INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011"

Transkript

1 INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 DET DANSKE FILMINSTITUT / FEBRUAR 2014

2 Indtægtsanalyse af danske spillefilm med premiere i hhv. 2003, 2007 og Hovedresultater fra analysen Analysen indeholder resultater på baggrund af indtægtsdata 1 fra danske spillefilm med premiere i henholdsvis 2003, 2007 og Datagrundlaget består af i alt 63 spillefilm (21 spillefilm pr. år) og bygger på producenternes indsendte indtægtsopgørelser samt supplerende tal fra Danmarks Statistik og FAFID. Formålet med analysen er at afdække fordelingen af filmenes indtægter mellem biografer, distributører og producenter. Der sættes særligt fokus på, hvorvidt der er sammenhæng mellem investering og risiko for navnlig distributørleddet og producentleddet. Alle tal er opgivet i 2013-prisniveau. På grund af afrundingsdifferencer og det bagvedlæggende data kan summer afvige med en decimal. Nærværende papir omfatter således ikke som en nærmere analyse af biografernes omsætning og indtjening mv. Der henvises i denne forbindelse til analyse af Den økonomiske udvikling for danske biografer (foretaget af Dansk Regnskabsanalyse). Dansk spillefilmsdata varierer generelt en del fra år til år, hvilket betyder at man bør udvise forsigtighed med at analysere udviklingen i data hen over årene 2003, 2007 og Analysen giver et billede af forholdene i indtægtsstrømme, men ikke nødvendigvis et retvisende billede af udviklingen over tid. Hovedkonklusioner fra analysen: Filmlejens andel af den samlede billetomsætning det vil sige fordelingen af billetindtægter mellem biografen og distributøren - er tilnærmelsesvis stabil i. Størstedelen af den indtjente filmleje (fratrukket omkostninger) går til distributøren (64 %) og den resterende del til producenten (36 %). Distributøren når breakeven i 68 % af filmene, hvor producenten når breakeven i 30 % af filmene. Baseret på indtægter fra det danske marked alene, opnår distributøren breakeven i 67 % af filmene og producenten i 21 %. Baseret på de danske biografindtægter alene opnår distributøren breakeven i 37 % og producenten i 8 % af filmene. For at producenten opnår breakeven skal filmen generelt opnå et noget højere billetsalg, sammenlignet med distributøren. Først med et billetsalg over opnår producenten breakeven for alle film. For distributøren gælder dette for film med billetsalg over Alle indtægtsdata er uden moms.

3 Side 2 / 10 Samlet set tegner resultaterne et billede af, at producenten har højere investeringer end distributøren, samtidig med, at producenten har langt flere underskud end overskud. Producenten ser samlet set ud til at bære den største investeringsbyrde i forhold til distributøren, uden at få tilsvarende i afkast. 2. Indtægtsfordelingen mellem biografer og distributører Filmlejen, i procent af den samlede billetindtægt, har været tilnærmelsesvis stabil på henholdsvis 49 % (2003), 43 % (2007) og 45 % (2011) 2. Det har desværre ikke været muligt at indhente data vedrørende biografernes omkostninger og derved nærme sig et billede af nettoindtægterne fra billetsalget. Som nævnt ovenfor henvises til analyse fra Dansk Regnskabsanalyse. 3. Indtægtsfordelingen mellem distributører og producenter Tabel 1 er en gennemgang af, hvordan filmlejen fra biografen tillægges DFIlanceringsstøtte og fratrækkes omkostninger, for at komme frem til det indtægtsgrundlag, som fordeles mellem producenten og distributøren. For ikke at forveksle producentens og distributørens indtægter med filmens samlede billetindtægter betegnes de to aktørers indtægtsgrundlag Den lille billetkrone. Tabel 1. Danske biografindtægter for distributører og producenter pr. film, DKK mio. Filmlejen 3,3 3,3 3,3 3,3 DFI lanceringsstøtte 0,7 0,7 0,6 0,6 Omkostninger til lancering mv. -2,4-2,4-1,8-2,2 Den lille billetkrone 1,6 1,6 2,1 1,8 Den lille billetkrone fordeles dels til distributøren, i form af distributionsvederlag og dækning af minimumsgarantien, og dels til producenten med det resterende overskud. I tabel 2 og figur 1. vises fordelingen af den lille billetkrone mellem distributøren og producenten. Samlet set for alle 3 år får distributøren 64 % og producenten 36 %. Tabel 2. Fordeling af den lille billetkrone pr. film, mio. DKK Producent 0,7 0,3 0,9 0,6 Distributør: Distributionsvederlag 0,7 0,6 0,7 0,7 Distributør: Tilbagebetaling af MG 0,3 0,6 0,6 0,5 Den lille billetkrone 1,6 1,6 2,1 1,8 2 Danmark Statistiks opgørelse af filmlejen viser at den i har været stabil omkring 44 %, for danske spillefilm.

4 Side 3 / 10 Figur 1. Fordeling af den lille billetkrone mellem distributør og producent 100% 90% 20% 80% 42% 42% 36% 70% 60% 39% 50% 17% 27% 40% 27% 30% 20% 42% 41% 37% 31% 10% 0% Hele Distributør: Distribi=onsvederlag Distributør: Tilbagebetaling af MG Producent 4. Investering og afkast i forhold til de samlede filmindtægter Dette afsnit gennemgår, hvordan distributørens og producentens samlede investering i filmen udmunder sig i enten overskud eller underskud for de to markedsaktører. Afsnittet ser i første omgang på den samlede investering sat i forhold til de samlede indtægter, undersøgelsens film har kunnet generere til henholdsvis producentleddet og distributørleddet. De samlede indtægter omfatter alle indtægter fra den lille billetkrone, det fysiske og elektroniske videomarked, pay-tv og udenlandske indtægter. I tabel 3a og 3b ser man, at producentleddet investerer mere pr. film og i gennemsnit får et negativt afkast i form af underskud, hvorimod distributørleddets investering i gennemsnit investerer mindre og opnår et positivt afkast.

5 Side 4 / 10 Tabel 3a. Producentens investering og afkast pr. film, DKK mio. Investering 4,2 4,2 3,4 3,9 Indtægter 3,6 1,5 2,1 2,4 Overskud/underskud -0,5-2,7-1,3-1,5 Tabel 3b. Distributørens investering og afkast pr. film, DKK mio. Investering DK 1,6 2,0 1,5 1,7 Investering UDLAND 3 0,7 0,4 0,1 0,4 Indtægter 4,1 3,1 2,7 3,3 Overskud/underskud 1,7 0,8 1,1 1,2 I tabel 4a og 4b gennemgås indtægterne fra de forskellige markeder, hvor de samlede indtægter svarer til indtægterne i tabel 3a og 3b. Tabel 4a. Producentens samlede indtægter, DKK mio. Indtægter BIO 0,7 0,3 0,9 0,6 Indtægter VIDEO 1,2 0,9 0,9 1,0 Indtægter TV 0,1 0,0 0,0 0,1 Indtægter UDLAND 2,1 0,4 0,6 1,0 Indtægter ANDRE -0,4-0,1-0,3-0,3 Samlede indtægter 3,6 1,5 2,1 2,4 Note: Andre indtægter består af indtægter samt omkostninger (eksempelvis på kreative royalties, revisor, tilbagebetaling til fonde mm.). Indtægter VIDEO består af indtægter fra fysisk salg samt VOD-markedet. Tabel 4b. Distributørens samlede indtægter, DKK mio. Indtægter BIO 0,9 1,3 1,2 1,1 Indtægter VIDEO 2,0 1,4 1,0 1,4 Indtægter UDLAND 1,2 0,5 0,4 0,7 Samlede indtægter 4,1 3,1 2,7 3,3 Note: Distributørens indtægter på hhv., biografmarkedet, videomarkedet og udlandsmarkedet indeholder både distributionsvederlag og tilbagebetaling af MG. Indtægter VIDEO består af indtægter fra fysisk salg samt VOD-markedet ud af undersøgelsens 63 film havde udenlandsk investering fra dansk eller udenlandsk distributør/salgsagent. Her er den samlede udenlandske risikovillige kapital udregnet som et gennemsnit for alle undersøgte film.

6 Side 5 / Indtægter og afkast på det danske marked Tabel 5 er en opsummering af investeringer og indtægter fra det danske marked (biografmarkedet, videomarkedet og tv-markedet) og viser hvorledes afkastet fordeles mellem distributør og producent. Samlet set, har producenten et underskud baseret på indtægterne fra det danske marked alene og distributøren har i gennemsnit overskud. Tabel 5. Total betragtning over det danske marked pr. film, DKK mio. Investering fra producent og distributør 5,8 6,2 4,9 5,6 Indtægter fra det danske marked 4,8 3,9 4,0 4,2 Overskud/underskud -1,0-2,4-0,9-1,4 Fordelingen af overskud/underskud: Producent -2,2-3,0-1,6-2,3 Distributør 1,2 0,7 0,7 0,9 Note: Indtægter fra det danske marked indeholder indtægter fra biografmarkedet, videomarkedet og tvmarkedet. Der tages kun udgangspunkt i den danske distributørs investering og ikke eventuelle udenlandske distributører eller salgsagenter. I Tabel 6 ses fordelingen af afkastet, alene på baggrund af det det danske biografmarked. Tabellen viser, at både producent og distributør i gennemsnit pr. film får underskud, hvis indtægterne alene var baseret på det danske billetsalg. Tabel 6. Total betragtning over det danske biografmarked pr. film, DKK mio. Investering fra producent og distributør 5,8 6,2 4,9 5,6 Indtægt fra det danske bio-marked 1,6 1,5 2,1 1,8 Overskud/underskud -4,2-4,6-2,8-3,9 Fordelingen af overskud/underskud: Producent -3,5-3,9-2,5-3,3 Distributør -0,7-0,7-0,3-0,6 Note: Der tages kun udgangspunkt i den danske distributørs investering og ikke eventuelle udenlandske distributører eller salgsagenter.

7 Side 6 / Breakeven - sandsynligheden for at den risikovillige kapital tjenes hjem Breakeven opnås når indtægterne er lig med eller overstiger den samlede investering. Distributøren eller producenten opnår således breakeven, når deres samlede indtægt overstiger deres samlede investering i filmen 45. I tabel 7a og 7b fremgår det, at distributøren når breakeven i 68 % af filmene, og producenten når breakeven i 30 % af filmene. Ser man på det danske marked isoleret er distributørens sandsynlighed for breakeven 67 %, mens den er 21 % for producenten. Ser man på det danske biografmarked alene reduceres sandsynligheden markant til 37 % for distributørleddet og blot 8 % for producentleddet. Tabel 7a. Andel af film med breakeven for producenten Det danske bio-marked 14 % 0 % 10 % 8 % Det danske marked 29 % 14 % 19 % 21 % Det samlede marked 48 % 14 % 29 % 30 % Tabel 7b. Andel af film med breakeven for distributøren Det danske bio-marked* 48 % 38 % 24 % 37 % Det danske marked* 81 % 62 % 57 % 67 % Det samlede marked 86 % 57 % 57 % 68 % Note: * Der tages kun udgangspunkt i den danske distributørs investering og ikke eventuelle udenlandske distributører eller salgsagenter. Derfor kan der være en højere andel film med breakeven på det danske marked end samlet, som i For de film som opnår breakeven er overskuddet i forhold til den risikovillige kapital for henholdsvis producentleddet og distributørleddet stort set det samme. I absolutte kroner er producentens investering typisk højere end distributørens, men på grund af indtægtsfordelingen er nettofortjenesten stort set den samme: Tabel 8a. Producentens overskud på investeringen i tilfælde med breakeven, DKK mio. Investering 2,6 2,7 3,5 2,9 Indtægter 5,1 4,2 6,2 5,3 Overskud 2,4 1,5 2,7 2,4 4 Producenten opnår breakeven når indtægterne overstiger den risikovillige kapital. Distributøren opnår breakeven når indtægterne fra distributionsvederlaget samt tilbagebetalingen af MG en tilsammen overstiger den risikovillige kapital. 5 Betingelserne omkring tilbagebetaling af distributørens minimumsgaranti sikrer at distributøren får hele sin MG tilbagebetalt inden producenten får udbetalt penge. Derfor lader det sig i praksis ikke gøre at producenten når breakeven uden distributøren når breakeven.

8 Side 7 / 10 Tabel 8b. Distributørens overskud på investeringen i tilfælde med breakeven, DKK mio. Investering 1,5 2,3 2,1 1,9 Indtægter 3,9 4,7 4,6 4,3 Overskud 2,5 2,4 2,6 2,5 I tabel 8c fremgår det at det procentvise overskud i film med breakeven, er en del lavere for producenten. Tabel 8c. Det procentvise overskud på den samlede investering for film m. breakeven 6. Producent 92 % 56 % 77 % 83 % Distributør 167 % 104 % 124 % 132 % 7. Billetsalgets betydning for investering og afkast Billetsalget har en direkte betydning for størrelsen på indtægten fra biografvinduet i form af filmleje og den efterfølgende fordeling af indtægter til distributører og producenter. I lyset af biografvinduets historisk set store betydning for dansk films samlede markedspotentiale, er billetsalget nedenfor anvendt som indikator for filmens sandsynlighed for at nå breakeven for henholdsvis producenter og distributører. De undersøgte film er således opdelt i kategorier efter billetsalg: lille ( ) mellemstor ( ) og stor ( ). Det er tydeligt fra tabel 9a og 9b og figur 2a og 2b, at filmen skal opnå et højere niveau i billetsalg for, at producenten opnår breakeven, sammenlignet med distributøren. Det er navnlig karakteristisk, at producentens sandsynlighed for at nå breakeven for de mellemstore film er godt 20 %, mens den er godt 80 % for distributøren. Først med et billetsalg på opnår producenten breakeven for alle film mens det for distributøren gælder efter billetter. Den stiplede linje i figur 2a og 2b angiver billetsalgsgrænsen, hvorefter alle film opnår breakeven, for henholdsvis producent og distributør. Tabel 9a. Andel af film med breakeven for producenten, fordelt efter billetsalg Lille 0 % 0 % 0 % 0 % Mellemstor 42 % 0 % 29 % 24 % Stor 100 % 50 % 100 % 80 % Samlet 48 % 14 % 29 % 30 % 6 Det procentvise overskud udregnes ud fra det samlede overskud sat i forhold til den samlede risikovillige kapital, for henholdsvis producenten og distributøren. For producenten drejer sig om 19 film og for distributøren om 42 film.

9 Side 8 / 10 Figur 2a. Forholdet mellem afkast og billetsalg for producenten, mio. DKK AIast/tab (mio. DKK) 10 Producent Billetsalg (1.000) Note: Skæring med x-aksen angiver breakeven. Den stiplede linje angiver billetsalg hvorefter alle film opnår breakeven. Tabel 9b. Andel af film med breakeven for distributøren, fordelt på billetsalg Lille 50 % 0 % 10 % 16 % Mellemstor 92 % 60 % 100 % 83 % Stor 100 % 100 % 100 % 100 % Samlet 86 % 57 % 57 % 68 % Figur 2b. Forholdet mellem afkast og billetsalg for distributøren, mio. DKK AIast/tab (mio. DKK) 10 Distributør Billetsalg (1.000) Note: Skæring med x-aksen angiver breakeven. Den stiplede linje angiver billetsalg hvorefter alle film opnår breakeven.

10 Side 9 / Metode Som nævnt tages der forbehold for, at dataindsamlingen bygges på enkelte år frem for hele, og at der derfor kan være udsving i de enkelte år, som ikke er retvisende for hele. Det var ikke muligt at indhente fuldstændige data for film med outrightsalg, eksempelvis salg i udlandet. For film med premiere i 2011 kan der fortsat være et indtægtsforløb, som endnu ikke er rapporteret til DFI. Filmens indtægter følges i princippet i op til 5 år efter premieren. Alle indtægtsopgørelser er uden moms. FAFID billetsalgsdata og BoxOffice-data bygger på top 30 lister fra de danske biografer. Der kan være en difference mellem producentens indtægtsopgørelse og FAFID data med hensyn til billetindtægter, pga. periodisering. Herudover vil film uden for top 30 listerne ikke indgå i FAFID-databasen. I praksis vurderes differencen mellem datakilderne ikke at have en relevant betydning for resultaterne 7. I notatet bruges desuden billetsalgsdata fra FAFID og Danmarks Statisk, som kan variere på grund af forskel i opgørelsesmetode. Differencen mellem kilderne vurderes dog ikke at have en betydning for resultaterne. Definitioner Investering Distributør Filmleje Salg til TV Lanceringsstøtte, DFI Omkostninger Distributørens og producents investering består af den risikovillige kapital. Distributøren risikovillige kapital består af en minimumsgaranti som tilbagebetales i 0 te prioritet. Producentens risikovillige kapital består af en investering med mulighed for forrentning. Distributøren i den enkelte film kan dække over flere forskellige distributører og salgsagenter på henholdsvis biografmarkedet, videomarkedet og det udenlandske marked. Filmleje fra biograferne betales af biografens til distributøren som betaling for leje af film. Der betales tilsvarende filmleje/salg for video/dvd/blueray/vod. Salg til tv kan bestå af presale eller efterfølgende salg. I nærværende indtægtsanalyse er det kun indtægterne fra det efterfølgende salg, der indgår. Lanceringsstøtten udbetales som hovedregel til distributøren. Omkostninger til salg, lancering mm. afholdes typisk af distributøren. Distributøren vil desuden typisk aflægge lanceringsregnskabet overfor DFI. 7 En enkel film fremgik ikke af FAFIDs lister da billetsalget var meget lavt. BoxOffice indtjeningen for filmen blev estimeret med en gennemsnitlig billetpris på baggrund af solgte billetter til danske film i 2011.

11 Side 10 / 10 Distributionsvederlag Virtual Print Fee (VPF) Distributionsvederlaget er en fast andel af indtægterne på de forskellige markeder. Eksempelvis er distributørvederlaget 20% af filmlejen fra biografsalget. VPF betales af distributøren pr. booking til biografen. Som følge af indførelsen af filmen på digital format (DCP) frem for filmruller (eksempelvis 35 mm.) betaler distributøren en VPF i kompensation for biografernes investering i digital udstyr, til afspilning af filmene. Distributørerne har tilsvarende lavere udgifter til filmkopier. VPF indgår som en distributionsudgift i kategorien omkostninger. Eventuel kopistøtte fra DFI er fratrukket forlods.

12 P GOTHERSGADE 55 DET DANSKE FILMINSTITUT 1123 KØBENHAVN K T F W DFI.DK E

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/6 1. FORMÅL Det Danske

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

November 2013 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion

November 2013 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion November 2013 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning 3 1.1. Den danske model for filmproduktion 3 1.2. Opsamling og konklusion

Læs mere

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Bilag 1: Markedsanalyse af spillefilm for børn og unge Oktober 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016 UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 016 Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film Indhold 1. Indledning.... Kønsfordelingen i det danske samfund..... Kønsfordelingen

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

AKTUELLE MARKEDSTENDENSER

AKTUELLE MARKEDSTENDENSER AKTUELLE MARKEDSTENDENSER EN GENNEMGANG AF TRENDS OG TENDENSER SET I LYSET AF DIGITALISERINGEN AF DE DANSKE BIOGRAFER OG STREAMING-TJENESTERNES INDTOG PÅ MARKEDET DET DANSKE FILMINSTITUT / SEPTEMBER 2013

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005

ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005 Pe ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005 DET DANSKE FILMINSTITUT/ 2006 Økonomien i dansk film 1999-2005 / Det Danske Filminstitut 2006 / SIDE 2 INDHOLD 3 10 SAMMENFATNING SPILLEFILM MED DANSK

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4!

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! retningslinjer [dk] 2015 indhold GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5! 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER.

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. 1. FORMÅL 1.1 Copenhagen Film Fund (CPHFF) har til formål at tiltrække film - og tv- produktioner til Fondens medlemskommuner, med

Læs mere

FØRSTE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER

FØRSTE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER FØRSTE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER KONJUNKTURBAROMETER 2016 Konjunkturbarometeret 2016 er en løbende overvågning af erhvervsrelevante konjunkturer

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 28. april 2009 /jcn Sag 2008-16.095 Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern Det er gennem de senere år blevet mere aktuelt at yde tilskud mellem virksomheder

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger

Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger Februar Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger Alle feriefonde blev i efteråret bedt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse vedrørende feriefondenes ferieboliger. Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu!

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Private får også god økonomi i mindre solcelleanlæg FORRENTNING AF INVESTERINGEN EFTER 25

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge Varighedsbegrænsning på sygedagpenge I denne analyse undersøges de dynamiske effekter (adfærdsændringer) af den generelle varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Formålet med analysen er at identificere

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Almindelige vilkår for Aftaler mellem biografer og filmudlejere

Almindelige vilkår for Aftaler mellem biografer og filmudlejere Almindelige vilkår for Aftaler mellem biografer og filmudlejere Journal nr.sag 3:1120-0388-123/che/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID)

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular.

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG/ELLER INVESTERING SPILLEFILM M.V. 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Sammenfatning 3 Metode Datapunkter 4 en i antal virksomheder 5 Beskæftigelse 6 Omsætning 7 Eksport 8 Omsætning pr årsværk 9 Regional fordeling

Læs mere

DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2013

DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2013 DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2013 INDHOLD Baggrund Publikum Geografi Køn Alder Vurdering Vurdering af filmene Anbefaling af filmene Kendskabsopbygning i medier Biografklub Danmark

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

DEN VESTDANSKE FILMPULJE - VILKÅR FOR STØTTE

DEN VESTDANSKE FILMPULJE - VILKÅR FOR STØTTE DEN VESTDANSKE FILMPULJE - VILKÅR FOR STØTTE GÆLDENDE PR 5. DECEMBER 2014 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING Værktøj: Prognose for jordressource Eksempel Strategi for jordhåndtering i Vinge 1.1.1 HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING 1 FORMÅLET MED NOTATET Dette

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST 17. april 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST Potentialet for den offentlige sektors økonomi ved indvandrere er stor. Kommer indvandrere samt deres efterkommere

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems - 06.08-2013 esoft systems Halvårsmeddelelse esoft systems a/s 2013 2 HALVÅRSMEDDELELSE 2013 Omsætning Resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i

Læs mere

Status 26/11 Regnskab for SSLUG 2005

Status 26/11 Regnskab for SSLUG 2005 Udkast til regnskab for SSLUG 2005 status 26/11-2005 1/6 Kasserer i 2005 i SSLUGs bestyrelse: 1. januar 2005 1. december 2005: Peter Toft, Mosebakken 23, 2670 Greve 1. december 2005 31. december 2004:

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Næsten hver tredje 26-årige på Fyn har ikke fået nogen uddannelse. Dette svarer til, at mere end 1. unge fynboer hvert år forlader folkeskolen uden

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Opgavebesvarelse til øvelse 4

Opgavebesvarelse til øvelse 4 Opgavebesvarelse til øvelse 4 Opgave 4.2 Antag at den årlige indkomst for en person er $80.000 samt at efterspørgslen efter penge er givet ved a) Hvad er denne persons pengeefterspørgsel hvis renten er

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

DIALOG OG FLEKSIBILITET

DIALOG OG FLEKSIBILITET DIALOG OG FLEKSIBILITET BILAG KULTURMINISTERENS UDVALG OM FREMTIDENS FILMSTØTTE / SEPTEMBER 2010 P DET DANSKE FILMINSTITUT BILAGSOVERSIGT ANALYSE BILAG 1 AF FINANSIERINGS- OG INDTÆGTS- FORHOLDENE ANALYSE

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj København den 1. oktober 2007 KL s Center for Kompetenceudvikling og Personalepolitik Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...

Læs mere