PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning

2 Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Faciliteter Funktionsbeskrivelse Operationstilstande Ind- og udgangstilstande Zoner Programmérbare zoner timers zoner Funktioner Bruger-faciliteter Fuld tilkobling af centralen Deltilkobling af centralen Frakobling af centralen Aktivering af overfaldsalarmen (PA) Aktivering af brandalarmen Dørklokke til og fra Udlæsning af hændelses-log en Udkobling af én eller flere zoner Master-faciliteter Nulstilling af hændelses-log en Nulstilling af lysdioden for alarm efter en aktivering Ændring af bruger-kode Ændring af master-kode Test af system Gangtest LED (lysdiode) funktioner Lysdiodevisning Centralen tilkoblet Centralen frakoblet Centralen frakoblet og der har været en alarm Overfald (PA) aktiveret Brandalarm aktiveret Sabotage alarm aktiveret Strømsvigt - Centralen er frakoblet (dagstilling) Centralen venter på yderligere information Hurtig brugervejledning Egne noter...22 SUPER2.BRU/RF Dato: Rev.:

3 Betjeningsvejledning Side 3 1 Indledning Paragon Super II er en fuldt programmérbar tyverialarm-central. Centralen er baseret på en mikroprocessor, med seks fuldt programmérbare zoner, samt tre "24-timers" zoner, der er anvendt som brand-alarm, overfalds-alarm (PA), og system-sabotage. Centralen betjenes via max. 5 eksterne tastaturer, hver med 16 taster, 7-segment display og 8 indbyggede LED'er (lysdioder) til at vise systemets tilstand. De fleste faciliteter er fuldt programmérbare, og der er adgang til systemet via tre niveauer. Disse er: Bruger Master Tekniker Bruger-niveauet giver adgang til alle til- og frakoblings faciliteter. Master-niveauet giver adgang til alle til- og frakoblings faciliteter, men tillader også ændring af kodenumre og test af systemet. Tekniker-niveauet giver total adgang til systemet, incl. evnen til at rekonfigurere systemet. Teknikeren kan dog ikke frakoble systemet. Fabrikskoder: Bruger-kode Master-kode

4 Side 4 Paragon Super II 2 Faciliteter 3 kode-niveauer, alle programmérbare. Facilitet for hurtig tilkobling. 6 programmérbare zoner. 4 tilkoblings/deltilkoblings-tilstande. Programmérbar brandzone, med unik alarm lyd. Overfalds-alarm zone (PA). System-sabotage zone. Overfaldsalarm-tast (PA) via eksternt tastatur. Brandalarm tast via eksternt tastatur. 18 hændelser i LOG en med mulighed for at bladre både forlæns og baglæns. Valgbar master eller tekniker nulstilling af LOG en. Gangtest facilitet. Systemtest funktion. Indbygget højttaler, med volumenkontrol og mulighed for tilsidesættelse af software indstillinger. Mulighed for eksterne betjeningspaneler med indbygget lydgiver og volumenkontrol. Systemet kan programmeres via ethvert af de tilsluttede betjeningspaneler. Separate klokke- og blitzlampe-udgange. Zoneudkoblings facilitet ved udgang. NB. Deres tekniker har programmeret alle system faciliteter, for at sikre let og behagelig daglig brug af systemet (jvfr. 4.1 Teknikers programmérbare zoner).

5 Betjeningsvejledning Side 5 3 Funktionsbeskrivelse 3.1 Operationstilstande Dagstilling: Tilkoblingstilstande: Dette er centralens tilstand, når den er frakoblet. Brand, overfald (PA) og system-sabotage zoner forbliver dog aktive 24 timer i døgnet (jvfr. "24-timers" zoner i afsnit 1 Indledning). Dagstilling identificeres ved, at den grønne LED lampe (lysdiode) på betjeningspanelets forside lyser - DAG. Når centralen er tilkoblet, vil enhver åbning af zonerne, ind- og udgangszonen dog undtaget, forårsage en alarmtilstand. Når en alarm er genereret, vil de interne og eksterne lydgivere være aktiverede i den programmerede klokketid, og den interne lydgivers tone vil være 2 "bip" hurtigt gentaget.udgangen for Blitz/strobelyset vil ligeledes aktiveres, og bliver ved med at være aktiv, indtil centralen er nulstillet. Fuld tilkobling/deltilkobling: Når centralen skal tilkobles, kan der vælges enhver af de 4 tilkoblingstilstande: Fuld tilkobling Delvis tilkobl. 1 Delvis tilkobl. 2 Delvis tilkobl. 3 : Hele systemet er tilkoblet - der er ingen indenfor området. : Overetage frakoblet - underetage tilkoblet. : Overetage tilkoblet - underetage frakoblet. : Garage og køkken frakoblet - resten tilkoblet. Ovenstående er kun eksempler. Teknikeren har mulighed for, ved programmeringen, at konfigurere alle kredsløb, så de er tilpasset kundens præcise behov.

6 Side 6 Paragon Super II 3.2 Ind- og udgangstilstande Indgang: Udgang: Når centralen er tilkoblet, og en ind- og udgangszone åbnes, vil ind- og udgangs timeren begynde at tælle ned. I denne periode vil den interne lydgiver udsende en ind- og udgangstone (enkelt "bip" gentaget), og enhver zone, der er programmeret som adgangsrute, vil blive undertrykt. Hvis brugerkoden indtastes før slutningen på indgangstiden, vil centralen skifte til dagstilling. Udløber indgangstiden, før brugerkoden er indtastet, vil centralen skifte til alarmtilstand. I dette tilfælde er det nødvendigt, at frakoble systemet. Tastes der med centralen i dagstilling, enten brugerkoden eller en straks-tilkoblingssekvens, vil ind- og udgangstimeren påbegynde nedtællingen. Hvis alle zoner er forladte, vil ind- og udgangstonen lyde. Forlad de beskyttede zoner ad den forudbestemte adgangsrute. Mens adgangszoner passeres, vil tonen skifte til en gentaget lav tone. Når alle zoner er forladte, vil ind- og udgangstonen begynde igen, indtil udgangstiden er udløbet. Centralen vil så blive tilkoblet.

7 Betjeningsvejledning Side 7 4 Zoner 4.1 Programmérbare zoner Ind- og udgangszone: Adgangszone: Tilkoblet zone: Udkoblet zone: Dette er en zone, som når den åbnes i tilkoblet tilstand, vil starte systemets indgangstid (forbikobler). Dette er en zone, hvori der tillades tidsbegrænset adgang, for at til- eller frakoble systemet (adgangsrute). Dette er en zone, hvor der vil blive genereret en alarm, hvis der trænges ind i zonen - dvs. zonen åbnes. Hvis en zone, af teknikeren, er programmeret som en udkoblet zone, vil zonen blive ignoreret af centralen. Funktionen tillader brugeren, fortsat at bruge systemet, selvom en fejl er opstået i én eller flere zoner timers zoner PA (overfald): Sabotage: Udløsning af overfaldsalarmen (PA), vil altid generere en fuld alarm, uanset om centralen er til- eller frakoblet. Sabotage i en zone vil, når centralen er frakoblet (dagstilling), kun generere en intern alarm. Hvis der er opstået en sabotagealarm, og centralen så tilkobles, vil systemet generere en anden intern alarm. Sabotage i en zone, mens centralen er tilkoblet, vil altid generere både en ekstern og en intern alarm (fuld alarm).

8 Side 8 Paragon Super II Brand: Åbning af en brandzone vil kun forårsage aktivering af den interne lydgiver. En brandalarm er bestemt ved et lydsignal med 3 "bip", som stiger i tone, og som let kan skelnes fra alle andre lydsignaler. Zone 4 kan programmeres som en brandzone. Bemærk: Brandzonen er tænkt som en ekstra facilitet til tyverialarmsystemet, og må ikke betragtes som et totalt brandsikringssystem.

9 Betjeningsvejledning Side 9 5 Funktioner Volumen-kontrol: Volumen-kontrollen er kun tilgængelig, når frontdækslet er afmonteret. Den vil kun have indflydelse på den interne lydgivers styrke, sammen med eventuelle ekstra højttalere. Volumenkontrollen tilsidesættes dog, når centralen er i alarmtilstand, samt hvis centralen er blevet tilkoblet med en master- eller en brugerkode. Dørklokke: Dørklokke-funktionen refererer kun til dagstilling. Hvis funktionen er valgt, vil den få centralen til at generere en 3 tonet lyd, når adgangszonen åbnes. Funktionen bruges primært til at informere brugeren om indtrængen i f.eks. en bygning. LOG: Centralen har indbygget hukommelse for 18 hændelser. Denne LOG kan læses af både master og tekniker. Hændelser som kommer med i LOG en er: Brandalarmer, indbrudsalarmer, overfaldsalarmer (PA) og sabotagealarmer. LOG en vil også vise hvis en af de 6 zoner er blevet åbnet eller udkoblet. Teknikeren kan programmere hvorvidt LOG en kun skal kunne nulstilles af en tekniker eller om den også skal kunne nulstilles af masteren. Auto gentilkobling: Efter en alarm, vil centralen automatisk nulstilles, når klokketiden er udløbet. Enhver zone der stadig er åben, når centralen er gentilkoblet, vil automatisk overgå til at være en udkoblet zone.

10 Side 10 Paragon Super II Gangtest: Gangtest funktionen bekræfter, at alle indbruds detektorer i alarm-systemet fungerer korrekt. Når gangtest funktionen er sat til, vil enhver tilkoblet zone generere en dørklokkelyd og dens lysdiode (LED) vil lyse, når zonen åbnes. De forskellige tilkoblingstilstande kan testes hver for sig. 6 Bruger-faciliteter SHIFT HURTIG TILKOBL. BRAND PA(OVERFALD) PIL OP PIL NED 6.1 Fuld tilkobling af centralen Indtast enten: eller Bruger kode (fabriksindstillingen er ) Bruges denne metode, vil ind- og udgangstonen lyde med fuld styrke. 0 Bruges denne metode, vil lydstyrken fra evt. ekstra lydgivere bestemmes udfra indstillingen af potentiometret på centralprintet. 6.2 Deltilkobling af centralen Deltilkobling 1 (f.eks. hvis kun underetagen skal tilkobles) Indtast: 1 eller Lydstyrken fra evt. ekstra lydgivere bestemmes udfra indstillingen af potentiometret på centralprintet.

11 Betjeningsvejledning Side 11 Deltilkobling 2 (f.eks. hvis kun overetagen skal tilkobles) Indtast: 2 eller Lydstyrken fra evt. ekstra lydgivere bestemmes udfra indstillingen af potentiometret på centralprintet. Deltilkobling 3 (f.eks. hvis hele huset skal tilkobles, men ikke garagen) Indtast: 3 Lydstyrken fra evt. ekstra lydgivere bestemmes udfra indstillingen af potentiometret på centralprintet. 6.3 Frakobling af centralen Centralen kan frakobles, ved at benytte ind- og udgangsruten til centralen, og indtaste bruger- eller master-koden før indgangstidens udløb. 6.4 Aktivering af overfaldsalarmen (PA) Indtast: 6.5 Aktivering af brandalarmen Indtast: 6.6 Dørklokke til og fra (centralen skal være i dagstilling) For at aktivere dørklokke-funktionen - tast 1 Når dørklokke-funktionen er sat til (indikeres ved at lysdioden for dørklokkefunktionen på det eksterne betjeningspanel vil lyse), vil der lyde et 3-tonet

12 Side 12 Paragon Super II signal fra den interne lydgiver, samt fra eventuelle ekstra indendørs lydgivere, når ind- og udgangszonen åbnes. Den samme tastekombination bruges til at slå dørklokke funktionen fra igen. 6.7 Udlæsning af hændelses-log en (centralen skal være i dagstilling) For at udlæse hændelses-log en - tast 2 Lysdioden for dagstilling vil blinke og de seneste hændelser vil blive vist. Hvis -tasten aktiveres vil den foregående hændelse blive vist. Aktiveres - tasten vil den efterfølgende hændelse blive vist. Således kan de bladres frem og tilbage i hændelses-log en mellem de 18 seneste hændelser. For at forlade denne funktion tastes. Der vil blive afgivet en advarselstone hvis der forsøges at bladre uden for de 18 seneste hændelser. Nedenfor er vist, hvilke symboler der kan vises i hændelseslog en, samt deres betydning. Aktivering af en ind- og udgangszone. Centralen blev ikke frakoblet før indgangstiden udløb, eller en bruger forlod ikke området før udgangstiden udløb. til Aktivering af en programmérbar zone. Dette symbol indikerer, at den næste hændelse i LOG en har udløst en alarm. Dette symbol indikerer, at en zone er blevet udkoblet. Det efterfølgende nummer viser, hvilken zone det drejer sig om. Sabotagefejl. Aktivering af overfaldsalarmen (PA). Aktivering af brandalarmen.

13 Betjeningsvejledning Side Udkobling af én eller flere zoner Hvis én eller flere tilkoblede zoner åbnes, mens centralen er i udgangstilstand, vil der afgives en lav fejltone. Hvis dette sker, returneres centralen til dagstilling ved at indtaste enten bruger- eller master-koden. Hvis man herefter kigger i hændelses-log en, vil denne vise hvilken zone(r), der har været åbnet under udgangstiden. Check først for åbenlyse grunde til at disse zoner er åbne. Det kan f.eks. være, at man har glemt at lukke et vindue eller lignende. Hvis fejlen ikke umiddelbart kan lokaliseres, kan de pågældende zoner udkobles. Dette bør dog kun benyttes som en sidste udvej, hvis bygningen skal forlades, da de udkoblede zoner jo så ikke vil være beskyttede, selvom centralen tilkobles. Eksempel: Centralen tilkobles (fejltonen lyder) Frakobl centralen igen, ved at taste bruger- eller master-koden (lysdioden for alarm vil blinke). Kig evt. i LOG en efter nummeret på den åbne zone ( 2 ) Undersøg og ret derefter eventuelle fejl, hvis det er muligt. Centralen tilkobles - hvis der ikke lyder en fejltone, forlades området via den normale adgangsrute. Hvis fejltonen lyder igen, og centralen skal tilkobles, gøres følgende: Tast 0 efterfulgt af nummrene på de zoner, som ønskes udkoblet. Tast og udgangstiden vil starte igen. Forlad området via den normale adgangsrute. Hvis én eller flere zoner er blevet udkoblet på grund af en fejl, tilkaldes teknikeren hurtigst muligt.

14 Side 14 Paragon Super II 7 Master-faciliteter Masteren har foruden adgang til alle bruger-faciliteter, også adgang til følgende faciliteter: 7.1 Nulstilling af hændelses-log en For at nulstille hændelses-log en - tast 3 Denne facilitet virker kun, hvis teknikeren har tilkoblet funktionen Nulstilling af hændelses-log en af både tekniker og master. 7.2 Nulstilling af lysdioden for alarm efter en aktivering Centralen frakobles, således at den er i dagstilling. Indtastes bruger- eller master-koden Lysdioden for alarm vil blinke for at indikere, at man bør kigge i hændelses- LOG en. Tast 2 Den sidste hændelse vil blive vist i display et. Der kan nu bladres gennem hændelserne ved hjælp af -tasten og - tasten. For at forlade funktionen igen tastes. For at slukke lysdioden for alarm igen tastes bruger- eller master-koden. 7.3 Ændring af bruger-kode Tast 4 Herefter master kode - 2 "bip" lyder.

15 Betjeningsvejledning Side 15 Herefter Herefter ny bruger kode - 2 "bip" lyder. ny bruger kode gentages - 2 "bip" lyder. Lysdioden (LED) for dagstilling vil blinke, mens funktionen udføres, og en varslingstone vil lyde, hver gang bruger koden indtastes. Hvis der laves et fejltast, vil der lyde en fejltone, og funktionen afsluttes. 7.4 Ændring af master-kode Tast 5 Herefter Herefter Herefter master kode - 2 "bip" lyder. ny master kode - 2 "bip" lyder. ny master kode gentages - 2 "bip" lyder. 7.5 Test af system Tast 6 Denne funktion udfører en række tests, som er anført herunder. Den næste test vælges, ved at trykke på en nummertast. For at komme ud af systemtesten, trykkes igen. Tests: 1. Alle LED'er (lysdioder) tændes (undtagen den for fejl). 2. Blitzen aktiveres. 3. Klokken aktiveres. 4. Den interne lydgiver aktiveres.

16 Side 16 Paragon Super II 7.6 Gangtest Tast 7 Når gangtest-tilstanden er slået til, vil lysdioden for dørklokke-funktionen blinke. Centralen tilkobles, hvorefter enhver aktivering af zoner vil forårsage en aktivering af dørklokkefunktionen. Gangtesten forlades igen når centralen frakobles. Det kan nu ses i hændelses-log en, hvilke zoner der har været aktiveret. 8 LED (lysdiode) funktioner Spændingslampe tændt : Viser, at spændingsforsyningen er normal (230 VAC). Spændingslampe eksternt : Viser, at spændingsforsyningen til betjeningspanelet er normal. Daglampe tændt : Viser, systemet er frakoblet (dagstilling). Fejllampe tændt : Viser, at der enten er sprunget en sikring eller at netspændingen mangler. Alarmlampe tændt : Viser, at en alarm er blevet genereret. Overfaldslampen blinker : Viser, at PA'en er blevet aktiveret. Sabotagelampen blinker : Viser, at der har været en sabotagealarm. Fejllampen blinker : Viser at centralen er i tekniker tilstand. Dørklokkelampen tændt : Viser at dørklokke-funktionen er slået til.

17 Betjeningsvejledning Side 17 9 Lysdiodevisning Tast: = lysdiode (LED) slukket. = lysdiode (LED) tændt. = lysdiode (LED) blinker. 9.1 Centralen tilkoblet LYSNET DAG ALARM SABOTAGE OVERFALD BRAND FEJL DØR-klokke 9.2 Centralen frakoblet LYSNET DAG ALARM SABOTAGE OVERFALD BRAND FEJL DØR-klokke 9.3 Centralen frakoblet og der har været en alarm. LYSNET DAG ALARM SABOTAGE OVERFALD BRAND FEJL DØR-klokke Alarmlysdioden blinker. Dette viser, at en alarm er blevet genereret. For at slukke lysdioden, indtastes bruger- eller master-koden.

18 Side 18 Paragon Super II 9.4 Overfald (PA) aktiveret LYSNET DAG ALARM SABOTAGE OVERFALD BRAND FEJL DØR-klokke Indtast bruger-eller master-koden for at slukke lysdioden (LED) igen. Nulstil, om nødvendigt, knappen på overfaldstrykket. Hvis denne funktion ikke ønskes, luses kredsløbet over. 9.5 Brandalarm aktiveret LYSNET DAG ALARM SABOTAGE OVERFALD BRAND FEJL DØR-klokke Indtast bruger- eller master-koden for at slukke lysdioden (LED) igen. Hvis denne funktion ikke ønskes, luses kredsløbet over. 9.6 Sabotage alarm aktiveret Intern lydgiver aktiveret Centralen er frakoblet (dagstilling). LYSNET DAG ALARM SABOTAGE OVERFALD BRAND FEJL DØR-klokke Indtast brugerkoden, for at stoppe den interne lydgiver. Indtast igen bruger koden, for at slukke lysdioden (LED) for sabotage. Prøv nu at tilkoble systemet. Hvis systemet går direkte i alarmtilstand, kontakt da en tekniker.

19 Betjeningsvejledning Side Strømsvigt - Centralen er frakoblet (dagstilling) LYSNET DAG ALARM SABOTAGE OVERFALD BRAND FEJL DØR-klokke Hvis centralen mister sin forsyningsspænding, vil den fortsat levere spænding til det eksterne betjeningspanel, hvis der er monteret en nødstrømsakkumulator inde i centralen (tilbehør). Dette indikeres ved at lysdioden for fejl, vil begynde at lyse. 1. Kontrollér, at der er spænding til rådighed fra lysnettet. 2. Kontrollér sekundær-sikringerne på printkortets øverste venstre hjørne. 3. Kontrollér primær-sikringen ved strømforsyningen. (øverste venstre hjørne). 9.8 Centralen venter på yderligere information LYSNET DAG ALARM SABOTAGE OVERFALD BRAND FEJL DØR-klokke Dag lysdioden (LED) vil blinke, hvis en operation er påbegyndt, men ikke gjort færdig. Indtast for at slukke lysdioden (LED).

20 Side 20 Paragon Super II 10 Hurtig brugervejledning 1. Frakobling Indtast: Genindtast: 2. Fuld tilkobling Bruger kode Bruger kode for at slukke lysdioderne. Indtast: 0 eller (lydløs ved udgang) Bruger kode (fuld lydstyrke) 3. Deltilkobling A. Deltilkobling 1 (f.eks underetage), tast: eller 1 B. Deltilkobling 2 (f.eks overetage), tast: eller 2 C. Deltilkobling 3 (f.eks garagen), tast: 3 Bemærk: Deltilkobling medfører lydløs udgang. Der vil dog være lyd ved indgang. 4. For at aktivere overfaldsalarmen (PA), tast: 5. For at aktivere brandalarmen, tast: 6. Udkoble en zone i udgangstilstand, tast: 0 7. Dørklokke funktion, til og fra, tast: 1

21 Betjeningsvejledning Side Ændring af bruger kode, tast: 4 efterfulgt af: bruger kode, ny kode, ny kode gentages. 9. Test tilstand: 6 - følgende lysdioder (LED) er tændt: LYSNET DAG ALARM SABOTAGE OVERFALD BRAND FEJL DØR-klokke - blitz/strobe-udgangen er aktiv. - klokkeudgangen er aktiv. - den interne lydgiver lyder. Tast en vilkårlig nummertast, for at vælge næste test. Tast for at afslutte test tilstanden. 10. Gangtest, tast: 7 efterfulgt af bruger kode Centralen vil nu tilkoble, hvorefter alle zoner, der aktiveres, vil medføre afgivelse af varslingslyd. Lysdioden (LED) for dørklokke vil blinke mens centralen er i gangtest. Tast bruger kode, for at afslutte test tilstanden.

22 Side 22 Paragon Super II 11 Egne noter

23 Betjeningsvejledning Side 23

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Indhold. Kære kunde. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive.

Indhold. Kære kunde. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive. 1 Indledning Indledning Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indhold

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

PROFI. MASTER vejledning. Til systemadministrator

PROFI. MASTER vejledning. Til systemadministrator PROFI MASTER vejledning Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 applikationseksempel Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 1

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 1 Mastermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Mastermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt...4 Introduktion...4 Betjeningspaneler...5 2. Brug af alarmsystemet...7 Menuer...7 3. Tilkoblingsmenuen...8

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1 Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual Udgave 1 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2013 ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Denne manual må ikke kopieres, distribueres

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

CS 2600 & CS 2700. Installationsmanual. SKAFOR AIA 212.136 og SKAFOR AIA 212.137

CS 2600 & CS 2700. Installationsmanual. SKAFOR AIA 212.136 og SKAFOR AIA 212.137 CS 2600 & CS 2700 Installationsmanual SKAFOR AIA 212.136 og SKAFOR AIA 212.137 -se www.cs2800.dk for seneste opdatering af alt vedrørende CS 2600, CS 2700 og CS 2800. 230 V~ Alarm Sabotage Fejl Frakoblet

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1 Mastermanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Side 1 RICOCHET kompatibel Indhold Side 2 Indhold... 2 1. Oversigt... 4 Introduktion... 4 Betjeningspaneler... 5 2. Brug af alarmsystemet... 7 Menuer... 7 3. Tilkoblingsmenuen...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Ex Betjeningsvejledning DK

Ex Betjeningsvejledning DK Ex-3001 Betjeningsvejledning 680-148-02-DK Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 3 1.1 Standarder 3 1.2 Generel beskrivelse 3 2 BETJENING 4 2.1 Introduktion 4 2.1.1 Adgangsniveauer 4 2.1.2 Centralbetjening

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics. Brugermanual AlphaLot Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Brugervejledning til AlphaLot Rev. 3.9 22-05-2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere