Pak Papir LEDER. Nr juni branchebladet for emballage og papir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir"

Transkript

1 Pak Papir Nr juni 2014 LEDER BJARNE LUKKER OG SLUKKER I NÆSTVED Efter 43 år er det slut med at arbejde på Peterson Packaging i Næstved. Bjarne Larsen er manden, der formodentlig til oktober lukker og slukker på arbejdspladsen. Selv har han været på virksomheden i 43 år, og skal nu i gang med at finde et nyt job. I Randers har Peterson udvidet staben med 40 grafiske 3F ere, og fagforeningen har taget godt imod de nye. Vi fortæller også om forløbet af branchekonferencen, der blev holdt i Karrebæksminde, og præsenterer det nye medlem af branchebestyrelsen, Jørn Lau, ligesom der tages afsked med det mangeårige brancheudvalgsmedlem Flemming Thuesen. TR Carsten Haagensen beretter om følgerne af Arlas salg af Danapak til østrigske investorer. branchebladet for emballage og papir

2 BRANCHEKONFERENCE 2014 Enstemmig vedtagelse af regnskab og årsberetning - det er der tradition for på årsmødet i papir og emballage. - En tredjedel af det bølgepap, der bruges herhjemme, produceres nu i Tyskland, og det er selvfølgelig ærgerligt, men problemet løses ikke ved at gøre branchen til et lavtlønsområde, sagde forhandlingssekretær Peter Andersen, 3F, på papir- og emballagebranchens årsmøde i Karrebæksminde. Individuelle lønreguleringer giver store udfordringer til TR erne Det er et stigende problem, at nogle virksomheders krav om at bevæge sig væk fra fælles lønforhandlinger og gå over til mere individuelle reguleringer forekommer oftere inden for papir- og emballagebranchen. Ikke alene giver det både den enkelte medarbejder og tillidsrepræsentanterne store udfordringer, men det kan tillige forventes, at branchen får endnu sværere ved at få lønoplysninger frem. Det sagde formanden for brancheudvalget for Papir og Emballage, forhandlingssekretær Peter Andersen, på årsmødet i branchen på Smålandshavet i Karrebæksminde. Bemærkningen faldt i forlængelse af Peter Andersens omtale af lønstatistikken for 2013, hvor antallet af ikke-medvirkende virksomheder nu er oppe på 18. Peter Andersen konstaterede, at brancheudvalget fortsat prioriterer lønstatistikken højt - ikke mindst som et inspirerende element til de lokale lønforhandlinger - men han udtrykte samtidig håb om større opbakning fra de virksomheder, der ikke får indberettet lønoplysninger til den årlige statistik, som er et vigtigt redskab for branchen og tillidsrepræsentanterne i særdeleshed. Peter Andersen: - De lokale lønforhandlinger er kommet i Forhandlingssekretær Peter Andersen: - Ved de lokale lønforhandlinger bliver det formentlig svært at få stigninger, der matcher inflationen. TR Rasmus Andreasen, DS Smith Vejle, sætter sig ind i årsmødets læsestof. 2 Pak & Papir 3 / juni 2014

3 Bent Hougaard mindet Bent Hougaard, mangeårig tillidsrepræsentant i Smurfit Kappa Danmark A/S, blev mindet med et minuts stilhed på årsmødet i Karrebæksminde. Årsmødets ene dirigent, gruppeformand Jan Guldmann, 3F Grafisk i Randers, begrundede med få ord mindestunden. Bent Hougaard døde pludseligt i april i år, efter at han med stort engagement havde fået etableret sig en ny tilværelse, efter at han var blevet bortvist fra sin arbejdsplads, Smurfit Kappa Corrprint i Vamdrup, bl.a. med begrundelsen overarbejdsvægring. Hougaard sad en overgang også i Smurfit Kappa-koncernens internationale samarbejdsudvalg og ydede en stor indsats for sine kolleger. På årsmødet i papir- og emballagebranchen i 2011 blev Bent Hougaard hædret med 3F Grafisk i Randers holdningspris. gang flere steder, men vi kan nok forudsige, at det heller ikke denne gang bliver let at få reguleringer, der kan følge inflationen. Mere individuelle forhandlinger og flere virksomheders ønske om en markant lavere startløn uden reel mulighed for at komme op på en fornuftig slutløn - det er, hvad flere tillidsrepræsentanter er blevet mødt med, sagde Peter Andersen og nævnte en udtalelse fra den tidligere formand for Emballageindustrien, Per Frederiksen, i DI s magasin Business : - Danske fremstillingsvirksomheder bruger langt flere penge på udgifter til løn end konkurrenterne i nabolandene - det skader konkurrenceevnen. Peter Andersen kommenterede udtalelsen således: - Det er naturligvis ærgerligt, at omkring en tredjedel af bølgepapforbruget herhjemme nu produceres i Tyskland, men dette problem løses ikke ved at gøre branchen til et lavtlønsområde. Det har ingen områder på langt sigt kunnet overleve ved, og det vil kun medføre lavere investeringer. Svag fremgang i beskæftigelsen Peter Andersen kunne i sin gennemgang af branchen notere, at der kan konstateres en svag fremgang i beskæftigelsen på emballageområdet. -Eller måske snarere en stabilisering i be- Årsmødet blev afviklet i god ro og orden - og godt vejr. Pauserne blev nydt i hyggekrogen på Smålandshavet. 3 Pak & Papir 3 / juni 2014

4 BRANCHEKONFERENCE 2014 lageindustriens Uddannelsesfond for kartonnagearbejderne. Til gengæld blev det aftalt at tilføre B&K fritidsulykkesforsikring nye midler i den sociale fond, så satserne ved ulykke i fritiden kan sættes op. Peter Andersen glædede sig over, at det opnåede forhandlingsresultat blev modtaget godt af medlemmerne ved den efterfølgende afstemning. Peter Andersen pegede på problematikken omkring ændringen af sygedagpengeloven, som blev vedtaget i Folketinget i december sidste år. Lovændringen skal træde i kraft pr. 1. juli, men der er ikke udgivet en bekendtgørelse endnu. Brug uddannelsesmulighederne Peter Andersen opfordrede årsmødets deltagere til at bruge de uddannelsesmuligheder, der Brian Lind og René Jensen, storkøbenhavnske deltagere i årsmødet. skæftigelsen efter mange års nedgang, tilføjede Peter Andersen, som dog også måtte notere betydelig tilbagegang på papirområdet efter lukningen af Dalum Papir i henholdsvis Odense og Næstved. Forløbet af overenskomstforhandlingerne kom Peter Andersen også ind på i sin gennemgang af 2013-forløbet. - Det viste sig på begge overenskomstområder, at aftalen om virksomhedens forpligtelse til at oplyse tillidsrepræsentanter om, hvad man har oplyst vikarbureauet om i forbindelse med lokalaftaler og kutymer, var det sværeste at få med. Det skyldes to forhold: På ingen af overenskomstområderne er der et protokollat om brug af vikarer, og så har arbejdsgiverne tilsyneladende en anden opfattelse end os af den almindelige retstilstand på denne baggrund. På begge områder løste vi problemet, ved at bestemmelsen kom ind under TR-bestemmelserne, forklarede Peter Andersen. Han nævnte også, at det på GA-området blev specielt aftalt, at virksomhederne ikke længere er forpligtede til at indbetale til Embal- Jørn Lau nyvalgt til branchebestyrelse Tillidsrepræsentant Jørn Lau Kristensen, Schur Pack i Horsens, blev nyvalgt til branchebestyrelsen på årsmødet. Jørn Lau afløser faglig sekretær Flemming Thuesen, 3F Horsens, som går på pension til årsskiftet. Jørn Lau dystede med faglig sekretær Poul Winther Jørgensen, 3F Vejle, om tillidsposten. Læs interview med Jørn Lau andetsteds i bladet. Faglig sekretær Flemming Thuesen, 3F Industri Horsens, blev hyldet af forhandlingssekretær Peter Andersen og takket for mange års medlemskab af branchebestyrelsen. 4 Pak & Papir 3 / juni 2014

5 står til rådighed og inspirere kollegerne på arbejdspladserne til at gøre det samme. Han omtalte i hovedtræk ansøgerne fra IKUF, Industriens Kompetenceudviklingsfond, og konstaterede, at vurderede man efter fordelingen af midler, så gik de fleste penge til de faglærte, hele 59 procent, mens kun 32 procent går til de ufaglærte. Peter Andersen afsluttede sin beretning med at udtrykke håb om, at samarbejdet inden for papir- og emballageområdet inden for 3F fortsat vil have et højt aktivitetsniveau. - Så vi i fællesskab kan fortsætte og udbygge arbejdet ikke mindst i forbindelse med at fastholde medlemmerne og få nye til branchen til gavn for fællesskabet. P P Herunder: Stemmesedlen skulle udfyldes med mange navne. 3F Industrigruppens formand Mads Andersen: - Næste gang skal vi over 50 i stemmeprocent. Pak og Papir, branchens eget blad, studeres. Bladet udkommer også med fem numre i Mads: Vi kan gøre det endnu bedre næste gang! Gruppeformanden kvitterede for den forhøjede afstemningsprocent, men appellerer til endnu højere procent, når der om tre år skal stemmes om nyt forhandlingsresultat. - Tak for jeres indsats ude på arbejdspladserne. Godt gået! Med disse ord sagde 3F Industrigruppens formand, Mads Andersen, tak til tillidsrepræsentanter og andre, der deltog i Papir- og Emballagebranchens årsmøde i Karrebæksminde. Mads Andersen hentydede specielt til den indsats, der var udført omkring afstemningen vedrørende OK Stemmeprocenten på papir- og emballageområdet blev på hele 48,1 - takket være en kæmpeindsats fra afdelinger og tillidsrepræsentanter, som bl.a. ved at opsøge medlemmer personligt i arbejdssituationen havde hentet stemmer hjem. -Det er altafgørende med et mandat fra medlemmerne, der virkelig tynger, og jeg kan roligt sige, at med stemmetallet denne gang er vores arbejdsgivermodpart blevet overbevist om, at der er vægt bag. Når vi opnår et forhandlingsresultat, skal det kunne forsvares over for både medlemmer og arbejdsgivere. Derfor er et så overbevisende ja, som vi opnåede denne gang, af stor værdi, sagde Mads Andersen. Hans ambitioner går dog videre, og ved næste afstemning må målet være at komme over 50 procent, og han efterlyste ideer til, hvordan stemmeprocenten kan øges. Mads Andersen gennemgik overenskomsten i hovedtræk og fremhævede bl.a. de initiativer, der sikrer, at de ledige får mulighed for at komme hurtigere i job. Han nævnte også, at der i dag er flere i arbejde, end før krisen startede. Industrigruppens formand nævnte også, at det i dag er vigtigt at have fokus på de mange vikarbureauer, hvis aktivitet breder sig i stadigt flere brancher. -Det er en udvikling, vi har svært ved at bremse, erkendte han. - Men det er væsent - ligt, at vi meget nøje kontrollerer, at vikarerne overholder de spilleregler, der gælder for dem. P P 5 Pak & Papir 3 / juni 2014

6 Faglig sekretær Flemming Thuesen i 3F Horsens og Omegn har været medlem af branchebestyrelsen Papir & Emballage i en årrække. Nu er han trådt ud, og til nytår forlader han også hvervet i afdelingen. Han er skuffet over politikernes indsats for lønmodtagerne. Flemming lukker ned og smider krogen ud efter nyt liv Det er svært at forestille sig faglig sekretær i 3F Horsens industrigruppe og tidligere medlem af branchebestyrelsen for Papir og Emballage, Flemming Thuesen, som pensionist. Men det er den titel, der venter ham, når han til årsskiftet siger farvel til det faglige arbejde - og får mere tid til at dyrke sine interesser - børn, børnebørn og ikke mindst jagt og fiskeri. Et langt liv har han været beskæftiget med det faglige arbejde. Først på arbejdspladsen, Schur Pack i Horsens, senere som a-kassemed- arbejder i Dansk Bogbinder og Kartonnagearbejder Forbund og Grafisk Forbund, SiD Grafisk, og senest som faglig sekretær i 3F Horsens og omegn. - Det har i alle tilfælde været hverv, jeg skulle stille op til valg for at få, og det har jeg haft det godt med. Jeg kan godt lide at blive vurderet på min indsats og have medlemmernes opbakning i ryggen. Når der vælges folk til de poster, skal sol og vind deles lige, og der skal tages hensyn til det geografiske aspekt samt det faglige, så alle føler sig dækket ind. - De fusioner, jeg har oplevet, er ikke faldet i hak så hurtigt, som man havde forventet, fortsætter Flemming Thuesen. Selvom velviljen er til stede, er der alligevel mange kulturforskelle, som gør, at det tager sin tid. Ved fusionerne lavede man lange forlovelser, således at sammenlægningerne først var fuldt implementerede efter 10 år, og det har ikke været min livret. Når man har tillid nok til at lave en sammenlægning, så bør man ikke garantere hinanden troskab på åremål, men i stedet springe ud og leve i virkelighedens verden, siger Flemming Thuesen. Han har arbejdet godt i de forskellige forbundssammenhænge, han er havnet i. Også årene i 3F, hvor han bl.a. har haft med medlemmerne i Horsens emballagevirksomheder at gøre, har han trivedes godt med. - De grafiske medlemmer i Horsens hørte i den tidligere forbundskonstruktion til i Vejle, men de mange medlemmer ville gerne tættere på et afdelingskontor og helst her i Horsens, så følte man mere, at man havde et fagligt samlingssted i sin egen by. Return til Horsens, og sådan blev det. Jeg blev faglig sekretær, men havde erfaringerne fra a-kassen, som var vigtige at have, og det har fungeret fint. Jeg har arbejdet med alle grene af Industrigruppen, og det har været udfordrende og spændende at få et indblik i alle de mange brancher, 3F har medlemmer i, siger Flemming Thuesen. De grafiske er også en del af Industrigruppen, men har deres egen klub i afdelingen. - Jeg har ikke været særligt aktiv i partipolitik, men synes, at regeringen svigter lønmodtagerne, siger Flemming Thuesen. God virksomhedskultur i Horsens Selvom der også har været bevægelse blandt Horsens emballagevirksomheder, fungerer de tilbageblevne - Amcor Flexibles, Danapak, Schur Pack og etiketvirksomheden Klimax - ganske fornuftigt. 6 Pak & Papir 3 / juni 2014

7 Flemming Thuesen får fra nytår mere tid til jagt og fiskeri, når han stopper i 3F Horsens og Omegn. - Vi har været rimeligt stillet - trods tilbagegang for branchen som helhed. Positionerne er holdt, og det skyldes både dygtige medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelser. Hos Schur er det jo familien, der ejer virksomheden, og hvis de arbejder med en lang strategi, er det en fordel for medarbejderne, at ejerne er så tæt på og har en passioneret indstilling til det at drive virksomhed. Modsætningen er de aktionærejede virksomheder, hvor det er bundlinjen og overskuddet, der stræbes efter. Ofte skaber det en mere kølig virksomhedskultur, men det er nu ikke tilfældet hos hverken Schur, Amcor eller Klimax. På virksomhederne er det lykkedes at skabe en god virksomhedskultur, der rummer plads til at udvikle både medarbejdere og virksomhed til gavn for alle parter, samtidig med at der tjenes penge, mener Flemming Thuesen. Han fremhæver betydningen af at have dygtige og veluddannede tillidsrepræsentanter. - Tillidsrepræsentanten dækker tillidsfunktionen til alle parter - både til kollegerne/ medarbejderne og ledelsen. Fungerer denne balance, kan der virkelig opnås gode resultater. Vi har superdygtige tillidsfolk på alle de virksomheder, der hører til afdelingen, og de opnår gode resultater, fordi de netop er dygtige. Og de bliver konstant målt på deres arbejde. Kollegerne er hårde i deres vurderinger, og man skal hele tiden huske på, at man skal vælges. - Industrigruppens styrke er vores tillidsfolk. Det er dem, der står direkte over for den enkelte arbejdsgiver samt forhandler igennem og skriver lokalaftalerne og lønaftaler under. Derefter står de til regnskab over for kollegerne. Det er også dem, der skal holde liv i det faglige sammenhold på virksomheden mellem kollegerne og i klubberne. I det hele taget er deres indsats uvurderlig, og vi kan ikke gøre nok for at støtte dem, fastslår Flemming Thuesen. Som fagforeningsmand hører han ofte kritik af, at afdelingens folk kommer for lidt rundt på virksomhederne. - Det bliver til to-tre gange årligt på hver virksomhed, og så når der er problemer, der skal løses. Jeg synes, vi i afdelingen har nær kontakt med medlemmerne, og når TR erne er så dygtige, som vores er, så er de jo også den direkte forbindelse mellem fagforening og medlem, siger Flemming Thuesen, der også glæder sig over, at organisationsprocenten på de grafiske arbejdspladser i Horsens er noget nær 100. Spændende med bestyrelsesarbejde Flemming Thuesen kom i branchebestyrelsen for papir og emballage i 2005 i forbindelse med fusionen med SiD/3F. - Det har været spændende at arbejde med det faglige på det plan og få lov til at sætte præg på det overordnede arbejde. Der har været et godt samarbejde mellem bestyrelsesmedlemmerne, og vi har tilsammen udgjort et netværk, som i høj grad har gavnet medlemmerne. Jeg synes, vi har stor indflydelse på, hvordan det faglige arbejde tilrettelægges. I fritiden er Flemming Thuesen ikke manden, der sidder og slapper af i sofaen og følger TV s serier. Han er jæger og lystfisker, og spiller også golf med børn og svigerbørn og såmænd også med de børnebørn, der har de samme interesser. Samtidig er han formand for den andelsboligforening i Hatting, han bor i. Han har mere end rigeligt at beskæftige sig med, når han stopper til nytår. - Politik har aldrig tiltrukket mig, erkender han. -Jeg følger selvfølgelig med, men må erkende, at jeg ligesom mange andre er dybt skuffet over den siddende regering, som jeg troede ville bruge tiden på at forbedre lønmodtagernes forhold og rulle nogle af de elendige løsninger tilbage, som de tidligere borgerlige regeringer har indført. Men sådan er det desværre ikke gået. - Jeg har svært ved at se, hvor lønmodtagerne skal lægge deres stemmer i dag, hvis de skal vurdere efter, hvem der vil gøre noget for arbejdsmiljøet, sygedagpengene, dagpengene, de sociale kapitler, kædeansvar, cargokørsel, fradrag for kontingenter og alle de andre emner, der vedrører lønmodtagerne. Det ærgrer mig, at vi ikke har et fast holdepunkt - et parti, der entydigt taler vores sag. Så kan man spørge om, hvad alternativet er. Men det overskygger jo ikke den kendsgerning, at SR-regeringen har gjort alt for lidt for vores medlemmer. De må meget gerne snart tage sig sammen, lyder det fra Flemming Thuesen. P P 7 Pak & Papir 3 / juni 2014

8 En stor del af Jørn Laus arbejdsdag bruges på TR-arbejde, men han indgår også i produktionen og løser opgaver her. Kald mig bare en rebel TR Jørn Lau Kristensen afløser faglig sekretær Flemming Thuesen som medlem af branchebestyrelsen Papir og Emballage. Han siger tingene ligeud og trives med jobbet på Schur Pack i Horsens, som han beskriver som en god arbejdsplads med mange gode 3F-kolleger. Han sætter sig altid høje mål. Ikke mindst når det gælder i tillidsmandsarbejdet for 3F-kollegerne på arbejdspladsen, Schur Pack i Horsens. Men også i sit hidtidige liv på arbejdsmarkedet har han stilet efter højderne. Bl.a. har han som uddannelsesbaggrund en voksenuddannelse som skorstensfejer, og her skal det med højderne forstås bogstaveligt. Men som medarbejder og TR hos Schur er han atter kommet tilbage på jordniveau. Jørn Lau Kristensen er ikke bange for at sige sin mening, og det sætter kollegerne pris på. I fremtiden udvider han sit faglige virkefelt med en post i branchebestyrelsen for papir og emballage, hvor han afløser faglig sekretær i 3F Industri i Horsens, Flemming Thuesen. - Jeg har arbejdet som emballagemedarbejder på både Søren Berggreen og Smurfit Kappa Dyboflex i Vejle i nogle perioder og var egentlig ikke begejstret for branchen, men så kom jeg via Flemming Thuesen i kontakt med Schur Pack i Horsens, og jeg må sige, at det er den bedste arbejdsplads, jeg nogensinde har været på. Der lægges vægt på trivslen. Der er en god Det nye medlem af Papir og Emballages branchebestyrelse holder af en rask debat. 8 Pak & Papir 3 / juni 2014

9 Jørn Lau: - Alle skal med i fællesskabet. kollegialitet, og der er mulighed for at prøve de arbejdsområder, man gerne vil. Og så er ledelsen ikke tilbageholdende med at tage sociale hensyn. Det er kort sagt en rigtig god arbejdsplads med frihed under ansvar, siger Jørn Lau. Hele sit arbejdsliv har han været fagligt aktiv. Som ung var han i lærlingeklub, i årene som professionel soldat var han aktiv i HKKF, og hos Schur Pack blev han hurtigt valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Familien fagligt aktiv - Jeg har det fra familien. Begge mine forældre var fagligt aktive, og vi snakkede meget fagforening derhjemme. Det gør vi også hjemme i familien i dag, og det er nu en god tradition, at de kommende generationer får forståelse for, hvad en rigtig fagforening kan gøre. Når det kniber med tilslutningen til fagforeningerne, skyldes det måske netop, at vi snakker for lidt med de unge om det faglige, mener Jørn Lau. Han har været TR på Schur Pack i snart otte år, og forgængeren sad på posten i 35 år. - Uanset hvad man måtte mene om TRfunktionen, så er det kompromisets kunst, man skal måles på, og det er da mit indtryk, at mine kolleger har været tilfredse med indsatsen gennem de forløbne år. Der skal nok være dem, der mener, jeg i nogle sammenhænge er for egenrådig, men jeg arbejder på deres mandat og er hver dag på job i produktionen, så alle har en mulighed for at komme i kontakt med mig. Kommunikationen er god, og sammenholdet er ganske stærkt. Også omkring 3F, hvor vi opererer med 100 procents organisering, siger Jørn Lau. Det faglige omdrejningspunkt er virksomhedens faglige klub, der til oktober 2015 kan holde 50 års jubilæum. - Selvfølgelig må vi også her konstatere, at interessen for det faglige ikke er stigende. De yngre, nytilkomne interesserer sig ikke for det faglige på samme måde som de ældre. De yngre er ikke så trofaste. Det er tidens udvikling desværre, og jeg tror ikke, det vil blive bedre i fremtiden. - Men vi holder fanen højt, og vi bruger megen tid på at forklare de nye kolleger, hvor vigtigt det er at være medlem af en kvalitetsfagforening. Jeg holder mig altid på jorden Jørn Lau har i en periode været medlem af afdelingsbestyrelsen i 3F Horsens, men er udtrådt i forbindelse med forårets generalforsamling. Han er dog stadig med i den lokale industrigruppes bestyrelse, for det er gruppens medlemmer, han gerne vil arbejde for. - Kald mig bare rebel. Jeg kan godt lide at vende stenene nogle gange for at få øje på nye vinkler af en sag. Men jeg holder mig nu altid på jorden og er realistisk omkring mulighederne for at få forbedringer i forholdene for kollegerne, siger Jørn Lau. Han følger nøje udviklingen inden for sit brancheområde, som i en række år har været hårdt ramt af krisen. Det har bl.a. medført udflytning af produktion og lønpres. - Arbejdsgiverne foreslår lønnedgang, når det går mindre godt, men vi har afvist det her. Så har det kostet fyringer, og det må vi så tage med. Lønnen må ikke være til diskussion, når der er indgået en overenskomst mellem parterne. Derimod kan vi godt bidrage til på andre måder, at arbejdspladsen kommer over krisen. Ofte skal der tænkes i nye baner, men man skal også huske på, at kollegerne skal fastholdes på arbejdspladsen, og beskæftigelsen styrkes. Det skal være formålet med nytænkningen. På Schur Pack er der i 2014 ansat nye medarbejdere. Det går ganske godt, og medarbejderne er stabile. 25- og 40-års-jubilarer er der mange af. - Hvis man ikke udvikler, afvikler man. Derfor kan jeg godt lide en god diskussion med kolleger og ledelse. Og man må gerne tale lige ud af posen. Det gælder også uddannelse. Hos Schur har uddannelse været et positivt emne i mange år, mens det har været svært på andre virksomheder. I branchen skal vi fortsat kæmpe for at få endnu flere uddannet, og vi skal udnytte de muligheder, der er på efteruddannelsesområdet. I det hele taget skal vi sørge for, at der altid er et godt indhold i og udbytte af vores aktiviteter, når vi samler tillidsfolkene fra branchen de to gange om året, det er muligt. Og vi bør også i udvalget arbejde for, at vi får repræsentanter fra alle virksomhederne til at deltage i de to aktiviteter. Alle skal med i fællesskabet, slår Jørn Lau fast. P P 9 Pak & Papir 3 / juni 2014

10 Bjarne lukker og slukker på Peterson De seneste måneder har været hårde for TR Bjarne Larsen på Peterson Packaging i Næstved. Efter 43 års arbejde på bølgepapvirksomheden er det slut til oktober. Bjarne har til opgave at lukke og slukke, og i øjeblikket rydder han op på TRkontoret og funderer lidt over lukningen og de mange år i virksomhedens tjeneste. Når Bjarne Larsen, 60, stiller sig hen til vinduet i tillidsmandskontoret, kan han overskue en stor del af produktionen i de store haller. I forårsmånederne har der imidlertid ikke været meget liv at studere. Maskiner er fjernet, og medarbejdere har fået andet arbejde eller er gået ud i ledighed. Selv er Bjarne Larsen optaget af at rydde op på TR-kontoret. Han har været en samler, kan han konstatere. Han har samlet regnskaber, rapporter, notater, blade og meget andet papir, som det kunne være meget rart at gemme, hvis man nu en dag skulle få brug for det. Det får han så alligevel ikke, og nu sorteres der hårdt i materialet, og det meste sendes i makulatoren. - Men det tager tid, for det er mange års arbejde, der passerer gennem hænderne. Indimellem bremser man lidt op og fordyber sig i nogle af papirerne, som indeholder særlige minder, og man kan såmænd blive helt vemodig, siger Bjarne Larsen stille. I 43 år har han arbejdet på de emballagevirksomheder, der har været i faciliteterne på Grimstrupvej i Næstved. Senest norskejede Lukningen af Næstved-virksomheden giver anledning til mange kreative udfoldelser fra de fratrådte medarbejdere. Peterson Packaging. Og han havde da håbet, at han kunne være fortsat, indtil han skulle på efterløn eller pension. -Selvfølgelig kommer jeg til at savne arbejdet, men jeg håber da, at jeg finder noget andet, for det er for tidligt at stoppe nu. Jeg fyldte 60 forleden, og da jeg skulle udfylde ønskesedlen, skrev jeg Godt vejr, godt humør og nyt job. Det meste gik da i opfyldelse, men det er ikke nemt at få nyt job, konstaterer Bjarne Larsen. Hans liv blev forandret, da Peterson i januar meldte ud, at man ville lukke afdelingen i Næstved og satse på hovedkvarteret i Randers. 80 ansatte i Næstved ville inden uge 27 stå uden arbejde. For Bjarne Larsens vedkommende ville der være arbejde til midten af oktober. Hans funktion er at være lukke-ogslukke-medarbejder, og det er såmænd belastende nok at opleve andre kolleger forlade deres arbejdsplads. Kolleger, man har delt arbejdsdagen med i mange år: -Det har været en psykisk belastende periode. Især lige efter lukkemeddelelsen. Som TR står man jo med ansvaret for at kunne hjælpe kolleger så godt som muligt, og det har været en udfordring med den ganske ukvalificerede assistance, vi har fået fra det lokale jobcenter. De har slet ikke kunnet leve op til de forpligtelser om service og rådgivning, som de har. Jeg håber da, at indsatsen, bl.a. på uddannelsesområdet, som mange af de ledige har 10 Pak & Papir 3 / juni 2014

11 Blandt de fratrådte 3F ere er det blevet tradition, at de snupper en fyraftensbajer på Bænken og tager afsked med hinanden den sidste arbejdsdag. Bænken ligger uden for fabrikkens område, men i gåafstand. brug for til at komme videre, bliver bedre. Men det har chokeret mig, at man ikke yder en bedre bistand, når der er brug for det, siger Bjarne Larsen. Han undrer sig stadig over, hvorfor Peterson valgte at lukke Næstved-produktionen. - Vi havde jo overskud og var rentable på alle måder. Men pludselig blev vi altså en del af en større strategisk omlægning og var ikke interessante. Jeg vil ikke lyde som en bitter mand, men det har vist ikke været en nem proces at få implementeret delene fra Næstved i Randers. Vi har ikke fået meget information om forholdene, men man hører altid et og andet. En del af Bjarne Larsens kolleger har fået jobs - bl.a. på Smurfit Kappa i Herfølge, men der er stadig mange af de 80 medarbejdere, der er gået ud i ledighed har fået job, før deres opsigelsesperiode udløb, og vi har gjort det til en tradition, at vi har snuppet en farvel-bajer ved Bænken uden for fabrikkens område - den fredag, hvor de pågældende stoppede år har mange været på virksomheden, og med så mange år er arbejdspladsen en væsentlig del af livet, som det er svært at vinke farvel til. - Jeg har også i månederne efter meldingen om lukning været brugt som socialrådgiver, og sådan skal en TR være. Der har været opringninger morgen, middag og lørdag aften, og spørgsmålene har været mange. - Jeg røg ned med en alvorlig dobbeltsidet lungebetændelse, og tænker, at mit immunforsvar over en længere periode var belastet så kraftigt, at jeg ikke havde noget at stå imod med. Det har taget mig lang tid at komme over den omgang. Bjarne Larsen ved godt, at han som 60-årig får svært ved at finde et nyt job. - Måske bliver det heller ikke nemmere af, at jeg har været tillidsrepræsentant, funderer han: - Men jeg håber, at jeg er heldig at finde nyt arbejde. Der må være nogen, der kan bruge en mand, der stadig kan lidt af hvert og ikke er bange for at lære mere om it. P P Snart slår klokken i slag for Peterson i Næstved, men Bjarne bliver på jobbet til oktober. 11 Pak & Papir 3 / juni 2014

12 Hvornår skal fisketuren være i år? Spørgsmålene spænder bredt, når 3F Grafisk i Randers inviterer de nye medarbejdere og nye 3F ere på Peterson Packaging til introduktionsmøde i fabrikkens gamle klublokale. Gruppeformand, TR og faglig sekretær giver to timers grundig information om medlemskabet af 3F og grafisk gruppe. Engang var der dart og bordtennis i de prunkløse lokaler - og skydebane i kælderen. Neopac s arbejdere slappede af efter hårde arbejdsdage ved maskinerne med at hygge sig med kollegerne. I dag er der ikke meget fart over feltet i de gamle klublokaler. - Når vi nu næsten har fået fordoblet medarbejderantallet, håber vi selvfølgelig også, at der kommer gang i Klubhuset igen - med lidt god vilje og støtte fra virksomheden skulle det nok være muligt, lyder det fra gruppeformand i 3F Grafisk i Randers, Jan Guldmann. Gruppeformand Jan Guldmann forklarer om fagforeningens arbejde og muligheder for at hjælpe medlemmerne. Sammen med tillidsrepræsentant Lone Michelsen og faglig sekretær Peter Dyrborg står 3F Grafisk som indbyder til et introduktionsmøde for nye medarbejdere og medlemmer på Peterson Packaging i Randers. Medarbejderstaben er øget med 40 nye kolleger til 100 3F ere, og selv om nogle i forvejen var 3F ere, er det et nyt univers at komme ind på det grafiske område, som på flere områder har væsentligt bedre overenskomster end andre grupper. Guldmann og Dyrborg beretter om en stribe fordele: Specielle overenskomstmæssige grafiske goder: Bl.a. med ret til fuld løn under sygdom i op til 56 uger, barsel i 28 uger og barns 1. sygedag. Ret til fuld løn på alle søgnehelligdage, feriefridage og overtidsbetaling på 100 pct. En god fritidsulykkesforsikring for alle medlemmer. Og dertil kommer så gruppeliv i 3F Randers, forskellige sociale arrangementer, fisketure, musikunderholdning, filmarrangementer, hjælp ved ledighed og arbejdsskader, socialrådgiver og meget mere. Opremsningen af alle de mange goder, som ikke tilnærmelsesvist kan fås i en gul forening, 12 Pak & Papir 3 / juni 2014

13 TR Lone Michelsen og gruppeformand Jan Guldmann introducerede fagforeningen og svarede på spørgsmål. gør indtryk, og hurtigt kommer de opfølgende spørgsmål: - Hvornår skal fisketuren være i år? Gruppeformanden bliver svar skyldig, for det tidligere fiskested er lukket, og der skal findes et nyt. Men der kommer også en række andre praktiske faglige spørgsmål, som sammen med alle informationerne giver de nye kolleger et godt indtryk af en fagforening og en tillidsmandsfunktion, der arbejder for medlemmerne. Alt sammen afleveret i en god atmosfære med et par stykker smørrebrød, en øl eller en vand. - I 3F Grafisk har vi tradition for at have en tæt kontakt med vore medlemmer, og vi har tidligere holdt møder med nye medlemsgrupper, og det er denne succes, vi nu gentager, siger gruppeformand Jan Guldmann, der kan melde udsolgt til begge velkomstmøder med de nye Peterson-medarbejdere. Jan Guldmann gennemgår også lokalaftalen for medarbejdere ved Peterson og peger bl.a. på, at den er forhandlet af Petersons mangeårige TR, Jens Hammer. Den nuværende TR Lone Michelsen er i gang med nye forhandlinger. Lone orienterer om den faglige klub, som især i Neopac-tiden fejrede mange faglige triumfer, og hun giver udtryk for håb om, at den nu får forøget styrke, når 40 nye medlemmer kommer til. - Jeg synes, det lover godt, når 40 kolleger vil bruge to timer af deres fritid på at høre, hvad fagforeningen står for. Så er der et godt fundament at bygge på, og jeg håber da også, at sammenholdet kan være med til at skabe nyt liv i klublokalerne, siger Jan Guldmann, der selv som TR er og fagligt aktiv på Neopac mindes mange hyggestunder med kollegerne: - Det var også dengang, der var selvstændig kantine med egne medarbejdere. Med så mange nye medarbejdere håber jeg da, at fabrikken også vil være sig sit ansvar bevidst og vil være med til at skabe de rammer, medarbejderne fortjener. Kort sagt, så håber jeg, at virksomheden virkelig mener det her alvorligt. At medarbejderne kan føle sig trygge i visheden om, at man vil genskabe en god stor virksomhed, siger Jan Guldmann. P P Finn og Hans er nye medarbejdere på Peterson Lokalaftalen med Peterson Packaging gennemgås. Finn Herrstrøm: - Jeg gik ledig i 10 måneder, men søgte så selv jobbet hos Peterson. Det var dejligt at komme i gang igen, og jeg er faldet godt ind i det kollegiale. Jeg var tidligere medlem af en af de gule foreninger, men TR Lone Michelsen forklarede mig værdien af en ordentlig fagforening, og jeg må indrømme, at 3F klart dokumenterer, at de står bag medlemmerne og forsvarer vores sag, og de har også på det grafiske område skabt gode overenskomster. - Det var også positivt at blive inviteret til et velkomstmøde, hvor man får mulighed for at få viden om overenskomst og fagforening - også om de sociale tilbud, 3F har til os. Det er vigtigt at lave arrangementer, der ryster kollegerne sammen, så der bliver et godt sammenhold. - Lone har også givet en god introduktion og har været en god ambassadør for fagforeningen og det, den står for. Men hun har også været praktisk hjælpsom, f.eks. omkring fremskaffelse af arbejdstøjet. Alt i alt har det været en god oplevelse at komme på en ny arbejdsplads, siger Finn Herrstrøm. Hans Friis: - Jeg havde været i et firma i mere end 30 år, da det gik konkurs, og jeg blev ledig. Jeg kendte godt til Neopac, ikke til Peterson, men jeg kørte ud til fabrikken med en ansøgning i håb om at få et job. De ringede tilbage samme dag og tilbød ét. Selv om vi her i indkøringsfasen har haft lidt turbulens og overarbejde, er det en rigtig god arbejdsplads, hvor jeg i øvrigt også har mødt gamle kolleger, der også er vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter en ledighedsperiode. - Det er en god idé at afvikle et introduktionsmøde som dette, så man føler, at fagforeningen gør noget. Jeg har været 3F er siden 1982, men var ikke klar over, at vi havde mulighed for at leje sommerhus på Samsø og komme med på en fisketur eller et andet arrangement. Så opdager man, at fagforeningen er andet og mere end overenskomster og uddannelse. Det var en rigtig positiv oplevelse at få det indtryk af fagforeningen også. 13 Pak & Papir 3 / juni 2014

14 Danapak-medarbejdere ser fremad med nye ejere I en årrække har ejeren af Danapak i Slagelse og Horsens, mejerigiganten Arla, været interesseret i at sælge sin emballagesektion. Her i foråret lykkedes det, og medarbejderne får nu ejere, der er emballage orienterede. - De nye ejere har ikke lignende produktionsanlæg andre steder i koncernen, så vi håber, vi får lov at udvikle de danske anlæg, siger TR Carsten Haagensen. På Danapak i Slagelse producerer man bl.a. oblaterme - papiret, der ligger mellem mejeriproduktet og låget - i Kærgården-pakkerne Normalt betyder et ejerskifte frygt for afskedigelser hos medarbejderne på den solgte virksomhed, men de ca. 80 3F ere på Danapak i Slagelse vurderer, at de nye ejere af deres arbejdsplads vil bevare den og måske ligefrem udvikle den. Ejerne er emballageorienterede, og deres andre produktionsanlæg er ikke indrettet på at kunne levere den type fleksible løsninger, som man kan på Danapak. - Vi håber, at de nye ejere vil udvikle i stedet for at afvikle. Det er vores indtryk, at den nicheproduktion, vi repræsenterer, passer fint ind i det koncept, som ejerne har for deres virksomheder, siger 3F ernes tillidsrepræsentant Carsten Haagensen. Det er det østrigske selskab Schur Flexibles Group, der har overtaget Danapak Flexibles. Det nye ejerselskab har - som navnet antyder - en begrænset dansk ejerandel. Ejerskabet tilhører i al væsentlighed kapitalfonde. Danapak producerer emballageløsninger til farma-, mejeri- og fødevareindustrien. Det var i 1955, selskabet blev etableret af Mejeriforeningen, men det har i de følgende år været ejet af flere selskaber i forskellige konstellationer, herunder delvist ejet af Arla. Mejeriselskabet overtog i 2009 det fulde ejerskab af datterselskabet med hensigten at forberede selskabet på et salg til en køber inden for emballageindustrien. I de mellemliggende år har Danapak opereret som et selvstændigt selskab, og efter en række år med negative resultater har Danapak i de senere år formået at vende udviklingen til positive nettoresultater. Arla har gennem de senere år haft den indstilling, at man fokuserede på kerneforretningen, mejeridrift, og herunder hører emballage ikke. Arla udtrykker i forbindelse med salget, at Danapak er bedre tjent med en ny ejer, der kan føre selskabet videre og udvikle det på en mere fremtidssikret måde. Sundere virksomhed i dag I dag er hovedkvarteret placeret i Slagelse, mens der dog stadig er et trykkeri i Horsens, hvor to 3F ere arbejder sammen med et større antal trykkere. Virksomhedens omsætning var i 2013 ca. 400 millioner kroner, og i alt er ca. 190 medarbejdere beskæftiget i Danapak. - Der er blevet rationaliseret meget gennem de senere år, og det har da også kostet arbejdspladser. Men nu står vi med et konkurrencedygtigt anlæg, og vi har faktisk travlt i produktionen. Det håber vi er en udvikling, der fortsætter, siger TR Carsten Haagensen: - I dag står vi med en sundere virksomhed, end den var for 10 år siden, siger Carsten Haagensen, der også bemærker, at den daglige ledelse ikke er blevet udskiftet i forbindelse med ejerskiftet. - Det tager vi også som et tegn på, at de nye ejere vil fortsætte med samme målsætning som tidligere og vil udvikle de kompetencer, der allerede er i virksomheden på en måde, så vi sikrer os fortsat fremgang, siger Carsten Haagensen. - Jeg håber, Danapak får en stærk placering i den ny organisation, hvor vi nu udgør et ekstra lag i det udbud af fleksible emballageløsninger, man kan tilbyde. P P 14 Pak & Papir 3 / juni 2014

15 To par deler tilsyn i Feriebyen Nu er der hele to par, der deler ansvaret for tilsynet i Feriebyen på Samsø. Tilsynsparret i 2013, Ingrid og Knud Skouborg, har ønsket at fortsætte i Ingrid og Knud vil være i Feriebyen i juni og juli. I august og september vil Feriebyen få et nyt tilsynspar - Tove og Per Christensen. Per Christensen vil være kendt af mange medlemmer, da han i 1980 erne var afdelingsformand i Dansk Bogbinder & Kartonnage- Flere forbedringer i Feriebyen Også i denne sæson sker der nyt i feriebyen på Samsø. Formand Jan Guldmann oplyser, at toiletterne i D-husene har fået en opfriskning, der er indkøbt nye dyner og hovedpuder til samtlige huse, ligesom der udskiftes en række møbler, og i forbindelse med starten af højsæsonen vil byen også være udstyret med en helt ny legeplads. Højere invaliditetsdækning Invaliditetsdækningen på fritidsulykkesforsikringen på GA-overenskomsten for kartonnagearbejdere og bogbindere har fra 1. marts i år fået en betydelig forhøjelse. Dækningen stiger fra kroner til arbejderforbunds Randers-afdeling, og efterfølgende blev Per valgt som provinssekretær i forbundet. Denne ansættelse fortsatte efter dannelsen af Grafisk Forbund. Feriebyens formand, Jan Guldmann, siger: - Vi er glade for at have en bemandet ferieby i de fire måneder, hvor der også er flest gæster. - Vi har her i vinter fjernet den gamle legeplads og glæder os til at præsentere den nye legeplads til gavn for de mange børnefamilier, som hvert år gæster Feriebyen. Der vil i lighed med sidste år blive nogle nye aktiviteter for teenagerne og de voksne i form af forskellige udendørs spil, siger Jan Guldmann kroner. De øvrige betingelser i forsikringsdækningen fortsætter uændret. En ny pjece, der fortæller om ændringen og de nye betingelser, er på vej. Pak&Papir nummer 3/2014 ISSN Pak&Papir udgives af Papir- og Emballagebranchen i 3F. Ansvarshavende redaktør: Peter B. Andersen. Adresse: Pak&Papir Kampmannsgade 4 Postboks København V Telefon Telefax Layout og teknik: Fagbladet 3F. Tryk: Scanprint, 8260 Viby J. Papir: 100g cyclus print, dansk genbrugspapir. Redaktionen påtager sig ikke noget ansvar for manuskripter, billeder, tegninger eller andet materiale, der indsendes uopfordret. Udgivelsesdag: 20. juni Nummer 4 udkommer 12. september Deadline nummer 4: 25. august Pak Papir Hold øje med 3F s nye hjemmeside 3F har taget en ny hjemmeside i brug, som er tilgængelig for alle. Med ganske få klik kan man få svar på en lang række faglige spørgsmål. Der er adgang til Industriens Overenskomst, Den Grafiske Overenskomst, Emballageoverenskomsten, branchens lønstatistik, seneste numre af Pak og Papir, information om muligheder for ferierabatter med Folkeferie og mulighed for indmeldelse gennem den lokale 3F-afdeling eller tillidsrepræsentant. Der er mange brugbare oplysninger at hente - både for papir- og emballagearbejdere. 15 Pak & Papir 3 / juni 2014

16 Pak&Papir Kampmannsgade København V Magasin Post MMP PP DANMARK - lige et øjeblik Grafiske arbejdere sætter dagsordenen Grafiske arbejdere har gennem årene ofte været med til at sætte dagsordenen på arbejdsmarkedet og er gået foran med gode og solidariske aftaler til gavn for fællesskabet. Vores branche er kendt for gode overenskomstmæssige aftaler, som andre blot kan drømme om, ligesom vi har været kendt for gode løn- og arbejdsforhold ude på arbejdspladserne. Disse ting er ikke kommet af sig selv, men ofte gennem hårde forhandlinger og konflikter, hvilket kun har kunnet lade sig gøre ved et stærkt fællesskab blandt alle ansatte. Vores aftaler har bygget på solidaritet og ønsket om, at alle ansatte skal være sikret den samme løn for det samme arbejde, for alle yder jo hver især den samme indsats. De seneste år har været hårde for den grafiske branche, hvor mange fyringer og lukninger af arbejdspladser har sat aftaler under pres, og flere steder har man nødtvungent måttet acceptere en forringelse af lokalaftaler og lavere løn til nyansatte. Tidligere blev den årlige lønforhandling altid ført af tillidsrepræsentanten, men nu har nogle arbejdsgivere fået den idé, at de i stedet vil forhandle med den enkelte ansatte. Dette vil aldrig blive til gavn for de ansatte, men vil heller ikke blive det for arbejdsgiveren. Jo, her og nu kan han måske få splittet de ansattes sammenhold, men det er jo en kortsigtet løsning, for samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og ledelse er jo altafgørende for en god arbejdsplads. Og hvis arbejdsgiveren i lønspørgsmål ikke vil samarbejde og forhandle med tillidsrepræsentanten, vil dette jo medføre, at samarbejdet også i andre spørgsmål så vil være ødelagt. Hold derfor fast i kravet om, at det altid er tillidsrepræsentanten, som i alle sager - og også løn - forhandler på vegne af alle kolleger, og afvis en arbejdsgiver, som vil det modsatte. Det er jo Jeres arbejdsplads fremtid, som sættes på spil. Drop også al snak om, at nyansatte ikke skal have samme lønforhold som Jer andre. Forhåbentlig forbedres beskæftigelsen snart, og vi vil som arbejdere få flere jobtilbud at vælge imellem. Når dette sker, vil Jeres nye og gode kolleger til en lavere løn jo blot skifte til et bedre lønnet job, og I skal til at lære nye kolleger op med risiko for tab af produktion til følge. Dette kan alle fornuftige og dygtige arbejdsgivere jo godt forstå. Skulle I ikke have en sådan arbejdsgiver, så må I som ansatte hjælpe ham - for det er jo altså også jeres arbejdsplads. En ny kendelse i landsretten har nu fastslået med syvtommersøm, at en overenskomst gerne må indeholde aftaler om, at 3F-medlemmer har bedre forhold end ikke medlemmer. Det er jo derfor, at det kun er 3F-medlemmer, som bl.a. får fuld løn under sygdom og barsel, hvor de andre må nøjes med sygedagpenge. Men hvorfor ikke også indgå en lokalaftale om, at det også gælder for andre af Jeres forhold på arbejdspladsen. Det er jo Jer som medlemmer, som betaler for arbejdet med overenskomst og tillidsrepræsentant, så hvorfor skal andre blot have goderne uden at betale? Nu hvor vi har fået rettens ord for, at vi gerne må sikre 3F-medlemmerne nogle fordele, så lad os da også benytte os af muligheden. Tag en snak med arbejdsgiveren og få sikret, at gratisterne fremover kun får, hvad de betaler for, så de kan mærke, at der selvfølgelig er en fordel ved at blive medlem. Arbejdsgiverforeningen opfordrer jo også selv sine medlemmer til at handle med andre medlemmer, som dermed får nogle fordele. Det skal vi da også gøre, og arbejdsgiverne bør jo være enige med os. Så kom i gang ude på arbejdspladsen - og vis, at den grafiske branche fortsat er i stand til at kunne sætte dagsordenen på arbejdsmarkedet. Det er der så sandelig også brug for... P P Af Jan Guldmann, formand for den grafiske gruppe i 3F Randers/Århus

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger,

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger, LØNFORHANDLINGER MIDT I EN FREMGANG De danske industrivirksomheder har haft en markant fremgang i produktivitet og eksport i de seneste år samtidig med, at omkostningerne er bremset op. Og de seneste tal

Læs mere

En seniorjobansat, der er alle pengene værd!

En seniorjobansat, der er alle pengene værd! 29 oktober 2015 Nr. 9-29. oktober 2015. Nr. 9 En seniorjobansat, der er alle pengene værd! Elsebeth Schytzner, der arbejder i Ydelsesservice, er blevet ansat som vikar i resten af 2015, efter afslutning

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet

Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet Personalegode og sundhedsfremme i ét Forord I en hverdag, hvor der skal være plads til både familie, fritid og arbejde, er en hjælpende hånd fra arbejdspladsen

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere