Region sjælland Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region sjælland Beretning"

Transkript

1 Region sjælland Beretning 2011/2012

2 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller i sygehusvæsnet Fysioterapeuter på skadestuer Kompetenceudvikling Traineeordning faglig udvikling Kvalitetsudvikling på Slagelse Sygehus Uddannelse En populær uddannelse regionsformanden på besøg hos de studerende Nye fokusområder Politisk interessevaretagelse Politikerbesøg et løft til psykiatrien På besøg hos regionsrådsformanden Få indflydelse Folketingsvalget 2011 Medlemsaktiviteter oversigt over medlemsmøder i 2011 & 2012 Hvad skal vi arbejde med i næste periode? AFSLUTNING Kære medlem i Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland D et er nu 2 år siden vi holdt generalforsamling i Region Sjælland. Bestyrelsen har bestræbt sig på at udarbejde en beretning, der i korte træk beskriver arbejdet fra februar 2011 til april Beretningen vil derfor ikke være udtømmende for de aktiviteter, der har været de sidste to år. Den vigtigste opgave for Danske Fysioterapeuter, også her i Region Sjælland, er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og arbejdsmiljømæssige interesser. Det er vi de bedste til, fordi vi har faget i fokus og derfor ved hvad, der er vigtigt for fysioterapeuter. Det er det, der kendetegner og adskiller os fra andre fællesskaber. Derfor er det vigtigt, at vi er mange medlemmer, og at I medlemmer aldrig må være i tvivl om, at vi er til for jer. Regionsbestyrelsen håber, at beretningen vil give dig et indblik i, hvad vi arbejder med, hvordan vi arbejder og ikke mindst give dig lyst til at deltage i generalforsamlingen. Det er vigtigt, at I medlemmer deltager i generalforsamlingen, da den er en af grundstenene i demokratiet i Danske Fysioterapeuter. Det er her, medlemmerne kan deltage i de drøftelser, der skal danne grundlag for de næste 2 års arbejde. Vi har brug for at høre jeres mening, så vi fortsat kan udvikle vores indsats for jer. En anden grundsten i vores demokrati er, at medlemmerne på generalforsamlingen skal foretage et valg om, hvem der skal sidde i regionsbestyrelsen de næste 2 år. Lise Hansen, regionsformand.

3 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Regionsbestyrelsens medlemmer 3 Regionsbestyrelsens medlemmer Repræsentanter for TR: Lise Hansen Regionsformand Line Reffelt Jørgensen Træningsenheden Holbæk Kommune Menige medlemmer valgt på generalforsamlingen i 2010: Lisbet Jensen Sygehus Syd, Næstved Sygehus Malene Parbst Jespersen Sygehus Syd, Slagelse Sygehus Repræsentant for SU: Lars Nielsen Praktiserende, Slagelse Genopstiller Marjanne den Hollander Praktiserende, Næstved Rosa Fuglsang Næstved Sundhedscenter Genopstiller Repræsentant for de studerende: Merethe Fehrend Holbæk Fysioterapi Genopstiller ikke Martin Ljungberg University College Sjælland Karen Kochen Jyderup fysioterapi Genopstiller

4 4 Beskæftigelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Beskæftigelse V i bliver flere og flere fysioterapeuter. De seneste par år har stadig flere ansøgt om at starte på fysioterapeutuddannelsen. En analyse, Danske Fysioterapeuter lavede i sommeren 2012, viser også, at fysioterapeuter er en af de faggrupper, der holder længe på arbejdsmarkedet. Der er altså rigtig mange gode grunde til, at regionsbestyrelsen har haft et opmærksomt øje på beskæftigelsessituationen i regionen. Med det nuværende optag på fysioterapeutskolerne vil der i 2020 være 5000 flere fysioterapeuter på landsplan, end der er i dag. Ledighed Oplysninger fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse viser, at ledigheden her i Region Sjælland pr. 1. januar 2012 er på 0,71% Fuldtidsledighedsprocent for fysioterapeuter i Region Sjælland Det er vigtigt, at vi fastholder og fortsat kan rekruttere fysioterapeuter til Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland. Derfor har vores strategi været at støtte op om, følge og synliggøre alle initiativer, der kan pege i retning af nye beskæftigelsesmuligheder for fysioterapeuter. Dimittender i Region Sjælland: 2011: : 80 Med forbehold for ændringer. Kilde: Kilde dst, kot samt Danske Fysioterapeuters egne beregninger Regionsbestyrelsen har derfor i den forgangne periode haft et særligt øje på, hvor der er nye muligheder for udvikling og beskæftigelse for fysioterapeuter i regionen. Det er både et centralt og et regionalt indsatsområde at have fokus på. Selv om arbejdsløshedstallene for vores region ikke er blandt de højeste, ser regionsbestyrelsen det alligevel som et vigtigt område for os. Det giver sig udtryk på vores indsats i Uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen på UCSJ (University College Sjælland). Regionsformanden er formand for udvalget og har dermed god mulighed for dialog med UCSJ`s bestyrelse, direktion og uddannelseschefen for fysioterapeutuddannelsen. Her er vi tæt på oplysninger om, hvor mange studerende der bliver optaget, tanker om yderligere optag, og undersøgelser af, hvordan uddannelsen matcher aftagermarkedet, et arbejdsmarked med mange nye muligheder. Regionsbestyrelsen er sammensat af medlemmer fra både den regionale og kommunale sektor samt praksissektoren. Derfor har vi rig mulighed for at få inspiration til, hvor vi ser nye muligheder for fysioterapeuter. Både inden for de eksisterende systemer, men også til at tænke ud af boksen.

5 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Beskæftigelse 5 Innovation på dagsordenen Innovation var derfor også på dagsordenen, da regionsbestyrelsen samledes til regionsbestyrelsesseminar i efteråret Som inspirator havde regionsbestyrelsen inviteret Jacob Madsen, adjunkt og udviklingskoordinator på ergoterapeutuddannelsen i Ålborg, til at holde oplæg om innovation. Bestyrelsen blev inspireret til at prøve at tænke kreativt og dermed undgå værdikrampe. En værdikrampe fastholder os i tidligere og nuværende værdier og gør det umuligt at løse de problemer, vi står overfor. Vi skal tænke på, hvad der er årsagen til de problemer, vi har nu tænke i andre baner og prøve noget nyt for at løse problemerne i fremtiden. Regionsbestyrelsen vil gerne synliggøre, hvis der er medlemmer der har tænkt ud af boksen og arbejder med anderledes muligheder inden for vores fag. Derfor opfordrede vi medlemmerne til at skrive en lille historie til hjemmesiden, hvis de arbejdeder inden for et anderledes felt, end fysioterapeuter traditionelt gør. Dette resulterede i et interview på vores hjemmeside og et indlæg i fagbladet med fysioterapeut Charlotte Højberg. Charlotte er en af dem, der har taget springet ind i den innovative verden og startet som selvstændig med firmaet Mammafit. Her tilbyder hun hver uge friluftstræning for nybagte mødre. Charlotte ved noget om at have is i maven. Hun ved også noget om, hvor tilfredsstillende det er at kunne kalde sig boss i sit eget firma. Træningen foregår i det fri og med brug af naturens egne redskaber til træningen. Charlotte har også i støbeskeen at udvide konceptet med udendørs træning til andre målgrupper. Vi vil stadig gerne have historier fra medlemmerne om nye områder. Vi tror på, at det er rigtig vigtigt at få fortalt de gode historier til inspiration for andre. Charlotte Højberg og de nybagte mødre træner i al slags vejr

6 6 Beskæftigelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Nye roller i sygehusvæsnet Regionsformanden deltog i foråret 2011 i et fremtidsseminar arrangeret af de ledende terapeuter på regionens sygehuse. Hvad er fysioterapeuters og ergoterapeuters rolle i det fremtidige sygehusvæsen i Region Sjælland? Hvad er fysioterapeuters kernekompetencer i sygehusvæsenet i 2020, hvordan får vi skabet en innovativ kultur blandt fysioterapeuter og hvordan balancerer vi mellem tværfaglighed og specialisering? Det var blot nogle af de spørgsmål, regionens fysioterapeutiske ledere, specialeansvarlige og kliniske undervisere diskuterede på fremtidsseminaret. Debatten handlede om balancen mellem en det at kunne tilbyde en stærkt specialiseret kompetence og det at være en del af det tværfaglige team på sygehuset. Vi skal i højere grad se os selv som en del af det hele sygehus. Vi skal ud og markere os og fortælle, hvor vi kan byde ind med kompetencer, der kan forbedre behandlingstilbuddet for patienterne. Vi skal arbejde med diagnosticering inden for muskulo-skeletale sygdomme i højere grad end tidligere. Det betyder, at vi skal gribe bolden og sikre, at vi skaber fælles behandlingsstrategier til gavn for patienterne. Fysioterapeuter på skadestuer Der er flere spændende projekter i gang på regionens sygehuse. Slagelse Sygehus kører blandt andet et projekt, hvor fysioterapeuter er ansat i skadestue og traumeafdeling og er til stede alle dage til omkring kl. 21. Det startede med to fysioterapeuter, men projektet blev både forlænget og udvidet til fire fysioterapeuter. Projektet skal evalueres i nær fremtid, men der er gode muligheder for at det bliver gjort permanent, da det har været en stor succes. Projektet er omtalt flere steder i landet. Kompetenceudvikling Regionsformanden har deltaget i møder med uddannelseskonsulenter fra UCSJ, FTF og andre regionale fagforeningsformænd. Formålet var, at udveksle synspunkter og dele viden om, hvad vi her i Region Sjælland kan gøre for at styrke videreuddannelse og kompetenceudvikling for ledige og fyringstruede medarbejdere inden for de for FTF-relevante professioner. Møderne har handlet om jobrotation og forslag til, hvilke områder den 6ugers selvvalgte kompetenceudvikling kan indeholde. Traineeordning I forbindelse med Finanslovforliget i 2012 blev der truffet aftale om en såkaldt traineeordning. Ordningen er en hjælp til ny uddannede til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Ordningen er koordineret af FTF, og Danske Fysioterapeuter fik tildelt 27 pladser. Heraf fik Region Sjælland ca. 3 pladser. Danske Fysioterapeuters sekretariat har taget sig af det administrative og kontakten til arbejdspladserne. Regionsformandens og tillidsrepræsentanternes rolle har været at fremme kendskabet til traineeordningen og være en slags ambassadører for ordningen. Derudover har regionsformanden konkret sammen med sekretariatet vurderet ansøgerne og arbejdspladserne for at ramme et optimalt match. Indtil videre er der igangsat fire forløb i Region Sjælland, tre på sygehus og et i privat praksis. Det er vi vældig tilfredse med. Forløbene kører lige nu. For eksempel er det sidste forløb startet i februar 2013.

7 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Faglig udvikling 7 faglig udvikling I 2012 tog samarbejdsudvalgsmedlemmer i Region Sjælland sammen med Danske Fysioterapeuter initiativ til et auditprojekt med fokus på en kvalitetssikring af behandling af lænderygbesvær. Læger, fysioterapeuter og kiropraktorer gik sammen om et projekt om implementering af et forløbsprogram for patienter med lænderygbesvær. I efteråret 2012 afholdtes det første møde i den tværfaglige gruppe. 78 praktiserende læger, 73 praktiserende fysioterapeuter og 35 praktiserende kiropraktorer havde tilmeldt sig auditprojektet. Deltagerne skulle registrere, hvad de rent faktisk gør i forhold til patientgruppen. Fysioterapeuter, læger og kiropraktorer skulle over en periode på 40 dage hver registrere maksimum 75 konsultationer med lænderygpatienter. Læge Jens Damsgaard holder oplæg på opstartsmødet for projektet. Siddende til højre er det fysioterapeut Hans Andersen. Begge sidder i den tværfaglige projektgruppe for projektet Auditten er nu afsluttet og vi vurderer, at det har været en stor succes. Der har været tre afsluttende seancer, som kursus/ workshops i Roskilde, Slagelse og Næstved. På møderne er tallene blevet gennemgået og tolket. Der har været gruppemøder, hvor kiropraktorer, fysioterapeuter og læger skulle drøfte rapporten, kommunikationen samt en case. Der har været plenumdiskussion, hvor alle ivrigt har diskuteret i positiv ånd. Per Pallesen, specialeansvarlig overlæge fra Rygsektionen i Køge, har deltaget aktivt hver gang. Der har desuden været opæg ved fysioterapeut og kiropraktor. Blandt andet ved Hanne Albert, fysioterapeut, forsker, MPH, ph.d. Hovedbudskabet har været, at de forskellige faggrupper i praksissektoren i fremtiden skal følge forløbsprogrammet, undersøge og behandle efter retningslinjerne samt kommunikere mere med hinanden på tværs af faggrænser. Møderne skal også medføre, at praksissektoren får set og talt mere med de andre faggrupper fra deres lokale områder, således at de nemmere kan kommunikere sammen efterfølgende. Der er nu skabt god basis for, at alle bliver mere skarpe i at tolke, hvornår patienten skal viderehenvises, enten til Rygsektionen eller til kommunen, at alle bliver bedre til at kommunikere, samt at sektorerne taler samme sprog til patienten, så patienten oplever en rød tråd igennem hele sit rygforløb. Praktiserende fysioterapeuter i Region Sjælland har kunnet deltage i auditprojektet uden egenbetaling, da projektet har fået støtte fra både nationale og regionale puljer. Praksisfonden under Danske Fysioterapeuter, som uddeler midler til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter inden for fysioterapi i praksissektoren, har støttet med kr., og den regionale del af Praksisfonden, den regionale kvalitetsudviklingspulje i Region Sjælland, har støttet projektet med kr.

8 8 Faglig udvikling Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland medlemmernes overenskomster i Region sjælland: 2. kvartal kvartal 2013 Procentvis afvigelse KL ,1% Regioner ,5% Staten ,9% Praksis ,2% Private ,7% Andre overenskomster 1 1 0,0% Uoplyst ,8% I alt i Region Sjælland ,3% I alt i hele landet ,3% Kvalitetsudvikling på Slagelse Sygehus Ved sidste overenskomst på det offentlige område blev der afsat midler til forskning og udvikling på Sundhedskartellets område. Disse midler blev uddelt i december På Slagelse Sygehus har afdeling for fysioterapi og ergoterapi sammen med akutafdelingen fået bevilliget kr. Bevillingen går til et projekt under navnet Tværsektorielt Udskrivnings Team (TUT). Teamet består af en akutlæge, en fysioterapeut, en ergoterapeut, en farmakonom, en sygeplejerske fra kommunen og en sygeplejerske fra akutafdelingen. Der udskrives dagligt mange patienter fra akutafdelingen, og det er vigtigt at sikre en høj kvalitet samt et hurtigt og effektivt udskrivningsforløb til gavn for patienterne. Det er vigtigt, at den tværfaglige indsats og vurdering, der ydes under indlæggelsen følges op hele vejen til en god tværfaglig overgang til eget hjem og eventuelt til kommunal pleje og træning.

9 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Uddannelse 9 Uddannelse D et er blevet populært at være fysioterapeut. I hvert fald at dømme efter det stigende antal ansøgere til fysioterapeutuddannelsen i Region Sjælland. Uddannelsen til fysioterapeut foregår nu to steder i regionen, nemlig på campus Næstved og på campus Roskilde. På campus Roskilde blev de nye studerende budt indenfor på et helt nyt campusområde ved siden af RUC. Det nye campus åbnede i efteråret Til åbningen blev blandt andet Kronprinsesse Mary og uddannelsesminister Morten Østergaard vist rundt i de nye, lyse omgivelser, og de fik sig en snak om ultralydsscanning med to fysioterapeutstuderende. En populær uddannelse Og at uddannelsen generelt er populær, men særligt i Næstved, vidner en optælling i Politiken om. Politiken har talt op, hvilke uddannelser der er mest populære, og fysioterapeutuddannelsen i Næstved ligger som nummer to med 20 ansøgere pr. studieplads. Tallene vedrører optag til den ordinære uddannelse, ikke e learningsdelen. Og blandt de nye studerende ser man også stadig flere mænd. I sommeren 2012 var 46 procent af de studerende, der blev optaget på fysioterapeutuddannelsen i Region Sjælland, mænd. Det er ny rekord. Det betyder også, at mændene nu fylder mere på fysioterapeutuddannelsen end på læge-studiet. Som noget nyt, og som de første i landet, udbød UCSJ i efteråret 2011 fysioterapeutuddannelsen som e-learningsuddannelse. De studerende kan her vælge at møde op til undervisningen, læse faget selv eller blive siddende derhjemme og se en broadcastet version af undervisningen. Den praktiske del af undervisningen foregår ved, at konfrontationstimerne er samlet i blokke på tre dage to gange pr. måned. De to fysioterapeutstuderende Lars Birk og Martin Ljungberg demonstrerer en ultralydsscanner for Kronprinsesse Mary og uddannelsesminister Morten Østergaard På UCSJ (University College Sjælland) blev der, ved optaget til september 2012, optaget i alt 112 nye fysioterapeutstuderende på den ordinære uddannelse samt 20 på e learningsuddannelsen, der forgår på campus Næstved. Så mange studerende er blevet optaget på fysioterapeutuddannelsen i Sjælland: 2011: : 132 Kilde:

10 10 Uddannelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Regionsformanden på besøg hos de studerende Som led i foreningens generelle indsats over for de studerende deltager regionsformanden nu både i arbejdsmarkedsorienteringen på sidste modul af fysioterapeutuddannelsen og i introduktionen af de nye studerende. Regionsbestyrelsen oplever, at der generelt fra de studerendes side er stort engagement og interesse for det politiske arbejde. Dette afspejles også i den høje organisationsprocent blandt de studerende. I 2011 var 84% af de fysioterapeustuderende i Region Sjælland medlem af Danske Fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter har to pladser i uddannelsesudvalget for fysioterapeuter. Desuden er der i regionsbestyrelsen to studerende, hvoraf den ene, Martin Ljungberg, også er observatør for de studerende i hovedbestyrelsen. Nye fokusområder I regionsbestyrelsen har vi sat fokus på at få praktikpladser i psykiatrien. Regionsformanden har derfor været på arbejdspladsbesøg i Psykiatrien Syd og sat praktikpladser i psykiatrien på dagsordenen i uddannelsesudvalget. Vi finder det meget vigtigt, at der er praktikpladser i psykiatrien, og at der også på uddannelsen gøres opmærksom på de udviklingsmuligheder og stillinger, der er indenfor psykiatrien. Dette var uddannelsesudvalget helt enige i. Uddannelsesudvalget har også haft fokus på øget samarbejde med SDU og på den udfordring, at uddannelsen ikke er forskningsbaseret. Dette har været på dagsordenen centralt i Danske Fysioterapeuter, og regionsbestyrelsen har derfor også undersøgt, hvordan vi regionalt kan understøtte en udvikling mod en mere forskningbaseret uddannelse. Organisationsprocent i Danske Fysioterapeuter blandt studerende på fysioterapeutuddannelserne i Region Sjælland: Næstved 2012: 89% 2013: 92% Roskilde 2012: : 92% Opgjort i årets første kvartal

11 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Politisk interessevaretagelse 11 Politisk interessevaretagelse I 2011 og 2012 satte regionsbestyrelsen yderligere fokus på den politiske interessevaretagelse. Dette betød bl.a., at regionsbestyrelsen ville have flere politikere i tale, men også at involvere flere fysioterapeuter i foreningens politiske arbejde. Traditionen i Danske Fysioterapeuter har ellers været, at det var formanden og regionsformændene, som tegnede foreningen og havde kontakten til politikerne. Men med den nye måde at arbejde på er regionsbestyrelsesmedlemmerne blevet involveret mere i dette arbejde. Vi har i fællesskab udvalgt, hvilke områder vi ville prioritere at tale med politikere om. Blandt andet behovet for mere fysioterapi i psykiatrien og perspektiverne i at give udvalgte patientgrupper konservativ behandling frem for operation. Fremgangsmåden har været, at vi behandlede emnerne på et regionsbestyrelsesmøde, således at vi havde prøvet vores holdninger og meninger af inden kontakt til politikerne. Politikerbesøg Og hvordan er det så gået? Spørgelysten var i hvert fald stor, da regionsformanden i juli 2012 inviterede folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen (S) på besøg hos Aktiv fysioterapi og træning i Nykøbing Falster. Som formand for beskæftigelsesudvalget i Folketinget var han naturligt nok særligt interesseret i, hvad fysioterapeuter kan gøre for at hjælpe syge med at holde på jobbet og var helt med på, at det er afgørende, at folk ikke mister deres arbejde, mens de er syge. Vi kunne hurtigt blive enige om, at der er godt for både den syge, arbejdspladsen, samfundet og livskvaliteten, at der sættes hurtigt og professionelt ind, så folk ikke mister deres arbejde dog uden at jage med de syge som Lennart Damsbo- Andersen udtrykte det. Lennart Damsbo-Andersen blev kyndigt instrueret i klinikkens træningsredskaber af Per Olsen, den ene af klinikkens ejere. Det var en rigtig god og engageret rundvisning og politikersnak med klinikkens fysioterapeuter. Her blev skabt en kontakt med en lokal politiker, idet Lennart Damsbo-Andersen netop kommer fra lokalområdet. Umiddelbart efter deltog Per Olsen i TV2-programmet Lev livet, hvor han gav gode råd til Jytte og Verner, fastliggere på Sakskøbing Camping, om hvordan de kunne komme i gang med noget fysisk aktivitet igen.

12 12 Politisk interessevaretagelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Et løft til psykiatrien Regionsbestyrelsen inviterede Kirsten Devantier til et regionsbestyrelsesmøde. Kirsten Devantier er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Sjælland og sidder i byrådet i Næstved Kommune, med plads i både Arbejdsmarkedsudvalg, Sundhedsudvalg og Omsorgsudvalg. Invitationen tog udgangspunkt i, at fysioterapi og brugen af fysisk aktivitet som behandling er svagt prioriteret i den behandlende psykiatri og nærmest ikke til stede i socialpsykiatrien. Som oplæg til regionsbestyrelsesmødet havde Kirsten Devantier fået tilsendt Danske Fysioterapeuters holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom. Mødet varede 1½ time, og vi havde en rigtig god dialog om fysioterapi og fysisk aktivitet inden for psykiatrien, både på det regionale og det kommunale plan. Der var god udveksling af synspunkter og gode gensidige input til at arbejde videre med opgaven. Regionsformanden besøgte også Flemming Stenild, medlem af Regionsrådet i Region Sjælland og formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg. Emnet var her også naturligt psykiatrien, idet Flemming Stenild på Region Sjællands hjemmeside udtaler, at: Psykiatrien skal have et gevaldigt løft!. Så invitationen gik på at indvi Flemming Stenild i Danske Fysioterapeuters tanker om indsatser inden for psykiatrien og til en snak om, hvordan vi får givet psykiatrien det løft, der er nødvendigt. På besøg hos regionsrådsformanden Næste besøg gjaldt regionsrådsformand Sten Bach, hvor snakken handlede om fysioterapeuters rolle i fremtidige opgaveløsninger i et helt og sammenhængende sundhedsvæsen. Den økonomiske situation og den megen ny viden og faglige udvikling inden for sundhedsvæsnet kalder på, at vi organiserer og løser opgaverne anderledes. Regionsformand Lise Hansen og Sten Bach diskuterede desuden praksissektoren, og hvordan vi får mere fokus på kvalitetsudvikling inden for denne sektor, set i lyset af, at Region Sjælland, som den eneste region i landet, ikke har prioriteret, at der er en fysioterapeutisk praksiskonsulent. Der blev også snakket om muligheder for, at fysioterapeuter i praksissektoren kunne varetage opgaver, som traditionelt anses som lægeopgaver. Dette set på baggrund af, at der er problemer med at rekruttere praktiserende læger i nogle områder af Region Sjælland.

13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Politisk interessevaretagelse 13 Få indflydelse Har det så rykket noget? At der er stor villighed til at lytte giver jo ikke nok. Der er ingen tvivl om, at alle synes, at fysioterapi, træning og fysioterapeuter er værdifuldt. Men med hensyn til at starte nye tiltag op lyder det ofte, at vi da selvfølgelig skal komme med nogle projekter, så vil man se positivt på det. Så det vil vi som bestyrelse bringe ind både centralt i Danske Fysioterapeuter, men også ud til vores ledere, klinikejere og tillidsvalgte. Udover disse eksempler på direkte kontakt med politikere sker der dagligt og på mange fronter politisk interessevaretagelse for Danske Fysioterapeuter. Vi følger med i presseklip og diverse dagsordener og reagerer med læserbreve, pressemeddelelser og direkte henvendelser, hvor det giver mening. Regionsformand Lise Hansen har en god kontakt til og sparring med vores tillidsvalgte, så vi kan reagere hvis nødvendigt. Ligesom regionsformand og bestyrelse også deltager i regionale konferencer og møder med politikere, hvor det er muligt at fremme fysioterapeuternes og borgernes sag. Regionsbestyrelsens holdning er, at vi alle, også vores tillidsvalgte og medlemmer, skal være aktive og tage al den indflydelse, der er mulig. Regionsbestyrelsen og regionsformanden står altid klar med hjælp og sparring. Folketingsvalget 2011 Til sidst skal her omtales vores indsats i forbindelse med Folketingsvalget Vi havde inviteret fire lokale folketingskandidater til medlemsmøde. Louise Schack Elholm fra Venstre, Meta Fuglsang fra Socialistisk Folkeparti, Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti og socialdemokraten Bodil Kornbek havde sat en aften af til at høre, hvad fysioterapeuterne havde på hjerte, og give deres bud og svar på nogle af de spørgsmål, fysioterapeuter og deres patienter ser, er vigtige at politikerne tager fat på. Det var en lille, men yderst diskussionslysten flok medlemmer, der havde fundet vejen til Ringsted Sygehus, og vi fik rig mulighed for at diskutere regionernes fremtid, specialisering, sygehusdrift, kommunernes hjemtagning af opgaver, behandlingsgaranti og meget mere. En god mulighed for at sætte vores holdninger på dagsordenen og skabe kontakt til politikere. Vores politiske indsatser vil vi fortsætte ved regions- og kommunalvalget i Her vil vi deltage i valgmøder i regionen og kommunerne og udvælge og forberede emner, som vi kan bringe til debat. I vil også se Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland som en aktiv læserbrevsskriver og debattør.

14 14 Medlemsaktiviteter Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Medlemsaktiviteter R egionsbestyrelsen har i 2011 og 2012 arbejdet med forskellige modeller for vores regionale arrangementspulje. Vi har opfordret medlemmer til at arrangere medlemsmøder som regionsbestyrelsen har støttet økonomisk. I 2012 kontaktede vi specifikt tre arbejdspladser og bad dem stå for et arrangement. Med arrangementspuljen er der åbnet for, at medlemmerne kan arrangere en temadag eller andet fagligt arrangement for regionens fysioterapeuter. Og vores formål med dette initiativ er at fremme mængden af faglige arrangementer og temadage i regionen. Regionsbestyrelsen er, sammen med en gruppe medlemmer, arrangør af en minifagfestival hvert andet eller hvert tredje år, afhængig af hvornår den centralt arrangerede fagfestival afholdes. Oversigt over medlemsmøder i 2011 & 2012 Temamøde om smerter med Inge Ris Hansen. Arrangeret af genoptræningscentret i Holbæk. (26/5 2011). Debat og dialog om hjerneskaderehabilitering i forbindelse med, at Sundhedsstyrelsen offentliggør MTV-rapport om hjerneskaderehabilitering. (16/6 2011). Temadag om ortopædkirurgiske patienters genoptræning og rehabilitering med Peter Rheinlænder. Arrangeret af Rikke Sigvardt, Køge Sygehus. (15/9 2011). Netværksarrangement for ledere i samarbejde med Ergoterapeutforeningen: Hvordan skaber vi en sammenhængende og helhedsorienteret social- og sundhedsindsats, hvis det er os, der sætter dagsordenen? (16/9 2011). Økonomi & følelser hvordan påvirker finanskrisen os? Oplæg ved Lola Baidel. Medlemsmøde for selvstændige fysioterapeuter uden overenskomst i Region Hovedstaden og Region Sjælland. ( 28/ ). Ridefysioterapi til hemiplegipatienter. Afholdt sammen med Danske Fysioterapeute, Region Hovedstaden. Arrangeret af ridefysioterapeuterne. (21/1 2012). Fyraftensmøde om: Trin for trin borger- og brugerstyret genoptræning. Med Inge Ris Hansen. Arrangeret i samarbejde med FysiocenterRoskilde. (18/4 2012). Netværksarrangement for ledere i samarbejde med Ergoterapeutforeningen: Ledelse, kommunikation og coaching. Oplæg v. Inger Jerichau. (27/4 2012). Temadag om ortopædkirurgiske patienters genoptræning og rehabilitering med Peter Rheinlænder. Arrangeret af Rikke Sigvardt, Køge Sygehus. (22/5 2012). Temadag om move n Nature - et koncept om at bruge naturen aktivt. Med Nina Schriver. Arrangeret af Katrine Wendelboe Juel Jeppesen, Slagelse Sygehus. (15/9 2012) Der har været rigtig god tilslutning til møderne. Medlemmerne har fået noget med hjem, er blevet klogere og har haft nogle gode timer sammen med kollegaer om et emne, de finder interessant. Vi vil gerne sige tak til de mange deltagere, der var med til at gøre arrangementerne til en stor succes og tak til de medlemmer, der har ydet en stor indsats med at stå for arrangementerne.

15 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Hvad skal vi arbejde med i næste periode? 15 Hvad skal vi arbejde med i næste periode? R egionsbestyrelsen tog på vores møde i december 2012 hul på snakken om fremtidige indsatsområder. Nedenfor oplistes de områder vi brainstormede om. Arbejde videre med psykiatrihospitalet og psykiatriområdet Tage yderligere politiske kontakter. Hvordan kan vi facilitere til efter-/videreuddannelse? Hvad kan man bruge en kandidatuddannelse til? Hvordan kommer medlemmerne i gang med at iværksætte de projekter, som politikerne hver gang snakker om, at vi skal søge om at sætte i gang, fordi de mener, at ting skal starte nedefra? Udviklingsmuligheder på asylcentre og hospices Der skal være regional- og kommunalvalg i Vi skal ud og deltage i valgmøder Beskæftigelsesindsatsen Derudover vil de områder, som hovedbestyrelsen har besluttet som indsatsområder i Strategiplan 2014, naturligt være omdrejningspunkt for en del af vores aktiviteter. Områderne, der er besluttet, er: Erhvervsindsats Faglig kvalitet i fysioterapi Kvalitet & service Som det sidste, helt særlige for Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland, skal nævnes vores regionale minifagfestival. Vi arbejder på at gentage succesen for 3. gang til afholdelse 26. oktober Planlægningen er i fuld gang, og vi glæder os meget til at præsentere jer for det endelige program. Vi kan afsløre, at der arbejdes med en overskrift, der hedder: Fra forskning til klinisk praksis. Afslutning R egionsbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne for en god og aktiv indsats i løbet af perioden. En stor tak til alle jer, der på den ene eller den anden måde har været aktive i det regionale arbejde. Enten som tillidsvalgte eller som udpegede repræsentanter for Danske Fysioterapeuter. Men også som menige medlemmer, der giver deres mening til kende, møder op og er aktive til de arrangementer, der er blevet afholdt. For uden aktive og engagerede medlemmer er det ikke muligt at synliggøre Danske Fysioterapeuter i regionen. Regionsbestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen.

16 Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland Lindevej 2, 1. sal 4200 Slagelse Grafisk Design: Datagraf Communications

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

20. august Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og omtales på facebook.

20. august Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og omtales på facebook. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjylland Dato for møde: 20. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 13. september 2013 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen(fra

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Mette Johansen(til kl. 12.00), Jytte Wagner(til

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Generalforsamling 2008 Referat fra generalforsamling i Region Sjælland 2008

Generalforsamling 2008 Referat fra generalforsamling i Region Sjælland 2008 Generalforsamling 2008 Referat fra generalforsamling i Region Sjælland 2008 Tilstede: 31 deltagere Pkt. 1. Velkomst. Regionsformand Lise Hansen bød velkommen og opfordrede alle til at stemme ved næstformandsvalget.

Læs mere

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Kl.14.00. Kl.16.00 Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Generalforsamling 2009 Referat fra generalforsamling Region Sjælland den 5. februar 2009.

Generalforsamling 2009 Referat fra generalforsamling Region Sjælland den 5. februar 2009. Generalforsamling 2009 Referat fra generalforsamling Region Sjælland den 5. februar 2009. Pkt. 1: Velkomst Velkomst ved regionsformand Lise Hansen (LH) Pkt. 2: Valg af ordstyrer og referent Bestyrelsen

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

Referat. Dagsorden. 21.05.13 kl. 9-15. Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland. [dag, måned, år]

Referat. Dagsorden. 21.05.13 kl. 9-15. Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland. [dag, måned, år] Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland For referat: Ulla Dato for møde: 21.05.13 kl. 9-15 Dato for udarbejdelse: [dag, måned, år] Deltagere: Anne Kirstine, Preben, Marit,

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Generalforsamling 2010- Mundtlig beretning Regionsformanden Tine Nielsens mundtlig beretning 2010 Da jeg startede med at lave denne mundtlige beretning, havde

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den , kl

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den , kl 2.1.13, ES/Bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den 13.12.2012, kl. 13-17.30 Mødet blev afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015.

Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015. Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde: Region Sjælland Referat fra den 8. december 2015

Regionsbestyrelsesmøde: Region Sjælland Referat fra den 8. december 2015 Regionsbestyrelsesmøde: Region Sjælland Referat fra den 8. december 2015 Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Årsberetning 2008. Region Sjælland

Årsberetning 2008. Region Sjælland Årsberetning 2008 05.02.2009 1 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... 1... 1 Indledning:... 3 Indkaldelse Regionsgeneralforsamling... 4 Ansvarsområder:... 6 Regionsbestyrelsens arbejde i 2008:... 7 Danske

Læs mere

Region Nordjylland Beretning

Region Nordjylland Beretning Region Nordjylland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland 3 4 6 8 10 12 14 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. Sofiendalsvej 3, Aalborg Elin Lau (forhandlingskonsulent Danske Fysioterapeuter) kommer kl. 9.00 og holder oplæg

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Flere job trods krise Trods krise i kommunerne er antallet af kommunalt ansatte fysioterapeuter fortsat stigende, og det opvejes ikke af et

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

[dag, måned, år]

[dag, måned, år] Referat Referat af møde i: Generalforsamling Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland For referat: Marie Trads Studentermedarbejder Dato for møde: 15.05.13 Dato for udarbejdelse: [dag, måned, år] Deltagere:

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F

Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 13. september 2011 Mødested: Campus Storstrøm Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Journalnummer: Tilstede: Afbud: Helle Dirksen (formand) Helle Kehlet

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding Referat Deltagere: Morten

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde d. 26. august 2016

Referat Regionsbestyrelsesmøde d. 26. august 2016 Referat Regionsbestyrelsesmøde d. 26. august 2016 STED: Aalborg kommune Træningsenheden Sofiendalsvej 95, 9200 Aalborg Dagsorden med referatet indskrevet under punkterne. Afbud: Ulla, Lars DAGSORDEN: Pkt.

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere