Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine."

Transkript

1 UKR NO FI SV DA

2 Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne manual for korrekt og sikker anvendelse og for hjælpsomme tips om effektiv vedligeholdelse. Brug kun vaskemaskinen efter du omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi anbefaler, at du holder denne manual klar ved hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere. Tjek venligst om apparatet leveres med denne brugermanual, garantibevis, servicecenteradresse og energimærke. Tjek også at stik, holder til afløbsslange og bakker til flydende vaskemiddel eller blegemiddel (kun visse modeller) er inkluderet. Vi anbefaler, at du beholder alle disse komponenter. Hvert produkt er identificeret med en unik 16-cifret kode, også kaldet "serienummer", som står på klistermærket på bagsiden af apparatet (ved åbningen) eller i dokumentkuverten indeni produktet. Denne kode er et slags specifikt produkt-id-kort, som du skal bruge for registrere det, og hvis du kontakter Candy-servicecenter. Miljøbetingelser Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EUdirektivet 2002/96/EC for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå potentielle negative følgevirkninger for miljøet og menneskeligt helbred, som ellers kunne forekomme som følge af ukorrekt behandling af dette produkt. Symbolet på produktet indikerer, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det overdrages til det gældende indsamlingspunkt for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal udføres i overensstemmelse med lokal miljølovgivning for affaldsbehandling. For mere information om behandling, genindvinding og genbrug af dette produkt, så kontakt venligst dit lokale kommunekontor, dit center for bortskaffelse af husholdningsaffald eller butikken hvor du har købt produktet. Indhold 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER 2. MONTERING 3. PRAKTISKE TIPS 4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 5. KVIKBRUGERGUIDE 6. STYRING OG PROGRAMMER 7. TØRRECYKLUS 8. AUTOMATISK VASKE-/TØRRECYKLUS 9. KUNDESERVICECENTER OG GARANTI 2

3 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER l Hensigten med dette apparat er, at det bruges til husholdningsformål eller lignende såsom: Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; Stuehuse; Af klienter på hoteller, moteller og andre lignende boligmiljø; Bed & breakfast-miljøer. Anden brug af dette apparat end i husholdningsmiljø eller til typiske husholdningsformål, som kommerciel brug af eksperter eller trænede brugere, udelukkes, selv ved de ovennævnte anvendelser. Hvis dette apparat anvendes på en måde, ikke i overensstemmelse med dette, kan det reducere apparatets levetid og annullere producentens garanti. Ethvert ansvar for skade på apparatet eller anden skade eller tab i forbindelse med brug, der ikke er i overensstemmelse med hjemlig eller husholdningsbrug (selv hvis apparatet befinder sig i et hjemmeeller husholdningsmiljø), vil ikke blive accepteret af producenten, i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. l Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, og af personer med reduceret fysiske, sansende eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktioner angående brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. l Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. l Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn. l Hvis ledningen er skadet, skal den udskiftes af producenten, dens servicerepræsentant eller lignende kvalificeret personale, for at undgå fare. l Brug kun de medfølgende slanger til vandforsyning stilslutningen (genbrug ikke gamle slanger). l Vandtrykket skal være mellem 0,05 MPa og 0,8 MPa. l Vær sikker på, at et tæppe ikke blokerer maskinens bund og ventilationsåbningerne. l Tilstanden SLUKKET opnås ved at indstille referencemarkøren på programstyringen/knappen i den vertikale position. Enhver anden position af denne styring sætter maskinen i tilstanden TÆNDT. l Den sidste del af en vasketørrecyklus sker uden varme (nedkølingscyklus), for at sikre, at tøjet efterlades ved en temperatur, der sikrer, at tøjet ikke vil blive beskadiget. ADVARSEL: Stop aldrig en vasketørremaskine inden udgangen af tørrecyklussen, medmindre alt tøj tages ud med det samme og spredes ud, så varmen spredes. DA 3

4 l Efter montering skal apparatet placeres således at stikket er tilgængeligt. l Maskinen må ikke installeres bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsler i den modsatte side af vasketørremaskinen, på en sådan måde, at en fuldstændig åbning af vaske-tørremaskinens dør er begrænset. l Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af den brugte model (se kontrolpanel). l Maskinen må ikke bruges, hvis industrikemikalier har været brugt til rengøring. l Tør ikke uvaskede ting i vasketørremaskinen. l Tøj, der er blevet tilsølet med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vand, med et ekstra vaskemiddel, før det tørres i vasketørremaskinen. l Ting lavet af skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummipuder, bør ikke tørres i vaske-tørremaskinen. l Skyllemidler, eller lignende produkter, bør anvendes som specificeret i skyllemiddelinstruktionerne. l Tøjstykker med olie på, kan selvantænde, især når de udsættes for varme kilder, såsom en vaske-tørremaskine. Tøjet bliver varmt, hvilket forårsager en oxideringsreaktion i olien; Oxidering skaber varme. Hvis varmen ikke kan slippe ud, kan tøjstykkerne blive varme nok til at bryde i brand. Opbevaring og stablen af tøjstykker med olie på, kan forhindre varmen i at slippe ud og dermed skabe brandfare. l Hvis det er uundgåeligt, at stofferne indeholder vegetabilsk olie eller madolie, eller er kontaminerede med hårplejeprodukter når de placeres i en vaske-tørremaskine, skal de først vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel - dette vil reducere, men ikke fjerne, faren. l Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker. l For at se apparatets bilagskort refereres der til producentens hjemmeside. Sikkerhedsinstruktioner l Før rengøring og vedligeholdelse af maskinen, skal stikket tages ud og vandhanen lukkes. l Vær sikker på, at det elektriske system har jordforbindelse. Hvis ikke, så søg professionel assistance. l Brug venligst ikke omformere, stikdåser eller forlængerledninger. 4

5 ADVARSEL: vandet kan nå meget høje temperaturer under vask. l Vær sikker på, at der ikke er vand i tromlen før døren åbnes. l Træk ikke i ledningen eller apparatet for at trække maskinens stik ud. l Udsæt ikke vaskemaskinen for regn, direkte sollys eller andet vejr. l Ved flytning, så løft ikke vaskemaskinen i håndtagene eller bakkerne; under transport placér da aldrig åbningen på vognen. Vi anbefaler, at to personer løfter vaskemaskinen. l I tilfælde af defekt og/eller funktionsfejl, så sluk for vaskemaskinen, luk for vandhanen og pil ikke ved apparatet. Tag omgående kontakt til kundeservicecenteret og brug kun originale reservedele. Undladelse af at følge disse instruktioner kan udgøre risici for apparatets sikkerhed. Apparatet er i overensstemmelse med følgende europæiske direktiver: l 2006/95/EC (LVD); l 2004/108/EC (EMC); l 2009/125/EC (ErP); l 2011/65/EU (RoHS); og efterfølgende ændringer. DA 5

6 2. MONTERING l Skær slangestropperne over, pas på ikke at beskadige slangen og ledningen. l Skru 2 eller 4 skruer (A) på bagsiden ud og fjern 2 eller 4 mellemlægsplader (B) som vist på figur 1. 1 A B A B A B A B l Luk 2 eller 4 huller med propperne inkluderet i instruktionskuverten. l Hvis vaskemaskinen er indbygget, så skru 3 eller 4 skruer(a) ud, efter at have skåret slangestropperne over, og fjern 3 eller 4 mellemlægsplader (B). l På nogle modeller vil 1 eller flere mellemlægsplader falde ned indeni maskinen: hæld vaskemaskinen fremad for at fjerne dem. Luk hullerne med propperne i kuverten. 2 A B ADVARSEL: hold indpakningsmateriale væk fra børn. l Placér polionda-arket i bunden som vist på figur 2 (i overensstemmelse med modellen, følg version A, B eller C). C

7 Hydrauliske forbindelser 3 l Tilslut vandslangen til vandhanen; brug kun den afløbsslange, der følger med vaskemaskinen (fig. 3). DA ÅBN IKKE FOR VANDHANEN. l Nogle modeller kan have en eller flere af følgende funktioner: l VARM&KOLD (fig. 4): Indstillinger for vandtilslutning med varmt og koldt vand for højere energibesparelser. Forbind det grå rør til den kolde vandhane og den røde til den varme vandhane. Maskinen kan også forbindes til en enkelt kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle programmer starte få minutter senere. 4 1 l AQUASTOP (fig. 5): en enhed i forsyningsrøret, der stopper vandstrømningen hvis røret forfalder; i dette tilfælde vil et rødt mærke vises i vinduet A og røret skal skiftes ud. For at skrue bolten løs, så tryk på envejslåsemekanismen "B". 5 A B 6 A B l AQUAPROTECT - FORSYNINGSRØR MED SKÆRM (fig. 6): Skulle vand lække fra det primære indre rør "A", vil det gennemsigtige inddæmningshylster "B" opsamle vandet for at lade vaskecyklussen køre færdig. Ved slutningen af cyklussen, så kontakt kundeservicecenteret for at udskifte forsyningsrøret. 7 Placering l Før vaskemaskinen mod væggen, pas på at røret ikke bøjes eller mases, og placér afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis, forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm højt med en diameter større en vaskemaskinens rør (fig. 7). max 100 cm +2,6 mt max min 4 cm min 50 cm max 85 cm 7

8 l Nivellér apparatet med fødderne som illustreret på figur 8: a.drej bolten med uret for at løsne skruen; b.rotér foden for hæve eller sænke den indtil den når gulvet; c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den når bunden af vaskemaskinen. l Tilslut apparatet til stikkontakten. 8 B A ADVARSEL: kontakt kundeservicecenteret hvis ledningen skal udskiftes. C Vaskemiddelsbakken Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum som vist på figur 9: l rum 1 : til vaskemiddel til forvask; l rum :til specielle tilsætningsmidler, blødgøringsmidler, stivelse osv.; ADVARSEL: brug kun flydende produkter; vaskemaskinen er indstillet til at dosere tilsætningsmidler ved hver cyklus under sidste skylning. l rum 2 : til vaskemiddel. 10 Et bæger til flydende vaskemiddel følger også med til visse modeller (fig. 10). For at bruge det, så placér det i rum "2". På denne måde vil flydende vaskemiddel kun nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"- programmet er valgt. ADVARSEL: nogle vaskemidler er svære at fjerne. I dette tilfælde anbefaler vi at bruge den specifikke holder, til placering i tromlen (eksempel i figur 11). 11 8

9 3. PRAKTISKE TIPS Påfyldningstips ADVARSEL: ved sortering af vasketøj så sørg for: - at have fjernet metalliske objekter så som hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet; - at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse, snøret løse stropper og lange bånd; - at have fjernet ringe fra gardiner; - at have læst vaskemærker i tøjet grundigt; - at have fjernet alle genstridige pletter med pletfjernere. l Ved vask af tæpper, sengetøj og andre tungere stoffer anbefaler vi, at du at undgår centrifugering. l Ved uldvaske, så sørg for at artiklen kan maskinvaskes og er mærket med symbolet "Ny uld", symbolet med "Filtrer ikke" eller mærket "Egnet til maskinvask". Hjælpsomme forslag til brugeren En guide til miljøvenlig og økonomisk brug af dit apparat. Maksimér portionsstørrelsen l Opnå den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den anbefalede maksimale portionsstørrelse. Spar op til 50% energi ved at vaske med én fuld portion i stedet for 2 halve portioner. Har du brug for at forvaske? l Kun til meget snavset vasketøj! SPAR vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15% energiforbrug ved IKKE at vælge forvask ved let til mellemsnavset vasketøj. Er en varm vask nødvendig? l Forbehandl pletter med pletfjerner eller læg pletter i blød før der vaskes, for at reducere nødvendigheden for et varmt vaskeprogram. Spar op til 50% energi ved at bruge et 60 C vaskeprogram. Før du bruger et tørreprogram... l SPAR energi og tid, ved at vælge en høj centrifugeringshastighed for at reducere vandindholdet i vasketøjet, før du bruger et tørreprogram. Nedenfor findes en kvikguide med tips og anbefalinger for brug af vaskemiddel ved forskellige temperaturer. I alle tilfælde, så læs altid instruktionerne på vaskemidlet for korrekt brug og dosering. Ved vask af meget snavset hvidt vasketøj, anbefaler vi at bruge bomuldsprogrammer på 60 C eller derover og et normalt vaskepulver (ekstra kraftigt), der indeholder blegemidler, og som ved mellem/høje temperaturer giver fremragende resultater. For vaske mellem 40 C og 60 C skal den anvendte type vaskemiddel passe til stoffets type og niveauet af snavs. Normalt pulver er egnet til "hvide" eller farvede faste stoffer som er meget snavsede, mens flydende vaskemiddel eller "farvebeskyttende" pulver er egnet til farvede stoffer med let snavs. For vaske under 40 C anbefaler vi, at bruge flydende vaskemidler eller vaskemidler, som er specifikt egnede til vaske ved lave temperaturer. Ved vask af uld eller silke, brug kun vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse stoffer. DA 9

10 4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING For at rengøre vaskemaskinens ydre, så brug en fugtig klud, og undgå skurepulver, alkohol og/eller opløsningsmiddel. Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel behandling ved normal rengøring: rengør bakkerummet og filteret; tips til flytning af maskinen eller ved længere tids manglende brug findes nedenfor. Rengøring af bakke l Vi anbefaler, at du rengør bakken for undgå ophobning af overskydende vaskemiddel og tilsætningsmidler. l For at gøre dette, så træk let skuffen ud, rens den under rindende vand og sæt den på plads igen. Rengøring af filter l Vaskemaskinen kommer med et specielt filter, som er i stand til at indfange større restelementer såsom knapper eller mønter, der kunne blokere afløbsrøret. Forslag ved længere manglende brug l Skal vaskemaskinen opbevares i et opvarmet rum uden opvarmning i en længere periode, så dræn al vand fra rørene. l Træk stikket ud. l Frigør røret fra stroppen, sænk det ned og dræn al vandet ned i et kar. l Fastgør afløbsrøret med stroppen bagefter. l Afhængig af model: Træk drænslangen ud, tag proppen af og tøm pumpen for vand i en skål. l Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du placerer en absorberende klud under det for at holde gulvet tørt. l Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i den vertikale position nås. l Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i igen ved at dreje med uret. l Gentag foregående trin i modsat rækkefølge for samle alle delene igen. 10

11 5. KVIKBRUGERGUIDE Denne vaskemaskine tilpasser automatisk vandniveauet til vaskens type og størrelse. Dette system medfører nedsat energiforbrug og en fornuftig reducering af vasketider. 6. STYRING OG PROGRAMMER DA Programvalg A l Tænd for vaskemaskinen og vælg det ønskede program. l Justér vasketemperaturenhvis nødvendigt, og tryk på knappen "valgmuligheder" hvis nødvendigt. TØRRING Hvis du ønsker at tørrecyklussen begynder automatisk efter vask, skal du vælge programmet til dette, ved at bruge TØRRING-knappen. Ellers er det muligt at afslutte vask og derefter vælge tørreprogram og last. l Tryk på knappen START/PAUSE for at starte vasken. l Beskeden "slut" vil vises på displayet eller det tilsvarende LED vil tændes når programmet er færdigt. Vent indtil dørens låselys slukkes: omkring 2 minutter efter at programmet er færdigt. l Sluk for vaskemaskinen. Ved enhver type vask, bør programoversigten rådføres og rækkefølgen for brug følges som angivet. Tekniske data Vandtryk.: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Centrifugerings hastighed: se oversigt. Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding: se oversigt. M L C D E F G H I A Programvælger med FRA position (OFF) B START/PAUSE-knap C CENTRIFUGERINGSVALG-knap D TEMPERATURVALG-knap E UDSKYD START-knap F Knap til indstilling af GRADEN AF SNAVS G Knap til EKSTRA SKYLNINGER H Knap til INDSTILLINGER I TØRRING-knap L Digitalt display M DØRSIKKERHED indikatorlys B 11

12 ADVARSEL: Rør ikke ved displayet, mens stikket sættes i, da maskinen kalibrerer systemet i de første sekunder: Hvis der røres ved displayet, virker maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde, tag stikket ud, og gentag proceduren. Programvælgeren skal returneres til FRA - positionen ved slutningen af hver cyklus, eller når du starter en efterfølgende vask, før du kan vælge og starte et nyt program. START/PAUSE-knap Åbning af døren En særlig sikkerhedsanordning forhindrer døren i at blive åbnet umiddelbart efter afslutningen af cyklussen. Vent 2 minutter efter vaskecyklussen afsluttes og lampen "Dørsikkerhed" er slukket, før du åbner døren. Programvælger med FRA position (OFF) Når programvælgeren drejes, lyser displayet op, for at vise indstillingerne for det valgte program. For at spare energy, vil displayets kontrastniveau falde ved afslutningen af cyklussen eller efter en inaktivitet periode. N.B.: For at slukke for maskinen, skal du dreje programvælgeren til positionen FRA. l Tryk på START/PAUSE-knappen, for at starte den valgte cyklus. l Når et program er valgt, forbliver programvælgeren stationær på det valgte program, indtil cyklussen slutter. l Sluk for vaskemaskinen, ved at dreje vælgeren til FRA. Luk lågen FØR du vælger knappen START/PAUSE. l Tryk for at starte den valgte cyklus. Når der er trykket på START/PAUSEknappen, kan det tage nogle sekunder, før maskinen begynder at arbejde. TILFØJ ELLER FJERN GENSTANDE EFTER AT PROGRAMMET ER STARTET (PAUSE) l Tryk og hold START/PAUSE knappen inde i cirka 2 sekunder (en kontrollampe og displayet med den resterende tid vil blinke, hvilket viser at maskinen er blevet sat på pause). l Vent 2 minutter indtil sikkerhedsanordningen åbner døren. l Efter at have tilføjet eller fjernet genstande, luk døren og tryk på START/PAUSE-knappen (starter programmet fra hvor det blev afbrudt). ANNULLERING AF PROGRAMMET l For at annullere programmet, skal du indstille vælgeren til FRA-positionen. Funktionsknappen bør vælges, før der presses på START/PAUSE-knappen. Hvis der vælges en indstilling, der ikke er kompatibel med det valgte program, blinker indstillingsknappen først og slukker derefter. 12

13 CENTRIFUGERINGSVALG-knap l For at udskyde starten, brug følgende fremgangsmåde: l Ved at trykke på denne knap, er det muligt at reducere den maksimale hastighed, og hvis man ønsker det, kan centrifugeringen annulleres. l For at genaktivere centrifugeringen, skal du trykke på knappen, indtil du når den centrifugeringshastighed du vil indstille. For at undgå skader på stoffet, er det ikke muligt at øge hastigheden over, hvad der er automatisk egnet i forbindelse med udvælgelsen af programmet. l Det er muligt at ændre centrifugeringshastigheden, uden at afbryde maskinen. Maskinen er udstyret med en særlig elektronisk anordning, der forhindrer centrifugering hvis indholdet er ubalanceret. Det reducerer støj og vibrationer i maskinen, og forlænger levetiden på din maskine. TEMPERATURVALG-knap l Denne knap giver dig mulighed for at ændre temperaturen på vaskecyklusserne. l For at skåne tekstilerne er det ikke muligt at indstille temperaturen for hvert program til over maksimum. UDSKYD START-knap l Denne knap lader dig forudindstille vaskecyklussen, og udskyde start af denne, i op til 24 timer. - Indstil det ønskede program. - Tryk på knappen en gang, for at aktivere den (h00 vises på displayet), og tryk derefter på den igen, for at indstille en 1-times udskydelse (h01 vises på displayet). Den forudindstillede udskydelse øges med 1 time, hver gang du trykker på knappen, indtil h24 vises på displayet, på hvilket tidspunkt endnu et tryk vil sætte udskydelsen tilbage til nul. - Bekræft ved at trykke på START/PAUSEknappen (lyset på displayet vil begynde at blinke). Nedtællingen begynder, og når den er færdig, vil programmet starte automatisk. l Det er muligt at annullere den forsinkede start ved at dreje programvælgeren til FRA-positionen. Hvis der er nogen afbrydelse i strømforsyningen, mens maskinen er i drift, vil en særlig hukommelse gemme det valgte program, og når strømmen genoprettes, vil det fortsætter, hvor det slap. Knap til indstilling af GRADEN AF SNAVS l Ved at vælge denne knap er der et valg af 3 niveauer for vaskeintensitet, afhængig af, hvor snavsede tekstilerne er (kan kun benyttes i nogle programmer som vist i programtabellen). l Når programmet er valgt, viser indikatorlyset automatisk graden af snavs sat for dette program. l Ved valg af anden grad af snavs lyser den relevante indikator. DA 13

14 Knap til EKSTRA SKYLNINGER l Denne knap giver dig mulighed for at tilføje skylninger i slutningen af vaskecyklussen. Maks. antal ekstra skylninger er afhængig af det valgte program. l Denne funktion er blevet undersøgt i forhold til folk med sart og følsom hud, for hvem selv en lille rest af vaskepulver kan forårsage irritation eller allergi. l Det anbefales også at bruge denne funktion til børnetøj og i tilfælde af vask af meget snavset tøj, til hvilket der skal bruges meget vaskepulver eller ved vask af håndklæder, hvor fibrene oftest har tendens til at holde på vaskepulveret. Knap til INDSTILLINGER hvor relevant, øger vandmængden under skylning og holder tøjet under vand efter den sidste skylning for at sprede fibrene jævnt. l Gennem fasen, hvor vandet holdes i tromlen, blinker indikatorlyset for at vise, at maskinen står stille. l Vælg indstillingen fra for at afslutte cyklussen med en centrifugering (som kan reduceres eller annulleres ved at bruge den relevante knap) og tømningsfasen. l Takket være elektronisk kontrol er tømningen af vand i den mellemliggende fase lydløs, og det gør denne indstilling meget anvendelig til vask om natten. TØRRING-knap Du kan vælge mellem 3 forskellige indstillinger: - FORVASK l Denne indstilling giver dig mulighed for forvask, især effektiv ved meget snavset tøj (kan kun benyttes i nogle programmer som vist i programtabellen). l Vi anbefaler, at du kun anvender 20% af den anbefalede mængde vist på vaskepulverpakken. - HYGIEJNE l Med denne indstilling er det muligt at gøre tøjet hygiejnisk - vaskeprogrammet når en temperatur på 60 C. - NATCYKLUS l Denne indstilling reducerer den mellemliggende centrifugeringshastighed til 400 rpm (centrifugeringshastighed) l Sørg for at programvælgeren ikke er i FRA-position, og tryk på knappen for at vælge det ønskede tørreprogram: en indikator lyser for at vise det valgte tørreprogram, hver gang du trykker på knappen. l For at annullere valget, inden starten på et tørreprogram, tryk på knappen flere gange, indtil indikatorerne går ud eller returner programvælgeren til FRApositionen. l For at annullere cyklussen under tørringsfasen, hold knappen nede i omkring 3 sekunder, indtil afkølingsindikatoren lyser. l På grund af den høje temperatur inde i tromlen, anbefaler vi, at du lader tørretumbleren fuldføre nedkølingsperioden, før programvælgeren returneres til FRA-positionen og vasketøjet tages ud. 14

15 Digitalt display 2) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED Displayets indikatorsystem giver dig mulighed for at blive løbende informeret om maskinens status. 2 DA Dette viser centrifugeringshastigheden for det valgte program, som kan ændres eller udelades ved at vælge den relevante knap. 1 3) VASKETEMPERATURER ) DØRSIKKERHED INDIKATORLYS 1 l Ikonet indikerer, at lågen er lukket Luk lågen FØR du vælger knappen START/PAUSE. l Når der trykkes på START/PAUSE på maskinen, mens lågen er lukket, vil indikatoren blinke et øjeblik og derefter lyse op. Hvis lågen ikke er helt lukketbliver lyset ved med at blinke i ca. 7 sekunder, hvorefter start-kommandoen automatisk slettes. I det tilfælde, luk døren ordentligt, og tryk på START/PAUSE-knappen. l En særlig sikkerhedsanordning forhindrer døren i at blive åbnet umiddelbart efter afslutningen af cyklussen. Vent 2 minutter efter vaskecyklussen afsluttes og lampen "Dørsikkerhed" er slukket, før du åbner døren. Ved slutningen af cyklussen skal du dreje programvælgeren til FRA. Dette viser det valgte programs vasketemperaturer, som kan ændres (hvor muligt) ved at vælge den relevante knap. 4) CYKLUSVARIGHED 4 l Når et program er valgt, viser displayet automatisk cyklussens varighed, der kan variere, afhængigt af de valgte indstillinger. l Når programmet er startet, vil du konstant blive holdt underrettet omkring den resterende tid til slutningen af vasken. l Maskinen beregner tiden til slutningen af det valgte program, baseret på en standard belastning, under cyklussen korrigerer maskinen denne tid, ifølge størrelsen og sammensætningen af lasten. l Hvis der er valgt automatisk vask/tørring, vil der, ved afslutningen af vaskefasen, vises den resterende tørretid på displayet. 15

16 5) GRADEN AF SNAVS 5{ l Når programmet er valgt, viser indikatorlyset automatisk graden af snavs sat for dette program. l Ved valg af anden grad af snavs lyser den relevante indikator. 6) EKSTRA SKYLNINGER 9) UDSKYD START 9 Dette blinker, når udskydelse af start er indstillet. 10) Kg Check (funktionen er kun aktiv på bomulds- og syntetiske programmer) 10 { 6 Indikatorlyset viser de ekstra skylninger, som er valgt ved hjælp af den relevante knap. l I de første minutter af cyklussen vil Kg Check -indikatoren forblive tændt, mens den intelligente sensor vejer vasketøjet og justerer cyklustiden, vandet og elektricitetsforbruget derefter. 7) INDSTILLINGER } 7 Indikatorlyset viser indstillingen, som kan vælges med den relevant knap (FORVASK, HYGIEJNE og NATCYKLUS). 8) Wi-Fi (kun nogle modeller) 8 l I modellerne med trådløs-indstilling indikerer ikonet, at det trådløse system virker. l For yderligere information om det trådløse system findes der en specifik manual inden i maskinen. l Gennem hver eneste vaskefase gør Kg Check det muligt at overvåge information om vasketøjet i tromlen, og i de første minutter af vasken: - justerer det den nødvendige mængde af vand - fastsætter det længden af vaskecyklussen - kontrollerer det skylninger i forhold til typen af tekstiler, der vaskes - tilpasser det tromlens omdrejningsrytme til typen af tekstiler, der vaskes - opfanger det tilstedeværelsen af skum og øger, om nødvendigt, mængden af vand under skylning - tilpasser det centrifugeringshastigheden i forhold til mængden og undgår på den måde ubalance. 16

17 } 11) TØRREPROGRAM-INDIKATORER 11 Maskinen beregner tiden til slutningen af det valgte program, baseret på en standard belastning, under cyklussen korrigerer maskinen denne tid, ifølge størrelsen og sammensætningen af lasten. DA Indikatorerne viser hvilken type tørreprogrammet er. Automatiske tørreprogrammer Ekstra tørt program (anbefales til håndklæder, badekåber og tunge laste). Strygelet program (gør vasketøjet egnet til strygning). Skabstør program (for tøj, der vil blive lagt væk uden strygning). l Ved at vælge et af disse automatiske programmer, vil vaske-tørremaskinen beregne den nødvendige tid til tørring og den resterende fugt der kræves i henhold til lasten og den type af tørring, der er valgt. l Efter der trykkes på START/PAUSEknappen, vil displayet vise den resterende tørretid. Tidsstyrede tørreprogrammer De kan bruges til at vælge Tidsstyrede tørreprogrammer. Nedkølingsfasen Nyttige tips Aktiveres under den sidste nedkølingsperiode, i de sidste 10/20 minutter af hver tørrefase. l 30 minutters tørreprogrammet anbefales til små laste (mindre end 1 kg) eller let fugtige laste. l Din vaske-tørremaskine afslutter cyklussen automatisk, når den når det valgte tørreniveau. l For korrekt drift af maskinen, er det bedst ikke at afbryde tørringsfasen medmindre det virkelig er nødvendigt. 17

18 Programtabel 2 1 PROGRAM kg * (MAKS.) TEMP. C VASKEMIDDEL Anbefalet Maks. 2 1 Hurtigvask 14 min. Hurtigvask 30 min. Hurtigvask 44 min. Hvidt 2) 1 1,5 1,5 1,5 1, ) 2 2,5 2,5 2,5 2, ) 3 3,5 3,5 3,5 3, ) 2) ( ) Bomuld** 1) 2) ( ) EcoMix 20 2) Blandet 1) 2) 3 4 4,5 5 5, ( ) Skylninger 2) Tømning + Centrifugering 2) Finvask 2 2,5 2,5 2,5 2, Baby 1) 2) 4 5,5 6 6, Uld/Håndvask Blandet (tørring) Bomuld (tørring) Vask og Tørring 59 Min 3 4 4,5 5 5, ,5 1,5 1,5 1,5 1,

19 Læs venligst disse bemærkninger: * Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af den brugte model (se kontrolpanel). INFORMATION TIL TESTLABORATORIER (Ref. EN Standarder) Vask Bruge programmet ** med den maksimale grad af tilsmudsning valgt, maksimal centrifugeringshastighed og en temperatur på 60 C. Programmet anbefales også til test med en lavere temperatur. Tørring Tør først med A kg (lasten består af: pudebetræk og små håndklæder) vælg bomulds-tørreprogrammet ( ) skabstørt ( ). Anden tørring med B kg (lasten består af: lagner og små håndklæder) vælg bomulds-tørreprogrammet ( ) skabstørt ( ). Kapacitet (vask) (kg) A (kg) Første tørring B (kg) Anden tørring Centrifugeringshastigheden kan også reduceres, for at matche alle retningslinjer på stoffets etiket, eller for meget sarte stoffer kan centrifugering annulleres helt; denne indstilling er tilgængelig med en centrifugeringshastighedsknap. Denne funktion kan aktiveres med knappen CENTRIFUGERINGSVALG. Hvis etiketten ikke angiver specifikke oplysninger, er det muligt at anvende den maksimale centrifugering angivet for programmet. Overdosering af vaskemiddel kan forårsage overdreven skumdannelse. Hvis maskinen detekterer tilstedeværelsen af meget skum, kan en centrifugering udelukkes eller programmet kan forlænges, hvormed vandforbruget øges. ( ) Kun med indstillingen FORVASK valgt (programmer med FORVASK indstilling). (Kun for modeller der bruger flydende vaskemiddel) Når kun et begrænset antal genstande har pletter, som kræver behandling med flydende blegemidler, kan man foretage fjernelse af pletterne forud for vasken. Hæld blegemiddel i beholderen til flydende blegemiddel, der er sat ind i afdelingen mærket "2" i sæbeskuffen, og indstil det specielle program SKYLNING. Når denne fase er afsluttet, drejes programvælgeren til FRApositionen, og du kan tilsætte resten af tekstilerne og fortsætte med en normal vask på det mest passende program. 1) For de viste programmer kan du tilpasse længde og intensitet af vasken ved at bruge knappen til indstilling af graden af snavs. 2) Programmer for automatisk tørring. DA 19

20 Programvalg For at rense forskellige typer af stoffer og forskellige niveauer af snavs, har vaskemaskinen specifikke programmer der vil opfylde ethvert behov for vask (se tabel). Hurtigvask 14 min. / 30 min. / 44 min. En komplet vaskecyklus (vask, skyl og centrifuge). Dette program er især velegnet til bomuld og blandet materiale, der er lidt snavset. Med dette program anbefales det kun at bruge 20% af vaskepulvermængden normalt anvendt for at undgå spild. Hvidt Lavet til en perfekt vask. Den endelige centrifugering ved maksimal hastighed giver mere effektiv rengøring. Bomuld Dette program er velegnet til at vaske normalt snavset bomuldsvasketøj, og det er det mest effektive program i form af det kombinerede energi- og vandforbrug for vask af bomuld. EcoMix 20 Dette nyskabende program giver dig mulighed for at vaske forskellige stoffer og farver sammen, som bomuld, syntetiske og blandede tekstiler på kun 20 C og giver en fremragende rengøringsydeevne. Forbruget på dette program er omkring 40% af en konventionel 40 C bomuldsvask. Blandet Vask og skylning optimeres med rytmer i tromlens rotation og vandstanden. Den blide centrifugering sikrer en reduceret dannelse af folder i stoffet. Skylninger Dette program udfører 3 skylninger med en mellemliggende centrifugering (som kan nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den relevante knap). Det bruges til skylning af enhver form for stof, for eksempel efter en vask udføres manuelt. Tømning + Centrifugering Programmet afslutter med en tømning og en maksimal centrifugering. Det er muligt at slette eller reducere centrifugering med CENTRIFUGERINGSVALG-knappen. Finvask Dette program veksler mellem øjeblikke med arbejde og pauser, og er især velegnet til vask af sarte tekstiler. Vaskeprogrammet og skylninger udføres med meget vand, for at sikre den bedste ydeevne. Baby Dette all baby program vasker perfekt rent ved 60 grader. Vi anbefaler at der bruges vaskepulver. Uld/Håndvask Dette program udfører en vaskecyklus dedikeret til uldstoffer, der kan vaskes i vaskemaskine, eller genstande, der skal vaskes i hånden. TØRRING ADVARSEL: dispensere, der anvendes til koncentrerede pulvere og flydende vaskemidler skal fjernes fra tromlen, før tørreprogrammet påbegyndes. Tromlen skifter retning under tørrecyklussen, for at forhindre sammenfiltring af vasketøjet og producerer dermed en ensartet tørring. Kølig luft anvendes i løbet af de sidste 10/20 minutter af tørringen for at minimere krølning. Blandet Et tørreprogram med en lav temperatur anbefales til syntetiske og blandede fibre (der henvises altid til vaskeanvisningen). Bomuld Et tørreprogram med en høj temperatur anbefales til bomulds- og linnedfibre (der henvises altid til vaskeanvisningen). Vask og Tørring 59 Min Når du kun har et par stykker tøj at vaske og tørre i en fart, vil 59 minutters cyklussen være den ideelle måde at spare tid på! Velegnet til en let last i størrelsen omkring 1,5 kg (f.eks. 4 skjorter) eller let snavsede stoffer, denne cyklus vil vaske, skylle, centrifugere og tørre dit tøj på under en time. Vi anbefaler, at du reducerer dosis af vaskemiddel, når du bruger dette program, for at undgå spild. 20

21 7. TØRRECYKLUS l Angivelserne er generelle, derfor er der behov for øvelse for at få de bedste tørreresultater. l Vi anbefaler at indstille en lavere tørretid end angivet ved første brug, for at fastslå graden af tørhed der kræves. l Vi anbefaler ikke at tørre stoffer der flosser nemt, såsom tæpper eller tøj med en dyb luv, for at undgå tilstopning af luftkanalen. l Vaske-tørremaskinen kan udføre følgende typer af tørring: - Lav temperatur tørreprogrammer der anbefales til blandede stoffer (syntetiske/ bomuld) syntetiske stoffer ( symbol på programvælgeren). - Høj temperatur tørreprogrammer der anbefales til bomuld, frotté, linned, hamptekstiler, osv... ( symbol på programvælgeren). DA l Vi anbefaler, at du sorterer vasketøjet efter følgende metoder: - Ved tørre-symboler, som er vist på tøjmærkerne Egnet til tørretumbling. Tørretumbler ved høj temperatur. Tørretumbler ved lav temperatur. MÅ IKKE tørretumbles. Hvis stoffet ikke har en plejevejledningen, bør det antages at det ikke er egnet til tørring. - Efter størrelse og tykkelse Når vasketøjsmængden er større end tørrekapaciteten, adskilles tøjet efter tykkelse (f.eks håndklæder fra tyndt undertøj). - Efter stoftype Bomuld / linned: Håndklæder, bomuldsjersey, senge- og dækketøj. Syntetisk: bluser, skjorter, overalls, osv. lavet af polyester eller polyamid, samt bomulds-/syntetiske blandinger. l Kun tørt præ-centrifugeret vasketøj. Under tørrefasen, vil tromlen accelerere til en højere hastighed, for at fordele lasten og optimere tørreevnen. Den rette måde at tørre på Maskinens dør er udstyret med et beskyttende skjold, for at forhindre kontakt med glaslågen, der kan nå høje temperaturer under tørringen. Det bør ikke være nødvendigt at fjerne skjoldet fra maskinen ved normal brug. l Åbn døren. l Fyld vasketøjet i, uden at overstige den maksimale tørringsbelastning, angivet i programoversigten. I tilfælde af store tøjstykker (f.eks lagner) eller meget absorberende elementer (f.eks håndklæder eller jeans), er det en god ide at reducere lasten. l Luk døren. l Drej programknappen til det tørreprogram, der passer til dit vasketøj. 21

22 l Vælg graden af tørhed som du ønsker, ved at vælge et af de 3 automatiske programmer: Ekstra tørt program (anbefales til håndklæder, badekåber og tunge laste). Strygelet program (gør vasketøjet egnet til strygning). Skabstør program (for tøj, der vil blive lagt væk uden strygning). l Hvis du ønsker at vælge et tidsindstillet tørreprogram, trykker du på TØRRINGknappen indtil indikatoren med den ønskede tid lyser. l Sørg for at vandindløbsventilen er åben. l Sørg for, at vandafløbet er placeret korrekt. l Vent omkring 2 minutter efter programmet afsluttes og indikatoren DØRSIKKERHED slukkes, før du åbner døren. l Sluk for maskinen, ved at dreje programvælgeren til FRA-positionen. l Åbn døren og tag vasketøjet ud. l Slyk for hanen. ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET l For at annullere tørreprogrammet, skal du trykke og holde TØRRING-knappen nede i omkring 3 sekunder. ADVARSEL: Efter annullering af tørreprogrammet vil afkølingsfasen begynde, og du skal vente i ca 10/20 minutter, før du åbner døren. ADVARSEL: tør ikke uldtekstiler eller artikler med særlig polstring (f.eks dyner, quiltede anorakker, osv.) og meget sarte stoffer. Hvis tøjet dryppetørt, bør du last mindre tøjstykker, for at forhindre krølning. l Tryk på START/PAUSE-knappen. l Tørringsfasen vil begynde med programvælgeren fikseret på det valgte program, indtil slutningen af tørringen. l Indikatoren for tørreprogrammet vil være tændt, indtil afkølingsfasen vil begynde og den tilhørende indikator tændes. l Når programmet er færdigt, vil ordet "End" (Afslut) vises på displayet. Efter 5 minutter vil maskinen gå i standby (på visse modeller, vil displayet vise to linjer). 22

23 8. AUTOMATISK VASKE-/ TØRRECYKLUS Det anbefales ikke at overstige den maksimale tørringsbelastning angivet i programoversigten, ellers vil vasketøjet blive tørret på tilfredsstillende vis. - Vask l Åbn skuffen, vælg vaskemiddel og tilsæt den korrekte mængde. l Se listen over vaskeprogrammer efter det tøj, der skal vaskes (f.eks meget beskidt bomuld), og drej programvælgeren til det ønskede program. l Juster vasketemperaturen om nødvendigt. l Når et program er valgt, forbliver programvælgeren stationær på det valgte program, indtil cyklussen slutter. l Ved afslutningen af vaskefasen, vises den resterende tørretid på displayet. l Vaske-tørremaskinen vil derefter gennemføre hele tørreprogrammet. l Indikatoren for tørreprogrammet vil være tændt, indtil afkølingsfasen vil begynde og den tilhørende indikator tændes. l Når programmet er færdigt, vil ordet "End" (Afslut) vises på displayet. Efter 5 minutter vil maskinen gå i standby (på visse modeller, vil displayet vise to linjer). l Vent omkring 2 minutter efter programmet afsluttes og indikatoren DØRSIKKERHED slukkes, før du åbner døren. DA l Tryk på indstillingsknapperne (hvis påkrævet). l Kontrollér, at hanen er tændt, og at afløbsslangen er placeret korrekt. - Tørring l Vælg graden af tørhed som du ønsker, ved at vælge et af de 3 automatiske programmer: Ekstra tørt program (anbefales til håndklæder, badekåber og tunge laste). Strygelet program (gør vasketøjet egnet til strygning). Skabstør program (for tøj, der vil blive lagt væk uden strygning). l Hvis du ønsker at vælge et tidsindstillet tørreprogram, trykker du på TØRRINGknappen indtil indikatoren med den ønskede tid lyser. l Sluk for maskinen, ved at dreje programvælgeren til FRA-positionen. l Åbn døren og tag vasketøjet ud. l Slyk for hanen. ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET l For at annullere tørreprogrammet, skal du trykke og holde TØRRING-knappen nede i omkring 3 sekunder. ADVARSEL: Efter annullering af tørreprogrammet vil afkølingsfasen begynde, og du skal vente i ca 10/20 minutter, før du åbner døren. l Tryk på START/PAUSE-knappen. 23

24 9. KUNDESERVICECENTER OG GARANTI Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, så konsultér kvikguiden anført nedenfor, som indeholder praktiske tips, til hvordan de mest normale problemer fikses. Problem Vaskemaskinen virker/starter ikke Vaskemaskinen fyldes ikke med vand Vaskemaskinen tømmes ikke for vand Der lækkes vand på gulvet nær vaskemaskinen Vaskemaskinen centrifugerer ikke Der høres voldsomme vibrationer under centrifugering Hvis en specifik FEJL opstår med blink Mulige årsager og praktiske løsninger Vær sikker på, at strømmen er korrekt tilsluttet. Vær sikker på, at strømmen er slået til. Tjek om det ønskede program er valgt korrekt og maskinen er startet korrekt. Sørg for at sikringen ikke er sprunget og at stikkontakten virker; afprøv den med et andet apparat såsom en lampe. Åbningen er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen. Vær sikker på, at vandhanen er tændt. Vær sikker på, at timeren er korrekt indstillet. Vær sikker på, at filteret ikke er tilstoppet. Vær sikker på, at afløbsslangen ikke er bøjet. Vær sikker på, at der ikke findes nogen fremmede objekter i filteret. Dette kan være på grund af en læk i pakningen mellem vandhanen og forsyningsrøret; i dette tilfælde, så udskift den og stram samling ved røret og vandhanen. Dette kan være fordi vandet ikke er drænet helt: vent et par minutter. Visse modeller har en "ingen centrifugering"-funktion: Sørg for at den ikke er slået til. En overdreven mængde af vaskemiddel kan forhindre centrifugering: reducér mængden ved næste vask. Vaskemaskinen står måske ujævnt: hvis nødvendigt, så justér fødderne som indikeret i den tilhørende sektion Vær sikker på, at transportbeslagene er fjernet. Vær sikker på, at portionen er jævnt fordelt. Hvisfejl nr. 0, 1, 5, 7 eller 8 vises eller blinker, så kontakt kundeservicecenteret. Hvisfejl nr. 2 vises eller blinker, så fyldes maskinen ikke med vand. Vær sikker på, at vandhanen er tændt. Hvisfejl nr. 3 vises eller blinker, så drænes maskinen ikke korrekt. Vær sikker på, at afløbet er frit, og at afløbsslangen ikke er bøjet. Hvisfejl nr. 4 vises eller blinker, så er maskinen overfyldt. Luk for vandhanen og kontakt kundeservicecenteret. Hvisfejl nr. 9 vises eller blinker, så sluk for vaskemaskinen, vent sekunder og genstart programmet. 24

25 Brugen af økologisk vaskemiddel uden fosfater kan have følgende effekt: - mere grumset afløbsvand: Denne effekt er forbundet med de frigjorte zeolitter, hvilket ikke har nogen negativ indvirkningen på effektiviteten af rensningen. Hvis der opstår et problem, eller hvis du har mistanke om en funktionsfejl, så kontakt omgående Candy's servicecenter. Candy anbefaler, at du altid bruger originale reservedele, som er tilgængelige hos vores servicecenter. DA - hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet ved slutningen af vasken: dette er normalt, og det hvide pulver absorberes ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve. - skum i vandet ved sidste skylning: dette betyder ikke nødvendigvis dårlig skylning. - omfattende skum: Dette er ofte på grund af de anioniske overfladeaktive stoffer i vaskemidler, som er svære at fjerne fra vasketøjet. I dette tilfælde, så skyl ikke igen for eliminere dette: det vil ikke hjælpe overhovedet. Garanti Produktet er dækket af garanti i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som angivet i det certifikat, der følger med produktet. Garanticertifikatet skal udfyldes korrekt og gemmes, så det kan fremvises hos autoriserede Candyservicecenter hvis nødvendigt. Producenten afskrives for al ansvar for trykfejl i brochuren som følger med dette produkt. Desuden bibeholdes retten til at foretage enhver ændring anset som nødvendig til dets produkter, uden at ændre deres essentielle karakteriska. 25

26 - GVWT Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY

Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM vaskemaskine Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager vaskemaskinen i brug Gør dig fortrolig med

Læs mere

Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning

Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning BWD384W0 Læs venligst denne brugervejledning først! Kære kunde. Tak, fordi du valgte et Blomberg-produkt. Vi håber, at du får de bedste resultater fra dit produkt,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE

Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE Tillykke med din nye GRAM vaskemaskine Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager vaskemaskinen i brug Gør dig fortrolig med din nye vaskemaskine og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

WHT1114LSIN. Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas. Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26)

WHT1114LSIN. Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas. Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26) WHT1114LSIN Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26) 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning for vaskemaskine

Brugsanvisning for vaskemaskine Brugsanvisning for vaskemaskine Tillykke med Deres valg af en vaskemaskine fra Gorenje. Deres nye vaskemaskine lever op til alle krav, der stilles til miljørigtig vask, som er meget økonomisk med hensyn

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

VASKEMASKINE HFT 6012 D H V B1 C1 A. G B2 C2 p

VASKEMASKINE HFT 6012 D H V B1 C1 A. G B2 C2 p VASKEMASKINE HFT 6012 D H V B1 C1 A G B2 C2 p A B1 B2 C1 C2 G H V p PROGRAM- OG TEMPERATURVÆLGER Med denne tast kan De vælge det vaskeprogram, De måtte have brug for. De skal blot dreje på tasten, (hvilket

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME 32714-60 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC NA-148VG3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3979658

Din brugermanual PANASONIC NA-148VG3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3979658 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P DA Brugsanvisning Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P Indhold Om sikkerhed 2 Frostsikring _ 4 Miljøhensyn 4 Produktbeskrivelse _ 5 Tekniske data 5 Installation _ 6 Ibrugtagning 9 Tilpasning _ 10 Daglig

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

05651302English.qxd 02-04-03 12:58 Page 1 H160I NE

05651302English.qxd 02-04-03 12:58 Page 1 H160I NE 05651302English.qxd 02-04-03 12:58 Page 1 Washing machine Instructions for use H160I NE 05651302Danish.qxd 07-04-03 20:25 Page 135 Indhold Side Indledning 136 Generelle leveringsmeddelelser 137 Sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Vaskemaskine Brugsanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning BWG486W0 Kære kunde. Læs denne brugervejledning først! Tak, fordi du valgte et Blomberg produkt. Vi håber, at du får de bedste resultater produktet, der er fremstillet af materialer

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

DHT82EIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559

DHT82EIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559 DHT82EIN Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Smeg produkt. Vi håber, at dit

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

BRUGSANVISNING VASKEMASKINE

BRUGSANVISNING VASKEMASKINE DK BRUGSANVISNING VASKEMASKINE www.gorenje.com Tak fordi du har valgt at købe vores vaskemaskine. Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til håndtering af vasketøj. Vasketøjet bliver perfekt hvidt

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere