Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015"

Transkript

1 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup. 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog advokat Lars Holm Rasmussen som dirigent, og generalforsamlingen godkendte forslaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen kunne anses for lovlig varslet, idet indkaldelsen var udsendt rettidigt. Dirigenten konstaterede, at der var blevet udleveret 195 stemmesedler. 2. VALG AF REFERENT Bestyrelsen foreslog redaktør Marian Prestage som referent, og forslaget blev godkendt af forsamlingen. 3. BESTYRELSENS ÅRSBERETNING VED FORMAND BJØRN NIELSEN Sekretariat Sekretariatet har oplevet en lidt turbulent tid siden forrige generalforsamling, da sekretariatschefen, Lars Arent, sagde op grundet nye udfordringer, og en ny sekretariatschef, Mette Vestergård, startede i maj Desuden blev sekretariatet fuldtalligt igen, da Antje Brund blev ansat som administrationsmedarbejder i august, efter denne position havde været ledig i nogle måneder. Det nye sekretariat var på et medarbejderseminar i Sverige i september for bl.a. at gennemgå arbejdsprocesser og -opgaver. Samarbejdspartnere Hvad angår samarbejdsaftaler, er aftalen med Novasol blev forbedret på en række punkter. Jeg vil gerne takke medlem Henrik Græsdal for sit bidrag i forhold til netværket for udlejning samt hjælp til den fornyede udlejeaftale med Novasol. Herudover har der været opfølgende møder med bl.a. Scandlines, Net 1 og Øresundsbron samt banker og ejendomsmæglere. Frivillige De frivillige spiller fortsat en stor rolle i foreningen, og det er planen at lave en frivillighedsportal på for at gøre det let, attraktivt og overskueligt at byde ind med sine kompetencer i foreningen på Og det er nødvendigt med flere frivillige, hvis vi skal opretholde de aktiviteter og projekter, foreningen har. Rådgivning Rådgivningen gælder især jura, skat og byggeri, og det er en af grundpillerne i Danske Torpare, og mange medlemmer har igen i år haft glæde af hjælp fra Lars Holm Rasmussen og Bjørn Donnis. 1

2 Bestyrelsesseminar i Kristianstad Bestyrelsen og sekretariatschefen var sammen til seminar i Kristianstad i september med fokus på foreningens visions- og missionsarbejde. Der blev udvalgt et antal aktiviteter, der i fremtiden skal være med til at udvikle foreningen, således at foreningen med tiden kan gøre sig mere uafhængig af kontingentet. Medlemsstatistik- og tilbud Pr. januar er foreningen kommet under medlemmer. Det er ikke nogen katastrofe, men der skal arbejdes hårdt for at fastholde og tiltrække nye, bl.a. ved at udvide medlemstilbuddene, ikke mindst i kategorien oplevelser. Som noget nyt har vi fået en håndværkerportal, hvor medlemmer deler gode erfaringer med håndværkere. Og arbejdet med at tilbyde rabatter fortsættes som tidligere. Endelig har foreningen gennemført en medlemsundersøgelse i foråret, hvor vi spørger til medlemmernes ønsker om fordele. Aktivitetsudvalg Også i dette år har foreningen gennemført en række spændende kurser og foredrag. Aktivitetsudvalget har dog manglet arbejdskraft, og medlemmer, som kunne tænke sig at bidrage frivilligt, er meget velkomne til at kontakte os. Tyska Torpare Dette projekt er ikke kommet så langt, som foreningen håbede og ønskede, da antallet af medlemmer har skuffet. Forundersøgelserne viste, at der var grobund for at starte Tyska Torpare op, men virkeligheden har vist noget andet, og derfor har bestyrelsen bevågenhed på projektets udvikling. Økonomi Årets resultat ligger tæt på budgettets tal. Det kommende år kræver dog, at der skal bruges af foreningens midler til et nyt medlemssystem, der skal lette og forbedre medlemsbetjeningen. Netværkene Der er seks netværk i foreningen, og selvom ikke alle er lige aktive, så kommer der hele tiden aktiviteter og nye initiativer som fx det velbesøgte jysk-fynske arrangement nær Kolding i september og skovgruppens nye Facebook-side. Interessevaretagelse Foreningen har gode relationer til både den svenske ambassade og Nordisk Ministerråd, hvor vi bliver hørt og respekteret, og det er af stor værdi. Et af de nye tiltag baseret på et medlemsforslag er at rette henvendelse til svenske kommuner for at opfordre til et årligt tilbagevendende dialogmøde med de danske fritidshusejere til gensidig udveksling af information og spørgsmål. SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL BERETNINGEN Roald Nielsen: Jeg savner lidt information omkring CPR-nummer i Sverige hvordan går det med det? Thomas Jensen: Sidste år blev vi oplyst om, at der cirka var 250 medlemmer af Tyska Torpare, og Henrik Zein sagde, at vi ville blive opdateret i år om medlemstallet. Kan vi få det aktuelle tal? (Bjørn Nielsen: 315). Har bestyrelsen en smertegrænse for, hvor mange ressourcer man kan miste, før man trækker en streg i sandet? 2

3 Mette Vestergård: Vi arbejder på at få et samordningsnummer med samme funktion som et svensk CPR-nummer, som vi nok ikke får. Man bad det svenske Skatteverket om at komme med en udredning, og det gjorde de i august sidste år. Deres svar var, at det godt kunne lade sig gøre, og så blev sagen sendt i Finansdepartementet. Undervejs var der svensk valg, og sagen blev forhalet lidt. Den 6. februar sluttede en høringsrunde for organisationer med ønsket om et samordningsnummer til udenlandske fritidshusejere. Vi har en kontakt i grænsehindringsrådet i Nordisk Ministerråd og har fået at vide, at svarene fra denne høringsrunde ikke er samlet endnu. Den næste opgave for Danske Torpare bliver at gøre samordningsnummeret gyldigt i private virksomheder på lige fod med det svenske CPR-nummer. Jens Mathiesen: Hvis man køber en svensk bil, får man et samordningsnummer, og opretter man en svensk bankkonto, laver de et fiktivt personnummer til en. Jeg kan ikke se, at man har brug for det. Else Birk: Vi har alle noget med Skatteverket at gøre, og der har vi et nummer. Hvorfor kan vi ikke bare bruge det? Mette Vestergård: Når man skal have en e-legitimation for at komme på det offentliges Sveriges hjemmesider, har man brug for et svensk personnummer. Organisationsnummeret, som man får af Skatteverket, er ikke nok. Og vi håber på, at samordningsnummeret vil give samme muligheder. Bjørn Nielsen: Problemet er desværre også helt lavpraktisk, når man fx vil oprette en konto hos ICA og byggemarkedet. Så det er et generelt problem, og der har været mange medlemshenvendelser omkring problematikken. Lars Holm Rasmussen: Man kan vel tilføje, at når de svenske myndigheder anbefaler samordningsnummer, må man formode, at det er vejen, det svenske samfund vil med os. Bent Hansen: Det koster godt nok 19 mio. med dette svenske samordningsnummer, men I og vi lægger omkring mio. kr. i Sverige om året, så jeg tror nok, at de får råd til det. Hvad angår Tyska Torpare har bestyrelsen selvfølgelig en smertegrænse, men jeg vil være ked af at skulle sætte et tal på, for hvad hvis nu der pludselig melder sig en del medlemmer ind i morgen? Danske Torpare har lånt Tyska Torpare AB kr. Vi har en aktiekapital i Sverige på kr., og vi har i år et budgetteret underskud på SEK. Enhver kan jo regne ud, at hvis det fortsætter på den måde, når vi den smertegrænse, for så ønsker tyskerne ikke det, vi troede, de ønskede. Bjørn Nielsen: Det er ikke nogen hemmelighed, at vi arbejder med 3 scenarier: Luk Tyska Torpare nu, sæt det observationslisten eller forsæt projektet. Og bestyrelsen har sat det på observationslisten til 1. juni i år. Desuden har manager Claudia Tröger sagt op, og der forsvinder en lønomkostning pr. 1. maj. Hun laver dog de tyske blade færdige for resten af året. Det er ærgerligt at tabe de 315 tyske medlemmer på gulvet, men det kan være, at vi ender i et netværk for tyskerne. Vi er ikke stolte af tallene, men man kommer ikke videre, hvis man ikke prøver noget, og det koster nogle gange, også selvom vi havde lavet et grundigt forarbejde. Thomas Jensen: Lånet på de kr. er en bestyrelsesbeslutning, ikke en generalforsamlingsbeslutning. Jeg vil gerne anmode om, at der ikke ydes flere lån, uden at der stemmes om på generalforsamlingen. Bjørn Nielsen: Det kan jeg kun bekræfte, at vi ikke vil gøre. 3

4 Jens Mathiesen: Vi havde jo en skarp diskussion på forrige generalforsamling om Tyska Torpare. Måske er der noget i konstruktionen, tyskerne ikke er glade for. Måske er der en associeringsmodel, hvor de er ligeværdige medlemmer og får en vis autonomi over deres egne organisatoriske forhold, uden at føle at Danske Torpare skal tjene penge på dem. Jeg har en tysk nabo, og jeg kan spørge om hans mening. Bjørn Nielsen: Det var faktisk en relativ stor del af businesscasen, at vi diskuterede organiseringen og forskellige scenarier. Vi undersøgte også muligheden for at have et lokale i Tyskland, men det valgte vi fra pga. manglende synergieffekt ift. sekretariatet i Søborg, og måske var det forkert. Tyskerne er bare et andet folkefærd og måske mere mistroiske. Men vi har gjort alt, hvad vi kunne. Jeg må også minde om, at det tog 5 år at få 500 medlemmer i Danske Torpare, selvom det var før den digitale tidsalder. Vi vil ikke bruge meget mere tid på Tyska Torpare, medmindre det begynder at vise sig lukrativt. Ole Andersen: Da jeg blev medlem, var det pga. færgebilletterne, for det opfyldte mit behov. Der er noget med cost-benefit: Tyskerne vil have noget for deres penge, er mit indtryk. Har vi virkelig været inde at bore i: Hvad kunne I tænke jer? Har vi spurgt de 300 tyskere om deres ønsker? Bjørn Nielsen: Udfordringen for os som dansk forening er, at der er 2 transportveje for danskerne. Tyskerne har i hvert fald 5 færgeruter, og Scandlines DK har intet med Scandlines i Tyskland at gøre. Det er langt sværere at lave rabatter for alle i Tyskland. Mange tyskere flyver fx til deres huse helt oppe nordpå. Alle vil have rabatter, og det er sværere at ramme tyskerne. Claudia Tröger har brugt meget tid på sagsbehandling, og hun har spurgt mange medlemmer helt uvidenskabeligt, hvad de ønsker. Og det er det samme som danskerne rabatter og bladet. Bent Hansen: Vi har jo ikke nøjedes med at spørge de 315 medlemmer. Da vi lavede businesscasen, spurgte vi tyske fritidshusejere om, hvad der skulle til, for de syntes, at det var en god idé, og fik en god svarprocent på det. De fakta har vi forsøgt at pejle efter. Thomas Jensen: Jeg synes, at man skal være varsom med at sammenligne at få nye medlemmer i hhv. Danske og Tyska Torpare. Da Danske Torpare startede op, var det nok primært på frivillig basis. Og i dag har Tyska Torpare kostet os cirka kr. pr. tyske medlem. Jeg tror ikke, at man investerede så mange penge i Danske Torpare i starten. Bjørn Nielsen: Det kan vi ikke være uenige om. Danske Torpare var jo også en helt anden forening dengang i forhold til i dag. Jette Hansen: Hvad er det, det gør, at det så vigtigt at have Tyska Torpare med? Bjørn Nielsen: Der er ingen drømme om at erobre Tyskland. På generalforsamlingen i 2013 fremlagde vi idéen om Tyska Torpare, som også kunne hjælpe Danske Torpare, for jo flere man er i en forening, jo bedre rabatter, jo lavere driftsomkostninger. Der er mange stordriftsfordele ved det så det var for også at styrke Danske Torpare. Bjørn Hansen: Er den tyske manager bosiddende her, og er hun aflønnet af Danske Torpare? Bjørn Nielsen: Claudia Tröger er stadig ansat i sekretariatet. Hun havde en aftale om at arbejde hjemmefra i Berlin i starten. Hun bliver ikke aflønnet af Danske Torpare regnskabsteknisk set, idet Tyska Torpare betaler et administrationsgebyr til Danske Torpare, som også omfatter Claudias løn. 4

5 Flemming Olsen: Tak for en god beretning. Netværksudvikling er rigtig fin. Men der er nogle ting, jeg ikke helt forstår. Det nye IT-system, man nu vil skifte over til, kan det også bruges til netværk mellem medlemmerne som en slags intranet? Anders Grand: Hele idéen med det nye IT-system er at centrere det omkring medlemmerne og netværk. Lige nu er økonomisystemet i centrum. Fremover bliver der netværk, muligheder for at finde ligesindede med samme interesser og idéer, lokale netværk osv. Tanken er også at gøre det lettere for medlemmer at gøre flere ting ved selvbetjening som fx i banken. Man vil fx få sit medlemsnummer med det samme i modsætning til nu. I dag har vi systemer, der ikke taler sammen, og det vil spare både tid og ressourcer og nedsætte fejlprocenten, når vi får et integreret system. Vores nuværende økonomisystem er så gammelt, at det ikke supporteres længere. Anne-Marie Møller: Jeg var nysgerrig vedrørende de breve, der blev sendt om borgermøder, og hvilke kriterier, de er udvalgt fra. Bjørn Nielsen: I første omgang er brevet kun sendt til Älmhult kommune, og det er helt bevidst, fordi vi gerne vil teste, hvordan det bliver modtaget, også fordi jeg selv bor der og har besøgt kommunekontoret flere gange. Det er absolut idéen at sende ud til mange flere kommuner, men jeg kan ikke love, at vi vil kunne ramme alle kommuner. Anne Nielsen: Vi har hus i Kalmar län. Kan man lave en aftale med ICA og COOP osv., så vi evt. kunne få et torpare-nummer, som kunne aktivere vores kort? Nu er det lykkedes for os at få kort hertil, så vi får tilbud på lige fod med svenskerne. Vi skulle have betalt det dobbelte for at oprette os, da de ikke vidste, hvordan de skulle give os dette kort, så vi måtte henvende os til hovedkontoret og ping-ponge frem og tilbage. Hvis foreningen henvendte sig til forretningskæderne, kunne det måske lykkes. Mette Vestergård: Jeg mente, at vi havde fundet en løsning på det med ICA-kortet, men ellers vil det være nogle af de forretningskæder, vi allerførst går til, når vi får samordningsnummeret. Vi vil gerne kigge på sagen. Kirsten Bjerre: Vi bor i Markaryd kommune, og der bliver vi inviteret til nogle borgermøder. De er meget åbne for det. Det har bl.a. handlet om vedligehold af gamle huse. Vi har meget god kontakt til kommunen. Hanne Midskov: Har I tilgængelige tal på, hvor mange der bor i de forskellige kommuner? Bjørn Nielsen: Man kan gå ind at tjekke, hvor folk bor på Statistiska centralbyrån Hugo Baun: Vi bor i Lammhult og havde ingen problemer med at få kort til ICA, så det fungerer rigtig godt hos os. Ulla Hjul: Det, at I kontakter de firmaer, som vi ønsker at handle med, er en meget bedre løsning. Jeg er selv svensk statsborger og har både svensk og dansk personnummer. Nu har jeg problemer med at bibeholde mit svenske personnummer efter at have boet 40 år i Danmark. Jeg tror, det bliver rigtig svært at få svensk personnummer til danske fritidshusejere. Jeg tror, at I skal tage direkte fat i virksomhederne, som ønsker at handle med os. Sven-Erik Hansen: Vi har problemer med Canal Digital, som ikke vil sende regningen til Danmark fra Sverige, da vi ikke har et svensk identifikationsnummer, som de vil anerkende, så det er besværligt. 5

6 Dirigenten: Alle godkendte den aflagte beretning. 4. ORIENTERING VED SEKRETARIATSCHEF METTE VESTERGÅRD Omdrejningspunktet i sekretariats daglige arbejde er at skabe værdi for medlemmerne. Om det lykkes finder foreningen kun ud af ved at spørge jer, når vi løbende over året er i dialog eller helt formelt gennem en analyse, som den netop gennemførte. Det er sådan, som foreningen ser ud fra jeres vinkel og det er den vigtigste vinkel. Hvordan og hvornår er forening og medlemmer så i kontakt med hinanden?: 6 gange om året via torpare-bladet. Nyhedsbrevet sendes til medlemmer ca. 2 gange om måneden. Websiden har unikke besøg om året (over 200 om dagen). Foreningen modtager godt mails på hovedmailen årligt, og 2/3 er fra medlemmerne (heraf ca. 500 vedr. juridisk, teknisk og anden rådgivning). Foreningen modtager godt opkald om året på hovedtelefonen, primært fra medlemmer. Facebook-side. Kurser og arrangementer. Besøg i sekretariatets kontor/lokaler i Søborg. Generalforsamling. Herefter præsenterede Mette Vestergård de ansatte og deres arbejdsområder: administration & medlemsservice (Antje Brund), markedsføring & medlemsfordele (Jannik Lindholm), kommunikation (Marian Prestage), økonomi (Susanne Hjort), Tyska Torpare (Claudia Tröger) samt sit eget område som sekretariatschef: ledelse & udvikling. Hertil kommer faste og mere løst tilknyttede frivillige, der yder en indsats i sekretariatet og foreningen. Afslutningsvis blev der kigget fremad, hvor der i løbet af det næste år vil blive fokus på det nye itog økonomisystem og inddragelse af flere frivillige i Danske Torpare for at styrke foreningen disse initiativer udspringer af bestyrelsens Vision 2020, som blev endeligt vedtaget i efteråret SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ORIENTERINGEN Anne Jensen: Hvad angår netværk, havde vi for et par år siden mulighed for at foreslå nogle idéer. Vi savnede i hvert fald noget lokalt netværk i vores område, hvor der ikke er så mange danskere, og det foreslog vi. Det ville være fint, hvis man på foreningens hjemmeside kunne søge på sit eget område ( Jeg bor her ). Mette Vestergård: Det er i den retning, vi har tænkt. I det nye system vil man på Min side simpelthen kunne klikke af, hvor man bor, og så kan man oprette lokale netværk i Sverige og fx også spørge andre medlemmer til råds. Ulla Hjul: Du nævnte vores torpare-blad og muligheden for digitalisering behold det rent fysiske blad, for det kommer med på torpet! Og stor ros til Marian som redaktør. Det er et godt blad med gode artikler. PAUSE 6

7 5. FREMLÆGGELSE AF ÅRSREGNSKAB VED BENT HANSEN Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger fra hverken intern eller ekstern revisor. Der fremlægges et regnskab med en blank revisionspåtegning, hvilket er yderst tilfredsstillende, men forventet. I bund og grund har vi en forening med en overordentlig fornuftig økonomi, som er skabt gennem mange år ved at udvise forsigtighed. Danske Torpare rammer det budget, vi fremlagde for generalforsamlingen sidste år. Vi har dog vores udfordringer med fx annoncer. Der er ikke længere den samme afsætning på annoncepladsen som tidligere. Sekretariatet må arbejde benhårdt for at få hver annoncekrone i hus. Årets regnskab udviser et overskud på ca kr. Det må betegnes som flot, og der er stor ros til vores medarbejdere i sekretariatet for denne indsats. Det opnås kun, fordi hele organisationen holder fokus på økonomien, og økonomiudvalget holder også jævnlige møder. Normeringen i sekretariatet har været 5,60 årsværk i regnskabsåret, hvor der er gennemført lønstigninger svarende til det øvrige arbejdsmarked. Der er i regnskabet ikke hensat beløb til betaling af skat, idet foreningen ikke skal betale skat efter tidligere års underskud. SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET Henrik Græsdal (intern revisor): Jeg har været igennem en række notater over dispositionsret. Det er mit indtryk, at der findes nogle gode sagsgange. Der er ikke sammenfald mellem den, der attesterer og den, der anviser. Der er ingen grund til forbehold. Thomas Jensen: På side 9 under noter står der, at man har en indtægt fra en administrationsaftale på kr. Jeg antager, at det er et beløb, som Tyska Torpare betaler til Danske Torpare. Er udgifterne, fx lønomkostninger, et udtryk for de ressourcer, som reelt afholdes, eller er det skønsmæssigt fastsat? Jeg bad i en mail til formanden og kassereren inden generalforsamlingen om nogle nøgletal for Tyska Torpare har du dem med? Bent Hansen: Det er de faktiske udgifter, og nøgletallene er: Driften giver et underskud på kr., og der er et lån fra Danske Torpare på kr., en aktiekapital på kr. samt en medlemsportefølje på kr. Det er vores svenske revisors balancerapport, og forventningen er, at det også er sådan, det kommer til at se ud. Ove Rylgaard: På side 11 er der tilbageført en hensættelse i forbindelse med projekter, som indgår med en væsentlig indtægt ifm. regnskabet på kr. Hvad er det for et projekt, der er tilbageført på? John Lauridsen (ekstern revisor): Kigger man tilbage i regnskaberne, har foreningen hele tiden hensat beløb til fremtidige projekter. De kr. er en hensættelse, som er indeholdt i det forrige regnskab, hvor man reserverede penge, som man ikke har fundet anvendelse til. Der er ikke yderligere hensættelser. Ove Rygaard: Hvis man havde brugt pengene, så havde det hjulpet gevaldigt på årets resultat og minus. Vi begynder jo at spise af vores kapital. 7

8 Bent Hansen: Det har du fuldstændig ret i, men nu har foreningen valgt at gøre det på denne måde. Jan Ulk: På side 6 er der anført indtægter for annoncering. Er det ikke optimistisk med de kr., når I siger, at det er svært med annoncører? Bent Hansen: Jeg ved ikke, om vi skal drøfte det her. Det, du sigter til, er budgettet for det kommende år. Det er optimistisk, men der ligger mange gode overvejelser bag, og jeg tror, at det holder. Dirigenten: Resultatet af afstemningen er, at alle godkender årsregnskabet og 1 stemmer hverken for eller imod. 6. INDKOMNE FORSLAG Dirigenten: Punkt 6 a bestyrelsen giver indstilling om udnævnelse af æresmedlem. Bjørn Nielsen: Det er bestyrelsens indstilling, at vi giver æresmedlemskab til Per Bonke. Han har været en fantastisk formand i 8 år og været med i foreningen i 11 år. Man kan ikke tillægge Per al æren for at have bragt foreningen hen, hvor vi er nu, men man kan tillægge ham en stor del af æren, fx flytningen til Rosenkæret og fordobling af medlemstallet, hvilket til dels selvfølgelig også skyldes tidens konjunkturer. Dirigenten: På generalforsamlingen i februar 2003 valgtes ud over bestyrelsen 7 suppleanter, når man læser Torpare-bladets referat. Interessant er det, at der i den officielle oversigt på næste side står en 8. suppleant: Per Bonke. Hvordan han er kommet ind på denne beskedne post melder historien intet om. I februar 2004 blev Per Bonke valgt for første gang til bestyrelsen en post der ledte til hvervet som kasserer. I 2006 valgtes Per som formand, og formandsskiftet kom til at præge foreningen på flere måder: Vores ordforråd blev udvidet. Vores forening skulle ikke længere blot være en rejse- og selskabsklub med færgebilletsalg. Vi skulle også være en forretning. Vi lærte, at vi skulle vokse ved organisk vækst. Redaktørposten for Torpare klarede du også undervejs, nemlig fra sommeren 2005 til udgangen af 2008, og vi gik fra det lille hyggelige baglommeformat til det moderne magasin i din redaktørtid. At vi har haft stor nytte og stor glæde af at have dig som formand, er vist en konklusion, som jeg tror, jeg kan få alle her til at tilslutte sig. Jeg vil bede forsamlingen om at give sit bidrag til denne indstilling. Alle klappede og godkendte hermed indstillingen. Dirigenten: Jeg tillader mig hermed denne konklusion, at Per Bonke er valgt til æresmedlem. Per Bonke fik overrakt et æresbevis, en gave og en buket blomster, og hustru Randi blev også kaldt op og fik overrakt en gave. Per Bonke: Tak for ordene og dejligt at høre historien, som jeg ikke kendte alle detaljerne i! Tak til bestyrelsen for at indstille mig som æresmedlem og tak til jer, der har været med til at stemme ja. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer: tak til medarbejdere, bestyrelse, suppleanter og alle frivillige. Til sidst vil jeg gerne sige til bestyrelsen: Pas nu godt på foreningen, den fortjener det - vi fortjener det! Dirigenten: Til punkt 6 b der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 8

9 7. FREMLÆGGELSE AF BUDGET VED BENT HANSEN I år fremlægger bestyrelsen et budget med et underskud på ca kr., hvilket bestyrelsen anser for at være acceptabelt, eftersom foreningen har en sund økonomi, så et år med underskud er ikke nogen katastrofe. Igen i år skal vi derfor fastholde den stramme fokusering på omkostningerne. Hvad angår det budgetterede tal for annonceindtægter, har vi allerede nået halvdelen. Bestyrelsen skal dog stadig turde igangsætte nye projekter i den kommende tid, selvom det kræver, at vi investerer en del af vores frie midler til gavn og glæde for medlemmerne. Vi vil derfor investere kr. af foreningens frie midler i et nyt medlems- og økonomisystem, som vil spare sekretariatet tid og ressourcer, som tidligere omtalt. I det seneste regnskabsår har vi afregnet kr. i moms, og vi har ikke betalt skat. Normeringen i sekretariatet er på 5,60 årsværk, og det niveau fastholdes. Bestyrelsen foreslår desuden, at kontingentet fastsættes uændret for det kommende år. Vi vurderer alle muligheder besparelser, skabelse af nye indtægter og fastholdelse af stram omkostningsstyring, så budgettet er i balance. Mere end 80 % af foreningens omkostninger er faste og derved næsten umulige at påvirke ved ordinær drift. Bestyrelsen vil derfor i det kommende budgetår nøje overveje, om der skal ske en tilpasning af disse omkostninger for at nå målet. SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL BUDGETTET Kurt Larsen: Hvad angår indtægterne, budgetterer I med en tilbagegang på 200 medlemmer. Når du siger, at I har opnået halvdelen af de budgetterede annonceindtægter, er jeg mere rolig. Omkring IT er beløbet mindre i budgettet end det realiserede sidste år. Afskrivningsperioden for IT er i henhold til jeres afskrivningsprincipper mellem 3-5 år, og derfor skal det beløb være indeholdt i beløbet på kr. Det lyder måske lige snævert nok. Hvis Tyska Torpare lukker ned, og foreningen må nedskrive det, man har på aktivsiden, kan underskuddet vokse ret betragteligt, og det medfører måske en kontingentstigning til næste år. Og så et forslag: I mange andre foreninger kan begge ægtefæller være medlemmer det er måske en mulighed at tjene lidt ved at tilbyde dette? Bent Hansen: Vi vil gerne kigge på mulighederne for indtjening mht. ægtefællen. John Lauridsen (ekstern revisor): En nedskrivning på tilgodehavende i Tyska Torpare vil gå ud over driften og give et underskud og dermed fremgå som en afskrivning. Bent Hansen: Den eksterne revision har fortalt os, at vi selv bestemmer afskrivningsperioden på det nye system. Det nuværende system er 18 år gammelt, og vi vil gerne afskrive det nye system over 10 år, fordi systemet vil kunne supporteres og videreudvikles de næste 10 år. Kurt Larsen: Jeg kan henvise til side 5 anvendt regnskabspraksis, hvor der står, at IT afskrives over 3-5 år. Måske er det lidt dristigt at gå over 5 år? John Lauridsen: Når man taler pc er osv., afskriver man typisk over 3-5 år. Her taler vi om et nyt system, som, bestyrelsen vurderer, har længere levetid end de traditionelle 5 år, og derfor har 9

10 man så valgt en 10-årig periode. Det gamle system har vist sig at holde længere end 10 år, men det er rigtigt, at man de fleste steder har en kortere afskrivning på edb-udstyr. Kurt Larsen: Med en afskrivning over 10 år er det kr. Er det beløb indeholdt i budgettet? Bent Hansen: Det er ikke endeligt besluttet, at vi skal have dette system, og derfor er det ikke indeholdt i budgettet. Jens Mathiesen: Mange har dårlige erfaringer med budgettering af IT-systemer. Er det et system, I køber færdigt, eller er det et udviklingsprojekt? Anders Grand: Det er ikke et udviklingsprojekt. Planen er, at vi tilpasser vores processer og ikke omvendt. De potentielle leverandører, vi er i kontakt med, har alle erfaringer med systemer, der bliver lavet til foreninger og til medlemshåndtering. Dirigenten: 2 ønsker hverken at stemme for eller imod budgettet, resten stemmer for. 8. VALG AF TO BESTYRELSESMEDLEMMER Dirigenten: Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Hansen (for 2 år) og nyvalg af Bjørn Donnis. Ønsker bestyrelsen at motivere forslaget om Bjørn Donnis? Bjørn Nielsen: Bjørn Donnis har igennem mange år været en del af den tekniske rådgivning i foreningen, og han har skrevet artikler, holdt kurser og undervist osv. og er en fantastisk kapacitet for Danske Torpare. Bjørn har tidligere takket nej til posten grundet sit arbejde, og nu hvor han har mere tid, vil han gerne bidrage på denne post. Det er baggrunden for indstillingen. Bjørn Donnis: Som kemiingeniør er det sjovt for mig at bidrage til foreningen. Jeg har været rådgiver, og det er fantastisk så mange spørgsmål, der bliver stillet af medlemmerne, og det vil jeg gerne fortsætte at kunne hjælpe med ved siden af bestyrelsesarbejdet. Dirigenten: Ønsker andre at kandidere til den ledige bestyrelsespost? Det ser ikke ud til at være tilfældet, og vi betragter Bjørn Donnis som valgt. Og så skal vi tage stilling til, om vi vil genvælge Bent Hansen (der klappes). Vi betragter også Bent Hansen som valgt. 9. VALG AF FEM SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN Dirigenten: Bestyrelsen foreslår genvalg af Gitte Kirkeby, Pia Borg og Ulf Wennerwald. Og så skal vi bruge 2 mere. Bjørn Nielsen: Bjørn Donnis træder jo op i bestyrelsen, og Annette Sørensen har valgt ikke at genopstille. Så mangler vi 2, og der er kommet et forslag fra Mikael Engelhardt. Mikael Engelhardt: Jeg har været torpare i snart 12 år, og vi har hus ved Tingsryd i Kronoberg. Dirigenten: Vi vil gerne have en femte suppleant med? Kim Høgh: Jeg er administrerende direktør i Hjerteforeningen, og min hustru og jeg har haft torp ved Söderåsen i år. Jeg melder mig gerne til dette spændende arbejde. Dirigenten: Ønsker flere at kandidere? Så betragter vi Mikael Engelhardt og Kim Høgh som yderligere 2 valgte suppleanter. 10

11 10. VALG AF REVISORER Dirigenten: Til punkt a foreslår bestyrelsen John Lauridsen genvalgt som ekstern revisor (der klappes). Som intern revisor foreslås Henrik Græsdal (der klappes). Vi betragter dermed John Lauridsen og Henrik Græsdal som genvalgt. 11. EVENTUELT Dirigenten: Så er vi nået til sidste punkt, hvor der ikke kan træffes beslutninger. Annika Lustig: Jeg synes, at dette er et dejligt sted til generalforsamlingen og vil varmt anbefale samme sted til næste år. Bjørn Hansen: Messen i dag var en fantastisk oplevelse, og jeg glæder mig til, at I gør det igen om 2 år. Jeg foreslår desuden, at vi holder os til ét medlemskab for hele familien. Roald Nielsen: Kan man ikke lave en konstruktion, så vi kan spare momsen, og den kan gå til foreningen i stedet for? Bent Hansen: Vi har i landsskatteretten fået nej. Vi har tidligere undersøgt at flytte foreningen til Sverige, men vi kommer ud i en gråzone, som vi ikke ønsker. Thomas Jensen: Jeg vil opfordre bestyrelsen til at vælge en yngre kvinde til bestyrelsen næste gang. Anne-Marie Nielsen: Er der nogen af de nye suppleanter, der kan repræsentere Fyn og Jylland? Og ellers vil jeg opfordre til, at man tager hånd om det arbejde, der er blevet gjort for jyderne og fynboerne tidligere, så vi ikke mister medlemmer på den konto. Jens Tilsted: Kan man ikke gøre noget for at få yngre medlemmer med til generalforsamlingen? Om 20 år mangler vi måske nogle flere, der kan være med. Bjørn Nielsen: Vi leder bestemt efter kvindelige bestyrelsesmedlemmer, vi har bare ikke fundet den rette kandidat. Hvad angår yngre kræfter, kan jeg kun være enig, og med Claus og Anders har vi fået forynget bestyrelsen sidste år. Hvis der kommer gode forslag til at få flere yngre medlemmer og flere til at deltage i generalforsamlingen, skal vi gerne gøre mere. Irene Bæk: Der vil komme nogle nye tinglysninger på servitutter gennem Skatteverket frem til 2018, som man lige skal være opmærksom på kan forsvinde. Lars Holm Rasmussen: Det er rigtigt, og dette emne har vi skrevet om i februar-bladet, hvor der også er et link til Lantmäteriets hjemmeside. Har man tinglyste aftaleservitutter af en vis alder, skal de fornys. Tak for denne vigtige oplysning. Ole Andersen: Jeg er ikke på Facebook, men er der kommet en lille parallel forening af torpare, der udveksler synspunkter og gode råd osv. som en gråzone, og det er måske der, de unge befinder sig? Claus Egeris: Vi er opmærksomme på, at den Facebook-gruppe findes, og jeg tror også, at der er flere her, der er aktive på den. Vi har samarbejdet med grundlæggeren af gruppen, da vi lavede foreningens Facebook-side. Jeg kan kun opfordre til, at man følger torpare-gruppen. 11

12 Bjørn Donnis: Jeg har været aktiv på det seneste på den Facebook-gruppe, og det er bestemt ikke mit indtryk, at det er de yngre, der er aktive i gruppen. Jan Theis Møller: Det er et rigtig godt initiativ, at I har kontaktet kommunerne. Det ville være en god idé at lægge brevet til kommunen ud, som frivillige kunne aflevere til kommunerne, og så kunne man på frivillig basis lave borgermøder. Personligt ville det være spændende at kontakte min egen kommune og evt. lave et netværk sammen med andre torpare i mit område. Per Bonke: Der var et forslag om at få flere kvinder ind i bestyrelsen og lave flere aktiviteter på Fyn og i Jylland. Vi har ca. 700 medlemmer der, og i efteråret var der heldagsarrangement i Sønderjylland med omkring 80 personer. Så har vi gennemført 2 weekender med svenskkurser i Kolding, og vi har 2 yderligere svenskkurser over en weekend i Århus til efteråret, så der bliver taget fat om det nu. Hvad angår overfarterne på Stena Line, har vi fået en forbedring på rabatten fra 10 til 15 %. Nu overtager Claus Egeris opgaven som formand for aktivitetsudvalget, og jeg ved, at han vil være meget taknemlig, hvis nye melder sig som frivillige til arbejdet med aktiviteterne. Dirigenten: Er der flere, der ønsker at sige noget til sidste punkt? Det lader ikke til at være tilfældet. Generalforsamlingen er således afsluttet præcis kl , og jeg giver ordet tilbage til formand Bjørn Nielsen. Bjørn Nielsen: 1000 tak til Lars Holm Rasmussen som dirigent. Han er god til det arbejde, som ikke altid er let. Jeg synes, at det har været en rigtig god generalforsamling, og medlemsdemokratiet har virket i dag. Der har været mange gode indlæg, og jeg minder om, at det ikke kun er én gang om året, at vi kan kommunikere. Vi kan altid tale sammen via mail og telefon. Vi ses til næste år! /Referent: Marian Prestage 12

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy Dansk Forfatterforening Den faglitterære gruppes 66. årsmøde Fredag den 05. april 2013 REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere