Region Nordjylland Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Nordjylland Beretning"

Transkript

1 Region Nordjylland Beretning 2011/2012

2 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene faglig udvikling Forskningssymposium Kvalitetsudviklingspuljen Uddannelse Regionsformanden på besøg Praktik Politisk interessevaretagelse Børn i bevægelse Folketingsvalg 2011 Genoptræning Fysioterapi på akutmodtagelserne Repræsentantskab 2012 Medlemsaktiviteter oversigt over medlemsmøder i 2011 & 2012 Neurorehabilitering under udvikling Kære medlem af Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland D et er mig en glæde at præsentere jer for regionsbestyrelsens beretning I beretningen kan I i korte træk læse lidt om, hvad regionsbestyrelsen har beskæftiget sig med de sidste to år. Som følge af Johnny Kuhr s sygdom, blev Tina Lambrecht i maj 2012 konstitueret som landsformand, og jeg, Gitte Nørgaard Nielsen, blev derfor konstitueret som regionsformand af regionsbestyrelsen i Nordjylland. Det har været meget udfordrede at tiltræde som konstitueret regionsformand, men jeg føler mig godt tilpas i jobbet. Jeg har siddet i regionsbestyrelsen i to omgange, anden gang valgt af tillidsrepræsentanterne. Jeg har altid fundet bestyrelsesarbejdet meget spændende, så det er et privilegium at prøve at være konstitueret regionsformand. Gennem min post som fællestillidsrepræsentant på aalborg Sygehus har jeg viden indenfor det offentlige område. Det er spændende at få lov til at arbejde mere politisk med denne viden. På det praktiserende område var min viden mere sparsom, men det er meget lærerigt at få kendskab til dette område, og jeg gør mit bedste for at suge viden til mig. Jeg håber at denne beretning vil give alle jer medlemmer et godt indtryk af hvad vi laver i regionsbestyrelsen, og at I på baggrund af beretningen vil være med til at tage en god debat om bestyrelsens arbejde de næste 2 år på vores generalforsamling. Gitte Nørgaard Nielsen, konstitueret regionsformand

3 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Regionsbestyrelsens medlemmer 3 Regionsbestyrelsens medlemmer Repræsentanter for TR: Gitte Nørgaard, konstitueret regionsformand Charlotte Krog Sørensen Valgt ind i bestyrelsen fra tillidsrepræsentant-kredsen i regionen. Arbejder i Aalborg Kommune Menige medlemmer valgt på generalforsamlingen i 2010: Anne Kirstine Jensen Arbejder som visitator i Brønderslev Kommune. Tina Kaas Jensen Suppleant og tillidsrepræsentant på Sygehus Himmerland Hobro Repræsentanter for praktiserendes SU-medlemmer Ulla Poulsen Arbejder på Aalborg Sygehus. Lene Christoffersen Har klinik i Storvorde. Har siddet i hovedbestyrelse indtil 2012, udvalget for Praksis og Privat og Forskningsfonden. Marit Larsen Har klinik i Nørager Repræsentant for de studerende: Preben Weller Suppleant, har klinik i Hobro, har siddet i hovedbestyrelsen indtil Jette Thomsen Valgt ind af de studerende på UCN Annette Weigelt Suppleant, supplerer i øjeblikket for Brian Mølgaard, fra Aalborg Kommune som holder orlov fra bestyrelsen. Arbejder på Thy-Mors Sygehus

4 4 Beskæftigelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Beskæftigelse V i bliver flere og flere fysioterapeuter. De seneste par år har stadig flere søgt ind på fysioterapeutuddannelsen. Med det nuværende optag på fysioterapeutuddannelserne vil der i 2020 på landsplan være 5000 flere fysioterapeuter, end der er idag. Og de skal alle have et job. En analyse Danske Fysioterapeuter lavede i sommeren 2012 viser desuden, at fysioterapeuter er en af de faggrupper der bliver længe på arbejdsmarkedet. Derfor har regionsbestyrelsen haft et opmærksomt øje på beskæftigelsessituationen i regionen. Dimittender i Region Nordjylland: 2011: : 63 Med forbehold for ændringer. Kilde: Kilde dst, kot samt Danske Fysioterapeuters egne beregninger Nye muligheder på sygehusene Regionsbestyrelsen har også haft fokus på, hvor alle de nye mange fysioterapeuter skal arbejde i fremtiden. Regionsbestyrelsen har bl.a., i løbet af beretningsperioden, diskuteret fysioterapeuternes rolle på de nye fælles akutmodtagelser FAM. Til et bestyrelsesmøde havde regionsbestyrelsen besøg af Hans Erik Madsen, chefterapeut ved Aalborg Universitetshospital, og Helle Opstrup Jensen, ledende terapeut, Aalborg Universitetshospital. De holdte oplæg om de udfordringer og muligheder der er for fysioterapien på sygehusene fremover og om, hvilke kompetencer fysioterapeuter skal besidde for at gribe disse muligheder. Regionsbestyrelsen har holdt øje med beskæftigelsen og med, hvor mange ledige fysioterapeuter der har været i regionen. I 2012 har der i gennemsnit været en ledighed blandt fysioterapeuter på tre procent. Det er fortrinsvis nyuddannede der er ledige. Ledighed Oplysninger fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse viser, at ledigheden her i Region Nordjylland pr. 1. januar 2012 er på 1,34 %. Der har været besparelser på dagsorden flere steder i regionen. Blandt andet har regionens sygehuse været økonomisk presset og ramt af ansættelsesstop, og i regionens kommuner har der også været en meget stram økonomisk ramme. Det har derfor været vigtigt for regionsbestyrelsen at holde øje med, at besparelserne ikke har ført til forringelser i forhold til de fysioterapeutiske tilbud til borgerne. Fuldtidsledighedsprocent for fysioterapeuter i Region Nordjylland

5 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Beskæftigelse 5 Regionsbestyrelsen har fulgt med i arbejdet med regionens fremtidige ledelsesmæssige organisering (FLO). Det har været vigtigt at holde øje med, om ergo- og fysioterapierne på regionens sygehuse blev decentraliseret, eller om de forblev samlede enheder. Den konstituerede regionsformand er med i forhandlingsgruppen som arbejder med at lave en ny MED aftale, som matcher den nye struktur. Samarbejdsudvalget 2011 og især 2012 har været år præget af en hård tone i arbejdet i samarbejdsudvalget for praktiserende fysioterapeuter. Tonen er blevet skærpet, og det har været svært at få noget konstruktivt igennem fra fysioterapeuternes side. Dertil er der kommet øget fokus på styring af økonomien, hvor rigsrevisionens rapport fra 2012 bl.a. påpeger, at der er for få og for dårlige økonomiske styringsredskaber på praksisområdet. Som tidligere år er der ikke uddelt nye ydernumre og ingen delinger givet. I 2012 har de såkaldte paragraf-17 ansættelser fyldt en del på regionsbestyrelsens dagsorden. Paragraf 17-ansættelser giver klinikker med ydernummer mulighed for at ansætte fysioterapeuter under særlige forhold. Dette har dog skabt problemer for flere fysioterapeuter i regionen. Region Nordjylland havde nemlig pålagt 19 klinikker med ydernummer et omsætningsloft på deres paragraf 17-ansættelser. Seks klinikker blev tilmed pålagt et krav om tilbagebetaling af honorar. For første gang måtte regionsbestyrelsen have en bisidder fra Danske Fysioterapeuters sekretariat med for at behandle klagesagerne. Lige lidt hjalp det. Samtlige sager blev derfor videresendt til Landssamarbejdsudvalget, der omgjorde dem alle. Alle tilbagebetalingskrav blev afvist og nye omsætningslofter blev beskrevet. Denne afgørelse i Landssamarbejdsudvalget har nu forplantet sig til de øvrige regioner. Kontrolstatistikarbejdet er en årlig undersøgelse af ydermønsteret for den enkelte fysioterapeut på klinikker med ydernummer. Arbejdet er fastsat i overenskomsten og varetages af samarbejdsudvalget. Ved kontrolstatistikarbejdet i 2012 blev der for første gang set på enkeltydelser. Især har fokus været rettet mod anvendelsen af særligt tidskrævende tillæg, som ifølge overenskomsten må tages i anvendelse i tilfælde som er særligt tidskrævende. Det giver plads til fortolkning, både fra ydernes og administrationen side. Det har vist sig, at nogle ydere bruger ydelsen rigtig meget, hvilket har fået samarbejdsudvalget til at lægge en øvre grænse på det fremtidige forbrug. Statistisk er der altid nogen der fraviger et gennemsnit, og i langt de fleste sager, der er blevet behandlet, er klinikkens forklaringer og forbrug taget til efterretning.

6 6 Faglig udvikling Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland faglig udvikling I Tilbage i 2008 besluttede regionsbestyrelsen at sætte fokus på forskning og udvikling. Dette var optakten til, at regionsbestyrelsen besluttede at indgå i et samarbejde om afholdelsen af et forsknings- og udviklingssymposium, og at regionsbestyrelsen samtidigt ville holde sig for øje, at de faglige arrangementer, arrangeret af Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland, skulle bibringe medlemmerne den nyeste evidens indenfor udvalgte faglige områder. Forskningssymposium Det første nordjyske forsknings- og udviklingssymposium så sit lys i Symposiet blev arrangeret som et samarbejde mellem UCN, Genoptræningsenheden i Aalborg Kommune, Arkadens Fysioterapi, Ergo- og Fysioterapien ved Aalborg Universitetshospital, Thomas Graven-Nielsen og Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland. Målet med symposierne er at skabe et forum for udveksling af erfaringer fra og om forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor fysioterapien. Det første symposium havde rehabilitering som tema. Hovedtalerne på symposiet var Morten Zacho og Jette Bangshaab. Morten Zacho holdt oplæg om effekten af træning af patienter med fx KOL, diabetes, cancer mm. Jette Bangshaab fortalte om de muligheder og udfordringer, der ligger i at arbejde med forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor rehabilitering. Jettes oplæg belyste, gennem konkrete forsknings- og udviklingsprojekter fra praksissektoren, krydsfeltet mellem standarder for, hvordan viden og evidens tilvejebringes og anvendes, og den udfordring, at praksissektoren er forskelligartet og under konstant udvikling. På forsknings- og udviklingssymposiet i 2012 var temaet fysisk aktivitet og træning som behandling. Tre internationalt anerkendte forskere holdte hvert et oplæg. Professor og forskningsleder Ewa Roos holdt oplæg om træning til knæartrosepatienter. Lektor Birgit Juul-Christensens oplæg omhandlede undersøgelser, der viser evidens for intensiv fysisk træning som effektiv behandling af skuldersmerter. Seniorforsker Tom Petersen præsenterede og diskuterede egne og andres resultater vedr. hvordan vi bedst forebygger, klassificerer og behandler patienter med vedvarende lænderygsmerter. Symposierne bød desuden på posterwalks og præsentationer af igangværende eller afsluttede forsknings- eller udviklingsprojekter. Forskningssymposiet har begge år været en stor succes. I 2011 deltog 170 medlemmer mens 180 fysioterapeuter valgte at være med i Kvalitetsudviklingspuljen I Region Nordjylland er der nedsat en kvalitetsudviklingspulje som har til formål, at støtte regionale projekter, som kan kvalitetsudvikle det fysioterapeutiske praksisområde. Alle praktiserende fysioterapeuter kan ansøge om midler fra puljen. Der er fortsat penge i puljen, som gerne skulle blive brugt i løbet af Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard beretter, at hendes arbejdsopgaver har koncentreret sig om de regionale visitationsretningslinjer: rygforløbsprogrammet, skulderforløb og knæartroseforløb. Seks klinikker i Region Nordjylland er med i et pilotprojekt som udspringer af konceptet Godt liv med artrose i Danmark (GLA:D). Seks praktiserende fysioterapeuter har gennemført en særlig uddannelse og er blevet certificeret til opgaven. Klinikkerne startede deres inklusion af patienter 1. februar 2013 og projektet forventes afsluttet 1. juni dette år. Mange fysioterapeuter var samlet for at høre Jette Bangshaabs oplæg om viden, evidens og virkning i rehabiliteringen.

7 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Faglig udvikling 7 Medlemmernes overenskomster i Region Nordjylland: 2. kvartal kvartal 2013 Procentvis afvigelse KL ,1% Regioner ,0% Staten ,5% Praksis ,8% Private ,5% Andre overenskomster % Uoplyst ,7% I alt i Region Nordjylland ,7% I alt i hele landet ,3%

8 8 Uddannelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Uddannelse D At dømme efter det stigende antal ansøgere til fysioterapeutuddannelsen er det blevet populært at være fysioterapeut, og blandt de nye studerende ser man også stadig flere mænd. I sommeren 2012 var 35% procent af de studerende der blev optaget på fysioterapeutuddannelsen på UCN mænd. Det er ny rekord. Det betyder også, at mændene nu fylder mere på fysioterapiuddannelsen end på lægestudiet. Derudover er andelen af fysioterapeutstuderende der færdiggør deres uddannelse meget høj. Antal studerende på fysioterapeutuddannelsen på UCN: 2011: : 120 Kilde: Langt flere mænd end tidligere har nu deres daglige gang på UCN Netværksgruppen har i den sidste tid, i samarbejde med regions bestyrelsen, arbejdet på at få to arrangementer op at stå. Det første arrangement skulle have været afholdt i sommeren 2012, men blev desværre aflyst pga sygdom. Planen er at gennemføre dette arrangement senere. Det andet af de arrangementer, netværksgruppen har arbejdet på, vil blive afholdt i april Her vil de fysioterapeutstuderende blive budt indenfor til et spændende arrangement om akupunktur. Regionsbestyrelsen har sat fokus på indsatsen overfor de studerende. Formålet er, at skabe en øget interesse for Danske Fysioterapeuter og sikre flere medlemmer blandt de studerende. Derfor tog tidligere regionsformand Tina Lambrecht i efteråret 2011 initiativ til en netværksgruppe af studerende, som skal være med til skabe idéer til arrangementer for studerende og reklamere for dem på UCN. På nuværende tidspunkt består netværksgruppen af fem studerende fra og 11. modul.

9 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Uddannelse 9 Organisationsprocent i Danske Fysioterapeuter blandt studerende på UCN: 2012: 67% 2013: 89% Opgjort i årets første kvartal Regionsformanden på besøg Som en del af indsatsen for at øge de studerendes interesse for foreningen, har regionformanden også besøgt de studerende på UCN. Regionsformanden besøger de studerende flere gange i løbet af deres studietid, nemlig på 1., 5. og 14. modul af uddannelsen. Formålet med besøgene er, at rekruttere medlemmer blandt de studerende. Regionsformanden fortæller derfor de studerende om, hvordan Danske Fysioterapeuter konkret arbejder for fagets udvikling, for at sikre fremtidens mange fysioterapeuter job og ikke mindst for at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne. Regionsformanden fortæller desuden de studerende om fordelene ved at være medlem som studerende, som fx rabat på studiebøger. Efter regionsformandens besøg bliver de studerende opfordret til at evaluere mødet, så Danske Fysioterapeuter kan følge effekten af arbejdet. Og indsatsen må siges at have virket. Organisationsprocenten blandt de studerende er steget fra 67% i 1. kvartal 2012 til 89% i 1. kvartal Praktik I beretningsperioden er der opstået en problematik om praktikpladser i praksissektoren. Regionen har ønsket at limitere de klinikker der tilbyder at være praktiksted. Regionsbestyrelsen har haft en dialog med regionen med fokus på at løse problemstillingen. Regionsbestyrelsens mål har været, at klinikkerne ikke skal pålægges limitering, samt at sikre et tilstrækkeligt antal praktiksteder. Vi forsøger fortsat i et samarbejde med regionen og klinikkerne at finde en løsning. På UCN i Aalborg er der: 420 Studerende årligt 84% gennemfører uddannelsen 40 måneder tager det i gennemsnit at komme igennem studiet 93% udtrykker at de har høj studieglæde Kilde: National ENNOVA Studentertilfredshedsundersøgelse på UC 2012

10 10 Politisk interessevaretagelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Politisk interessevaretagelse I 2011 og 2012 satte regionsbestyrelsen fokus på den politiske interessevaretagelse. Dette betød at regionsbestyrelsen ville i tale med flere politikere men også, at man ville involvere flere fysioterapeuter i foreningens politiske arbejde. Traditionen i Danske Fysioterapeuter har ellers været, at det alene var formanden samt regionsformændene, som havde kontakten til politikerne. Med den nye måde at arbejde på, er regionsbestyrelsesmedlemmerne blevet sluppet løs på politikerne med en håndfuld udvalgte budskaber. Blandt disse budskaber er fx behovet for mere fysioterapi i psykiatrien, hverdagsrehabilitering, specialisering, afspecialisering og perspektiverne i at tilbyde udvalgte patientgrupper konservativ behandling frem for operation. Regionsbestyrelsen har oplevet god dialog med de politikere der har taget imod vores invitation. Regionsbestyrelsen har aflagt besøg i flere kommuner og talt med relevante politikere i bl.a. Frederikshavn, Vesthimmerland, Thisted, Aalborg og Mariagerfjord. Børn i bevægelse I marts 2012 lagde folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (A) og tidligere regionsformand Tina Lambrecht, vejen forbi Børn i Bevægelse i Aars. Flemming Møller Mortensen er forebyggelsesordfører for Socialdemokraterne og formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Børn i bevægelse arbejder bl.a. med for tidligt fødte børn, børn med sansemæssige, motoriske, perceptuelle og kognitive vanskeligheder og børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tidligere regionsformand Tina Lambrecht opfordrede den socialdemokratiske forebyggelsesordfører til at ændre lovgivningen, så kravene til kommunerne er klare og tydelige. Politikerne i Vesthimmerland Kommune skal have stor ros for at satse på forebyggelse, og regionsbestyrelsen er ikke i tvivl om, at forebyggelsesindsatsen i fremtiden vil gavne både børnene, deres familier og kommunens økonomi. Børn og familier i alle dele af Danmark bør derfor have mulighed for at få det tilbud, som Børn i Bevægelse giver børnene i Vesthimmerland. Ifølge tidligere regionsformand Tina Lambrecht er Børn i bevægelse et af Danmarks mest progressive fysioterapeutiske tilbud til børn og unge. Regionsbestyrelsen håber, at Flemming Møller Mortensen vil bære de gode erfaringer videre til sine folketingskolleger. I løbet af beretningsperioden har regionsbestyrelsen til bestyrelsesmøderne haft fokus på en række forskellige politiske temaer bl.a. fysioterapi indenfor sygehussektoren, træning frem for operation og genoptræning. Regionsbestyrelsen har arbejdet på, at der kommer fokus på nødvendigheden af fysisk aktivitet til hjemmeboende psykiatriske patienter. Folketingsvalg 2011 I forbindelse med folketingsvalget 2011 gav Danske Fysioterapeuter også medlemmerne mulighed for at møde lokale politikere da regionsbestyrelsen arrangerede en valgdebat i regionen. Mødet bød på en spændende debat mellem Karl Bornhøft (SF), Flemming Møller Mortensen (S), Anders Broholm (V) og Thomas Krarup (C) og 30 af regionens fysioterapeuter. Regionernes fremtid var det altoverskyggende tema for mødet. Mens Karl Bornhøft (SF) og Flemming Møller Mortensen (S) begge var enige om, at en nedlæggelse af regionerne vil være en katastrofe, var panelets to andre deltagere Anders Broholm (V) og Thomas Krarup (C) enige om, at en nedlæggelse af regionerne er det bedste, der kan ske for det danske og nordjyske sundhedsvæsen, og at kommunerne skal spille en langt større rolle.

11 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Politisk interessevaretagelse 11 Genoptræning I foråret 2011 afslørede en undersøgelse af genoptræningsområdet, som Danske Fysioterapeuter fik foretaget i samarbejde med Ergoterapeutforeningen, Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer, at ventetiden på genoptræning efter udskrivelse er steget. Undersøgelsen viste, at nordjyder må vente helt op til to uger på genoptræningsforløb. Undersøgelsen viste dog samtidigt også, at det trods alt går fremad. Siden kommunerne i 2007 overtog genoptræningen, er det hvert år blevet bedre. Det er her vigtigt at huske, at Danske Fysioterapeuter laver sådanne undersøgelser for at skaffe flere ressourcer til fysioterapi, og at foreningen anerkender det arbejde de kommunalt ansatte fysioterapeuter udfører. Repræsentantskab 2012 Repræsentantskab 2012 blev afholdt d. 2. og 3. november. Region Nordjylland har tre pladser i repræsentantskabet, og var repræsenteret af Lene Christoffersen, Marit Larsen og Anne Kirstine Jensen fra regionsbestyrelsen. På repræsentantskabet blev det blandt andet besluttet at de nuværende fagfora og faggrupper for fremtiden skal være faglige selskaber eller specialebærende faglige selskaber under paraplyorganisationen Dansk Selskab for Fysioterapi. Du kan se referatet og øvrige beslutninger fra Repræsentantskabet her: Fysioterapi på akutmodtagelserne I efteråret 2012 tog Regionsbestyrelsen initiativ til at komme i dialog med regionens råd for fælles akutmodtagelse (FAM). FAM-rådet skal understøtte og udvikle implementeringen af fælles akutmodtagelser på regionens sygehuse, og rådet består af repræsentanter fra de fire sygehuse i regionen. Formålet med besøget var, at tale om regionens mulighed for at udnytte fysioterapeutiske kompetencer på skadestuerne. Regionsbestyrelsen fik lejlighed til at fortælle rådet lidt om, hvilke kompetencer fysioterapeuter vil kunne bidrage med på akutmodtagelserne, fx at fysioterapeuter selvstændigt kan undersøge og færdigbehandle patienter med muskuloskeletale skader.

12 12 Medlemsaktiviteter Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Medlemsaktiviteter S om en del af regionsbestyrelsens indsats for at arbejde for nye beskæftigelsesmuligheder til både de nuværende og kommende fysioterapeuter har regionsbestyrelsen fulgt meget med i den faglige og professionsmæssige udvikling indenfor faget. At sikre medlemmernes faglige udvikling har også været formålet med en række medlems arrangementer som regionsbestyrelsen har arrangeret i løbet af Der udsendes nyhedsbrev når der er nyheder på regionens hjemmeside. Der er over 500 tilmeldte på vores nyhedsbrev, hvilket er over 50% af medlemmerne i Nordjylland. Det er super flot. Der har generelt været stor tilslutning til de arrangementer regionsbestyrelsen har arrangeret. I foråret 2011 inviterede regionsbestyrelsen indenfor til et medlemsmøde hvor fysioterapeut Jane Andreasen fortalte om hvordan evidensbaseret praksis bruges i dagligdagen. Regionsbestyrelsen inviterede i foråret 2012 medlemmerne til et spændende møde om kroniske smertepatienter, hvor fysioterapeut og specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Inge Riis, fortalte om trin-for-trin modellen for træning af patienter med kroniske smerter. Regionsbestyrelsen arrangerede i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og Danske Sygeplejeråd en debataften, hvor 70 fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker deltog i en debat om hjerneskaderehabilitering sammen med udvalgte politikere på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Debatmødet om hjerneskaderehabilitering trak ikke kun fysioterapeuter til. Også ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger og neuropsykologer var mødt op. Debatten tog udgangspunkt i nye forløbsprogrammer om rehabilitering af børn og voksne med erhvervet hjerneskade, som Sundhedsstyrelsen udgav i 2011, samt i en MTV-rapport om hjerneskaderehabilitering, som Sundhedsstyrelsen ligeledes udgav En MTV-rapport er en medicinsk teknologivurdering som har til formål, at samle den viden der foreligger om en given medicinsk teknologi. Af rapporten fremgår det, at der er helt afgørende elementer som må inddrages for at nå en vellykket rehabilitering af hjerneskadede. En tværfaglig indsats og en høj specialisering blandt de sundhedsfaglige, har stor betydning for rehabiliteringsforløbene. Emnet var særligt relevant i Region Nordjylland med udsigterne til, at hjerneskaderehabiliteringscenteret i Sindal skulle lukke. I sommeren 2012 arrangerede regionsbestyrelsen et medlemsmøde om skulderpatienter. Ortopædkirurg Steen Bo Kalms og fysioterapeuterne Christine Nørgaard og Maibritt Lykke Jensen fortalte om skulderoperationer, komplikationer og det postoperative forløb og genoptræning.

13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Medlemsaktiviteter 13 I Efteråret 2012 bød regionsbestyrelsen medlemmerne indenfor til bl.a. en temaaften om knæskader. Fysioterapeut Peter Rheinlænder og Ortopædkirurgisk overlæge Hans Peter Jensen belyste henholdsvis den ortopædkirurgiske samt den fysio terapeutiske tilgang til patienter med denne type af skader. Der deltog 115 fysioterapeuter. I 2011 blev der etableret et større netværk på for kommunalt ansatte rygterapeuter. Netværket har bl.a. stået for afholdelsen af en temadag om diagnostik og behandling af patienter med lumbal diskusprolaps, hvor 32 Kommunalt ansatte rygfysioterapeuter fra ni kommuner i Region Nordjylland var repræsenterede. Regionsbestyrelsen har desuden været med til at støtte et kursus med Lotte Pårup i Aarden Fysioterapi. Det er vigtigt for regionsbestyrelsen, at de arrangementer der bliver afholdt for medlemmer har en bred geografisk spredning. Regionsbestyrelsen er desuden bekendt med, at der rundt omkring i regionen bliver afholdt mange spændende faglige arrangementer, og at lige så mange medlemmer sikkert går med en god ide i maven. Derfor har regionsbestyrelsen afsat økonomiske midler til afholdelse af medlemsarrangementer. Har du eller din arbejdsplads lyst til at arrangere en temadag? Søg økonomisk støtte hos regionsbestyrelsens arrangementspulje. fa-et-arrangement-pa-vores-hjemmeside/

14 14 Neurorehabilitering under udvikling Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Neurorehabilitering under udvikling G ennem de sidste par år har der i Region Nordjylland siddet en tværfaglig sammensat arbejdsgruppe som har haft til opgave, at udarbejde en rapport med anbefalinger for udviklingen af neurorehabiliteringsområdet i regionen. Arbejdsgruppen var tværfagligt sammensat og har også været repræsenteret af fysioteraputer. Gruppens endelige rapport blev færdig i efteråret 2012 og blev præsenteret for en udvidet regionsdirektion. Rapporten indeholder en lang række anbefalinger, som samlet set skal tage hånd om patienten og borgeren i et rehabiliteringsforløb. Blandt andet lægges der i rapporten vægt på, at borgeren eller patientens skal sikres adgang til en tværfaglige og specialiseret indsats på tværs af sektorer. Den udvidede regionsdirektion godkendte gruppens arbejde og det blev videre besluttet, at man på baggrund af rapporten bør udarbejde et samlet forslag til neurorehabiliteringsområdet i regionen. De nye nationale anbefalinger på området, i form af forløbsprogrammer for rehabilitering af erhvervet hjerneskade og Sundhedsstyrelsens MTV-rapport betyder, at der i Region Nordjylland må påregnes at skulle fokuseres ekstra meget på hjerneskadeområdet i den nærmeste fremtid. At der nu er kommet nationalt definerede krav til organisering og kompetencer vil også betyde, at der såvel organisatorisk som økonomisk må ske en yderligere prioritering af området. Regionsbestyrelsen følger til stadighed med i dette område, eftersom det er vigtigt at den nordjyske borger sikres adgang til et fagligt dækkende tilbud. Du kan læse hele rapporten og dens anbefalinger her: % /Dagsorden/Referat/Internet/ % /Attachments/ pdf

15

16 Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV Grafisk Design: Datagraf Communications

Referat. Dagsorden. 21.05.13 kl. 9-15. Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland. [dag, måned, år]

Referat. Dagsorden. 21.05.13 kl. 9-15. Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland. [dag, måned, år] Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland For referat: Ulla Dato for møde: 21.05.13 kl. 9-15 Dato for udarbejdelse: [dag, måned, år] Deltagere: Anne Kirstine, Preben, Marit,

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 6. september

Regionsbestyrelsesmøde d. 6. september Regionsbestyrelsesmøde d. 6. september 1. Nyt bestyrelsen imellem 2. Opsamling på regionskonferencen og forslag til konferencen i 2011 3. Verserende sager Mundtlig status på VF sager i Rebild, Mariagerfjord

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. Sofiendalsvej 3, Aalborg Elin Lau (forhandlingskonsulent Danske Fysioterapeuter) kommer kl. 9.00 og holder oplæg

Læs mere

07. februar kl. 8.45 til 15.00

07. februar kl. 8.45 til 15.00 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland For referat: Marit Larsen Bech Dato for møde: 07. februar kl. 8.45 til 15.00 Dato for udarbejdelse: [dag, måned, år] Dagsorden PKT 1: PKT

Læs mere

4. oktober 2012. 3) Opfølgning fra sidst Bla. har Gitte N. talt med Bettina Madsen fra Psykiatrisk sygehus.

4. oktober 2012. 3) Opfølgning fra sidst Bla. har Gitte N. talt med Bettina Madsen fra Psykiatrisk sygehus. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Danske Fysioterapeuter, region Nordjylland Dato for møde: 4. oktober 2012 For referat: Anne Kirstine Jensen Deltagere: Anne Kirstine Jensen, Ulla Poulsen,

Læs mere

Vedtægter for Regionsterapeutrådet Region Nordjylland

Vedtægter for Regionsterapeutrådet Region Nordjylland Vedtægter for Regionsterapeutrådet Region Nordjylland Et fagligt rådgivende organ bestående af ledere af de ergoterapeutiske og fysioterapeutiske enheder i Region Nordjylland Revideret oktober 2013 Regionsterapeutrådet,

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde d. 26. august 2016

Referat Regionsbestyrelsesmøde d. 26. august 2016 Referat Regionsbestyrelsesmøde d. 26. august 2016 STED: Aalborg kommune Træningsenheden Sofiendalsvej 95, 9200 Aalborg Dagsorden med referatet indskrevet under punkterne. Afbud: Ulla, Lars DAGSORDEN: Pkt.

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND Den 12. marts 2015 Kl. 9.00-15.00. Hos Preben Weller H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro Der er morgenkaffe inden mødet starter Rundvisning på et tidspunkt mellem

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde Nordjylland Referat fra den 10. september 2015 kl. 9.00-15.00

Regionsbestyrelsesmøde Nordjylland Referat fra den 10. september 2015 kl. 9.00-15.00 Regionsbestyrelsesmøde Nordjylland Referat fra den 10. september 2015 kl. 9.00-15.00 Mødet afholdes på Sofiendalsvej. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30 Lone Guldbæk afbud. Der skal tages billede af Lars,

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014 REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014 kl.8.30-15.00. Kost og Kræft, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg. Vi starter med at byde velkommen til Lars Kristensen DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Flere job trods krise Trods krise i kommunerne er antallet af kommunalt ansatte fysioterapeuter fortsat stigende, og det opvejes ikke af et

Læs mere

Mundtlig beretning for For Danske Fysioterapeuter i Nordjylland

Mundtlig beretning for For Danske Fysioterapeuter i Nordjylland Mundtlig beretning for 2009 For Danske Fysioterapeuter i Nordjylland Indledning: Vores beretning gennemgår vores store arbejdsområder områder for 2009 og det var; Børneområdet Vederlagsfri Fysioterapi

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008

REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008 REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008 Tilstede: Bente, Ulla, Helle, Tonni, Annette, Birthe, Lisbeth, Lene, Marianne og Tina. Afbud: Vibeke og Birgitte. Referent: Helle Dagsorden:

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 24 maj kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 24 maj kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 24 maj kl. 9-15. Sofiendalsvej 3, Aalborg Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden (B) (Herunder prioritering

Læs mere

Referat TR netværksmøde 24. september 2012

Referat TR netværksmøde 24. september 2012 Referat TR netværksmøde 24. september 2012 Deltagere: Bente Brandhøj Pedersen, Dorte Rytter, Lise Stensgaard, Helle Yde Thomsen, Inge Marie Melgaard, Charlotte Krogh Sørensen, Louise Mulvad Suhr, Anne

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Referat fra TR netværksmøde Region Nordjylland Den 3. februar 2016 kl på Sofiendalsvej 3, Aalborg

Referat fra TR netværksmøde Region Nordjylland Den 3. februar 2016 kl på Sofiendalsvej 3, Aalborg Referat fra TR netværksmøde Region Nordjylland Den 3. februar 2016 kl. 9-15 på Sofiendalsvej 3, Aalborg Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. 21 deltagere Kl. 09.00 11.30: Ordinært møde med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Stærkt fokus på faglig udvikling og kvalitet

Stærkt fokus på faglig udvikling og kvalitet 20 Faglig kvalitet Danske Fysioterapeuters beretning 2012-2014 Stærkt fokus på faglig udvikling og kvalitet Kliniske retningslinjer og opsamling af fysioterapeutisk data i nationale kvalitetsdatabaser

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 9. oktober 2013. Kl.9.00 til 15.00 Sofiendalsvej 3 Aalborg

Regionsbestyrelsesmøde d. 9. oktober 2013. Kl.9.00 til 15.00 Sofiendalsvej 3 Aalborg Regionsbestyrelsesmøde d. 9. oktober 2013 Dagsorden Kl.9.00 til 15.00 Sofiendalsvej 3 Aalborg 1: Valg af ordstyrer og referent 2: Godkendelse af dagsorden. 3: Opfølgning fra sidst Opfølgning fra mødet

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014

Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014 Til Deltagere i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014 Sundhed & Sammenhæng Sundheds- og Kvartershuset Fyrkildevej

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Mette Johansen(til kl. 12.00), Jytte Wagner(til

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade I De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade - Sådan vil vi gribe udfordringerne og opgaven an V. Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen, Region Nordjylland

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland

Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland Referat fra den 19. januar 2016 REFERATET ER INDSKREVET I DAGSORDENEN MED KURSIV DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Lene referent og Ulla ordstyrer.

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014 18. juli 2014 Nyhedsbrev juli 2014 1. Årsmøde 4. juni 2014 afholdt deres første årsmøde den 4. juni 2014 på HUSET i Middelfart. På dagen blev en ny bestyrelse valgt ind. Ved generalforsamlingen var 16

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 19. august Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 19. august Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Regionsbestyrelsesmøde d. 19. august Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Fra kl. 9.00 til 11.00 er der vedtægtsmøde før Repræsentantskabet. Ann Sofie Orth deltager, derudover er de Nordjyske medlemmer af Repræsentantskabet

Læs mere

REFERAT. TR netværksmøde d. 12. november 2014 kl. 9-15. Sofiendalsvej 3, Aalborg

REFERAT. TR netværksmøde d. 12. november 2014 kl. 9-15. Sofiendalsvej 3, Aalborg REFERAT TR netværksmøde d. 12. november 2014 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. Sofiendalsvej 3, Aalborg Kl. 9.00-10.00: Elin Lau holder oplæg om arbejdstidsregistrering (fx merarbejde, selvtilrettelæggende

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

TR møde d. 27. maj 2013

TR møde d. 27. maj 2013 TR møde d. 27. maj 2013 Morgenkaffe fra kl. 9.00 til 9.15. Der er netværksmøde fra kl. 9.15 til 12.00. Frokost kl. 12.00-12.30 Karen Fischer holder oplæg om TR vilkår fra kl. 12.30 til 15.00 Fælles møde

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Det faglige. Det faste 14 FORMAND PÅ TURNÉ TIL FLERE KOMMUNER 18 EN VIGTIG DEL AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 24 NYSKABENDE STILLING VINDER PRIS

Det faglige. Det faste 14 FORMAND PÅ TURNÉ TIL FLERE KOMMUNER 18 EN VIGTIG DEL AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 24 NYSKABENDE STILLING VINDER PRIS Portræt af formand for verdensorganisationen af fysioterapeuter, Emma Stokes, der er bosat i København. 14 FORMAND PÅ TURNÉ TIL FLERE KOMMUNER Værdsætter Danske Fysioterapeuter ikke kommunalt ansatte fysioterapeuters

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Generalforsamling 2010- Mundtlig beretning Regionsformanden Tine Nielsens mundtlig beretning 2010 Da jeg startede med at lave denne mundtlige beretning, havde

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

TR netværksmøde d. 27. august 2013

TR netværksmøde d. 27. august 2013 TR netværksmøde d. 27. august 2013 Morgenkaffe fra kl. 9.00 Frokost kl. 12.00-12.30 Der kommer ikke oplægsholder fra DSA til mødet. De kunne ikke deltage i dette møde. Tina Kaas forsøger at lave en aftale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

9. Evt. - Henv. fra Aalborg Kommune ang. screening for type 2 diabetes

9. Evt. - Henv. fra Aalborg Kommune ang. screening for type 2 diabetes Det tværsektorielle forum for Diabetes type 2 Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf.: 98 77 10 50 www.kronikerenheden.dk Referat af mødet den 19. maj 2009 i det tværsektorielle forum for Type 2 diabetes. Dagsorden:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde i Nordjylland

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde i Nordjylland Referat fra Regionsbestyrelsesmøde i Nordjylland Den 3. juni 2015 Kl. 8.30-15.00 på Sofiendalsvej 3, 9000 Aalborg Afbud Ulla Poulsen, Lars Kristensen, Christina Derosche og Janus Pill Christensen DAGSORDEN:

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 9. december 2013, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 9. december 2013, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 10/2013 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-13-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 9. december 2013, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset,

Læs mere