DF December vilkår for fritidshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus"

Transkript

1 DF December 2013 vilkår for fritidshus

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Danske Forsikring, orupvang 4, 2750 allerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Danske Forsikring orupvang allerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. Topdanmark, Danske ank og Danica Pension Topdanmark Forsikring A/S og Danske ank Koncernen, herunder Danica Pension, har indgået en samarbejdsaftale, som gør det muligt for Danske ank og Danica Pension at formidle forsikringer til Topdanmark. Forsikringer formidlet gennem Danske ank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, og forsikringer formidlet gennem Danica Pension, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby bliver placeret i Danske Forsikring A/S, orupvang 4, 2750 allerup, VR-nr

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Fritidshusforsikringen....4 Et par ord om skadehjælp Skadehjælp 24 timer i døgnet...5 Har du spørgsmål til forsikringen?...5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Varighed, opsigelse og ændring Ret til besigtigelse Flytning og risikoændring Ejerskifte Selvrisiko Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Voldgift Lovgivning Vejledning i brug af dækningsskemaer Dækningsskema for fritidshusforsikring - bygning Lejerskade 18. Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader er dækket? Særlige erstatningsregler Dækningsskema for fritidshusforsikring - indbo Skadeopgørelse - ygning 22. Hvordan erstattes skaderne? Oprydnings omkostninger Anvendelige rester Forøgede byggeudgifter Restværdierstatning etaling af erstatning Udgifter til redning, flytning og huslejetab Skadeopgørelse - Indbo 29. Hvordan erstattes skaderne? Udgifter til redning, oprydning samt ud- og indflytning Forsikringssum - underforsikring Husejeransvar i tilknytning til kasko 32. Hvornår er man ansvarlig? Forsikringssum Hvilket ansvar er dækket? Særlige regler Retshjælp i tilknytning til kasko 36. Retshjælp Ordforklaring Side 3

4 Et par ord om Fritidshusforsikringen Fritidshusforsikringen er en kombineret forsikring, der kan indeholde såvel dækning for bygning som dækning for indbo. Forsikringen kan desuden bestå af flere deldækninger. I det følgende er indholdet af fritidshusforsikringen kort beskrevet og visse af forsikringens fordele er fremhævet. På policen kan du se, hvilke dækninger du har. Fritidshusforsikringen dækker jf. dækningsskema for bygning punkt 17 og dækningsskema for indbo punkt 21. rand* for bygning dækker forsikringsstedets bygninger og visse faste installationer og udstyr i tilfælde af brandskade og kortslutning. Kasko for bygning 1. dækker i tilknytning til branddækningen direkte skade ved storm. snetryk. vandskade som følge af voldsomt sky-/tøbrud. udstrømning af vand, olie og kølevæske. frostsprængning. brud på glas og sanitet. indbrudstyveri og tilknyttet hærværk. væltende ting, der udefra forårsager skade. andre pludselige skader. 2. På fritidshusforsikringen gælder der en fast selv risiko ved glas- og sanitetsskade. Forsikringen dækker tillige skader på glaskeramiske komfurplader. 3. Lejerskadedækning dækker uden merpræmie visse skader forvoldt af lejere, som har lejet fritidshuset i henhold til en lejekontrakt. Også på lejerskadedækningen gælder der en selvrisiko. Svamp og insekt for bygning dækker direkte skader ved angreb af aktive træ- eller murødelæggende svampe og ved angreb af træødelæggende insekter. Rør for bygning 1. dækker direkte skader på bygningen ved udsivning fra skjulte installationer i huset eller fra stikledninger. 2. skade på rørinstallationer i huset, erstattes altid med nyværdi. yggedækning dækker uden ekstra betaling bygninger under opførelse, til- eller ombygning i tilfælde af brandskade, stormskade og skypumpe. Dækningen er tilknyttet brand* for bygning, men gælder kun, hvis det fremgår af policen. Der er mulighed for at oprette en mere ideel forsikringsdækning, når et fritidshus nyopføres, bygges om eller til. Kontakt din bank for oprettelse af Entrepriseforsikring. Husejeransvar dækker uden ekstra betaling husejeransvar. Hus ejeransvarsdækningen erstatter den skade den sikrede, som ejer af den forsikrede ejendom, er ansvarlig for. Dækningen er tilknyttet kasko. Retshjælp dækker visse omkostninger i forbindelse med visse private retssager. Retshjælpsdækningen har særlige regler om selvrisiko. Fritidshus indbo dækker 1. cykler fordelagtigt. ingen summæssig begrænsning på cyklens værdi. eneuheld dækkes på cykler. 2. uden merpræmie også skader forvoldt af anvist lejer. 4

5 Vær dog opmærksom på reglerne om selvrisiko ved disse skader. Læs nærmere om fritidshusforsikringen i vilkårene. Med fritidshusforsikringen får du desuden 1. meddækket huslejetab, hvis et udlejet fritidshus bliver ubeboeligt som følge af en dækningsberet tiget skade, og når en lejekontrakt kan fremvises. 2. meddækket rimelige merudgifter til afholdelse af tilsvarende egen ferie, hvis ferien var påbegyndt eller umiddelbart var nært forestående efter en dækningsberettiget skade. Denne dækning er beløbsbegrænset. 3. mulighed for at tilknytte en særdeles billig Tophjælp Fritidshus fra Danske Forsikring. Det er en redningshjælp, som bl.a. dækker udgifter til oprydning og tildækning i fritidshuset ved skade. pumpearbejde ved vandskade. Dette giver dig professionel redningshjælp døgnet rundt. garanti for redningshjælp indenfor 1 time under normale vejr- og trafikforhold. Kommer hjælpen senere, får du efter anmodning tilbagebetalt præmien for Tophjælp Fritidshusdækningen for det seneste år. Læs nærmere om dette i vilkårene for Tophjælp Fritidshus fra Danske Forsikring. Et par ord om skadehjælp Skadehjælp 24 timer i døgnet Du kan anmelde skader på eller ringe til vores skadehjælp på telefon Har du spørgsmål til forsikringen? Ring til Danske Forsikring hvis du har spørgsmål til forsikringen. Du finder telefonnummeret på din police. Fælles vilkår De ord, der er markeret med * er nærmere beskrevet i ordforklaringen, som er en del af selve vilkårene. Ordforklaringen findes bagerst i vilkårene. 1. Hvem er sikret? A ygning Forsikringen omfatter 1. forsikringstageren* som ejer eller bruger af ejendommen. 2. byggeriets entreprenører, hvis forsikringen omfatter bygning under opførelse, tilbygning eller ombygning. 3. medhjælp ved pasning af ejendommen, men alene i forbindelse med ansvar for skader, der hører under husejeransvarsforsikringen. 4. ny ejer i 14 dage efter ejerskiftet, hvis pågældende ikke har tegnet anden forsikring. Indbo Forsikringen omfatter 1. forsikringstageren*. 2. forsikringstagerens* husstand, dvs. familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos 5

6 forsikringstageren*, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren* eller hjemmeboende børn. ofællesskab be stående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens* helårsadresse. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. 3. medhjælp, som sikrede* har ansat i hushold ningen til pasning af børn og ejendommen. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens* helårsadresse. Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen er alene dækket i forbindelse med ansvar for skader, der hører under ansvarsforsikringen, og alene i forbindelse med handlinger, der er foretaget som led i forsikringstagerens* husførelse. 2. Hvor dækker forsikringen? A ygning Forsikringen dækker det forsikringssted, der er anført i policen. Indbo Forsikringen dækker 1. på forsikringsstedet. 2. midlertidigt uden for forsikringsstedet. 3. Forsikringens betaling A Præmien fastsættes efter Danske Forsikrings gældende tarif. Sammen med præmien opkræves evt. stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. D E F Forsikringstageren* betaler alle udgifter ved opkrævningen. eløbet opkræves med angivelse af sidste ret tidige betalingsdag. Påkrav om betaling sendes til den opgivne be talingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Danske Forsikring underrettes hurtigst muligt. etales beløbet ikke rettidigt, sender Danske Forsikring et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Danske Forsikring udsender, opkræves gebyr. Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. etales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, kan Danske Forsikring efter retspleje loven foretage udlæg - uden dom - for den del af præmien, renter, andre omkostninger - herunder advokatomkostninger, som vedrører bygningsbrandforsikringen. For den øvrige del af forsikringen mistes retten til erstatning. 4. Gebyr Hvilke gebyrer? Danske Forsikring har ret til at beregne gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser for eksempel opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af Danske Forsikrings prisliste på men kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. 5. Indeksregulering A Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i police eller vilkår samt rykker gebyr indeksreguleres en gang om året den 1. januar, medmindre der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres. Præmien indeksreguleres ved den førstkommende opkrævning i kalenderåret. Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i løntallet*. 6

7 6. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Danske Forsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af Danske Forsikrings prisliste på eløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler se punkt D. Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Danske Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter Danske Forsikring har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Danske Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Danske Forsikring - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår, for eksempel ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Danske Forsikring skal have skriftlig besked inden. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler se punkt D. Ændring af vilkår og pris 1. Danske Forsikring kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændre Danske Forsikring vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 4. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler se punkt D. D Særligt om fritidshusforsikringen 1. Danske Forsikrings accept af opsigelse af bygningsbrandforsikringen forudsætter samtykke fra de tinglyste rettighedshavere, hvis ikke ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et selskab, der har tilladelse til at sælge bygningsbrandforsikring. 2. Danske Forsikring kan med øjeblikkelig virkning opsige bygningsbrandforsikringen for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, og for forladte bygninger*. I forhold til de tinglyste rettighedshavere ophører Danske Forsikrings ansvar med 14 dages varsel. 7. Ret til besigtigelse Danske Forsikring har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 8. Flytning og risikoændring A Af hensyn til præmieberegningen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Danske Forsikring underrettes hvis: ygning 1. der sker ombygninger. 2. bygningsarealet på policen ændres ved ny- eller tilbygninger. 3. bygningerne anvendes til andet end beboelse. 4. tagbelægningen ændres. 5. der sker overgang til andre energiformer, der benyttes til lys, kraft og varme. Danske Forsikring skal underrettes, inden arbejdet sættes i gang. Indbo 1. fritidshusets tagbeklædning ændres. 2. fritidshuset anvendes til andet end beboelse. 7

8 D E F Når Danske Forsikring er underrettet tages der stilling til, om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Hvis Danske Forsikring ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede* at miste retten til erstatning helt eller delvist. For de tinglyste rettighedshavere i ejendommen ophører Danske Forsikrings ansvar med 14 dages varsel. Husk også at underrette Danske Forsikring, hvis forsikringstagerens* helårsadresse ændres. 9. Ejerskifte ygning A Danske Forsikring skal straks have meddelelse, hvis der sker ejerskifte. 1. Ved ejerskifte er den nye ejer dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i 14 dage. 2. Hvis en forsikringstager* dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen, med mindre den ønskes ændret eller ophævet. Danske Forsikring skal dog have meddelelse. Dækningen for bygningsbrand fortsætter dog, indtil det dokumenteres, at Danske Forsikring ikke længere hæfter overfor de tinglyste rettighedshavere i ejendommen. Indbo Hvis fritidshuset sælges, skal det straks med deles Danske Forsikring. 10. Selvrisiko A Er forsikringen tegnet med selvrisiko, betaler forsikringstageren*, efter at erstatningsberegningen har fundet sted, den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet. D E F G Danske Forsikring lægger ikke selvrisiko ud. Forsikringstageren* behandler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisiko beløbet. Hvis en og samme forsikringstager* har flere forsikringer i Danske Forsikring, og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed, kan den samlede selvrisiko ikke overstige det største selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer. Der gælder særlige selvrisikobestemmelser for følgende dækninger: Glas og sanitet 923 kr. (2010) Lejerskade 923 kr. (2010) ykler 923 kr. (2010) Retshjælp jf. de særlige vilkår De aktuelle beløb fremgår af policen. Er forsikringen tegnet med en højere selvrisiko, er det dog denne selvrisiko, der gælder ved lejerskade. 11. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 12. Krig, naturkatastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af 8

9 1. krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 2. jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. 3. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, medmindre skaden sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, me dicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en betingelse, at anvendelsen er sket forskriftsmæssig og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller accelleratordrift. 13. Ankenævn A Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede* og Danske Forsikring om forsikringsforholdet, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede* klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon , mellem kl. 10 og 13. Klager til ankenævnet skal indsendes på et sær ligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis sikrede* helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: a. Danske Forsikring. b. Ankenævnet for Forsikring. 14. Voldgift A Skulle der opstå uenighed mellem forsikringstageren* og Danske Forsikring om skadens opgørelse, kan såvel forsikringstageren* som Danske Forsikring forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd. D Forsikringstager* og Danske Forsikring vælger hver sin vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, hvor der måtte være uenighed. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Opgørelsen er endelig og bindende for forsikringstageren* og Danske Forsikring og kan ikke indbringes for domstolene. Udgifterne til vurderingsmændene og opmanden fastsættes og fordeles af voldgiftsretten. 15. Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler, og lov om finansiel virksomhed danner grundlag for forsikringsaftalen. 16. Vejledning i brug af dækningsskemaer I punkterne er det beskrevet, hvad der er omfattet af fritidshusforsikringen, hvilke skader den dækker, og de undtagelser og begrænsninger der gælder. I dækningsskemaets vandrette felter øverst på skemaet er de skadetyper anført, som forsikringen kan dække. Herunder er nævnt de undtagelser og be grænsninger, der gælder inden for de enkelte typer skader. Til venstre og lodret i skemaet står, hvad der er omfattet af forsikringen, og hvad der ikke er omfattet. 9

10 17. Dækningsskema for fritidshusforsikring - bygning = dækket = ikke dækket Hvilke skader er dækket Den direkte skade opstået i forsikringstiden på det forsikrede ved 1. rand* og kortslutning* 1. rand*, og smeltning af ting, der er imprægneret mod brand*. 2. Lynnedslag*. 3. Eksplosion og tørkogning af kedler, der alene anvendes til rumopvarmning. 4. Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af sprængstoffer. 5. Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 6. randslukningsskade* og forsikrede ting, der bortkommer under en brandskade. 7. Kortslutning*. Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen dækker ikke 1. Driftstab eller andet indirekte tab. 2. ygningstilbehør, bygningsdele og faste anlæg/instal lationer*, der er af erhvervsmæssig art eller skade fra disse anlæg. 3. lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som fx pærer og lysstofrør. 4. Gulvbelægninger, der enten ikke er limet fast til et underlag eller ikke er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv. 5. Nedgravede svømmebassiner, der ikke fremgår af policen. 6. Anlæg til vedvarende energi, der ikke fremgår af policen. 7. Vindmøller. Hvad omfatter forsikringen 1. Skade forårsaget ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning fx på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet, anses ikke for brandskade. 2. kortslutningsskade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse eller manglende vedligeholdelse, slid eller tæring. 3. kortslutningsskade som følge af installation eller anvendelse i strid med stærkstrømsreglementet. 4. kortslutningsskade der er dækket af garanti. 5. Skade ved rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Som elektrisk fænomen kan fx nævnes induktion og overspænding fra tordenvejr. Induktion og overspænding sidestilles med kortslutningsskade og erstattes efter reglerne for disse. ygninger inkl. fundamenter indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv* med sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer*. Ved kortslutningsskade dækkes kun skade på den faste el-installation* og el-motorer på indtil 25 hk samt el-ure, styreenheder o.lign. Verandaer, altaner, udhuse, garager, carporte, terrasser eller lignende bygninger af træ. D Skjulte installationer*, herunder stikledninger*. E Ruder og andet glas, der er nagelfast på bygninger samt sanitet. F Kunstnerisk udsmykning af bygninger samt haveskulpturer. G Flagstænger og antenner, grundvandspumper og hegn, dog ikke levende. H Haveanlæg, herunder terrasser, drivhuse og indkørsel udført af betonbelægning. I yggedækning Det fremgår af policen, hvis forsikringen omfatter denne dækning ygninger under opførelse inkl. fundament til en dybde af 1 m. under jordlinien eller under kældergulv, herunder bygningsmaterialer der er på byggepladsen og som skal monteres i bygningen, tilbygningen eller ombygningen. Herunder større reparationer som fx udskiftning af tagbeklædning. Kortslutning* dækkes ikke. 10

11 Fortsat - Dækningsskema for fritidshusforsikring - bygning = dækket = ikke dækket 2. Kasko - anden bygningsbeskadigelse 1. Storm*, herunder skypumpe og evt. samtidig forvoldt nedbørsskade. 2. Snetryk. 3. vand, der under voldsomt skybrud eller under voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger. 4. Skade som følge af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. 5. Tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie eller kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder vand-, varme-, sanitetsinstallationer og køle- og fryseanlæg. 6. I frostperioder skal rør, beholdere mv. holdes tømte for vand, hvis huset er uopvarmet. a. Frostsprængning af røranlæg, der tilfører eller indgår i bygningens vand-, varme- og sanitetsinstallationer samt skade på tilknyttede installationer, herunder skade på kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer, wc-kummer og -cisterner, når skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. b. vandskade som følge af frostsprængning af rør og installationer når skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. 7. rud på glas, der er monteret som bygningsdel samt brud på fastmonteret sanitet. 8. Indbrudstyveri eller forsøg på det samt hærværk. 9. Væltende eller nedstyrtende ting, der udefra beskadiger det forsikrede. 10. Pludselige skader*, som ikke er undtaget eller nævnt i de foregående punkter. ortset fra skader der er omfattet af garanti. 1. Skade, der skyldes det forsikredes mangelfulde vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. 2. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre det skyldes tilfældigt teknisk svigt (fx i en grundvandspumpe). 3. Udgifter til reparation af tærede røranlæg mm. samt hermed forbundne udgifter til lokalisering af skaden og reparation af bygningsdele. 4. Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køle- og fryseanlæg. 5. Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand eller forårsaget af vand fra tagrender eller disses nedløbsrør. 6. Vandskade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 7. Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton samt frost skade på udendørs springvand, svømmebassin og dertil hørende installationer samt udgifter til optøning. 8. Skader, der skyldes dryp, udsivning, revnedannelser ved frost, tæring, sætning, trafikrystelser, dyr der gnaver eller bygger reder eller lignende skader. 9. Skader som opstår ved almindelig brug, herunder rengøring og reparation, og hvis udbedring hører til almindelig vedligeholdelse fx ridser, skrammer eller tilsmudsning ved spild af fødevarer o.l. 10. Skader forvoldt af lejere eller lånere, se dog punkt Skade på bygningsdele der er nævnt i ordforklaringen under ygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv *, samt dækningsskemaets punkt F, G, og H, hvis de hører til bygninger, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. Kun bygninger og anlæg på muret eller støbt fundament eller betonblokke er dækket. Telte, boble- og presenningshaller, baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser, overdækninger, projektører og skilte dækkes ikke. Vedvarende energianlæg* dækkes, når det fremgår af policen. Kun bygninger og anlæg på muret eller støbt fundament eller betonblokke er dækket. Kun hvis der er brud på glas eller sanitet. Ridsning, afskalning eller lignende skade der ikke kan betegnes som brud dækkes ikke, medmindre skaden har gjort installationen ubrugelig. Skade i forbindelse med reparation eller ombygning dækkes ikke. Punkteringer og andre utætheder i termoruder dækkes ikke. Glas i drivhuse er kun dækket ved brandskade. Vær opmærksom på de særlige selvrisikobestemmelser i punkt 10 F. Kun genstande, der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke er dækket. Kun håndværkeres ødelæggelse under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade er dækket. Kun storm*, herunder skypumpe og evt. samtidigt forvoldt nedbørsskade er dækket. Det er en forudsætning, at projektet opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen, at projektet er godkendt af byggemyndighederne, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis, samt at glas og sanitet er monteret i bygningen. 11

12 Fortsat - Dækningsskema for fritidshusforsikring - bygning = dækket = ikke dækket = ikke relevant Hvilke skader er dækket Den direkte skade opstået i forsikringstiden på det forsikrede ved 3. Svamp og insekt Det fremgår af policen, hvis forsikringen omfatter denne dækning Angreb af træ- eller murødelæg gende svampe eller angreb af træ øde læggende insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Ved angreb af træødelæggende insekter er det en betingelse for dækning, at skaden har medført en svækkelse af træets bæreevne. 4. Rør Det fremgår af policen, hvis forsikringen omfatter denne dækning Skade på bygningen ved udsivning fra skjulte installationer* i huset eller fra stikledninger* til gas-, vand-, varme- eller afløbsinstallationer mellem huset og hovedledningen, herunder rørledninger mellem flere bygninger på samme grund eller mellem huset og septik- eller trixtanken. Reparation af den utæt hed der er årsag til udsivningen samt udgifter til retablering efter en dækningsberettiget skade. Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen dækker ikke 1. Driftstab eller andet indirekte tab. 2. ygningstilbehør, bygningsdele og faste anlæg/instal lationer*, der er af erhvervsmæssig art eller skade fra disse anlæg. 3. lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som fx pærer og lysstofrør. 4. Gulvbelægninger, der enten ikke er limet fast til et underlag eller ikke er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv. 5. Nedgravede svømmebassiner, der ikke fremgår af policen. 6. Anlæg til vedvarende energi, der ikke fremgår af policen. 7. Vindmøller. 1. Skade, forårsaget af råd* eller rådborebiller. 2. Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 3. Skade, der skyldes tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. 4. Skade på sternbeklædning, tagudhæng, vindskeder og de tilhørende dæklister. 5. Skade på uafdækkede spær-, bjælke- og remender. 6. Skade, som følge af materiale- eller konstruktionsfejl, herunder forkert udført isolering eller anden udførelsesfejl. Er fejlen begået før ejendommen overtages af forsikringstager*, er denne dog dækket, hvis sikrede* ikke vidste eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. 1. Skade, som er konstateret inden rørdækningen er trådt i kraft. 2. Hvis der foretages ændring i installationen, uden Danske Forsikring er underrettet, før arbejdet udføres. 3. Skade på kedler og beholdere, der er mere end 10 år gamle. 4. Skade på de bygningsdele, der er nævnt i ordforklaringen under ygninger incl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv *, samt dækningsskemaets punkt F, G, og H, hvis de hører til bygninger, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. 5. Frostsprængning og vandskade som følge heraf. ygninger inkl. fundamenter indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv* med sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer*. Kun bygninger og anlæg der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. Verandaer, altaner, udhuse, garager, carporte, terrasser eller lignende bygninger af træ. D Skjulte installationer*, herunder stikledninger*. Kun bygninger og anlæg der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. E Ruder og andet glas, der er nagelfast på bygninger samt sanitet. F Kunstnerisk udsmykning af bygninger samt haveskulpturer. G Flagstænger og antenner, grundvandspumper og hegn, dog ikke levende. Kun genstande der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. H Haveanlæg, herunder terrasser, drivhuse og indkørsel udført af betonbelægning. I yggedækning Det fremgår af policen, hvis forsikringen omfatter denne dækning ygninger under opførelse inkl. fundament til en dybde af 1 m. under jordlinien eller under kældergulv, herunder bygningsmaterialer der er på byggepladsen og som skal monteres i bygningen, tilbygningen eller ombygningen. Herunder større reparationer som fx udskiftning af tagbeklædning. Kun håndværkeres ødelæggelse under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade er dækket. Kun håndværkeres ødelæggelse under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade er dækket. 12

13 Lejerskade i tilknytning til kasko for fritidshusforsikring - bygning samt fritidshusforsikring - indbo 18. Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter skade forvoldt af lejere, som er anvist enten gennem et udlejningsbureau eller gennem en lejekontrakt med depositum. 19. Hvilke skader er dækket? A ygning 1. Skade, hvor lejere kommer til at ødelægge ting ved et uheld. 2. Hærværk på fritidshuset forvoldt af lejere. 3. Huslejetab, som udlejer kan få, hvis fritidshuset bliver ubeboeligt som følge af en skade, og det kan dokumenteres ved en lejekontrakt, at huset skulle have været udlejet i den pågældende periode, dog højst 1 år. Indbo 1. Skade, hvor lejere kommer til at ødelægge ting ved et uheld. 2. Hærværk på indbo forvoldt af lejere. 3. Tyveri af indbo begået af lejere. 4. Huslejetab, som udlejer kan få, hvis fritidshuset bliver ubeboeligt som følge af en skade, og det kan dokumenteres ved en lejekontrakt, at huset skulle have været udlejet i den pågældende periode, dog højst 1 år. 20. Særlige erstatningsregler Ved skader forvoldt af lejere gælder en særlig selv risiko, se punkt 10 F og G. 13

14 21. Dækningsskema for fritidshusforsikring - indbo = dækket = ikke dækket = ikke relevant Hvilke skader er dækket 1. rand* rand* samt lynnedslag*, eksplosion, smeltning af brand imprægnerede ting, pludselig tilsodning fra opvarmning, nedstyrtning af eller fra fly, brandslukningsskader og bortkomst under brand*. 2. Kortslutning* Skader på maskiner og apparater som følge af kortslutning* i disse. 3. Indbrudstyveri Tyveri fra forsvarligt låst* bygning, opholdsrum eller lokale. Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen omfatter ikke 1. ting, der fast hører til helårsboligen. 2. penge, værdipapirer, mønt- og samlinger, guld, sølv (herunder bestik), platin, perler, ædelstene og smykker. 3. ting, der fast hører til i båd, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 4. motorkøretøjer, campingvogne, både og fly samt dele og tilbehør til disse, der ikke direkte er nævnt i dækningsskemaet. 5. windsurfere. 6. ting, der opmagasineres uden for helårsboligen. Forsikringen omfatter de ting, der er nævnt her, og som fast hører til fritidshuset, hvis de sikrede* ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. Hvad omfatter forsikringen Forsikringen dækker ikke 1. svidning, overophedning eller smeltning, fx pga. gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet. 2. brandskade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme fx ved strygning, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. 3. skade ved lynnedslag*, når der ikke på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. Forsikringen dækker ikke 1. skade på nedslidte eller udtjente ting. 2. skade, som er omfattet af garanti. 3. skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller fejlbetjening. 4. skade, der skyldes fejlmontering eller fejlkonstruktion, når årsagen er de sikredes forsømmelse. 5. skade, der er dækket af en husforsikring. Forsikringen dækker ikke 1. i hotelværelse, kahyt eller togkupe, hvis det ikke kan konstateres, at låse, døre e.l. er brudt op, se dog kolonne 4. Simpelt tyveri. 2. tyveri fra biler, campingvogne, telte, både eller fly, se dog kolonne 4 Simpelt tyveri. Privat indbo, fødevarer, personlige ejendele, barnevogne og haveredskaber (også motoriserede på under 15 hk). rand* eller forkulning af vasketøj i vaskemaskine er dækket, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Kun husholdningsmaskiner og hobbyværktøj med tilbehør. Højst 5 % af forsikringssummen ved indbrud i udhuse og garager. Særligt indbo. Antikviteter, malerier, kunstgenstande, ægte tæpper, ure, foto- og filmudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, radio-, grammofon-, forstærker-, bånd optager-, video-, tv-udstyr og cd-afspiller (herunder plader, cd-ere, bånd og kassetter), pelsværk, skind, våben, vin og spiritus. Kun radio-, grammofon-, forstærker-, båndoptager-, video-, tv-udstyr og cdafspiller. Højst 25 % af forsikringssummen. Forsikringen dækker ikke i udhuse og garager. D ykler. Kun hvis stelnummeret kan oplyses. E Knallerter. F Kanoer, kajakker og andre både indtil 5,5 m s længde med tilbehør (påhængsmotor dog højst 3 hk), når de befinder sig på ejendommen. 14

15 Fortsat - Dækningsskema for fritidshusforsikring - indbo 4. Simpelt tyveri Tyveri uden for bygning eller fra bygning, opholdsrum eller lokale, der ikke var forsvarligt låst. Tyveri fra biler, private både og fly samt beboede campingvogne og telte. 5. ran*, røveri* og overfald = dækket = ikke dækket = ikke relevant 6. Hærværk Skade, der forårsages med vilje. De forsikrede ting er dækket hele året, når de er i en forsvarligt låst bygning. Ellers er hærværk kun dækket, når fritidshuset er beboet. 7. Færdselsuheld 5. udstrømning af væsker Udstrømning af vand, olie eller andre væsker, der sker tilfældigt og pludseligt fra installa tioner, akvarier, eller andre beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover (altså ikke udsivning eller dryp). Tagrender og nedløbsrør betragtes ikke som installationer. Forsikringen dækker ikke 1. glemte, tabte eller forlagte ting. 2. tyveri begået af de sikrede* eller deres medhjælp. 3. når huset er ubeboet, udlånt eller udlejet. 4. tyveri fra biler, campingvogne, telte, private både eller fly, der ikke var lukket og forsvarligt låst. 5. tyveri fra biler, private både og fly samt beboede campingvogne og telte, hvis det ikke kan konstateres, at lås, dør, vindue el.l. er brudt op. 6. tyveri, hvis de sikrede* har udvist grov uagtsomhed. Forsikringen dækker ikke hvis skaden er forårsaget af de sikrede* eller af personer, der havde lov til at gå ind på de sikredes* private område. Forsikringen dækker ikke 1. flyttegods eller ting, der transporteres mod betaling. 2. færdselsuheld, hvor et trafikmiddel ikke er indblandet. Forsikringen dækker ikke 1. skade, som følge af frostsprængning, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. 2. skade som følge af opstigning af grund- eller kloak vand, medmindre det skyldes et voldsomt sky- eller tøbrud. 3. skade som følge af byggeog reparationsarbejder. Højst 10 % af forsikrings summen. Dog højst 2 % 1. i udhuse og garager. 2. for udvendig bagage på biler. Højst 5 % af forsikringssummen 1. i udhuse og garager. 2. uden for bygning. Højst 10 % af forsikringssummen ved tyveri uden for bygning eller fra bygning, opholdsrum eller lokale, der ikke var forsvarligt låst. Forsikringen dækker ikke i udhuse og garager. Højst 5 % af forsikringssummen ved tyveri fra biler, private både og fly samt be boede campingvogne og telte, men kun hvis det stjålne lå i et låst bagagerum og ikke var synligt udefra. Højst 10 % af forsikringssummen og kun hvis cyklen var låst. Ikke hærværk 1. i udhuse og garager. 2. uden for bygning. Kun inden for sikredes* grund. Højst 10 % af forsikringssummen. Årer, sejl, mast, påhængs motor og andet udstyr dækkes ikke. Kun hærværk på både, der befinder sig i bygning. 15

16 Fortsat - Dækningsskema for fritidshusforsikring - indbo = dækket = ikke dækket = ikke relevant Hvilke skader er dækket 9. Storm* og oversvømmelse Stormskade samt oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke får normalt afløb. 10. Strømafbrydelse Skade som følge af tilfældig strøm afbrydelse. Hvilke skader er ikke dækket A Forsikringen omfatter ikke 1. ting, der fast hører til helårsboligen. 2. penge, værdipapirer, mønt- og samlinger, guld, sølv (herunder bestik), platin, perler, ædelstene og smykker. 3. ting, der fast hører til i båd, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 4. motorkøretøjer, campingvogne, både og fly samt dele og tilbehør til disse, der ikke direkte er nævnt i dækningsskemaet. 5. windsurfere. 6. ting, der opmagasineres uden for helårsboligen. Forsikringen omfatter de ting, der er nævnt her, og som fast hører til fritidshuset, hvis de sikrede* ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. Hvad omfatter forsikringen Forsikringen dækker ikke 1. skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre den skyldes teknisk svigt (fx i en grundvandspumpe). 2. skade, som følge af nedbør, der kommer ind gennem utætheder eller åbninger, når skaden ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen. Forsikringen dækker ikke 1. skade, som dækkes af garanti. 2. skade, der skyldes, at en af de sikrede* har afbrudt strømmen. 3. skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion, når årsagen er de sikredes* forsømmelse. Privat indbo, fødevarer, personlige ejendele, barnevogne og haveredskaber (også motoriserede på under 15 hk). Kun fødevarer i køle- og fryseanlæg og med højst 2% af forsikringssummen. Særligt indbo. Antikviteter, malerier, kunstgenstande, ægte tæpper, ure, foto- og filmudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, radio-, grammofon-, forstærker-, bånd optager-, video-, tv-udstyr og cd-afspiller (herunder plader, cd-ere, bånd og kassetter), pelsværk, skind, våben, vin og spiritus. D ykler. Kun hvis stelnummeret kan oplyses. E Knallerter. F Kanoer, kajakker og andre både indtil 5,5 m s længde med tilbehør (påhængsmotor dog højst 3 hk), når de befinder sig på ejendommen. 16

17 Skadeopgørelse - ygning 22. Hvordan erstattes skaderne? A Erstatningens beregning. 1. Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt (nyværdiforsikring). 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger og højst priser for byggematerialer og -metoder, der er gængse* på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 5. Var det beskadigede på grund af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien, fastsættes erstatningen i forhold til værdiforringelsen. 6. eskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveog mønsterforskelle opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. Svampe- eller insektskade. 1. For at der er tale om svampeskade*, skal bygningsdelen eller bygningen vise tegn på en hur tigere nedbrydning end under normale omstændigheder. Skader, som har udviklet sig over et tidsrum, bliver karakteriseret som værende råd skade* og er ikke dækket af forsikringen. Der vil blive foretaget analyse af et anerkendt analysefirma med henblik på at få fastslået, om der er tale om svampe- eller rådskade*. Udgifter til dette betales af Danske Forsikring. 2. Ved svampeskade* eller angreb af træødelæg gende insekter betales for udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, hvis dette er på krævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. 3. I øvrigt gælder erstatningsreglerne i punkterne 22 A, D, E samt Rørskade. 1. Skade på rørinstallationer i huset erstattes med nyværdi. 2. For skade på stikledninger til gas-, vand-, varme eller afløbsinstallationer mellem huset og hovedledningen, herunder rørledninger mellem flere bygninger på samme grund eller mellem huset og septik- eller trixtanken, erstattes med følgende procenter af nyværdien. Alder år 100 % år 68 % år 60 % år 52 % år 44 % år 36 % år 28 % 50 år og derover 20 % 3. Reduktion af erstatningsbeløbet foretages på grundlag af den samlede skadeudgift inklusiv reparations- og håndværkerudgift, dog ikke på fejlfindingsomkostninger og retablering af have anlæg. Hvis det ikke kan dokumenteres, at stikledningen er udskiftet, vil alderen være identisk med bygningens alder. 4. Hvis afskrivningen er større end en eventuel selv risiko, gøres selvrisikoen ikke gældende. Er afskrivningen mindre end en eventuel selvrisiko, gøres afskrivningen ikke gældende. D Kortslutningskade. 1. Skade på den faste el-installation* erstattes efter reglerne i punkt 22 A. 2. Skade på el-motorer. a. Totalskade erstattes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien. Genstandens alder indtil 2 år 100 % 3 år 80 % 4 år 60 % 5 år 40 % derefter 20 % 17

18 b. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. E F Særligt om selvrisiko. Ved skader på glas og sanitet og ved skader forvoldt af lejere gælder en særlig selvrisiko. Se punkt 10 F og G. Forladte/ubeboede bygninger. For bygninger, der henligger forladte/ubeboede fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. G ygninger bestemt til nedrivning. For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, betales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter reglerne under punkt 22 A. H Kunstnerisk udsmykning. Kunstnerisk udsmykning af bygninger samt haveskulpturer er dækket for deres håndværksmæssige værdi med højst kr. eløbet er fastsat i I Haveanlæg. Haveanlæg dækkes med udgifter til retablering og godtgøres med højst kr. eløbet er fastsat i For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning - det vil for buske, træer, hække mv. sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen bortfalder, hvis retablering ikke finder sted. 23. Oprydnings omkostninger Danske Forsikring erstatter nødvendige udgifter til oprydning* af det forsikrede efter en skade. 24. Anvendelige rester Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er på mindst 50 %, målt i forhold mellem bygningens beskadigelse og nyprisen for en tilsvarende bygning. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. 25. Forøgede byggeudgifter A Udover den egentlige skadeerstatning jf. punkt 22 erstatter forsikringen også forøgede byggeudgifter, som efter en skade - ved istandsættelse eller gen opførelse - påføres forsikringstageren* til opfyldelse af krav, som stilles af byggemyndighederne i kraft af byggelovgivningen. Erstatningen for hver bygning er begrænset til 10 % af bygningens nyværdi og til højst kr. eløbet er fastsat i Erstatningen fastsættes til de udgifter, der er nævnt under punkt 25 A, og som vil medgå til istand sættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. Det er en forudsætning for dækningen, at 1. udgifterne vedrører de dele af bygningen, der betales erstatning for. 2. dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. 3. bygningens værdiforringelse på grund af slid og alder ikke overstiger 30 % i forhold til nyværdien. 4. istandsættelse eller genopførelse finder sted. 18

19 D Forsikringen dækker ikke 1. udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 2. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt, inden skaden indtrådte. 26. Restværdierstatning A Hvis bygningens beskadigelse er på mindst 50 %, målt i forhold mellem bygningens beskadigelse og nyprisen for en tilsvarende bygning, (opgjort efter punkt 22 A), kan forsikringstageren* - i stedet for reparation - vælge at få nedrevet resterne og opgjort erstatningen, som om hele bygningen var ødelagt ved skaden. Restværdierstatningen opgøres efter de samme regler, som er anført under punkt 22 A. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet inden 2 år fra skadedatoen, og at erstatningen anvendes til gen opførelse af en ny bygning. D Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. Hvis forsikringstageren* overtager sådanne rester, nedsættes erstatningen med det beløb, de er ansat til i erstatningsopgørelsen. 27. etaling af erstatning A Erstatning til genoprettelse. Erstatning betales, når reparation eller genopførelse af det beskadigede har fundet sted. Erstatning til fri rådighed. Hvis erstatningen ikke bruges til reparation eller genopførelse af det beskadigede, foretages fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. etaling af erstatning for udsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 28. Udgifter til redning, flytning og huslejetab A I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales ud over erstatningen for bygningen 1. rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede. 2. huslejetab, hvis et udlejet fritidshus bliver ube boeligt. Erstatningen beregnes på grundlag af gældende lejekontrakt og betales i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst for 1 år. 3. rimelige og nødvendige merudgifter til afholdelse af tilsvarende egen ferie, hvis denne egen ferie var påbegyndt i huset eller umiddelbart fore stående. Disse merudgifter erstattes med indtil kr. om ugen og højst kr. i alt. eløbene er fastsat i D Hvis der ikke er indboforsikring, betales rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning af sik redes* indbo samt opmagasinering af dette i indtil 1 år. Eventuel besparelse eller erstatning fra anden forsikring fradrages i erstatningen. Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 19

20 Skadeopgørelse - Indbo 29. Hvordan erstattes skaderne? A Reparation. Danske Forsikring betaler for en reparation, der sætter de beskadigede ting i væsentlig samme stand som før skaden. Værdiforringelse. I stedet for eller i forbindelse med reparation kan Danske Forsikring erstatte værdiforringelsen. Totalskade. 1. Hvis en ting er beskadiget så meget, at en reparation efter Danske Forsikrings skøn ikke kan betale sig, eller er tingen stjålet, erstatter selskabet skaden ved at betale eller levere tilsvarende ting. 2. Hvis skaden opgøres som total, tilhører de erstattede ting Danske Forsikring. 3. Nyværdi. For ting, der er købt som nye inden for de sidste 2 år før skaden, betales hvad det koster at købe nye ting svarende til de beskadigede på det tidspunkt, Danske Forsikring betaler erstatningen. I stedet for at betale kan selskabet dog vælge at give nye ting svarende til de beskadigede. 4. Dagsværdi. For ting, der er mere end 2 år gamle, kan trækkes et rimeligt beløb fra nyværdien for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. I stedet for at betale kan Danske Forsikring dog vælge at give ting (eventuelt brugte) svarende til de beskadigede. D Særlige erstatningsregler. For kortslutningsskader, skader på cykler, film- og båndoptagelser, manuskripter o.l. gælder særlige regler. 1. Kortslutningsskade. a. Hvis en kortslutning medfører totalskade på husholdningsmaskiner, hobbyværktøj, radio-, grammofon-, forstærker-, båndoptager-, video-, tv-udstyr og cd-afspiller, betaler Danske Forsikring nyværdien (se under totalskade) eller giver nye ting svarende til de beskadigede, hvis skaden sker i de første 2 år efter anskaffelsen. Derefter erstattes med følgende procenter af nyværdien. Genstandens alder indtil 3 år 80 % 4 år 60 % 5 år 40 % derefter 20 % b. Danske Forsikring betaler for reparation efter tilsvarende regler. Det er derfor alderen på de nævnte ting - ikke den udskiftede del - der er bestemmende for beregning af erstatningen. 2. ykler. a. Danske Forsikring dækker tyveri af cykler, der er låst med en fastmonteret og godkendt lås. Alle fastmonterede låse, der er varedeklareret (D.V.N. mærket), er godkendte. Oplysning om andre godkendte låse fås hos Danske Forsikring. b. Det er også en forudsætning for dækningen, at Danske Forsikring får cyklens stelnummer, og sammen med skadeanmeldelsen modtager et bevis fra sælgeren med oplysning om, hvilken dato låsen er købt. c. Kravet om, at låsen er godkendt, gælder ikke for børnecykler med en hjuldiameter på 12 tommer eller derunder. d. Totalskade på cykler erstattes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien. 20

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Vilkår for Fritidshus

Vilkår for Fritidshus Vilkår for Fritidshus DF20021-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Vilkår for Fritidshus indbo

Vilkår for Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 5343-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus

Vilkår for. Fritidshus Vilkår for Fritidshus DF20021-1 Marts 2001 Hvor kan du henvende dig Skadeservice 24 timer i døgnet Ring til SkadeService på telefon 70 11 33 11, hvis du er udsat for en skade, der er omfattet af dine forsikringer.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus

Vilkår for. Fritidshus Vilkår for Fritidshus DF20021-2 August 2007 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp privat - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-2 Juni 1985 Indhold Et par ord om De- res fritidshusforsikring/bygning og om Topdanmarks privatpolice 5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 6 2. Hvor dækkes 6 3. Præmiens

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere