Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder"

Transkript

1 Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder Nicole K. Rosenberg Charlotte Juul Sørensen Birgit Bennedsen Dansk Psykolog Forening 7/10/04

2 Klinik for angst og personlighedsforstyrrelser Den Centrale Enhed Psykiatrisk Hospital i Århus Team 1: Chefpsykolog Nicole K. Rosenberg; afdelingslæge Birgit Bennedsen; psykolog Charlotte Juul Sørensen; psykolog Mikkel Arendt; ergoterapeut Signe Nielsen; psykolog Anne Agerbo Østergaard; lektor Esben Hougaard; sekretær Bente Handberg

3 Målgruppe, henvisning og behandling Agorafobi med og uden panikangst Socialfobi OCD Efter henvisning fra speciallæge i psykiatri Gruppeforløb i homogene grupper a 6 ptt. Individuelle forløb Kognitiv terapi Medikamentel behandling Teamet har en række andre opgaver, bl.a. forskning og formidling

4 Angsttilstande Panikangst Agorafobi Socialfobi Anfaldsvis angst Angst for at gå alene væk hjemmefra, tage bus, tog, køre bil, menneskemængder, være alene Angst for samvær med et overskueligt antal personer, såvel for egen præstation som for tegn på angst Generaliseret angst Enkelfobi PTSD OCD Tvangstanker og/eller -handlinger

5 Angsttilstande comorbiditet Angsttilstande forekommer ofte samtidigt Der er stor risiko for at få eller have haft depression samtidig med angst Misbrug forekommer hyppigt sammen med angsttilstande Angsttilstande ses også sammen med personlighedsforstyrrelser, skizofreni og andre psykoser

6 Fælles for kognitiv terapi af alle angsttilstande: De fire hovedmetoder Psykoedukation om lidelsen og terapien Omstrukturering af katastrofetanker Eksponering mod undgåelse Responshindring mod sikkerhedsadfærd Andre metoder anvendes også, herunder medikamentel behandling (SSRI), opmærksomhedsmetoder, aktiv lytning m.fl.

7 Psykoterapi af angsttilstande Tager altid udgangspunkt i symptomerne Og breder sig herfra til bredere aspekter af personligheden Der indgår altid eksponering Behandlingen skal have en vis intensitet, bl.a. gennem hjemmearbejde Kan ikke gennemføres. Hvis pt. er sværere deprimeret

8 Socialfobi Definition hidrører fra Marks og Gelder (1966) Kom med i DSM-III i 1980 Overdreven angst, ubehag i samvær med andre For at komme i centrum, blive vurderet negativt For at afsløre tegn på angst, nervøsitet For kontroltab For at tabe ansigt Undergrupper: Generaliseret, ikke-generaliseret, lejlighedsvis, offensiv

9 Case Eline er 33 år. Hun har altid været tilbageholdende og samvittighedsfuld. Hendes far havde en fysisk lidelse, der indebar hyppige svedudbrud. Hun er som voksen meget bange for at komme til at svede i samvær med andre. Hvis hun blot bliver en smule varm i ansigtet, bliver hun nervøs for at få svedperler på pande og overlæbe og tænker hele tiden på dette. Hun prøver generelt at undgå at tiltrække sig andres opmærksomhed.

10 Case Niels er 42 år. Han er meget vellidt på sit arbejde, da han er stabil og dygtig. Han er flere gange blevet tilbudt en mellemlederstilling, men har efter betænkningstid, afslået. Efter skilsmisse for 8 år siden har han været meget alene. Han bliver meget nervøs, når han skal tale til en forsamling, føler ubehag ved at kritisere andre og undgår generelt at være i centrum for andres opmærksomhed. Han siger ofte nej til invitationer og tager ikke selv initiativ til socialt samvær med andre Han ønsker nu behandling, da han på biblioteket har læst en folder om socialfobi. Han har ikke tidligere vidst at hans tilstand havde en betegnelse.

11 Udvikling af socialfobi Generel psykologisk og biologisk sårbarhed Stressorer Alarm (flere veje: ægte, falsk, indlært, ingen (men ringe færdigheder) Nervøsitet og øget fokus på sig selv Specifik psykologisk sårbarhed Social fobi

12 Socialfobi model Forventningsangst Personlighedstræk Basale antagelser Situation Katastrofetanker Selvfokus Angst Sikkerheds adfærd Undgåelse

13 Katastrofetanker ved socialfobi Negative automatiske tanker basale antagelser - skemata Jeg er kedelig Jeg har ikke noget at sige Alt hvad jeg siger er dummere end det de andre siger Jeg er dårlig til..derfor skal jeg holde en lav profil Jeg skal have total kontrol over min adfærd Jeg er pinlig Hvis de ser jeg sveder, tænker de jeg er et nervevrag Jeg taber ansigt Aktiveres før, under og efter sociale situationer og kan være relativt konstant tilstede

14 Sikkerhedsadfærd og selvfokusering Sikkerhedsadfærd Skjuler hænder, hals Taler ikke, mumler Indtager alkohol Ryger hele tiden Overforbereder sig i situationen Ser hele tiden undersøgende på de andre Selvfokus Ser sig selv udefra Gør sig selv til et socialt objekt Retter opmærksomheden mod fysiske tegn på angst

15 Undgåelse Ophører med at deltage i socialt samvær Ophører med uddannelse Ophører med at gå hjemmefra, når der er risiko for at møde andre Forlader hele tiden sociale situationer Siger nej tak til invitationer Undlader at tale i sociale situationer

16 Kognitiv terapi ved socialfobi Identifikation af belastende situationer Analyse omstrukturering af katastrofetanker Selvfokus øvelse i at etablere og afvikle Adfærdseksperiment og eksponering i sessionen og hjemme Selvaccept fremmes Overforberedelse og efterbearbejdning identificeres og bearbejdes Selvtillid og basale antagelser generelt bearbejdes Vær opmærksom på sociale færdigheder

17 Adfærdseksperimentet i socialfobibehandling Typiske eksempler Gøre noget pinligt og undersøge om konsekvenserne er som forudset (vælte et ølglas på cafe, gøre sig helt opkogt i ansigtet inden samvær med andre, gå på apoteket og bed om kondomer i mindste størrelse) Gøre noget der normalt undgås og undersøg hvad øget selvaccept/ophør af selvfokusering/omstrukturering af katastrofetanker betyder for oplevelsen/præstationen

18 Adfærdseksperiment Dominerende katastrofetanke. Angstvoldende Situation Hvordan kan denne undersøges? Eksperiment Bevis Hvad skete? Konklusion. Hvad lærte du?

19 Adfærdseksperiment Dominerende katastrofetanke. Angstvoldende situation Hvordan kan denne undersøges? Eksperiment Bevis Hvad skete? Konklusion. Hvad lærte du? Kaffepause på arbejde, når alle sidder og taler De andre synes jeg er underlig. De ser væk og smiler til hinanden hvis jeg siger noget Sig noget og undersøg om det frygtede sker To lyttede og spurgte uddybende. To talte sammen om noget andet En så på os smilte og nikkede Det er mig selv der tænker at jeg er underlig. Andre har et neutralt, venligt forhold til mig

20 Arbejdet med basale antagelser, dysfunktionelle strategier og skemata Identificere antagelser og at være dum, forkert, pinlig Finde den indre sætning/tale Undersøge hvilke begrænsninger og byrder samt dysfunktionelle strategier denne lægger på personen Undersøge hvor reglen først kan modificeres/ændres Konstruere ny sætning/tale/regel

21 Kognitiv behandling af panikangst og agorafobi

22 Behandlingsfaser Undersøgelsesfase Metodeintroduktion Eksponeringsfase Tilbagefaldsforebyggelse

23 Panikangstsymptomer Hjertebanken Sveden Rysten Mundtørhed Åndedrætsbesvær Kvælningsfornemmelse Smerter eller trykken i brystet Kvalme eller maveuro Svimmelhed Uvirkelighedsfølelse Frygt for at miste selvkontrollen Dødsangst Kuldegysninger eller hedeture Dødhedsfornemmelser

24 Agorafobi Angst i eller undgåelse af mindst to af følgende situationer: Menneskemængder Offentlige steder Færden alene Færden udenfor hjemmet

25 Case 1 Kvinde på 28 år Tidligere velfungerende psykisk og socialt 1. anfald efter stresset periode Undersøge på skadestuen intet somatisk Flere angstanfald, særlig i bus og når alene hjemme Undgår at køre i bus etc. og være alene Går helst kun ud sammen med kæresten

26 Case 2 42 årig mand, lidt ængstelig person Tidligere depression og angst Psykologbehanding Nu er angsten recidiveret Spontane anfald Bange for hvad angsten gør ved hans liv

27 Problemliste Situation/symptom Angst Undgåe lse Målsætning Alene hjemme Kunne sove alene Køre i bus 7 10 Bustur til Kbh. Uregelmæssig hjerterytme 8 0 Hjertebanken uden angst Sport 9 10 Løbe 3x ugtl alene Andre problemer: Generaliseret angst Mindre bekymret Medicin Trappes ned

28 Baggrund: Mor og mormor angst. Skemata: Jeg er ikke god nok Leveregler: Strategier: Caseformulering 1 Far meget kritisk og stor vægt på facade Jeg skal gøre alting perfekt for at gøre andre tilfredse. Arbejder hårdt, siger aldrig fra

29 Caseformulering 2 Kritisk hændelse forud for debut Stresset periode på arbejde. Problemer i parforhold. Ressourcer socialt og psykologisk God indsigt, målrettet, bedre kontakt med egne behov God støtte fra familien Hindringer for terapien Er tidligere udeblevet fra terapi, når det blev svært Hvordan tackles disse Sige til hvis trangen til udeblivelse melder sig, graduering

30 Psykoedukation Rationalet i kognitiv terapi Diagnoser Angstsymptomer Normalisering af angstreaktioner Årsager til angst Modeller

31 Almen sårbarhed biologisk, psykologisk, socialt Stress/kritiske hændelser Første panikanfald falsk alarm Angst for/overfokusering på tegn på nye anfald; fysiske symptomer og/eller særlige situationer Nyt anfald og/eller Sikkerhedsadfærd og undgåelse

32 Udløsende begivenhed Indre eller ydre Katas trofetanke r Ople vet truss el Krop slige forne mmel ser Forve ntnin ger om angst

33 Forventning om angstprovokerende situation Tvivl og selvk ritik Undg åelse og sikke rheds adfæ rd Nega tive tanke r Angst

34 Metoder i behandlingen Analyse og omstrukturering Gradueret eksponering Interoceptiv eksponering Opmærksomhedsøvelser

35 Analyse og omstrukturering Situation Følelse/f ysiske sympt. Negative aut. tanker Adfærd Mandag morgen i bussen. Angst (8) Svimmel Åndenød Hjerteban ken Jeg falder om Ingen vil hjælpe mig Jeg dør Mærker efter hjertet Ringer til ven på mobil (90 % sikker)

36 Analyse og omstrukturering Situatio n Følelse/ fysiske sympt. Negative aut. tanker Adfærd Alternative tanker Resultat Mandag morgen i bussen. Angst (8) Svimmel Åndenød Hjerteban ken Jeg falder om Ingen vil hjælpe mig Jeg dør (90 % sikker) Mærker efter hjertet Ringer til ven på mobil Det er bare angst Hvis jeg bliver, falder angsten. Jeg kan godt klare det Mindre angst (4) Tiltro til n.a.t. falder til %

37 Gradueret eksponering Mål: Kunne gå i butikker på Strøget 2 timer alene Aktuel angst: 9 Aktuel undgåelse: Trin: Gå i Netto alene 6. Trin: Gå i Kvickly alene 7. Trin: Gå tur på Strøget 1 time 8. Trin: Gå tur på Strøget og gå i butikker 1 time 9. Trin: Gå tur på Strøget og i butikker 2 timer

38 Interoceptiv eksponering Eksponering for kropslige reaktioner: Symptom: Øvelse: Svimmelhed Snurre rundt Åndenød Trække vejret gennem sugerør Uvirkelighedsforn. Stir på neonlys Hjertebanken Løb på stedet, sjippe Fleste symptomer Hyperventilere

39 Interoceptiv eksponering Typiske katastrofetanker: Symptom: Tanker: Svimmelhed Åndenød Uvirkelighedsforn. Hjertebanken hjerte, Jeg besvimer Jeg bliver kvalt Jeg bliver sindssyg Der er noget galt med mit jeg dør

40 Forventninger: Symptomer: Svimmelhed Angst: 8-9 Katastrofetanker: Jeg besvimer Det går aldrig over Alternative tanker: Jeg besvimer ikke af at hyperventilere Hyperventilering

41 Hyperventilering Forventninger: Symptomer: Svimmelhed Angst: 8-9 Katastrofetanker: Jeg besvimer Det går aldrig over Alternative tanker: Jeg besvimer ikke af at hyperventilere Faktisk oplevelse: Symptomers intensitet: 8 Lighed: 9 Angst: 6 Tanker: Jeg besvimede ikke Jeg har selv fremkaldt det Det går hurtigt over

42 Opmærksomhedsøvelser Afledning Lede efter hvide ting Høre efter lyde med lukkede øjne Patientens spontane strategier Fokusering Opmærksomhed på kropssignaler uden at forsøge at ændre Må ikke blive til sikkerhedsadfærd

43 Leveregler og strategier Jeg skal altid gøre alting 100% korrekt Jeg bør altid have fuld kontrol over mig selv Jeg bør klare alting selv Anstrenger sig for at udføre alting perfekt Viser ikke andre, hvordan man har det Søger ikke hjælp

44 Tilbagefaldsforebyggelse Forbered pt. på at tilbagefald er normalt Hvor langt er pt. nået i.f.t. problemlisten Hvad skal der arbejdes videre på og hvordan Hvilke metoder er især vigtige for pt. Risikosituationer Tidlige tegn på tilbagefald Strategier ved tilbagefald

45 Pårørende Præsentation af modellerne og de vigtigste metoder Hvordan støtter man bedst Hvordan forholder man sig i forhold til eksponering Spørgsmål

46 Opfølgningssession efter 3 måneder

47 Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD Birgit E. Bennedsen

48 Disposition for foredrag Definition af OCD karakteristika ved OCD Epidemiologi Ætiologi Medicinsk behandling Den kognitive sygdomsmodel Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling

49 Hvad er OCD (obsessiv kompulsiv tilstand)? Tilstedeværelse af obsessioner og/eller kompulsioner Symptomerne medfører lidelse eller intefererer med dagliglivsfunktioner Varighed mindst 2 uger

50 Obsessioner - tvangstanker Ufrivillige tanker, idéer, forestillinger eller tilskyndelser, som tilbagevendende dukker op i bevidstheden og som medfører ubehag Tankerne er jeg-fremmede, men erkendes som egne tanker

51 Hyppige tvangstanker Tanker om snavs og smitte Tanker om sygdom Tanker om at noget frygteligt skal ske Tanker om at skade sig selv eller andre Tanker med sexuelt eller religiøst indhold Tanker om at ting skal være perfekte eller symmetriske Overtroiske eller magiske tanker

52 Kompulsioner - tvangshandlinger Gentagen, stereotyp ofte rituel adfærd, der af personen erkendes som overdreven og urimelig Adfærden udføres oftest for at forhindre uønskede begivenheder, eller for at reducere det af obsessionerne udløste ubehag Adfærden er ikke lystbetonet

53 Hyppige tvangshandlinger Vask eller rengøring Kontroladfærd (checking) Gentagelseritualer Ordne ting symmetrisk eller efter en bestemt orden Mentale ritualer

54 Epidemiologi Livstidsprævalens ca. 3% Store omkostninger for samfundet og den enkelte Varierende forløb og sværhedsgrad Hyppig comorbiditet (60-70%)

55 OCD og andre psykiske lidelser Depression (mindst 50%) Andre angstlidelser Bipolar affektiv sindslidelse Skizofreni Misbrug Gilles de la Tourette syndrom Spiseforstyrrelser Tvangspræget personlighedsstruktur Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

56 Ætiologiske faktorer Genetiske faktorer Andre biologiske faktorer Psykologiske faktorer? OCD er en hjernesygdom

57 OCD og hjernen Øget hyppighed af OCD ved andre hjernesygdomme Neuroanatomiske forandringer Ændret serotoninmetabolisme Øget aktivitet i kredsløb mellem frontalcortex, thalamus og nucleus caudatus Forandringer normaliseres ved behandlingseffekt

58 Behandlingsmetoder Farmakologisk (70%) Kognitiv adfærdsterapi (70%) Kombinationsbehandling (ECT, TMS, Neurokirurgi)

59 Principper for medikamentel behandling Start med et SSRI Ofte højere dosis end ved depressionsbehandling Op til 3 mdr. inden behandlingseffekt Ved utilfredsstillende effekt skift til andet SSRI Eventuelt supplerende behandling

60 Den kognitive sygdomsmodel Psykisk sygdom er forbundet med forvrænget tænkning Den forvrængede tænkning har baggrund i grundlæggende antagelser om personen selv og omverdenen De grundlæggende antagelser er dannet på baggrund af personens biologiske udrustning, opvækstbetingelser og øvrige livserfaringer

61 Invaderende tanker Invaderende tanker er tanker, forestillinger og impulser, som opstår spontant og ufrivilligt Ved OCD fejltolkes invaderende tanker som værende udtryk for fare (katastrofetolkning)

62 Typisk OCD-logik At tænke på en handling er det samme som at udføre handlingen Tanker kan udløse eller forhindre begivenheder Tanker og egenskaber kan overføres til og fra genstande eller mennesker De følelser og fornemmelser som tvangstanker og tvangshandlinger medfører, opfattes som bevis på at tankerne er virkelighed

63 Typiske antagelser og leveregler ved OCD Jeg er ikke god nok Jeg har et stort ansvar Jeg skal gøre alting perfekt Verden er farlig Jeg er en farlig person Jeg skal have fuldstændig kontrol over mig selv Jeg skal kunne forudse og forhindre begivenheder

64 En kognitiv model for tvangssymptomer Udløsende situation Tvangstanke (tanke/billede/impuls) Tanker om tvangstanke (katastrofetanker) Ubehag (følelser og kropslige symptomer) Undgåelse eller tvangshandlinger (mentale som adfærdsmæssige) Reduktion af ubehag Forstærker tvangshandlingerne

65 En kognitiv model for tvangssymptomer Eksponering Udløsende situation Tvangstanke (tanke/billede/impuls) Omstrukturering Tanker om tvangstanke (katastrofetanker) Responshindring Ubehag (følelser og kropslige symptomer) Undgåelse eller tvangshandlinger (mentale som adfærdsmæssige) Reduktion af ubehag Forstærker tvangshandlingerne

66 Før behandling Grundig diagnosticering og anamnese Rating (f.eks. YBOCS, BDI, SCL-90R) Detaljeret kortlægning af lidelsens centrale elementer: Udløsende faktorer (for tvangstanker eller handlinger) Tvangstankernes indhold, varighed, intensitet Tvangshandlingernes art, varighed, form Undgåelse; art og omfang

67 Hovedmetoder i OCD-behandling Psykoedukation Normalisering Registrering Analyse og omstrukturering Eksponering Responshindring Ændring af basale antagelser/skemata

68 Psykoedukation og normalisering gennemgående metoder Psykoedukation Patienten informeres om - psykopatologi, symptomer, forløb - relevant behandling - årsagsforhold - formål og rationale ved behandlingsmetoder og teknikker Normalisering OCD som normale fænomener i overdreven udgave - ordenssans, småritualer, rengøringsvanvid Almenpsykologisk forståelige aspekter af tilstanden G: NKR

69 Problemliste behandlingsmål Caseformulering Problemliste Problem og mål fastlægges indledningsvis med hovedvægt på tvangssymptomer, men også bredere emner, f.eks. relation til ægtefælle Den subjektive anamnese (caseformulering) - Hvilke faktorer fra opvækst til i dag har sandsynligvis været afgørende for aktuelle tilstand - biologiske faktorer - psykosociale faktorer - grundlæggende tankemønstre (skemata, antagelser) NKR

70 Registrering Pt. registrerer på dags- eller ugebasis et eller flere aspekter af lidelsen og/eller aftalt coping Indebærer en hensigtsmæssig distance til symptomer Giver overblik over omfang Muliggør registrering af forandring

71 Registrering OCD (symptom og coping) Dag Tvangstanke Katastrofetanke Invaderende tanke Tvangs- hindring Handling Neutralise ring se Respons- Udsættelse Undgåel- Trigger situation G: NKR

72 Analyse og omstrukturering Adskiller de vedligeholdende elementer i aktuelle OCD-scenarier Isolerer katastrofetanker Udfordrer katastrofetankerne Muliggør modifikation eller opgivelse af disse samt udvikling af Alternativ tænkning

73 Analyse og omstrukturering ved OCD 5-kolonne-metoden Situation Invaderende tanke Automatisk tanke/kata- Respons Alternativ tanke strofetanke G: NKR

74 Eksponering og responshindring Den mest veldokumenterede behandlingsmetode Planlagt udsættelse for stimuli/situationer, der medfører tvangssymptomer Reduktion/undladelse af tvangshandling Gennemføres oftest gradueret

75 Plan for gradueret eksponering og responshindring ved OCD Subjektivt ubehag Dato G: NKR

76 Plan for pt med checketvang baseret på katastrofetanker om ildløs (patientens ansvar at undgå at boligen og de nærmeste boliger brænder ned) Pejs Komfur Brødrister Strygejern Hårtørrer Fjernsyn Computer Stuelys Clock-radio Undlade at checke fra dato: 11/11 13/11 15/11 17/11 19/11 25/11 29/11??

77 Forandring af basale antagelser ved OCD Antagelser om tænkningen: OCD-logik Antagelser om omverden og personen selv: Høj grad af fare lav grad af mulighed for at cope Tilbagefaldsforebyggende G: NKR

78 Metoder til forandring af antagelser Undersøge beviser for og imod Undersøge konsekvenser af antagelsen Undersøge fordele og ulemper Formulere en alternativ antagelse Psykoedukation Undersøge om antagelsen har et livshistorisk udspring

79 Øvrige metoder i OCD behandling Adfærdseksperiment Re-attribuering af ansvar Aktivitetsplan Flooding Erstatningsaktiviteter Opmærksomhedsøvelser Afledning Fokusering

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden Program dag 6 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Angst 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Angstøvelser Stress, angst og depression 12.00

Læs mere

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi Arbejdsskemaer til kognitiv terapi 1 psykoedukation, socialisering Skema 1 Kognitiv terapi Skema 2 Introduktion til kognitiv terapi 2 modeller Skema 3 Kognitiv model Skema 4 Kognitiv model for depression

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl.

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst 2 Foto: www.wix.com/jessetherrien/photo

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet April 2006 14 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Generaliseret angst Søde læger = raske patienter Forskning: socialfobi i Århus Angstforeningen i fællesråd Selvhjælp på nettet Årsrapport for

Læs mere

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen Panikangst Panikangst En vejledning for patienter og pårørende Udarbejdet af Stig Rasmussen Hvad er et panikanfald? Man går rundt i supermarkedet eller sidder foran TV-avisen og pludselig sker der noget!

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 PSYKOEDUKATION 4 AT VÆRE GOD NOK 5 REGISTRERINGSSKEMA/LOGBOG 6 FORDELE-ULEMPE SKEMA 7 SKALERINGSMODELLER

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere

Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer

Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer Arbejdsskemaer Her finder du de 113 arbejdsskemaer, der hører til bogen Kognitiv terapi nyeste udvikling. Du kan her danne dig et indtryk af skemaerne, som kan downloades og printes i fuld A4-størrelse.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002 www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002 DEN EVIGE ANGST Ovenstående er malet af den hollandske billedkunstner Pieter Bruegel den ældre i 1559. Titlen er: flamske

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste Nr. 24 april 2009 www.angstforeningen.dk Foto: Noël Zia Lee (flickr/cc) Tema: angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg En kortfattet beskrivelse af angstens psykologi, fysiologi og behandling af overlæge i psykiatri Sebastian Swane Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Tema: Angst og arbejde. Stress på grund af jobbet. Fremtidens behandling. Tillykke! OCD-foreningen. Festligt startskud

Tema: Angst og arbejde. Stress på grund af jobbet. Fremtidens behandling. Tillykke! OCD-foreningen. Festligt startskud Nr. 19 december 2007 www.angstforeningen.dk Tema: Angst og arbejde Stress på grund af jobbet Fremtidens behandling Tillykke! OCD-foreningen Festligt startskud 4 8 11 14 Redaktion: Kamma Kaspersen (ans.

Læs mere

AngstAvisen. Tema: enkeltfobier Regionskonferencer Fremtidens behandling Psykoterapi anno 2007 Opdragelse til ængstelse Nye bestyrelsesmedlemmer

AngstAvisen. Tema: enkeltfobier Regionskonferencer Fremtidens behandling Psykoterapi anno 2007 Opdragelse til ængstelse Nye bestyrelsesmedlemmer Juli 2007 18 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: enkeltfobier Regionskonferencer Fremtidens behandling Psykoterapi anno 2007 Opdragelse til ængstelse Nye bestyrelsesmedlemmer ISSN 1601-8591 www.angstforeningen.dk

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere