Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30."

Transkript

1 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 4: Behandling af indkomne forslag 5: Arbejdsprogram og budget for : Fastsættelse af kontingent for :Valg af bestyrelse og suppleanter 8: Valg af revisor og suppleant (uden for bestyrelsen) 9: Eventuelt Punkt 1: Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Søren Kjeldsen-Kragh og som referent Bjørn Runge. Dirigenten konstaterede først, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. Punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Formanden Pia Sindbjerg mindedes vores tidligere formand Jette Mechlenburg, som døde efter kort tids sygdom. Formanden Pia Sindbjerg fremlagde derefter følgende beretning: Så er vi allerede godt inde i det nye danske år, men kun lige i starten af det kinesiske nytår. Vi går således snart ud af hestens år, hvor vi tro mod hesten har arbejdet med en god portion energi, men også megen humor. Nu går vi ind i fårets år, hvor fåret omtales som blidt og intelligent, men også ret kunstnerisk. Så det vil vi tage til os i bestyrelsen og arbejde måske ikke blidt, men intelligent. Året 2014 har været præget at et intenst samarbejde mellem Danmark og Kina blandt andet med etablering af Det Kinesiske Kulturhus i København og Det Danske Hus i Kunstnerkvarteret 798 i Beijing. Meget symbolsk ligger det kinesiske hus på H. C. Andersens Boulevard i pompøse omgivelser, hvor det danske hus ligger i et kreativt miljø i Kina. Vores forening havde den fornøjelse at blive inviteret ind i det kinesiske hus af den kinesiske ambassade, hvor vi fik en introduktion til og rundvisning i huset. Det er imidlertid ikke kun på højt niveau, men også længere nede i systemet, at interessen for Kina fortsat er på fuldt blus. Det gælder ikke mindst på Københavns Universitet, CBS, Asia House med flere, hvor der inviteres internationale foredragsholdere, der dækker et bredt spekter af det kinesiske samfund. Bestyrelsen er aktive deltagere i mange af disse arrangementer og kommer også, når ambassaden inviterer. Vi sørger for at uddele vores flyer med Kina arrangementer og visitkort til potentielt nye medlemmer. Så ikke alene bliver vi klogere på Kina, men vi møder også mennesker med interesse for Kina. Med disse mange aktiviteter kan bestyrelsen spørge sig selv, om vores aktiviteter fortsat har relevans? Hertil kan vi kort og godt svare: Ja. Det har det. Vi har nemlig en niche indenfor oplysning om Kina, idet alle vores aktiviteter foregår på dansk, hvor de andre næsten altid er på engelsk. Desuden har vores oplægsholdere på trods af, at langt de fleste er akademikere, en ikkeakademisk indgang til deres emner, hvilket gør dem populære hos de unge elever og studerende og de mange af vores medlemmer med en generel interesse for Kina. Ofte kobler vi foredrag sammen med artikler til Kinabladet, så der bliver en dobbelt eksponering af relevante emner.

2 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 2 af 11 Bestyrelsen har fulgt op på Arbejdsprogram 2014 med udsendelse af mail til 110 medlemmer af Danish Chinese Business Forum og efterfølgende udsendelse af Kinabladet til omkring 25 af de medlemmer, som viste interesse for foreningen. På samme måde har vi kontaktet 15 rejsebureauer med Kina som speciale. Dette førte til, at vi afholdt et møde med Da Gama Travel om en evt. medlemsrejse til Kina. Vi inviterede til musikaften med de unge kinesiske musikstuderende fra Music Confucius Institute, som i øjeblikket studerer på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Vi har gennemført beslutningen om at skifte fra Danske Bank til Merkur Bank. Og så har vi udarbejdet en liste over dansk-kinesiske foreninger med henblik på et fællesmøde i Til sidst og ikke mindst besluttede vi at sammensmelte de to hjemmesider Dansk-Kinesisk Forening og Kinabladet.dk., så al medlemsaktivitet nu er samlet på Kinabladet.dk. Og endelig fik vi anskaffet en ny projektor, da den gamle var nedslidt og utidssvarende. Aktiviteter Mødegruppen ved Kjeld Allan Larsen Der blev i løbet af 2014 afholdt i alt ni offentlige møder. Derudover var foreningen inviteret på besøg i Det Kinesiske Kulturcenter i København. Foreningen havde den fornøjelse at kunne trække på både en række unge såvel som veteraner som foredragsholdere, heriblandt medarbejdere fra universiteterne i København, Aarhus, Aalborg og Lund. Via valg af temaer og samarbejde med gymnasier, som udbyder kinesisk som undervisningsfag, er det tillige lykkedes at tiltrække et yngre publikum. Det brede spektrum af oplysende, debatskabende og oplevelsesrige arrangementer fremgår af oversigten: 8. januar Foredrag ved Niels Egelund, professor for Center for Strategisk Uddannelsesforskning på Aarhus Universitet: Hvad kan vi i vesten lære af det kinesiske uddannelsessystem, og hvad kan det kinesiske uddannelsessystem lære af vesten?, 49 medlemmer og 9 ikke-medlemmer, i alt 58 deltagere 3. marts Foredrag ved Bjørn Schwartz, social antropolog ved Lunds Universitet og medarbejder på Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur: Undergrundsreligionerne i Beijing, 26 medlemmer og 14 ikke-medlemmer, i alt 40 deltagere 9. april Foredrag ved Liselotte Odgaard, lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet: Kinas nationale sikkerhedsstrategi, 25 medlemmer og 11 ikke-medlemmer, i alt 36 deltagere 7. maj Foredrag ved Henrik Kloppenborg Møller, antropolog fra Københavns Universitet og ph.d. studerende ved Lunds Universitet: At sætte pris på det uvurderlige Handel med jade i grænselandet mellem Kina og Myanmar, 12 medlemmer og 6 ikke-medlemmer, i alt 18 deltagere 26. august Foredrag ved Niels Bjørn, urbanist, ph.d. og filminstruktør: Kinas storbyer: nye bytyper, nye livsformer, 41 medlemmer, 49 ikke-medlemmer, i alt 90 deltagere 11. september musikarrangementet Traditionel kinesisk musik fra Music Confucius Institute på det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor der blev spillet både solo- og ensemblestykker og introduceret musikinstrumenter, 6 medlemmer, 4 ikke-medlemmer, i alt 10 deltagere 22. oktober Foredrag ved Peer Møller Christensen, adjunkt ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitetscenter: Demokrati i Kina?, 28 medlemmer og 16 ikkemedlemmer, i alt 44 deltagere

3 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 3 af november Foredrag ved Cathrine Strange, cand. mag i Kinastudier fra Københavns Universitet: Protestaktivisme i Kina, 17 medlemmer og 3 ikke-medlemmer, i alt 20 deltagere 3. december Møde med Yan Aihua En kinesisk-dansker fortæller og debatterer, 14 medlemmer og 8 ikke-medlemmer, i alt 22 deltagere 11. december Invitation fra Den Kinesiske Ambassade og Dansk Kinesisk Forening til besøg på det nye Kinesiske Kulturcenter på H. C. Andersens Boulevard 36 Kom og besøg Det Kinesiske Kulturcenter i København, i alt 25 medlemmer Mødegruppen omfatter syv medlemmer, en blanding af nye medlemmer og veteraner: Vibe Aarøe Drostgaard (ansvaret for pengekassen), Andreas Strandgaard (IT-ansvarlig), Ida Löchte (p.t. i Kina), Helle Willum Jensen (ansvarlig for lokaler), Vibe Fischer-Nielsen, Pia Sindbjerg og Kjeld A. Larsen. Stort set alle foredrag foregår i Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads, som vi lejer af Københavns kommune. Vi vil meget gerne holde fast på Kulturstaldene, som er centralt beliggende og generelt kendt som stedet for vore arrangementer. Til de ni offentlige møder afholdt i Kulturstaldene i løbet af 2014 har der i alt været 338 deltagere, hvoraf 218 medlemmer og 120 ikke-medlemmer, dvs. i gennemsnit 38 deltagere per arrangement. Opgørelsen viser en ganske pæn fremgang sammenlignet med 2013, hvor gennemsnittet per arrangement var 32 personer. Antallet af deltagere, som har svinget ganske meget, har udvist en pæn stigning i deltagende ikke-medlemmer, specielt unge. Stigningen i deltagerantallet må tilskrives valg af emner, som interesserer et yngre publikum, annoncering på Facebook samt markedsføring af foreningen ved eksterne arrangementer. Ud af de ni arrangementer gav kun to et økonomisk overskud, idet Københavns Kommune er gået over til at forlange lokaleleje på 600 kr. pr. gang, dvs kr. om året. Mødearrangementerne har således ikke længere mulighed for at løbe rundt. Mødegruppen har i en årrække betegnet den månedlige talerstol i Dansk-Kinesisk Forening som den mest betydningsfulde i Danmark, hvor en lang række alsidige og væsentlige temaer vedrørende Kina foredrages på dansk i et åbent forum. Det er en position, som vi meget gerne ser opretholdt i de kommende år. Formidling af aktiviteter Nyhedsbrevet ved Andreas M. Strandgaard Nyhedsbrevet sendes ud til såvel medlemmer som ikke-medlemmer, som ønsker det. Vi lægger kun vores egne arrangementer ud på Nyhedsbrevet. Siden midten af august 2013 har Nyhedsbrevet holdt sit antal af modtagere på omkring 220 personer. Hvert nyhedsbrev læses af mellem minimum 45 % af modtagerne og nogle gange af over 55 %. Dvs. der er altid over 100 mennesker, der åbner og læser, hvad foreningen inviterer til. Linkedin ved Andreas M. Strandgaard I slutningen af 2014 var der 332 medlemmer af vores Linkedin gruppe. Det vil sige, at der er kommet ca. 90 nye medlemmer til siden februar 2014 eller 220 medlemmer, siden vi oprettede gruppen i februar Aktivitetsniveauet varierer meget, da det hovedsageligt er administrator Andreas M. Strandgaard, der lægger indhold op i form af seriøse nyheder omkring økonomi, politik, udvikling, internationale relationer o.l. Facebook ved Vibe Aarøe Drostgaard Antallet af brugere af FB vises gennem likes, som fra januar til december 2014 steg fra 301 til 472, en stigning på i alt 171. Meget tilfredsstillende. Brugerne kaldes også fans, som fordeler sig med 59 % kvinder og 40 % mænd.

4 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 4 af 11 Aldersfordelingen fra år er 13 % kvinder og 8 % mænd; fra er det 22 % kvinder og 15 % mænd: fra 35 år op opefter er det 24 % kvinder og 18 % mænd. Skema: Køn/Alder Rest Kvinder 13 % 22 % 8 % 8 % 8 % Mænd 8 % 15 % 5 % 6 % 7 % Geografisk fordeler vores 472 fans sig med 310 fra København, 33 fra Århus, 96 fra den øvrige del af Danmark og dertil kommer 32 personer i udlandet. Sekretariatet ved Helle Willum Jensen Sekretæren arbejder tæt sammen med Else Poulsen, der fører regnskabet og som bl.a. står for indmeldelser. Spørgsmål fra medlemmer og andre tager Helle sig af. De fleste henvendelser til foreningen er spørgsmål om, hvor i landet der evt. er andre kinesiske foreninger, et par har efterspurgt, hvor man kan låne/leje en drage. Flere har efterspurgt idéer til kina-projekter, og flere har søgt kinesere til film og reklamer. Vi har også fået en forespørgsel efter en ung kinesisk mand, der skulle spille med i Arvingerne. Udover at henvise til vores Facebookside giver sekretæren tips til andre sider på Facebook, der i højere grad er mødested for kinesere i Danmark. Medlemsstatistik ved Else Poulsen Vi har for øjeblikket 200 medlemskaber, som består af 244 personer. Medlemstallet er gået tilbage med 33 stk. Det kollektive medlemskab har dog holdt sig konstant, men abonnementer er gået tilbage med to styk. Til gengæld er der kommet 18 nye medlemskaber, så samlet holder vi os stadig inden for et acceptabelt niveau.

5 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 5 af 11 Kinabladet ved Flemming Poulsen Det første nummer af Kinabladet kom i marts 1999, så det har kunnet fejre 15 års jubilæum. Til marts udkommer nr. 65, og der er ingen planer om at opgive at udsende et trykt blad, selvom tendensen i hele bladbranchen går i retning af at lade en digital udgave afløse den trykte. Der er stadig 200 medlemmer af foreningen, og de lader fra tid til anden forstå, at de sætter pris på et trykt blad. Udgifterne til trykning af bladet dækkes stort set af det årlige bidrag fra S.C. Van Fonden. Redaktionen er indstillet på fortsat at udgive en trykt udgave af Kinabladet, men det digitale presser sig på, så i 2014 indviede vi en digital udgave af Kinabladet, Den tekniske side af sagen står Henrik Strube for. Han arbejder fortsat på at gøre den digitale udgave så læservenlig som muligt. Redaktionen skaffer uden besvær artikler og andet stof til både den digitale og den trykte udgave af Kinabladet. Bladet har et godt ry blandt landets kinakyndige skribenter, så det er ikke svært at få skrevet de artikler, der er brug for, og i mange tilfælde melder kyndige folk sig selv med ønske om at skrive en artikel til bladet. Vi har foreløbig indrettet os på, at de fleste artikler og andet stof anbringes på den digitale udgave. Når tiden for udgivelsen af den trykte udgave nærmer sig, samler redaktøren et passende

6 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 6 af 11 antal artikler fra den digitale udgave og laver med dem og eventuelle nye artikler en ny 24 siders trykt udgave. På et eller andet tidspunkt må vi nok se i øjnene, at der på grund af svigtende oplag ikke er grundlag for at udgive et trykt blad, men så er vi så heldige, at vi kan tilbyde foreningens medlemmer og andre interesserede en netudgave som en velindarbejdet efterfølger for det gamle kinablad. Redaktionen har i årets løb måtte sige farvel til tre medarbejdere, der på grund af erhvervsarbejde ikke har kunnet afse tilstrækkeligt med tid til Kinabladet. Redaktøren gennem fem år, Flemming Ytzen, er blandt de tre. Men heldigvis kan vi allerede i begyndelsen af 2015 byde tre nye medarbejdere velkomne, alle sinologer, der gerne vil formidle kendskab til Kina gennem Kinabladet. Indtil vi har fundet en ny redaktør, har Flemming Poulsen påtaget sig at varetage redaktørhvervet. Kinabladet.dk og hjemmesiden ved Henrik Strube På sidste generalforsamling blev det bebudet, at hjemmesiden for kinabladet.dk både skulle moderniseres og gøres mere synlig på Internettet. Der er således i løbet af året blevet arbejdet på re-design af hjemmesiden og omlægning til den nye digitale virkelighed.tiden, hvor surfing på internettet kun foregik ved skrivebordet på skærmen via vores stationære pc, er forbi. I dag er online-verdenen eksploderet i et virvar af sociale medier og apps på smartphones, ipads og andre devices. Nu bruger vi mobil, tablet og computer til at gå online næsten uanset, hvor vi befinder os. Det betyder til gengæld, at der er kommet nye krav til en hjemmeside, som, for at komme optimalt ud til brugerne, skal kunne tilpasse sig smartphones og tablets. For at imødekomme dette behov vil der løbende blive arbejdet på at tilpasse foreningens hjemmeside og dermed sikre en god præsentationen af foreningen og dens aktiviteter.det er besluttet at samle foreningens to hjemmesider til én hjemmeside Hermed opnås en bedre eksponering og en styrkelse af foreningen, når der søges på informationer om Kina.På hjemmesiden læser man Kinabladet.dk og finder på den samme side foreningens aktiviteter og oplysninger om foreningen. Her kan man også melde sig ind og sende besked til foreningen og til Kinabladets redaktion. Dansk-Kinesisk Forening hidtidige hjemmeside viderestiller automatisk til Henrik demonstrerede hjemmesiden med den nye projektor. Afsluttende bemærkninger Som I kan høre af overstående har vi atter haft et spændende år. Det mest banebrydende har været den endelige gennemførelse af digitalisering af Kinabladet. Men også de mange som følger os på de sociale medier, viser at foreningen er i stand til at følge med tiden og til at komme ud på de rette platforme. Vi vil gøre vores bedste for at året 2015 bliver lige så sjovt og givtigt for alle os, der er dedikerede til udbredelsen af kendskabet til Kina. Må fårets år bringe os alle held og lykke. Arabella takkede for det store vellykkede arbejde med at synliggøre foreningen. Henrik fremhævede hjemmesidens berettigelse som informationskilde om Kina. Kjeld foreslog, at Udgivet af Dansk-Kinesisk Forening tilføjes på forsiden nederst i det røde felt. Årsberetningen blev godkendt.

7 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 7 af 11 Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet Indtægter Kontingent og abonnement: Ca kr. mindre end sidste år. Skyldes hovedsagelig et noget mindre medlemstal. Tilskud fra fonde m.v. Tilskud fra Bladpuljen: Renteindtægter Udgifter: Mødegruppen: S.C.Van Fonden har igen i år givet os kr. Ordningen er ændret fra 2014, og da beregningsfaktoren ændres fra år til år alt efter bevillingen på Finansloven og vi i 2014 ville få under 2000 kr., så udbetales beløbet ikke, fik vi at vide men: seneste beregninger fik os over grænsen, så vi den fik 2100 kr.! Renter af indestående på 2 bankkonti. Vi oprettede i juli 2008 en såkaldt likviditetskonto i Eik Bank - nu FinansNetbanken, hvor vi har et indestående på ca kr., med 1,25% i rente i Danske Bank og nu Merkur Bank giver ingen rente. 9 interessante møder, der samlet har givet overskud på 3851 kr. men da vi har skullet betale 6000 kr. i leje, bliver der et underskud på 2149 kr. Porto, fragt: Porto i almindelighed, bl.a. til udsendelse af materiale (brev, 2 blade og vedtægter) til de interesserede, der melder sig via hjemmesiden (24 i 2014) + materiale til diverse gymnasier og erhvervsvirksomheder (som Pia og Charlotte har fundet frem til). Opkrævning via har betydet en portobesparelse (+ bortfald af udgifter til indbetalingskort). Hjemmeside: Div. gebyrer til DK-Hostmaster og Web-Hosting Kontorartikler: Printerpatroner, kuverter og papir Gaver og blomster: Blomstergaver Gebyrer, bank: Ingen særlig forskel om det er Danske Bank eller Merkur. Afskrivning: 25% - på ny projektor til mødegruppen Udgifter vedr. Kinabladet: Har formanden redegjort for i sin beretning. Porto ved bladudsendelse: Knap 1000 kr. mindre end sidste år, da medlemstallet er faldet og portoen mærkværdigvis ikke var steget. Kinabladet.dk Har formanden redegjort for i sin beretning Kontingent til foreninger: Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter (Medlemsskabet betyder, at vi kan søge diverse fonde) Status: Inventar: En meget påkrævet ny projektor til mødegruppen Generalforsamling: Et overskud på 79 kr. som vi udligner i 2015! Der var ingen kommentarer til regnskabet.

8 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 8 af 11 Regnskabet blev godkendt. Punkt 4: Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Punkt 5: Arbejdsprogram og budget for 2015 Dansk-Kinesisk Forening, der er uafhængig af politiske, ideologiske og økonomiske interesser, har til formål at være et samlingssted for alle med interesse for Kina samt formidle oplysning om Kina. Det gør vi ved at arrangere møder, foredrag og andre arrangementer om det kinesiske samfund, kultur og historie og gennem udgivelse af Kinabladet og nu også Kinabladet.dk. Gennem disse aktiviteter er det vores mål at give vores medlemmer og andre interesserede indsigt i og forståelse for de mange facetter af det kinesiske samfund. Bestyrelsens opgave er at hente inspiration til emner og aktiviteter, som kan medvirke til at skabe større forståelse og indsigt i kinesiske forhold. Det er bestyrelsen opgave at tilknytte kinakyndige eksperter til formidling af deres viden gennem foredrag i foreningen og artikler til Kinabladet. Gennem et højt fagligt niveau formidlet på en ikke-akademisk facon ønsker bestyrelsen at flere får lyst til at være medlem af foreningen. Fællesaktiviteter Mødegruppen Mødegruppen fortsætter med at arrangere og gennemføre de faste månedlige arrangementer. MEN vi mangler mandlig arbejdskraft så hvem melder sig? Mødegruppen efterlyser foredragsholdere (ikke temaer) hvem kender nogen? Kjeld efterlyser personer, der kan fortælle ham noget om kinesiske begravelsesskikke til hans rundvisning på Vestre Kirkegård i maj. Forårsprogram 2015 Et af mødegruppens medlemmer Andreas Møller Strandgaard træder ud af bestyrelse og mødegruppe, da han skal på studieophold i Shanghai. Vi mangler derfor mand skab, da Kjeld er ene mand i en hunkønskurv. Så potentielle mandlige medlemmer: meld dig til jobbet. Foredrag og arrangementer er allerede aftalt og fastlagt for foråret 2015 frem til sommerferien: Mandag den 2. marts 2015 Vand i Kina udfordringer og løsninger Foredrag ved Claus Davidsen, ph.d. studerende ved Institut for Vand og Miljøteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU Miljø), The Chinese Academy of Sciences i Beijing (CAS IGSNRR) og Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Torsdag den 16. april - Kvinder i Kina professor ved Marina Throbbing Mandag den 4. maj - Kina og de sociale media ved cand.mag. Casper Wichmann Tirsdag den 26. maj - Kineserier på Vestre. Rundvisning på Vestre Kirkegård ved geograf og tidligere formand for DKF Kjeld A. Larsen Efterårsprogram 2015 Datoer er endnu ikke fastlagt. En enkelt aftale om foredrag er klar: Foredrag ved Troels Kjems Petersen, nyuddannet cand.mag. i Historie og Kinastudier fra Københavns Universitet, der p.t. arbejder som gymnasielærer i historie og kinesisk på Greve Gymnasium.

9 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 9 af 11 Troels vil med udgangspunkt i sit speciale holde foredrag om historieopfattelse og historieundervisning i Kina i dag. Gennem klasseobservationer i historieundervisning i kinesiske gymnasier har han specielt set på, hvordan undervisningen i historiske konflikter gribes an. Desuden skal mødegruppen arbejde videre med følgende forslag: Introduktion til Nationalmuseets orientalske samling ved museumsinspektør Joan Hornby Introduktion til Orientalsk Samling på Det Kgl. Bibliotek ved sinolog Bent Lerbæk Pedersen Mødegruppen efterlyser foredragsholdere til temaer, som kan være interessante for vore medlemmer og meget gerne potentielle nye medlemmer Bestyrelsen har planer om følgende aktiviteter sammen med mødegruppen: Mid Autumn Festival med kinesere i Danmark Kulturelt arrangement med Asia House Fælles arrangement med Copenhagen Business Confucius Institute Madarrangementer med kinesisk kok i forbindelse med for eksempel Månefestivalen Rejseforedrag i forbindelse med evt. medlemsrejse til Kina Debatmøder med to eller flere debattører om kinesiske emner Kontakt til uddannelsesinstitutioner Med henblik på at skaffe nye medlemmer vil vi fortsat kontakte uddannelsesinstitutioner med kinesiske studier som Københavns Universitet, CBS, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Der er i dag mere end 60 gymnasier og uddannelsesinstitutioner med kinesisk på skemaet. Vi har en del af dem som medlemmer eller abonnenter på Kinabladet, men burde kunne få endnu flere. Kontakt til firmaer og organisationer Vi har kontaktet mere end 100 firmaer fra Danish Chinese Business Forum og organisationer med Kina som interessefelt med opfordring til at blive medlemmer. Vi vil fortsætte med at kortlægge og kontakte firmaer med kinesiske interesser med henblik på medlemskab eller abonnement på Kinabladet. Arabella spurgte hvordan firmaerne kontaktes, da det er svært at få positive svar. Henrik foreslog, at lave etikette i Kina på hjemmesiden, så firmaer kan lære, hvordan man skal opføre sig. Gudrun foreslog at opsøge udenlandske kinesiske foreninger. Kontakt til andre kinesiske foreninger Ud fra en liste over andre dansk-kinesiske foreninger i Danmark vil vi invitere deres repræsentanter til et møde, hvor vi kan dels lære hinanden at kende, dels se på mulige samarbejdsflader. Vi kunne for eksempel foreslå et fælles madarrangement omkring en kinesisk festival. Kontakt til nordiske foreninger Såvel i Norge, Sverige, Island og Finland er der Kinaforeninger, hvor vi kan hente inspiration og fællesskab. Vi vil tage initiativ til at arrangere et fælles møde i København. PR Vi vil styrke udbredelsen af vores arrangementer på andre platforme end dem, vi allerede anvender som Kinabladets hjemmeside, Nyhedsbrevet, Facebook og Linkedin. Vi skal være

10 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 10 af 11 mere skarpe på at komme ud til særligt interesserede som fx kunne være arkitekter ved foredrag om byplanlægning. Vi bruger nu en flyer i stedet for brochure som tidligere. Det er en folder i A-5 format, som vi lægger ud eller deler ud ved Kina arrangementer på KU, CBS m.v. Hvem er vores medlemmer? Vi vil gerne gennemføre en undersøgelse over vores medlemmers baggrund, for at kunne indkredse interesser og få et bedre kendskab til vores forenings medlemmer. Til dette kan vi anvende SurveyMonkey eller Google Survey. Kinarejse DaGama travel har henvendt sig til os om en evt. medlemstur til Kina. Det er mange år siden en tur sidst er blevet udbudt, så vi håber, at der er basis for en sådan aktivitet. Vi er så heldige at Charlotte Kehlet, medlem af bestyrelsen, gymnasielærer i kinesisk, tolk og oversætter og kandidat i kinesisk, gerne vil lede turen. Vi håber, at nogle af jer her på generalforsamlingen har lyst til at være med til at deltage i vores aktiviteter. Så hvis du har lyst til at være med til at realisere foreningens arbejdsprogram, vil jeg opfordre dig til at stille op til valg i bestyrelsen og til at deltage i aktiviteterne i mødegruppen. Budgettet Else Poulsen gennemgik det udleverede budget. Gudrun udtrykte glædelig overraskelse over at foreningen stadig har overskud, selv om bogbutikken er lukket. Budgettet blev derefter godkendt uden ændringer. Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for 2015 Uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget. Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter På valg er: Pia Sindbjerg (genopstiller) Kjeld A. Larsen (genopstiller) Andreas Møller Strandgaard (genopstiller ikke) Cathrine Strange (ny kandidat) Alle blev valgt. Ikke på valg er: Helle Willum Jensen Charlotte Kehlet Ida Löchte Vibe Aarøe Drostgaard (suppleant) (ønsker at udtræde af bestyrelsen) Som suppleanter valgtes Erik Kristensen og Carsten Gyrn.

11 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 11 af 11 Punkt 8: Valg af revisorer og suppleant Revisor Bjørn Runge og suppleant Steen Petersen blev genvalgt. Punkt 9: Eventuelt Intet. Generalforsamlingen sluttede klokken 19.15

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 16. generalforsamling Side 1 af 10 tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 19.00

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 16. generalforsamling Side 1 af 10 tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 19.00 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 16. generalforsamling Side 1 af 10 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere