KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV."

Transkript

1 KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER DET ENTREPRENØRIELLE UNIVERSITET SKANDINAVISK INNOVATIONS- KULTUR Region Midtjylland Regional Udvikling

2 Kunsten at skabe en cand.selv. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Virksomheds- og Kompetenceudvikling Kontaktperson: Per Kragh-Thomsen Tlf: / Mail: Foto side 8, 18, 34: Lars Kruse, AU Kommunikation Foto side 38: Jesper Rais, AU Kommunikation Øvrige fotos kommer fra Initiativområderne. Grafisk Service 923

3 Indhold Kunsten at skabe en cand.selv....6 Innovation i Folkeskolen...12 CASE Kompetenceudvikling for skoleledere og lærere Fra Talentmasse til Entreprenørskab...18 CASE HF-elever er også innovative! CASE Innovationcamp i Øster Hurup CASE Innovationseksperiment med Region Midtjylland Entreprenørskab i VIAs uddannelser...26 CASE WE:RE Fra kasserede telte til designtasker CASE Building Tomorrow - et bæredygtigt hus Det Entreprenørielle Universitet...32 CASE En dårlig vane Skandinavisk Innovationskultur...40

4 KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV

5 Kunsten at skabe en cand.selv. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland

6 6 Kunsten at skabe en cand.selv. Kunsten at skabe en cand.selv. - entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland Bør man allerede i skolesystemet lægge kimen til, at flere unge starter egen virksomhed og involverer sig i innovationsprojekter? Ja, for både danske og udenlandske undersøgelser viser, at uddannelse i entreprenørskab er centralt i forhold til at skabe flere nye vækstvirksomheder. Uddannelse i entreprenørskab skal stimulere de unges evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætte deres ideer til værdi og dermed være med til at skabe flere nye virksomheder og flere vækstiværksættere. I Region Midtjylland har Vækstforum og regionsrådet igangsat en samlet indsats for at styrke uddannelse i entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer. Indsatsen er en del af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, der blandt andet går ud på at skabe bedre vilkår for iværksætteres etablering, udvikling og vækst. Flere skal vælge at starte egen virksomhed, og en større andel af de nye virksomheder skal udvikle sig til vækstvirksomheder. Udviklingen i antal nye virksomheder Region Hov edstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

7 Kunsten at skabe en cand.selv. 7 Vækstvirksomhedernes betydning i forhold til alle nye virksomheder, 2010 Region Midtjylland Danmark 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Andel virksomheder Fuldtidsansatte Omsætning Eksport Iværksætteres betydning for vækst Iværksættere spiller en væsentlig rolle for et samfunds udvikling og dynamik. De skaber nye jobs, økonomisk vækst, nye produkter og produktionsprocesser. De udfordrer de eksisterende virksomheder og medvirker derved til at styrke den regionale konkurrenceevne. Vækstforum Midtjylland har på denne baggrund iværksætteri som et af de højt prio riterede indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien, og har som mål for iværksætterindsatsen at øge etablerings- og overlevelsesraten og at øge andelen af vækstiværksættere. Figuren til venstre viser udviklingen i antallet af nye virksomheder. Det er ikke mindst vækstiværksættere virksomheder, der hurtigt skaber nye arbejdspladser og høj omsætning som øger den økonomiske vækst. Knap 1 ud af 100 nye virksomheder udvikler sig til vækstvirksomheder. Til gengæld har de mere end hver tiende ansat, og knap 8% af omsætningen og eksporten blandt de nye virksomheder. Det er derfor af stor betydning, at øge andelen af vækstvirksomheder. Der er dog stadig for få virksomheder, der udvikler sig til vækstvirksomheder, og der er derfor brug for at styrke udviklingen på dette område. Antallet af vækstiværksættere afhænger blandt andet af kompetencer til iværksætteri, dvs. de konkrete færdigheder, der kræves for at omsætte en idé til en ny virksomhed og få virksomheden til at vokse og blive en succes. (se figuren ovenfor)

8 8 Kunsten at skabe en cand.selv. Uddannelsessektoren spiller en vigtig rolle i at nå disse mål. En styrkelse af entreprenørskab i uddannelserne skal bidrage til at skabe en arbejdsstyrke med flere entreprenørielle kompetencer en arbejdsstyrke, som enten skaber vækst og udvikling gennem etablering af egne virksomheder eller kan skabe udvikling og fornyelse inden for rammerne af eksisterende virksomheder. Også nationalt er der øget fokus på entreprenørskab i uddannelsessystemet. I 2010 blev Fonden for Entreprenørskab stiftet med det formål at øge antallet af elever, studerende og undervisere, der deltager i entreprenørskabsaktiviteter samt at skabe en sammenhængende national indsats for uddannelse i entreprenørskab. De seneste år er der sket en betragtelig udvikling inden for entreprenørskabsundervisning, og det har gjort Danmark til et europæisk foregangsland viser den seneste evaluering af Fonden. Knap af alle 1.2 mio. elever og studerende i det danske uddannelsessystem har deltaget i entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2011/2012.

9 Kunsten at skabe en cand.selv. 9 Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland Vækstforums indsats omfatter fire selvstændige initiativer, der retter sig mod følgende uddannelsesniveauer: Folkeskolen Ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Entreprenørskab i uddannelser skal fokusere på følgende indsatsområder: Udvikling af nye fag, kurser og undervisningsmateriale Efteruddannelse af undervisere Samarbejde med erhvervslivet, konkurrencer og camps Etablering af studentervæksthuse ved de videregående uddannelsesinstitutioner I denne pjece gives en beskrivelse af Vækstforum Midtjyllands samlede indsats på området. De fire initiativer er vist i nedenstående figur. Initiativer i indsatsen Innovation i Folkeskolen Fra Talentmasse til Entreprenørskab Entreprenørskab i VIAs Uddannelser Det Entreprenørielle Universitet Grundskole (Klassetrin 7-10) Ungdoms - og erhvervsudd. Videregående uddannelser Mellemlange videregåede uddannelser Lange videregående uddannelser Udvikling og udbredelse af fag og didaktik: Udvikling og udbredelse af nye entreprenørskabsfag, -kurser, -undervisningsmaterialer og undervisningsmetoder Iværksætterkonkurrencer og camps: Øget inddragelse af nationale og internationale iværksætterkonkurrencer og -camps i undervisningen Samarbejde med erhvervsliv : Øget samarbejde mellem erhvervsliv og studerende bl.a. via kreativitetsøvelser og innovationsopgaver Kompetenceudvikling af undervisere: Efteruddannelse af undervisere gennem kompetenceudviklingsforløb, inspirationsarrangementer og undervisernetværk Ledelsespåvirkning: Styrkelse af ledelsesopbakning og implementeringskompetencer på de enkelte uddannelsesinstitutioner Studentervæksthuse: Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse, hvor studerende kan arbejde med en konkret forretningsidé og få coaching og rådgivning og indgå i mentorordninger med erfarende iværksættere Forskning: Forskning i entreprenørskab og entreprenøriel undervisning

10 KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN

11 Innovation i folkeskolen Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland

12 12 Innovation i Folkeskolen Innovation i Folkeskolen Beskrivelse af projektet Projektet benævnes Innovation i Folkeskolen og projektledes af Center for Undervisningsmidler, VIA University College. Projektets overordnede mål er at styrke folkeskolens arbejde med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Målgruppen for indsatsen er folkeskolens 7., 8., 9., og 10. klasser samt undervisere og skoleledere i Region Midtjyllands 19 kommuner. Det er projektets mål, at de deltagende skoler i løbet af projektet udarbejder en handleplan for innovation på skolen. Baggrund Innovation i Folkeskolen Der deltager i skoleåret 2013/ kommuner og 65 skoler i projekt Innovation i Folkeskolen samt private virksomheder. Projektet arbejder med et samlet budget på 6 mio. kr. i projektperioden fra til Projektet er en del af Region Midtjyllands samlede indsats for at skabe en rød tråd gennem uddannelsessystemet med entreprenørskabsundervisning som omdrejningspunkt. Projekt Innovation i Folkeskolen er det første led i denne strategiske indsats. Folkeskolerne og kommunerne i Region Midtjylland er således begyndelsesstedet for et mere styrket samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsliv i en fagfaglig kontekst. Folkeskolens elever er fremtidens kompetente arbejdskraft og denne arbejdskraft skal have de bedst mulige betingelser for at udvikle kreative, innovative og entreprenørielle kompetencer som et led i elevernes almene uddannelsesmæssige dannelsesproces. Aktiviteter Projektets tre kerneaktiviteter er: Formidling og udvikling af undervisningsmaterialer og -metoder. Kompetenceudvikling af undervisere og skoleledere. Afholdelse af innovationscamps mellem folkeskoler og erhvervsliv. Ovenstående tre aktiviteter fungerer som en pallette af tilbud, som de enkelte kommuner og skoler kan drage nytte af i projektperioden. Ud fra palletten laves der i samarbejde med projektlederen en lokal aktivitetsplan på skolerne for hvert skoleår. Indsatsområder Formidling og udvikling af undervisningsmaterialer og metoder Der afholdes inspirationsoplæg og kurser omkring innovativ didaktik lokalt på skolerne. Kurserne tager udgangspunkt i konkrete undervisningsmaterialer og metoder, som understøtter innovativ og entreprenøriel undervisning i folkeskolens overbygning.

13 Innovation i Folkeskolen 13 Som et led i kurserne præsenteres kursisterne for en hjemmeside, hvor de gratis kan hente og bestille undervisningsmaterialerne til brug i undervisningen. Kompetenceudvikling af undervisere og skoleledere Hver kommune tilbydes et antal pladser for undervisere og skoleledere til kompetenceudvikling. Underviserne tilbydes kurset»pioneruddannelsen«. Kurset har til formål at styrke undervisernes kompetencer inden for kreative, innovative og entreprenørielle undervisningsformer gennem en teoretisk og praktisk indføring i innovativ didaktik. Målrettet skolelederne har projektet oprettet diplommodulerne»innovationsledelse i offentlige organisationer«og»ledelse og det anderledes mulige.«på kurserne introduceres skolelederne for, hvorledes innovation i organisationen kan ledes. Omdrejningspunktet på kurserne er skoleledernes arbejde med at udarbejde en lokal handleplan for innovation på egen skole; ledelsesmæssigt og undervisningsmæssigt. Kontaktoplysninger: Projektansvarlig: Søren Grosen, afdelingsleder T: E: Projektleder: Rune Overvad Skibelund Schou T: E: Center for Undervisningsmidler, VIA University College Halmstadgade Aarhus N T: E: Se mere på Afholdelse af innovationscamps mellem folkeskoler og erhvervsliv Deltagende skoler tilbydes en innovationscamp på egen skole, hvor skolens elever på baggrund af en virksomhedsmæssig problemstilling skal arbejde med innovative løsningsforslag i en faglig kontekst. Campen varetages af projektets ansatte samt et antal studerende fra erhvervsakademierne, der fungerer som procesguides på selve dagen. Derudover deltager der en lokal virksomhed, som modtager elevernes mange løsningsforslag.

14 14 Innovation i Folkeskolen C A S E S CASE Kompetenceudvikling for skoleledere og lærere Kompetenceudvikling for hvem? Når målet i sidste ende er at styrke elevernes kreative, innovative og entreprenørielle kompetencer, er der tale om en langsigtet og strategisk kompetenceudviklingsplan der involverer undervisere, skoleledere og kommuner. For hvis eleverne skal lære at være innovative skal det komme fra underviserne, som skal støttes ledelsesmæssigt af skolelederne, der igen er afhængige af den lokale kommunes visioner og ressourcer inden for indsatsområdet innovation og entreprenørskab. Der er med andre ord tale om mange aktører, der skal samarbejde om én samlet vision, som er at skabe mere innovative og foretagsomme elever, der kan bidrage til positiv vækst i Region Midtjylland. Kompetenceudvikling af kommunale ressourcepersoner I samarbejde med projektet peger kommunerne på en række ressourcepersoner af undervisere og skoleledere, som får tilbudt kompetenceudviklingsforløb og som i tiden efter projektets afslutning kan være lokale ressourcepersoner i kommunerne.»samarbejdet med Innovation i Folkeskolen spiller godt sammen med Aarhus Kommunes indsats for at fremme læring og innovation. I løbet af 2012 har vi i Børn og Unge afholdt kick-off konferencen»foretagsomhed og Innovation i skolen«fulgt op af et skoleledermøde omkring læring og innovation. Med uddannelsen af ressourcepersoner kommer vi et skridt videre ud af den spændende vej indenfor skoleudvikling.«anne Dissing Rasmussen, koordinerede konsulent, Børn og Unge, Aarhus Kommune.

15 Innovation i Folkeskolen 15 Undervisningspionerer og innovationsledere På kurset»pioneruddannelsen«arbejdes der med, hvordan man som underviser i grundskolen kan tone sin undervisning med innovation samtidig med at fagfagligheden opretholdes. Kurset strækker sig over fire intensive dage og præsenterer underviserne for en række konkrete innovationsmetoder til undervisningsbrug. Det er den ramme, jeg vil sætte for lærernes arbejde på min skole.«lene Karbo, pædagogisk afdelingsleder Kibæk Skole, Herning Kommune.»Mit udbytte af Pioneruddannelsen er lidt en ahaoplevelse. Jeg har fået en bredere pallette at arbejde ud fra, jeg kommer på afstand af egne vante tankemønstre og giver plads for nye tankemønstre. Efter selv at have siddet på skolebænken igen, har jeg også fået rettet blikket mere over på elevernes lyst og motivation, hvilket i høj grad er en del af innovationstankegangen.«peder Koch, underviser på iværksætterlinjen, Nørrevangskolen, Randers Kommune. Skolelederne arbejder på diplommodulet»innovationsledelse i offentlige organisationer«med, hvordan man på egen skole kan igangsætte initiativer omkring innovation og entreprenørskab. Modulet fungerer også som et ledelsesnetværk, som skolelederne kan bruge til at sparre med hinanden i.»arbejdet med innovation er som at gå på opdagelse i et rum, man ikke kender endnu. Derfor er ledelse af innovation vigtigt. Som leder må man gå forrest og lege med i det ukendte rum. Man må gøre det legitimt at lave eksperimenter og forsøg. Som leder må man erkende, at målet er en ukendt størrelse. Man må give lærerne spillerum og fuld opbakning. Kurser på egen skole Som supplement til ovenstående tilbyder projektet skolerne individuelt tilrettelagte kurser i innovativ didaktik på egen skole. På denne vis får alle lærere en fælles introduktion til, hvad innovativ didaktik er, og hvordan det kan bruges i egen praksis. Kurserne tager udgangspunkt i det, der optager skolen og viser, hvordan man igennem en innovativ proces kan arbejde med et givet emne. Dette kunne f.eks. være: inklusion, undervisningsdifferentiering, forældre som ressourcer mv.. Kurserne tager udgangspunkt i konkrete undervisningsmaterialer, som er gratis eller findes til udlån hos det lokale Center for Undervisningsmidler.

16 KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB

17 Fra talentmasse til entreprenørskab Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland

18 18 Fra Talentmasse til Entreprenørskab Fra Talentmasse til Entreprenørskab Beskrivelse af projektet Projektet Fra Talentmasse til Entreprenørskab projektledes af Erhvervsakademi Dania. Det er projektets overordnede mål at sikre, at elever og studerende på ungdomsuddannelsesinstitutioner og erhvervsakademier i Region Midtjylland opnår viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde kreativt, innovativt og entreprenørielt. Målgrupper fra de 25 projektpartnerinstitutioner er således elever, studerende og undervisere på uddannelsesinstitutionerne. Baggrund I forhold til projektets overordnede mål, om at elever og studerende på ungdomsuddannelsesinstitutioner og erhvervsakademier i Region Midtjylland opnår færdigheder til at arbejde kreativt, innovativt og entreprenørielt, betyder dette, at Region Midtjylland i større grad vil være i stand til at udnytte det potentiale og de ressourcer, som de studerende besidder. Herved tilskyndes potentielle talenter til efter endt uddannelse at: etablere sig som iværksætter arbejde entreprenørielt arbejde intraprenørielt forme deres liv og arbejdsliv med større foretagsomhed, hvor nytænkning og tværfagligt samarbejde er en naturlig del af deres entreprenørielle mindset

19 Fra Talentmasse til Entreprenørskab 19 Aktiviteter Projektets tre indsatsområder er: Udvikling af fag- og undervisningsmaterialer, herunder udvikling og afprøvning af undervisningsmetoder og -teknikker Kompetenceudvikling af undervisere og lærere Camps, konkurrencer og events for både undervisere, studerende, elever og erhverv Indsatsområder Udvikling af fag- og undervisningsmaterialer, herunder udvikling og afprøvning af undervisningsmetoder og teknikker Udbuddet af fag, kurser og materialer til undervisning i og om entreprenørskab øges, og der udvikles og afprøves forskellige undervisningsmetoder og teknikker - herunder udvikling af undervisningsmaterialer baseret på e-books og e-læring baseret på bred udbredelse og anvendelsesgrad. Brugen og udvikling af digitale elementer gør det muligt at udfolde aktiviteterne regionalt og vil samtidig anspore de unges interesse for området. Som eksempel udvikles i-bogen som et innovativt digital læringsmateriale som indeholder læring for alle uddannelser i projektet. I-Bogen består af traditionelle tekstelementer samt multimedielle casebeskrivelser vha. video og blogs. Materialet er tilpasset målgruppen, sådan at viden om innovation og entrpreneurship er let at udbrede og let at fordøje. En anden aktivitet er udvikling af»eksperter i teams«, der udvikler de studerendes tværfaglige innovations- og entreprenørskabskompetence. Fra Talentmasse til Entreprenørskab De tre projektpartnere fra: Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Dania De 22 projektpartnere fra ungdoms- og EUD uddannelsesinstitutioner er: Asmildkloster Landbrugsskole Skanderborg Odder Center for Uddannelse Learnmark Aarhus Tech Tradium Mercantec Uddannelsescenter Holstebro Aarhus Købmandsskole Struer Statsgymnasium Egaa Gymnasium Skive Tekniske Skole Randers Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted og Viborg Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Aarhus Katedralskole Ikast-Brande Gymnasium Randers HF & VUC Viby Gymnasium Paderup Gymnasium Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Viborg Gymnasium Lemvig Handelsskole Projektperiode: Budget: 11,4 mio. kr.

20 20 Fra Talentmasse til Entreprenørskab Kompetenceudvikling for undervisere og lærere sker gennem flere aktiviteter f.eks. Kursusforløb for undervisere på de tekniske erhvervsuddannelser. Disse kurser giver underviseren redskaber til at lave undervisningsforløb, som medvirker til at eleverne bliver kreative håndværkere, der finder gode og utraditionelle løsninger på udfordringer de møder i arbejdslivet. Undervisningsforløbet Didaktiske Innovatører er for alle undervisere og lærere, der gerne vil løftes. Formålet er at kvalificere undervisere til at skabe aktivitetsbaserede læringsforløb, der understøtter de studerendes læring og evne til at håndtere en fremtid de ikke kender til at være foretagsomme. Camps for studerende og elever Der afholdes en lang række camps med tværfaglige grupper og udfordringer fra virksomheder og organisationer. Ved konkurrencer og camps får elever og studerende på forskellig vis læring og træning i at bruge redskaber og metoder i forhold til en udfordring. Udfordringen eller opgaven på en camp kan på forskellig vis være initieret af en virksomhed. Det kan være et dilemma, en aktuel problemstilling eller en mere fiktiv opgave. Formålet med camps og konkurrencer er udover anvendelse af konkrete metoder og redskaber at udvikle kreativ praksis og innovative metoder, foretagsomhed og selvstændighed, og således medvirke til at udvikle en entreprenøriel tankegang hos de studerende. Kontaktoplysninger: Tilsagnsmodtager er Erhvervsakademi Dania, Minervavej 63, 8960 Randers SØ, T: E: Administrativ projektleder: Nina Albæk, T: E: Pædagogisk projektleder: Jesper Nørskov, T: E: Se mere på Se også her evaluering og erfaringer

21 Fra Talentmasse til Entreprenørskab 21

22 22 Fra Talentmasse til Entreprenørskab CASE HF-elever er også innovative! C A S E S Innovativ tankegang og arbejdsmetoder på HF var agendaen en dag i september, hvor HF kursister fra Ikast Brande Gymnasium, Randers HF&VUC samt Viby Gymnasium sammen afholdt en innovationsdag. HF`erne kom med forskellig faglig baggrund fra fagene Kultur og samfundsfag, Samfundsfag B og Innovation C. Studerende fra Erhvervsakademi Aarhus deltog som procesfacilitatorer i dele af aktiviteten. Temaet på den fælles event på Viby Gymnasium var at idéudvikle på projekter i Østafrika. Socialt entreprenørskab, Afrika og innovation har inden været en del af pensum. Grupper af HF ere har siden videreudviklet udvalgte idéer, til brug ved deltagelse den 14. november på Danish Entrepreneurship Award i Fredericia i den nationale konkurrence for alle danske studerende.»i min gruppe har vi en idé om at udvikle biavl i Somalia ved at genbruge telte fra Roskilde Festival og sy dem om til arbejdsdragter. Danske biavlere skal fungere som sparringspartnere for lokale biavlere i Somalia, der skal sælge deres honning som et fair trade-produkt. Det er spændende at få en international vinkel med ind i faget,«fortæller Emil, som er HF`er fra Randers HF & VUC. Underviser samme sted, Vivian Kastrup siger:»sammen med nogle kolleger skal jeg arbejde videre med at bryde de traditionelle undervisningsformer. Forhåbentlig kan projektet give mig ny inspiration til undervisningen, både i innovation og andre fag. Jo mere variation og kreativitet du som lærer kan få ind i din undervisning, jo flere får du med, for vi indtager viden på meget forskellige måder. Jeg prøver selv at overføre metoderne fra innovation til mine andre fag.«hf ere deltager i en event om socialt entreprenørskab på Viby Gymnasium som led i et regionalt projekt med fokus på innovation.

23 Fra Talentmasse til Entreprenørskab 23 CASE Innovationcamp i Øster Hurup Løsning efter intens 48 timers camp Studerende fra Erhvervsakademi Aarhus har afholdt tværfaglig innovationscamp i Øster Hurup. Havnen er central i byen, som længe har overvejet, hvad der skulle ske, når udgangspunktet for udvikling bl.a. er 1000 indbyggere og 3000 sommerhuse i området. Efter fremlæggelse af gruppernes oplæg kom den umiddelbare kommentar fra Henrik Foget Jensen, entrepreneur og investor:»nu har vi snakket om, hvad der skal ske med den havn i flere år, og så kommer de med løsningen efter 48 timer.«facilitatorer coacher grupperne undervejs i processen CASE Innovationseksperiment med Region Midtjylland Fire midtjyske uddannelsesinstitutioner, herunder Erhvervsakademi MidtVest er gået sammen med Region Midtjylland i et uddannelseseksperiment om emnet»klog hverdagsmad som sund forretning.«mål med at skitsere konkrete eksperimenter, der kan afprøve nye måder at samarbejde på.«oplevelser fra Campen Jan Dalskov fra Innovationsteam Region Midtjylland udtalte efter InnovationCampen:»Vi har brugt InnovationCamp en til at udfordre den praksis, der eksisterer i samarbejdet mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og de regionale erhvervsfremmeordninger. - Det var overraskende positivt så langt vi kunne nå i at forstå og gribe hinandens udfordringer. Det oversteg langt vore forventninger, at vi også nåede i»det arbejdsgrundlag vi har nu, er ikke udtænkt ved et skrivebord. Det er skabt gennem en udviklingsproces med de parter, der skal være fremtidens brugere af løsningerne. De har oven i købet givet håndslag på, at de vil bruge tid og kræfter på at afprøve ideerne i praksis,«siger Jan Dalskov fra Region Midtjylland.

24 KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

25 Entreprenørskab i VIAs uddannelser Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland

26 26 Entreprenørskab i VIAs uddannelser Entreprenørskab i VIAs uddannelser Beskrivelse af projektet»entreprenørskab i VIAs uddannelser«(via University College) har VIAs studerende og undervisere som målgruppe. Projektet har aktiviteter i alle syv byer, hvor VIA har campus: Aarhus, Herning, Horsens, Holstebro, Randers, Silkeborg og Viborg og gennemføres i samarbejde med de syv kommuner. Formålet med projektet er, at de studerende udvikler kompetencer til at etablere eller deltage i aktiviteter, der skaber vækst og velfærd. Som resultat af projektet vil flere VIA-dimittender udvikle deres innovative kompetencer, som de kan bruge på deres fremtidlige arbejdsplads eller i deres egen virksomhed. Baggrund VIA University College har som vision, at VIA vil bidrage til vækst i samfundet ved at tilbyde praksisnære uddannelser. En af VIAs strategiske intentioner hedder:»vi uddanner til praksis sammen med praksis«, og projektet»entreprenørskab i VIAs uddannelser«har en vigtig rolle i realiseringen af denne Entreprenørskab i VIAs uddannelser Deltagere: VIA University College, Aarhus Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune. Budget: 28,5 mio. kr. Projektperiode: intention. VIA vil udvikle de studerendes kreative og innovative evner så de kan være endnu bedre til at omsætte viden til praksis og idéer til værdi. Aktiviteter Projektet har fire indsatsområder: Udvikling af nye fag og kurser Kompetenceudvikling af undervisere Fremme af en foretagsomhedskultur gennem events og konkurrencer Studentervæksthus Etablering og udvikling af studentervæksthuse udgør den største del af projektet, men de tre indsatsområder henvender sig til de studerende med en samlet vifte af aktiviteter. Indsatsområder Udvikling af nye fag og kurser Det er et mål, at studerende på alle uddannelser har adgang til entreprenørskabsfag. En del af undervisningen kan med fordel foregå på tværs af uddannelser. I projektet udvikles og afprøves forskellige undervisningsmetoder og teknikker, herunder mulighederne for at de studerende kan samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner, og arbejde med innovation og enterprenørskab i praksis. Undervisningen spænder fra at være elementer i kurser eller fag med læringsmål indenfor entreprenørskab til særlige fag, hvor innovation, iværksætteri

27 Entreprenørskab i VIAs uddannelser 27 eller entreprenørskab fremgår af fagets eller kursets titel samt toninger og specialiseringsretninger indenfor en bestemt uddannelse. Efteruddannelse af undervisere Projektet tilbyder inspiration, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling til de undervisere, der skal udvikle og gennemføre de nye aktiviteter for de studerende. Aktiviteterne for undervisere omfatter både formel kompetenceudvikling i form af master- og diplommoduler, skræddersyede workshops og konferencer. Mastermodulerne tilbydes gennem samarbejde med Roskilde Universitet og Aarhus Universitet. Foretagsomhedskultur For at øge foretagsomhedskulturen i VIA organiseres der inden for projektet arrangementer, inspirationsmøder og konkurrencer. Disse ikke-curriculære aktiviteter skaber entreprenørielle oplevelser for de studerende, og inspirerer dem omkring fordelene ved at starte sin egen virksomhed og/eller udvikle en ny ide, proces eller produkt. Studentervæksthuse VIA University College etablerer i samarbejde med kommunerne i de syv campusbyer studentervæksthuse. Studentervæksthusene forventes således at kunne danne ramme for lokale samarbejdsprojekter mellem lokale erhvervsfremmeaktører, kommune og VIAs studerende og undervisere samt de professioner og erhverv som VIA uddanner til. Studentervæksthusene i VIA har fået navnet VIDEA. VIDEA Studentervæksthusene arrangerer events, som inspirerer de studerende til entreprenørskab og kreativitet. Studentervæksthusene skaber også et dynamisk og fysisk miljø, hvor VIA-studerende får praktisk erfaring med innovation og adgang til gratis advokathjælp og iværksætternetværk. Kontaktoplysninger: Professionshøjskolen VIA University College Skejbyvej Risskov T: E: Jonna Pedersen Forsknings- og udviklingschef, Teknisk-Merkantil Højskole T: E: Erik Løvgren Brejner Projektleder T: E: Se mere på

28 28 Entreprenørskab i VIAs uddannelser CASE WE:RE Fra kasserede telte til designtasker C A S E S uden værdi til noget«, forklarer Cille til Jyllands- Posten (den 15. november 2011). En af WE:REs tasker, lavet af lastbilpresenning og banner. Materialets oprindelse: Jazz festival Aarhus. Iværksætterne bag virksomheden WE:RE har fundet en måde, hvorpå kasserede telte og andet plast skrald fra musikfestivaler kan benyttes. De puster liv i materiale, som ellers anses for værende affald, og transformerer dem til moderne designer håndtasker af høj kvalitet. De bæredygtige tasker er både til mænd og kvinder, og hver eneste taske er unik. Produktionen er allerede i gang i Letland, og We:Re lancerede deres produkter den 12. oktober 2012 i Aarhus. Cille og Lasse læser Bachelor i Entrepreneurship på VIA University College i Aarhus. Deres virksomhed har været en del af VIDEA Studentervæksthus, Aarhus siden september Lasse fortæller om fordelene ved at have en kontorplads i VIDEA:»Det er godt at have et fysisk sted at være i stedet for at arbejde på virksomheden hjemmefra. På den måde blander jeg ikke arbejde og fritid. Derudover mødte vi gennem væksthusets netværk en person, som hjælper os med økonomi-opgaver omkring WE:RE.«Cille og Lasse fra WE:RE deltog i Danish Entrepreneurship Award 2012 i kategorien unge iværksætterteams tilknyttet studentervæksthuse. De havde fire minutter til at pitche deres forretningsidé ved konkurrencen og til at vise deres produkt og promoverede deres innovative og bæredygtige koncept. Cille og Lasse fra We:Re kalder konceptet bag deres virksomhed for upcycling.»man kalder det upcycling og det handler ikke om at cykle op ad bakke, men om at forvandle affald eller andre ubrugte produkter

29 Entreprenørskab i VIAs uddannelser 29 CASE Building Tomorrow - et bæredygtigt hus En gruppe studerende fra vidt forskellige nationaliteter og uddannelser fra VIA University College er i gang med at udvikle en dansk model af det»earthship«, der er et hus med passiv solvarme lavet af naturlige og genbrugte materialer. Projektet hedder Building Tomorrow, og er skabt af ni studerende fra Campus Horsens. Projektet er tilknyttet VIDEA Studentervæksthus Horsens. Building Tomorrow repræsenterer en bred vifte af studieretningslinjer bygningsingeniør, maskiningeniør, ICT ingeniør, markedsføringsøkonom og Global Business Engineer Building Tomorrows formål er at planlægge, designe og konstruere et bæredygtigt hus ved hjælp af genbrugsmaterialer og lettilgængelige materialer. Huset vil være i stand til at producere sin egen elektricitet, drikkevand, varme/afkøling, spildevandsbehandling og delvis fødevareproduktion. Darius Moravcik giver også en kommentar til fordelene ved at starte virksomhed som studerende: Jeg har valgt at arbejde med min egen virksomhed, mens jeg studerer, fordi jeg har et helt fantastisk netværk af unge og ambitiøse mennesker lige ved hænderne. Jeg startede min virksomhed ved hjælp af studerende, og det har indtil videre været en spændende rejse. Det er meget nemmere at socialisere i et uddannelsesmiljø, men du har også mange ressourcer til rådighed som en ung iværksætter; du kan få et kontor, rådgivning, networking og mange andre vigtige værktøjer, som er en nødvendighed for at få en succesfuld start.«darius Moravcik, ejer af Building Tomorrow, fortæller om projektet:»hvorfor tværfagligt? Det er ikke et almindeligt hus og slet ikke et almindeligt projektforløb. Hvordan konstruerer med dette hus, hvor det indgår at producere sin egen elektricitet, opvarmning/køling af huset, genbrug af regnvand, spildevandsrensning og delvis madproduktion, og hvor man ikke er forbundet til byens net på nogen måde. Huset skal også være lavet af genanvendelige og lettilgængelige materialer! Bygningsingeniører eller bygningskonstruktører ville ikke være i stand til at udvikle dette alene - derfor involvere Building Tomorrow studerende fra otte forskellige uddannelser.«

30 KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER DET ENTREPRENØRIELLE UNIVERSITET

31 Det Entreprenørielle Universitet Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland

32 32 Det Entreprenørielle Universitet Det Entreprenørielle Universitet Beskrivelse af projektet Projektet»Det Entreprenørielle Universitet«ledes af Center for Entreprenørskab og Innovation på Aarhus Universitet. Det Entreprenørielle Universitet Center for Entreprenørskab og Innovation, og interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship (icare), Aarhus Universitet Budget: kr. 45,1 mio. kr. Projektperiode: Det Entreprenørielle Universitet skal bidrage til at skabe større fokus på entreprenørskab på tværs af universitetets fakulteter og fagområder og visionen for projektet er, at alle studerende på Aarhus Universitet stifter bekendtskab med netop den form for entreprenørskab, som passer til deres studieretning, på det rette tidspunkt i deres studieforløb. Baggrund Det Entreprenørielle Universitet er et EU Socialfondsprojekt, som Aarhus Universitet vandt i november 2010 i en konkurrence udskrevet af Danmarks Vækstråd og det daværende Erhvervs- og Byggestyrelsen. Målet er at få flere studerende til at stifte bekendtskab med entreprenørskab i løbet af deres studietid. Dermed får de indblik i, hvordan de kan skabe muligheder med den faglige indsigt de får som studerende både med potentielt selvstændige virksomheder eller som medarbejdere i eksisterende virksomheder. Aktiviteter Projektets hovedområder er: Forskning i entreprenørskabsundervisning og -metoder Undervisningsudvikling af kurser til både studerende og undervisere Iværksætteri og erhvervssamarbejde i regi af Studentervæksthus Aarhus Indsatsområder Forskning i entreprenørskabsundervisning og -metoder Projektets forskning er fokuseret på mekanismerne bag entreprenøriel undervisning, f.eks. enterprise education, entrepreneurial mindset, self-efficacy og entrepreneurial opportunity creation. Fra disse udvikles undervisningsmodeller og metoder, der er tilpasset den studerendes studieforløb, læringsmål og faglige baggrund. Forskningen præsenteres løbende på internationale konferencer og i tidsskrifter, samt formidles og deles med andre interne og eksterne undervisere i Forum for Entreprenørielle Undervisere. Undervisningsudvikling Der udbydes kurser i entreprenørskab på alle Aarhus Universitets fire fakulteter i samarbejde med

33 Det Entreprenørielle Universitet 33

34 34 Det Entreprenørielle Universitet

35 Det Entreprenørielle Universitet 35 de enkelte fagmiljøer, således at kurserne tilpasses fagmiljøet og de studerende. Også kurser, der ikke i udgangspunktet handler om entreprenørskab tilsættes entreprenørielle elementer. I de såkaldte toninger præges indholdet af kurset i en entreprenøriel retning i et nært samarbejde mellem CEIs konsulenter og underviserne i fagmiljøet. Iværksætteri og Erhvervssamarbejde i regi af Studentervæksthus Aarhus Studentervæksthus Aarhus tilbyder de studerende en mulighed for at starte egen virksomhed med opbakning og rådgivning fra både interne kontaktpersoner og eksterne rådgivere. Studentervæksthuset råder over 23 kontorpladser, samt en række kontorer til de større virksomheder, hvorfra de studerende kan udvikle og drive deres virksomheder. Studentervæksthuset tilbyder studerende fra hele AU at deltage i forskellige afklaringsforløb omkring iværksætteri: Sand Box, der henvender sig til studerende, der gerne vil afprøve iværksætteri i forhold til sig selv og deres faglige ståsted, men som endnu ikke har en ide til en konkret virksomhed. Iværksætterworkshop er for studerende, der har en ide til en virksomhed, og som i løbet af workshoppens 6 uger arbejder med alle faser af iværksætteri - fra idéudvikling til kundesegmentering og salg, så de efter forløbet er klar til at slå dørene op til egen virksomhed. Kontaktoplysninger: Det Entreprenørielle Universitet AU Center for Entreprenørskab og Innovation Aarhus Universitet Finlandsgade 27 DK-8200 Aarhus N T: Projektleder: Flemming K. Fink, T: E: Se mere på / Take Off Incubator, her udvikler man sin virksomhed, og man får tilknyttet en vejleder som hjælper med at tage de rigtige skridt på de rigtige tidspunkter. I Take Off Vækst, her får man særlig støtte til de udfordringer der er i at være en vækstvirksomhed. Corporate Take Off er et forløb for virksomheder og studerende, der faciliteres af Studentervæksthus Aarhus som tilbyder kontorplads, mødelokaler og forretningsrådgivning. Virksomheden kommer med ideen, branchekendskab og med erfaring og de studerende kommer med tid, drive og faglig viden, og sammen skaber man en ny virksomhed. Under Take Off får den studerende faciliteter og råd og vejledning til et forretningsprojekt. Take Off er delt op i tre faser Take Off Explore, her får man hjælp til at udfolde potentialer i sin forretningsidé og sætte rammerne op for sit projekt.

36 36 Det Entreprenørielle Universitet C A S E S CASE En dårlig vane Når man først er kommet i gang med iværksætteri, kan det være svært at stoppe igen. Det kan Paw Nicolaisen og Morten Munkholm skrive under på. I 2009 søgte de ind i Studentervæksthus Aarhus, fordi de gerne ville skaffe sig lidt erhvervserfaring ved at arbejde med egne projekter for at lette overgangen til arbejdsmarkedet. Det samme var tilfældet for Hermes Yokhana. Da han i 2010 blev en del af Studentervæksthus Aarhus, var det egentlig ikke med ambitioner om at skabe sig en fremtid som virksomhedsejer. Han ville bare gerne realisere et projekt, han længe havde tænkt over. Nu, tre år senere, har de svært ved at forestille sig at være medarbejdere i en virksomhed, for livet som iværksætter er vanedannede, selvom det ofte er op ad bakke. De er nu langt fra udgangspunktet, og er alle et sted, de ikke kunne have forestillet sig for bare et år siden. I Studentervæksthuset begynde de tre nemlig at arbejde sammen, og det blev starten på den virksomhed, der skal give dem job, når de er færdige på studierne. Den kringlede vej mod målet I Studentervæksthuset arbejder universitetsstuderende med at skabe virksomhed ud fra deres egne ideer. Men at finde ud af hvad det helt specifikt er, man er rigtig god til, og samtidig har lyst til at bruge sin tid på, er ikke nogen let disciplin. Og det er ikke noget, man som universitetsstuderende er vant til. Det kan derfor være en lang og svær proces at finde en form på sin virksomhed, som stemmer overens med ens motivation og faglige og personlige kompetencer. Det var netop denne vanskelige øvelse, både Morten, Paw og Hermes hver især brugte deres første tid i Studentervæksthuset på. Morten og Paw læser it-produktudvikling og kan derfor programmere hjemmesider:»der er så mange, der kan programmere, og man kan altid sælge hjemmesider, men det havde vi ikke rigtig lyst til i det lange løb,«forklarer Paw. Alligevel brugte drengene lang tid på at løse småopgaver for kunder, der gerne ville have bygget hjemmesider, for kunderne var relativt lette at finde, og opgaverne simple at gå til. Hermes læser Arabisk og Kommunikation og arbejdede i sin første tid i Studentervæksthuset på et projekt, der skulle samle forskellige aktører i modebranchen med det formål at gøre det lettere for nye designere at få deres navn kendt. Men Hermes endte med at bruge sin tid på at løse grafiske småopgaver for de andre iværksættere i Studentervæksthuset, for det var her hans interesse og kompetence lå. Tilfældigt samarbejde Da Morten og Paw i forbindelse med en opgave kom til at arbejde sammen med Hermes, fik de alle tre øjnene op for, at et samarbejde måske kunne være vejen frem for dem alle. De så nemlig et stort potentiale i at udnytte deres forskellige kompetencer, men også det kæmpe netværk af kompetente iværksættere, de alle havde opbygget i deres tid i Studentervæksthuset. Det gav dem mulighed for at samle en

37 Det Entreprenørielle Universitet 37 organisation, der med hjælp fra netværket kunne løse selv store og komplekse opgaver. Så en kold eftermiddag i januar 2012 satte de sig sammen og dannede en fælles virksomhed. Samarbejdet skulle nu stå sin prøve. Drengene tænkte, at de skulle lave et full-service reklamebureau, og i starten gik det godt. Måske lidt for godt. Opgaverne strømmede ind, og drengene fik svært ved at følge med, og da en større opgave gik i vasken, besluttede de sig for at sadle lidt om. Så de begyndte at løse mindre opgaver for kunder, der henvendte sig til dem gennem netværket. Der gik et par måneder med at lave hjemmeside og løse grafiske opgaver, uden at drengene fik arbejdet mere med den langsigtede strategi for firmaet. Og en dag fandt de sig selv uden opgaver der skulle løses, og noget måtte gøres. Design og idéudvikling Sammen med deres rådgiver fra Studentervæksthuset fandt de ud af, at de skulle fokusere på to områder i virksomheden. Dels løsningen af designopgaver for virksomheder, for det var her, de havde deres virkelige styrker. Hermes havde sans for at lave udfordrende og nyskabende designs og Paw og Morten havde de tekniske kompetencer til at følge opgaverne til dørs. De kan dermed tilbyde kunderne mere end blot et design. De kan levere en proces, hvor designet ikke bare afleveres, men implementeres og integreres i virksomheden. Udover at være et designbureau er Droppinstudio også en idéfabrik, hvor drengene hjælper andre studerende med at realisere deres ideer. De oplever, at mange studerende mangler tekniske kompetencer til at føre deres ideer ud i livet, og her går Droppinstudio ind og hjælper. De deltager i videreudviklingen af koncepter og stiller de nødvendige tekniske kompetencer til rådighed, så ideerne kan blive til virkelighed. Til gengæld for dette arbejde får Droppinstudio ejerandele i de virksomheder, de er med til at sætte i verden. Ved at agere idéfabrik får drengene mulighed for at lege og eksperimentere med sjove ideer. De oparbejder også på sigt en passiv indtægt, som kan være med til at understøtte virksomheden som helhed, og give luft i økonomien til at lande lidt større designopgaver. Medarbejdere skaber forpligtelse I takt med at der er kommet styr på strategien og organisationen, har de ansat mediegrafikerelev Kewin Johannsen som praktikant. Og rollen som arbejdsgiver har for alvor sat gang i tankerne hos de tre stiftere. De er forpligtede til at skaffe løn og opgaver til Kewin, og det er et pres, der kan mærkes. Men på den gode måde. De er nu tvunget til at tænke mere langsigtet og at sørge for, at der konstant er et flow af opgaver i virksomheden. Og det giver en følelse af stolthed hos drengene, at det lykkes. At være herre i eget hus, at skabe noget man kan være stolt af og se vokse, det er det, der får drengene til at stå op om morgenen.»jeg motiveres af at skabe noget for andre«fortæller Hermes.»Min indsats betyder, at andre har et arbejde, og det føles godt,«forklarer han. Drengene har bevæget sig fra at ville afprøve og lege med tanken om at realisere deres egne projekter til at være fuldblodsiværksættere. En del af æren giver de gerne til Studentervæksthuset.»Det er jo her, det hele er blevet skabt. Studentervæksthuset er rammen, og har gjort hele forskellen,«fortæller Morten.

38 KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER DET ENTREPRENØRIELLE UNIVERSITET SKANDINAVISK INNOVATIONS- KULTUR

39 Skandinavisk Innovationskultur Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland

40 40 Skandinavisk Innovationskultur Skandinavisk Innovationskultur Skandinavisk Innovationskultur er et udviklingsprojekt med deltagelse af danske og svenske uddannelsesinstitutioner. Skandinavisk Innovationskultur har til formål at styrke de studerendes kompetencer inden for entreprenørskab og innovation og herigennem skabe en stærk skandinavisk innovationskultur. Budget: 2,1 mio. EUR Projektperiode Projektet vil, gennem udvikling af fælles metoder for mentorordninger, innovationssamarbejder mellem virksomheder og studerende og udvikling af forretningsidéer i studentervæksthuse, bidrage til at skabe en skandinavisk retning for, hvordan innovationskulturen og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet styrkes. En stærk innovationskultur er nødvendig for at styrke virksomhedernes innovation og konkurrenceevne og dermed afgørende for de skandinaviske landes fremtidige vækst og velfærd. En række aktører uddannelsesinstitutioner, Studentervæksthuse og erhvervsfremmeaktører er derfor gået sammen om at udvikle metoder til at styrke de studerendes og dermed også kommende medarbejderes kompetencer indenfor foretagsomhed og innovation. Herved sikres både, at der skabes øget innovation i de eksisterende virksomheder og at der etableres nye virksomheder, der skaber fornyelse, vækst og udvikling. Projektet er et grænseoverskridende samarbejdsprojekt under EU programmet Interreg IV A Öresund- Kattegat-Skagerrak. Skandinavisk Innovationskultur omfatter følgende indsatser: Mentorordninger Øget samspil mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet er en afgørende faktor i bestræbelserne på at skabe en stærk innovationskultur og dermed øget innovation i virksomhederne. En metode til at forbedre dette samspil omfatter etablering af mentorordninger. I projektet skal der udvikles forskellige typer mentorordninger, hvor de

41 Skandinavisk Innovationskultur 41 studerende enten tilknyttes en eksisterende virksomhed eller hvor studerende tilknyttes ansatte/mentees i eksisterende virksomheder. Mentorordninger har til formål at skabe netværk og kontakter mellem de studerende og erhvervslivet og at forberede de studerende til det kommende arbejdsliv. Innovationssamarbejder mellem studerende og virksomheder Der skal udvikles og gennemføres modeller for innovationssamarbejder mellem virksomheder og studerende. Studerende tilknyttes, som led i studiet, en virksomhed og løser en konkret udviklingsopgave for virksomheden. Formålet er at tilføre virksomhederne ny viden og herigennem få realiseret flere innovationsprojekter i virksomhederne. Studentervæksthuse Studentervæksthusene skal give studerende mulighed for at afprøve og udvikle forretningsidéer for derved at få flere ideer omsat til kommercielle aktiviteter. Studentervæksthusene stiller kontor og laboratoriefaciliteter til rådighed for de studerende og udvikling af forretningsplaner i samarbejde med erfarne rådgivere og erhvervsfolk er et grundelement i husene. I projektet arbejdes der med udvikling af en skandinavisk model for etablering af studentervæksthuse, herunder udvikling af et koncept for de services og ydelser, der skal tilbydes de studerende. Deltagere Lead Partner: Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg Viborg Projektleder, Ruth Strøm T: / E: Projektpartnere: Sverige Campus Varberg (svensk koordinerende partner) Otto Torells gata Varberg Coompanion Halland Kvarngatan Falkenberg Drivhuset i Göteborg Södra vägen Göteborg Danmark Aalborg Universitet Fibigerstræde 15, Aalborg Ø Aarhus Universitet, Herning Birk Centerpark Herning VIA University College Chr. M. Østergaards Vej Horsens Arkitektskolen Aarhus Nørreport Aarhus C Se mere på

42 KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER DET ENTREPRENØRIELLE UNIVERSITET SKANDINAVISK INNOVATIONS- KULTUR

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Vækstforum Region Midtjylland Skottenborg Viborg Att.: Ruth Strøm. Ansøgning vedr. Entreprenørskab i uddannelserne

Vækstforum Region Midtjylland Skottenborg Viborg Att.: Ruth Strøm. Ansøgning vedr. Entreprenørskab i uddannelserne Vækstforum Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Ruth Strøm J.nr.: U0010-4-02-1-11 Ref.: HM/jop Dato: 20. april 2011 VIA University College samler de Ansøgning vedr. Entreprenørskab i uddannelserne

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 30. september 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august februar 2015 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august februar 2015 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 16. februar 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Efterår 2011 For studerende

Efterår 2011 For studerende Efterår 2011 Studentervæksthus arhus ktivitetskatalog efterår 2011 For studerende U RHUS UNIVERSITET >S Kære studerende Dette aktivitetskatalog er meget mere end 6 sider med information om tider og steder.

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Gør tanke til handling VIA University College Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Besøg af det rådgivende udvalg for Regional Udvikling den 6. august 2014 1 Vision 2020 de fem intentioner

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Partnere AOF Midt - Herning afdelingen (Projektleder) Att. Afdelingsleder Birgitte Frydensbjerg Gl. Landevej 3 7400 Herning Tlf. 2025 0622 eller bifr@aof.dk Erhvervsrådet

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Iværksætter fra VIDEA fik pris for innovative arbejde

Iværksætter fra VIDEA fik pris for innovative arbejde Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 30. august 2013 10:50 Emne: EiUs nyhedsbrev august EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over EiU projektets status og

Læs mere

Innovation i praksis Young Entreprise. Gymnasiedage 25. september 2012

Innovation i praksis Young Entreprise. Gymnasiedage 25. september 2012 Innovation i praksis Young Entreprise Gymnasiedage 25. september 2012 Marianne Øster YE sekretariatsleder og underviser på hhx Steen Christensen rektor hhx og htx Mercantec, Viborg Innovation i praksis

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 29 Oversigt over projektansøgninger

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august juni 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august juni 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 30. juni 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Entreprenørskab på tværs

Entreprenørskab på tværs Entreprenørskab på tværs Tværprofessionalitet & Innovation på Campus Randers efteråret 2014 Forord Fælles for VIA s uddannelser er, at de uddanner medarbejdere, der skal varetage opgaver på et komplekst

Læs mere

Ingen nye uddannelser lige om hjørnet - men hvad gør vi så?

Ingen nye uddannelser lige om hjørnet - men hvad gør vi så? Gør tanke til handling VIA University College Ingen nye uddannelser lige om hjørnet - men hvad gør vi så? Viborg Uddannelses Boot Camp den 26. februar 2015 Harald Mikkelsen 1 Agenda Fakta om VIA: Nøgletal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst.

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst. 2011 EVALUERING Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET UDVIND VÆKST... 2 Indhold og formål...

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet 1. januar 2008 31. marts 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-1-08 Kontraktens parter Region

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 13. december 2013 08:27 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev december EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING Konference Odense den 18. november 2015 INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING 1.- 6. klasse Skoleudvikling og innovationskultur v/ Elise Cramon skoleleder på Engbjergskolen vinder af Entrepreneurial

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Ansøgningsskema til mindre projekter

Ansøgningsskema til mindre projekter 27. august 2014 Ansøgningsskema til mindre projekter Projekttitel 1. Projekttitel: Biblioteket som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen Økonomisk/juridisk ansvarlig 2. Navn: Per Steen Hansen

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet

Midtvejsevaluering af projektet Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 20. november 2013 12:25 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: Projekt Entreprenørskab i VIAs uddannelser Nyhedsbrev EiUs nyhedsbrev udsendes for at

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere