Syd Sy -Bo B - en boligorg - en boligor a g n a i n sa is t ation ion med visioner med visioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syd Sy -Bo B - en boligorg - en boligor a g n a i n sa is t ation ion med visioner med visioner"

Transkript

1 April 2008 Syd-Bo - en boligorganisation med visioner Side 4-5 Dialog og konsekvens Side 6-8

2 Syd-Bo s Vision 2015 ision 015 Af Palle Hegelund, medlem af organisationsbestyrelsen Da Sydkystens Boligselskabs bestyrelse i sidste halvdel af 90`erne afholdt en række seminarer for beboervalgte, mundede det ud i en Vision Dengang ønskede man bl.a., at Syd-Bo skulle spille en aktiv rolle i den boligpolitiske debat og skabe levende boligområder med gode og spændende fællesskaber. Sagt sådan mere overordnet så skulle alle, ifølge visionen dengang, kende deres rolle i det demokratiske system, som derfor skulle fremstå med en klar profil over for beboerne, ligesom Syd-Bo skulle være en god arbejdsplads for de ansatte med et veludviklet samarbejdsforhold mellem de beboervalgte repræsentanter og ejendomsfunktionærerne. Nu er det tid til at udvikle en ny vision for Syd-Bo Vision Vi starter debatten på ny, så Sydkystens Boligselskab atter kan fremstå både indadtil og udadtil som Et boligselskab med visioner. I fremtiden sætter vi fokus på Dialog, Kommunikation og Samarbejde. Sydkystens Boligselskab skal fortsat være et godt og spændende sted at bo. De beboervalgte repræsentanter tager et medansvar for boligorganisationens fremtid med arbejdet på Vision Bestyrelsen i Syd-Bo: Øvrig bestyrelse Formand: Sophus Vørsing Bøgehegnet 67, 1. tv. Tlf.: Næstformand: Henrik Hugger Enebærhegnet 50 Evy Beck Andersen Lundehusene 34 Helle Hansen Ægirs Kvarter 48 Palle Hegelund Granhegnet 89 Jørgen Rasmussen Bøgehegnet 171, st.tv. Alf Winther Bøgehegnet 46 2 Syd-Bo Nyt April 2008

3 Albuerum i Greveflex Renoveringen af badeværelser og facader i Greveflex bliver adskilt bl.a. for at skabe bedre plads til håndværkerne Af Annette Sadolin, kommunikationsmedarbejder De første to etaper i Greveflex har nu været igennem renoveringsmaskinen. Det har givet teknikere og entreprenører en mængde erfaringer. En af dem er, at også indenfor byggeri kan der være for mange kokke i gang på én og samme tid. Hidtil har renoveringen af badeværelser og facader været planlagt til at foregå samtidigt, men det har vist sig at give pladsproblemer for håndværkerne. Det skyldes ikke mindst, at beboerne under badeværelsesrenoveringen har en midlertidig badekabine opstillet i køkken-alrummet, og det er svært for håndværkerne at passere forbi denne med de store nye vinduespartier til facaderenoveringen. I øjeblikket er teknikerne i gang med at revidere tidsplanen således, at renoveringen af badeværelser og facader blive adskilt i de kommende etaper af renoveringen. For beboerne vil adskillelsen af badeværelses- og facaderenoveringen betyde, at håndværkerne arbejder i den enkelte bolig en smule længere end oprindelig planlagt. Den nye tidsplan forventes færdig indenfor kort tid, og de berørte beboere vil få direkte besked. Øverst: Den nye facade. Fotos: Vibeke Gravlund Midten: Et læs Azobétræ, der bruges til opbygning af den nye pergola-konstruktion, ligger klar til opsætning. Nederst: Renoveringen er i fuld gang og optager plads i gangstrøget. Syd-Bo Nyt April

4 Af Henrik Hugger, medlem af organisationsbestyrelsen Fotos: Thomas Brolyng Steen (fra markedsdage i Syd-Bo i 2005) Syd-Bo en boligorganisation med visioner Vision 2000 Æææh hvor ska vi hen, du? Hvordan sikrer vi den optimale og mest effektive kommunikation på tværs af organisationen fra de styrende organer og helt ud til den enkelte beboers postkasse? Det er nogle af de spørgsmål, som Syd-Bo s folkevalgte beboerdemokrater og ansatte beskæftiger sig med for tiden. Vi tog de første spæde skridt hen mod en effektivisering af vores indbyrdes dialog, kommunikation og samarbejde på et dagseminar tilbage i november 2007 og når dette læses, har alle Syd-Bo s afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer samt ansatte endnu en gang være samlet til seminar for at fortsætte, hvor vi slap i november og for at opdatere og kvalitetssikre vores vision. Ja, du læste rigtigt Sydkystens Boligselskab har rent faktisk en vision, vedtaget helt tilbage i september 1994, men den vender vi tilbage til lidt senere i denne artikel. Først lidt om dialog, kommunikation og samarbejde. 43 veloplagte beboerdemokrater (afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer samt ansatte) var mødt op, da Palle Hegelund, medlem af seminarudvalget, bød velkommen til Syd-Bo s seminar søndag den 18. november 2007 i Bøgehegnets Fælleshus. Vi skulle arbejde med den svære kunst at kommunikere og samarbejde, forsøge i fællesskab at skabe grundlaget for en god og sober debat på tværs af organisationen, fra administrationen og organisationsbestyrelsen via repræsentantskabet, afdelingsbestyrelserne og vores ansatte helt ud til den enkelte beboer. Vi er, blev der sagt, alle en del af et stort fællesskab med de rettigheder og pligter, der nu engang er forbundet med det at bo alment. Vi skal have det rart i hinandens selskab, og derfor må og skal vi nødvendigvis også kunne kommunikere, Det ville vi I Syd-Bo kender beboerne deres demokratiske rettigheder og værdien af at bo almennyttigt. Boligselskabet kendes naturligvis i kommunen, der opfatter det som en god samarbejdspartner, som er til stede både fysisk og i overført betydning i lokalsamfundet. Boligselskabet deltager aktivt i den lokale boligpolitiske debat og præger ofte denne. Fysisk er boligselskabet til stede gennem gode, velfungerende ejendomskontorer, der fungerer i samarbejde med KAB. Samarbejdet opleves med Syd- Bo i front og KAB i baggrunden i en harmonisk opgavedeling. Syd-Bo opfattes som værende på forkant med udviklingen. Boligselskabet varetager fortsatte byggeopgaver og er kendt for sine smukke og harmoniske bebyggelser med velholdte boliger, rimelig husleje og et godt miljø for alle befolkningsgrupper. Ikke mindst på det grønne område har selskabet markeret sig kraftigt. Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne har udviklet et godt netværk og samarbejde; der er en følelse af fællesskab om opgaverne og deres løsning. Opstår der uenighed, spilles der klart ud med holdninger. Alle kender deres roller i det demokratiske system, som derfor fremstår med en klar profil over for beboerne. Beboerarbejdet er styrket ved et godt og relevant tilbud om information til alle beboere om deres rettigheder, husorden, vedtægter osv. Det skriftlige materiale fremtræder tilgængeligt og indbydende, og de beboervalgte repræsentanter er blevet dygtige til mundtlig kommunikation. Syd-Bo er en god arbejdsplads for de ansatte med et veludviklet samarbejdsforhold mellem de beboervalgte repræsentanter og ejendomsfunktionærerne. Vi ønsker At Syd-Bo skal spille en aktiv rolle i den boligpolitiske debat. At beboerdemokratiet skal fungere, så flest muligt deltager i beslutningerne med reel kompetence. At skabe levende boligområder med gode fællesskaber. 4 Syd-Bo Nyt April 2008

5 diskutere og argumentere for vores synspunkter, men det skal gøres på en ordentlig og sober måde. I modsat fald vil en ganske lille uoverensstemmelse mellem to personer lynhurtigt kunne udvikle sig til en verbal krig, som absolut ikke tjener noget formål overhovedet. Citater fra debatten på seminaret: Dårlig kommunikation er at angribe personen og ikke sagen Vi skal lære at lytte Vi skal lære at kommunikere med alle beboere, uanset deres etniske herkomst Vi skal lære at kommunikere både mundtligt og skriftligt Syd-Bo s bestyrelse skal være mere synlig i hverdagen Vi skal snakke til og med hinanden ikke om hinanden Det var et måske anderledes og meget kort referat fra Syd- Bo s seminar i november sidste år, og nu skal vi så videre frem mod nye mål for Sydkystens Boligselskab. Det gør vi bl.a. ved at opdatere og kvalitetssikre vores vision! Tilbage i 1990 erne ønskede man bl.a., at Syd-Bo skulle spille en aktiv rolle i den boligpolitiske debat, og der skulle skabes levende boligområder med gode fællesskaber! Sagt sådan mere overordnet så skulle alle, ifølge visionen dengang, kende deres roller i det demokratiske system, som derfor skulle fremstå med en klar profil over for beboerne, ligesom Syd-Bo skulle være en god arbejdsplads for de ansatte med et veludviklet samarbejde mellem de beboervalgte repræsentanter og ejendomsfunktionærerne. Det vil vi vel stadig, eller hvad? Fortsættelse følger i næste nummer af Syd-Bo Nyt Syd-Bo Nyt April

6 Dialog og konsekvens Greve Nord Projektet er et nyt bolig-socialt projekt, der både skal være med til at mindske kriminalitet og hærværk og samtidig få fortalt de gode historier fra området Af David Olsen, driftschef Syd-Bo s afdelinger i Gudekvartererne og Klyngen er med i projektet. I november 2007 blev der ansat en leder af det sekretariat, der skal koordinere arbejdet. Hendes navn er Bente Larsen. Syd-Bo Nyt har talt med hende her godt 4 måneder, efter at hun er blevet ansat, for at høre hvordan det går. Det første indtryk Vi spørger Bente, hvordan hun først opfattede området, da hun kom hertil. Hun fortæller, at hun var ude at gå en tur i området, dagen før hun skulle til jobsamtale. Der var især to indtryk, der bed sig fast. Det første var, at boligområderne virkede meget venlige og imødekommende. Jeg er oprindeligt uddannet arkitekt, fortæller Bente. Og i sin tid på arkitektskolen brugte vi meget tid på at diskutere livet mellem husene. Altså hvordan man kunne bygge boligområder, som føltes rare for beboerne og inviterede til fællesskab. Vi diskuterede hushøjder, afstande mellem bygninger, forhaver, parkering, synsvinkler m.m. Askerød er i særdeleshed bygget efter disse principper, men Gudekvartererne og Klyngen kan også være med! Hun understreger, at hun synes, at det virker. Der er malet træ rundt omkring, der mangler vedligeholdelse, men grundlæggende er boligområderne helt fine. Det andet indtryk, som Bente husker, skete da hun på sin tur nåede Ægirs Kvarter. En kvinde trådte ud af sin bolig, gik ind i nabohaven, bankede på havedøren og råbte: Hør, er det ikke nu, at du skal til lægen? Jeg blev helt glad, husker Bente. Jeg tænkte, her i området passer de da på hinanden. Hvor dejligt! Den gode energi Nu vil vi jo gerne vide, om dette positive første indtryk stadig holder. Ja, svarer Bente uden tøven. Jeg er især imponeret over, hvordan hele området har reageret på, at Værestedet blev nedbrændt Sekretariatsleder Bente Larsen. Foto: Jørgen Fahlgren nytårsaften. Lige meget hvem jeg har talt med - beboere, beboerdemokrater, boligselskaber, kommunen og politiet - så har der været en fælles energi omkring, at nu var det nok. Nu ville man ikke finde sig i den kriminalitet og hærværk mere. Bente oplever, at der er mange gode mennesker i området, og hun tror på, at man i fællesskab vil kunne løfte området. Ansvar Vi vil selvfølgelig gerne vide, hvordan hun forestiller sig, at det kan ske. Jeg tror, at kodeordet er ansvar, svarer Bente. Vi skal arbejde med at påvirke holdninger, således at forældre tager mere ansvar over for deres børn, at børn og unge føler mere ansvar for de steder, de bor og færdes, og at alle beboere tager et større ansvar for deres boligområde. Hun forklarer, at det bl.a. skal være muligt ved at inddrage børn og unge i projekter, de selv formulerer, og ved at gå i dialog med forældre og beboere, der opfører sig uhensigtsmæssigt. Samtidig skal boligselskaberne bakke op ved, at påvist dårlig opførsel skal have konsekvenser. Det kan lyde let, siger Bente, men det er det selvfølgelig ikke, for så var det allerede sket. Det kræver en fælles indsats og samarbejde mellem kommune, boligselskaber, politi og lokalområdet. Bente oplever, at ressourcerne er der, de skal blot koordineres. Ejendomslederne er fantastiske Bente påpeger, at bl.a. ejendomslederne i området er en ressource. De er meget engagerede, de kender deres område, og de holder af deres beboere. Jeg glæder mig til at samarbejde med dem. Samarbejdet skal bl.a. ske ved, at projektet har ansat en opsøgende medarbejder til beboerservice. Han startede den 1. marts 2008, og han er allerede ude i områderne og tale med de beboere, der har svært ved at overholde husordenen samt almindelige regler for fredelig sameksistens. Samtidig håber Bente, at der vil være penge i projektet til at afholde kurser for ejendomskontorernes ansatte inden for områder, hvor de selv efterspørger viden. Afdelingsbestyrelser som drivkraft Bente understreger, at afdelingsbestyrelserne er en lige så vigtig ressource 6 Syd-Bo Nyt April 2008

7 som ejendomslederne. De har frivilligt påtaget sig det ansvar at repræsentere deres medbeboere, understreger Bente, og de har allerede der vist, at de er villige til at gøre en indsats. Jeg håber, at de også er villige til at gå forrest, når det handler om at genskabe fredelig sameksistens og et ordentligt image for området. Samtidig håber Bente, at hun også kan være med til at styrke det daglige arbejde i bestyrelserne. Hun har selv været formand for en afdelingsbestyrelse i en mindre boligafdeling, og hun ved, hvor krævende det kan være. Bente har bl.a. været beboerrådgiver i Brøndby Strand i fem år. Her tog hun initiativ til at få samlet alle formændene for afdelingsbestyrelserne til fælles månedlige møder. Bente fortæller: Da jeg startede som beboerrådgiver, talte bestyrelserne ikke sammen, og de kom relativt uforberedte til de møder, der var med kommunen. Det var ueffektivt, og det mindskede bestyrelsernes indflydelse på projekterne. Efter at bestyrelserne begyndte at mødes fast og diskutere deres holdninger til projekterne, oplevede Bente, dels at projekterne blev bedre, og at møderne med kommunen blev mere effektive og sjove, dels at bestyrelserne begyndte at erfaringsudveksle omkring deres vilkår som beboerdemokrater. Inden længe blev bestyrelserne også de udfarende i projekterne og vandt stor indflydelse. Bente håber, at succesen kan gentages i Greve Nord. Hun har således startet fællesmøder for alle afdelingsbestyrelser i området i et fælles forum. Der har været holdt to fællesmøder, og et tredje er aftalt. Fælles videoovervågning af områderne samt fælles ansvar for tryghed er blandt de emner, der er blevet diskuteret. Vi skal lære at tackle pressen Greve Nord har været i medierne med historier om skyderier, hærværk og anden kriminalitet. Bente mener ikke, at det kan undgås, at den slags rammer mediernes forsider, men hun tror på, at man kan sørge for, at historierne går mindst muligt ud over boligområdernes image. Også her har afdelingsbestyrelserne en vigtig opgave, understreger Bente. Beboere er langt mere troværdige i pressen end f.eks. kommunalpolitikere og projektmagere. Derfor har hun foreslået, at en gruppe af beboerdemokrater bliver uddannet i at tackle medierne. De skal lære, hvordan journalister Fakta om Greve Nord Projektet Afdelinger Greve Nord Projektet omfatter Syd-Bo afdelingerne Klyngen, Heimdals Kvarter, Valhals Kvarter, Ægirs Kvarter og Thors Kvarter. Derudover deltager Askerød, der er en boligafdeling under Vridsløselille Andelsboligforening. De to afdelinger i Gersagerparken har ansøgt Landsbyggefonden om også at blive en del af projektet. Der ventes et svar i løbet af foråret Periode Greve Nord Projektet løber fra november 2008 til august Økonomi Der er bevilliget 8,5 mio. kr. i alt til projektet, fordelt som følger: Landsbyggefonden: 5,55 mio. kr. Integrationsministeriet: 1 mio. kr. Askerød: kr. Sydkystens Boligselskab: kr. Greve Kommune: kr. Partnerskab Til at styre Greve Nord Projektet er nedsat et partnerskab, der samtidig skal fungere som et forum, der kan udveksle erfaringer og ideer. Fra boligsiden deltager repræsentanter fra Sydkystens Boligselskab/KAB, Boligselskabet af 1961, Greve Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening/ BO-VEST. Derudover deltager Greve Kommune, Karlslunde Lokalpoliti og Hundige Storcenter i partnerskabet. Indsatser Den sociale helhedsplan for projektet indeholder fire indsatsområder. Image Der skal arbejdes med at forbedre områdets ry, således at boligafdelingernes konkurrencedygtighed på boligmarkedet forbedres. Trygge rammer Der skal skabes øget tryghed og trivsel for beboerne, bl.a. gennem mindre kriminalitet og hærværk og færre husordensbrud. Børn og unge Ansvarligheden for boligområderne skal øges blandt børn og unge, og der skal igangsættes aktiviteter på deres betingelser. Øget beskæftigelse Der skal etableres en frivillig vejledning til de beboere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Adresse Projektets sekretariat har lokaler i: Stamhuset i Askerød Digehuset 9 Tlf tænker, hvordan ord kan fordrejes, og hvordan deres udsagn er med til at give et billede af boligområdet. I Partnerskabet bag Greve Nord Projektet har der været opbakning til Bentes idé, og hun regner med, at der i løbet af foråret vil være dannet en pressegruppe. Side- Fortsættes side 8 Syd-Bo Nyt April

8 Referat fra den ordinære generalforsamling i gårdlauget "Hegnet" Generalforsamlingen fandt sted torsdag den 27. marts Formanden for gårdlauget, Jesper Vingum, Fyrrehegnet, bød velkommen til repræsentanterne fra Granhegnet, Fyrrehegnet og ejerforeningen Lindehegnet. Herefter gik man over til dagsordenen. Valg af dirigent Jesper Vingum blev valgt til dirigent. Aflæggelse af beretning for det forløbne år Jesper Vingum konstaterede bl.a., at det ikke har været et begivenhedsrigt år, men at man dog har indkøbt borde og bænke til opstilling på Grønningen, og at man nu blot afventer nedlægning af fliserne, således at bænkene og bordet kan sættes på plads. Vi har også fået tilplantet rondellerne på Grønningen bl.a. med planter, som Lindehegnet har doneret. David Olsen oplyste, at så snart vejret gør det muligt, vil flisearbejdet blive sat i gang. Forelæggelse af regnskab med revisorpåtegning til godkendelse David Olsen orienterede om regnskabet, der udviste et overskud på kr., som allerede vil blive anvendt, når det store asfaltarbejde påbegyndes. Der var ingen revisorpåtegning på regnskabet. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet. Forslag fra medlemmer Der var indkommet tre forslag, som alle blev vedtaget: Opsætning af to høm-høm kasser med poser på eller nær ved Grønningen. Opsætning af skilte med hunde skal holdes i snor. Opstilling af en grill på Grønningen. Det blev debatteret, at det er formålstjenligt, at grillen kan bruges af flere familier. Der skal undersøges diverse muligheder gerne til det kommende bestyrelsesmøde. Forelæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse David Olsen gennemgik forslaget, og forsamlingen vedtog enstemmigt budgetforslaget. Godkendelse af best yrelse Hegnets bestyrelse: - Jesper Vingum, Fyrrehegnet (formand) - Birte Lovén, Granhegnet (kassemester) - Eno Mortensen og Jette Bjerring, Lindehegnet - Steen Worm Andersen, Birkehegnet Suppleanter: - Inga Marcher, Fyrrehegnet - Jeanette Stuhr, Granhegnet - Paul Feilbo, Birkehegnet Valg af revisor Genvalg af revisor. Eventuelt Under dette punkt konstaterede man, at der var enighed om igangsætningen af det store asfaltarbejde. David Olsen vil snarest kontakte asfaltfirmaet, så arbejdet kan sættes i gang. Bestyrelsen efterlyste opsætningen af to håndboldmål på Grønningen. Det er et år siden, dette blev vedtaget. David Olsen lovede, at de vil blive sat op. Man aftalte at afholde bestyrelsesmøde torsdag den 15. maj 2008, kl , i Fyrrehegnets fælleshus. Herefter takkede formanden alle de fremmødte for en god og saglig generalforsamling. - Palle Hegelund, Hegnets referent Fortsat fra side 7 løbende skal man i området også blive bedre til at værdsætte og fortælle de positive historier. De er der jo, man de har bare en tendens til at drukne i de negative historier, siger Bente. Beboerne er jo de bedste ambassadører for deres boligområde. Hvis de omtaler det positivt, vil andre jo også have lyst til at flytte til. Medarbejdere og netværk Umiddelbart synes vi, at det lyder som en stor opgave, som projektet skal løse. Jeg skal jo heller ikke lave det hele alene, udbryder Bente. Her pr. 1. januar blev der ansat en jobguide, der skal starte en frivillig vejledning i forhold til uddannelse og arbejde. Som fortalt startede der pr. 1. marts en opsøgende medarbejder til beboerservice, og jeg håber, at vi pr. 1. maj vil få ansat en opsøgende medarbejder til børn og unge. Bente forklarer, at børne- og ungemedarbejderen vil skulle sætte aktiviteter i gang sammen med grupper af børn og unge. Bente selv vil få opgaven med at koordinere de forskellige netværk. Udover ejendomsledernes og afdelingsbestyrelsernes netværk planlægger Bente også at starte et netværk af de mennesker, der lokalt arbejder med børn og unge. Vi skal ud og have fat i institutioner, skoler, klubber, foreninger og andre, der arbejder med børn og unge. De har en masse viden om, hvad der virker, og hvad der ikke gør. De skal være med til at sætte fokus på, hvad der mangler, og formulere ideer til projekter. Bente er godt klar over, at der vil kunne blive formuleret ideer, som der ikke umiddelbart er penge til. Men så må man jo gå i gang med fundraising. Netværk er en nødvendighed, understreger Bente. Der skal løftes i flok, for at indsatsen virker. Hun fortæller, at hun godt kan mærke, at der allerede er gode traditioner for det. Den tidligere beboerrådgiver i Askerød har bl.a. været med til at træde stier, som det nuværende projekt kan vandre ad. Det er en kæmpe hjælp, udtaler Bente. I projektet har vi en følelse af, at lokalområdet er parate og villige til den indsats, der skal gøres. Da vi er på vej ud ad døren, hæver Bente sit krus og griner: Ved I, hvad det her projekt også kræver? Masser af kaffe! 8 Syd-Bo Nyt April 2008

9 Nytår i Bøgehegnet afdeling 2 Tekst og foto af Alf Winther, medlem af organisationsbestyrelsen Nytårsaften ca. kl lød der et ordentligt brag fra Bøgehegnet nr. 74. Hele indgangspartiet blev blæst i stykker af en kraftigt bombe - tagsten blev løsnet, begge sider af indgangspartiet revnede, inderste glasparti slået skævt, yderste glasparti blæst ud på græsbanen, og alle postkasserne på nær én gik i stykker. Nogle havemøbler i den ene have fløj rundt og blev ødelagt. Godt og heldigt at der ikke var mennesker i nærheden. Nytårsdag blev vores tømrer sat til at afstive og afdække, så man kunne færdes nogenlunde sikkert ud og ind af opgangen, og den værste kulde kunne holdes ude. At også to grønne papirkurve og en container til dagrenovation på området blev sprængt i stykker hører i den sammenligning til i småtings-afdelingen. Reparationsprisen i nr. 74 bliver nok i omegnen af kr., men vi har heldigvis tegnet en brandforsikring, der dækker den slags skader. Det gode danske køkken Denne gang bringer vi en opskrift fra Bogense på Krydret fynsk farsbrød med grønsagssalat Du skal bruge : 1 løg 2 spsk olivenolie 250 gram hakket oksekød 500 gram kalv- og flæskekød 50 gram rasp 1 æg 1 dl mælk 2 tsk dijonsennep 2 tsk engelsk sovs 1 bundt persille 1 pakke bacon i skiver Ovnen tændes på 180 grader. Det hakkede løg sauteres blødt i olie ca. 5 minutter. Lad det afkøle. Ælt kødet sammen med lidt salt, friskkværnet peber, rasp, æg og mælk. Derefter tilsættes det afkø- lede løg, sennep og engelsk sovs og hakket persille. Dejen formes til et brød, læg det i en lille bradepande, der er foret med bagepapir. Baconskiverne lægges over farsbrødet, og det sættes midt i ovnen i ca. 1 time, til det er gennemstegt, og overfladen er gylden. Serveres med f.eks. bagte kartofler og grønsagssalat. Grønsagssalat Der er mange, der ikke kan lide kogte grønsager, så her nøjes vi med at dyppe grønsagerne i kogende vand i 2 minutter, så de stadig er sprøde og børnevenlige. Du skal bruge ca. 700 gram grønsager f.eks. blomkål, gulerødder, peberfrugt og broccoli. Marinade: 1 dl sukker, 1 dl eddike, 1 dl vand, 10 gram frisk ingefær og 1 spiseske tomatpuré. Sukker, eddike, vand og ingefær kommes i en gryde og gives et opkog. Hældes derefter til afkøling i en skål. Grønsagerne skæres i tynde skiver eller strimler, del blomkål og broccoli i mindre buketter, blancher dem i kogende vand hver for sig. Lad dem dryppe godt af, inden de vendes i marinaden ingefæren tages væk. Lad det hele trække i en halv time, inden salaten serveres til det fynske farsbrød. Rigtig velbekomme. - PH Syd-Bo Nyt April

10 Fastelavnsarrangement Af Palle Hegelund, medlem af organisationsbestyrelsen Fotos: Jens Andresen Den årlige fastelavnsfest blev for første gang arrangeret i et samarbejde mellem de almene afdelinger Granhegnet, Birkehegnet og Fyrrehegnet og ejerforeningen Lindehegnet. Vejret var med os. Solen skinnede flot, og der var ikke meget vind til at forstyrre tøndeslagningen. Beboerne fra Lindehegnet blev godt modtaget i de almene boligers fælleshuse, hvor de nød en kop kaffe og fastelavnsbollerne sammen med børnene efter en vel overstået tøndeslagning. Arrangementet er en naturlig følge af det samarbejde, der gennem nogle år har været i gårdlauget Hegnet. Vi håber på, at dette gode samarbejde fortsætter. Gårdlaugets næste store opgave er asfaltarbejde på stamvejen og opretning af kantsten. Hegnets formand, Jesper Vingum, Fyrrehegnet, ser med stor forventning hen til arbejdets begyndelse. Her i bladet (på side 8) kan du også læse et kort referat fra gårdlaugets ordinære generalforsamling, der fandt sted den 27. marts Syd-Bo Nyt April 2008

11 Service-telefonliste Alarm 112 Lægevagten Sygehuse Køge Roskilde Politi Karlslunde Roskilde Falck, Greve Apoteker Greve, Stationsholmen 6E Hundige Glostrup, døgnåbent Bibliotek, Hundige HT Oplysning Køge DSB Oplysning Hundige Greve rådhus NESA, distr. Roskilde Dyreklinikken, Greve Taxi KAB Administrationen Opnoteringen Hjemmeside Adresseliste over formænd i Sydkystens Boligselskab Greveflex Michael Nordfjord Lundehusene 31 Klyngen Edith Gavnholt Klyngen 29 Bøgehegnet 1 Jørgen Rasmussen Bøgehegnet 171 Bøgehegnet 2 Alf Winther Bøgehegnet 46 Skriverhusene Mogens Angelsø Dønnergårds Allé 2 B Enebærhegnet Henrik Hugger Enebærhegnet 50 Snebærhegnet Jeanett Søgaard Snebærhegnet 55 Kirsebærhegnet Lis Duchnik Kirsebærhegnet 92 Heimdals Kvarter Sophus Vørsing Bøgehegnet 67 Ægirs Kvarter Jan Danielsen Ægirs Kvarter 52 Valhals Kvarter Jytte Nielsen Valhals Kvarter 44 Thors Kvarter Verner Lyngskjold Thors Kvarter 40 Granhegnet Palle Hegelund Granhegnet 89 Fyrrehegnet Jesper Vingum Fyrrehegnet 45 Birkehegnet Steen Worm Andersen Birkehegnet 30 Syd-Bo Nyt udgives af Sydkystens Boligselskab Adresse: Syd-Bo, c/o KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V Telefon: Telefax: (Forvaltningsområde B) Redaktion: Palle Hegelund (ansv.), David Olsen og Alf Winther. Redigering: Annette Sadolin. Layout: Peter M. Weidich. Forsidefoto: Jens Andresen - Bagsidefoto: Claus Magnussen - Tryk: Litotryk København A/S - Oplag: Syd-Bo Nyt deles rundt til alle beboere og ejendomskontorer. Alle er velkomne til at kopiere artikler fra dette blad, hvis der angives kilde. Fotos og illustrationer er beskyttet af normal ophavsret. Syd-Bo Nyt April

12 Ejendomsmestre i Syd-Bo Greveflex (A-ordning) Janie Nørklit Havehusene mandag - fredag kl onsdag kl Klyngen (B-ordning) Jan Stadager Klyngen mandag - fredag kl Bøgehegnet 1 (A-ordning) Skriverhusene (B-ordning) Stig Andersen Bøgehegnet mandag - fredag kl tirsdag kl Bøgehegnet 2 (A-ordning) Lars Rudkjøbing Fælleshuset, Bøgehegnet mandag - fredag kl tirsdag kl Enebærhegnet (B-ordning) Morten Kloppenborg Enebærhegnet mandag - fredag kl Snebærhegnet (B-ordning) Kirsebærhegnet (B-ordning) Kenn Søndergaard Nielsen Kirsebærhegnet mandag - fredag kl Heimdals Kvarter (A-ordning) Jens Nielsen Heimdals Kvarter mandag - fredag kl Ægirs Kvarter (A-ordning) Johnny Madsen Heimdals Kvarter mandag - fredag kl Valhals Kvarter (A-ordning) Bent Søndergaard Nielsen Valhals Kvarter mandag - fredag kl Thors Kvarter (B-ordning) Jørgen Buch Valhals Kvarter mandag - fredag kl Granhegnet (B-ordning) Fyrrehegnet (B-ordning) Birkehegnet (B-ordning) Michael Andersen Birkehegnet mandag - fredag kl

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Heidis spiselige have

Heidis spiselige have Oktober 2013 Heidis spiselige have side 4 Guld i containeren side 6 Grønne terrasser side 10 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Kursen skal sættes Målsætningssætningsprogrammet er et

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

Februar 2014. Ricardos hjem. side 7. Spar penge med LED-lys. side 5. Ny hjemmeside på vej. side 3

Februar 2014. Ricardos hjem. side 7. Spar penge med LED-lys. side 5. Ny hjemmeside på vej. side 3 Ricardos hjem side 7 Februar 2014 Spar penge med LED-lys side 5 Ny hjemmeside på vej side 3 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Det starter med dig Er sloganet for vores nye målsætningsprogram

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015 Kontant repræsentantskabsmøde - side 4 Forsvarsministeren læser også Skræppebladet - side 9 Boligsocialt arbejde skal tænkes på langt sigt - side 12 Verdens mest berejste pølsevogn - side 15 t 4 9 12 15

Læs mere

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG NYT 1 Nr. 2011 Nok se, men ikke røre SIDE 4 Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10 Fokus på vejstøj SIDE 12 INDHOLD ARTIKLER Leder........................

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB. Mølleparken fejrede 10-års jubilæum. Efterårets afdelingsmøder - se side 15

SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB. Mølleparken fejrede 10-års jubilæum. Efterårets afdelingsmøder - se side 15 J U L I 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB Mølleparken fejrede 10-års jubilæum Efterårets afdelingsmøder - se side 15 N U M M E R 6 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere