Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30."

Transkript

1 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 4: Behandling af indkomne forslag 5: Arbejdsprogram og budget for : Fastsættelse af kontingent for :Valg af bestyrelse og suppleanter 8: Valg af revisor og suppleant (uden for bestyrelsen) 9: Eventuelt Punkt 1: Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Søren Kjeldsen-Kragh og som referent Bjørn Runge. Dirigenten konstaterede først, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. Punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Formanden Pia Sindbjerg mindedes vores tidligere formand Jette Mechlenburg, som døde efter kort tids sygdom. Formanden Pia Sindbjerg fremlagde derefter følgende beretning: Så er vi allerede godt inde i det nye danske år, men kun lige i starten af det kinesiske nytår. Vi går således snart ud af hestens år, hvor vi tro mod hesten har arbejdet med en god portion energi, men også megen humor. Nu går vi ind i fårets år, hvor fåret omtales som blidt og intelligent, men også ret kunstnerisk. Så det vil vi tage til os i bestyrelsen og arbejde måske ikke blidt, men intelligent. Året 2014 har været præget at et intenst samarbejde mellem Danmark og Kina blandt andet med etablering af Det Kinesiske Kulturhus i København og Det Danske Hus i Kunstnerkvarteret 798 i Beijing. Meget symbolsk ligger det kinesiske hus på H. C. Andersens Boulevard i pompøse omgivelser, hvor det danske hus ligger i et kreativt miljø i Kina. Vores forening havde den fornøjelse at blive inviteret ind i det kinesiske hus af den kinesiske ambassade, hvor vi fik en introduktion til og rundvisning i huset. Det er imidlertid ikke kun på højt niveau, men også længere nede i systemet, at interessen for Kina fortsat er på fuldt blus. Det gælder ikke mindst på Københavns Universitet, CBS, Asia House med flere, hvor der inviteres internationale foredragsholdere, der dækker et bredt spekter af det kinesiske samfund. Bestyrelsen er aktive deltagere i mange af disse arrangementer og kommer også, når ambassaden inviterer. Vi sørger for at uddele vores flyer med Kina arrangementer og visitkort til potentielt nye medlemmer. Så ikke alene bliver vi klogere på Kina, men vi møder også mennesker med interesse for Kina. Med disse mange aktiviteter kan bestyrelsen spørge sig selv, om vores aktiviteter fortsat har relevans? Hertil kan vi kort og godt svare: Ja. Det har det. Vi har nemlig en niche indenfor oplysning om Kina, idet alle vores aktiviteter foregår på dansk, hvor de andre næsten altid er på engelsk. Desuden har vores oplægsholdere på trods af, at langt de fleste er akademikere, en ikkeakademisk indgang til deres emner, hvilket gør dem populære hos de unge elever og studerende og de mange af vores medlemmer med en generel interesse for Kina. Ofte kobler vi foredrag sammen med artikler til Kinabladet, så der bliver en dobbelt eksponering af relevante emner.

2 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 2 af 11 Bestyrelsen har fulgt op på Arbejdsprogram 2014 med udsendelse af mail til 110 medlemmer af Danish Chinese Business Forum og efterfølgende udsendelse af Kinabladet til omkring 25 af de medlemmer, som viste interesse for foreningen. På samme måde har vi kontaktet 15 rejsebureauer med Kina som speciale. Dette førte til, at vi afholdt et møde med Da Gama Travel om en evt. medlemsrejse til Kina. Vi inviterede til musikaften med de unge kinesiske musikstuderende fra Music Confucius Institute, som i øjeblikket studerer på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Vi har gennemført beslutningen om at skifte fra Danske Bank til Merkur Bank. Og så har vi udarbejdet en liste over dansk-kinesiske foreninger med henblik på et fællesmøde i Til sidst og ikke mindst besluttede vi at sammensmelte de to hjemmesider Dansk-Kinesisk Forening og Kinabladet.dk., så al medlemsaktivitet nu er samlet på Kinabladet.dk. Og endelig fik vi anskaffet en ny projektor, da den gamle var nedslidt og utidssvarende. Aktiviteter Mødegruppen ved Kjeld Allan Larsen Der blev i løbet af 2014 afholdt i alt ni offentlige møder. Derudover var foreningen inviteret på besøg i Det Kinesiske Kulturcenter i København. Foreningen havde den fornøjelse at kunne trække på både en række unge såvel som veteraner som foredragsholdere, heriblandt medarbejdere fra universiteterne i København, Aarhus, Aalborg og Lund. Via valg af temaer og samarbejde med gymnasier, som udbyder kinesisk som undervisningsfag, er det tillige lykkedes at tiltrække et yngre publikum. Det brede spektrum af oplysende, debatskabende og oplevelsesrige arrangementer fremgår af oversigten: 8. januar Foredrag ved Niels Egelund, professor for Center for Strategisk Uddannelsesforskning på Aarhus Universitet: Hvad kan vi i vesten lære af det kinesiske uddannelsessystem, og hvad kan det kinesiske uddannelsessystem lære af vesten?, 49 medlemmer og 9 ikke-medlemmer, i alt 58 deltagere 3. marts Foredrag ved Bjørn Schwartz, social antropolog ved Lunds Universitet og medarbejder på Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur: Undergrundsreligionerne i Beijing, 26 medlemmer og 14 ikke-medlemmer, i alt 40 deltagere 9. april Foredrag ved Liselotte Odgaard, lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet: Kinas nationale sikkerhedsstrategi, 25 medlemmer og 11 ikke-medlemmer, i alt 36 deltagere 7. maj Foredrag ved Henrik Kloppenborg Møller, antropolog fra Københavns Universitet og ph.d. studerende ved Lunds Universitet: At sætte pris på det uvurderlige Handel med jade i grænselandet mellem Kina og Myanmar, 12 medlemmer og 6 ikke-medlemmer, i alt 18 deltagere 26. august Foredrag ved Niels Bjørn, urbanist, ph.d. og filminstruktør: Kinas storbyer: nye bytyper, nye livsformer, 41 medlemmer, 49 ikke-medlemmer, i alt 90 deltagere 11. september musikarrangementet Traditionel kinesisk musik fra Music Confucius Institute på det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor der blev spillet både solo- og ensemblestykker og introduceret musikinstrumenter, 6 medlemmer, 4 ikke-medlemmer, i alt 10 deltagere 22. oktober Foredrag ved Peer Møller Christensen, adjunkt ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitetscenter: Demokrati i Kina?, 28 medlemmer og 16 ikkemedlemmer, i alt 44 deltagere

3 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 3 af november Foredrag ved Cathrine Strange, cand. mag i Kinastudier fra Københavns Universitet: Protestaktivisme i Kina, 17 medlemmer og 3 ikke-medlemmer, i alt 20 deltagere 3. december Møde med Yan Aihua En kinesisk-dansker fortæller og debatterer, 14 medlemmer og 8 ikke-medlemmer, i alt 22 deltagere 11. december Invitation fra Den Kinesiske Ambassade og Dansk Kinesisk Forening til besøg på det nye Kinesiske Kulturcenter på H. C. Andersens Boulevard 36 Kom og besøg Det Kinesiske Kulturcenter i København, i alt 25 medlemmer Mødegruppen omfatter syv medlemmer, en blanding af nye medlemmer og veteraner: Vibe Aarøe Drostgaard (ansvaret for pengekassen), Andreas Strandgaard (IT-ansvarlig), Ida Löchte (p.t. i Kina), Helle Willum Jensen (ansvarlig for lokaler), Vibe Fischer-Nielsen, Pia Sindbjerg og Kjeld A. Larsen. Stort set alle foredrag foregår i Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads, som vi lejer af Københavns kommune. Vi vil meget gerne holde fast på Kulturstaldene, som er centralt beliggende og generelt kendt som stedet for vore arrangementer. Til de ni offentlige møder afholdt i Kulturstaldene i løbet af 2014 har der i alt været 338 deltagere, hvoraf 218 medlemmer og 120 ikke-medlemmer, dvs. i gennemsnit 38 deltagere per arrangement. Opgørelsen viser en ganske pæn fremgang sammenlignet med 2013, hvor gennemsnittet per arrangement var 32 personer. Antallet af deltagere, som har svinget ganske meget, har udvist en pæn stigning i deltagende ikke-medlemmer, specielt unge. Stigningen i deltagerantallet må tilskrives valg af emner, som interesserer et yngre publikum, annoncering på Facebook samt markedsføring af foreningen ved eksterne arrangementer. Ud af de ni arrangementer gav kun to et økonomisk overskud, idet Københavns Kommune er gået over til at forlange lokaleleje på 600 kr. pr. gang, dvs kr. om året. Mødearrangementerne har således ikke længere mulighed for at løbe rundt. Mødegruppen har i en årrække betegnet den månedlige talerstol i Dansk-Kinesisk Forening som den mest betydningsfulde i Danmark, hvor en lang række alsidige og væsentlige temaer vedrørende Kina foredrages på dansk i et åbent forum. Det er en position, som vi meget gerne ser opretholdt i de kommende år. Formidling af aktiviteter Nyhedsbrevet ved Andreas M. Strandgaard Nyhedsbrevet sendes ud til såvel medlemmer som ikke-medlemmer, som ønsker det. Vi lægger kun vores egne arrangementer ud på Nyhedsbrevet. Siden midten af august 2013 har Nyhedsbrevet holdt sit antal af modtagere på omkring 220 personer. Hvert nyhedsbrev læses af mellem minimum 45 % af modtagerne og nogle gange af over 55 %. Dvs. der er altid over 100 mennesker, der åbner og læser, hvad foreningen inviterer til. Linkedin ved Andreas M. Strandgaard I slutningen af 2014 var der 332 medlemmer af vores Linkedin gruppe. Det vil sige, at der er kommet ca. 90 nye medlemmer til siden februar 2014 eller 220 medlemmer, siden vi oprettede gruppen i februar Aktivitetsniveauet varierer meget, da det hovedsageligt er administrator Andreas M. Strandgaard, der lægger indhold op i form af seriøse nyheder omkring økonomi, politik, udvikling, internationale relationer o.l. Facebook ved Vibe Aarøe Drostgaard Antallet af brugere af FB vises gennem likes, som fra januar til december 2014 steg fra 301 til 472, en stigning på i alt 171. Meget tilfredsstillende. Brugerne kaldes også fans, som fordeler sig med 59 % kvinder og 40 % mænd.

4 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 4 af 11 Aldersfordelingen fra år er 13 % kvinder og 8 % mænd; fra er det 22 % kvinder og 15 % mænd: fra 35 år op opefter er det 24 % kvinder og 18 % mænd. Skema: Køn/Alder Rest Kvinder 13 % 22 % 8 % 8 % 8 % Mænd 8 % 15 % 5 % 6 % 7 % Geografisk fordeler vores 472 fans sig med 310 fra København, 33 fra Århus, 96 fra den øvrige del af Danmark og dertil kommer 32 personer i udlandet. Sekretariatet ved Helle Willum Jensen Sekretæren arbejder tæt sammen med Else Poulsen, der fører regnskabet og som bl.a. står for indmeldelser. Spørgsmål fra medlemmer og andre tager Helle sig af. De fleste henvendelser til foreningen er spørgsmål om, hvor i landet der evt. er andre kinesiske foreninger, et par har efterspurgt, hvor man kan låne/leje en drage. Flere har efterspurgt idéer til kina-projekter, og flere har søgt kinesere til film og reklamer. Vi har også fået en forespørgsel efter en ung kinesisk mand, der skulle spille med i Arvingerne. Udover at henvise til vores Facebookside giver sekretæren tips til andre sider på Facebook, der i højere grad er mødested for kinesere i Danmark. Medlemsstatistik ved Else Poulsen Vi har for øjeblikket 200 medlemskaber, som består af 244 personer. Medlemstallet er gået tilbage med 33 stk. Det kollektive medlemskab har dog holdt sig konstant, men abonnementer er gået tilbage med to styk. Til gengæld er der kommet 18 nye medlemskaber, så samlet holder vi os stadig inden for et acceptabelt niveau.

5 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 5 af 11 Kinabladet ved Flemming Poulsen Det første nummer af Kinabladet kom i marts 1999, så det har kunnet fejre 15 års jubilæum. Til marts udkommer nr. 65, og der er ingen planer om at opgive at udsende et trykt blad, selvom tendensen i hele bladbranchen går i retning af at lade en digital udgave afløse den trykte. Der er stadig 200 medlemmer af foreningen, og de lader fra tid til anden forstå, at de sætter pris på et trykt blad. Udgifterne til trykning af bladet dækkes stort set af det årlige bidrag fra S.C. Van Fonden. Redaktionen er indstillet på fortsat at udgive en trykt udgave af Kinabladet, men det digitale presser sig på, så i 2014 indviede vi en digital udgave af Kinabladet, Den tekniske side af sagen står Henrik Strube for. Han arbejder fortsat på at gøre den digitale udgave så læservenlig som muligt. Redaktionen skaffer uden besvær artikler og andet stof til både den digitale og den trykte udgave af Kinabladet. Bladet har et godt ry blandt landets kinakyndige skribenter, så det er ikke svært at få skrevet de artikler, der er brug for, og i mange tilfælde melder kyndige folk sig selv med ønske om at skrive en artikel til bladet. Vi har foreløbig indrettet os på, at de fleste artikler og andet stof anbringes på den digitale udgave. Når tiden for udgivelsen af den trykte udgave nærmer sig, samler redaktøren et passende

6 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 6 af 11 antal artikler fra den digitale udgave og laver med dem og eventuelle nye artikler en ny 24 siders trykt udgave. På et eller andet tidspunkt må vi nok se i øjnene, at der på grund af svigtende oplag ikke er grundlag for at udgive et trykt blad, men så er vi så heldige, at vi kan tilbyde foreningens medlemmer og andre interesserede en netudgave som en velindarbejdet efterfølger for det gamle kinablad. Redaktionen har i årets løb måtte sige farvel til tre medarbejdere, der på grund af erhvervsarbejde ikke har kunnet afse tilstrækkeligt med tid til Kinabladet. Redaktøren gennem fem år, Flemming Ytzen, er blandt de tre. Men heldigvis kan vi allerede i begyndelsen af 2015 byde tre nye medarbejdere velkomne, alle sinologer, der gerne vil formidle kendskab til Kina gennem Kinabladet. Indtil vi har fundet en ny redaktør, har Flemming Poulsen påtaget sig at varetage redaktørhvervet. Kinabladet.dk og hjemmesiden ved Henrik Strube På sidste generalforsamling blev det bebudet, at hjemmesiden for kinabladet.dk både skulle moderniseres og gøres mere synlig på Internettet. Der er således i løbet af året blevet arbejdet på re-design af hjemmesiden og omlægning til den nye digitale virkelighed.tiden, hvor surfing på internettet kun foregik ved skrivebordet på skærmen via vores stationære pc, er forbi. I dag er online-verdenen eksploderet i et virvar af sociale medier og apps på smartphones, ipads og andre devices. Nu bruger vi mobil, tablet og computer til at gå online næsten uanset, hvor vi befinder os. Det betyder til gengæld, at der er kommet nye krav til en hjemmeside, som, for at komme optimalt ud til brugerne, skal kunne tilpasse sig smartphones og tablets. For at imødekomme dette behov vil der løbende blive arbejdet på at tilpasse foreningens hjemmeside og dermed sikre en god præsentationen af foreningen og dens aktiviteter.det er besluttet at samle foreningens to hjemmesider til én hjemmeside Hermed opnås en bedre eksponering og en styrkelse af foreningen, når der søges på informationer om Kina.På hjemmesiden læser man Kinabladet.dk og finder på den samme side foreningens aktiviteter og oplysninger om foreningen. Her kan man også melde sig ind og sende besked til foreningen og til Kinabladets redaktion. Dansk-Kinesisk Forening hidtidige hjemmeside viderestiller automatisk til Henrik demonstrerede hjemmesiden med den nye projektor. Afsluttende bemærkninger Som I kan høre af overstående har vi atter haft et spændende år. Det mest banebrydende har været den endelige gennemførelse af digitalisering af Kinabladet. Men også de mange som følger os på de sociale medier, viser at foreningen er i stand til at følge med tiden og til at komme ud på de rette platforme. Vi vil gøre vores bedste for at året 2015 bliver lige så sjovt og givtigt for alle os, der er dedikerede til udbredelsen af kendskabet til Kina. Må fårets år bringe os alle held og lykke. Arabella takkede for det store vellykkede arbejde med at synliggøre foreningen. Henrik fremhævede hjemmesidens berettigelse som informationskilde om Kina. Kjeld foreslog, at Udgivet af Dansk-Kinesisk Forening tilføjes på forsiden nederst i det røde felt. Årsberetningen blev godkendt.

7 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 7 af 11 Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet Indtægter Kontingent og abonnement: Ca kr. mindre end sidste år. Skyldes hovedsagelig et noget mindre medlemstal. Tilskud fra fonde m.v. Tilskud fra Bladpuljen: Renteindtægter Udgifter: Mødegruppen: S.C.Van Fonden har igen i år givet os kr. Ordningen er ændret fra 2014, og da beregningsfaktoren ændres fra år til år alt efter bevillingen på Finansloven og vi i 2014 ville få under 2000 kr., så udbetales beløbet ikke, fik vi at vide men: seneste beregninger fik os over grænsen, så vi den fik 2100 kr.! Renter af indestående på 2 bankkonti. Vi oprettede i juli 2008 en såkaldt likviditetskonto i Eik Bank - nu FinansNetbanken, hvor vi har et indestående på ca kr., med 1,25% i rente i Danske Bank og nu Merkur Bank giver ingen rente. 9 interessante møder, der samlet har givet overskud på 3851 kr. men da vi har skullet betale 6000 kr. i leje, bliver der et underskud på 2149 kr. Porto, fragt: Porto i almindelighed, bl.a. til udsendelse af materiale (brev, 2 blade og vedtægter) til de interesserede, der melder sig via hjemmesiden (24 i 2014) + materiale til diverse gymnasier og erhvervsvirksomheder (som Pia og Charlotte har fundet frem til). Opkrævning via har betydet en portobesparelse (+ bortfald af udgifter til indbetalingskort). Hjemmeside: Div. gebyrer til DK-Hostmaster og Web-Hosting Kontorartikler: Printerpatroner, kuverter og papir Gaver og blomster: Blomstergaver Gebyrer, bank: Ingen særlig forskel om det er Danske Bank eller Merkur. Afskrivning: 25% - på ny projektor til mødegruppen Udgifter vedr. Kinabladet: Har formanden redegjort for i sin beretning. Porto ved bladudsendelse: Knap 1000 kr. mindre end sidste år, da medlemstallet er faldet og portoen mærkværdigvis ikke var steget. Kinabladet.dk Har formanden redegjort for i sin beretning Kontingent til foreninger: Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter (Medlemsskabet betyder, at vi kan søge diverse fonde) Status: Inventar: En meget påkrævet ny projektor til mødegruppen Generalforsamling: Et overskud på 79 kr. som vi udligner i 2015! Der var ingen kommentarer til regnskabet.

8 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 8 af 11 Regnskabet blev godkendt. Punkt 4: Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Punkt 5: Arbejdsprogram og budget for 2015 Dansk-Kinesisk Forening, der er uafhængig af politiske, ideologiske og økonomiske interesser, har til formål at være et samlingssted for alle med interesse for Kina samt formidle oplysning om Kina. Det gør vi ved at arrangere møder, foredrag og andre arrangementer om det kinesiske samfund, kultur og historie og gennem udgivelse af Kinabladet og nu også Kinabladet.dk. Gennem disse aktiviteter er det vores mål at give vores medlemmer og andre interesserede indsigt i og forståelse for de mange facetter af det kinesiske samfund. Bestyrelsens opgave er at hente inspiration til emner og aktiviteter, som kan medvirke til at skabe større forståelse og indsigt i kinesiske forhold. Det er bestyrelsen opgave at tilknytte kinakyndige eksperter til formidling af deres viden gennem foredrag i foreningen og artikler til Kinabladet. Gennem et højt fagligt niveau formidlet på en ikke-akademisk facon ønsker bestyrelsen at flere får lyst til at være medlem af foreningen. Fællesaktiviteter Mødegruppen Mødegruppen fortsætter med at arrangere og gennemføre de faste månedlige arrangementer. MEN vi mangler mandlig arbejdskraft så hvem melder sig? Mødegruppen efterlyser foredragsholdere (ikke temaer) hvem kender nogen? Kjeld efterlyser personer, der kan fortælle ham noget om kinesiske begravelsesskikke til hans rundvisning på Vestre Kirkegård i maj. Forårsprogram 2015 Et af mødegruppens medlemmer Andreas Møller Strandgaard træder ud af bestyrelse og mødegruppe, da han skal på studieophold i Shanghai. Vi mangler derfor mand skab, da Kjeld er ene mand i en hunkønskurv. Så potentielle mandlige medlemmer: meld dig til jobbet. Foredrag og arrangementer er allerede aftalt og fastlagt for foråret 2015 frem til sommerferien: Mandag den 2. marts 2015 Vand i Kina udfordringer og løsninger Foredrag ved Claus Davidsen, ph.d. studerende ved Institut for Vand og Miljøteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU Miljø), The Chinese Academy of Sciences i Beijing (CAS IGSNRR) og Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Torsdag den 16. april - Kvinder i Kina professor ved Marina Throbbing Mandag den 4. maj - Kina og de sociale media ved cand.mag. Casper Wichmann Tirsdag den 26. maj - Kineserier på Vestre. Rundvisning på Vestre Kirkegård ved geograf og tidligere formand for DKF Kjeld A. Larsen Efterårsprogram 2015 Datoer er endnu ikke fastlagt. En enkelt aftale om foredrag er klar: Foredrag ved Troels Kjems Petersen, nyuddannet cand.mag. i Historie og Kinastudier fra Københavns Universitet, der p.t. arbejder som gymnasielærer i historie og kinesisk på Greve Gymnasium.

9 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 9 af 11 Troels vil med udgangspunkt i sit speciale holde foredrag om historieopfattelse og historieundervisning i Kina i dag. Gennem klasseobservationer i historieundervisning i kinesiske gymnasier har han specielt set på, hvordan undervisningen i historiske konflikter gribes an. Desuden skal mødegruppen arbejde videre med følgende forslag: Introduktion til Nationalmuseets orientalske samling ved museumsinspektør Joan Hornby Introduktion til Orientalsk Samling på Det Kgl. Bibliotek ved sinolog Bent Lerbæk Pedersen Mødegruppen efterlyser foredragsholdere til temaer, som kan være interessante for vore medlemmer og meget gerne potentielle nye medlemmer Bestyrelsen har planer om følgende aktiviteter sammen med mødegruppen: Mid Autumn Festival med kinesere i Danmark Kulturelt arrangement med Asia House Fælles arrangement med Copenhagen Business Confucius Institute Madarrangementer med kinesisk kok i forbindelse med for eksempel Månefestivalen Rejseforedrag i forbindelse med evt. medlemsrejse til Kina Debatmøder med to eller flere debattører om kinesiske emner Kontakt til uddannelsesinstitutioner Med henblik på at skaffe nye medlemmer vil vi fortsat kontakte uddannelsesinstitutioner med kinesiske studier som Københavns Universitet, CBS, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Der er i dag mere end 60 gymnasier og uddannelsesinstitutioner med kinesisk på skemaet. Vi har en del af dem som medlemmer eller abonnenter på Kinabladet, men burde kunne få endnu flere. Kontakt til firmaer og organisationer Vi har kontaktet mere end 100 firmaer fra Danish Chinese Business Forum og organisationer med Kina som interessefelt med opfordring til at blive medlemmer. Vi vil fortsætte med at kortlægge og kontakte firmaer med kinesiske interesser med henblik på medlemskab eller abonnement på Kinabladet. Arabella spurgte hvordan firmaerne kontaktes, da det er svært at få positive svar. Henrik foreslog, at lave etikette i Kina på hjemmesiden, så firmaer kan lære, hvordan man skal opføre sig. Gudrun foreslog at opsøge udenlandske kinesiske foreninger. Kontakt til andre kinesiske foreninger Ud fra en liste over andre dansk-kinesiske foreninger i Danmark vil vi invitere deres repræsentanter til et møde, hvor vi kan dels lære hinanden at kende, dels se på mulige samarbejdsflader. Vi kunne for eksempel foreslå et fælles madarrangement omkring en kinesisk festival. Kontakt til nordiske foreninger Såvel i Norge, Sverige, Island og Finland er der Kinaforeninger, hvor vi kan hente inspiration og fællesskab. Vi vil tage initiativ til at arrangere et fælles møde i København. PR Vi vil styrke udbredelsen af vores arrangementer på andre platforme end dem, vi allerede anvender som Kinabladets hjemmeside, Nyhedsbrevet, Facebook og Linkedin. Vi skal være

10 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 10 af 11 mere skarpe på at komme ud til særligt interesserede som fx kunne være arkitekter ved foredrag om byplanlægning. Vi bruger nu en flyer i stedet for brochure som tidligere. Det er en folder i A-5 format, som vi lægger ud eller deler ud ved Kina arrangementer på KU, CBS m.v. Hvem er vores medlemmer? Vi vil gerne gennemføre en undersøgelse over vores medlemmers baggrund, for at kunne indkredse interesser og få et bedre kendskab til vores forenings medlemmer. Til dette kan vi anvende SurveyMonkey eller Google Survey. Kinarejse DaGama travel har henvendt sig til os om en evt. medlemstur til Kina. Det er mange år siden en tur sidst er blevet udbudt, så vi håber, at der er basis for en sådan aktivitet. Vi er så heldige at Charlotte Kehlet, medlem af bestyrelsen, gymnasielærer i kinesisk, tolk og oversætter og kandidat i kinesisk, gerne vil lede turen. Vi håber, at nogle af jer her på generalforsamlingen har lyst til at være med til at deltage i vores aktiviteter. Så hvis du har lyst til at være med til at realisere foreningens arbejdsprogram, vil jeg opfordre dig til at stille op til valg i bestyrelsen og til at deltage i aktiviteterne i mødegruppen. Budgettet Else Poulsen gennemgik det udleverede budget. Gudrun udtrykte glædelig overraskelse over at foreningen stadig har overskud, selv om bogbutikken er lukket. Budgettet blev derefter godkendt uden ændringer. Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for 2015 Uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget. Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter På valg er: Pia Sindbjerg (genopstiller) Kjeld A. Larsen (genopstiller) Andreas Møller Strandgaard (genopstiller ikke) Cathrine Strange (ny kandidat) Alle blev valgt. Ikke på valg er: Helle Willum Jensen Charlotte Kehlet Ida Löchte Vibe Aarøe Drostgaard (suppleant) (ønsker at udtræde af bestyrelsen) Som suppleanter valgtes Erik Kristensen og Carsten Gyrn.

11 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 11 af 11 Punkt 8: Valg af revisorer og suppleant Revisor Bjørn Runge og suppleant Steen Petersen blev genvalgt. Punkt 9: Eventuelt Intet. Generalforsamlingen sluttede klokken 19.15

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 18. generalforsamling Side 1 af 8 tirsdag d. 23. februar 2016 klokken 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 18. generalforsamling Side 1 af 8 tirsdag d. 23. februar 2016 klokken 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 18. generalforsamling Side 1 af 8 Dagsorden Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 16. generalforsamling Side 1 af 10 tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 19.00

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 16. generalforsamling Side 1 af 10 tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 19.00 Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 16. generalforsamling Side 1 af 10 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 15. generalforsamling Side 1 af 11 mandag d. 25. februar 2013 kl. 19.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 15. generalforsamling Side 1 af 11 mandag d. 25. februar 2013 kl. 19.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 15. generalforsamling Side 1 af 11 Dagsorden Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 19. generalforsamling Side 1 af 9 torsdag d. 23. februar 2017 klokken

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 19. generalforsamling Side 1 af 9 torsdag d. 23. februar 2017 klokken Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 19. generalforsamling Side 1 af 9 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden: 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Formanden Jette Mechlenburg bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen.

Formanden Jette Mechlenburg bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings generalforsamling Mandag d. 28. februar 2011 kl. 19.30. Sted: Kulturstaldenes Forsamlingshus Halmtorvet 11, 1700 København V Formanden Jette Mechlenburg bød velkommen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek.

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Til Bogarts medlemmer Haslev 15. november 2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst Lars byder velkommen 2. Valg af dirigent Hans Hovmøller blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Formanden Jette Mechlenburg bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen.

Formanden Jette Mechlenburg bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings generalforsamling Onsdag d. 24. februar 2010 kl. 19.30. Sted: Kulturstaldenes Forsamlingshus Halmtorvet 11, 1700 København V Formanden Jette Mechlenburg bød velkommen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent.

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent. Den 27. april 2010 Referat fra generalforsamlingen 2010 Fredag den 23. april 2010 kl. 16.00 til 17.30 Sted: Sorø Storekro, Ad 1. Valg af dirigent og referent Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat Laugsforsamling 2016.

Referat Laugsforsamling 2016. Hvalsø den 31. marts 2016. Referat Laugsforsamling 2016. I henhold til Hvalsø NV Antennelaugs vedtægter 8, indkaldes der hermed til Laugsforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Vangkildegårds

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 14. generalforsamling Onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 14. generalforsamling Onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 14. generalforsamling Onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.30. Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys plads, 1700 København V Dagsorden 1: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Referat Børns Voksenvenner Svendborg Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Dagsorden for generalforsamling:

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere