Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S"

Transkript

1 Bilag 1 Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud: Virksomhedsskabelon Bilag til tilbud: Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Det skal hermed bekræftes, at oplysningerne i denne rapport om VIRKSOM- HEDSNAVN A/S er retvisende og gældende på tidspunkt for tilbudsafgivelse: Dato og underskrift: Og logoer fra offentlige organisationer, der er medejere Enten på forsiden eller nederst på alle sider dd

2 Denne Virksomhedsbeskrivelse følger den skabelon, der er udarbejdet af, og anbefales brugt ved tilbudsgivning af: Kommunernes Landsforening (skal spørges) Danske Regioner (skal spørges) Finansministeriet (skal spørges) SKI Statens- og Kommunernes Indkøbsservice (skal spørges) Konkurrencestyrelsen (skal spørges) Kammeradvokaten (skal spørges) DI Videnrådgiverne Virksomhedsbeskrivelsen indeholder de basale informationer om virksomhedens økonomiske og organisatoriske forhold ved afgivning af tilbud på videnrådgiveropgaver i den offentlige sektor. Se vejledning til brug af skabelonen bagerst i dokumentet s Ved at anvende skabelonen får både den offentlige indkøber og tilbudsgiveren flere fordele: Det sikres, at alle relevante informationer altid er med. Færre formaliafejl vil føre til at færre virksomheder sorteres fra på et ærgerligt grundlag til glæde for begge parter. Det er lettere for den offentlige indkøber at sammenligne oplysningerne fra forskellige tilbudsgivere, når de følger samme skabelon. Det er lettere for tilbudsgiver at afgive tilbud, når beskrivelsen af virksomheden kan følge samme skabelon på tværs af udbud i regioner, kommuner, styrelser, stat etc..

3 Indhold 1. Formalia CVR Bank Revisor Advokat Selskabsmodel og ejerforhold Grundlagt Virksomhedsform Ejerkreds Bestyrelsessammensætning Beskrivelse af virksomheden Økonomiske nøgletal Organisatoriske nøgletal Forsikringsforhold Erhvervsansvarsforsikring (forsikring uden for kontrakt) Rådgiveransvarsforsikring Forpligtelser og nuværende situation Kvalitetsstyringssystem Samfundsansvar Se vejledning til brug af skabelonen bagerst i dokumentet s denne afleveres ikke som del af tilbuddet

4 1. Formalia Her beskrives virksomhedens CVR-nummer samt bank, revisor og advokat CVR 1.2. Bank 1.3. Revisor 1.4. Advokat

5 5 2. Selskabsmodel og ejerforhold Her beskrives virksomhedens etablering samt nuværende selskabsforhold og ejerforhold Grundlagt 2.2. Virksomhedsform 2.3. Ejerkreds 2.4. Bestyrelsessammensætning

6 6 3. Beskrivelse af virksomheden Her beskrives virksomheden eksempelvis kan virksomhedens mission og vision, strategi og kerneydelser præsenteres (max. 1 A4-side).

7 7 4. Økonomiske nøgletal Her beskrives virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår. VIRKSOMHEDSNAVN A/S s økonom iske nøgletal Regnskabsår 1 (Dato, Årstal) Regnskabsår 2 (Dato, Årstal) Regnskabsår 3 (Dato, Årstal) Resultat Omsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster, netto Årets resultat Balance Balancesum Eg enkapital Samlede aktiver Nøgletal i % Bruttomargin Ov erskudsgrad Afkastningsgrad Soliditetsgrad Forrentning af egenkapitalen

8 8 5. Organisatoriske nøgletal Her beskrives virksomhedens organisatoriske n øgletal for de seneste 3 regnskabsår. VIRKSOMHEDSNAVN A/S s organisatoriske nøgletal antal ansatte Medarbejdere Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere årsværk Ansatte v ed årets afslutning Medarbejdernes gennemsnitlige anciennitet i v irksomheden Regnskabsår 1 (Dato, Årstal) Regnskabsår 2 (Dato, Årstal) Regnskabsår 3 (Dato, Årstal) VIRKSOMHEDSNAVN A/S s organisatoriske nøgletal m edarbejderes ancinitet i relevant arbejdsliv Senior (10 år+) Medium (5-10 år) Junior (under 5 år) Fastansatte medarbejdere Fast-tilknyttede free lancere

9 9 6. Forsikringsforhold Her beskrives virksomhedens forsikringsforhold Erhvervsansvarsforsikring (forsikring uden for kontrakt) 6.2. Rådgiveransvarsforsikring

10 10 7. Forpligtelser og nuværende situation Her præsenteres virksomhedens Erklæring på tro og love svarende til en Serviceattest. Hermed bekræftes på tro og love at VIRKSOMHEDSNAVN A/S: har opfyldt vores forpligtelser med hensyn til betaling af sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i Danmark. har opfyldt vores forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter. ikke er under konkurs, likvidation eller tvangsakkord udenfor konkurs, ikke er i betalingsstandsning, ikke har indstillet vores virksomhed eller befinder sig i en anden, lignende situation. ikke er begæret taget under konkursbehandling, behandling med henblik på likvidation, tvangsakkord udenfor konkurs, betalingsstandsning eller enhver lignende handling. ikke ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens faglige hæderlighed.

11 11 8. Kvalitetsstyringssystem Her beskrives virksomhedens eget kvalitetsstyringssystem og/eller virksomhedens certificeringer og mærkninger på kvalitetsstyring (max. 2 A4-sider)

12 12 9. Samfundsansvar Her beskrives virksomhedens indsats for at sikre gode samfundsforhold internt som eksternt f.eks. inden for arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø og det sociale område (max 2 A4-sider).

13 13 Vejledning til brug ved tilbud på videnrådginingsopgaver i den offentlige sektor, herunder til bilag til standard for virksomhedsbeskrivelse Denne vejledning afleveres ikke, som del af tilbuddet) Tilbud af videnrådgiverydelser i udbud omfatter hhv. et egentligt tilbud og et bilag indeholdende virksomhedsbeskrivelse. Begge dele skal afleveres som tilbud, når en udbudsproces er i gang. Selve tilbuddet Selve tilbuddet er det, der svarer på udbuddet, hvad enten der er tale om offentlig udbud eller begrænset udbud (prækvalifikation). Tilbuddet retter sig mod kravene i udbudsmaterialet, dvs. krav der er nødvendige for at den offentlige indkøber kan vælge den leverandør, som skal varetage opgaven. Udbud vedrørende videnrådgivningsopgaver vil typisk bedømmes på blandt andet de på projektet deltagende medarbejderes kompetencer samt virksomhedens erfaringer med opgaveløsningen. Tilbudsmateriale vil således typisk skulle indeholde referenceprojekter og CV er på medarbejdere, der skal bidrage til rådgivningen. For at sikre den offentlige sektor de nødvendige oplysninger, og samtidig sikre at der ikke bedes om for mange oplysninger, anbefales at der ved krav til CV er i tilbud spørges til : - navn - stilling - virksomhed - uddannelse (år, studieretning og studiested) - sprogkompetencer (sprog, niveau) - kernekompetencer og yderligere kompetencer af relevans for den konkrete opgave - tidligere ansættelser (periode, stilling, virksomhed, rolle og ansvar) - væsentligste videnrådgivererfaringer (periode, opgave, ansvar i opgaveløsningen) - publikationer, undervisning og netværk der ved referenceprojekter i tilbud indenfor videnrådgivning spørges til : - opdragsgiver (organisation, referencepunkt i organisation) - problem - beskrivelse af opgaven (løsning på problem) - effekt af opgaven - tidspunkt (startår-slutår) - Kontraktsum indenfor relevante intervaller

14 14 Bilag: Virksomhedsbekrivelse: Ved siden af tilbuddet, der er målrettet det konkrete udbud, skal tilbudsgiverne aflevere en række informationer om deres virksomhed spørgsmål omkring formalia, der ikke ændrer sig fra tilbud til tilbud. Disse anbefales det, afleveres i form af medfølgende virksomhedsskabelon, idet det anbefales at den offentlige sektor anvender skabelonen som standard for, hvad man beder om af formalia, så tilbudsgivere kan svare på dette med skabelonen. Bilaget er en virksomhedsbeskrivelse, der omfatter de dele af tilbudsgivningen, der svarer på udbudsgivers krav til virksomhedens formalia, nøgletal etc. Hvor der står VIRKSOMHEDSNAVN A/S indføres videnrådgivervirksomhedens navn. Fordele ved brug af virksomhedsbeskrivelse: Det anbefales, at kravene i udbudsmateriale fra den offentlige sektor følger denne standard, da standardisering af tilbudsmateriale vil have positive konsekvenser for transaktionsomkostninger ved tilbudsafgivningen for både den offentlige sektor og tilbudsgiveren. Den offentlige indkøber vil spare ressourcer ved bedømmelsen af tilbud, fordi det bliver lettere for den offentlige indkøber at sammenligne oplysningerne fra forskellige tilbudsgivere, når de følger samme skabelon. Tilbudsgiveren vil spare ressourcer ved tilbudsafgivelsen, fordi det bliver lettere for tilbudsgiver at afgive tilbud, når beskrivelsen af virksomheden kan følge samme skabelon på tværs af udbud i regioner, kommuner, styrelser, stat etc., så der kan være mere genbrug, når det gælder oplysninger omkring formalia hos tilbudsgiver. Endelig vil anvendelse af skabelonen sikre, at alle relevante informationer altid er med. Det betyder, at de offentlige indkøbere ikke behøver nytænke formaliadelen igen og igen ved hvert udbud, og det sikrer samtidig, at tilbudsgivere vil lave færre formaliafejl, hvilket vil føre til at færre virksomheder sorteres fra på et ærgerligt grundlag til glæde for begge parter. Opdatering af virksomhedsbekrivelse: Bilaget opdateres så ofte, som den tilbudsgivende virksomhed finder det nødvendigt (dog i hvert fald en gang årligt, når de nyeste årsregnskabstal lægges ind). Den adm. direktør eller en tegningsberettiget i virksomheden (prokurist) underskriver med dato på forsiden af virksomhedsbeskrivelsen at den er retvisende og gældende på tidspunktet for tilbudsafgivelsen.

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA

KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA Prækvalifikation i henhold til udbud i EFT 2013/S050-082257/DA, omhandlende Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning Udfyldelse af spørgeskemaet. - Felter

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere