Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund"

Transkript

1 Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand. 25. S-posten udsendes, Birkelundgård kl Medlemsmøde om fremtidens skole, Birkelundgård kl årgang Temaer i dette nummer Nye boliger til Albertslund Hvad vil vi med skolen i Albertslund? Hvad skal der ske med Hedemarken? Hvordan bruges ældremilionerne i Albertslund? Karin Kring opfordrer til debat? Kryds i kalenderen Generalforsamling 22. april

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf.: Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. S-posten findes på hjemmesiden Leveringsproblemer - kontakt: Aage Jensen, tlf Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Politisk forum... side 3 Ja til 74 nye boliger... side 4 Fik vi set giraffen... side 6 Indkaldelse til generalforsamling. side 7 Forslag til vedtægtsændringer... side 8 Sildemøde aflyst... side 10 Medlemsmøde om skolen... side 11 Set fra sidelinjen... side 12 Kære Socialdemokrat... side 15 Nyt fra EU... side 18 Vestegnens røde stemme i EU... side 20 Kalenderen... side 22 Arbejdsgrupper... side 22 A-gruppen... side 23 Partiforeningens bestyrelse... side 24 Lay-out: Britta S. Jørgensen Navn: Adresse: Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 62 år Tlf.: Dato: / 2014 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund

3 S-posten Side 3 Politisk Forum plan for 2014 Bestyrelsen og KB-gruppen har besluttet at holde politiske møder for alle medlemmer en gang om måneden, bortset fra sommer og jul. Vi kalder møderne for Politisk Forum. Hovedformålet med Politisk Forum er at give medlemmerne bedre muligheder for at diskutere politik. I løbet af året kommer vi hele vejen rundt med både EU- og landspolitik, og med lokalpolitiske emner. Følgende møder forventes afholdt i 2014: Tid og sted 26. februar kl Herstedøster Skole 26. marts kl Birkelundgård 29. april kl Rådhuset, mødelokale maj kl Birkelundgård 26. august kl Birkelundgård 23. september kl , Birkelundgård 29. oktober kl Rådhusets kantine 25. november kl Birkelundgård Emne EU og social dumpning, med Kathrine Alexandrowiz Folkeskolereformen Udvikling af centret, herunder sundhedshus og plejecenter. Socialpolitik: Ældrepolitik og/eller hjemløse Budgetmøde Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op? Ovenstående er en foreløbig plan. Der kan naturligvis ske ændringer, hvis den aktuelle politiske situation eller andre forhold taler for det.

4 Side 4 Ja til 72 nye spændende boliger S-posten Af Borgmester Steen Christiansen På kommunalbestyrelsens møde 11. februar godkendte vi byggeriet af 72 nye almene boliger efter det nye koncept kaldet AlmenBolig+. S-Posten har bedt mig forklare lidt om baggrunden og debatten herom i kommunalbestyrelsen. For det første: Hvorfor har vi sagt ja til flere almene boliger, når vi ellers ønsker ejer- eller andelsboliger på de få restarealer, da vi i forvejen har mange almene boliger? Det har vi, fordi der er tale om et helt nyt og spændende koncept, som vi tror mange børnefamilier vil være meget glade for. Det er store rækkehuse med have udført som lavenergibyggeri og til en billig husleje. Huslejen holdes på et lavere niveau end normalt alment nybyggeri, dels fordi der er tale om helt nyt udviklet modulbyggeri, hvor beboerne individuelt færdigindretter rumopdeling m.v., dels fordi der ikke er ansat normalt driftspersonale. Det er beboerne, som i fællesskab skal forestå især vedligeholdelse af udearealer m.v. For det andet: Når beboerne skal være fælles om forskelligt arbejde kræver det, at det er selvhjulpne beboere, og dermed udelukkes nogle fra at søge boligerne. Er det rimeligt? Ja det kan vi godt forsvare, når der er tale om en mindre bebyggelse, hvor vi gør forsøg med større beboerdeltagelse end i de mange andre almene boliger, vi har her i kommunen. Det er således en bebyggelsesform, der lægger op til endnu større fællesskab, som vi i ejerboliger også har realiseret i Lange Eng. Det er et spændende udviklingsarbejde på boligområdet, som Albertslund altid har haft tradition for at deltage i. Gode erfaringer i andre kommuner For det tredje: Kan vi nu være sikre på, at der vil være interesse for den boligform, og risikerer vi ikke, at den lave husleje tiltrækker folk med meget lave indkomster? Vi ved fra erfaringerne med tilsvarende byggerier i andre kommuner, at der er en meget stor søgning til boligerne af

5 S-posten mange børnefamilier, der gerne vil sætte eget præg på boligen, og som gerne vil deltage i et fællesskab. Det understøttes også via de regler, der er godkendt for den første udlejning, da boligerne opføres på baggrund af en dispensation fra de normale udlejningsregler. Side 5 For det fjerde: Er det rimeligt at projektet kun indeholder boliger på mere end 85 kvadratmeter. Hvorfor er der ikke også små boliger i projektet? Det skyldes, at vi bevidst arbejder med at tiltrække denne målgruppe af yngre børnefamilier, der gerne vil deltage i fællesskabet. Der er i kommunens andre almene boligområder mange små boliger, og vi har faktisk fundet det nødvendigt i nogle af de store renoveringsplaner at nedlægge nogle af de helt små boliger, der ikke var tidssvarende og attraktive. Jeg tror endda ikke, at vi er helt færdige med at sikre denne tilpasning af boligmassen i forbindelse med nogle af de store helhedsplaner i de almene etageboligområder i de kommende år. Bebyggelsesplan Stensmosegrunden. Syd er Stensmosevej. Øst er Konica Minolta bygningen For det femte: Der har været en del protester mod planerne fra de omliggende beboere. Er der taget hensyn til disse protester? Ja der har været en intensiv kommunikation med de direkte berørte. Vi har haft repræsentanter for nabobebyggelserne ude på tur for at se andre lignende projekter, og vi har lavet ret betydelige ændringer af de oprindelige planer bl.a. med færre boliger, en anden placering af boligerne på arealet og ændrede stiføringer. Samle set mener jeg derfor, at vi efter en grundig behandling

6 Side 6 og dialog er nået frem til et projekt, som vi vil blive meget glade for her i Albertslund. Det er boligorganisationen AKB Albertslund med KAB som forretningsfører, der skal stå for opførelsen af de 72 nye boliger. På kommunalbestyrelsesmødet S-posten den 11. februar blev vedtaget regler for udlejning, forslag til lokalplan samt såkaldt skema A, der er tilsagn om at kunne gå i gang med den endelige projektering for et byggeri med den støtte, som lovgivningen indeholder. Fik vi set giraffen I Presselogen den 16. februar kom det frem, at den mest omtalte begivenhed i medierne - såvel den trykte som den æterbårne var giraffen Marius! Giraffen blev som bekendt aflivet, fordi den var i overtal og ikke kunne afsættes til anden side. Den blev skudt, parteret og kødet givet til løverne. De, der ville, kunne se parteringen. Stor opstandelse, vrede mails endda med dødstrusler mod den, der havde truffet beslutningen. Ord som dyremishandling m.v. fløj rundt. Her eneste dag i Danmark slagtes tusindvis af dyr i Danmark, og vi spiser med fryd deres kød. Rovdyrene fodres hver dag i zoologiske haver med dyrekød, so what?? Vi fik ikke set giraffen? Til gengæld fik vi ikke set giraffen, der har skrevet bogen Den hemmelige socialdemokrat. Bogen hviler både på fakta og på fiktion men hvornår det er det ene og det andet, vides ikke. Alle medier gik i gang med at gisne om, hvem forfatteren er, og buddene var mange!! Du pusling land, som hygger dig i smug mens hele verden brænder om din vugge. Skrev Jeppe Aakjær i 1917 i Historiens sang, det passer da vist meget godt også her i JKJ

7 S-posten Generalforsamling: Der indkaldes til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 22. april kl I rådhusets kantine. Side 7 Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af dagsorden 3) Valg af referent 4) Valg af stemmetællere 5) Beretninger: a) Kommunalpolitisk v/ Steen Christiansen b) Organisatorisk v/ Majbritt Brander c) Regnskab v/ Else Boel 6) Aktivitetsplan 7) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen) 8) Valg til bestyrelsen: På valg er: a) Formand b) Næstformand(1 år) c) Kasserer d) Bestyrelsesmedlemmer: e) Suppleanter: 3stk 9.) Valg af revisorer a) To revisorer b) To revisorsuppleanter 10.) Valg til kongres a) 3 delegerede: b) 2 suppleanter: 11.) Valg at fanebærer: a) fanebærer b) fanebærer suppleant 12.) Valg til AOF: a) Bestyrelsesmedlem: b) Repræsentantskabsmedlem: 13.) Eventuelt Medbring: Termokaffe/ te og krus, foreningen serverer lidt frugt, slik og småkager.

8 Side 8 Forslag til ændring af vedtægter for socialdemokratiet i Albertslund S-posten Nuværende vedtægter er vedtaget 23. april På generalforsamlingen i efteråret 2013 blev det vedtaget at ændre i 7, stk. 2 om tidspunkter for valg af formand og næstformand, således at formand fremover vælges i lige år og næstformand vælges i ulige år. Her er dels den nuværende tekst, dels forslag til ny tekst, hvor ændringerne er vist med fed og kursiveret tekst Nuværende tekst 7 Stk. 5. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer. Adgangsberettiget er 1 repræsentant fra DSU. Bestyrelsens møder er åbne for partiforeningens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer har adgang til kommunalbestyrelsesgruppens møder. Forslag 7 Stk. 5. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer. Adgangsberettiget til bestyrelsens møder er den til en hver tid siddende socialdemokratiske borgmester/gruppeformand, en repræsentant fra DSU og de valgte suppleanter til bestyrelsen, alle med taleret. Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i bestyrelsesmødet, eller dele heraf. Inden hvert ordinært bestyrelsesmøde er der spørgetid, hvor foreningens medlemmer kan fremlægge emner for bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer har adgang til kommunalbestyrelsesgruppens møder.

9 S-posten Side 9 Begrundelse Det har hidtil ikke fremgået af vedtægterne, at suppleanter og borgmester kan deltage med taleret på bestyrelsens møder. Dette har dog været praksis, og med forslaget bliver denne praksis så indskrevet i vedtægterne. En del af arbejdet i en bestyrelse er af fortrolig karakter. Det kan f.eks. være personspørgsmål, aftaler med andre partier eller planlægning af kampagner. Derfor bør bestyrelsesmøder ikke være åbne. Til gengæld har medlemmerne så altid mulighed for at komme inden et ordinært bestyrelsesmøde og fremlægge spørgsmål og forslag. Nuværende tekst 8 Stk. 3. Offentlige tilskud. Foreningen skal oprette en særlig konto i bank eller på giro, hvor det beløb, som modtages i offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes. Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Foreningen skal hvert år inden 1. marts indsende en erklæring til kommunen om, at pengene er anvendt til politisk arbejde og at dette også vil være tilfældet fremover. Der skal inden 2 måneder efter kommunevalget, indsendes ny ansøgning til kommunen om partistøtte. Forslag 8 Stk. 3. Offentlige tilskud. Foreningen skal oprette en særlig bankkonto, hvor det beløb, som modtages i offent-lig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes. Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Foreningen modtager hvert år en erklæring fra kommunen, som udfyldes. Partiforeningen erklærer hermed, at pengene er anvendt til politisk arbejde. Begrundelse Forslagene er begrundet i ændret praksis med hensyn til offentlige tilskud.

10 Side 10 S-posten Nuværende tekst 8 Stk. 5. Tegningsrettigheder. Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling. Forslag 8 Stk. 5. Tegningsrettigheder. Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte netbank via egen hjemmecomputer. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling. Begrundelse Homebanking er en forældet betegnelse, der foreslås ændret til netbank. OBS OBS OBS Nu var det lige begyndt. Sildemøde Der er ikke sildemøde den 1.marts, da alle fra KB-gruppen deltager i et stort møde om fremtidens folkeskole i Albertslund. Næste sildemøde bliver den 5. april. Vh. Flemming

11 S-posten Side 11 Medlemsmøde Implementering af den nye folkeskolelov Alle medlemmer inviteres hermed til at komme og få et oplæg om den nye folkeskole i Albertslund og en efterfølgende debat. Tirsdag den 25. marts kl på Birkelundgård pva. børnepolitisk gruppe og bestyrelsen Steen Poulsen

12 Side 12 Set fra sidelinjen S-posten Af Jette Kammer Jensen Den ægte vare I årevis har jeg skrevet Set fra sidelinjen, men fremover kan du også få den ægte vare, idet alle kommunalbestyrelsesmøder optages og kan ses på kommunens hjemmeside. Jeg skriver jo det, som jeg finder interessant. Skriv dansk I 1949 udgav George Orwell bogen 1984, hvor hovedpersonen Winston Smith var blevet ansat af staten til omskrive historiske dokumenter og dermed fremme statens propaganda. En af metoderne var New Speak, hvor man ændrede betegnelser, så de passede bedre med statens propaganda. Med afsæt i den bog, opfordrede Ole S. D. Hansen borgmesteren til at de kommunalt ansatte skulle læse den bog, så der fremover kunne skrive på et mere folkeligt dansk. Borgmesteren lovede, at kommunen vil bestræbe sig på, at skrive et mere forståeligt dansk. Flere i fleksjob Styrelsen for fastholdelse og rekruttering som er en styrelse i Beskæftigelsesministeriet har bevilget kommunen 1 mio. kr. til fleksjobambassadører. Der er ganske mange ledige, som gerne vil arbejde, men af forskellige årsager ikke kan klare et fuldtidsjob, og de 2 ambassadører har til opgave, at opsøge virksomheder for at give disse ledige en mulighed for at få et fleksjob, der præcist svarer til deres behov. Det var der enighed om, var en god idé. Hedemarken: udsat boligområde. Hedemarken er kommet på listen over særligt udsatte boligområder, som ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter hver år udarbejde. For at komme på den liste, så skal følgende være opfyldt: Ved særligt udsatte boligområder forstås fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst beboere, hvor mindst tre af følgende kriterier er opfyldt: 1) Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

13 S-posten 2) Andelen af beboere i alderen år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct., opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 3) Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere på 18 år og derover, opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 4) Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 50 pct. 5) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Side 13 Det er indlysende, at det ikke er attraktivt for Hedemarken at stå på denne liste, derfor bør der gøres noget, både for at komme ud af listen, men også for at sikre en bedre beboersammensætning. Derfor har kommunen og AKB indgået en aftale om, at udvide den kommunale anvisningsret. Der udspandt sig en debat anført af Enhedslisten om, hvorvidt det nu er rimeligt, og en efterlysning af større solidaritet med de, der ikke opfattes som ressourcestærke. Men Enhedslisten stod alene med sit synpunkt resten af kommunalbestyrelsen ønskede at fremme en mere hensigtsmæssig beboersammensætning i Hedemarken. Løft til ældreområdet. Der blev i Finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. til et løft af ældreplejen. Pengene fordeles mellem kommunerne efter objektive kriterier, og Albertslund kan få 3,8 mio. kr. Men kommunen skal søge om udmøntningen af midlerne, før man får pengene. Folketinget ville sikre sig, at det blev et reelt løft. Albertslund vil søge midler til: - Rengøring mellem jul og nytår - Rehabilitering til hurtigst mulig optimeringen af borgernes funktionsniveau - Genoptræning - Aktivitetstilbud - Netværk og ældreklubber - Forebygge ensomhed hos beboerne på plejehjem

14 Side 14 Det blev vedtaget, selvom Enhedslisten hellere ville have flere hjemmehjælpstimer end rengøring mellem jul og nytår. Elev- og klassetal Hvert år skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvor mange klasser, der skal oprettes i vores folkeskoler. Det er et stort arbejde for forvaltningen at få det her til at gå op, hvor der skal tages hensyn i det omfang det er muligt til forældreønsker, men selvfølgelig også til økonomien. Debatten om indstillingen var, som den plejer. Dansk Folkeparti er bekymret for, at nogle skoler har en så høj andel af 2-sprogede, og Enhedslisten ønskede en lavere klassekvotient den er i gennemsnit 23,8 og i år var begrundelserne: folkeskolereformen, engelsk fra 1. klasse og aftalen om tjenestetiden for lærerne var bortfaldet. Indstillingen blev tiltrådt. S-posten Børnehuset Solstrålen nedlægges. Børnetallet falder i Albertslund, og derfor er der mange tomme pladser i institutionerne. Tilpasning er nødvendigt. Der udspandt sig en længere debat, som ikke mindst handlede om store eller små institutioner. Enhedslisten kom med nogle besynderlige udsagn om, at vores institutioner fungerer med børn ind i den ene ende, og biler ud af den anden!! jeg tror jeg tabte tråden på den sammenligning. Og da Enhedslisten også bruge billeder på et slagteri ja, så mistede jeg tråden helt. Fakta er, at forældrene ønsker deres børn i de nye store institutioner Venstre ønskede en analyse af behov og kapacitet. Det undrede mig, at et parti, som i den grad er fortaler for en mindre offentlig sektor, ikke vil være med til at fjerne tomme pladser. Holdning og handling bør da følges ad. Nedlæggelse af Solstrålen blev vedtaget. Tilskud til foreningerne. Som man har kunnet læse i AP, så er foreningerne stærkt utilfredse med, at medlemstilskuddet skulle sættes ned på dette møde, nu hvor man er inde i kalenderåret, og foreningernes budgetter er fastlagt. Det synspunkt var der bred enighed om at tilgodese, så man havde fundet ekstrapenge i 2014, og det blev så

15 S-posten besluttet, at der skulle igangsættes et arbejde sammen med foreningerne om, hvordan man får et tilskudssystem, der sikrer, at kommunens budget kan holde. Nu er det sådan, at Folkeoplysningsloven faktisk foreskriver en tilskudsmodel, hvor de midler, der er afsat i budgettet skal fordeles efter objektive kriterier Side 15 mellem de foreninger, der søger om tilskud. Men Albertslund har hidtil haft en model, hvor man giver et fast tilskud pr. medlem måske det er en idé at gøre, som der står i loven! Og så smuttede jeg hjem ikke til fred og hvile men til forberedelse af noget arbejde der, hvor jeg nu tjener til det daglige brød. Kære socialdemokrat hvad så nu?? Af Karin Kring Jensen Har det været svært at være socialdemokrat de seneste måneder? - Ja, vi har stillet op til debatter, skrevet og talt. Har det hjulpet? Ja, det tror jeg. Vi har fået en god og saglig debat om vores værdier. Jeg har drøftet DONG sagen med mine venner og kollegaer socialistiske som liberale. I denne svære tid har denne debat været en dejlig og opløftende god ting. Vi har på tværs af alle skel drøftet politik og værdier. Jeg har hørt gamle venstrefolk, som har deres ben godt og solidt plantet i den jyske muld udtale: At det er lige godt grov nok, at der sælges ud af vores fælles infrastruktur hvad kan det ikke føre til og hvad bliver konsekvenserne på sigt?. Der har været andre kommentarer: Ja, nu har jeg jo aldrig været socialdemokrat, men jeg må jo indrømme, at hvis det ikke var for socialdemokratiet i 1930 erne, så havde vi nok ikke så godt et land, som vi har i dag, så det må gøre ondt på socialdemokraterne, at der bliver solgt ud af de fælles værdier Og Jeg har godt nok stemt konservativt hele mit liv, men jeg har været med på underskriftsindsamlingen mod salg af DONG. Alle disse positive tilkendegivelser har været opløftende og tusind tak for alles deltagelse i debatten. Debat og åben-

16 Side 16 hed er vejen frem. Vi skal turde åbne øjnene og blive klogere. Vi må fortsætte med at tale sammen og finde fælles forslag for fremtiden. Jeg er socialdemokrat og har grædt over Sorte torsdag, da salget af DONG blev vedtaget, men det blev jo vedtaget med et flertal i folketinget. Hvis ikke regeringen hed SR, så havde den nok heddet VR og samme resultat var blevet gennemført. Jeg kunne vælge at sætte mig ned og fortsætte med at tude og remse alle de øvrige beslutninger, som stritter så meget i mod mit socialdemokratiske hjerte. Jeg sidder herude i mit rækkehus i Albertslund og min indflydelse er kun at fortælle historien om at være socialdemokrat og den vil jeg også gerne have alle de øvrige socialdemokrater til at fortælle den i hjemmet, på arbejdet, med familien og vennerne. Det resultat vi har opnået de seneste uger er dialog. Mange inklusiv mig selv er blevet klogere på, hvordan finanskrisen opstod og hvad der førte til denne depression, som har påvirket os alle. Hvordan enkelte få har slået plat på de mange. Vi har fået en indsigt i en verden, som kun ganske få er medlemmer af, men så mange påvirkes af. S-posten Vi har oplevet, hvor svært det kan være at leve i en verden, hvor man i situationer har været nødt til at være sig selv nærmest og begyndt at leve efter denne tese. Vi skal overleve i konkurrencestaten ikke noget vi ønsker, men sådan har det bare udviklet sig. Men jeg ser heldigvis også her opbrud - mere sammenhold og varme hos mange. Det har aldrig været nemt at for en regering at have de radikale med. Hvis vi går tilbage i historien, så hævdede Stauning også i 1920 erne, at han aldrig nogensinde ville danne regering med de radikale, men det endte han med alligevel og vi kender alle det flotte resultat, de opnåede ved en socialreform i 1933, som udgjorde startskuddet til det samfund vi har i dag. Det var heller ikke nemt at være socialdemokrat den gang. Der var også socialdemokrater, som blev sat på plads her kan nævnes Peter Sabro, som senere blev en af de helt store profiler. Det var ikke nemt, men han kæmpede og fik indflydelse. Da partiet blev større, gik det fremad med reformerne og opbygning af verdens bedste land. Vi havde 1. pladsen og den skal vi generobre.

17 S-posten Men selv om det er svært, skal vi fortsætte. Vi skal ikke kun tænke på os selv. Det gjorde socialdemokraterne heller ikke før os, da de kæmpede for at få lov til at være i en fagforening. Den historie kender vi alle sammen. Vi har en forpligtelse over for vores børns fremtid, bedre dyrevelfærd, vores klima, vores skole, vores klode og jeg kan blive ved. Derfor er det vigtigere end nogensinde tidligere at være socialdemokrat og det skal vi være stolte af. Om Regeringen havde været blå eller rød, så var salget af DONG til Goldman Sachs blevet gennemført, men vi har fået den debat! Det har givet eftertanke og mange overvejelser hos rigtig mange. Derfor er denne debat vigtig. Vi har endnu ikke solgt ud. Lige nu starter drøftelsen om salg af NETS det firma, som vi alle dagligt er afhængige af ved brug af vores dankort. Skal det også sælges? Side 17 Dialog er guld værd for vores fælles fremtid. Det er her vi må satse. Vi må tale sammen og det har vi gjort de seneste uger. Fortsæt dialog og tænk på vores fælles fremtid. Så tak for debatten. Der er mere end nogensinde før brug for solide socialdemokrater. Dørene er åbne i vores partiforening og jeg kan varmt anbefale at komme med i debatten vi har brug for alle til at gøre en forskel og ikke blot flyde med strømmen. Så bare kontakt mig find kontaktoplysninger på bagsiden af S-posten. Der er masser at tale om vi drøfter for tiden også EU valg og den debat kan kun for sent komme i gang. Tag venner, familie og kollegaer med til vores debatmøder. Glæder mig til at møde flere, som har lyst til at gøre Danmark til et dejligt trygt land, som vi har arbejdet for de sidste 100 år. Der er værdier, som ikke må blive opslugt i konkurrencestaten.

18 Side 18 Nyt fra Eu Christel Schaldemose S-posten Ublu banker skal tage ansvar DR sender for tiden serien Sikke tømmermænd, der handler om dem, som har betalt prisen for finanskrisen. Jeg har lige set den tredje udsendelse i rækken, hvor tre danskere med små, sunde virksomheder fortæller om deres konkurs som følge af dårlig bankrådgivning omkring de usikre og dyre swap-lån. Desværre står de tre danskere ikke alene. En del andelsboligforeninger og småvirksomheder har fået påduttet de dårlige lån. Og nu står de med håret i postkassen. Hvad har de konkrete banker så gjort for at rette op? Intet. Hvad gør bankernes brancheorganisation Finansrådet? Intet. De henviser bare til, at banker generelt skal rådgive deres kunder ud fra, hvad der er bedst for dem. Jeg blev ualmindeligt vred, da jeg så programmet. Vi politikere har ansvaret for, at finanssektoren ikke er blevet reguleret godt nok. Det må vi tage på os. Vi har også påbegyndt oprydningen - ikke mindst på EU-plan - selv om vi langt fra er færdige. Men hvad med bankerne? Der sker intet. De fraskriver sig ublu ansvaret for sager, hvor kunder er blevet fanget i en gældsfælde på grund af deres "råd". Værst af alt, kryber bankerne i flyverskjul og vil ikke udtale sig. Det er ualmindeligt dårlig stil. Det gør mig harm, at hårdtarbejdende danskere, som har stået bag produktive, sunde virksomheder, må lukke forretningen, fordi bankerne ikke har kunnet tøjle grådigheden og spekulationsiveren. Det burde være forbudt at kalde de bankansatte for "rådgivere". De er regulære sælgere. Swap-lånene bør være mærket så klart, at alle danskere, foreninger og småvirksomheder utvetydigt kan se, at de ikke skal hoppe på dem. Jeg mener i øvrigt, at nye, strammere regler bør gælde overalt i EU. Men danske banker og finansieringsinstitutter burde gå foran. Det er et spørgsmål om både retfærdighed og anstændighed over for os alle.

19 S-posten Er dit fly forsinket? Har du prøvet at sidde i lufthavnen og vente på et forsinket fly? Mange har. Jeg har. Tiden går langsomt, og informationerne er tit og ofte få. Uroligheden stiger i takt med ventetiden. Skal jeg ringe til hotellet og sige, at jeg er forsinket? Eller når jeg nu mit næste fly? Det er irriterende og måske dyrt at vente. Derfor har EU siden 1991 haft rettigheder for flypassagerer. Det er nemlig ikke okay, at servicen udebliver, når du har betalt for at blive transporteret fra A til B på et bestemt tidspunkt. EU-regler sikrer dig kompensation og forplejning, hvis ventetiden bliver for lang. Beklageligvis har mange flyselskaber gjort en dyd ud af ikke at efterleve reglerne. Af den grund er vi i EU nu i gang med at præcisere dine rettigheder som flypassager. Side 19 Det skulle gerne gøre, at du ikke længere behøver lægge arm med dit flyselskab ved en domstol, hvis du er berettiget til kompensation. I dag vurderer mange flyselskaber selv, om de vil overholde reglerne. Med de nye regler skal det ikke længere være okay - hvis det står til os i Europa-Parlamentet. Desværre har arbejdet med rettighederne også ført til, at der har sneget sig nogle begrænsninger ind for, hvornår flyselskaber kan slippe for at betale kompensation til passagererne. Det gælder for eksempel, hvis stewardesserne eller piloterne strejker. Det synes jeg, er ærgerligt. Den slags kan flyselskaberne jo godt forudse og forebygge ved at behandle deres personale ordentligt. Det bør ikke gå ud over passagererne. Vi har endnu ikke sat det endelige punktum for, hvordan reglerne kommer til at se ud i fremtiden. Men du kan være forvisset om, at jeg og andre i EU vil kæmpe for dine rettigheder, når du tager et fly. Jeg lover dog, at vi fra EU's side ikke vil blande os i, hvad du bruger din ventetid på.

20 Side 20 Vestegnens røde stemme i EU S-posten - Europa er blevet for blåt. De senere år er det i lidt for høj grad blevet et arbejdsgivernes EU, hvor lønmodtagernes rettigheder har været alt for lidt i fokus. Så klar er meldingen fra Kathrine Alexandrowiz, der lige nu knokler løs for at blive valgt til Europa- Parlamentet for Socialdemokraterne ved valget den 25. maj. Den 32 -årige kandidat, som har været aktiv i politik i over halvdelen af sit liv, har aldrig haft problemer med at pege på steder, hvor både Danmark og verden kunne blive bedre. - Jeg diskuterede altid politik derhjemme med min bror og min mor, som var pædagog. Vi boede i almennyttigt byggeri, og der kunne jeg jo se, at det ikke var alle mine venner, der havde de samme muligheder. Det blev starten på, at jeg ville blande mig i en masse forskellige ting for at forbedre andre menneskers chancer og hverdag, fortæller Kathrine Alexandrowiz. Dansk og internationalt fokus I politik er det dog aldrig nok bare at kunne pege på problemerne. Man må engagere sig for at være med til at løse dem. Derfor var det også naturligt for den unge Kathrine Alexandrowiz at være en del af LO's Jobpatrulje i sen-90 erne, hvor hun også var næstformand i DSU og engageret i at bekæmpe diktaturet i Burma. Efter tre år som politisk assistent for Helle Thorning-Schmidt blev trangen til at blande sig i politik på det internationale niveau så stærk, at Kathrine Alexandrowiz pakkede rygsækken og flyttede til Bangkok for at arbejde som nødhjælpsarbejder i Burma og Pakistan. Der lærte hun en vigtig lektie: - Uanset, hvor i verden man befinder sig, demokrati eller ej, så er det samme, folk drømmer om, nemlig arbejde til en løn man kan leve af og under ordentlige forhold. Sociale klausuler og kædeansvar Den lektie vil hun nu gerne tage med sig til Bruxelles som Vestegnens stemme for et mere rødt og retfærdigt EU. I valgkampen er Kathrine Alexandrowiz' klare mærkesag kampen mod social dumping. For nylig reagerede hun voldsomt, da den polske ambassadør i Danmark nægtede at tage afstand fra underbetaling og dårlige arbejdsforhold en holdning partiet Venstre tilsyneladende er enige med ambassadøren om. - Danmark har været for meget i flinkeskolen over for arbejdsgivere, der fusker med lønmodtagerrettigheder. Nu skal der bankes i bordet, siger Kathrine Alexandrowiz og peger på sociale klausuler, kædeansvar og mere effektiv brug af RUT-

Til lykke til det nye hold. Kalenderen. December. 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Til lykke til det nye hold. Kalenderen. December. 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Nr. 11 december 2013 34. årgang Til lykke til det nye hold Kalenderen. December 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 13. Deadline for s-posten 16 Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Smidt ud og hvad så!! Læs borgmesterens kommentar

Smidt ud og hvad så!! Læs borgmesterens kommentar Nr. 2 februar 2014 Februar Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 7. Kredsens nytårskur i Taastrup, Taastrup Ungdomsskole, Taastrupgårdsvej 12, Kl. 18.30 10. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30

Læs mere

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. Marts

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. Marts Nr. 3 Marts 2013 Marts 2. Sildemøde, Foyeren, kl. 11 4. Optælling af stemmesedler fra urafstemningen, Birkelundgård. kl. 21.30 12. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 13. Møde for nye medlemmer,

Læs mere

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. April. Sildemøde d. 6. april Vi ses!!!!!!

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. April. Sildemøde d. 6. april Vi ses!!!!!! Nr. 4 april 2013 34. årgang April 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 11 7. Visning af Olof Palme-filmen, Biografen kl. 11 (billetter se s. 13) 9. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 15. Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Så skydes valgkampen i gang

Så skydes valgkampen i gang Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Foreningernes dag, Centeret, kl. 10-15 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 11. Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved 1. Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokraterne Broager, Gråsten, Sundeved. Foreningen anerkender Socialdemokratiets

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

Kalenderen. Med dette nummer af s-posten får vore læsere en god mulighed for at holde sig informeret om, hvad der foregår politisk i vores kommune

Kalenderen. Med dette nummer af s-posten får vore læsere en god mulighed for at holde sig informeret om, hvad der foregår politisk i vores kommune Nr. 6 juni 2014 Kalenderen Juni 2. Møde om Negativ Social Arv, Høje Taastrup Rådhus, kl. 18.30 5. Grundlovsfest, Højerup gård Vallensbæk landsby, kl. 12.00 11. Arbejdsgruppe om byudvikling, Galgebakken

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset Nr. 4 april 2014 Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 14 Deadline for s-posten 22. Generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Viby Foreningen organiserer socialdemokraterne i: Socialdemokratiet i Aarhus kommune,

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

LOVE. for LEMVIG SOCIALDEMOKRATERNE

LOVE. for LEMVIG SOCIALDEMOKRATERNE LOVE for SOCIALDEMOKRATERNE i LEMVIG 1 1. Foreningens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Foreningens opgaver... 3 Stk. 1: Flere foreninger i én kommune.... 3 Stk. 2. Opstilling til valg....

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Nytårskur. Arrangementer i januar. Husk. I denne måned kan du læse:

Nytårskur. Arrangementer i januar. Husk. I denne måned kan du læse: Nr. 1. Januar 2010 Arrangementer i januar 18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 18. Deadline for S-Posten 22. Nytårskur i Taastrup. Kl. 18 26. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 31. årgang

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokraterne på Nordfyn.

Vedtægter for Socialdemokraterne på Nordfyn. Vedtægter for Socialdemokraterne på Nordfyn. 1. Foreningens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Foreningens opgaver... 2 tk. 1. Opstilling til valg.... 2 Stk. 2. Kommunevalg.... 2 Stk. 3. Samarbejdet

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING 1. FORENINGENS NAVN. Stk. 1: Foreningens navn er TRIF. Foreningen er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. Stk. 2: TRIF er betegnelsen for THORSAGER - RØNDE

Læs mere

Kongressen. Medlemsmøde om. Der er god aktivitet i arbejdet med at udforme det nye kommunalpolitiske program

Kongressen. Medlemsmøde om. Der er god aktivitet i arbejdet med at udforme det nye kommunalpolitiske program Nr. 8 september 2012 33. årgang 1. Sildemøde i Foyeren, kl. 11 3. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.00 8. Foreningernes dag, Albertslund centrum, kl. 10-15 10. Kongresforberedende medlemsmøde, Birkelundgård,

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2 Foreningens hjemsted er Vamdrup 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokraterne i Egedal Kommune.

Vedtægter for Socialdemokraterne i Egedal Kommune. Vedtægter for Socialdemokraterne i Egedal Kommune. 1. Foreningens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Foreningens opgaver... 2 Stk. 1: Flere foreninger i én kommune.... 2 Stk. 2. Opstilling

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

Velkommen til endnu et år med s-posten.

Velkommen til endnu et år med s-posten. Nr. 1 januar 2013 34. årgang Januar 8. Hovedstadsregionens nytårskur, HK.bygningen på Svend Aukens Plads 21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 21. Deadline for s-posten 25. Nytårskur i Albertslund

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere