jeg i øvrigt også har mødt gamle kolleger, der også er vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter en ledighedsperiode. - Det er en god idé at afvikle et introduktionsmøde som dette, så man føler, at fagforeningen gør noget. Jeg har været 3F er siden 1982, men var ikke klar over, at vi havde mulighed for at leje sommerhus på Samsø og komme med på en fisketur eller et andet arrangement. Så opdager man, at fagforeningen er andet og mere end overenskomster og uddannelse. Det var en rigtig positiv oplevelse at få det indtryk af fagforeningen også. 13 Pak & Papir 3 / juni 2014

14 Danapak-medarbejdere ser fremad med nye ejere I en årrække har ejeren af Danapak i Slagelse og Horsens, mejerigiganten Arla, været interesseret i at sælge sin emballagesektion. Her i foråret lykkedes det, og medarbejderne får nu ejere, der er emballage orienterede. - De nye ejere har ikke lignende produktionsanlæg andre steder i koncernen, så vi håber, vi får lov at udvikle de danske anlæg, siger TR Carsten Haagensen. På Danapak i Slagelse producerer man bl.a. oblaterme - papiret, der ligger mellem mejeriproduktet og låget - i Kærgården-pakkerne Normalt betyder et ejerskifte frygt for afskedigelser hos medarbejderne på den solgte virksomhed, men de ca. 80 3F ere på Danapak i Slagelse vurderer, at de nye ejere af deres arbejdsplads vil bevare den og måske ligefrem udvikle den. Ejerne er emballageorienterede, og deres andre produktionsanlæg er ikke indrettet på at kunne levere den type fleksible løsninger, som man kan på Danapak. - Vi håber, at de nye ejere vil udvikle i stedet for at afvikle. Det er vores indtryk, at den nicheproduktion, vi repræsenterer, passer fint ind i det koncept, som ejerne har for deres virksomheder, siger 3F ernes tillidsrepræsentant Carsten Haagensen. Det er det østrigske selskab Schur Flexibles Group, der har overtaget Danapak Flexibles. Det nye ejerselskab har - som navnet antyder - en begrænset dansk ejerandel. Ejerskabet tilhører i al væsentlighed kapitalfonde. Danapak producerer emballageløsninger til farma-, mejeri- og fødevareindustrien. Det var i 1955, selskabet blev etableret af Mejeriforeningen, men det har i de følgende år været ejet af flere selskaber i forskellige konstellationer, herunder delvist ejet af Arla. Mejeriselskabet overtog i 2009 det fulde ejerskab af datterselskabet med hensigten at forberede selskabet på et salg til en køber inden for emballageindustrien. I de mellemliggende år har Danapak opereret som et selvstændigt selskab, og efter en række år med negative resultater har Danapak i de senere år formået at vende udviklingen til positive nettoresultater. Arla har gennem de senere år haft den indstilling, at man fokuserede på kerneforretningen, mejeridrift, og herunder hører emballage ikke. Arla udtrykker i forbindelse med salget, at Danapak er bedre tjent med en ny ejer, der kan føre selskabet videre og udvikle det på en mere fremtidssikret måde. Sundere virksomhed i dag I dag er hovedkvarteret placeret i Slagelse, mens der dog stadig er et trykkeri i Horsens, hvor to 3F ere arbejder sammen med et større antal trykkere. Virksomhedens omsætning var i 2013 ca. 400 millioner kroner, og i alt er ca. 190 medarbejdere beskæftiget i Danapak. - Der er blevet rationaliseret meget gennem de senere år, og det har da også kostet arbejdspladser. Men nu står vi med et konkurrencedygtigt anlæg, og vi har faktisk travlt i produktionen. Det håber vi er en udvikling, der fortsætter, siger TR Carsten Haagensen: - I dag står vi med en sundere virksomhed, end den var for 10 år siden, siger Carsten Haagensen, der også bemærker, at den daglige ledelse ikke er blevet udskiftet i forbindelse med ejerskiftet. - Det tager vi også som et tegn på, at de nye ejere vil fortsætte med samme målsætning som tidligere og vil udvikle de kompetencer, der allerede er i virksomheden på en måde, så vi sikrer os fortsat fremgang, siger Carsten Haagensen. - Jeg håber, Danapak får en stærk placering i den ny organisation, hvor vi nu udgør et ekstra lag i det udbud af fleksible emballageløsninger, man kan tilbyde. P P 14 Pak & Papir 3 / juni 2014

15 To par deler tilsyn i Feriebyen Nu er der hele to par, der deler ansvaret for tilsynet i Feriebyen på Samsø. Tilsynsparret i 2013, Ingrid og Knud Skouborg, har ønsket at fortsætte i Ingrid og Knud vil være i Feriebyen i juni og juli. I august og september vil Feriebyen få et nyt tilsynspar - Tove og Per Christensen. Per Christensen vil være kendt af mange medlemmer, da han i 1980 erne var afdelingsformand i Dansk Bogbinder & Kartonnage- Flere forbedringer i Feriebyen Også i denne sæson sker der nyt i feriebyen på Samsø. Formand Jan Guldmann oplyser, at toiletterne i D-husene har fået en opfriskning, der er indkøbt nye dyner og hovedpuder til samtlige huse, ligesom der udskiftes en række møbler, og i forbindelse med starten af højsæsonen vil byen også være udstyret med en helt ny legeplads. Højere invaliditetsdækning Invaliditetsdækningen på fritidsulykkesforsikringen på GA-overenskomsten for kartonnagearbejdere og bogbindere har fra 1. marts i år fået en betydelig forhøjelse. Dækningen stiger fra kroner til arbejderforbunds Randers-afdeling, og efterfølgende blev Per valgt som provinssekretær i forbundet. Denne ansættelse fortsatte efter dannelsen af Grafisk Forbund. Feriebyens formand, Jan Guldmann, siger: - Vi er glade for at have en bemandet ferieby i de fire måneder, hvor der også er flest gæster. - Vi har her i vinter fjernet den gamle legeplads og glæder os til at præsentere den nye legeplads til gavn for de mange børnefamilier, som hvert år gæster Feriebyen. Der vil i lighed med sidste år blive nogle nye aktiviteter for teenagerne og de voksne i form af forskellige udendørs spil, siger Jan Guldmann kroner. De øvrige betingelser i forsikringsdækningen fortsætter uændret. En ny pjece, der fortæller om ændringen og de nye betingelser, er på vej. Pak&Papir nummer 3/2014 ISSN Pak&Papir udgives af Papir- og Emballagebranchen i 3F. Ansvarshavende redaktør: Peter B. Andersen. Adresse: Pak&Papir Kampmannsgade 4 Postboks København V Telefon Telefax Layout og teknik: Fagbladet 3F. Tryk: Scanprint, 8260 Viby J. Papir: 100g cyclus print, dansk genbrugspapir. Redaktionen påtager sig ikke noget ansvar for manuskripter, billeder, tegninger eller andet materiale, der indsendes uopfordret. Udgivelsesdag: 20. juni Nummer 4 udkommer 12. september Deadline nummer 4: 25. august Pak Papir Hold øje med 3F s nye hjemmeside 3F har taget en ny hjemmeside i brug, som er tilgængelig for alle. Med ganske få klik kan man få svar på en lang række faglige spørgsmål. Der er adgang til Industriens Overenskomst, Den Grafiske Overenskomst, Emballageoverenskomsten, branchens lønstatistik, seneste numre af Pak og Papir, information om muligheder for ferierabatter med Folkeferie og mulighed for indmeldelse gennem den lokale 3F-afdeling eller tillidsrepræsentant. Der er mange brugbare oplysninger at hente - både for papir- og emballagearbejdere. 15 Pak & Papir 3 / juni 2014

16 Pak&Papir Kampmannsgade København V Magasin Post MMP PP DANMARK - lige et øjeblik Grafiske arbejdere sætter dagsordenen Grafiske arbejdere har gennem årene ofte været med til at sætte dagsordenen på arbejdsmarkedet og er gået foran med gode og solidariske aftaler til gavn for fællesskabet. Vores branche er kendt for gode overenskomstmæssige aftaler, som andre blot kan drømme om, ligesom vi har været kendt for gode løn- og arbejdsforhold ude på arbejdspladserne. Disse ting er ikke kommet af sig selv, men ofte gennem hårde forhandlinger og konflikter, hvilket kun har kunnet lade sig gøre ved et stærkt fællesskab blandt alle ansatte. Vores aftaler har bygget på solidaritet og ønsket om, at alle ansatte skal være sikret den samme løn for det samme arbejde, for alle yder jo hver især den samme indsats. De seneste år har været hårde for den grafiske branche, hvor mange fyringer og lukninger af arbejdspladser har sat aftaler under pres, og flere steder har man nødtvungent måttet acceptere en forringelse af lokalaftaler og lavere løn til nyansatte. Tidligere blev den årlige lønforhandling altid ført af tillidsrepræsentanten, men nu har nogle arbejdsgivere fået den idé, at de i stedet vil forhandle med den enkelte ansatte. Dette vil aldrig blive til gavn for de ansatte, men vil heller ikke blive det for arbejdsgiveren. Jo, her og nu kan han måske få splittet de ansattes sammenhold, men det er jo en kortsigtet løsning, for samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og ledelse er jo altafgørende for en god arbejdsplads. Og hvis arbejdsgiveren i lønspørgsmål ikke vil samarbejde og forhandle med tillidsrepræsentanten, vil dette jo medføre, at samarbejdet også i andre spørgsmål så vil være ødelagt. Hold derfor fast i kravet om, at det altid er tillidsrepræsentanten, som i alle sager - og også løn - forhandler på vegne af alle kolleger, og afvis en arbejdsgiver, som vil det modsatte. Det er jo Jeres arbejdsplads fremtid, som sættes på spil. Drop også al snak om, at nyansatte ikke skal have samme lønforhold som Jer andre. Forhåbentlig forbedres beskæftigelsen snart, og vi vil som arbejdere få flere jobtilbud at vælge imellem. Når dette sker, vil Jeres nye og gode kolleger til en lavere løn jo blot skifte til et bedre lønnet job, og I skal til at lære nye kolleger op med risiko for tab af produktion til følge. Dette kan alle fornuftige og dygtige arbejdsgivere jo godt forstå. Skulle I ikke have en sådan arbejdsgiver, så må I som ansatte hjælpe ham - for det er jo altså også jeres arbejdsplads. En ny kendelse i landsretten har nu fastslået med syvtommersøm, at en overenskomst gerne må indeholde aftaler om, at 3F-medlemmer har bedre forhold end ikke medlemmer. Det er jo derfor, at det kun er 3F-medlemmer, som bl.a. får fuld løn under sygdom og barsel, hvor de andre må nøjes med sygedagpenge. Men hvorfor ikke også indgå en lokalaftale om, at det også gælder for andre af Jeres forhold på arbejdspladsen. Det er jo Jer som medlemmer, som betaler for arbejdet med overenskomst og tillidsrepræsentant, så hvorfor skal andre blot have goderne uden at betale? Nu hvor vi har fået rettens ord for, at vi gerne må sikre 3F-medlemmerne nogle fordele, så lad os da også benytte os af muligheden. Tag en snak med arbejdsgiveren og få sikret, at gratisterne fremover kun får, hvad de betaler for, så de kan mærke, at der selvfølgelig er en fordel ved at blive medlem. Arbejdsgiverforeningen opfordrer jo også selv sine medlemmer til at handle med andre medlemmer, som dermed får nogle fordele. Det skal vi da også gøre, og arbejdsgiverne bør jo være enige med os. Så kom i gang ude på arbejdspladsen - og vis, at den grafiske branche fortsat er i stand til at kunne sætte dagsordenen på arbejdsmarkedet. Det er der så sandelig også brug for... P P Af Jan Guldmann, formand for den grafiske gruppe i 3F Randers/Århus

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 2. 23. april 2014 LEDER FORÅR PÅ VEJ - OGSÅ I EMBALLAGEBRANCHEN? Forbruget spirer svagt, og fra tillidsrepræsentanter på flere af de danske grafiske arbejds pladser berettes der også om begyndende

Læs mere

Pak Papir L E D E R. Nr. 1 13. februar 2009. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir L E D E R. Nr. 1 13. februar 2009. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 1 13. februar 2009 L E D E R Sæt fokus på sygefraværet... Sygefraværet er et af de store indsatsfelter på arbejdsmiljø-området, og erfaringerne viser, at sætter medarbejdere og virksomhed

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet

Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 4 Nr. 4 - september 2013 OST bladet Småpakkerne skal med på cyklen Når virksomheden beslutter, at ca. 2 mio. pakker skal flyttes, får det selvfølgelig konsekvenser

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere