Syd Sy -Bo B - en boligorg - en boligor a g n a i n sa is t ation ion med visioner med visioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syd Sy -Bo B - en boligorg - en boligor a g n a i n sa is t ation ion med visioner med visioner"

Transkript

1 April 2008 Syd-Bo - en boligorganisation med visioner Side 4-5 Dialog og konsekvens Side 6-8

2 Syd-Bo s Vision 2015 ision 015 Af Palle Hegelund, medlem af organisationsbestyrelsen Da Sydkystens Boligselskabs bestyrelse i sidste halvdel af 90`erne afholdt en række seminarer for beboervalgte, mundede det ud i en Vision Dengang ønskede man bl.a., at Syd-Bo skulle spille en aktiv rolle i den boligpolitiske debat og skabe levende boligområder med gode og spændende fællesskaber. Sagt sådan mere overordnet så skulle alle, ifølge visionen dengang, kende deres rolle i det demokratiske system, som derfor skulle fremstå med en klar profil over for beboerne, ligesom Syd-Bo skulle være en god arbejdsplads for de ansatte med et veludviklet samarbejdsforhold mellem de beboervalgte repræsentanter og ejendomsfunktionærerne. Nu er det tid til at udvikle en ny vision for Syd-Bo Vision Vi starter debatten på ny, så Sydkystens Boligselskab atter kan fremstå både indadtil og udadtil som Et boligselskab med visioner. I fremtiden sætter vi fokus på Dialog, Kommunikation og Samarbejde. Sydkystens Boligselskab skal fortsat være et godt og spændende sted at bo. De beboervalgte repræsentanter tager et medansvar for boligorganisationens fremtid med arbejdet på Vision Bestyrelsen i Syd-Bo: Øvrig bestyrelse Formand: Sophus Vørsing Bøgehegnet 67, 1. tv. Tlf.: Næstformand: Henrik Hugger Enebærhegnet 50 Evy Beck Andersen Lundehusene 34 Helle Hansen Ægirs Kvarter 48 Palle Hegelund Granhegnet 89 Jørgen Rasmussen Bøgehegnet 171, st.tv. Alf Winther Bøgehegnet 46 2 Syd-Bo Nyt April 2008

3 Albuerum i Greveflex Renoveringen af badeværelser og facader i Greveflex bliver adskilt bl.a. for at skabe bedre plads til håndværkerne Af Annette Sadolin, kommunikationsmedarbejder De første to etaper i Greveflex har nu været igennem renoveringsmaskinen. Det har givet teknikere og entreprenører en mængde erfaringer. En af dem er, at også indenfor byggeri kan der være for mange kokke i gang på én og samme tid. Hidtil har renoveringen af badeværelser og facader været planlagt til at foregå samtidigt, men det har vist sig at give pladsproblemer for håndværkerne. Det skyldes ikke mindst, at beboerne under badeværelsesrenoveringen har en midlertidig badekabine opstillet i køkken-alrummet, og det er svært for håndværkerne at passere forbi denne med de store nye vinduespartier til facaderenoveringen. I øjeblikket er teknikerne i gang med at revidere tidsplanen således, at renoveringen af badeværelser og facader blive adskilt i de kommende etaper af renoveringen. For beboerne vil adskillelsen af badeværelses- og facaderenoveringen betyde, at håndværkerne arbejder i den enkelte bolig en smule længere end oprindelig planlagt. Den nye tidsplan forventes færdig indenfor kort tid, og de berørte beboere vil få direkte besked. Øverst: Den nye facade. Fotos: Vibeke Gravlund Midten: Et læs Azobétræ, der bruges til opbygning af den nye pergola-konstruktion, ligger klar til opsætning. Nederst: Renoveringen er i fuld gang og optager plads i gangstrøget. Syd-Bo Nyt April

4 Af Henrik Hugger, medlem af organisationsbestyrelsen Fotos: Thomas Brolyng Steen (fra markedsdage i Syd-Bo i 2005) Syd-Bo en boligorganisation med visioner Vision 2000 Æææh hvor ska vi hen, du? Hvordan sikrer vi den optimale og mest effektive kommunikation på tværs af organisationen fra de styrende organer og helt ud til den enkelte beboers postkasse? Det er nogle af de spørgsmål, som Syd-Bo s folkevalgte beboerdemokrater og ansatte beskæftiger sig med for tiden. Vi tog de første spæde skridt hen mod en effektivisering af vores indbyrdes dialog, kommunikation og samarbejde på et dagseminar tilbage i november 2007 og når dette læses, har alle Syd-Bo s afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer samt ansatte endnu en gang være samlet til seminar for at fortsætte, hvor vi slap i november og for at opdatere og kvalitetssikre vores vision. Ja, du læste rigtigt Sydkystens Boligselskab har rent faktisk en vision, vedtaget helt tilbage i september 1994, men den vender vi tilbage til lidt senere i denne artikel. Først lidt om dialog, kommunikation og samarbejde. 43 veloplagte beboerdemokrater (afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer samt ansatte) var mødt op, da Palle Hegelund, medlem af seminarudvalget, bød velkommen til Syd-Bo s seminar søndag den 18. november 2007 i Bøgehegnets Fælleshus. Vi skulle arbejde med den svære kunst at kommunikere og samarbejde, forsøge i fællesskab at skabe grundlaget for en god og sober debat på tværs af organisationen, fra administrationen og organisationsbestyrelsen via repræsentantskabet, afdelingsbestyrelserne og vores ansatte helt ud til den enkelte beboer. Vi er, blev der sagt, alle en del af et stort fællesskab med de rettigheder og pligter, der nu engang er forbundet med det at bo alment. Vi skal have det rart i hinandens selskab, og derfor må og skal vi nødvendigvis også kunne kommunikere, Det ville vi I Syd-Bo kender beboerne deres demokratiske rettigheder og værdien af at bo almennyttigt. Boligselskabet kendes naturligvis i kommunen, der opfatter det som en god samarbejdspartner, som er til stede både fysisk og i overført betydning i lokalsamfundet. Boligselskabet deltager aktivt i den lokale boligpolitiske debat og præger ofte denne. Fysisk er boligselskabet til stede gennem gode, velfungerende ejendomskontorer, der fungerer i samarbejde med KAB. Samarbejdet opleves med Syd- Bo i front og KAB i baggrunden i en harmonisk opgavedeling. Syd-Bo opfattes som værende på forkant med udviklingen. Boligselskabet varetager fortsatte byggeopgaver og er kendt for sine smukke og harmoniske bebyggelser med velholdte boliger, rimelig husleje og et godt miljø for alle befolkningsgrupper. Ikke mindst på det grønne område har selskabet markeret sig kraftigt. Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne har udviklet et godt netværk og samarbejde; der er en følelse af fællesskab om opgaverne og deres løsning. Opstår der uenighed, spilles der klart ud med holdninger. Alle kender deres roller i det demokratiske system, som derfor fremstår med en klar profil over for beboerne. Beboerarbejdet er styrket ved et godt og relevant tilbud om information til alle beboere om deres rettigheder, husorden, vedtægter osv. Det skriftlige materiale fremtræder tilgængeligt og indbydende, og de beboervalgte repræsentanter er blevet dygtige til mundtlig kommunikation. Syd-Bo er en god arbejdsplads for de ansatte med et veludviklet samarbejdsforhold mellem de beboervalgte repræsentanter og ejendomsfunktionærerne. Vi ønsker At Syd-Bo skal spille en aktiv rolle i den boligpolitiske debat. At beboerdemokratiet skal fungere, så flest muligt deltager i beslutningerne med reel kompetence. At skabe levende boligområder med gode fællesskaber. 4 Syd-Bo Nyt April 2008

5 diskutere og argumentere for vores synspunkter, men det skal gøres på en ordentlig og sober måde. I modsat fald vil en ganske lille uoverensstemmelse mellem to personer lynhurtigt kunne udvikle sig til en verbal krig, som absolut ikke tjener noget formål overhovedet. Citater fra debatten på seminaret: Dårlig kommunikation er at angribe personen og ikke sagen Vi skal lære at lytte Vi skal lære at kommunikere med alle beboere, uanset deres etniske herkomst Vi skal lære at kommunikere både mundtligt og skriftligt Syd-Bo s bestyrelse skal være mere synlig i hverdagen Vi skal snakke til og med hinanden ikke om hinanden Det var et måske anderledes og meget kort referat fra Syd- Bo s seminar i november sidste år, og nu skal vi så videre frem mod nye mål for Sydkystens Boligselskab. Det gør vi bl.a. ved at opdatere og kvalitetssikre vores vision! Tilbage i 1990 erne ønskede man bl.a., at Syd-Bo skulle spille en aktiv rolle i den boligpolitiske debat, og der skulle skabes levende boligområder med gode fællesskaber! Sagt sådan mere overordnet så skulle alle, ifølge visionen dengang, kende deres roller i det demokratiske system, som derfor skulle fremstå med en klar profil over for beboerne, ligesom Syd-Bo skulle være en god arbejdsplads for de ansatte med et veludviklet samarbejde mellem de beboervalgte repræsentanter og ejendomsfunktionærerne. Det vil vi vel stadig, eller hvad? Fortsættelse følger i næste nummer af Syd-Bo Nyt Syd-Bo Nyt April

6 Dialog og konsekvens Greve Nord Projektet er et nyt bolig-socialt projekt, der både skal være med til at mindske kriminalitet og hærværk og samtidig få fortalt de gode historier fra området Af David Olsen, driftschef Syd-Bo s afdelinger i Gudekvartererne og Klyngen er med i projektet. I november 2007 blev der ansat en leder af det sekretariat, der skal koordinere arbejdet. Hendes navn er Bente Larsen. Syd-Bo Nyt har talt med hende her godt 4 måneder, efter at hun er blevet ansat, for at høre hvordan det går. Det første indtryk Vi spørger Bente, hvordan hun først opfattede området, da hun kom hertil. Hun fortæller, at hun var ude at gå en tur i området, dagen før hun skulle til jobsamtale. Der var især to indtryk, der bed sig fast. Det første var, at boligområderne virkede meget venlige og imødekommende. Jeg er oprindeligt uddannet arkitekt, fortæller Bente. Og i sin tid på arkitektskolen brugte vi meget tid på at diskutere livet mellem husene. Altså hvordan man kunne bygge boligområder, som føltes rare for beboerne og inviterede til fællesskab. Vi diskuterede hushøjder, afstande mellem bygninger, forhaver, parkering, synsvinkler m.m. Askerød er i særdeleshed bygget efter disse principper, men Gudekvartererne og Klyngen kan også være med! Hun understreger, at hun synes, at det virker. Der er malet træ rundt omkring, der mangler vedligeholdelse, men grundlæggende er boligområderne helt fine. Det andet indtryk, som Bente husker, skete da hun på sin tur nåede Ægirs Kvarter. En kvinde trådte ud af sin bolig, gik ind i nabohaven, bankede på havedøren og råbte: Hør, er det ikke nu, at du skal til lægen? Jeg blev helt glad, husker Bente. Jeg tænkte, her i området passer de da på hinanden. Hvor dejligt! Den gode energi Nu vil vi jo gerne vide, om dette positive første indtryk stadig holder. Ja, svarer Bente uden tøven. Jeg er især imponeret over, hvordan hele området har reageret på, at Værestedet blev nedbrændt Sekretariatsleder Bente Larsen. Foto: Jørgen Fahlgren nytårsaften. Lige meget hvem jeg har talt med - beboere, beboerdemokrater, boligselskaber, kommunen og politiet - så har der været en fælles energi omkring, at nu var det nok. Nu ville man ikke finde sig i den kriminalitet og hærværk mere. Bente oplever, at der er mange gode mennesker i området, og hun tror på, at man i fællesskab vil kunne løfte området. Ansvar Vi vil selvfølgelig gerne vide, hvordan hun forestiller sig, at det kan ske. Jeg tror, at kodeordet er ansvar, svarer Bente. Vi skal arbejde med at påvirke holdninger, således at forældre tager mere ansvar over for deres børn, at børn og unge føler mere ansvar for de steder, de bor og færdes, og at alle beboere tager et større ansvar for deres boligområde. Hun forklarer, at det bl.a. skal være muligt ved at inddrage børn og unge i projekter, de selv formulerer, og ved at gå i dialog med forældre og beboere, der opfører sig uhensigtsmæssigt. Samtidig skal boligselskaberne bakke op ved, at påvist dårlig opførsel skal have konsekvenser. Det kan lyde let, siger Bente, men det er det selvfølgelig ikke, for så var det allerede sket. Det kræver en fælles indsats og samarbejde mellem kommune, boligselskaber, politi og lokalområdet. Bente oplever, at ressourcerne er der, de skal blot koordineres. Ejendomslederne er fantastiske Bente påpeger, at bl.a. ejendomslederne i området er en ressource. De er meget engagerede, de kender deres område, og de holder af deres beboere. Jeg glæder mig til at samarbejde med dem. Samarbejdet skal bl.a. ske ved, at projektet har ansat en opsøgende medarbejder til beboerservice. Han startede den 1. marts 2008, og han er allerede ude i områderne og tale med de beboere, der har svært ved at overholde husordenen samt almindelige regler for fredelig sameksistens. Samtidig håber Bente, at der vil være penge i projektet til at afholde kurser for ejendomskontorernes ansatte inden for områder, hvor de selv efterspørger viden. Afdelingsbestyrelser som drivkraft Bente understreger, at afdelingsbestyrelserne er en lige så vigtig ressource 6 Syd-Bo Nyt April 2008

7 som ejendomslederne. De har frivilligt påtaget sig det ansvar at repræsentere deres medbeboere, understreger Bente, og de har allerede der vist, at de er villige til at gøre en indsats. Jeg håber, at de også er villige til at gå forrest, når det handler om at genskabe fredelig sameksistens og et ordentligt image for området. Samtidig håber Bente, at hun også kan være med til at styrke det daglige arbejde i bestyrelserne. Hun har selv været formand for en afdelingsbestyrelse i en mindre boligafdeling, og hun ved, hvor krævende det kan være. Bente har bl.a. været beboerrådgiver i Brøndby Strand i fem år. Her tog hun initiativ til at få samlet alle formændene for afdelingsbestyrelserne til fælles månedlige møder. Bente fortæller: Da jeg startede som beboerrådgiver, talte bestyrelserne ikke sammen, og de kom relativt uforberedte til de møder, der var med kommunen. Det var ueffektivt, og det mindskede bestyrelsernes indflydelse på projekterne. Efter at bestyrelserne begyndte at mødes fast og diskutere deres holdninger til projekterne, oplevede Bente, dels at projekterne blev bedre, og at møderne med kommunen blev mere effektive og sjove, dels at bestyrelserne begyndte at erfaringsudveksle omkring deres vilkår som beboerdemokrater. Inden længe blev bestyrelserne også de udfarende i projekterne og vandt stor indflydelse. Bente håber, at succesen kan gentages i Greve Nord. Hun har således startet fællesmøder for alle afdelingsbestyrelser i området i et fælles forum. Der har været holdt to fællesmøder, og et tredje er aftalt. Fælles videoovervågning af områderne samt fælles ansvar for tryghed er blandt de emner, der er blevet diskuteret. Vi skal lære at tackle pressen Greve Nord har været i medierne med historier om skyderier, hærværk og anden kriminalitet. Bente mener ikke, at det kan undgås, at den slags rammer mediernes forsider, men hun tror på, at man kan sørge for, at historierne går mindst muligt ud over boligområdernes image. Også her har afdelingsbestyrelserne en vigtig opgave, understreger Bente. Beboere er langt mere troværdige i pressen end f.eks. kommunalpolitikere og projektmagere. Derfor har hun foreslået, at en gruppe af beboerdemokrater bliver uddannet i at tackle medierne. De skal lære, hvordan journalister Fakta om Greve Nord Projektet Afdelinger Greve Nord Projektet omfatter Syd-Bo afdelingerne Klyngen, Heimdals Kvarter, Valhals Kvarter, Ægirs Kvarter og Thors Kvarter. Derudover deltager Askerød, der er en boligafdeling under Vridsløselille Andelsboligforening. De to afdelinger i Gersagerparken har ansøgt Landsbyggefonden om også at blive en del af projektet. Der ventes et svar i løbet af foråret Periode Greve Nord Projektet løber fra november 2008 til august Økonomi Der er bevilliget 8,5 mio. kr. i alt til projektet, fordelt som følger: Landsbyggefonden: 5,55 mio. kr. Integrationsministeriet: 1 mio. kr. Askerød: kr. Sydkystens Boligselskab: kr. Greve Kommune: kr. Partnerskab Til at styre Greve Nord Projektet er nedsat et partnerskab, der samtidig skal fungere som et forum, der kan udveksle erfaringer og ideer. Fra boligsiden deltager repræsentanter fra Sydkystens Boligselskab/KAB, Boligselskabet af 1961, Greve Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening/ BO-VEST. Derudover deltager Greve Kommune, Karlslunde Lokalpoliti og Hundige Storcenter i partnerskabet. Indsatser Den sociale helhedsplan for projektet indeholder fire indsatsområder. Image Der skal arbejdes med at forbedre områdets ry, således at boligafdelingernes konkurrencedygtighed på boligmarkedet forbedres. Trygge rammer Der skal skabes øget tryghed og trivsel for beboerne, bl.a. gennem mindre kriminalitet og hærværk og færre husordensbrud. Børn og unge Ansvarligheden for boligområderne skal øges blandt børn og unge, og der skal igangsættes aktiviteter på deres betingelser. Øget beskæftigelse Der skal etableres en frivillig vejledning til de beboere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Adresse Projektets sekretariat har lokaler i: Stamhuset i Askerød Digehuset 9 Tlf tænker, hvordan ord kan fordrejes, og hvordan deres udsagn er med til at give et billede af boligområdet. I Partnerskabet bag Greve Nord Projektet har der været opbakning til Bentes idé, og hun regner med, at der i løbet af foråret vil være dannet en pressegruppe. Side- Fortsættes side 8 Syd-Bo Nyt April

8 Referat fra den ordinære generalforsamling i gårdlauget "Hegnet" Generalforsamlingen fandt sted torsdag den 27. marts Formanden for gårdlauget, Jesper Vingum, Fyrrehegnet, bød velkommen til repræsentanterne fra Granhegnet, Fyrrehegnet og ejerforeningen Lindehegnet. Herefter gik man over til dagsordenen. Valg af dirigent Jesper Vingum blev valgt til dirigent. Aflæggelse af beretning for det forløbne år Jesper Vingum konstaterede bl.a., at det ikke har været et begivenhedsrigt år, men at man dog har indkøbt borde og bænke til opstilling på Grønningen, og at man nu blot afventer nedlægning af fliserne, således at bænkene og bordet kan sættes på plads. Vi har også fået tilplantet rondellerne på Grønningen bl.a. med planter, som Lindehegnet har doneret. David Olsen oplyste, at så snart vejret gør det muligt, vil flisearbejdet blive sat i gang. Forelæggelse af regnskab med revisorpåtegning til godkendelse David Olsen orienterede om regnskabet, der udviste et overskud på kr., som allerede vil blive anvendt, når det store asfaltarbejde påbegyndes. Der var ingen revisorpåtegning på regnskabet. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet. Forslag fra medlemmer Der var indkommet tre forslag, som alle blev vedtaget: Opsætning af to høm-høm kasser med poser på eller nær ved Grønningen. Opsætning af skilte med hunde skal holdes i snor. Opstilling af en grill på Grønningen. Det blev debatteret, at det er formålstjenligt, at grillen kan bruges af flere familier. Der skal undersøges diverse muligheder gerne til det kommende bestyrelsesmøde. Forelæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse David Olsen gennemgik forslaget, og forsamlingen vedtog enstemmigt budgetforslaget. Godkendelse af best yrelse Hegnets bestyrelse: - Jesper Vingum, Fyrrehegnet (formand) - Birte Lovén, Granhegnet (kassemester) - Eno Mortensen og Jette Bjerring, Lindehegnet - Steen Worm Andersen, Birkehegnet Suppleanter: - Inga Marcher, Fyrrehegnet - Jeanette Stuhr, Granhegnet - Paul Feilbo, Birkehegnet Valg af revisor Genvalg af revisor. Eventuelt Under dette punkt konstaterede man, at der var enighed om igangsætningen af det store asfaltarbejde. David Olsen vil snarest kontakte asfaltfirmaet, så arbejdet kan sættes i gang. Bestyrelsen efterlyste opsætningen af to håndboldmål på Grønningen. Det er et år siden, dette blev vedtaget. David Olsen lovede, at de vil blive sat op. Man aftalte at afholde bestyrelsesmøde torsdag den 15. maj 2008, kl , i Fyrrehegnets fælleshus. Herefter takkede formanden alle de fremmødte for en god og saglig generalforsamling. - Palle Hegelund, Hegnets referent Fortsat fra side 7 løbende skal man i området også blive bedre til at værdsætte og fortælle de positive historier. De er der jo, man de har bare en tendens til at drukne i de negative historier, siger Bente. Beboerne er jo de bedste ambassadører for deres boligområde. Hvis de omtaler det positivt, vil andre jo også have lyst til at flytte til. Medarbejdere og netværk Umiddelbart synes vi, at det lyder som en stor opgave, som projektet skal løse. Jeg skal jo heller ikke lave det hele alene, udbryder Bente. Her pr. 1. januar blev der ansat en jobguide, der skal starte en frivillig vejledning i forhold til uddannelse og arbejde. Som fortalt startede der pr. 1. marts en opsøgende medarbejder til beboerservice, og jeg håber, at vi pr. 1. maj vil få ansat en opsøgende medarbejder til børn og unge. Bente forklarer, at børne- og ungemedarbejderen vil skulle sætte aktiviteter i gang sammen med grupper af børn og unge. Bente selv vil få opgaven med at koordinere de forskellige netværk. Udover ejendomsledernes og afdelingsbestyrelsernes netværk planlægger Bente også at starte et netværk af de mennesker, der lokalt arbejder med børn og unge. Vi skal ud og have fat i institutioner, skoler, klubber, foreninger og andre, der arbejder med børn og unge. De har en masse viden om, hvad der virker, og hvad der ikke gør. De skal være med til at sætte fokus på, hvad der mangler, og formulere ideer til projekter. Bente er godt klar over, at der vil kunne blive formuleret ideer, som der ikke umiddelbart er penge til. Men så må man jo gå i gang med fundraising. Netværk er en nødvendighed, understreger Bente. Der skal løftes i flok, for at indsatsen virker. Hun fortæller, at hun godt kan mærke, at der allerede er gode traditioner for det. Den tidligere beboerrådgiver i Askerød har bl.a. været med til at træde stier, som det nuværende projekt kan vandre ad. Det er en kæmpe hjælp, udtaler Bente. I projektet har vi en følelse af, at lokalområdet er parate og villige til den indsats, der skal gøres. Da vi er på vej ud ad døren, hæver Bente sit krus og griner: Ved I, hvad det her projekt også kræver? Masser af kaffe! 8 Syd-Bo Nyt April 2008

9 Nytår i Bøgehegnet afdeling 2 Tekst og foto af Alf Winther, medlem af organisationsbestyrelsen Nytårsaften ca. kl lød der et ordentligt brag fra Bøgehegnet nr. 74. Hele indgangspartiet blev blæst i stykker af en kraftigt bombe - tagsten blev løsnet, begge sider af indgangspartiet revnede, inderste glasparti slået skævt, yderste glasparti blæst ud på græsbanen, og alle postkasserne på nær én gik i stykker. Nogle havemøbler i den ene have fløj rundt og blev ødelagt. Godt og heldigt at der ikke var mennesker i nærheden. Nytårsdag blev vores tømrer sat til at afstive og afdække, så man kunne færdes nogenlunde sikkert ud og ind af opgangen, og den værste kulde kunne holdes ude. At også to grønne papirkurve og en container til dagrenovation på området blev sprængt i stykker hører i den sammenligning til i småtings-afdelingen. Reparationsprisen i nr. 74 bliver nok i omegnen af kr., men vi har heldigvis tegnet en brandforsikring, der dækker den slags skader. Det gode danske køkken Denne gang bringer vi en opskrift fra Bogense på Krydret fynsk farsbrød med grønsagssalat Du skal bruge : 1 løg 2 spsk olivenolie 250 gram hakket oksekød 500 gram kalv- og flæskekød 50 gram rasp 1 æg 1 dl mælk 2 tsk dijonsennep 2 tsk engelsk sovs 1 bundt persille 1 pakke bacon i skiver Ovnen tændes på 180 grader. Det hakkede løg sauteres blødt i olie ca. 5 minutter. Lad det afkøle. Ælt kødet sammen med lidt salt, friskkværnet peber, rasp, æg og mælk. Derefter tilsættes det afkø- lede løg, sennep og engelsk sovs og hakket persille. Dejen formes til et brød, læg det i en lille bradepande, der er foret med bagepapir. Baconskiverne lægges over farsbrødet, og det sættes midt i ovnen i ca. 1 time, til det er gennemstegt, og overfladen er gylden. Serveres med f.eks. bagte kartofler og grønsagssalat. Grønsagssalat Der er mange, der ikke kan lide kogte grønsager, så her nøjes vi med at dyppe grønsagerne i kogende vand i 2 minutter, så de stadig er sprøde og børnevenlige. Du skal bruge ca. 700 gram grønsager f.eks. blomkål, gulerødder, peberfrugt og broccoli. Marinade: 1 dl sukker, 1 dl eddike, 1 dl vand, 10 gram frisk ingefær og 1 spiseske tomatpuré. Sukker, eddike, vand og ingefær kommes i en gryde og gives et opkog. Hældes derefter til afkøling i en skål. Grønsagerne skæres i tynde skiver eller strimler, del blomkål og broccoli i mindre buketter, blancher dem i kogende vand hver for sig. Lad dem dryppe godt af, inden de vendes i marinaden ingefæren tages væk. Lad det hele trække i en halv time, inden salaten serveres til det fynske farsbrød. Rigtig velbekomme. - PH Syd-Bo Nyt April

10 Fastelavnsarrangement Af Palle Hegelund, medlem af organisationsbestyrelsen Fotos: Jens Andresen Den årlige fastelavnsfest blev for første gang arrangeret i et samarbejde mellem de almene afdelinger Granhegnet, Birkehegnet og Fyrrehegnet og ejerforeningen Lindehegnet. Vejret var med os. Solen skinnede flot, og der var ikke meget vind til at forstyrre tøndeslagningen. Beboerne fra Lindehegnet blev godt modtaget i de almene boligers fælleshuse, hvor de nød en kop kaffe og fastelavnsbollerne sammen med børnene efter en vel overstået tøndeslagning. Arrangementet er en naturlig følge af det samarbejde, der gennem nogle år har været i gårdlauget Hegnet. Vi håber på, at dette gode samarbejde fortsætter. Gårdlaugets næste store opgave er asfaltarbejde på stamvejen og opretning af kantsten. Hegnets formand, Jesper Vingum, Fyrrehegnet, ser med stor forventning hen til arbejdets begyndelse. Her i bladet (på side 8) kan du også læse et kort referat fra gårdlaugets ordinære generalforsamling, der fandt sted den 27. marts Syd-Bo Nyt April 2008

11 Service-telefonliste Alarm 112 Lægevagten Sygehuse Køge Roskilde Politi Karlslunde Roskilde Falck, Greve Apoteker Greve, Stationsholmen 6E Hundige Glostrup, døgnåbent Bibliotek, Hundige HT Oplysning Køge DSB Oplysning Hundige Greve rådhus NESA, distr. Roskilde Dyreklinikken, Greve Taxi KAB Administrationen Opnoteringen Hjemmeside Adresseliste over formænd i Sydkystens Boligselskab Greveflex Michael Nordfjord Lundehusene 31 Klyngen Edith Gavnholt Klyngen 29 Bøgehegnet 1 Jørgen Rasmussen Bøgehegnet 171 Bøgehegnet 2 Alf Winther Bøgehegnet 46 Skriverhusene Mogens Angelsø Dønnergårds Allé 2 B Enebærhegnet Henrik Hugger Enebærhegnet 50 Snebærhegnet Jeanett Søgaard Snebærhegnet 55 Kirsebærhegnet Lis Duchnik Kirsebærhegnet 92 Heimdals Kvarter Sophus Vørsing Bøgehegnet 67 Ægirs Kvarter Jan Danielsen Ægirs Kvarter 52 Valhals Kvarter Jytte Nielsen Valhals Kvarter 44 Thors Kvarter Verner Lyngskjold Thors Kvarter 40 Granhegnet Palle Hegelund Granhegnet 89 Fyrrehegnet Jesper Vingum Fyrrehegnet 45 Birkehegnet Steen Worm Andersen Birkehegnet 30 Syd-Bo Nyt udgives af Sydkystens Boligselskab Adresse: Syd-Bo, c/o KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V Telefon: Telefax: (Forvaltningsområde B) Redaktion: Palle Hegelund (ansv.), David Olsen og Alf Winther. Redigering: Annette Sadolin. Layout: Peter M. Weidich. Forsidefoto: Jens Andresen - Bagsidefoto: Claus Magnussen - Tryk: Litotryk København A/S - Oplag: Syd-Bo Nyt deles rundt til alle beboere og ejendomskontorer. Alle er velkomne til at kopiere artikler fra dette blad, hvis der angives kilde. Fotos og illustrationer er beskyttet af normal ophavsret. Syd-Bo Nyt April

12 Ejendomsmestre i Syd-Bo Greveflex (A-ordning) Janie Nørklit Havehusene mandag - fredag kl onsdag kl Klyngen (B-ordning) Jan Stadager Klyngen mandag - fredag kl Bøgehegnet 1 (A-ordning) Skriverhusene (B-ordning) Stig Andersen Bøgehegnet mandag - fredag kl tirsdag kl Bøgehegnet 2 (A-ordning) Lars Rudkjøbing Fælleshuset, Bøgehegnet mandag - fredag kl tirsdag kl Enebærhegnet (B-ordning) Morten Kloppenborg Enebærhegnet mandag - fredag kl Snebærhegnet (B-ordning) Kirsebærhegnet (B-ordning) Kenn Søndergaard Nielsen Kirsebærhegnet mandag - fredag kl Heimdals Kvarter (A-ordning) Jens Nielsen Heimdals Kvarter mandag - fredag kl Ægirs Kvarter (A-ordning) Johnny Madsen Heimdals Kvarter mandag - fredag kl Valhals Kvarter (A-ordning) Bent Søndergaard Nielsen Valhals Kvarter mandag - fredag kl Thors Kvarter (B-ordning) Jørgen Buch Valhals Kvarter mandag - fredag kl Granhegnet (B-ordning) Fyrrehegnet (B-ordning) Birkehegnet (B-ordning) Michael Andersen Birkehegnet mandag - fredag kl

Januar 2010. SYD BO udvider med ny afdeling i Køge. Side 4-5. Øjeblikke fra Greve Nord Projektet. Side 8-9

Januar 2010. SYD BO udvider med ny afdeling i Køge. Side 4-5. Øjeblikke fra Greve Nord Projektet. Side 8-9 Januar 2010 SYD BO udvider med ny afdeling i Køge Side 4-5 Øjeblikke fra Greve Nord Projektet Side 8-9 Vi kan være stolte af at være danskere! Af organisationsbestyrelsesmedlem Palle Hegelund Boligselskabernes

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

AFTENSMADSFORSLAG fase 1

AFTENSMADSFORSLAG fase 1 AFTENSMADSFORSLAG fase 1 På de næste sider finder du forslag til hvad du kan spise til aftensmad. Spiser du mad på farten, så hent inspiration fra madforslagene til hvordan du kan bede restauranten sammensætte

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere