1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX."

Transkript

1 Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr Mødedato: Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede: Referent: MGT Dato: Ansv. 1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. 2. Handleplan/fokuspunkter 2013 SK har i 2012 haft mange fokuspunkter, som har været vigtige, men som også har bredt sig meget ud. Derfor har SK i 2013 valgt at fokusere på fire punkter, som man anser som ekstra vigtige at fokusere på. De fire punkter er: a) Talentudvikling SK vil fortsat fokusere på talentudvikling og især videreudvikling og etablering af regionale kraftcentre. SK finder det vigtigt at starte arbejdet allerede med de årige i sporten og i denne alder lægge en strategi og lave en række målsætninger. Målet er at skabe et fundament og en fødekæde i BMX-sporten, som kan skabe endnu flere konkurrencedygtige kørere internationalt set. PV SK vil i denne sammenhæng holde møde med landstræneren, Christian Munk Poulsen, og diskutere hvordan træning samt startegien skal gribes an i forhold til ovenstående målsætning. På Strategikurset i september vil dette ligeledes være punkt, så klubberne her har mulighed for at byde ind med forslag og idéer. b) Hvordan rekrutterer og fastholder vi BMX medlemmer/frivillige? I 2012 var temaet på Strategikurset: Hvordan får vi flere medlemmer og officials i BMX? HS SK vil fortsat arbejde med og fokusere på dette område, og vil følge op på dette tema på Strategikurset og høre hvordan det er gået klubberne. Der er allerede udarbejdet materiale omkring ovenstående, som er linket til nedenfor, men som også kan ses på dmusport.dk. Medieplan til at øge muligheden for medieeksponering: Idékatalog til rekruttering af nye medlemmer: Under dette punkt hører også rekruttering af frivillige. SK vil arbejde på at tilbyde flere kurser, og udbrede kurserne endnu mere rundt om i landet. DMU har udarbejdet en official-folder, som er mulig at bestille fra den 1. maj, og som skal være en brik i rekrutteringen af flere frivillige. Side 1 af 7

2 c) Licens/sikkerhed I 2013 vil der være stor fokus på licens. SK har allerede informeret omkring licens og vil fortsætte med dette i løbet af året. SK understreger, at licenskortet giver adgang til fællesskabet under DMU, som fx løb, samtidig med at det er en forsikring. Derfor opfordrer SK alle til at tegne en gyldig licens, så man er klar til den spændende BMXsæson, vi går i møde. d) Banesyn Derudover vil også banesyn have stor fokus fra SK i Der vil, som der også er meldt ud tidligere, foregå enkelte ændringer i forhold til proceduren omkring banesyn. Én af disse ændringer er, at klubberne inden banesyn skal udfylde en banesynsattest. Denne blanket er sendt ud til alle klubberne, men kan også ses her: JOW JOW/HS Derudover vil SK arbejde på at ændre proceduren i forhold til, hvor ofte banesyn skal foretages. Som det er nu, skal der foretages banesyn hvert år, men SK vil arbejde på i fremtiden kun at foretage banesyn hvert tredje år. Sker der ændringer eller bygges der noget om på banen, så vil der dog foretages banesyn umiddelbart efter denne ændring. Sidstnævnte er dog ikke besluttet endnu, og vil være et punkt på Strategikurset i september, hvor SK vil høre klubbernes mening om dette. 3. Nordisk Koordinator/Nordisk Mesterskab Joy Nordkvist fra Sportsudvalget har sendt en ansøgning til funktionen som Nordisk Koordinator. SK har besluttet at gøre Joy Nordkvist til Nordisk Koordinator. Lars Ostenfeldt bliver sparringspartner til Joy i denne funktion. 4. International Koordinator Nils Stærk er som nævnt i seneste referat blevet International Koordinator i BMX. Nils Stærk vil snarligt udarbejde et oplæg med de fokusområder, han vil arbejde med. LO HS 5. Landspokal og DM Pia Buth tilbyder at tage sig af beregnerrollen til Landspokalen og DM i denne sæson. Det er SK glade for og har selvfølgelig takket ja til dette. Pia har i denne forbindelse samtidig givet udtryk for, at det også bliver sidste sæson, hun er beregner. SK vil tage kontakt til LP- samt DM-klubberne om, at Pia har tilbudt at være beregner i 2013, og at der skal være en person ved hver Landspokal, som skal læres op i denne beregner-funktion, så vi fra 2014 har flere beregnere til løbene. SK vil ligeledes tage denne beregnerrolle op med klubberne på Strategikurset. Et andet vigtigt punkt i forhold til Landspokalen og DM, er, at klubberne i år selv skal sørge for at målfoto-udstyr sættes op og betjenes under løbene. Der vil udarbejdes en manual af Gert Børgesen (Skanderborg BMX), som også vil være behjælpelig til løbene. Gert B. Så dermed en opfordring til alle LP- samt DM-klubber om at finde 1-2 personer, som kan betjene dette udstyr (gerne IT-kyndig) samt sørge for transporten. SK har besluttet at bevillige Gert Børgesen kr. til en ny bærbar computer, som skal bruges til målfoto. De kr. er taget ud fra de kr. som oprindelig var hensat til et nyt telt i BMX. Et nyt telt vil i budgettet rykkes til næste år. 6. Klubmøder i BMX SK vil fremover afholde klubbesøg, hvor klubberne får mulighed for at stille spørgsmål samt komme med forslag/idéer til, hvad de synes, er vigtigt at fokusere på. Formålet med møderne er helt overordnet, at SK og klubben kan få en god og konstruktiv snak, MGT Side 2 af 7

3 om hvad der rører sig i BMX generelt og i den enkelte klub. Tilmeldingen vil ske efter først-til-mølle-princippet, og SK tillader at prioritere, hvis der kommer mange henvendelser. Mere information vil følge. 7. Arbejdsdokument osv. SK vil udarbejde et arbejdsdokument, så hvert SK-medlem efter et møde får sat navn på de ansvarsområder, som er tilfaldet personen. 8. Baggrund for reglementsændringer I seneste SK-referat fremgik tre reglementsændringer. Disse manglede dog en baggrundbeskrivelse for ændringerne. Ændringerne er blot skrivefejl i reglementet men nævnes alligevel her: JOW Side 22 - Ændring af protest. SK har skrevet en forkert tekst ang. alder. Side 34 Ladies er fjernet fra punktet piger. Side 45 Der er skrevet mellem 5-8 deltagere i pointsystemet i Landspokalen i stedet for 3-8. Igen en fejl i teksten. 9. Ansøgning til sommerskole SK har besluttet at droppe tilskuddet til sommerskolen i Begrundelsen er, at interessen ikke har været stor nok. 10. Banesyn SK har besluttet at lave dispensation om fornyelse af bane, så den nu er gældende frem til den 1. juli. Denne beslutning er taget af hensyn til de klubber, som på grund af vejret ikke har haft mulighed for at bygge på deres bane. JOW/HS Banesynsudvalget vil tage kontakt til klubberne og informere om, hvornår de kommer og foretager banesyn. Som tidligere nævnt i dette referat, så skal banesynsblanketten være udfyldt inden. Endelig så skal klubberne inden 1. maj bedes sende en mail til om, hvornår er de klar til banesyn inden 1. juli. Dette vil dog også blive sendt ud på en mail. MGT 11. Tema-skypemøder Da der løbende kommer mange spørgsmål til SK, som der bruges meget tid på at diskutere på møderne, så har SK besluttet at afholde skype-temamøder, hvor enkelte emner kan diskuteres i dybden. De første tre skype-temamøder er planlagt og vil omhandle henholdsvis: 1. Talentudvikling med Christian Munk 2. Evaluering af 1. Landspokal 3. Mesterskabsløb 12. Forsikring SK diskuterede forsikring og licens på mødet, og vil igen understrege, at licenskortet giver adgang til fællesskabet under DMU, som fx løb, samtidig med at det er en forsikring. Side 3 af 7

4 13. Koda-afgift Der er kommet en forespørgsel omkring Koda-afgift fra Palle Steen Hansen (Falcon), som lyder: Vedr. CopyDan SK s svar ift. CopyDan må desværre være et udtryk for manglende kendskab til området. Hvis SK-BMX (eller DMU) retter henvendelse til CopyDan, kan vi få en fornuftig aftale og pris, som dækker alle. Er det op til den enkelte klub, bliver det enten, som det er i dag (dvs. ulovligt/strafbart) eller dyrere, fordi vi som enkeltaktører får en meget dårligere pris hos CopyDan. Så derfor: en opfordring til at komme i arbejdstøjet ift. denne opgave eller send den videre til DMU. Det er dybest set en forbundsopgave! I bund og grund er det klubbernes ansvar at lave sådan en aftale. Men SK vil gå videre med dette til Hovedbestyrelsen, så det bliver taget op på næste Hovedbestyrelsesmøde Klikpedaler Per Varming vil tælle op på, hvor mange under 13 år der bruger klikpedaler ved første LP i Hadsund. Statistikken skal bruges til senere evaluering at den nye regel. Facebook Der er oprettet en ny Facebook-side og dermed bliver den gamle gruppe lukket ned den 1. maj. SK håber, at så mange som muligt vil hoppe med over på den nye side. En ny Facebookside skulle gerne give BMX-involverede en masse brugbar information, men en ny side kan også være med til at tiltrække nye kørere til sporten, hvorfor SK har valgt at lægge 300 kr. i annoncering, og her målrette annoncen til yngre kørere i de byer, hvor der ligger en BMX-klub. SK mener, at der er et stort potentiale i de byer med BMX-klubber folk skal blot gøres opmærksom på at klubben eksisterer. Derudover vil SK gerne skrive nogle korte tekster om de store løb i BMX, og de vil blive lagt ud på Facebook. PV MGT Side 4 af 7

5 Indkomne spørgsmål til SK Spørgsmål fra Palle Steen Hansen (Falcon) vedr. forsikring Alligevel lige et spørgsmål ift. forsikring: Gælder samme forsikringsregler, når det drejer sig om skoleklasser? I Falcon BMX har vi gennem årene haft mange skoleklasser på besøg. Det har været rigtigt sjovt for alle, og det har også givet medlemmer. Men i praksis må dette nok slutte nu, da der ikke reelt er mulighed for at indhente de krævede underskrifter. (Ikke SK s skyld) SK mener ikke at problemet er så stort, da forældre blot skal underskrive et dokument om, at deres børn får lov til at køre BMX på en bane. Det er skolens ansvar, at forældrene underskriver, når en skoleklasse skal ud at køre BMX. Dette er gældende i alle mulige andre aktiviteter, som skoleklasser medvirker i, og derfor mener SK også, at det er muligt her. Spørgsmål fra Palle Steen Hansen (Falcon) vedr. Klubcykellicens Hej Martin/SK-BMX Jeg har sikkert glippet noget information et eller andet sted, men så vidt jeg lige kan gennemskue af de fremsendte materialer vedr. forsikringer og klubcykellicenser, står der ikke noget om, hvilket forsikringsselskab DMU entrerer med. Det er derfor en smule vanskeligt for os selv at købe klubcykellicenser... Kan du oplyse dette, Martin. Gerne med henvis til den kontaktperson, vi evt. måtte have i det pågældende forsikringsselskab. Vi har jo efterhånden en smule travlt, hvis vi skal køre efter reglerne om mindre end to uger! Det, jeg efterspørger fra DMU og/eller SK, er, hvordan vi ude i klubberne i praksis kan håndtere rekrutteringsarrangementer uden risiko for at blive ribbet og flået, hvis uheldet er, og uden at skulle investere så mange penge i forsikringer/klubcykellicenser, at den forventede økonomiske gevinst er så begrænset, at vi med fordel kan bruge vores ressourcer på andre kanaler til rekruttering. En klubcykellicens er den samme dækning, som en almindelig licens. Der er ikke udarbejdet noget eksternt materiale fra forsikringsselskabet, som er beregnet til rundsendelse. Ved køb af en klubcykellicens, så betaler man enten 850 kr. (for 3 klubcykellicenser) eller kr. (for 8 klubcykellicenser) på DMU s konto og reg. nr., som findes på dmusport.dk og her er bankoverførslen for betalingen ens kvittering. SK pointerer, at man kan få svar på forsikringsspørgsmål ved at kontakte DMU s kontor, men mange opklaringsspørgsmål kan også findes i DMU s forsikringsoversigt, som findes på dmusport.dk under Forsikringer. Spørgsmål fra Palle Steen Hansen (Falcon) vedr. PR-arrangement Hej DMU/SK-BMX Tak for det fremsendte. Det er rigtigt godt, at DMU har prioriteret at kaste lys over forsikringsområdet. Det er meget, meget interessant læsning. Også på grund af det, der Side 5 af 7

6 står ikke noget om. Som I nok er klar over, vil dokumentet formentlig udløse en byge af spørgsmål fra klubberne. Vi har sikkert flere end nedenstående, men da der er tale om et presserende spørgsmål, vælger jeg at sende dette allerede nu og ikke at samle spørgsmål sammen til en lidt længere henvendelse. Spørgsmål: I Alment reglement er omtalt PR-arrangementer og klubcykelbegrebet. Dette er så vidt jeg lige kan øje mig til ikke nævnt i forsikringsoversigten, så hvad med det? Mange BMX-klubber har PR-arrangementer i form af åbent hus, deltagelse i Aktiv Sommer samt dage med indslusningstræning med henblik på rekruttering af nye kørere. Vi har skoleklasser på besøg, og vi holder polterabend-arrangementer mv. Jeg kan ikke af det fremsendte se, hvordan (og om) klubberne/deltagerne er dækket ift. disse arrangementer. Så uddybning udbedes. Og gerne meget hurtigt, da vi og givet mange andre BMXklubber har træningsstart i ugen efter påske for børn og unge, som ønsker at prøve kræfter med sporten. Hvis deltagerne skal tegne en indslusningslicens, inden de må nærmere sig en BMXcykel og en BMX-bane, kan vi vist på forhånd vinke farvel til rekruttering ad disse kanaler... Hvis der er noget, jeg har overset, skal jeg naturligvis på forhånd beklage dette. SK har udarbejdet en oversigt over klubcykellicenser, som er sendt ud til alle klubber. Heri står der hvad man skal være opmærksom på, når man afholder en træning for nye kørere. Man kan se blanketten og teksten om klubcykellicens her: Den er også at finde inde på dmusport.dk under blanketter. Samtidig står meget af det ligeledes i reglementet vedr. PR-arrangementer. I forhold til konstateringen omkring den byge af spørgsmål, som der refereres til i ovenstående spørgsmål, så er det ikke korrekt, at det SK udsender, udløser en byge af spørgsmål. Som det også fremgår i referatet, så har der ikke været mange spørgsmål ud fra det, SK har udsendt. Spørgsmål fra Pia Buth vedr. EMC-program Danmarks Motor Union har i 2013 udviklet et elektronisk tilmeldings- og registreringsprogram, som et værktøj til klubberne. Programmet kan benyttes til elektronisk registrering af kørere, når der afholdes løb eller træning. Dermed bliver det fremover nemmere at registrere kørere til løb samt oprette lokale løb og træninger. Pia Buth har spurgt ind til om det forventes at klubberne til LP/JM/SM/DM har systemet? Eller vil SK investere i et til at tage med sammen med SK-PC en. Der laves pt. forsøg i Motocross, men programmet er snart klar til at gå i luften. SK følger udviklingen, og der vil meldes mere ud når programmet er klar. Det skal dog understreges, at systemet ikke bliver taget i brug til LP1+2. Fra Christian Munk Poulsen vedr. nationstrøjer til landsholdet Jeg har fået lavet nationale trøjer til hele landsholdet, med navn og nummer på. Var det Side 6 af 7

7 noget SK kunne tænke sig at være med til at give et tilskud til?? Regningen er på 3500kr. Jeg spørger, fordi I tidligere har givet et tilskud til det. SK vil gerne støtte, men har desværre ingen midler til dette, hvorfor de må sige nej til forespørgslen. Side 7 af 7

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Forældre og Åben Hus er fundamentet

Forældre og Åben Hus er fundamentet Forældre og Åben Hus er fundamentet I Sorø BMX Klub er medlemstallet steget markant de sidste par år. Det skyldes blandt andet en strategi fra bestyrelsens side, som indebærer aktive forældre, en Facebook-profil

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere