Kursusarbejde MME M1 forår Marianne Gudnor(2063)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusarbejde MME M1 forår 2007-05-09 Marianne Gudnor(2063)"

Transkript

1 Kursusarbejde MME M1 forår Marianne Gudnor(063) Jeg har regnet det hele i hånden og skrevet det ind i Word med mathtype. Jeg har først beregnet det hele (jf. billede 3-3 side 64) for bøjning, derefter for torsion, da jeg fandt dette mest overskueligt. Til sidst har jeg beregnet sikkerhedsfaktorerne SF og SD for samlet bøjning og torsion(jf. 3.7 og 3.9). Til allersidst har jeg beregnet sikkerhedsfaktorer for samlet torsion og bøjning med den reducerede diameter. Henvisninger er til bogen Roloff/Matek og den tilhørende tabelbog med mindre andet er angivet. Data: Tnom =10 Fnom =450 Lejeafstand =110mm Afstand h. leje til lodret kraft = 50mm FLD T A B C T Fa Fb Fnom Normalkraften negligeres. Ved tromlens start belastes akslen af et torsionsmoment på T. 1

2 Tstart = Tnom = *10 = 0[Nm] Fy = Fa + Fb Fnom = 0 c Fa = 450 Fb c Fb c Fb Ma = Fb Fnom + c Fb = *110*10 (110*10 50*10 ) *110*10 450(110* *10 ) = *110*10 = 450(110* *10 ) = [ N] (110* *10 ) 110*10 3 = Nu indsættes Fb og der fås: Fa = = [ N] Nu kendes kræfterne Fa og F b. Nu kan akslen snittes. A B C

3 A M(x) Fa V X AB Fy = Fa V = 0 c V = 0 = [ N] M( x) = Fa* x+ M = 0 c M = Fa* x = x 3

4 A B M(x) Fa Fb V X BC Fy = Fa + Fb V = 0 c V = 0 = 450[ N] 3 ( ) * ( 110*10 ) 0 M x = Fa x Fb x + M = 3 c M = Fb( x 110*10 ) + Fa* x c M ( 110*10 ) * = x c M = x = 450x 7 x Det betyder altså: Når x=0 Y= -7 4

5 Nu kan tvær-og momentkurverne tegnes: V ( ) 50 mm A B C X mm 5

6 Hvis tværkraft så bøjende moment. M 0 (110mm+50mm)*10^-3*450-7 A B C X * X 450* X -.4 m (-04*110mm) 6

7 Torsionsmomentet T T start 0 160*10^-3 Længden af akslen T T *10^-3 Længden af akslen 7

8 Ved samtidig påvirkning af bøjning og torsion beregnes et sammenligningsmoment. Mv = M ( α * T), hvor M er det største bøjningsmoment. = [ Nm] 0 c Mv = + Tstart M er hvor V = (.44) (0.7* ) max 0 c Mv = (.44) + (0.7*0) = -3-04*110*10. 4 Her er tale om et pulserende torsionsmoment og et vekslende bøjningsmoment, derfor har jeg sat anstrengelsesforholdetα0 0.7 jf. 3.5 side 41. Da Mv nu er fundet dimensioneres akseldiameteren efter (11.1), som hvis Mv var et rent bøjningsmoment se 11.7 i dokumentet fordimensionering af aksler. 3* M M.17*, hvor kan sættes til med S = d 3 3 σbzul σbwn/s π* σbzul σbzul D D Jeg har sat SD til 4 for at få den største sikkerhedsfaktor. σ bwn aflæses til 90 N/mm jvf. tabel 1-1 side 4. Så fås σ bzul σ bwn 90 = = = 7.50 S 4 D d * *10.17*( ) 1/3 = mm Altså skal akseldiameteren være: d 15.3 mm 16 [mm] 8

9 For at lejet i venstre ende skal passe reduceres diameteren i denne ende. Akslen drejes ned til 15 mm for at passe til lejets inderdiameter. Jeg har sikret mig at der almindeligvis forefindes akseldiametre i disse størrelser ved, at se på Sani Ståls hjemmeside. Dvs den reducerede diameter i venstre ende skal være: 15 [mm] Det skal være et W 6180-Z "sealed stainless steel deep groove ball bearing" valgt ud fra SKF side 386. Rundingsradius R aflæses til 0.3. Dynamisk styrkeeftervisning Materiale XCrNiMoN jf. tabel 1-1 side 4. Jeg har valgt netop dette materiale, da det er austenitisk rustfast stål. Det kan tåle det vandfugtige miljø. Rustfast ståls korrosionsmodstand ligger i chromen. Chrom danner en stabil, tæt og fastsiddende oxidfilm, som hindrer yderligere korrosion. Dvs. det er en stabil oxid. Det oxiderer på overfladen gendannes. Nikkel er austenitstabiliserende. Legeringer med austenitisk struktur har mekaniske egenskaber, stor brudforlængelse og høj kærvslagsstyrke. Molybdæn forbedrer også korrosionsbestandigheden. Beregning af tilstedeværende spændinger: Nominelle spændinger: σ = M 3 beq Mbeq 33.66* / bo( overspænding) Wb = N mm π = 3 π = 3 * d * M beq = ka* M = 1.5*.44 = N/ m max Ka er valgt ud fra tabel 3-5 side 41 til 1.5. D er her den store diameter, da det er der Mmax er. Der er tale om roterende bøjning. 9

10 σ σ σ κ bu( underspænding) ba( amplitudespændingen) bmiddel( middelspændingen) b( spændingsforholdet) = 83.7 N/ mm σbu σbo 83.7 ( 83.7) = = = 83.7 σbu + σbo = = = 0 σbu 83.7 = = = 1 σ bo Da κ = 1 tid Statiske & dynamiske spændinger: Jf. Tabel 1-1 side 4 er følgende data: RmN (brudstyrken) = 580 N/mm R EN (flydegrænsen)=95 N/mm Rm (brudspændingen) =RmN*Kt=580*0.93= N/mm Jf. formel 3.7 Kt(tekologisk størrelsesfaktor), som tager hensyn til hårdhedssænkningen og derved den opnåelige styrke ved stigende dimension af maskindelen er aflæst i tabel 3-11 side 48. D=16 og kurve 4. σ =σ *Kt=90*0.93= 69.7 N/mm bw(svingstyrke) bwn Jf. formel 3.9a side

11 Konstruktionsfaktor: For bøjning (biegung) Jf formel 3.16 side 56 i bogen findes konstruktionsfaktoren således: K Db βkb 1 1 = ( + 1) Kg Koσ Kv Jf formel i tabelbogen side 46 findes kærvvirkningstallet således: β = 1 + c ( β 1) kb b kβ (,0) Rm=539.4 N/mm D 16 = = cb( omregningsfaktor ) = 0.3 d 15 R d 0.3 = = 0.0 βk (,0). 15 Indsættes tallene i ovensående formel fås: β = (. 1) = 1.36 kb Akslen er stor der hvor vi regner derfor bruges d=16 mm og ved bøjning jf tabel 3-11c aflæses kg til 0,94. Kg er den geometriske størrelsesfaktor som tager hensyn til spændingsfordelingen i tværsnittet. Til beregning af overfladeruhedsfaktoren Koσ skal R zværdien kendes. Den har jeg aflæst i tabel -1a under längsdrehen til 10μm. Koσ aflæses til ved Rm=539.4 N/mm og Rz 10μm jf tabel 3-10 side 48. Koσ=0.9 Jf tabel 3-1 side 50 kv=1 Kv er en faktor for styrkeforøgelse af overflader. Rz er den beregnede ruhed (kaldes også 10-punktsruheden). Den største spænding i en maskindel, der er dynamisk belastet, forekommer normalt ved overfladen, så det er ofte her et brud starter. Den opnåelige grænsesvingsspænding er derfor afhængig af overfladens art. Jo mere ru overfladen er pga. bearbejdning eller korrosion, jo mindre grænsesvingsspænding. Ruhederne vil virke som små kærve og spændingskoncentrationer opstår, som kan danne grundlag for revnedannelse. 11

12 Nu kan konstruktionsfaktoren beregnes : K Db = ( + 1) = ( + 1) = Koσ Kv Alle de forskellige faktorer, der har indvirkning på udmattelsesstyrken er indeholdt i konstruktionsfaktoren. Grænsespændingen: Jf side 57 σ bw 69.7 σ bgw = = = [N/mm ] KDG 1.53 Da κ=-1 σ = σ = [N/mm ] bga bgw Statisk styrkeeftervisning: Maksimal bøjningsspænding: σ bmax M.44*10 = 3 bmax π = 3 π = 3 * d * [N/mm ] Statisk styrkeværdi: R p0,n bf aflæst i tabel 1-1. σ = = 1.* Rp0,N* kt 1.*0.93* [N/mm ] Dynamisk styrkeeftervisning Beregning af tilstedeværende spændinger: Nominelle spændinger: T K π π * T 1.5* 10 = = = = 18.65N/ mm Wp * d * eq A Nom to( overspænding) 3 3 Pulserende torsion 1

13 Man kan se at underspændingen er 0. tu = κ 0 ta( amplitudespændingen) tm( middelspændingen) t( spændingsforhol det) to = tu = = 9.3 to + tu = = = 9.3 tu 0 = = = to Statiske & dynamiske spændinger: Jf. Tabel 1-1 (se bilag 3) er følgende data: RmN (brudstyrken) = 580 N/mm R EN Rm (brudspændingen) =RmN*Kt=580*0.93= N/ mm twn tw (flydegrænsen)=95 N/mm Jf. formel 3.7 Kt er aflæst i tabel 3-11 side 48. D=16 og kurve 4. = 175 N/mm twn = *Kt=175* 0. 93= N/mm Konstruktionsfaktor: For torsion Jf formel 3.16 side 56 i bogen findes konstruktionsfaktoren således: βkt 1 1 KDt = ( + 1) Kg Koσ Kv Jf formel i tabelbogen side 46 findes kærvvirkningstallet således: = 1 + c ( 1) β kb t β kβ (1,4) Rm=539.4 N/mm D 16 = = Jf. formel 3.9a at ct( omregningsfaktor ) = 05. d 15 13

14 R d 0.3 = = 0.0 β 15 k (1,4) 1.8 Indsættes tallene i ovensående formel fås: β = (1.8 1) = 1.4 kt Akslen er stor der hvor vi regner derfor bruges d=16 mm og ved torsion jf tabel 3-11c aflæses kg til 0,94. Til beregning af overfladeruhedsfaktoren for torsion Ko skal Koσ værdien kendes. Den har jeg tidligere beregnet Koσ=0.9 Jf tabel 3-1 side 50 kv=1 Jf. tabel 3-10 side 48 Ko =0.575*Koσ*0.45 Ko =0.575*0.9*0.45=0.5 Nu kan konstruktionsfaktoren for torsion beregnes : K = ( 1) ( 1) Dt Ko Kv = + = Jf side 57 tw tgw = = = 4.94 K Dt Statisk styrkeeftervisning: Maksimal torsionsspænding: t max T = 3 Tt max 0*10 π = 3 π = 3 * d * [N/mm ] [N/mm ] tmax har jeg sat til 0 da torsionsmomentet er størst ved tromlens start. Statisk styrkeværdi: R aflæst i tabel 1-1. p0,n tf 1.* Rp0,N* kt / 3 1.*95*0.93/ [N/mm ] = = 14

15 Nu kan jeg beregne sikkerhedsfaktorerne. Da der her optræder flere spændingstyper samtidig nemlig bøjning og torsion, er det nødvendigt at bestemme en samlet sikkerhed. Sikkerhed mod udmattelse: 1 SD = Smin σ ( ba ) + ( ta ) σbga tga 1 c SD = = ( ) + ( ) S = 1.5 for stål jf. tabel 3. 14a Dmin Da S =1.57 > S D Dmin =1.5 er det ok. Sikkerhed mod flydning: S F c S 1 = S σ D Fmin max max ( b ) + ( t ) σbf tf min 1 = = ( ) + ( ) S = 1.5 for stål jf. tabel 3.14a Da S =4.7 > S F Fmin =1.5 er det ok. 15

16 GEH von Mises hypotese jf.3.0 side 60. Referencemiddelspændingen σ mv fås af von Mises hypotese. σmv = ( σ + σ ) + 3* zdm cσ mv = (0 + 0) + 3* [N/mm ] bm tm c = 1 σzdmer middelspændingen for henholdsvis træk og tryk, da der kun er tale om bøjning og torsion her er σzd m =0 her. mv=f * σmv = 0.58*16.1 = 9.34 Jf.3.18b tgw 33 tga = = 1 +Ψ * mv / ta 1 +Ψ * mv / ta 33 c tga = = *9.34 / 9.3 jf.3.19 side 59 Ψ = f * Ψ σ = 0.58* = 0.51 hvor Jf. tabel 3-10 side 48 Ψσ =am*rm+bm= * = Ψ er en middelspændingsfølsomhedsfaktor. Nu beregnes sikkerhedsfaktorerne for den reducerede diameter d=15 mm: Sikkerhed mod udmattelse: S D c S 1 = S σ ( ba ) + ( ta ) σ D Dmin bga tga min 1 = = ( ) 31.4 S = 1.5 for stål jf. tabel 3.14a Da S =5.538 > S D Dmin =1.5 er det ok. 16

17 15*10 π * to - = tu = = 5.65 ta( amplitudespændingen) Jf.3.18b 175*0.94 tgw 4.94 tga = = 1 +Ψ * mv / ta 1 +Ψ * mv / ta 33.3 ctga = = *1.14/ mv=ft* σmv=0.58* 0+3(1.13) = 1.14 jf.3.19 side 59 Ψ = f * Ψ σ = 0.58* = 0.51 hvor Jf. tabel 3-10 side 48 Ψ =am*rm+bm= * = σ Sikkerhed mod flydning: S F c S 1 = S σ D max max ( b ) + ( t ) σbf tf 1 = = ( ) min S Fmin = 1.5 for stål jf. tabel 3.14a Da S =6.36 > S =1.5 er det ok. F Fmin t f t max = 1.*95*0.94/ 3 = *10 = = π 3 *

18 18

19 19

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1 Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 2»Værd at vide om frekvensomformere«danfoss A/S Gengivelse tilladt med kildeangivelse Tryk: New Century Schoolbook,

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere