Introduktionshæfte For nyansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionshæfte For nyansatte"

Transkript

1 Introduktionshæfte For nyansatte Regionshospitalet Randers HR

2 Introduktion til Regionshospitalet Randers Indhold Velkommen til din nye arbejdsplads Side 4 Akuthospital med ambitioner Side 5 Målt som Danmarks største akuthospital på grænsen mellem midt og nord Side 6 Organisationsdiagram Randers Side 7 Strategiplan Side 8 Dine første dage på hospitalet Side 8 Introduktionsdage Id-kort/nøglekort Nøgler Uniform/påklædning Garderobe Parkering Busser Kantine Vær særligt opmærksom på Side 10 Tavshedspligt Rygning Fravær Sygdom Tilskadekomst under arbejdet Hvis det brænder Beredskab Hjertestop Hygiejne Arbejdstidsplan Sikkerhed Brug af Internet, mail og kalender Mobiltelefoner Hvad du ellers bør vide Side 13 Personalepolitik Værdier Kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel Servicegrundlag MED-systemet Løn og lønseddel 2

3 For nyansatte Navn og adresseændring Telefonbetjening Omhu med materialer Tabte eller fundne sager Postomdeling Adgang til hospitalets PC'er Skift af adgangskode Dokumenter e-dok Support Sådan får du informationer Side 16 Region Midtjyllands hjemmeside/intranet Regionshospitalet Randers hjemmeside/intranet Nyt fra Hospitalsledelsen Personaleblad Tilbud til medarbejdere på Regionshospitalet Side 16 Kiosken Sund Take-Away Sportsklubben AHA (Aktive Hospitals Ansatte) Kunstforening Skærmbriller Hospitalsmuseum Ferieboligudlejning Region Midtjyllands bruttolønsordning Fitnessaftaler Boliger til ansatte E-tidsskrifter og faglige websites Psykologhjælp 3

4 Introduktion til Regionshospitalet Randers Velkommen til din nye arbejdsplads Du og dine kolleger er hospitalets vigtigste ressource, for engagerede, kompetente og glade medarbejdere er grundlaget for tilfredse patienter og pårørende. Det ligger os meget på sinde at skabe rammerne for en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og med faglig udvikling for den enkelte medarbejder. Men ingenting kommer af sig selv. Tag derfor aktiv del i din arbejdsplads, hvor du med initiativer og gode ideer er med til at præge din og kollegernes arbejdsdag til gavn for arbejdsfællesskabet samt behandlingen og plejen af patienterne. Det er en fælles opgave mellem ledelsen, dine kolleger og dig selv, at du bliver glad for dit nye job. Velkommen til Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus. Venlig hilsen Hospitalsledelsen Thomas Pazyj Hospitalsdirektør Marianne Jensen Sygeplejefaglig direktør Lone Winther Jensen Lægefaglig direktør Tlf Tlf Tlf

5 For nyansatte Akuthospital med ambitioner På Regionshospitalet Randers arbejder 1700 medarbejdere hver dag på at tilbyde patienter den bedste behandling og service. Og de gør det godt! I 2012 blev hospitalet akkrediteret i Den Danske Kvalitetsmodel uden bemærkninger, og i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelsen er over 90 % af patienterne meget tilfredse eller tilfredse med det samlede behandlingsforløb. Med omkring 15 afdelinger og over 20 lægefaglige specialer bliver du en del af et attraktivt fagligt fællesskab på det hospital i landet, der modtager flest akutte patienter i forhold til det samlede antal indlæggelser. Hospitalet behandler årligt akutte patienter, og kommer hvert år på hospitalets skadestue og i akutklinikken i Grenaa Sundhedshus. Hertil kommer omkring ambulante besøg om året. Og for hver enkelt patient arbejder vi målrettet på at sikre et effektivt behandlingsforløb med høj sikkerhed og patienttilfredshed. Som led i det arbejde udvider vi hospitalet med en topmoderne akutmodtagelse, hvor alle akutte patienter skal modtages, læs mere på Samtidig lægger vi vægt på at være helt i front med den elektroniske patientjournal og drage maksimal nytte af moderne sundheds-it. Forskningsaktivitet er et væsentligt fokusområde for Regionshospitalet Randers, da det både styrker det faglige miljø og understøtter kvaliteten i behandlingen. Derfor arbejder vi på, med forskningschefen som omdrejningspunkt, at fremme forskningen på hospitalet yderligere. Vi udbygger forskningsmiljøet, og det skal være attraktivt for både erfarne forskere og nybegyndere at arbejde på Regionshospitalet Randers. Regionshospitalet Randers er et hospital i udvikling både som arbejdsplads og behandlingssted. Forandringer er derfor en del af hverdagen, og vel er der travlt, men det er en fagligt udfordrende arbejdsplads, hvor vi har et godt og sikkert arbejdsmiljø præget af dialog, åbenhed og respekt. 5

6 Introduktion til Regionshospitalet Randers Målt som Danmarks største Akuthospital på grænsen mellem midt og nord Regionshospitalet Randers er ifølge Finans-, Indenrigs og Sundhedsministeriets opgørelser Danmarks største akuthospital målt på akutte patienter i forhold til indlæggelser i alt. udnyttelse af personaleressourcerne. I bund og grund handler det om at sikre effektve behandlingsforløb med høj patientsikkerhed. En sådan vision kræver, at der i de kommende år gennemføres en række større anlægsprojekter. Regionshospitalet Randers vil med den fælles akutafdeling skabe et fremtidssikret akuthospital, der i Det er udvalgt som et af Region Midtjyllands akutho- bygninger og arbejdets organisering fokuserer på spitaler og vil skabe fremtidens akuthospital, der i høj faglig kvalitet, gennemtænkt logistik og en optibygninger i arbejdets organisering fokuserer på høj mal udnyttelse af personalets ressourcer. faglig kvalitet, gennemtænkt logistisk og en optimal 6

7 For nyansatte 7

8 Introduktion til Regionshospitalet Randers Strategiplan Regionshospitalet Randers har en vision om at være et af de mest attraktive regionshospitaler for patienter, borgere og medarbejdere. Med den vision for øje er strategien for perioden at have fokus på de indre linjer. Målsætningen er derfor at konsolidere hospitalet, og i kraft af den organisatoriske styrke at udvikle behandlinger og patientforløb af høj kvalitet. Der er udvalgt fire hovedspor, der skal medvirke til, at vi når målsætningen: Vi vil skabe det mest velfungerende akuthospital i Region Midtjylland, hvor vi har en stærk tværfaglig fælles akutmodtagelse med optimale patientforløb i nye fysiske rammer. Vi vil udvikle individuelle og veltilrettelagte elektive behandlings- og kræftscreeningsforløb, hvor vi er i front både fagligt og i tilrettelæggelsen af forløbene, så vi er en stærk samarbejdspartner for kommuner, praksis, universitetshospitalet og regionshospitaler. Vi vil fremme forskning og innovation for at udvikle kvaliteten i behandlinger og patientforløb. Vi vil fastholde og udvikle et attraktivt lærings- og arbejdsmiljø. Læse mere om strategiplanen her. Dine første dage som ansat ved Regionshospitalet Randers Sammen med dit ansættelsesbrev får du et oplysningsskema, som vi beder dig udfylde og sende til HR. Eventuelt anciennitetskort sendes sammen med eller medbringes den første dag, du møder. Din løn bliver sammensat efter de oplysninger vi får fra dig og indsættes på din nemkonto i dit pengeinstitut. Introduktionsdage Inden du tiltræder, bliver du inviteret til den fælles introduktion; som regel de første hverdage i måneden. Her bliver du orienteret om Regionshospitalet Randers. Du får også undervisning i teoretisk/praktisk brandslukning, hjertestopundervisning samt, hvis det er relevant for dig, undervisning i hospitalets Elektroniske Patient Journal (EPJ). Introduktionsdagene er obligatoriske med mindre at du har været ansat inden for de seneste 12 måneder. Din afdeling er orienteret om at du skal deltage. Herefter fortsætter den faglige introduktion på din afdeling. ID-kort/nøglekort En af de første dage skal du fotograferes til dit ID-kort. Fotograferingen foregår i Serviceafdelingen ved indgang 23 hver mandag fra klokken til 09.30, samt den første hverdag i hver måned fra i forbindelse med den fælles introduktion. Medbring en udfyldt blanket (som er sendt til dig med intromaterialet) og HUSK din leders underskrift. Sidst på eftermiddagen samme dag kan du hente dit ID-kort/nøglekort i Informationen. IDkort/nøglekortet fungerer som nøgle til nogle af indgangene samt til omklædningsrummene og hospitalets motionsklub, hvis du er medlem. Dit ID-kort/nøglekort er personligt og du skal derfor vælge en 4 cifret kode til dit ID-kort/nøglekort. 8

9 For nyansatte Nøgler Du kan få udleveret og aflevere nøgler i Informationen i forhallen ved indgang 1. Det gælder både aflevering og udlevering af nøgler i forbindelse med nyansættelser, fratrædelser eller afdelingsskift. Nøglerne kan hentes og afleveres på følgende tidspunkter: Hverdage , og Weekend Uniform/påklædning Uniformer tilhører hospitalet og må ikke tages med hjem. Du tager en ren uniform på ved arbejdstids begyndelse og ved arbejdstids ophør lægges den brugte i snavsetøjsposen. På din afdeling kan du få mere at vide om, hvad der gælder netop for dig. Garderobe Som afslutning på første introduktionsdag kan du få anvist et garderobeskab, hvis du ønsker det. I rummene med garderobeskabe er der tillige brusere, der kan benyttes af personalet. Parkeringslicensen er gyldig i områder forbeholdt personaleparkering og i det nye parkeringsanlæg ved Kirketerpsvej. Studerende og medarbejdere tilknyttet hospitalet i kort tid kan købe licens på særlige vilkår. Har du spørgsmål vedrørende køb af P-licens kan du kontakte Serviceafdelingen på tlf Sådan bestiller du en parkeringslicens For at købe en parkeringslicens skal du sende en mail til og i emnefeltet skrive Regionshospitalet Randers - medarbejder. I mailen skal du oplyse: Navn, adresse, telefonnummer, og lønnummer. Q-park sender herefter en kontrakt til nærmere udfyldelse. Ønsker du at opsige din aftale om parkeringslicens, er opsigelsesvarselet løbende måned plus 30 dage. Parkeringslicensen fornyes automatisk med mindre du opsiger aftalen. Du skal selv sørge for at navn og tjenestenummer står på skabet og forsyne det med en hængelås. Du bør ikke efterlade personlige ejendele i omklædningsrummene, eller værdigenstande i garderobeskabet. Der forefindes taskeskabe på de fleste afdelinger, hvor du kan opbevare disse. Ved fratræden eller længerevarende orlov skal du tømme skabet og fjerne navn og lås, samt give besked til Serviceafdelingen. Parkering Køb af parkeringslicens Som medarbejder kan du købe en parkeringslicens som månedsabonnement til 200 kr. per måned eller et årsabonnement til kr. årligt. P-licens som bruttolønsordning er også en mulighed, se mere her. Busser Bybus nr. 6 og 12 har stoppested på henholdsvis Skovlyvej og Østervangsvej. Rutebilerne nr. 230, 235 og 237 har stoppested på Østervangsvej og X-bus nr. 918 stopper ligeledes på Østervangsvej. I forhallen og ved skadestuen hænger der infoskærme med oversigt over busafgange fra hospitalet. Kantine Kantinen er åben for både ansatte, patienter og pårørende. Du finder kantinen på plan 2 for enden af kunstgangen. Der er åbent til morgen, frokost og aftensmad. 9

10 Introduktion til Regionshospitalet Randers Åbningstiderne er: Hverdage Weekend På helligdage kan der være ændrede åbningstider. Kantinen modtager både kontant betaling og dankort på beløbet. Uden for kantinens åbningstider kan du benytte dig af automater, der er opstillet på plan 2 ved venteområdet overfor hovedindgangen. Der er begrænset sortiment. Vær særligt opmærksom på Tavshedspligt Når du er ansat på Regionshospitalet Randers, har du tavshedspligt om alle forhold, du får kendskab til i forbindelse med patienters indlæggelse, sygdom og behandling samt alle andre personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten gælder både på hospitalets område og udenfor. Tænk på det ved samtale i bus, tog og alle andre steder. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. Du skal være opmærksom på, at du ikke må skaffe dig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførslen af dit arbejde. Sanktionen herfor kan være afskedigelse eller bortvisning. Rygning Hospitalets rygepolitik følger Region Midtjyllands og lovgivningens skærpede linie omkring røgfri arbejdspladser. Såvel rygning som passiv rygning er sundhedsskadeligt og generende for mange mennesker. Derfor er Regionshospitalet Randers røgfrit for alle der opholder sig på hospitalets matrikel. Det betyder, at patienter og pårørende henvises til, at rygning kun er tilladt på hospitalets matrikel, i de anviste områder. Personalet er ikke forpligtet til at ledsage patienter til en rygepavilion. Det er personalets ansvar at støtte op om politikken og alle har i henhold til personalepolitikkens værdigrundlag et ansvar for at rygeforbuddet efterleves af såvel patienter, pårørende som personale. Der henvises i øvrigt til et kommunalt rygestoptilbud og til sundhedsstyrelsens stoplinie. Det endelige ansvar for efterlevelse af rygeforbuddet ligger hos afdelingsledelsen og overtrædelse behandles efter de regler, der gælder for ansættelsesforholdet i øvrigt. Gentagne overtrædelser kan medføre afskedigelse. Elektroniske cigaretter er ligeledes omfattet af rygeforbuddet pga. signalværdien og den usikkerhed der er omkring de helbredsmæssige konsekvenser af at indånde den damp e-cigaretter udsender til omgivelserne. Se flere informationer på intranettet under personaleforhold eller på e-dok under rygepolitik Fravær Regionshospitalet Randers har en meget velfungerende fraværspolitik, hvis hovedoverskrift er: Det er OK at være syg Det er OK at ledelsen forholder sig til det. Det er vores mål at sikre et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og arbejdsglæde er nøgleord. Et godt arbejdsmiljø er fundamentet for at undgå arbejdsrelateret fravær. 10

11 For nyansatte Det er vores mål, at syge medarbejdere og ledere ikke fastholdes i et fravær, men hjælpes tilbage på arbejdspladsen ved en aktiv indsats fra ledelsen, kolleger og den syge selv. Arbejdet med nedbringelse af fraværet skal foregå i åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere og retningslinierne skal være bekendt for alle. Du kan finde politik og retningslinjer i e-dok via link på intranettets forside. Sygdom Du skal sygemelde dig til din leder i henhold til arbejdspladsens regler for anmeldelse af sygdom. Hvis du bliver syg i arbejdstiden, skal du informere din leder om dette, inden du går hjem fra arbejde. Hvis du har sygemeldt dig, har du ikke pligt til løbende at sygemelde sig. Den enkelte afdeling har egne retningslinjer for anmeldelse af sygdom, spørg i afdelingen, hvis du er i tvivl. Hvis man som medarbejder ikke sygemelder sig på den 1. sygedag, er der tale om ulovlig udeblivelse. Ulovlig udeblivelse kan medføre løntræk. Hvis udeblivelsen kan karakteriseres som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, kan der ske bortvisning. Tilskadekomst under arbejdet Kommer du til skade på hospitalet selvom det ikke medfører fravær skal du underrette din afdelingsleder og den daglige arbejdsmiljøleder, så det evt. kan blive indberettet til arbejdstilsyn, arbejdsmiljøudvalg og ulykkesforsikring. Hvis det brænder Vær meget omhyggelig når du arbejder med brandfarlige væsker, bruger åben ild eller arbejder med og ved elektriske installationer på hospitalet. Det er din pligt at sætte dig ind i hospitalets brandinstruktion og lære at betjene det slukningsudstyr, der findes, hvor du arbejder - så du hurtigt kan hjælpe. I tilfælde af brand på afdelingen, skal du gøre følgende: 1. Alarmér 2. Bring patienterne i sikkerhed 3. Luk døre og vinduer til det brændende rum 4. Forsøg at slukke branden, hvis det er sikkert og forsvarligt 5. Bevar overblikket Brandvæsnet er hurtigt fremme. Afdelingslederne skal sørge for, at brandtrappen og adgangen til den altid er fri. Afdelingslederne skal også sørge for, at samtlige ansatte på afdelingen ved, hvor brandmateriellet er, hvordan det betjenes, og at alle kender indholdet af brandinstruksen. Du vil i forbindelse med den centrale introduktion få undervisning i praktisk brandslukning. Alle ansatte skal en gang årligt gennemgå brandinstrukserne via e-learningsprogrammet "Brandskolen". Hjertestopalarm Hvis en person er bevidstløs (reagerer ikke på stimuli) samt ingen eller agonal (gispende) vejrtrækning Ved hjertestopopkald oplys: hjertestop afdeling stue anden præcis lokalisation voksen eller barn (gerne alder ved barn) 11

12 Introduktion til Regionshospitalet Randers Datasikkerhed Sikkerhed og beskyttelse af data er højt prioriteret i Region Midtjylland. På intranettet kan du finde information om IT-sikkerhed, herunder sikker , brug af USB-nøgler mv. Beredskab Beredskabsplanen for Regionshospitalet Randers findes på intranettet. I en katastrofesituation, som f.eks. En togulykke, kemiulykke, brand med mange tilskadekomne eller lignende, er det alfa og omega, at kommunikationen og information fungerer. Det er overordentligt vigtigt, at alle ansatte sætter sig ind i katastrofeplanen og dermed kender hver enkeltes rolle, hvis en katastrofe skulle ske. Hygiejne Infektionsfaren for patienter og personale kræver omfattende hygiejniske forholdsregler på hospitalet. Personalets personlige hygiejne er meget vigtig. Personalet må, som udgangspunkt, ikke bære ringe, smykker, armbåndsure og lignende, da disse ting kan være en alvorlig smittekilde. Nærmere informationer herom på introduktionsdagene. Arbejdstidsplan På din afdeling findes en arbejdstidsplan, hvor din arbejdstid og fridag skal registreres ugevis. Du har et medansvar for at kontrollere, om du er korrekt påført, da dine normtimer og særydelser beregnes ud fra planen. Brug af hospitalets IT-systemer, herunder Internettet, bliver overvåget og logget. Disse logs vil blive undersøgt i forbindelse med mistanke om overskridelse af reglerne, samt i tilfælde af at brugen af Internettet forstyrrer driften på hospitalets IT-systemer. Misbrug af IT-systemer og adgangen til Internettet kan medføre ansættelsesmæssige konsekvenser, så som advarsel eller afsked. Læs mere om hospitalets politik for internet og sociale medier på intranettet. Brug af Internet, Mail og Kalender I postsystemet (Outlook) findes en opdateret adresseliste på alle, der har en adresse. Du vil blive tildelt en adresse ved ansættelse. Regionen bruger Microsoft Outlook som post- og kalendersystem. Som udgangspunkt skal alle kalendere være åbne det vil sige at man kan se aftaler i kalenderen. Privat brug af Internet og mail kan finde sted i rimeligt omfang, når det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt. Det er en betingelse for medarbejderens brug af e-post, at Region Midtjylland ikke forbindes med ulovlige handlinger eller uetiske standarder i forhold til indholdet af e-post og vedhæftede filer. Ingen medarbejder må afsende eller videresende e-post, hvis indholdet er ulovligt, pornografisk, politisk, ekstremistisk, diskriminerende eller på anden måde kan virke anstødeligt. Tilsvarende må medarbejderen ikke via Regionens netværk benytte internetadgangen til besøg på hjemmesider, hvis indhold er af ovennævnte karakter. 12

13 For nyansatte Mobiltelefoner Private mobiltelefoner må gerne medbringes, men må kun bruges i ekstraordinære tilfælde og med omtanke i arbejdstiden. Nogle afdelinger er mobilfri. Hvad du ellers bør vide som ansat Personalepolitik og værdier Det er et af hospitalets overordnede personalepolitiske mål at være en god arbejdsplads både i de nuværende ansattes og i mulige ansøgers øjne. Værdier Personalepolitikken i Region Midtjylland og på Regionshospitalet Randers er baseret på følgende 3 værdibegreber: Dialog Dygtighed Dristighed Vi arbejder med kompetenceprofiler, hvor du bliver målt på 5 forskellige kompetencer: - Basiskompetencer - Faglige kompetencer - Organisatoriske kompetencer - Sociale kompetencer - Kritisk kompetence Vurderingen af kompetence indplacering sker ved den årlige MUS-samtale. Vi forventer, at alle vores ansatte er kompetente til at møde de faglige og personlige udfordringer. Ansvaret for dette påhviler både din leder og dig selv. Den Danske Kvalitetsmodel DDKM er et fælles kvalitetsudviklings og akkrediteringssystem for hele det danske sundhedsvæsen. DDKM fokuserer på patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, imellem institutioner og internt i institutionerne. De enkelte afdelinger arbejder lokalt med, hvad det præcist betyder i deres afdeling. Kompetenceudvikling Vi er et hospital der tænker meget på kompetencer i en bred betydning. Kompetencer handler således ikke alene om uddannelse, men mere om måden, hvorpå du udfører dit arbejde og anvender dine kvalifikationer. Vi prioriterer kompetenceudvikling både i forbindelse med det daglige arbejde og via planlagte uddannelsesaktiviteter. Vi ønsker at været et godt uddannelsessted med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. DDKM skal være med til at fremme det gode patientforløb. Modellen skal medvirke til at sikre forbedringer af den kliniske, faglige og organisatoriske kvalitet. Desuden understøtter modellen synliggørelse af kvaliteten af Sundhedsvæsenets ydelser. Modellen udvikles gradvist over en årrække og er obligatorisk. Den er grundlaget for hospitalets kvalitetssikring og udvikling indenfor det kliniske, faglige og organisatoriske område. 13

14 Introduktion til Regionshospitalet Randers Alle afdelinger har en kvalitetskoordinator, der, i samarbejde med afdelingens kvalitetsudvalg, sørger for at afdelingen lever op til standarder beskrevet i Den Danske Kvalitetsmodel. Servicegrundlag Udover vores værdier arbejder vi også efter nogle retningslinier for god service. Vi prioriterer god service over for vores patienter og de pårørende. God service er så at sige indpakning af behandlingsforløbet, der skal få dem til at føle sig trygge og i gode hænder. Men god service er ikke bare god service over for patienterne og de pårørende. Det er også en respektfuld adfærd og en imødekommende omgangstone over for de ansatte på hospitalet. Vi har derfor lavet et servicegrundlag, der betyder, at MED-systemet Hospitalets HovedMedUdvalg (HMU) Regionshospitalet Randers anvender MEDsystemet hvor arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold behandles i et énstrenget system. På hospitalet har vi valgt at arbejde med en énstrenget struktur. Det betyder, at HMU også er det øverste organ i forhold til drøftelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsspørgsmål. Ved at benytte MED, som et samlet forum for medarbejderindflydelse, sikkerhed og arbejdsmiljø sikres det, at der kommer en naturlig sammenhæng og dialog om de emner, der tilsammen har indflydelse på den enkeltes arbejdssituation. Desuden styrkes arbejdet med arbejdsmiljøet, da det er højt prioriteret konstant at efterleve arbejdsmiljølovens bestemmelser som minimumsstandarder. Informationen skal ske på et så tidligt tidspunkt som muligt, så der bliver bedre muligheder for en grundig drøftelse og således, at medarbejderrepræsentanternes beslutninger. Der skal ske en koordinering mellem Regionens MED-udvalg, Hoved MED-udvalg og lokal MED-udvalg, så informationer og informationsveje mellem udvalgene er tydelige og tilgængelige. Hospitalets HMU består af 9 ledelsesrepræsentanter og 12 medarbejderrepræsentanter. Du kan finde referater fra HMU-møderne på hospitalets hjemmeside. I hver afdeling er det et lokalt MED-udvalg (LMU). LMU behandler alle sager der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på afdelingen. Hvis du ikke ved den lokale introduktion i afdelingen får oplyst hvem der er din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, så husk at spørge om det. 14

15 For nyansatte Løn og lønseddel Din lønseddel bliver sendt til din elektroniske postkasse på / og din løn bliver indsat på din Nem-konto. Husk at tjekke din lønseddel og rette henvendelse til HR, hvis der er noget du mener ikke er korrekt. Navne- og adresseændring Hospitalet er tilsluttet folkeregistret og får automatisk besked om evt. nyt navn og ny adresse. Telefonbetjening På Intranettet er der en lokal telefonbog for Regionshospitalet Randers med samtlige lokalnumre, numre til andre hospitaler samt øvrige offentlige instanser. Omhu med materialer Det er vores fælles ejendele, du har med at gøre under dit arbejde på hospitalet. Fråds derfor ikke med materialerne. Vi går ud fra, at du behandler tingene på samme måde, som du ønsker dine egne ting behandlet. Skulle der alligevel ske uheld, og noget går i stykker, bør du straks give din afdelingsleder besked. Tabte eller fundne sager Hvis du taber eller finder noget, skal du henvende dig i informationen. Postomdeling Posten hentes og bringes rundt i faste ruter mellem afdelingerne og matrikler en eller flere gange dagligt. Spørg dine kolleger, hvor du finder den nærmeste kasse til intern postomdeling. Adgang til hospitalets PC ere Du får adgang til PC, IT-systemer, EPJ, Intranet mv. ved at logge på med det 6-cifrede brugernavn (Regions-ID) og adgangskode du får udleveret den første dag. Skift af adgangskode Første gang du logger på bliver du bedt om at skifte adgangskode. Adgangskodens opbygning følger disse regler: - skal være mindst 8 karakterer - skal indeholde mindst 1 stort bogstav - skal indeholde mindst 1 lille bogstav - skal indeholde mindst 1 tal Undgå at bruge elementer af dit eget navn eller brugernavn i din nye adgangskode. Hvis du hedder Elisabeth, så må eksempelvis lis eller bet ikke indgå i din adgangskode, da adgangskoden kan blive afvist som følge heraf. Undgå specialtegn osv. Dokumenter Nogle af de IT-systemer du bruger/kommer til at bruge gemmer oplysninger/tekst/dokumenter i systemet, mens andre er således indrettet, at man kan gemme dem på et drev. Når man arbejder med dokumenter, så gælder følgende retningslinjer: Du skal Gemme/lagre dine arbejdsdokumenter og andre data på regionens fælles drev (vdrev/p-drev mv.), hvor der er backup og andre sikkerhedsforanstaltninger Du må opbevare personfølsomme data i filer og sikre s i op til 30 dage, hvis det indgår som led i behandlingen af en sag. Husk at slette efter 30 dage! Du må ikke gemme dokumenter og personfølsomme oplysninger permanent på dit C-drev, USB-nøgler eller lignende, da der ikke tages backup og ikke er sikkerhed på drevet. 15

16 Introduktion til Regionshospitalet Randers e-dok I e-dok finder du de politiker, retningslinjer og instrukser der gælder både for din afdeling og hele hospitalet. Du kommer ind i e-dok via link på intranettets forside. Support Der er en fælles regional servicedesk. Ved problemer eller fejl, kan man henvende sig til servicedesken enten via telefon ( ) eller ved oprettelse af en sag i servicedesksystemet. Der findes link til servicedesken på hospitalets intranet. Sådan får du informationer Det forventes at du jævnligt opsøger intranettet for vigtige informationer. Det er op til dig at læse relevant tilgængeligt materiale. Det er vigtigt, at du holder dig ajour med viden om, hvad der foregår på din arbejdsplads. Regionshospitalet Randers hjemmeside/intranet På Regionshospitalet Randers hjemmeside og intranet kan du finde oplysninger om, hvad der sker på din arbejdsplads samt en lang række informationer og retningslinier, der gælder her. Har du ikke selv adgang til en PC er, kan du henvende dig til din afdelingsledelse, som vil være dig behjælpelig. Region Midtjyllands hjemmeside/intranet På Region Midtjyllands hjemmeside og intranet kan du finde oplysninger om, hvad der sker på Regionens arbejdspladser og en lang række overordnede informationer. Nyt fra hospitalsledelsen Én gang om måneden udsender hospitalsledelsen et nyhedsbrev via mail, som du efterfølgende kan finde på intranettet. Personaleblad Magasinet MIDT udkommer flere gange om året. Det er personalebladet til alle ansatte i Region Midtjylland. Hvis du har en god historie fra din dagligdag, som du gerne vil dele med dine kolleger i Regionen, kan du kontakte Kommunikationsenheden på hospitalet, som vil sørge for det praktiske. Medarbejdertilbud Kiosken Du kan finde hospitalskiosken ved indgang 1 i forhallen. Kiosken sælger et bredt sortiment af forskellige varer. Med jævne mellemrum har kiosken særlige tilbud på eksempelvis frugt. Åbningstider i kiosken: Mandag - fredag kl Lørdag, søndag og helligdage kl Sund Take-Away 16

17 For nyansatte Kantinen tilbyder alle ansatte mulighed for at købe frisklavet mad med hjem til dig og din familie. Maden er frisklavet fra bunden af gode og sunde og fortrinsvis økologiske råvarer og lige klar til at varme. Læs nærmere på intranettet under personaletilbud<take Away. Maden kan hentes i kantinen mellem kl og Der er mulighed for at købe pålæg i kantinen. Sportsklubben AHA (Aktive Hospitals Ansatte) Et tilbud til alle hospitalsansatte. I træningslokalerne er der nyt fitnessudstyr! Du kan benytte løbebånd, crosstrainere, motionscykler, frivægte og maskiner til styrketræning. Meld dig ind: Det koster kun 125 kr. om måneden at være medlem og så er alt inklusiv. Der er også mulighed for at tilmelde sin ægtefælle. Så koster det kun 200 kr. for begge. Der er holdtræning i spinning og overkropstræning. Som medlem kan du løbende få lagt et træningsprogram af de fitnessinstruktører, der er tilknyttet centret. Oplysninger om kontaktperson og instruktør samt informationer fra sportsklubben bliver lagt på intranettet personaletilbud/sportsklubben+aha Skærmbriller Som ansat har du mulighed for at få støtte til indkøb af skærmbriller, hvis du i forbindelse med dit arbejde har behov for det. Hospitalspræst Joan Møller Molbo Træffetid: Tirsdag, onsdag og torsdag Telefon: Sygehusmuseum Randers sygehusmuseum er et lokalt museum, der viser udviklingen af diagnoser og behandling på Randers sygehusene frem til i dag. Museet rummer en omfattende samling af gamle instrumenter, apparatur, maskiner, fotos osv. Og der kan vises korte DVD-film om nye operationsmetoder mv. Sygehusmuseets åbningstider: 1. og 2. tirsdag i hver måned fra kl til Der er fri entré. Gruppebesøg uden for åbningstiderne bestilles via informationen, tlf Kunstforening Foreningens formål er at fremme interessen for kunst blandt ansatte ved Regionshospitalet Randers ved - at arrangere udstillinger på hospitalet i Randers - at arrangere besøg på udstillinger og museer - at erhverve kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne Ferieboligudlejning Som ansat i Region Midtjylland har du adgang til at leje sommerhuse i ind- og udland via Feriefonden. Læs mere om ordningen og se et katalog over sommerhusene på Region Midtjyllands hjemmeside. Ansøgningsskema kan du finde på 17

18 Introduktion til Regionshospitalet Randers Region Midtjyllands bruttolønsordning De fleste ansatte i Region Midtjylland har mulighed for at vælge bruttolønsfinansierede personalegoder mod at blive trukket i løn før skat. Der er valgrunder en gang om året. Tilbuddene omfatter indtil videre: Aviser Bus- og togkort (erhvervskort) Bredbånd/fiberbredbånd Bredbåndstelefoni Parkeringskort På Region Midtjyllands hjemmeside kan du finde informationer om bruttolønsfinansierede personalegoder. Fitnessaftaler Region Midtjylland har lavet firmaaftale med de fleste fitnesskæder i Regionen. Kæderne tilbyder forskellige rabatter til medarbejdere, som er ansatte ved Region Midtjylland. Der er en del penge at spare i forhold til normalpriser. e-tidsskrifter og faglige websites Som ansat på hospitalet har du adgang til mere end 3000 elektroniske tidsskrifter i fuldtekst på Deffnet. Derudover har hospitalet adgang til UPTODATE, der formidler evidenbaseret klinisk information inden for en lang række specialer. Hvis du har spørgsmål til tidsskriftssøgning eller anden litteratursøgning, kan du henvende dig til Fagbiblioteket, der leverer biblioteksydelser til Regionshospitalet Randers. Fagbiblioteket for Regionshospitalet Randers kan kontaktes på Psykologhjælp I tilfælde af, at en medarbejder eller leder har brug for psykologhjælp, så har Region Midtjylland et åbent tilbud om psykologhjælp. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid. I tilfælde af brug for akut psykologhjælp, kan man, efter aftale med din afdelingsledelse, kontakte Dansk Krisekorps, som tager sig af akutte krisepsykologiske opgaver. Læs mere på intranettet under personaletilbud>fitnessaftaler. Yderligere oplysninger om ordningen kan findes på intranettet: Boliger til ansatte Regionshospitalet Randers er i besiddelse af et antal læge/sygeplejeboliger, som de ansatte på Hospitalet har mulighed for at leje. Boligerne er beliggende på Østervangsvej tæt ved Hospitalet. Ansøgningsskema til ansøgning af lejlighed sendes til Teknisk afdeling. Personaleforhold>arbejdsmiljø>psykisk arbejdsmiljø>psykologhjælp Ansøgningsskema kan findes på intranettet under Personaletilbud>Boliger til ansatte. 18

19 For nyansatte 19

20 Marts 2015 HR Regionshospitalet Randers Skovlyvej Randers NØ

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Retningslinjer om brugeransvar

Retningslinjer om brugeransvar Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling 04.15. Fotos: Movia Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Indhold Besøgstider side 3 Hvis du er pårørende side 3 Håndhygiejne side 4 Medbring ved indlæggelsen side 4 Medbring ikke ved

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere