Region sjælland Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region sjælland Beretning"

Transkript

1 Region sjælland Beretning 2011/2012

2 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller i sygehusvæsnet Fysioterapeuter på skadestuer Kompetenceudvikling Traineeordning faglig udvikling Kvalitetsudvikling på Slagelse Sygehus Uddannelse En populær uddannelse regionsformanden på besøg hos de studerende Nye fokusområder Politisk interessevaretagelse Politikerbesøg et løft til psykiatrien På besøg hos regionsrådsformanden Få indflydelse Folketingsvalget 2011 Medlemsaktiviteter oversigt over medlemsmøder i 2011 & 2012 Hvad skal vi arbejde med i næste periode? AFSLUTNING Kære medlem i Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland D et er nu 2 år siden vi holdt generalforsamling i Region Sjælland. Bestyrelsen har bestræbt sig på at udarbejde en beretning, der i korte træk beskriver arbejdet fra februar 2011 til april Beretningen vil derfor ikke være udtømmende for de aktiviteter, der har været de sidste to år. Den vigtigste opgave for Danske Fysioterapeuter, også her i Region Sjælland, er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og arbejdsmiljømæssige interesser. Det er vi de bedste til, fordi vi har faget i fokus og derfor ved hvad, der er vigtigt for fysioterapeuter. Det er det, der kendetegner og adskiller os fra andre fællesskaber. Derfor er det vigtigt, at vi er mange medlemmer, og at I medlemmer aldrig må være i tvivl om, at vi er til for jer. Regionsbestyrelsen håber, at beretningen vil give dig et indblik i, hvad vi arbejder med, hvordan vi arbejder og ikke mindst give dig lyst til at deltage i generalforsamlingen. Det er vigtigt, at I medlemmer deltager i generalforsamlingen, da den er en af grundstenene i demokratiet i Danske Fysioterapeuter. Det er her, medlemmerne kan deltage i de drøftelser, der skal danne grundlag for de næste 2 års arbejde. Vi har brug for at høre jeres mening, så vi fortsat kan udvikle vores indsats for jer. En anden grundsten i vores demokrati er, at medlemmerne på generalforsamlingen skal foretage et valg om, hvem der skal sidde i regionsbestyrelsen de næste 2 år. Lise Hansen, regionsformand.

3 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Regionsbestyrelsens medlemmer 3 Regionsbestyrelsens medlemmer Repræsentanter for TR: Lise Hansen Regionsformand Line Reffelt Jørgensen Træningsenheden Holbæk Kommune Menige medlemmer valgt på generalforsamlingen i 2010: Lisbet Jensen Sygehus Syd, Næstved Sygehus Malene Parbst Jespersen Sygehus Syd, Slagelse Sygehus Repræsentant for SU: Lars Nielsen Praktiserende, Slagelse Genopstiller Marjanne den Hollander Praktiserende, Næstved Rosa Fuglsang Næstved Sundhedscenter Genopstiller Repræsentant for de studerende: Merethe Fehrend Holbæk Fysioterapi Genopstiller ikke Martin Ljungberg University College Sjælland Karen Kochen Jyderup fysioterapi Genopstiller

4 4 Beskæftigelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Beskæftigelse V i bliver flere og flere fysioterapeuter. De seneste par år har stadig flere ansøgt om at starte på fysioterapeutuddannelsen. En analyse, Danske Fysioterapeuter lavede i sommeren 2012, viser også, at fysioterapeuter er en af de faggrupper, der holder længe på arbejdsmarkedet. Der er altså rigtig mange gode grunde til, at regionsbestyrelsen har haft et opmærksomt øje på beskæftigelsessituationen i regionen. Med det nuværende optag på fysioterapeutskolerne vil der i 2020 være 5000 flere fysioterapeuter på landsplan, end der er i dag. Ledighed Oplysninger fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse viser, at ledigheden her i Region Sjælland pr. 1. januar 2012 er på 0,71% Fuldtidsledighedsprocent for fysioterapeuter i Region Sjælland Det er vigtigt, at vi fastholder og fortsat kan rekruttere fysioterapeuter til Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland. Derfor har vores strategi været at støtte op om, følge og synliggøre alle initiativer, der kan pege i retning af nye beskæftigelsesmuligheder for fysioterapeuter. Dimittender i Region Sjælland: 2011: : 80 Med forbehold for ændringer. Kilde: Kilde dst, kot samt Danske Fysioterapeuters egne beregninger Regionsbestyrelsen har derfor i den forgangne periode haft et særligt øje på, hvor der er nye muligheder for udvikling og beskæftigelse for fysioterapeuter i regionen. Det er både et centralt og et regionalt indsatsområde at have fokus på. Selv om arbejdsløshedstallene for vores region ikke er blandt de højeste, ser regionsbestyrelsen det alligevel som et vigtigt område for os. Det giver sig udtryk på vores indsats i Uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen på UCSJ (University College Sjælland). Regionsformanden er formand for udvalget og har dermed god mulighed for dialog med UCSJ`s bestyrelse, direktion og uddannelseschefen for fysioterapeutuddannelsen. Her er vi tæt på oplysninger om, hvor mange studerende der bliver optaget, tanker om yderligere optag, og undersøgelser af, hvordan uddannelsen matcher aftagermarkedet, et arbejdsmarked med mange nye muligheder. Regionsbestyrelsen er sammensat af medlemmer fra både den regionale og kommunale sektor samt praksissektoren. Derfor har vi rig mulighed for at få inspiration til, hvor vi ser nye muligheder for fysioterapeuter. Både inden for de eksisterende systemer, men også til at tænke ud af boksen.

5 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Beskæftigelse 5 Innovation på dagsordenen Innovation var derfor også på dagsordenen, da regionsbestyrelsen samledes til regionsbestyrelsesseminar i efteråret Som inspirator havde regionsbestyrelsen inviteret Jacob Madsen, adjunkt og udviklingskoordinator på ergoterapeutuddannelsen i Ålborg, til at holde oplæg om innovation. Bestyrelsen blev inspireret til at prøve at tænke kreativt og dermed undgå værdikrampe. En værdikrampe fastholder os i tidligere og nuværende værdier og gør det umuligt at løse de problemer, vi står overfor. Vi skal tænke på, hvad der er årsagen til de problemer, vi har nu tænke i andre baner og prøve noget nyt for at løse problemerne i fremtiden. Regionsbestyrelsen vil gerne synliggøre, hvis der er medlemmer der har tænkt ud af boksen og arbejder med anderledes muligheder inden for vores fag. Derfor opfordrede vi medlemmerne til at skrive en lille historie til hjemmesiden, hvis de arbejdeder inden for et anderledes felt, end fysioterapeuter traditionelt gør. Dette resulterede i et interview på vores hjemmeside og et indlæg i fagbladet med fysioterapeut Charlotte Højberg. Charlotte er en af dem, der har taget springet ind i den innovative verden og startet som selvstændig med firmaet Mammafit. Her tilbyder hun hver uge friluftstræning for nybagte mødre. Charlotte ved noget om at have is i maven. Hun ved også noget om, hvor tilfredsstillende det er at kunne kalde sig boss i sit eget firma. Træningen foregår i det fri og med brug af naturens egne redskaber til træningen. Charlotte har også i støbeskeen at udvide konceptet med udendørs træning til andre målgrupper. Vi vil stadig gerne have historier fra medlemmerne om nye områder. Vi tror på, at det er rigtig vigtigt at få fortalt de gode historier til inspiration for andre. Charlotte Højberg og de nybagte mødre træner i al slags vejr

6 6 Beskæftigelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Nye roller i sygehusvæsnet Regionsformanden deltog i foråret 2011 i et fremtidsseminar arrangeret af de ledende terapeuter på regionens sygehuse. Hvad er fysioterapeuters og ergoterapeuters rolle i det fremtidige sygehusvæsen i Region Sjælland? Hvad er fysioterapeuters kernekompetencer i sygehusvæsenet i 2020, hvordan får vi skabet en innovativ kultur blandt fysioterapeuter og hvordan balancerer vi mellem tværfaglighed og specialisering? Det var blot nogle af de spørgsmål, regionens fysioterapeutiske ledere, specialeansvarlige og kliniske undervisere diskuterede på fremtidsseminaret. Debatten handlede om balancen mellem en det at kunne tilbyde en stærkt specialiseret kompetence og det at være en del af det tværfaglige team på sygehuset. Vi skal i højere grad se os selv som en del af det hele sygehus. Vi skal ud og markere os og fortælle, hvor vi kan byde ind med kompetencer, der kan forbedre behandlingstilbuddet for patienterne. Vi skal arbejde med diagnosticering inden for muskulo-skeletale sygdomme i højere grad end tidligere. Det betyder, at vi skal gribe bolden og sikre, at vi skaber fælles behandlingsstrategier til gavn for patienterne. Fysioterapeuter på skadestuer Der er flere spændende projekter i gang på regionens sygehuse. Slagelse Sygehus kører blandt andet et projekt, hvor fysioterapeuter er ansat i skadestue og traumeafdeling og er til stede alle dage til omkring kl. 21. Det startede med to fysioterapeuter, men projektet blev både forlænget og udvidet til fire fysioterapeuter. Projektet skal evalueres i nær fremtid, men der er gode muligheder for at det bliver gjort permanent, da det har været en stor succes. Projektet er omtalt flere steder i landet. Kompetenceudvikling Regionsformanden har deltaget i møder med uddannelseskonsulenter fra UCSJ, FTF og andre regionale fagforeningsformænd. Formålet var, at udveksle synspunkter og dele viden om, hvad vi her i Region Sjælland kan gøre for at styrke videreuddannelse og kompetenceudvikling for ledige og fyringstruede medarbejdere inden for de for FTF-relevante professioner. Møderne har handlet om jobrotation og forslag til, hvilke områder den 6ugers selvvalgte kompetenceudvikling kan indeholde. Traineeordning I forbindelse med Finanslovforliget i 2012 blev der truffet aftale om en såkaldt traineeordning. Ordningen er en hjælp til ny uddannede til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Ordningen er koordineret af FTF, og Danske Fysioterapeuter fik tildelt 27 pladser. Heraf fik Region Sjælland ca. 3 pladser. Danske Fysioterapeuters sekretariat har taget sig af det administrative og kontakten til arbejdspladserne. Regionsformandens og tillidsrepræsentanternes rolle har været at fremme kendskabet til traineeordningen og være en slags ambassadører for ordningen. Derudover har regionsformanden konkret sammen med sekretariatet vurderet ansøgerne og arbejdspladserne for at ramme et optimalt match. Indtil videre er der igangsat fire forløb i Region Sjælland, tre på sygehus og et i privat praksis. Det er vi vældig tilfredse med. Forløbene kører lige nu. For eksempel er det sidste forløb startet i februar 2013.

7 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Faglig udvikling 7 faglig udvikling I 2012 tog samarbejdsudvalgsmedlemmer i Region Sjælland sammen med Danske Fysioterapeuter initiativ til et auditprojekt med fokus på en kvalitetssikring af behandling af lænderygbesvær. Læger, fysioterapeuter og kiropraktorer gik sammen om et projekt om implementering af et forløbsprogram for patienter med lænderygbesvær. I efteråret 2012 afholdtes det første møde i den tværfaglige gruppe. 78 praktiserende læger, 73 praktiserende fysioterapeuter og 35 praktiserende kiropraktorer havde tilmeldt sig auditprojektet. Deltagerne skulle registrere, hvad de rent faktisk gør i forhold til patientgruppen. Fysioterapeuter, læger og kiropraktorer skulle over en periode på 40 dage hver registrere maksimum 75 konsultationer med lænderygpatienter. Læge Jens Damsgaard holder oplæg på opstartsmødet for projektet. Siddende til højre er det fysioterapeut Hans Andersen. Begge sidder i den tværfaglige projektgruppe for projektet Auditten er nu afsluttet og vi vurderer, at det har været en stor succes. Der har været tre afsluttende seancer, som kursus/ workshops i Roskilde, Slagelse og Næstved. På møderne er tallene blevet gennemgået og tolket. Der har været gruppemøder, hvor kiropraktorer, fysioterapeuter og læger skulle drøfte rapporten, kommunikationen samt en case. Der har været plenumdiskussion, hvor alle ivrigt har diskuteret i positiv ånd. Per Pallesen, specialeansvarlig overlæge fra Rygsektionen i Køge, har deltaget aktivt hver gang. Der har desuden været opæg ved fysioterapeut og kiropraktor. Blandt andet ved Hanne Albert, fysioterapeut, forsker, MPH, ph.d. Hovedbudskabet har været, at de forskellige faggrupper i praksissektoren i fremtiden skal følge forløbsprogrammet, undersøge og behandle efter retningslinjerne samt kommunikere mere med hinanden på tværs af faggrænser. Møderne skal også medføre, at praksissektoren får set og talt mere med de andre faggrupper fra deres lokale områder, således at de nemmere kan kommunikere sammen efterfølgende. Der er nu skabt god basis for, at alle bliver mere skarpe i at tolke, hvornår patienten skal viderehenvises, enten til Rygsektionen eller til kommunen, at alle bliver bedre til at kommunikere, samt at sektorerne taler samme sprog til patienten, så patienten oplever en rød tråd igennem hele sit rygforløb. Praktiserende fysioterapeuter i Region Sjælland har kunnet deltage i auditprojektet uden egenbetaling, da projektet har fået støtte fra både nationale og regionale puljer. Praksisfonden under Danske Fysioterapeuter, som uddeler midler til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter inden for fysioterapi i praksissektoren, har støttet med kr., og den regionale del af Praksisfonden, den regionale kvalitetsudviklingspulje i Region Sjælland, har støttet projektet med kr.

8 8 Faglig udvikling Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland medlemmernes overenskomster i Region sjælland: 2. kvartal kvartal 2013 Procentvis afvigelse KL ,1% Regioner ,5% Staten ,9% Praksis ,2% Private ,7% Andre overenskomster 1 1 0,0% Uoplyst ,8% I alt i Region Sjælland ,3% I alt i hele landet ,3% Kvalitetsudvikling på Slagelse Sygehus Ved sidste overenskomst på det offentlige område blev der afsat midler til forskning og udvikling på Sundhedskartellets område. Disse midler blev uddelt i december På Slagelse Sygehus har afdeling for fysioterapi og ergoterapi sammen med akutafdelingen fået bevilliget kr. Bevillingen går til et projekt under navnet Tværsektorielt Udskrivnings Team (TUT). Teamet består af en akutlæge, en fysioterapeut, en ergoterapeut, en farmakonom, en sygeplejerske fra kommunen og en sygeplejerske fra akutafdelingen. Der udskrives dagligt mange patienter fra akutafdelingen, og det er vigtigt at sikre en høj kvalitet samt et hurtigt og effektivt udskrivningsforløb til gavn for patienterne. Det er vigtigt, at den tværfaglige indsats og vurdering, der ydes under indlæggelsen følges op hele vejen til en god tværfaglig overgang til eget hjem og eventuelt til kommunal pleje og træning.

9 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Uddannelse 9 Uddannelse D et er blevet populært at være fysioterapeut. I hvert fald at dømme efter det stigende antal ansøgere til fysioterapeutuddannelsen i Region Sjælland. Uddannelsen til fysioterapeut foregår nu to steder i regionen, nemlig på campus Næstved og på campus Roskilde. På campus Roskilde blev de nye studerende budt indenfor på et helt nyt campusområde ved siden af RUC. Det nye campus åbnede i efteråret Til åbningen blev blandt andet Kronprinsesse Mary og uddannelsesminister Morten Østergaard vist rundt i de nye, lyse omgivelser, og de fik sig en snak om ultralydsscanning med to fysioterapeutstuderende. En populær uddannelse Og at uddannelsen generelt er populær, men særligt i Næstved, vidner en optælling i Politiken om. Politiken har talt op, hvilke uddannelser der er mest populære, og fysioterapeutuddannelsen i Næstved ligger som nummer to med 20 ansøgere pr. studieplads. Tallene vedrører optag til den ordinære uddannelse, ikke e learningsdelen. Og blandt de nye studerende ser man også stadig flere mænd. I sommeren 2012 var 46 procent af de studerende, der blev optaget på fysioterapeutuddannelsen i Region Sjælland, mænd. Det er ny rekord. Det betyder også, at mændene nu fylder mere på fysioterapeutuddannelsen end på læge-studiet. Som noget nyt, og som de første i landet, udbød UCSJ i efteråret 2011 fysioterapeutuddannelsen som e-learningsuddannelse. De studerende kan her vælge at møde op til undervisningen, læse faget selv eller blive siddende derhjemme og se en broadcastet version af undervisningen. Den praktiske del af undervisningen foregår ved, at konfrontationstimerne er samlet i blokke på tre dage to gange pr. måned. De to fysioterapeutstuderende Lars Birk og Martin Ljungberg demonstrerer en ultralydsscanner for Kronprinsesse Mary og uddannelsesminister Morten Østergaard På UCSJ (University College Sjælland) blev der, ved optaget til september 2012, optaget i alt 112 nye fysioterapeutstuderende på den ordinære uddannelse samt 20 på e learningsuddannelsen, der forgår på campus Næstved. Så mange studerende er blevet optaget på fysioterapeutuddannelsen i Sjælland: 2011: : 132 Kilde:

10 10 Uddannelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Regionsformanden på besøg hos de studerende Som led i foreningens generelle indsats over for de studerende deltager regionsformanden nu både i arbejdsmarkedsorienteringen på sidste modul af fysioterapeutuddannelsen og i introduktionen af de nye studerende. Regionsbestyrelsen oplever, at der generelt fra de studerendes side er stort engagement og interesse for det politiske arbejde. Dette afspejles også i den høje organisationsprocent blandt de studerende. I 2011 var 84% af de fysioterapeustuderende i Region Sjælland medlem af Danske Fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter har to pladser i uddannelsesudvalget for fysioterapeuter. Desuden er der i regionsbestyrelsen to studerende, hvoraf den ene, Martin Ljungberg, også er observatør for de studerende i hovedbestyrelsen. Nye fokusområder I regionsbestyrelsen har vi sat fokus på at få praktikpladser i psykiatrien. Regionsformanden har derfor været på arbejdspladsbesøg i Psykiatrien Syd og sat praktikpladser i psykiatrien på dagsordenen i uddannelsesudvalget. Vi finder det meget vigtigt, at der er praktikpladser i psykiatrien, og at der også på uddannelsen gøres opmærksom på de udviklingsmuligheder og stillinger, der er indenfor psykiatrien. Dette var uddannelsesudvalget helt enige i. Uddannelsesudvalget har også haft fokus på øget samarbejde med SDU og på den udfordring, at uddannelsen ikke er forskningsbaseret. Dette har været på dagsordenen centralt i Danske Fysioterapeuter, og regionsbestyrelsen har derfor også undersøgt, hvordan vi regionalt kan understøtte en udvikling mod en mere forskningbaseret uddannelse. Organisationsprocent i Danske Fysioterapeuter blandt studerende på fysioterapeutuddannelserne i Region Sjælland: Næstved 2012: 89% 2013: 92% Roskilde 2012: : 92% Opgjort i årets første kvartal

11 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Politisk interessevaretagelse 11 Politisk interessevaretagelse I 2011 og 2012 satte regionsbestyrelsen yderligere fokus på den politiske interessevaretagelse. Dette betød bl.a., at regionsbestyrelsen ville have flere politikere i tale, men også at involvere flere fysioterapeuter i foreningens politiske arbejde. Traditionen i Danske Fysioterapeuter har ellers været, at det var formanden og regionsformændene, som tegnede foreningen og havde kontakten til politikerne. Men med den nye måde at arbejde på er regionsbestyrelsesmedlemmerne blevet involveret mere i dette arbejde. Vi har i fællesskab udvalgt, hvilke områder vi ville prioritere at tale med politikere om. Blandt andet behovet for mere fysioterapi i psykiatrien og perspektiverne i at give udvalgte patientgrupper konservativ behandling frem for operation. Fremgangsmåden har været, at vi behandlede emnerne på et regionsbestyrelsesmøde, således at vi havde prøvet vores holdninger og meninger af inden kontakt til politikerne. Politikerbesøg Og hvordan er det så gået? Spørgelysten var i hvert fald stor, da regionsformanden i juli 2012 inviterede folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen (S) på besøg hos Aktiv fysioterapi og træning i Nykøbing Falster. Som formand for beskæftigelsesudvalget i Folketinget var han naturligt nok særligt interesseret i, hvad fysioterapeuter kan gøre for at hjælpe syge med at holde på jobbet og var helt med på, at det er afgørende, at folk ikke mister deres arbejde, mens de er syge. Vi kunne hurtigt blive enige om, at der er godt for både den syge, arbejdspladsen, samfundet og livskvaliteten, at der sættes hurtigt og professionelt ind, så folk ikke mister deres arbejde dog uden at jage med de syge som Lennart Damsbo- Andersen udtrykte det. Lennart Damsbo-Andersen blev kyndigt instrueret i klinikkens træningsredskaber af Per Olsen, den ene af klinikkens ejere. Det var en rigtig god og engageret rundvisning og politikersnak med klinikkens fysioterapeuter. Her blev skabt en kontakt med en lokal politiker, idet Lennart Damsbo-Andersen netop kommer fra lokalområdet. Umiddelbart efter deltog Per Olsen i TV2-programmet Lev livet, hvor han gav gode råd til Jytte og Verner, fastliggere på Sakskøbing Camping, om hvordan de kunne komme i gang med noget fysisk aktivitet igen.

12 12 Politisk interessevaretagelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Et løft til psykiatrien Regionsbestyrelsen inviterede Kirsten Devantier til et regionsbestyrelsesmøde. Kirsten Devantier er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Sjælland og sidder i byrådet i Næstved Kommune, med plads i både Arbejdsmarkedsudvalg, Sundhedsudvalg og Omsorgsudvalg. Invitationen tog udgangspunkt i, at fysioterapi og brugen af fysisk aktivitet som behandling er svagt prioriteret i den behandlende psykiatri og nærmest ikke til stede i socialpsykiatrien. Som oplæg til regionsbestyrelsesmødet havde Kirsten Devantier fået tilsendt Danske Fysioterapeuters holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom. Mødet varede 1½ time, og vi havde en rigtig god dialog om fysioterapi og fysisk aktivitet inden for psykiatrien, både på det regionale og det kommunale plan. Der var god udveksling af synspunkter og gode gensidige input til at arbejde videre med opgaven. Regionsformanden besøgte også Flemming Stenild, medlem af Regionsrådet i Region Sjælland og formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg. Emnet var her også naturligt psykiatrien, idet Flemming Stenild på Region Sjællands hjemmeside udtaler, at: Psykiatrien skal have et gevaldigt løft!. Så invitationen gik på at indvi Flemming Stenild i Danske Fysioterapeuters tanker om indsatser inden for psykiatrien og til en snak om, hvordan vi får givet psykiatrien det løft, der er nødvendigt. På besøg hos regionsrådsformanden Næste besøg gjaldt regionsrådsformand Sten Bach, hvor snakken handlede om fysioterapeuters rolle i fremtidige opgaveløsninger i et helt og sammenhængende sundhedsvæsen. Den økonomiske situation og den megen ny viden og faglige udvikling inden for sundhedsvæsnet kalder på, at vi organiserer og løser opgaverne anderledes. Regionsformand Lise Hansen og Sten Bach diskuterede desuden praksissektoren, og hvordan vi får mere fokus på kvalitetsudvikling inden for denne sektor, set i lyset af, at Region Sjælland, som den eneste region i landet, ikke har prioriteret, at der er en fysioterapeutisk praksiskonsulent. Der blev også snakket om muligheder for, at fysioterapeuter i praksissektoren kunne varetage opgaver, som traditionelt anses som lægeopgaver. Dette set på baggrund af, at der er problemer med at rekruttere praktiserende læger i nogle områder af Region Sjælland.

13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Politisk interessevaretagelse 13 Få indflydelse Har det så rykket noget? At der er stor villighed til at lytte giver jo ikke nok. Der er ingen tvivl om, at alle synes, at fysioterapi, træning og fysioterapeuter er værdifuldt. Men med hensyn til at starte nye tiltag op lyder det ofte, at vi da selvfølgelig skal komme med nogle projekter, så vil man se positivt på det. Så det vil vi som bestyrelse bringe ind både centralt i Danske Fysioterapeuter, men også ud til vores ledere, klinikejere og tillidsvalgte. Udover disse eksempler på direkte kontakt med politikere sker der dagligt og på mange fronter politisk interessevaretagelse for Danske Fysioterapeuter. Vi følger med i presseklip og diverse dagsordener og reagerer med læserbreve, pressemeddelelser og direkte henvendelser, hvor det giver mening. Regionsformand Lise Hansen har en god kontakt til og sparring med vores tillidsvalgte, så vi kan reagere hvis nødvendigt. Ligesom regionsformand og bestyrelse også deltager i regionale konferencer og møder med politikere, hvor det er muligt at fremme fysioterapeuternes og borgernes sag. Regionsbestyrelsens holdning er, at vi alle, også vores tillidsvalgte og medlemmer, skal være aktive og tage al den indflydelse, der er mulig. Regionsbestyrelsen og regionsformanden står altid klar med hjælp og sparring. Folketingsvalget 2011 Til sidst skal her omtales vores indsats i forbindelse med Folketingsvalget Vi havde inviteret fire lokale folketingskandidater til medlemsmøde. Louise Schack Elholm fra Venstre, Meta Fuglsang fra Socialistisk Folkeparti, Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti og socialdemokraten Bodil Kornbek havde sat en aften af til at høre, hvad fysioterapeuterne havde på hjerte, og give deres bud og svar på nogle af de spørgsmål, fysioterapeuter og deres patienter ser, er vigtige at politikerne tager fat på. Det var en lille, men yderst diskussionslysten flok medlemmer, der havde fundet vejen til Ringsted Sygehus, og vi fik rig mulighed for at diskutere regionernes fremtid, specialisering, sygehusdrift, kommunernes hjemtagning af opgaver, behandlingsgaranti og meget mere. En god mulighed for at sætte vores holdninger på dagsordenen og skabe kontakt til politikere. Vores politiske indsatser vil vi fortsætte ved regions- og kommunalvalget i Her vil vi deltage i valgmøder i regionen og kommunerne og udvælge og forberede emner, som vi kan bringe til debat. I vil også se Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland som en aktiv læserbrevsskriver og debattør.

14 14 Medlemsaktiviteter Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Medlemsaktiviteter R egionsbestyrelsen har i 2011 og 2012 arbejdet med forskellige modeller for vores regionale arrangementspulje. Vi har opfordret medlemmer til at arrangere medlemsmøder som regionsbestyrelsen har støttet økonomisk. I 2012 kontaktede vi specifikt tre arbejdspladser og bad dem stå for et arrangement. Med arrangementspuljen er der åbnet for, at medlemmerne kan arrangere en temadag eller andet fagligt arrangement for regionens fysioterapeuter. Og vores formål med dette initiativ er at fremme mængden af faglige arrangementer og temadage i regionen. Regionsbestyrelsen er, sammen med en gruppe medlemmer, arrangør af en minifagfestival hvert andet eller hvert tredje år, afhængig af hvornår den centralt arrangerede fagfestival afholdes. Oversigt over medlemsmøder i 2011 & 2012 Temamøde om smerter med Inge Ris Hansen. Arrangeret af genoptræningscentret i Holbæk. (26/5 2011). Debat og dialog om hjerneskaderehabilitering i forbindelse med, at Sundhedsstyrelsen offentliggør MTV-rapport om hjerneskaderehabilitering. (16/6 2011). Temadag om ortopædkirurgiske patienters genoptræning og rehabilitering med Peter Rheinlænder. Arrangeret af Rikke Sigvardt, Køge Sygehus. (15/9 2011). Netværksarrangement for ledere i samarbejde med Ergoterapeutforeningen: Hvordan skaber vi en sammenhængende og helhedsorienteret social- og sundhedsindsats, hvis det er os, der sætter dagsordenen? (16/9 2011). Økonomi & følelser hvordan påvirker finanskrisen os? Oplæg ved Lola Baidel. Medlemsmøde for selvstændige fysioterapeuter uden overenskomst i Region Hovedstaden og Region Sjælland. ( 28/ ). Ridefysioterapi til hemiplegipatienter. Afholdt sammen med Danske Fysioterapeute, Region Hovedstaden. Arrangeret af ridefysioterapeuterne. (21/1 2012). Fyraftensmøde om: Trin for trin borger- og brugerstyret genoptræning. Med Inge Ris Hansen. Arrangeret i samarbejde med FysiocenterRoskilde. (18/4 2012). Netværksarrangement for ledere i samarbejde med Ergoterapeutforeningen: Ledelse, kommunikation og coaching. Oplæg v. Inger Jerichau. (27/4 2012). Temadag om ortopædkirurgiske patienters genoptræning og rehabilitering med Peter Rheinlænder. Arrangeret af Rikke Sigvardt, Køge Sygehus. (22/5 2012). Temadag om move n Nature - et koncept om at bruge naturen aktivt. Med Nina Schriver. Arrangeret af Katrine Wendelboe Juel Jeppesen, Slagelse Sygehus. (15/9 2012) Der har været rigtig god tilslutning til møderne. Medlemmerne har fået noget med hjem, er blevet klogere og har haft nogle gode timer sammen med kollegaer om et emne, de finder interessant. Vi vil gerne sige tak til de mange deltagere, der var med til at gøre arrangementerne til en stor succes og tak til de medlemmer, der har ydet en stor indsats med at stå for arrangementerne.

15 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland Hvad skal vi arbejde med i næste periode? 15 Hvad skal vi arbejde med i næste periode? R egionsbestyrelsen tog på vores møde i december 2012 hul på snakken om fremtidige indsatsområder. Nedenfor oplistes de områder vi brainstormede om. Arbejde videre med psykiatrihospitalet og psykiatriområdet Tage yderligere politiske kontakter. Hvordan kan vi facilitere til efter-/videreuddannelse? Hvad kan man bruge en kandidatuddannelse til? Hvordan kommer medlemmerne i gang med at iværksætte de projekter, som politikerne hver gang snakker om, at vi skal søge om at sætte i gang, fordi de mener, at ting skal starte nedefra? Udviklingsmuligheder på asylcentre og hospices Der skal være regional- og kommunalvalg i Vi skal ud og deltage i valgmøder Beskæftigelsesindsatsen Derudover vil de områder, som hovedbestyrelsen har besluttet som indsatsområder i Strategiplan 2014, naturligt være omdrejningspunkt for en del af vores aktiviteter. Områderne, der er besluttet, er: Erhvervsindsats Faglig kvalitet i fysioterapi Kvalitet & service Som det sidste, helt særlige for Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland, skal nævnes vores regionale minifagfestival. Vi arbejder på at gentage succesen for 3. gang til afholdelse 26. oktober Planlægningen er i fuld gang, og vi glæder os meget til at præsentere jer for det endelige program. Vi kan afsløre, at der arbejdes med en overskrift, der hedder: Fra forskning til klinisk praksis. Afslutning R egionsbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne for en god og aktiv indsats i løbet af perioden. En stor tak til alle jer, der på den ene eller den anden måde har været aktive i det regionale arbejde. Enten som tillidsvalgte eller som udpegede repræsentanter for Danske Fysioterapeuter. Men også som menige medlemmer, der giver deres mening til kende, møder op og er aktive til de arrangementer, der er blevet afholdt. For uden aktive og engagerede medlemmer er det ikke muligt at synliggøre Danske Fysioterapeuter i regionen. Regionsbestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen.

16 Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland Lindevej 2, 1. sal 4200 Slagelse Grafisk Design: Datagraf Communications

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Region Nordjylland Beretning

Region Nordjylland Beretning Region Nordjylland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland 3 4 6 8 10 12 14 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

13.12. 2011, kl. 13-17.30

13.12. 2011, kl. 13-17.30 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 13.12. 2011, kl. 13-17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.12. 2011 Deltagere: Helene Benfeldt,

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Hvilke forventninger har du til regionsbestyrelsens arbejde i den kommende periode?

Hvilke forventninger har du til regionsbestyrelsens arbejde i den kommende periode? Hvilke forventninger har du til regionsbestyrelsens arbejde i den kommende periode? Fire overordnede grupper SYNLIGHED KVALITET JOBSKABELSE FORTSÆTTE DET GODE ARBEJDE Synlighed - Synlighed - Synlighed

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Beretning 2009. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2009. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Beretning 2009. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2009. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2009 Beretning 2009 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Fysioterapeuters fremtidige arbejdsmarked s. 4 Mindre kniv- mere fysioterapi

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere