Efterløn og skattefri præmie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterløn og skattefri præmie"

Transkript

1 A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016

2 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? 6 Hvis du venter med at gå på efterløn 10 Hvornår har du ret til at gå på efterløn? 13 Efterløn som fuldtids- eller deltidsforsikret 15 Hvor meget kan du få? 15 Fradrag for pensioner 16 Arbejde i efterlønsperioden 19 Indtægter, der medfører fradrag i efterlønnen 22 Indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen 23 Bopæl i et andet EØS-land mv. 24 Ophold i andre lande 24 Retten til efterløn stopper 25 Dine pligter 25 Udbetalingen af efterløn 26 Hvad skal du gøre? 26 Vil du vide mere? 27 Skatterabat til 64-årige i arbejde 27 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Susanne Mandal Struve Nørgaard Illustration: Gitte Skov Produktion: Grafisk Team og FOAs trykkeri AK_Efterløn og skattefri præmie_

3 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Forord Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Hvis du er født 1. januar 1956 eller derefter, gælder der andre regler for dig vedr. efterlønssats, modregning af pension og optjening af skattefri præmie. Det kan du læse om i vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar Denne pjece er ikke udtømmende, og reglerne er mange og indviklede. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du læse mere på vores hjemmeside, og du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os.

4 4 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Efterløn og skattefri præmie Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi det er tilladt at arbejde ubegrænset som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen. Økonomiske fordele Men hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, er der flere økonomiske fordele. Du kan opnå ret til efterløn på højeste dagpengesats, et lempeligere pensionsfradrag og muligheden for at optjene en skattefri præmie. De særlige rettigheder forudsætter, at du har fået et efterlønsbevis. Du skal ikke selv søge om beviset. Vi udsteder efterlønsbeviset, men der er som regel behov for, at du giver os oplysninger til brug for udstedelsen af beviset. Med et efterlønsbevis er du sikret retten til at gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom og frihedsberøvelse.

5 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 5 Efterløns- og folkepensionsalder Fødselsdato Efterlønsalder Folkepensionsalder Efterlønsperiode Før 1. jan år 65 år 5 år 1. jan juni ½ år 65 ½ år 5 år 1. juli dec år 66 år 5 år 1. jan juni ½ år 66 ½ år 5 år 1. juli dec år 67 år 5 år 1. jan juni ½ år 67 år 4½ år 1. juli dec år 67 år 4 år 1. jan juni ½ år 67 år 3½ år 1. juli dec år 67 år 3 år 1. jan og senere* 65 år 68 år 3 år * Er du født 1. januar 1967 eller senere, kan din efterløns- og folkepensionsalder blive hævet. Det beslutter Folketinget i 2020.

6 6 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Hvad er et efterlønsbevis? Vi udsteder automatisk et efterlønsbevis med virkning fra den dag, du opfylder betingelserne for ret til efterløn. Efterlønsbeviset er en erklæring om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn på det tidspunkt, hvor beviset er udstedt. Du kan læse om betingelserne på side 6 under Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? Du kan få udstedt et efterlønsbevis, selv om du bor i udlandet. Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Datoen for beviset har samtidig betydning for, hvornår du evt. kan begynde at optjene den skattefri præmie, hvilken efterlønssats du kan få, og hvilket pensionsfradrag du skal have i din efterløn, se side 10 Hvis du venter med at gå på efterløn. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? En af betingelserne for at få ret til et efterlønsbevis og dermed efterløn er, at du har nået efterlønsalderen. Medlemsperiode og efterlønsbidrag Er du født den 1. januar 1978 eller senere, skal du være medlem af en a-kasse og betale efterlønsbidrag i 30 år og senest fra den dag, du fylder 30 år. Det betyder, at du ikke skal betale efterlønsbidrag i mere end 30 år uanset efterlønsalderen. Hvis du er født før den 1. januar 1978 gælder følgende: Hvis du er født før den 1. marts 1952, kan du opfylde kravet om medlemskab, hvis du uafbrudt har været medlem af en a-kasse fra den 31. marts 1992 og mindst til dit fyldte 60. år. Du skal også have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Hvis du er født før den 1. januar 1959, kan du opfylde kravet om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag ved uafbrudt medlemskab og betaling af efterlønsbidrag

7 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 7 fra den 1. juli 1999 til mindst dit fyldte 60. år. Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du har betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999, er det kun perioden med medlemskab, der skal udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 31. december 1975, kan du opfylde kravet om medlemskab og efterlønsbidrag, hvis du har været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar 2008 og til mindst det tidspunkt, hvor du når den til enhver tid gældende efterlønsalder. Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 25 år. Hvis du er født før den 1. juli 1964, kan du opfylde kravet om medlemskab og bidragsbetaling, hvis du har været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. juli Perioden skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du er født i perioden fra den 1. januar 1976 til den 31. december 1977, kan du opfylde kravet om medlemskab og betaling af efterlønsbidrag i 30 år, hvis du senest fra den dag, du fylder 32 år, begynder at betale efterlønsbidrag i din a-kasse. Er du i tvivl om, hvilke regler du er omfattet af, så hjælper din lokale a- kasse gerne. Fortrydelsesordningen Hvis du tidligere har valgt ikke at betale efterlønsbidrag, og du ikke kan opfylde betingelserne for at opnå ret til den ordinære efterløn på noget tidspunkt inden folkepensionsalderen, har du under visse betingelser mulighed for at fortryde dette fravalg og alligevel opnå ret til efterløn. Efterlønnen efter fortrydelsesordningen vil som udgangspunkt blive mindre end efter den ordinære ordning. Efterlønnens størrelse nedsættes med 2 % af den højeste dagpengesats for hvert hele år, du mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den ordinære ordning.

8 8 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Hvis du opfylder 2-årsreglen, se side 10 Hvis du venter med at gå på efterløn, og har optjent timer til den skattefri præmie, nedsættes præmien med 4 % for hvert hele år, du mangler at betale efterløns bidrag i forhold til den ordinære ordning. Betingelser for at kunne opnå ret til efterløn efter fortrydelsesordningen: Du har ikke fået tilbagebetalt efterlønsbidraget kontant og skattefrit i Hvis du er født før den 1. januar 1973, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar Hvis du er født den 1. januar 1973 eller senere, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra dit 24. år. Du skal ikke kunne opnå ret til efterløn inden folkepensionsalderen efter de almindelige regler. Du skal skriftligt melde dig til ordningen senest 15 år før efterlønsalderen. Du skal betale efterlønsbidrag i mindst 15 år, inden du når efterlønsalderen. Bemærk, at hvis du er født i perioden 1. juli december 1970, kan du være omfattet af en regel, der giver en karensperiode på 2 år, hvor du ikke kan betale efterlønsbidrag. Det kan samtidig medføre, at du skal afvikle bidragsfrie perioder, før at du kan få lov til at betale efterlønsbidrag. Udlandet Du skal være opmærksom på, at arbejde og forsikringsperioder i udlandet som hovedregel ikke tæller med til opfyldelse af betingelserne for at få efterløn. Men der er nogle undtagelser. Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside, efterloen vælg herefter Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet. Ret til dagpenge Du skal have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor du får dit bevis. Det betyder bl.a., at du skal opfylde beskæftigelseskravet. Det vil sige, at du har haft mindst løntimer indenfor de sidste 3 år eller timer, hvis du er deltidsforsikret.

9 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 9 hvis du fx ikke har arbejdet i en længere periode på grund af sygdom. Hvis du er ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op. Er din dagpengeret udløbet, kan du få dagpengeret igen, hvis du efterfølgende har mindst løntimer indenfor en periode på 3 år. Hvis du er deltidsforsikret, er kravet timer. Beskæftigelseskravet skal som hovedregel være opfyldt med arbejde i Danmark. Undtagelserne til dette kan du læse om på vores hjemmeside, dk/efterloen vælg herefter Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet. Desuden skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi skal derfor vurdere, om du fortsat er til rådighed, Hvis du mister retten til dagpenge, efter du er fyldt 50 år. Selvom din dagpengeret udløber, er du undtaget fra beskæftigelseskravet, hvis begge betingelser er opfyldt: Du mister dagpengeretten efter dit fyldte 50. år Du har ret til efterløn den dag, du når den lovfastsatte efterlønsalder. Men du skal opfylde alle de andre betingelser for at gå på efterløn. Du skal blandt andet stå til rådighed for arbejdsmarkedet i en længere periode, inden du skal på efterløn. Du skal stå til rådighed på samme måde, som hvis du fik dagpenge. Det er vigtigt, at du sender ansøgningen om efterløn i god tid, inden du skal på efterløn. Hvis du ikke opfylder alle betingelserne for at få efterløn, den dag du når efterlønsalderen, mister du helt retten til efterløn. Du bør derfor kontakte os for at få individuel vejledning.

10 10 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Hvis du venter med at gå på efterløn Hvis du er født 1. januar 1956 eller derefter, gælder der særlige regler for dig i forhold til optjening af skattefri præmie. Læs om dem i vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar årsreglen Når du har fået et efterlønsbevis, kan du opnå en række fordele, hvis du venter med at gå på efterløn. Følgende betingelser skal være opfyldt: Du skal have et efterlønsbevis. Du skal vente med at gå på efterløn mindst 2 år efter den dato, efterlønsbeviset virker fra. Du skal efter denne dato som fuldtidsforsikret have haft lønarbejde i mindst timer, have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller arbejdet som kombinationsforsikret på fuld tid. Som deltidsforsikret skal du have haft arbejde i mindst timer. Du kan ikke opfylde 2-årsreglen, når du har modtaget delpension. Hvis du opfylder alle betingelserne for 2-årsreglen, kan du opnå disse fordele. Højere efterløn Du vil få ret til efterløn med den sats, du ville være berettiget til i tilfælde af ledighed. Og efterlønnen kan ikke blive beregnet ud fra en lavere indtægt eller sats end den, der står i beviset. Der gælder særlige regler, hvis du går på efterløn efter fortrydelsesordningen. Mindre fradrag i efterlønnen for pensioner Du vil kun få fradrag for pensioner, der knytter sig til et tidligere ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i efterlønsperioden. Skattefri præmie Du vil få ret til at optjene en skattefri præmie. Du kan optjene præmien, hvis du helt eller delvist fortsætter med at arbejde. Du optjener en præmieportion for hver 481 timers arbejde. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i ét kvartal.

11 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 11 Ferie med løn tæller med som arbejdstimer. Udbetalt feriegodtgørelse tæller kun med som arbejdstimer, hvis ferien er afholdt. Får du feriepengene udbetalt på én gang uden at holde ferie, tæller timerne ikke med. Der udbetales kun hele præmieportioner. Det betyder, at hvis du har optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til den skattefri præmie, uanset om du har arbejdet flere timer. Det, der tæller med til 2-årsreglen og den skattefri præmie, er lønarbejde på normale løn og ansættelsesvilkår. Det betyder, at timer ved private eller offentlige hverv fx domsmand, byrådsmedlem, bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening mv., normalt ikke kan medregnes til optjening af den skattefri præmie. Timer ved selvstændig virksomhed tæller kun med i 2 situationer: Når selvstændigt bierhverv har været drevet med tilladelse i efterlønsperioden Når selvstændigt hovederhverv har været drevet i væsentligt omfang, dvs. over 30 timer om ugen. Har du blot timer ved et selvstændigt bierhverv ved siden af lønarbejde, tæller arbejdstiden ved virksomheden ikke med. Det gælder dog ikke, hvis du har været kombinationsforsikret. Ferie med løn tæller med som arbejde, men ferie med feriegodtgørelse tæller kun med, hvis ferien er afholdt. I det maksimale antal arbejdstimer foretages der fradrag for timer, for hvilke der er udbetalt efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge. Hvis du har fået lempeligt fradrag, se afsnittet Indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen side 23, for arbejde, fradrages de ekstra udbetalte efterlønstimer dog ikke. Hvis antallet af optjente timer til skattefri præmie og udbetalte efterlønstimer kommer over timer,

12 12 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE kan du miste en præmie. Det skyldes, at de timer, der er i overskud, skal trækkes fra antallet af optjente timer. Hvis du ved, at antallet af optjente timer ligger tæt på en grænse til én eller flere præmier, bør du derfor i god tid, før du går på folkepension, kontakte din lokale a-kasse for at få lavet en præcis optælling af timer. Timer til præmie optjenes, indtil du når folkepensionsalderen. I den indberetningsperiode, hvor du når folkepensionsalderen, fordeles de indberettede løntimer forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden. Hver præmieportion udgør kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede i Præmien kan højst blive på i alt / kr. i Arbejdet kan udføres i både Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, gælder der særlige regler for optjening af skattefri præmie. Hvis din selvstændige virksomhed er uden for FOAs område, skal du overflyttes til en a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende. Hvis du har ret til efterløn efter fortrydelsesordningen, nedsættes præmien med 4 % for hvert hele års manglende bidragsbetaling. Præmien udbetales som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen. Du skal søge skriftligt om at få udbetalt præmien. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, og at du ikke har modtaget delpension.

13 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 13 Hvornår har du ret til at gå på efterløn? Du kan tidligst få efterløn fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din skriftlige ansøgning. Du kan gå på efterløn fra beskæftigelse, ledighed eller delpension. Men du skal stort set opfylde de samme betingelser for at gå på efterløn, som du skal opfylde for at få et efterlønsbevis. Der er dog den forskel, at hvis du har et efterlønsbevis, kan du overgå til efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Du kan læse mere på side 6, Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Modtager du ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage efterløn. Din pension skal derfor være frakendt på overgangstidspunktet. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efter lønnen. Du kan ikke gå på efterløn, hvis du driver selvstændig virksomhed, medmindre du forinden har fået tilladelse til det. Ønsker du at drive selvstændig virksomhed, er det derfor vigtigt, at du søger om efterløn i god tid. Du kan søge om tilladelsen i op til 6 måneder, før du går på efterløn. Du kan læse mere om emnet på vores hjemmeside, dk/efterloen/ vælg Selvstændig virksomhed og efterløn. Ønsker du at overgå fra delpension til efterløn som fuldtidsforsikret, skal du søge om efterløn, inden delpensionen bortfalder. Ønsker du som ledig at gå på efterløn, skal du søge om efterløn, inden din dagpengeret udløber. Du kan dog have ret til arbejdsmarkedsydelse, og har du det, kan du evt. vælge, om du vil på efterløn eller arbejdsmarkedsydelse. Kontakt os for at få vejledning herom.

14 14 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Hvis du har ret til efterløn, selvom du har mistet dagpengeretten efter dit fyldte 50. år, skal du søge om efterløn, inden du når efterlønsalderen. Du kan dog have ret til arbejdsmarkedsydelse, og har du det, kan du evt. vælge, om du vil på efterløn eller arbejdsmarkedsydelse. Kontakt os for at få vejledning herom. Bliver du syg henover den dag, du når efterlønsalderen, skal du kontakte din lokale a-kasse inden for den første uge efter, du blev rask. Hvis du overholder fristen, kan Arbejdsskadestyrelsen dispensere fra kravet om, at du skal stå til rådighed på datoen for efterlønsalderen.

15 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 15 Efterløn som fuldtidseller deltidsforsikret Hovedreglen for at få efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede er, at du har været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de seneste 15 år, heraf mindst 52 uger lige før overgangen til efterløn. Hvis du er deltidsforsikret eller ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, får du efterløn med satsen for deltidsforsikrede. Satsen for deltidsforsikrede er på 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede. Hvor meget kan du få? Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden. Du kan få 90 % af den indtægt, du tidligere har haft, dog højst dagpengenes maksimumbeløb. Går du på efterløn mindre end 2 år efter, at beviset har virkning, kan efterlønnen højst udgøre et beløb, der svarer til 91 % af højeste dagpenge. Det er for fuldtidsforsikrede 761 kr. og for deltidsforsikrede 507 kr. om dagen (2016). Hvis du venter med at gå på efterløn, til du har opfyldt 2-årsreglen, kan du få ret til en efterløn, der svarer til den højeste dagpengesats. Den højeste dagpengesats er for fuldtidsforsikrede 836 kr. og for deltidsforsikrede 557 kr. om dagen (2016). Hvis du på efterlønstidspunktet har samme forsikringsstatus, som da dit efterlønsbevis blev udstedt, kan din sats aldrig blive lavere end den, der eventuelt står på efterlønsbeviset. Hvis du er født 1. januar 1956 eller derefter, skal du opfylde nogle andre regler for at få den højeste dagpengesats. Det kan du læse om i vores folder Efterløn - de nye regler pr. 1. januar 2012.

16 16 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Fradrag for pensioner Alle pensionsordninger skal trækkes fra i din efterløn. Også dem, der slet ikke bliver udbetalt i efterlønsperioden. Nogle få skal dog ikke trækkes fra, fx ægtefællepension, ATP og pension til efterlevende børn. Pensioner trækkes fra ud fra den værdi, de har ved efterlønsalderen. Det gælder dog ikke arbejdsmarkedspensioner, som du får udbetalt løbende (dvs. hver måned) i efterlønsperioden. En sådan pension skal trækkes fra ud fra det faktisk udbetalte beløb før skat. En arbejdsmarkedspension er en tvungen pensionsordning, du har eller har haft i forbindelse med et job. Det kan være en tjenestemandspension eller en pensionsordning, som du ifølge din overenskomst eller din ansættelseskontrakt skal have. Hvis du er født før 1. januar 1956, og du går på efterløn efter 2-årsreglen er opfyldt Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension: 55 % af den årligt udbetalte pension før skat trækkes fra i efterlønnen. Hvis du er født før 1. januar 1956, og du går på efterløn før 2-årsreglen er opfyldt For at undgå at trække helt små pensioner er der et bundfradrag på (2016). Det skal bruges ved beregningen af fradraget for alle slags pensioner. Det skal dog ikke bruges, når det drejer sig om løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner. Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension: 50 % af den årligt udbetalte pension før skat trækkes fra i efterlønnen. Livsvarige pensioner, der ikke er løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner: 60 % af 80 % af den forventede årlige pension før skat skal trækkes fra i efterlønnen.

17 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 17 Alle andre former for pension: 60 % af 5 % af den samlede værdi før skat skal trækkes fra. Dette gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige og pensioner, hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang. Det gælder også en ratepension, du har haft som led i en ansættelse, hvis du ikke vil få den udbetalt løbende i efterlønsperioden. Du kan beregne din efterløn på hjemmesiden Hvis du er født 1. januar 1956 eller senere Du er omfattet af nye regler om bl.a. pensionsfradrag i efterlønnen. Læs evt. mere i vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar En større del af dine pensioner skal trækkes fra i efterlønnen, og der er intet bundfradrag. Det betyder desværre, at selv helt små pensioner skal trækkes fra. Da der intet bundfradrag er, kan reglerne forklares enkelt. Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension og livsvarig pension: 64 % af den årligt udbetalte pension før skat trækkes fra i efterlønnen. Dette gælder, uanset om den livsvarige pension er privat, eller om den vil blive udbetalt løbende i efterlønsperioden eller ej. Hvis den livsvarige pension ikke udbetales løbende, trækkes der 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. Alle andre former for pension: 4 % af den samlede værdi før skat skal trækkes fra. Der er intet bundfradrag. Dette gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige og pensioner, hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang. Det gælder også en ratepension, du har haft som led i en ansættelse, hvis du ikke vil få den udbetalt løbende i efterlønsperioden. Pensioner udbetalt før efterlønsalderen Hvis du er født den 1. januar 1954 eller senere, er din efterlønsalder højere end 60 år.

18 18 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Du kan normalt begynde at få udbetalt pension, når du fylder 60 år. Det betyder, at du kan vælge at tyvstarte med pensionerne. Men skal du på efterløn senere, vil du ikke få noget ud af det og kan komme til at mangle pengene til den tid. Folketinget har bestemt, at disse udbetalte beløb skal trækkes fra i efterlønnen. Det gælder dog ikke i det omfang, pensionen allerede er blevet trukket fra i dagpenge og lignende ydelser. Derudover skal du altid oplyse os om det, hvis du begynder at få udbetalt en løbende arbejdsmarkedspension, mens du er på efterløn. Du skal også sende os alle udbetalingsmeddelelser for en sådan pension, så vi altid ved, hvor meget du får udbetalt pr. måned. Hvordan får vi oplysning om dine pensioner? Dine pensioner bliver indberettet elektronisk til SKAT et halvt år, før du når efterlønsalderen og ca. 4 måneder senere, får vi dem også. Hvis du senere vil på efterløn, skal du fortælle os, om oplysningerne er rigtige, og hvad der evt. er sket med dine pensioner i det sidste halve år før, du nåede efterlønsalderen.

19 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 19 Arbejde i efterlønsperioden I efterlønsperioden har du ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang, men timerne skal trækkes fra i efterlønnen. Hvis du får efterløn som fuldtidsforsikret, får du supplerende efterløn for 37 timer om ugen. Hvis du i en uge fx har 10 timer, får du udbetalt efterløn for 27 timer. Er du deltidsforsikret, får du supplerende efterløn op til din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, før du gik på efterløn. Mindsteudbetalingsreglen Dog gælder der en såkaldt mindsteudbetalingsregel. Den betyder, at du kun kan få supplerende efterløn for en uge, hvis du skal have efterløn for mindst 7,4 timer. Hvis du i en uge har arbejde eller andre indtægter for mere end 29,6 timer, kan du ikke få efterløn for den uge. Som deltidsforsikret, kan du kun få supplerende efterløn for uger, hvor du skal have efterløn for mindst 1/5 af din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, før du gik på efterløn. Fradrag for arbejde sker efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. som udgangspunkt time for time. Hvis du ikke får løn for et antal timer, men fx for en opgave, er din arbejdstid ukontrollabel. I det tilfælde omregner vi din løn før skat til et antal timer ved at bruge omregningssatsen, som i 2016 er 225,13 kr. Hvis du i forbindelse med den konkrete opgave har haft nødvendige udgifter, skal de trækkes fra din løn, før vi beregner det antal timer, der skal trækkes fra din efterløn.

20 20 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Normalt skal ulønnet arbejde også trækkes fra i efterlønnen, men der er mange undtagelser. Du kan læse om disse regler på vores hjemmeside, vælg herefter frivilligt arbejde. Arbejde mv. her i riget eller i et andet EØS-land Arbejde mv. i efterlønsperioden kan udføres her i riget, i et andet EØSland eller i Schweiz. Hvad skal ellers trækkes fra i efterlønnen? Meget andet end almindeligt lønarbejde skal også trækkes fra i efterlønnen. Det gælder bl.a. altid for feriegodtgørelse og arbejde som selv- eller medbygger, men gælder kun i visse tilfælde for fx hverv, borgerlige ombud og betaling for ophavsrettigheder. Indtægter helt uden forbindelse med et arbejde skal ikke trækkes fra, fx erstatninger, gaver, arv, underholdsbidrag og svagelighedspensioner. Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde op til kr. årligt Hvis du har en timeløn på under 225,13 kr. (2016), får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første kr. pr. år (2016). Hvis din timeløn er mindre end 225,13 kr. (2016), men højere end 112,97 kr. (2016), sker fradraget ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen. Eksempel: Hvis du arbejder 20 timer i en uge til en løn på 150 kr. i timen, skal der ikke fradrages 20 timer, men: 20 timer x 150 kr. = kr.: 220,50 kr. = 13,61 timer. Hvis din timeløn er mindre end 112,97 kr., sættes lønnen dog til dette beløb, når det lempede fradrag skal beregnes. Arbejder du som fuldtidsforsikret og mere end 29,6 timer i en uge, kan du ikke få omregnet timerne i den uge.

21 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 21 I det år, du går på efterløn eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de kr. pr. år (2016), afhængigt af hvornår du indtræder i eller udtræder af ordningen. Selvstændig virksomhed I efterlønsperioden kan du på visse betingelser få tilladelse til at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse. Husk at søge os om tilladelse inden den ønskede overgang til efterløn, eller inden du starter virksomheden. Du kan søge i op til 6 måneder inden. Betingelserne for at få tilladelse kan være svære at opfylde. Du kan læse mere om emnet på vores hjemmeside, vælg Selvstændig virksomhed og efterløn. Der er også mulighed for at få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Timer ved selvstændig virksomhed fratrækkes i efterlønnen.

22 22 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Indtægter, der medfører fradrag i efterlønnen Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Feriegodtgørelse, der ved flytning til udlandet eller ved overgangen til efterløn udbetales som et engangsbeløb, uden at ferien holdes, medfører også fradrag i efterlønnen. Får du udbetalt feriegodtgørelsen på én gang uden at holde ferien, tæller timerne ikke med som arbejdstimer i forbindelse med eventuel beregning af skattefri præmie. Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. udbetalt. Kontakt din faglige afdeling, hvis du kommer i den situation. Feriegodtgørelsen fradrages også i denne situation i efterlønnen. Der sker også fradrag i efterlønnen for andre indtægter. Det gælder: løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde, eller ydelser, der træder i stedet herfor (fx fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt). indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde. indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv. legater. udbetalt dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. Hvis du glemmer at hæve din feriegodtgørelse, er der efter ferieloven forskellige muligheder for at få dem

23 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 23 Indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen En række indtægter medfører ikke fradrag i efterlønnen. Det gælder bl.a.: licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) efterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitik erstatninger, herunder erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade efterløn efter funktionærlovens 8, efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig opsigelse efter Hovedaftalens 4, stk. 3, funktionærlovens 2 b, mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom forpagtningsafgift indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster underholdsbidrag invaliditetsydelse efter lov om social pension pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, fx tjenestemænds svagelighedspension den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension) betaling for feriefridage, som ikke holdes indtægter ved hverv som viden, nævning, domsmand, lægdommer, tilforordnet ved valg eller menigt medlem af byråd/borgerrepræsentationen og udvalg.

24 24 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Bopæl i et andet EØS-land mv. Du kan bo og arbejde i et andet EØSland, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Du skal oplyse os det, hvis du tager ophold, bopæl eller arbejde i et andet EØS-land mv. De særlige forhold, der gælder for efterlønsmodtagere, der har bopæl eller arbejde i et af de nævnte lande, kan du læse om på vores hjemmeside, efterloen vælg herefter Om at få efterløn når du bor eller opholder dig i udlandet. Ophold i andre lande Du kan opholde dig i lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår, uden at din efterløn standses. Opholder du dig i andre lande i længere tid, bliver din efterløn standset, når der er gået 3 måneder. Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl i andre lande, standses udbetalingen allerede ved udrejsen. Når du igen tager ophold her i riget, i et andet EØSland, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, kan du søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn. Det er hovedreglen, at du ikke kan få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i andre lande. Der gælder dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du bevarer dit medlemskab af a- kassen. Du skal give os besked, hvis du planlægger at arbejde eller opholde dig i andre lande, så vi kan give dig den nødvendige vejledning.

25 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 25 Retten til efterløn stopper Din ret til efterløn ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Vi sørger for, at du samtidig bliver udmeldt af a-kassen. Dine pligter Du skal fortsætte med at være medlem af a-kassen, mens du modtager efterløn, og du skal betale a-kassebidrag. Du har pligt til at oplyse os om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Det kan fx være, at du har søgt om eller modtager førtidspension, at du har arbejde, får udbetalt feriegodtgørelse eller at der sker ændringer i dine pensionsudbetalinger.

26 26 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Udbetalingen af efterløn Vi udbetaler efterlønnen for enten 4 ugers eller 5 ugers perioder. Hver udbetalingsperiode slutter den næstsidste søndag i en måned. Du skal hver måned udfylde og indsende et efterlønskort, hvis du har arbejde. Hvis du ikke har arbejde og alene har indtægter i form af pension eller feriepenge, eller hvis du ikke kan få udbetalt efterløn på grund af arbejde, kan du dog nøjes med at indsende oplysninger hver 6. måned på en såkaldt ½-årserklæring. Efterlønnen vil være til disposition den sidste bankdag i måneden, hvis efterlønskortet eller ½-årserklæringen er indsendt til tiden. Du skal selv søge om at gå på efterløn, og du skal selv søge om at få udbetalt skattefri præmie. Brug hjemmesiden Brug hjemmesiden, når du skal indsende efterlønskort, ½-årserklæringer, ansøgning om efterløn eller skattefri præmie mv. Alle typer blanketter er tilgængelige. Du skal blot bruge dit NemID. Hvis du ikke har et NemID, kan du bestille et på Kik ind på FOAs hjemmeside: www. foa.dk/webakassen Hvad skal du gøre? Ca. en måned før du når efterlønsalderen, får du et brev fra os om efterlønsbeviset og hvilke oplysninger, vi skal bruge for at udstede dit bevis.

27 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 27 Vil du vide mere? Du kan læse mere om efterløn på På kan du få et overblik over dine pensioner, da næsten alle pensioner indberettes til denne hjemmeside. Du kan se, hvor meget der bliver udbetalt, hvis du mister din arbejdsevne, bliver alvorligt syg eller dør. Du kan endvidere beregne din efterløn og folkepension. På kan du læse mere om pensioner, herunder ATP, førtids- og folkepension og beregne forskellige ting. Klik på Pension og efterløn. Skatterabat til 64-årige i arbejde For at få flere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet har Folketinget vedtaget en lov om skattenedslag for seniorer. Du skal ikke selv søge om skatterabatten. SKAT udbetaler den automatisk til din NemKonto, hvis du er berettiget. Målgruppen for loven er personer, der er født i , altså personer, der fylder 64 år i perioden I visse tilfælde også, hvis man er født i Om du kan få skattenedslaget afhænger af din alder, indtægt og beskæftigelsesgrad. Du kan læse mere om det på SKATs hjemmeside.

28 MAJ 2016 Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist Hvordan ser min økonomi ud, når jeg går på efterløn? Kan jeg fortsætte med at arbejde og evt. gå på efterløn senere? Og hvordan er det nu med den der skattefri præmie? Alt dette og meget mere kan du læse om i denne pjece. Læs også vores pjece Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012, hvis du er født 1. januar 1956 eller derefter. Du finder den på A-kasse Staunings Plads København V Tlf FOAs A-kasse er en moderne a-kasse tæt på dig. Vi har lokale kontorer overalt i Danmark, og vi kender dit fag og jobmarkedet. Vores vigtigste opgave er at sikre dig økonomisk tryghed, hvis du skulle blive arbejdsløs og være din hjælpende hånd i jagten på dit næste job. Ud over dagpenge udbetaler vi også en række andre ydelser, fx efterløn og feriedagpenge. På kan du vælge en lang række selvbetjeningsløsninger og du kan kontakte os i både dag- og aftentimerne.

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959 Efterløn For medlemmer født efter 30/6 1959 1 2 Indhold 4 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 Hvornår kan du få efterløn 11.. Efterlønsbevis 13.. Efterløn hvor meget? 15.. Fradrag for pensioner

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om efterløn

VÆRD AT VIDE - om efterløn VÆRD AT VIDE - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 h, stk. 6, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 12, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o,

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn 1 of 21 21/09/2010 11:07 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. BEK nr 1344 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012762 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Formateret: Skrifttype: Fed Formateret: Skrifttype: Fed I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15,

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie a-kasse Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist januar 2015 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Efterløns- og folkepensionsalder

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge UDKAST Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 7, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 3, 60, stk. 4, 62, stk. 7, 63, stk. 3, 73, stk. 5, og 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere