Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler"

Transkript

1 Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr Afsendende a-kasses identifikation modtager_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr Hvis modtager-a-kassen har sendt en reference, bør denne angives som modtager_reference blanket_id 260 Blankettens nummer - uden AR. version int (heltal) max 4 cifre - maxværdi Versionsnummeret på den relevante XSD-fil. afsenderkasse A-kasse_id = bestående af D og to cifre Udfyldes altid med D-nr på den udfyldende a-kasse. Også selv om blanketten ikke sendes til en anden a-kasse. modtagerkasse A-kasse_id = bestående af D og to cifre ex D91

2 Udfyldes med D-nr. på den a-kasse, der skal modtage blanketten. Hvis blanketten ikke skal sendes til en a-kasse, udfyldes med den a-kasse, der udfylder blanketten. blanket_dato datoformat - ex Udfyldes med den dato a-kassen udfylder AR 260. cpr blanket_ar260/medlemsinfo/medlem 10 tegn - kun cifre ex Medlemmets CPR-nr fornavn blanket_ar260/medlemsinfo/medlem ex Søren Hvis a-kassen kun kan håndtere et samlet navn, skrives dette både i for- og efternavn. efternavn blanket_ar260/medlemsinfo/medlem ex Nielsen Hvis a-kassen kun kan håndtere et samlet navn, skrives dette både i for- og efternavn. reg_dato blanket_ar260/medlemsinfo datoformat - ex Udfyldes med den dato, hvor feltet paragraf3 og eventuelt felterne under historik udfyldes. reg_kasse blanket_ar260/medlemsinfo A-kasse_id = bestående af D og to cifre

3 Udfyldes med D-nr. på den a-kasse, der udfylder feltet paragraf3 og eventuelt felterne under historik. paragraf3 blanket_ar260/medlemsinfo - true/false Hvis true, skal felterne under ret_til_efterlon, rettigheder og periode_ar260 udfyldes. Hvis false, skal kun felterne under periode_ar260 udfyldes. Div. historiske data NB: Udfyldes kun hvis true til paragraf3 ret_til blanket_ar260/medlemsinfo/historik/ret_til_efterlon - true/false Det skal angives, om medlemmet vil kunne have ret til efterløn på 60 års dagen/efterlønsalderen eller senest inden det fyldte 65. år/folkepensionsalderen. Hvis svaret er angives true, og hvis svaret er angives false. Hvis ret_til er false, skal felterne anciennitetsregel, fuldtid_ved_60, deltid_ved_60, fuldtid_fra_dato og deltid_fra_dato ikke udfyldes. skaeringsdato blanket_ar260/medlemsinfo/historik/ret_til_efterlon datoformat - ex Det skal fremgå om opgørelsen er sket ud fra forholdene pr. 1. oktober 2001 eller en senere dato anciennitetsregel blanket_ar260/medlemsinfo/historik/ret_til_efterlon 1 tegn, hvis ret_til er true 1, 2 eller 3 Kode 1: Reglen i lovens 74 a, stk. 2 (10/15 år) Kode 2: Reglen i lovens 74 a, stk. 3 (20/25 år) Kode 3: Reglen i lovens 74 a, stk. 1, nr. 2 og 3 (25/30 år) Det skal fremgå, hvilken anciennitetsregel i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. opgørelsen er foretaget ud fra. Feltet skal ikke udfyldes, hvis ret_til er false. fuldtid_ved_60 -, hvis ret_til er true true/false

4 Angiv om betingelser for ret til efterløn som fuldtidsforsikret er opfyldt ved 60 års alderen/efterlønsalderen.hvis fuldtid_ved_60 er true, skal hverken deltid_ved_60, fuldtid_fra_dato eller deltid_fra_dato udfyldes. Hvis fuldtid_ved_60 er false, skal der altid angives en værdi i deltid_ved_60. deltid_ved_60 - true/false Skal kun udfyldes, hvis fuldtid_ved_60 er false. Hvis deltid_ved_60 er true, kan også fuldtid_fra_dato men ikke deltid_fra_dato udfyldes. Hvis deltid_ved_60 er false, skal mindst et af (og eventuelt begge) felterne fuldtid_fra_dato og deltid_fra_dato udfyldes. fuldtid_fra_dato datoformat - ex Feltet må ikke udfyldes, hvis ret_til er false, eller hvis fuldtid_ved_60 er true. Feltet kan udfyldes, uanset om deltid_ved_60 er true eller false. deltid_fra_dato datoformat - ex Feltet må kun udfyldes, hvis deltid_ved_60 er false. Feltet må således ikke udfyldes, hvis ret_til er false, hvis fuldtid_ved_60 er true eller hvis deltid_ved_60 er true. Hvis fuldtid_fra_dato er udfyldt, må deltid_fra_dato kun udfyldes, hvis datoen ligger før fuldtid_fra_dato. Periodeoplysninger fra_dato datoformat - ex Datoen skal altid være mindst én dag efter datoen i til_dato i en forudgående periode. Hvis forsikringsstatus er S eller U, er der ikke en til_dato. I disse tilfælde skal fra_dato være samme dato som den forudgående fra_dato. til_dato datoformat -

5 ex Datoen skal altid være nyere end fra_dato. Hvis forsikringsstatus er S eller U, skal til_dato dog være blank. forsikringsstatus - men feltet skal altid udfyldes på AR260 F, D, 0 (nul), S eller U Kode F: Fuldtidsforsikret i en dansk a-kasse. Kode D: Deltidsforsikret i en dansk a-kasse. Kode 0: Ingen medlemsperiode i en dansk a-kasse. Kode 0 bruges dels, hvis der er tale om periode_udland, dispensation eller andre_forhold, dels ved en periode uden medlemskab af en a-kasse eller noget, der kan sidestilles hermed. Kode S: Medlemmet er slettet som medlem af a-kassen som følge af svigsslettelse eller kontingentrestanceslettelse. Kode U: Medlemmet er udmeldt af a-kassen. Hvis forsikringsstatus er F, kan e-bidrag være D, F, B, X, T, 1-5 eller 7-9. Hvis forsikringsstatus er D, kan e-bidrag være D, T, B, X, 1-5 eller 7-9. Hvis forsikringsstatus er 0, kan ét af felterne periode_udland, dispensation eller andre_forhold udfyldes. Hvis forsikringsstatus er forskellig fra 0, må felterne periode_udland, dispensation og andre_forhold ikke udfyldes. Hvis forsikringsstatus er S eller U, skal feltet til_dato ikke udfyldes. Hvis forsikringsstatus er F og e-bidrag er D betyder det, at medlemmet ikke vil kunne opfylde anciennitetskravet for fuldtidsefterløn (Kan tidligst benyttes fra ). e-bidrag Kun en af følgende koder: F, D, T, B, X, 1-5 eller 7-9 Kode F: Betaling af efterlønsbidrag med satsen for fuldtidsforsikrede. Kode D: Betaling af efterlønsbidrag med satsen for deltidsforsikrede. Kode T: Efterlønsbidraget er enten tilbagebetalt eller overført til en pensionsordning. Kode B: Medlemmet har afholdt bidragsfri periode. Kode X: Medlemmet har fået skattefri udbetaling i Kode 1-5 og 7-9: Medlemmet betaler ikke efterlønsbidrag, fordi 1. medlemmet ikke kunne betale efterlønsbidrag før den 1. april 1999/1. juli 1999 eller under 30 år per 31. december medlemmet har fravalgt efterlønsbidraget eller har ikke betalt e-bidrag uden at fravælge ordningen. 3. medlemmet har fravalgt efterlønsordningen. 4. medlemmet er ophørt med at betale efterlønsbidrag uden at have fravalgt ordningen. 5. medlemmet modtager overgangsydelse. 7. medlemmet ikke kan opnå ret til efterløn. 8. medlemmet har fået udstedt efterlønsbevis. 9. medlemmet er overgået til efterløn.

6 Hvis forsikringsstatus er F, kan e-bidrag være F, D, T, B, X, 1-5 eller 7-9. Hvis forsikringsstatus er F og e-bidrag er D betyder det, at medlemmet ikke vil kunne opfylde anciennitetskravet for fuldtidsefterløn (Kan tidligst benyttes fra ). Hvis forsikringsstatus er D, kan e-bidrag være D, T, B, X, 1-5 eller 7-9. Hvis forsikringsstatus er 0, kan e-bidrag være F,D,T,B,X, 1-5 eller 7-9. Hvis e-bidrag er T eller X, skal felterne e-bidrag_tilbagebetalt_dato og e-bidrag _tilbagebetalt_af_a-kasse udfyldes. Kode 2 og 3 anvendes kun, når medlemmet har haft mulighed for at betale e-bidrag. Har medlemmet fravalgt ordningen, men tilmelder sig fortrydelsesordningen, benyttes e-bidrag F eller D. Kode 3 kan kun anvendes af medlemmer over 30 år. periode_udland (Andet EØS-land eller Færøerne) E, F eller 0 (nul) Kode E: Der er tale om en dokumenteret forsikringsperiode i et andet EØS-land. Kode F: Der er tale om en dokumenteret forsikringsperiode på Færøerne. Kode 0: 8-ugers reglerne i forbindelse med forsikring i et andet EØS-land/Færøerne. Kan ikke medregnes til medlemsperiode efter 74 a, stk. 1, nr. 2. Perioden kan medregnes som indbetalt efterlønsbidrag efter 74 a, stk. 1, nr. 3. Må kun udfyldes, hvis forsikringsstatus er 0. e-bidrag kan være F, D, T, B, X, 1-5 eller 7-9. dispensation 1 eller 0 (nul) Kode 1: Der er truffet endelig administrativ afgørelse om dispensation for perioden efter lovens 74 a, stk. 4. Kode 0: Der er givet afslag på dispensation for perioden efter lovens 74 a, stk. 4. Må kun udfyldes, hvis forsikringsstatus er 0. andre_forhold 1, 2, 3 eller 0 (nul) Kode 1: Perioden kan medregnes efter reglerne om medregning af perioder med bruttorevalidering, jf. 6 i lov nr. 276 af 12. maj 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om seniorydelse og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Kode 2: Perioden kan medregnes efter reglerne om medregning af perioder med betaling af fleksydelsesbidrag eller ligestillede perioder. Kode 3: Anvendes for efterbetaling ved EØS-perioder. Dette gælder også for en eventuel bidragsfri periode efter EØS-periode. Kode 0: Der er tale om en periode med bruttorevalidering eller betaling af fleksydelsesbidrag, som ikke kan medregnes efter reglerne om medregning af perioder med bruttorevalidering eller betaling af fleksydelsesbidrag.

7 Må kun udfyldes, hvis forsikringsstatus er 0. Hvis fra_dato er senere end skæringsdatoen, må feltet ikke udfyldes med 1. medlem_af_a-kasse A-kasse_id = bestående af D og to cifre Udfyldes altid med D-nr. på den a-kasse, hvor medlemmet har været medlem i den pågældende periode. Hvis medlemmet er slettet eller udmeldt, eller der er en periode uden medlemskab af en a-kasse, udfyldes feltet med D00. e-bidrag_tilbagebetalt_af_a-kasse A-kasse_id = bestående af D og to cifre Udfyldes altid med D-nr. på den a-kasse, der har tilbagebetalt e-bidrag. e-bidrag_tilbagebetalt_dato datoformat - ex Udfyldes kun hvis e-bidrag er udfyldt med T eller X. Er e-bidrag = X skal e_bidrag_tilbagebetalt_dato ligge i intervallet reg_a-kasse A-kasse_id = bestående af D og to cifre Udfyldes altid med D-nr. på den a-kasse, der har registreret oplysningerne for perioden.

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere