DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900"

Transkript

1 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: / PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Carsten Uhd Nielsen (CUN), Trine Kvist Carlino (TKV) og Darshana Durup (DD). Afbud: Mikkel Krogh-Madsen (MKM). Referent: Marianne W. Jørgensen (MWJ). Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Ph.d.-udvalgsmødet den 29. september Diverse personsager (LUKKET MØDE) 4. Meddelelser 5. Nyt til Kommunikationsafdelingen 6. Ph.d.-kurser i 2011 (Sample prep, nyt DRA-kursus, kursus i projektledelse) 7. Opfølgning på introduktionsmøde for nye ph.d.-studerende 8. Bedømmelsesprocedure: Godkendelse af afhandling til forsvar og foreløbig indstilling 9. Forslag til foredragsholder Forskningens Dag 10. Ph.d.-tilsagnsordning på SCIENCE 11. Ansøgning om godkendelse af studiekreds Seminars in medicinal chemistry research 12. Slutevaluering af ph.d.-uddannelsen 13. Eventuelt Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat af Ph.d.-udvalgsmødet den 29. september 2010 Referatet blev godkendt.

2 SIDE 2 AF 2 3. Diverse personsager (LUKKET MØDE): a. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende under DRA ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) b. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende under DRA ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev ikke imødekommet. Den ph.d.-studerende skal deltage i DRAs obligatoriske kursus, beskrivelse af kursus på LIFE skal fremsendes, undervisningen skal være af et omfang på 400 arbejdstimer. Udlandsopholdet skal præciseres senest 1 år efter indskrivningen. Hovedvejleder skal orienteres om kursus i ph.d.-vejledning. c. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende under DRA ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev imødekommet med den bemærkning at MIND-kurset skal udskiftes med DRAs obligatoriske kursus. Scientific Writing i maj 2011 giver 0,5 ECTS-point. Når dette er afklaret skal en ny kursusplan fremsendes. Udlandsopholdet skal præciseres senest 1 år efter indskrivningen. d. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev imødekommet med den bemærkning at Scientific Writing ikke er et specifikt fagligt kursus. Det obligatoriske kursus for ph.d.- studerende under ErhvervsPhD-ordningen giver 2,5 ECTS-point under kurser i kommunikation, formidling og pædagogik og 5 ECTS-point under specifikt faglige kurser, i alt 7,5 ECTS-point. e. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af fremsendelse af kursusbeskrivelser i Medical Writing, Drug Receptors og Molpharm Journal Club. f. Ansøgning om godkendelse af revideret ph.d.-plan for ph.d.- studerende ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (j.nr XXXX/632) Den ph.d.-studerende gøres opmærksom på at der til Ph.d.-udvalgets møde i december skal søges om støtte til kursus i 2011 (og gøre opmærksom på at vedkommende alligevel ikke benytter kursusbevilling for 2010). g. Ansøgning om godkendelse af ændret ph.d.-plan for ph.d.- studerende ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev imødekommet med den bemærkning at kurset Ion Channel godkendes til 3 ECTS. Kursusbeskrivelse af SUNDs kursus skal fremsendes.

3 SIDE 3 AF 2 h. Ansøgning om godkendelse af revideret ph.d.-plan for ph.d.- studerende under DRA ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) i. Ansøgning om godkendelse af ændret ph.d.-plan for ph.d.- studerende under DRA ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af at der opnås 2,5 ECTS-point i MCR-møde. DTU-kursusbeskrivelse skal fremsendes. j. Ansøgning om godkendelse af ændret ph.d.-plan for ph.d.- studerende ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (j.nr XXXX/632) k. Ansøgning om godkendelse af revideret ph.d.-plan for ph.d.- studerende ved Institut for Farmaci og Analytisk Kemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev imødekommet med den bemærkning at der maks. Kan godskrives 100 timer til vejledning af 2 specialestuderende. l. Ansøgning om godkendelse af deltidsforlængelse af indskrivningsperiode for ph.d.-studerende ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (j.nr XXXX/632) m. Ansøgning om godkendelse af hovedvejlederskift for ph.d.- studerende ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) n. Angående undervisningstimer for specialestuderende for ph.d.- studerende under DRA ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) Ph.d.-udvalget har forståelse for den ekstra arbejdsbyrde men kan iht. nuværende regler kun godskrive 100 timer for vejledning af 2 specialestuderende. Hvis den ph.d.-studerende pålægges større opgaver er det et institutanliggende og det bør overvejes om der skal søges orlov i en periode til den yderligere undervisning på instituttet. o. Ansøgning om godkendelse af kursusbeskrivelser for ph.d.- studerende ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) p. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende under DRA ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632)

4 Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af fremsendelse af beskrivelse af journal club. Udlandsopholdet skal præciseres senest 1 år efter indskrivningen. SIDE 4 AF 2 q. Ansøgning om godkendelse af revideret ph.d.-plan for ph.d.- studerende ved Institut for Farmaci og Analytisk Kemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev ikke imødekommet. Der kan maks. Gives 50 timer til grundkursus pr. år i undervisningsdelen. Vejledning af 1 specialestuderende giver 75 timer og af 2 specialestuderende 100 timer. Den ph.d.-studerende anbefales at supplere sin undervisning til et omfang af 400 arbejdstimer. 4. Meddelelser Ad hoc-behandlinger fra 21. september til 19. oktober 2010 gav ikke anledning til kommentarer. FSJ orienterede om status for en ph.d.-studerende på Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632). FSJ uddelte ny folder FARMA, LIFE; SCIENCE og SUND, Health and Life Sciences. Samarbejde inden for uddannelsesområdet efter fusionen. MWJ meddelte, der er udskrevet valg til Ph.d.-udvalget. Der er frist for indsigelser til valglisten 1. november 2010, kandidatlister 8. november. Valget foregår december MWJ sender besked til de ph.d.-studerende, Ph.d.-udvalget med link til KUs hjemmeside: (adgang via KUnet). MWJ har anmodet om rettelser til listen for ph.d.-studerende, da der er mange på listen af 25/10 som ikke længere er stemmeberettigede og samtlige nye ph.d.-studerende mangler. MWJ orienterede om materiale til KUs bestyrelse om KUs strategiske handleplan Om ph.d. står bl.a. at KU i sætter et mål om at optage 800 ph.d. er dog med forbehold i udviklingen i KUs langsigtede økonomi. Fordelingen af optag på fakulteter fremgår ikke. Det frygtes at måltallet for 2011 bliver sat for højt. Måltal mht. gennemførelse forventes at bibeholdes på 63% efter 4 år. Handleplanen sendes til Ph.d.-udvalget. 5. Nyt til Kommunikationsafdelingen Der var intet til punktet. 6. Ph.d.-kurser i 2011 (Sample prep, nyt DRA-kursus, kursus i projektledelse) Materiale til punktet: Kursusbeskrivelse Sample preparation. Kursus Sample preparation godkendes.

5 LLC orienterede om status for planlægningen af nyt DRA-kursus. Kurset afholdes uge med tilmeldingsfrist 1. januar Skema og beskrivelse af kurset sendes snarest til godkendelse i både Ph.d.-udvalget og DRA. SIDE 5 AF 2 Et kursus i projektledelse forventes stadig udbudt i Opfølgning på introduktionsmøde for nye ph.d.-studerende Næste introduktionsmøde er sat til 7. december. MWJ og FSJ prøver at finde lokale. 8. Bedømmelsesprocedure: Godkendelse af afhandling til forsvar og foreløbig indstilling Materiale til punktet: Diverse retningslinjer og breve om bedømmelse og forsvar. Punktet udskydes til næste møde. 9. Forslag til foredragsholder Forskningens Dag Forslag til ekstern foredragsholder er velkomne. 10. Ph.d.-tilsagnsordning på SCIENCE Materiale til punktet: Sagsnotat af 26. august Punktet udskydes til næste møde. 11. Ansøgning om godkendelse af studiekreds Seminars in medicinal chemistry research Materiale til punktet: Beskrivelse. Det skal præciseres hvad der menes med timer til evaluering. Alt andet i ansøgningen godkendes. 12. Slutevaluering af ph.d.-uddannelsen Materiale til punktet: Forslag fra SCIENCE. FARMA skal fra 2011 gennemføre en slutevaluering på ph.d.-forløb. MWJ orienterede om baggrunden for vedlagte skema, som er udarbejdet af SCI- ENCE til behandling i den våde ph.d.-klynge (FARMA, SUND, LIFE og SCIENCE). Skemaet forventes fremsendt til ph.d.-studerende som indleverer en afhandling til bedømmelse fra Det udfyldes elektronisk inden forsvaret finder sted, det er ikke anonymt. Ph.d.-udvalget havde umiddelbart følgende kommentarer til skemaet: - Det kan være svært at udfylde et samlet svar om det faglige niveau i alle faglige kurser, da en ph.d.-studerende typisk deltager i 5-6 faglige kurser. Det kunne overvejes kun at være en vurdering af Fakultets udbud af kurser. - Check punkt om kurser i udlandet og svar mulighed ja/nej - Overvej ordlyd f.eks. side 11 forreste forskningsfront måske skulle der kun stå forskningsfront? - Status for artikler skal fremgå

6 - Omfang, relevans og mulighed for planlægning bør der spørges om mht. undervisning - Mht. arbejdsplads, økonomi, administration kunne der spørges om tilstrækkelig i stedet for tilfreds f.eks. var der tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre det oprindeligt planlagte ph.d.-projekt? - Check nutid/datid side 11 - Stavefejl side 6 SIDE 6 AF 2 Det anbefales at teste skemaet på ph.d.-studerende inden start. MWJ arbejder videre med skemaet sammen med SCIENCE. System til brug forventes at blive SurveyXact. Det tilstræbes at der spørges om samme forhold. 13. Eventuelt Lister over deltagere fra FARMA på kurset i Universitetspædagogik skal findes for og 2010, samt lister over deltagere i efteråret 2010 samt priser. Ph.d.-udvalget diskuterede et svar på Ph.d.-udvalgets vurdering af en ansøgning om indskrivning af en ph.d.-studerende. Det anbefales at vedkommende følger en præsteordning uden indskrivning som ph.d.-studerende, men efter vurdering af uddannelsesforløb, indleverer sin afhandling til bedømmelse på FARMA. Der gøres opmærksom på, at krav mht. kurser og deltagelse i andet forskningsmiljø som allerede præciseret. Korrespondance ønskes fremover på engelsk, da personen er engelsktalende. Ph.d.-udvalget overvejer om der på nogle møder ikke skal behandles personsager. Flemming Steen Jørgensen Formand Marianne W. Jørgensen Sekretær Dette referat er udsendt pr. 2. november 2010

Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen

Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT( ENDELIGT) 23. JUNI 2011 Forum: Ph.d.-udvalget PH.D.-ADMINISTRATIONEN Møde afholdt: Tirsdag den 21. juni 2011 Sted: Referent: Mødesal A Marianne

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T R E F E R A T 20. OKTOBER 2014 Forum Akademisk Råd AR (AR 4/2014) Mødedato: Torsdag d.

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere