Programmering af CS1700-Proxlæser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering af CS1700-Proxlæser"

Transkript

1 Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere områder. Lysdioderne kan programmeres så de følger modulets udgang, og systemets til- eller frakoblingsstatus. En optisk sabotagekontakt kan aktiveres som tilvalg. Proxlæser CS1700 kan kun anvendes sammen med centralerne: CS375, CS575 og CS875. Berøringsfri læser Til- frakobling af anlægget Styring af adgang med tidsskema Op til 15 læsere (Dog ikke CS275) Valg indgange / udgange 2 programmerbare lysdioder Kort kan tilknyttes en bruger Kun Mastekode kan indlæse og fjerne kort/proxbrik Når du vælger at tilslutte en eller flere proxlæsere til centralen skal disse indlæses i både centralen og betjeningspanelet. Betjeningspanelet skal have indlæst modulerne, for at vise menu strukturen, for modulet. Og centralen skal have modulet indlæst for at kunne håndtere kommandoer fra modulet. Derefter skal det nye modul fabriksindstilles. Følgende Proxbrikker kan bruges: ATS1471, ATS1473, ATS1477 Følgende SmartCard (kort) kan bruges:, ATS1472, ATS1475, ATS1476 Format for Proxprikker & SmartCard er higtag II For yderligere information se Tilslutning af udvidelsesmoduler Derudover skal en proxlæser opsættes som Programmering af brugerkort. ( Menu ). Kun denne læser anvendes efterfølgende til at indlæse brikker og kort. Programmering af CS1700-Proxlæser Side 1 af 14

2 Du indlæser læseren ved at gøre følgende: 1. Forbind elektrisk proxlæseren til systemet. Indlæsning af CS1700-Proxlæser 1. Tryk OK/Menu og tast teknikerkode 1278 Menu 1 Menuvalg Tast kode eller 2. Nu er du i Teknikermenuen. Hold et kort/brik mod læseren for at indlæse modulet. 3. En adresse tildeles læseren og den bipper et vist antal gange for at indikere hvilken adresse som modulet har fået tildelt. 4. Tryk OK Menu 1.1 Opdat. moduler +opdat. moduler 5. Tryk OK Opdat. moduler Opdaterer Centralen går ud på bussen og læser de nye proxlæsere som er tilsluttet og tildeler en adresse. 9. Afslut programmeringen med No # # OK Opdat. moduler Afslut med OK Programmering af CS1700-Proxlæser Side 2 af 14

3 Fabriksindstilling Efter indlæsning skal alle proxlæserne fabriksindstilles. Menuen er nu tilgængelig i Teknikermenuen. Gør følgende for at fabriksindstille modulet. 1. Tryk OK/Menu og tast teknikerkode Tryk til CS1700 Proxlæsere 3. Tryk OK og til Fabriksindstilling 4. Tryk OK Menu 1 Menu 12 Menu 12.1 Menu Menuvalg Tast kode eller Teknikermenu +CS1700 Proxlæs> CS1700 Proxlæser +Prox læser 113 Prox læser 113 Fabriksindstilling 5. Tryk OK Fabriksindstilling. Nej 6. Tryk til Ja Fabriksindstilling. Ja 7. Tryk OK Menu Prox læser 113 Fabriksindstilling 8. Tryk NO og til næste proxlæser som skal fabriksindstilles og fortsæt fra punkt 4. Menu 12.2 CS1700 Proxlæs> Proxlæsere 114 Nu er proxlæserne indlæste og fabriksindstillet, og nu kan modulerne programmeres. 9. Afslut programmeringen med No # # OK CS1700 Prox læser Afslut med OK Adresser for proxlæseren CS1700 Antal pip Adresser Antal pip Adresser Antal pip Adresser * Når proxlæseren er fabriksindstillet, og der er indlæst kort/brikker, vil modulet virke på følgende måde; Når en zone er aktiv vil den grønne LED slukke, og indikerer hermed at systemet ikke umiddelbart kan tilkobles. Blinker den grønne LED indikeres det at systemet kan tilkobles med aktive zoner. Når et kort holdes op foran læseren indtil læseren giver et enkelt beep vil udgangen blive aktiveret i 10 sekunder, og den grønne LED slukker i samme periode. Når et kort holdes op foran læseren i mere end 1 sekund vil systemet tilkoble anlægget. Den røde LED vil indikere at systemet er tilkoblet i hele perioden. Når anlægget er tilkoblet og et kort holdes op foran læseren i mere end 1 sekund vil systemet frakoble, og den røde LED vil slukke. Programmering af CS1700-Proxlæser Side 3 af 14

4 Opsætning af proxlæser til indlæsning af brik/kort Inden en brik/kort kan lægges ind skal en proxlæser programmeres til Programmering af brugerkort (Prog kortlæsere - menu ). Vælg en proxlæser som sidder nær et betjeningspanel. Når en brik/kort skal lægges ind, gøre dette via Master brugermenuen på betjeningspanelet. Når alle brik/kort er indlæst vil Proxlæseren overføre information til alle andre proxlæsere i systemet indenfor sekunder. I følgende eksempel aktiveres proxlæser 113 som programmeringslæser. 1. Tryk OK/Menu og tast teknikerkode Tryk til CS1700 Proxlæsere 3. Tryk OK og til Prox læser Tryk OK og til Funktionsvalg vises 5. Tryk OK og Prog kortlæsere vises 6. Tryk OK og til Aktiveret Menu 1 Menu 12 Menu 12.1 Menu Menu Menu Menuvalg Tast kode eller Teknikermenu +CS1700 Prox læs> CS1700 Prox læser +Prox læser 113 Prox læser 113 +Funktionsvalg Funktionsvalg Prog kortlæsere > Prog kortlæsere Aktiveret 7. Tryk OK og Programmering brugerkort vises Stjerne viser at funktionen er valgt. Menu Prog kortlæsere *Aktiveret > 8. Afslut programmeringen med No # # OK Prox læser 113 Afslut med OK Nu er læseren klar til indlæse nye kort. HUSK: at dette foregår via Masterkode menuen. For yderligere oplysninger se venligst CS5500 brugermanual Programmering af CS1700-Proxlæser Side 4 af 14

5 Indlæsning af én proxbrik eller kort 1. Tryk OK/Menu og tast Masterkoden 1122 Menu 1 Menuvalg Tast kode eller 2. Tryk til CS1700 Prox læsere Brugermenu +Til/frakobling 3. Tryk OK Brugermenu +CS1700 Prox læser 4. Tryk OK CS1700 Prox læser Tilføj 1 kort 5. Indtast det brugernummer brik/kort skal have. F.eks vil brugernummer 1 svare til koden på plads 1 = Bemærk at proxlæser blinker med den grønne LED indtil brik/kort er holdt op foran læser og indlæst. Indtast bruger > 1 6. Afslut programmeringen med No # # OK Brugermenu Afslut med OK Efter indlæsning af brik/kort i læseren, vil den efter ca. 40 sekunder kopiere data, til alle de andre læsere på centralen. HUSK: For at Kommandoerne Slet en bruger - Aktivér et kort og Deaktivér et kort skal kunne virke, holdes et vilkårligt kort op foran læseren efter man f. eks har slettet en bruger. Indlæsning af flere proxbrikker eller kort 1. Tryk OK/Menu og tast Masterkoden 1122 Menu 1 Menuvalg Tast kode eller 2. Tryk til CS1700 Prox læsere Brugermenu +Til/frakobling 3. Tryk OK Brugermenu +CS1700 Prox læser 4. Tryk OK CS1700 Prox læser Tilføj 1 kort 4. Tryk og OK CS1700 Prox læser Tilføj flere kort 5. Indtast det første brugernummer brik/kort skal have. F.eks brugernummer 33 og tryk OK. Bemærk at proxlæser blinker med den grønne LED. Nu holdes flere kort op foran læseren og de vil nu blive lagt ind på pladserne fra 33 og frem. Den grønne LED slukker automatisk 30 sekunder efter sidste kort er indlæst.. Indtast bruger > Afslut programmeringen med No # # OK Brugermenu Afslut med OK Efter indlæsning af brik/kort i læseren, vil den efter ca. 40 sekunder kopiere data, til alle de andre læsere på centralen. Programmering af CS1700-Proxlæser Side 5 af 14

6 Programmering af CS1700-Proxlæser Proxlæserne kan programmeres til udføre tre forskellige kommandoer, afhængig hvordan man holder brik/kort op foran læseren. Enkelt læsning (1 beep) der holdes et brik/kort hen mod prox-læseren én gang. Dobbelt læsning (2 beep) der holdes et brik/kort hen mod prox-læseren to gange inden for det tidsrum, der er indstillet under Menu Dobb. Læsn. Holdetid = 1 sekund Hold kort (3 beep) der holdes et brik/kort hen mod prox-læseren i længere tid end det tidsrum, der er indstillet under Menu Dobb. Læsn. Holdetid = 1 sekund Hver af de tre funktioner kan aktivere en bestemt kommando. I følgende eksempel vil centralen lave en Fuld tilkobling når et kort holdes op foran læseren (Hold kort (3 beep)). Den grønne LED vil indikere om systemet er klar til at kunne lave en tilkobling. Den røde LED vil lyse i 5 sekunder og vise at systemet tilkobler. Systemet frakobles ved holde et kort op foran læseren 1 gang. (Enkelt læsning (1 beep) ) Den røde LED lyser ikke ved frakobling. 1. Tryk OK/Menu og tast teknikerkode Tryk til CS1700 Proxlæsere 3. Tryk OK og til Prox læser Tryk OK og Læsnings valg vises 5. Tryk OK og Enkelt læsning (1Beep) vises 6. Tryk OK og til Frakoble vises 7. Tryk OK og til Ja vises Menu 1 Menu 12 Menu 12.1 Menu Menu Menu Menu Menuvalg Tast kode eller Teknikermenu +CS1700 Prox læs> CS1700 Proxlæser +Prox læser 113 Prox læser 113 +Læsnings valg Læsnings valg +Enkelt læsning> Enkelt læsning Frakoble Frakoble Ja 8. Tryk OK Stjerne viser at funktionen er valgt Menu Enkelt læsning *Frakoble Programmering af CS1700-Proxlæser Side 6 af 14

7 9. Tryk til Aktiver relæ vises Stjerne viser at funktionen er valgt Menu Enkelt læsning *Aktiver relæ 10. Tryk OK og til Nej vises 11. Tryk OK Menu Menu Aktiver relæ Nej Enkelt læsning Aktiver relæ 12. Tryk NO og til Dobbelt læsning (2 beep) vises Tryk OK Menu Læsnings valg +Dobbelt læsn> 13. Tryk OK 14. Tryk til nej vises og tryk OK 15. Tryk NO og til Hold kort vises 16. Tryk OK og til Send kodefunktion vises 17. Tryk til nej vises og tryk OK 18. Tryk OK og til Fuld tilkobling vises 19. Tryk OK og til Ja vises Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Dobbelt læsning *Send kodefunktion Dobbelt læsning Send kodefunktion Læsnings valg +Hold kort Hold kort *Send kode funktion Hold kort Send kodefunktion Hold kort Fuld tilkobling Fuld tilkobling Ja 20. Tryk OK Stjerne viser at funktionen er valgt Menu Hold kort *Fuld tilkobling 21. Tryk til Aktiver relæ vises 22. Tryk OK og til ja vises Menu Menu Hold kort Aktiver relæ Aktiver relæ ja 23. Tryk OK Stjerne viser at funktionen er valgt Menu Hold kort *Aktiver relæ Programmering af CS1700-Proxlæser Side 7 af 14

8 Programmering af rød & grøn LED 24. Tryk NO 2 gange og til LED 1 (Grøn) vises Menu Prox læser LED 1 (Grøn) 25. Tryk OK og *Klar status vises Stjerne viser at funktionen er valgt Menu LED 1 (Grøn) *Klar status 26. Tryk til Relæ status vises 27. Tryk OK og til Nej vises 28. Tryk OK 29. Tryk NO og til LED 2 (Rød) vises Menu Menu Menu Menu LED 1 (Grøn) *Relæ status Relæ status Nej LED 1 (Grøn) Relæ status Prox læser 113 +LED 2 (Rød) 30. Tryk OK Tilkoblingsstatus vises Stjerne viser at funktionen er valgt Menu LED 2 (Rød) *Tilkoblet tilstand> 31. Tryk OK og til Nej vises 32. Tryk OK 33. Tryk Relæ status vises 34. Tryk OK og til Ja vises Menu Menu Menu Menu Tilkoblet tilstand Nej LED 2 (Rød) Tilkoblet tilstand> LED 2 (Rød) Relæ status> Relæ status Ja 35. Tryk OK Stjerne viser at funktionen er valgt Menu LED 2 (Rød) *Relæ status Programmering af CS1700-Proxlæser Side 8 af 14

9 Programmering af udgangstid på CS1700-udgangen 36. NO og til Diverse vises 37. Tryk OK og til Relæ Aktiv tid vises Menu Menu Prox læser 113 +Diverse Diverse Relæ Aktiv tid 38. Tryk OK og tryk 5 5x100 ms, aktiver udgang i 5 sekunder Menu Aktiv relætid 5 x 100 ms Programmering af område for proxlæseren 39. Tryk OK og til Område vises 40. Tryk OK tildelte områder vises 41. Tryk 0 for at slette alle og tryk 1 for Område Tryk OK Menu Menu Menu Menu Diverse Område Område Område Diverse Område 43. Afslut programmeringen med No # # OK Prox læser 113 Afslut med OK Programmering af CS1700-Proxlæser Side 9 af 14

10 CS1700-Menu struktur Programmering af CS1700-Proxlæser Side 10 af 14

11 Tilslutning af CS1700-prox-læseren Proxlæseren CS1700 er helstøbt og kan monteres udendørs. 1. Skru skruerne i hullerne på proxlæseren. Sæt den e.v.t fast ved døren. 2. Sæt dækslet på proxlæseren. Kabelforbindelse: Ledning Grøn (data) Sort (minus) Rød (+12V) Hvid (kontakt) Blå (udgang) Beskrivelse Tilsluttes centralens DATA-terminal. Denne ledning er datasignaleringsterminalen til alle enheder på bussen. Tilsluttes centralens COM-terminal. Denne ledning forsyner CS1700-proxlæseren med 0 VDC Tilsluttes centralens AUX-terminal. Dette er en tilbagemeldingsindgang. For at anvende denne funktion skal du forbinde den normalt åbne tilbagemeldingskontakt mellem denne terminal og COM. Hvis denne funktion ikke anvendes, er det ikke nødvendigt at tilslutte denne ledning. Her kan evt. tilsluttes et UD- tryk til manuel aktivering af modulets transistor-udgang Dette er en valgfri transistor-udgang. For at anvende denne funktion skal du forbinde et relæs spolekontakter mellem denne terminal og AUX-terminal. Husk altid at beskytte terminalen med en spærrediode. Programmering af CS1700-Proxlæser Side 11 af 14

12 Programmering via UDx75 software Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu En menu funktion, som definerer de funktioner, der aktiveres af Enkelt læsning, Dobbelt læsning og Hold kort En menu funktion, der aktiverer funktionen til afsendelse af kode for den valgte prox-læser funktion. Disse funktioner er Enkelt læsning, Dobbelt læsning og Hold kort. Denne funktion sender den samme kommando til centralen ved hjælp af brik/kortet, som den et betjeningspanel ville sende, hvis der blev indtastet en gyldig kode. Hvis systemet for eksempel er tilkoblet, frakobles det af den valgte funktion. En menu funktion, som aktiverer funktionen til fuld tilkobling for den valgte prox-læser-handling. Disse funktioner er Enkelt læsning, Dobbelt læsning og Hold kort. En menu funktion, som aktiverer deltilkoblingsfunktionen for den valgte prox-læser-handling. Disse funktioner er Enkelt læsning, Dobbelt læsning og Hold kort. En menu funktion, der aktiverer frakoblingsfunktionen for den valgte prox-læser-handling. Disse funktioner er Enkelt læsning, Dobbelt læsning og Hold kort. En menu funktion, der aktiverer prox-læserens indbyggede relæ (Transistorudgang) En menu funktion, som specificerer, hvor lang tid brik/kortet skal holdes hen mod prox-læseren for at aktivere funktionerne. En prox-læser kan programmeres til at aktivere forskellige funktioner, afhængigt af, om kortet holdes hen mod den én gang eller to gange inden for dette tidsrum eller kontinuerligt inden for dette tidsrum. En menu funktion, som indstiller, hvor lang tid relæet er aktiveret, når der holdes en brik/kort ind mod prox-læseren. Programmering af CS1700-Proxlæser Side 12 af 14

13 Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu En menu funktion, der gør det muligt at programmere brugerkort. Her skiftes mellem Standard (1, 2, 3 beep) eller legacy mode En menu funktion, som indeholder de funktioner, der får LED 1 til at lyse grønt. En menu funktion, som får LED 1 (grøn) til at lyse, når systemet er klar til tilkobling. En menu funktion, som får den valgte LED til at lyse, når enhedens relæ aktiveres. En menu funktion, som får den valgte LED (grøn/rød) til at lyse ved den omvendte funktion. En menu funktion, som indeholder de funktioner, der får LED 2 til at lyse rødt. En menu funktion, som får LED 2 (rød) til at lyse, når systemet tilkobles. En menu funktion, som får den valgte LED til at lyse, når enhedens relæ aktiveres. En menu funktion, som får den valgte LED (grøn/rød) til at lyse ved den omvendte funktion. Programmering af CS1700-Proxlæser Side 13 af 14

14 Menu Menu Menu Menu Menu Menu En menu funktion, der aktiverer den valgte prox-læser mellem fra- og tilkoblingstiden. I dette tidsrum kan læserens systemet til- og frakobles ved hjælp af et kort. Disse tidspunkter indstilles ved hjælp af en timer for hvert tidsskema der aktiverer prox-læserens indbyggede relæ (Transistorudgang) En menu funktion, der aktiverer den valgte prox-læser efter tilkoblingstidspunktet og før frakoblingstidspunktet. I disse tidsrum kan systemet til- og frakobles ved hjælp af et kort. Disse tidspunkter indstilles ved hjælp af en timer. En menu funktion, hvor det er muligt at vælge det tidsskema, den valgte prox-læser anvender. Der kan benyttes op til otte tidsskemaer samtidig sideløbende med hinanden. Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu En menu funktion, som kombineret med Udg. tidsskema valg ( Menu ) vælger de tidsskemaer, der påvirker prox-læseren. En menu funktion, hvor det er muligt at indstille det tidspunkt, i henhold til det valgte tidsskema. En menu funktion, hvor det er muligt at indstille det tidspunkt, i henhold til det valgte tidsskema. En menu funktion, hvor det er muligt at angive fridage. Der kan angives op til otte fridage pr. måned. F.eks hvis 1.dag er sat til 20 er d. 20 januar sat til en fridag. Hvis ikke aktiv på fridage (menu ) er aktiveret, er ingen tidsskemaer aktive på disse datoer. Du har mulighed for at redigere dine proxbrik/kort således at f. eks sletning eller deaktivering kan foretages via UDX softwaren. Programmering af CS1700-Proxlæser Side 14 af 14

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 applikationseksempel Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

CT 2000. Installationsmanual TOP BORELÆRE CT 2000 BUND KABEL

CT 2000. Installationsmanual TOP BORELÆRE CT 2000 BUND KABEL TOP Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Ø, mm CT BORELÆRE CT CT Ø, x mm Installationsmanual Nye funktioner: KABEL Ø, mm Plug

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang Mail.

Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang Mail. SSI 2400 Serie Adgangskontrol system Manual AR-321H AR-721H AR-725H SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70253010 - Mail. ssi@svane-el.dk Generelle Informationer Hold SSI

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING

CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING Ref OP-0012-A April 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. ÅBNING AF LÅSEN......3 1.1 Åbning ved brug af brugerkode eller masterkode... 3 1.2 Åbning ved brug

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Kom godt igang CS7002 GSM/GPRS modulversion 4.4 CS7002 GSM/GPRS modulet kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS, det kan også fungere som backup for centralens analoge

Læs mere

Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING

Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING Brugermanual Varenr. 107015 Sådan virker Duplex 988 Funktionsoversigt Ver. 1.08 Brugermanual, Duplex 988, Side 2 Ægte trådløs overvågning mange anvendelsesmuligheder Duplex

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox Ø5,5 mm bor Mur Plug Ø2,9 x 25 mm TOP Ø5,5 mm BORELÆRE MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Installationsmanual

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Kodetastatur CT2000. Art. Nr.: 460001, 460005 (sort) Art. Nr.: 460007, 460014 (hvid) Installationsmanual

Kodetastatur CT2000. Art. Nr.: 460001, 460005 (sort) Art. Nr.: 460007, 460014 (hvid) Installationsmanual secure open Kodetastatur CT Art. Nr.:, (sort) Art. Nr.:, (hvid) Installationsmanual CT_installation_DANmar Conlan ApS Speditørvej A DK- Aalborg Tel: + Fax: + www.conlan.dk info@conlan.dk Indhold. Generelt.

Læs mere