Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder"

Transkript

1 Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder Nicole K. Rosenberg Charlotte Juul Sørensen Birgit Bennedsen Dansk Psykolog Forening 7/10/04

2 Klinik for angst og personlighedsforstyrrelser Den Centrale Enhed Psykiatrisk Hospital i Århus Team 1: Chefpsykolog Nicole K. Rosenberg; afdelingslæge Birgit Bennedsen; psykolog Charlotte Juul Sørensen; psykolog Mikkel Arendt; ergoterapeut Signe Nielsen; psykolog Anne Agerbo Østergaard; lektor Esben Hougaard; sekretær Bente Handberg

3 Målgruppe, henvisning og behandling Agorafobi med og uden panikangst Socialfobi OCD Efter henvisning fra speciallæge i psykiatri Gruppeforløb i homogene grupper a 6 ptt. Individuelle forløb Kognitiv terapi Medikamentel behandling Teamet har en række andre opgaver, bl.a. forskning og formidling

4 Angsttilstande Panikangst Agorafobi Socialfobi Anfaldsvis angst Angst for at gå alene væk hjemmefra, tage bus, tog, køre bil, menneskemængder, være alene Angst for samvær med et overskueligt antal personer, såvel for egen præstation som for tegn på angst Generaliseret angst Enkelfobi PTSD OCD Tvangstanker og/eller -handlinger

5 Angsttilstande comorbiditet Angsttilstande forekommer ofte samtidigt Der er stor risiko for at få eller have haft depression samtidig med angst Misbrug forekommer hyppigt sammen med angsttilstande Angsttilstande ses også sammen med personlighedsforstyrrelser, skizofreni og andre psykoser

6 Fælles for kognitiv terapi af alle angsttilstande: De fire hovedmetoder Psykoedukation om lidelsen og terapien Omstrukturering af katastrofetanker Eksponering mod undgåelse Responshindring mod sikkerhedsadfærd Andre metoder anvendes også, herunder medikamentel behandling (SSRI), opmærksomhedsmetoder, aktiv lytning m.fl.

7 Psykoterapi af angsttilstande Tager altid udgangspunkt i symptomerne Og breder sig herfra til bredere aspekter af personligheden Der indgår altid eksponering Behandlingen skal have en vis intensitet, bl.a. gennem hjemmearbejde Kan ikke gennemføres. Hvis pt. er sværere deprimeret

8 Socialfobi Definition hidrører fra Marks og Gelder (1966) Kom med i DSM-III i 1980 Overdreven angst, ubehag i samvær med andre For at komme i centrum, blive vurderet negativt For at afsløre tegn på angst, nervøsitet For kontroltab For at tabe ansigt Undergrupper: Generaliseret, ikke-generaliseret, lejlighedsvis, offensiv

9 Case Eline er 33 år. Hun har altid været tilbageholdende og samvittighedsfuld. Hendes far havde en fysisk lidelse, der indebar hyppige svedudbrud. Hun er som voksen meget bange for at komme til at svede i samvær med andre. Hvis hun blot bliver en smule varm i ansigtet, bliver hun nervøs for at få svedperler på pande og overlæbe og tænker hele tiden på dette. Hun prøver generelt at undgå at tiltrække sig andres opmærksomhed.

10 Case Niels er 42 år. Han er meget vellidt på sit arbejde, da han er stabil og dygtig. Han er flere gange blevet tilbudt en mellemlederstilling, men har efter betænkningstid, afslået. Efter skilsmisse for 8 år siden har han været meget alene. Han bliver meget nervøs, når han skal tale til en forsamling, føler ubehag ved at kritisere andre og undgår generelt at være i centrum for andres opmærksomhed. Han siger ofte nej til invitationer og tager ikke selv initiativ til socialt samvær med andre Han ønsker nu behandling, da han på biblioteket har læst en folder om socialfobi. Han har ikke tidligere vidst at hans tilstand havde en betegnelse.

11 Udvikling af socialfobi Generel psykologisk og biologisk sårbarhed Stressorer Alarm (flere veje: ægte, falsk, indlært, ingen (men ringe færdigheder) Nervøsitet og øget fokus på sig selv Specifik psykologisk sårbarhed Social fobi

12 Socialfobi model Forventningsangst Personlighedstræk Basale antagelser Situation Katastrofetanker Selvfokus Angst Sikkerheds adfærd Undgåelse

13 Katastrofetanker ved socialfobi Negative automatiske tanker basale antagelser - skemata Jeg er kedelig Jeg har ikke noget at sige Alt hvad jeg siger er dummere end det de andre siger Jeg er dårlig til..derfor skal jeg holde en lav profil Jeg skal have total kontrol over min adfærd Jeg er pinlig Hvis de ser jeg sveder, tænker de jeg er et nervevrag Jeg taber ansigt Aktiveres før, under og efter sociale situationer og kan være relativt konstant tilstede

14 Sikkerhedsadfærd og selvfokusering Sikkerhedsadfærd Skjuler hænder, hals Taler ikke, mumler Indtager alkohol Ryger hele tiden Overforbereder sig i situationen Ser hele tiden undersøgende på de andre Selvfokus Ser sig selv udefra Gør sig selv til et socialt objekt Retter opmærksomheden mod fysiske tegn på angst

15 Undgåelse Ophører med at deltage i socialt samvær Ophører med uddannelse Ophører med at gå hjemmefra, når der er risiko for at møde andre Forlader hele tiden sociale situationer Siger nej tak til invitationer Undlader at tale i sociale situationer

16 Kognitiv terapi ved socialfobi Identifikation af belastende situationer Analyse omstrukturering af katastrofetanker Selvfokus øvelse i at etablere og afvikle Adfærdseksperiment og eksponering i sessionen og hjemme Selvaccept fremmes Overforberedelse og efterbearbejdning identificeres og bearbejdes Selvtillid og basale antagelser generelt bearbejdes Vær opmærksom på sociale færdigheder

17 Adfærdseksperimentet i socialfobibehandling Typiske eksempler Gøre noget pinligt og undersøge om konsekvenserne er som forudset (vælte et ølglas på cafe, gøre sig helt opkogt i ansigtet inden samvær med andre, gå på apoteket og bed om kondomer i mindste størrelse) Gøre noget der normalt undgås og undersøg hvad øget selvaccept/ophør af selvfokusering/omstrukturering af katastrofetanker betyder for oplevelsen/præstationen

18 Adfærdseksperiment Dominerende katastrofetanke. Angstvoldende Situation Hvordan kan denne undersøges? Eksperiment Bevis Hvad skete? Konklusion. Hvad lærte du?

19 Adfærdseksperiment Dominerende katastrofetanke. Angstvoldende situation Hvordan kan denne undersøges? Eksperiment Bevis Hvad skete? Konklusion. Hvad lærte du? Kaffepause på arbejde, når alle sidder og taler De andre synes jeg er underlig. De ser væk og smiler til hinanden hvis jeg siger noget Sig noget og undersøg om det frygtede sker To lyttede og spurgte uddybende. To talte sammen om noget andet En så på os smilte og nikkede Det er mig selv der tænker at jeg er underlig. Andre har et neutralt, venligt forhold til mig

20 Arbejdet med basale antagelser, dysfunktionelle strategier og skemata Identificere antagelser og at være dum, forkert, pinlig Finde den indre sætning/tale Undersøge hvilke begrænsninger og byrder samt dysfunktionelle strategier denne lægger på personen Undersøge hvor reglen først kan modificeres/ændres Konstruere ny sætning/tale/regel

21 Kognitiv behandling af panikangst og agorafobi

22 Behandlingsfaser Undersøgelsesfase Metodeintroduktion Eksponeringsfase Tilbagefaldsforebyggelse

23 Panikangstsymptomer Hjertebanken Sveden Rysten Mundtørhed Åndedrætsbesvær Kvælningsfornemmelse Smerter eller trykken i brystet Kvalme eller maveuro Svimmelhed Uvirkelighedsfølelse Frygt for at miste selvkontrollen Dødsangst Kuldegysninger eller hedeture Dødhedsfornemmelser

24 Agorafobi Angst i eller undgåelse af mindst to af følgende situationer: Menneskemængder Offentlige steder Færden alene Færden udenfor hjemmet

25 Case 1 Kvinde på 28 år Tidligere velfungerende psykisk og socialt 1. anfald efter stresset periode Undersøge på skadestuen intet somatisk Flere angstanfald, særlig i bus og når alene hjemme Undgår at køre i bus etc. og være alene Går helst kun ud sammen med kæresten

26 Case 2 42 årig mand, lidt ængstelig person Tidligere depression og angst Psykologbehanding Nu er angsten recidiveret Spontane anfald Bange for hvad angsten gør ved hans liv

27 Problemliste Situation/symptom Angst Undgåe lse Målsætning Alene hjemme Kunne sove alene Køre i bus 7 10 Bustur til Kbh. Uregelmæssig hjerterytme 8 0 Hjertebanken uden angst Sport 9 10 Løbe 3x ugtl alene Andre problemer: Generaliseret angst Mindre bekymret Medicin Trappes ned

28 Baggrund: Mor og mormor angst. Skemata: Jeg er ikke god nok Leveregler: Strategier: Caseformulering 1 Far meget kritisk og stor vægt på facade Jeg skal gøre alting perfekt for at gøre andre tilfredse. Arbejder hårdt, siger aldrig fra

29 Caseformulering 2 Kritisk hændelse forud for debut Stresset periode på arbejde. Problemer i parforhold. Ressourcer socialt og psykologisk God indsigt, målrettet, bedre kontakt med egne behov God støtte fra familien Hindringer for terapien Er tidligere udeblevet fra terapi, når det blev svært Hvordan tackles disse Sige til hvis trangen til udeblivelse melder sig, graduering

30 Psykoedukation Rationalet i kognitiv terapi Diagnoser Angstsymptomer Normalisering af angstreaktioner Årsager til angst Modeller

31 Almen sårbarhed biologisk, psykologisk, socialt Stress/kritiske hændelser Første panikanfald falsk alarm Angst for/overfokusering på tegn på nye anfald; fysiske symptomer og/eller særlige situationer Nyt anfald og/eller Sikkerhedsadfærd og undgåelse

32 Udløsende begivenhed Indre eller ydre Katas trofetanke r Ople vet truss el Krop slige forne mmel ser Forve ntnin ger om angst

33 Forventning om angstprovokerende situation Tvivl og selvk ritik Undg åelse og sikke rheds adfæ rd Nega tive tanke r Angst

34 Metoder i behandlingen Analyse og omstrukturering Gradueret eksponering Interoceptiv eksponering Opmærksomhedsøvelser

35 Analyse og omstrukturering Situation Følelse/f ysiske sympt. Negative aut. tanker Adfærd Mandag morgen i bussen. Angst (8) Svimmel Åndenød Hjerteban ken Jeg falder om Ingen vil hjælpe mig Jeg dør Mærker efter hjertet Ringer til ven på mobil (90 % sikker)

36 Analyse og omstrukturering Situatio n Følelse/ fysiske sympt. Negative aut. tanker Adfærd Alternative tanker Resultat Mandag morgen i bussen. Angst (8) Svimmel Åndenød Hjerteban ken Jeg falder om Ingen vil hjælpe mig Jeg dør (90 % sikker) Mærker efter hjertet Ringer til ven på mobil Det er bare angst Hvis jeg bliver, falder angsten. Jeg kan godt klare det Mindre angst (4) Tiltro til n.a.t. falder til %

37 Gradueret eksponering Mål: Kunne gå i butikker på Strøget 2 timer alene Aktuel angst: 9 Aktuel undgåelse: Trin: Gå i Netto alene 6. Trin: Gå i Kvickly alene 7. Trin: Gå tur på Strøget 1 time 8. Trin: Gå tur på Strøget og gå i butikker 1 time 9. Trin: Gå tur på Strøget og i butikker 2 timer

38 Interoceptiv eksponering Eksponering for kropslige reaktioner: Symptom: Øvelse: Svimmelhed Snurre rundt Åndenød Trække vejret gennem sugerør Uvirkelighedsforn. Stir på neonlys Hjertebanken Løb på stedet, sjippe Fleste symptomer Hyperventilere

39 Interoceptiv eksponering Typiske katastrofetanker: Symptom: Tanker: Svimmelhed Åndenød Uvirkelighedsforn. Hjertebanken hjerte, Jeg besvimer Jeg bliver kvalt Jeg bliver sindssyg Der er noget galt med mit jeg dør

40 Forventninger: Symptomer: Svimmelhed Angst: 8-9 Katastrofetanker: Jeg besvimer Det går aldrig over Alternative tanker: Jeg besvimer ikke af at hyperventilere Hyperventilering

41 Hyperventilering Forventninger: Symptomer: Svimmelhed Angst: 8-9 Katastrofetanker: Jeg besvimer Det går aldrig over Alternative tanker: Jeg besvimer ikke af at hyperventilere Faktisk oplevelse: Symptomers intensitet: 8 Lighed: 9 Angst: 6 Tanker: Jeg besvimede ikke Jeg har selv fremkaldt det Det går hurtigt over

42 Opmærksomhedsøvelser Afledning Lede efter hvide ting Høre efter lyde med lukkede øjne Patientens spontane strategier Fokusering Opmærksomhed på kropssignaler uden at forsøge at ændre Må ikke blive til sikkerhedsadfærd

43 Leveregler og strategier Jeg skal altid gøre alting 100% korrekt Jeg bør altid have fuld kontrol over mig selv Jeg bør klare alting selv Anstrenger sig for at udføre alting perfekt Viser ikke andre, hvordan man har det Søger ikke hjælp

44 Tilbagefaldsforebyggelse Forbered pt. på at tilbagefald er normalt Hvor langt er pt. nået i.f.t. problemlisten Hvad skal der arbejdes videre på og hvordan Hvilke metoder er især vigtige for pt. Risikosituationer Tidlige tegn på tilbagefald Strategier ved tilbagefald

45 Pårørende Præsentation af modellerne og de vigtigste metoder Hvordan støtter man bedst Hvordan forholder man sig i forhold til eksponering Spørgsmål

46 Opfølgningssession efter 3 måneder

47 Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD Birgit E. Bennedsen

48 Disposition for foredrag Definition af OCD karakteristika ved OCD Epidemiologi Ætiologi Medicinsk behandling Den kognitive sygdomsmodel Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling

49 Hvad er OCD (obsessiv kompulsiv tilstand)? Tilstedeværelse af obsessioner og/eller kompulsioner Symptomerne medfører lidelse eller intefererer med dagliglivsfunktioner Varighed mindst 2 uger

50 Obsessioner - tvangstanker Ufrivillige tanker, idéer, forestillinger eller tilskyndelser, som tilbagevendende dukker op i bevidstheden og som medfører ubehag Tankerne er jeg-fremmede, men erkendes som egne tanker

51 Hyppige tvangstanker Tanker om snavs og smitte Tanker om sygdom Tanker om at noget frygteligt skal ske Tanker om at skade sig selv eller andre Tanker med sexuelt eller religiøst indhold Tanker om at ting skal være perfekte eller symmetriske Overtroiske eller magiske tanker

52 Kompulsioner - tvangshandlinger Gentagen, stereotyp ofte rituel adfærd, der af personen erkendes som overdreven og urimelig Adfærden udføres oftest for at forhindre uønskede begivenheder, eller for at reducere det af obsessionerne udløste ubehag Adfærden er ikke lystbetonet

53 Hyppige tvangshandlinger Vask eller rengøring Kontroladfærd (checking) Gentagelseritualer Ordne ting symmetrisk eller efter en bestemt orden Mentale ritualer

54 Epidemiologi Livstidsprævalens ca. 3% Store omkostninger for samfundet og den enkelte Varierende forløb og sværhedsgrad Hyppig comorbiditet (60-70%)

55 OCD og andre psykiske lidelser Depression (mindst 50%) Andre angstlidelser Bipolar affektiv sindslidelse Skizofreni Misbrug Gilles de la Tourette syndrom Spiseforstyrrelser Tvangspræget personlighedsstruktur Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

56 Ætiologiske faktorer Genetiske faktorer Andre biologiske faktorer Psykologiske faktorer? OCD er en hjernesygdom

57 OCD og hjernen Øget hyppighed af OCD ved andre hjernesygdomme Neuroanatomiske forandringer Ændret serotoninmetabolisme Øget aktivitet i kredsløb mellem frontalcortex, thalamus og nucleus caudatus Forandringer normaliseres ved behandlingseffekt

58 Behandlingsmetoder Farmakologisk (70%) Kognitiv adfærdsterapi (70%) Kombinationsbehandling (ECT, TMS, Neurokirurgi)

59 Principper for medikamentel behandling Start med et SSRI Ofte højere dosis end ved depressionsbehandling Op til 3 mdr. inden behandlingseffekt Ved utilfredsstillende effekt skift til andet SSRI Eventuelt supplerende behandling

60 Den kognitive sygdomsmodel Psykisk sygdom er forbundet med forvrænget tænkning Den forvrængede tænkning har baggrund i grundlæggende antagelser om personen selv og omverdenen De grundlæggende antagelser er dannet på baggrund af personens biologiske udrustning, opvækstbetingelser og øvrige livserfaringer

61 Invaderende tanker Invaderende tanker er tanker, forestillinger og impulser, som opstår spontant og ufrivilligt Ved OCD fejltolkes invaderende tanker som værende udtryk for fare (katastrofetolkning)

62 Typisk OCD-logik At tænke på en handling er det samme som at udføre handlingen Tanker kan udløse eller forhindre begivenheder Tanker og egenskaber kan overføres til og fra genstande eller mennesker De følelser og fornemmelser som tvangstanker og tvangshandlinger medfører, opfattes som bevis på at tankerne er virkelighed

63 Typiske antagelser og leveregler ved OCD Jeg er ikke god nok Jeg har et stort ansvar Jeg skal gøre alting perfekt Verden er farlig Jeg er en farlig person Jeg skal have fuldstændig kontrol over mig selv Jeg skal kunne forudse og forhindre begivenheder

64 En kognitiv model for tvangssymptomer Udløsende situation Tvangstanke (tanke/billede/impuls) Tanker om tvangstanke (katastrofetanker) Ubehag (følelser og kropslige symptomer) Undgåelse eller tvangshandlinger (mentale som adfærdsmæssige) Reduktion af ubehag Forstærker tvangshandlingerne

65 En kognitiv model for tvangssymptomer Eksponering Udløsende situation Tvangstanke (tanke/billede/impuls) Omstrukturering Tanker om tvangstanke (katastrofetanker) Responshindring Ubehag (følelser og kropslige symptomer) Undgåelse eller tvangshandlinger (mentale som adfærdsmæssige) Reduktion af ubehag Forstærker tvangshandlingerne

66 Før behandling Grundig diagnosticering og anamnese Rating (f.eks. YBOCS, BDI, SCL-90R) Detaljeret kortlægning af lidelsens centrale elementer: Udløsende faktorer (for tvangstanker eller handlinger) Tvangstankernes indhold, varighed, intensitet Tvangshandlingernes art, varighed, form Undgåelse; art og omfang

67 Hovedmetoder i OCD-behandling Psykoedukation Normalisering Registrering Analyse og omstrukturering Eksponering Responshindring Ændring af basale antagelser/skemata

68 Psykoedukation og normalisering gennemgående metoder Psykoedukation Patienten informeres om - psykopatologi, symptomer, forløb - relevant behandling - årsagsforhold - formål og rationale ved behandlingsmetoder og teknikker Normalisering OCD som normale fænomener i overdreven udgave - ordenssans, småritualer, rengøringsvanvid Almenpsykologisk forståelige aspekter af tilstanden G: NKR

69 Problemliste behandlingsmål Caseformulering Problemliste Problem og mål fastlægges indledningsvis med hovedvægt på tvangssymptomer, men også bredere emner, f.eks. relation til ægtefælle Den subjektive anamnese (caseformulering) - Hvilke faktorer fra opvækst til i dag har sandsynligvis været afgørende for aktuelle tilstand - biologiske faktorer - psykosociale faktorer - grundlæggende tankemønstre (skemata, antagelser) NKR

70 Registrering Pt. registrerer på dags- eller ugebasis et eller flere aspekter af lidelsen og/eller aftalt coping Indebærer en hensigtsmæssig distance til symptomer Giver overblik over omfang Muliggør registrering af forandring

71 Registrering OCD (symptom og coping) Dag Tvangstanke Katastrofetanke Invaderende tanke Tvangs- hindring Handling Neutralise ring se Respons- Udsættelse Undgåel- Trigger situation G: NKR

72 Analyse og omstrukturering Adskiller de vedligeholdende elementer i aktuelle OCD-scenarier Isolerer katastrofetanker Udfordrer katastrofetankerne Muliggør modifikation eller opgivelse af disse samt udvikling af Alternativ tænkning

73 Analyse og omstrukturering ved OCD 5-kolonne-metoden Situation Invaderende tanke Automatisk tanke/kata- Respons Alternativ tanke strofetanke G: NKR

74 Eksponering og responshindring Den mest veldokumenterede behandlingsmetode Planlagt udsættelse for stimuli/situationer, der medfører tvangssymptomer Reduktion/undladelse af tvangshandling Gennemføres oftest gradueret

75 Plan for gradueret eksponering og responshindring ved OCD Subjektivt ubehag Dato G: NKR

76 Plan for pt med checketvang baseret på katastrofetanker om ildløs (patientens ansvar at undgå at boligen og de nærmeste boliger brænder ned) Pejs Komfur Brødrister Strygejern Hårtørrer Fjernsyn Computer Stuelys Clock-radio Undlade at checke fra dato: 11/11 13/11 15/11 17/11 19/11 25/11 29/11??

77 Forandring af basale antagelser ved OCD Antagelser om tænkningen: OCD-logik Antagelser om omverden og personen selv: Høj grad af fare lav grad af mulighed for at cope Tilbagefaldsforebyggende G: NKR

78 Metoder til forandring af antagelser Undersøge beviser for og imod Undersøge konsekvenser af antagelsen Undersøge fordele og ulemper Formulere en alternativ antagelse Psykoedukation Undersøge om antagelsen har et livshistorisk udspring

79 Øvrige metoder i OCD behandling Adfærdseksperiment Re-attribuering af ansvar Aktivitetsplan Flooding Erstatningsaktiviteter Opmærksomhedsøvelser Afledning Fokusering

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser.

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser. Program Teori Demonstrationer KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger, 28. januar 2013. 08.30-09.45 Den kognitive model - Grundbegreber 09.45-10.00 Pause

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Nervøse og angstrelaterede tilstande

Nervøse og angstrelaterede tilstande Nervøse og angstrelaterede tilstande Fysioterapeuter 2011 Plan l Angst l Obsessiv kompulsiv tilstand l Kriser l Dissociativ tilstand l Somatoforme tilstand Angst Fysioterapiuddannelsen Sept 2010 Baggrund

Læs mere

Angstkursus. Efterår 2013. Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus

Angstkursus. Efterår 2013. Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Angstkursus Efterår 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Program 1: Præsentation, forskellige angstformer, perspektiv på

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen.

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Børn og angst Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Dorte Jensen Socialformidler Familieterapeut mpf Privatpraktiserende www.dj4700.dk og Behandler i Børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Når eksamen truer Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012 Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Dagens program Hvad er angst og hvor kommer den fra? Hvad sker

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden Program dag 6 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Angst 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Angstøvelser Stress, angst og depression 12.00

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord Generaliseret angst, socialfobi og panikangst En vejledning til patienter og pårørende Forfattere: Professor, dr. med., chefpsykolog Jørn Halberg Beckmann, Odense Universitetshospital Forskningschef, cand.scient.

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen Panikangst Panikangst En vejledning for patienter og pårørende Udarbejdet af Stig Rasmussen Hvad er et panikanfald? Man går rundt i supermarkedet eller sidder foran TV-avisen og pludselig sker der noget!

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. En vejledning til patienter og pårørende

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. En vejledning til patienter og pårørende Generaliseret angst, socialfobi og panikangst En vejledning til patienter og pårørende Indhold Forord.......................................... 2 Normal angst og sygelig angst.................... 4 Behandlingsmuligheder...........................

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

psykiske lidelser Guide Sådan opdager du Kend symptomerne Sådan bliver du rask sider April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

psykiske lidelser Guide Sådan opdager du Kend symptomerne Sådan bliver du rask sider April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan opdager du psykiske lidelser Kend symptomerne Sådan bliver du rask 16 sider Psykiske lidelser INDHOLD: Hver tiende er syg

Læs mere

Leif Schwensen. Til henvisende sagsbehandler/sociallæge

Leif Schwensen. Til henvisende sagsbehandler/sociallæge Til henvisende sagsbehandler/sociallæge For at en person vil være egnet til forsamtale/visitering hos Jysk Psykologcenter, skal de opleve Fysiske symptomer det kan være hjertebanken, svimmelhed, sveden

Læs mere

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre?

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre? Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Lene Iversen & Bjarne Lühr Hansen Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Tegninger: Morten Voigt Frydenlund Eksamensangst hvad kan jeg gøre 2. udgave, 1. oplag, 2007 Forfatterne

Læs mere

Kognitiv behandling af angsttilstande

Kognitiv behandling af angsttilstande KOGNITIV TERAPI 1471 Kognitiv behandling af angsttilstande Lennart Holm & Pia Callesen Angst- og depressionsbehandling er et kerneområde i kognitiv terapi. Vi bringer her en forbilledlig kort og klar kognitiv

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Selvkompetence-Guide

Selvkompetence-Guide Selvkompetence-Guide 1. Formålet med værktøjet Værktøjet er en hjælp til at afklare elevens selvkompetence i forhold til: Opmærksomhed på egne følelser Balanceret følelseshåndtering Bruge egne følelser

Læs mere

Angst- og panikanfald

Angst- og panikanfald Bo Fischer-Nielsen og Trine Fredtoft Studenterrådgivningen 2005 Studenterrådgivningen Indhold Hvad er et angstanfald? 1 Hvorfor får man angstanfald? 2 Hvad er de hyppigst forekommende symptomer ved et

Læs mere

Å ANGSTEN om angstlidelser blandt unge

Å ANGSTEN om angstlidelser blandt unge Per Straarup Søndergaard Å ANGSTEN N om angstlidelser blandt unge Når angsten tager magten om angstlidelser blandt unge Per Straarup Søndergaard 2009 Per Straarup Søndergaard & 1. udgave, 1. oplag 2009.

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

Socialangst i et vist omfang er altså normalt, og noget vi alle oplever af og til som en del af livets vilkår.

Socialangst i et vist omfang er altså normalt, og noget vi alle oplever af og til som en del af livets vilkår. Socialangst Frygter du konstant, at du vil gøre dig pinligt bemærket? Bekymrer du dig ekstremt meget om, hvad andre tænker om dig? Sætter du gerne dig selv gennem et tredjegradsforhør i forhold til alle

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Sårbare team og familieambulatoriet, Skejby Sygehus 3. december 2012 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Program dag 1. Den sorte boks INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI DET KOGNITIVE PARADIGME 12-01-2015. v/ psykolog Niels Baden

Program dag 1. Den sorte boks INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI DET KOGNITIVE PARADIGME 12-01-2015. v/ psykolog Niels Baden Program dag 1 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI v/ psykolog Niels Baden Det kognitive paradigme historisk rids Uddannelsens opbygning og formål Forventningafstemning Kaffepause Kognitive

Læs mere

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur 1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur Kognitiv terapi følger denne recept 1. Etablering af alliance 2. Grundigt assessment basisvurdering af problemet 3. Mål for behandlingen hvad er det, der skal

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Alkohol og depression

Alkohol og depression Alkohol og depression Dansk Selskab for Affektive Sindslidelser 21.11 2013 Speciallæge, dr.med., phd. Jakob Ulrichsen 1 Alkohol & depression 1998 Artikel Ralf Hemmingsen Ophør med alkoholmisbrug 80 % ville

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Socialfobi. Oplysning til patienter og pårørende om

Socialfobi. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Socialfobi Udarbejdet af: Marianne Breds Geoffroy, Speciallæge i Psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst 2 Angst i samvær

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Å ANGSTEN om angstlidelser blandt unge

Å ANGSTEN om angstlidelser blandt unge Per Straarup Søndergaard Å ANGSTEN N om angstlidelser blandt unge TURBINE forlaget Når angsten tager magten om angstlidelser blandt unge Per Straarup Søndergaard 2009 Per Straarup Søndergaard & TURBINE

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst 2 Foto: www.wix.com/jessetherrien/photo

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær 2

Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær 2 Uddelingskopier www.capopus.dk Kognitiv baseret træning af sociale færdigheder Allan Fohlmann Cand. psyk. aut. Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Sikon 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Selvforståelsesforløb * Hvordan fungerer hjernen * Personlighed sociale evner * Kognitiv

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg Psykologisk behandling af søvnproblemers Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Søvn og livskvalitet Baggrund Søvnløshed er et udbredt problem, som medfører forringet livskvalitet Medicinsk behandling

Læs mere

Fra teori til praksis -arbejdet med unge og deres netværk

Fra teori til praksis -arbejdet med unge og deres netværk Fra teori til praksis -arbejdet med unge og deres netværk Unge, angst og isolation Temadag på Holmstrupgård 23. September 2014 Holmstrupgård - socialpsykiatri for unge Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand

Læs mere

Bange, mere bange, angst

Bange, mere bange, angst Bange, mere bange, angst Kerstin Hellstöm, Åsa Hanell & Lisa Liberman Bange, mere bange, angst Når børn og unge får psykiske problemer Frydenlund Bange, mere bange, angst Når børn og unge får psykiske

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere