Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund"

Transkript

1 Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand. 25. S-posten udsendes, Birkelundgård kl Medlemsmøde om fremtidens skole, Birkelundgård kl årgang Temaer i dette nummer Nye boliger til Albertslund Hvad vil vi med skolen i Albertslund? Hvad skal der ske med Hedemarken? Hvordan bruges ældremilionerne i Albertslund? Karin Kring opfordrer til debat? Kryds i kalenderen Generalforsamling 22. april

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf.: Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. S-posten findes på hjemmesiden Leveringsproblemer - kontakt: Aage Jensen, tlf Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Politisk forum... side 3 Ja til 74 nye boliger... side 4 Fik vi set giraffen... side 6 Indkaldelse til generalforsamling. side 7 Forslag til vedtægtsændringer... side 8 Sildemøde aflyst... side 10 Medlemsmøde om skolen... side 11 Set fra sidelinjen... side 12 Kære Socialdemokrat... side 15 Nyt fra EU... side 18 Vestegnens røde stemme i EU... side 20 Kalenderen... side 22 Arbejdsgrupper... side 22 A-gruppen... side 23 Partiforeningens bestyrelse... side 24 Lay-out: Britta S. Jørgensen Navn: Adresse: Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 62 år Tlf.: Dato: / 2014 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund

3 S-posten Side 3 Politisk Forum plan for 2014 Bestyrelsen og KB-gruppen har besluttet at holde politiske møder for alle medlemmer en gang om måneden, bortset fra sommer og jul. Vi kalder møderne for Politisk Forum. Hovedformålet med Politisk Forum er at give medlemmerne bedre muligheder for at diskutere politik. I løbet af året kommer vi hele vejen rundt med både EU- og landspolitik, og med lokalpolitiske emner. Følgende møder forventes afholdt i 2014: Tid og sted 26. februar kl Herstedøster Skole 26. marts kl Birkelundgård 29. april kl Rådhuset, mødelokale maj kl Birkelundgård 26. august kl Birkelundgård 23. september kl , Birkelundgård 29. oktober kl Rådhusets kantine 25. november kl Birkelundgård Emne EU og social dumpning, med Kathrine Alexandrowiz Folkeskolereformen Udvikling af centret, herunder sundhedshus og plejecenter. Socialpolitik: Ældrepolitik og/eller hjemløse Budgetmøde Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op? Ovenstående er en foreløbig plan. Der kan naturligvis ske ændringer, hvis den aktuelle politiske situation eller andre forhold taler for det.

4 Side 4 Ja til 72 nye spændende boliger S-posten Af Borgmester Steen Christiansen På kommunalbestyrelsens møde 11. februar godkendte vi byggeriet af 72 nye almene boliger efter det nye koncept kaldet AlmenBolig+. S-Posten har bedt mig forklare lidt om baggrunden og debatten herom i kommunalbestyrelsen. For det første: Hvorfor har vi sagt ja til flere almene boliger, når vi ellers ønsker ejer- eller andelsboliger på de få restarealer, da vi i forvejen har mange almene boliger? Det har vi, fordi der er tale om et helt nyt og spændende koncept, som vi tror mange børnefamilier vil være meget glade for. Det er store rækkehuse med have udført som lavenergibyggeri og til en billig husleje. Huslejen holdes på et lavere niveau end normalt alment nybyggeri, dels fordi der er tale om helt nyt udviklet modulbyggeri, hvor beboerne individuelt færdigindretter rumopdeling m.v., dels fordi der ikke er ansat normalt driftspersonale. Det er beboerne, som i fællesskab skal forestå især vedligeholdelse af udearealer m.v. For det andet: Når beboerne skal være fælles om forskelligt arbejde kræver det, at det er selvhjulpne beboere, og dermed udelukkes nogle fra at søge boligerne. Er det rimeligt? Ja det kan vi godt forsvare, når der er tale om en mindre bebyggelse, hvor vi gør forsøg med større beboerdeltagelse end i de mange andre almene boliger, vi har her i kommunen. Det er således en bebyggelsesform, der lægger op til endnu større fællesskab, som vi i ejerboliger også har realiseret i Lange Eng. Det er et spændende udviklingsarbejde på boligområdet, som Albertslund altid har haft tradition for at deltage i. Gode erfaringer i andre kommuner For det tredje: Kan vi nu være sikre på, at der vil være interesse for den boligform, og risikerer vi ikke, at den lave husleje tiltrækker folk med meget lave indkomster? Vi ved fra erfaringerne med tilsvarende byggerier i andre kommuner, at der er en meget stor søgning til boligerne af

5 S-posten mange børnefamilier, der gerne vil sætte eget præg på boligen, og som gerne vil deltage i et fællesskab. Det understøttes også via de regler, der er godkendt for den første udlejning, da boligerne opføres på baggrund af en dispensation fra de normale udlejningsregler. Side 5 For det fjerde: Er det rimeligt at projektet kun indeholder boliger på mere end 85 kvadratmeter. Hvorfor er der ikke også små boliger i projektet? Det skyldes, at vi bevidst arbejder med at tiltrække denne målgruppe af yngre børnefamilier, der gerne vil deltage i fællesskabet. Der er i kommunens andre almene boligområder mange små boliger, og vi har faktisk fundet det nødvendigt i nogle af de store renoveringsplaner at nedlægge nogle af de helt små boliger, der ikke var tidssvarende og attraktive. Jeg tror endda ikke, at vi er helt færdige med at sikre denne tilpasning af boligmassen i forbindelse med nogle af de store helhedsplaner i de almene etageboligområder i de kommende år. Bebyggelsesplan Stensmosegrunden. Syd er Stensmosevej. Øst er Konica Minolta bygningen For det femte: Der har været en del protester mod planerne fra de omliggende beboere. Er der taget hensyn til disse protester? Ja der har været en intensiv kommunikation med de direkte berørte. Vi har haft repræsentanter for nabobebyggelserne ude på tur for at se andre lignende projekter, og vi har lavet ret betydelige ændringer af de oprindelige planer bl.a. med færre boliger, en anden placering af boligerne på arealet og ændrede stiføringer. Samle set mener jeg derfor, at vi efter en grundig behandling

6 Side 6 og dialog er nået frem til et projekt, som vi vil blive meget glade for her i Albertslund. Det er boligorganisationen AKB Albertslund med KAB som forretningsfører, der skal stå for opførelsen af de 72 nye boliger. På kommunalbestyrelsesmødet S-posten den 11. februar blev vedtaget regler for udlejning, forslag til lokalplan samt såkaldt skema A, der er tilsagn om at kunne gå i gang med den endelige projektering for et byggeri med den støtte, som lovgivningen indeholder. Fik vi set giraffen I Presselogen den 16. februar kom det frem, at den mest omtalte begivenhed i medierne - såvel den trykte som den æterbårne var giraffen Marius! Giraffen blev som bekendt aflivet, fordi den var i overtal og ikke kunne afsættes til anden side. Den blev skudt, parteret og kødet givet til løverne. De, der ville, kunne se parteringen. Stor opstandelse, vrede mails endda med dødstrusler mod den, der havde truffet beslutningen. Ord som dyremishandling m.v. fløj rundt. Her eneste dag i Danmark slagtes tusindvis af dyr i Danmark, og vi spiser med fryd deres kød. Rovdyrene fodres hver dag i zoologiske haver med dyrekød, so what?? Vi fik ikke set giraffen? Til gengæld fik vi ikke set giraffen, der har skrevet bogen Den hemmelige socialdemokrat. Bogen hviler både på fakta og på fiktion men hvornår det er det ene og det andet, vides ikke. Alle medier gik i gang med at gisne om, hvem forfatteren er, og buddene var mange!! Du pusling land, som hygger dig i smug mens hele verden brænder om din vugge. Skrev Jeppe Aakjær i 1917 i Historiens sang, det passer da vist meget godt også her i JKJ

7 S-posten Generalforsamling: Der indkaldes til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 22. april kl I rådhusets kantine. Side 7 Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af dagsorden 3) Valg af referent 4) Valg af stemmetællere 5) Beretninger: a) Kommunalpolitisk v/ Steen Christiansen b) Organisatorisk v/ Majbritt Brander c) Regnskab v/ Else Boel 6) Aktivitetsplan 7) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen) 8) Valg til bestyrelsen: På valg er: a) Formand b) Næstformand(1 år) c) Kasserer d) Bestyrelsesmedlemmer: e) Suppleanter: 3stk 9.) Valg af revisorer a) To revisorer b) To revisorsuppleanter 10.) Valg til kongres a) 3 delegerede: b) 2 suppleanter: 11.) Valg at fanebærer: a) fanebærer b) fanebærer suppleant 12.) Valg til AOF: a) Bestyrelsesmedlem: b) Repræsentantskabsmedlem: 13.) Eventuelt Medbring: Termokaffe/ te og krus, foreningen serverer lidt frugt, slik og småkager.

8 Side 8 Forslag til ændring af vedtægter for socialdemokratiet i Albertslund S-posten Nuværende vedtægter er vedtaget 23. april På generalforsamlingen i efteråret 2013 blev det vedtaget at ændre i 7, stk. 2 om tidspunkter for valg af formand og næstformand, således at formand fremover vælges i lige år og næstformand vælges i ulige år. Her er dels den nuværende tekst, dels forslag til ny tekst, hvor ændringerne er vist med fed og kursiveret tekst Nuværende tekst 7 Stk. 5. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer. Adgangsberettiget er 1 repræsentant fra DSU. Bestyrelsens møder er åbne for partiforeningens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer har adgang til kommunalbestyrelsesgruppens møder. Forslag 7 Stk. 5. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer. Adgangsberettiget til bestyrelsens møder er den til en hver tid siddende socialdemokratiske borgmester/gruppeformand, en repræsentant fra DSU og de valgte suppleanter til bestyrelsen, alle med taleret. Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i bestyrelsesmødet, eller dele heraf. Inden hvert ordinært bestyrelsesmøde er der spørgetid, hvor foreningens medlemmer kan fremlægge emner for bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer har adgang til kommunalbestyrelsesgruppens møder.

9 S-posten Side 9 Begrundelse Det har hidtil ikke fremgået af vedtægterne, at suppleanter og borgmester kan deltage med taleret på bestyrelsens møder. Dette har dog været praksis, og med forslaget bliver denne praksis så indskrevet i vedtægterne. En del af arbejdet i en bestyrelse er af fortrolig karakter. Det kan f.eks. være personspørgsmål, aftaler med andre partier eller planlægning af kampagner. Derfor bør bestyrelsesmøder ikke være åbne. Til gengæld har medlemmerne så altid mulighed for at komme inden et ordinært bestyrelsesmøde og fremlægge spørgsmål og forslag. Nuværende tekst 8 Stk. 3. Offentlige tilskud. Foreningen skal oprette en særlig konto i bank eller på giro, hvor det beløb, som modtages i offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes. Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Foreningen skal hvert år inden 1. marts indsende en erklæring til kommunen om, at pengene er anvendt til politisk arbejde og at dette også vil være tilfældet fremover. Der skal inden 2 måneder efter kommunevalget, indsendes ny ansøgning til kommunen om partistøtte. Forslag 8 Stk. 3. Offentlige tilskud. Foreningen skal oprette en særlig bankkonto, hvor det beløb, som modtages i offent-lig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes. Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Foreningen modtager hvert år en erklæring fra kommunen, som udfyldes. Partiforeningen erklærer hermed, at pengene er anvendt til politisk arbejde. Begrundelse Forslagene er begrundet i ændret praksis med hensyn til offentlige tilskud.

10 Side 10 S-posten Nuværende tekst 8 Stk. 5. Tegningsrettigheder. Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling. Forslag 8 Stk. 5. Tegningsrettigheder. Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte netbank via egen hjemmecomputer. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling. Begrundelse Homebanking er en forældet betegnelse, der foreslås ændret til netbank. OBS OBS OBS Nu var det lige begyndt. Sildemøde Der er ikke sildemøde den 1.marts, da alle fra KB-gruppen deltager i et stort møde om fremtidens folkeskole i Albertslund. Næste sildemøde bliver den 5. april. Vh. Flemming

11 S-posten Side 11 Medlemsmøde Implementering af den nye folkeskolelov Alle medlemmer inviteres hermed til at komme og få et oplæg om den nye folkeskole i Albertslund og en efterfølgende debat. Tirsdag den 25. marts kl på Birkelundgård pva. børnepolitisk gruppe og bestyrelsen Steen Poulsen

12 Side 12 Set fra sidelinjen S-posten Af Jette Kammer Jensen Den ægte vare I årevis har jeg skrevet Set fra sidelinjen, men fremover kan du også få den ægte vare, idet alle kommunalbestyrelsesmøder optages og kan ses på kommunens hjemmeside. Jeg skriver jo det, som jeg finder interessant. Skriv dansk I 1949 udgav George Orwell bogen 1984, hvor hovedpersonen Winston Smith var blevet ansat af staten til omskrive historiske dokumenter og dermed fremme statens propaganda. En af metoderne var New Speak, hvor man ændrede betegnelser, så de passede bedre med statens propaganda. Med afsæt i den bog, opfordrede Ole S. D. Hansen borgmesteren til at de kommunalt ansatte skulle læse den bog, så der fremover kunne skrive på et mere folkeligt dansk. Borgmesteren lovede, at kommunen vil bestræbe sig på, at skrive et mere forståeligt dansk. Flere i fleksjob Styrelsen for fastholdelse og rekruttering som er en styrelse i Beskæftigelsesministeriet har bevilget kommunen 1 mio. kr. til fleksjobambassadører. Der er ganske mange ledige, som gerne vil arbejde, men af forskellige årsager ikke kan klare et fuldtidsjob, og de 2 ambassadører har til opgave, at opsøge virksomheder for at give disse ledige en mulighed for at få et fleksjob, der præcist svarer til deres behov. Det var der enighed om, var en god idé. Hedemarken: udsat boligområde. Hedemarken er kommet på listen over særligt udsatte boligområder, som ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter hver år udarbejde. For at komme på den liste, så skal følgende være opfyldt: Ved særligt udsatte boligområder forstås fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst beboere, hvor mindst tre af følgende kriterier er opfyldt: 1) Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

13 S-posten 2) Andelen af beboere i alderen år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct., opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 3) Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere på 18 år og derover, opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 4) Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 50 pct. 5) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Side 13 Det er indlysende, at det ikke er attraktivt for Hedemarken at stå på denne liste, derfor bør der gøres noget, både for at komme ud af listen, men også for at sikre en bedre beboersammensætning. Derfor har kommunen og AKB indgået en aftale om, at udvide den kommunale anvisningsret. Der udspandt sig en debat anført af Enhedslisten om, hvorvidt det nu er rimeligt, og en efterlysning af større solidaritet med de, der ikke opfattes som ressourcestærke. Men Enhedslisten stod alene med sit synpunkt resten af kommunalbestyrelsen ønskede at fremme en mere hensigtsmæssig beboersammensætning i Hedemarken. Løft til ældreområdet. Der blev i Finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. til et løft af ældreplejen. Pengene fordeles mellem kommunerne efter objektive kriterier, og Albertslund kan få 3,8 mio. kr. Men kommunen skal søge om udmøntningen af midlerne, før man får pengene. Folketinget ville sikre sig, at det blev et reelt løft. Albertslund vil søge midler til: - Rengøring mellem jul og nytår - Rehabilitering til hurtigst mulig optimeringen af borgernes funktionsniveau - Genoptræning - Aktivitetstilbud - Netværk og ældreklubber - Forebygge ensomhed hos beboerne på plejehjem

14 Side 14 Det blev vedtaget, selvom Enhedslisten hellere ville have flere hjemmehjælpstimer end rengøring mellem jul og nytår. Elev- og klassetal Hvert år skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvor mange klasser, der skal oprettes i vores folkeskoler. Det er et stort arbejde for forvaltningen at få det her til at gå op, hvor der skal tages hensyn i det omfang det er muligt til forældreønsker, men selvfølgelig også til økonomien. Debatten om indstillingen var, som den plejer. Dansk Folkeparti er bekymret for, at nogle skoler har en så høj andel af 2-sprogede, og Enhedslisten ønskede en lavere klassekvotient den er i gennemsnit 23,8 og i år var begrundelserne: folkeskolereformen, engelsk fra 1. klasse og aftalen om tjenestetiden for lærerne var bortfaldet. Indstillingen blev tiltrådt. S-posten Børnehuset Solstrålen nedlægges. Børnetallet falder i Albertslund, og derfor er der mange tomme pladser i institutionerne. Tilpasning er nødvendigt. Der udspandt sig en længere debat, som ikke mindst handlede om store eller små institutioner. Enhedslisten kom med nogle besynderlige udsagn om, at vores institutioner fungerer med børn ind i den ene ende, og biler ud af den anden!! jeg tror jeg tabte tråden på den sammenligning. Og da Enhedslisten også bruge billeder på et slagteri ja, så mistede jeg tråden helt. Fakta er, at forældrene ønsker deres børn i de nye store institutioner Venstre ønskede en analyse af behov og kapacitet. Det undrede mig, at et parti, som i den grad er fortaler for en mindre offentlig sektor, ikke vil være med til at fjerne tomme pladser. Holdning og handling bør da følges ad. Nedlæggelse af Solstrålen blev vedtaget. Tilskud til foreningerne. Som man har kunnet læse i AP, så er foreningerne stærkt utilfredse med, at medlemstilskuddet skulle sættes ned på dette møde, nu hvor man er inde i kalenderåret, og foreningernes budgetter er fastlagt. Det synspunkt var der bred enighed om at tilgodese, så man havde fundet ekstrapenge i 2014, og det blev så

15 S-posten besluttet, at der skulle igangsættes et arbejde sammen med foreningerne om, hvordan man får et tilskudssystem, der sikrer, at kommunens budget kan holde. Nu er det sådan, at Folkeoplysningsloven faktisk foreskriver en tilskudsmodel, hvor de midler, der er afsat i budgettet skal fordeles efter objektive kriterier Side 15 mellem de foreninger, der søger om tilskud. Men Albertslund har hidtil haft en model, hvor man giver et fast tilskud pr. medlem måske det er en idé at gøre, som der står i loven! Og så smuttede jeg hjem ikke til fred og hvile men til forberedelse af noget arbejde der, hvor jeg nu tjener til det daglige brød. Kære socialdemokrat hvad så nu?? Af Karin Kring Jensen Har det været svært at være socialdemokrat de seneste måneder? - Ja, vi har stillet op til debatter, skrevet og talt. Har det hjulpet? Ja, det tror jeg. Vi har fået en god og saglig debat om vores værdier. Jeg har drøftet DONG sagen med mine venner og kollegaer socialistiske som liberale. I denne svære tid har denne debat været en dejlig og opløftende god ting. Vi har på tværs af alle skel drøftet politik og værdier. Jeg har hørt gamle venstrefolk, som har deres ben godt og solidt plantet i den jyske muld udtale: At det er lige godt grov nok, at der sælges ud af vores fælles infrastruktur hvad kan det ikke føre til og hvad bliver konsekvenserne på sigt?. Der har været andre kommentarer: Ja, nu har jeg jo aldrig været socialdemokrat, men jeg må jo indrømme, at hvis det ikke var for socialdemokratiet i 1930 erne, så havde vi nok ikke så godt et land, som vi har i dag, så det må gøre ondt på socialdemokraterne, at der bliver solgt ud af de fælles værdier Og Jeg har godt nok stemt konservativt hele mit liv, men jeg har været med på underskriftsindsamlingen mod salg af DONG. Alle disse positive tilkendegivelser har været opløftende og tusind tak for alles deltagelse i debatten. Debat og åben-

16 Side 16 hed er vejen frem. Vi skal turde åbne øjnene og blive klogere. Vi må fortsætte med at tale sammen og finde fælles forslag for fremtiden. Jeg er socialdemokrat og har grædt over Sorte torsdag, da salget af DONG blev vedtaget, men det blev jo vedtaget med et flertal i folketinget. Hvis ikke regeringen hed SR, så havde den nok heddet VR og samme resultat var blevet gennemført. Jeg kunne vælge at sætte mig ned og fortsætte med at tude og remse alle de øvrige beslutninger, som stritter så meget i mod mit socialdemokratiske hjerte. Jeg sidder herude i mit rækkehus i Albertslund og min indflydelse er kun at fortælle historien om at være socialdemokrat og den vil jeg også gerne have alle de øvrige socialdemokrater til at fortælle den i hjemmet, på arbejdet, med familien og vennerne. Det resultat vi har opnået de seneste uger er dialog. Mange inklusiv mig selv er blevet klogere på, hvordan finanskrisen opstod og hvad der førte til denne depression, som har påvirket os alle. Hvordan enkelte få har slået plat på de mange. Vi har fået en indsigt i en verden, som kun ganske få er medlemmer af, men så mange påvirkes af. S-posten Vi har oplevet, hvor svært det kan være at leve i en verden, hvor man i situationer har været nødt til at være sig selv nærmest og begyndt at leve efter denne tese. Vi skal overleve i konkurrencestaten ikke noget vi ønsker, men sådan har det bare udviklet sig. Men jeg ser heldigvis også her opbrud - mere sammenhold og varme hos mange. Det har aldrig været nemt at for en regering at have de radikale med. Hvis vi går tilbage i historien, så hævdede Stauning også i 1920 erne, at han aldrig nogensinde ville danne regering med de radikale, men det endte han med alligevel og vi kender alle det flotte resultat, de opnåede ved en socialreform i 1933, som udgjorde startskuddet til det samfund vi har i dag. Det var heller ikke nemt at være socialdemokrat den gang. Der var også socialdemokrater, som blev sat på plads her kan nævnes Peter Sabro, som senere blev en af de helt store profiler. Det var ikke nemt, men han kæmpede og fik indflydelse. Da partiet blev større, gik det fremad med reformerne og opbygning af verdens bedste land. Vi havde 1. pladsen og den skal vi generobre.

17 S-posten Men selv om det er svært, skal vi fortsætte. Vi skal ikke kun tænke på os selv. Det gjorde socialdemokraterne heller ikke før os, da de kæmpede for at få lov til at være i en fagforening. Den historie kender vi alle sammen. Vi har en forpligtelse over for vores børns fremtid, bedre dyrevelfærd, vores klima, vores skole, vores klode og jeg kan blive ved. Derfor er det vigtigere end nogensinde tidligere at være socialdemokrat og det skal vi være stolte af. Om Regeringen havde været blå eller rød, så var salget af DONG til Goldman Sachs blevet gennemført, men vi har fået den debat! Det har givet eftertanke og mange overvejelser hos rigtig mange. Derfor er denne debat vigtig. Vi har endnu ikke solgt ud. Lige nu starter drøftelsen om salg af NETS det firma, som vi alle dagligt er afhængige af ved brug af vores dankort. Skal det også sælges? Side 17 Dialog er guld værd for vores fælles fremtid. Det er her vi må satse. Vi må tale sammen og det har vi gjort de seneste uger. Fortsæt dialog og tænk på vores fælles fremtid. Så tak for debatten. Der er mere end nogensinde før brug for solide socialdemokrater. Dørene er åbne i vores partiforening og jeg kan varmt anbefale at komme med i debatten vi har brug for alle til at gøre en forskel og ikke blot flyde med strømmen. Så bare kontakt mig find kontaktoplysninger på bagsiden af S-posten. Der er masser at tale om vi drøfter for tiden også EU valg og den debat kan kun for sent komme i gang. Tag venner, familie og kollegaer med til vores debatmøder. Glæder mig til at møde flere, som har lyst til at gøre Danmark til et dejligt trygt land, som vi har arbejdet for de sidste 100 år. Der er værdier, som ikke må blive opslugt i konkurrencestaten.

18 Side 18 Nyt fra Eu Christel Schaldemose S-posten Ublu banker skal tage ansvar DR sender for tiden serien Sikke tømmermænd, der handler om dem, som har betalt prisen for finanskrisen. Jeg har lige set den tredje udsendelse i rækken, hvor tre danskere med små, sunde virksomheder fortæller om deres konkurs som følge af dårlig bankrådgivning omkring de usikre og dyre swap-lån. Desværre står de tre danskere ikke alene. En del andelsboligforeninger og småvirksomheder har fået påduttet de dårlige lån. Og nu står de med håret i postkassen. Hvad har de konkrete banker så gjort for at rette op? Intet. Hvad gør bankernes brancheorganisation Finansrådet? Intet. De henviser bare til, at banker generelt skal rådgive deres kunder ud fra, hvad der er bedst for dem. Jeg blev ualmindeligt vred, da jeg så programmet. Vi politikere har ansvaret for, at finanssektoren ikke er blevet reguleret godt nok. Det må vi tage på os. Vi har også påbegyndt oprydningen - ikke mindst på EU-plan - selv om vi langt fra er færdige. Men hvad med bankerne? Der sker intet. De fraskriver sig ublu ansvaret for sager, hvor kunder er blevet fanget i en gældsfælde på grund af deres "råd". Værst af alt, kryber bankerne i flyverskjul og vil ikke udtale sig. Det er ualmindeligt dårlig stil. Det gør mig harm, at hårdtarbejdende danskere, som har stået bag produktive, sunde virksomheder, må lukke forretningen, fordi bankerne ikke har kunnet tøjle grådigheden og spekulationsiveren. Det burde være forbudt at kalde de bankansatte for "rådgivere". De er regulære sælgere. Swap-lånene bør være mærket så klart, at alle danskere, foreninger og småvirksomheder utvetydigt kan se, at de ikke skal hoppe på dem. Jeg mener i øvrigt, at nye, strammere regler bør gælde overalt i EU. Men danske banker og finansieringsinstitutter burde gå foran. Det er et spørgsmål om både retfærdighed og anstændighed over for os alle.

19 S-posten Er dit fly forsinket? Har du prøvet at sidde i lufthavnen og vente på et forsinket fly? Mange har. Jeg har. Tiden går langsomt, og informationerne er tit og ofte få. Uroligheden stiger i takt med ventetiden. Skal jeg ringe til hotellet og sige, at jeg er forsinket? Eller når jeg nu mit næste fly? Det er irriterende og måske dyrt at vente. Derfor har EU siden 1991 haft rettigheder for flypassagerer. Det er nemlig ikke okay, at servicen udebliver, når du har betalt for at blive transporteret fra A til B på et bestemt tidspunkt. EU-regler sikrer dig kompensation og forplejning, hvis ventetiden bliver for lang. Beklageligvis har mange flyselskaber gjort en dyd ud af ikke at efterleve reglerne. Af den grund er vi i EU nu i gang med at præcisere dine rettigheder som flypassager. Side 19 Det skulle gerne gøre, at du ikke længere behøver lægge arm med dit flyselskab ved en domstol, hvis du er berettiget til kompensation. I dag vurderer mange flyselskaber selv, om de vil overholde reglerne. Med de nye regler skal det ikke længere være okay - hvis det står til os i Europa-Parlamentet. Desværre har arbejdet med rettighederne også ført til, at der har sneget sig nogle begrænsninger ind for, hvornår flyselskaber kan slippe for at betale kompensation til passagererne. Det gælder for eksempel, hvis stewardesserne eller piloterne strejker. Det synes jeg, er ærgerligt. Den slags kan flyselskaberne jo godt forudse og forebygge ved at behandle deres personale ordentligt. Det bør ikke gå ud over passagererne. Vi har endnu ikke sat det endelige punktum for, hvordan reglerne kommer til at se ud i fremtiden. Men du kan være forvisset om, at jeg og andre i EU vil kæmpe for dine rettigheder, når du tager et fly. Jeg lover dog, at vi fra EU's side ikke vil blande os i, hvad du bruger din ventetid på.

20 Side 20 Vestegnens røde stemme i EU S-posten - Europa er blevet for blåt. De senere år er det i lidt for høj grad blevet et arbejdsgivernes EU, hvor lønmodtagernes rettigheder har været alt for lidt i fokus. Så klar er meldingen fra Kathrine Alexandrowiz, der lige nu knokler løs for at blive valgt til Europa- Parlamentet for Socialdemokraterne ved valget den 25. maj. Den 32 -årige kandidat, som har været aktiv i politik i over halvdelen af sit liv, har aldrig haft problemer med at pege på steder, hvor både Danmark og verden kunne blive bedre. - Jeg diskuterede altid politik derhjemme med min bror og min mor, som var pædagog. Vi boede i almennyttigt byggeri, og der kunne jeg jo se, at det ikke var alle mine venner, der havde de samme muligheder. Det blev starten på, at jeg ville blande mig i en masse forskellige ting for at forbedre andre menneskers chancer og hverdag, fortæller Kathrine Alexandrowiz. Dansk og internationalt fokus I politik er det dog aldrig nok bare at kunne pege på problemerne. Man må engagere sig for at være med til at løse dem. Derfor var det også naturligt for den unge Kathrine Alexandrowiz at være en del af LO's Jobpatrulje i sen-90 erne, hvor hun også var næstformand i DSU og engageret i at bekæmpe diktaturet i Burma. Efter tre år som politisk assistent for Helle Thorning-Schmidt blev trangen til at blande sig i politik på det internationale niveau så stærk, at Kathrine Alexandrowiz pakkede rygsækken og flyttede til Bangkok for at arbejde som nødhjælpsarbejder i Burma og Pakistan. Der lærte hun en vigtig lektie: - Uanset, hvor i verden man befinder sig, demokrati eller ej, så er det samme, folk drømmer om, nemlig arbejde til en løn man kan leve af og under ordentlige forhold. Sociale klausuler og kædeansvar Den lektie vil hun nu gerne tage med sig til Bruxelles som Vestegnens stemme for et mere rødt og retfærdigt EU. I valgkampen er Kathrine Alexandrowiz' klare mærkesag kampen mod social dumping. For nylig reagerede hun voldsomt, da den polske ambassadør i Danmark nægtede at tage afstand fra underbetaling og dårlige arbejdsforhold en holdning partiet Venstre tilsyneladende er enige med ambassadøren om. - Danmark har været for meget i flinkeskolen over for arbejdsgivere, der fusker med lønmodtagerrettigheder. Nu skal der bankes i bordet, siger Kathrine Alexandrowiz og peger på sociale klausuler, kædeansvar og mere effektiv brug af RUT-

Så skydes valgkampen i gang

Så skydes valgkampen i gang Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Foreningernes dag, Centeret, kl. 10-15 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 11. Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset Nr. 4 april 2014 Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 14 Deadline for s-posten 22. Generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag

Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag Nr. 5 maj 2014 Kalenderen Maj 1. 1. maj møde. Birkelundgård. Kl. 7.00 7. Forfattermøde, Lars Olsen, Ho vedbiblioteket, kl. 19.15 13. Kommunalbestyrelsesmøde, Råd huset kl. 18.00 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8 Nr. 1 Januar 2015 36. årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl. 19.30 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 8 september 2014 Kalenderen September 6. Foreningernes dag i centeret kl. 10 14 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 8. Medlemsmøde om Kongres forberedelse, Birkelundgård kl. 19.30 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kandidatpræsentation. Stor aktivitet i partiforeningen. Vi håber du vil deltage i urafstemningen og kommentering af det kommunalpolitiske program

Kandidatpræsentation. Stor aktivitet i partiforeningen. Vi håber du vil deltage i urafstemningen og kommentering af det kommunalpolitiske program Nr. 2 februar 2013 Februar 2. Sildemøde, Foyeren, kl, 11 4. Ekstraordinær generalforsamling Rådhusets kantine, kl. 19-21 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl.19.30 11. Deadline for s-posten 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Barack Obama indsat som præsident

Barack Obama indsat som præsident Nr. 2 februar 2009 Arrangementer i Februar 7. Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00 10. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-Posten

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Kalenderen. Generalforsamling 20. oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Kalenderen. Generalforsamling 20. oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 9 oktober 2014 Kalenderen Oktober 4. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 6. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 6. Deadline for s-posten 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 20. Generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen Nr. 4 april 2012 Kalenderen 16. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-posten 23. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Ludomaniforeningen

Vedtægter for Ludomaniforeningen Vedtægter for Ludomaniforeningen 1. Navn og tilhørsforhold. 1.1 Foreningens navn er Ludomaniforeningen. 1.2 Ludomaniforeningen er en social og landsdækkende forening. 1.3 Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Vi ses til Generalforsamlingen 22. oktober. Oktober. I dette nummer er der igen en masse læsestof:

Vi ses til Generalforsamlingen 22. oktober. Oktober. I dette nummer er der igen en masse læsestof: Nr. 9 oktober 2012 Oktober 1. Børnepolitisk gruppe, Herstedøsterskole kl. 18.30 4. Byudvikling og miljøpolitik gruppe, Borgmesterkontoret, kl. 20.00 6. Sildemøde i Foyeren, kl. 11 8. Bestyrelsesmøde, Rådhuset,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere