Materiale til Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materiale til Budget 2016-2019"

Transkript

1 Materiale til Budget Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august Budgetbog

2 side 2

3 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger og oversigter Resultatopgørelse 5 Bevillingsoversigt 7 Oversigt - udviklingen fra budget 2015 til basisbudget Driftsudgifter. Oversigt over tekniske ændringer pr. politikområde: Samlede oversigter 13 Børne- og undervisningsudvalget 16 Kultur- og Fritidsudvalget 21 Arbejdsmarkedsudvalget 22 Sundheds- og Omsorgsudvalget 26 Erhvervskontaktudvalget 30 Økonomi- og Planudvalget 31 Beredskabskommissionen 37 Teknik- og Miljøudvalget 38 Finansiering. Oversigt over ændringer politikområde Konsekvensbeskrivelser af driftsudgiftsreduktioner: Samlede oversigt 43 Børne- og undervisningsudvalget 45 Kultur- og Fritidsudvalget 47 Arbejdsmarkedsudvalget 48 Sundheds- og Omsorgsudvalget 56 Erhvervskontaktudvalget 97 Økonomi- og Planudvalget 98 Teknik- og Miljøudvalget 104 Generelle bemærkninger til basisbudgettet 111 Anlægsforslag til budget Anlægsoversigt fra vedtaget budget Oversigt (indeholder nye samt gamle forslag, som ikke er verificerede) 136 Børne- og Undervisningsudvalget 140 Kultur- og Fritidsudvalget 157 Sundheds- og Omsorgsudvalget 158 Økonomi- og Planudvalget 162 Teknik- og Miljøudvalget 166 Driftsforslag til budget Oversigt 174 Børne- og Undervisningsudvalget 175 Sundheds- og Omsorgsudvalget 177 Økonomi- og Planudvalget 181 Teknik- og Miljøudvalget 182 Materiale i øvrigt Trafiklysnøgletal 183 Brev fra Dansk Sygeplejeråd, BUPL, FOA, Dansk Socialrådgiverforening og Danmarks Lærerforening 190 side 3

4 side 4

5 Resultatopgørelse Budget 2016 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 329 C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger 616 SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)

6 side 6

7 Basisbudget drift Tekst (beløb i tusinde kr.) Regnskab 2014(T) Oprindeligt budget 2015(T) Budget 2016(T) Budget 2017(T) Budget 2018(T) Budget 2019(T) Byrådet Børne- og Undervisningsudvalget Dagtilbud til børn 0-5 år Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Børn og unge 6-18 år Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Familier og børn med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Kultur- og Fritidsudvalget Undervisning og kultur Kulturel virksomhed side 7

8 Basisbudget drift Tekst (beløb i tusinde kr.) Regnskab 2014(T) Oprindeligt budget 2015(T) Budget 2016(T) Budget 2017(T) Budget 2018(T) Budget 2019(T) Fritid, idræt og kultur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsindkomster Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Sundheds- og Omsorgsudvalget side 8

9 Basisbudget drift Tekst (beløb i tusinde kr.) Regnskab 2014(T) Oprindeligt budget 2015(T) Budget 2016(T) Budget 2017(T) Budget 2018(T) Budget 2019(T) Ældre Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Sundhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Handicap og psykiatri (voksne) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse side 9

10 Basisbudget drift Tekst (beløb i tusinde kr.) Regnskab 2014(T) Oprindeligt budget 2015(T) Budget 2016(T) Budget 2017(T) Budget 2018(T) Budget 2019(T) 22 Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Erhvervskontaktudvalget Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Økonomi- og Planudvalget Borgerservice, administration og politisk administration Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Administrativ organisation Lønpuljer m.v Beredskabskommission Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Teknik- og Miljøudvalget Miljø og natur side 10

11 Basisbudget drift Tekst (beløb i tusinde kr.) Regnskab 2014(T) Oprindeligt budget 2015(T) Budget 2016(T) Budget 2017(T) Budget 2018(T) Budget 2019(T) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Byer og landsbyer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Infrastruktur og kollektiv trafik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Forsyning Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Total side 11

12 Udvikling fra vedtaget budget 2015 til basisbudget 2016 (beløb i ) Konto Drift Oprindeligt budget Prisfremskrivning Oprindeligt budget 2015 i 2016 p/l Tekniske korrektioner Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning Lovændringer 281 Demografi af forudsætninger Budgetrettelser Tekniske korrektioner i alt Udgiftsreduktioner iht. budgetforlig for Basisbudget 2016 drift er anlæg Konto Finansiering (ekskl. kasse) Oprindeligt budget Tekniske korrektioner Tilskud og udligning Skat Renter Balanceforskydninger Tekniske korrektioner i alt Basisbudget 2016 finansiering Samlede ændringer fra vedtaget 2015 til basisbudget side 12

13 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Byrådet i alt Børne- og Undervisningsudvalget i alt Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Kultur- og Fritidsudvalget i alt Fritid, idræt og kultur Arbejdsmarkedsudvalget i alt Overførselsindkomster Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Erhvervskontaktudvalget i alt Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Økonomi- og Planudvalget i alt Borgerservice, administration og politisk organisation Beredskabskommisionen i alt Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning Forsyning side 13

14 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Byrådet i alt Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetår Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster Ældre Handicap og psykiatri (voksne) Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Borgerservice, administration og politisk organisation Redningsberedskab Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Byrådsbeslutninger Børn og unge 6-18 år Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Budgetopfølgning Dagtilbud til børn 0-5 år Familier og børn med særlige behov Overførselsindkomster Borgerservice, administration og politisk organisation Lovændringer Børn og unge 6-18 år Redningsberedskab Miljø og natur Demografi Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation side 14

15 af forudsætninger Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster Ældre Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Redningsberedskab Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Omplacering mellem politikområder Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Redningsberedskab Infrastruktur og kollektiv trafik Budgetrettelser Fritid, idræt og kultur Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Miljø og natur Byer og landsbyer Forsyning Øvrigt Redningsberedskab side 15

16 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2015) Dagtilbud til børn 0-5 år Total for politikområdet Budgetopfølgning Budgetopfølgning pr manglende budget til drift - IT Strategi daginstitutioner Demografi Udgangspunktet for budget 2016 er en demografipulje på 36 pladser i dagplejen. Imidlertid forventes kun en tilgang på 10 børn i 2016, hvoraf de 7 børn skal have en dagplejeplads. Demografipuljen nedjusteres fra 36 pladser til 7 pladser i I 2017 er der 26 pladser, i pladser, og i 2019 er der 36 pladser i demografipuljen Udgangspunktet for budget 2016 er en demografipulje på 8 pladser i børnhaver. Der forventes imidlertid en nedgang på i alt 40 børn i Demografipuljen nedjusteres fra 8 pladser til -40 pladser i I 2017 er der -108 pladser, i pladser, og i 2019 er der -144 pladser i demografipuljen Der forventes en stigning i udgifter til privat pasning på kr., så der i alt i 2016 skal bruges kr. Konsekvensberegning af forældrebetaling som følge af rettelserne på demografien Konsekvensberegning af fripladser og søskenderabat som følge af rettelserne på demografien af forudsætninger Midler til ekstra pæd. Personale er budgetlagt kun i 2016 ( BY ) Midler til ektra pæd. Personale indregnet i forældrebetaling. Midlerne er særskilt budgetlagt Indkøbsbesparelser på institutionskøretøjer Indkøbsbesparelser på EL side 16

17 Politikområde Omplaceringer mellem politikområder Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2015) Rengøringsbudgettet Ejstrupholm Børnehave har ikke siden opstarten været budgetlagt korrekt. Der mangler kr. Beløbet er finansiering af rengøringspuljen på konto Oprettelse af 4 ekstra børnehavepladser i Blåhøj (DUF) (Finansieret af demografipuljen til børnehaver) Demografi - DUF andel for Højderyggens Daginstitution - i alt 13 børn i DUF Konsekvensberegning af forældrebetaling på DUF som følge af rettelserne på demografien Fordeling af budget til udearealer - andel til Isenvad DUF Flytning af en stilling fra konto 06(administration til konto 05) (MV) Budget til i alt 40 børnehavepladser i henholdsvis Blåhøj DUF og Isenvad DUF Omfordeling af støttetimer - herunder andel til børnehavedelen i Blåhøj DUF og Isenvad DUF side 17

18 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2015) Børn og unge 6-18 år Total for politikområdet Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Udgiftsreduktion som følge af budgetforliget for Konsekvensbeskrivelser af forslag til udgiftsreduktioner forelægges særskilt Byrådsbeslutninger BY : Udvidelse af 5 toiletter på Præstelundskolen medfører kr. i udvidet driftsudgifter. I forbindelse med budgetforliget for blev der besluttet, at afsætte 1,7 mio. kr. i 2015 og 2016 til idrætsprofilskole. Beløbet var i 2015 og kr. i Der er ikke afsat midler i budget Lovændringer Fortsættelse af EUD10 - ny 10. klasseslinje - finansieret af DUT. Yderligere DUT midler i forhold til budget Demografi af forudsætninger På baggrund af de indskrevne elever er der foretaget en beregning af skoleåret Der skal oprettes 3 ekstra D-klasser. I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for fratrådte tjenstemænd i den lukkede gruppe. Der er i alt 21 fratrådte siden sidste budgetlægning Der forventes en stigning på 12 elever i privatskole, 9 elever på efterskoler, men et fald på 20 elever i SFO på Friskoler. Tallene er med udgangspunkt i skoleåret Indkøbsbesparelser på rengøringsartikler - Hyldgård SFO Omplaceringer mellem politikområder Indkøbsbesparelser på El Finansiering af øgede udgifter til drift af multihuset er overført til Isenvad Skole (finansieret af KFU) side 18

19 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2015) Reduktion i rengøring af tandklinikker på Hyldgårdsskolen pga ændret åbningstid Energibesparende forstaltninger på skolerne - 75% tilbageføres til puljen Demografi - DUF andel for Højderyggens Daginstitution - i alt 13 børn i DUF Flytning af 2 skolekonsulenter fra konto 06(administration til konto 03) Oprettelse af 4 ekstra børnehavepladser i Blåhøj (DUF) (Finansieret af demografipuljen til børnehaver) Konsekvensberegning af forældrebetaling som følge af rettelserne på demografien Omfordeling af støttetimer - herunder andel til børnehavedelen i Blåhøj DUF og Isenvad DUF Fordeling af budget til udearealer - andel til Isenvad DUF Budget til i alt 40 børnehavepladser i henholdsvis Blåhøj DUF og Isenvad DUF side 19

20 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget 03 Familier og børn med særlige behov Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2015) Total for politikområdet Udgiftsreduktion som følge af budgetforliget for Konsekvensbeskrivelser af forslag til udgiftsreduktioner forelægges særskilt Budgetopfølgning Ved budgetopfølgningen pr forventes der er underskud på 3 mio. kr., som følge af flere anbringelser. Se særskilt notat Omplaceringer mellem politikområder Reduktion i rengøring af tandklinikker i Bording pga ændret åbningstid Flytning af 1/2 stilling fra konto 06(administration til konto 05) (TD) side 20

21 Politikområde 30 Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2015) Fritid, idræt og kultur Total for politikområdet Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Byrådsbeslutninger Udgiftsreduktion som følge af budgetforliget for Konsekvensbeskrivelser af forslag til udgiftsreduktioner forelægges særskilt. Byrådet : Bakkehuset bliver selvejende, og skal betale kr. i husleje. Tilskuddet til Bakkehuset øges tilsvarende med af forudsætninger Omplaceringer mellem politikområder Budgetrettelser Indkøbsbesparelser på rengøringartikler på Biblioteket Indkøbsbesparelser på El Finansiering af øgede udgifter til drift af multihuset er overført til Isenvad Skole Tilbageførsel - tjenestemandspension. Udkonteres til driftsstedet ved afgang af tjenestemand. BY : Århus som Europæisk Hovedstad. Tilskuddet er stigende i forhold til budget 2015, hvor der er budgetlagt med kr. Efter rettelsen er der afsat kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i side 21

22 Politikområde 40 Arbejdsmarkedsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2015) Overførselsindkomster Total for politikområdet Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning af forudsætninger Udgiftsreduktion som følge af budgetforliget for Konsekvensbeskrivelser af forslag til udgiftsreduktioner forelægges særskilt. Byrådet har d godkendt at Jobcentret tilføres personaleressourcer i forbindelse med modtagelse samt øget sagsbehandling på integrationsområdet. Budgetudvidelsen skal dækkes af en tilsvarende indtægt i form af øget Grundtilskud. Budgetopfølgningen pr : Byrådet godkendte at Jobcentret, på baggrund af en konsulentrapport fra BDO, foretager en flytning af lønudgifter til virksomhedsrettet indsats på sygedagpenge og kontanthjælpsområdet. Merforbrug indenfor Integrationsområdet. Der forventes en nettotilgang på 185 udlændinge omfattet af Integrationsloven (kvoteflygtninge + familiesammenførte). Dette medfører øgede udgifter til forsørgelse m.m., svarende til kr. 12,9 mio. Den nye refusionsreform forventes at medføre at den samlede refusionsprocent falder fra 50% til 29%, svarende til kr. 6,1 mio. i mistede indtægter. Merforbrug indenfor Førtidspensionsområdet. Førtidspensionssager tilkendt efter , vil fra være omfattet af den nye refusionsreform. Dette forventes at medføre at medfinan-sieringsprocenten stiger fra 65 % til 76 %. Der forventes at omfatte 97 sager, svarende til kr. 2 mio. i merudgifter side 22

23 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2015) Merforbrug indenfor Sygedagpenge-området. Der forventes et fald på -12 fuldtidspersoner, svarende til kr. -3,9 mio. Den nye refusionsreform forventes at medføre, at den samlede refusionsprocent stiger fra 29% til 35%. Dog vil der være en tilgang af sager, på +100 fuldtidspersoner, som tidligere har været omfattet af 100% statsrefusion. Samlet set betyder refusionsreformen en merudgift svarende til kr. 13,9 mio Merforbrug indenfor Revaliderings-området. Der forventes et fald på -30 fuldtidspersoner, svarende til kr. -3,1 mio. Den nye refusionsreform forventes at medføre, at den samlede refusionsprocent falder fra 50% til 24%, svarende til kr. 4,1 mio. i mistede indtægter. Merforbrug indenfor Fleksjob- og ledighedsydelsesområdet. Der forventes et fald på -16 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Modsat forventes en stigning på 38 fleksjobsager. Samlet set forventes mængdeændringerne at svare til kr. -0,2 mio. Oprettelsen af projekt Fleksibel, forventes at medfører en udgift på kr. 1,6 mio. Den nye refusionsreform forventes at medføre, at den samlede refusionsprocent falder fra 90% til 71%, svarende til kr. 11,1 mio. i mistede indtægter. Merforbrug indenfor Ressource- og Jobafklaringsforløb. Der forventes en stigning på 133 fuldtidspersoner i ressourceforløb, svarende til kr. 12,8 mio. Endvidere forventes en stigning på 126 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb, svarende til kr. 13,8 mio. Den nye refusionsreform forventes at medføre, at den samlede refusionsprocent falder fra 31% til 24%, svarende til kr. 3,4 mio. i mistede indtægter side 23

24 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2015) Merforbrug indenfor Kontantydelser. Regeringen aftalte som led i finansloven for 2015 med Enhedslisten og SF at indføre en ny midlertidig ydelse - kontantydelsen. Ydelsen sikrer forsørgelsesgrundlaget i op til 3 år for de personer, som falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til Der forventes at være 9 fuldtidspersoner omfattet af ordningen, svarende til kr. 1 mio Merforbrug i forbindelse med løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud hos kommunen. Med beskæftigelsesreformen er det blevet væsentlig dyrere for kommunen som "arbejdsgiver", idet løntilskuddet som kommunen modtager som indtægt er nedsat fra kr til kr pr. time. Samlet set forventes en mindreindtægt svarende til kr. 1,7 mio. Vi bør blive DUT kompenseret herfor, men jfr. KL er det usikkert Merforbrug indenfor Mentor- og jobrotationsområdet. Der forventes et øget brug af mentorordninger som følge af den øgede mængde af ressourceforløb og jobafklaring, svarende til kr. 1,2 mio. Som følge af beskæftigelsesreformen forventes en mindre anvendelse af jobrotationsordninger. Dog er refusionsprocenten på jobrotation faldet fra 100% til 60%, så samlet ses et merforbrug svarende til kr. 0,8 mio. Merforbrug indenfor Personlige tillæg. Der forventes et øget forbrug til personlige tillæg side 24

Materiale til Budget 2013-2016

Materiale til Budget 2013-2016 Materiale til Budget -2016 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 3. Budgetbog Indholdsfortegnelse Basisbudget Side Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014 17. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014 17.3 Pris- og lønskøn 17.4 Takstforslag 2014 17.5 Tekniske korrektioner 17.6 Budgetteringsprincipper og budgettets

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere