fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satser for kørsel nedsættes -0- Nr.1. januar 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satser for kørsel nedsættes -0- Nr.1. januar 2016."

Transkript

1 Nr.1. januar fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satser for kørsel nedsættes Den høje sats nedsættes med 7 øre, fra 3,70 kr. til 3,63 kr. pr. km. Den lave sats nedsættes med 6 øre fra 2,05 kr. til 1,99 kr. pr. km. Da satserne var størst i 2013 udgjorde den høje sats 3,82 kr. pr. km. og den lave sats 2,13 kr. pr. km. For tredje år i træk nedsættes satsen for kørsel i egen bil for arbejdsgiveren. Skatterådet fastsætter hvert år satserne for kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag. Efter årsskiftet nedsættes satserne for kørsel i egen bil i arbejdsmæssige sammenhænge endnu engang. Skatterådet fastsætter hvert år satserne for kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag. Efter årsskiftet nedsættes satserne for kørsel i egen bil i arbejdsmæssige sammenhænge endnu engang. Den høje sats nedsættes med 7 øre, fra 3,70 kr. til 3,63 kr. pr. km. Den lave sats nedsættes med 6 øre fra 2,05 kr. til 1,99 kr. pr. km. Da satserne var størst i 2013 udgjorde den høje sats 3,82 kr. pr. km. og den lave sats 2,13 kr. pr. km. Årsagen til nedsættelsen angives, at der forventes lavere benzinpriser i 2016 end indregnet i satsen for 2015 samt at bilernes antal kørte km pr. liter brændstof forøges. I satsen for 2015 var indregnet en literpris på benzin på 13,17 kr. pr. liter og det er lidt mere end en liter benzin koster p.t., så det må formodes at være rimelig nok at tage hensyn hertil ved fastsættelsen af satsen for I satsen for 2016 er indregnet en liter pris på 12,25 kr. Et fald i forhold til sidste år på 92 øre pr. liter. Det betyder et fald i satsen med 6 øre alene givet alt andet uændret i forhold til 2015 beregningsgrundlaget. Derimod kan der jo nok stilles spørgsmål ved den anden del af forklaringen med at bilerne nu kører længere pr. liter brændstof. Det er helt sikkert korrekt i forhold til de oplysninger bilfabrikanterne angiver, men holder det i den praktiske hverdag? I 2015 blev indregnet at en bil kunne køre 15,2 km pr. liter. I 2016 er indregnet at bilen kan køre 15,7 km pr. l. En stigning med 3 pct. Det giver en satsændring på ca. 2½ øre pr. km. Øvrige forhold som indgår i beregningen er prisen på dæk, som skønnes at være steget med 30 kr. pr. stk. Ikke noget der rykker ved beregningen. Forsikring er sat til at blive 200 kr. dyrere pr. år og ejer afgiften er faldet med 580 kr. pr. år. Vedligeholdelse i form af vask og parkering er steget med 108 kr. pr. år. Værditabet på bilen er uændret sat til kr. pr. år. Satserne for cykelgodtgørelse samt knallert og scooterkørsel er uændret 0,52 kr. pr. km. (FTF) 1

2 Lærere har ikke fået lovpligtig opgaveoversigt LOVPLIGTIGT: Uddannelsesforbundets formand er rystet over, at mange lærere på erhvervsskoler, ungdomsskoler og VUC'er ikke har fået den lovpligtige opgaveoversigt, som de blev sikret ved indgrebet i deres arbejdstid. Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er rystet over, at skolernes ledelser mange steder ikke lever op til lovens krav. (Martin Foldgast) Selv om det står i loven, at de har krav på det, peger nye tal på, at mange lærere på landets erhvervsskoler, VUC'er, sprogcentre og ungdomsskoler ikke har modtaget den opgaveoversigt, som de ellers blev sikret ved lovindgrebet i lærernes arbejdstid i Det viser en stor undersøgelse, som Uddannelsesforbundet har gennemført blandt alle tillidsrepræsentanter på de skoler, der har fået nye regler for lærernes arbejdstid som en følge af lockouten og indgrebet i procent af de adspurgte svarer, at lærerne på deres skole ikke har fået den lovpligtige opgaveoversigt, mens 61 procent oplyser, at de har fået den. Ingen dialog Samtidig oplyser 58 procent, at der ikke har været dialog om udformning af opgaveoversigten. Det er rystende. Det er et stort problem, fordi opgaveoversigten kan være med til at fastholde kvaliteten i undervisningen og samtidig være med til at sikre, at lærerne ikke får et overlæs af opgaver. Men man må sige, skolernes ledelser i udpræget grad ikke lever op til lovens bogstav, siger 2 formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan. Hun påpeger, at Folketinget netop lagde vægt på, at der skal være dialog mellem ledere og lærere om opgaveoversigten. I lyset af at det var noget, Folketinget lagde vægt på, så er det noget rystende, at man simpelthen ikke konsekvent følger op på den del af lovkravet. Det er de lokale skoleledelsers ansvar at invitere til dialog, men mange steder er dialogen der slet ikke, siger Hanne Pontoppidan. Fælles forståelse om opgaver Hun påpeger, at opgaveoversigten er meget nyttig, fordi den skal være med til at skabe en fælles forståelse blandt ledere og lærere om opgaver, der skal løses og hvor meget de skal fylde i arbejdsugen. Dermed er den også med til at skabe sikkerhed hos lederne for, hvad de får for lærernes arbejdskraft og hos lærerne for, at de ikke arbejder ud i det blå ud fra en eller anden imaginær ønskeseddel, som man ikke kender, siger Uddannelsesforbundets formand. Ifølge formanden for Danske Erhvervsskoler Lederne, Peter Amstrup, skal lærerne selvfølgelig have deres opgaveoversigt. Tvivl om procenterne Jeg har lidt svært ved at forestille mig, at procenterne virkelig er så høje. Jeg kan sagtens forestille mig, at nogle siger, at der slet ikke har været en dialog, selv om der måske har været dialog. Men man er bare ikke tilfreds med dialogen, siger han. Erhvervsskoleledernes formand understreger, at både skoleledelser og lærere skal have tid til at øve sig i arbejdet med opgaveoversigterne. Med overenskomsten skete der jo det, at ledelserne fuldstændig fik retten til at definere, hvad folk skal lave ligesom på alle andre arbejdspladser. Det har ikke været populært blandt lærerne. Men de skal som arbejdstagere acceptere, at det er ledelsen, der bestemmer, og at ledelsen må bruge det værktøj. Nu får ledelserne pligt til at gå i dialog med underviserne om, hvad det så er, vi forventer, de bruger tiden til. Det har lederne jo været uvant med, for vi kommer fra en tid, hvor det

3 grundlæggende var op til lærerne selv så de skal også øve sig, siger Peter Amstrup. (Altinget) Temadag: På vej mod ledelse En temadag om at gå fra medarbejder til leder: Masser af dygtige medarbejdere har et potentiale for ledelse, men det skal opdages, opmuntres, udvikles og understøttes. OAO og FTF vil gerne som faglige organisationer yde et bidrag til opgaven med at finde medarbejdere med potentiale for ledelse. Vi vil gerne bidrage til at lette vejen til det første lederjob. Foto: Jesper Ludvigsen Generationsskiftet blandt offentlige ledere handler ikke kun om at rekruttere ledere nok, men også om, hvilke lederprofiler man ønsker. Langt de fleste offentlige ledere er glade for deres job. Dette til trods for, at mange ledere i starten af deres lederjob føler sig isoleret og uden kolleger eller netværk i jobbet og ladt alene med både praktiske og relationelle udfordringer. Langt de fleste overvinder disse udfordringer, men en bedre forberedelse til og støtte i det første lederjob kan lette vejen for mange nye ledere. Tilmelding og fakta Målgruppe: Offentlige ledere og medarbejdere med interesse for ledelse. Hvornår: Fredag den 5. februar 2016 fra kl Hvor: Hotel Scandic Århus Vest, Rytoften 3, 8210 Århus. Invitation Download invitation (PDF) Tilmelding: Senest den 29. januar Gå til tilmelding her Pris: 995 kr. pr. deltager. Ved afbud den 1. februar 2016 eller senere refunderes deltagerbetalingen ikke. OAO og FTF vil gerne som faglige organisationer yde et bidrag til opgaven med at finde medarbejdere med potentiale for ledelse. Vi vil gerne bidrage til at lette vejen til det første lederjob. Derfor tilbydes et nyt forløb til medarbejdere i kommuner, regioner og stat, som har brug for at afprøve og udvikle deres potentiale for ledelse. Forløbet er kort og intensivt og kombinerer kompetencegivende uddannelse med en mentorordning. Hvad indebærer det at gå fra at være kollega til leder, og hvad skal man som potentiel leder være særligt opmærksom på? Hvordan kan ledere spotte og hjælpe potentielle ledere på vej? Ofte er det fagligt dygtige medarbejdere, der udpeges og forfremmes til ledere af medarbejdere, men at blive en succes i den nye position som leder forudsætter, at der sker et skifte i værdier, prioriteringer, afvikling og tillæring af nye færdigheder. Som medarbejder motiveres man ofte af at præstere gennem egen faglig indsats og samarbejde med kolleger. Lederen af medarbejdere skal derimod skabe resultater sammen med og gennem andre, og det kalder på helt nye værdier, færdigheder og prioriteringer, f.eks. at kunne uddelegere opgaver, sætte mål for andre, vurdere deres indsats og give feedback. Er du en erfaren leder med god refleksionsevne og med lyst til at være mentor for et ledertalent? Nye ledere kan ikke fortsætter med at gøre det, der gjorde dem succesfulde som 3

4 medarbejdere, men hvad skal der så til for, at du som ny leder kan blive en succes? At udvikle sig fra kollega til leder kræver hjælp og støtte fra omgivelserne. Hvordan kan ledere spotte og hjælpe potentielle ledere på vej i lederudviklingsprocessen? Det vil Egon Petersen, der er chefkonsulent ved LEAD-enter NeXT level og ekstern lektor i Ledelse og Organisation, Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse, lægge op til debat om, med udgangspunkt i ledelsesteorien, Leadership Pipeline i den offentlige sektor. Herudover vil der være to personlige fortællinger om, hvad der overraskede, og hvilke nye kompetencer, der var brug for ved overgangen fra medarbejder til leder: Charlotte Ibsen er socialfaglig leder i Hvidovre kommune og Morten Jensen er tidligere fængselsbetjent og nu afdelingsleder i Nyborg Statsfængsel Afslutning på dagen og let frokost. (FTF) Venlige tillidsfolk får mest indflydelse Evnen til at opbygge gode relationer er tillidsrepræsentantens stærkeste adgang til indflydelse. Det viser en stor europæisk undersøgelse blandt arbejdsgivere. Program for temadagen: Kaffe/te og morgenbrød Velkomst ved formand for FTF s Lederråd og formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal Præsentation af FTF s og OAO s førlederprogram På vej mod ledelse ved Områdechef Susanne Søndergaard Hansen, VIA University College, Århus Hvad skal der til for at lette vejen for nye ledere? Og hvordan kan du spotte potentielle ledere blandt dine medarbejdere? Ved Egon Petersen Pause Fra medarbejder til leder. Ved socialfaglig leder Charlotte Ibsen fra Hvidovre kommune og afdelingsleder Morten Jensen fra Statsfængslet i Nyborg. I flere generationer er venlighed fra tillidsmandens side blevet tolket som følgagtighed med ledelsen, siger Søren Viemose (Foto: Jesper Ludvigsen) Farvel til den kampberedte tillidsmand, der fremfører sine gode argumenter med patos og styrke og ikke åbner flanker over for arbejdsgiveren ved at vise blødsøden venlighed - og som har styr på ret og vrang i aftaler og overenskomster. Goddag til den venlige, hjælpsomme og optimistiske tillidsmand, der er god til at opbygge og pleje relationer til arbejdsgiveren. Sådan lyder i forkortet form opskriften på at få indflydelse som moderne tillidsrepræsentant - hvis man spørger arbejdsgiverne. Og det har forskerne gjort i det store europæiske forskningsprojekt, NEIRE II, som kortlægger samarbejde og forhandlingsklima mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i 11 europæiske lande. En del af undersøgelsen er baseret på svar fra 600 leder og HR-chefer fra tre sektorer: Finans, produktion og videregående uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen blev afsluttet sidste år, men forskerne har arbejdet videre med delresultater. 4

5 Provokerende Søren Viemose, forhandlingsrådgiver og én af initiativtagerne til NEIRE II-projektet, tøver ikke med at fremhæve undersøgelsens vigtigste resultat: "Undersøgelsen viser helt klart, at den faktor med størst betydning for, om tillidsrepræsentanterne har indflydelse og får indgået holdbare aftaler, det er evnen til at opbygge og bevare gode relationer. Dvs. at tillidsmanden optræder, så andre har lyst til at have en god relation til vedkommende. I gamle dage var det vigtigst at have gode argumenter og kunne fremføre dem med patos. Det har ikke nær så stor betydning i dag", siger han. I forhold til det mere gængse og traditionelle billede af en tillidsmand, kan den konklusion godt virke provokerende, påpeger han. "I flere generationer er venlighed fra en medarbejderrepræsentants side blevet tolket som følgagtighed, måske sammenspisthed med ledelsen og måske ligefrem svaghed. Det gjaldt om at være en barsk og udfarende tillidsmand ved forhandlingsbordet og have styr på regler og overenskomster. Men resultatet af vores undersøgelse viser, at den indstilling sjældent er den bedste i De steder, hvor tillidsfolkene har mest indflydelse og indgår holdbare aftaler, er kendetegnet ved en voksen, venlig, nøgtern og professionel samarbejdsrelation mellem tillidsfolk og arbejdsgivere", siger Søren Viemose. Sociale færdigheder scorer højt Vigtigst er evnen til at opbygge relationer. Næsten lige så vigtigt for at få indflydelse som tillidsmand er ifølge undersøgelsen sociale færdigheder, dvs. evnen til at være hjælpsom, venlig, generøs og optimistisk ift.at tro at man kan finde en løsning med arbejdsgiveren. En tredje vigtig faktor for at få indflydelse som TR er ifølge Søren Viemose, at man kan håndtere kompleks information. "Og det kan man, når man har forstand på det, der bliver talt om. Det betyder, at arbejdsgiverne får en gevinst ud af at informere og dele viden med de tillidsvalgte", siger han. 5 Regelforkæmperen scorer negativt Evnen til at forhandle er selvfølgelig også med på plus-listen, men ligger længere nede end de sociale færdigheder. Først langt nede på indflydelses-barometeret ligger overblik over aftaler og overenskomster. Der faktisk er tale om negativ effekt i forhold til de arbejdsformer, der giver mest indflydelse, hvis man primært bygger sin indsats på juridiske argumenter og kompetencer, viser undersøgelsen. "Fra at være én der fremfører kritik af ting, der ER sket, er den moderne tillidsmand mere én der præger tingene FØR de sker", siger Søren Viemose. (FTF) Nyt cirkulærer om Satsregulering for tjenesterejser Finansministeriet udsender nye cirkulærer om hhv. Tjenesterejseforsikringen og Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser. Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser (gældende) Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser. Download Cirkulære som PDF (0,22 Mb) (Moderniseringsstyrelsen) Mange ledere er ikke klædt på til at håndtere medarbejderstress Når ansatte har problemer med stress, føler langtfra alle ledere sig godt rustet til at hjælpe dem med at håndtere det, viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Lederne.

6 FTF foreslår, at alle nye ledere med personaleansvar inden for det første år gennemfører en solid efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø. Den dag en ansat banker på lederens dør på grund af stress, er det ikke sikkert, at lederen kan give den bedst mulige hjælp. 71 procent af organisationen Ledernes medlemmer mener nemlig, at de kun i mindre eller nogen grad føler sig klædt på til at håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med medarbejderstress. Det viser en ny undersøgelse blandt 4467 af deres medlemmer. Hos offentligt ansatte i Akademikernes Centralorganisation er der samme tendens, viser en undersøgelse offentliggjort i sidste uge i Ugebrevet A4. Undersøgelserne bakkes op af tidligere rundspørger blandt ledere i FTF. Her svarede 68 procent, at de kun i nogen eller meget lille grad følte sig rustet til at tackle problemer med medarbejdernes stress. Og det er ikke overraskende, at mange ledere mangler viden om det her emne, vurderer Malene Friis Andersen, forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA): "Stress er heldigvis ikke noget, som lederne skal håndtere akut hver dag. Derfor er det naturligt, at både nyere og unge ledere ikke har opbygget erfaring med at håndtere stress hos medarbejderne. Det ville være bedst, hvis de allerede havde et beredskab af viden og redskaber, inden de står i situationen og skal hjælpe ansatte med stress," siger hun. De færreste får uddannelse Stress er et problem, som lederne ifølge undersøgelsen prioriterer højt. 95 procent svarer, at det er en vigtig del af ledelsesopgaven at håndtere stress blandt medarbejderne. Alligevel får kun få ledere med personaleansvar tilstrækkelig uddannelse i det psykiske arbejdsmiljø. Det viser et særtræk fra en undersøgelse fra 2012 foretaget af NFA blandt ledere og virksomhedsrepræsentanter, hvor godt en tredjedel svarede, at de ikke får nogen uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, mens knap hver femte svarede i ringe grad. Ifølge Malene Friis Andersen kan uddannelse af ledere være en vej til at sikre, at de er klædt på til at løfte opgaven, men det er afgørende, at der også er erfaringsudveksling mellem ledere inden for organisationen, hvis man vil problemet til livs: "Uddannelse er en rigtig god måde at forbedre ledernes kompetencer, men det kan også ske igennem god mesteroplæring fra de mere erfarne ledere, som ved, hvordan de skal forebygge og håndtere stress hos deres ansatte, " siger hun. Hvad kan lederen gøre? Malene Friis Andersen udgiver snart en håndbog til ledere om stress blandt medarbejderne og har derfor en række konkrete råd til, hvad en leder kan gøre for at både at forebygge og håndtere problemet: "Forebyggelsen handler om god basal personaleledelse. Lederne skal kende deres medarbejdere, hjælpe dem til at prioritere, og de skal sikre, at medarbejderne har de fornødne informationer, kompetencer og ressourcer til at kunne klare de arbejdsopgaver, som de står over for," forklarer hun. "Håndteringen handler om at spotte stress ved for eksempel at kende til potentielle adfærdsændringer. Samtidig skal man vide, hvordan man som leder skal reagere på sin bekymring og tage samtalen med sin stressede medarbejder." (FTF) 6

7 Nyt udvalg skal sikre bedre veje til en ungdomsuddannelse Alt for mange unge får ikke den rette hjælp til at komme ind på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Én ud af fem er ikke kommet videre i uddannelsessystemet syv år efter de går ud af 9. klasse. Regeringen nedsætter derfor et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt igennem uddannelsessystemet. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse, og unge på kanten skal have den hjælp, de har behov for og i rette tid. Og så skal flere unge generelt få en bedre og mere direkte vej til den uddannelse og det job, der matcher deres kompetencer. Det er nogle af målene for det arbejde, som regeringen nu sætter i gang. De unges vej gennem ungdomsuddannelsessystemet spiller en afgørende rolle for deres videre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Baggrunden for den nye indsats er, at der er alt for mange unge, der ikke kommer i gang, falder fra undervejs, starter på en ny uddannelse og falder måske fra igen. "I dag er der for mange unge, der bliver skoletrætte, og ikke kommer ordentligt videre i uddannelsessystemet. Derfor gør regeringen nu en ekstra indsats for at hjælpe unge på kanten, så de ikke mister grebet om deres liv. Der er ingen lette løsninger, men der er masser af eksempler på uddannelsesforløb, godt samarbejde, der virker lokalt, og hvor skoler, kommuner og virksomheder i forening arbejder for de unge. De eksempler skal vi lære af, så vi kan sikre, at langt flere unge får en mere direkte vej til uddannelse eller arbejde, der matcher deres kompetencer. Det skal ekspertgruppen blandt andet se nærmere på," siger børne-, undervisnings-, og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby. formand for Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Han skal lede arbejdet, der frem mod udgangen af 2016 skal komme med en række analyser, anbefalinger og debat- og diskussionsoplæg. Gruppen består af i alt syv udvalgte eksperter, der hver især har en stærk tilknytning til ungdomsuddannelserne og de unge. Unges vej gennem uddannelsessystemet ligger mig meget på sinde. Der er ingen tvivl om, at der er en række udfordringer mellem skole og videre uddannelse. En særlig udfordring er de unge, der på mange planer er udfordret undervejs på rejsen gennem folkeskolen over ungdomsuddannelserne til arbejdsmarkedet og livet i det hele taget. Nu sætter jeg mig i spidsen for et arbejde, der skal gøre den vej bedre. Der er en dybt meningsfuld opgave, siger Stefan Hermann. Gruppens øvrige syv medlemmer er bredt sammensat af eksperter fra uddannelsesog forskningsverdenen samt erhvervslivet. Ekspertgruppens medlemmer Oversigt over ekspertgruppens medlemmer: Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen Metropol. Else Sommer, Tidl. administrerende direktør i Børne- og Ungeforvaltningen, Københavns Kommune. Gert Møller, Forstander, Korsør Produktionshøjskole. Noemi Katznelson, Professor og leder af Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet København. Marianne Simonsen, Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Torben Risgaard Strand, Operations Director, Thermo Fisher Scientific. Jesper Arkil, administrerende direktør, Arkil Holding Det bliver rektor for Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, der bliver 7 (UVM)

8 Nye lønsatser for statsansatte 1. april 2016 Pr. 1. april 2016 reguleres lønsatserne for statsansatte med 0,80 procent. Det svarer til det generelt aftalte i forbindelse med OK15 aftalen for statsansatte. Tjenestemandspensionerne bliver tilsvarende forhøjet med 0,80 procent pr. 1. april Pr. 1. april 2016 reguleres lønsatserne for statsansatte med 0,80 procent. Det svarer til det generelt aftalte i forbindelse med OK15 aftalen for statsansatte. Reguleringsordningen er suspenderet pr og privatløns værnet gav ikke anledning til nogen negativ lønregulering, hvorved det generelt aftalte også blev det endelige resultat. Ved den generelle forhøjelse bliver den særlige reguleringsprocent til beregningen af lønsatserne forhøjet fra 2,1746 til 2,9882 procent i forhold til grundbeløbene Tjenestemandspensionerne bliver tilsvarende forhøjet med 0,80 procent pr. 1. april Tjenestemandspensionerne beregnes i forhold til grundbeløb fastsat i prisniveauet og reguleringsprocenten forhøjes fra 135,1817 til 136,2583 procent. Lønsatserne vil fremgå af FTF s lønkort pr. april Lønkortet er sendt til bogtrykkeren og vil blive fremsendt til abonnementerne i løbet af februar måned. Såvel lønsatserne for statsansatte som tjenestemandspensionssatserne for statens tjenestemandspensionister pr. 1. april 2016 er åbnet på FTF s lønsektion Pr. 1. april 2016 er der ingen generelle lønsatsændringer for ansatte i kommuner og regioner. Her skal henvises til det orange lønkort pr. 1. januar 2016, som blev udsendt sammen med det blå lønkort pr oktober 2015 i august/september måned Men i kommuner og regioner er en del af aftaleresultatet udmøntet i form af organisationsaftaler og disse udmøntes som hovedregel pr. 1. april 2016 i denne overenskomstperiode. Oplysninger om enkelte af disse ændringer for enkelte organisationer kan også hentes på FTF s lønsektion Næste lønkort med generelle lønsatsændringer kan forventes udsendt og offentliggjort i august måned med de nye lønsatser for ansatte i kommuner og regioner pr. 1. oktober Pr. 1. oktober 2016 er der ingen ændringer i lønsatserne for statsansatte. Næste satsændringer herefter er pr. 1. april 2017 for statsansatte, men den følgende lønregulering for ansatte i kommuner og regioner finder sted 1. januar Minister vil bremse frås på erhvervsskoler "Pengene har ikke været brugt på en ordentlig måde," siger undervisningsministeren, der nu vil stramme op med tilsyn og nye retningslinjer for erhvervsskolerne. (Flemming Leitorp) (FTF) KONSEKVENS: Undervisningsministeren strammer grebet om erhvervsskolerne efter kritik af overforbrug fra Rigsrevisionen. Erhvervsskolerne finder kritikken helt ude af proportioner. Med nye retningslinjer og skærpet tilsyn vil undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) skride ind over for landets erhvervsskoler for at sikre, at skolerne ikke fråser med de offentlige midler.

9 Det sker efter, at Rigsrevisionen og Folketingets statsrevisorer i efteråret anklagede erhvervsskolerne for manglende sparsommelighed med blandt andet cheflønninger og regelbrud på en række forskellige områder. Blandt andet kritiserede Rigsrevisionen, at skoleledere i en række tilfælde har været indplaceret i højere lønrammer end bevilget. Behov for opstramning Vores initiativer understreger, at vi har taget sagen alvorligt og der var der også grund til. Jeg vil ikke botanisere i, hvordan statsrevisorer definerer frås og overforbrug, men jeg synes egentlig bare, at deres sprogbrug understreger, at pengene ikke har været brugt på en ordentlig måde, siger undervisningsministeren til Altinget. Efter Rigsrevisionens rapport har Folketingets statsrevisorer konkluderet, at "der er behov for, at der på alle erhvervsskoler strammes op med hensyn til administrationen af ledelsens løn- og ansættelsesvilkår, tjenesterejser, repræsentation og kørsel". Nye retningslinjer på vej Derfor udsender Undervisningsministeriet om kort tid et såkaldt hyrdebrev til samtlige erhvervsskoler, hvor reglerne indskærpes. Brevet vil også indeholde nye retningslinjer for blandt andet repræsentation og gaver til ansatte. Desuden vil ministeriet i 2016 gennemføre et tilsyn af skolernes brug af resultatlønskontrakter, ligesom ministeriet planlægger konkret opfølgning over for de skoler, som Rigsrevisionen specielt har hæftet sig ved i undersøgelsen. Vi har en presset økonomi, hvor alle må holde for. Derfor er det også vigtigt, at vi får luget ud i den slags brug af midler til uddannelse, så vi sikrer, at pengene bruges til at skabe god kvalitet i vores uddannelser, siger Ellen Trane Nørby. Hos Danske Erhvervsskoler er direktør Lars Kunov tilfreds med at få lukket sagen, der har givet dønninger i erhvervsskolernes verden. 9 Men han stiller sig samtidig uforstående over for Rigsrevisionens konklusioner og hele sagens forløb. "Konklusioner ude af proportioner" Der skal selvfølgelig ikke herske tvivl om, at gældende regler skal overholdes. Det er skatteborgernes penge, vi har med at gøre. Og selvfølgelig må man ikke give en blomstergave, hvis der ikke er bemyndigelse til det, og selvfølgelig skal lederne huske at have kørselstilladelsen i orden, siger Lars Kunov og tilføjer: Men derfra og så til at drage en generel konklusion om manglende sparsommelighed og høre ministeren bruge det i et samråd som et argument for, at vi kan spare et trecifret millionbeløb, er der uendelig langt, lyder det fra Danske Erhvervsskolers direktør. Han er specielt fortørnet over denne udtalelse fra formanden for Folketingets statsrevisorer, Peder Larsen (SF), til Altinget: Så synes man måske ikke helt, at man får løn som fortjent, sådan i bred forstand, og så kan man fristes til at belønne sig selv, måske især hvis man synes, at man i forvejen har en lidt trøsteløs tilværelse, fordi det er nemmere at få elever trukket ind på gymnasierne end på erhvervsskolerne, sagde Peder Larsen, da Altinget løftede sløret for sagen i efteråret. Han skylder stadig at uddybe, hvor i rapporten han finder belæg for det. Jeg har det rigtig skidt med den udtalelse. Der er ikke nogen, der har siddet og bevilget sig selv lønforhøjelser i det her. Ja, der er nogle administrative fejl, ja, der er nogle fejl med mindre beløb. Men der er tale om små beløb, og derfor har jeg det svært med, at det pludselig bliver kørt ind i en proces med kritik af manglende sparsommelighed og krav om, at vi skal spare et trecifret millionbeløb, siger Lars Kunov. Bevidst ordvalg Han påpeger også, at skolerne aldrig er blevet partshørt af Rigsrevisionen, hvilket blandt andet har betydet, at rapporten indeholder fejlagtige oplysninger om en skoles engagement som sponsor for en ishockeyklub.

10 "Proportionerne i det her undrer os stadig," siger direktøren. Han understreger, at han er meget bevidst i sit valg af ord. Jeg vil ikke stille mig op og råbe om injurier og drama. Hvis alle havde holdt de sobre prorportioner, havde det her været en bedre sag, siger han. (Altinget) Nye kurser i LP Kursus i mediehåndtering og håndtering af sociale medier Kursus omkring pensioner, efterløn mv. Udbydes efter sommerferien AL-opfølgningskursus september på Munkebjerg Møder: 18/02-16 Bestyrelsesmøde Kalundborg 05/04-16 Bestyrelsesmøde Horsens (LP) 10

11 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mail: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mail: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mail: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mail: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mobil: Mail: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Mail: Christian Saggau, suppleant Produktionsskolen Sundet Tlf Mail: Leif Jeppesen, formand seniorklubben Tlf.: Mail: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 2 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: 11 Aage Langeland

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Taastrup afdelingen flytter til egne lokaler SIDE 1. Maj 2016

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Taastrup afdelingen flytter til egne lokaler SIDE 1. Maj 2016 Kære Samarbejdspartnere Hermed aktuelle nyheder så I ved, hvad der rører sig på skolens to afdelinger i henholdsvis Greve og Taastrup. Et af vores meget aktuelle indsatsområder er flytning af afdelingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 10.00 til 15.00 Fraværende: Dagsorden. Susanne Talbot Jesper Lübbert Leif Jeppesen 1. Orientering og meddelelser.

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: LU-sekretariat Frederiksborggade 5A, 3.sal 1360 København K Tlf. 33 93 21 19 Tidspunkt: Onsdag den 2. december kl. 12.30 til torsdag den 3. december kl. 11.00 2015, Til

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Nye lønsatser i kommuner og regioner

Nye lønsatser i kommuner og regioner NOTAT 15-0635 - POUL - 02.06.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Nye lønsatser i kommuner og regioner Efter at Danmarks Statistik har offentliggjort kvartalsstatistikkerne for lønudviklingen

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 Del: Fire ud af ti LO-medlemmer som smede, elektrikere og sosu'er har oplevet stress på jobbet

Læs mere

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 Del: Antallet af voksne over 25 år der starter på en erhvervsuddannelse er faldet efter reformen

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1 Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Onsdag den 8. december 2010, kl. 10.00 til 15.00, Møde fra 10.00 til 14.00 derefter julefrokost. 1. Orientering og meddelelser. Dagsorden.

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge DEBAT 16. AUG. 2015 KL. 14.32, Politiken Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge Vi har helt misforstået, hvad der skal til for at lære de unge noget, siger lektor Mette Pless på baggrund af en

Læs mere

Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes

Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes Bertel Haarder i Skive: Ungeindsatsen Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes 20.01.2010I Skive Kommune samarbejder alle parter om, at de unge gennemfører en uddannelse. Ingen må falde igennem på grund

Læs mere

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Lederforeningens forhandlingslogbog - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Årlig lønforhandling en mulighed for dig, men bruger du den? Lederforeningen i DSR ønsker, at ledende sygeplejersker

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Hos formanden Gravlevvej 16B Gravlev 98 39 30 00 Tidspunkt: Mandag den 25. juni 2012, kl. 10.00 til 14.00 Til stede: Aage Langeland (AL) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

KL s uddannelsestræf 2012

KL s uddannelsestræf 2012 1 Ungdomsuddannelse til alle (UTA) Civilisationen er et kapløb mellem uddannelse og katastrofe... Den 26. november 2012, Kl. 9.30-16.00 Arrangementet afholdes i DGI-byens konferencecenter Tietgensgade

Læs mere

Erfarne lærere giver starthjælp

Erfarne lærere giver starthjælp Maria Pedersen fortæller sin mentor Tony Todberg om sine oplevelser som lærer. Foto: Rasmus Skovbo Erfarne lærere giver starthjælp Mentorordninger får nyuddannede lærere til at føle sig velkomne i folkeskolen

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet

Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikske temaer Undervisning i dansk som andetsprog sprogcentre

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense LIF-temadag Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til LIF temadag i Odense. Den offentlige sektors vilkår er under stadig

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil.

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil. PDM 'HWPDQK UHU«Det man hører er man selv siger de hvert 10. minut i radioen. En ny jingle af den slags, der ikke er til at slippe af med, når man først har fået den i hovedet. Det man hører er man selv.

Læs mere

Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp

Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp 17. marts 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp Udsigten til at skulle arbejde for kontanthjælpen i nyttejob, hvor de ledige bl.a. skal rengøre strande eller rydde

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Temakursus april 2015

Temakursus april 2015 Temakursus april 2015 Kl. 13.30: Velkommen Politisk vurdering af forhandlingsforløb og resultat Kl. 13.45: OK 15 Præsentation af de 2 forlig Løn, 6. ferieuge, arbejdstid mv. Kl. 15.00: Opsamling, debat

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Region Sjælland Beretning

Region Sjælland Beretning Region Sjælland Beretning Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 Region Sjælland Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 På midtvejsmødet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats 1. marts 2012 Radikale Venstres Uffe Elbæk har haft et mål, lige siden han satte sig i kulturministerstolen i oktober 2011: at bidrage til, at kunsten og kulturen bliver sat afgørende på det samfundsmæssige

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at evalueringen af folkemødet på Bornholm blev varetaget af folkemødeudvalget, og at dette udvalg udarbejdede en kort skriftlig

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt Bilag 1 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S Svar på samrådsspørgsmål

Læs mere

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 Del: Mange kommuner ved ikke, om borgerne er tilfredse med ældrepleje,

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

Folkeskolen er i gang med en nødvendig kulturændring

Folkeskolen er i gang med en nødvendig kulturændring Folkeskolen er i gang med en nødvendig kulturændring Der er ikke et eneste element i skolereformen, som der ikke allerede er nogle lærere, der arbejder med. Forskellen er, at der nu bliver nogle måder,

Læs mere

Nyhedsbrev. # 154 Dato: 15. september 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole

Nyhedsbrev. # 154 Dato: 15. september 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Ungepakkens Nyhedsbrev # 154 Dato: 15. september 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Indhold: UNGEPLAN HAR TOPPRIORITET KVINDER FÅR MINDRE UD AF AT

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1.

CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1. CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1. april 2016, 05:00 Del: Tusindvis af unge fra provinsbyer har mere end 20 kilometer

Læs mere

Politisk interessevaretagelse i non profit organisationer. - tendenser på social- og sundhedsområdet

Politisk interessevaretagelse i non profit organisationer. - tendenser på social- og sundhedsområdet Politisk interessevaretagelse i non profit organisationer - tendenser på social- og sundhedsområdet Af politisk konsulent Susanne Holmgaard Hansen, september 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Konklusion...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret Ref. beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Høring: forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Faaborg Gymnasium Oktober 2014 Opdragsgiver Faaborg Gymnasium Adresse Sundagervej 42 5600 Fåborg Telefon: 62 61 89 10 www.faaborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Trafikken på broen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne skal gå begge veje

Trafikken på broen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne skal gå begge veje Læsevejleder og læsekonsulent: Trafikken på broen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne skal gå begge veje Hvis målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal fuldføre en uddannelse, skal

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere