Workflow Composer. Scriptreference. Oktober 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workflow Composer. Scriptreference. www.lexmark.com. Oktober 2003"

Transkript

1 Workflow Composer Scriptreference Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Oktober 2003

2 Udgave: Oktober 2003 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritanninen og Irland kan kommentarer sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter, der er relateret til dette produkt, ved at ringe på I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0) I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. ImageQuick, Optra, Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Andre varemærker tilhører de respektive ejere. Copyright 2003 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer.

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion... 1 Kompatibilitet... 2 Nyheder i version Kapitel 2: Det grundlæggende... 3 Objekter... 3 Erklæring af variabler... 4 Flow-styring... 4 If/Then/Else... 4 Switch/Case... 5 Repetitive sætninger... 6 Loop... 6 Repeat... 7 Operatorer... 9 Matematiske... 9 Sammenligning Boolesk Andre funktioner Objektforkortelse vha. "with" Fejlfinding af et script Sammenkædede kommentarer og kodelinjer i et script Afbrydelse af et script under kørsel iii

4 Kapitel 3: Datatypeobjekter Boolesk Operatorer Document Metoder Operatorer Integer Metoder Operatorer Real Metoder Operatorer String Metoder Operatorer Map Metoder Kapitel 4: Hjælpeobjekter Boolean Array Metoder Dataset Metoder Integer Array Metoder Print options Metoder Indstillinger Real Array Metoder String Array Metoder Textfile Metoder ImageInfo PDF-filer Sidenumre Billedetyper Billedets farvedybder Indhold iv

5 Kapitel 5: Systemobjekter Original Usertime Confirm Eksempel på tilsidesættelse Local Kapitel 6: BarcodeRead (Stregkoder: læse) BarcodeWrite (Stregkoder: skrive) ConvertImageFormat (Billeder: skifte format) ConvertToDocument (Billeder: konvertere til Postscript eller PDF-billede).. 87 DatabaseNotes (Groupware: checke ind) Domino.Doc-handlinger DominoDocCheckIn (EDMS: checke ind) DominoDocRetrieve (EDMS: hente) Tilslutning til Domino.Doc Navigation i et Domino.Doc-bibliotek Exchange ( ) Notes ( ) SMTP ( ) adresser Modtagere og afsendere Godkendelse FaxByPrinter (Fax) FTPget (FTP: hente) FTPput (FTP: sende) GroupWise-handlinger GWMail ( ) GWDiscuss ( ) GWCheckIn (Groupware: checke ind) ImageCombine (Billeder: kombinere inden i dokument) ImageCrop (Billeder: beskære) ImageInvert (Billeder: invertere) ImageMerge (Billeder: overlægge) ImageRotate (Billeder: rotere) ImageSeparate (Billeder: separere inden i dokument) Indhold v

6 ImageText (Billeder: overlægge tekst) ImageToHTML (Billeder: konvertere til HTML) Text Types ImageToPDF (Billeder: konvertere til PDF [Søgbare]) Text Types ImageToRTF (Billeder: konvertere til RTF) Text Types ImageToText (Billeder: konvertere til tekst) Text Types LaunchExe (Åbne et andet program) Kontrol af returværdier MergeForm (Formularer: flette til PDF) ODBC-handlinger Introduktion ODBCWrite (ODBC-database: skrive) ODBCRead (ODBC-database: læse) PrintByDriver (Udskrive) PrintForm (Udskrive) Printertype Brug af en Windows-printerkø PrintJob (Udskrive) Udskriftsbekræftelse PrintURL (Udskrive) SaveToFile (Gem som fil) SharePoint SharePointWrite (EDMS: checke ind) SharePointRead (EDMS: hente) TiffSplit Metoder Kapitel 7: Prompter Markeringsprompt Meddelelsesprompt Numerisk prompt Indstillingsprompt (flere valg) Indstillingsprompt (ét valg) Adgangskodeprompt Tekstprompt Indhold vi

7 Appendix A: ODBC-reference 232 Softwarekrav og installation Dokumentunderstøttelse i databaser Indsættelse af værdier i datokolonner Appendix B: Stregkode-reference 235 Codabar Code 2 of Code 3 af Code Code Code EAN EAN ITF Patch PDF PostNet / Planet UCC UPC-A UPC-E Appendix C: Metadata-reference 245 Scanningsindstillinger Kopiindstillinger Faxindstillinger /FTP-indstillinger Adgang til tilsidesættelsesdata i et script Indhold vii

8 1 Introduktion I denne vejledning gives en teknisk reference for LDDScript 3.2, scriptsproget til produktpakken Lexmark Document Solutions. Scriptreferencen er organiseret som følger: Kapitel 1, "Det grundlæggende" Oversigt over grundlæggende LDDScript-konstruktioner. Kapitel 2, "Datatypeobjekter" Oplysninger om understøttede datatyper. Kapitel 3, "Hjælpeobjekter" Oplysninger om objekter, der bruges til at udføre almindelige funktioner. Kapitel 4, "Systemobjekter" Oplysninger om objekter, der leverer dataene i et indsendt job og giver feedback til brugeren. Kapitel 5, "" Oplysninger om objekter, der udfører den faktiske behandling af de dokumenter, der skal distribueres, lagres i en database, udskrives osv. Kapitel 6, "Prompter" Oplysninger om syntaksen og objekterne til at bede brugerne om data. Bilag A, "ODBC-reference" Oplysninger om oprettelse af grænseflader til databaser inde fra et script. Bilag B, "Stregkode-reference" Oplysninger om stregkoderne understøttet af LDDScript. Bilag C, "Metadata-reference" Oplysninger om de metadataegenskaber, der returneres, når et script tilsidesætter den almindelige kopierings-/fax-/ -handling for en MFP. Introduktion 1

9 Kompatibilitet LDDScript 3.2 fortsætter syntaksen og konstruktionen, der blev introduceret med Lexmark Document Distributor 2.0. Produktpakken, der gør brug af scriptsproget, omfatter: Lexmark Document Distributor Lexmark Document Producer Lexmark Document Portal Scriptsproget fungerer sammen med alle produkterne og giver dig mulighed for at automatisere arbejdsgangen, producere serverbaserede formularer og udskrive tomme eller forudfyldte formularer. Produkterne kan fungere uafhængigt af hinanden eller integreres, så de giver en komplet dokumentløsning. Scripts, der er skrevet til LDD 2.x skal konverteres eller omskrives for at arbejde i LDD 3.x. Scripts, der er skrevet ved hjælp af Workflow Composer 3.1 vil fungere sammen med LDD 3.2 uden ændringer, med undtagelse af scripts, der brugte ImageDeskew-handlingen, som er blvet fjernet fra LDD 3.2. Nyheder i version 3.2 Der er foretaget følgende ændringer i version 3.2: Bekræftelsessiden er blevet udvidet til at medtage alle miniaturer til alle scannede sider. Desuden kan de spørgsmpål og svar, der er angivet af brugeren i forbindelse på MFP en, medtages på bekræftelsessiden. Muligheden for at tilsidesætte standardhandlingen for bekræftelsessiden er blevet tilføjet, og derved kan bekræftelsessiden sendes med , gemmes i en fil osv. Der er blevet føjet godkendelse til SMTP-handlingen. ImageDeskew-handlingen er blevet fjernet. Ydeevnen for MergeForm-handlingen er øget væsentligt. Understøttelse af Windows-udskriftskøer er føjet til PrintForm-handlingen. Introduktion 2

10 2 Det grundlæggende Objekter Et objekt er en grundlæggende byggesten i et LDDScript. Et objekt indeholder egenskaber og metoder. En egenskab er én af de grundlæggende datatypeobjekter, f.eks. en streng eller et heltal. En egenskab indstilles til forskellige værdier for at påvirke måden, hvorpå et objekt fungerer. En metode er en funktion, der kaldes, for at anvendes på dataene. Der kan sendes parametre til en metode, og metoden kan returnere en værdi. Parametrene og returværdierne er datatyper eller hjælpeobjekter. Der anvendes punktumnotatation til at få adgang til et objekts egenskaber og metoder. Sådan indstilles en egenskabs værdi: ObjectName.propertyName = value Sådan kaldes en metode: ObjectName.MethodName() ObjectName.MethodName(param1, param2) returnvalue = ObjectName.MethodName(param1) LDDScript understøtter fem objektyper: Datatype de mest grundlæggende objekter. Alle egenskaber og de fleste variabler er af denne type. Hjælper giver en enkel måde at udføre nogle almindelige handlinger. System behandler ikke dokumenter, men bruges til at samle input og give brugerfeedback. Handling behandler dokumenter, udfører arkivering, routing, distribution, osv. De resterende kapitler i denne bog indeholder en oversigt over objekter af hver type. Det grundlæggende 3

11 Erklæring af variabler Alle variabler skal erklæres, før de kan bruges. Variabler kan ikke erklæres inden i en "with"-blok eller inden i nogen logikblokke, f.eks. if/then eller løkker. En variabel erklæres ved at angive dets objekttype og -navn. Eksempel: string text int num Der er nogle regler, der skal overholdes, ved navngivning af variabler: Navnet skal bestå af bogstaver, tal og understregningstegn ( _ ). Det første tegn i navnet skal være et bogstav. Det skal være unikt i scriptet. Navne gør ikke forskel på store og små bogstaver, så "Navn", "NAVN" og "navn" betragtes alle som det samme variabelnavn. Det må ikke være et reserveret ord (et ord med speciel betydning for scriptkompileren). Flow-styring Der kræves en form for flow-kontrollogik for at kontrollere udførelsen af scriptsætninger. Scriptsætninger kan udføres på tre måder: sekventielt, selektivt eller repetitivt. Hvis der ikke anvendes nogen flow-kontrollogik, udføres sætningerne i den rækkefølge, de forekommer i scriptet. Hvis du foretrækker selektiv udførelse af bestemte scriptsætninger, kan du bruge if/then/else eller switch/case-sætninger. Hvis du foretrækker repetitiv udførelse af scriptsætninger, kan sætningerne loop og repeat anvendes. If/Then/Else Den mest almindelige type flow-kontrol er muligheden for at udføre en sætning, hvis en bestemt betingelse er sand. Denne mulighed er implementeret i Document Server via if/then/elsekonstruktionen. Det grundlæggende format er: if (bool-udtryk) then sætning1 sætningn endif sætning1 til sætningn udføres kun, hvis det booleske udtryk i parentesen er TRUE. Nogle gange er det også nødvendigt at evaluere et sæt sætninger, hvis én betingelse er TRUE og en anden er FALSE. Det kan opnås med else-konstruktionen: if (bool-udtryk) then sætninga sætningc else sætningx sætningz endif sætninga til sætningc udføres, hvis det booleske udtryk i parentesen er TRUE. Ellers udføres sætningx til sætningz. Det grundlæggende 4

12 Switch/Case Nogle gange er der mere end en tilstand, du vil kontrollere. Du kan gøre dette med adskillige If/Then-sætninger. Switch/Case-sætningen giver en enklere måde at foretage flere sammenligninger: Integer switch String switch switch (intvar) switch (stringvar) case intval1 case "stringval1" sætninga sætninga sætningb sætningb case intval2 case "stringval2" sætningc sætningc statementd statementd default default sætninge sætninge sætningf sætningf endswitch endswitch Der kan bruges heltals- eller strengværdier sammen med Switch/Case-sætningen. Med udgangspunkt i variablens værdi udføres nu den case-blok, der svarer til den pågældende værdi. Selvom hver case-blok kan indeholde flere sætninger, udføres kun én case-blok. Hvis værdien af switch-variablen ikke passer til nogen af de angivne case-forekomster, udføres standardblokken. Standardblokken er ikke påkrævet. Hvis standardblokken anvendes, skal den dog være den sidste blok. Eksempel på switch Multifunktionsprintere (MFP er) har en jobstatistikfunktion. Når denne funktion er aktiveret, skal brugerne indtaste et kontonummer, før der opnås adgang til en profil. I dette eksempel indtaster brugere et afdelingsnummer, når der anvendes profiler. Dette eksempel på et script bruges en Switch/Case-sætning til at kontrollere afdelingsnummer. streng CustomSubject // Brug kontonummeret som et heltal int. DeptNumber = original.useracct.asint() switch (DeptNumber) case 35 CustomSubject = "Dokument fra Human Resources" case 41 CustomSubject = "Dokument fra juridisk afdeling" case 15 CustomSubject = "Dokument fra leveringsafdeling" standard CustomSubject = "Dokument fra Your Company" endswitch with Det grundlæggende 5

13 .Subject=CustomSubject.Message="Læs venligst.".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=original.document.go() endwith Repetitive sætninger Alle sætninger i et script udføres kun én gang. Sætningerne repeat og loop lader dig udføre den samme blok sætninger flere gange. Loop Når du vil gentage en række sætninger et bestemt antal gange, skal du bruge loop-sætningen. Syntaks: loop (intcounter fra istart til ifinish) sætning1 sætningn endloop hvor: intcounter er en tidligere erklæret heltalsvariabel istart er en heltalsværdi, der kan tildeles intcounter, når løkken starter ifinish er en heltalsværdi, der er maksimum for intcounter Når en heltalsvariabel bruges som en tæller, gentages løkken så mange gange, som det er angivet i istart/ifinish-oplysningerne. Du kan medtage så mange sætninger, som du vil, i loop-blokken. Loop-blokken ender med sætningen endloop. Løkken begynder med, at tællervariablen tildeles værdien i istart. Tællerens værdi øges med 1 for hver udførsel af løkken. Dette fortsætter, indtil tælleren er større end værdien af ifinish. Det vil sige, at der gentages en løkke fra 1 til 10, indtil tælleren når en værdi på 11. Værdien af istart skal være mindre end værdien af ifinish. Den heltalsvariabel, der bruges til tælleren, skal være erklæret, før den bruges i loop-sætningen. Det grundlæggende 6

14 Eksempel: Send de oprindeligt scannede dokumenter med til 10 kundeservicerepræsentanter. I dette script specificeres de generelle SMTP-egenskaber, før -meddelelserne sendes inden i Loop-sætningen. streng Add int LoopCount // Angiv de generelle egenskaber for -meddelelserne. with nærmere på denne reklamation".attachments=original.document.characterset=ldd_smtpcharset_us endwith loop (LoopCount fra 1 til 10) SMTP.To="CustRep" + LoopCount.AsString() + SMTP.Go() endloop Repeat Repeat-sætningen lader dig udføre en blok sætninger igen og igen, indtil et udtryk bliver sandt. repeat (indtil bool-udtryk) sætning1 sætningn endrepeat Repeat-sætningen udfører blokken af sætninger, indtil det booleske udtryk er TRUE. Du kan medtage så mange sætninger, som du vil, i loop-blokken. Sætningen endrepeat afslutter loopblokken. Hvis den indledende værdi i det booleske udtryk er sandt, udføres løkken ikke. Eksempel: Dette script benytter Optical Character Recognition (OCR) til at kontrollere dokumenter, der er scannet af brugere for fortrolige dokumenter. Hvis dokumentet er fortroligt, sendes det ikke via . Det scannede billede gemmes i en fil, og der sendes en advarselsmeddelelse til den bruger, som scannede det fortrolige dokument. with ImageToText.input=original.document.TextType=LDD_TEXTTYPE_NORMAL.Language=LDD_LANG_ENGLISH.AllPages=TRUE.Go() endwith textfile tf string OneLine, Submitter // _bner resultatet af OCR-handlingen Det grundlæggende 7

15 tf.open(imagetotext.output) bool bconfdoc = FALSE int icount, iend icount =1 iend = tf.getnumberlines() Submitter = original.username+ // Kontroller alle linjer for ordet Fortrolig repeat (indtil (bconfdoc OR (icount>=iend))) OneLine = tf.readline() if (OneLine.Contains("Fortrolig")) then bconfdoc = TRUE endif icount.add(1) endrepeat // Gem dokumentet, hvis det er fortroligt, og send en advarselsmeddelelse. if (bconfdoc) then with SaveToFile.input=original.document.Path="c:\ebc.txt".AppendTimestamp=TRUE.Overwrite=FALSE.Go() endwith with SMTP.Server="mail.server.com".To= afvist".message="et fortroligt dokument må ikke sendes via ".characterset=ldd_smtpcharset_us.go() endwith else with Document".Message="Her er det ønskede dokument".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=original.document.go() endwith endif Det grundlæggende 8

16 Operatorer Matematiske Disse operatorer bruges til at angive eller ændre værdien af en variabel eller egenskab. Operator Symbol Beskrivelse Tilføjelse + I heltals- og reelle objekter tilføjer det tallene på begge sider af "+" og returnerer den nye værdi. I strengobjekter har det en effekt, der svarer til sammenkædningsmetoden. Det føjer strengen på højre side til strengen på venstre og returnerer den nye streng. I dokumentobjekter føjer den dokumentet på højre side til dokumentet på venstre side og returnerer det nye dokument. I alle tilfælde forbliver variablerne på begge sider uændrede. Subtraktion - I heltals- og reelle objekter fratrækker dette tallet til højre fra tallet til venstre og returnerer den nye værdi. Variablerne på begge sider forbliver uændrede. Den er ikke gyldig for noget andre objekttyper. Multiplikation * I heltals- og reelle objekter ganger det tallene på begge sider af "*" og returnerer den nye værdi. Variablerne på begge sider forbliver uændrede. Den er ikke gyldig for noget andre objekttyper. Division / I heltals- og reelle objekter dividerer dette tallet til venstre med tallet til højre og returnerer den nye værdi. Variablerne på begge sider forbliver uændrede. Den er ikke gyldig for noget andre objekttyper. Modul % I heltals objekter dividerer dette tallet til venstre med tallet til højre og returnerer restværdien. Variablerne på begge sider forbliver uændrede. Den er ikke gyldig for noget andre objekttyper. 5%2 returnerer f.eks. 1, da 5 divideret med 2 er 2, og restværdien er 1. Det grundlæggende 9

17 Sammenligning Disse operatorer anvendes til sammenligning af værdien af variabler eller egenskaber af samme type. Resultatet af sammenligningen er en boolesk værdi (TRUE eller FALSE). Alle symboler, der findes på listen over operatorer, kan bruges. Operator Symboler Beskrivelse Mindre end <, LT I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre er mindre end værdien til højre. For strenge returneres TRUE, hvis værdien til venstre alfabetisk forekommer før værdien til højre (inklusiv forskel på store og små bogstaver). Ellers returneres FALSE. Større end >, GT I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre er større end værdien til højre. For strenge returneres TRUE, hvis værdien til venstre alfabetisk forekommer efter værdien til højre (inklusiv forskel på store og små bogstaver). Ellers returneres FALSE. Mindre end eller Lig med <=, LE I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre er mindre end eller lig med værdien til højre. For strenge returneres TRUE, hvis værdien til venstre alfabetisk forekommer før eller den samme som værdien til højre (inklusiv forskel på store og små bogstaver). Ellers returneres FALSE. Større end eller Lig med >=, GE I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre er større end eller lig med værdien til højre. For strenge returneres TRUE, hvis værdien til venstre alfabetisk forekommer efter eller den samme som værdien til højre (inklusiv forskel på store og små bogstaver). Ellers returneres FALSE. Lig med ==, EQ I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, (dobbelt lig med-tegn) hvis værdien til venstre er lig med værdien til højre. For strenge returneres TRUE, hvis værdien til venstre er nøjagtigt den samme (inklusiv forskel på store og små bogstaver) som værdien til højre. Ellers returneres FALSE. Ikke lig med!=, <>, NE I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre ikke er lig med værdien til højre. For strenge returneres TRUE, hvis værdien til venstre ikke er nøjagtigt den samme (inklusiv forskel på store og små bogstaver) som værdien til højre. Ellers returneres FALSE. Det grundlæggende 10

18 Boolesk Disse operatorer anvendes til at bygge komplekse booleske udtryk. Hver værdi på begge sider af operatoren skal være en boolesk værdi. Resultatet af den booleske operator er en boolesk værdi (TRUE eller FALSE). Alle symboler, der findes på listen over operatorer, kan bruges. Operator Symboler Beskrivelse And &, &&, AND AND er to booleske værdier til opnåelse af det endelige booleske resultat. Or,, OR OR er to booleske værdier til at opnåelse af det endelige booleske resultat. Not!, NOT NOT er en boolesk værdi til opnåelse af det endelige booleske resultat. I følgende tabel vises resultaterne af metoderne AND og OR vha. af: bool1 AND bool2 bool1 OR bool2 bool 1 bool2 AND OR FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE I følgende tabel vises resultaterne af NOTmetoderne via brug af: NOT bool1 bool 1 TRUE FALSE NOT FALSE TRUE Det grundlæggende 11

19 Andre funktioner Objektforkortelse vha. "with" Hvis du har en kode, der fungerer med det samme objekt, kan det være besværligt konstant at skulle indtaste objektnavnet. Dette kan undgås med with-sætningen. Det generelle format er: med objektnavn.property = value.property = value.method() endwith Du angiver det objektnavn, der bruges i with-sætningen, og kan derefter referere til enhver af objektets egenskaber eller metoder ved simpelthen at bruge "punktum" efterfulgt af navnet på egenskaben eller metoden. Dette bruges normalt med handlingsobjekter. Fejlfinding af et script Når et script udføres, kan handlingsobjekter skrive fejl- eller advarselsmeddelelser til logfilen. Du kan også skrive dine egne meddelelser til logfilen for lettere at foretage fejlfinding af scriptet. Det kan f.eks. være, hvis du vil vide værdien af en variabel eller returværdien af en metode. Brug sætningen "debug" til at skrive meddelelsen til logfilen. debug (msg) msg kan være en strengvariabel, en tegn i anførselstegn eller et numerisk udtryk. Nedenfor vises nogle eksempler: int index= 3 string ErrorMsg = "Der kunne ikke udskrives" debug (index) debug (ErrorMsg) debug ("Job modtaget fra " + original.username) Hver af disse skriver en meddelelse til serverlogfilen. Det grundlæggende 12

20 Sammenkædede kommentarer og kodelinjer i et script Hvis du vil sammenkæde kommentarer i et script, skal du bruge et dobbelt skråstreg ("//"), hvis linjerne ombrydes. Eksempel: //Dette script faxer en originalscanning og sender den til en database fra brugeren, hvis databasen // ikke understøttes af softwaren... Hvis du vil sammentrække kodelinjer, skal du bruge et understregningstegn ("_"). Eksempel: str ="john Doe" doc ocr with SMTP.Server=local. server.To= .From= .Subject="Your scanned document".message="attached is your scanned document in the format you"_ "requested.".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=ocr.go() endwith Afbrydelse af et script under kørsel Hvis du registrerer en fejltilstand under udførsel af scriptet, er det praktisk at have en måde at standse scriptet. Du kan gøre dette med funktionen exit: void exit(string msg) Funktionen exit standser kørslen af scriptet. Den lader dig sende en streng, der vises i serverlogfilen samt på bekræftelsessiden/-dialogboksen. Det grundlæggende 13

21 3 Datatypeobjekter Alle data, der anvendes af Workflow Composer, kan grupperes i seks forskellige datatyper: Boolesk Document Integer Map Real String Alle objektegenskaber er en af datatypeobjekterne. Derudover er de fleste variabler en af disse typer. I det følgende diskuteres hver af disse objekter. Datatypeobjekter 14

22 Boolesk Objektet boolsk anvendes til værdier, der er logisk sande eller falske. De eneste gyldige værdier for denne variabel er de reserverede ord: TRUE og FALSE. Objektet har ingen egenskaber. Følgende operatorer understøttes: Operatorer Symbol Beskrivelse ==, EQ Lig med <> Ikke lig med &, AND Og, OR Eller!, NOT Ikke = Lig med Datatypeobjekter 15

23 Document Objektet document bruges til at holde en samling af billede, tekst og andre formaterede filer. Alle filer i et document-objekt behøver ikke at være af samme type. Det kan bruges til at holde forskellige filer af forskellige typer. En egenskab eller variabel er af denne type, når den erklæres som doc. Objektet document har ingen egenskaber. Metoder Syntaks bool AddDocument(doc doc1) bool AddFile(string path [, string type]) void AddTempFile(string ext) void Clear() Beskrivelse Føjer et eksisterende dokument til slutningen af dette dokument. doc1 dokument, der skal tilføjes. En bool, der angiver, om det lykkedes eller mislykkedes. Føjer en eksisterende fil til slutningen af dette dokument. Denne metode mislykkes, hvis filen ikke findes eller ikke kunne læses. path fuldt kvalificeret sti for stien på den server, der skal tilføjes. type hvis den ikke er angivet, indstilles filtypen til typenavnet på den fil, der tilføjes. Ellers benyttes den angivne værdi. En bool, der angiver, om det lykkedes eller mislykkedes. Føjer et midlertidig fil til dokumentet. Filen bliver slettet, når scriptet afsluttes. ext det filtypenavn, der skal gives til den midlertidige fil Fjerner alle filer fra dokumentet. Datatypeobjekter 16

24 Syntaks doc Copy() doc CopyRange(int start, int end) int GetDocumentSize() string GetDocumentType() Beskrivelse Kopierer alle filerne i dette dokument til et nyt dokument. Dette laver faktisk en kopi af filerne, så der nu findes to kopier af filerne. Dette gør det muligt at foretage ændringer i ét sæt filer uden af påvirke det andet sæt. Et dokument, der indeholder en kopi af alle filerne i den dokumentvariabel, som kopieres. Kopierer alle filerne, der er specificeret i dette dokument til et nyt dokument. Dette laver faktisk en kopi af filerne, så der nu findes to kopier af filerne. Dette gør det muligt at foretage ændringer i ét sæt filer uden af påvirke det andet sæt. start indeks af den første fil i dokumentet, som skal kopieres. Filindekser starter ved 1 end indeks for den sidste fil i dokumentet, som skal kopieres En doc, der indeholder en kopi af filerne i det specificerede område. Returnerer den samlede størrelse i byte for alle filer i dokumentet. Der returneres en størrelse på (0), hvis der ingen filer findes i dokumentet. En int med det samlede antal byte i dokumentet. Returnerer dokumentets type (filformat eller typenavn). Hvis alle filer i dokumentet er af samme type, er værdien dokumenttype. Ellers er værdien en tom streng. En string, der indeholder dokumenttype (filformat eller typenavn) for dokumentet. Datatypeobjekter 17

25 Syntaks doc GetFile(int filenum) string GetFileLabel(int filenum) doc GetFileRange(int start, int end) int GetFileSize(int filenum) Beskrivelse Returnerer en reference til den specificerede fil. Det returnerede dokument er ikke en kopi, så alle ændringer i denne fil påvirker originalen. Der returneres et tomt dokument, hvis filenum er ugyldig. filenum indeks for fil, der skal hentes. Filindekser starter ved 1 En doc, der indeholder en reference til den specificerede fil. Returnerer mærket for den specificerede fil. Mærket bruges som filnavn (minus typenavnet) til vedhæftede filer i -meddelelser eller databaser. Der returneres en tom streng, hvis filenum er ugyldig. filenum indeks for filmærke, der skal hentes. Filindekser starter ved 1 En string, der indeholder mærke for den specificerede fil. Returnerer en reference til de specificerede filer. Det returnerede dokument er ikke en kopi, så alle ændringer i disse filer påvirker originalen. start indeks for første fil, der skal hentes. Filindekser starter ved 1 end indeks for sidste fil, der skal hentes En doc, der indeholder en reference til de specificerede filer. Returnerer størrelsen i byte af den specificerede fil. Der returneres en værdi på nul (0), hvis filenum er ugyldig. filenum indeks for filstørrelse, der skal hentes. Filindekser starter ved 1 Returnerer en int, der indeholder størrelsen i byte af den specificerede fil. Datatypeobjekter 18

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning til Macintosh Maj 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovene om ophavsrettigheder må denne håndbog ikke kopieres, hverken i sin helhed

Læs mere

HAAS makroprogrammering

HAAS makroprogrammering Introduktion... 2 Undersøgelser... 3 Aliasing... 4 M kode aliasing... 5 Alfabetisk adressering...5 Alternativ alfabetisk adressering... 5 Macro konstanter... 6 Macro variabler... 6 Variabel brug... 6 Lokale

Læs mere

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER J U R I D I S K E M E D D E L E L S E R Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må transmitteres, afskrives, reproduceres, lagres i et søgesystem

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT Lær at programmere i Javascript Sprogets opbygning og syntaks Blokke, forgreninger og løkker Introduktion til Javascript 1. udgave,

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

DYMO Label Software Brugervejledning

DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561 USA Telefon: 001 203 355-9000 Fax: 001 203 355-9090 Oplysninger om udstyr Beskrivelse: Printer med direkte

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere