Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportskommision Road Racing og Drag Racing"

Transkript

1 Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl møde Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden: 1. Gennemgang af referat fra HB møde 10. december a. Overtagelse af opgaver fra Miljø- og Sikkerhedsudvalget, herunder planlægning af lydmåling og deltagelse i det nye Sikkerhedsudvalg. b. Opstilling af kandidat til SK efter Henrik Berendt til repræsentantskabsmøde. 2. Økonomi a. Regnskab åtd. b. Budget Opfølgning på Pit Stop møde 18. november 2011, herunder Projekt klubassistance i samarbejde med Ole Blædel 4. Situationen for SUerne, herunder overvejelserne om et SU Classic. Kasper Darfelts rolle i udvalgene. 5. Offentliggørelse af 2012 reglement, herunder interaktivt digitalt reglement. 6. Planlægning af D&S seminar Sikkerhed på danske RR baner, herunder de økonomiske konsekvenser af de ændrede krav. a. Projekt Air Fence. b. DMU Sikkerhedsudvalg. 8. Aktivitetsstatus. a. Back on Track status i forlængelse af opgørelse til HB november b. Frilicenser c. Indkaldelse til fællesmøde for arrangørerne af DM Status for SOC. 1

2 10. Status for Talent & Elite. 11. FIM/UEM licenser 12. Danish Motorsports Award 13. Eventuelt Ad 1 HB møde 10. december SK er fra Miljøudvalget blevet overdraget opgaverne i forbindelse med lydmåling. Det står ikke SK ganske klart, hvori disse opgaver består, og JH vil derfor undersøge det nærmere med udvalgets hidtidige formand Dennis Bechmann. HB nedsætter et nyt Sikkerhedsudvalg, og JH, PL og Jan Mandelid deltager i det første orienterende møde. Herefter må vi vurdere, hvem vi skal indstille til udvalget. Der blev på HB mødet opfordret til, at SKerne får flere til at melde sig til træneruddannelserne. Denne opfordring lader SK RR-DR gå videre til klubberne. På nuværende tidspunkt er Kaj Lehmann og Vibeke Rosenskjold tilmeldt til KT1. Husk at der ydes tilskud på 750,- kr. fra HB til delvis dækning af deltagerafgiften. Efter at Henrik Berendt er udtrådt af SK, skal der til Repræsentantskabsmødet vælges et SK medlem for 3 år og en suppleant for 1 år. Ad 2 Økonomi Regnskab for 2011 ser ud til at blive bedre end frygtet. Der er kommet flere indtægter fra transponderudlejning end forventet. Vores budget for 2012 er baseret på det nye system med reduceret fast tilskud og mere aktiv anvendelse af fordelingsnøgler baseret på aktiviteter og opnåede resultater. Vi afventer og ser, hvordan det vil påvirke vores resultat. Budgettet arbejder med en forudsætning om, at der skal være 450 betalte kørerlicenser ved udgangen af Her ligger en stor opgave på klubberne med at konvertere 2011 frilicenser til betalende licenser. HB har også meget glædeligt godkendt, at der kan udstedes 100 frilicenser i Ad 3 Pitstop møde Der er udsendt referat fra mødet, men vi er i SK glade for det store antal deltagere, der trods orkan deltog i mødet. Det er nu op til klubberne at videreføre diskussionen om mulighederne i tættere samarbejde eller egentlig fusion på lokalt plan. Ole Blædel og SK er naturligvis altid til rådighed i sådanne diskussioner. Ad 4 Sportsudvalgene Med ansættelsen af Kasper Darfelt (KD) som sportssekretær, har SUerne nu mulighed for at få hjælp med det administrative arbejde. KD deltager fremover altid i SU møder (og så vidt muligt også i SK møder). SK vil i samarbejde med KD foreslå nogle mødedatoer for SUerne, men disse må også gerne selv tage initiativ til møder. SK har tidligere opfordret til, at der etableres et fjerde sportsudvalg til at varetage interesserne omkring Classic Race. Denne opfordring skal gentages her. Ad 5 Reglement PL følger op med DMU Reglementsudvalg med henblik på at sikre at vores grenreglement for 2012 bliver offentliggjort. Jørgen Bøgvald har udarbejdet en søgbar digital udgave, som skal være den officielle version på DMU hjemmesiden. 2

3 Ad 6 D&S Seminar 2012 Jørgen Bøgvald har påtaget sig at stå for seminaret i samarbejde med SK i lighed med tidligere år. Datoen for seminaret er fastsat til 14. marts 2012 kl , og vi regner med, at det bliver på Park Hotel i Middelfart. Ad 7 Banesikkerhed Som omtalt under 1 HB referat nedsættes et sikkerhedsudvalg under HB. Det er tanken at der etableres et nordisk udvalg under NMC, og medlemmer fra Sikkerhedsudvalget vil naturligt skulle udpege deltagere til dette arbejde. I SK RR-DR ønsker vi at sikre de danske baner bedre, og i den forbindelse er vi i gang med at vurdere mulighederne for at indkøbe sikkerhedsafdækning (Air Fence), som klubberne vil kunne leje til stævner. PL har ansvaret for dette. Ad 8 Aktivitetsstatus Kalenderen for RR er offentliggjort, og inden jul vil DR kalenderen følge efter. Mini kan først offentliggøres i sin helhed primo februar, men SU Mini opfordres til at offentliggøre datoerne efterhånden som de er klar, så kørerne så tidligt som muligt kan danne sig et indtryk af sæsonen. Frilicenser er omtalt under 1 HB, men der er nu sendt besked til klubberne (brev er vedhæftet som bilag), og KD tager sig af de praktiske forhold i forvaltningen. Hvervebrochuren for RR er stort set brugt op, og der bestilles derfor et genoptryk på stk. gennem DMU Marketingsudvalg. SK indkalder arrangørerne af RR DM serien 2012 til et møde med henblik på at fastsætte en vis fælles standard for kvaliteterne af arrangementerne. Mødet søges afholdt søndag eftermiddag i forbindelse med Repræsentantskabsmødet 4. marts Ad 9 SOC og NM for RR Det er med stor beklagelse at SK RR-DR konstaterer de uenigheder, der er i NMC om afviklingen af NM i RR i SK RR-DR skal opfordre NMC til at følge indstillingen fra SVEMO om at lade Mike Luff stå for afviklingen af serien i Derefter kan man i 2012 vurdere det fremtidige forløb fra Ad 10 T&E Der er nogen usikkerhed om T&E for RR og DR. PL kontakter René Prang med henblik på en afklaring. Ad 11 Internationale licenser Da det ikke har været muligt at få en afklaring på spørgsmålet om, hvem der skal stå for afvikling af licensseminar, og da en række licenser udløber, tager JH kontakt til SVEMO og opfordrer dem til at afholde UEM seminar i løbet af foråret. Fra Danmark har vi 4 deltagere. Ad 12 Danish Motorsport Award Der er nedsat en jury for RR-DR bestående af JH, René Prang og Jan Mandelid, som har indstillet kandidaterne til den første nominering til denne nye pris. Prisuddelingen finder sted i Cirkusbygningen i København d. 1. februar Ad 13 Eventuelt Eneste til dette punkt var mødedatoer for SK i 2012: 22. feb., 14. marts (i forbindelse med DS seminar med mødestart 14.00), 19. april, 9. juni formiddag før SW i Parken, 19. september og 3. november om eftermiddagen efter Klublederseminar (ret til ændringer forbeholdes) Jesper Holm 20. december

4 17. december 2011 Også frilicenser i 2012 I 2011 har vi i Road Racing og Drag Racing haft mulighed for at få udstedt gratis licenser til nye kørere, og det er blevet en stor succes. Ud af de 100 licenser vi havde til rådighed er der blevet udstedt godt 90. Det er nye medlemmer i klubberne og mange nye deltagere ved årets stævner. Begge dele er direkte indtægter til klubberne, og mange nye glade medlemmer. I klubberne har I nu en meget vigtig opgave: I skal fastholde disse nye licensindehavere, så de i 2012 fornyer deres licens. Først på det tidspunkt får vi i DMU glæde af de nye licenser og indtægter, som i sidste ende er til glæde for klubber og kørere. Frilicenserne i år var et forsøg, som DMU Hovedbestyrelse godkendte for at give RR og DR en hjælpende hånd i en meget svær situation. Man vil nu nøje følge med i, hvor godt I er i stand til at fastholde disse nye kørere. Der ligger en stor og vigtig opgave på jer i klubberne. Uanset udfaldet er det lykkes os i SK at argumentere for, at ordningen skal gentages i Vi har derfor igen i frilicenser til rådighed som kan udstedes til alle grenene Road Racing, Mini RR, Drag racing og Classic. Ligesom i 2011 kan licensen udstedes til en kører, der ikke tidligere har haft licens. En undtagelse er, hvis der har været løst eventlicens, for i det tilfælde vil vi gerne have yderligere hold i køreren med en rigtig licens. 4

5 Som ved almindelige licenser, skal køreren undervises og bestå både teoretisk prøve og praktisk baneprøve. Hvis køreren har haft eventlicens, skal I alligevel gennemføre uddannelse og prøver, da vi ikke kan være sikre på at grundlaget fra eventlicenser er tilstrækkelig god. Der vil i forbindelse med forårstræningslejren på Slovakia Ring være mulighed for at aflægge prøve til RR. På samme måde som i 2011 udsendes en liste i Excel format fra sekretariatet, som I skal opføre licenserne på og indsende. Det bliver ikke Søren Andersen men Kasper Darfelt, der står for listen. Licenserne tildeles i den rækkefølge, ansøgningerne kommer ind fra klubberne, så det er bare med at komme i gang. Til slut vil jeg ønske jer God Jul og en god og aktiv sæson i Sportskommission Road Racing og Drag Racing Jesper Holm 5

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere