FADLS SKATTEVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADLS SKATTEVEJLEDNING"

Transkript

1 FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2016

2 3 INDHOLD Forord 4 SKAT OVERBLIK 5 Aflevering og ændringer 5 Restskat/overskydende skat 5 Renteudgifter 6 Kapitalpension og aldersopsparing 7 Ratepension 7 Stipendier/legater 7 Gaver 7 Fradrag 8 Kontingenter 8 Befordringsfradrag 8 Transportdækning 9 Håndværkerfradrag 13 Hjælp jeg har glemt fradrag i tidligere år! 14 Forhold for udenlandske studerende 15 Øresundsregionen & grænsegængere 14 Bilag 1 17 Praktiske eksempler på beregning af befordringsfradrag og rejsefradrag Bilag 2 19 Forskellig fortolkning af rejsefradrag Bilag 3 22 Rejsebegrebet Udgivet af FADL Marts 2016 Konklusion 25 Skat på lægebolig 25

3 4 FADL SKATTEVEJLEDNING FORORD SKAT - OVERBLIK Denne skattevejledning er primært skrevet til FADL-medlemmer, der tager vagter eller har lægevikariater. Vejledningen beskriver de fradragsmuligheder, som den typiske lægevikar, sygeplejevikar eller ventilatør m.v. kan gøre brug af. Såfremt du har behov for vejledning ud over disse specifikke områder, findes der en mere omfattende vejledning på Skats hjemmeside under menu-punktet Vejledninger. Særligt for lægevikarer kan du finde en del oplysninger på Yngre Lægers hjemmeside: LAEGERDK/Laegerdk/Y_L/FAQ/ SKAT_OG_SELVANGIVELSE Du er også velkommen til at rette henvendelse til FADLs Hovedforening via mit FADL eller ringe på Vejledningen bliver løbende revideret og opdateret. Denne udgave, til brug for skatteåret 2015, er senest redigeret i februar Vi håber, at du som medlem kan drage nytte af vejledningen. FADLs Sekretariat Torben Conrad marts 2016 Årsopgørelse (selvangivelse) SKAT sender dig hvert forår en årsopgørelse, hvoraf din(e) indkomst(er) og fradrag for det seneste år fremgår. Der kan dog være forkerte beløb eller beløb, der mangler, fordi skattevæsenet ikke kender til dem. Det er derfor vigtigt at du, når du modtager årsopgørelsen, altid husker at tjekke de oplysninger, som er fortrykt fra skattevæsenets side. Det er oplysninger om SU, lønindtægt (f.eks. fra Vagtbu-reauet), renteindtægter og udgifter, lige-som det kontingent, du har betalt til FADL, også skal fremgå af årsopgørelsen (rubrik 50) men check det alligevel. Aflevering og ændringer SKAT har gjort din årsopgørelse tilgængelig den 14. marts Du bør dog huske at indrapportere et evt. befordringsfradrag (rubrik 51), hvis du har haft vagter / lægevikariater, hvor du er rejst frem og tilbage. Har du ændringer til oplysningerne skal du få dem rettet, enten via TastSelv på tlf eller Restskat/overskydende skat Har du betalt for lidt i skat i løbet af året, skal du betale restskat. Du kan betale din restskat på flere måder alt efter beløbets størrelse. Du kan enten indregne restskatten i Rettelser og/eller tilføjelser til din årsopgørelse skal være indrapporteret senest den 1. maj Hvis du ikke har tilføjelser eller ændringer til de fortrykte oplysninger, du har modtaget, behøver du ikke foretage dig noget.

4 6 FADL SKATTEVEJLEDNING næste års årsopgørelse, betale den med dankort på skat.dk under TastSelv, via netbank ved at få et betalingsid på TastSelv eller via et tilsendt indbetalingskort. På din årsopgørelse for 2015, som du modtager i marts 2016, vil det fremgå, om du har restskat og hvor meget. For helt at undgå at betale renter af evt. restskat for 2015 skal denne restskat være betalt inden 1. januar Du kan også vente med at betale restskatten til du modtager din årsopgørelse, i så fald vil der fra d. 1. januar 2015, til du betaler restskatten, blive pålagt en dag-tildag-rente på 2,2 %. Har du ikke betalt senest d. 1. juli 2016 opkræver SKAT din restskat nu pålagt et procenttillæg på 4,2 %. Restskat til og med kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for Restskat over kr. opkræves i august, september og oktober måned. I begge tilfælde lægges der procenttillæg oveni. På kan du allerede nu regne ud, om du skal have skat retur, eller du skal betale et yderligere beløb til skattevæsenet. Renteudgifter Renteudgifter er som udgangspunkt fradragsberettigede i forfaldsåret og også fortrykt på årsopgørelsen. Specifikt med hensyn til renter af SU-lån kan du først trække renterne fra i tilbagebetalingsåret. Til den tid kan du til gengæld fratrække alle påløbne renter. Kapitalpension og aldersopsparing Kapitalpensionen, som vi kender den, blev afskaffet 1. januar I stedet blev der indført en aldersopsparing. Her kan man indsætte kr. i I 2016 er beløbet kr. En aldersopsparing kan ikke senere ændres til en ratepension eller en livsvarig alderspension, og der ikke gives fradrag eller bortseelse for indbetalinger. Afkastet fra indbetalingen beskattes med 15,3 %. Ratepension Hvis du kommer til at tjene for meget i forhold til SU-fribeløbet, er det muligt at slippe for SU-tilbagebetaling ved at indbetale til en arbejdsgiver administreret ratepension. Stipendier/legater Det beløb, du har modtaget i SU i løbet af 2015, vil fremgå af årsopgørelsen (rubrik 16). Andre legater er skattepligtige, rejselegater er dog skattefrie, når de anvendes til at rejse. Gaver Det er muligt at fradrage (rubrik 55) gaver til foreninger, organisationer, institutioner mv., hvis midler anvendes til almenvelgørende formål. Fradragsgrænsen er på kr. i 2015 og på kr. i Får du din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen, kan der indbetales op til kr. inkl. AM-bidrag på 8 % (2015). I 2016 kan der indbetales kr. Beløbet bliver ikke medregnet i den skattepligtige (bortseelse) indkomst, der videregives til SU.

5 8 FADL SKATTEVEJLEDNING FRADRAG Generelle regler Fradrag på årsopgørelsen er som udgangspunkt betinget af, at de er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten, som det er beskrevet i Statsskattelovens 6, litra a. Det betyder bl.a., at du ikke kan få fradrag for udgifter, du har i forbindelse med dit studium. Til gengæld kan du få fradrag for de udgifter, du har, når du ved siden af studiet har en lønindtægt f.eks. som vagttager for Vagtbureauet eller i et lægevikariat. Fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter (rubrik 58) kan kun fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Beløbet skal dog i 2014 overskride en bundgrænse på kr., før der kan blive tale om fradrag dvs. du kan trække fra i skat. Bundgrænsen på kr. i 2014 betyder, at øvrige lønmodtagerudgifter skal overstige kr., før du kan trække dem fra i skat. Denne begrænsning gælder dog ikke for befordringsudgifter (rubrik 51), fagforeningskontingenter (rubrik 50) eller bidrag til A-kasse (rubrik 52). Kontingenter Kontingenter til fagforeninger og andre faglige sammenslutninger kan fradrages (rubrik 50) i den skattepligtige indkomst. Kontingenter til arbejdsløshedskasse er ligeledes fradragsberettiget. Disse oplysninger er fortrykt på din årsopgørelse. Du skal dog være opmærksom på, at du maksimalt kan fratrække kr. i 2015 kr. for fagforeningskontingent (6.000 kr. i 2016). Befordringsfradrag Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat. Det er vigtigt, at du skelner mellem tilfælde hvor du enten: Selv betaler for transporten FADL betaler transporten eller yder refusion Såfremt du selv betaler for transporten, kan du få fradrag for dette. Fradraget kaldes befordringsfradrag og beregnes ud fra hvor mange kilometer, du har frem og tilbage og i hvor mange dage om året, det drejer sig om. Satserne for befordringsfradrag i 2015 er følgende: De første 24 km: Intet fradrag km: 2,05 kr./km. Over 120 km: 1,03 kr./km. Over 120 km i visse udkantskommuner: 2,05 kr./km for alle km over 24. Hvis du har en indtægt på mindre end kr. i 2015 ( kr. i 2016), beregnes der et tillæg på 42 % til det almindelige befordringsfradrag. Det ekstra befordringsfradrag kan højst udgøre kr. i 2015 og nedsættes gradvist for indkomster over kr. til kr. (2016: kr., nedsættes for indkomster over kr. til kr.) - Skat beregner automatisk det ekstra fradrag. Såfremt transport foregår i egen bil, og der ikke er ydet refusion, er taksterne for befordringsfradrag som ovenfor beskrevet. Befordringsfradraget skal du kunne sandsynliggøre/dokumentere via dine lønsedler. Du skal selvfølgelig kunne dokumentere, at du har tilbagelagt den pågældende strækning over for skattevæsenet. Er der tale om en ekstraordinær lang strækning, eksempelvis i forbindelse med et lægevikariat, er det en god idé også at føre et kørselsregnskab. Det vil sige, at du skal gemme benzinkvitteringer og/eller togbilletter, så du overfor skattemyndighederne yderligere kan sandsynliggøre, at du rent faktisk har kørt x kilometer på x dage. Du kan bag i hæftet se, hvordan du beregner befordringsfradraget (bilag 1). Transportdækning Såfremt KVB eller DLVV helt eller delvist betaler for din transport, kan dette ske på 3 måder. 1. KVB/DLVV betaler fuldt ud for din rejse med offentlig transport. Her kan du ikke få befordringsfradrag, idet SKAT ikke giver befordringsfradrag for arbejdsgiverbetalte rejser. 2. KVB/DLVV betaler din transport med bil efter reglerne om skattefri rejsegodtgørelse. Her kan du heller ikke få befordringsfradrag, idet din arbejdsgiver betaler din rejse.

6 10 FADL SKATTEVEJLEDNING Du betaler selv for rejsen med offentlig transport, men KVB/DLVV refunderer dine omkostninger. Her kan du fratrække befordringsfradrag. Dette skyldes, at arbejdsgiveren refunderer dine rejseomkostninger, men at dette bliver et supplement til din personlige indkomst, hvorfor du bliver beskattet af beløbet. Du skal være opmærksom på, at beløbet også indgår i dit fribeløb ved siden af SU. Bropendlere Bropendlere har et særligt fradrag. Der gives almindeligt kilometerfradrag og derudover - som kompensation for broafgiften - gives følgende: Ekstra fradrag ved Storebælt Hvis du benytter kollektive transportmidler til passage af Storebælt, gives der et fradrag på kr. 15,-/passager (altså tog/ bus). Ved passage i egen bil eller motorcykel er fradraget kr. 90,- pr. passage. Du skal selvfølgelig kunne dokumentere udgifterne i form af kvittering for betalt togbillet/ broafgift. Ved samkørsel er det kun den, der har afholdt udgiften, der er berettiget til det ekstra fradrag. Fra 2016 er det hævet til kr Ekstra fradrag ved Øresund Hvis du benytter kollektive transportmidler til passage af Øresund, gives der et fradrag på kr. 8,-/passager (altså tog/bus). Ved passage i egen bil eller motorcykel er fradraget kr. 50,- pr. passage. Du skal selvfølgelig kunne dokumentere udgifterne i form af kvittering for betalt togbillet/broafgift. Færge Udover det almindelige befordringsfradrag kan du få fradrag for dokumenterede udgifter til færgeeller ruteflytransport, der indgår i den normale transportvej mellem hjem og arbejde. Færge- og rutefly-fradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag (se bilag 1, eksempel 3). Rejsefradrag, skattefri rejsegodtgørelse eller fradrag for dobbelt husførelse Når man rejser langt for at overtage en midlertidig ansættelse, så kan man opnå kompensation for de ekstra kost- og logiudgifter, som er forbundet med opgaven. Transporten til det midlertidige arbejdssted og arbejdstiden skal samlet set væsentligt vanskeliggøre dine muligheder for at overnatte hjemme (se bilag 2). Kompensationen ydes enten som en skattefri godtgørelse fra arbejdsgiveren, som et skattefradrag for den ansatte eller som fradrag for de faktiske udgifter. Standardtaksterne i ligningslovens 9A, stk. 2 for rejsefradraget og skattefri rejse-godtgørelse fra arbejdsgiveren er (2015): Ophold/logi: 202 kr./døgn Fortæring/kost: 471 kr./døgn Fortæring/kost: 19,63 kr./time (1/24 af døgnfradraget) Både rejsefradrag efter standardtaksterne eller efter de faktiske udgifter (rubrik 53 på årsopgørelsen) kan maksimalt fratrækkesmed kr. i ( kr. i 2016). Rejsefradraget ydes, når arbejdsgiveren ikke yder fuld eller delvis dækning af rejseudgifterne. Fradraget kompenserer dig for de merudgifter, du har i forbindelse med erhvervelsen af din indtægt til hhv. ophold og fortæring ved midlertidig ansættelse. Endvidere er det en betingelsen for at få godkendt fradraget er, at du er væk fra og ikke har mulighed for at benytte din sædvanlige bopæl i mere end 24 timer inklusiv en overnatning. For at kunne dokumentere dit kostfradrag skal du kunne forevise dine lønsedler. På denne måde kan du nemlig dokumentere, at du har udført arbejdet. Skattefri rejsegodtgørelse Arbejdsgiverens skattefri rejsegodtgørelse kan højst ydes med de nævnte standardsatser, men der er ingen samlet årlig øvre grænse for den skattefri godtgørelse. I bilag 2 finder du eksempler og en nærmere forklaring af rejsefradragsreglerne. Rejsefradraget kan f.eks. være relevant for dig, hvis du ansættes i lægevikariat godt 100 km væk fra din sædvanlige bopæl.

7 12 FADL SKATTEVEJLEDNING Dobbelt husførelse Der kan gives et ugentligt fradrag på 400 kr. eller dækkes faktiske udgifter ved dobbelt husførelse ved ansættelse i en midlertidig stilling, hvor lønmodtageren indlogerer sig i anden bolig og hvor afstanden til bopælen er så lang, at det ikke anses for rimeligt at vedkommende overnatter på bopælen. Endvidere er det en betingelse for fradraget, at lønmodtageren er gift, samlevende (mindst 1 år) eller enlig forsøger. Dobbelt husførelse er et alternativ til rejsefradraget, og samlet kan der højst gives fradrag for kr. i 2015 ( kr. i 2016). Øvrige lønmodtagerudgifter Rubrik 58/449 på årsopgørelsen/ selvangivelsen omfatter andre jobrelaterede udgifter. Det kan være fodtøj, stetoskop, bøger, faglitteratur, håndholdte computere og andet. Fradrag er dog kun relevant, hvis du er kommet op over bundfradraget på kr i 2015 (5.800 kr. i 2016). Dette fradrag inkluderer dog ikke befordrings-udgifter (rubrik 51), fagforeningskontingenter (rubrik 50), bidrag til A-kasse (ru-brik 52) eller rejseudgifter (kost og logi) (rubrik 53). Du skal altid huske på, at det skal være udgifter, der er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten. Det vil sige, at de afholdte udgifter skal være relateret til en indtægt og altså ikke til dit studie. Fradraget kan aldrig overstige indtægten. Yngre Læger har gennem årene ført en del sager vedr. lægers skattefradrag for faglitteratur indkøbt til brug i deres arbejde. Tidligere har det nemlig ikke været muligt at fradrage faglitteratur, men i en dom fra 17. marts 1986 har Østre Landsret udtalt, at der ikke er hjemmel til at nægte fradrag med begrundelse i, at faglitteraturen er tilgængelig på arbejdspladsen. Fradragsmuligheden er særligt relevant for dig, der arbejder som lægevikar, da det ved vagtstart ofte forudsættes, at du selv medbringer stetoskop og refleks-hammer samt faglitteratur f.eks. medicinsk og kirurgisk lommekompendium, medicinfortegnelse m.v. Det kan være en god ide, at du eventuelt indhenter en erklæring fra overlægen, som godtgør at anskaffelsen af eksempelvis den foretrukne faglitteratur er nødvendig for varetagelsen af stillingen. Forudsat at du dokumenterer samlede lønmodtagerudgifter på over kr. (2015) kan du også fradrage udgifter ved overarbejde. Typiske udgifter til spisning, når overarbejdet er udført uden varsel, sker i tilslutning til normal arbejdsdag og varer mindst 3 timer ud over den normale arbejdstid. Uens praksis Der er imidlertid en meget uens praksis landet over for, hvad der præcist kan fradrages. Kort fortalt handler det om, at nogle skattekontorer er mere large end andre. Hvis du vil være helt sikker, kan du kontakte dit lokale skattekontor og få en forhåndsgodkendelse (bindende ligningssvar) på dine fradrag (se også Bilag 2). Håndværkerfradrag Håndværkerfradrag kan gives for visse arbejder, der er udført i hele 2015 i alle helårsboliger samt i sommer- og fritidshuse. Betaling for arbejdet skal være sket senest Der kan max. ydes et årligt samlet fradrag på kr. for arbejder udført i 2015.

8 14 FADL SKATTEVEJLEDNING HJÆLP! -jeg har glemt fradrag i tidligere år UDENLANDSKE STUDERENDE Opdager du, at du har glemt at fratrække fradrag fra tidligere år, kan du nå at rette op på skaden. Du kan sammen med årsopgørelsen eller separat skrive til skattevæsnet, hvor du gør opmærksom på de Forskellige tolkninger lokalt glemte fradrag (husk selvfølgelig at medsende relevant dokumentation herfor!). Du kan dog kun få rettet din opgørelse med 3 års tilbagevirkende kraft. De lokale skattekontorer har forskellig tolkning af rejsegodtgørelse. Der er fortsat en række gråzoner for, hvornår denne fradragsret kan bruges. Alternativt kan der være mulighed for at få fradrag for dobbelt husførelse, enten efter faktiske afholdte udgifter eller en standardsats på 400 kr. pr. uge. Fradragsret for dobbelt husførelse forudsætter bl.a., at du på grund af dit arbejde opretholder dobbelt husførelse, dit arbejde skal være midlertidigt (tidsbegrænset), at du er gift, samlevende eller enlig forsørger, og afstanden mellem boligerne skal være så stor, at det ikke vil være rimeligt at skulle rejse frem og tilbage hver dag. Du skal derfor være opmærksom på dette, når du udfylder din selvangivelse. Du kan læse mere om forskellig praksis ved rejsegodtgørelse bag i hæftet (Bilag 2). Personer uanset nationalitet med bopæl eller ophold i mindst seks måneder i Danmark har fuld skattepligt til Danmark. Hvis du har fuld skattepligt til Danmark, skal du betale skat af dine lønindtægter i forbindelse med vagter i Danmark. Hvis du derimod har bopæl i udlandet f.eks. i Sverige men har vagter og derfor lønindkomst i Danmark, har du igen uanset nationalitet begrænset skattepligt i forhold til Danmark for så vidt angår lønindkomst fra arbejde i Danmark. Undtagelser fra denne regel kan findes i de såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande. Som begrænset skattepligtig til Danmark kan du få fradrag for udgifter, der vedrører den indtægt, der er optjent i Danmark. Du har pligt til at opgive dine indtægter fra Danmark på selvangivelsen ( Selvangivelse for begrænset skattepligtige ) til skattevæsenet. Som begrænset skattepligtig til Danmark kan du hvis mindst 75% af din samlede indkomst stammer fra lønindtægter fra arbejde i Danmark vælge at blive behandlet efter de særlige grænsegængerregler. Det betyder, at du behandles som fuld skattepligtig til Danmark og derved kan få adgang til yderligere fradragsmuligheder i indkomsten fra Danmark. Særlige blanketter til skattevæsenet i for-bindelse med til- og fraflytning kan du finde på www. skat.dk. Øresundsregionen & grænsegængere Hvis du bor i udlandet (fx Sverige), men har dit faste job i Danmark og jævnligt rejser frem og tilbage, er du grænsegænger. Hvis du som grænsegænger erhverver den største del af din indkomst ved arbejde i Danmark (mere end 75 %), har du mulighed for at få samme adgang til fradrag for udgifter vedrørende personlige og familiemæssige forhold (fx renteudgifter, børnebidrag og kontingent til fagforening og A-kasse)

9 16 FADL SKATTEVEJLEDNING som fuldt skattepligtige personer med bopæl her i landet. Du skal da udfylde en særlig blanket (04.031) Supplement til selvangivelse for begrænset skattepligtige. Du kan hente blanketten på eller få den hos din kommune. Nyttige oplysninger kan i øvrigt findes under Skat i Øresundsregionen på under Borger eller ved kontakt til skats kontor i København, Sluseholmen 8 b, 2450 København SV, tlf eller Skat i Øresundsregionen er en service til dig, der bor i Sverige og modtager indkomster fra Danmark. De tager sig af din skatteligning og forskudsregistrering. Desuden besvarer Skat spørgsmål om skatteforhold i forbindelse med arbejde i hele Øresundsregionen, så du er velkommen til at henvende dig, hvis du bor i Danmark og overvejer at søge arbejde i Sverige. Bilag 1 Praktiske eksempler på beregning af befordringsfradrag og rejsefradrag 1Befordringsfradrag - udenbys vagt anvist af FADLs Vagtbureau Aarhus eller lægevikar bosiddende i Aarhus: En vagttager dækker i 2014, 3 vagter i træk i Aalborg med overnatning/hvile ind imellem. Mandag kl påbegyndes første vagt. Onsdag kl afsluttes sidste vagt. Dette er ikke omfattet af bundfradraget, men fradrages i rubrik 51 på årsopgørelsen. 2Rejsefradrag (ophold og fortæring, 2014) Afgang Aarhus mandag kl. 6:00. Hjemkomst Aarhus onsdag kl Ønsker du at medregne rejsefradrag i din årsopgørelse, er det vigtigt du læser Bilag 2. Fradraget er i 2015 på maks kr. Beregning: Aarhus Aalborg 120 km 2 = 240 km Befordring 240 km 24 km = 216 km De første 24 km: intet fradrag Fradrag for km (dvs. 96 km): 96 2,05 kr. = 201,60 kr. Fradrag for km (dvs. 120 km): 120 1,03 kr. = 126,00 kr. Samlet befordringsfradrag Beregning: 2 døgn 471 kr. = 942 kr. 18 timer 19,63 kr. (1/24 af 471) = 353,25 kr. Fradrag, rejsegodtgørelse: 1295,24 kr. Hertil kommer 202 kr. pr. døgn for logi (logigodtgørelsen kan blive begrænset til den faktisk afholdte udgift)

10 18 FADL SKATTEVEJLEDNING Befordring og rejsefradrag - færge (ophold og fortæring, 2014) Afgang København mandag kl. 6:00. Hjemkomst København onsdag kl Ønsker du at medregne rejsefradrag i din årsopgørelse, er det vigtigt du læser Bilag 2. Fradraget er på maks kr. Beregning - befordring: Beregning - rejse: 2 døgn 471 kr. = 942 kr. 18 timer 19,63 kr. (1/24 af 471) = 353,25 kr. Fradrag, rejsegodtgørelse: 1295,25 kr. Hertil kommer 202 kr. pr. døgn for logi (logigodtgørelsen kan blive begrænset til den faktisk afholdte udgift). Bilag 2 Forskellig fortolkning af rejsefradrag Skatteankenævnet i Aarhus har i nogle konkrete sager vedr. lægevikariater nægtet skattefradrag for rejseudgifter. Begrundelsen har fra Skatteankenævnet været, at de anser det for muligt at overnatte i den sædvanlige bolig. Skatteankenævnet begrundede sine afgørelser med: den såkaldte Metrosag i Østre Landsret. Det er bl.a. herved blevet fastslået, at skatteankenævnets praksis ikke er holdbar i alle tilfælde. Dette gælder især den såkaldte 120-minutters regel, idet Landsretten godkendte fradrag for rejseudgifter, selvom en lønmodtagers transporttid kun udgjorde ca. 1½ time. København Rønne 93 km 2 = 186 km Befordring 186 km 24 km = 162 km De første 24 km: intet fradrag Fradrag for km (dvs. 96 km): 96 2,05 kr. = 196,80 kr. Fradrag for km (dvs. 66 km): 66 1,03 kr. = 67,98 kr. Færge = kr. 272,00 Samlet befordringsfradrag: 536,78 kr at transporttiden skal opgøres ud fra det eller de hurtigste almindelige befordringsmidler, hvilket i praksis vil sige bil og brug af Krak.dk til udregning af køretiden at rejsetiden i bil ikke overstiger 120 minutter (hver vej) mellem den sædvanlige bolig og det midlertidige tjenestested. FADL har været uenig i denne praksis, men Landsskatteretten stadfæstede den 21. februar 2005 skatteankenævnets afgørelse. Til gengæld er der efterfølgende den 23. november 2005 afsagt dom i Selvom afgørelsen fortsat ikke afklarer alle tvivlsspørgsmål, tyder afgørelsen på, at en arbejdstid på 10 timer eller derover dagligt fører til sammen med en transport-tid på 1½ time hver vej, at det ikke vil være muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl, og at også du i en sådan situation vil være berettiget til rejsefradrag, hvis du reelt har overnattet et andet sted end den sædvanlige bopæl. En fortolkning der fører til samme resultat består i, at tage udgangspunkt i hviletidsreglen på 11 timer. Hvis transport og arbejdstid forhindrer dig i at være på din sædvanli-

11 20 FADL SKATTEVEJLEDNING ge bopæl i 11 timer i døgnet, så er du berettiget til rejsefradrag. Ved vurderingen af transporttiden tager skat udgangspunkt i det hurtigste transportmiddel. Fradrag for logi FADL har modtaget en del medlemshenvendelser om logigodtgørelsen på 199 kr. pr. døgn., fordi de lokale Skattemyndigheder har forskellig praksis. Nogle skattekontorer godkender fuld logigodtgørelsen uden videre, mens andre kun har accepteret en godtgørelse svarende til eksempelvis udgiften til et lægevikarvagt-værelse (486,36 pr. måned / 20,27 pr. døgn i 2014). Den pågældende sag var ved arbejde på Sønderborg Sygehus og bopæl i Aarhus. Det er en videreførelse af Metrodommen, hvor der var omkring 100 km til arbejdsstedet og 1½ times transport hver vej og lange arbejdsdage. Dette vil sandsynligvis være tilfældet, hvis du har haft en arbejdstid på 10 timer eller derover og rent faktisk har overnattet et andet sted end den sædvanlige bopæl (i nærheden af arbejdsstedet), og hvis du på grund af arbejdstidens længde og transporttiden ikke har mulighed for at være på din bopæl 11 timer i døgnet. Dobbelt husførelse Hvis betingelserne for rejsefradrag ikke er tilstede kan du evt. forespørge, om du kan få fradrag for dobbelt husførelse, hvis dit lægevikariat strækker sig over 13 uger. Her er det dog endvidere en forudsætning, at du er gift, samlevende, herunder samlevende af samme køn eller enlig forsørger. Når du har afklaret mulighederne for rejsefradrag eller fradrag for dobbelt husførelse kan du vurdere, hvorvidt du hellere vil køre frem og tilbage og opnå befordringsfradrag i stedet for at leje bolig/værelse ved arbejdsstedet. Et bindende ligningssvar koster i kr., og giver dig sikkerhed for, at skattemyndigheden er enig i dine dispositioner. Man får gebyret tilbage, hvis anmodningen om forhåndsbesked afvises. Hjælp andre medlemmer! Send dit ligningssvar til FADL Da vi følger skattemyndighedernes praksis tæt, vil vi være meget taknemmelige for en kopi af dit bindende ligningssvar. Tommelfingerregel En nylig afsagt afgørelse fra Skatteanke-nævnet ( ) for en lægestuderende vedr. at kunne få fradrag under rejsebegrebet er, at hvis du ikke har mulighed for at kunne overnatte på din bopæl i minimum 11 timer er du berettiget til kostgodtgørelsen på 471 kr. pr. døgn (2015). På nogle skattekontorer må du dog forvente, at logigodtgørelsen på 199 kr. (2014) bliver begrænset til det, du har betalt for vagtværelset. Hvis du i 2015 får et lægevikariat og er i tvivl om, hvorvidt du kan få skattefri kost- og logigodtgørelse, er det en god ide at bede skattemyndigheden om et så kaldt bindende ligningssvar. Tidligere tommefingerregel om, at hvis der er mere end 2 timer i bil mellem din sædvanlige bopæl og dit midlertidige arbejdssted er herved bortfaldet.

12 22 FADL SKATTEVEJLEDNING Bilag 3 Rejsebegrebet omhandlede en læge, som pga. tilkaldevagt ikke kunne overnatte på sædvanlig bopæl. afsagt 24. april 2001 fundet, at ansættelse i turnusstilling må sidestilles med et midlertidigt arbejdssted. At være på rejse omfatter den situation, hvor du har en midlertidig ansættelse direkte på en arbejdsplads, når det medfører, at du derfor ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl i mindst 11 timer. Rejsen fra sædvanlig bopæl skal vare mindst 24 timer og indbefatte en overnatning. Når det herudover konkret skal afgøres, om der foreligger en fradragsberettiget rejse i den situation, hvor lønmodtageren selv har valgt at arbejde på et midlertidigt arbejdssted, skal det bedømmes, om afstanden mellem den pågældende lønmodtagers bopæl og det midlertidige arbejdssted ikke muliggør, at lønmodtageren kan overnatte på sin sædvanlige bopæl. Denne bedømmelse må ske ud fra en objektiv vurdering af, om lønmodtageren ved hjælp af et eller flere befordringsmidler, for eksempel bil, tog eller bus vil kunne tilbagelægge strækningen mellem sin sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted indenfor et tidsrum, der muliggør, at lønmodtageren kan nå at sove hjemme på bopælen. Særligt vurderingen af, hvornår afstanden mellem sædvanlig bopæl og arbejdsstedet betyder, at overnatning på sædvanlig bopæl ikke har været mulig, giver anledning til en række overvejelser, og der verserer p.t. en række sager til behandling i Landsskatteretten, hvor netop afstanden er problemet. Østre Landsret har i en dom af 23. november 2005, i den såkaldte Metrosag, truffet en afgørelse i to ensartede sager, hvor afstanden var på omkring 100 km og 1½ time hver vej. Det blev fastslået, at denne afstand ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne om at være på rejse, men der blev givet fradrag på de særlige arbejdsdage, hvor arbejdstiden løb op over 10 timer. Der foretages således en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på afstand, transporttid, arbejdstid samt mødetid næste dag. Dette illustreres tillige af en sag, som Landsskatteretten fastslår i kendelse af 14. oktober 2005, at den pågældende læge, på grund af afstanden mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen, var nødt til at overnatte så tæt på sygehuset, at tilkaldsforpligtelsen i henhold til ansættelsesvilkårene (½ time) kunne opfyldes. Der var tale om 24 timers vagter. YLs advokat fremhævede under sagen, at netop arbejdets karakter nødvendiggjorde overnatning i nærheden af arbejdsstedet. I den konkrete sag blev der alene givet fradrag for de døgn, hvor den pågældende havde tilkaldevagt, idet afstanden ikke i øvrigt var tilstrækkelig til generelt at godkende fradraget. Midlertidigt arbejdssted Fradragsretten forudsætter ansættelse ved midlertidigt arbejdssted. Hvornår et arbejdssted kan anses for midlertidigt i relation til rejsebegrebet, må afgøres konkret ud fra en pågældende lønmodtagers ansættelses- og/eller arbejdsforhold. Landsskatteretten har i en kendelse Turnuslægen i den pågældende sag var derfor berettiget til at foretage fradrag for kost og logi efter standardsatserne. Kendelsen er afsagt med henvisning til ligningslovens 9, stk. 5, der på det omhandlede tidspunkt var den relevante bestemmelse. Den senere ændring af loven, herunder indsættelsen af 9A, har imidlertid ikke tilsigtet en ændret fortolkning af begrebet midlertidigt arbejdssted. Kendelsen, der er tiltrådt af Told- og Skattestyrelsen, må således fortsat være rette fortolkning i relation til læger i KBU-stillinger. Med hensyn til hvor lang tid et arbejdssted kan anses for midlertidigt, er reglerne ændret siden Landsskatterettens kendelse. Adgangen til at fradrage udgifter til logi med faktiske udgifter eller efter standardsatserne er ikke underlagt særlige tidsbegrænsninger. Der kan derfor fradrages for udgifter til logi i den tid, den midlertidige stilling varer, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt.

13 24 FADL SKATTEVEJLEDNING Fradrag for udgifter til kost og småfornødenheder med faktisk afholdte (og dokumenterede) udgifter kan fradrages tilsvarende under der midlertidige stilling. Derimod er fradrag for udgifter til kost og småfornødenheder efter standardsatserne begrænset til 12 måneder. jf. 9A, stk. 5 Der kan imidlertid anerkendes fradrag også udover de 12 måneder, såfremt der sker et arbejdsstedsskifte. Sædvanlig bopæl Fradrag for udgifter til kost og logi forudsætter, at det ikke er muligt at overnatte på sædvanlig bopæl. Med begrebet sædvanlig bopæl menes det sted, som lønmodtageren har den største tilknytning til, og derfor normalt bor. Told- og Skattestyrelsen har tidligere vurderet, at skatteyder skulle have udgifter til sædvanlig bopæl. Efterfølgende har man dog vurderet, at der ikke var hjemmel til denne fortolkning, og i en senere meddelelse, SKM TSS, er det nu tilkendegivet, at der stilles krav om, at lønmodtageren har en sædvanlig bolig til rådighed, men at der ikke kan stilles krav om, at den pågældende har udgifter til en sædvanlig bolig. FADLs skattehjælp - de første kærester i Esbjerg En lægevikar fra København fik afslag fra skattevæsnet på et bindende ligningssvar, på rejseudgifter til kost og logi, fordi han havde fået et vikariat på samme sygehus som sin kæreste i Esbjerg. FADL bistod den lægestuderende med at anke afgørelsen til Skatteankenævnet. Skat-teankenævnet fremsendte et forslag til afgørelse, hvori de nægtede ham fradraget fordi han havde en fuldstændigt identisk lægevikaransættelse som sin samlever og at de så kunne opholde sig sammen i Esbjerg udenfor arbejdstiden. FADL mødte med advokat op i Skatteankenævnet. Her fik medlemmet fuldt medhold og blevet værdien af et fradrag på kr. rigere. I tilgift er kæresten også sikret sit fradrag på ca Som nævnt tidligere er fradragsloftet i 2014 sat ned til kr. Skatteankenævnet gav medlemmet medhold i, at han kunne få fradrag under rejsebegrebet, idet hans sædvanlige bopæl ikke var flyttet til Esbjerg. Det indgik i sagen, at de to kærester ud af 151 arbejdsdage kun havde haft 19 fridage sammen og i øvrigt arbejdede forskudt af hinanden, fordi de ikke måtte være på vagt samtidigt. Konklusion Sammenfattende er det således konklusionen, at lægevikarer og SPV/VT-vagter er berettiget til at fradrage udgifter til kost og logi under deres ansættelse. SKAT PÅ LÆGE- BOLIG Arbejdsgiveren har pligt til at indberette til SKAT, hvis markedsværdien af en lægebolig er højere end den husleje, som du betaler. Er det tilfældet, udgør differencen nemlig et skattepligtigt løngode, som din arbejdsgiver løbende skal indberette til SKAT som B-indkomst. Derfor fik over 30 medlemmer et skattesmæk, idet alle der havde delt en lægebolig i Nykøbing Falster i forbindelse med deres Fradragsretten er betinget af, at lønmodtageren har en sædvanlig bopæl til rådighed, at afstanden til det midlertidige arbejdssted ikke gør det muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl (kunne være hjemme i 11 timer). Døgnvagter Hvis du har tilstedeværelsesvagter over 24 timer og er forpligtet til ophold på sygehusmatriklen i dette tidsrum, vil du kunne foretage et fradrag på 477 kr. pr. døgn. ansættelse på Nykøbing Falster sygehus skulle betale skat af differencen. FADL på sagen FADL klagede til SKAT for medlemmerne. SKAT anerkendte, at hvis man er berettiget til rejsegodtgørelse efter ligningslovens 9 a så skal værdien af godet (forskellen mellem markedsleje og den mindre betaling, jf. overenskomsten) ikke indrapporteres af arbejdsgiveren (Nykøbing Falster Sygehus). De medlemmer der var blevet trukket i skat fik deres penge retur. Har du som lægevikar haft problemer med adgangen til lægevikarværelser eller lejebetalingen, så hører vi gerne fra dig!

14 26 FADL SKATTEVEJLEDNING SKATTEFRADRAG (kilde SKAT: Kost og logi Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. 75 kr 75 kr døgn ved rejse i Danmark) Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. 150 kr 150 kr døgn ved rejse i udlandet) Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere 477 kr 471 kr (pr. døgn) Logigodtgørelse (pr. døgn) 205 kr 202 kr Rejsefradrag (maksimumgrænse) kr kr Kørsel Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag Intet fradrag Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra kr kr. befordringsfradrag) Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen 110 kr 90 kr med bil/motorcykel pr. passage ) Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen 15 kr 15 kr med kollektiv trafik pr. passage) Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen 50 kr 50 kr med bil/motorcykel pr. passage) Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen 8 kr 8 kr med kollektiv trafik pr. passage) Kørselsfradrag km 199 øre/km 205 øre/km Kørselsfradrag over 120 km Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil km/år) Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over km/år) Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 52 øre/km 52 øre/km 100 øre/ 103 øre/km km 199 øre/km 205 øre/km 363 øre/ 370 øre/km km 199 øre/km 205 øre/km 52 øre/km 52 øre/km

15 Kontakt FADL FADLs Hovedforening Blegdamsvej København N Tlf Mail

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

FADLS SKATTEVEJLEDNING

FADLS SKATTEVEJLEDNING FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2017 3 FORORD Denne skattevejledning er især skrevet til FADL-medlemmer, der tager FADL-vagter eller har lægevikariater. Vejledningen beskriver de fradragsmuligheder, som den

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der har i mange år været fastsat regler om skattemæssigt fradrag for udgifter til befordring mellem hjem

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

FADL 2007. Den lille røde for lægevikarer

FADL 2007. Den lille røde for lægevikarer FADL 2007 Den lille røde for lægevikarer Skrevet af Andreas H. Lundh Redigeret af Sofie Amalie Simonsen, Torben Conrad, Bo Christensen og Pedro P.H. Lopez, forår 2007 Layout: Pedro P.H. Lopez Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Invalide og kronisk syge har ret til befordringsfradrag efter særlige, lempelige regler om fradrag for

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 1.1 Reglernes formål Reglerne har til formål at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med tjenesterejser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999 Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Reglerne pr. 1. april 1999 Marts 1999 Skatten Forord Denne pjece om ligningslovens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse henvender sig til arbejdsgivere og

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Skattenyt Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor årsopgørelsen modtages fra SKAT. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold for 2009. Det skal i

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Januar 2014 Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person,

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Besvarelser. Confex-kursus Webjournalistik 25-26 maj 2011. Informationstekst

Besvarelser. Confex-kursus Webjournalistik 25-26 maj 2011. Informationstekst Besvarelser informationstekst Confex-kursus Webjournalistik 25-26 maj 2011 Informationstekst 1 Værktøj: Lixberegner Gå til lixberegner: http://www.onlinelab.dk/lix.php Beregn lix på en af din virksomheds

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Program Skattepligt Særregler Skattepersonnummer Fradrag Forenklet selvangivelse Fuld/begrænset skattepligt og dobbelt domicil Grænsegængerregler Anmodning om skattepersonnummer/skattekort

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen Zahle

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen Zahle Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen Zahle Eksamen 2014 Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen Zahle, professionshøjskolen UCC. Linnésgade 2, 1361 København K Tlf. 41 89 78 00 www.zahle.ucc.dk

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk STANDARDKONTRAKT ULØNNET TRÆNER Ved underskrivelsen af denne

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere