Strategisk handlingsplan. Femern Belt Development Viden til vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk handlingsplan. Femern Belt Development 2011-2014. Viden til vækst"

Transkript

1 Strategisk handlingsplan Femern Belt Development Viden til vækst

2 Strategisk handlingsplan / Femern Belt Development Fonden Femern Belt Development Råhavegård, Maribovej 9, DK 4960 Holeby Tlf Direktion: Direktør Stig Rømer Winther og projektdirektør Martin Nielsen Bestyrelse: Formand Svend Erik Hovmand Næstformand Peter Madsen Borgmester Stig Vestergaard Borgmester Henrik Holmer Borgmester John Brædder Borgmester Niels Ulrich Hermannsen Forbundsformand i 3F, Poul Erik Skov Christensen Direktør DI Transport Michael Svane Regionrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard Kolofon En forbindelse til vækst, strategisk handlingsplan er udgivet af Fonden Femern Belt Development. Om Femern Belt Development Femern Belt Development (FBD) er et udviklingsselskab, der har til formål at sikre, at Region Sjællands borgere og virksomheder får det størst mulige udbytte af den faste forbindelse over Femern Bælt før, under og efter anlægsfasen. FBD er også et videncentrum, der indsamler, bearbejder og videreformidler viden, som kan fremme erhvervsudviklingen og beskæftigelsen. FBD er én af en række aktører, der arbejder for at få den største effekt af de nye muligheder, der opstår med Femern Bælt projektet. Vi indtager rollen som den, der koordinerer aktørernes indsats og sikrer sammenhæng. Vi er initiativtager til, igangsætter af og aktiv deltager i en række vækstskabende projekter. Derudover arbejder FBD med at bane vejen for, at der kan skabes en Femern Bælt region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv og kultur finder sted og skaber et mentalt fællesskab, hvorfra en ny kultur opstår - med andre ord arbejder FBD for at skabe en mental bro mellem Danmark og Tyskland. FBD s interessenter er p.t. Region Sjælland, 12 kommuner, Dansk Industri og LO. FBD er beliggende i Videncenter Råhavegård i Holeby på Midtlolland. Ved indgangen til 2011 har FBD 12 medarbejdere, en årlig omsætning på ca. kr. 6,0 mio. og en samlet projektportefølje på ca. kr. 45 mio. Grafisk udformning: PAJOR Reklamebureau

3 3 Indhold En region i forandring - et vækstscenarie side 4 Aktørerne omkring forbindelsen - hvem gør hvad? side 5 København Roskilde Slagelse Køge Ringsted Næstved Helsingborg Lund Malmø Vision Mission Information og videndeling Erhvervsudvikling og lokalisering Transport og logistik Jobskabelse og uddannelse side 6 side 7 side 9 side 11 side 13 side 14 Grænseregionalt samarbejde side 16 Nykøbing F. Finansiering og risikostyring Fokusgrupper side 18 side 19 Kiel Rammerne for strategien Who is who side 20 side 22 Succeskriterier side 23 Lübeck Hamburg Femern Bælt regionen Med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt vil Øresundsregionen og Hamburg blive et nordeuropæisk vækstcenter inden for forskning, uddannelse, industriproduktion, logistik, turisme og kulturel udveksling. Berlin FBD arbejder primært med at fremme initiativer, der kan fremme væksten i Region Sjællands geografiske område, men også med at udvikle samarbejdsflader og integration i de to grænseregioner.

4 Strategisk handlingsplan / Femern Belt Development En region i forandring et vækstscenarie Der er intet permanent, undtagen forandring - Heraklit, græsk filosof f.v.t Den faste Femern Bælt forbindelse er et af verdens systemforandrende megaprojekter. Og der er store gevinster i vente. Når den faste forbindelse står færdig i 2020, vil den ikke alene betyde kortere rejsetider. Forbindelsen rummer også kimen til nye økonomiske, kulturelle og samfundsmæssige vækstmuligheder. Virksomheder, organisationer, kulturelle institutioner, uddannelses- og forskningsenheder og politiske myndigheder finder sammen i grænseoverskridende samarbejder. Nye menneskelige relationer skabes og viden deles. Udviklingen af en nordeuropæisk tysk-dansk-svensk region er i gang. Med udsigten til at den faste Femern Bælt forbindelse bliver en tunnel, vil der samlet blive skabt arbejdspladser i en periode på 6-7 år. Fra FBD s side arbejder vi ihærdigt på at få etableret produktionssteder til tunnelelementer i Region Sjælland. Det vil skabe vækst og arbejde til regionens virksomheder - og dermed ruste virksomhederne til den dag, den faste forbindelse åbner i På kort sigt er vi - sammen med Region Sjællands virksomheder - i fuld gang med at sikre, at virksomhederne har de rigtige kvalifikationer, når der skal bydes på underleverancerne til tunnelbyggeriet. På lang sigt arbejder vi derfor med at skabe netværk og på at styrke og udvikle samarbejdet mellem vores nordtyske alliancepartnere. I området nord for Hamburg til syd for København har vi en fælles interesse i, at aksen mellem de to storbyer bliver så bred som muligt. Vi ønsker at være andet og mere end et sted, man kører igennem. Vi vil være en aktiv del af den nye region. Området mellem metropolerne skal ikke konkurrere, men supplere hinanden i den nye nordeuropæiske region. Udfordringerne er store - mulighederne enorme. FBD vil i de kommende år arbejde for at skabe vækst til gavn for borgere og virksomheder i Region Sjælland. Det er vores mål at være det enzym, der kan understøtte og facilitere den forandringsproces, der skaber en ny nordeuropæisk region. Som et led i at nå disse mål har vi udarbejdet nærværende strategiplan for FBD s indsats frem til 2014 med en oversigt over de initiativer, vi og andre aktører har igangsat eller planlægger at gennemføre. Svend Erik Hovmand Formand Stig Rømer Winther Direktør Tidslinie for FBD og den faste forbindelse Femern Bælt Sekretariatet etableres af Storstrøms Amt. Femern Bælt Forum etableres i forbindelse med strukturreformen. Formel hensigtserklæring fra transportministrene i Danmark og Tyskland om etablering af en fast Femern Bælt forbindelse. Traktaten om en fast forbindelse over Femern Bælt underskrives. Fonden Femern Belt Development etableres.

5 5 Metropolområde Øresundsregionen Integreret grænseregion Metropolområde Hamburg Aktørerne omkring forbindelsen - Hvem gør hvad? Grænse Center -center interaktion Femern Belt Development er én blandt mange aktører, der arbejder med at skabe vækst og udvikling i Femern Bælt regionen. Hvor andre aktører har enten et lokalt eller regionalt perspektiv, dækker FBD hele Femern Bælt korridoren, men med tyngde på udvikling af initiativer og projekter, der fremmer væksten i Region Sjælland. Figur fra rapporten: Den faste forbindelse over Femern Bælt: Regionale Udviklingsperspektiver. Muligheder for vækst Erfaringerne viser, at en forbedret infrastruktur mellem metropolområder vil give en naturlig vækst. Hvis vi fra start aktivt udnytter de potentialer, som den forbedrede infrastruktur giver, vil der også komme en betydelig vækst i Femern Bælt korridoren mellem de to metropolområder. I FDB fokuserer vi på at medvirke til at skabe vækst i dette område - til gavn for beskæftigelsen i regionen og til gavn for dansk økonomi. FBD samarbejder med en række aktører og organisationer, og vi er med til at sikre samspillet mellem initiativer og projekter. Vi indsamler viden om og koordinerer eksisterende og nye udviklingstiltag i og udenfor regionen. Samtidig medvirker vi til at skabe den interaktion mellem aktørerne, som sikrer, at de økonomiske og menneskelige ressourcer - som både offentlige og private aktører bidrager med - optimeres. Tidslinie for FBD og den faste forbindelse Traktaten om en fast forbindelse over Femern Bælt ratificeres i Danmark og Tyskland. Sænketunnel foretrækkes af forligspartierne. Forventet start på anlægsarbejdet af den faste forbindelse. Forventet åbning af den faste forbindelse.

6 Strategisk handlingsplan / Femern Belt Development Vision Femern Belt Development vil bidrage til at skabe: Viden til vækst FBD vil skabe såvel økonomisk som menneskelig, kulturel og samfundsmæssig udvikling til gavn for befolkningen i Femern Bælt korridoren, men med særlig fokus på Region Sjælland. FBD er en dynamisk aktør i dette scenarie. FBD er enzymet, der sammen med en række andre aktører er igangsætter af og drivkraft i processer, der har til formål at få optimalt udbytte af de nye muligheder. Vi tager initiativer, styrker processer, samler og videreformidler viden. FBD s aktiviteter maj Regional Management Formålet med projektet er at arbejde for en integreret Femern Bælt region samt informere borgere i forhold til grænserelaterede spørgsmål september Femern Bælt komiteen Komiteen udspringer af projektet Regional Management og skal tjene til erfaringsudveksling, til diskussioner og aftaler omkring projektaktiviteterne januar Klar til Femern Bælt Projektets formål er at forberede virksomheder til at få del i opgaverne i tunnelbyggeriet. 480 virksomheder har vist interesse for projektet.

7 7 Mission Den danske del af Femern Bælt regionen skal være kendt for innovative vækstmiljøer inden for erhvervsliv, teknologi, vidensopbygning, kulturliv, miljø og sidst men ikke mindst: Menneskelig udvikling. Ved at udvikle borgernes kompetencer og bygge netværk mellem virksomhederne vil nye forretningsmuligheder opstå og dermed skabe vækst. Femern Belt Development vil som udviklingsselskab: Building people Medvirke til at udvikle de menneskelige ressourcer i regionen Building relations Medvirke til at udvikle netværk mellem borgere, virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder m.fl Building business Medvirke til at udvikle nye forretningsmuligheder for virksomhederne i regionen Femern Belt Development Koordination & videndeling Udvikle menneskelige ressourcer Jobskabelse og uddannelse Grænseregionalt samarbejde Udvikle netværk Transport og logistik Erhvervsudvikling og lokalisering Grænseregionalt samarbejde Udvikle nye forretningsmuligheder Finansiering og risikostyring Job og uddannelse Erhvervsudvikling og lokalisering januar BeltTrade maj Møde på Lisa von Lübeck Det dansk-tyske projekt BeltTrade vil styrke de små og mellemstore virksomheder på begge sider af bæltet ved kompetenceopbygning og netværksdannelse på tværs af grænsen. Initieret af bl.a. Femern Bælt Komitéen sejlede danske og tyske aktører fra Femern Bælt regionen med Lisa von Lübeck og gennemførte samtaler under mottoet: Vi krydser Femern Bælt.

8 Strategisk handlingsplan / Femern Belt Development Overordnede mål Femern Belt Development vil forene alle væsentlige interesser i forbindelse med Femern Bælt projektets realisering for derigennem at skabe størst mulig vækst i erhvervsliv, turisme, uddannelse og samarbejde henover grænsen. Vi vil derfor: Varetage en overordnet, koordinerende rolle ift. de udviklingsperspektiver og forretningspotentialer, der knytter sig til Femern Bælt projektet og andre store anlægsprojekter Varetage regionens og kommunernes interesser i relation til igangsættelse af nye projekter og samarbejder med andre aktører, som kan styrke vækstmulighederne i regionens geografiske område Være videncentrum i relation til Femern Bælt projektet og dermed sikre formidling af informationer til borgerne, erhvervslivet og kommunerne i regionen Igangsætte kompetenceudviklings- og netværksinitiativer, der kan løfte regionens virksomheder op i internationale værdikæder Igangsætte initiativer, der med udgangspunkt i regionens egne ressourcer og styrke, kan sikre beskæftigelse og forankring af viden og teknologi i regionen på lang sigt Igangsætte kompetenceudviklings- og netværksinitiativer, der kan løfte regionens virksomheder op i internationale værdikæder FBD s aktiviteter maj Produktionssteder Femern Belt Development er tovholder på projektet: Femern produktionssteder i Region Sjælland juni Ministerbesøg Den 9. juni 2010 havde Femern Bælt Forum besøg af transportminister Hans Chr. Schmidt.

9 9 Information og videndeling Videndeling og et højt informationsniveau blandt regionens virksomheder og borgere er forudsætningen for at få det fulde udbytte af den faste forbindelse, mulighederne for vækst, erhvervsudvikling, øget beskæftigelse og bedre livskvalitet. FBD indsamler, bearbejder og formidler viden om Femern Bælt regionens vækstmuligheder i relation til den faste forbindelse. Denne viden bliver løbende formidlet til offentligheden, andre videncentre, erhvervsfremmeaktører, interessenter, interesseorganisationer, faglige organisationer og virksomheder. Formidlingen sker via FBD s hjemmeside: samt elektroniske nyhedsbreve, pressemeddelelser, informationsavisen Femern Belt Direkt, informationsmøder m.v. Initiativer, der vil fremme information og videndeling: Styrkelse af den dansk-tyske informationsavis Femern Belt Direkt Informationsformidling via Femern Bælt tv og radio Videreudvikling af Etablering af informationscenter, der kan rådgive virksomheder og pendlere Kontinuerlige informationsmøder for virksomheder og borgere Tema-konferencer Samarbejde mellem danske og tyske medier Nyhedsstreams på Hjemmesider, nyhedsbreve m.v. Afholdelse af informationsmøder for borgere og virksomheder i Region Sjælland FBD s aktiviteter FBD s hjemmesider FBD har fire hjemmesider: BeltTrade, Klar til Femern Bælt, Femern Bælt Portal og Femern Info august FBD s nyhedsbreve FBD udgiver fire nyhedsbreve: Femern Belt Development, Klar til Femern Bælt, Femern Bælt aktuelt og BeltTrade. Over personer abonnerer på nyhedsbrevene.

10 Strategisk handlingsplan / Femern Belt Development Die Angebote von BeltTrade stärken Ihr Unternehmen BeltTrades tilbud styrker din virksomhed Entwicklung der Fehmarnbelt-Region Udvikling af Femern Bælt regionen august FBD s informationsbrochure Femern Belt Development udgiver informationsbrochurer om projekterne Klar til Femern Bælt og BeltTrade august Femern Bælt løbet Femern Bælt løbet er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor man kan løbe forskellige distancer. Løbet arrangeres af FBD og IK Olympia Maribo september Østersøkonference FBD deltog i arrangementet: Regional implementering af Østersøstrategien og de grænseoverskridende programmers merværdi.

11 11 Erhvervsudvikling og lokalisering Den faste forbindelse over Femern Bælt skaber grundlaget for ny erhvervsmæssig vækst og udvikling i regionen. Det gælder både i forberedelsesfasen, under byggeperioden og ikke mindst efter forbindelsens ibrugtagning. Sammenknytningen af metropolerne Hamburg og Øresundsregionen og den lettere adgang til et nyt, købestærkt og sammenhængende marked med omkring ni millioner indbyggere gør det attraktivt for virksomheder at etablere sig i Femern Bælt regionen. I de eksisterende virksomheder er mulighederne for grænseoverskridende joint ventures åbenlyse. Samarbejder mellem danske, tyske og svenske virksomheder rejser nye vækstperspektiver. Samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelses- og forskningsinstitutionerne får bedre vilkår. Femern Bælt projektet er ét af en række store anlægsprojekter i Region Sjælland. I de kommende 10 år investeres kr milliarder i infrastruktur og andre byggeopgaver. Det vil skabe en bølge af jobmuligheder, men vil også stille nye krav til virksomhederne og deres medarbejdere i en foranderlig verden præget af skarp international konkurrence. Initiativer, der vil fremme erhvervsudvikling og lokalisering: Branding- og lokaliseringsstrategi for erhvervsudvikling og bosætning til aksen Rødbyhavn - Køge og den sjællandske tværforbindelse Etablering af produktionssteder for Femern Bælt forbindelsen i Region Sjælland Kompetenceløft i regionens virksomheder via projektet Klar til Femern Bælt Sikre regionens virksomheder deltagelse i etablering af Femern Bælt forbindelsen Udvikle den finansielle sektors, revisorers og advokaters bevågenhed om Femern Bælt regionen Skabe bevågenhed om joint ventures mellem virksomheder i Femern Bælt regionen National Femern Bælt strategi Deltagelse i developer- og investormesser Videnbank med igangværende initiativer og projekter Uddannelse og kompetencer skal styrkes, netværk, samarbejder og strategiske alliancer bliver afgørende for, hvilke virksomheder, der får del i de nye muligheder. FBD s aktiviteter september Udstilling på KBH s Hovedbanegård FBD deltog i september 2010 i et uddannelsesarrangement på Hovedbanegården, hvor tyske og danske håndværkerlærlinge sammen byggede en bro november Matchmakerkonference - BeltTrade Den første af flere matchmakerkonferencer afholdt af FBD i Lübeck sammen med de tyske samarbejdspartnere i BeltTrade. Over 60 personer inden for logistik i både Danmark og Tyskland deltog. Formålet var at udveksle synspunkter og samarbejde på tværs af grænsen og Femern Bælt.

12 Strategisk handlingsplan / Femern Belt Development Mission: Building business januar IHK s nytårskur Femern Belt Development deltager i IHK zu Lübecks nytårskur sammen med 1700 virksomhedsrepræsentanter. På dagsordnen er den fremtidige Femern Bælt region, samarbejdet med Danmark samt tyskernes strategi for det dansk-tyske samarbejde frem mod Erhvervsarealer langs motorvej Sammen med kommunerne langs E47 vil FBD gennemføre et projekt omkring fælles udvikling af erhvervsmulighederne i transportkorridoren januar Borgermøde FBD deltager med en informationsstand i Transportministeriets og Femern A/S borgermøde i Rødbyhavn. Formålet med borgermødet er at inddrage borgerne, inden politikerne skal tage stilling til den foretrukne tekniske løsning for Femern Bælt forbindelsen.

13 13 Transport og logistik Infrastrukturen i og omkring den faste forbindelse over Femern Bælt vil være et væsentligt middel til at skabe regional udvikling til glæde for regionens borgere, institutioner og virksomheder. Den nye transportkorridor vil styrke Hamburg, Slesvig-Holstein og Øresundsregionens positioner som stærke logistikcentre, da man nu forbinder Skandinavens ca. 20 mio. mennesker med Nordtysklands 10 mio. mennesker. I denne sammenhæng vil Femern Bælt regionen, Lolland, Falster og den øvrige del af Region Sjælland også kunne høste fordele af den forbedrede infrastruktur, da der i den nye transportkorridor opstår et naturligt knudepunkt i regionen, hvor den nord- og sydgående landtransport møder den øst- og vestgående søtransport. Initiativer, der vil fremme transport og logistik: Etablering og udbygning af væsentlige infrastrukturer i og omkring trafikkorridorerne mellem Hamburg-København-Skåne Etablering og udbygning af væsentlige transportknudepunkter i og omkring trafikkorridorerne som jernbanelinjer og motorveje Analyser og feasibilitystudier af infrastrukturer og knudepunkter i og omkring korridorerne med væsentlig betydning for Femern Bælt regionen Gennemføre feasibilitystudie vedrørende et internationalt logistikcenter ved Rødby Havn Det er vigtig at have fokus på knudepunkterne, da det især er her værdierne skabes. Trafikkorridorer med tilstrækkelig kapacitet samt velbeliggende og effektive transportknudepunkter er vigtige forudsætninger for et konkurrencedygtigt logistikerhverv. Dette kan tiltrække nye virksomheder til regionen og skabe grobund for videreudvikling af logistikerhvervet. Derfor vil FBD være opmærksom på nye infrastrukturer i de korridorer, der har betydning for regionen samt have viden om og medvirke til at generere analyser om transport, logistik og infrastruktur februar FBD forbereder virksomhederne Folketinget beslutter, at den faste forbindelse over Femern Bælt skal være en tunnel. I projekterne Klar til Femern Bælt og BeltTrade har vi derfor iværksat en række initiativer, der skal medvirke til at bygge netværk mellem virksomheder på begge sider af Femern Bælt, så vi kan deltage i produktionen af tunnelelementer februar Infomøde om BeltTrade På to informationsmøder om projektet BeltTrade i Oldenburg/Holstein og i Schwentinetal i februar 2011 deltager lige knapt 100 virksomheder for at høre mere om de økonomiske muligheder ved den kommende Femern Bælt forbindelse marts MIPIM FBD deltager i MIPIM i Cannes. På messen mødes Europas developere og entreprenører hvert år.

14 Strategisk handlingsplan / Femern Belt Development Jobskabelse og uddannelse Fremtidens Femern Bælt region strækker sig fra Ørestaden til Hamburg: Tre lande - én region. Denne region vil blive en af de internationale sværvægtere, når det gælder videnskabelige samarbejder og forskning. På aksen København/Malmø-Hamburg ligger den videnskabelige metropol Ørestaden, forskningsstorbyerne Hamburg og Kiel samt regionale forskningscentre i Rostock og Lübeck. Et tættere samarbejde mellem topuniversiteterne i Sverige, Danmark og Tyskland vil rykke Hamburg og København op i superligaen blandt verdens storbyer. Når den faste forbindelse står klar over Femern Bælt, vil Region Sjælland gå fra at være udkantsområde til centrum. For at udnytte de muligheder, som fremtiden bringer, er det nødvendigt også at have fokus på uddannelsesniveauet i regionen. Med projektet Klar til Femern Bælt sikrer FBD en opkvalificering af såvel medarbejdere som ledere i Region Sjællands virksomheder, så de står bedst muligt rustet til at indgå som underleverandører til Femern Bælt projektet. På længere sigt vil FBD også fokusere på de unges uddannelsesmuligheder, så fremtidens uddannelser vil ruste dem til at indgå i et grænseoverskridende arbejdsmarked. I den forbindelse vil sprogundervisning og et grænseoverskridende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner være en nødvendighed april BeltKids Projektet BeltKids, finansieret af projektet Regional management, har til formål at øge integrationen blandt de unge over bæltet og vise dem, hvilke jobmuligheder, der vil være i den nye region april Rådgivning til virksomheder Projektet Klar til Femern Bælt tilbyder rådgivning til de deltagende virksomheder. Det overordnede formål er at støtte den enkelte virksomhed til at få del i opgaverne omkring tunnelbyggeriet Feasibilitystudie Femern Belt Development har på vegne af flere interessenter iværksat et feasibilitystudie om placering af et Baltic Cargo Center ved landfæstet af forbindelsen på Lolland.

15 15 Initiativer, der vil fremme jobskabelse og uddannelse: Kompetenceløft i regionens virksomheder via projektet Klar til Femern Bælt Afdækning kompetencebehov for underleverandører til den faste forbindelse Etablering af samarbejder mellem universiteter i Femern Bælt regionen Etablering af portalen Femern Belt Academy for uddannelsesmuligheder i regionen Øge unges kendskab til uddannelses- og karrieremuligheder Gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelserne i de to grænseregioner Udveksling af unge med en faglig uddannelse Grænseoverskridende arbejdsformidling Grænseoverskridende uddannelsesmoduler Grænseoverskridende arbejdsmarked Rapport om barrierer for integration, herunder afdækning af skatteforhold, arbejdsmarkedsforhold m.v. Mission: Building people Building relations 2011 Medarbejderuddannelse Projektet Klar til Femern Bælt tilbyder også medarbejderuddannelser. Virksomhederne vil få klargjort, hvilke kurser der er nødvendige for at optimere deres kompetencer FBD i dialog med pengeinstitutter Det at anlægge den faste forbindelse over Femern Bælt til en sum af kr. 45 mia. kræver omtanke. Et af de områder, der er fokus på, er finansiering og risikostyring. FBD har en løbende dialog med pengeinstitutter og revisorer. Det betyder bl.a., at regionens pengeinstitutter bakker op om projektet Klar til Femern Bælt, og at de anbefaler deres kunder at deltage.

16 Strategisk handlingsplan / Femern Belt Development Grænseregionalt samarbejde Den faste Femern Bælt forbindelse øger muligheden for kulturel udveksling mellem Danmark og Tyskland og kan dermed bidrage til en højnelse af kulturlivet. Med kulturen som katalysator kan den faste forbindelse over Femern Bælt blive projektet, der genetablerer tidligere tiders stærke bånd mellem Nordtyskland og det østlige Danmark. Kulturen er en værdifuld løftestang, der kan få folk til at tale sammen og lære hinanden bedre at kende. Hvis det lykkes at etablere en kulturel bro over Femern Bælt, kan det få stor betydning for hele Femern Bælt regionens udvikling. I den løbende grænseoverskridende integrationsproces skabes nye kulturelle aktiviteter, som medvirker til at nedbryde grænseregionale barrierer. En kulturel brobygning over Femern Bælt er allerede i gang, bl.a. i kraft af projektet KulturLINK, der har som formål at etablere et grundlag for at finde, skabe og udvikle fælles kulturidentiteter mellem borgere og kulturaktører og -institutioner - ikke bare over Femern Bælt, mens også internt i Region Sjælland. Tanken er at skabe en mental bro forud for den egentlige trafikale forbindelse over Femern Bælt - og dermed bruge kulturen og kunsten som drivkraft for den videre regionale udvikling og integration. I løbet af 2011 skal områdets kulturelle mangfoldighed, herunder institutioner og aktører, kortlægges i et Kulturatlas, som gøres tilgængeligt via internettet. Derudover vil der i efteråret 2011 blive afviklet en projektidékonkurrence, der skal fungere som katalysator for idé- og projektudviklingen over grænserne.

17 17 Initiativer, der vil fremme det grænseregionale samarbejde: Udvikling af den sproglige og interkulturelle dimension Samarbejde mellem byer i Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Lübeck Udvikling af informationsavisen Femern Belt Direkt Nyheds- og reportageprogrammer om Femern Bælt regionen i radio og tv People-to-people projekter Oversigt over grænseoverskridende kulturprojekter Samarbejde med Øresundskomitéen, Femern Bælt Komitéen og STRING-samarbejdet Etablering af samarbejde og videnudveksling med grænseregionerne Sønderjylland og Slesvig Gennemførelse af en konkurrence mellem skoleelever i Femern Bælt regionen, der kan sætte fokus på nye idéer til udvikling og integration Gennemførelse af projekter, der kan medvirke til at folkeliggøre den integrationsproces, der iværksættes i de kommende år Mission: Building people Building relations

18 Strategisk handlingsplan / Femern Belt Development Finansiering og risikostyring Virksomheder, der ønsker at arbejde på de store anlægsarbejder, skal kunne stille garanti over for hovedentreprenørerne som sikkerhed for leverancens kvalitet, leveringstidspunkter, solvens m.v. Derfor er adgang til kapital en vigtig rammebetingelse for regionens virksomheder, både hvis de ønsker fremtidig vækst, og hvis de ønsker at deltage aktivt i Femem Bælt projektet eller andre store anlægsopgaver. Det er væsentligt allerede nu at sikre, at man i finanssektoren får viden om de udfordringer, som virksomhederne står overfor, når de enkeltvis eller i joint ventures har brug for kapital til garantistillelse. FBD vil arbejde for at øge samarbejdet mellem finanssektoren og regionens erhvervsliv, så virksomhederne kan skabe nye forretningsområder og hurtigt vil kunne omstille sig til nye markeder og produktioner. Risikostyring i forbindelse med deltagelse i store og komplekse anlægsarbejder spiller en stor rolle i forhold til at sikre virksomhederne bedst muligt mod eventuelle tab. Der skal udarbejdes nogle overordnede principper for virksomhedernes generelle risikostyring, som bliver et integreret redskab i virksomhedernes interne kontrol og ledelsesfunktioner. Initiativer, der vil fremme finansiering og risikostyring: Nedsættelse af en fokusgruppe bestående af repræsentanter for banksektoren, revisorer og jurister til vurdering af, hvordan kapital til virksomhederne og garantistillelser kan tilvejebringes på en for virksomhederne hensigtsmæssig måde Screening af alternative finansieringsmuligheder for virksomhederne til udvikling og innovation Udarbejdelse af et sæt overordnede risk management kriterier, som virksomhederne kan anvende til at vurdere potentialerne i forhold til at medvirke i større og mindre entrepriser Udvikling af koncepter for joint ventures mellem virksomheder i Femern Bælt regionen Screening af mulighederne for at indgå i strategiske alliancer med virksomheder udenfor regionen med henblik på at minimere risici (og øge potentialer)

19 19 Fokusgrupper FBD har igangsat en række fokusgrupper, der har til opgave at prioritere og igangsætte de aktiviteter, der kan føre til størst muligt udbytte af den faste forbindelse over Femern Bælt. Målet med fokusgruppernes arbejde er: At bidrage til at identificere nye indsatsområder, der kan medvirke til at styrke virksomhedernes aktive inddragelse i Femern Bælt projetet At bidrage til at identificere nye indsatsområder, der kan medvirke til at styrke den regionale identitet og dermed borgernes aktive inddragelse i Femern Bælt projektet At medvirke til at skabe de bedste forudsætninger for vækst i regionen ved at iværksætte initiativer inden for uddannelsesområdet, tilvejebringe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, lokalisere minimum 2 produktionssteder i regionen, øge mobiliteten i virksomhederne, overvåge behovet for supplerende infrastrukturinvesteringer, nedbryde barrierer for integration i det grænseregionale område, brande regionen som et attraktivt bosætningssted, brande regionen i relation til lokalisering af nye virksomheder, m.v. At skabe sammenhæng mellem regionale og kommunale initiativer i relation til Femern Bælt projektet At forankre initiativer i fokusgruppemedlemmernes egne organisationer, der udspringer af samarbejdet i FBD Fokusgrupperne De fem fokusgrupper arbejder med disse emner: Erhvervsudvikling og lokalisering Finansiering og risikostyring Jobskabelse og uddannelse Transport og logistik Grænseregionalt samarbejde, kultur og turisme

20 Strategisk handlingsplan / Femern Belt Development Rammerne for strategien Strategien tager udgangspunkt i de rammer, inden for hvilke FBD udøver sine overordnede mål, sin rolle og sine handlinger. Rammerne udgøres af både overordnede politiske målsætninger for udviklingen såvel nationale som regionale, samt interregionale målsætninger om at øge integrationen mellem de grænsenære områder i Femern Bælt regionen. På det strategiske plan udgøres rammerne af nationale, regionale og lokale strategi- og handlingsplaner af: Partnerskabsaftalen mellem Staten, Region Sjælland og Region Hovedstaden Vækstforums strategiske handlingsplan Vækstforums Femern Bælt strategi Region Sjællands Erhvervsudviklingsstrategi Kommunernes respektive erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner På det operationelle plan udgøres rammerne af de netværker og samarbejdsmuligheder, der findes i og udenfor regionen; Region Sjælland og Region Hovedstaden, kommunerne, videncentre, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, øvrige organisationer, universiteter, fagskoler m.fl. Et væsentligt succeskriterie for FBD er at medvirke til at realisere og implementere de overordnede politiske målsætninger i en kontekst, hvor flest mulige aktører inddrages aktivt og dermed tager del i en målrettet indsats. Ved at indsamle, transformere og formidle viden skal FBD medvirke til at skabe en bredere videnbase om Femern Bælt projektets potentialer, der til stadighed kan danne grobund for nye vækstinitiativer i en sammenhængende kontekst. Vi kalder det Viden til vækst. Rammerne ændrer sig løbende, og derfor vil strategien også løbende skulle tilpasses.

21 21

22 Who is who Femern A/S Femern A/S er statens bygherreselskab, der står for udviklingen og gennemførelsen af hele Femern Bælt projektet. Hjemmeside: Region Sjælland Region Sjælland er en af FBD s tætteste samarbejdspartnere. Sammen med Region Sjælland og de kommuner, der er medlem af Femern Bælt Forum, tilrettelægger vi de overordnede strategier og indsatsområder i relation til Femern Bælt projektet. Hjemmeside: Vækstforum Sjælland Vækstforum Sjælland har til opgave at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Det sker i samarbejde med erhvervsliv, kommuner, regionen, uddannelses- og forskningsinstitutioner og parterne fra arbejdsmarkedet. Hjemmeside: LO LO er en paraplyorganisation for 17 fagforbund og repræsenterer 1,2 mio. medlemmer. Organisationen tager sig af fagbevægelsens overordnede opgaver på tværs af de faglige områder. Hjemmeside: Dansk Industri Dansk Industri er en erhvervsorganisation og en arbejdsgiverforening som sikrer erhvervslivet de bedste vilkår for at konkurrere, udvikle og producere i Danmark samt det internationale marked. DI har medlemsforeninger, branchefællesskaber, regionalforeninger og udvalg. Hjemmeside: Femern Bælt Komitéen Femern Bælt Komitéen er sammensat af 16 tyske og 16 danske medlemmer. De danske medlemmer er udnævnt blandt politikere fra Region Sjælland og kommunerne, LO, DI, Femern Bælt Forum, turismeorganisationer, uddannelsesinstitutioner, miljøorganisationer m.fl. Komitéen holder 2-3 møder om året. Formandsposten for komitéen går hvert år på skift mellem Danmark og Tyskland. Komiteen arbejder med projekter og initiativer, der kan fremme integration og samarbejde imellem Hansestaden Lübeck, Kreis Plön, Kreis Ostholstein og Region Sjælland. Komitéen sekretariatsbetjenes af Region Sjælland, bistået af FBD. Femern Bælt Forum Femern Bælt Forum fungerer som et repræsentantskab for FBD. Forummet består af repræsentanter for Region Sjælland, de 12 medlemskommuner, LO, DI, Beskæftigelsesregionen, formændene for Fokusgrupperne, samt enkelte, personligt udpegede medlemmer, der har en særlig viden og ekspertise i forhold til Femern Bælt projektet. Lolland Kommune Lolland Kommune indtager en central rolle i Femern Bælt projektet, idet kommunen vil stå for al myndighedsbehandling i relation til projektet. Kommunen har nedsat en række interne arbejdsgrupper, der målrettet arbejder med at forberede hele myndighedsbehandlingen og andre forhold, der relaterer sig til selve anlægsarbejderne. FBD er repræsenteret i Lolland Kommunes interne arbejdsgrupper. Hjemmeside: Erhvervsrådene i Region Sjælland Erhvervsrådene i Region Sjælland spiller en særlig rolle ift. at formidle viden om Femern Bælt projektets muligheder til virksomhederne i regionen. FBD og erhvervsrådene samarbejder tæt omkring udvilking af nye projekter og initiativer, som kan medvirke til at højne virksom-hedernes muligheder for at medvirke i realiseringen af Femern Bælt projektet Kreis Ostholstein Kreis Ostholstein er vores nabo på den anden side af Femern Bælt. Kredsen ligger i delstaten Slesvig- Holsten, og FBD s nærmeste samarbejdspartner i at skabe en integreret Femern Bælt-region. Hjemmeside: Øresundkomitéen Øresundskomitéen er et dansk-svensk regionalt og lokalt samarbejde, hvis opgave er at fremme mobiliteten og integrationen for både borgere og virksomheder på tværs af Øresund. Hjemmeside: Femern Belt Business Council Fehmarn Belt Business Council er blevet til på initiativ af Dansk Industri og Handelskamrene i Hamburg og Lübeck, og har til opgave at følge og støtte processen i forbindelse med byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt. Målet er at udvikle samarbejdsmulighederne og vækstpotentialet langs med vækstaksen Hamburg-Øresund. Hjemmeside: KulturLINK KulturLINK er et dansk-tysk projekt, hvis mål er at finde, skabe og udvikle fælles kulturidentiteter mellem borgere og kulturaktører og -institutioner - ikke bare over Femern Bælt, mens også internt i Region Sjælland. Tanken er at bruge kulturen og kunsten som drivkraft for at fremme den regionale udvikling. Femern Belt Logistics Femern Belt Logistics er et forum for logistikvirksomheder i og omkring Region Sjælland. Målet er at identificere samarbejdsmuligheder i Femern Bælt regionen samt koordinere logistikaktiviteter sammen med alle relevante aktører på området og skabe nye projekter, der giver mulighed for vækst. Hjemmeside: Øvrige samarbejdspartnere Udover de organisationer, der er beskrevet, samarbejder FBD med en lang række andre organisationer og aktører, der alle i større eller mindre grad er involverede i de udviklingsperspektiver, der knytter sig til Femern Bælt projektet: RUC, Syddansk Universitet, uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland, Væksthus Sjælland, Grønt Center, Vækstforum, Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, Øresundskomitéen, Copenhagen Capacity, Industriens Fond, Region Hovedstaden, STRINGsamarbejdet m.fl.

23 23 Succeskriterier I strategiperioden vil Femern Belt Development stile mod følgende effekt af indsatsen: Kendskab I 2013 vil mere end 400 SMV er i Region Sjællands geografiske område have et godt kendskab til Femern Bælt projektets anlægsfase og de forretningsmuligheder, der knytter sig hertil. Produktionssteder I 2011 vil der være truffet beslutning om etablering af mindst 2 produktionssteder i Region Sjællands geografiske område samt være mindst 2 havne, der fungerer som service-, reparations- og logistikknudepunkter i relation til anlægsarbejderne. Beskæftigelse I 2014 vil der i Region Sjælland i forbindelse med opstarten af Femern Bælt projektet være mindst 600 personer beskæftiget direkte i forbindelse med etablering af produktionssteder og øvrige forberedende arbejder. I anlægsfasen vil der i Region Sjælland være gennemsnitligt årsværk pr. år beskæftiget direkte og indirekte i forbindelse med byggeriet. Kompetenceniveau Inden udgangen af 2013 vil mindst 120 ledere have gennemgået et internationalt perspektiveret lederuddannelsesforløb målrettet Femern Bælt projektet og andre større anlægsopgaver. Inden udgangen af 2013 vil minimum medarbejdere i virksomhederne have gennemgået uddannelsesforløb målrettet Femern Bælt projektet eller andre større anlægsopgaver. Netværker Inden udgangen af 2013 vil der være etableret minimum 10 større netværkssamarbejder mellem virksomheder/virksomhedsgrupper i regionen og samarbejdsrelationer med tyske virksomheder. Internationalisering I 2014 vil mindst 200 virksomheder have gennemført uddannelsesforløb og deltage i netværkssamarbejder, der gør dem i stand til at operere i internationale bygge- og anlægsprojekter. Grænseregionalt Inden udgangen af 2013 vil der være etableret et informationscenter i den sydlige del af regionen, der kan rådgive virksomheder og grænsependlere om skat, uddannelse, sociale forhold, arbejdsmarkedsforhold m.v.

24 Fonden Femern Belt Development Råhavegård, Maribovej 9 DK-4960 Holeby Tel. (+45)

Oplæg til samarbejde mellem Svendborg-/Langeland Kommuner. Fonden Femern Belt Development. Januar 2010

Oplæg til samarbejde mellem Svendborg-/Langeland Kommuner. Fonden Femern Belt Development. Januar 2010 Oplæg til samarbejde mellem Svendborg-/Langeland Kommuner og Fonden Femern Belt Development Januar 2010 Indledning Femern Bælt forbindelsen vil i løbet af de kommende 8-9 år blive realiseret, og dermed

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Forord. Dok.nr. 6177973 2

Forord. Dok.nr. 6177973 2 Forord En strategi for internationalt samarbejde er et vigtigt instrument til at styrke Lollands image og position i de kommende årtier. Byrådet ønsker at placere Lolland og dens befolkning solidt på landkortet

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Lolland Kommune. Den faste forbindelse over Femern Bælt. Lollands handlemuligheder

Lolland Kommune. Den faste forbindelse over Femern Bælt. Lollands handlemuligheder Lolland Kommune Den faste forbindelse over Femern Bælt Lollands handlemuligheder Juni 2009 Lolland Kommune Den faste forbindelse over Femern Bælt Lollands handlemuligheder Juni 2009 Sortemosevej 2 Telefon

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Brainstormingseminar 22. september 2008 Dorte Stigaard, direktør Udnytter og deler vi viden godt nok? mange parallelaktiviteter

Læs mere

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Danmark i det internationale transportsystem 2011 Side 2 Danmark i det internationale

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde.

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. 31. august 2012 Sagsbehandler: BTH Dok.nr.: 2012/0069929-1 Kultur, Fritid og Erhverv Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. Baggrund for Frederiksbergs internationale

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima?

Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima? Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima? Vi udøver myndighed med et service-gen Torsdag den 17. marts 2016 Bornholms Regionskommune Program 1. Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 137 Offentligt GRIB CHANCEN! På vej mod 2017 Europæisk Kulturhovedstad

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 137 Offentligt GRIB CHANCEN! På vej mod 2017 Europæisk Kulturhovedstad Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 137 Offentligt GRIB CHANCEN! På vej mod 2017 Europæisk Kulturhovedstad 1 2017 bliver et spændende år for Danmark, som da er vært for Europæisk Kulturhovedstad,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 5 Fokus Medborgerskab... 6 Fokus Mangfoldighed... 7 Fokus Inklusion... 8 2 Vision: Vi vil styrke og fordre

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere