BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER"

Transkript

1 BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Kapelvej 51 / Rantzausgade Baldersgade Provstevej Nørrebrogade 62 / Møllegade 1 5. Valdemarsgade Hørsholmsgade INSTALLATIONSMANGLER OG ENERGIOPTIMERING: 7. Gammeltoftsgade Gothersgade 105 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 9. Ellebjergvej 2-36 / Haydensvej 1-7 / Sjælør Boulevard Åboulevard / Hans Egedes Gade / Henrik Rungs Gade / Jesper Brochmands Gade Henrik Rungs Gade Enghavevej 31 / Matthæusgade Bavnehøj Allé / V. A. Borgens Vej 2-10 / Hans Olriks Vej / Natalie Zahles Vej Borgmestervangen / Hothers Plads 1-35 / Midgårdsgade Jagtvej 137 / Ydunsgade Griffenfeldsgade 3 / Nørrebrogade 53A-B 17. Griffenfeldsgade Slotsgade Bulgariensgade 1 / Ungarnsgade Mesterstien 1-20 / Rytterbakken 1-20 / Smedetoften 1-17 / Sokkelundsvej / Svendelodden Kurlandsgade Husumgade Borups Allé 6-20 / Skotterupgade 1-11 / Humlebækgade 1-21 KLIMASKÆRM OG ENERGIOPTIMERING: 24. Brobergsgade 6-8 og / Burmeistersgade Gammel Kongevej 43 / Tullinsgade Hauser Plads 16A-D 27. Engvej / Hedegårdsvej / Sumatravej Livjægergade Sølvgade Borgergade Jagtvej 157B-G / Lersø Parkallé / Rådmandsgade / Sifs Plads 5 og 11 / Skrivergangen Valkendorfsgade Irlandsvej / Hendonvej 4-10 / Sundbyvestervej Guldstjernevej 2-12 / Frederiksborgvej / Pragtstjernevej 15 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

2 INDHOLD 1. KAPELVEJ 51 / RANTZAUSGADE BALDERSGADE PROVSTEVEJ NØRREBROGADE 62 / MØLLEGADE VALDEMARSGADE HØRSHOLMSGADE GAMMELTOFTSGADE GOTHERSGADE ELLEBJERGVEJ 2-36 / HAYDENSVEJ 1-7 / SJÆLØR BOULEVARD ÅBOULEVARD / HANS EGEDES GADE / HENRIK RUNGS GADE / JESPER BROCH MANDS GADE HENRIK RUNGS GADE ENGHAVEVEJ 31 / MATTHÆUSGADE BAVNEHØJ ALLÉ / V. A. BORGENS VEJ 2-10 / HANS OLRIKS VEJ / NATALIE ZAHLES VEJ BORGMESTERVANGEN / HOTHERS PLADS 1-35 / MIDGÅRDSGADE JAGTVEJ 137 / YDUNSGADE GRIFFENFELDSGADE 3 / NØRREBROGADE 53A-B GRIFFENFELDSGADE SLOTSGADE BULGARIENSGADE 1 / UNGARNSGADE MESTERSTIEN 1-20 / RYTTERBAKKEN 1-20 / SMEDETOFTEN 1-17 / SOK- KELUNDSVEJ / SVENDELODDEN KURLANDSGADE HUSUMGADE BORUPS ALLÉ 6-20 / SKOTTERUPGADE 1-11 / HUMLEBÆKGADE BROBERGSGADE 6-8 OG / BURMEISTERSGADE GAMMEL KONGEVEJ 43 / TULLINSGADE HAUSER PLADS 16A-D ENGVEJ / HEDEGÅRDSVEJ / SUMATRAVEJ LIVJÆGERGADE SØLVGADE BORGERGADE JAGTVEJ 157B-G / LERSØ PARKALLÉ / RÅDMANDSGADE / SIFS PLADS 5 OG 11 / SKRIVER VALKENDORFSGADE IRLANDSVEJ / HENDONVEJ 4-10 / SUNDBYVESTERVEJ GULDSTJERNEVEJ 2-12 / FREDERIKSBORGVEJ / PRAGTSTJERNE- VEJ BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

3 IGANGVÆRENDE OMRÅDEFORNYELSE ANSØGTE OMRÅDEFORNYELSER TIDLIGERE OMRÅDEFORNYELSE x x PRIVAT UDLEJNING ANDELSBOLIGFORENING/EJERFORENING UDSAT BYOMRÅDE BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 3

4 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 1. KAPELVEJ 51 / RANTZAUSGADE 17 INDSATSOMRÅDE: Kommende Indre Nørrebro UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Privat udlejning INSTALLATIONSMANGLER: 7 boliger uden bad Bevaringsværdi SAVE 5 Boligareal 676 m 2 Erhvervsareal 209 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 8 Opført / tilbygget 1902 Energimærke før/efter F / C ANSØGT ØKONOMI: kr. STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Forbedring kr. Indfasningsstøtte kr. Vedligeholdelse kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr kr. RAMMETRÆK: kr. x 50 % kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Efterisolering af tag i tagflader. Udskiftning af tagbeklædning (eternitskifer til naturskifer). Istandsættelse af skorstene og brandkamme. Istandsættelse / udskiftning og energioptimering af tagvinduer. Udskiftning af tagrender og tagnedløb. BEMÆRKNING: Etablering af tagboliger egenfinansieres. Efterisolering af tag. Energioptimering af tagvinduer. Opsamling af regnvand til brug for toiletter / vaskemaskiner. Solceller (70 m 2 ) på tag mod gård (evt. på gavl). Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Istandsættelse af udvendige trapper og kælderhals. Istandsættelse / nedlæggelse af lyskasser. Fugtsikring af bygning og udvendig isolering af kælderydervægge (hvis lyskasser nedlægges). Istandsættelse af kælder og efterisolering af kælderloft / kældergulv. KRAV: Fugtrapport. Istandsættelse af facader. Efterisolering af gavle (min. 200 mm). Etablering af franske altaner mod gård. KRAV: Flytning af ventilationskanaler fra gårdfacaden og gavlen ind i bygningen. Istandsættelse / udskiftning og energioptimering af vinduer i underfacaden. Istandsættelse af eksisterende vinduer i boliger. Istandsættelse / udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Ombygning og energioptimering af dørparti mod gård. Istandsættelse af hovedtrappe. Udskiftning af entrédøre til boligerne. Nedlæggelse af 2 bagtrapper pga. etablering af wc / bad. Sprinkling af hovedtrappe. Efterisolering af portloft og portvægge mod opvarmet rum. Istandsættelse af portgulv. Udskiftning / ombygning af dørpartier mod gård. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder (hvis kældergulv og kældervægge ikke isoleres). Etablering af bad i 7 boliger. Nyindretning af 1 badeværelse. Isolering af kælder. Skybrudssikring af bygning. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Isolering af gavl. Etablering af franske altaner. Miljøvenlig behandling af facader. Istandsættelse af vinduer i boliger. Udskiftning og energioptimering af eksisterende vinduer i underfacaden. Miljøvenlig maling af vinduer. Tætning af udvendige døre mod gade. Udskiftning og energioptimering af dørpartier mod gård. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Energibesparende lysarmaturer i trapperum. Efterisolering af portloft mod opvarmet rum. Efterisolering af portvægge mod opvarmet rum. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder. Vandbesparende toiletter og armaturer i 8 badeværelser. Energibesparende lysarmaturer. 4 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

5 Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Optimering af varmeanlæg jf. HOFOR rapport. Udskiftning af radiatorventiler. Etablering af radiator / vandbåren gulvvarme i nye badeværelser ved ydervæg. Isolering af vinduesbrystninger bag radiatorer (mod gade). Udskiftning / etablering af faldstammer til nye badeværelser. ANBEFALING: Etablering af rottestop på faldstammer. Udbedring af utætte kloakledninger. Tilpasning af kloak til nye badeværelsesinstallationer. KRAV: Etablering af rottestop på kloak. Udskiftning / isolering af vandrør. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt brugsvand til energibesparende. Optimering af varmeanlæg. Etablering af termostatventiler. Efterisolering af varmerør. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Isolering af vinduesbrystninger bag radiatorer. Udskiftning af utætte kloakledninger. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Isolering af vandrør. Udskiftning af cirkulationspumpe til varmt brugsvand til energibesparende. Gas KRAV: Gas bibeholdes til madlavning. Gas bibeholdes til madlavning. Ventilation Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding (evt. behovsstyret). Varmegenvindingsanlæg. Evt. behovsstyret ventilation (DCV) med lavt elforbrug. El / svagstrøm Elinstallation til nye badeværelser. Energibesparende lysarmaturer (LED) i badeværelser og berørte opholdsrum. Energibesparende lysarmaturer / foranstaltninger. Øvrige ombygningsarbejder Etablering af fællesvaskeri. Etablering af fællesvaskeri. Vinduer og karnapper er væsentligt nedslidte Facader mod Rantzausgade og Kapelvej trænger til renovering Facade mod baggården. Gavl istandsættes og isoleres BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 5

6 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 2. BALDERSGADE 67 INDSATSOMRÅDE: Tidl. Mimersgade UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening INSTALLATIONSMANGLER: 1 bolig har udeliggende toilet, 4 boliger mangler bad Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal 900 m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Nr. 190 Antal boliger 10 Opført / tilbygget 1903 Energimærke før/efter D / D ANSØGT ØKONOMI: STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr kr. RAMMETRÆK: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Etablering af skifertag på gårdside. Ventilering af tagrummet. Udskiftning af zink på flunker og træværk malerbehandles. Istandsættelse af skorstene, tårn og brandkamme. Tætning af tårn. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Ventilering af kælder. Istandsættelse af kældervægge. Gård og gadefacader istandsættes. Fjernelse af gammelt bærejern fra altaner på gadefacade. Vinduer mod gade tætnes og males. Vinduer mod gård udskiftes til nye koblede rammer. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Miljøvenlig behandling af facader. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Istandsættelse af udvendige døre mod gård og gade. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Et toilet flyttes ind i lejligheden og der etableres wc / baderum. 4 andre lejligheder får etableret wc / baderum. To køkkener udskiftes som følge af etablering af wc/baderum. Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende. KRAV: Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. KRAV: Vandbesparende armaturer i køkkener. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. FSC certificeret træ, Svanemærket). Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende. 6 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

7 Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Etablering af centralt sug i eksisterende rør. Rådighedsbeløb til miljøsanering (dækkes under særskilt pulje). Fugt i kældervægge pga. dårlig ventilering Vinduer mod gård er nedslidte og skal skiftes Facade mod Baldersgade istandsættes ved tidl. altaner Facade mod gård trænger til istandsættelse BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 7

8 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 3. PROVSTEVEJ 10 INDSATSOMRÅDE: Tidl. Kvarterløft Nord-Vest UDSAT BYOMRÅDE: Bispebjerg / NV EJERFORHOLD: Privat udlejning INSTALLATIONSMANGLER: 4 boliger uden bad Bevaringsværdi SAVE 5 Boligareal 639 m 2 Erhvervsareal 71 m 2 Lokalplan Nr. 261 Antal boliger 9 Opført / tilbygget 1899 Energimærke før/efter C / B ANSØGT ØKONOMI: STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Forbedring kr. Indfasningsstøtte kr. Vedligeholdelse kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr kr. RAMMETRÆK: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbeklædninger og inddækninger. Istandsættelse af skorstene og brandkamme. Nye tagrender og nedløb. Etablering af solceller og grønt tag. Solceller på tag (ca. 30 m 2 ). Etablering af grønt tag. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Pudsreparation af vægge og lofter. Afrensning og istandsættelse af gade- og gårdfacader. Efterisolering af begge frie gavle. Udskiftning af vinduer til nye energioptimerede tilpasset bygningens arkitektur. Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. Isolering af gavle. Begrønning af gavle. Miljøvenlig behandling af facader. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Maleristandsættelse af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Alle overflader i hoved- og bitrapperum istandsættes og overfladebehandles. Porte / Gennemgange Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelser mod kælder og Efterisolering af etageadskillelser. loft. WC / bad Etablering af nye wc-baderum i 4 lejligheder. Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Køkken Etablering af nye køkkener i samme 4 lejligheder. Vandbesparende armaturer i køkkener. Energirigtige hvidevarer. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. FSC certificeret træ, Svanemærket). Varmeanlæg Etablering af gulvvarme og stigstrenge hertil i nye Etablering af fjernvarme i nye wc-baderum. wc-baderum. Afløb Udskiftning af køkkenfaldstammer. Udskiftning / etablering af afløbsledninger i wc-baderum. ANBEFALING: Etablering af rottestop på faldstammer. Kloak Evt. skader iht. kloakrapport udbedres. KRAV: Etablering af rottestop på kloak. Udskiftning af utætte kloakledninger. Retablering med permeable belægninger. Vand Vandinstallation i nye wc-baderum og køkkener. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Gas Udskiftning af gasstigstrenge. Gas bibeholdes til madlavning. 8 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

9 Ventilation Etablering af mekanisk ventilationsanlæg. Varmegenvindingsanlæg. El / svagstrøm Generel opdatering af elinstallationer. Udskiftning Energibesparende lysarmaturer. af belysning i kælder og på loft. Øvrige ombygningsarbejder Pulterrum i tagetagen nedlægges og nye etableres i kælderen. Rådighedsbeløb til miljøsanering (dækkes under særskilt pulje). I tagetagen indrettes en ny bolig (egenfinansieres). Nedslidt skifertag udskiftes Vinduer udskiftes til lavenergivinduer i husets stil Facade mod Thoravej trænger til istandsættelse Facade mod Provstevej. To endegavle isoleres udvendigt BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 9

10 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 4. NØRREBROGADE 62 / MØLLEGADE 1 INDSATSOMRÅDE: Tidl. Sjællandsgade Skole UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Privat udlejning STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. INSTALLATIONSMANGLER: 5 boliger har udeliggende toilet, 13 boliger mangler bad Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 614 m 2 Lokalplan Nr. 165 og 394 Antal boliger 17 Opført / tilbygget 1891 Energimærke før/efter D / C STØTTEFORSLAG: Forbedring Indfasningsstøtte Vedligeholdelse Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr kr kr kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Mindre istandsættelsesarbejder. Forbedring af ventilation af tagrum. Kælder / fundering Istandsættelse af kældervægge og bærende ståldragere. Etablering af ventilation. Trætrappe til kælder udskiftes til beton. Facader / sokkel Efterisolering af gavlvæg mellem beboelse nr. 1 og Isolering af gavl. loftrum nr. 62. Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Beklædning på portloft udskiftes til ubrandbart. Etageadskillelser Etageadskillelse mod kælder og loft efterisoleres, hvor det er muligt. Efterisolering af etageadskillelser mod kælder og loft. WC / bad Installationsmangler afhjælpes ved etablering af 14 nye wc-baderum. Køkken Etablering af nye / ombygning og tilpasning af eksisterende køkkener, i alt 13 køkkener. Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Etablering af gulvvarme i nye wc-baderum inkl. stigstrenge hertil. Varmerør m.v. i varmecentral efterisoleres. Cirkulationspumpe udskiftes. Etablering af faldstammer til nye wc-baderum. Rottesikring af alle faldstammer. Kloaksystem udskiftes totalt. Etablering af højvandslukker ved eksist. gulvafløb. KRAV: Etablering af rottestop på kloak. Nye wc-baderum og køkkener tilkobles eksist. installation. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Cirkulationspumpe udskiftes. Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Vandbesparende armaturer i køkkener. Energirigtige hvidevarer. Bæredygtige og miljøvenlige materialer (f.eks. FSC certificeret træ, Svanemærket). Efterisolering af varmerør m.v. Cirkulationspumpe udskiftes til ny energibesparende. Udskiftning af utætte kloakledninger. Retablering med permeable belægninger. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Udskiftning af cirkulationspumpe for brugsvand til ny energibesparende. Gas Etablering af nye stigstrenge. Gas bibeholdes til madlavning. 10 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

11 Ventilation Etablering af mekanisk udsugning fra nye wcbaderum og køkkener. El / svagstrøm Nye installationer til nye wc-baderum og køkkener. Energibesparende lysarmaturer / foranstaltninger. Etablering af HPFI-relæer. Øvrige ombygningsarbejder 1 erhvervslejemål konverteres til beboelse. Rådighedsbeløb til miljøarbejder (dækkes under særskilt pulje). Skimmel på tagkonstruktion udbedres og ventilation forbedres Toilet på bagtrappen Tydelig fugt i kældervægge udbedres og ventilering forbedres Facade mod Nørrebrogade og Møllegade Utidssvarende badeforhold i opholdsrum BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 11

12 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 5. VALDEMARSGADE INDSATSOMRÅDE: Nej UDSAT BYOMRÅDE: Vesterbro / Kgs. Enghave EJERFORHOLD: Andelsboligforening INSTALLATIONSMANGLER: 2 boliger uden bad STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 14 Opført / tilbygget 1881 Energimærke før/efter D / C Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Mindre opretning af tagbeklædning og inddækninger. Kælder / fundering Facader / sokkel Totalistandsættelse af gadefacader. Istandsættelse og udvendig efterisolering af gårdfacader. Gavle efterisoleres udvendigt. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Isolering af gavle. Isolering af facader udvendig. Miljøvenlig behandling af facader. Vinduer Vinduer udskiftes til nye energioptimerede trævinduer. Kældervinduer renoveres. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Istandsættelse af eksisterende kældervinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Etageadskillelser mod kælder og loft efterisoleres. Efterisolering af etageadskillelser mod kælder og loft. WC / bad Etablering af 2 wc-baderum. Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Køkken Varmeanlæg Vinduesbrystninger efterisoleres indvendigt. Isolering af vinduesbrystninger bag radiatorer. Afløb ANBEFALING: Etablering af rottestop på faldstammer. Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder 12 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

13 Murværk og fuger er væsentligt nedslidt på gadefacaden Originale vinduer er nedslidte og udskiftes Der ses store sætningsrevner på gadefacaden Facade mod gård istandsættes og efterisoleres udvendigt Facade mod Valdemarsgade og Matthæusgade BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 13

14 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 6. HØRSHOLMSGADE INDSATSOMRÅDE: Tidl. Nørrebro Park UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening INSTALLATIONSMANGLER: 1 bolig uden bad STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 175 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 22 Opført / tilbygget 1900 Energimærke før/efter D / C Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Fugtsikring og omfangsdræn på gård og gadeside. Isolering af kældervægge samt på ydervægge under terræn mod beboelse og erhverv. Ventilering af kælder. Fjernelse af lyskasser mod gård og gade. Retablering med permeable belægninger Isolering af fundamenter og kælder. Isolering af kælderloft mod beboelse. Skybrudssikring af bygning. Fugtsikring og permeable belægninger. Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Tætning af facade ved istandsættelse. Blyholdig maling i facade bortskaffes efter gældende regler. Udskiftning / renovering og energioptimering kvistvinduer, opgangs- og fadebursvinduer samt vinduer i underfacaden. Blyholdig maling bortskaffes efter gældende regler. Udskiftning og energioptimering af 4 udvendige døre. Istandsættelse og energioptimering af 3 yderdøre. Blyholdig maling i facade bortskaffes efter gældende regler. Efterisolering af portvæg og portloft mod opvarmet rum. Efterisolering af etageadskillelser. Flytning af el-installationer i kælder i forbindelse med efterisolering af etageadskillelsen. Tætning af facade ved istandsættelse. Miljøvenlig behandling af facader. Udskiftning / renovering og energioptimering af vinduer. Istandsættelse og tætning af eksisterende vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Efterisolering af portvæg og portloft mod opvarmet rum. Isolering af kælderloft mod beboelse. WC / bad Etablering af wc-baderum i en lejlighed. KRAV: Vandbesparende toiletter og armaturer. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Efterisolering af varmerør. ANBEFALING: rensning af varmeveksler. Udførelse af afløb i udvendige trappenedgange samt fald væk fra døre. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Skybrudssikring af bygning. 14 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

15 Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Isolering af vandrør. ANBEFALING: rensning af varmtvandsbeholder. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning. Optimering af brugsvandsanlæg. Underfacade istandsættes og lyskasser nedlægges pga. fugt Vinduer istandsættes og energioptimeres og facader tætnes Store fugtproblemer i kælderen håndteres Facade mod Hørsholmsgade Facade mod gård. Vinduer energioptimeres BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 15

16 INSTALLATIONSMANGLER OG ENERGIOPTIMERING 7. GAMMELTOFTSGADE INDSATSOMRÅDE: Uden for indsatsområde UDSAT BYOMRÅDE: Nej EJERFORHOLD: Andelsboligforening INSTALLATIONSMANGLER: 3 boliger uden bad STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 17 Opført / tilbygget 1882 Energimærke før/efter D / C Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Tagbeklædning udskiftes til nyt pap og naturskifer. Efterisolering af konstruktionen. Inddækninger, tagrender og nedløb udskiftes. Efterisolering af tag. Efterisolering af vægge mellem beboelse og loftsrum. Kælder / fundering Facader / sokkel Murkrone mod gade og gård repareres. Vinduer Eksisterende vinduer malerbehandles. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Eksisterende udvendige døre malerbehandles. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse mod loftsrum. Efterisolering af etageadskillelse mod loftsrum. WC / bad Etablering / vådrumssikring af 3 wc-baderum. Genanvendelse af eksisterende toiletter og armaturer. Køkken Varmeanlæg Udskiftning og forøgelse af teknisk isolering i Forøgelse af teknisk isolering i kælder. kælder og varmecentral. Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder 16 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

17 Murkrone mod gade og gård repareres Nedslidt tagbeklædning skiftes og der efterisoleres Facade mod Gammeltoftsgade og Øster Søgade Facade mod Gammeltoftsgade. Vinduer og døre istandsættes BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 17

18 INSTALLATIONSMANGLER OG ENERGIOPTIMERING 8. GOTHERSGADE 105 INDSATSOMRÅDE: Uden for indsatsområde UDSAT BYOMRÅDE: Nej EJERFORHOLD: Andelsboligforening INSTALLATIONSMANGLER: 1 bolig har udeliggende toilet Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 463 m 2 Lokalplan Nr. 36 Antal boliger 7 Opført / tilbygget 1904 Energimærke før/efter E / D ANSØGT ØKONOMI: STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning kr kr. RAMMETRÆK: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag KRAV: etablering af tagboliger egenfinansieres. Evt. efterisolering af tag i forbindelse med egenfinansierede tagboliger. Kælder / fundering Facader / sokkel Efterisolering af gavl. Etablering af grønt vandopsamlingsanlæg fra tag og på husgavl (lodret byhave). Altaner egenfinansieres. Vinduer Energioptimering af trappevinduer med forsatsruder. Udskiftning / istandsættelse og energioptimering af eksisterende vinduer i underfacaden. Energioptimering af trappevinduer. Udskiftning / istandsættelse og energioptimering af eksisterende vinduer i underfacaden. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Udskiftning / istandsættelse og energioptimering af udvendige døre. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum. Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet pulterrumsloft. Hvis der etableres tagboliger udgår denne, og der etableres isolering i tagfladen. Tætning og isolering af udvendige døre. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum. Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet pulterrumsloft. WC / bad Etablering af badeværelse i en lejlighed på 4. sal. KRAV: Vandbesparende toilet og armatur. Energibesparende lysarmaturer i wc/bad. Køkken Varmeanlæg Isolering af rør i kælder hvor disse ikke er isoleret. Isolering af vinduesbrystninger. Efterisolering af varmerør. Isolering af vinduesbrystninger. Afløb Kloak Vand Isolering af stigstrenge i boliger. Isolering af stigstrenge i boliger. Gas Ventilation El / svagstrøm 18 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

19 Øvrige ombygningsarbejder Isolering af port mod beboelse. Facade mod Gothersgade. Istandsættelse af vinduer i erhverv Facade mod gård. Endegavl isoleres udvendigt og begrønnes BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 19

20 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 9. ELLEBJERGVEJ 2-36 / HAYDENSVEJ 1-7 / SJÆLØR BOULEVARD INDSATSOMRÅDE: Kommende Sydhavn UDSAT BYOMRÅDE: Vesterbro / Kgs. Enghave EJERFORHOLD: Andelsboligforening INSTALLATIONSMANGLER: Ingen STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi SAVE 4 og 5 Boligareal m 2 Erhvervsareal 241 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 208 Opført / tilbygget 1941 Energimærke før/efter D / C Tilskud 1/3 og 1/4 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Maling af kviste. Kælder / fundering Facader / sokkel Gennemgang af murværk for skader. Isolering af to frie gavle. Tætning af facade ved istandsættelse af fuger. Efterisolering af to frie gavle. Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Udskiftning og energioptimering / lydisolering af vinduer og altandøre. Udskiftning og energioptimering / lydisolering af udvendige døre. Efterisolering af varmefordelingsrør. Isolering af nicher / brystninger. Udskiftning og energioptimering / lydisolering af vinduer og altandøre. Udskiftning og energioptimering / lydisolering af udvendige døre. Efterisolering af varmefordelingsrør i kælderen. Isolering af vinduesbrystninger / nicher. Afløb Kloak Vand Gas Ventilation Eksisterende friskluftskanaler i facaden udskiftes. Eksisterende friskluftskanaler i facaden udskiftes til lyddæmpede friskluftskanaler med partikelfilter. El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder 20 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

21 Vinduer udskiftes til lyddæmpende lavenergivinduer. Udvendige døre energioptimeres og lydisoleres Murværk tætnes og gavle isoleres Facade mod Ellebjergvej og Sjælør Boulevard Friskluftventiler i facader udskiftes til model med partikelfilter BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 21

22 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 10. ÅBOULEVARD / HANS EGEDES GADE / HENRIK RUNGS GADE / JESPER BROCHMANDS GADE 17 INDSATSOMRÅDE: Kommende Indre Nørrebro UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. INSTALLATIONSMANGLER: Ingen Bevaringsværdi SAVE 1 - Fredet Boligareal m 2 Erhvervsareal 119 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 98 Opført / tilbygget 1931 Energimærke før/efter -* * På baggrund af rapport fra HOFOR skønnes energibesparelse til ca kg CO 2 STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning 0 kr kr. RAMMETRÆK: kr. x 50 % kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbeklædning (rød tegl). Udbedring af rådskader i tagkonstruktion. Etablering af fast undertag. Fjernelse af glastegl. Etablering af tagvinduer. Energioptimering af ovenlysvindue i tagfladen over trapperum (1 lag glas til 3 lag energiglas). Energioptimering af ovenlysvindue og tagvinduer. DEMONSTRATIONSVÆRDI: Energirigtige tagvinduer evt. demonstration af nyt vinduesprodukt - bevaringsvinduet udviklet i samarbejde med Kulturstyrelsen. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum (jf. HOFOR rapport) Evt. yderligere efterisolering af etageadskillelse mellem uopvarmet loftsrum og boliger i det omfang det er muligt. Efterisolering af varmerør i loftsrum. Optimering af varmeanlæg. ANBEFALING: Tilslutning af vaskemaskiner til varmt brugsvand. Etablering af energibesparende belysning i gangarealer på spidsloft. Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum. Efterisolering af etageadskillelse mod loft. Efterisolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. Besparelse på elforbrug. Alle arbejder skal godkendes af Kulturstyrelsen, da ejendommen er fredet. Energibesparende lysarmaturer / foranstaltninger i loftsrum. 22 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

23 Udskiftning af væsentligt nedslidt tagbeklædning Afprøvning af nyt tagvindue til bevaringsværdige ejendomme Facade mod Åboulevard Facade mod gård. Etageadskillelse mod loft isoleres BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 23

24 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 11. HENRIK RUNGS GADE 8-12 INDSATSOMRÅDE: Kommende Indre Nørrebro UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening INSTALLATIONSMANGLER: Ingen STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 6 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 27 Opført / tilbygget 1906 Energimærke før/efter E / D Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Isolering af loftsrum mod beboelse. Etablering af solcelleanlæg på den flade del af københavnertaget. Isolering mod beboelse. Solceller på tag (75 m 2 ). KRAV: Evaluering af energibesparelser og solcelleanlæg. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Etablering af fugtsikring og omfangsdræn. Istandsættelse / udskiftning af lyskasser. Efterisolering af kælderydervægge og fundamenter. Istandsættelse af facader. Udbedring af fugt i underfacaden / kælderfacaden. Evt. udvendig efterisolering af kælderfacade mod gård. Hulmursisolering af brystninger på 2-4. sal. Istandsættelse af eksisterende vinduer med termoruder (herunder tætning og maling). Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Isolering af vinduesbrystninger. Isolering af kælderfacade udvendig. Miljøvenlig behandling af facader. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Efterisolering af varmerør. Efterisolering af varmerør. Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Udskiftning af cirkulationspumpe til varmt brugsvand til energibesparende. Udskiftning af cirkulationspumpe til varmt brugsvand til energibesparende. 24 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

25 Tydelige fugtproblemer udvendigt på gårdfacade Fugt i kældervægge indvendigt udbedres Tydelige fugtproblemer udvendigt på gadefacade Facade mod Henrik Rungs Gade. Vinduer istandsættes Facade mod gård. Brystninger hulmursisoleres BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 25

26 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 12. ENGHAVEVEJ 31 / MATTHÆUSGADE INDSATSOMRÅDE: Uden for indsatsområde UDSAT BYOMRÅDE: Vesterbro / Kgs. Enghave EJERFORHOLD: Ejerforening INSTALLATIONSMANGLER: Ingen STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi SAVE 7 Boligareal m 2 Erhvervsareal m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 128 Opført / tilbygget 1971 Energimærke før/efter G / D Tilskud 1/4 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Isolering af og tagdækning af tagkonstruktion over øverste altangange. Div. tilpasning til eksisterende tag. Taget (parkeringsdækket) over 1. sal indrettes til taghave med sedumbelægning samt sti- og opholdsarealer (LAR-tiltag). Efterisolering af tag. Isolering mod beboelse. Etablering af grønt tag. Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Nedtagning af eksisterende facadepartier mod altangange. Etablering af ny energioptimeret facadekonstruktion uden på altangange. Nedtagning af eksisterende vinduer og altandøre mod altangang. Etablering af nye vinduer og franske altandøre i ny facadekonstruktion. Etablering af 2 nye flugtvejstrapper. Energioptimering af belysningen på trapper og gangarealer. Ny energioptimeret facadekonstruktion. Udskiftning og energioptimering / lydisolering af vinduer og altandøre. Miljøvenlig maling af vinduer. Energibesparende lysarmaturer på trapper og gangarealer. Porte / Gennemgange Etageadskillelser Undersiden af de nederste altangange efterisoleres. Efterisolering af etageadskillelse. WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation Eksisterende rør og radiatorer nedtages og nye etableres på den nye udrykkede facade. HOFOR-anbefalinger egenfinansieres og gennemføres i 2014 / indarbejdes i DV-plan. Isolering af varmerør. Optimering af varmeanlæg. 26 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

27 El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Elinstallationer suppleres svarende til det udvidede boligareal. Etablering (forlængelse) af lejlighedsskel ud til de nye facader. Miljørigtige materialer. Skitseforslag fra White arkitekter til fremtidige facader Etablering af nye vinduer og nye franske altandøre i ny facade Der etableres en grøn taghave på taget af underetagen Facade mod Enghavevej. Der laves en helt ny facade udenpå ende. BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 27

28 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 13. BAVNEHØJ ALLÉ / V. A. BORGENS VEJ 2-10 / HANS OLRIKS VEJ / NATALIE ZAHLES VEJ 1-7 INDSATSOMRÅDE: Tidl. Kgs Enghave UDSAT BYOMRÅDE: Vesterbro / Kgs Enghave EJERFORHOLD: Andelsboligforening STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. INSTALLATIONSMANGLER: Ingen Bevaringsværdi SAVE 5 Boligareal m 2 Erhvervsareal 349 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 124 Opført / tilbygget 1930 Energimærke før/efter D / C STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/4 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Facader / sokkel Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Vinduer Udskiftning af vinduer. Supplering til lydruder mod Hans Olriks Vej. Udskiftning og energioptimering / lydisolering af vinduer. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser Isolering af etageadskillelse mod loft. Efterisolering af etageadskillelse. WC / bad Køkken Varmeanlæg Efterisolering af varmerør på loft. Udskiftning af cirkulationspumpe til A-mærket model. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Efterisolering af varmerør. Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder 28 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

29 Fuger omkring vinduer nedslidte og utætte Vinduer udskiftes. Suppleres med lydruder mod Hans Olriks Vej Ældre termoruder med stort energispild Facade mod Bavnehøj Allé. Facade tætnes ved omfugning BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 29

30 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 14. BORGMESTERVANGEN / HOTHERS PLADS 1-35 / MID- GÅRDSGADE 5-15 INDSATSOMRÅDE: Tidl. Mimersgade UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. INSTALLATIONSMANGLER: Ingen Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 356 Opført / tilbygget 1927 Energimærke før/efter C / C STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbelægning (rød tegl). Istandsættelse af skorstene og brandkamme. Efterisolering af tag og kviste. Etablering af 450 m 2 solceller på syd- og sydøst vendte tagflader til gårdside til fælles strømforbrug. En ubenyttet gasvandvarmer på loft tages ned. Efterisolering af tag. Efterisolering af kviste. Solceller på tag (450 m 2 ). Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Sætningsrevner på overfacaden medtages i nødvendigt omfang Efterisolering af portloft i gennemgang mod lejlighed på 1. sal. Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse mellem kælder / stueetagen. Isolering af etageadskillelse mod loft. WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Efterisolering af portloft mod opvarmet rum. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder og loft ved kviste. 30 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

31 Tag udskiftes og efterisoleres Der opsættes solceller på taget på gårdsiden Overfacade fremstår med sætningsrevner Facade mod Borgmestervangen og Hothers Plads Facade mod Hothers Plads får udbedret revner i murværk BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 31

32 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 15. JAGTVEJ 137 / YDUNSGADE 1 INDSATSOMRÅDE: Tidl. Mimersgade UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Ejerforening INSTALLATIONSMANGLER: Ingen STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal m 2 Erhvervsareal 376 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 17 Opført / tilbygget 1901 Energimærke før/efter D / D Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder / fundering Istandsættelse af kælderydervægge, opsætning af isolering, fugtstandsende grundmursplader samt omfangsdræn. Biologgennemgang, udbedring af råd og svamp. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og genetablering af permeable belægninger. Facader / sokkel Facade mod gård eftergås. Etablering af skifersålbænke. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Udvendig isolering af facader. Vinduer Uskiftning af vinduer mod gård. Udskiftning og energioptimering. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Egenfinansieret: Udskiftning af køkkentrappe til støbt konstruktion. ANBEFALING: Etablering af rottestop på faldstammer. Udskiftning af kloakledninger KRAV: Etablering af rottestop på kloak. Egenfinansieret: Fjernelse af træskillerum samt opsætning af gitterskillerum i stål. Udskiftning af utætte kloakledninger. Retablering med eksisterende permeable belægninger. 32 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

33 Sokkel har mange steder større afskallinger Kælderydervægge istandsættes Facade mod Jagtvej og Ydunsgade Facade mod gård eftergås og vinduer udskiftes BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 33

34 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 16. GRIFFENFELDSGADE 3 / NØRREBROGADE 53A-B INDSATSOMRÅDE: Kommende Indre Nørrebro UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening INSTALLATIONSMANGLER: Ingen STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal m 2 Lokalplan Nr. 50 og 165 Antal boliger 31 Opført / tilbygget 1890/1970 Energimærke før/efter D / C Tilskud 1/3 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbeklædning (naturskifer og tagpap). Efterisolering af tag og kviste. Retablering af spir. Istandsættelse af brandkamme og skorstene. Udskiftning af zinkinddækninger, tagrender og tagnedløb. Etablering af grønt tag på fladt tag / tagterrasse. Etablering af solcelleanlæg på tag. Efterisolering af tag. Efterisolering af kviste. Isolering mod beboelse. Etablering af grønt tag. Etablering af solceller (30 m 2 ). Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Istandsættelse / fjernelse af lyskasser mod gade. Udskiftning / etablering af riste i kælderydervægge. KRAV: Udskiftning af bjælke i kælderloft og jerntrappe skal egenfinansieres. Istandsættelse af facader. Nødvendig reparation af gesimser, betonsøjler og synligt betondæk. Udvendig efterisolering af facade mod gård. Efterisolering af vinduesbrystninger mod gade. Retablering af begrønning af gårdfacade. Udskiftning af vinduer mod gade. Istandsættelse / udskiftning af vinduer mod gård. Istandsættelse / ombygning af vinduespartier i underfacade mod gade. Istandsættelse / udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Skybrudssikring af bygning. Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Isolering af vinduesbrystninger. Udvendig isolering af facader. Begrønning af facader. Miljøvenlig behandling af facader. Istandsættelse af eksisterende vinduer. Udskiftning og energioptimering / lydisolering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Tætning af udvendige døre. Isolering af udvendige døre. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte / Gennemgange Istandsættelse / efterisolering af portloft Efterisolering af portvægge og portloft mod opvarmet rum. Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse mod loft. Efterisolering af etageadskillelse mod loft. WC / bad Køkken Varmeanlæg Udskiftning af cirkulationspumpe i varmtvandsanlægget til energibesparende. Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende. 34 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

35 Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder TV-inspektion af kloak og evt. udbedring af utætte kloakledninger og etablering af rottestop. Etablering af energibesparende facadebelysning. KRAV: Udskiftning af belysning i fælles arealer (kælder, loftsrum og opgange) til energibesparende skal egenfinansieres. Udbedring af utætte kloakledninger. Energibesparende lysarmaturer / foranstaltninger. Der etableres grønt tag på erhverv. Facader efterisoleres udv. Facade mod Nørrebrogade og Griffenfeldsgade er nedslidt Sammensat facade mod Griffenfeldsgade fremstår lukket BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 35

36 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 17. GRIFFENFELDSGADE INDSATSOMRÅDE: Kommende Indre Nørrebro UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening INSTALLATIONSMANGLER: Ingen STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi Ingen Boligareal 898 m 2 Erhvervsareal 188 m 2 Lokalplan Nr. 9 Antal boliger 15 Opført / tilbygget 1900 Energimærke før/efter E / C Tilskud 1/4 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Efterisolering af tag. Efterisolering af tag. Kælder / fundering Fjernelse af ubenyttet kældertrappe mod gården. Renovering og fugtsikring af kældertrappe mod gade. Omfangsdræn og isolering af kældervægge. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og permeable belægninger. Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Istandsættelse af underfacade og skiltning i erhverv. Isolering af gavl og begrønning af denne. Udskiftning og energioptimering af vinduer til koblede rammer. Kældervinduer udskiftes til 2-lags termoruder. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder og loft. Efterisolering af varmerør i kælder og på loft. Isolering af vinduesbrystninger bag radiatorer. Etablering af rottestop på faldstammer. Udskiftning af utætte kloakledninger og etablering af rottestop og højvandslukker på kloak. Retablering med permeable belægninger. Vand Isolering af vandrør i kælder og på loft. Isolering af vandrør. Gas Ventilation El / svagstrøm Tætning af facade ved omfugning / istandsættelse af fuger. Isolering og begrønning af gavl. Miljøvenlig behandling af facader. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder og loft. Efterisolering af varmerør. Isolering af vinduesbrystninger bag radiatorer. Optimering af varmeanlæg. Udskiftning af utætte kloakledninger samt skybrudssikring. Retablering med permeable belægninger. 36 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

37 Øvrige ombygningsarbejder Tag efterisoleres indvendigt Renovering og fugtikring af kælder og underfacade Gavl mod Bangertsgade efterisoleres yderligere udvendigt Facade mod Griffenfeldsgade istandsættes. Nye skilte v/erhverv BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 37

38 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 18. SLOTSGADE 7 INDSATSOMRÅDE: Kommende Indre Nørrebro UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening INSTALLATIONSMANGLER: Ingen STØTTEBERETIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: kr. STØTTEFORSLAG: Bevaringsværdi SAVE 6 Boligareal 770 m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Nr. 19 Antal boliger 10 Opført / tilbygget 1900 Energimærke før/efter D / B Tilskud 1/4 Bidrag til BvB Genhusning RAMMETRÆK: kr kr. 0 kr kr. ANSØGT ØKONOMI: kr. x 50 % kr kr. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tagbeklædning (tegl) og inddækninger. Efterisolering af tag og kviste. Udvendig / indvendig efterisolering mod beboelse i mansarder. Istandsættelse / udskiftning og energioptimering af tagvinduer. Udskiftning af tagrender og tagnedløb. Efterisolering af tag. Efterisolering af kviste. Efterisolering mod beboelse. Energioptimering af tagvinduer. Kælder / fundering Facader / sokkel Istandsættelse / fjernelse af lyskasser. Etablering af ventilationsriste i kældervinduer / kælderydervæggen. KRAV: Reparation af kældergulv egenfinansieres. Udvendig isolering af gårdfacade. Istandsættelse af gadefacade. Indvendig efterisolering af underfacade mod gade. Efterisolering af vinduesbrystninger mod gade i 1. til 4. sals boliger. Skybrudssikring af bygning. Isolering af facade udvendig / indvendig. Efterisolering af vinduesbrystninger. Miljøvenlig behandling af facader. DEMONSTRATIONSVÆRDI: Udvendig isolering af facade og retablering af udsmykket hovedgesims. Vinduer Udskiftning og energioptimering vinduer. Udskiftning og energioptimering af vinduer. Miljøvenlig maling af vinduer. Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Istandsættelse og efterisolering af udvendige døre mod gade. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder med følgearbejder. Energioptimering af varmeanlæg, herunder udskiftning af 1-strenget radiatoranlæg til 2-strenget anlæg. Jf. HOFOR rapport. Udskiftning af varmecirkulationspumpe til energibesparende. Isolering af mandedæksel på varmtvandsbeholder. Efterisolering af varmerør i loft og kælder. Tætning af udvendige døre. Isolering af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder. Udskiftning og optimering af varmeanlæg. Udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende. Efterisolering af varmerør. 38 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING:

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2013 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7 2. Arnesvej 4-4A 3. Blåmejsevej

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 EJ LLEDV D G ED IST E AD R E ND SØ VIGERSLEV ALLÉ SJÆLØ R BOU LEVAR D TEGLHOLMEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af det indstillede projekt fuglekvarteret vest - ekstraordinær pulje Projektet i denne indstilling vedrører en privat udlejningsejendom i Nordvest beliggende

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den samlede mængde

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2017

BYGNINGSFORNYELSE 2017 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2017 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER EKSTRAORDINÆRE PULJER I SUNDBY OG NORDVEST Med bygningsfornyelsen i 2017 bliver der, på tværs af byfornyelsespuljerne, i alt energirenoveret

Læs mere

Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret. Ejerforhold: Pivat udlejning. Der er ingen kondemnable. Egenfinansiering: Støtteforslag: Ansøgt økonomi

Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret. Ejerforhold: Pivat udlejning. Der er ingen kondemnable. Egenfinansiering: Støtteforslag: Ansøgt økonomi Bygningsfornyelse 2011 INDSATSOMRÅDE: SUNDHOLMSKVARTERET Bilag 2 1 Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1 Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret Ejerforhold: Pivat udlejning. Der

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2016

BYGNINGSFORNYELSE 2016 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDRE NØRREBRO Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver der på tværs af byfornyelsespuljerne i alt energirenoveret og fremtidssikret 27

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af de indstillede projekter sydhavnen og fuglekvarteret Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver 27 ejendomme med 944 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Byfornyelse Bilag 2. vognmandsmarken. vibenshus runddel

Byfornyelse Bilag 2. vognmandsmarken. vibenshus runddel Byfornyelse 2013 INDSATSOMRÅDE: Bilag 2 vognmandsmarken vej s ård g y n j e byv g Lyn Skt. Kjeld PLADS ej v jagt vibenshus runddel INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE kort med udstillingsområde...3 1. Østerbrogade

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Marstrandsgade 9 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-303874-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2017

BYGNINGSFORNYELSE 2017 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2017 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2017 bliver der, på tværs af byfornyelsespuljerne, i alt energirenoveret og fremtidssikret

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Bentzonsvej 34 2000 Frederiksberg 147-008201-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Bygningsfornyelse 2010

Bygningsfornyelse 2010 Bilag Bygningsfornyelse 00 Prioriteringsliste Ejendomme med kondemnable forhold:. Rantzausgade A-B / Jesper Brochmands Gade. Jacob Holms Gade / Reberbanegade 0-0A. Flensborggade 0 / Kongshøjgade. Ravnsborggade

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kjellerupsgade 27 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

37.603 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

37.603 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: P. Knudsens Vej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021649-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Ørnevej 043 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Ørnevej 043 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ørnevej 043 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-663418-001 Energikonsulent: Mahmoud Shekari Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Galionsvej 76 1437 København K 101-001656-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Falstersgade 33A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-108583-001 Energimærkning nr.: 200028823 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Falstersgade 33A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-108583-001 Energimærkning nr.: 200028823 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Falstersgade 33A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-108583-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Ringstedgade 70A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-083390-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Stejlbjergvej 25 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-129023-001 Energikonsulent: Henrik Ludvigsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -8 kwh el 26,65 MWh fjernvarme. -15 kwh el 7,55 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -8 kwh el 26,65 MWh fjernvarme. -15 kwh el 7,55 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Yrsavej 5 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-223536-001 Energikonsulent: Gert Halldén Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strømgade 2 Strømgade 2 9330 Dronninglund Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. februar 2013 Til den 11. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-079128-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

290.158 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

290.158 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Willemoesgade 056 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vads Dal 4 6973 Ørnhøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. september 2015 Til den 22. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Nørregade 56A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-290787-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Vandværksvej 14 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-652492-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Kjellerupsgade 21A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-552936-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE & KlimakarRéen Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver der på tværs af byfornyelsespuljerne i alt energirenoveret og fremtidssikret

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Skrænten 18 Postnr./by: 5540 Ullerslev BBR-nr.: 450-009739-003 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fredensvej 011 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-022668 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lærkevej 36 U-X Lærkevej 36U 6600 Vejen Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. marts 2013 Til den 13. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerkobbel 1 6400 Sønderborg 540-028333-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kayerødsgade 9 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. maj 2013 Til den 6. maj 2023. Energimærkningsnummer 310038546

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.615 kwh el 1.340,89 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.615 kwh el 1.340,89 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Birkeparken 266 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af belysningsanlæg. 5792 kwh el 11580 kr. 31500 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af belysningsanlæg. 5792 kwh el 11580 kr. 31500 kr. 2. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pejmarksvej 3 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-100788 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 33 kwh el 25,23 MWh fjernvarme 12 kwh el 8,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 33 kwh el 25,23 MWh fjernvarme 12 kwh el 8,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Landskronagade 19 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-331504-001 Energikonsulent: Per Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere