Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder"

Transkript

1 Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder Nicole K. Rosenberg Charlotte Juul Sørensen Birgit Bennedsen Dansk Psykolog Forening 7/10/04

2 Klinik for angst og personlighedsforstyrrelser Den Centrale Enhed Psykiatrisk Hospital i Århus Team 1: Chefpsykolog Nicole K. Rosenberg; afdelingslæge Birgit Bennedsen; psykolog Charlotte Juul Sørensen; psykolog Mikkel Arendt; ergoterapeut Signe Nielsen; psykolog Anne Agerbo Østergaard; lektor Esben Hougaard; sekretær Bente Handberg

3 Målgruppe, henvisning og behandling Agorafobi med og uden panikangst Socialfobi OCD Efter henvisning fra speciallæge i psykiatri Gruppeforløb i homogene grupper a 6 ptt. Individuelle forløb Kognitiv terapi Medikamentel behandling Teamet har en række andre opgaver, bl.a. forskning og formidling

4 Angsttilstande Panikangst Agorafobi Socialfobi Anfaldsvis angst Angst for at gå alene væk hjemmefra, tage bus, tog, køre bil, menneskemængder, være alene Angst for samvær med et overskueligt antal personer, såvel for egen præstation som for tegn på angst Generaliseret angst Enkelfobi PTSD OCD Tvangstanker og/eller -handlinger

5 Angsttilstande comorbiditet Angsttilstande forekommer ofte samtidigt Der er stor risiko for at få eller have haft depression samtidig med angst Misbrug forekommer hyppigt sammen med angsttilstande Angsttilstande ses også sammen med personlighedsforstyrrelser, skizofreni og andre psykoser

6 Fælles for kognitiv terapi af alle angsttilstande: De fire hovedmetoder Psykoedukation om lidelsen og terapien Omstrukturering af katastrofetanker Eksponering mod undgåelse Responshindring mod sikkerhedsadfærd Andre metoder anvendes også, herunder medikamentel behandling (SSRI), opmærksomhedsmetoder, aktiv lytning m.fl.

7 Psykoterapi af angsttilstande Tager altid udgangspunkt i symptomerne Og breder sig herfra til bredere aspekter af personligheden Der indgår altid eksponering Behandlingen skal have en vis intensitet, bl.a. gennem hjemmearbejde Kan ikke gennemføres. Hvis pt. er sværere deprimeret

8 Socialfobi Definition hidrører fra Marks og Gelder (1966) Kom med i DSM-III i 1980 Overdreven angst, ubehag i samvær med andre For at komme i centrum, blive vurderet negativt For at afsløre tegn på angst, nervøsitet For kontroltab For at tabe ansigt Undergrupper: Generaliseret, ikke-generaliseret, lejlighedsvis, offensiv

9 Case Eline er 33 år. Hun har altid været tilbageholdende og samvittighedsfuld. Hendes far havde en fysisk lidelse, der indebar hyppige svedudbrud. Hun er som voksen meget bange for at komme til at svede i samvær med andre. Hvis hun blot bliver en smule varm i ansigtet, bliver hun nervøs for at få svedperler på pande og overlæbe og tænker hele tiden på dette. Hun prøver generelt at undgå at tiltrække sig andres opmærksomhed.

10 Case Niels er 42 år. Han er meget vellidt på sit arbejde, da han er stabil og dygtig. Han er flere gange blevet tilbudt en mellemlederstilling, men har efter betænkningstid, afslået. Efter skilsmisse for 8 år siden har han været meget alene. Han bliver meget nervøs, når han skal tale til en forsamling, føler ubehag ved at kritisere andre og undgår generelt at være i centrum for andres opmærksomhed. Han siger ofte nej til invitationer og tager ikke selv initiativ til socialt samvær med andre Han ønsker nu behandling, da han på biblioteket har læst en folder om socialfobi. Han har ikke tidligere vidst at hans tilstand havde en betegnelse.

11 Udvikling af socialfobi Generel psykologisk og biologisk sårbarhed Stressorer Alarm (flere veje: ægte, falsk, indlært, ingen (men ringe færdigheder) Nervøsitet og øget fokus på sig selv Specifik psykologisk sårbarhed Social fobi

12 Socialfobi model Forventningsangst Personlighedstræk Basale antagelser Situation Katastrofetanker Selvfokus Angst Sikkerheds adfærd Undgåelse

13 Katastrofetanker ved socialfobi Negative automatiske tanker basale antagelser - skemata Jeg er kedelig Jeg har ikke noget at sige Alt hvad jeg siger er dummere end det de andre siger Jeg er dårlig til..derfor skal jeg holde en lav profil Jeg skal have total kontrol over min adfærd Jeg er pinlig Hvis de ser jeg sveder, tænker de jeg er et nervevrag Jeg taber ansigt Aktiveres før, under og efter sociale situationer og kan være relativt konstant tilstede

14 Sikkerhedsadfærd og selvfokusering Sikkerhedsadfærd Skjuler hænder, hals Taler ikke, mumler Indtager alkohol Ryger hele tiden Overforbereder sig i situationen Ser hele tiden undersøgende på de andre Selvfokus Ser sig selv udefra Gør sig selv til et socialt objekt Retter opmærksomheden mod fysiske tegn på angst

15 Undgåelse Ophører med at deltage i socialt samvær Ophører med uddannelse Ophører med at gå hjemmefra, når der er risiko for at møde andre Forlader hele tiden sociale situationer Siger nej tak til invitationer Undlader at tale i sociale situationer

16 Kognitiv terapi ved socialfobi Identifikation af belastende situationer Analyse omstrukturering af katastrofetanker Selvfokus øvelse i at etablere og afvikle Adfærdseksperiment og eksponering i sessionen og hjemme Selvaccept fremmes Overforberedelse og efterbearbejdning identificeres og bearbejdes Selvtillid og basale antagelser generelt bearbejdes Vær opmærksom på sociale færdigheder

17 Adfærdseksperimentet i socialfobibehandling Typiske eksempler Gøre noget pinligt og undersøge om konsekvenserne er som forudset (vælte et ølglas på cafe, gøre sig helt opkogt i ansigtet inden samvær med andre, gå på apoteket og bed om kondomer i mindste størrelse) Gøre noget der normalt undgås og undersøg hvad øget selvaccept/ophør af selvfokusering/omstrukturering af katastrofetanker betyder for oplevelsen/præstationen

18 Adfærdseksperiment Dominerende katastrofetanke. Angstvoldende Situation Hvordan kan denne undersøges? Eksperiment Bevis Hvad skete? Konklusion. Hvad lærte du?

19 Adfærdseksperiment Dominerende katastrofetanke. Angstvoldende situation Hvordan kan denne undersøges? Eksperiment Bevis Hvad skete? Konklusion. Hvad lærte du? Kaffepause på arbejde, når alle sidder og taler De andre synes jeg er underlig. De ser væk og smiler til hinanden hvis jeg siger noget Sig noget og undersøg om det frygtede sker To lyttede og spurgte uddybende. To talte sammen om noget andet En så på os smilte og nikkede Det er mig selv der tænker at jeg er underlig. Andre har et neutralt, venligt forhold til mig

20 Arbejdet med basale antagelser, dysfunktionelle strategier og skemata Identificere antagelser og at være dum, forkert, pinlig Finde den indre sætning/tale Undersøge hvilke begrænsninger og byrder samt dysfunktionelle strategier denne lægger på personen Undersøge hvor reglen først kan modificeres/ændres Konstruere ny sætning/tale/regel

21 Kognitiv behandling af panikangst og agorafobi

22 Behandlingsfaser Undersøgelsesfase Metodeintroduktion Eksponeringsfase Tilbagefaldsforebyggelse

23 Panikangstsymptomer Hjertebanken Sveden Rysten Mundtørhed Åndedrætsbesvær Kvælningsfornemmelse Smerter eller trykken i brystet Kvalme eller maveuro Svimmelhed Uvirkelighedsfølelse Frygt for at miste selvkontrollen Dødsangst Kuldegysninger eller hedeture Dødhedsfornemmelser

24 Agorafobi Angst i eller undgåelse af mindst to af følgende situationer: Menneskemængder Offentlige steder Færden alene Færden udenfor hjemmet

25 Case 1 Kvinde på 28 år Tidligere velfungerende psykisk og socialt 1. anfald efter stresset periode Undersøge på skadestuen intet somatisk Flere angstanfald, særlig i bus og når alene hjemme Undgår at køre i bus etc. og være alene Går helst kun ud sammen med kæresten

26 Case 2 42 årig mand, lidt ængstelig person Tidligere depression og angst Psykologbehanding Nu er angsten recidiveret Spontane anfald Bange for hvad angsten gør ved hans liv

27 Problemliste Situation/symptom Angst Undgåe lse Målsætning Alene hjemme Kunne sove alene Køre i bus 7 10 Bustur til Kbh. Uregelmæssig hjerterytme 8 0 Hjertebanken uden angst Sport 9 10 Løbe 3x ugtl alene Andre problemer: Generaliseret angst Mindre bekymret Medicin Trappes ned

28 Baggrund: Mor og mormor angst. Skemata: Jeg er ikke god nok Leveregler: Strategier: Caseformulering 1 Far meget kritisk og stor vægt på facade Jeg skal gøre alting perfekt for at gøre andre tilfredse. Arbejder hårdt, siger aldrig fra

29 Caseformulering 2 Kritisk hændelse forud for debut Stresset periode på arbejde. Problemer i parforhold. Ressourcer socialt og psykologisk God indsigt, målrettet, bedre kontakt med egne behov God støtte fra familien Hindringer for terapien Er tidligere udeblevet fra terapi, når det blev svært Hvordan tackles disse Sige til hvis trangen til udeblivelse melder sig, graduering

30 Psykoedukation Rationalet i kognitiv terapi Diagnoser Angstsymptomer Normalisering af angstreaktioner Årsager til angst Modeller

31 Almen sårbarhed biologisk, psykologisk, socialt Stress/kritiske hændelser Første panikanfald falsk alarm Angst for/overfokusering på tegn på nye anfald; fysiske symptomer og/eller særlige situationer Nyt anfald og/eller Sikkerhedsadfærd og undgåelse

32 Udløsende begivenhed Indre eller ydre Katas trofetanke r Ople vet truss el Krop slige forne mmel ser Forve ntnin ger om angst

33 Forventning om angstprovokerende situation Tvivl og selvk ritik Undg åelse og sikke rheds adfæ rd Nega tive tanke r Angst

34 Metoder i behandlingen Analyse og omstrukturering Gradueret eksponering Interoceptiv eksponering Opmærksomhedsøvelser

35 Analyse og omstrukturering Situation Følelse/f ysiske sympt. Negative aut. tanker Adfærd Mandag morgen i bussen. Angst (8) Svimmel Åndenød Hjerteban ken Jeg falder om Ingen vil hjælpe mig Jeg dør Mærker efter hjertet Ringer til ven på mobil (90 % sikker)

36 Analyse og omstrukturering Situatio n Følelse/ fysiske sympt. Negative aut. tanker Adfærd Alternative tanker Resultat Mandag morgen i bussen. Angst (8) Svimmel Åndenød Hjerteban ken Jeg falder om Ingen vil hjælpe mig Jeg dør (90 % sikker) Mærker efter hjertet Ringer til ven på mobil Det er bare angst Hvis jeg bliver, falder angsten. Jeg kan godt klare det Mindre angst (4) Tiltro til n.a.t. falder til %

37 Gradueret eksponering Mål: Kunne gå i butikker på Strøget 2 timer alene Aktuel angst: 9 Aktuel undgåelse: Trin: Gå i Netto alene 6. Trin: Gå i Kvickly alene 7. Trin: Gå tur på Strøget 1 time 8. Trin: Gå tur på Strøget og gå i butikker 1 time 9. Trin: Gå tur på Strøget og i butikker 2 timer

38 Interoceptiv eksponering Eksponering for kropslige reaktioner: Symptom: Øvelse: Svimmelhed Snurre rundt Åndenød Trække vejret gennem sugerør Uvirkelighedsforn. Stir på neonlys Hjertebanken Løb på stedet, sjippe Fleste symptomer Hyperventilere

39 Interoceptiv eksponering Typiske katastrofetanker: Symptom: Tanker: Svimmelhed Åndenød Uvirkelighedsforn. Hjertebanken hjerte, Jeg besvimer Jeg bliver kvalt Jeg bliver sindssyg Der er noget galt med mit jeg dør

40 Forventninger: Symptomer: Svimmelhed Angst: 8-9 Katastrofetanker: Jeg besvimer Det går aldrig over Alternative tanker: Jeg besvimer ikke af at hyperventilere Hyperventilering

41 Hyperventilering Forventninger: Symptomer: Svimmelhed Angst: 8-9 Katastrofetanker: Jeg besvimer Det går aldrig over Alternative tanker: Jeg besvimer ikke af at hyperventilere Faktisk oplevelse: Symptomers intensitet: 8 Lighed: 9 Angst: 6 Tanker: Jeg besvimede ikke Jeg har selv fremkaldt det Det går hurtigt over

42 Opmærksomhedsøvelser Afledning Lede efter hvide ting Høre efter lyde med lukkede øjne Patientens spontane strategier Fokusering Opmærksomhed på kropssignaler uden at forsøge at ændre Må ikke blive til sikkerhedsadfærd

43 Leveregler og strategier Jeg skal altid gøre alting 100% korrekt Jeg bør altid have fuld kontrol over mig selv Jeg bør klare alting selv Anstrenger sig for at udføre alting perfekt Viser ikke andre, hvordan man har det Søger ikke hjælp

44 Tilbagefaldsforebyggelse Forbered pt. på at tilbagefald er normalt Hvor langt er pt. nået i.f.t. problemlisten Hvad skal der arbejdes videre på og hvordan Hvilke metoder er især vigtige for pt. Risikosituationer Tidlige tegn på tilbagefald Strategier ved tilbagefald

45 Pårørende Præsentation af modellerne og de vigtigste metoder Hvordan støtter man bedst Hvordan forholder man sig i forhold til eksponering Spørgsmål

46 Opfølgningssession efter 3 måneder

47 Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD Birgit E. Bennedsen

48 Disposition for foredrag Definition af OCD karakteristika ved OCD Epidemiologi Ætiologi Medicinsk behandling Den kognitive sygdomsmodel Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling

49 Hvad er OCD (obsessiv kompulsiv tilstand)? Tilstedeværelse af obsessioner og/eller kompulsioner Symptomerne medfører lidelse eller intefererer med dagliglivsfunktioner Varighed mindst 2 uger

50 Obsessioner - tvangstanker Ufrivillige tanker, idéer, forestillinger eller tilskyndelser, som tilbagevendende dukker op i bevidstheden og som medfører ubehag Tankerne er jeg-fremmede, men erkendes som egne tanker

51 Hyppige tvangstanker Tanker om snavs og smitte Tanker om sygdom Tanker om at noget frygteligt skal ske Tanker om at skade sig selv eller andre Tanker med sexuelt eller religiøst indhold Tanker om at ting skal være perfekte eller symmetriske Overtroiske eller magiske tanker

52 Kompulsioner - tvangshandlinger Gentagen, stereotyp ofte rituel adfærd, der af personen erkendes som overdreven og urimelig Adfærden udføres oftest for at forhindre uønskede begivenheder, eller for at reducere det af obsessionerne udløste ubehag Adfærden er ikke lystbetonet

53 Hyppige tvangshandlinger Vask eller rengøring Kontroladfærd (checking) Gentagelseritualer Ordne ting symmetrisk eller efter en bestemt orden Mentale ritualer

54 Epidemiologi Livstidsprævalens ca. 3% Store omkostninger for samfundet og den enkelte Varierende forløb og sværhedsgrad Hyppig comorbiditet (60-70%)

55 OCD og andre psykiske lidelser Depression (mindst 50%) Andre angstlidelser Bipolar affektiv sindslidelse Skizofreni Misbrug Gilles de la Tourette syndrom Spiseforstyrrelser Tvangspræget personlighedsstruktur Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

56 Ætiologiske faktorer Genetiske faktorer Andre biologiske faktorer Psykologiske faktorer? OCD er en hjernesygdom

57 OCD og hjernen Øget hyppighed af OCD ved andre hjernesygdomme Neuroanatomiske forandringer Ændret serotoninmetabolisme Øget aktivitet i kredsløb mellem frontalcortex, thalamus og nucleus caudatus Forandringer normaliseres ved behandlingseffekt

58 Behandlingsmetoder Farmakologisk (70%) Kognitiv adfærdsterapi (70%) Kombinationsbehandling (ECT, TMS, Neurokirurgi)

59 Principper for medikamentel behandling Start med et SSRI Ofte højere dosis end ved depressionsbehandling Op til 3 mdr. inden behandlingseffekt Ved utilfredsstillende effekt skift til andet SSRI Eventuelt supplerende behandling

60 Den kognitive sygdomsmodel Psykisk sygdom er forbundet med forvrænget tænkning Den forvrængede tænkning har baggrund i grundlæggende antagelser om personen selv og omverdenen De grundlæggende antagelser er dannet på baggrund af personens biologiske udrustning, opvækstbetingelser og øvrige livserfaringer

61 Invaderende tanker Invaderende tanker er tanker, forestillinger og impulser, som opstår spontant og ufrivilligt Ved OCD fejltolkes invaderende tanker som værende udtryk for fare (katastrofetolkning)

62 Typisk OCD-logik At tænke på en handling er det samme som at udføre handlingen Tanker kan udløse eller forhindre begivenheder Tanker og egenskaber kan overføres til og fra genstande eller mennesker De følelser og fornemmelser som tvangstanker og tvangshandlinger medfører, opfattes som bevis på at tankerne er virkelighed

63 Typiske antagelser og leveregler ved OCD Jeg er ikke god nok Jeg har et stort ansvar Jeg skal gøre alting perfekt Verden er farlig Jeg er en farlig person Jeg skal have fuldstændig kontrol over mig selv Jeg skal kunne forudse og forhindre begivenheder

64 En kognitiv model for tvangssymptomer Udløsende situation Tvangstanke (tanke/billede/impuls) Tanker om tvangstanke (katastrofetanker) Ubehag (følelser og kropslige symptomer) Undgåelse eller tvangshandlinger (mentale som adfærdsmæssige) Reduktion af ubehag Forstærker tvangshandlingerne

65 En kognitiv model for tvangssymptomer Eksponering Udløsende situation Tvangstanke (tanke/billede/impuls) Omstrukturering Tanker om tvangstanke (katastrofetanker) Responshindring Ubehag (følelser og kropslige symptomer) Undgåelse eller tvangshandlinger (mentale som adfærdsmæssige) Reduktion af ubehag Forstærker tvangshandlingerne

66 Før behandling Grundig diagnosticering og anamnese Rating (f.eks. YBOCS, BDI, SCL-90R) Detaljeret kortlægning af lidelsens centrale elementer: Udløsende faktorer (for tvangstanker eller handlinger) Tvangstankernes indhold, varighed, intensitet Tvangshandlingernes art, varighed, form Undgåelse; art og omfang

67 Hovedmetoder i OCD-behandling Psykoedukation Normalisering Registrering Analyse og omstrukturering Eksponering Responshindring Ændring af basale antagelser/skemata

68 Psykoedukation og normalisering gennemgående metoder Psykoedukation Patienten informeres om - psykopatologi, symptomer, forløb - relevant behandling - årsagsforhold - formål og rationale ved behandlingsmetoder og teknikker Normalisering OCD som normale fænomener i overdreven udgave - ordenssans, småritualer, rengøringsvanvid Almenpsykologisk forståelige aspekter af tilstanden G: NKR

69 Problemliste behandlingsmål Caseformulering Problemliste Problem og mål fastlægges indledningsvis med hovedvægt på tvangssymptomer, men også bredere emner, f.eks. relation til ægtefælle Den subjektive anamnese (caseformulering) - Hvilke faktorer fra opvækst til i dag har sandsynligvis været afgørende for aktuelle tilstand - biologiske faktorer - psykosociale faktorer - grundlæggende tankemønstre (skemata, antagelser) NKR

70 Registrering Pt. registrerer på dags- eller ugebasis et eller flere aspekter af lidelsen og/eller aftalt coping Indebærer en hensigtsmæssig distance til symptomer Giver overblik over omfang Muliggør registrering af forandring

71 Registrering OCD (symptom og coping) Dag Tvangstanke Katastrofetanke Invaderende tanke Tvangs- hindring Handling Neutralise ring se Respons- Udsættelse Undgåel- Trigger situation G: NKR

72 Analyse og omstrukturering Adskiller de vedligeholdende elementer i aktuelle OCD-scenarier Isolerer katastrofetanker Udfordrer katastrofetankerne Muliggør modifikation eller opgivelse af disse samt udvikling af Alternativ tænkning

73 Analyse og omstrukturering ved OCD 5-kolonne-metoden Situation Invaderende tanke Automatisk tanke/kata- Respons Alternativ tanke strofetanke G: NKR

74 Eksponering og responshindring Den mest veldokumenterede behandlingsmetode Planlagt udsættelse for stimuli/situationer, der medfører tvangssymptomer Reduktion/undladelse af tvangshandling Gennemføres oftest gradueret

75 Plan for gradueret eksponering og responshindring ved OCD Subjektivt ubehag Dato G: NKR

76 Plan for pt med checketvang baseret på katastrofetanker om ildløs (patientens ansvar at undgå at boligen og de nærmeste boliger brænder ned) Pejs Komfur Brødrister Strygejern Hårtørrer Fjernsyn Computer Stuelys Clock-radio Undlade at checke fra dato: 11/11 13/11 15/11 17/11 19/11 25/11 29/11??

77 Forandring af basale antagelser ved OCD Antagelser om tænkningen: OCD-logik Antagelser om omverden og personen selv: Høj grad af fare lav grad af mulighed for at cope Tilbagefaldsforebyggende G: NKR

78 Metoder til forandring af antagelser Undersøge beviser for og imod Undersøge konsekvenser af antagelsen Undersøge fordele og ulemper Formulere en alternativ antagelse Psykoedukation Undersøge om antagelsen har et livshistorisk udspring

79 Øvrige metoder i OCD behandling Adfærdseksperiment Re-attribuering af ansvar Aktivitetsplan Flooding Erstatningsaktiviteter Opmærksomhedsøvelser Afledning Fokusering

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov OCD foreningen Århus Universitetshospital Skejby 23/2/2010 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov Kognitiv terapeutisk model for tvangssymptomer Udløsende

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

Angstlidelser og behandling. v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest

Angstlidelser og behandling. v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest Angstlidelser og behandling v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest 1 Dagsorden Hvad er angstlidelser og hvilke forskellige angstlidelser findes der?

Læs mere

Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych.

Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych. Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych. OCD-foreningen, Herning, d. 17.10.2013 Hvad er OCD for en størrelse? Hvilke symptomer får man typisk? Hvor udbredt er lidelsen og hvem rammes? Hvorfor udvikler nogen

Læs mere

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den?

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? PsykInfo Midt Horsens 21. november 2016 Kristian Kastorp autoriseret psykolog krikas@rm.dk Program Hvad er angst? Angstlidelserne Behandling af angst Hvorfor

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

10/16/2013. obsessive-compulsive disorder obsessiv kompulsiv tilstand tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangshandlinger

10/16/2013. obsessive-compulsive disorder obsessiv kompulsiv tilstand tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangshandlinger Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych. Hvad er OCD for en størrelse? Hvilke symptomer får man typisk? Hvor udbredt er lidelsen og hvem rammes? Hvorfor udvikler nogen OCD? Kan OCD behandles og hvordan?

Læs mere

I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest

I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest Hvad er OCD? (Obsessiv-Kompulsiv tilstand) Tilstedeværelse af tilbagevendende

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe?

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Kulturcenter Limfjord, Skive Torsdag d. 10. oktober 2013 Angst & OCD Angst & OCD Angstreaktioner er livsvigtige Flygt

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011 Koncert mod Angst Rådhushallen Ringkøbing Onsdag d. 16. november 2011 Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til egentlige angstlidelser,

Læs mere

Angst & OCD. Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? PsykInfo Midt

Angst & OCD. Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? PsykInfo Midt Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

Information om behandling for Socialfobi

Information om behandling for Socialfobi Information om behandling for Socialfobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for socialfobi på en af angstklinikkerne i psykiatrien

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Lær din psyke at kende: dine tanker, følelser,

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

ANGST OG OCD. Hedensted 24. September 2014

ANGST OG OCD. Hedensted 24. September 2014 ANGST OG OCD Hedensted 24. September 2014 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Grundlæggende om angst Angstens

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer PCaps.dk www.facebook.com/psykologcentret Angst, OCD og AST i KRAP perspektiv v/ PsykologCentret Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer Med KRAP som underlag :

Læs mere

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Autisme og Angst Christina Sommer Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Frygt Frygt er en naturlig reaktion på en stimulus som truer ens velbefindende. Reaktionen

Læs mere

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m.

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m. Angsttilstande Raben Rosenberg Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov www.psykiatriskforskning.dk Angst : normal - sygelig Angstsymptomer Kan være en normal reaktion Kan ses

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Generel information om behandling på F4.

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Angst. hvad er det og hvad kan vi gøre?

Angst. hvad er det og hvad kan vi gøre? Angst hvad er det og hvad kan vi gøre? Anna Friis autoriseret psykolog Ambulatorium for Mani og Depression, Risskov Tidligere: Team for Angstlidelser, Regionspsykiatrien Horsens ANAFII@rm.dk Program Grundlæggende

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Kognitiv behandling af angst Psykoterapeutisk klinik, Team for angst & OCD 08.02.2015. Psykoterapeutisk Klinik/Team Angst og OCD

Kognitiv behandling af angst Psykoterapeutisk klinik, Team for angst & OCD 08.02.2015. Psykoterapeutisk Klinik/Team Angst og OCD Kognitiv behandling af angst Psykoterapeutisk klinik, Team for angst & OCD 08.02.2015 Psykoterapeutisk Klinik/Team Angst og OCD Program Kl.19-19.30 Angst behandling i fugleperspektiv Kl.19.30-19.45 Introduktion

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

ANGST EN SYGDOM MED STORE KONSEKVENSER. PsykInfo Midt SKJERN D. 6. APRIL 2016 VED TENNA UDESEN, ANGSTRAMT OG MALENE KLINDT BOHNI, PSYKOLOG

ANGST EN SYGDOM MED STORE KONSEKVENSER. PsykInfo Midt SKJERN D. 6. APRIL 2016 VED TENNA UDESEN, ANGSTRAMT OG MALENE KLINDT BOHNI, PSYKOLOG ANGST EN SYGDOM MED STORE KONSEKVENSER SKJERN D. 6. APRIL 2016 VED TENNA UDESEN, ANGSTRAMT OG MALENE KLINDT BOHNI, PSYKOLOG PsykInfo Midt NORMAL ANGST NORMAL ANGST KÆMP FRYS FLYGT Formål: Sætter kroppen

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Skanderborg Kulturhus 27. marts 2014 ANGST OG OCD. PsykInfo Midt. malebohn@rm.dk

Skanderborg Kulturhus 27. marts 2014 ANGST OG OCD. PsykInfo Midt. malebohn@rm.dk Skanderborg Kulturhus 27. marts 2014 ANGST OG OCD PsykInfo Midt Program Hvad er angst og OCD og hvordan behandles det ved Malene Klindt Bohni, psykolog Pause Personlig beretning om OCD ved Jonas Fryland?

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

ANGST. Socialangst Uddybende Uddybende artikel: Socialfobi Socialfobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag

ANGST. Socialangst Uddybende Uddybende artikel: Socialfobi Socialfobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag ANGST Angst omfatter symptomtilstande som panikangst, socialangst, generaliseret angst, agorafobi, enkeltfobi, tvangstilstande og posttraumatisk belastningsreaktion (defineres alle nedenfor). Først følger

Læs mere

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser.

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser. Program Teori Demonstrationer KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger, 28. januar 2013. 08.30-09.45 Den kognitive model - Grundbegreber 09.45-10.00 Pause

Læs mere

ANGST OG OCD NÅR TVANGSTANKERNE TAGER OVER

ANGST OG OCD NÅR TVANGSTANKERNE TAGER OVER PsykInfo Midt Lemvig d. 18.februar 2015 ANGST OG OCD NÅR TVANGSTANKERNE TAGER OVER Oplæg ved Malene Klindt Bohni, psykolog og Jonas Fryland, OCD-ramt Angstlidelser Panikangst Tilbagevendende, voldsomme

Læs mere

Angst-lidelser og angst-behandling

Angst-lidelser og angst-behandling Angst-lidelser og angst-behandling Kort om mig Ansat i Psykiatrien i Region Sjælland, Klinik for Lisisonpsykiatri Egen klinik i Roskilde Arbejdet siden 2003 som psykolog blandt andet med angst. Arbejdet

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

ANGST ET VILKÅR FOR MANGE

ANGST ET VILKÅR FOR MANGE ANGST ET VILKÅR FOR MANGE 20-09-2017 Angst skal opdages og behandles Et stigende antal børn og unge oplever angst. Angst for ikke at kunne slå til, for krig, terror, sygdom, død, vold og meget andet. Hvis

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen.

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Børn og angst Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Dorte Jensen Socialformidler Familieterapeut mpf Privatpraktiserende www.dj4700.dk og Behandler i Børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Nervøse og angstrelaterede tilstande

Nervøse og angstrelaterede tilstande Nervøse og angstrelaterede tilstande Fysioterapeuter 2011 Plan l Angst l Obsessiv kompulsiv tilstand l Kriser l Dissociativ tilstand l Somatoforme tilstand Angst Fysioterapiuddannelsen Sept 2010 Baggrund

Læs mere

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 BILAG A Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 413 af 4. maj 2016 om tilskud til psykologbehandling

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Kognitiv terapi i almen praksis

Kognitiv terapi i almen praksis Kognitiv terapi i almen praksis 2015 den 13. november 2015 Therese Lange, cand. psych. aut. Thomas Borgen Uhre, speciallæge i psykiatri & almen medicin Kognitiv adfærdsterapi - historie Aaron T. Beck,

Læs mere

UNG OG SÅRBAR WORKSHOP OM UNGE MED ANGST V/PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT

UNG OG SÅRBAR WORKSHOP OM UNGE MED ANGST V/PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT UNG OG SÅRBAR WORKSHOP OM UNGE MED ANGST V/PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT 1 PROGRAM Hvad er angst og hvor kommer den fra? - sårbarhed generelt - den biopsykosociale model Hvad kan den enkelte lærer gøre i

Læs mere

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Når eksamen truer. Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012. Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Når eksamen truer Eftermiddagsmøde Kl. 13.00-16.00 4. december 2012 Charlotte Diamant, psykolog og Underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Dagens program Hvad er angst og hvor kommer den fra? Hvad sker

Læs mere

ANGST OG OCD PsykInfo Midt

ANGST OG OCD PsykInfo Midt Risskov 9. oktober 2014 ANGST OG OCD PsykInfo Midt Program 19.00-19.10 Velkommen 19.10-19.55 Hvad er angst og OCD og hvordan behandles det? ved Malene Klindt Bohni, psykolog 19.55-20.15 Pause 20.15-21.00

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Angstkursus. Efterår 2013. Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus

Angstkursus. Efterår 2013. Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Angstkursus Efterår 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Program 1: Præsentation, forskellige angstformer, perspektiv på

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Angst- og panikanfald

Angst- og panikanfald Bo Fischer-Nielsen og Trine Fredtoft Studenterrådgivningen 2005 Studenterrådgivningen Hvad er et angstanfald? Et angstanfald er en intens fysisk og mental kædereaktion, der kan opstå i en situation, som

Læs mere

Information om OCD hos børn og unge

Information om OCD hos børn og unge Til forældre og unge Information om OCD hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er OCD? 04 Hvorfor får nogle børn og unge OCD? 04 Hvad

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord Generaliseret angst, socialfobi og panikangst En vejledning til patienter og pårørende Forfattere: Professor, dr. med., chefpsykolog Jørn Halberg Beckmann, Odense Universitetshospital Forskningschef, cand.scient.

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Gratis hjæ lp til depres s ion og panikangs t

Gratis hjæ lp til depres s ion og panikangs t Gratis hjæ lp til depres s ion og panikangs t Af: Morten Friis OutzenTirsdag den 3. november 2009, 12:20 Forstør"Ved kognitiv terapi kan man 'opdrage' de angstfølelser, man har til at forstå, at man ikke

Læs mere

Kognitiv miljøterapi

Kognitiv miljøterapi Kognitiv miljøterapi Bente Borg, sygeplejerske, MCN, Klinisk kvalitetskoordinator bente.borg@regionh.dk Marina Nielsen, sygeplejerske, MCN, klinisk oversygeplejerske marina.nielsen@regionh.dk Psykiatrisk

Læs mere

Information om OCD hos voksne

Information om OCD hos voksne Information om OCD hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er OCD? 05 Hvorfor får nogle OCD? 06 Hvilke symptomer er der på OCD? 08 Hvordan stilles

Læs mere

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden Program dag 6 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Angst 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Angstøvelser Stress, angst og depression 12.00

Læs mere

Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet

Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet Psykologisk Instituts klinik tilbyder behandling til et antal børn i alderen 7 17 år med angstproblemer som et led i instituttets

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Autisme og OCD. - Hvem er vi? - Hvilken målgruppe arbejder vi med? - Hvilke rammer? - Hvad har sat det hele i gang?

Autisme og OCD. - Hvem er vi? - Hvilken målgruppe arbejder vi med? - Hvilke rammer? - Hvad har sat det hele i gang? Autisme og OCD - Hvem er vi? - Hvilken målgruppe arbejder vi med? - Hvilke rammer? - Hvad har sat det hele i gang? 1 Hvis vi reagerer, som om OCD er sandheden, vedligeholder vi OCD en. 2 Man er ikke sin

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Depression. Depressionens negative spiral

Depression. Depressionens negative spiral Depression Hvad er depression? Mere end 200.000 danskere er til enhver tid deprimerede. Depression er en alvorlig psykisk lidelse, hvori der indgår både biologiske og psykologiske årsager. Depression findes

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser Opsamling fra sidst Torsdag den 8. november v. Britt Riber Kommunikation med særlige s patienter Interaktion med ængstelige patienter Anerkendende kommunikation Positivt menneskesyn Autentisk Autentisk

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. En vejledning til patienter og pårørende

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. En vejledning til patienter og pårørende Generaliseret angst, socialfobi og panikangst En vejledning til patienter og pårørende Indhold Forord.......................................... 2 Normal angst og sygelig angst.................... 4 Behandlingsmuligheder...........................

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Unge med angst (13-18 år)

Unge med angst (13-18 år) Unge med angst (1318 år) Region Midtjylland d. 20 september 2016. Heidi Christensen Autoriseret Psykolog Kogni9v Terapi Center Aarhus Min baggrund Psykolog hos Kogni@v Terapi Center Aarhus Speciale i behandling

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 8.3.2012 Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb Symptomer og funktionsniveau

Læs mere

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen Panikangst Panikangst En vejledning for patienter og pårørende Udarbejdet af Stig Rasmussen Hvad er et panikanfald? Man går rundt i supermarkedet eller sidder foran TV-avisen og pludselig sker der noget!

Læs mere

Angst Ængstelighed Sårbarhed Frygt Stress Skrøbelighed Generthed. Det ængstelige barn: Carsten Stoemann Rasmussen

Angst Ængstelighed Sårbarhed Frygt Stress Skrøbelighed Generthed. Det ængstelige barn: Carsten Stoemann Rasmussen Angst Ængstelighed Sårbarhed Frygt Stress Skrøbelighed Generthed Det ængstelige barn: Carsten Stoemann Rasmussen Lære at gå. Lære at svømme. Tæt knyttet til min mor. Leger stille med mit legetøj. Foto:

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

At leve med panikangsten. Fortælling fra et af angstens ansigter Claus Kaaber

At leve med panikangsten. Fortælling fra et af angstens ansigter Claus Kaaber At leve med panikangsten Fortælling fra et af angstens ansigter Claus Kaaber Lidt om mig og min angsthistorie Om mit første møde med angsten og om mit liv med panikangst Mig og min historie med ledelse

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light. For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug Forøg listeniveau

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light. For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug Forøg listeniveau ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PLANEN FOR IDAG Kort om angst og angstlidelser blandt børn og unge Hvorfor behandle angstlidelser i denne population? Hvilken behandling og hvordan? Forskningsresultater

Læs mere