Introduktionshæfte For nyansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionshæfte For nyansatte"

Transkript

1 Introduktionshæfte For nyansatte Regionshospitalet Randers HR

2 Introduktion til Regionshospitalet Randers Indhold Velkommen til din nye arbejdsplads Side 4 Akuthospital med ambitioner Side 5 Målt som Danmarks største akuthospital på grænsen mellem midt og nord Side 6 Organisationsdiagram Randers Side 7 Strategiplan Side 8 Dine første dage på hospitalet Side 8 Introduktionsdage Id-kort/nøglekort Nøgler Uniform/påklædning Garderobe Parkering Busser Kantine Vær særligt opmærksom på Side 10 Tavshedspligt Rygning Fravær Sygdom Tilskadekomst under arbejdet Hvis det brænder Beredskab Hjertestop Hygiejne Arbejdstidsplan Sikkerhed Brug af Internet, mail og kalender Mobiltelefoner Hvad du ellers bør vide Side 13 Personalepolitik Værdier Kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel Servicegrundlag MED-systemet Løn og lønseddel 2

3 For nyansatte Navn og adresseændring Telefonbetjening Omhu med materialer Tabte eller fundne sager Postomdeling Adgang til hospitalets PC'er Skift af adgangskode Dokumenter e-dok Support Sådan får du informationer Side 16 Region Midtjyllands hjemmeside/intranet Regionshospitalet Randers hjemmeside/intranet Nyt fra Hospitalsledelsen Personaleblad Tilbud til medarbejdere på Regionshospitalet Side 16 Kiosken Sund Take-Away Sportsklubben AHA (Aktive Hospitals Ansatte) Kunstforening Skærmbriller Hospitalsmuseum Ferieboligudlejning Region Midtjyllands bruttolønsordning Fitnessaftaler Boliger til ansatte E-tidsskrifter og faglige websites Psykologhjælp 3

4 Introduktion til Regionshospitalet Randers Velkommen til din nye arbejdsplads Du og dine kolleger er hospitalets vigtigste ressource, for engagerede, kompetente og glade medarbejdere er grundlaget for tilfredse patienter og pårørende. Det ligger os meget på sinde at skabe rammerne for en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og med faglig udvikling for den enkelte medarbejder. Men ingenting kommer af sig selv. Tag derfor aktiv del i din arbejdsplads, hvor du med initiativer og gode ideer er med til at præge din og kollegernes arbejdsdag til gavn for arbejdsfællesskabet samt behandlingen og plejen af patienterne. Det er en fælles opgave mellem ledelsen, dine kolleger og dig selv, at du bliver glad for dit nye job. Velkommen til Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus. Venlig hilsen Hospitalsledelsen Thomas Pazyj Hospitalsdirektør Marianne Jensen Sygeplejefaglig direktør Lone Winther Jensen Lægefaglig direktør Tlf Tlf Tlf

5 For nyansatte Akuthospital med ambitioner På Regionshospitalet Randers arbejder 1700 medarbejdere hver dag på at tilbyde patienter den bedste behandling og service. Og de gør det godt! I 2012 blev hospitalet akkrediteret i Den Danske Kvalitetsmodel uden bemærkninger, og i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelsen er over 90 % af patienterne meget tilfredse eller tilfredse med det samlede behandlingsforløb. Med omkring 15 afdelinger og over 20 lægefaglige specialer bliver du en del af et attraktivt fagligt fællesskab på det hospital i landet, der modtager flest akutte patienter i forhold til det samlede antal indlæggelser. Hospitalet behandler årligt akutte patienter, og kommer hvert år på hospitalets skadestue og i akutklinikken i Grenaa Sundhedshus. Hertil kommer omkring ambulante besøg om året. Og for hver enkelt patient arbejder vi målrettet på at sikre et effektivt behandlingsforløb med høj sikkerhed og patienttilfredshed. Som led i det arbejde udvider vi hospitalet med en topmoderne akutmodtagelse, hvor alle akutte patienter skal modtages, læs mere på Samtidig lægger vi vægt på at være helt i front med den elektroniske patientjournal og drage maksimal nytte af moderne sundheds-it. Forskningsaktivitet er et væsentligt fokusområde for Regionshospitalet Randers, da det både styrker det faglige miljø og understøtter kvaliteten i behandlingen. Derfor arbejder vi på, med forskningschefen som omdrejningspunkt, at fremme forskningen på hospitalet yderligere. Vi udbygger forskningsmiljøet, og det skal være attraktivt for både erfarne forskere og nybegyndere at arbejde på Regionshospitalet Randers. Regionshospitalet Randers er et hospital i udvikling både som arbejdsplads og behandlingssted. Forandringer er derfor en del af hverdagen, og vel er der travlt, men det er en fagligt udfordrende arbejdsplads, hvor vi har et godt og sikkert arbejdsmiljø præget af dialog, åbenhed og respekt. 5

6 Introduktion til Regionshospitalet Randers Målt som Danmarks største Akuthospital på grænsen mellem midt og nord Regionshospitalet Randers er ifølge Finans-, Indenrigs og Sundhedsministeriets opgørelser Danmarks største akuthospital målt på akutte patienter i forhold til indlæggelser i alt. udnyttelse af personaleressourcerne. I bund og grund handler det om at sikre effektve behandlingsforløb med høj patientsikkerhed. En sådan vision kræver, at der i de kommende år gennemføres en række større anlægsprojekter. Regionshospitalet Randers vil med den fælles akutafdeling skabe et fremtidssikret akuthospital, der i Det er udvalgt som et af Region Midtjyllands akutho- bygninger og arbejdets organisering fokuserer på spitaler og vil skabe fremtidens akuthospital, der i høj faglig kvalitet, gennemtænkt logistik og en optibygninger i arbejdets organisering fokuserer på høj mal udnyttelse af personalets ressourcer. faglig kvalitet, gennemtænkt logistisk og en optimal 6

7 For nyansatte 7

8 Introduktion til Regionshospitalet Randers Strategiplan Regionshospitalet Randers har en vision om at være et af de mest attraktive regionshospitaler for patienter, borgere og medarbejdere. Med den vision for øje er strategien for perioden at have fokus på de indre linjer. Målsætningen er derfor at konsolidere hospitalet, og i kraft af den organisatoriske styrke at udvikle behandlinger og patientforløb af høj kvalitet. Der er udvalgt fire hovedspor, der skal medvirke til, at vi når målsætningen: Vi vil skabe det mest velfungerende akuthospital i Region Midtjylland, hvor vi har en stærk tværfaglig fælles akutmodtagelse med optimale patientforløb i nye fysiske rammer. Vi vil udvikle individuelle og veltilrettelagte elektive behandlings- og kræftscreeningsforløb, hvor vi er i front både fagligt og i tilrettelæggelsen af forløbene, så vi er en stærk samarbejdspartner for kommuner, praksis, universitetshospitalet og regionshospitaler. Vi vil fremme forskning og innovation for at udvikle kvaliteten i behandlinger og patientforløb. Vi vil fastholde og udvikle et attraktivt lærings- og arbejdsmiljø. Læse mere om strategiplanen her. Dine første dage som ansat ved Regionshospitalet Randers Sammen med dit ansættelsesbrev får du et oplysningsskema, som vi beder dig udfylde og sende til HR. Eventuelt anciennitetskort sendes sammen med eller medbringes den første dag, du møder. Din løn bliver sammensat efter de oplysninger vi får fra dig og indsættes på din nemkonto i dit pengeinstitut. Introduktionsdage Inden du tiltræder, bliver du inviteret til den fælles introduktion; som regel de første hverdage i måneden. Her bliver du orienteret om Regionshospitalet Randers. Du får også undervisning i teoretisk/praktisk brandslukning, hjertestopundervisning samt, hvis det er relevant for dig, undervisning i hospitalets Elektroniske Patient Journal (EPJ). Introduktionsdagene er obligatoriske med mindre at du har været ansat inden for de seneste 12 måneder. Din afdeling er orienteret om at du skal deltage. Herefter fortsætter den faglige introduktion på din afdeling. ID-kort/nøglekort En af de første dage skal du fotograferes til dit ID-kort. Fotograferingen foregår i Serviceafdelingen ved indgang 23 hver mandag fra klokken til 09.30, samt den første hverdag i hver måned fra i forbindelse med den fælles introduktion. Medbring en udfyldt blanket (som er sendt til dig med intromaterialet) og HUSK din leders underskrift. Sidst på eftermiddagen samme dag kan du hente dit ID-kort/nøglekort i Informationen. IDkort/nøglekortet fungerer som nøgle til nogle af indgangene samt til omklædningsrummene og hospitalets motionsklub, hvis du er medlem. Dit ID-kort/nøglekort er personligt og du skal derfor vælge en 4 cifret kode til dit ID-kort/nøglekort. 8

9 For nyansatte Nøgler Du kan få udleveret og aflevere nøgler i Informationen i forhallen ved indgang 1. Det gælder både aflevering og udlevering af nøgler i forbindelse med nyansættelser, fratrædelser eller afdelingsskift. Nøglerne kan hentes og afleveres på følgende tidspunkter: Hverdage , og Weekend Uniform/påklædning Uniformer tilhører hospitalet og må ikke tages med hjem. Du tager en ren uniform på ved arbejdstids begyndelse og ved arbejdstids ophør lægges den brugte i snavsetøjsposen. På din afdeling kan du få mere at vide om, hvad der gælder netop for dig. Garderobe Som afslutning på første introduktionsdag kan du få anvist et garderobeskab, hvis du ønsker det. I rummene med garderobeskabe er der tillige brusere, der kan benyttes af personalet. Parkeringslicensen er gyldig i områder forbeholdt personaleparkering og i det nye parkeringsanlæg ved Kirketerpsvej. Studerende og medarbejdere tilknyttet hospitalet i kort tid kan købe licens på særlige vilkår. Har du spørgsmål vedrørende køb af P-licens kan du kontakte Serviceafdelingen på tlf Sådan bestiller du en parkeringslicens For at købe en parkeringslicens skal du sende en mail til og i emnefeltet skrive Regionshospitalet Randers - medarbejder. I mailen skal du oplyse: Navn, adresse, telefonnummer, og lønnummer. Q-park sender herefter en kontrakt til nærmere udfyldelse. Ønsker du at opsige din aftale om parkeringslicens, er opsigelsesvarselet løbende måned plus 30 dage. Parkeringslicensen fornyes automatisk med mindre du opsiger aftalen. Du skal selv sørge for at navn og tjenestenummer står på skabet og forsyne det med en hængelås. Du bør ikke efterlade personlige ejendele i omklædningsrummene, eller værdigenstande i garderobeskabet. Der forefindes taskeskabe på de fleste afdelinger, hvor du kan opbevare disse. Ved fratræden eller længerevarende orlov skal du tømme skabet og fjerne navn og lås, samt give besked til Serviceafdelingen. Parkering Køb af parkeringslicens Som medarbejder kan du købe en parkeringslicens som månedsabonnement til 200 kr. per måned eller et årsabonnement til kr. årligt. P-licens som bruttolønsordning er også en mulighed, se mere her. Busser Bybus nr. 6 og 12 har stoppested på henholdsvis Skovlyvej og Østervangsvej. Rutebilerne nr. 230, 235 og 237 har stoppested på Østervangsvej og X-bus nr. 918 stopper ligeledes på Østervangsvej. I forhallen og ved skadestuen hænger der infoskærme med oversigt over busafgange fra hospitalet. Kantine Kantinen er åben for både ansatte, patienter og pårørende. Du finder kantinen på plan 2 for enden af kunstgangen. Der er åbent til morgen, frokost og aftensmad. 9

10 Introduktion til Regionshospitalet Randers Åbningstiderne er: Hverdage Weekend På helligdage kan der være ændrede åbningstider. Kantinen modtager både kontant betaling og dankort på beløbet. Uden for kantinens åbningstider kan du benytte dig af automater, der er opstillet på plan 2 ved venteområdet overfor hovedindgangen. Der er begrænset sortiment. Vær særligt opmærksom på Tavshedspligt Når du er ansat på Regionshospitalet Randers, har du tavshedspligt om alle forhold, du får kendskab til i forbindelse med patienters indlæggelse, sygdom og behandling samt alle andre personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten gælder både på hospitalets område og udenfor. Tænk på det ved samtale i bus, tog og alle andre steder. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. Du skal være opmærksom på, at du ikke må skaffe dig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførslen af dit arbejde. Sanktionen herfor kan være afskedigelse eller bortvisning. Rygning Hospitalets rygepolitik følger Region Midtjyllands og lovgivningens skærpede linie omkring røgfri arbejdspladser. Såvel rygning som passiv rygning er sundhedsskadeligt og generende for mange mennesker. Derfor er Regionshospitalet Randers røgfrit for alle der opholder sig på hospitalets matrikel. Det betyder, at patienter og pårørende henvises til, at rygning kun er tilladt på hospitalets matrikel, i de anviste områder. Personalet er ikke forpligtet til at ledsage patienter til en rygepavilion. Det er personalets ansvar at støtte op om politikken og alle har i henhold til personalepolitikkens værdigrundlag et ansvar for at rygeforbuddet efterleves af såvel patienter, pårørende som personale. Der henvises i øvrigt til et kommunalt rygestoptilbud og til sundhedsstyrelsens stoplinie. Det endelige ansvar for efterlevelse af rygeforbuddet ligger hos afdelingsledelsen og overtrædelse behandles efter de regler, der gælder for ansættelsesforholdet i øvrigt. Gentagne overtrædelser kan medføre afskedigelse. Elektroniske cigaretter er ligeledes omfattet af rygeforbuddet pga. signalværdien og den usikkerhed der er omkring de helbredsmæssige konsekvenser af at indånde den damp e-cigaretter udsender til omgivelserne. Se flere informationer på intranettet under personaleforhold eller på e-dok under rygepolitik Fravær Regionshospitalet Randers har en meget velfungerende fraværspolitik, hvis hovedoverskrift er: Det er OK at være syg Det er OK at ledelsen forholder sig til det. Det er vores mål at sikre et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og arbejdsglæde er nøgleord. Et godt arbejdsmiljø er fundamentet for at undgå arbejdsrelateret fravær. 10

11 For nyansatte Det er vores mål, at syge medarbejdere og ledere ikke fastholdes i et fravær, men hjælpes tilbage på arbejdspladsen ved en aktiv indsats fra ledelsen, kolleger og den syge selv. Arbejdet med nedbringelse af fraværet skal foregå i åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere og retningslinierne skal være bekendt for alle. Du kan finde politik og retningslinjer i e-dok via link på intranettets forside. Sygdom Du skal sygemelde dig til din leder i henhold til arbejdspladsens regler for anmeldelse af sygdom. Hvis du bliver syg i arbejdstiden, skal du informere din leder om dette, inden du går hjem fra arbejde. Hvis du har sygemeldt dig, har du ikke pligt til løbende at sygemelde sig. Den enkelte afdeling har egne retningslinjer for anmeldelse af sygdom, spørg i afdelingen, hvis du er i tvivl. Hvis man som medarbejder ikke sygemelder sig på den 1. sygedag, er der tale om ulovlig udeblivelse. Ulovlig udeblivelse kan medføre løntræk. Hvis udeblivelsen kan karakteriseres som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, kan der ske bortvisning. Tilskadekomst under arbejdet Kommer du til skade på hospitalet selvom det ikke medfører fravær skal du underrette din afdelingsleder og den daglige arbejdsmiljøleder, så det evt. kan blive indberettet til arbejdstilsyn, arbejdsmiljøudvalg og ulykkesforsikring. Hvis det brænder Vær meget omhyggelig når du arbejder med brandfarlige væsker, bruger åben ild eller arbejder med og ved elektriske installationer på hospitalet. Det er din pligt at sætte dig ind i hospitalets brandinstruktion og lære at betjene det slukningsudstyr, der findes, hvor du arbejder - så du hurtigt kan hjælpe. I tilfælde af brand på afdelingen, skal du gøre følgende: 1. Alarmér 2. Bring patienterne i sikkerhed 3. Luk døre og vinduer til det brændende rum 4. Forsøg at slukke branden, hvis det er sikkert og forsvarligt 5. Bevar overblikket Brandvæsnet er hurtigt fremme. Afdelingslederne skal sørge for, at brandtrappen og adgangen til den altid er fri. Afdelingslederne skal også sørge for, at samtlige ansatte på afdelingen ved, hvor brandmateriellet er, hvordan det betjenes, og at alle kender indholdet af brandinstruksen. Du vil i forbindelse med den centrale introduktion få undervisning i praktisk brandslukning. Alle ansatte skal en gang årligt gennemgå brandinstrukserne via e-learningsprogrammet "Brandskolen". Hjertestopalarm Hvis en person er bevidstløs (reagerer ikke på stimuli) samt ingen eller agonal (gispende) vejrtrækning Ved hjertestopopkald oplys: hjertestop afdeling stue anden præcis lokalisation voksen eller barn (gerne alder ved barn) 11

12 Introduktion til Regionshospitalet Randers Datasikkerhed Sikkerhed og beskyttelse af data er højt prioriteret i Region Midtjylland. På intranettet kan du finde information om IT-sikkerhed, herunder sikker , brug af USB-nøgler mv. Beredskab Beredskabsplanen for Regionshospitalet Randers findes på intranettet. I en katastrofesituation, som f.eks. En togulykke, kemiulykke, brand med mange tilskadekomne eller lignende, er det alfa og omega, at kommunikationen og information fungerer. Det er overordentligt vigtigt, at alle ansatte sætter sig ind i katastrofeplanen og dermed kender hver enkeltes rolle, hvis en katastrofe skulle ske. Hygiejne Infektionsfaren for patienter og personale kræver omfattende hygiejniske forholdsregler på hospitalet. Personalets personlige hygiejne er meget vigtig. Personalet må, som udgangspunkt, ikke bære ringe, smykker, armbåndsure og lignende, da disse ting kan være en alvorlig smittekilde. Nærmere informationer herom på introduktionsdagene. Arbejdstidsplan På din afdeling findes en arbejdstidsplan, hvor din arbejdstid og fridag skal registreres ugevis. Du har et medansvar for at kontrollere, om du er korrekt påført, da dine normtimer og særydelser beregnes ud fra planen. Brug af hospitalets IT-systemer, herunder Internettet, bliver overvåget og logget. Disse logs vil blive undersøgt i forbindelse med mistanke om overskridelse af reglerne, samt i tilfælde af at brugen af Internettet forstyrrer driften på hospitalets IT-systemer. Misbrug af IT-systemer og adgangen til Internettet kan medføre ansættelsesmæssige konsekvenser, så som advarsel eller afsked. Læs mere om hospitalets politik for internet og sociale medier på intranettet. Brug af Internet, Mail og Kalender I postsystemet (Outlook) findes en opdateret adresseliste på alle, der har en adresse. Du vil blive tildelt en adresse ved ansættelse. Regionen bruger Microsoft Outlook som post- og kalendersystem. Som udgangspunkt skal alle kalendere være åbne det vil sige at man kan se aftaler i kalenderen. Privat brug af Internet og mail kan finde sted i rimeligt omfang, når det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt. Det er en betingelse for medarbejderens brug af e-post, at Region Midtjylland ikke forbindes med ulovlige handlinger eller uetiske standarder i forhold til indholdet af e-post og vedhæftede filer. Ingen medarbejder må afsende eller videresende e-post, hvis indholdet er ulovligt, pornografisk, politisk, ekstremistisk, diskriminerende eller på anden måde kan virke anstødeligt. Tilsvarende må medarbejderen ikke via Regionens netværk benytte internetadgangen til besøg på hjemmesider, hvis indhold er af ovennævnte karakter. 12

13 For nyansatte Mobiltelefoner Private mobiltelefoner må gerne medbringes, men må kun bruges i ekstraordinære tilfælde og med omtanke i arbejdstiden. Nogle afdelinger er mobilfri. Hvad du ellers bør vide som ansat Personalepolitik og værdier Det er et af hospitalets overordnede personalepolitiske mål at være en god arbejdsplads både i de nuværende ansattes og i mulige ansøgers øjne. Værdier Personalepolitikken i Region Midtjylland og på Regionshospitalet Randers er baseret på følgende 3 værdibegreber: Dialog Dygtighed Dristighed Vi arbejder med kompetenceprofiler, hvor du bliver målt på 5 forskellige kompetencer: - Basiskompetencer - Faglige kompetencer - Organisatoriske kompetencer - Sociale kompetencer - Kritisk kompetence Vurderingen af kompetence indplacering sker ved den årlige MUS-samtale. Vi forventer, at alle vores ansatte er kompetente til at møde de faglige og personlige udfordringer. Ansvaret for dette påhviler både din leder og dig selv. Den Danske Kvalitetsmodel DDKM er et fælles kvalitetsudviklings og akkrediteringssystem for hele det danske sundhedsvæsen. DDKM fokuserer på patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, imellem institutioner og internt i institutionerne. De enkelte afdelinger arbejder lokalt med, hvad det præcist betyder i deres afdeling. Kompetenceudvikling Vi er et hospital der tænker meget på kompetencer i en bred betydning. Kompetencer handler således ikke alene om uddannelse, men mere om måden, hvorpå du udfører dit arbejde og anvender dine kvalifikationer. Vi prioriterer kompetenceudvikling både i forbindelse med det daglige arbejde og via planlagte uddannelsesaktiviteter. Vi ønsker at været et godt uddannelsessted med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. DDKM skal være med til at fremme det gode patientforløb. Modellen skal medvirke til at sikre forbedringer af den kliniske, faglige og organisatoriske kvalitet. Desuden understøtter modellen synliggørelse af kvaliteten af Sundhedsvæsenets ydelser. Modellen udvikles gradvist over en årrække og er obligatorisk. Den er grundlaget for hospitalets kvalitetssikring og udvikling indenfor det kliniske, faglige og organisatoriske område. 13

14 Introduktion til Regionshospitalet Randers Alle afdelinger har en kvalitetskoordinator, der, i samarbejde med afdelingens kvalitetsudvalg, sørger for at afdelingen lever op til standarder beskrevet i Den Danske Kvalitetsmodel. Servicegrundlag Udover vores værdier arbejder vi også efter nogle retningslinier for god service. Vi prioriterer god service over for vores patienter og de pårørende. God service er så at sige indpakning af behandlingsforløbet, der skal få dem til at føle sig trygge og i gode hænder. Men god service er ikke bare god service over for patienterne og de pårørende. Det er også en respektfuld adfærd og en imødekommende omgangstone over for de ansatte på hospitalet. Vi har derfor lavet et servicegrundlag, der betyder, at MED-systemet Hospitalets HovedMedUdvalg (HMU) Regionshospitalet Randers anvender MEDsystemet hvor arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold behandles i et énstrenget system. På hospitalet har vi valgt at arbejde med en énstrenget struktur. Det betyder, at HMU også er det øverste organ i forhold til drøftelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsspørgsmål. Ved at benytte MED, som et samlet forum for medarbejderindflydelse, sikkerhed og arbejdsmiljø sikres det, at der kommer en naturlig sammenhæng og dialog om de emner, der tilsammen har indflydelse på den enkeltes arbejdssituation. Desuden styrkes arbejdet med arbejdsmiljøet, da det er højt prioriteret konstant at efterleve arbejdsmiljølovens bestemmelser som minimumsstandarder. Informationen skal ske på et så tidligt tidspunkt som muligt, så der bliver bedre muligheder for en grundig drøftelse og således, at medarbejderrepræsentanternes beslutninger. Der skal ske en koordinering mellem Regionens MED-udvalg, Hoved MED-udvalg og lokal MED-udvalg, så informationer og informationsveje mellem udvalgene er tydelige og tilgængelige. Hospitalets HMU består af 9 ledelsesrepræsentanter og 12 medarbejderrepræsentanter. Du kan finde referater fra HMU-møderne på hospitalets hjemmeside. I hver afdeling er det et lokalt MED-udvalg (LMU). LMU behandler alle sager der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på afdelingen. Hvis du ikke ved den lokale introduktion i afdelingen får oplyst hvem der er din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, så husk at spørge om det. 14

15 For nyansatte Løn og lønseddel Din lønseddel bliver sendt til din elektroniske postkasse på / og din løn bliver indsat på din Nem-konto. Husk at tjekke din lønseddel og rette henvendelse til HR, hvis der er noget du mener ikke er korrekt. Navne- og adresseændring Hospitalet er tilsluttet folkeregistret og får automatisk besked om evt. nyt navn og ny adresse. Telefonbetjening På Intranettet er der en lokal telefonbog for Regionshospitalet Randers med samtlige lokalnumre, numre til andre hospitaler samt øvrige offentlige instanser. Omhu med materialer Det er vores fælles ejendele, du har med at gøre under dit arbejde på hospitalet. Fråds derfor ikke med materialerne. Vi går ud fra, at du behandler tingene på samme måde, som du ønsker dine egne ting behandlet. Skulle der alligevel ske uheld, og noget går i stykker, bør du straks give din afdelingsleder besked. Tabte eller fundne sager Hvis du taber eller finder noget, skal du henvende dig i informationen. Postomdeling Posten hentes og bringes rundt i faste ruter mellem afdelingerne og matrikler en eller flere gange dagligt. Spørg dine kolleger, hvor du finder den nærmeste kasse til intern postomdeling. Adgang til hospitalets PC ere Du får adgang til PC, IT-systemer, EPJ, Intranet mv. ved at logge på med det 6-cifrede brugernavn (Regions-ID) og adgangskode du får udleveret den første dag. Skift af adgangskode Første gang du logger på bliver du bedt om at skifte adgangskode. Adgangskodens opbygning følger disse regler: - skal være mindst 8 karakterer - skal indeholde mindst 1 stort bogstav - skal indeholde mindst 1 lille bogstav - skal indeholde mindst 1 tal Undgå at bruge elementer af dit eget navn eller brugernavn i din nye adgangskode. Hvis du hedder Elisabeth, så må eksempelvis lis eller bet ikke indgå i din adgangskode, da adgangskoden kan blive afvist som følge heraf. Undgå specialtegn osv. Dokumenter Nogle af de IT-systemer du bruger/kommer til at bruge gemmer oplysninger/tekst/dokumenter i systemet, mens andre er således indrettet, at man kan gemme dem på et drev. Når man arbejder med dokumenter, så gælder følgende retningslinjer: Du skal Gemme/lagre dine arbejdsdokumenter og andre data på regionens fælles drev (vdrev/p-drev mv.), hvor der er backup og andre sikkerhedsforanstaltninger Du må opbevare personfølsomme data i filer og sikre s i op til 30 dage, hvis det indgår som led i behandlingen af en sag. Husk at slette efter 30 dage! Du må ikke gemme dokumenter og personfølsomme oplysninger permanent på dit C-drev, USB-nøgler eller lignende, da der ikke tages backup og ikke er sikkerhed på drevet. 15

16 Introduktion til Regionshospitalet Randers e-dok I e-dok finder du de politiker, retningslinjer og instrukser der gælder både for din afdeling og hele hospitalet. Du kommer ind i e-dok via link på intranettets forside. Support Der er en fælles regional servicedesk. Ved problemer eller fejl, kan man henvende sig til servicedesken enten via telefon ( ) eller ved oprettelse af en sag i servicedesksystemet. Der findes link til servicedesken på hospitalets intranet. Sådan får du informationer Det forventes at du jævnligt opsøger intranettet for vigtige informationer. Det er op til dig at læse relevant tilgængeligt materiale. Det er vigtigt, at du holder dig ajour med viden om, hvad der foregår på din arbejdsplads. Regionshospitalet Randers hjemmeside/intranet På Regionshospitalet Randers hjemmeside og intranet kan du finde oplysninger om, hvad der sker på din arbejdsplads samt en lang række informationer og retningslinier, der gælder her. Har du ikke selv adgang til en PC er, kan du henvende dig til din afdelingsledelse, som vil være dig behjælpelig. Region Midtjyllands hjemmeside/intranet På Region Midtjyllands hjemmeside og intranet kan du finde oplysninger om, hvad der sker på Regionens arbejdspladser og en lang række overordnede informationer. Nyt fra hospitalsledelsen Én gang om måneden udsender hospitalsledelsen et nyhedsbrev via mail, som du efterfølgende kan finde på intranettet. Personaleblad Magasinet MIDT udkommer flere gange om året. Det er personalebladet til alle ansatte i Region Midtjylland. Hvis du har en god historie fra din dagligdag, som du gerne vil dele med dine kolleger i Regionen, kan du kontakte Kommunikationsenheden på hospitalet, som vil sørge for det praktiske. Medarbejdertilbud Kiosken Du kan finde hospitalskiosken ved indgang 1 i forhallen. Kiosken sælger et bredt sortiment af forskellige varer. Med jævne mellemrum har kiosken særlige tilbud på eksempelvis frugt. Åbningstider i kiosken: Mandag - fredag kl Lørdag, søndag og helligdage kl Sund Take-Away 16

17 For nyansatte Kantinen tilbyder alle ansatte mulighed for at købe frisklavet mad med hjem til dig og din familie. Maden er frisklavet fra bunden af gode og sunde og fortrinsvis økologiske råvarer og lige klar til at varme. Læs nærmere på intranettet under personaletilbud<take Away. Maden kan hentes i kantinen mellem kl og Der er mulighed for at købe pålæg i kantinen. Sportsklubben AHA (Aktive Hospitals Ansatte) Et tilbud til alle hospitalsansatte. I træningslokalerne er der nyt fitnessudstyr! Du kan benytte løbebånd, crosstrainere, motionscykler, frivægte og maskiner til styrketræning. Meld dig ind: Det koster kun 125 kr. om måneden at være medlem og så er alt inklusiv. Der er også mulighed for at tilmelde sin ægtefælle. Så koster det kun 200 kr. for begge. Der er holdtræning i spinning og overkropstræning. Som medlem kan du løbende få lagt et træningsprogram af de fitnessinstruktører, der er tilknyttet centret. Oplysninger om kontaktperson og instruktør samt informationer fra sportsklubben bliver lagt på intranettet personaletilbud/sportsklubben+aha Skærmbriller Som ansat har du mulighed for at få støtte til indkøb af skærmbriller, hvis du i forbindelse med dit arbejde har behov for det. Hospitalspræst Joan Møller Molbo Træffetid: Tirsdag, onsdag og torsdag Telefon: Sygehusmuseum Randers sygehusmuseum er et lokalt museum, der viser udviklingen af diagnoser og behandling på Randers sygehusene frem til i dag. Museet rummer en omfattende samling af gamle instrumenter, apparatur, maskiner, fotos osv. Og der kan vises korte DVD-film om nye operationsmetoder mv. Sygehusmuseets åbningstider: 1. og 2. tirsdag i hver måned fra kl til Der er fri entré. Gruppebesøg uden for åbningstiderne bestilles via informationen, tlf Kunstforening Foreningens formål er at fremme interessen for kunst blandt ansatte ved Regionshospitalet Randers ved - at arrangere udstillinger på hospitalet i Randers - at arrangere besøg på udstillinger og museer - at erhverve kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne Ferieboligudlejning Som ansat i Region Midtjylland har du adgang til at leje sommerhuse i ind- og udland via Feriefonden. Læs mere om ordningen og se et katalog over sommerhusene på Region Midtjyllands hjemmeside. Ansøgningsskema kan du finde på 17

18 Introduktion til Regionshospitalet Randers Region Midtjyllands bruttolønsordning De fleste ansatte i Region Midtjylland har mulighed for at vælge bruttolønsfinansierede personalegoder mod at blive trukket i løn før skat. Der er valgrunder en gang om året. Tilbuddene omfatter indtil videre: Aviser Bus- og togkort (erhvervskort) Bredbånd/fiberbredbånd Bredbåndstelefoni Parkeringskort På Region Midtjyllands hjemmeside kan du finde informationer om bruttolønsfinansierede personalegoder. Fitnessaftaler Region Midtjylland har lavet firmaaftale med de fleste fitnesskæder i Regionen. Kæderne tilbyder forskellige rabatter til medarbejdere, som er ansatte ved Region Midtjylland. Der er en del penge at spare i forhold til normalpriser. e-tidsskrifter og faglige websites Som ansat på hospitalet har du adgang til mere end 3000 elektroniske tidsskrifter i fuldtekst på Deffnet. Derudover har hospitalet adgang til UPTODATE, der formidler evidenbaseret klinisk information inden for en lang række specialer. Hvis du har spørgsmål til tidsskriftssøgning eller anden litteratursøgning, kan du henvende dig til Fagbiblioteket, der leverer biblioteksydelser til Regionshospitalet Randers. Fagbiblioteket for Regionshospitalet Randers kan kontaktes på Psykologhjælp I tilfælde af, at en medarbejder eller leder har brug for psykologhjælp, så har Region Midtjylland et åbent tilbud om psykologhjælp. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid. I tilfælde af brug for akut psykologhjælp, kan man, efter aftale med din afdelingsledelse, kontakte Dansk Krisekorps, som tager sig af akutte krisepsykologiske opgaver. Læs mere på intranettet under personaletilbud>fitnessaftaler. Yderligere oplysninger om ordningen kan findes på intranettet: Boliger til ansatte Regionshospitalet Randers er i besiddelse af et antal læge/sygeplejeboliger, som de ansatte på Hospitalet har mulighed for at leje. Boligerne er beliggende på Østervangsvej tæt ved Hospitalet. Ansøgningsskema til ansøgning af lejlighed sendes til Teknisk afdeling. Personaleforhold>arbejdsmiljø>psykisk arbejdsmiljø>psykologhjælp Ansøgningsskema kan findes på intranettet under Personaletilbud>Boliger til ansatte. 18

19 For nyansatte 19

20 Marts 2015 HR Regionshospitalet Randers Skovlyvej Randers NØ

Introduktionshæfte For nyansatte

Introduktionshæfte For nyansatte Introduktionshæfte For nyansatte Regionshospitalet Randers HR Introduktion til Regionshospitalet Randers Indhold Velkommen til din nye arbejdsplads Side 4 Akuthospital med ambitioner Side 5 Målt som Danmarks

Læs mere

Introduktionshæfte For nyansatte

Introduktionshæfte For nyansatte Introduktionshæfte For nyansatte Regionshospitalet Randers Introduktion til Regionshospitalet Randers Indhold Velkommen til din nye arbejdsplads Side 4 Akuthospital med ambitioner Side 5 Målt som Danmarks

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke IT-sikkerhed i Køge Kommune Indhold Din pc 4 Adgangskode 5 Virus 6 Sikkerhedskopiering 7 Medarbejder signatur 7 E-mail og sikkerhed 8 Internettet 9 Dine bærbare enheder 10 Mere om følsomme data 11 Denne

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 2. Husorden for

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 2. Husorden for Husorden for 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål, målgruppe, definition af begreber, kontaktpersoner, ansvar, Husråd Affald 4 Akutte problemer 4 Beredskab 4 Brandsikring 4 Driftsforstyrrelser 6 Flugtvej

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA)

Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA) Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA) Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk Afdeling Velkommen til Intensiv Terapiafsnit (ITA). I denne pjece vil du finde praktiske oplysninger,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Velkommen til Neonatalafsnittet

Velkommen til Neonatalafsnittet Velkommen til Neonatalafsnittet Regionshospitalet Randers Børneafdelingen 2 Velkommen til Neonatalafsnittet Vi ønsker jer tillykke med jeres barn, og håber I vil få et godt og positivt ophold her hos os.

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. Mission, vision og strategi

Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. Mission, vision og strategi Sundhedsfaglig strategi Vækststrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag Mission, vision og strategi Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSAGERSKOLEN KORT ORIENTERING TIL NYE MEDARBEJDERE OM STENSAGERSKOLEN SOM ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN TIL STENSAGERSKOLEN KORT ORIENTERING TIL NYE MEDARBEJDERE OM STENSAGERSKOLEN SOM ARBEJDSPLADS VELKOMMEN TIL STENSAGERSKOLEN KORT ORIENTERING TIL NYE MEDARBEJDERE OM STENSAGERSKOLEN SOM ARBEJDSPLADS gå til www.stensagerskolen.dk og Personaleintra for yderligere informationer 16. december 2010 STENSAGERVEJ

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Julebrev til Ledsageordningens brugere

Julebrev til Ledsageordningens brugere Julebrev til Ledsageordningens brugere Ledsageordningen 2006 Ledsageordningen Sonnesgade 9 8000 Århus C. Tlf.nr. 87 30 40 30 E-mail:ledsageordning@fa.aarhus.dk Telefontræffetider Mandag til onsdag kl.

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

VELKOMMEN. Til Sengeafsnit M3. Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3

VELKOMMEN. Til Sengeafsnit M3. Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3 VELKOMMEN Til Sengeafsnit M3 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3 Om afsnittet Afsnittet varetager diagnosticering, udredning og behandling af: Patienter med organiske psykiske

Læs mere

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Kære medarbejder! Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Her kan du læse om Lind Pleje- og Aktivitetscenters værdier og om praktiske informationer, som du får brug for i din ansættelse.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Er du nyansat eller studerende? Velkommen til CDH

Er du nyansat eller studerende? Velkommen til CDH Velkommen til CDH Er du nyansat eller studerende? Velkommen til CDH Er du nyansat, vil din afdelingsleder informere dig om generelle forhold på CDH og om forhold af betydning i den afdeling, du er ansat

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 1. Husorden for

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 1. Husorden for Husorden for 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål, målgruppe, definition af begreber, kontaktpersoner, ansvar, Husråd Affald 4 Akutte problemer 4 Beredskab 4 Brandsikring 4 Driftsforstyrrelser 6 Flugtvej

Læs mere

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Click here to enter text. Politi k for It- bruger adfærd 2011 «ed ocaddressci vilcode» Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Kolofon: It-sikkerhedsgruppen / IT- og Personalekontoret Godkendt

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Akut afdelingen 18-08-2009 Første skridt Kommissorium og medlemmer Nøglepersoner Akkreditering E-dok Første skridt 1. Oprette Kvalitetsudvalg (styregruppe): formand i kvalitetsrådet

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Velkommen til Friklinikken

Velkommen til Friklinikken Patientinformation Velkommen til Friklinikken - i Region Syddanmark www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Oversigtskort 2 Velkommen til Friklinikken I denne pjece finder du generelle oplysninger om Friklinikken,

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Praktisk patientinformation. Regionshospitalet Viborg

Praktisk patientinformation. Regionshospitalet Viborg Praktisk patientinformation Regionshospitalet Viborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................ 5

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Velkommen til nyt personale. på Ældrecentret Nygårds Plads

Velkommen til nyt personale. på Ældrecentret Nygårds Plads Velkommen til nyt personale på Ældrecentret Nygårds Plads Velkommen til Ældrecentret Nygårds Plads. Vi håber du vil blive glad for at være ansat hos os. Fælles værdier Ansvar: Samarbejde på tværs og udvise

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere