Introduktionshæfte For nyansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionshæfte For nyansatte"

Transkript

1 Introduktionshæfte For nyansatte Regionshospitalet Randers HR

2 Introduktion til Regionshospitalet Randers Indhold Velkommen til din nye arbejdsplads Side 4 Akuthospital med ambitioner Side 5 Målt som Danmarks største akuthospital på grænsen mellem midt og nord Side 6 Organisationsdiagram Randers Side 7 Strategiplan Side 8 Dine første dage på hospitalet Side 8 Introduktionsdage Id-kort/nøglekort Nøgler Uniform/påklædning Garderobe Parkering Busser Kantine Vær særligt opmærksom på Side 10 Tavshedspligt Rygning Fravær Sygdom Tilskadekomst under arbejdet Hvis det brænder Beredskab Hjertestop Hygiejne Arbejdstidsplan Sikkerhed Brug af Internet, mail og kalender Mobiltelefoner Hvad du ellers bør vide Side 13 Personalepolitik Værdier Kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel Servicegrundlag MED-systemet Løn og lønseddel 2

3 For nyansatte Navn og adresseændring Telefonbetjening Omhu med materialer Tabte eller fundne sager Postomdeling Adgang til hospitalets PC'er Skift af adgangskode Dokumenter e-dok Support Sådan får du informationer Side 16 Region Midtjyllands hjemmeside/intranet Regionshospitalet Randers hjemmeside/intranet Nyt fra Hospitalsledelsen Personaleblad Tilbud til medarbejdere på Regionshospitalet Side 16 Kiosken Sund Take-Away Sportsklubben AHA (Aktive Hospitals Ansatte) Kunstforening Skærmbriller Hospitalsmuseum Ferieboligudlejning Region Midtjyllands bruttolønsordning Fitnessaftaler Boliger til ansatte E-tidsskrifter og faglige websites Psykologhjælp 3

4 Introduktion til Regionshospitalet Randers Velkommen til din nye arbejdsplads Du og dine kolleger er hospitalets vigtigste ressource, for engagerede, kompetente og glade medarbejdere er grundlaget for tilfredse patienter og pårørende. Det ligger os meget på sinde at skabe rammerne for en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og med faglig udvikling for den enkelte medarbejder. Men ingenting kommer af sig selv. Tag derfor aktiv del i din arbejdsplads, hvor du med initiativer og gode ideer er med til at præge din og kollegernes arbejdsdag til gavn for arbejdsfællesskabet samt behandlingen og plejen af patienterne. Det er en fælles opgave mellem ledelsen, dine kolleger og dig selv, at du bliver glad for dit nye job. Velkommen til Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus. Venlig hilsen Hospitalsledelsen Thomas Pazyj Hospitalsdirektør Marianne Jensen Sygeplejefaglig direktør Lone Winther Jensen Lægefaglig direktør Tlf Tlf Tlf

5 For nyansatte Akuthospital med ambitioner På Regionshospitalet Randers arbejder 1700 medarbejdere hver dag på at tilbyde patienter den bedste behandling og service. Og de gør det godt! I 2012 blev hospitalet akkrediteret i Den Danske Kvalitetsmodel uden bemærkninger, og i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelsen er over 90 % af patienterne meget tilfredse eller tilfredse med det samlede behandlingsforløb. Med omkring 15 afdelinger og over 20 lægefaglige specialer bliver du en del af et attraktivt fagligt fællesskab på det hospital i landet, der modtager flest akutte patienter i forhold til det samlede antal indlæggelser. Hospitalet behandler årligt akutte patienter, og kommer hvert år på hospitalets skadestue og i akutklinikken i Grenaa Sundhedshus. Hertil kommer omkring ambulante besøg om året. Og for hver enkelt patient arbejder vi målrettet på at sikre et effektivt behandlingsforløb med høj sikkerhed og patienttilfredshed. Som led i det arbejde udvider vi hospitalet med en topmoderne akutmodtagelse, hvor alle akutte patienter skal modtages, læs mere på Samtidig lægger vi vægt på at være helt i front med den elektroniske patientjournal og drage maksimal nytte af moderne sundheds-it. Forskningsaktivitet er et væsentligt fokusområde for Regionshospitalet Randers, da det både styrker det faglige miljø og understøtter kvaliteten i behandlingen. Derfor arbejder vi på, med forskningschefen som omdrejningspunkt, at fremme forskningen på hospitalet yderligere. Vi udbygger forskningsmiljøet, og det skal være attraktivt for både erfarne forskere og nybegyndere at arbejde på Regionshospitalet Randers. Regionshospitalet Randers er et hospital i udvikling både som arbejdsplads og behandlingssted. Forandringer er derfor en del af hverdagen, og vel er der travlt, men det er en fagligt udfordrende arbejdsplads, hvor vi har et godt og sikkert arbejdsmiljø præget af dialog, åbenhed og respekt. 5

6 Introduktion til Regionshospitalet Randers Målt som Danmarks største Akuthospital på grænsen mellem midt og nord Regionshospitalet Randers er ifølge Finans-, Indenrigs og Sundhedsministeriets opgørelser Danmarks største akuthospital målt på akutte patienter i forhold til indlæggelser i alt. udnyttelse af personaleressourcerne. I bund og grund handler det om at sikre effektve behandlingsforløb med høj patientsikkerhed. En sådan vision kræver, at der i de kommende år gennemføres en række større anlægsprojekter. Regionshospitalet Randers vil med den fælles akutafdeling skabe et fremtidssikret akuthospital, der i Det er udvalgt som et af Region Midtjyllands akutho- bygninger og arbejdets organisering fokuserer på spitaler og vil skabe fremtidens akuthospital, der i høj faglig kvalitet, gennemtænkt logistik og en optibygninger i arbejdets organisering fokuserer på høj mal udnyttelse af personalets ressourcer. faglig kvalitet, gennemtænkt logistisk og en optimal 6

7 For nyansatte 7

8 Introduktion til Regionshospitalet Randers Strategiplan Regionshospitalet Randers har en vision om at være et af de mest attraktive regionshospitaler for patienter, borgere og medarbejdere. Med den vision for øje er strategien for perioden at have fokus på de indre linjer. Målsætningen er derfor at konsolidere hospitalet, og i kraft af den organisatoriske styrke at udvikle behandlinger og patientforløb af høj kvalitet. Der er udvalgt fire hovedspor, der skal medvirke til, at vi når målsætningen: Vi vil skabe det mest velfungerende akuthospital i Region Midtjylland, hvor vi har en stærk tværfaglig fælles akutmodtagelse med optimale patientforløb i nye fysiske rammer. Vi vil udvikle individuelle og veltilrettelagte elektive behandlings- og kræftscreeningsforløb, hvor vi er i front både fagligt og i tilrettelæggelsen af forløbene, så vi er en stærk samarbejdspartner for kommuner, praksis, universitetshospitalet og regionshospitaler. Vi vil fremme forskning og innovation for at udvikle kvaliteten i behandlinger og patientforløb. Vi vil fastholde og udvikle et attraktivt lærings- og arbejdsmiljø. Læse mere om strategiplanen her. Dine første dage som ansat ved Regionshospitalet Randers Sammen med dit ansættelsesbrev får du et oplysningsskema, som vi beder dig udfylde og sende til HR. Eventuelt anciennitetskort sendes sammen med eller medbringes den første dag, du møder. Din løn bliver sammensat efter de oplysninger vi får fra dig og indsættes på din nemkonto i dit pengeinstitut. Introduktionsdage Inden du tiltræder, bliver du inviteret til den fælles introduktion; som regel de første hverdage i måneden. Her bliver du orienteret om Regionshospitalet Randers. Du får også undervisning i teoretisk/praktisk brandslukning, hjertestopundervisning samt, hvis det er relevant for dig, undervisning i hospitalets Elektroniske Patient Journal (EPJ). Introduktionsdagene er obligatoriske med mindre at du har været ansat inden for de seneste 12 måneder. Din afdeling er orienteret om at du skal deltage. Herefter fortsætter den faglige introduktion på din afdeling. ID-kort/nøglekort En af de første dage skal du fotograferes til dit ID-kort. Fotograferingen foregår i Serviceafdelingen ved indgang 23 hver mandag fra klokken til 09.30, samt den første hverdag i hver måned fra i forbindelse med den fælles introduktion. Medbring en udfyldt blanket (som er sendt til dig med intromaterialet) og HUSK din leders underskrift. Sidst på eftermiddagen samme dag kan du hente dit ID-kort/nøglekort i Informationen. IDkort/nøglekortet fungerer som nøgle til nogle af indgangene samt til omklædningsrummene og hospitalets motionsklub, hvis du er medlem. Dit ID-kort/nøglekort er personligt og du skal derfor vælge en 4 cifret kode til dit ID-kort/nøglekort. 8

9 For nyansatte Nøgler Du kan få udleveret og aflevere nøgler i Informationen i forhallen ved indgang 1. Det gælder både aflevering og udlevering af nøgler i forbindelse med nyansættelser, fratrædelser eller afdelingsskift. Nøglerne kan hentes og afleveres på følgende tidspunkter: Hverdage , og Weekend Uniform/påklædning Uniformer tilhører hospitalet og må ikke tages med hjem. Du tager en ren uniform på ved arbejdstids begyndelse og ved arbejdstids ophør lægges den brugte i snavsetøjsposen. På din afdeling kan du få mere at vide om, hvad der gælder netop for dig. Garderobe Som afslutning på første introduktionsdag kan du få anvist et garderobeskab, hvis du ønsker det. I rummene med garderobeskabe er der tillige brusere, der kan benyttes af personalet. Parkeringslicensen er gyldig i områder forbeholdt personaleparkering og i det nye parkeringsanlæg ved Kirketerpsvej. Studerende og medarbejdere tilknyttet hospitalet i kort tid kan købe licens på særlige vilkår. Har du spørgsmål vedrørende køb af P-licens kan du kontakte Serviceafdelingen på tlf Sådan bestiller du en parkeringslicens For at købe en parkeringslicens skal du sende en mail til og i emnefeltet skrive Regionshospitalet Randers - medarbejder. I mailen skal du oplyse: Navn, adresse, telefonnummer, og lønnummer. Q-park sender herefter en kontrakt til nærmere udfyldelse. Ønsker du at opsige din aftale om parkeringslicens, er opsigelsesvarselet løbende måned plus 30 dage. Parkeringslicensen fornyes automatisk med mindre du opsiger aftalen. Du skal selv sørge for at navn og tjenestenummer står på skabet og forsyne det med en hængelås. Du bør ikke efterlade personlige ejendele i omklædningsrummene, eller værdigenstande i garderobeskabet. Der forefindes taskeskabe på de fleste afdelinger, hvor du kan opbevare disse. Ved fratræden eller længerevarende orlov skal du tømme skabet og fjerne navn og lås, samt give besked til Serviceafdelingen. Parkering Køb af parkeringslicens Som medarbejder kan du købe en parkeringslicens som månedsabonnement til 200 kr. per måned eller et årsabonnement til kr. årligt. P-licens som bruttolønsordning er også en mulighed, se mere her. Busser Bybus nr. 6 og 12 har stoppested på henholdsvis Skovlyvej og Østervangsvej. Rutebilerne nr. 230, 235 og 237 har stoppested på Østervangsvej og X-bus nr. 918 stopper ligeledes på Østervangsvej. I forhallen og ved skadestuen hænger der infoskærme med oversigt over busafgange fra hospitalet. Kantine Kantinen er åben for både ansatte, patienter og pårørende. Du finder kantinen på plan 2 for enden af kunstgangen. Der er åbent til morgen, frokost og aftensmad. 9

10 Introduktion til Regionshospitalet Randers Åbningstiderne er: Hverdage Weekend På helligdage kan der være ændrede åbningstider. Kantinen modtager både kontant betaling og dankort på beløbet. Uden for kantinens åbningstider kan du benytte dig af automater, der er opstillet på plan 2 ved venteområdet overfor hovedindgangen. Der er begrænset sortiment. Vær særligt opmærksom på Tavshedspligt Når du er ansat på Regionshospitalet Randers, har du tavshedspligt om alle forhold, du får kendskab til i forbindelse med patienters indlæggelse, sygdom og behandling samt alle andre personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten gælder både på hospitalets område og udenfor. Tænk på det ved samtale i bus, tog og alle andre steder. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. Du skal være opmærksom på, at du ikke må skaffe dig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførslen af dit arbejde. Sanktionen herfor kan være afskedigelse eller bortvisning. Rygning Hospitalets rygepolitik følger Region Midtjyllands og lovgivningens skærpede linie omkring røgfri arbejdspladser. Såvel rygning som passiv rygning er sundhedsskadeligt og generende for mange mennesker. Derfor er Regionshospitalet Randers røgfrit for alle der opholder sig på hospitalets matrikel. Det betyder, at patienter og pårørende henvises til, at rygning kun er tilladt på hospitalets matrikel, i de anviste områder. Personalet er ikke forpligtet til at ledsage patienter til en rygepavilion. Det er personalets ansvar at støtte op om politikken og alle har i henhold til personalepolitikkens værdigrundlag et ansvar for at rygeforbuddet efterleves af såvel patienter, pårørende som personale. Der henvises i øvrigt til et kommunalt rygestoptilbud og til sundhedsstyrelsens stoplinie. Det endelige ansvar for efterlevelse af rygeforbuddet ligger hos afdelingsledelsen og overtrædelse behandles efter de regler, der gælder for ansættelsesforholdet i øvrigt. Gentagne overtrædelser kan medføre afskedigelse. Elektroniske cigaretter er ligeledes omfattet af rygeforbuddet pga. signalværdien og den usikkerhed der er omkring de helbredsmæssige konsekvenser af at indånde den damp e-cigaretter udsender til omgivelserne. Se flere informationer på intranettet under personaleforhold eller på e-dok under rygepolitik Fravær Regionshospitalet Randers har en meget velfungerende fraværspolitik, hvis hovedoverskrift er: Det er OK at være syg Det er OK at ledelsen forholder sig til det. Det er vores mål at sikre et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og arbejdsglæde er nøgleord. Et godt arbejdsmiljø er fundamentet for at undgå arbejdsrelateret fravær. 10

11 For nyansatte Det er vores mål, at syge medarbejdere og ledere ikke fastholdes i et fravær, men hjælpes tilbage på arbejdspladsen ved en aktiv indsats fra ledelsen, kolleger og den syge selv. Arbejdet med nedbringelse af fraværet skal foregå i åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere og retningslinierne skal være bekendt for alle. Du kan finde politik og retningslinjer i e-dok via link på intranettets forside. Sygdom Du skal sygemelde dig til din leder i henhold til arbejdspladsens regler for anmeldelse af sygdom. Hvis du bliver syg i arbejdstiden, skal du informere din leder om dette, inden du går hjem fra arbejde. Hvis du har sygemeldt dig, har du ikke pligt til løbende at sygemelde sig. Den enkelte afdeling har egne retningslinjer for anmeldelse af sygdom, spørg i afdelingen, hvis du er i tvivl. Hvis man som medarbejder ikke sygemelder sig på den 1. sygedag, er der tale om ulovlig udeblivelse. Ulovlig udeblivelse kan medføre løntræk. Hvis udeblivelsen kan karakteriseres som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, kan der ske bortvisning. Tilskadekomst under arbejdet Kommer du til skade på hospitalet selvom det ikke medfører fravær skal du underrette din afdelingsleder og den daglige arbejdsmiljøleder, så det evt. kan blive indberettet til arbejdstilsyn, arbejdsmiljøudvalg og ulykkesforsikring. Hvis det brænder Vær meget omhyggelig når du arbejder med brandfarlige væsker, bruger åben ild eller arbejder med og ved elektriske installationer på hospitalet. Det er din pligt at sætte dig ind i hospitalets brandinstruktion og lære at betjene det slukningsudstyr, der findes, hvor du arbejder - så du hurtigt kan hjælpe. I tilfælde af brand på afdelingen, skal du gøre følgende: 1. Alarmér 2. Bring patienterne i sikkerhed 3. Luk døre og vinduer til det brændende rum 4. Forsøg at slukke branden, hvis det er sikkert og forsvarligt 5. Bevar overblikket Brandvæsnet er hurtigt fremme. Afdelingslederne skal sørge for, at brandtrappen og adgangen til den altid er fri. Afdelingslederne skal også sørge for, at samtlige ansatte på afdelingen ved, hvor brandmateriellet er, hvordan det betjenes, og at alle kender indholdet af brandinstruksen. Du vil i forbindelse med den centrale introduktion få undervisning i praktisk brandslukning. Alle ansatte skal en gang årligt gennemgå brandinstrukserne via e-learningsprogrammet "Brandskolen". Hjertestopalarm Hvis en person er bevidstløs (reagerer ikke på stimuli) samt ingen eller agonal (gispende) vejrtrækning Ved hjertestopopkald oplys: hjertestop afdeling stue anden præcis lokalisation voksen eller barn (gerne alder ved barn) 11

12 Introduktion til Regionshospitalet Randers Datasikkerhed Sikkerhed og beskyttelse af data er højt prioriteret i Region Midtjylland. På intranettet kan du finde information om IT-sikkerhed, herunder sikker , brug af USB-nøgler mv. Beredskab Beredskabsplanen for Regionshospitalet Randers findes på intranettet. I en katastrofesituation, som f.eks. En togulykke, kemiulykke, brand med mange tilskadekomne eller lignende, er det alfa og omega, at kommunikationen og information fungerer. Det er overordentligt vigtigt, at alle ansatte sætter sig ind i katastrofeplanen og dermed kender hver enkeltes rolle, hvis en katastrofe skulle ske. Hygiejne Infektionsfaren for patienter og personale kræver omfattende hygiejniske forholdsregler på hospitalet. Personalets personlige hygiejne er meget vigtig. Personalet må, som udgangspunkt, ikke bære ringe, smykker, armbåndsure og lignende, da disse ting kan være en alvorlig smittekilde. Nærmere informationer herom på introduktionsdagene. Arbejdstidsplan På din afdeling findes en arbejdstidsplan, hvor din arbejdstid og fridag skal registreres ugevis. Du har et medansvar for at kontrollere, om du er korrekt påført, da dine normtimer og særydelser beregnes ud fra planen. Brug af hospitalets IT-systemer, herunder Internettet, bliver overvåget og logget. Disse logs vil blive undersøgt i forbindelse med mistanke om overskridelse af reglerne, samt i tilfælde af at brugen af Internettet forstyrrer driften på hospitalets IT-systemer. Misbrug af IT-systemer og adgangen til Internettet kan medføre ansættelsesmæssige konsekvenser, så som advarsel eller afsked. Læs mere om hospitalets politik for internet og sociale medier på intranettet. Brug af Internet, Mail og Kalender I postsystemet (Outlook) findes en opdateret adresseliste på alle, der har en adresse. Du vil blive tildelt en adresse ved ansættelse. Regionen bruger Microsoft Outlook som post- og kalendersystem. Som udgangspunkt skal alle kalendere være åbne det vil sige at man kan se aftaler i kalenderen. Privat brug af Internet og mail kan finde sted i rimeligt omfang, når det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt. Det er en betingelse for medarbejderens brug af e-post, at Region Midtjylland ikke forbindes med ulovlige handlinger eller uetiske standarder i forhold til indholdet af e-post og vedhæftede filer. Ingen medarbejder må afsende eller videresende e-post, hvis indholdet er ulovligt, pornografisk, politisk, ekstremistisk, diskriminerende eller på anden måde kan virke anstødeligt. Tilsvarende må medarbejderen ikke via Regionens netværk benytte internetadgangen til besøg på hjemmesider, hvis indhold er af ovennævnte karakter. 12

13 For nyansatte Mobiltelefoner Private mobiltelefoner må gerne medbringes, men må kun bruges i ekstraordinære tilfælde og med omtanke i arbejdstiden. Nogle afdelinger er mobilfri. Hvad du ellers bør vide som ansat Personalepolitik og værdier Det er et af hospitalets overordnede personalepolitiske mål at være en god arbejdsplads både i de nuværende ansattes og i mulige ansøgers øjne. Værdier Personalepolitikken i Region Midtjylland og på Regionshospitalet Randers er baseret på følgende 3 værdibegreber: Dialog Dygtighed Dristighed Vi arbejder med kompetenceprofiler, hvor du bliver målt på 5 forskellige kompetencer: - Basiskompetencer - Faglige kompetencer - Organisatoriske kompetencer - Sociale kompetencer - Kritisk kompetence Vurderingen af kompetence indplacering sker ved den årlige MUS-samtale. Vi forventer, at alle vores ansatte er kompetente til at møde de faglige og personlige udfordringer. Ansvaret for dette påhviler både din leder og dig selv. Den Danske Kvalitetsmodel DDKM er et fælles kvalitetsudviklings og akkrediteringssystem for hele det danske sundhedsvæsen. DDKM fokuserer på patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, imellem institutioner og internt i institutionerne. De enkelte afdelinger arbejder lokalt med, hvad det præcist betyder i deres afdeling. Kompetenceudvikling Vi er et hospital der tænker meget på kompetencer i en bred betydning. Kompetencer handler således ikke alene om uddannelse, men mere om måden, hvorpå du udfører dit arbejde og anvender dine kvalifikationer. Vi prioriterer kompetenceudvikling både i forbindelse med det daglige arbejde og via planlagte uddannelsesaktiviteter. Vi ønsker at været et godt uddannelsessted med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. DDKM skal være med til at fremme det gode patientforløb. Modellen skal medvirke til at sikre forbedringer af den kliniske, faglige og organisatoriske kvalitet. Desuden understøtter modellen synliggørelse af kvaliteten af Sundhedsvæsenets ydelser. Modellen udvikles gradvist over en årrække og er obligatorisk. Den er grundlaget for hospitalets kvalitetssikring og udvikling indenfor det kliniske, faglige og organisatoriske område. 13

14 Introduktion til Regionshospitalet Randers Alle afdelinger har en kvalitetskoordinator, der, i samarbejde med afdelingens kvalitetsudvalg, sørger for at afdelingen lever op til standarder beskrevet i Den Danske Kvalitetsmodel. Servicegrundlag Udover vores værdier arbejder vi også efter nogle retningslinier for god service. Vi prioriterer god service over for vores patienter og de pårørende. God service er så at sige indpakning af behandlingsforløbet, der skal få dem til at føle sig trygge og i gode hænder. Men god service er ikke bare god service over for patienterne og de pårørende. Det er også en respektfuld adfærd og en imødekommende omgangstone over for de ansatte på hospitalet. Vi har derfor lavet et servicegrundlag, der betyder, at MED-systemet Hospitalets HovedMedUdvalg (HMU) Regionshospitalet Randers anvender MEDsystemet hvor arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold behandles i et énstrenget system. På hospitalet har vi valgt at arbejde med en énstrenget struktur. Det betyder, at HMU også er det øverste organ i forhold til drøftelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsspørgsmål. Ved at benytte MED, som et samlet forum for medarbejderindflydelse, sikkerhed og arbejdsmiljø sikres det, at der kommer en naturlig sammenhæng og dialog om de emner, der tilsammen har indflydelse på den enkeltes arbejdssituation. Desuden styrkes arbejdet med arbejdsmiljøet, da det er højt prioriteret konstant at efterleve arbejdsmiljølovens bestemmelser som minimumsstandarder. Informationen skal ske på et så tidligt tidspunkt som muligt, så der bliver bedre muligheder for en grundig drøftelse og således, at medarbejderrepræsentanternes beslutninger. Der skal ske en koordinering mellem Regionens MED-udvalg, Hoved MED-udvalg og lokal MED-udvalg, så informationer og informationsveje mellem udvalgene er tydelige og tilgængelige. Hospitalets HMU består af 9 ledelsesrepræsentanter og 12 medarbejderrepræsentanter. Du kan finde referater fra HMU-møderne på hospitalets hjemmeside. I hver afdeling er det et lokalt MED-udvalg (LMU). LMU behandler alle sager der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på afdelingen. Hvis du ikke ved den lokale introduktion i afdelingen får oplyst hvem der er din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, så husk at spørge om det. 14

15 For nyansatte Løn og lønseddel Din lønseddel bliver sendt til din elektroniske postkasse på / og din løn bliver indsat på din Nem-konto. Husk at tjekke din lønseddel og rette henvendelse til HR, hvis der er noget du mener ikke er korrekt. Navne- og adresseændring Hospitalet er tilsluttet folkeregistret og får automatisk besked om evt. nyt navn og ny adresse. Telefonbetjening På Intranettet er der en lokal telefonbog for Regionshospitalet Randers med samtlige lokalnumre, numre til andre hospitaler samt øvrige offentlige instanser. Omhu med materialer Det er vores fælles ejendele, du har med at gøre under dit arbejde på hospitalet. Fråds derfor ikke med materialerne. Vi går ud fra, at du behandler tingene på samme måde, som du ønsker dine egne ting behandlet. Skulle der alligevel ske uheld, og noget går i stykker, bør du straks give din afdelingsleder besked. Tabte eller fundne sager Hvis du taber eller finder noget, skal du henvende dig i informationen. Postomdeling Posten hentes og bringes rundt i faste ruter mellem afdelingerne og matrikler en eller flere gange dagligt. Spørg dine kolleger, hvor du finder den nærmeste kasse til intern postomdeling. Adgang til hospitalets PC ere Du får adgang til PC, IT-systemer, EPJ, Intranet mv. ved at logge på med det 6-cifrede brugernavn (Regions-ID) og adgangskode du får udleveret den første dag. Skift af adgangskode Første gang du logger på bliver du bedt om at skifte adgangskode. Adgangskodens opbygning følger disse regler: - skal være mindst 8 karakterer - skal indeholde mindst 1 stort bogstav - skal indeholde mindst 1 lille bogstav - skal indeholde mindst 1 tal Undgå at bruge elementer af dit eget navn eller brugernavn i din nye adgangskode. Hvis du hedder Elisabeth, så må eksempelvis lis eller bet ikke indgå i din adgangskode, da adgangskoden kan blive afvist som følge heraf. Undgå specialtegn osv. Dokumenter Nogle af de IT-systemer du bruger/kommer til at bruge gemmer oplysninger/tekst/dokumenter i systemet, mens andre er således indrettet, at man kan gemme dem på et drev. Når man arbejder med dokumenter, så gælder følgende retningslinjer: Du skal Gemme/lagre dine arbejdsdokumenter og andre data på regionens fælles drev (vdrev/p-drev mv.), hvor der er backup og andre sikkerhedsforanstaltninger Du må opbevare personfølsomme data i filer og sikre s i op til 30 dage, hvis det indgår som led i behandlingen af en sag. Husk at slette efter 30 dage! Du må ikke gemme dokumenter og personfølsomme oplysninger permanent på dit C-drev, USB-nøgler eller lignende, da der ikke tages backup og ikke er sikkerhed på drevet. 15

16 Introduktion til Regionshospitalet Randers e-dok I e-dok finder du de politiker, retningslinjer og instrukser der gælder både for din afdeling og hele hospitalet. Du kommer ind i e-dok via link på intranettets forside. Support Der er en fælles regional servicedesk. Ved problemer eller fejl, kan man henvende sig til servicedesken enten via telefon ( ) eller ved oprettelse af en sag i servicedesksystemet. Der findes link til servicedesken på hospitalets intranet. Sådan får du informationer Det forventes at du jævnligt opsøger intranettet for vigtige informationer. Det er op til dig at læse relevant tilgængeligt materiale. Det er vigtigt, at du holder dig ajour med viden om, hvad der foregår på din arbejdsplads. Regionshospitalet Randers hjemmeside/intranet På Regionshospitalet Randers hjemmeside og intranet kan du finde oplysninger om, hvad der sker på din arbejdsplads samt en lang række informationer og retningslinier, der gælder her. Har du ikke selv adgang til en PC er, kan du henvende dig til din afdelingsledelse, som vil være dig behjælpelig. Region Midtjyllands hjemmeside/intranet På Region Midtjyllands hjemmeside og intranet kan du finde oplysninger om, hvad der sker på Regionens arbejdspladser og en lang række overordnede informationer. Nyt fra hospitalsledelsen Én gang om måneden udsender hospitalsledelsen et nyhedsbrev via mail, som du efterfølgende kan finde på intranettet. Personaleblad Magasinet MIDT udkommer flere gange om året. Det er personalebladet til alle ansatte i Region Midtjylland. Hvis du har en god historie fra din dagligdag, som du gerne vil dele med dine kolleger i Regionen, kan du kontakte Kommunikationsenheden på hospitalet, som vil sørge for det praktiske. Medarbejdertilbud Kiosken Du kan finde hospitalskiosken ved indgang 1 i forhallen. Kiosken sælger et bredt sortiment af forskellige varer. Med jævne mellemrum har kiosken særlige tilbud på eksempelvis frugt. Åbningstider i kiosken: Mandag - fredag kl Lørdag, søndag og helligdage kl Sund Take-Away 16

17 For nyansatte Kantinen tilbyder alle ansatte mulighed for at købe frisklavet mad med hjem til dig og din familie. Maden er frisklavet fra bunden af gode og sunde og fortrinsvis økologiske råvarer og lige klar til at varme. Læs nærmere på intranettet under personaletilbud<take Away. Maden kan hentes i kantinen mellem kl og Der er mulighed for at købe pålæg i kantinen. Sportsklubben AHA (Aktive Hospitals Ansatte) Et tilbud til alle hospitalsansatte. I træningslokalerne er der nyt fitnessudstyr! Du kan benytte løbebånd, crosstrainere, motionscykler, frivægte og maskiner til styrketræning. Meld dig ind: Det koster kun 125 kr. om måneden at være medlem og så er alt inklusiv. Der er også mulighed for at tilmelde sin ægtefælle. Så koster det kun 200 kr. for begge. Der er holdtræning i spinning og overkropstræning. Som medlem kan du løbende få lagt et træningsprogram af de fitnessinstruktører, der er tilknyttet centret. Oplysninger om kontaktperson og instruktør samt informationer fra sportsklubben bliver lagt på intranettet personaletilbud/sportsklubben+aha Skærmbriller Som ansat har du mulighed for at få støtte til indkøb af skærmbriller, hvis du i forbindelse med dit arbejde har behov for det. Hospitalspræst Joan Møller Molbo Træffetid: Tirsdag, onsdag og torsdag Telefon: Sygehusmuseum Randers sygehusmuseum er et lokalt museum, der viser udviklingen af diagnoser og behandling på Randers sygehusene frem til i dag. Museet rummer en omfattende samling af gamle instrumenter, apparatur, maskiner, fotos osv. Og der kan vises korte DVD-film om nye operationsmetoder mv. Sygehusmuseets åbningstider: 1. og 2. tirsdag i hver måned fra kl til Der er fri entré. Gruppebesøg uden for åbningstiderne bestilles via informationen, tlf Kunstforening Foreningens formål er at fremme interessen for kunst blandt ansatte ved Regionshospitalet Randers ved - at arrangere udstillinger på hospitalet i Randers - at arrangere besøg på udstillinger og museer - at erhverve kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne Ferieboligudlejning Som ansat i Region Midtjylland har du adgang til at leje sommerhuse i ind- og udland via Feriefonden. Læs mere om ordningen og se et katalog over sommerhusene på Region Midtjyllands hjemmeside. Ansøgningsskema kan du finde på 17

18 Introduktion til Regionshospitalet Randers Region Midtjyllands bruttolønsordning De fleste ansatte i Region Midtjylland har mulighed for at vælge bruttolønsfinansierede personalegoder mod at blive trukket i løn før skat. Der er valgrunder en gang om året. Tilbuddene omfatter indtil videre: Aviser Bus- og togkort (erhvervskort) Bredbånd/fiberbredbånd Bredbåndstelefoni Parkeringskort På Region Midtjyllands hjemmeside kan du finde informationer om bruttolønsfinansierede personalegoder. Fitnessaftaler Region Midtjylland har lavet firmaaftale med de fleste fitnesskæder i Regionen. Kæderne tilbyder forskellige rabatter til medarbejdere, som er ansatte ved Region Midtjylland. Der er en del penge at spare i forhold til normalpriser. e-tidsskrifter og faglige websites Som ansat på hospitalet har du adgang til mere end 3000 elektroniske tidsskrifter i fuldtekst på Deffnet. Derudover har hospitalet adgang til UPTODATE, der formidler evidenbaseret klinisk information inden for en lang række specialer. Hvis du har spørgsmål til tidsskriftssøgning eller anden litteratursøgning, kan du henvende dig til Fagbiblioteket, der leverer biblioteksydelser til Regionshospitalet Randers. Fagbiblioteket for Regionshospitalet Randers kan kontaktes på Psykologhjælp I tilfælde af, at en medarbejder eller leder har brug for psykologhjælp, så har Region Midtjylland et åbent tilbud om psykologhjælp. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid. I tilfælde af brug for akut psykologhjælp, kan man, efter aftale med din afdelingsledelse, kontakte Dansk Krisekorps, som tager sig af akutte krisepsykologiske opgaver. Læs mere på intranettet under personaletilbud>fitnessaftaler. Yderligere oplysninger om ordningen kan findes på intranettet: Boliger til ansatte Regionshospitalet Randers er i besiddelse af et antal læge/sygeplejeboliger, som de ansatte på Hospitalet har mulighed for at leje. Boligerne er beliggende på Østervangsvej tæt ved Hospitalet. Ansøgningsskema til ansøgning af lejlighed sendes til Teknisk afdeling. Personaleforhold>arbejdsmiljø>psykisk arbejdsmiljø>psykologhjælp Ansøgningsskema kan findes på intranettet under Personaletilbud>Boliger til ansatte. 18

19 For nyansatte 19

20 Marts 2015 HR Regionshospitalet Randers Skovlyvej Randers NØ

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere